PERADABAN ISLAM DI INDONESIA SEBELUM DAN PASCA KEMERDEKAAN

PERADABAN ISLAM DI INDONESIA SEBELUM DAN PASCA KEMERDEKAAN 1. LATAR BELAKANG Islam di Indonesia atau Asia Tenggara merupakan salah satu dari tujuh cabang peradaban Islam(sesudah hancurnya persatuan peradaban Islan yang berspusat di Baghdad pada tahun 1258M). ketujuh peradaban itu adalah: peradaban Islam Arab, Persi, Turki, Afrika hitam, Anak benua India,Arab melayu dan Islam cina. Kebudayaan peradaban yang disebut arab melayu tersebar diwilayah Asia tenggara memiliki ciri-ciri universal. Hal inilah yang menyebabkan peradaban itu tetap mempertahankan bentuk integralitasnya, dengan membawa ciri khasnya masingmasing. Indonesia adalah Negara yang memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam. Walaupun Indonesia tidak memakai Islam sebagai Asas Negara, akan tetapi mayoritas kebudayaan yang diusung oleh Islam tidak sedikit mendominasi kehidupan bangsa Indonesia, khususnya penduduk yang beragama Islam. Kebudayaankebudayaan yang berlaku itu lama kelamaan membentuk suatu peradaban Islam yang mampu membawa penduduk Indonesia kepada kaemajuan dan kecerdasan. Sejarah telah mencatat, Peradaban Islam di Indonesia memiliki dua fase perkembangan yaitu: sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Pada dua fase ini terdapat beberapa perkembangan yang dilalui oleh peradaban Islam Indonesia. Dalam makalah ini akan dijelaskan tentang beberapa aspek peradaban Islam Indonesia dalam bidang seni, sastra, pendidikan, budaya, sosoal dan Agama, baik sebelum maupun pasca kemerdekaan. Selain itu juga akan dijelaskan tentang pusat peradaban Islam sebelum dan pasca kemerdekaan. A. Perkembangan Seni Budaya Islam di Indonesia Produk kesenian Islam di Indonesia sebenarnya sangat minim apabila dibandingkan dengan produk kesenian di negara Islam yang lain. Hal itu karena semangat yang mendorong muslim di negara lain untuk menciptakan pekerjaan besar tidak muncul di Indonesia. Kalaupun ada, biasanya hanya berasal dari pengaruh luar atau hanya berupa peniruan yang tidak begitu sempurna. Diantara penyebab kesenian Islam tidak begitu berkembang adalah: 1. Islam datang ke Indonesia akibat dampak kehancuran Baghdad, sehingga para pedagang ataupun ulama yang datang pada saat itu lebih memikirkan keselamatan mereka. 2. Di Indonesia, terutama dipulau jawa pada saat Islam dating sudah memiliki peradaban asli yang dipengaruhi oleh budaya Hindu dan Budha. Yang sudah mengakar kuat terutama dipusat pemerintahan. Hal itu yang menyebabkan seni Islam yang harus menyesuaikan diri. 3. Umat Islam pendatang itu mayoritas adalah pedagang yang berorientasi mencari keuntungan. Kalaupun ada Ulama yang tidak berorientasi pada hal itu, akan tetapi mereka berdakwah dan tidak menetap pada tempat tertentu, sehingga mereka tidak berpikir untuk membuat sesuatu yang abadi. 4. Ketika ada usaha kaum pribumi untuk membangun, usaha itu dihancurkan oleh bangsa Barat yang sejak semula memang sudah bersikap memusuhi terhadap umat Islam. 5. Islam yang datang ke indonesia bercorak Islam Tasawuf, sehingga lebih

Selain itu. Indonesia tidak memiliki satu corak tersendiri seperti Ottoman Style. Selain itu ada pula seni tulisan arab yang disebut Khot. yang bentuknya sesuai dengan kebudayaan masing-masing daerah. Seni sastra Dalam perekembangan bidang sastra. Seperti masjid Syuhada yang ada di yogyakarta yang menyerupai taj mahal India. karena penerapan kaligrafi arab sebagai hiasan sangat terbatas. yang mencakup di dalamnya seni ukir. Atap tumpang yang sangat identik dengan bangunan ala hindu Budha dimodofikasi dengan kubah dari masjid timur tengah atau India. Maka sedikit demi sedikit unsur-unsur lama dapat dihilangkan. abu nawas dan kisah seribu satu malam. tari dan seni lagu. antara lain dengan adanya buku-buku yang disadur kedalam bahasa Indonesia. tari samroh dan rudad dari Banjarmasin. Batu nisan Kesenian Islam pertama masuk ke Indonesia adalah dalam bentuk batu nisan.mementingkan rohani daripada masalah duniawi. Pada awal munculnya Islam ada beberapa seni yang sengaja tidak terlalu dikembangkan. akan tetapi ada beberapa produk budaya yang sangat penting. Arsitektur (seni bangunan) Seni bangunan yang bercorak Islami jarang sekali dijumpai di Indonesia. seperti arca. Selain itu khot juga ditulis pada masjid sebagai hiasan dinding. atraksi debus dari Banten dan wayang yang berasal dari Jawa. Indonesia dapat berhubungan dengan bangsa yang lain. bahkan peniruan model bangunan Hindu Budha. Disamping itu. seni hias di kitab-kitab agak berkembang di Aceh dan kerajaankerajaan lain yang ulamanya banyak menulis kitab-kitab keagamaan. sehingga penduduknya lebih mementingkan masalah perdagangan daripada kesenian. Pada awal munculya. seni tuang . Khot yang ada di Indonesia tidak seberapa menonjol dibandingkan dengan Negara Islam yang lain. masjid Istiqlal yang menyerupai ottoman style yang ada di Byzantium dan masjid Al-Tien(di TMII) yang meniru model bangunan India. Walaupun demikian. Wayang merupakan penggabungan antara seni Islam dan hindu. India style dan Syiro Egypt style. Nusantara adalah negeri yang merupakan jalur perdagangan Internasional. b. Buku-buku itu antara lain: kalilah wa dimnah. kebudayaan Indonesia banyak dipengaruhi oleh Persia. Islam datang dengan jalan damai. 6. khot ditulis pada nisan-nisan atau makam para ulama. Karena itulah aspek seni dan budaya yang ada di Indonesia tidak sehebat di negara Islam yang lain. atap tumpang dan beduk raksasa yang semuanya adalah mengaplikasi bentuk budaya Hindu dan Budha. Hampir tidak ada bangunan Islam di Indonesia yang menunjukkan keagungan Islam yang setaraf dengan bangunan bersejarah yang ada di negara Islam lainnya. Asalkan tidak melanggar aturan Agama maka hal itu tidak dilarang. Adapun kesenian Islam itu adalah: a. seperti: menara masjid. Bentuk makam dari abad permulaan masuknya Agama Islam menjadi contoh model bagi makam Islam selanjutnya. Pasca kemerdekaan. 7. Akan tetapi pada perkembangan selanjutnya dibuat sendiri oleh orang-orang Indonesia. Akan tetapi seni kaligrafi tidak begitu berkembang. masjid-masjid di Indonesia dalam perkembangannya banyak meniru model-model masjid Negara Islam lainnya. Batu nisan yang ada pada saat itu didatangkan dari Gujarat. walaupun terdapat faktor-faktor yang menghambat perkembangan seni Budaya Indonesia. Muncul pula berbagai seni tari religius. meskipun Islam telah lima abad ada di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada model-model masjid dan beberapa perlengkapannya. c. Hal ini karena sebelum datangnya Islam tidak ada tradisi pemakaman. seperti tari saman dari Aceh. Selain itu kesusastraan Islam juga berwujud syair sufi. diantara yang terkenal adalah syair yang dikarang oleh Hamzah Fansuri yang berjudul syair perahu. bayam budiman. Model bangunan Islam pada saat itu masih sangat kental dengan aplikasi.

dan seni lukis. baik sebelum maupun pasca kemerdekaan. terutama dipulau jawa pada saat Islam dating sudah memiliki peradaban asli yang dipengaruhi oleh budaya Hindu dan Budha. Hal inilah yang menyebabkan peradaban itu tetap mempertahankan bentuk integralitasnya. Hal itu karena semangat yang mendorong muslim di negara lain untuk menciptakan pekerjaan besar tidak muncul di Indonesia. A. Selain itu ada kesusastraan yang mempunyai sifat tersendiri. yaiu berupa kitab-kitab yang berisi ajaran tasawuf. Selain itu juga akan dijelaskan tentang pusat peradaban Islam sebelum dan pasca kemerdekaan. khususnya penduduk yang beragama Islam. budaya. akan tetapi mayoritas kebudayaan yang diusung oleh Islam tidak sedikit mendominasi kehidupan bangsa Indonesia. Dalam makalah ini akan dijelaskan tentang beberapa aspek peradaban Islam Indonesia dalam bidang seni. LATAR BELAKANG Islam di Indonesia atau Asia Tenggara merupakan salah satu dari tujuh cabang peradaban Islam(sesudah hancurnya persatuan peradaban Islan yang berspusat di Baghdad pada tahun 1258M). Islam datang ke Indonesia akibat dampak kehancuran Baghdad. Yang sudah mengakar kuat terutama dipusat pemerintahan. Kebudayaan peradaban yang disebut arab melayu tersebar diwilayah Asia tenggara memiliki ciri-ciri universal. 3. biasanya hanya berasal dari pengaruh luar atau hanya berupa peniruan yang tidak begitu sempurna. Kebudayaankebudayaan yang berlaku itu lama kelamaan membentuk suatu peradaban Islam yang mampu membawa penduduk Indonesia kepada kaemajuan dan kecerdasan. dengan membawa ciri khasnya masingmasing. Umat Islam pendatang itu mayoritas adalah pedagang yang berorientasi mencari .Arab melayu dan Islam cina. yang biasanya disebut suluk. sehingga para pedagang ataupun ulama yang datang pada saat itu lebih memikirkan keselamatan mereka. Kalaupun ada. Pada dua fase ini terdapat beberapa perkembangan yang dilalui oleh peradaban Islam Indonesia. Diantara penyebab kesenian Islam tidak begitu berkembang adalah: 1. Persi. Peradaban Islam di Indonesia memiliki dua fase perkembangan yaitu: sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Sejarah telah mencatat. Indonesia adalah Negara yang memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam. Hal itu karena masih adanya perselisihan hukum Islam yang melarang tentang hal-hal itu. ketujuh peradaban itu adalah: peradaban Islam Arab. Hal itu yang menyebabkan seni Islam yang harus menyesuaikan diri. Di Indonesia. Walaupun Indonesia tidak memakai Islam sebagai Asas Negara. PERADABAN ISLAM DI INDONESIA SEBELUM DAN PASCA KEMERDEKAAN 1.logam mulia. sastra. sosoal dan Agama. pendidikan. Turki. Anak benua India. Afrika hitam. Perkembangan Seni Budaya Islam di Indonesia Produk kesenian Islam di Indonesia sebenarnya sangat minim apabila dibandingkan dengan produk kesenian di negara Islam yang lain. 2.

khot ditulis pada nisan-nisan atau makam para ulama. Buku-buku itu antara lain: kalilah wa dimnah. sehingga penduduknya lebih mementingkan masalah perdagangan daripada kesenian. 5. bayam budiman. bahkan peniruan model bangunan Hindu Budha. Selain itu khot juga ditulis pada masjid sebagai hiasan dinding. Ketika ada usaha kaum pribumi untuk membangun. Selain itu ada pula seni tulisan arab yang disebut Khot.keuntungan. karena penerapan kaligrafi arab sebagai hiasan sangat terbatas. Maka sedikit demi sedikit unsur-unsur lama dapat dihilangkan. Hampir tidak ada bangunan Islam di Indonesia yang menunjukkan keagungan Islam yang setaraf dengan bangunan bersejarah yang ada di negara Islam lainnya. masjid Istiqlal yang menyerupai ottoman style yang ada di Byzantium dan masjid Al-Tien(di TMII) yang meniru model bangunan India. Akan tetapi pada perkembangan selanjutnya dibuat sendiri oleh orang-orang Indonesia. atap tumpang dan beduk raksasa yang semuanya adalah mengaplikasi bentuk budaya Hindu dan Budha. 6. kebudayaan Indonesia banyak dipengaruhi oleh Persia. Arsitektur (seni bangunan) Seni bangunan yang bercorak Islami jarang sekali dijumpai di Indonesia. b. diantara yang terkenal adalah syair yang dikarang oleh Hamzah Fansuri yang berjudul syair perahu. 7. Batu nisan yang ada pada saat itu didatangkan dari Gujarat. Pada awal munculya. sehingga mereka tidak berpikir untuk membuat sesuatu yang abadi. akan tetapi mereka berdakwah dan tidak menetap pada tempat tertentu. akan tetapi ada beberapa produk budaya yang sangat penting. c. 4. Model bangunan Islam pada saat itu masih sangat kental dengan aplikasi. masjid-masjid di Indonesia dalam perkembangannya banyak meniru model-model masjid Negara Islam lainnya. abu nawas dan kisah seribu satu malam. walaupun terdapat faktor-faktor yang menghambat perkembangan seni Budaya Indonesia. sehingga lebih mementingkan rohani daripada masalah duniawi. seperti: menara masjid. Islam datang dengan jalan damai. Asalkan tidak melanggar aturan Agama maka hal itu tidak dilarang. Kalaupun ada Ulama yang tidak berorientasi pada hal itu. antara lain dengan adanya buku-buku yang disadur kedalam bahasa Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada model-model masjid dan beberapa perlengkapannya. India style dan Syiro Egypt style. Batu nisan Kesenian Islam pertama masuk ke Indonesia adalah dalam bentuk batu nisan. Selain itu kesusastraan Islam juga berwujud syair sufi. Pasca kemerdekaan. Islam yang datang ke indonesia bercorak Islam Tasawuf. Akan tetapi seni kaligrafi tidak begitu berkembang. Hal ini karena sebelum datangnya Islam tidak ada tradisi pemakaman. Khot yang ada di Indonesia tidak seberapa menonjol dibandingkan dengan Negara Islam yang lain. Karena itulah aspek seni dan budaya yang ada di Indonesia tidak sehebat di negara Islam yang lain. Indonesia tidak memiliki satu corak tersendiri seperti Ottoman Style. Nusantara adalah negeri yang merupakan jalur perdagangan Internasional. Seperti masjid Syuhada yang ada di yogyakarta yang menyerupai taj mahal India. Adapun kesenian Islam itu adalah: a. meskipun Islam telah lima abad ada di Indonesia. yang bentuknya sesuai dengan kebudayaan masing-masing daerah. Atap tumpang yang sangat identik dengan bangunan ala hindu Budha dimodofikasi dengan kubah dari masjid timur tengah atau India. Selain itu. Bentuk makam dari abad permulaan masuknya Agama Islam menjadi contoh model bagi makam Islam selanjutnya. usaha itu dihancurkan oleh bangsa Barat yang sejak semula memang sudah bersikap memusuhi terhadap umat Islam. . Disamping itu. Indonesia dapat berhubungan dengan bangsa yang lain. Seni sastra Dalam perekembangan bidang sastra.

Walaupun demikian. . tari samroh dan rudad dari Banjarmasin. seperti arca. Hal itu karena masih adanya perselisihan hukum Islam yang melarang tentang hal-hal itu. Wayang merupakan penggabungan antara seni Islam dan hindu. dan seni lukis. atraksi debus dari Banten dan wayang yang berasal dari Jawa. tari dan seni lagu. yang biasanya disebut suluk. seni tuang logam mulia. Pada awal munculnya Islam ada beberapa seni yang sengaja tidak terlalu dikembangkan. Selain itu ada kesusastraan yang mempunyai sifat tersendiri. yang mencakup di dalamnya seni ukir. seni hias di kitab-kitab agak berkembang di Aceh dan kerajaankerajaan lain yang ulamanya banyak menulis kitab-kitab keagamaan. seperti tari saman dari Aceh. yaiu berupa kitab-kitab yang berisi ajaran tasawuf. Muncul pula berbagai seni tari religius.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful