LAM-PT09-02

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN
PROGRAM KURSUS: :PISMP EXPLORING MATERIALS SEMESTER: 2 KOD: SCE 3103 TAHUN: KREDIT: 3(2+1)

MINGGU 1

TOPIK Bahan asli

KANDUNGAN Bahan asli dan Bahan Buatan Manusia

KULIAH (1 JAM) Ringkasan kursus, harapan dan pentaksiran • Sifat-sifat bahan asli • Sifat-sifat bahan buatan manusia Bahan api • Minyak mentah (petroleum) • Bahan api fosil • Ciri-ciri pecahan bahan api • Penggunaan setiap pecahan

TUTORIAL (1 JAM) Banding beza antara bahan asli dan bahan buatan manusia.

PRAKTIKAL (2 JAM) Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan PPIK 1

ISL (1 JAM) Melayari internet untuk mengumpul maklumat tentang pemilihan untuk membina bahan berdasarkan sifat bahan. Mengumpul maklumat tentang sifat-sifat pecahan dan penggunaannya dalam kehidupan seharian.

CATATAN

2

Bahan asli

Bahan api

Bincangkan : • Pencemaran akibat pembakaran bahan api • Indeks pencemaran udara

Amali 1 Ujikaji Penyuligan berperigkat petroleum

3

Bahan asli

Bijih dan Mineral

• Pengekstraksan

mineral • Sifat-sifat mineral • Penggunaan mineral dalam kehidupan seharian

Bincangkan pengekstraksaan mineral (stannum, aluminium, besi, timah) dari bijihnya Bentangkan proses pengekstraksan menggunakan penyusun grafik. PPIK 2 Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan

Perbincangan dan penulisan laporan amali 1 Perbincangan dan penyediaan amali 2

Mengumpul maklumat tentang pelbagai bijih mineral dan penggunaan dalam kehidupan seharian

4

Bahan Buatan Manusia

Aloi

Komposisi logam dalam aloi • Sifat-sifat aloi • Penggunaan aloi

Amali 2 Membanding kadar pengaratan besi, keluli dan keluli tahan karat

Mengumpul maklumat tentang penggunaan aloi dalam kehidupan seharian.

1

MINGGU

TOPIK

KANDUNGAN

KULIAH (1 JAM) dalam kehidupan seharian • Jenis-jenis sebatian aromatik • Tindakbalas sebatian aromatik • Sifat-sifat sebatian aromatik

TUTORIAL (1 JAM)

PRAKTIKAL (2 JAM)

ISL (1 JAM)

CATATAN

5

Bahan Buatan Manusia

Sebatian Aromatik (Benzena Phenol Metil benzena Asid benzoik)

Penggunaan sebatian aromatic dalam kehidupan seharian Phenol digunakan sebagai antiseptik Asid benzoik diguna sebagai bahan pengawet Metilbenzena diguna sebagai pelarut PPIK 3 Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan

Perbincangan dan penulisan laporan amali 2 Perbincangan dan penyediaan amali 3

Melayari internet dan mengumpul maklumat tentang jenis-jenis sebatian aromatik dan penggunaan dalam kehidupan seharian

6

Bahan Buatan Manusia

Alkohol, Eter and Amina ( Lima ahli pertama sahaja)

• Penyediaan alkohol, eter dan amina • Sifat-sifat alkohol,eter dan amina • Penggunaan alkohol,eter dan amina • Penyediaan aldehid dan keton • Sifat-sifat aldehid dan keton

Amali 3 Menyediakan sampel etanol dan menyiasat sifat kimia etanol

Melayari internet dan mengumpul maklumat tentang penyalahgunaan alkohol

7

Bahan Buatan Manusia

Aldehid dan keton ( Lima ahli pertama sahaja)

Bincangkan penggunaan aldehid dan keton dalam kehidupan seharian

Perbincangan dan penulisan laporan amali 3 Perbincangan dan penyediaan amali 4

Melayari internet dan mengumpul maklumat tentang penggunaan aldehid dan keton dalam kehidupan seharian

2

MINGGU 8

TOPIK Bahan Buatan Manusia

KANDUNGAN Asid karboksilik, ester dan amida ( Lima ahli pertama sahaja)

KULIAH (1 JAM) • Penyediaan asid karboksilik, ester dan amida • Sifat-sifat asid karboksilik, ester dan amida

TUTORIAL (1 JAM) Bincangkan penggunaan asid karboksilik, ester dan amida dalam kehidupan seharian

PRAKTIKAL (2 JAM) Amali 4 Menyediakan sampel ester dan menyiasat sifat fizikal ester tersebut

ISL (1 JAM) Melayari internet dan mengumpul maklumat tentang penggunaan asid karboksilik, ester dan amida

CATATAN

9

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH
10

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER
11 Bahan Buatan Manusia Plastik • Jenis-jenis plastik termoplastik, termosetting • Pemprosesan plastik • Sifat-sifat plastik Bincangkan penggunaan plastik dalam kehidupan seharian Bentangkan penggunaan plastik menggunakan penyusun grafik. Perbincangan dan penulisan laporan amali 4 Perbincangan dan penyediaan amali 5 Melayari internet dan mengumpul maklumat tentang jenis-jenis plastik dan penggunaan dalam kehidupan seharian

12

Bahan Buatan Manusia

Ammonia, asid sulfurik dan asid nitrik

• Penyediaan ammonia melalui proses industri • Penyediaan asid sulfurik melalui proses industri • Penyediaan asid nitrik melalui proses industri

PPIK 4 Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan

Praktikal 5 Menyediakan baja ammonia

Melayari internet dan mengumpul maklumat tentang penggunaan ammonia, asid sulfurik dan asid nitrik dalam kehidupan seharian

13

Bahan Buatan Manusia

Bahan komposit

• Jenis-jenis bahan
komposit • Komposisi bahan

Bincangkan penggunaan bahan komposit dalam kehidupan seharian

Perbincangan dan penulisan laporan amali 5

Melayari internet dan mengumpul maklumat tentang penggunaan

3

MINGGU

TOPIK

KANDUNGAN

KULIAH (1 JAM) komposit • Sifat-sifat bahan komposit

TUTORIAL (1 JAM) Bentangkan penggunaan bahan komposit menggunakan penyusun grafik.

PRAKTIKAL (2 JAM) Perbincangan dan penyediaan amali 6

ISL (1 JAM) bahan komposit dalam kehidupan seharian

CATATAN

14

Bahan Buatan Manusia

Sabun dan Detergen

• Penyediaan sabun dan detergen melalui saponifikasi • Sifat-sifat sabun dan detergen

PPIK 5 Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan

Praktikal 6 Menyediakan sabun melalui proses saponifikasi

15

Bahan asli

Getah

16 .

Bahan asli

Sutera, kapas and Wul

• Komposisi getah • Pemprosesan getah • Sifat-sifat getah • Penggunaan getah dalam kehidupan seharian • Jenis polimer asli (sutera, kapas,wul) • Komposisi polimer asli • Pemprosesan polimer asli • Sifat-sifat polimer asli

Kuiz untuk menguji kefahaman konsep dalam amali 1 hingga 6

Perbincangan dan penulisan laporan amali 6

Melayari internet untuk mengumpul maklumat tentang bahan tambah dalam sabun dan detergen untuk meningkatkan kecekapan pembersihannya. Mengumpul maklumat tentang perkembangan industri getah di Malaysia

Bincangkan penggunaan polimer asli dalam kehidupan seharian Bentangkan penggunaan polimer asli menggunakan penyusun grafik.

Merancang dan menyediakan pameran sains tentang bahan asli dan bahan buatan manusia

Melayari internet dan mengumpul maklumat tentang jenis polimer asli dan penggunaan dalam kehidupan seharian

17

Bahan buatan manusia

Kertas

• Jenis-jenis kertas • Sifat-sifat kertas • Proses pembuatan kertas • Penggunaan kertas dalam kehidupan

PPIK 6 Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan

Pameran sains

Melayari internet dan mengumpul maklumat tentang jenis-jenis kertas dan banding beza sifat-sifatnya serta penggunaan

4

MINGGU

TOPIK

KANDUNGAN

KULIAH (1 JAM) seharian

TUTORIAL (1 JAM)

PRAKTIKAL (2 JAM)

ISL (1 JAM) dalam kehidupan seharian

CATATAN

18 ULANGKAJI 19 ULANGKAJI 20 ULANGKAJI 21 . 22

PEPERIKSAAN

PEPERIKSAAN

CUTI SEMESTER Tandatangan pensyarah: Tandatangan Ketua Jabatan

_______________________________ (Nama: ) Tarikh: _________________________

____________________________ (Nama: ) Tarikh: ______________________

5