P. 1
Istiazah

Istiazah

|Views: 29|Likes:
Published by Wani Mohd Yahya
pendidikan islam
pendidikan islam

More info:

Published by: Wani Mohd Yahya on Feb 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2013

pdf

text

original

1.

0

Istiazah

1. Maksud istiazah yang terpilih ialah :

Ertinya “Aku berlindung dengan AlLah daripada syaitan yang direjam” . 2. Sunat dibaca ketika hendak memulakan bacaan alQuran. 3. Harus dibaca sama ada di awal surah atau di pertengahannya termasuk surah al-Tawbah. 4. Harus dibaca dengan lafaz :

‘ ’
Terjemahan : “Aku berlindung dengan AlLah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui daripada syaitan yang direjam” .

‘ ’
Terjemahan : “Aku berlindung dengan AlLah Yang Maha Besar lagi daripada syaitan yang direjam” .

‘ ’
Terjemahan : “Aku berlindung dengan AlLah daripada syaitan yang direjam , Sesungguh AlLah Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” .

‘ ’
Terjemahan : “Aku berlindung dengan AlLah Yang Maha Gagah daripada syaitan yang sesat”.

Terjemahan : “Aku berlindung dengan AlLah Yang Maha Berkuasa daripada syaitan yang menyeleweng”.

1

Dalil yang terdapat dalam al-Quran dan al-Hadith : Firman AlLah s.a. 5.w.w : Terjemahan : “ Setiap manusia yang mempunyai akal yang tidak mulai pekerjaannya dengan nama AlLah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang . 3. Yang Maha Pemurah. maka mohonlah perlindungan daripada AlLah daripada syaitan yang direjam”.w. 4. 6. Merupakan pemisah di antara 2 surah .t : Terjemahan : “ Sesungguhnya surat itu dari Nabi Sulaiman. Dalil sunat membaca isti’adhat : Terjemahan : “ Dan apabila kamu membaca al-Quran.1. 2. 2 . Diharuskan di pertengahan surah termasuk surah alTawbah.t. Wajib membacanya ketika hendak membaca surah alfatihah dalam sembahyang dan menyambung antara 2 surah kecuali surah al-Tawbah. dan kandungannya (seperti berikut): `Dengan nama AlLah. lagi Maha Mengasihani”. (Surah al-A’raf: ) 2. ( Surat al-Namly 27 : 30) Sabda RasululLah s. maka dia tidak akan mendapat ganjaran AlLah s.0 Basmalah 1. Maksud basmalah ialah : “ ” Ertinya “Dengan nama AlLah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”. Sunat dibaca ketika memulakan bacaan di awal surah kecuali surah al-Tawbah.

manakala nun sakinah tanwin tidak ada pada tulisan . iqlab. idgham. Bunyi nun sakinah dan tanwin sama ketika wasal tetapi tidak sama ketika waqaf . (b) Erti waqaf ialah berhenti . bacaan izhar dikenali dengan nama izhar halqiy. Tanda nun sakinah ialah sukun ( _ ) di atas . 5. 4. mewaqafkan / memberhentikan bacaan . Asal tanwin ialah nun sakinah . dan 3 . 2. manakala Tanwin ialah bunyi [suara] Nun Sakinah yang ditambah pada kalimah . 3.0 Hukum Nun Sakinah [ ] ] Dan Tanw n [ __ _ 1. mengwasal /menyambung bacaan. Dalam hukum bacaan nun sakinah dan tanwin. Izhar bererti nyata [ bunyi jelas dan berasingan ] . idgham bererti gabung [ bunyi hilang dan bertasydid ] . 3. idgham terbahagi kepada dua nama iaitu idgham maal ghunnah dan bila ghunnah . 2. Hukum Nun Sakinah dan Tanwin terbahagi kepada 4 hukum [4 cara baca ] iaitu izhar.0 NUN SAKINA ( ) DAN TANW N ( __ _ ) Nun Sakinah : . 4. manakala tanwin ialah berbaris dua seperti fathatain ( ) . dan kasratain ( ) .. Nun Sakinah ialah Nun Mati tidak berbaris yang asal pada kalimah . dan iqlab dengan nama yang sama iaitu iqlab . Maka yang menentukan jenis hukum bacaan pada nun sakinah dan tanwin tersebut ialah 28 huruf hijaiyyah yang berada selepasnya. ikhfa’ bererti tersembunyi [ bunyi kurang jelas ] . ikhfa’ dengan nama ikhfa’ haqiqy.‫ﺷ‬ Tanwin : - - 1. dan ikhfa’ .3. dommatain ( ) . Nun sakinah ada pada tulisan. Perhatian : (a) Erti wasal ialah sambung .

2. Huruf-huruf halqum[ia juga huruf Izdhar Halqi] tersebut ialah : – – – - – dan yang terhimpun dalam rangkai kata : 3. Izhar nun sakinah dan tanwin bermaksud menyatakan bunyi Nun Sakinah atau Tanwin dengan jelas tanpa dengung [ yang sempurna ] bersama mengekalkan suara dengung dalam rongga hidung dengan kadar yang sedikit [ sifat dengung merupakan sifat asal bagi maupun sekalipun keduanya berbaris] kerana bertemu salah satu huruf –huruf halqum yang enam . 5. Ia dikenali dengan nama Izdhar Halqiy [halqum] kerana sempena kepada izhar Nun Sakinah dan Tanwin bertemu huruf-huruf halqum [halqiy ] yang enam .iqlab bererti tukar [ daripada satu bunyi kepada bunyi yang lain ] . 4. Idgham Nun Sakinah dan Tanwin bermaksud menghilangkan bunyi nun sakinah dan tanwin sama ada sepenuhnya atau sebahagian setelah digabungkan [disambung] bunyinya dengan salah satu daripada – – – huruf-huruf Idgham yang enam iaitu - - sama ada bertasydid atau tidak . Sebab diidzharkan kerana kedudukan makhraj huruf [tempat keluar huruf] dan sifat Nun Sakinah dan Tanwin dengan huruf-huruf Idzhar adalah adalah jauh . 4. Ia terbahagi kepada 3 hukum [3 cara bacaan] iaitu : Idgham Kamil [sempurna] Bila [tanpa] Ghunnah 4 . 2. Contoh : – – - – ‫ﺷ‬ – – – – - Hukum Idgham Nun Sakinah Dan Tanwin 1. Ia terbahagi kepada Hukum Izhar Nun Sakinah dan Tanwin 1.

Idgham Naqis Maal Ghunnah bermaksud hanya menghilangkan bunyi nun sakinah dan tanwin tetapi masih mengekalkan suara dengung pada Nun Sakinah dan Tanwin [ menyebabkan kesan nun sakinah dan tanwin masih ada kerana idgham tak sempurna ] beserta sedikit tasydid dan dengung 2 harakat setelah digabungkan [disambung] bunyinya dengan salah satu huruf – . I. Contoh : – – + + – – II. Idgham Kamil Maal Ghunah bermaksud menghilangkan bunyi nun sakinah dan tanwin sepenuhnya [tanpa sedikitpun bunyi nun sakinah dan tanwin kerana sempurna idgham] beserta tasdid dan dengung sempurna 2 harakat setelah digabungkan [disambung] bunyinya dengan salah satu huruf - .Contoh : 5 . Contoh : - + + - III. Idgham Kamil Bila Ghunnah bermaksud menghilangkan bunyi nun sakinah dan tanwin sepenuhnya [tanpa sedikitpun bunyi nun sakinah dan tanwin kerana sempurna idgham] beserta tasydid tanpa dengung setelah digabungkan [disambung] bunyinya dengan salah satu huruf – . dan Idgham Naqis [ tak sempurna ] Maal Ghunnah .[dengung] . Idgham Kamil Maal [bersama] Ghunnah .

+ + 3. Ikhfa Mim Sakinah bermaksud menyebut Mim Sakinah dengan tidak jelas bunyinya dengan kedudukan bibir yang terbuka sedikt beserta dengung 2 harakat kerana bertemu . Mengikut kaedah Hukum Nun Sakinah . 2. Ia dikenali dengan Izdhar Mutlak [semata-mata izdhar] kerana bacaan Izdhar hanya semata-mata berlaku pada Nun Sakinah tidak pada Tanwin . dan Idgham Maal Ghunnah bagi Idgham Kamil dan Naqis Maal Ghunnah . Walaubagaimanapun . sepatutnya ia dibaca dengan Idgham bukan Izdhar iaitu Izdhar Naqis Maal Ghunnah . Manakala jenis dengungnya nipis kerana bukan jenis huruf tebal . Hukum Izdhar Nun Sakinah Tidak Pada Tanwin 1. iaitu : - - - Hukum Iqlab Nun Sakinah dan Tanwin 1. Idgham Nun Sakinah dan Tanwin hanya dikenali dengan 2 nama iaitu Idgham Bila Ghunnah bagi Idgham Kamil Bila Ghunnah . tetapi oleh kerana ia berlaku dalam satu kaliamah dan kerana riwayat datang seperti itu . Ia hanya datang dalam 4 bentuk kalimah sahaja . 4. Ia dikenali dengan Iqlab kerana berlaku pertukaran bunyi daripada bunyi Nun Sakinah dan Tanwin kepada bunyi Ikhfa Mim Sakinah . 3. Idzhar Nun Sakinah tidak pada Tanwin hanya berlaku dan dalam satu ketika Nun Sakinah bertemu kalimah . Iqlab Nun Sakinah dan Tanwin bermaksud menukar bunyi Nun Sakinah dan Tanwin kepada Ikhfa’Mim Sakinah kerana bertemu huruf sahaja . maka ia dikecualikan dan dibaca dengan Izdhar . 2. 3. Contoh : 6 .

Ikhfa Nun Sakinah dan Tanwin bermaksud menyebut Nun Sakinah dan Tanwin dengan tidak jelas bunyinya dengan kedudukan lidah yang tidak menyentuh lelangit atas beserta dengung 2 harakat kerana bertemu salah satu daripada huruf Ihkfa yang lima belas iaitu : Manakala jenis dengungnya bergantung kepada jenis huruf selepas Nun Sakinah dan Tanwin . dan kiranya bukan Isti’la’ . Kiranya selepas Nun Sakinah dan Tanwin huruf Isti’la’ [huruf .– – – ] . 2. Ikhfa Nun Sakinah dan Tanwin dikenali dengan nama Ikhfa Hakiki kerana diikhfakan Nun Sakinah dan Tanwin dengan cara semulajadi [hakiki] tanpa perlu ditukar bunyi seperti Iqlab .- - Hukum Ikhfa Nun Sakinah dan Tanwin 1. Contoh : - - ‫ﺷ‬ – - – 7 - - – – - ‫ﺷ‬ – . maka dengungnya tebal seperti tebal . maka dengungnya nipis .

. Hukum Mim Sakinah terbahagi kepada 3 hukum [3 cara baca] iaitu Idzhar . terutama ketika bertemu huruf dan kerana dibimbangi terjadi Idgham Maal Ghunnah atau Ikhfa disebabkan tempat keluar huruf . dan Syafawi [2 bibir] bermaksud huruf mim . dan Ikhfa dengan nama Ikhfa Syafawi . Izdhar Mim Sakinah dikenali dengan nama Idzhar Syafawi .. Idgham . 8 . Contoh : Hukum Idgham Mim Sakinah - 1. Jadilah ia menyatakan bunyi huruf Mim Sakinah . Izdhar Mim Sakinah bermaksud menyatakan bunyi Mim Sakinah dengan jelas tanpa dengung [yang sempurna] bersama mengekalkan suara dengung dalam rongga hidung dengan kadar yang sedikit kerana bertemu salah satu huruf –huruf selain daripada huruf dan . Maka yang menentukan jenis hukum bacaan pada Mim Sakinah tersebut ialah 28 huruf hijaiyyah yang berada selepasnya. . Ia dikenali dengan nama Izhar Syafawi kerana Izhar bermaksud menyatakan bunyi . Hukum Idzhar Mim Sakinah 1. Huruf-huruf tersebut ialah ..HUKUM MIM SAKINAH 1.. 2. dan Ikhfa .– - 3. 2.. Idgham dengan nama Idgham Mithlain Soghir . dari tempat yang sama iaitu bibir . dan . Idgham Mim Sakinah hanya mempunyai satu jenis bacaan sahaja iaitu juga Idgham Kamil Maal Ghunnah .

dan Soghir bermaksud kecil iaitu huruf pertama mati dan huruf kedua berbaris [kerana Idgham Kabir iaitu Idgham Besar kedua-dua huruf yang bertemu adalah berbaris seperti iaitu bertemu . 3. Tanwin dan Mim Sakinah kerana terjadinya secara mendatang iaitu daripada 2 kalimah dan boleh dipisahkan . Mithlain bermaksud dua huruf serupa iaitu huruf bertemu [Mim Sakinah bertemu Mim berbaris ] . Ia dikenali dengan nama Ikhfa Syafawi kerana Ikhfa merupakan hukum bacaan . Bertanda seperti ( ) di atas atau dikenali dengan ‘sabdu’. 3. kerana 2.2. namun dalam bacaan kita tiada Idgham Kabir ]. Hanya sahaja yang menyebabkan Mim Sakinah diidghamkan . Manakala jenis dengungnya nipis bukan jenis huruf tebal . kedua-duanya berbaris . Ikhfa Mim Sakinah bermaksud menyebut Mim Sakinah dengan tidak jelas bunyinya dengan kedudukan bibir yang terbuka sedikt beserta dengung 2 harakat kerana bertemu sahaja. Ia dikenali dengan nama Idgham Mithlain Soghir kerana Idgham bermaksud bacaan Idgham . Walaupun begitu ia tetap berlaku disebabkan oleh pertemuan 2 huruf sebagaimana Idgham yang lain dengan kaedah yang sama yang juga bertasydid . Contoh : HUKUM NUN DAN MIM BERTASYDID SEMULAJADI 1. 9 . Tidak sepertimana Idgham dalam hukum Nun Sakinah . 2. Idgham Kamil Maal Ghunnah [Mim Sakinah] bermaksud menghilangkan bunyi Mim Sakinah setelah digabungkan [disambung] bunyinya dengan huruf yang berada selepasnya beserta tasydid dan dengung 2 harakat. Contoh : Hukum Ikhfa Mim Sakinah 1. manakala Syafawi bermaksud huruf . dibaca . Nun dan Mim bertasydid merupakan Idgham yang terjadi secara semulajadil[asal] yang datang dalam bentuk satu kalimah yang tidak boleh dipisahkan.

Ikhfa . martabat dengung yang paling atas ialah Nun dan Mim bertasydid . Ada yang berpendapat .a. Menurut istilah ialah suara lunak yang terdapat dalam rongga hidung tersusun hanya daripada jasad nun . Ghunnah menurut bahasa ialah suara yang berdengung dalam rongga hidung . Sama ada dalam bentuk Idgham . Bagaimana yang telah diajarkan kepada kamu Ya! Aba Abd alRahman ?. Kemudiannya beliau telah membaca ayat yang sama dengan memanjangkan bacaan pada hukum mad.” 10 . Contoh : = - = = = GHUNNAH 1. PENGENALAN MAD : Cerita asal berkaitan hukum bacaan mad dan qasar ini telah dinakalkan daripada Ibn Mas’ud r.w kepada kamu ?”. tanwin dan mim sahaja.4. 6. Bahagian rongga hidung tersebut adalah bahagian atas hidung dan pangkal di sebelah dalam. 3. 2. Ia dikenali dengan nama Wajibul Ghunnah kerana bacaannya mesti dengung . Nun dan Mim bertasydid mempunyai adar dengungnya 2 harakat sama seperti Idgham Maal Ghunnah yang lain . Lalu Ibn Mas’ud telah bertanya kepada lelaki tersebut “adakah ini yang diajar oleh RasululLah s.a [Aba Abd Rahman ]dengan lafaz yang bermaksud : “Adalah Ibn Mas’ud telah membacakan(mengajar) untuk seorang lelaki ketika mana lelaki itu membaca sepotong ayat : tanpa mad pada bacaan tersebut. Kadar dengung mestilah tidak kurang atau lebih daripada 2 harakat. maupun Idzhar . 5. diikuti oleh Idgham mendatang dan Ikhfa.

Mad menurut bahasa ialah menambahkan . ii. Menurut istilah ialah mengekalkan bacaan huruf mad dengan kadar yang tidak melebihi 2 harakat. iaitu : 11 .w. iii. Ini harta berdalilkan firman AlLah s.[Riwayat al-Tibrani dan Ibn Mardawih dengan ulasan al-Suyuti di dalam kitabnya al-Dar al-Manthur dan Ibn al-Jazari di dalam kitabnya al-Nasyr]. ii. iii. Menurut bahasa ialah memenjara. 1.w. Ini berdalilkan firman AlLah s.t : dengan maksud : “AlLah menambahkan bagi kamu benda dan anak pinak” . PENGERTIAN MAD : i. BAHAGIAN-BAHAGIAN MAD : Hukum bacaan Mad terbahagi kepada 2 bahagian .2 PENGERTIAN QASAR : i. Walaubagaimanapun pengertian mengikut istilah Mad dalam Ilmu Tajwid telah menetapkan bahawa Mad itu ialah bacaan yang melebihi 2 harakat dan Qasar itu pula ialah bacaan yang tidak melebihi 2 harakat. Menurut istilah pula ialah memanjangkan suara pada ketika atau huruf atau salah satu huruf mad bertemu huruf hamzah seperti berbaris Sukun sama ada Sukun Asli seperti Sukun yang mendatang seperti . Pada hakikatnya bacaan 2 harakat juga termasuk di dalam erti kata mad dan setiap 1 harakat termasuk di dalam erti kata Qasar. Maksud bacaan Mad di sini ialah kadar bacaan yang melebihi 2 harakat dan tidak melebihi 6 harakat .t : dengan maksud : “Bidadari itu dikurung(dipenjara) di dalam sebuah rumah”.

Ia dinamakan Tabi’ie kerana mempunyai sifat yang selamat daripada di tambah maupun dikurang. vii. Ada yang berpendapat ia bersamaan 2 gerak jari . Mad Iwad ialah bacaan Qasar 2 harakat kerana pertukaran daripada bacaan asal Tanwin dua baris di atas kepada bacaan Mad Asli disebabkan waqaf seperti kepada . Bacaannya tetap 2 harakat sama ada dalam keadaan Wasal waupun Waqaf . dan . Mad Tamkin . . Kadar bacaannya ialah satu alif iaitu 2 harakat . Kalimah yang terdapat huruf Mad Asli tetapi tidak dibaca dengan suara panjang akan merubah makna seperti dibaca dengan tanpa Mad. ii.Mad Asli Mad Far’ie MAD ASLI : i. Mad asli ialah asal bagi permulaan bacaan panjang yang dibaca dengan kadar tetap Qasar 2 harakat dan tidak atau Sukun mempunyai sebarang sebab seperti ada Hamzah selepasnya untuk bacaannya lebih daripada 2 harakat bahkan memadai dengan salah satu hurufnya yang tiga iaitu . iii. Mad Silah Qasirah . KUMPULAN BACAAN MAD ASLI 2 HARAKAT : i. Kadang-kadang huruf dan menjadi huruf lin jika sebelum keduanya itu berbaris fathah seperti dan . Hukumnya adalah haram. dan Mad Asli Harfi yang terdapat di awal suruh . 12 . Termasuk dalam kumpulan bacaan mad asli ialah Mad Iwad . berada di tengah maupun di akhir kalimah . iv. Contoh : Sebelum alif berbaris fathah -baris di atas Sebelum wau berbaris dommah – baris di hadapan Sebelum ya’ berbaris kasrah – baris di bawah vi.

dan kedua berbaris seperti membezakan antara pertemuan dua huruf iaitu atau untuk pertama Mad . iv. dan kedua berbaris seperti supaya tidak berlaku idgham atau gugur salah satu huruf tersebut.ii. dan kedua huruf Mad berbaris sukun seperti dan . iii. Mad Tamkin juga berlaku bagi membeza bunyi dua huruf yang pertama bertasydid . Mad Asli Harfi ialah bacaan Mad Asli 2 harakat dalam bentuk huruf yang dibaca satu persatu yang hanya berlaku di awal surah sahaja yang terbentuk dalam rangkaikata seperti : Νm Èÿè‹γ!2 µÛ – .µÛ 4 -!9# - Tambahan : 13 . Mad Tamkin ialah bacaan Qasar 2 harakat pada huruf Mad kerana untuk membezakan antara pertemuan dua huruf iaitu pertama Mad . Mad Silah Qasirah / Sughra \ ialah bacaan Mad Asli 2 harakat kerana bersambung huruf Mad Asli ketika wasal dan hilang Mad ketika waqaf berserta tiada huruf hamzah selepasnya seperti dan ϵÎ/ …ã&s! .

Dibaca dengan Mad Silah Qasirah 2 harakat hanya dalam surah al-Furqan [ayat 69] sahaja . Ketika Waqaf kembali kepada 2 harakat . ketika Wasal kembali 1 harakat seperti $Ψ3≈9 ¨Å © ξ‹6¡9# .β#™)9# #‹≈δ t ã Ìô ã ø$ u u u È u öà ø$ x y É=≈tGÅ3ø9$# ’Îû 3. tidak disurah lain . Ada huruf Mad bertanda bulat bujur di atas hanya di baca 2 harakat ketika waqaf . Dibaca tanpa Mad [Qasar 2 harakat] kerana bertembung 2 Sukun iaitu huruf Mad bertemu Hamzah Wasal $#. seperti 3 y ß ø$ nÎ “‰γ9# ’<) .ω虍9# . seperti $ºΡ$yγãΒ ϵŠÏù 14 .$tΡθΖà9# Ρ $ ß § $ O ã— $ 6ξÅ¡≈n=y™ .#tƒÍ‘#uθs% - 2.1. tidak ketika wasal .βθfΚ9# #™‘ρ .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->