P. 1
Nota Linguistik

Nota Linguistik

|Views: 21|Likes:
BMM3107
BMM3107

More info:

Published by: Noraniezahwati Sabit on Feb 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/06/2013

pdf

text

original

1

PENGENALAN ILMU LINGUISTIK
DEFINISI Ferdinand sausure (1916) Ilmu linguistic meneliti bahasa secara umum Langacker (1987) Kajian terhadap bahasa manusia yg di hasilkan oleh alat2 pertuturan tertentu. David Crystal (1973) Kajian bahasa secara saintifik. Kajian bahasa dilihat sbg disiplin ilmu. Verhaar (1993) Kajian ilmu bahasa, bagaimana kajian itu dilaksanakan. BIDANG KAJIAN LINGUISTIK Fonetik Meneliti bunyi bahasa menurut sebutan & sifatnya Fonologi Meneliti bunyi bahasa mengikut fungsi, susunan & strukturnya. Morfologi Mengkaji struktur, bentuk, & penggolongan kata. Sintaksis Mengkaji proses pembentukan ayat. Melibatkan kajian struktur, bentuk & pembinaan ayat. Penyusunan perkataan utk mbina ayat.

Leksikografi Semantic Pragmatic Linguistic sinkronik Linguistic diakronik’ Linguistic teoritis Linguistic terapan LINGUISTIK SBG SATU DISIPLIN Koentjaraningratn (1997) Linguistic meliputi ilmu yg berkait rapat dgn ilmu social dasar. 6 subdisiplin linguistic 1. Bidang linguistic 2. Sifat telaah linguistic 3. Pendekatan objek linguistic 4. Instrument yg dgunakan 5. Penerapan linguistic 6. Teori linguistic 4 BIDANG LINGUISTIK Linguistic umum Merumus secara umum semua bahasa manusia yg bersifat ilmiah. Linguistic terapan Ilmu yg berusaha menerapkan hasil penelitian dlm bidang linguistic utk keperluan praktis. Linguistik teoritis Mengutamakan penelitian bahasa dri segi internal @ dalaman. Sejarah linguistic Uraian kronologis iaitu perkembangan bahasa. 2 Sifat telaah linguistic i. Linguistic mikro Kajian lebih sempit - Bersifat internal

ii.

Linguistic makro - Kajian lebih luas - Bersifat esternal

Tesaurus B,Melayu Binaan @ rangka sesuatu bahasa Kamus Linguistik Struktur batin - Struktur frasa - Struktur semantic STRUKTUR BAHASA - Fonem - Morfem - Kata - Frasa - Klausa - ayat - wacana fonem mengkaji system bunyi bahasa morfem mengkaji pembentukan kata kata bentuk yg bebas & terkecil mpunyai makna frasa

Pendekatan objek linguistic Bagaimana menganalisis bahasa 4 cara melihat bahasa i. Deskriftif ii. Historis komparatif iii. Kontrasif iv. Sinkronik v. Diakronik Ilmu yg berkaitan dgn linguistic Psikologi, antropologi, sisiologi 3 cara penerapan linguistic i. Dialektologi - Membanding bahasa serumpun utk mcari titik persamaan & perbezaan ii. Leksikografi - Kajian ttg kosa kata Leksikostatik Kajian ttg umur kata sejak kewujudannya.

iii.

-

STRUKTUR BAHASA Definisi Kamus Za’ba System rangka sesebuah karya sastera Kamus dewan edisi ketiga - Cara sesuatu terbina - Menggunakan pelbagai bgn - Spt unsur @ aspek Mbentuk pola @ system - Spt struktur dlm B.Melayu

unsure terkecil dlm bidang sintaksis Dgunakan utk bina ayat Mpunyai inti & penerang

Klausa

-

-

Terdiri dpd subjek & predikat Juga d panggil anak ayat Boleh terdpt dlm ayat besar yg dhubungkan dgn kata hubung. Terdiri kpd 2 jenis; i. Klausa bebas ( boleh berdiri sendiri)

Maklumat  Wacana harus mpunyai maklumat  Maklumat lama = maklumat yg dnyatakan pd peringkat awal.Ayat . 2. Tautan  Keserasian hubungan antara linguistik  Keserasian frasa dgn ayat  Dpt mewujudkan kesinambungan antara teks 2. 5. ketekstualan wacana Tautan Rencana Tujuan Penerimaan Maklumat Keadaan Inteteks KETERANGAN CIRI KETEKSTUALAN WACANA 1. Keadaan  Wacana harus relevan dgn situasi ujaran  Harus sesuai dgn keadaan  Perkataan. Wacana  Unit bahasa yg melebihi batas ayat  Terdiri dpd. Interteks  Satu wacana bergantung kpd wacana yg lain  Wacana lain mbantu pembaca memahami sesuatu wacana  Pemahaman bergantung terhdp pengetahuan terhdp yg d baca. 4. 5. Rencana  Kesinambungan idea yang bermakna  Asas dlm pembinaan wacana . 7. . Penerimaan  Wacana harus mpunyai penerima  Tahap penerimaan itu tinggi jika dia memahami wacana tersebut. Ayat   Klausa tak bebas (tdak boleh berdiri sendiri) Unsur yg paling tinggi dlm tatabahasa Tdpt unsur kata.Sejumlah ayat .Melayu melalui byk pengalaman bahasa yg bermakna. frasa & ayat harus sesuai dgn situasi 7.frasa & klausa 3.Susunan ayat . pengembara & penjelajah  Penulisan ttg B.ii.Buku . 6. 3.  Maklumat baru= maklumat yg baru dnyatakan. 4.Dialog dsbg  Terletak pada kedudukan yg tertinggi selepas ayat 7 ciri 1. Era sebelum merdeka  Dilakukan oleh pedagang.Melayu bermula dgn tulisan rumi Latin. Tujuan  Harus mpunyai tujuan  Tujuan dtentukan oleh penulis  Perlu mpunyai interaksi yg komunikatif  Tujuan menentukan jenis wacana yg dgunakan.Ceraian bab . 6. PENGALAMAN BAHASA Perkembangan B.

Abad ke-20 – B.Melayu jadi alat perhubungan moden.Melahirkan bangsa yg berilmu pengetahuan .Tidak memusnahkan bahasa melayu Abad ke-13 .Membina martabat bangsa .Menerbitkan kamus Melayu Itali yg pertama Abad ke-16 . buku dlm pelbagai bidang ilmu. . Peranan – menerbitkan kamus.Penulisan 2 pucuk surat dlm bahasa hikayat . . MELAYU DLM P/P  Menjadi m/p teras dlm SPM & STPM  Penggunaan bahasa peribumi akan dpt mengekalkan keaslian dan kreativiti pemikiran.Melayu dgn rumi.Menyusun daftar kata MelayuItali Vocaboli De Quedti Popoli Mori . PEMBINAAN TAMADUN MELAYU  B. Penggunaan bahasa.Dikenali sbg bahasa Melayu  Sesudah 13 Mei 1969 .Terus berkembang .melayu .Dri Raja Ternate  Raja Timor - Mendaulatkan bahasa Melayu Dijadikan bahasa rasmi   PERANAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 1956 – pelbagai kegiatan & aktiviti telah djalankan.  Mengukuhkan perpaduan kaum  Meneguhkan nilai2 murni.Melayu dlm senarai pelayaran Pigafetta dri Itali (mgunakan tulisan Latin) 1522 ( Antonio Pigafetta) . .Dikenali sbg bahasa Kebangsaan Abad ke-20  . PENGGUNAAN B.Golongan pengembara.Asas budaya yg hampir sama. pedagang masih terus menulis B. Rumpun keluarga bahasa Melayupolynesia.Melayu berupaya mengungkapkan peranannya dlm pelbagai bidang  Menonjolkan cara kehidupan bangsanya.     Era selepas merdeka  Sebelum 1969 .Menjadi alat utk mengekspresikan maksud & keinginan masyarakat.Menyeragamkan gaya bahasa & variasi bahasa .Buat catatan dlm B. 1522 – penemuan perihal B.

Menyatakan apa yg terlintas dlm fikiran .Bahasa dlm fikiran boleh dlm dluahkan bentuk tulisan .Penulis mengekpresi diri melalui tulisan .Meluah/ menceritakan semula dgn menggunakan bahasa. leksikal & fonologi 14 FUNGSI 1.Pendedahan gejala social yg negative 6.Merencanakan masa depan 4.Mengambil bahagian .Meneguhkan nilai2 dlm masyarakat 5.Nyanyian.Paparan melalui bahasa badan 7. Alat perakam Merakam semua yg dlihat. Makna fungsi bahasa Hubungan satu satuan dgn unsur2 gramatikal.Pendidikan moral dan . Meminta lawan bicara / mengarah Komander memberi arahan . ddengar.Melahirkan perasaan .Menciptakan kerja sama .Mengeluarkan idea .PENYERAPAN BAHASA ASING Bahasa Sanskrit Penyerapan kosa kata Dialek Tatabahasa Bahasa Inggeris Perbendaharaan kata Morfologi Sintaksis Bahasa Arab Kitab Hikayat FUNGSI BAHASA Bila bahasa boleh berfungsi Bila bahasa itu telah seragam penggunaannya melalui perbendaharaan & pengimbuhan. Alat untuk berfikir Bahasa mengungkapkan apa yg tersirat dlm fikiran .Menyatakan apa yg tersirat dlm dada 3.Menghuraikan sesuatu pengalaman .Mewujudkan pelbagai aktiviti . Alat pengawalan social Informasi masalah social . Unsur kebudayaan .Mhasilkan bahan penulisan . @ dibaca . Mengekpresikan diri .Luahan secara lisan .Bayi menyatakan kehendaknya .Mengggalakkan integrasi .Meluahkan perasaan 2. pelbagai aktiviti seni .Hakim mbicarakan pesalah 9. 8.Merapatkan hubungan dlm masyarakat setempat . Pencetus ideasional . Saluran perumusan maksud . Mengekpresikan perasaan .Menceritakan pengalaman .

Nik Safiah Karim (1975)  Bahasa terbentuk dri symbol . Mengungkap interpersonal manusia .Penyapaan.menyampaikan pesanan melalui tulisan 11.Tekstual 12.Mpkembangkan kemahiran ICT PERANAN FAKTOR PEMBENTUKAN BAHASA Condillac (1968) Bahasa berasal dri berasal dri suara & gerak-geri badan yg mpunyai sifat naluri.Bahasa menjadi cermin diri kita .medium utk lawan bicara . Menunjukkan sudut pandang kita . Sebagai alat komunikasi .Bahasa menyebarkan maklumat 14.10. Pendukung perkembangan ICT . Ding-dong  Bahasa muncul dri keupayaan manusia mberi respon kpd bunyi yg dhasilkan oleh alam. pertuturan . Pooh-pooh  Bahasa berasal dri teriakan kuat @ seruan keras Kamarudin & siti Hajar (1997:14)  Terhasil dpd bilingualisme ( pertembungan bahasa)  Penutur yg berlainan akan mewujudkan satu bahasa supaya mudah berkomunikasi Harimurti Kridallaksana (1982:55)  Dri perolehan bahasa kanak2 Kamus Dewan (2004:302)  Bahasa terbentuk dri dialek  Dialek yg berbeza mendorong pembentukan satu bahasa yg difahami bersama. Pendukung pertumbuhan budaya Ilmu pengetahuan & teknologi . Sumarsono (2004:72)  Bahasa itu hadir dri ksedaran manusia Bloomfield Bow-bow  bahasa muncul dpd kepupayaan manusia utk meniru suara2 lain.Bahasa membantu penguasaan ICT .Pendidikan kita .Pemilikan ICT .Asal-usul bangsa .Membangun hubungan social .Mencerminkan keperibadian 13.

Ideologi dlm sasteranya Kamus Linguistik Iilmu yg menyelidiki bahasa yg dgunakan dlm karya sastera.Objek & peristiwa . Gaya bahasa pertentangan . iv.Metafora . .asonansi .rima sinkof gaya penyirnaan / penyingkatan . iii. . Za’ba  Kajian ttg teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan dlm penulisan.Hiperbola .anaphora . Menganalisis system linguistic karya sastera ii. Menghayati variasi pemakaian bahasa yg normal & tujuan estetiknya.2 STILISTIK   Penggunaan prinsip linguistic dlm bahan sastera.inversi .  Teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan dlm penulisan. Kajian kauantitatif utk mbuktikan ciri2 keindahan bahasa dlm karya sastera.Imejan . Nik Hassan Basri  Teknik pemakaian bahasa dlm penulisan  Kajian gaya bahasa utk memahami sesuatu penulisan Keris Mas  Mengkaji gaya sastera untuk menilai & memahami sesebuah teks sastera.paradox gaya pertentangan .Gagasan .Pleonasme .epifora .sinkof .Simile ii. 6 BAHAGIAN STLISTIK KAJIAN BAHASA i.mengalami pengguguran bunyi DEFINISI Kamus Indonesia Ilmu kebahasaan yg mpelajari gaya bahasa Leech Pembelajaran gaya ilmu linguistic Chvatik Kajian teks sastera Cummings & Simmons Pembelajaran bahasa dlm teks sastera Aminuddin Pengajian ttg cara menggunakan system tanda dlm penulisan dlm menyampaikan. 2 PENDEKATAN MENGKAJI KARYA SASTERA i.Personifikasi .aliterasi . gaya bahasa perbandingan .

Epitet (frasa yg menggantikan / menerangkan sesuatu benda / org) contoh. STILISTIK DLM BAHASA 1.perangai kamu ni mcm Mat Jenin’. jenama sesuatu brg. Eponim Menggunakan nama seseorg utk menghubungkan dgn sifat org lain.. mudah.v.. - Antonomasia gelaran2 dlm sesuatu jabatan Alusi mengaitkan sesuatu dgn bayangan masa lalu. Masa Fungsi Mberi pemahaman kpd penerima sesuai dgn masa peristiwa berlaku Teks Bahasa kuno. ‘loceng pagi.batang hidungnya pun tak nampak. Contoh... Eufemisme Ungkapan halus yg dgunakan utk ganti perkataan yg lebih kasar..... Cenderung mggunakan ayat pendek. Contoh. Fitur tetap stilistik Dialek Fungsi Dgunakan dgn sama bahasa Teks Mengikut daerah geografi Unsur stilistik Berlainan dri bentuk standard Individu Fungsi Dgunakan dlm pergaulan santai Teks Bahasa seharian Unsur stilistik Kesantaian. beranak  bersalin... Metanimia Menjelaskan ttg nama. gaya bahasa pertautan .. klasik & kini Unsur stilistik Struktur mengikut zaman itu - - - .’ menggambarkan ayam berkokok. ‘. Tdak mementingkan kenahuannya... Sinekdok Perkataan yg mbawa maksud sepenuhnya. Contoh...menghubungkan yg memiliki ciri tertentu dgn yg lain. Contoh.

Metafora ii. melaporkan sesuatu kpd individu lain. Menerangkan sesuatu peristiwa secara berkias. . 2. . @ kata pemula yg menarik.Mberi gambaran watak . eufemisme Eufemisme  Utk mperhaluskan kata @ ucapan. Bahasa pergaulan rasmi Fungsi Melaksanakan hubungan rasmi antara pegawai Teks Bersifat pemerintah Unsur stilistik Konstruk ayat yg rumit & kurang berperasaan Gaya bahasa rasmi Fungsi  Penyampaian kebenaran ilmu  Pembuktian logic & objektif Teks  Karangan ilmiah  Komentar  Kuliah Unsur stilistik  Kata2 yg neutral  Tiada nilai sastera  Tiada warna emosi BAHASA PERBANDINGAN Fungsi i. metafora. Watak sang kancil Antilesis  Mbandingkan 2 perkara yg berlainan dlm masa yg sama  Walaupun sya syg dia. Menerangkan sesuatu perkataan secara berkias .Bunting  mengandung . ayat & byk imbuhan  Status Fungsi Menentukan konteks & status penuturnya Teks Dtuturkan mgikut status pemakai Unsur stilistik Intonasi yg berbeza 3. personifikasi. tapi dia selalu menyakitkan hati saya. Fitur sementara stilistik  Laras bahasa Fungsi Menghuraikan sesuatu hal bgi bidang yg berbeza-beza Teks Menghuraikan aspek2 dri bidang yg berbeza-beza Unsur stilistik byk perbezaan kata.  Merogol  memperkosa Alegori  Menggunakan lambang utk pendidikan  Contohnya.Simile. Teks Artikel surat kabar dsbg Unsur stilistik Penggunaan slogan. Wacana Fungsi Informasi.

puisi.KEBERKESANAN STILISTIK DLM BAHASA Menjadikan karya lebih menarik  Penggunaan pelbagai gaya bahasa  Perbandingan. Membezakan penggunaan tatabahasa yg betul dgn penggunaan gaya bahasa  Penggunaan tatabahasa yg betul  Penggunaan gaya bahasa yg indah Penulis dpt menggunakan gaya bahasa dgn baik  Penggunaan gaya bahasa yg tepat  Penetapan nilai estetik yg menarik & bersesuaian Kita dpt mengenalpasti aspek penggunaan wacana  Secara lisan. & prosa  Penulisan panjang . Panduan utk mbentuk karya yg lebih menarik  Dgn menggunakan pelbagai variasi gaya bahasa dlm karya Cara mengetengahkan unsur keindahan  Menggambar sesuatu dgn perbandingan  Penggunaan bahasa yg lembut Utk membentuk @ mggambarkan emosi  Melalui puisi & syair Menentukan nilai estetik sesebuah karya  Melalui manipulasi bahasa oleh pengarang Membangkitkan emosi dlm diri pembaca  Melalui penghayatan pembaca  Penggunaan gaya bahasa yg indah menarik penghayatan penerima. pengulangan & sebagainya.

Contoh.3 ASOSIASI KATA & TEORI LINGUISTIK PEMEROLEHAN BAHASA  Diperolehi oleh kanak ketika berinteraksi @ berkomunikasi dgn keluarga terdekat. Ciri2 asisiasi dlm ayat    Terdapat kata sendi @ kata yg menghubungkan ayat D situ terdpt hubungkaitnya. propaganda. suasana tenang pd ketika itu. . Penggunaan amplop mbwa maksud sampul surat Berkaki ayam  tdak memakai selipar Ciri2 asosiasi dlm laras bahasa  Laras yg dgunakan berbentuk akademik. Skinner  Rangsangan & tindak balas yg berulang-ulang Bloomfield  Rangsangan  tingkahlaku  bahasa Teori kognitivis @ mentalis Gestalt   Pembelajaran akan bermakna jika menggunakan fikiran Kanak2 memiliki sistem bahasa sendiri.   Kanak2 mperolehi bahasa secara berperingkat. Ciri2 asosiasi dlm semantic     Frasa kata yg bercantum mbawa makna yg berkaitan. Bunyi kata berlainan tpi masyarakat biasa menyebutnya. agama dll. Kanak2 mperolehi bahasa dri sumber terdekat (ibubapa) TEORI PEMEROLEHAN BAHASA Teori Behaviourisme Pavlov    Mengamalkan teori gerakbalas terlazim Mendengar perkara yg sama berulang kali peniruan Chomsky  Kanak2 dilahirkan dgn kemampuan berbahasa Lennerberg   Perkembangan bahasa berlaku secara biologi Kanak2 mpelajari sesuatu secara keseluruhan  khusus ASOSIASI Definisi Perkaitan /persamaan satu perkataan dgn perkataan dalam bahasa .

PERATURAN PARADIGMATIK Definisi    Kumpulan perkataan yg tidak jelas. Analisis paradigmatic  Mencari secara jelas kandungan yg wujud dlm sesebuah teks POLA-POLA PARADIGMATIK Perkataan boleh d masuk kan dlm teks asalkan bersesuaian. Awan gelap  menunjukkan hari hendak hujan. Pola paradigmatic d dlm sintaksis Sintagmatik horizontal D baca secara luaran Mcari petanda yg sama hadir dlm teks paradigmatik vertical D baca dgn mdlm Mcari tanda yg tdak ada dlm teks   ‘Pola paradigmatic d dlm linguistic bet’ & ‘pet’ d letakkan dlm cirri linguistic yg sama. menyalak. Ali sedang nyenyak d dlm bilik Dimensi paradigmatic  Hubungan sesuatu kata yg bersifat umum dgn kata yg lebih khusus sifatnya.  Contoh. Pola paradigmatic d dlm semiotic   mengkaji ttg makna & symbol contoh. Ali sedang lena d dlm bilik. garang. anjing  berkaki empat berbulu. Melibatkan perubahan penggunaan kata dlm ayat Contoh. menjelir lidah  kadangkala anjing dpanggil ‘wowwow’ @ kung-kung seliter segelen sebotol secawan adnin  mengambil  segelasair paksi sintagmatik .

  Melihat motivasi social dlm peminjaman bahasa asing. Penerapan praktikal penyelididkan sosiolinguistik . Penilaian social penutur yg berbeza bentuk ujaran 6. Lingkungan social tpt pertututan itu terjadi 4. Analisis dialek social 5. Sejauhmana penutur bukan asli taat pda bahasa pinjaman mereka. Identity social pendengar 3.    Mengkaji variasi dan neka bahasa Memberikan maklumat social Kesan pelat Pemilihan kosa kata Menampakkan status pembicara 7 DIMENSI DLM PENYELIDIKAN SOSIOLINGUISTIK 1. Tingkatan regam linguistic 7. Indentiti social penutur 2.4 PENGENALAN KPD SOSIOLINGUISTIK KONSEP SOSIOLINGUISTIK    Mengkaji bahasa & kaitannya dgn masyarakat Membabitkan latar belakang masyarakat Mempelajari aspek kemasyarakatan bahasa BIDANG KAJIAN SOSIOLINGUISTIK     Mengkaji linguistic dlm perbualan kosong Dbangunkan dlm proses interaksi seharian Penggunaan wacana dlm perbualan seharian Penerapan nilai moral dlm bahasa lisan    Mengkaji pengaruh norma & nilai social terhdp linguistic Gaya ujaran masyarakat mengikut kelas Variasi pertuturan masyarakat berbilang kaum  Mengkaji pemanfataan unsurunsur linguistik dlm bahasa politik   Penenetuan bahasa utk sesuatu negeri Pemilihan bahasa sbg bahasa kebangsaan  Pemilihan bahasa utama dlm pendidikan   Mengkaji aspek social dlm bilingualism Tumpuan kpd kelompok minority berbagai Negara Bagaimana penutur bukan asli menggunakan bahasa tertentu utk sesuatu kegiatan.

bilingualism Dialek.  Sikap merupakan persepsi mental yg mberi respon sesuatu rangsangan utk menggunakan sesuatu bahasa  Bahasa yg rapi & terkawal Percampuran kod  Percampuran unsur2 bahasa yg berlainan Kod  Unsur2 bahasa yg dgunakan dlm perhubungan. laras bahasa Pidgin.    Perbualan sehari-hari Tdak mengambil kira sebutan.TUMPUAN BIDANG SOSIOLINGUISTIK        Kajian bahasa. topic. ragam bahasa Sikap terhadap bahasa lain Kesetiaan terhdp bahasa Perancanganm bahasa       Keadaan penggunaan bahasa sesuatu bangsa Mgunakan ganti nama yg berpadanan Kata2 aluan yg tersusun rapi Penggunaan nahu yg lengkap Tdak melanggar hukum tatabahasa Bersesuai dgn konteks Bahasa tidak formal 3 PECAHAN DIALEK Dialek social  Dgunakan oleh penutur mengikut kelas social Dialek daerah  Dialek yg dtutur kan dlm satu2 kawasan geografi Dialek seketika  Dialek yg dgunakan pd satu2 zaman BILINGUALISME Menguasai 2 bahasa Pertukaran kod MONOLIGUAL Menguasai 1 bahasa Sikap & kesetiaan MULTIBILINGUALISME Menguasai lebih dri 2 bahasa 2 JENIS RAGAM BAHASA Bahasa formal    Bahasa yg dguanakan dlm situasi rasmi Penggunaan bahasa yg teratur Memerklukan strategi pertuturan yg beradat  3 komponen yg mbina sikap i. intonasi & pilihan perkataan Percampuran kod . kreol. konteks penghujaran Bahasa kebangsaan.  Kognitif Berkaitan dgn pengetahuan alam sekitar Berhubungkait dgn gagasan dlm proses berfikir. ideolik.

ii. Anjakan bahasa 7. Industrialisasi & perubahan ekonomi 3. Pertukaran kod bahasa 3. Menentukan system komunikasi verbalnya berjalan lancar Dpt menyatukan negara iii. Factor fungsi penggunaan bahasa dlm masyarakat . Penentuan bahasa 2. Kehilangan prestij 6. Urbanisasi 5.ii. Bahasa akademik 4. Kepupusan bahasa 1. Kedwibahasaan 4. Kesetiaan bahasa Kebanggaan bahasa Kesedaran pda norma bahasa 6 PERANAN PERANCANGAN BAHASA 1. Bahsa rasmi 3. Diglosia 6. Factor bahasa dgn situasi 3. Masalah asimilasi bahasa minority 2. Bahasa pengantar dlm pendidikan 4. Tulisan 4 ASPEK PENGETAHUAN YG DPEROLEHI DRI BIDANG SOSIOLONGUISTIK 1. Perancangan bahasa 3 FAKTOR PENYUMBANG MASALAH DLM KAJIAN SOSIOLINGUISTIK 1. Pembinaan bahasa 2. Ejaan 6. Perkembangan bilingualism 3. Pengistilahan 5. Bahasa 2. Bahasa dlm konteks social & kebudayaan 2. Kewujudan bahasa pidgin & kreol 5. Migrasi 2. iii. Perkembangan pembakuan bahasa 4. Penyatuan bangsa Factor pelstarian bahasa Sikap positif individu 6 PERKARA MEMPENGARUHI KELESTARIAN BAHASA BAHASA 1. Sikap bahasa 7 PERKARA YG MENCETUSKAN PELBAGAI KEADAAN KEBAHASAAN DLM KOMUNITI 1.   Perilaku Terbentuk melalui pengalaman Jelmaan dri kognitif & afektif 2 TAHAP UTAMA PERANCANGAN 3 CIRI UTAMA SIKAP TERHADAP BAHASA i.  Afektif Berkaitan dgn perasaan @ emosi Semasa menggunakan sesuatu bahasa pertuturan PERANCANGAN BAHASA  Usaha yg djlnkn oleh sesebuah negara utk.

Kedudukan geografi Susunan dlm masyarakat Dtentukan oleh penutur itu sendiri 3 VARIASI BAHASA variasi regional / dialek geografi membezakan bahasa yg dpakai d suatu tempat dgn tempat yg lain. variasi situasi  Seseorg menuturkan bahasa mengikut situasi tertentu KAJIAN STRUKTUR SOSIOLINGUISTIK  Wanita lebih cenderung menggunakan bahasa standard kerana mereka lebih menitik beratkan status. Bahasa daerah 3. Kosa kata pola-pola 2. Nilai2 tradisional . Bahasa & kebudayaan 4. variasi social-budaya  Mbezakan bahasa yg dpakai dlm kelompok social dgn kelompok social yg lain  Ciri-ciri social oleh. Bahasa & kebudayaan   Menonjolkan cara hidup masyarakat Memaparkan sikap masyarakat terhadap bahasa Bahasa & variasi / dialek / laras   Dtuturkan oleh sekumpulan penutur Penutur adalah dtentukan oleh.4 PERKARA UTK MENDALAMI SOSIOLOGI 1. Pandangan ahli soiolinguistik terhdp bahasa 2. 2 jenis peraturan yg penggunaan bahasa 1. Kekangan tatabahasa 2. Kekangan social Bahasa daerah     Berasal dri daerah eksestensi / dkenal Hidup Dipergunakan Dimiliki sebelumnya Sarjana Para pemuda Para petani 2 pola yg dlahirkan oleh bahasa daerah 1. Bahasa & variasi / dialek / laras Pandangan ahli sosiolinguistik terhadap bahasa     Bahasa dihasilkan oleh pengguna bahasa Dtentukan oleh kehendak masyarakat Penggunaan bahasa tdak hanya d kawal oleh tatabahasa Bahasa dkawal oleh peraturan bukan tatabahasa yg dpersetujui oleh masyarakat  Pengguna bahasa yg Berjaya ialah org yg patuh pd peraturan tatabahasa.

Sisipan Berita Harian Karangkraf 1.TUGAS UTAMA SOSIOLINGUISTIK  Meneliti cara yg berbeza yg dgunakan oleh masyarakat utk menyatakan perkara yg sama PENGGUNAAN BAHASA MENGIKUT KONTEKS SOSIAL DAN BUDAYA - menguasai bahasa melayu sebagai bahasa kedua BAHASA MELAYU DLM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT  Masyarakat perlu berusaha bersaing utk maju seiring dengan perkembangan ICT. 4. 2. Perkembangan bahasa dikalangan masyarakat bandar lebih cepat kerana mereka terdedah dgn arus pemodenan 7. Bahasa akan berkembang sekiranya masyarakat ingin mempelajarinya. Kemajuan masyarakat penting utk perkembangan bahasa 6. Ahli sekunder Pengguna bahasa melayu sbg bahasa kedua. Pewujudan persatuan2 yg memperkembangkan bahasa Melayu. Mempengaruhi kebudayaan penutur 7 FAKTOR PERKEMBANGAN BAHASA   Masyarakat perlu berkembang Menerbitkan istilah2 baru yg berkaitan dgn ICT. Dipengaruhi oleh penutur bahasa 3. Perkembangan bahasa byk dipengaruhi status org atasan. Terdiri dri warga Negara & bukan warganegara Tdak kira bangsa Tanpa mengira kecekapan linguistic . 2 Pengaruh bahasa dlm pembinaan tamadun 1. - Tdak menjadikan bahasa melayu sbg bahasa ibunda 1. Golongan atasan byk membantu perkembangan bahasa. 5. Mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. 2.

Bukan keturunan melayu Menjadikan bahasa melayu sbg bahasa kedua 2 PENDEKATAN MENYELESAIKAN MASALAH KOMUNITI BAHASA MELAYU 1. Mempunyai alat pertuturan 4. Pembicara 2. Pendengar 3. Komuniti bahasa melayu siber KOMUNITI BAHASA MELAYU DI MALAYSIA    Mewujudkan komunikasi bahas melayu siber Perkongsian bahasa Ruang pengaliran maklumat Sekumpulan manusia yg menggunakan bahasa melayu d dlm aktiviti harian mereka. Pengguna berketurunan melayu 2. Ahli premier Kelompok penutur bukan keturunan melayu. Topic perbicaraan 7. Kemunculan factor lain bersama pembicara 5.5 SEMPADAN BAHASA TAKRIF BAHASA 2 KELOMPOK PENUTUR BAHASA MELAYU 1. . Komuniti bahasa melayu d Malaysia 2. Peristiwa yg berlaku 1. Kesediaan penerima / pendengar 6. Menggunakan bahasa melayu sbg bahasa ibunda Kelompok keturunan melayu hasil perkhawinan campur Tdak menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa ibunda KOMUNITI BAHASA MELAYU SIBER Pohon Hipotektsis salasilah bahasa KOMUNITI BAHASA 1. Orang melayu & berketurunan melayu Bahasa ibunda Bahasa yg d warisi   Alat komunikasi Alat perhubungan antara manusia 7 FAKTOR YG MEMUNGKINKAN SESEORG ITU BERKOMUNIKASI ANTARA MEREKA 2. Melonggarkan ciri2 keanggotaan komuniti 2 CARA PERLUASAN MENGELOMPOKKAN KELUARGA BAHASA KOMUNITI BAHASA MELAYU A B E F G C H I J D K L M 2.

2 bentuk bunyi bahasa Vocal Udara dkeluarkan tanpa sebarang sekatan.  Hanya tertumpu pada yg berkemampuan sahaja. Pendengar tdak dpt mentafsir makna dgn betul. Terdpt juga adab. . Satu ucapan yg menepati tatabahasa yg ditetapkan. System tulisan & system ejaan yg menjadi penyampai maklumat. System ejaan Menyuburkan kemahiran membaca & menulis KEPELBAGAIAN BENTUK BAHASA ii. Pemikiran. PEMBENTUKAN KOD D DLM PENGUCAPAN BAHASA Berkaitan dgn otak Mentafsirkan makna bahasa Mengarahkan pergerakan alatan pertuturan Takrifan. BENTUK BAHASA PERTUTURAN Bahasa terhasil dpd bunyi. Bunyi siul & berdehem tdak bermakna tapi. i. Suatu system utk mewakili benda. etika berbahasa @ dialek ruang siber. Bunyi keluar dri rongga pernafasan. System lambing bunyi suara yg dipakai sbg alat perhubungan d dlm lingkungan kelompok manusia. Satu penuturan yg difahami oleh masyarakat linguistic. Berkaitan dgn system pernafasan Menghasilkan udara melalui paru2 utk hasilkan bunyi FAKTOR KEGAGALAN BUNYI PERTUTURAN Organ pertuturan tdak dpt dgerakkan. 3 BGN PERTUTURAN  Dipengaruhi pelbagai aspek soSial & latar belakang pengguna. Berkaitan dgn rongga mulut & hidung Mbunyikan pelbagai bunyi bahasa iii. Pita suara bergetar. Punya maksud mengikut situasi tertentu. Satu system maksud yg d kongsi antara mereka. Kod yg dgunakan oleh golongan pakar utk membezakan bentuk & maksud. Kegagalan menggerakkan articulator Kesan Bunyi yg dkeluarkan tdak betul. tindalan & keadaan’ Peralatan yg dgunakan utk menyampaikan konsep realiti mereka kpd org lain.

iii. 1 isyarat = 1 makna BENTUK BAHASA TULISAN Menurunkan sesuatu maksud dlm bentuk tulisan. Berlaku akibat geografi. social @ tekanan social & pemerintah 2 JENIS DIALEK Dialek social Ditutur oleh kelompok yg sama.konsonan berlaku sekatan udara 3 BENTUK BAHASA i. Rumi @ jawi DIALEK Merupakan variasi sesuatu bahasa. Isyarat dgunakan semata-mata utk berkomunikasi. Komunikasi mggunakan anggota tubuh badan. Penggunanya hanya terhad disesuatu kawasan sahaja. . ii. Dialek daerah Dgunakan dlm sesuatu kawasan. Bentuk bahasa isyarat Bentuk bahasa tulisan Bentuk bahasa lisan / pertuturan BENTUK BAHASA ISYARAT Dgunakan oleh masyarakat kurang upaya.

kosa kata & tatabahasa BAHASA PIDGIN Bahasa yg berkembang ANTARA dua kelompok masyarakat yg tdak ada bahasa khusus. Bahasa yg wujud d sempadan dua daerah yg berbeza dialek. Perdagangan Pekerjaan Pertanian Perbualan biasa BAHASA KREOL Bahasa A + Bahasa B = Bahasa C (utama). . Byk menggunakan perkataan singkatan. Terbentuk semasa pengguna terlibat dgn sebarang urusan. Bahasa ragam khas. Selalunya dsebabkan perpindahan. Bahasa dgunakan oleh semua golongan masyarakat. ( dgunakan oleh kumpulan tertentu) Kriteria bahasa pidgin kriteria americo Rodrigues Creole Chibaacano tekrur Bahasa Goa Amat terhad Bahas melayu pasar Tdak ada kosa kata ‘jantina’ Tuan/puan Hajah/haji Seniman/seniwati Dewa/dewi Pengaruh / dasar Bahasa Inggeris Prancis sepanyol Arab Portugis Kosa kata bahasa Pidgin Dialek geografi dlm variasi bahasa – kepelbagaian bahasa Dtentukan oleh teknikal bahasa Iaitu sebutan. Bahasa pertuturan dlm kontekd yg tdak rasmi. BAHASA KOLOKIAL Bahasa sehari-hari yg dgunakan oleh masyarakat d sesuatu daerah. Variasi Bentuk bahasa Sebutan Intonasi Kosakata Fonem Definisi pidgin yg lain Bahasa kacukan. Perkataan yg dgunakan tdak formal. GEOGRAFI DIALEK Satu bahasa yg dgunakan d setiap daerah. Bahasa gampang.6 KEPELBAGAIAN BENTUK BAHASA BENTUK2 BAHASA ISOGLOS Bermakna sama bahasa. Byk menggugurkan imbuhan dlm perkataan. Byk dpengaruhi dialek & slanga daerah. Penutur2 telah menukarkkanya jadi bahasa pertama. Mempunyai kelainan.

.... Menggunakan singkatan perkataan..... Menggunakan gelaran2 tertentu.’ Mudah mencapai maksud yg hendak disampaikan.CIRI2 BAHASA KOLOKIAL PERBEZAAN ANTARA BAHASA BAKU & BAHASA BASAHAN Perkataan berbeza . Utk mewujudkan kemesraan. Penutur & pendengar dri kwsn yg sama.u e taling. Menggunakan perkataan ringkas.e Bahasa basahan ambik kecik pulak Bahasa basahan nak tak dah Bahasa basahan kenapa Macam mana tengah Disampaikan secara lisan Perbualan secara langsung / lisan.. Mewujudkan kemesraan Penutur menggunakan penanda2 mesra..... penggunaan kata & frasa.. Bahasa yg dguna & dterima utk... sebutan.. Selalunya dialek bergantung pada status ekonomi @ sosial..i e pepet. Mat.. Tdak pentingkan tatabahasa Tdak pentingkan tatabahasa & imbuhan... Tdak mementingkan tatabahasa Tdak mementingkan tatabahasa. Menggugurkan imbuhan.a e pepet.a Pentadbiran Persekolahan Pengajian tinggi Sebaran am a..... aku dah kata.. Pola keselarasan vokal .... Tanda baca & laras bahasa.... Menggunakan pertuturan seharian.. Menggunakan perkatan ‘kan’ Menggunakan dialek Penutur dlm sesuatu kwsan georafi.. Pencampuran kod Menggunakan pelbagai kod bahasa... Selalu menggunakan isyarat & gerakgeri.i e taling... isitlah.a a.. makna serupa Bahasa baku mengapa bagaimana sedang Bentuk kependekan Bahasa baku hendak tidak sudah Perubahan bunyi Bahasa baku ambil kecil pula BAHASA BAKU Definisi Bahasa yg betul dri segi ejaan.. Pentingkan pemahaman maksud..... Ayat. kak.... Memendekkan perkataan. Mudah difahami oleh pendengar... cik Kan.. singkatan & akronim... Situasi rasmi – perundangan a.....u e pepet.... Perbincangan ringan Di kalangan penutur yg terlibat.... Masyarakat terdiri dri pelbagai bangsa & keturunan.

Mudah difahami.PENGGUNAAN ISTILAH Definisi Gabungan kata yg jelas menerangkan. Hanya digunakan oleh golongan profesional. Kriteria pemilihan sbg bahasa rasmi Berupaya mengambil alih fungsi bahasa inggeris. . Desakan semangat kebangsaan yg mehu mghapuskan bahasa penjajah. USAHA MEMARTABATKAN B. FAKTOR PEMILIHAN BAHASA KEBANGSAAN 1. Mewajibkan penggunaan BM d stesen TV Penggunaan BM di sukan Komanwel 1998. Pendidikan Menggunakan bahasa melayu sbg bahasa pengantar.M SBG BAHASA RASMI Kriteria penerimaan Disepakati pakar2 dlm bidang tertentu. Istilah yg telah dpersetujui akan disebar oleh DBP. Peranan pelbagai pihak Datuk Rais Yatim Mewajibkan BM sbg bahasa rasmi dlm majlis rasmi. BAHASA KEBANGSAAN “bahasa Jiwa Bangsa” menunjukkanb kepentingan bahasa dlm memupuk perpaduan antara kaum. Bahasa pentadbiran Bahasa perhubungan awam Bahasa pengantar Bahasa negara betul Negara membangun Negara maju Keluaran baru Aktiviti penterjemahan Padang tembak Hutan simpan Tanah Simpan Melayu Tempat bertanya Tempat letak kereta Restoran Ali Perlembagaan persekutuan 152 Menetapkan bahasa melayu sgb bahasa rasmi. 1 istilah = 1 bidang sahaja Melambangkan konsep dlm bidang tertentu sahaja. Perlunya satu lambang penyatuan bangsa 2. Suatu konsep Makna Proses Keadaan @ Sifat khusus BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA RASMI Mengeratkan hubungan masyakat malaysia. Contoh penggunaan istilah Salah Negara yg membangun Negara yg maju Keluaran yg baru Aktiviti terjemahan Padang penembakan Hutan simpanan Tanah simpanan Melayu Tempat pertanyaan Tempat meletak kereta Ali Restoran BAHASA RASMI Bahasa yg dgunakan dlm situasi rasmi.

Membentuk masyarakat yg setia pada negara 4. Alat perhubungan dlm urusan rasmi dan tdak rasmi. 5. . Menegakkan kesatuan antara kaum 6. Memupuk perpaduan rakyat 5. Memupuk ciri2 rakyat yg relatif & seragam. Menobatkan BM sbg sarana komunikasi yg berkesan FUNGSI BAHASA MELAYU SBG BAHASA KEBANGSAAN 1. Asas bagi perjuangan rakyat 6. Menghasilkan masyarakat yg mpunyai pandangan hidup yg hampir sama. 4.KEDUDUKAN BM DLM PERKARA 152 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN 1. Menerbitkan lambang inspirasi & semangat kemerdekaan. Menyaksikan bangsa yg bersatupadu 2. 3. Membentuk bangsa yg berperibadi tinggi 3. Asas menyatikan rakyat berbilang kaum. 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->