1.

0

Istiazah

1. Maksud istiazah yang terpilih ialah :

Ertinya “Aku berlindung dengan AlLah daripada syaitan yang direjam” . 2. Sunat dibaca ketika hendak memulakan bacaan alQuran. 3. Harus dibaca sama ada di awal surah atau di pertengahannya termasuk surah al-Tawbah. 4. Harus dibaca dengan lafaz :

‘ ’
Terjemahan : “Aku berlindung dengan AlLah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui daripada syaitan yang direjam” .

‘ ’
Terjemahan : “Aku berlindung dengan AlLah Yang Maha Besar lagi daripada syaitan yang direjam” .

‘ ’
Terjemahan : “Aku berlindung dengan AlLah daripada syaitan yang direjam , Sesungguh AlLah Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” .

‘ ’
Terjemahan : “Aku berlindung dengan AlLah Yang Maha Gagah daripada syaitan yang sesat”.

Terjemahan : “Aku berlindung dengan AlLah Yang Maha Berkuasa daripada syaitan yang menyeleweng”.

1

0 Basmalah 1.w. Dalil sunat membaca isti’adhat : Terjemahan : “ Dan apabila kamu membaca al-Quran. (Surah al-A’raf: ) 2. maka mohonlah perlindungan daripada AlLah daripada syaitan yang direjam”.w. Wajib membacanya ketika hendak membaca surah alfatihah dalam sembahyang dan menyambung antara 2 surah kecuali surah al-Tawbah. Yang Maha Pemurah. 3. Diharuskan di pertengahan surah termasuk surah alTawbah.w : Terjemahan : “ Setiap manusia yang mempunyai akal yang tidak mulai pekerjaannya dengan nama AlLah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang . 5. lagi Maha Mengasihani”. ( Surat al-Namly 27 : 30) Sabda RasululLah s. maka dia tidak akan mendapat ganjaran AlLah s. Maksud basmalah ialah : “ ” Ertinya “Dengan nama AlLah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”. 4.t : Terjemahan : “ Sesungguhnya surat itu dari Nabi Sulaiman. 2.1. Merupakan pemisah di antara 2 surah .a. Sunat dibaca ketika memulakan bacaan di awal surah kecuali surah al-Tawbah. 6. dan kandungannya (seperti berikut): `Dengan nama AlLah. 2 . Dalil yang terdapat dalam al-Quran dan al-Hadith : Firman AlLah s.t.

iqlab. bacaan izhar dikenali dengan nama izhar halqiy. Asal tanwin ialah nun sakinah . 3. 2. manakala nun sakinah tanwin tidak ada pada tulisan . 5. Nun sakinah ada pada tulisan. 4.‫ﺷ‬ Tanwin : - - 1. (b) Erti waqaf ialah berhenti . manakala tanwin ialah berbaris dua seperti fathatain ( ) . Hukum Nun Sakinah dan Tanwin terbahagi kepada 4 hukum [4 cara baca ] iaitu izhar. mengwasal /menyambung bacaan. Nun Sakinah ialah Nun Mati tidak berbaris yang asal pada kalimah .3. Dalam hukum bacaan nun sakinah dan tanwin. Tanda nun sakinah ialah sukun ( _ ) di atas .0 NUN SAKINA ( ) DAN TANW N ( __ _ ) Nun Sakinah : . 3. Izhar bererti nyata [ bunyi jelas dan berasingan ] . 2.. dan iqlab dengan nama yang sama iaitu iqlab . Perhatian : (a) Erti wasal ialah sambung . dan kasratain ( ) . idgham bererti gabung [ bunyi hilang dan bertasydid ] . Maka yang menentukan jenis hukum bacaan pada nun sakinah dan tanwin tersebut ialah 28 huruf hijaiyyah yang berada selepasnya. ikhfa’ dengan nama ikhfa’ haqiqy. 4.0 Hukum Nun Sakinah [ ] ] Dan Tanw n [ __ _ 1. ikhfa’ bererti tersembunyi [ bunyi kurang jelas ] . dan 3 . idgham. dommatain ( ) . mewaqafkan / memberhentikan bacaan . idgham terbahagi kepada dua nama iaitu idgham maal ghunnah dan bila ghunnah . Bunyi nun sakinah dan tanwin sama ketika wasal tetapi tidak sama ketika waqaf . dan ikhfa’ . manakala Tanwin ialah bunyi [suara] Nun Sakinah yang ditambah pada kalimah .

Contoh : – – - – ‫ﺷ‬ – – – – - Hukum Idgham Nun Sakinah Dan Tanwin 1. Idgham Nun Sakinah dan Tanwin bermaksud menghilangkan bunyi nun sakinah dan tanwin sama ada sepenuhnya atau sebahagian setelah digabungkan [disambung] bunyinya dengan salah satu daripada – – – huruf-huruf Idgham yang enam iaitu - - sama ada bertasydid atau tidak . 2. Ia dikenali dengan nama Izdhar Halqiy [halqum] kerana sempena kepada izhar Nun Sakinah dan Tanwin bertemu huruf-huruf halqum [halqiy ] yang enam . Ia terbahagi kepada 3 hukum [3 cara bacaan] iaitu : Idgham Kamil [sempurna] Bila [tanpa] Ghunnah 4 . Sebab diidzharkan kerana kedudukan makhraj huruf [tempat keluar huruf] dan sifat Nun Sakinah dan Tanwin dengan huruf-huruf Idzhar adalah adalah jauh . 4.iqlab bererti tukar [ daripada satu bunyi kepada bunyi yang lain ] . Huruf-huruf halqum[ia juga huruf Izdhar Halqi] tersebut ialah : – – – - – dan yang terhimpun dalam rangkai kata : 3. Izhar nun sakinah dan tanwin bermaksud menyatakan bunyi Nun Sakinah atau Tanwin dengan jelas tanpa dengung [ yang sempurna ] bersama mengekalkan suara dengung dalam rongga hidung dengan kadar yang sedikit [ sifat dengung merupakan sifat asal bagi maupun sekalipun keduanya berbaris] kerana bertemu salah satu huruf –huruf halqum yang enam . 4. Ia terbahagi kepada Hukum Izhar Nun Sakinah dan Tanwin 1. 5. 2.

Idgham Naqis Maal Ghunnah bermaksud hanya menghilangkan bunyi nun sakinah dan tanwin tetapi masih mengekalkan suara dengung pada Nun Sakinah dan Tanwin [ menyebabkan kesan nun sakinah dan tanwin masih ada kerana idgham tak sempurna ] beserta sedikit tasydid dan dengung 2 harakat setelah digabungkan [disambung] bunyinya dengan salah satu huruf – . dan Idgham Naqis [ tak sempurna ] Maal Ghunnah . Idgham Kamil Bila Ghunnah bermaksud menghilangkan bunyi nun sakinah dan tanwin sepenuhnya [tanpa sedikitpun bunyi nun sakinah dan tanwin kerana sempurna idgham] beserta tasydid tanpa dengung setelah digabungkan [disambung] bunyinya dengan salah satu huruf – . Contoh : - + + - III. Idgham Kamil Maal [bersama] Ghunnah .Contoh : 5 . Contoh : – – + + – – II.[dengung] . I. Idgham Kamil Maal Ghunah bermaksud menghilangkan bunyi nun sakinah dan tanwin sepenuhnya [tanpa sedikitpun bunyi nun sakinah dan tanwin kerana sempurna idgham] beserta tasdid dan dengung sempurna 2 harakat setelah digabungkan [disambung] bunyinya dengan salah satu huruf - .

Manakala jenis dengungnya nipis kerana bukan jenis huruf tebal . sepatutnya ia dibaca dengan Idgham bukan Izdhar iaitu Izdhar Naqis Maal Ghunnah . Walaubagaimanapun . tetapi oleh kerana ia berlaku dalam satu kaliamah dan kerana riwayat datang seperti itu . Iqlab Nun Sakinah dan Tanwin bermaksud menukar bunyi Nun Sakinah dan Tanwin kepada Ikhfa’Mim Sakinah kerana bertemu huruf sahaja . iaitu : - - - Hukum Iqlab Nun Sakinah dan Tanwin 1. Mengikut kaedah Hukum Nun Sakinah .+ + 3. Ia dikenali dengan Iqlab kerana berlaku pertukaran bunyi daripada bunyi Nun Sakinah dan Tanwin kepada bunyi Ikhfa Mim Sakinah . maka ia dikecualikan dan dibaca dengan Izdhar . 3. Contoh : 6 . Idzhar Nun Sakinah tidak pada Tanwin hanya berlaku dan dalam satu ketika Nun Sakinah bertemu kalimah . Hukum Izdhar Nun Sakinah Tidak Pada Tanwin 1. dan Idgham Maal Ghunnah bagi Idgham Kamil dan Naqis Maal Ghunnah . 2. 4. 3. 2. Ia dikenali dengan Izdhar Mutlak [semata-mata izdhar] kerana bacaan Izdhar hanya semata-mata berlaku pada Nun Sakinah tidak pada Tanwin . Ia hanya datang dalam 4 bentuk kalimah sahaja . Idgham Nun Sakinah dan Tanwin hanya dikenali dengan 2 nama iaitu Idgham Bila Ghunnah bagi Idgham Kamil Bila Ghunnah . Ikhfa Mim Sakinah bermaksud menyebut Mim Sakinah dengan tidak jelas bunyinya dengan kedudukan bibir yang terbuka sedikt beserta dengung 2 harakat kerana bertemu .

Kiranya selepas Nun Sakinah dan Tanwin huruf Isti’la’ [huruf . Ikhfa Nun Sakinah dan Tanwin bermaksud menyebut Nun Sakinah dan Tanwin dengan tidak jelas bunyinya dengan kedudukan lidah yang tidak menyentuh lelangit atas beserta dengung 2 harakat kerana bertemu salah satu daripada huruf Ihkfa yang lima belas iaitu : Manakala jenis dengungnya bergantung kepada jenis huruf selepas Nun Sakinah dan Tanwin . 2. Ikhfa Nun Sakinah dan Tanwin dikenali dengan nama Ikhfa Hakiki kerana diikhfakan Nun Sakinah dan Tanwin dengan cara semulajadi [hakiki] tanpa perlu ditukar bunyi seperti Iqlab .- - Hukum Ikhfa Nun Sakinah dan Tanwin 1. Contoh : - - ‫ﺷ‬ – - – 7 - - – – - ‫ﺷ‬ – .– – – ] . maka dengungnya nipis . maka dengungnya tebal seperti tebal . dan kiranya bukan Isti’la’ .

Ia dikenali dengan nama Izhar Syafawi kerana Izhar bermaksud menyatakan bunyi .. 2... Hukum Idzhar Mim Sakinah 1. dan Ikhfa . dan Syafawi [2 bibir] bermaksud huruf mim .HUKUM MIM SAKINAH 1.– - 3. 2. dan . Izdhar Mim Sakinah bermaksud menyatakan bunyi Mim Sakinah dengan jelas tanpa dengung [yang sempurna] bersama mengekalkan suara dengung dalam rongga hidung dengan kadar yang sedikit kerana bertemu salah satu huruf –huruf selain daripada huruf dan . Contoh : Hukum Idgham Mim Sakinah - 1. Izdhar Mim Sakinah dikenali dengan nama Idzhar Syafawi . Idgham dengan nama Idgham Mithlain Soghir .. Idgham Mim Sakinah hanya mempunyai satu jenis bacaan sahaja iaitu juga Idgham Kamil Maal Ghunnah . Huruf-huruf tersebut ialah . . dan Ikhfa dengan nama Ikhfa Syafawi . terutama ketika bertemu huruf dan kerana dibimbangi terjadi Idgham Maal Ghunnah atau Ikhfa disebabkan tempat keluar huruf . Maka yang menentukan jenis hukum bacaan pada Mim Sakinah tersebut ialah 28 huruf hijaiyyah yang berada selepasnya. Hukum Mim Sakinah terbahagi kepada 3 hukum [3 cara baca] iaitu Idzhar . 8 . Idgham . Jadilah ia menyatakan bunyi huruf Mim Sakinah .. dari tempat yang sama iaitu bibir .

dan Soghir bermaksud kecil iaitu huruf pertama mati dan huruf kedua berbaris [kerana Idgham Kabir iaitu Idgham Besar kedua-dua huruf yang bertemu adalah berbaris seperti iaitu bertemu . Walaupun begitu ia tetap berlaku disebabkan oleh pertemuan 2 huruf sebagaimana Idgham yang lain dengan kaedah yang sama yang juga bertasydid . 9 . namun dalam bacaan kita tiada Idgham Kabir ]. manakala Syafawi bermaksud huruf . Bertanda seperti ( ) di atas atau dikenali dengan ‘sabdu’. Contoh : HUKUM NUN DAN MIM BERTASYDID SEMULAJADI 1. Ikhfa Mim Sakinah bermaksud menyebut Mim Sakinah dengan tidak jelas bunyinya dengan kedudukan bibir yang terbuka sedikt beserta dengung 2 harakat kerana bertemu sahaja. dibaca . Mithlain bermaksud dua huruf serupa iaitu huruf bertemu [Mim Sakinah bertemu Mim berbaris ] .2. kedua-duanya berbaris . Hanya sahaja yang menyebabkan Mim Sakinah diidghamkan . Tidak sepertimana Idgham dalam hukum Nun Sakinah . Ia dikenali dengan nama Ikhfa Syafawi kerana Ikhfa merupakan hukum bacaan . Manakala jenis dengungnya nipis bukan jenis huruf tebal . Idgham Kamil Maal Ghunnah [Mim Sakinah] bermaksud menghilangkan bunyi Mim Sakinah setelah digabungkan [disambung] bunyinya dengan huruf yang berada selepasnya beserta tasydid dan dengung 2 harakat. Tanwin dan Mim Sakinah kerana terjadinya secara mendatang iaitu daripada 2 kalimah dan boleh dipisahkan . Nun dan Mim bertasydid merupakan Idgham yang terjadi secara semulajadil[asal] yang datang dalam bentuk satu kalimah yang tidak boleh dipisahkan. kerana 2. Contoh : Hukum Ikhfa Mim Sakinah 1. 3. 2. Ia dikenali dengan nama Idgham Mithlain Soghir kerana Idgham bermaksud bacaan Idgham . 3.

Ada yang berpendapat . 2. Menurut istilah ialah suara lunak yang terdapat dalam rongga hidung tersusun hanya daripada jasad nun . Lalu Ibn Mas’ud telah bertanya kepada lelaki tersebut “adakah ini yang diajar oleh RasululLah s. Sama ada dalam bentuk Idgham . Ikhfa . Kemudiannya beliau telah membaca ayat yang sama dengan memanjangkan bacaan pada hukum mad. Kadar dengung mestilah tidak kurang atau lebih daripada 2 harakat. Bagaimana yang telah diajarkan kepada kamu Ya! Aba Abd alRahman ?. 5.w kepada kamu ?”.a [Aba Abd Rahman ]dengan lafaz yang bermaksud : “Adalah Ibn Mas’ud telah membacakan(mengajar) untuk seorang lelaki ketika mana lelaki itu membaca sepotong ayat : tanpa mad pada bacaan tersebut. Ia dikenali dengan nama Wajibul Ghunnah kerana bacaannya mesti dengung . PENGENALAN MAD : Cerita asal berkaitan hukum bacaan mad dan qasar ini telah dinakalkan daripada Ibn Mas’ud r.4. maupun Idzhar . Ghunnah menurut bahasa ialah suara yang berdengung dalam rongga hidung . tanwin dan mim sahaja. 3. martabat dengung yang paling atas ialah Nun dan Mim bertasydid . 6. Contoh : = - = = = GHUNNAH 1. Bahagian rongga hidung tersebut adalah bahagian atas hidung dan pangkal di sebelah dalam. Nun dan Mim bertasydid mempunyai adar dengungnya 2 harakat sama seperti Idgham Maal Ghunnah yang lain .a. diikuti oleh Idgham mendatang dan Ikhfa.” 10 .

Ini berdalilkan firman AlLah s.w. Maksud bacaan Mad di sini ialah kadar bacaan yang melebihi 2 harakat dan tidak melebihi 6 harakat .2 PENGERTIAN QASAR : i. Mad menurut bahasa ialah menambahkan .t : dengan maksud : “AlLah menambahkan bagi kamu benda dan anak pinak” . Menurut istilah pula ialah memanjangkan suara pada ketika atau huruf atau salah satu huruf mad bertemu huruf hamzah seperti berbaris Sukun sama ada Sukun Asli seperti Sukun yang mendatang seperti . Ini harta berdalilkan firman AlLah s.t : dengan maksud : “Bidadari itu dikurung(dipenjara) di dalam sebuah rumah”. ii. PENGERTIAN MAD : i. Menurut bahasa ialah memenjara. iaitu : 11 . ii. Menurut istilah ialah mengekalkan bacaan huruf mad dengan kadar yang tidak melebihi 2 harakat. Pada hakikatnya bacaan 2 harakat juga termasuk di dalam erti kata mad dan setiap 1 harakat termasuk di dalam erti kata Qasar. iii. Walaubagaimanapun pengertian mengikut istilah Mad dalam Ilmu Tajwid telah menetapkan bahawa Mad itu ialah bacaan yang melebihi 2 harakat dan Qasar itu pula ialah bacaan yang tidak melebihi 2 harakat. iii. BAHAGIAN-BAHAGIAN MAD : Hukum bacaan Mad terbahagi kepada 2 bahagian .w.[Riwayat al-Tibrani dan Ibn Mardawih dengan ulasan al-Suyuti di dalam kitabnya al-Dar al-Manthur dan Ibn al-Jazari di dalam kitabnya al-Nasyr]. 1.

ii. Mad Tamkin . Contoh : Sebelum alif berbaris fathah -baris di atas Sebelum wau berbaris dommah – baris di hadapan Sebelum ya’ berbaris kasrah – baris di bawah vi. Mad asli ialah asal bagi permulaan bacaan panjang yang dibaca dengan kadar tetap Qasar 2 harakat dan tidak atau Sukun mempunyai sebarang sebab seperti ada Hamzah selepasnya untuk bacaannya lebih daripada 2 harakat bahkan memadai dengan salah satu hurufnya yang tiga iaitu . dan . . dan Mad Asli Harfi yang terdapat di awal suruh . Ia dinamakan Tabi’ie kerana mempunyai sifat yang selamat daripada di tambah maupun dikurang. KUMPULAN BACAAN MAD ASLI 2 HARAKAT : i. iv. berada di tengah maupun di akhir kalimah . Mad Iwad ialah bacaan Qasar 2 harakat kerana pertukaran daripada bacaan asal Tanwin dua baris di atas kepada bacaan Mad Asli disebabkan waqaf seperti kepada . Kalimah yang terdapat huruf Mad Asli tetapi tidak dibaca dengan suara panjang akan merubah makna seperti dibaca dengan tanpa Mad. Hukumnya adalah haram. Bacaannya tetap 2 harakat sama ada dalam keadaan Wasal waupun Waqaf . Ada yang berpendapat ia bersamaan 2 gerak jari .Mad Asli Mad Far’ie MAD ASLI : i. 12 . Kadang-kadang huruf dan menjadi huruf lin jika sebelum keduanya itu berbaris fathah seperti dan . vii. iii. Kadar bacaannya ialah satu alif iaitu 2 harakat . Termasuk dalam kumpulan bacaan mad asli ialah Mad Iwad . Mad Silah Qasirah .

ii. Mad Tamkin juga berlaku bagi membeza bunyi dua huruf yang pertama bertasydid . dan kedua huruf Mad berbaris sukun seperti dan . dan kedua berbaris seperti supaya tidak berlaku idgham atau gugur salah satu huruf tersebut. iii. Mad Silah Qasirah / Sughra \ ialah bacaan Mad Asli 2 harakat kerana bersambung huruf Mad Asli ketika wasal dan hilang Mad ketika waqaf berserta tiada huruf hamzah selepasnya seperti dan ϵÎ/ …ã&s! . Mad Tamkin ialah bacaan Qasar 2 harakat pada huruf Mad kerana untuk membezakan antara pertemuan dua huruf iaitu pertama Mad . iv. Mad Asli Harfi ialah bacaan Mad Asli 2 harakat dalam bentuk huruf yang dibaca satu persatu yang hanya berlaku di awal surah sahaja yang terbentuk dalam rangkaikata seperti : Νm Èÿè‹γ!2 µÛ – .µÛ 4 -!9# - Tambahan : 13 . dan kedua berbaris seperti membezakan antara pertemuan dua huruf iaitu atau untuk pertama Mad .

seperti 3 y ß ø$ nÎ “‰γ9# ’<) .$tΡθΖà9# Ρ $ ß § $ O ã— $ 6ξÅ¡≈n=y™ . Ada huruf Mad bertanda bulat bujur di atas hanya di baca 2 harakat ketika waqaf . tidak disurah lain .ω虍9# . tidak ketika wasal .1. Ketika Waqaf kembali kepada 2 harakat . ketika Wasal kembali 1 harakat seperti $Ψ3≈9 ¨Å © ξ‹6¡9# .βθfΚ9# #™‘ρ .β#™)9# #‹≈δ t ã Ìô ã ø$ u u u È u öà ø$ x y É=≈tGÅ3ø9$# ’Îû 3. Dibaca tanpa Mad [Qasar 2 harakat] kerana bertembung 2 Sukun iaitu huruf Mad bertemu Hamzah Wasal $#. seperti $ºΡ$yγãΒ ϵŠÏù 14 .#tƒÍ‘#uθs% - 2. Dibaca dengan Mad Silah Qasirah 2 harakat hanya dalam surah al-Furqan [ayat 69] sahaja .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful