1

PENGENALAN ILMU LINGUISTIK
DEFINISI Ferdinand sausure (1916) Ilmu linguistic meneliti bahasa secara umum Langacker (1987) Kajian terhadap bahasa manusia yg di hasilkan oleh alat2 pertuturan tertentu. David Crystal (1973) Kajian bahasa secara saintifik. Kajian bahasa dilihat sbg disiplin ilmu. Verhaar (1993) Kajian ilmu bahasa, bagaimana kajian itu dilaksanakan. BIDANG KAJIAN LINGUISTIK Fonetik Meneliti bunyi bahasa menurut sebutan & sifatnya Fonologi Meneliti bunyi bahasa mengikut fungsi, susunan & strukturnya. Morfologi Mengkaji struktur, bentuk, & penggolongan kata. Sintaksis Mengkaji proses pembentukan ayat. Melibatkan kajian struktur, bentuk & pembinaan ayat. Penyusunan perkataan utk mbina ayat.

Leksikografi Semantic Pragmatic Linguistic sinkronik Linguistic diakronik’ Linguistic teoritis Linguistic terapan LINGUISTIK SBG SATU DISIPLIN Koentjaraningratn (1997) Linguistic meliputi ilmu yg berkait rapat dgn ilmu social dasar. 6 subdisiplin linguistic 1. Bidang linguistic 2. Sifat telaah linguistic 3. Pendekatan objek linguistic 4. Instrument yg dgunakan 5. Penerapan linguistic 6. Teori linguistic 4 BIDANG LINGUISTIK Linguistic umum Merumus secara umum semua bahasa manusia yg bersifat ilmiah. Linguistic terapan Ilmu yg berusaha menerapkan hasil penelitian dlm bidang linguistic utk keperluan praktis. Linguistik teoritis Mengutamakan penelitian bahasa dri segi internal @ dalaman. Sejarah linguistic Uraian kronologis iaitu perkembangan bahasa. 2 Sifat telaah linguistic i. Linguistic mikro Kajian lebih sempit - Bersifat internal

ii.

Linguistic makro - Kajian lebih luas - Bersifat esternal

Tesaurus B,Melayu Binaan @ rangka sesuatu bahasa Kamus Linguistik Struktur batin - Struktur frasa - Struktur semantic STRUKTUR BAHASA - Fonem - Morfem - Kata - Frasa - Klausa - ayat - wacana fonem mengkaji system bunyi bahasa morfem mengkaji pembentukan kata kata bentuk yg bebas & terkecil mpunyai makna frasa

Pendekatan objek linguistic Bagaimana menganalisis bahasa 4 cara melihat bahasa i. Deskriftif ii. Historis komparatif iii. Kontrasif iv. Sinkronik v. Diakronik Ilmu yg berkaitan dgn linguistic Psikologi, antropologi, sisiologi 3 cara penerapan linguistic i. Dialektologi - Membanding bahasa serumpun utk mcari titik persamaan & perbezaan ii. Leksikografi - Kajian ttg kosa kata Leksikostatik Kajian ttg umur kata sejak kewujudannya.

iii.

-

STRUKTUR BAHASA Definisi Kamus Za’ba System rangka sesebuah karya sastera Kamus dewan edisi ketiga - Cara sesuatu terbina - Menggunakan pelbagai bgn - Spt unsur @ aspek Mbentuk pola @ system - Spt struktur dlm B.Melayu

unsure terkecil dlm bidang sintaksis Dgunakan utk bina ayat Mpunyai inti & penerang

Klausa

-

-

Terdiri dpd subjek & predikat Juga d panggil anak ayat Boleh terdpt dlm ayat besar yg dhubungkan dgn kata hubung. Terdiri kpd 2 jenis; i. Klausa bebas ( boleh berdiri sendiri)

5. ketekstualan wacana Tautan Rencana Tujuan Penerimaan Maklumat Keadaan Inteteks KETERANGAN CIRI KETEKSTUALAN WACANA 1.Susunan ayat . Rencana  Kesinambungan idea yang bermakna  Asas dlm pembinaan wacana .Ayat . 7.Melayu bermula dgn tulisan rumi Latin. Maklumat  Wacana harus mpunyai maklumat  Maklumat lama = maklumat yg dnyatakan pd peringkat awal. Ayat   Klausa tak bebas (tdak boleh berdiri sendiri) Unsur yg paling tinggi dlm tatabahasa Tdpt unsur kata. Penerimaan  Wacana harus mpunyai penerima  Tahap penerimaan itu tinggi jika dia memahami wacana tersebut. PENGALAMAN BAHASA Perkembangan B. 4. pengembara & penjelajah  Penulisan ttg B. Interteks  Satu wacana bergantung kpd wacana yg lain  Wacana lain mbantu pembaca memahami sesuatu wacana  Pemahaman bergantung terhdp pengetahuan terhdp yg d baca.Buku . Keadaan  Wacana harus relevan dgn situasi ujaran  Harus sesuai dgn keadaan  Perkataan.frasa & klausa 3. frasa & ayat harus sesuai dgn situasi 7.Dialog dsbg  Terletak pada kedudukan yg tertinggi selepas ayat 7 ciri 1.ii.Ceraian bab . Tautan  Keserasian hubungan antara linguistik  Keserasian frasa dgn ayat  Dpt mewujudkan kesinambungan antara teks 2. 5.Melayu melalui byk pengalaman bahasa yg bermakna. 2. . 6. 3. Wacana  Unit bahasa yg melebihi batas ayat  Terdiri dpd.  Maklumat baru= maklumat yg baru dnyatakan. Era sebelum merdeka  Dilakukan oleh pedagang. 4. Tujuan  Harus mpunyai tujuan  Tujuan dtentukan oleh penulis  Perlu mpunyai interaksi yg komunikatif  Tujuan menentukan jenis wacana yg dgunakan.Sejumlah ayat . 6.

Rumpun keluarga bahasa Melayupolynesia. Peranan – menerbitkan kamus. Penggunaan bahasa.Melahirkan bangsa yg berilmu pengetahuan . Abad ke-20 – B.Menyeragamkan gaya bahasa & variasi bahasa .Melayu jadi alat perhubungan moden. . .Dikenali sbg bahasa Melayu  Sesudah 13 Mei 1969 .Penulisan 2 pucuk surat dlm bahasa hikayat . PENGGUNAAN B. PEMBINAAN TAMADUN MELAYU  B.  Mengukuhkan perpaduan kaum  Meneguhkan nilai2 murni.Dikenali sbg bahasa Kebangsaan Abad ke-20  .Menjadi alat utk mengekspresikan maksud & keinginan masyarakat.Asas budaya yg hampir sama.melayu .Tidak memusnahkan bahasa melayu Abad ke-13 .Buat catatan dlm B.     Era selepas merdeka  Sebelum 1969 . pedagang masih terus menulis B.Membina martabat bangsa . MELAYU DLM P/P  Menjadi m/p teras dlm SPM & STPM  Penggunaan bahasa peribumi akan dpt mengekalkan keaslian dan kreativiti pemikiran.Golongan pengembara. . buku dlm pelbagai bidang ilmu.Terus berkembang .Menyusun daftar kata MelayuItali Vocaboli De Quedti Popoli Mori .Melayu dgn rumi.Melayu berupaya mengungkapkan peranannya dlm pelbagai bidang  Menonjolkan cara kehidupan bangsanya.Melayu dlm senarai pelayaran Pigafetta dri Itali (mgunakan tulisan Latin) 1522 ( Antonio Pigafetta) . 1522 – penemuan perihal B.Dri Raja Ternate  Raja Timor - Mendaulatkan bahasa Melayu Dijadikan bahasa rasmi   PERANAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 1956 – pelbagai kegiatan & aktiviti telah djalankan.Menerbitkan kamus Melayu Itali yg pertama Abad ke-16 .

Menceritakan pengalaman . Mengekpresikan perasaan . @ dibaca .Meluahkan perasaan 2.Menghuraikan sesuatu pengalaman . Alat perakam Merakam semua yg dlihat. Unsur kebudayaan .Mengambil bahagian .Luahan secara lisan . Makna fungsi bahasa Hubungan satu satuan dgn unsur2 gramatikal.Nyanyian.Mhasilkan bahan penulisan .Hakim mbicarakan pesalah 9. Mengekpresikan diri . Meminta lawan bicara / mengarah Komander memberi arahan .Bahasa dlm fikiran boleh dlm dluahkan bentuk tulisan . Alat pengawalan social Informasi masalah social . ddengar. leksikal & fonologi 14 FUNGSI 1.Penulis mengekpresi diri melalui tulisan .Menyatakan apa yg terlintas dlm fikiran .Meluah/ menceritakan semula dgn menggunakan bahasa.Merapatkan hubungan dlm masyarakat setempat .Menciptakan kerja sama .Pendedahan gejala social yg negative 6.Melahirkan perasaan . Saluran perumusan maksud .Paparan melalui bahasa badan 7.Meneguhkan nilai2 dlm masyarakat 5.Mengeluarkan idea .Mengggalakkan integrasi . pelbagai aktiviti seni . Alat untuk berfikir Bahasa mengungkapkan apa yg tersirat dlm fikiran .Merencanakan masa depan 4.Pendidikan moral dan . 8.Bayi menyatakan kehendaknya .Menyatakan apa yg tersirat dlm dada 3.Mewujudkan pelbagai aktiviti . Pencetus ideasional .PENYERAPAN BAHASA ASING Bahasa Sanskrit Penyerapan kosa kata Dialek Tatabahasa Bahasa Inggeris Perbendaharaan kata Morfologi Sintaksis Bahasa Arab Kitab Hikayat FUNGSI BAHASA Bila bahasa boleh berfungsi Bila bahasa itu telah seragam penggunaannya melalui perbendaharaan & pengimbuhan.

Mencerminkan keperibadian 13. Pendukung perkembangan ICT . Mengungkap interpersonal manusia . Ding-dong  Bahasa muncul dri keupayaan manusia mberi respon kpd bunyi yg dhasilkan oleh alam.Tekstual 12. Sebagai alat komunikasi .Penyapaan.menyampaikan pesanan melalui tulisan 11. Pendukung pertumbuhan budaya Ilmu pengetahuan & teknologi .medium utk lawan bicara .Membangun hubungan social .Pemilikan ICT .10.Pendidikan kita .Bahasa menyebarkan maklumat 14.Bahasa menjadi cermin diri kita .Mpkembangkan kemahiran ICT PERANAN FAKTOR PEMBENTUKAN BAHASA Condillac (1968) Bahasa berasal dri berasal dri suara & gerak-geri badan yg mpunyai sifat naluri.Asal-usul bangsa .Bahasa membantu penguasaan ICT . Menunjukkan sudut pandang kita . pertuturan . Sumarsono (2004:72)  Bahasa itu hadir dri ksedaran manusia Bloomfield Bow-bow  bahasa muncul dpd kepupayaan manusia utk meniru suara2 lain. Nik Safiah Karim (1975)  Bahasa terbentuk dri symbol . Pooh-pooh  Bahasa berasal dri teriakan kuat @ seruan keras Kamarudin & siti Hajar (1997:14)  Terhasil dpd bilingualisme ( pertembungan bahasa)  Penutur yg berlainan akan mewujudkan satu bahasa supaya mudah berkomunikasi Harimurti Kridallaksana (1982:55)  Dri perolehan bahasa kanak2 Kamus Dewan (2004:302)  Bahasa terbentuk dri dialek  Dialek yg berbeza mendorong pembentukan satu bahasa yg difahami bersama.

iii. . Menghayati variasi pemakaian bahasa yg normal & tujuan estetiknya.Hiperbola . Menganalisis system linguistic karya sastera ii.Metafora .epifora .anaphora . .inversi .Imejan . Za’ba  Kajian ttg teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan dlm penulisan. Kajian kauantitatif utk mbuktikan ciri2 keindahan bahasa dlm karya sastera. Gaya bahasa pertentangan . 6 BAHAGIAN STLISTIK KAJIAN BAHASA i.Ideologi dlm sasteranya Kamus Linguistik Iilmu yg menyelidiki bahasa yg dgunakan dlm karya sastera.paradox gaya pertentangan .aliterasi . iv.sinkof .Simile ii. gaya bahasa perbandingan .rima sinkof gaya penyirnaan / penyingkatan . 2 PENDEKATAN MENGKAJI KARYA SASTERA i.Personifikasi .2 STILISTIK   Penggunaan prinsip linguistic dlm bahan sastera.Objek & peristiwa .  Teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan dlm penulisan.Gagasan . Nik Hassan Basri  Teknik pemakaian bahasa dlm penulisan  Kajian gaya bahasa utk memahami sesuatu penulisan Keris Mas  Mengkaji gaya sastera untuk menilai & memahami sesebuah teks sastera.asonansi .mengalami pengguguran bunyi DEFINISI Kamus Indonesia Ilmu kebahasaan yg mpelajari gaya bahasa Leech Pembelajaran gaya ilmu linguistic Chvatik Kajian teks sastera Cummings & Simmons Pembelajaran bahasa dlm teks sastera Aminuddin Pengajian ttg cara menggunakan system tanda dlm penulisan dlm menyampaikan.Pleonasme .

.perangai kamu ni mcm Mat Jenin’. klasik & kini Unsur stilistik Struktur mengikut zaman itu - - - .. Epitet (frasa yg menggantikan / menerangkan sesuatu benda / org) contoh. jenama sesuatu brg... Eponim Menggunakan nama seseorg utk menghubungkan dgn sifat org lain..v. Tdak mementingkan kenahuannya. Masa Fungsi Mberi pemahaman kpd penerima sesuai dgn masa peristiwa berlaku Teks Bahasa kuno.. Contoh.. gaya bahasa pertautan .’ menggambarkan ayam berkokok.. mudah. Metanimia Menjelaskan ttg nama.menghubungkan yg memiliki ciri tertentu dgn yg lain. ‘. Fitur tetap stilistik Dialek Fungsi Dgunakan dgn sama bahasa Teks Mengikut daerah geografi Unsur stilistik Berlainan dri bentuk standard Individu Fungsi Dgunakan dlm pergaulan santai Teks Bahasa seharian Unsur stilistik Kesantaian. Contoh. STILISTIK DLM BAHASA 1. beranak  bersalin.batang hidungnya pun tak nampak.. Contoh.... Sinekdok Perkataan yg mbawa maksud sepenuhnya. - Antonomasia gelaran2 dlm sesuatu jabatan Alusi mengaitkan sesuatu dgn bayangan masa lalu. Contoh. Eufemisme Ungkapan halus yg dgunakan utk ganti perkataan yg lebih kasar.... ‘loceng pagi. Cenderung mggunakan ayat pendek.

Mberi gambaran watak . Menerangkan sesuatu peristiwa secara berkias.Metafora ii. tapi dia selalu menyakitkan hati saya. personifikasi. Bahasa pergaulan rasmi Fungsi Melaksanakan hubungan rasmi antara pegawai Teks Bersifat pemerintah Unsur stilistik Konstruk ayat yg rumit & kurang berperasaan Gaya bahasa rasmi Fungsi  Penyampaian kebenaran ilmu  Pembuktian logic & objektif Teks  Karangan ilmiah  Komentar  Kuliah Unsur stilistik  Kata2 yg neutral  Tiada nilai sastera  Tiada warna emosi BAHASA PERBANDINGAN Fungsi i. ayat & byk imbuhan  Status Fungsi Menentukan konteks & status penuturnya Teks Dtuturkan mgikut status pemakai Unsur stilistik Intonasi yg berbeza 3. Menerangkan sesuatu perkataan secara berkias . 2.Simile. .  Merogol  memperkosa Alegori  Menggunakan lambang utk pendidikan  Contohnya. Fitur sementara stilistik  Laras bahasa Fungsi Menghuraikan sesuatu hal bgi bidang yg berbeza-beza Teks Menghuraikan aspek2 dri bidang yg berbeza-beza Unsur stilistik byk perbezaan kata. @ kata pemula yg menarik. eufemisme Eufemisme  Utk mperhaluskan kata @ ucapan. . Watak sang kancil Antilesis  Mbandingkan 2 perkara yg berlainan dlm masa yg sama  Walaupun sya syg dia. melaporkan sesuatu kpd individu lain.Bunting  mengandung . Teks Artikel surat kabar dsbg Unsur stilistik Penggunaan slogan. Wacana Fungsi Informasi. metafora.

Panduan utk mbentuk karya yg lebih menarik  Dgn menggunakan pelbagai variasi gaya bahasa dlm karya Cara mengetengahkan unsur keindahan  Menggambar sesuatu dgn perbandingan  Penggunaan bahasa yg lembut Utk membentuk @ mggambarkan emosi  Melalui puisi & syair Menentukan nilai estetik sesebuah karya  Melalui manipulasi bahasa oleh pengarang Membangkitkan emosi dlm diri pembaca  Melalui penghayatan pembaca  Penggunaan gaya bahasa yg indah menarik penghayatan penerima.KEBERKESANAN STILISTIK DLM BAHASA Menjadikan karya lebih menarik  Penggunaan pelbagai gaya bahasa  Perbandingan. Membezakan penggunaan tatabahasa yg betul dgn penggunaan gaya bahasa  Penggunaan tatabahasa yg betul  Penggunaan gaya bahasa yg indah Penulis dpt menggunakan gaya bahasa dgn baik  Penggunaan gaya bahasa yg tepat  Penetapan nilai estetik yg menarik & bersesuaian Kita dpt mengenalpasti aspek penggunaan wacana  Secara lisan. puisi. & prosa  Penulisan panjang . pengulangan & sebagainya.

  Kanak2 mperolehi bahasa secara berperingkat. Penggunaan amplop mbwa maksud sampul surat Berkaki ayam  tdak memakai selipar Ciri2 asosiasi dlm laras bahasa  Laras yg dgunakan berbentuk akademik. Kanak2 mperolehi bahasa dri sumber terdekat (ibubapa) TEORI PEMEROLEHAN BAHASA Teori Behaviourisme Pavlov    Mengamalkan teori gerakbalas terlazim Mendengar perkara yg sama berulang kali peniruan Chomsky  Kanak2 dilahirkan dgn kemampuan berbahasa Lennerberg   Perkembangan bahasa berlaku secara biologi Kanak2 mpelajari sesuatu secara keseluruhan  khusus ASOSIASI Definisi Perkaitan /persamaan satu perkataan dgn perkataan dalam bahasa . Contoh. suasana tenang pd ketika itu. Ciri2 asisiasi dlm ayat    Terdapat kata sendi @ kata yg menghubungkan ayat D situ terdpt hubungkaitnya. . Skinner  Rangsangan & tindak balas yg berulang-ulang Bloomfield  Rangsangan  tingkahlaku  bahasa Teori kognitivis @ mentalis Gestalt   Pembelajaran akan bermakna jika menggunakan fikiran Kanak2 memiliki sistem bahasa sendiri. propaganda. Bunyi kata berlainan tpi masyarakat biasa menyebutnya.3 ASOSIASI KATA & TEORI LINGUISTIK PEMEROLEHAN BAHASA  Diperolehi oleh kanak ketika berinteraksi @ berkomunikasi dgn keluarga terdekat. agama dll. Ciri2 asosiasi dlm semantic     Frasa kata yg bercantum mbawa makna yg berkaitan.

Pola paradigmatic d dlm semiotic   mengkaji ttg makna & symbol contoh.  Contoh. menyalak. Ali sedang nyenyak d dlm bilik Dimensi paradigmatic  Hubungan sesuatu kata yg bersifat umum dgn kata yg lebih khusus sifatnya. Melibatkan perubahan penggunaan kata dlm ayat Contoh. Pola paradigmatic d dlm sintaksis Sintagmatik horizontal D baca secara luaran Mcari petanda yg sama hadir dlm teks paradigmatik vertical D baca dgn mdlm Mcari tanda yg tdak ada dlm teks   ‘Pola paradigmatic d dlm linguistic bet’ & ‘pet’ d letakkan dlm cirri linguistic yg sama. menjelir lidah  kadangkala anjing dpanggil ‘wowwow’ @ kung-kung seliter segelen sebotol secawan adnin  mengambil  segelasair paksi sintagmatik . anjing  berkaki empat berbulu. Ali sedang lena d dlm bilik.PERATURAN PARADIGMATIK Definisi    Kumpulan perkataan yg tidak jelas. garang. Analisis paradigmatic  Mencari secara jelas kandungan yg wujud dlm sesebuah teks POLA-POLA PARADIGMATIK Perkataan boleh d masuk kan dlm teks asalkan bersesuaian. Awan gelap  menunjukkan hari hendak hujan.

  Melihat motivasi social dlm peminjaman bahasa asing. Penilaian social penutur yg berbeza bentuk ujaran 6. Analisis dialek social 5.4 PENGENALAN KPD SOSIOLINGUISTIK KONSEP SOSIOLINGUISTIK    Mengkaji bahasa & kaitannya dgn masyarakat Membabitkan latar belakang masyarakat Mempelajari aspek kemasyarakatan bahasa BIDANG KAJIAN SOSIOLINGUISTIK     Mengkaji linguistic dlm perbualan kosong Dbangunkan dlm proses interaksi seharian Penggunaan wacana dlm perbualan seharian Penerapan nilai moral dlm bahasa lisan    Mengkaji pengaruh norma & nilai social terhdp linguistic Gaya ujaran masyarakat mengikut kelas Variasi pertuturan masyarakat berbilang kaum  Mengkaji pemanfataan unsurunsur linguistik dlm bahasa politik   Penenetuan bahasa utk sesuatu negeri Pemilihan bahasa sbg bahasa kebangsaan  Pemilihan bahasa utama dlm pendidikan   Mengkaji aspek social dlm bilingualism Tumpuan kpd kelompok minority berbagai Negara Bagaimana penutur bukan asli menggunakan bahasa tertentu utk sesuatu kegiatan. Indentiti social penutur 2. Sejauhmana penutur bukan asli taat pda bahasa pinjaman mereka. Identity social pendengar 3. Tingkatan regam linguistic 7. Penerapan praktikal penyelididkan sosiolinguistik . Lingkungan social tpt pertututan itu terjadi 4.    Mengkaji variasi dan neka bahasa Memberikan maklumat social Kesan pelat Pemilihan kosa kata Menampakkan status pembicara 7 DIMENSI DLM PENYELIDIKAN SOSIOLINGUISTIK 1.

konteks penghujaran Bahasa kebangsaan. ragam bahasa Sikap terhadap bahasa lain Kesetiaan terhdp bahasa Perancanganm bahasa       Keadaan penggunaan bahasa sesuatu bangsa Mgunakan ganti nama yg berpadanan Kata2 aluan yg tersusun rapi Penggunaan nahu yg lengkap Tdak melanggar hukum tatabahasa Bersesuai dgn konteks Bahasa tidak formal 3 PECAHAN DIALEK Dialek social  Dgunakan oleh penutur mengikut kelas social Dialek daerah  Dialek yg dtutur kan dlm satu2 kawasan geografi Dialek seketika  Dialek yg dgunakan pd satu2 zaman BILINGUALISME Menguasai 2 bahasa Pertukaran kod MONOLIGUAL Menguasai 1 bahasa Sikap & kesetiaan MULTIBILINGUALISME Menguasai lebih dri 2 bahasa 2 JENIS RAGAM BAHASA Bahasa formal    Bahasa yg dguanakan dlm situasi rasmi Penggunaan bahasa yg teratur Memerklukan strategi pertuturan yg beradat  3 komponen yg mbina sikap i.TUMPUAN BIDANG SOSIOLINGUISTIK        Kajian bahasa. laras bahasa Pidgin. bilingualism Dialek. ideolik.  Kognitif Berkaitan dgn pengetahuan alam sekitar Berhubungkait dgn gagasan dlm proses berfikir. kreol. intonasi & pilihan perkataan Percampuran kod .  Sikap merupakan persepsi mental yg mberi respon sesuatu rangsangan utk menggunakan sesuatu bahasa  Bahasa yg rapi & terkawal Percampuran kod  Percampuran unsur2 bahasa yg berlainan Kod  Unsur2 bahasa yg dgunakan dlm perhubungan. topic.    Perbualan sehari-hari Tdak mengambil kira sebutan.

Urbanisasi 5. Factor fungsi penggunaan bahasa dlm masyarakat . Diglosia 6. Industrialisasi & perubahan ekonomi 3. Kewujudan bahasa pidgin & kreol 5. Bahasa pengantar dlm pendidikan 4. Pembinaan bahasa 2. Bahasa 2. Pertukaran kod bahasa 3. Kehilangan prestij 6. Ejaan 6. Menentukan system komunikasi verbalnya berjalan lancar Dpt menyatukan negara iii. Masalah asimilasi bahasa minority 2.ii. Bahasa akademik 4. Factor bahasa dgn situasi 3. ii. Bahasa dlm konteks social & kebudayaan 2. Perkembangan bilingualism 3. Bahsa rasmi 3. Penyatuan bangsa Factor pelstarian bahasa Sikap positif individu 6 PERKARA MEMPENGARUHI KELESTARIAN BAHASA BAHASA 1.  Afektif Berkaitan dgn perasaan @ emosi Semasa menggunakan sesuatu bahasa pertuturan PERANCANGAN BAHASA  Usaha yg djlnkn oleh sesebuah negara utk. Perkembangan pembakuan bahasa 4. Anjakan bahasa 7. Kesetiaan bahasa Kebanggaan bahasa Kesedaran pda norma bahasa 6 PERANAN PERANCANGAN BAHASA 1. Tulisan 4 ASPEK PENGETAHUAN YG DPEROLEHI DRI BIDANG SOSIOLONGUISTIK 1.   Perilaku Terbentuk melalui pengalaman Jelmaan dri kognitif & afektif 2 TAHAP UTAMA PERANCANGAN 3 CIRI UTAMA SIKAP TERHADAP BAHASA i. Kepupusan bahasa 1. iii. Kedwibahasaan 4. Penentuan bahasa 2. Sikap bahasa 7 PERKARA YG MENCETUSKAN PELBAGAI KEADAAN KEBAHASAAN DLM KOMUNITI 1. Pengistilahan 5. Perancangan bahasa 3 FAKTOR PENYUMBANG MASALAH DLM KAJIAN SOSIOLINGUISTIK 1. Migrasi 2.

Pandangan ahli soiolinguistik terhdp bahasa 2. Kekangan social Bahasa daerah     Berasal dri daerah eksestensi / dkenal Hidup Dipergunakan Dimiliki sebelumnya Sarjana Para pemuda Para petani 2 pola yg dlahirkan oleh bahasa daerah 1. Nilai2 tradisional . Kosa kata pola-pola 2. variasi situasi  Seseorg menuturkan bahasa mengikut situasi tertentu KAJIAN STRUKTUR SOSIOLINGUISTIK  Wanita lebih cenderung menggunakan bahasa standard kerana mereka lebih menitik beratkan status. 2 jenis peraturan yg penggunaan bahasa 1.4 PERKARA UTK MENDALAMI SOSIOLOGI 1. Bahasa & variasi / dialek / laras Pandangan ahli sosiolinguistik terhadap bahasa     Bahasa dihasilkan oleh pengguna bahasa Dtentukan oleh kehendak masyarakat Penggunaan bahasa tdak hanya d kawal oleh tatabahasa Bahasa dkawal oleh peraturan bukan tatabahasa yg dpersetujui oleh masyarakat  Pengguna bahasa yg Berjaya ialah org yg patuh pd peraturan tatabahasa. Kekangan tatabahasa 2. variasi social-budaya  Mbezakan bahasa yg dpakai dlm kelompok social dgn kelompok social yg lain  Ciri-ciri social oleh. Bahasa daerah 3. Bahasa & kebudayaan   Menonjolkan cara hidup masyarakat Memaparkan sikap masyarakat terhadap bahasa Bahasa & variasi / dialek / laras   Dtuturkan oleh sekumpulan penutur Penutur adalah dtentukan oleh. Bahasa & kebudayaan 4. Kedudukan geografi Susunan dlm masyarakat Dtentukan oleh penutur itu sendiri 3 VARIASI BAHASA variasi regional / dialek geografi membezakan bahasa yg dpakai d suatu tempat dgn tempat yg lain.

Pewujudan persatuan2 yg memperkembangkan bahasa Melayu. Mempengaruhi kebudayaan penutur 7 FAKTOR PERKEMBANGAN BAHASA   Masyarakat perlu berkembang Menerbitkan istilah2 baru yg berkaitan dgn ICT. Kemajuan masyarakat penting utk perkembangan bahasa 6. Dipengaruhi oleh penutur bahasa 3. Sisipan Berita Harian Karangkraf 1. Perkembangan bahasa byk dipengaruhi status org atasan. 4. 2 Pengaruh bahasa dlm pembinaan tamadun 1. Perkembangan bahasa dikalangan masyarakat bandar lebih cepat kerana mereka terdedah dgn arus pemodenan 7. 2. - Tdak menjadikan bahasa melayu sbg bahasa ibunda 1. Mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Terdiri dri warga Negara & bukan warganegara Tdak kira bangsa Tanpa mengira kecekapan linguistic . 5. Bahasa akan berkembang sekiranya masyarakat ingin mempelajarinya.TUGAS UTAMA SOSIOLINGUISTIK  Meneliti cara yg berbeza yg dgunakan oleh masyarakat utk menyatakan perkara yg sama PENGGUNAAN BAHASA MENGIKUT KONTEKS SOSIAL DAN BUDAYA - menguasai bahasa melayu sebagai bahasa kedua BAHASA MELAYU DLM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT  Masyarakat perlu berusaha bersaing utk maju seiring dengan perkembangan ICT. 2. Ahli sekunder Pengguna bahasa melayu sbg bahasa kedua. Golongan atasan byk membantu perkembangan bahasa.

Kesediaan penerima / pendengar 6. Bukan keturunan melayu Menjadikan bahasa melayu sbg bahasa kedua 2 PENDEKATAN MENYELESAIKAN MASALAH KOMUNITI BAHASA MELAYU 1. Topic perbicaraan 7. Orang melayu & berketurunan melayu Bahasa ibunda Bahasa yg d warisi   Alat komunikasi Alat perhubungan antara manusia 7 FAKTOR YG MEMUNGKINKAN SESEORG ITU BERKOMUNIKASI ANTARA MEREKA 2. Pembicara 2. Komuniti bahasa melayu d Malaysia 2. Komuniti bahasa melayu siber KOMUNITI BAHASA MELAYU DI MALAYSIA    Mewujudkan komunikasi bahas melayu siber Perkongsian bahasa Ruang pengaliran maklumat Sekumpulan manusia yg menggunakan bahasa melayu d dlm aktiviti harian mereka. Pendengar 3. Peristiwa yg berlaku 1. Ahli premier Kelompok penutur bukan keturunan melayu. Melonggarkan ciri2 keanggotaan komuniti 2 CARA PERLUASAN MENGELOMPOKKAN KELUARGA BAHASA KOMUNITI BAHASA MELAYU A B E F G C H I J D K L M 2. Menggunakan bahasa melayu sbg bahasa ibunda Kelompok keturunan melayu hasil perkhawinan campur Tdak menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa ibunda KOMUNITI BAHASA MELAYU SIBER Pohon Hipotektsis salasilah bahasa KOMUNITI BAHASA 1. Mempunyai alat pertuturan 4. . Kemunculan factor lain bersama pembicara 5.5 SEMPADAN BAHASA TAKRIF BAHASA 2 KELOMPOK PENUTUR BAHASA MELAYU 1. Pengguna berketurunan melayu 2.

Pemikiran. 3 BGN PERTUTURAN  Dipengaruhi pelbagai aspek soSial & latar belakang pengguna. 2 bentuk bunyi bahasa Vocal Udara dkeluarkan tanpa sebarang sekatan. System tulisan & system ejaan yg menjadi penyampai maklumat. Satu system maksud yg d kongsi antara mereka. BENTUK BAHASA PERTUTURAN Bahasa terhasil dpd bunyi. tindalan & keadaan’ Peralatan yg dgunakan utk menyampaikan konsep realiti mereka kpd org lain. System lambing bunyi suara yg dipakai sbg alat perhubungan d dlm lingkungan kelompok manusia. Berkaitan dgn system pernafasan Menghasilkan udara melalui paru2 utk hasilkan bunyi FAKTOR KEGAGALAN BUNYI PERTUTURAN Organ pertuturan tdak dpt dgerakkan. . Pendengar tdak dpt mentafsir makna dgn betul. Kegagalan menggerakkan articulator Kesan Bunyi yg dkeluarkan tdak betul. etika berbahasa @ dialek ruang siber.  Hanya tertumpu pada yg berkemampuan sahaja. Berkaitan dgn rongga mulut & hidung Mbunyikan pelbagai bunyi bahasa iii. Pita suara bergetar. Bunyi siul & berdehem tdak bermakna tapi. Satu ucapan yg menepati tatabahasa yg ditetapkan. Punya maksud mengikut situasi tertentu. Satu penuturan yg difahami oleh masyarakat linguistic. PEMBENTUKAN KOD D DLM PENGUCAPAN BAHASA Berkaitan dgn otak Mentafsirkan makna bahasa Mengarahkan pergerakan alatan pertuturan Takrifan. Suatu system utk mewakili benda. Kod yg dgunakan oleh golongan pakar utk membezakan bentuk & maksud. Terdpt juga adab. i. System ejaan Menyuburkan kemahiran membaca & menulis KEPELBAGAIAN BENTUK BAHASA ii. Bunyi keluar dri rongga pernafasan.

1 isyarat = 1 makna BENTUK BAHASA TULISAN Menurunkan sesuatu maksud dlm bentuk tulisan. .konsonan berlaku sekatan udara 3 BENTUK BAHASA i. social @ tekanan social & pemerintah 2 JENIS DIALEK Dialek social Ditutur oleh kelompok yg sama. Berlaku akibat geografi. Bentuk bahasa isyarat Bentuk bahasa tulisan Bentuk bahasa lisan / pertuturan BENTUK BAHASA ISYARAT Dgunakan oleh masyarakat kurang upaya. ii. Penggunanya hanya terhad disesuatu kawasan sahaja. Rumi @ jawi DIALEK Merupakan variasi sesuatu bahasa. iii. Komunikasi mggunakan anggota tubuh badan. Isyarat dgunakan semata-mata utk berkomunikasi. Dialek daerah Dgunakan dlm sesuatu kawasan.

Byk dpengaruhi dialek & slanga daerah. Bahasa yg wujud d sempadan dua daerah yg berbeza dialek. Perdagangan Pekerjaan Pertanian Perbualan biasa BAHASA KREOL Bahasa A + Bahasa B = Bahasa C (utama). Bahasa ragam khas. Variasi Bentuk bahasa Sebutan Intonasi Kosakata Fonem Definisi pidgin yg lain Bahasa kacukan. BAHASA KOLOKIAL Bahasa sehari-hari yg dgunakan oleh masyarakat d sesuatu daerah. kosa kata & tatabahasa BAHASA PIDGIN Bahasa yg berkembang ANTARA dua kelompok masyarakat yg tdak ada bahasa khusus. Bahasa gampang. Bahasa dgunakan oleh semua golongan masyarakat. . Terbentuk semasa pengguna terlibat dgn sebarang urusan. Perkataan yg dgunakan tdak formal. Mempunyai kelainan. Penutur2 telah menukarkkanya jadi bahasa pertama. Byk menggunakan perkataan singkatan.6 KEPELBAGAIAN BENTUK BAHASA BENTUK2 BAHASA ISOGLOS Bermakna sama bahasa. Byk menggugurkan imbuhan dlm perkataan. Bahasa pertuturan dlm kontekd yg tdak rasmi. GEOGRAFI DIALEK Satu bahasa yg dgunakan d setiap daerah. ( dgunakan oleh kumpulan tertentu) Kriteria bahasa pidgin kriteria americo Rodrigues Creole Chibaacano tekrur Bahasa Goa Amat terhad Bahas melayu pasar Tdak ada kosa kata ‘jantina’ Tuan/puan Hajah/haji Seniman/seniwati Dewa/dewi Pengaruh / dasar Bahasa Inggeris Prancis sepanyol Arab Portugis Kosa kata bahasa Pidgin Dialek geografi dlm variasi bahasa – kepelbagaian bahasa Dtentukan oleh teknikal bahasa Iaitu sebutan. Selalunya dsebabkan perpindahan.

.’ Mudah mencapai maksud yg hendak disampaikan... Menggunakan perkatan ‘kan’ Menggunakan dialek Penutur dlm sesuatu kwsan georafi....a Pentadbiran Persekolahan Pengajian tinggi Sebaran am a. Mudah difahami oleh pendengar. Masyarakat terdiri dri pelbagai bangsa & keturunan...... penggunaan kata & frasa. Pencampuran kod Menggunakan pelbagai kod bahasa. Utk mewujudkan kemesraan. Menggunakan gelaran2 tertentu. Tanda baca & laras bahasa...... Menggugurkan imbuhan.... Perbincangan ringan Di kalangan penutur yg terlibat.... kak...CIRI2 BAHASA KOLOKIAL PERBEZAAN ANTARA BAHASA BAKU & BAHASA BASAHAN Perkataan berbeza . Pentingkan pemahaman maksud...e Bahasa basahan ambik kecik pulak Bahasa basahan nak tak dah Bahasa basahan kenapa Macam mana tengah Disampaikan secara lisan Perbualan secara langsung / lisan. Menggunakan singkatan perkataan.. Mat... Mewujudkan kemesraan Penutur menggunakan penanda2 mesra..u e taling.. Selalu menggunakan isyarat & gerakgeri. Penutur & pendengar dri kwsn yg sama....a a. sebutan.. Bahasa yg dguna & dterima utk.. Menggunakan perkataan ringkas.. Memendekkan perkataan.........i e taling... Ayat. Tdak pentingkan tatabahasa Tdak pentingkan tatabahasa & imbuhan. isitlah... Tdak mementingkan tatabahasa Tdak mementingkan tatabahasa..a e pepet.i e pepet. Menggunakan pertuturan seharian......... makna serupa Bahasa baku mengapa bagaimana sedang Bentuk kependekan Bahasa baku hendak tidak sudah Perubahan bunyi Bahasa baku ambil kecil pula BAHASA BAKU Definisi Bahasa yg betul dri segi ejaan... Pola keselarasan vokal .. cik Kan. aku dah kata.. Selalunya dialek bergantung pada status ekonomi @ sosial. Situasi rasmi – perundangan a.u e pepet. singkatan & akronim.

FAKTOR PEMILIHAN BAHASA KEBANGSAAN 1. Mewajibkan penggunaan BM d stesen TV Penggunaan BM di sukan Komanwel 1998. Desakan semangat kebangsaan yg mehu mghapuskan bahasa penjajah. BAHASA KEBANGSAAN “bahasa Jiwa Bangsa” menunjukkanb kepentingan bahasa dlm memupuk perpaduan antara kaum. Perlunya satu lambang penyatuan bangsa 2. Bahasa pentadbiran Bahasa perhubungan awam Bahasa pengantar Bahasa negara betul Negara membangun Negara maju Keluaran baru Aktiviti penterjemahan Padang tembak Hutan simpan Tanah Simpan Melayu Tempat bertanya Tempat letak kereta Restoran Ali Perlembagaan persekutuan 152 Menetapkan bahasa melayu sgb bahasa rasmi. Hanya digunakan oleh golongan profesional. Mudah difahami. Contoh penggunaan istilah Salah Negara yg membangun Negara yg maju Keluaran yg baru Aktiviti terjemahan Padang penembakan Hutan simpanan Tanah simpanan Melayu Tempat pertanyaan Tempat meletak kereta Ali Restoran BAHASA RASMI Bahasa yg dgunakan dlm situasi rasmi. Istilah yg telah dpersetujui akan disebar oleh DBP. .M SBG BAHASA RASMI Kriteria penerimaan Disepakati pakar2 dlm bidang tertentu. Suatu konsep Makna Proses Keadaan @ Sifat khusus BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA RASMI Mengeratkan hubungan masyakat malaysia. 1 istilah = 1 bidang sahaja Melambangkan konsep dlm bidang tertentu sahaja. USAHA MEMARTABATKAN B.PENGGUNAAN ISTILAH Definisi Gabungan kata yg jelas menerangkan. Pendidikan Menggunakan bahasa melayu sbg bahasa pengantar. Peranan pelbagai pihak Datuk Rais Yatim Mewajibkan BM sbg bahasa rasmi dlm majlis rasmi. Kriteria pemilihan sbg bahasa rasmi Berupaya mengambil alih fungsi bahasa inggeris.

2. Menerbitkan lambang inspirasi & semangat kemerdekaan. 5. Membentuk masyarakat yg setia pada negara 4. . Asas bagi perjuangan rakyat 6. Memupuk perpaduan rakyat 5. Menobatkan BM sbg sarana komunikasi yg berkesan FUNGSI BAHASA MELAYU SBG BAHASA KEBANGSAAN 1. 4. Menyaksikan bangsa yg bersatupadu 2. Menegakkan kesatuan antara kaum 6. 3. Asas menyatikan rakyat berbilang kaum. Menghasilkan masyarakat yg mpunyai pandangan hidup yg hampir sama. Membentuk bangsa yg berperibadi tinggi 3.KEDUDUKAN BM DLM PERKARA 152 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN 1. Alat perhubungan dlm urusan rasmi dan tdak rasmi. Memupuk ciri2 rakyat yg relatif & seragam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful