1

PENGENALAN ILMU LINGUISTIK
DEFINISI Ferdinand sausure (1916) Ilmu linguistic meneliti bahasa secara umum Langacker (1987) Kajian terhadap bahasa manusia yg di hasilkan oleh alat2 pertuturan tertentu. David Crystal (1973) Kajian bahasa secara saintifik. Kajian bahasa dilihat sbg disiplin ilmu. Verhaar (1993) Kajian ilmu bahasa, bagaimana kajian itu dilaksanakan. BIDANG KAJIAN LINGUISTIK Fonetik Meneliti bunyi bahasa menurut sebutan & sifatnya Fonologi Meneliti bunyi bahasa mengikut fungsi, susunan & strukturnya. Morfologi Mengkaji struktur, bentuk, & penggolongan kata. Sintaksis Mengkaji proses pembentukan ayat. Melibatkan kajian struktur, bentuk & pembinaan ayat. Penyusunan perkataan utk mbina ayat.

Leksikografi Semantic Pragmatic Linguistic sinkronik Linguistic diakronik’ Linguistic teoritis Linguistic terapan LINGUISTIK SBG SATU DISIPLIN Koentjaraningratn (1997) Linguistic meliputi ilmu yg berkait rapat dgn ilmu social dasar. 6 subdisiplin linguistic 1. Bidang linguistic 2. Sifat telaah linguistic 3. Pendekatan objek linguistic 4. Instrument yg dgunakan 5. Penerapan linguistic 6. Teori linguistic 4 BIDANG LINGUISTIK Linguistic umum Merumus secara umum semua bahasa manusia yg bersifat ilmiah. Linguistic terapan Ilmu yg berusaha menerapkan hasil penelitian dlm bidang linguistic utk keperluan praktis. Linguistik teoritis Mengutamakan penelitian bahasa dri segi internal @ dalaman. Sejarah linguistic Uraian kronologis iaitu perkembangan bahasa. 2 Sifat telaah linguistic i. Linguistic mikro Kajian lebih sempit - Bersifat internal

ii.

Linguistic makro - Kajian lebih luas - Bersifat esternal

Tesaurus B,Melayu Binaan @ rangka sesuatu bahasa Kamus Linguistik Struktur batin - Struktur frasa - Struktur semantic STRUKTUR BAHASA - Fonem - Morfem - Kata - Frasa - Klausa - ayat - wacana fonem mengkaji system bunyi bahasa morfem mengkaji pembentukan kata kata bentuk yg bebas & terkecil mpunyai makna frasa

Pendekatan objek linguistic Bagaimana menganalisis bahasa 4 cara melihat bahasa i. Deskriftif ii. Historis komparatif iii. Kontrasif iv. Sinkronik v. Diakronik Ilmu yg berkaitan dgn linguistic Psikologi, antropologi, sisiologi 3 cara penerapan linguistic i. Dialektologi - Membanding bahasa serumpun utk mcari titik persamaan & perbezaan ii. Leksikografi - Kajian ttg kosa kata Leksikostatik Kajian ttg umur kata sejak kewujudannya.

iii.

-

STRUKTUR BAHASA Definisi Kamus Za’ba System rangka sesebuah karya sastera Kamus dewan edisi ketiga - Cara sesuatu terbina - Menggunakan pelbagai bgn - Spt unsur @ aspek Mbentuk pola @ system - Spt struktur dlm B.Melayu

unsure terkecil dlm bidang sintaksis Dgunakan utk bina ayat Mpunyai inti & penerang

Klausa

-

-

Terdiri dpd subjek & predikat Juga d panggil anak ayat Boleh terdpt dlm ayat besar yg dhubungkan dgn kata hubung. Terdiri kpd 2 jenis; i. Klausa bebas ( boleh berdiri sendiri)

Rencana  Kesinambungan idea yang bermakna  Asas dlm pembinaan wacana . Wacana  Unit bahasa yg melebihi batas ayat  Terdiri dpd. 4. Keadaan  Wacana harus relevan dgn situasi ujaran  Harus sesuai dgn keadaan  Perkataan. Era sebelum merdeka  Dilakukan oleh pedagang. Interteks  Satu wacana bergantung kpd wacana yg lain  Wacana lain mbantu pembaca memahami sesuatu wacana  Pemahaman bergantung terhdp pengetahuan terhdp yg d baca. Ayat   Klausa tak bebas (tdak boleh berdiri sendiri) Unsur yg paling tinggi dlm tatabahasa Tdpt unsur kata. 2. 5.Melayu bermula dgn tulisan rumi Latin. 5. 6. Maklumat  Wacana harus mpunyai maklumat  Maklumat lama = maklumat yg dnyatakan pd peringkat awal.Buku .Dialog dsbg  Terletak pada kedudukan yg tertinggi selepas ayat 7 ciri 1. ketekstualan wacana Tautan Rencana Tujuan Penerimaan Maklumat Keadaan Inteteks KETERANGAN CIRI KETEKSTUALAN WACANA 1. 7.Ceraian bab .Melayu melalui byk pengalaman bahasa yg bermakna.Ayat . . 6.Sejumlah ayat . Tujuan  Harus mpunyai tujuan  Tujuan dtentukan oleh penulis  Perlu mpunyai interaksi yg komunikatif  Tujuan menentukan jenis wacana yg dgunakan. frasa & ayat harus sesuai dgn situasi 7. Tautan  Keserasian hubungan antara linguistik  Keserasian frasa dgn ayat  Dpt mewujudkan kesinambungan antara teks 2.frasa & klausa 3.ii.  Maklumat baru= maklumat yg baru dnyatakan. 3. Penerimaan  Wacana harus mpunyai penerima  Tahap penerimaan itu tinggi jika dia memahami wacana tersebut. 4.Susunan ayat . pengembara & penjelajah  Penulisan ttg B. PENGALAMAN BAHASA Perkembangan B.

Melayu dlm senarai pelayaran Pigafetta dri Itali (mgunakan tulisan Latin) 1522 ( Antonio Pigafetta) .Menerbitkan kamus Melayu Itali yg pertama Abad ke-16 . PEMBINAAN TAMADUN MELAYU  B.Dikenali sbg bahasa Melayu  Sesudah 13 Mei 1969 .Melayu berupaya mengungkapkan peranannya dlm pelbagai bidang  Menonjolkan cara kehidupan bangsanya.Menyeragamkan gaya bahasa & variasi bahasa . MELAYU DLM P/P  Menjadi m/p teras dlm SPM & STPM  Penggunaan bahasa peribumi akan dpt mengekalkan keaslian dan kreativiti pemikiran. .Tidak memusnahkan bahasa melayu Abad ke-13 .Terus berkembang .Menyusun daftar kata MelayuItali Vocaboli De Quedti Popoli Mori .Melahirkan bangsa yg berilmu pengetahuan .Asas budaya yg hampir sama.Membina martabat bangsa .Buat catatan dlm B. pedagang masih terus menulis B. Rumpun keluarga bahasa Melayupolynesia.Dri Raja Ternate  Raja Timor - Mendaulatkan bahasa Melayu Dijadikan bahasa rasmi   PERANAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 1956 – pelbagai kegiatan & aktiviti telah djalankan. Peranan – menerbitkan kamus.Menjadi alat utk mengekspresikan maksud & keinginan masyarakat. .     Era selepas merdeka  Sebelum 1969 . 1522 – penemuan perihal B. Penggunaan bahasa. PENGGUNAAN B.Penulisan 2 pucuk surat dlm bahasa hikayat . buku dlm pelbagai bidang ilmu.Dikenali sbg bahasa Kebangsaan Abad ke-20  .  Mengukuhkan perpaduan kaum  Meneguhkan nilai2 murni. . Abad ke-20 – B.Melayu jadi alat perhubungan moden.Golongan pengembara.Melayu dgn rumi.melayu .

Menyatakan apa yg terlintas dlm fikiran .Penulis mengekpresi diri melalui tulisan .Meluahkan perasaan 2. Unsur kebudayaan . 8.Pendidikan moral dan .Mewujudkan pelbagai aktiviti .Merapatkan hubungan dlm masyarakat setempat . Pencetus ideasional .Merencanakan masa depan 4. pelbagai aktiviti seni .Bayi menyatakan kehendaknya .Mengggalakkan integrasi .Pendedahan gejala social yg negative 6. leksikal & fonologi 14 FUNGSI 1. Meminta lawan bicara / mengarah Komander memberi arahan .Paparan melalui bahasa badan 7. Alat perakam Merakam semua yg dlihat. ddengar.Luahan secara lisan . Mengekpresikan perasaan .Melahirkan perasaan .Menciptakan kerja sama .Mengeluarkan idea . @ dibaca . Mengekpresikan diri .Menceritakan pengalaman .Hakim mbicarakan pesalah 9.Mengambil bahagian . Makna fungsi bahasa Hubungan satu satuan dgn unsur2 gramatikal.Meluah/ menceritakan semula dgn menggunakan bahasa.Bahasa dlm fikiran boleh dlm dluahkan bentuk tulisan . Alat untuk berfikir Bahasa mengungkapkan apa yg tersirat dlm fikiran . Saluran perumusan maksud .Menghuraikan sesuatu pengalaman . Alat pengawalan social Informasi masalah social .Menyatakan apa yg tersirat dlm dada 3.Mhasilkan bahan penulisan .Meneguhkan nilai2 dlm masyarakat 5.PENYERAPAN BAHASA ASING Bahasa Sanskrit Penyerapan kosa kata Dialek Tatabahasa Bahasa Inggeris Perbendaharaan kata Morfologi Sintaksis Bahasa Arab Kitab Hikayat FUNGSI BAHASA Bila bahasa boleh berfungsi Bila bahasa itu telah seragam penggunaannya melalui perbendaharaan & pengimbuhan.Nyanyian.

Asal-usul bangsa . pertuturan . Sumarsono (2004:72)  Bahasa itu hadir dri ksedaran manusia Bloomfield Bow-bow  bahasa muncul dpd kepupayaan manusia utk meniru suara2 lain.Tekstual 12.medium utk lawan bicara . Pendukung pertumbuhan budaya Ilmu pengetahuan & teknologi .menyampaikan pesanan melalui tulisan 11.Mencerminkan keperibadian 13.Membangun hubungan social .Bahasa menjadi cermin diri kita . Mengungkap interpersonal manusia . Ding-dong  Bahasa muncul dri keupayaan manusia mberi respon kpd bunyi yg dhasilkan oleh alam.Pendidikan kita . Nik Safiah Karim (1975)  Bahasa terbentuk dri symbol . Pendukung perkembangan ICT .Bahasa membantu penguasaan ICT .Pemilikan ICT . Pooh-pooh  Bahasa berasal dri teriakan kuat @ seruan keras Kamarudin & siti Hajar (1997:14)  Terhasil dpd bilingualisme ( pertembungan bahasa)  Penutur yg berlainan akan mewujudkan satu bahasa supaya mudah berkomunikasi Harimurti Kridallaksana (1982:55)  Dri perolehan bahasa kanak2 Kamus Dewan (2004:302)  Bahasa terbentuk dri dialek  Dialek yg berbeza mendorong pembentukan satu bahasa yg difahami bersama.Bahasa menyebarkan maklumat 14.10. Menunjukkan sudut pandang kita .Penyapaan. Sebagai alat komunikasi .Mpkembangkan kemahiran ICT PERANAN FAKTOR PEMBENTUKAN BAHASA Condillac (1968) Bahasa berasal dri berasal dri suara & gerak-geri badan yg mpunyai sifat naluri.

Ideologi dlm sasteranya Kamus Linguistik Iilmu yg menyelidiki bahasa yg dgunakan dlm karya sastera.sinkof .inversi .aliterasi .Imejan . Za’ba  Kajian ttg teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan dlm penulisan.2 STILISTIK   Penggunaan prinsip linguistic dlm bahan sastera. 2 PENDEKATAN MENGKAJI KARYA SASTERA i.rima sinkof gaya penyirnaan / penyingkatan . Menghayati variasi pemakaian bahasa yg normal & tujuan estetiknya.Personifikasi . .asonansi . Kajian kauantitatif utk mbuktikan ciri2 keindahan bahasa dlm karya sastera.anaphora .Simile ii.  Teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan dlm penulisan.Hiperbola .Pleonasme . Gaya bahasa pertentangan .epifora . .Gagasan .Objek & peristiwa . 6 BAHAGIAN STLISTIK KAJIAN BAHASA i. iv.mengalami pengguguran bunyi DEFINISI Kamus Indonesia Ilmu kebahasaan yg mpelajari gaya bahasa Leech Pembelajaran gaya ilmu linguistic Chvatik Kajian teks sastera Cummings & Simmons Pembelajaran bahasa dlm teks sastera Aminuddin Pengajian ttg cara menggunakan system tanda dlm penulisan dlm menyampaikan. iii.Metafora . gaya bahasa perbandingan . Nik Hassan Basri  Teknik pemakaian bahasa dlm penulisan  Kajian gaya bahasa utk memahami sesuatu penulisan Keris Mas  Mengkaji gaya sastera untuk menilai & memahami sesebuah teks sastera. Menganalisis system linguistic karya sastera ii.paradox gaya pertentangan .

mudah....perangai kamu ni mcm Mat Jenin’. Sinekdok Perkataan yg mbawa maksud sepenuhnya. Fitur tetap stilistik Dialek Fungsi Dgunakan dgn sama bahasa Teks Mengikut daerah geografi Unsur stilistik Berlainan dri bentuk standard Individu Fungsi Dgunakan dlm pergaulan santai Teks Bahasa seharian Unsur stilistik Kesantaian. klasik & kini Unsur stilistik Struktur mengikut zaman itu - - - .. Cenderung mggunakan ayat pendek..menghubungkan yg memiliki ciri tertentu dgn yg lain.. Epitet (frasa yg menggantikan / menerangkan sesuatu benda / org) contoh. gaya bahasa pertautan . Masa Fungsi Mberi pemahaman kpd penerima sesuai dgn masa peristiwa berlaku Teks Bahasa kuno..batang hidungnya pun tak nampak... STILISTIK DLM BAHASA 1. Eufemisme Ungkapan halus yg dgunakan utk ganti perkataan yg lebih kasar.v.. Contoh. Contoh. beranak  bersalin.. ‘loceng pagi. Metanimia Menjelaskan ttg nama.’ menggambarkan ayam berkokok.. jenama sesuatu brg. ‘. - Antonomasia gelaran2 dlm sesuatu jabatan Alusi mengaitkan sesuatu dgn bayangan masa lalu.. Eponim Menggunakan nama seseorg utk menghubungkan dgn sifat org lain. Contoh. Tdak mementingkan kenahuannya.. Contoh..

Mberi gambaran watak . personifikasi. metafora. ayat & byk imbuhan  Status Fungsi Menentukan konteks & status penuturnya Teks Dtuturkan mgikut status pemakai Unsur stilistik Intonasi yg berbeza 3. .Simile. Bahasa pergaulan rasmi Fungsi Melaksanakan hubungan rasmi antara pegawai Teks Bersifat pemerintah Unsur stilistik Konstruk ayat yg rumit & kurang berperasaan Gaya bahasa rasmi Fungsi  Penyampaian kebenaran ilmu  Pembuktian logic & objektif Teks  Karangan ilmiah  Komentar  Kuliah Unsur stilistik  Kata2 yg neutral  Tiada nilai sastera  Tiada warna emosi BAHASA PERBANDINGAN Fungsi i.  Merogol  memperkosa Alegori  Menggunakan lambang utk pendidikan  Contohnya. melaporkan sesuatu kpd individu lain. Fitur sementara stilistik  Laras bahasa Fungsi Menghuraikan sesuatu hal bgi bidang yg berbeza-beza Teks Menghuraikan aspek2 dri bidang yg berbeza-beza Unsur stilistik byk perbezaan kata. . 2. Watak sang kancil Antilesis  Mbandingkan 2 perkara yg berlainan dlm masa yg sama  Walaupun sya syg dia. Wacana Fungsi Informasi.Metafora ii. @ kata pemula yg menarik. Teks Artikel surat kabar dsbg Unsur stilistik Penggunaan slogan. Menerangkan sesuatu peristiwa secara berkias. eufemisme Eufemisme  Utk mperhaluskan kata @ ucapan. Menerangkan sesuatu perkataan secara berkias .Bunting  mengandung . tapi dia selalu menyakitkan hati saya.

KEBERKESANAN STILISTIK DLM BAHASA Menjadikan karya lebih menarik  Penggunaan pelbagai gaya bahasa  Perbandingan. pengulangan & sebagainya. & prosa  Penulisan panjang . Membezakan penggunaan tatabahasa yg betul dgn penggunaan gaya bahasa  Penggunaan tatabahasa yg betul  Penggunaan gaya bahasa yg indah Penulis dpt menggunakan gaya bahasa dgn baik  Penggunaan gaya bahasa yg tepat  Penetapan nilai estetik yg menarik & bersesuaian Kita dpt mengenalpasti aspek penggunaan wacana  Secara lisan. puisi. Panduan utk mbentuk karya yg lebih menarik  Dgn menggunakan pelbagai variasi gaya bahasa dlm karya Cara mengetengahkan unsur keindahan  Menggambar sesuatu dgn perbandingan  Penggunaan bahasa yg lembut Utk membentuk @ mggambarkan emosi  Melalui puisi & syair Menentukan nilai estetik sesebuah karya  Melalui manipulasi bahasa oleh pengarang Membangkitkan emosi dlm diri pembaca  Melalui penghayatan pembaca  Penggunaan gaya bahasa yg indah menarik penghayatan penerima.

Ciri2 asosiasi dlm semantic     Frasa kata yg bercantum mbawa makna yg berkaitan. agama dll. Bunyi kata berlainan tpi masyarakat biasa menyebutnya. suasana tenang pd ketika itu. Skinner  Rangsangan & tindak balas yg berulang-ulang Bloomfield  Rangsangan  tingkahlaku  bahasa Teori kognitivis @ mentalis Gestalt   Pembelajaran akan bermakna jika menggunakan fikiran Kanak2 memiliki sistem bahasa sendiri. Kanak2 mperolehi bahasa dri sumber terdekat (ibubapa) TEORI PEMEROLEHAN BAHASA Teori Behaviourisme Pavlov    Mengamalkan teori gerakbalas terlazim Mendengar perkara yg sama berulang kali peniruan Chomsky  Kanak2 dilahirkan dgn kemampuan berbahasa Lennerberg   Perkembangan bahasa berlaku secara biologi Kanak2 mpelajari sesuatu secara keseluruhan  khusus ASOSIASI Definisi Perkaitan /persamaan satu perkataan dgn perkataan dalam bahasa . Ciri2 asisiasi dlm ayat    Terdapat kata sendi @ kata yg menghubungkan ayat D situ terdpt hubungkaitnya.   Kanak2 mperolehi bahasa secara berperingkat.3 ASOSIASI KATA & TEORI LINGUISTIK PEMEROLEHAN BAHASA  Diperolehi oleh kanak ketika berinteraksi @ berkomunikasi dgn keluarga terdekat. propaganda. Contoh. . Penggunaan amplop mbwa maksud sampul surat Berkaki ayam  tdak memakai selipar Ciri2 asosiasi dlm laras bahasa  Laras yg dgunakan berbentuk akademik.

garang. Awan gelap  menunjukkan hari hendak hujan. Analisis paradigmatic  Mencari secara jelas kandungan yg wujud dlm sesebuah teks POLA-POLA PARADIGMATIK Perkataan boleh d masuk kan dlm teks asalkan bersesuaian. anjing  berkaki empat berbulu. Pola paradigmatic d dlm sintaksis Sintagmatik horizontal D baca secara luaran Mcari petanda yg sama hadir dlm teks paradigmatik vertical D baca dgn mdlm Mcari tanda yg tdak ada dlm teks   ‘Pola paradigmatic d dlm linguistic bet’ & ‘pet’ d letakkan dlm cirri linguistic yg sama. menjelir lidah  kadangkala anjing dpanggil ‘wowwow’ @ kung-kung seliter segelen sebotol secawan adnin  mengambil  segelasair paksi sintagmatik . Ali sedang nyenyak d dlm bilik Dimensi paradigmatic  Hubungan sesuatu kata yg bersifat umum dgn kata yg lebih khusus sifatnya.PERATURAN PARADIGMATIK Definisi    Kumpulan perkataan yg tidak jelas. menyalak. Pola paradigmatic d dlm semiotic   mengkaji ttg makna & symbol contoh. Melibatkan perubahan penggunaan kata dlm ayat Contoh.  Contoh. Ali sedang lena d dlm bilik.

Tingkatan regam linguistic 7. Penerapan praktikal penyelididkan sosiolinguistik .4 PENGENALAN KPD SOSIOLINGUISTIK KONSEP SOSIOLINGUISTIK    Mengkaji bahasa & kaitannya dgn masyarakat Membabitkan latar belakang masyarakat Mempelajari aspek kemasyarakatan bahasa BIDANG KAJIAN SOSIOLINGUISTIK     Mengkaji linguistic dlm perbualan kosong Dbangunkan dlm proses interaksi seharian Penggunaan wacana dlm perbualan seharian Penerapan nilai moral dlm bahasa lisan    Mengkaji pengaruh norma & nilai social terhdp linguistic Gaya ujaran masyarakat mengikut kelas Variasi pertuturan masyarakat berbilang kaum  Mengkaji pemanfataan unsurunsur linguistik dlm bahasa politik   Penenetuan bahasa utk sesuatu negeri Pemilihan bahasa sbg bahasa kebangsaan  Pemilihan bahasa utama dlm pendidikan   Mengkaji aspek social dlm bilingualism Tumpuan kpd kelompok minority berbagai Negara Bagaimana penutur bukan asli menggunakan bahasa tertentu utk sesuatu kegiatan. Analisis dialek social 5. Lingkungan social tpt pertututan itu terjadi 4. Sejauhmana penutur bukan asli taat pda bahasa pinjaman mereka. Penilaian social penutur yg berbeza bentuk ujaran 6. Identity social pendengar 3.   Melihat motivasi social dlm peminjaman bahasa asing. Indentiti social penutur 2.    Mengkaji variasi dan neka bahasa Memberikan maklumat social Kesan pelat Pemilihan kosa kata Menampakkan status pembicara 7 DIMENSI DLM PENYELIDIKAN SOSIOLINGUISTIK 1.

 Sikap merupakan persepsi mental yg mberi respon sesuatu rangsangan utk menggunakan sesuatu bahasa  Bahasa yg rapi & terkawal Percampuran kod  Percampuran unsur2 bahasa yg berlainan Kod  Unsur2 bahasa yg dgunakan dlm perhubungan.    Perbualan sehari-hari Tdak mengambil kira sebutan. intonasi & pilihan perkataan Percampuran kod .TUMPUAN BIDANG SOSIOLINGUISTIK        Kajian bahasa.  Kognitif Berkaitan dgn pengetahuan alam sekitar Berhubungkait dgn gagasan dlm proses berfikir. laras bahasa Pidgin. bilingualism Dialek. kreol. ideolik. ragam bahasa Sikap terhadap bahasa lain Kesetiaan terhdp bahasa Perancanganm bahasa       Keadaan penggunaan bahasa sesuatu bangsa Mgunakan ganti nama yg berpadanan Kata2 aluan yg tersusun rapi Penggunaan nahu yg lengkap Tdak melanggar hukum tatabahasa Bersesuai dgn konteks Bahasa tidak formal 3 PECAHAN DIALEK Dialek social  Dgunakan oleh penutur mengikut kelas social Dialek daerah  Dialek yg dtutur kan dlm satu2 kawasan geografi Dialek seketika  Dialek yg dgunakan pd satu2 zaman BILINGUALISME Menguasai 2 bahasa Pertukaran kod MONOLIGUAL Menguasai 1 bahasa Sikap & kesetiaan MULTIBILINGUALISME Menguasai lebih dri 2 bahasa 2 JENIS RAGAM BAHASA Bahasa formal    Bahasa yg dguanakan dlm situasi rasmi Penggunaan bahasa yg teratur Memerklukan strategi pertuturan yg beradat  3 komponen yg mbina sikap i. topic. konteks penghujaran Bahasa kebangsaan.

Factor bahasa dgn situasi 3. Kedwibahasaan 4. Kepupusan bahasa 1. Ejaan 6.ii. Penyatuan bangsa Factor pelstarian bahasa Sikap positif individu 6 PERKARA MEMPENGARUHI KELESTARIAN BAHASA BAHASA 1. Anjakan bahasa 7. iii. Kesetiaan bahasa Kebanggaan bahasa Kesedaran pda norma bahasa 6 PERANAN PERANCANGAN BAHASA 1. Bahsa rasmi 3. Masalah asimilasi bahasa minority 2. ii. Penentuan bahasa 2. Menentukan system komunikasi verbalnya berjalan lancar Dpt menyatukan negara iii.  Afektif Berkaitan dgn perasaan @ emosi Semasa menggunakan sesuatu bahasa pertuturan PERANCANGAN BAHASA  Usaha yg djlnkn oleh sesebuah negara utk. Factor fungsi penggunaan bahasa dlm masyarakat . Perancangan bahasa 3 FAKTOR PENYUMBANG MASALAH DLM KAJIAN SOSIOLINGUISTIK 1. Bahasa 2. Kewujudan bahasa pidgin & kreol 5. Industrialisasi & perubahan ekonomi 3. Sikap bahasa 7 PERKARA YG MENCETUSKAN PELBAGAI KEADAAN KEBAHASAAN DLM KOMUNITI 1. Bahasa pengantar dlm pendidikan 4. Migrasi 2. Bahasa akademik 4. Pertukaran kod bahasa 3. Perkembangan bilingualism 3. Urbanisasi 5. Pengistilahan 5. Kehilangan prestij 6.   Perilaku Terbentuk melalui pengalaman Jelmaan dri kognitif & afektif 2 TAHAP UTAMA PERANCANGAN 3 CIRI UTAMA SIKAP TERHADAP BAHASA i. Diglosia 6. Perkembangan pembakuan bahasa 4. Tulisan 4 ASPEK PENGETAHUAN YG DPEROLEHI DRI BIDANG SOSIOLONGUISTIK 1. Bahasa dlm konteks social & kebudayaan 2. Pembinaan bahasa 2.

Nilai2 tradisional . variasi social-budaya  Mbezakan bahasa yg dpakai dlm kelompok social dgn kelompok social yg lain  Ciri-ciri social oleh. Kedudukan geografi Susunan dlm masyarakat Dtentukan oleh penutur itu sendiri 3 VARIASI BAHASA variasi regional / dialek geografi membezakan bahasa yg dpakai d suatu tempat dgn tempat yg lain. Bahasa & kebudayaan   Menonjolkan cara hidup masyarakat Memaparkan sikap masyarakat terhadap bahasa Bahasa & variasi / dialek / laras   Dtuturkan oleh sekumpulan penutur Penutur adalah dtentukan oleh. Pandangan ahli soiolinguistik terhdp bahasa 2. Kosa kata pola-pola 2. 2 jenis peraturan yg penggunaan bahasa 1. Bahasa & kebudayaan 4. Kekangan social Bahasa daerah     Berasal dri daerah eksestensi / dkenal Hidup Dipergunakan Dimiliki sebelumnya Sarjana Para pemuda Para petani 2 pola yg dlahirkan oleh bahasa daerah 1. variasi situasi  Seseorg menuturkan bahasa mengikut situasi tertentu KAJIAN STRUKTUR SOSIOLINGUISTIK  Wanita lebih cenderung menggunakan bahasa standard kerana mereka lebih menitik beratkan status. Bahasa & variasi / dialek / laras Pandangan ahli sosiolinguistik terhadap bahasa     Bahasa dihasilkan oleh pengguna bahasa Dtentukan oleh kehendak masyarakat Penggunaan bahasa tdak hanya d kawal oleh tatabahasa Bahasa dkawal oleh peraturan bukan tatabahasa yg dpersetujui oleh masyarakat  Pengguna bahasa yg Berjaya ialah org yg patuh pd peraturan tatabahasa.4 PERKARA UTK MENDALAMI SOSIOLOGI 1. Kekangan tatabahasa 2. Bahasa daerah 3.

5. Golongan atasan byk membantu perkembangan bahasa. Kemajuan masyarakat penting utk perkembangan bahasa 6. Bahasa akan berkembang sekiranya masyarakat ingin mempelajarinya. 4. Mempengaruhi kebudayaan penutur 7 FAKTOR PERKEMBANGAN BAHASA   Masyarakat perlu berkembang Menerbitkan istilah2 baru yg berkaitan dgn ICT. Sisipan Berita Harian Karangkraf 1. 2. Perkembangan bahasa dikalangan masyarakat bandar lebih cepat kerana mereka terdedah dgn arus pemodenan 7. Terdiri dri warga Negara & bukan warganegara Tdak kira bangsa Tanpa mengira kecekapan linguistic . Mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. 2.TUGAS UTAMA SOSIOLINGUISTIK  Meneliti cara yg berbeza yg dgunakan oleh masyarakat utk menyatakan perkara yg sama PENGGUNAAN BAHASA MENGIKUT KONTEKS SOSIAL DAN BUDAYA - menguasai bahasa melayu sebagai bahasa kedua BAHASA MELAYU DLM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT  Masyarakat perlu berusaha bersaing utk maju seiring dengan perkembangan ICT. - Tdak menjadikan bahasa melayu sbg bahasa ibunda 1. 2 Pengaruh bahasa dlm pembinaan tamadun 1. Pewujudan persatuan2 yg memperkembangkan bahasa Melayu. Ahli sekunder Pengguna bahasa melayu sbg bahasa kedua. Perkembangan bahasa byk dipengaruhi status org atasan. Dipengaruhi oleh penutur bahasa 3.

Bukan keturunan melayu Menjadikan bahasa melayu sbg bahasa kedua 2 PENDEKATAN MENYELESAIKAN MASALAH KOMUNITI BAHASA MELAYU 1. Pendengar 3. Kesediaan penerima / pendengar 6. . Pengguna berketurunan melayu 2. Melonggarkan ciri2 keanggotaan komuniti 2 CARA PERLUASAN MENGELOMPOKKAN KELUARGA BAHASA KOMUNITI BAHASA MELAYU A B E F G C H I J D K L M 2. Peristiwa yg berlaku 1. Kemunculan factor lain bersama pembicara 5. Ahli premier Kelompok penutur bukan keturunan melayu. Pembicara 2. Orang melayu & berketurunan melayu Bahasa ibunda Bahasa yg d warisi   Alat komunikasi Alat perhubungan antara manusia 7 FAKTOR YG MEMUNGKINKAN SESEORG ITU BERKOMUNIKASI ANTARA MEREKA 2. Komuniti bahasa melayu d Malaysia 2. Topic perbicaraan 7. Menggunakan bahasa melayu sbg bahasa ibunda Kelompok keturunan melayu hasil perkhawinan campur Tdak menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa ibunda KOMUNITI BAHASA MELAYU SIBER Pohon Hipotektsis salasilah bahasa KOMUNITI BAHASA 1. Mempunyai alat pertuturan 4. Komuniti bahasa melayu siber KOMUNITI BAHASA MELAYU DI MALAYSIA    Mewujudkan komunikasi bahas melayu siber Perkongsian bahasa Ruang pengaliran maklumat Sekumpulan manusia yg menggunakan bahasa melayu d dlm aktiviti harian mereka.5 SEMPADAN BAHASA TAKRIF BAHASA 2 KELOMPOK PENUTUR BAHASA MELAYU 1.

System tulisan & system ejaan yg menjadi penyampai maklumat. Pemikiran. System lambing bunyi suara yg dipakai sbg alat perhubungan d dlm lingkungan kelompok manusia. Satu ucapan yg menepati tatabahasa yg ditetapkan. Bunyi keluar dri rongga pernafasan. Punya maksud mengikut situasi tertentu. 2 bentuk bunyi bahasa Vocal Udara dkeluarkan tanpa sebarang sekatan. Pendengar tdak dpt mentafsir makna dgn betul. Berkaitan dgn system pernafasan Menghasilkan udara melalui paru2 utk hasilkan bunyi FAKTOR KEGAGALAN BUNYI PERTUTURAN Organ pertuturan tdak dpt dgerakkan. Terdpt juga adab. BENTUK BAHASA PERTUTURAN Bahasa terhasil dpd bunyi. Satu penuturan yg difahami oleh masyarakat linguistic.  Hanya tertumpu pada yg berkemampuan sahaja. 3 BGN PERTUTURAN  Dipengaruhi pelbagai aspek soSial & latar belakang pengguna. i. Satu system maksud yg d kongsi antara mereka. Kod yg dgunakan oleh golongan pakar utk membezakan bentuk & maksud. Berkaitan dgn rongga mulut & hidung Mbunyikan pelbagai bunyi bahasa iii. PEMBENTUKAN KOD D DLM PENGUCAPAN BAHASA Berkaitan dgn otak Mentafsirkan makna bahasa Mengarahkan pergerakan alatan pertuturan Takrifan. Bunyi siul & berdehem tdak bermakna tapi. Pita suara bergetar. etika berbahasa @ dialek ruang siber. Kegagalan menggerakkan articulator Kesan Bunyi yg dkeluarkan tdak betul. Suatu system utk mewakili benda. . tindalan & keadaan’ Peralatan yg dgunakan utk menyampaikan konsep realiti mereka kpd org lain. System ejaan Menyuburkan kemahiran membaca & menulis KEPELBAGAIAN BENTUK BAHASA ii.

konsonan berlaku sekatan udara 3 BENTUK BAHASA i. Komunikasi mggunakan anggota tubuh badan. . ii. iii. Rumi @ jawi DIALEK Merupakan variasi sesuatu bahasa. Bentuk bahasa isyarat Bentuk bahasa tulisan Bentuk bahasa lisan / pertuturan BENTUK BAHASA ISYARAT Dgunakan oleh masyarakat kurang upaya. Penggunanya hanya terhad disesuatu kawasan sahaja. Berlaku akibat geografi. Isyarat dgunakan semata-mata utk berkomunikasi. social @ tekanan social & pemerintah 2 JENIS DIALEK Dialek social Ditutur oleh kelompok yg sama. 1 isyarat = 1 makna BENTUK BAHASA TULISAN Menurunkan sesuatu maksud dlm bentuk tulisan. Dialek daerah Dgunakan dlm sesuatu kawasan.

Variasi Bentuk bahasa Sebutan Intonasi Kosakata Fonem Definisi pidgin yg lain Bahasa kacukan. ( dgunakan oleh kumpulan tertentu) Kriteria bahasa pidgin kriteria americo Rodrigues Creole Chibaacano tekrur Bahasa Goa Amat terhad Bahas melayu pasar Tdak ada kosa kata ‘jantina’ Tuan/puan Hajah/haji Seniman/seniwati Dewa/dewi Pengaruh / dasar Bahasa Inggeris Prancis sepanyol Arab Portugis Kosa kata bahasa Pidgin Dialek geografi dlm variasi bahasa – kepelbagaian bahasa Dtentukan oleh teknikal bahasa Iaitu sebutan. Bahasa pertuturan dlm kontekd yg tdak rasmi.6 KEPELBAGAIAN BENTUK BAHASA BENTUK2 BAHASA ISOGLOS Bermakna sama bahasa. Selalunya dsebabkan perpindahan. kosa kata & tatabahasa BAHASA PIDGIN Bahasa yg berkembang ANTARA dua kelompok masyarakat yg tdak ada bahasa khusus. BAHASA KOLOKIAL Bahasa sehari-hari yg dgunakan oleh masyarakat d sesuatu daerah. Bahasa yg wujud d sempadan dua daerah yg berbeza dialek. Perdagangan Pekerjaan Pertanian Perbualan biasa BAHASA KREOL Bahasa A + Bahasa B = Bahasa C (utama). Terbentuk semasa pengguna terlibat dgn sebarang urusan. . Byk dpengaruhi dialek & slanga daerah. Byk menggugurkan imbuhan dlm perkataan. GEOGRAFI DIALEK Satu bahasa yg dgunakan d setiap daerah. Bahasa ragam khas. Byk menggunakan perkataan singkatan. Mempunyai kelainan. Perkataan yg dgunakan tdak formal. Penutur2 telah menukarkkanya jadi bahasa pertama. Bahasa gampang. Bahasa dgunakan oleh semua golongan masyarakat.

.e Bahasa basahan ambik kecik pulak Bahasa basahan nak tak dah Bahasa basahan kenapa Macam mana tengah Disampaikan secara lisan Perbualan secara langsung / lisan.u e taling... Selalunya dialek bergantung pada status ekonomi @ sosial...... makna serupa Bahasa baku mengapa bagaimana sedang Bentuk kependekan Bahasa baku hendak tidak sudah Perubahan bunyi Bahasa baku ambil kecil pula BAHASA BAKU Definisi Bahasa yg betul dri segi ejaan. Menggunakan pertuturan seharian... kak.......CIRI2 BAHASA KOLOKIAL PERBEZAAN ANTARA BAHASA BAKU & BAHASA BASAHAN Perkataan berbeza ... Situasi rasmi – perundangan a.. Menggunakan singkatan perkataan. Pentingkan pemahaman maksud....... Pencampuran kod Menggunakan pelbagai kod bahasa. Masyarakat terdiri dri pelbagai bangsa & keturunan....... penggunaan kata & frasa.’ Mudah mencapai maksud yg hendak disampaikan..... Menggunakan perkatan ‘kan’ Menggunakan dialek Penutur dlm sesuatu kwsan georafi. Tdak pentingkan tatabahasa Tdak pentingkan tatabahasa & imbuhan.a Pentadbiran Persekolahan Pengajian tinggi Sebaran am a.a a.. Selalu menggunakan isyarat & gerakgeri.. Menggugurkan imbuhan..u e pepet... Ayat. sebutan.. Perbincangan ringan Di kalangan penutur yg terlibat....... Memendekkan perkataan... Menggunakan gelaran2 tertentu.. Mat.. cik Kan.. Mudah difahami oleh pendengar. aku dah kata. Pola keselarasan vokal . isitlah. Tanda baca & laras bahasa... Tdak mementingkan tatabahasa Tdak mementingkan tatabahasa.. singkatan & akronim. Mewujudkan kemesraan Penutur menggunakan penanda2 mesra. Penutur & pendengar dri kwsn yg sama.i e pepet.i e taling. Menggunakan perkataan ringkas. Utk mewujudkan kemesraan...... Bahasa yg dguna & dterima utk.a e pepet...

Contoh penggunaan istilah Salah Negara yg membangun Negara yg maju Keluaran yg baru Aktiviti terjemahan Padang penembakan Hutan simpanan Tanah simpanan Melayu Tempat pertanyaan Tempat meletak kereta Ali Restoran BAHASA RASMI Bahasa yg dgunakan dlm situasi rasmi. Bahasa pentadbiran Bahasa perhubungan awam Bahasa pengantar Bahasa negara betul Negara membangun Negara maju Keluaran baru Aktiviti penterjemahan Padang tembak Hutan simpan Tanah Simpan Melayu Tempat bertanya Tempat letak kereta Restoran Ali Perlembagaan persekutuan 152 Menetapkan bahasa melayu sgb bahasa rasmi. Hanya digunakan oleh golongan profesional. USAHA MEMARTABATKAN B.M SBG BAHASA RASMI Kriteria penerimaan Disepakati pakar2 dlm bidang tertentu. Peranan pelbagai pihak Datuk Rais Yatim Mewajibkan BM sbg bahasa rasmi dlm majlis rasmi. Mewajibkan penggunaan BM d stesen TV Penggunaan BM di sukan Komanwel 1998. Kriteria pemilihan sbg bahasa rasmi Berupaya mengambil alih fungsi bahasa inggeris. 1 istilah = 1 bidang sahaja Melambangkan konsep dlm bidang tertentu sahaja.PENGGUNAAN ISTILAH Definisi Gabungan kata yg jelas menerangkan. Pendidikan Menggunakan bahasa melayu sbg bahasa pengantar. Perlunya satu lambang penyatuan bangsa 2. BAHASA KEBANGSAAN “bahasa Jiwa Bangsa” menunjukkanb kepentingan bahasa dlm memupuk perpaduan antara kaum. Desakan semangat kebangsaan yg mehu mghapuskan bahasa penjajah. . Mudah difahami. FAKTOR PEMILIHAN BAHASA KEBANGSAAN 1. Suatu konsep Makna Proses Keadaan @ Sifat khusus BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA RASMI Mengeratkan hubungan masyakat malaysia. Istilah yg telah dpersetujui akan disebar oleh DBP.

Memupuk perpaduan rakyat 5. Menobatkan BM sbg sarana komunikasi yg berkesan FUNGSI BAHASA MELAYU SBG BAHASA KEBANGSAAN 1. 5.KEDUDUKAN BM DLM PERKARA 152 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN 1. Menerbitkan lambang inspirasi & semangat kemerdekaan. Menegakkan kesatuan antara kaum 6. Menyaksikan bangsa yg bersatupadu 2. Asas bagi perjuangan rakyat 6. Alat perhubungan dlm urusan rasmi dan tdak rasmi. Membentuk masyarakat yg setia pada negara 4. . Asas menyatikan rakyat berbilang kaum. 3. 2. 4. Menghasilkan masyarakat yg mpunyai pandangan hidup yg hampir sama. Memupuk ciri2 rakyat yg relatif & seragam. Membentuk bangsa yg berperibadi tinggi 3.