P. 1
Nota Linguistik

Nota Linguistik

|Views: 21|Likes:
BMM3107
BMM3107

More info:

Published by: Noraniezahwati Sabit on Feb 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/06/2013

pdf

text

original

1

PENGENALAN ILMU LINGUISTIK
DEFINISI Ferdinand sausure (1916) Ilmu linguistic meneliti bahasa secara umum Langacker (1987) Kajian terhadap bahasa manusia yg di hasilkan oleh alat2 pertuturan tertentu. David Crystal (1973) Kajian bahasa secara saintifik. Kajian bahasa dilihat sbg disiplin ilmu. Verhaar (1993) Kajian ilmu bahasa, bagaimana kajian itu dilaksanakan. BIDANG KAJIAN LINGUISTIK Fonetik Meneliti bunyi bahasa menurut sebutan & sifatnya Fonologi Meneliti bunyi bahasa mengikut fungsi, susunan & strukturnya. Morfologi Mengkaji struktur, bentuk, & penggolongan kata. Sintaksis Mengkaji proses pembentukan ayat. Melibatkan kajian struktur, bentuk & pembinaan ayat. Penyusunan perkataan utk mbina ayat.

Leksikografi Semantic Pragmatic Linguistic sinkronik Linguistic diakronik’ Linguistic teoritis Linguistic terapan LINGUISTIK SBG SATU DISIPLIN Koentjaraningratn (1997) Linguistic meliputi ilmu yg berkait rapat dgn ilmu social dasar. 6 subdisiplin linguistic 1. Bidang linguistic 2. Sifat telaah linguistic 3. Pendekatan objek linguistic 4. Instrument yg dgunakan 5. Penerapan linguistic 6. Teori linguistic 4 BIDANG LINGUISTIK Linguistic umum Merumus secara umum semua bahasa manusia yg bersifat ilmiah. Linguistic terapan Ilmu yg berusaha menerapkan hasil penelitian dlm bidang linguistic utk keperluan praktis. Linguistik teoritis Mengutamakan penelitian bahasa dri segi internal @ dalaman. Sejarah linguistic Uraian kronologis iaitu perkembangan bahasa. 2 Sifat telaah linguistic i. Linguistic mikro Kajian lebih sempit - Bersifat internal

ii.

Linguistic makro - Kajian lebih luas - Bersifat esternal

Tesaurus B,Melayu Binaan @ rangka sesuatu bahasa Kamus Linguistik Struktur batin - Struktur frasa - Struktur semantic STRUKTUR BAHASA - Fonem - Morfem - Kata - Frasa - Klausa - ayat - wacana fonem mengkaji system bunyi bahasa morfem mengkaji pembentukan kata kata bentuk yg bebas & terkecil mpunyai makna frasa

Pendekatan objek linguistic Bagaimana menganalisis bahasa 4 cara melihat bahasa i. Deskriftif ii. Historis komparatif iii. Kontrasif iv. Sinkronik v. Diakronik Ilmu yg berkaitan dgn linguistic Psikologi, antropologi, sisiologi 3 cara penerapan linguistic i. Dialektologi - Membanding bahasa serumpun utk mcari titik persamaan & perbezaan ii. Leksikografi - Kajian ttg kosa kata Leksikostatik Kajian ttg umur kata sejak kewujudannya.

iii.

-

STRUKTUR BAHASA Definisi Kamus Za’ba System rangka sesebuah karya sastera Kamus dewan edisi ketiga - Cara sesuatu terbina - Menggunakan pelbagai bgn - Spt unsur @ aspek Mbentuk pola @ system - Spt struktur dlm B.Melayu

unsure terkecil dlm bidang sintaksis Dgunakan utk bina ayat Mpunyai inti & penerang

Klausa

-

-

Terdiri dpd subjek & predikat Juga d panggil anak ayat Boleh terdpt dlm ayat besar yg dhubungkan dgn kata hubung. Terdiri kpd 2 jenis; i. Klausa bebas ( boleh berdiri sendiri)

Ayat   Klausa tak bebas (tdak boleh berdiri sendiri) Unsur yg paling tinggi dlm tatabahasa Tdpt unsur kata. pengembara & penjelajah  Penulisan ttg B. Wacana  Unit bahasa yg melebihi batas ayat  Terdiri dpd. 5. 6.frasa & klausa 3.Ayat . 4. . 6.Sejumlah ayat . 4.Susunan ayat .Dialog dsbg  Terletak pada kedudukan yg tertinggi selepas ayat 7 ciri 1.  Maklumat baru= maklumat yg baru dnyatakan. Tujuan  Harus mpunyai tujuan  Tujuan dtentukan oleh penulis  Perlu mpunyai interaksi yg komunikatif  Tujuan menentukan jenis wacana yg dgunakan. 2. Tautan  Keserasian hubungan antara linguistik  Keserasian frasa dgn ayat  Dpt mewujudkan kesinambungan antara teks 2.Ceraian bab . Penerimaan  Wacana harus mpunyai penerima  Tahap penerimaan itu tinggi jika dia memahami wacana tersebut. Interteks  Satu wacana bergantung kpd wacana yg lain  Wacana lain mbantu pembaca memahami sesuatu wacana  Pemahaman bergantung terhdp pengetahuan terhdp yg d baca. Rencana  Kesinambungan idea yang bermakna  Asas dlm pembinaan wacana . PENGALAMAN BAHASA Perkembangan B. 7. Era sebelum merdeka  Dilakukan oleh pedagang.Melayu bermula dgn tulisan rumi Latin. Keadaan  Wacana harus relevan dgn situasi ujaran  Harus sesuai dgn keadaan  Perkataan.Buku . frasa & ayat harus sesuai dgn situasi 7. Maklumat  Wacana harus mpunyai maklumat  Maklumat lama = maklumat yg dnyatakan pd peringkat awal.Melayu melalui byk pengalaman bahasa yg bermakna.ii. 5. ketekstualan wacana Tautan Rencana Tujuan Penerimaan Maklumat Keadaan Inteteks KETERANGAN CIRI KETEKSTUALAN WACANA 1. 3.

Buat catatan dlm B. Rumpun keluarga bahasa Melayupolynesia. 1522 – penemuan perihal B.Menyeragamkan gaya bahasa & variasi bahasa .     Era selepas merdeka  Sebelum 1969 .Dri Raja Ternate  Raja Timor - Mendaulatkan bahasa Melayu Dijadikan bahasa rasmi   PERANAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 1956 – pelbagai kegiatan & aktiviti telah djalankan.  Mengukuhkan perpaduan kaum  Meneguhkan nilai2 murni.Membina martabat bangsa .melayu .Melayu jadi alat perhubungan moden.Tidak memusnahkan bahasa melayu Abad ke-13 . . MELAYU DLM P/P  Menjadi m/p teras dlm SPM & STPM  Penggunaan bahasa peribumi akan dpt mengekalkan keaslian dan kreativiti pemikiran.Menerbitkan kamus Melayu Itali yg pertama Abad ke-16 .Terus berkembang . Abad ke-20 – B.Melahirkan bangsa yg berilmu pengetahuan .Asas budaya yg hampir sama.Menyusun daftar kata MelayuItali Vocaboli De Quedti Popoli Mori . PEMBINAAN TAMADUN MELAYU  B. . .Menjadi alat utk mengekspresikan maksud & keinginan masyarakat.Dikenali sbg bahasa Melayu  Sesudah 13 Mei 1969 .Penulisan 2 pucuk surat dlm bahasa hikayat .Golongan pengembara. PENGGUNAAN B. buku dlm pelbagai bidang ilmu. Peranan – menerbitkan kamus. pedagang masih terus menulis B.Melayu berupaya mengungkapkan peranannya dlm pelbagai bidang  Menonjolkan cara kehidupan bangsanya.Melayu dlm senarai pelayaran Pigafetta dri Itali (mgunakan tulisan Latin) 1522 ( Antonio Pigafetta) . Penggunaan bahasa.Melayu dgn rumi.Dikenali sbg bahasa Kebangsaan Abad ke-20  .

Meluah/ menceritakan semula dgn menggunakan bahasa.Hakim mbicarakan pesalah 9.Menceritakan pengalaman .Mengggalakkan integrasi .Luahan secara lisan .Mewujudkan pelbagai aktiviti . Mengekpresikan perasaan . Pencetus ideasional .Menyatakan apa yg terlintas dlm fikiran .Meneguhkan nilai2 dlm masyarakat 5. Unsur kebudayaan .Menciptakan kerja sama .Bahasa dlm fikiran boleh dlm dluahkan bentuk tulisan . Alat perakam Merakam semua yg dlihat. Mengekpresikan diri .Pendedahan gejala social yg negative 6.Merapatkan hubungan dlm masyarakat setempat .Menyatakan apa yg tersirat dlm dada 3.Meluahkan perasaan 2.Penulis mengekpresi diri melalui tulisan .Pendidikan moral dan .Mengambil bahagian .Melahirkan perasaan .PENYERAPAN BAHASA ASING Bahasa Sanskrit Penyerapan kosa kata Dialek Tatabahasa Bahasa Inggeris Perbendaharaan kata Morfologi Sintaksis Bahasa Arab Kitab Hikayat FUNGSI BAHASA Bila bahasa boleh berfungsi Bila bahasa itu telah seragam penggunaannya melalui perbendaharaan & pengimbuhan. Makna fungsi bahasa Hubungan satu satuan dgn unsur2 gramatikal. Alat pengawalan social Informasi masalah social .Nyanyian.Mengeluarkan idea .Paparan melalui bahasa badan 7. @ dibaca . 8. leksikal & fonologi 14 FUNGSI 1.Mhasilkan bahan penulisan .Bayi menyatakan kehendaknya . ddengar. pelbagai aktiviti seni . Meminta lawan bicara / mengarah Komander memberi arahan .Menghuraikan sesuatu pengalaman . Alat untuk berfikir Bahasa mengungkapkan apa yg tersirat dlm fikiran .Merencanakan masa depan 4. Saluran perumusan maksud .

10.medium utk lawan bicara . Pendukung pertumbuhan budaya Ilmu pengetahuan & teknologi .Tekstual 12.Asal-usul bangsa .Bahasa menyebarkan maklumat 14. Pendukung perkembangan ICT . pertuturan .Bahasa menjadi cermin diri kita .Mpkembangkan kemahiran ICT PERANAN FAKTOR PEMBENTUKAN BAHASA Condillac (1968) Bahasa berasal dri berasal dri suara & gerak-geri badan yg mpunyai sifat naluri. Nik Safiah Karim (1975)  Bahasa terbentuk dri symbol . Pooh-pooh  Bahasa berasal dri teriakan kuat @ seruan keras Kamarudin & siti Hajar (1997:14)  Terhasil dpd bilingualisme ( pertembungan bahasa)  Penutur yg berlainan akan mewujudkan satu bahasa supaya mudah berkomunikasi Harimurti Kridallaksana (1982:55)  Dri perolehan bahasa kanak2 Kamus Dewan (2004:302)  Bahasa terbentuk dri dialek  Dialek yg berbeza mendorong pembentukan satu bahasa yg difahami bersama. Sumarsono (2004:72)  Bahasa itu hadir dri ksedaran manusia Bloomfield Bow-bow  bahasa muncul dpd kepupayaan manusia utk meniru suara2 lain.Penyapaan.Membangun hubungan social .Pendidikan kita .Pemilikan ICT .Mencerminkan keperibadian 13.Bahasa membantu penguasaan ICT .menyampaikan pesanan melalui tulisan 11. Ding-dong  Bahasa muncul dri keupayaan manusia mberi respon kpd bunyi yg dhasilkan oleh alam. Sebagai alat komunikasi . Mengungkap interpersonal manusia . Menunjukkan sudut pandang kita .

epifora .mengalami pengguguran bunyi DEFINISI Kamus Indonesia Ilmu kebahasaan yg mpelajari gaya bahasa Leech Pembelajaran gaya ilmu linguistic Chvatik Kajian teks sastera Cummings & Simmons Pembelajaran bahasa dlm teks sastera Aminuddin Pengajian ttg cara menggunakan system tanda dlm penulisan dlm menyampaikan.Hiperbola .paradox gaya pertentangan . Menghayati variasi pemakaian bahasa yg normal & tujuan estetiknya.  Teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan dlm penulisan. Za’ba  Kajian ttg teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan dlm penulisan. .Ideologi dlm sasteranya Kamus Linguistik Iilmu yg menyelidiki bahasa yg dgunakan dlm karya sastera.Metafora .anaphora . Gaya bahasa pertentangan .Pleonasme . Kajian kauantitatif utk mbuktikan ciri2 keindahan bahasa dlm karya sastera.asonansi . iv.inversi .aliterasi .sinkof . Menganalisis system linguistic karya sastera ii. Nik Hassan Basri  Teknik pemakaian bahasa dlm penulisan  Kajian gaya bahasa utk memahami sesuatu penulisan Keris Mas  Mengkaji gaya sastera untuk menilai & memahami sesebuah teks sastera.Objek & peristiwa .Gagasan .rima sinkof gaya penyirnaan / penyingkatan . 6 BAHAGIAN STLISTIK KAJIAN BAHASA i.2 STILISTIK   Penggunaan prinsip linguistic dlm bahan sastera. 2 PENDEKATAN MENGKAJI KARYA SASTERA i. iii. gaya bahasa perbandingan .Simile ii. .Personifikasi .Imejan .

... Metanimia Menjelaskan ttg nama.menghubungkan yg memiliki ciri tertentu dgn yg lain. Cenderung mggunakan ayat pendek.’ menggambarkan ayam berkokok.. Eponim Menggunakan nama seseorg utk menghubungkan dgn sifat org lain. - Antonomasia gelaran2 dlm sesuatu jabatan Alusi mengaitkan sesuatu dgn bayangan masa lalu. Contoh. Sinekdok Perkataan yg mbawa maksud sepenuhnya...v. Contoh.batang hidungnya pun tak nampak. STILISTIK DLM BAHASA 1... jenama sesuatu brg. Masa Fungsi Mberi pemahaman kpd penerima sesuai dgn masa peristiwa berlaku Teks Bahasa kuno.. mudah... Eufemisme Ungkapan halus yg dgunakan utk ganti perkataan yg lebih kasar. Contoh.. Contoh. ‘... beranak  bersalin. Fitur tetap stilistik Dialek Fungsi Dgunakan dgn sama bahasa Teks Mengikut daerah geografi Unsur stilistik Berlainan dri bentuk standard Individu Fungsi Dgunakan dlm pergaulan santai Teks Bahasa seharian Unsur stilistik Kesantaian. Tdak mementingkan kenahuannya..perangai kamu ni mcm Mat Jenin’. klasik & kini Unsur stilistik Struktur mengikut zaman itu - - - . gaya bahasa pertautan . Epitet (frasa yg menggantikan / menerangkan sesuatu benda / org) contoh. ‘loceng pagi.

.Mberi gambaran watak . Teks Artikel surat kabar dsbg Unsur stilistik Penggunaan slogan. personifikasi. Fitur sementara stilistik  Laras bahasa Fungsi Menghuraikan sesuatu hal bgi bidang yg berbeza-beza Teks Menghuraikan aspek2 dri bidang yg berbeza-beza Unsur stilistik byk perbezaan kata.Bunting  mengandung . tapi dia selalu menyakitkan hati saya. metafora. Wacana Fungsi Informasi. @ kata pemula yg menarik. . Menerangkan sesuatu perkataan secara berkias .  Merogol  memperkosa Alegori  Menggunakan lambang utk pendidikan  Contohnya. Watak sang kancil Antilesis  Mbandingkan 2 perkara yg berlainan dlm masa yg sama  Walaupun sya syg dia.Metafora ii.Simile. Bahasa pergaulan rasmi Fungsi Melaksanakan hubungan rasmi antara pegawai Teks Bersifat pemerintah Unsur stilistik Konstruk ayat yg rumit & kurang berperasaan Gaya bahasa rasmi Fungsi  Penyampaian kebenaran ilmu  Pembuktian logic & objektif Teks  Karangan ilmiah  Komentar  Kuliah Unsur stilistik  Kata2 yg neutral  Tiada nilai sastera  Tiada warna emosi BAHASA PERBANDINGAN Fungsi i. melaporkan sesuatu kpd individu lain. Menerangkan sesuatu peristiwa secara berkias. 2. eufemisme Eufemisme  Utk mperhaluskan kata @ ucapan. ayat & byk imbuhan  Status Fungsi Menentukan konteks & status penuturnya Teks Dtuturkan mgikut status pemakai Unsur stilistik Intonasi yg berbeza 3.

Panduan utk mbentuk karya yg lebih menarik  Dgn menggunakan pelbagai variasi gaya bahasa dlm karya Cara mengetengahkan unsur keindahan  Menggambar sesuatu dgn perbandingan  Penggunaan bahasa yg lembut Utk membentuk @ mggambarkan emosi  Melalui puisi & syair Menentukan nilai estetik sesebuah karya  Melalui manipulasi bahasa oleh pengarang Membangkitkan emosi dlm diri pembaca  Melalui penghayatan pembaca  Penggunaan gaya bahasa yg indah menarik penghayatan penerima. Membezakan penggunaan tatabahasa yg betul dgn penggunaan gaya bahasa  Penggunaan tatabahasa yg betul  Penggunaan gaya bahasa yg indah Penulis dpt menggunakan gaya bahasa dgn baik  Penggunaan gaya bahasa yg tepat  Penetapan nilai estetik yg menarik & bersesuaian Kita dpt mengenalpasti aspek penggunaan wacana  Secara lisan. puisi. pengulangan & sebagainya. & prosa  Penulisan panjang .KEBERKESANAN STILISTIK DLM BAHASA Menjadikan karya lebih menarik  Penggunaan pelbagai gaya bahasa  Perbandingan.

Skinner  Rangsangan & tindak balas yg berulang-ulang Bloomfield  Rangsangan  tingkahlaku  bahasa Teori kognitivis @ mentalis Gestalt   Pembelajaran akan bermakna jika menggunakan fikiran Kanak2 memiliki sistem bahasa sendiri. Bunyi kata berlainan tpi masyarakat biasa menyebutnya. suasana tenang pd ketika itu.   Kanak2 mperolehi bahasa secara berperingkat. . agama dll. Penggunaan amplop mbwa maksud sampul surat Berkaki ayam  tdak memakai selipar Ciri2 asosiasi dlm laras bahasa  Laras yg dgunakan berbentuk akademik. Kanak2 mperolehi bahasa dri sumber terdekat (ibubapa) TEORI PEMEROLEHAN BAHASA Teori Behaviourisme Pavlov    Mengamalkan teori gerakbalas terlazim Mendengar perkara yg sama berulang kali peniruan Chomsky  Kanak2 dilahirkan dgn kemampuan berbahasa Lennerberg   Perkembangan bahasa berlaku secara biologi Kanak2 mpelajari sesuatu secara keseluruhan  khusus ASOSIASI Definisi Perkaitan /persamaan satu perkataan dgn perkataan dalam bahasa . Ciri2 asisiasi dlm ayat    Terdapat kata sendi @ kata yg menghubungkan ayat D situ terdpt hubungkaitnya. propaganda. Contoh.3 ASOSIASI KATA & TEORI LINGUISTIK PEMEROLEHAN BAHASA  Diperolehi oleh kanak ketika berinteraksi @ berkomunikasi dgn keluarga terdekat. Ciri2 asosiasi dlm semantic     Frasa kata yg bercantum mbawa makna yg berkaitan.

menjelir lidah  kadangkala anjing dpanggil ‘wowwow’ @ kung-kung seliter segelen sebotol secawan adnin  mengambil  segelasair paksi sintagmatik . anjing  berkaki empat berbulu. Pola paradigmatic d dlm semiotic   mengkaji ttg makna & symbol contoh. Ali sedang lena d dlm bilik. Pola paradigmatic d dlm sintaksis Sintagmatik horizontal D baca secara luaran Mcari petanda yg sama hadir dlm teks paradigmatik vertical D baca dgn mdlm Mcari tanda yg tdak ada dlm teks   ‘Pola paradigmatic d dlm linguistic bet’ & ‘pet’ d letakkan dlm cirri linguistic yg sama. Ali sedang nyenyak d dlm bilik Dimensi paradigmatic  Hubungan sesuatu kata yg bersifat umum dgn kata yg lebih khusus sifatnya. Awan gelap  menunjukkan hari hendak hujan.PERATURAN PARADIGMATIK Definisi    Kumpulan perkataan yg tidak jelas. Analisis paradigmatic  Mencari secara jelas kandungan yg wujud dlm sesebuah teks POLA-POLA PARADIGMATIK Perkataan boleh d masuk kan dlm teks asalkan bersesuaian.  Contoh. Melibatkan perubahan penggunaan kata dlm ayat Contoh. garang. menyalak.

Tingkatan regam linguistic 7. Sejauhmana penutur bukan asli taat pda bahasa pinjaman mereka.   Melihat motivasi social dlm peminjaman bahasa asing. Analisis dialek social 5. Identity social pendengar 3. Penerapan praktikal penyelididkan sosiolinguistik .4 PENGENALAN KPD SOSIOLINGUISTIK KONSEP SOSIOLINGUISTIK    Mengkaji bahasa & kaitannya dgn masyarakat Membabitkan latar belakang masyarakat Mempelajari aspek kemasyarakatan bahasa BIDANG KAJIAN SOSIOLINGUISTIK     Mengkaji linguistic dlm perbualan kosong Dbangunkan dlm proses interaksi seharian Penggunaan wacana dlm perbualan seharian Penerapan nilai moral dlm bahasa lisan    Mengkaji pengaruh norma & nilai social terhdp linguistic Gaya ujaran masyarakat mengikut kelas Variasi pertuturan masyarakat berbilang kaum  Mengkaji pemanfataan unsurunsur linguistik dlm bahasa politik   Penenetuan bahasa utk sesuatu negeri Pemilihan bahasa sbg bahasa kebangsaan  Pemilihan bahasa utama dlm pendidikan   Mengkaji aspek social dlm bilingualism Tumpuan kpd kelompok minority berbagai Negara Bagaimana penutur bukan asli menggunakan bahasa tertentu utk sesuatu kegiatan. Lingkungan social tpt pertututan itu terjadi 4.    Mengkaji variasi dan neka bahasa Memberikan maklumat social Kesan pelat Pemilihan kosa kata Menampakkan status pembicara 7 DIMENSI DLM PENYELIDIKAN SOSIOLINGUISTIK 1. Penilaian social penutur yg berbeza bentuk ujaran 6. Indentiti social penutur 2.

bilingualism Dialek.  Sikap merupakan persepsi mental yg mberi respon sesuatu rangsangan utk menggunakan sesuatu bahasa  Bahasa yg rapi & terkawal Percampuran kod  Percampuran unsur2 bahasa yg berlainan Kod  Unsur2 bahasa yg dgunakan dlm perhubungan. kreol.TUMPUAN BIDANG SOSIOLINGUISTIK        Kajian bahasa. ragam bahasa Sikap terhadap bahasa lain Kesetiaan terhdp bahasa Perancanganm bahasa       Keadaan penggunaan bahasa sesuatu bangsa Mgunakan ganti nama yg berpadanan Kata2 aluan yg tersusun rapi Penggunaan nahu yg lengkap Tdak melanggar hukum tatabahasa Bersesuai dgn konteks Bahasa tidak formal 3 PECAHAN DIALEK Dialek social  Dgunakan oleh penutur mengikut kelas social Dialek daerah  Dialek yg dtutur kan dlm satu2 kawasan geografi Dialek seketika  Dialek yg dgunakan pd satu2 zaman BILINGUALISME Menguasai 2 bahasa Pertukaran kod MONOLIGUAL Menguasai 1 bahasa Sikap & kesetiaan MULTIBILINGUALISME Menguasai lebih dri 2 bahasa 2 JENIS RAGAM BAHASA Bahasa formal    Bahasa yg dguanakan dlm situasi rasmi Penggunaan bahasa yg teratur Memerklukan strategi pertuturan yg beradat  3 komponen yg mbina sikap i. topic.    Perbualan sehari-hari Tdak mengambil kira sebutan.  Kognitif Berkaitan dgn pengetahuan alam sekitar Berhubungkait dgn gagasan dlm proses berfikir. laras bahasa Pidgin. ideolik. konteks penghujaran Bahasa kebangsaan. intonasi & pilihan perkataan Percampuran kod .

Kesetiaan bahasa Kebanggaan bahasa Kesedaran pda norma bahasa 6 PERANAN PERANCANGAN BAHASA 1. Pertukaran kod bahasa 3. Urbanisasi 5. Pengistilahan 5. Sikap bahasa 7 PERKARA YG MENCETUSKAN PELBAGAI KEADAAN KEBAHASAAN DLM KOMUNITI 1. Perkembangan bilingualism 3.ii. Bahasa akademik 4. Factor fungsi penggunaan bahasa dlm masyarakat . Kedwibahasaan 4. Kewujudan bahasa pidgin & kreol 5. Bahasa dlm konteks social & kebudayaan 2. Bahasa pengantar dlm pendidikan 4. iii. Factor bahasa dgn situasi 3. Tulisan 4 ASPEK PENGETAHUAN YG DPEROLEHI DRI BIDANG SOSIOLONGUISTIK 1. Bahsa rasmi 3. Penyatuan bangsa Factor pelstarian bahasa Sikap positif individu 6 PERKARA MEMPENGARUHI KELESTARIAN BAHASA BAHASA 1. Ejaan 6. Kehilangan prestij 6. Masalah asimilasi bahasa minority 2. Perkembangan pembakuan bahasa 4. Perancangan bahasa 3 FAKTOR PENYUMBANG MASALAH DLM KAJIAN SOSIOLINGUISTIK 1. Penentuan bahasa 2.   Perilaku Terbentuk melalui pengalaman Jelmaan dri kognitif & afektif 2 TAHAP UTAMA PERANCANGAN 3 CIRI UTAMA SIKAP TERHADAP BAHASA i. Anjakan bahasa 7. Menentukan system komunikasi verbalnya berjalan lancar Dpt menyatukan negara iii. Pembinaan bahasa 2. Diglosia 6. Migrasi 2. ii.  Afektif Berkaitan dgn perasaan @ emosi Semasa menggunakan sesuatu bahasa pertuturan PERANCANGAN BAHASA  Usaha yg djlnkn oleh sesebuah negara utk. Kepupusan bahasa 1. Industrialisasi & perubahan ekonomi 3. Bahasa 2.

Pandangan ahli soiolinguistik terhdp bahasa 2. variasi social-budaya  Mbezakan bahasa yg dpakai dlm kelompok social dgn kelompok social yg lain  Ciri-ciri social oleh. variasi situasi  Seseorg menuturkan bahasa mengikut situasi tertentu KAJIAN STRUKTUR SOSIOLINGUISTIK  Wanita lebih cenderung menggunakan bahasa standard kerana mereka lebih menitik beratkan status. Bahasa & kebudayaan   Menonjolkan cara hidup masyarakat Memaparkan sikap masyarakat terhadap bahasa Bahasa & variasi / dialek / laras   Dtuturkan oleh sekumpulan penutur Penutur adalah dtentukan oleh. Bahasa daerah 3. Nilai2 tradisional . Kekangan tatabahasa 2. 2 jenis peraturan yg penggunaan bahasa 1. Kekangan social Bahasa daerah     Berasal dri daerah eksestensi / dkenal Hidup Dipergunakan Dimiliki sebelumnya Sarjana Para pemuda Para petani 2 pola yg dlahirkan oleh bahasa daerah 1. Kosa kata pola-pola 2. Kedudukan geografi Susunan dlm masyarakat Dtentukan oleh penutur itu sendiri 3 VARIASI BAHASA variasi regional / dialek geografi membezakan bahasa yg dpakai d suatu tempat dgn tempat yg lain. Bahasa & kebudayaan 4. Bahasa & variasi / dialek / laras Pandangan ahli sosiolinguistik terhadap bahasa     Bahasa dihasilkan oleh pengguna bahasa Dtentukan oleh kehendak masyarakat Penggunaan bahasa tdak hanya d kawal oleh tatabahasa Bahasa dkawal oleh peraturan bukan tatabahasa yg dpersetujui oleh masyarakat  Pengguna bahasa yg Berjaya ialah org yg patuh pd peraturan tatabahasa.4 PERKARA UTK MENDALAMI SOSIOLOGI 1.

2. Pewujudan persatuan2 yg memperkembangkan bahasa Melayu. Dipengaruhi oleh penutur bahasa 3. Perkembangan bahasa byk dipengaruhi status org atasan. Sisipan Berita Harian Karangkraf 1. 2 Pengaruh bahasa dlm pembinaan tamadun 1. Ahli sekunder Pengguna bahasa melayu sbg bahasa kedua. Mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. 2. Bahasa akan berkembang sekiranya masyarakat ingin mempelajarinya. Kemajuan masyarakat penting utk perkembangan bahasa 6. - Tdak menjadikan bahasa melayu sbg bahasa ibunda 1. 4.TUGAS UTAMA SOSIOLINGUISTIK  Meneliti cara yg berbeza yg dgunakan oleh masyarakat utk menyatakan perkara yg sama PENGGUNAAN BAHASA MENGIKUT KONTEKS SOSIAL DAN BUDAYA - menguasai bahasa melayu sebagai bahasa kedua BAHASA MELAYU DLM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT  Masyarakat perlu berusaha bersaing utk maju seiring dengan perkembangan ICT. Perkembangan bahasa dikalangan masyarakat bandar lebih cepat kerana mereka terdedah dgn arus pemodenan 7. Golongan atasan byk membantu perkembangan bahasa. Mempengaruhi kebudayaan penutur 7 FAKTOR PERKEMBANGAN BAHASA   Masyarakat perlu berkembang Menerbitkan istilah2 baru yg berkaitan dgn ICT. Terdiri dri warga Negara & bukan warganegara Tdak kira bangsa Tanpa mengira kecekapan linguistic . 5.

5 SEMPADAN BAHASA TAKRIF BAHASA 2 KELOMPOK PENUTUR BAHASA MELAYU 1. Melonggarkan ciri2 keanggotaan komuniti 2 CARA PERLUASAN MENGELOMPOKKAN KELUARGA BAHASA KOMUNITI BAHASA MELAYU A B E F G C H I J D K L M 2. Orang melayu & berketurunan melayu Bahasa ibunda Bahasa yg d warisi   Alat komunikasi Alat perhubungan antara manusia 7 FAKTOR YG MEMUNGKINKAN SESEORG ITU BERKOMUNIKASI ANTARA MEREKA 2. Ahli premier Kelompok penutur bukan keturunan melayu. Peristiwa yg berlaku 1. Pengguna berketurunan melayu 2. Kesediaan penerima / pendengar 6. Menggunakan bahasa melayu sbg bahasa ibunda Kelompok keturunan melayu hasil perkhawinan campur Tdak menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa ibunda KOMUNITI BAHASA MELAYU SIBER Pohon Hipotektsis salasilah bahasa KOMUNITI BAHASA 1. Topic perbicaraan 7. . Pembicara 2. Komuniti bahasa melayu d Malaysia 2. Pendengar 3. Bukan keturunan melayu Menjadikan bahasa melayu sbg bahasa kedua 2 PENDEKATAN MENYELESAIKAN MASALAH KOMUNITI BAHASA MELAYU 1. Mempunyai alat pertuturan 4. Kemunculan factor lain bersama pembicara 5. Komuniti bahasa melayu siber KOMUNITI BAHASA MELAYU DI MALAYSIA    Mewujudkan komunikasi bahas melayu siber Perkongsian bahasa Ruang pengaliran maklumat Sekumpulan manusia yg menggunakan bahasa melayu d dlm aktiviti harian mereka.

 Hanya tertumpu pada yg berkemampuan sahaja. Bunyi siul & berdehem tdak bermakna tapi. Kod yg dgunakan oleh golongan pakar utk membezakan bentuk & maksud. Punya maksud mengikut situasi tertentu. Satu ucapan yg menepati tatabahasa yg ditetapkan. . Bunyi keluar dri rongga pernafasan. Terdpt juga adab. System ejaan Menyuburkan kemahiran membaca & menulis KEPELBAGAIAN BENTUK BAHASA ii. 3 BGN PERTUTURAN  Dipengaruhi pelbagai aspek soSial & latar belakang pengguna. Satu penuturan yg difahami oleh masyarakat linguistic. etika berbahasa @ dialek ruang siber. Pendengar tdak dpt mentafsir makna dgn betul. 2 bentuk bunyi bahasa Vocal Udara dkeluarkan tanpa sebarang sekatan. System tulisan & system ejaan yg menjadi penyampai maklumat. i. BENTUK BAHASA PERTUTURAN Bahasa terhasil dpd bunyi. Berkaitan dgn system pernafasan Menghasilkan udara melalui paru2 utk hasilkan bunyi FAKTOR KEGAGALAN BUNYI PERTUTURAN Organ pertuturan tdak dpt dgerakkan. Pemikiran. tindalan & keadaan’ Peralatan yg dgunakan utk menyampaikan konsep realiti mereka kpd org lain. Suatu system utk mewakili benda. PEMBENTUKAN KOD D DLM PENGUCAPAN BAHASA Berkaitan dgn otak Mentafsirkan makna bahasa Mengarahkan pergerakan alatan pertuturan Takrifan. Kegagalan menggerakkan articulator Kesan Bunyi yg dkeluarkan tdak betul. Berkaitan dgn rongga mulut & hidung Mbunyikan pelbagai bunyi bahasa iii. System lambing bunyi suara yg dipakai sbg alat perhubungan d dlm lingkungan kelompok manusia. Pita suara bergetar. Satu system maksud yg d kongsi antara mereka.

Penggunanya hanya terhad disesuatu kawasan sahaja. ii. Bentuk bahasa isyarat Bentuk bahasa tulisan Bentuk bahasa lisan / pertuturan BENTUK BAHASA ISYARAT Dgunakan oleh masyarakat kurang upaya. 1 isyarat = 1 makna BENTUK BAHASA TULISAN Menurunkan sesuatu maksud dlm bentuk tulisan. Berlaku akibat geografi. Rumi @ jawi DIALEK Merupakan variasi sesuatu bahasa. social @ tekanan social & pemerintah 2 JENIS DIALEK Dialek social Ditutur oleh kelompok yg sama.konsonan berlaku sekatan udara 3 BENTUK BAHASA i. Dialek daerah Dgunakan dlm sesuatu kawasan. . iii. Komunikasi mggunakan anggota tubuh badan. Isyarat dgunakan semata-mata utk berkomunikasi.

Penutur2 telah menukarkkanya jadi bahasa pertama. GEOGRAFI DIALEK Satu bahasa yg dgunakan d setiap daerah. Terbentuk semasa pengguna terlibat dgn sebarang urusan. Selalunya dsebabkan perpindahan. Byk menggugurkan imbuhan dlm perkataan. Variasi Bentuk bahasa Sebutan Intonasi Kosakata Fonem Definisi pidgin yg lain Bahasa kacukan. Bahasa pertuturan dlm kontekd yg tdak rasmi. Perkataan yg dgunakan tdak formal. Mempunyai kelainan. Bahasa ragam khas. BAHASA KOLOKIAL Bahasa sehari-hari yg dgunakan oleh masyarakat d sesuatu daerah. Bahasa dgunakan oleh semua golongan masyarakat. Bahasa yg wujud d sempadan dua daerah yg berbeza dialek. Perdagangan Pekerjaan Pertanian Perbualan biasa BAHASA KREOL Bahasa A + Bahasa B = Bahasa C (utama). Bahasa gampang. Byk menggunakan perkataan singkatan. kosa kata & tatabahasa BAHASA PIDGIN Bahasa yg berkembang ANTARA dua kelompok masyarakat yg tdak ada bahasa khusus. . ( dgunakan oleh kumpulan tertentu) Kriteria bahasa pidgin kriteria americo Rodrigues Creole Chibaacano tekrur Bahasa Goa Amat terhad Bahas melayu pasar Tdak ada kosa kata ‘jantina’ Tuan/puan Hajah/haji Seniman/seniwati Dewa/dewi Pengaruh / dasar Bahasa Inggeris Prancis sepanyol Arab Portugis Kosa kata bahasa Pidgin Dialek geografi dlm variasi bahasa – kepelbagaian bahasa Dtentukan oleh teknikal bahasa Iaitu sebutan. Byk dpengaruhi dialek & slanga daerah.6 KEPELBAGAIAN BENTUK BAHASA BENTUK2 BAHASA ISOGLOS Bermakna sama bahasa.

isitlah. Mudah difahami oleh pendengar....i e taling. makna serupa Bahasa baku mengapa bagaimana sedang Bentuk kependekan Bahasa baku hendak tidak sudah Perubahan bunyi Bahasa baku ambil kecil pula BAHASA BAKU Definisi Bahasa yg betul dri segi ejaan. Mewujudkan kemesraan Penutur menggunakan penanda2 mesra........ kak.. Pencampuran kod Menggunakan pelbagai kod bahasa....... Bahasa yg dguna & dterima utk.. Menggunakan perkataan ringkas.... Tanda baca & laras bahasa.. Ayat. Perbincangan ringan Di kalangan penutur yg terlibat... Pola keselarasan vokal . cik Kan... singkatan & akronim.. aku dah kata.. Menggugurkan imbuhan.. Menggunakan gelaran2 tertentu.a Pentadbiran Persekolahan Pengajian tinggi Sebaran am a.. Masyarakat terdiri dri pelbagai bangsa & keturunan...a a. Tdak pentingkan tatabahasa Tdak pentingkan tatabahasa & imbuhan... Utk mewujudkan kemesraan.. Menggunakan singkatan perkataan...i e pepet. Penutur & pendengar dri kwsn yg sama... Mat....u e taling... Selalunya dialek bergantung pada status ekonomi @ sosial.a e pepet....’ Mudah mencapai maksud yg hendak disampaikan.CIRI2 BAHASA KOLOKIAL PERBEZAAN ANTARA BAHASA BAKU & BAHASA BASAHAN Perkataan berbeza .. Menggunakan pertuturan seharian.. Menggunakan perkatan ‘kan’ Menggunakan dialek Penutur dlm sesuatu kwsan georafi...e Bahasa basahan ambik kecik pulak Bahasa basahan nak tak dah Bahasa basahan kenapa Macam mana tengah Disampaikan secara lisan Perbualan secara langsung / lisan. Memendekkan perkataan. Situasi rasmi – perundangan a. penggunaan kata & frasa... Tdak mementingkan tatabahasa Tdak mementingkan tatabahasa.....u e pepet. sebutan.. Pentingkan pemahaman maksud.. Selalu menggunakan isyarat & gerakgeri....

Mewajibkan penggunaan BM d stesen TV Penggunaan BM di sukan Komanwel 1998. USAHA MEMARTABATKAN B. Peranan pelbagai pihak Datuk Rais Yatim Mewajibkan BM sbg bahasa rasmi dlm majlis rasmi. Bahasa pentadbiran Bahasa perhubungan awam Bahasa pengantar Bahasa negara betul Negara membangun Negara maju Keluaran baru Aktiviti penterjemahan Padang tembak Hutan simpan Tanah Simpan Melayu Tempat bertanya Tempat letak kereta Restoran Ali Perlembagaan persekutuan 152 Menetapkan bahasa melayu sgb bahasa rasmi. Kriteria pemilihan sbg bahasa rasmi Berupaya mengambil alih fungsi bahasa inggeris. Contoh penggunaan istilah Salah Negara yg membangun Negara yg maju Keluaran yg baru Aktiviti terjemahan Padang penembakan Hutan simpanan Tanah simpanan Melayu Tempat pertanyaan Tempat meletak kereta Ali Restoran BAHASA RASMI Bahasa yg dgunakan dlm situasi rasmi. Pendidikan Menggunakan bahasa melayu sbg bahasa pengantar. Mudah difahami. BAHASA KEBANGSAAN “bahasa Jiwa Bangsa” menunjukkanb kepentingan bahasa dlm memupuk perpaduan antara kaum. Perlunya satu lambang penyatuan bangsa 2. Desakan semangat kebangsaan yg mehu mghapuskan bahasa penjajah. Istilah yg telah dpersetujui akan disebar oleh DBP.PENGGUNAAN ISTILAH Definisi Gabungan kata yg jelas menerangkan. 1 istilah = 1 bidang sahaja Melambangkan konsep dlm bidang tertentu sahaja.M SBG BAHASA RASMI Kriteria penerimaan Disepakati pakar2 dlm bidang tertentu. Suatu konsep Makna Proses Keadaan @ Sifat khusus BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA RASMI Mengeratkan hubungan masyakat malaysia. FAKTOR PEMILIHAN BAHASA KEBANGSAAN 1. . Hanya digunakan oleh golongan profesional.

3. . Menegakkan kesatuan antara kaum 6. Asas menyatikan rakyat berbilang kaum. Asas bagi perjuangan rakyat 6. Memupuk perpaduan rakyat 5. Alat perhubungan dlm urusan rasmi dan tdak rasmi. Menghasilkan masyarakat yg mpunyai pandangan hidup yg hampir sama. Membentuk bangsa yg berperibadi tinggi 3. Menerbitkan lambang inspirasi & semangat kemerdekaan. 2. Menobatkan BM sbg sarana komunikasi yg berkesan FUNGSI BAHASA MELAYU SBG BAHASA KEBANGSAAN 1. 4.KEDUDUKAN BM DLM PERKARA 152 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN 1. Membentuk masyarakat yg setia pada negara 4. 5. Menyaksikan bangsa yg bersatupadu 2. Memupuk ciri2 rakyat yg relatif & seragam.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->