1

PENGENALAN ILMU LINGUISTIK
DEFINISI Ferdinand sausure (1916) Ilmu linguistic meneliti bahasa secara umum Langacker (1987) Kajian terhadap bahasa manusia yg di hasilkan oleh alat2 pertuturan tertentu. David Crystal (1973) Kajian bahasa secara saintifik. Kajian bahasa dilihat sbg disiplin ilmu. Verhaar (1993) Kajian ilmu bahasa, bagaimana kajian itu dilaksanakan. BIDANG KAJIAN LINGUISTIK Fonetik Meneliti bunyi bahasa menurut sebutan & sifatnya Fonologi Meneliti bunyi bahasa mengikut fungsi, susunan & strukturnya. Morfologi Mengkaji struktur, bentuk, & penggolongan kata. Sintaksis Mengkaji proses pembentukan ayat. Melibatkan kajian struktur, bentuk & pembinaan ayat. Penyusunan perkataan utk mbina ayat.

Leksikografi Semantic Pragmatic Linguistic sinkronik Linguistic diakronik’ Linguistic teoritis Linguistic terapan LINGUISTIK SBG SATU DISIPLIN Koentjaraningratn (1997) Linguistic meliputi ilmu yg berkait rapat dgn ilmu social dasar. 6 subdisiplin linguistic 1. Bidang linguistic 2. Sifat telaah linguistic 3. Pendekatan objek linguistic 4. Instrument yg dgunakan 5. Penerapan linguistic 6. Teori linguistic 4 BIDANG LINGUISTIK Linguistic umum Merumus secara umum semua bahasa manusia yg bersifat ilmiah. Linguistic terapan Ilmu yg berusaha menerapkan hasil penelitian dlm bidang linguistic utk keperluan praktis. Linguistik teoritis Mengutamakan penelitian bahasa dri segi internal @ dalaman. Sejarah linguistic Uraian kronologis iaitu perkembangan bahasa. 2 Sifat telaah linguistic i. Linguistic mikro Kajian lebih sempit - Bersifat internal

ii.

Linguistic makro - Kajian lebih luas - Bersifat esternal

Tesaurus B,Melayu Binaan @ rangka sesuatu bahasa Kamus Linguistik Struktur batin - Struktur frasa - Struktur semantic STRUKTUR BAHASA - Fonem - Morfem - Kata - Frasa - Klausa - ayat - wacana fonem mengkaji system bunyi bahasa morfem mengkaji pembentukan kata kata bentuk yg bebas & terkecil mpunyai makna frasa

Pendekatan objek linguistic Bagaimana menganalisis bahasa 4 cara melihat bahasa i. Deskriftif ii. Historis komparatif iii. Kontrasif iv. Sinkronik v. Diakronik Ilmu yg berkaitan dgn linguistic Psikologi, antropologi, sisiologi 3 cara penerapan linguistic i. Dialektologi - Membanding bahasa serumpun utk mcari titik persamaan & perbezaan ii. Leksikografi - Kajian ttg kosa kata Leksikostatik Kajian ttg umur kata sejak kewujudannya.

iii.

-

STRUKTUR BAHASA Definisi Kamus Za’ba System rangka sesebuah karya sastera Kamus dewan edisi ketiga - Cara sesuatu terbina - Menggunakan pelbagai bgn - Spt unsur @ aspek Mbentuk pola @ system - Spt struktur dlm B.Melayu

unsure terkecil dlm bidang sintaksis Dgunakan utk bina ayat Mpunyai inti & penerang

Klausa

-

-

Terdiri dpd subjek & predikat Juga d panggil anak ayat Boleh terdpt dlm ayat besar yg dhubungkan dgn kata hubung. Terdiri kpd 2 jenis; i. Klausa bebas ( boleh berdiri sendiri)

7. PENGALAMAN BAHASA Perkembangan B.frasa & klausa 3.Sejumlah ayat . . Tujuan  Harus mpunyai tujuan  Tujuan dtentukan oleh penulis  Perlu mpunyai interaksi yg komunikatif  Tujuan menentukan jenis wacana yg dgunakan. Tautan  Keserasian hubungan antara linguistik  Keserasian frasa dgn ayat  Dpt mewujudkan kesinambungan antara teks 2. 2. pengembara & penjelajah  Penulisan ttg B.ii.Ceraian bab . 5. Penerimaan  Wacana harus mpunyai penerima  Tahap penerimaan itu tinggi jika dia memahami wacana tersebut. Ayat   Klausa tak bebas (tdak boleh berdiri sendiri) Unsur yg paling tinggi dlm tatabahasa Tdpt unsur kata. 4. Wacana  Unit bahasa yg melebihi batas ayat  Terdiri dpd. ketekstualan wacana Tautan Rencana Tujuan Penerimaan Maklumat Keadaan Inteteks KETERANGAN CIRI KETEKSTUALAN WACANA 1. Interteks  Satu wacana bergantung kpd wacana yg lain  Wacana lain mbantu pembaca memahami sesuatu wacana  Pemahaman bergantung terhdp pengetahuan terhdp yg d baca. frasa & ayat harus sesuai dgn situasi 7. 6.  Maklumat baru= maklumat yg baru dnyatakan. 6.Susunan ayat .Melayu bermula dgn tulisan rumi Latin.Dialog dsbg  Terletak pada kedudukan yg tertinggi selepas ayat 7 ciri 1.Ayat . Keadaan  Wacana harus relevan dgn situasi ujaran  Harus sesuai dgn keadaan  Perkataan. 4.Melayu melalui byk pengalaman bahasa yg bermakna. Rencana  Kesinambungan idea yang bermakna  Asas dlm pembinaan wacana . 3.Buku . Maklumat  Wacana harus mpunyai maklumat  Maklumat lama = maklumat yg dnyatakan pd peringkat awal. 5. Era sebelum merdeka  Dilakukan oleh pedagang.

Golongan pengembara.melayu . .Dri Raja Ternate  Raja Timor - Mendaulatkan bahasa Melayu Dijadikan bahasa rasmi   PERANAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 1956 – pelbagai kegiatan & aktiviti telah djalankan.Buat catatan dlm B. Rumpun keluarga bahasa Melayupolynesia. Abad ke-20 – B.Melayu jadi alat perhubungan moden. Penggunaan bahasa. MELAYU DLM P/P  Menjadi m/p teras dlm SPM & STPM  Penggunaan bahasa peribumi akan dpt mengekalkan keaslian dan kreativiti pemikiran. 1522 – penemuan perihal B.Menyusun daftar kata MelayuItali Vocaboli De Quedti Popoli Mori .Tidak memusnahkan bahasa melayu Abad ke-13 .Melayu dlm senarai pelayaran Pigafetta dri Itali (mgunakan tulisan Latin) 1522 ( Antonio Pigafetta) . Peranan – menerbitkan kamus.Dikenali sbg bahasa Kebangsaan Abad ke-20  . pedagang masih terus menulis B.Menerbitkan kamus Melayu Itali yg pertama Abad ke-16 .Terus berkembang . .Melahirkan bangsa yg berilmu pengetahuan .  Mengukuhkan perpaduan kaum  Meneguhkan nilai2 murni.Menyeragamkan gaya bahasa & variasi bahasa .Menjadi alat utk mengekspresikan maksud & keinginan masyarakat. PEMBINAAN TAMADUN MELAYU  B.Penulisan 2 pucuk surat dlm bahasa hikayat . PENGGUNAAN B. buku dlm pelbagai bidang ilmu.Asas budaya yg hampir sama.Dikenali sbg bahasa Melayu  Sesudah 13 Mei 1969 . .Melayu berupaya mengungkapkan peranannya dlm pelbagai bidang  Menonjolkan cara kehidupan bangsanya.Membina martabat bangsa .Melayu dgn rumi.     Era selepas merdeka  Sebelum 1969 .

Melahirkan perasaan .Pendidikan moral dan . 8.Menceritakan pengalaman .Menghuraikan sesuatu pengalaman .Mengeluarkan idea . pelbagai aktiviti seni .Menyatakan apa yg tersirat dlm dada 3.Bahasa dlm fikiran boleh dlm dluahkan bentuk tulisan .Meluahkan perasaan 2. Unsur kebudayaan .Penulis mengekpresi diri melalui tulisan .Mewujudkan pelbagai aktiviti .Paparan melalui bahasa badan 7.Meneguhkan nilai2 dlm masyarakat 5.Menciptakan kerja sama .Bayi menyatakan kehendaknya .Pendedahan gejala social yg negative 6. Pencetus ideasional .Meluah/ menceritakan semula dgn menggunakan bahasa. Mengekpresikan diri . leksikal & fonologi 14 FUNGSI 1. Mengekpresikan perasaan .Mhasilkan bahan penulisan .Luahan secara lisan .Nyanyian. Meminta lawan bicara / mengarah Komander memberi arahan .Mengambil bahagian .Merapatkan hubungan dlm masyarakat setempat . Makna fungsi bahasa Hubungan satu satuan dgn unsur2 gramatikal.Mengggalakkan integrasi . Alat perakam Merakam semua yg dlihat. Saluran perumusan maksud .PENYERAPAN BAHASA ASING Bahasa Sanskrit Penyerapan kosa kata Dialek Tatabahasa Bahasa Inggeris Perbendaharaan kata Morfologi Sintaksis Bahasa Arab Kitab Hikayat FUNGSI BAHASA Bila bahasa boleh berfungsi Bila bahasa itu telah seragam penggunaannya melalui perbendaharaan & pengimbuhan.Hakim mbicarakan pesalah 9.Menyatakan apa yg terlintas dlm fikiran . Alat untuk berfikir Bahasa mengungkapkan apa yg tersirat dlm fikiran .Merencanakan masa depan 4. Alat pengawalan social Informasi masalah social . @ dibaca . ddengar.

Membangun hubungan social . pertuturan .Tekstual 12. Sumarsono (2004:72)  Bahasa itu hadir dri ksedaran manusia Bloomfield Bow-bow  bahasa muncul dpd kepupayaan manusia utk meniru suara2 lain.10.Pemilikan ICT .Bahasa menjadi cermin diri kita .medium utk lawan bicara .Pendidikan kita .Bahasa membantu penguasaan ICT .menyampaikan pesanan melalui tulisan 11.Bahasa menyebarkan maklumat 14. Ding-dong  Bahasa muncul dri keupayaan manusia mberi respon kpd bunyi yg dhasilkan oleh alam.Penyapaan. Sebagai alat komunikasi . Pooh-pooh  Bahasa berasal dri teriakan kuat @ seruan keras Kamarudin & siti Hajar (1997:14)  Terhasil dpd bilingualisme ( pertembungan bahasa)  Penutur yg berlainan akan mewujudkan satu bahasa supaya mudah berkomunikasi Harimurti Kridallaksana (1982:55)  Dri perolehan bahasa kanak2 Kamus Dewan (2004:302)  Bahasa terbentuk dri dialek  Dialek yg berbeza mendorong pembentukan satu bahasa yg difahami bersama. Mengungkap interpersonal manusia . Menunjukkan sudut pandang kita . Pendukung pertumbuhan budaya Ilmu pengetahuan & teknologi .Asal-usul bangsa .Mpkembangkan kemahiran ICT PERANAN FAKTOR PEMBENTUKAN BAHASA Condillac (1968) Bahasa berasal dri berasal dri suara & gerak-geri badan yg mpunyai sifat naluri. Nik Safiah Karim (1975)  Bahasa terbentuk dri symbol . Pendukung perkembangan ICT .Mencerminkan keperibadian 13.

Metafora .Gagasan . Gaya bahasa pertentangan .inversi . 2 PENDEKATAN MENGKAJI KARYA SASTERA i.mengalami pengguguran bunyi DEFINISI Kamus Indonesia Ilmu kebahasaan yg mpelajari gaya bahasa Leech Pembelajaran gaya ilmu linguistic Chvatik Kajian teks sastera Cummings & Simmons Pembelajaran bahasa dlm teks sastera Aminuddin Pengajian ttg cara menggunakan system tanda dlm penulisan dlm menyampaikan. Za’ba  Kajian ttg teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan dlm penulisan.Ideologi dlm sasteranya Kamus Linguistik Iilmu yg menyelidiki bahasa yg dgunakan dlm karya sastera.Personifikasi .  Teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan dlm penulisan.Simile ii.aliterasi .2 STILISTIK   Penggunaan prinsip linguistic dlm bahan sastera.Objek & peristiwa .Imejan . gaya bahasa perbandingan . Menganalisis system linguistic karya sastera ii.asonansi . Kajian kauantitatif utk mbuktikan ciri2 keindahan bahasa dlm karya sastera. Nik Hassan Basri  Teknik pemakaian bahasa dlm penulisan  Kajian gaya bahasa utk memahami sesuatu penulisan Keris Mas  Mengkaji gaya sastera untuk menilai & memahami sesebuah teks sastera. iii.Pleonasme . 6 BAHAGIAN STLISTIK KAJIAN BAHASA i.paradox gaya pertentangan .anaphora .Hiperbola . iv. Menghayati variasi pemakaian bahasa yg normal & tujuan estetiknya. .sinkof .rima sinkof gaya penyirnaan / penyingkatan . .epifora .

.. beranak  bersalin. ‘. Sinekdok Perkataan yg mbawa maksud sepenuhnya..... gaya bahasa pertautan . Contoh.. Eufemisme Ungkapan halus yg dgunakan utk ganti perkataan yg lebih kasar.’ menggambarkan ayam berkokok. Contoh.batang hidungnya pun tak nampak.. STILISTIK DLM BAHASA 1. - Antonomasia gelaran2 dlm sesuatu jabatan Alusi mengaitkan sesuatu dgn bayangan masa lalu.. mudah... Tdak mementingkan kenahuannya... klasik & kini Unsur stilistik Struktur mengikut zaman itu - - - . Fitur tetap stilistik Dialek Fungsi Dgunakan dgn sama bahasa Teks Mengikut daerah geografi Unsur stilistik Berlainan dri bentuk standard Individu Fungsi Dgunakan dlm pergaulan santai Teks Bahasa seharian Unsur stilistik Kesantaian.v. Epitet (frasa yg menggantikan / menerangkan sesuatu benda / org) contoh.menghubungkan yg memiliki ciri tertentu dgn yg lain. Cenderung mggunakan ayat pendek. Masa Fungsi Mberi pemahaman kpd penerima sesuai dgn masa peristiwa berlaku Teks Bahasa kuno.. Contoh. Metanimia Menjelaskan ttg nama. Contoh.perangai kamu ni mcm Mat Jenin’. Eponim Menggunakan nama seseorg utk menghubungkan dgn sifat org lain.. ‘loceng pagi. jenama sesuatu brg.

 Merogol  memperkosa Alegori  Menggunakan lambang utk pendidikan  Contohnya. Menerangkan sesuatu peristiwa secara berkias. Wacana Fungsi Informasi.Bunting  mengandung .Mberi gambaran watak . Fitur sementara stilistik  Laras bahasa Fungsi Menghuraikan sesuatu hal bgi bidang yg berbeza-beza Teks Menghuraikan aspek2 dri bidang yg berbeza-beza Unsur stilistik byk perbezaan kata. Menerangkan sesuatu perkataan secara berkias .Simile. metafora. Watak sang kancil Antilesis  Mbandingkan 2 perkara yg berlainan dlm masa yg sama  Walaupun sya syg dia. melaporkan sesuatu kpd individu lain. Bahasa pergaulan rasmi Fungsi Melaksanakan hubungan rasmi antara pegawai Teks Bersifat pemerintah Unsur stilistik Konstruk ayat yg rumit & kurang berperasaan Gaya bahasa rasmi Fungsi  Penyampaian kebenaran ilmu  Pembuktian logic & objektif Teks  Karangan ilmiah  Komentar  Kuliah Unsur stilistik  Kata2 yg neutral  Tiada nilai sastera  Tiada warna emosi BAHASA PERBANDINGAN Fungsi i. @ kata pemula yg menarik. . eufemisme Eufemisme  Utk mperhaluskan kata @ ucapan. Teks Artikel surat kabar dsbg Unsur stilistik Penggunaan slogan.Metafora ii. tapi dia selalu menyakitkan hati saya. ayat & byk imbuhan  Status Fungsi Menentukan konteks & status penuturnya Teks Dtuturkan mgikut status pemakai Unsur stilistik Intonasi yg berbeza 3. personifikasi. 2. .

Membezakan penggunaan tatabahasa yg betul dgn penggunaan gaya bahasa  Penggunaan tatabahasa yg betul  Penggunaan gaya bahasa yg indah Penulis dpt menggunakan gaya bahasa dgn baik  Penggunaan gaya bahasa yg tepat  Penetapan nilai estetik yg menarik & bersesuaian Kita dpt mengenalpasti aspek penggunaan wacana  Secara lisan. pengulangan & sebagainya. & prosa  Penulisan panjang . puisi.KEBERKESANAN STILISTIK DLM BAHASA Menjadikan karya lebih menarik  Penggunaan pelbagai gaya bahasa  Perbandingan. Panduan utk mbentuk karya yg lebih menarik  Dgn menggunakan pelbagai variasi gaya bahasa dlm karya Cara mengetengahkan unsur keindahan  Menggambar sesuatu dgn perbandingan  Penggunaan bahasa yg lembut Utk membentuk @ mggambarkan emosi  Melalui puisi & syair Menentukan nilai estetik sesebuah karya  Melalui manipulasi bahasa oleh pengarang Membangkitkan emosi dlm diri pembaca  Melalui penghayatan pembaca  Penggunaan gaya bahasa yg indah menarik penghayatan penerima.

Contoh. Skinner  Rangsangan & tindak balas yg berulang-ulang Bloomfield  Rangsangan  tingkahlaku  bahasa Teori kognitivis @ mentalis Gestalt   Pembelajaran akan bermakna jika menggunakan fikiran Kanak2 memiliki sistem bahasa sendiri. agama dll. Ciri2 asisiasi dlm ayat    Terdapat kata sendi @ kata yg menghubungkan ayat D situ terdpt hubungkaitnya. Ciri2 asosiasi dlm semantic     Frasa kata yg bercantum mbawa makna yg berkaitan. .   Kanak2 mperolehi bahasa secara berperingkat. suasana tenang pd ketika itu. Bunyi kata berlainan tpi masyarakat biasa menyebutnya. Penggunaan amplop mbwa maksud sampul surat Berkaki ayam  tdak memakai selipar Ciri2 asosiasi dlm laras bahasa  Laras yg dgunakan berbentuk akademik. propaganda.3 ASOSIASI KATA & TEORI LINGUISTIK PEMEROLEHAN BAHASA  Diperolehi oleh kanak ketika berinteraksi @ berkomunikasi dgn keluarga terdekat. Kanak2 mperolehi bahasa dri sumber terdekat (ibubapa) TEORI PEMEROLEHAN BAHASA Teori Behaviourisme Pavlov    Mengamalkan teori gerakbalas terlazim Mendengar perkara yg sama berulang kali peniruan Chomsky  Kanak2 dilahirkan dgn kemampuan berbahasa Lennerberg   Perkembangan bahasa berlaku secara biologi Kanak2 mpelajari sesuatu secara keseluruhan  khusus ASOSIASI Definisi Perkaitan /persamaan satu perkataan dgn perkataan dalam bahasa .

Analisis paradigmatic  Mencari secara jelas kandungan yg wujud dlm sesebuah teks POLA-POLA PARADIGMATIK Perkataan boleh d masuk kan dlm teks asalkan bersesuaian. Pola paradigmatic d dlm semiotic   mengkaji ttg makna & symbol contoh. garang.  Contoh. Ali sedang lena d dlm bilik. Pola paradigmatic d dlm sintaksis Sintagmatik horizontal D baca secara luaran Mcari petanda yg sama hadir dlm teks paradigmatik vertical D baca dgn mdlm Mcari tanda yg tdak ada dlm teks   ‘Pola paradigmatic d dlm linguistic bet’ & ‘pet’ d letakkan dlm cirri linguistic yg sama. menjelir lidah  kadangkala anjing dpanggil ‘wowwow’ @ kung-kung seliter segelen sebotol secawan adnin  mengambil  segelasair paksi sintagmatik . menyalak. Melibatkan perubahan penggunaan kata dlm ayat Contoh.PERATURAN PARADIGMATIK Definisi    Kumpulan perkataan yg tidak jelas. Awan gelap  menunjukkan hari hendak hujan. Ali sedang nyenyak d dlm bilik Dimensi paradigmatic  Hubungan sesuatu kata yg bersifat umum dgn kata yg lebih khusus sifatnya. anjing  berkaki empat berbulu.

Analisis dialek social 5. Identity social pendengar 3. Indentiti social penutur 2. Penerapan praktikal penyelididkan sosiolinguistik . Sejauhmana penutur bukan asli taat pda bahasa pinjaman mereka. Tingkatan regam linguistic 7.4 PENGENALAN KPD SOSIOLINGUISTIK KONSEP SOSIOLINGUISTIK    Mengkaji bahasa & kaitannya dgn masyarakat Membabitkan latar belakang masyarakat Mempelajari aspek kemasyarakatan bahasa BIDANG KAJIAN SOSIOLINGUISTIK     Mengkaji linguistic dlm perbualan kosong Dbangunkan dlm proses interaksi seharian Penggunaan wacana dlm perbualan seharian Penerapan nilai moral dlm bahasa lisan    Mengkaji pengaruh norma & nilai social terhdp linguistic Gaya ujaran masyarakat mengikut kelas Variasi pertuturan masyarakat berbilang kaum  Mengkaji pemanfataan unsurunsur linguistik dlm bahasa politik   Penenetuan bahasa utk sesuatu negeri Pemilihan bahasa sbg bahasa kebangsaan  Pemilihan bahasa utama dlm pendidikan   Mengkaji aspek social dlm bilingualism Tumpuan kpd kelompok minority berbagai Negara Bagaimana penutur bukan asli menggunakan bahasa tertentu utk sesuatu kegiatan.   Melihat motivasi social dlm peminjaman bahasa asing. Penilaian social penutur yg berbeza bentuk ujaran 6. Lingkungan social tpt pertututan itu terjadi 4.    Mengkaji variasi dan neka bahasa Memberikan maklumat social Kesan pelat Pemilihan kosa kata Menampakkan status pembicara 7 DIMENSI DLM PENYELIDIKAN SOSIOLINGUISTIK 1.

intonasi & pilihan perkataan Percampuran kod . ragam bahasa Sikap terhadap bahasa lain Kesetiaan terhdp bahasa Perancanganm bahasa       Keadaan penggunaan bahasa sesuatu bangsa Mgunakan ganti nama yg berpadanan Kata2 aluan yg tersusun rapi Penggunaan nahu yg lengkap Tdak melanggar hukum tatabahasa Bersesuai dgn konteks Bahasa tidak formal 3 PECAHAN DIALEK Dialek social  Dgunakan oleh penutur mengikut kelas social Dialek daerah  Dialek yg dtutur kan dlm satu2 kawasan geografi Dialek seketika  Dialek yg dgunakan pd satu2 zaman BILINGUALISME Menguasai 2 bahasa Pertukaran kod MONOLIGUAL Menguasai 1 bahasa Sikap & kesetiaan MULTIBILINGUALISME Menguasai lebih dri 2 bahasa 2 JENIS RAGAM BAHASA Bahasa formal    Bahasa yg dguanakan dlm situasi rasmi Penggunaan bahasa yg teratur Memerklukan strategi pertuturan yg beradat  3 komponen yg mbina sikap i.  Sikap merupakan persepsi mental yg mberi respon sesuatu rangsangan utk menggunakan sesuatu bahasa  Bahasa yg rapi & terkawal Percampuran kod  Percampuran unsur2 bahasa yg berlainan Kod  Unsur2 bahasa yg dgunakan dlm perhubungan. kreol.  Kognitif Berkaitan dgn pengetahuan alam sekitar Berhubungkait dgn gagasan dlm proses berfikir. topic. konteks penghujaran Bahasa kebangsaan.TUMPUAN BIDANG SOSIOLINGUISTIK        Kajian bahasa. laras bahasa Pidgin. bilingualism Dialek.    Perbualan sehari-hari Tdak mengambil kira sebutan. ideolik.

Bahasa dlm konteks social & kebudayaan 2. ii. Urbanisasi 5. Perancangan bahasa 3 FAKTOR PENYUMBANG MASALAH DLM KAJIAN SOSIOLINGUISTIK 1. Masalah asimilasi bahasa minority 2. Kepupusan bahasa 1. Perkembangan pembakuan bahasa 4. Bahasa 2. Bahasa pengantar dlm pendidikan 4. Ejaan 6. Sikap bahasa 7 PERKARA YG MENCETUSKAN PELBAGAI KEADAAN KEBAHASAAN DLM KOMUNITI 1.   Perilaku Terbentuk melalui pengalaman Jelmaan dri kognitif & afektif 2 TAHAP UTAMA PERANCANGAN 3 CIRI UTAMA SIKAP TERHADAP BAHASA i.ii.  Afektif Berkaitan dgn perasaan @ emosi Semasa menggunakan sesuatu bahasa pertuturan PERANCANGAN BAHASA  Usaha yg djlnkn oleh sesebuah negara utk. Menentukan system komunikasi verbalnya berjalan lancar Dpt menyatukan negara iii. Pembinaan bahasa 2. Diglosia 6. Tulisan 4 ASPEK PENGETAHUAN YG DPEROLEHI DRI BIDANG SOSIOLONGUISTIK 1. Factor fungsi penggunaan bahasa dlm masyarakat . Bahsa rasmi 3. Kehilangan prestij 6. Perkembangan bilingualism 3. iii. Penyatuan bangsa Factor pelstarian bahasa Sikap positif individu 6 PERKARA MEMPENGARUHI KELESTARIAN BAHASA BAHASA 1. Kedwibahasaan 4. Pertukaran kod bahasa 3. Anjakan bahasa 7. Factor bahasa dgn situasi 3. Bahasa akademik 4. Industrialisasi & perubahan ekonomi 3. Pengistilahan 5. Kewujudan bahasa pidgin & kreol 5. Kesetiaan bahasa Kebanggaan bahasa Kesedaran pda norma bahasa 6 PERANAN PERANCANGAN BAHASA 1. Penentuan bahasa 2. Migrasi 2.

Bahasa daerah 3. Pandangan ahli soiolinguistik terhdp bahasa 2. 2 jenis peraturan yg penggunaan bahasa 1. Bahasa & kebudayaan   Menonjolkan cara hidup masyarakat Memaparkan sikap masyarakat terhadap bahasa Bahasa & variasi / dialek / laras   Dtuturkan oleh sekumpulan penutur Penutur adalah dtentukan oleh. Kosa kata pola-pola 2. variasi situasi  Seseorg menuturkan bahasa mengikut situasi tertentu KAJIAN STRUKTUR SOSIOLINGUISTIK  Wanita lebih cenderung menggunakan bahasa standard kerana mereka lebih menitik beratkan status.4 PERKARA UTK MENDALAMI SOSIOLOGI 1. Kedudukan geografi Susunan dlm masyarakat Dtentukan oleh penutur itu sendiri 3 VARIASI BAHASA variasi regional / dialek geografi membezakan bahasa yg dpakai d suatu tempat dgn tempat yg lain. Nilai2 tradisional . Bahasa & variasi / dialek / laras Pandangan ahli sosiolinguistik terhadap bahasa     Bahasa dihasilkan oleh pengguna bahasa Dtentukan oleh kehendak masyarakat Penggunaan bahasa tdak hanya d kawal oleh tatabahasa Bahasa dkawal oleh peraturan bukan tatabahasa yg dpersetujui oleh masyarakat  Pengguna bahasa yg Berjaya ialah org yg patuh pd peraturan tatabahasa. Kekangan tatabahasa 2. variasi social-budaya  Mbezakan bahasa yg dpakai dlm kelompok social dgn kelompok social yg lain  Ciri-ciri social oleh. Bahasa & kebudayaan 4. Kekangan social Bahasa daerah     Berasal dri daerah eksestensi / dkenal Hidup Dipergunakan Dimiliki sebelumnya Sarjana Para pemuda Para petani 2 pola yg dlahirkan oleh bahasa daerah 1.

Kemajuan masyarakat penting utk perkembangan bahasa 6. - Tdak menjadikan bahasa melayu sbg bahasa ibunda 1. Bahasa akan berkembang sekiranya masyarakat ingin mempelajarinya. Mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Mempengaruhi kebudayaan penutur 7 FAKTOR PERKEMBANGAN BAHASA   Masyarakat perlu berkembang Menerbitkan istilah2 baru yg berkaitan dgn ICT. Sisipan Berita Harian Karangkraf 1. 2. Golongan atasan byk membantu perkembangan bahasa. 5. 4. Ahli sekunder Pengguna bahasa melayu sbg bahasa kedua. Pewujudan persatuan2 yg memperkembangkan bahasa Melayu. 2. Terdiri dri warga Negara & bukan warganegara Tdak kira bangsa Tanpa mengira kecekapan linguistic .TUGAS UTAMA SOSIOLINGUISTIK  Meneliti cara yg berbeza yg dgunakan oleh masyarakat utk menyatakan perkara yg sama PENGGUNAAN BAHASA MENGIKUT KONTEKS SOSIAL DAN BUDAYA - menguasai bahasa melayu sebagai bahasa kedua BAHASA MELAYU DLM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT  Masyarakat perlu berusaha bersaing utk maju seiring dengan perkembangan ICT. Perkembangan bahasa dikalangan masyarakat bandar lebih cepat kerana mereka terdedah dgn arus pemodenan 7. Perkembangan bahasa byk dipengaruhi status org atasan. Dipengaruhi oleh penutur bahasa 3. 2 Pengaruh bahasa dlm pembinaan tamadun 1.

Kemunculan factor lain bersama pembicara 5. Komuniti bahasa melayu siber KOMUNITI BAHASA MELAYU DI MALAYSIA    Mewujudkan komunikasi bahas melayu siber Perkongsian bahasa Ruang pengaliran maklumat Sekumpulan manusia yg menggunakan bahasa melayu d dlm aktiviti harian mereka. Komuniti bahasa melayu d Malaysia 2. Pembicara 2. Topic perbicaraan 7. Mempunyai alat pertuturan 4. Ahli premier Kelompok penutur bukan keturunan melayu.5 SEMPADAN BAHASA TAKRIF BAHASA 2 KELOMPOK PENUTUR BAHASA MELAYU 1. Melonggarkan ciri2 keanggotaan komuniti 2 CARA PERLUASAN MENGELOMPOKKAN KELUARGA BAHASA KOMUNITI BAHASA MELAYU A B E F G C H I J D K L M 2. Orang melayu & berketurunan melayu Bahasa ibunda Bahasa yg d warisi   Alat komunikasi Alat perhubungan antara manusia 7 FAKTOR YG MEMUNGKINKAN SESEORG ITU BERKOMUNIKASI ANTARA MEREKA 2. Pendengar 3. Bukan keturunan melayu Menjadikan bahasa melayu sbg bahasa kedua 2 PENDEKATAN MENYELESAIKAN MASALAH KOMUNITI BAHASA MELAYU 1. . Peristiwa yg berlaku 1. Kesediaan penerima / pendengar 6. Pengguna berketurunan melayu 2. Menggunakan bahasa melayu sbg bahasa ibunda Kelompok keturunan melayu hasil perkhawinan campur Tdak menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa ibunda KOMUNITI BAHASA MELAYU SIBER Pohon Hipotektsis salasilah bahasa KOMUNITI BAHASA 1.

 Terdpt juga adab. Berkaitan dgn system pernafasan Menghasilkan udara melalui paru2 utk hasilkan bunyi FAKTOR KEGAGALAN BUNYI PERTUTURAN Organ pertuturan tdak dpt dgerakkan. 2 bentuk bunyi bahasa Vocal Udara dkeluarkan tanpa sebarang sekatan. etika berbahasa @ dialek ruang siber. Punya maksud mengikut situasi tertentu. Satu ucapan yg menepati tatabahasa yg ditetapkan.  Hanya tertumpu pada yg berkemampuan sahaja. 3 BGN PERTUTURAN  Dipengaruhi pelbagai aspek soSial & latar belakang pengguna. Pemikiran. Kegagalan menggerakkan articulator Kesan Bunyi yg dkeluarkan tdak betul. Pendengar tdak dpt mentafsir makna dgn betul. Bunyi keluar dri rongga pernafasan. i. Satu penuturan yg difahami oleh masyarakat linguistic. Pita suara bergetar. Satu system maksud yg d kongsi antara mereka. PEMBENTUKAN KOD D DLM PENGUCAPAN BAHASA Berkaitan dgn otak Mentafsirkan makna bahasa Mengarahkan pergerakan alatan pertuturan Takrifan. Berkaitan dgn rongga mulut & hidung Mbunyikan pelbagai bunyi bahasa iii. Bunyi siul & berdehem tdak bermakna tapi. BENTUK BAHASA PERTUTURAN Bahasa terhasil dpd bunyi. System lambing bunyi suara yg dipakai sbg alat perhubungan d dlm lingkungan kelompok manusia. Suatu system utk mewakili benda. Kod yg dgunakan oleh golongan pakar utk membezakan bentuk & maksud. . System tulisan & system ejaan yg menjadi penyampai maklumat. tindalan & keadaan’ Peralatan yg dgunakan utk menyampaikan konsep realiti mereka kpd org lain. System ejaan Menyuburkan kemahiran membaca & menulis KEPELBAGAIAN BENTUK BAHASA ii.

Bentuk bahasa isyarat Bentuk bahasa tulisan Bentuk bahasa lisan / pertuturan BENTUK BAHASA ISYARAT Dgunakan oleh masyarakat kurang upaya. Dialek daerah Dgunakan dlm sesuatu kawasan.konsonan berlaku sekatan udara 3 BENTUK BAHASA i. 1 isyarat = 1 makna BENTUK BAHASA TULISAN Menurunkan sesuatu maksud dlm bentuk tulisan. Rumi @ jawi DIALEK Merupakan variasi sesuatu bahasa. Berlaku akibat geografi. Komunikasi mggunakan anggota tubuh badan. Penggunanya hanya terhad disesuatu kawasan sahaja. . ii. social @ tekanan social & pemerintah 2 JENIS DIALEK Dialek social Ditutur oleh kelompok yg sama. iii. Isyarat dgunakan semata-mata utk berkomunikasi.

Byk menggunakan perkataan singkatan. Byk menggugurkan imbuhan dlm perkataan. ( dgunakan oleh kumpulan tertentu) Kriteria bahasa pidgin kriteria americo Rodrigues Creole Chibaacano tekrur Bahasa Goa Amat terhad Bahas melayu pasar Tdak ada kosa kata ‘jantina’ Tuan/puan Hajah/haji Seniman/seniwati Dewa/dewi Pengaruh / dasar Bahasa Inggeris Prancis sepanyol Arab Portugis Kosa kata bahasa Pidgin Dialek geografi dlm variasi bahasa – kepelbagaian bahasa Dtentukan oleh teknikal bahasa Iaitu sebutan. Bahasa dgunakan oleh semua golongan masyarakat. Bahasa ragam khas. . Penutur2 telah menukarkkanya jadi bahasa pertama. Terbentuk semasa pengguna terlibat dgn sebarang urusan. kosa kata & tatabahasa BAHASA PIDGIN Bahasa yg berkembang ANTARA dua kelompok masyarakat yg tdak ada bahasa khusus. Perkataan yg dgunakan tdak formal. Perdagangan Pekerjaan Pertanian Perbualan biasa BAHASA KREOL Bahasa A + Bahasa B = Bahasa C (utama). BAHASA KOLOKIAL Bahasa sehari-hari yg dgunakan oleh masyarakat d sesuatu daerah. Mempunyai kelainan. Bahasa yg wujud d sempadan dua daerah yg berbeza dialek. Bahasa pertuturan dlm kontekd yg tdak rasmi. Selalunya dsebabkan perpindahan. Byk dpengaruhi dialek & slanga daerah.6 KEPELBAGAIAN BENTUK BAHASA BENTUK2 BAHASA ISOGLOS Bermakna sama bahasa. GEOGRAFI DIALEK Satu bahasa yg dgunakan d setiap daerah. Variasi Bentuk bahasa Sebutan Intonasi Kosakata Fonem Definisi pidgin yg lain Bahasa kacukan. Bahasa gampang.

.. Masyarakat terdiri dri pelbagai bangsa & keturunan... Menggugurkan imbuhan.... kak.. Menggunakan gelaran2 tertentu..a e pepet.... Tdak pentingkan tatabahasa Tdak pentingkan tatabahasa & imbuhan. aku dah kata. makna serupa Bahasa baku mengapa bagaimana sedang Bentuk kependekan Bahasa baku hendak tidak sudah Perubahan bunyi Bahasa baku ambil kecil pula BAHASA BAKU Definisi Bahasa yg betul dri segi ejaan.. Menggunakan perkataan ringkas...i e taling...... Situasi rasmi – perundangan a. Tanda baca & laras bahasa. Memendekkan perkataan. Menggunakan singkatan perkataan... Selalunya dialek bergantung pada status ekonomi @ sosial... cik Kan. Pentingkan pemahaman maksud... Mewujudkan kemesraan Penutur menggunakan penanda2 mesra.. sebutan.u e pepet.. Ayat.. Menggunakan pertuturan seharian... Selalu menggunakan isyarat & gerakgeri.a Pentadbiran Persekolahan Pengajian tinggi Sebaran am a.i e pepet...’ Mudah mencapai maksud yg hendak disampaikan. Penutur & pendengar dri kwsn yg sama...a a.... isitlah.... Tdak mementingkan tatabahasa Tdak mementingkan tatabahasa...u e taling.. penggunaan kata & frasa.. Pola keselarasan vokal ... Menggunakan perkatan ‘kan’ Menggunakan dialek Penutur dlm sesuatu kwsan georafi... Perbincangan ringan Di kalangan penutur yg terlibat. singkatan & akronim.. Mudah difahami oleh pendengar..CIRI2 BAHASA KOLOKIAL PERBEZAAN ANTARA BAHASA BAKU & BAHASA BASAHAN Perkataan berbeza ....... Mat.e Bahasa basahan ambik kecik pulak Bahasa basahan nak tak dah Bahasa basahan kenapa Macam mana tengah Disampaikan secara lisan Perbualan secara langsung / lisan. Utk mewujudkan kemesraan. Bahasa yg dguna & dterima utk.... Pencampuran kod Menggunakan pelbagai kod bahasa...

Contoh penggunaan istilah Salah Negara yg membangun Negara yg maju Keluaran yg baru Aktiviti terjemahan Padang penembakan Hutan simpanan Tanah simpanan Melayu Tempat pertanyaan Tempat meletak kereta Ali Restoran BAHASA RASMI Bahasa yg dgunakan dlm situasi rasmi. 1 istilah = 1 bidang sahaja Melambangkan konsep dlm bidang tertentu sahaja. . Hanya digunakan oleh golongan profesional. Bahasa pentadbiran Bahasa perhubungan awam Bahasa pengantar Bahasa negara betul Negara membangun Negara maju Keluaran baru Aktiviti penterjemahan Padang tembak Hutan simpan Tanah Simpan Melayu Tempat bertanya Tempat letak kereta Restoran Ali Perlembagaan persekutuan 152 Menetapkan bahasa melayu sgb bahasa rasmi.PENGGUNAAN ISTILAH Definisi Gabungan kata yg jelas menerangkan. Mudah difahami.M SBG BAHASA RASMI Kriteria penerimaan Disepakati pakar2 dlm bidang tertentu. FAKTOR PEMILIHAN BAHASA KEBANGSAAN 1. Peranan pelbagai pihak Datuk Rais Yatim Mewajibkan BM sbg bahasa rasmi dlm majlis rasmi. Kriteria pemilihan sbg bahasa rasmi Berupaya mengambil alih fungsi bahasa inggeris. BAHASA KEBANGSAAN “bahasa Jiwa Bangsa” menunjukkanb kepentingan bahasa dlm memupuk perpaduan antara kaum. Perlunya satu lambang penyatuan bangsa 2. Istilah yg telah dpersetujui akan disebar oleh DBP. Mewajibkan penggunaan BM d stesen TV Penggunaan BM di sukan Komanwel 1998. Desakan semangat kebangsaan yg mehu mghapuskan bahasa penjajah. Suatu konsep Makna Proses Keadaan @ Sifat khusus BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA RASMI Mengeratkan hubungan masyakat malaysia. USAHA MEMARTABATKAN B. Pendidikan Menggunakan bahasa melayu sbg bahasa pengantar.

3. . Menghasilkan masyarakat yg mpunyai pandangan hidup yg hampir sama. 4. Membentuk bangsa yg berperibadi tinggi 3. Menyaksikan bangsa yg bersatupadu 2. Asas bagi perjuangan rakyat 6. Menobatkan BM sbg sarana komunikasi yg berkesan FUNGSI BAHASA MELAYU SBG BAHASA KEBANGSAAN 1. Alat perhubungan dlm urusan rasmi dan tdak rasmi.KEDUDUKAN BM DLM PERKARA 152 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN 1. Membentuk masyarakat yg setia pada negara 4. Memupuk ciri2 rakyat yg relatif & seragam. Menegakkan kesatuan antara kaum 6. Menerbitkan lambang inspirasi & semangat kemerdekaan. Memupuk perpaduan rakyat 5. 5. 2. Asas menyatikan rakyat berbilang kaum.