1

PENGENALAN ILMU LINGUISTIK
DEFINISI Ferdinand sausure (1916) Ilmu linguistic meneliti bahasa secara umum Langacker (1987) Kajian terhadap bahasa manusia yg di hasilkan oleh alat2 pertuturan tertentu. David Crystal (1973) Kajian bahasa secara saintifik. Kajian bahasa dilihat sbg disiplin ilmu. Verhaar (1993) Kajian ilmu bahasa, bagaimana kajian itu dilaksanakan. BIDANG KAJIAN LINGUISTIK Fonetik Meneliti bunyi bahasa menurut sebutan & sifatnya Fonologi Meneliti bunyi bahasa mengikut fungsi, susunan & strukturnya. Morfologi Mengkaji struktur, bentuk, & penggolongan kata. Sintaksis Mengkaji proses pembentukan ayat. Melibatkan kajian struktur, bentuk & pembinaan ayat. Penyusunan perkataan utk mbina ayat.

Leksikografi Semantic Pragmatic Linguistic sinkronik Linguistic diakronik’ Linguistic teoritis Linguistic terapan LINGUISTIK SBG SATU DISIPLIN Koentjaraningratn (1997) Linguistic meliputi ilmu yg berkait rapat dgn ilmu social dasar. 6 subdisiplin linguistic 1. Bidang linguistic 2. Sifat telaah linguistic 3. Pendekatan objek linguistic 4. Instrument yg dgunakan 5. Penerapan linguistic 6. Teori linguistic 4 BIDANG LINGUISTIK Linguistic umum Merumus secara umum semua bahasa manusia yg bersifat ilmiah. Linguistic terapan Ilmu yg berusaha menerapkan hasil penelitian dlm bidang linguistic utk keperluan praktis. Linguistik teoritis Mengutamakan penelitian bahasa dri segi internal @ dalaman. Sejarah linguistic Uraian kronologis iaitu perkembangan bahasa. 2 Sifat telaah linguistic i. Linguistic mikro Kajian lebih sempit - Bersifat internal

ii.

Linguistic makro - Kajian lebih luas - Bersifat esternal

Tesaurus B,Melayu Binaan @ rangka sesuatu bahasa Kamus Linguistik Struktur batin - Struktur frasa - Struktur semantic STRUKTUR BAHASA - Fonem - Morfem - Kata - Frasa - Klausa - ayat - wacana fonem mengkaji system bunyi bahasa morfem mengkaji pembentukan kata kata bentuk yg bebas & terkecil mpunyai makna frasa

Pendekatan objek linguistic Bagaimana menganalisis bahasa 4 cara melihat bahasa i. Deskriftif ii. Historis komparatif iii. Kontrasif iv. Sinkronik v. Diakronik Ilmu yg berkaitan dgn linguistic Psikologi, antropologi, sisiologi 3 cara penerapan linguistic i. Dialektologi - Membanding bahasa serumpun utk mcari titik persamaan & perbezaan ii. Leksikografi - Kajian ttg kosa kata Leksikostatik Kajian ttg umur kata sejak kewujudannya.

iii.

-

STRUKTUR BAHASA Definisi Kamus Za’ba System rangka sesebuah karya sastera Kamus dewan edisi ketiga - Cara sesuatu terbina - Menggunakan pelbagai bgn - Spt unsur @ aspek Mbentuk pola @ system - Spt struktur dlm B.Melayu

unsure terkecil dlm bidang sintaksis Dgunakan utk bina ayat Mpunyai inti & penerang

Klausa

-

-

Terdiri dpd subjek & predikat Juga d panggil anak ayat Boleh terdpt dlm ayat besar yg dhubungkan dgn kata hubung. Terdiri kpd 2 jenis; i. Klausa bebas ( boleh berdiri sendiri)

 Maklumat baru= maklumat yg baru dnyatakan.Melayu melalui byk pengalaman bahasa yg bermakna.Dialog dsbg  Terletak pada kedudukan yg tertinggi selepas ayat 7 ciri 1. Era sebelum merdeka  Dilakukan oleh pedagang. Tujuan  Harus mpunyai tujuan  Tujuan dtentukan oleh penulis  Perlu mpunyai interaksi yg komunikatif  Tujuan menentukan jenis wacana yg dgunakan. Wacana  Unit bahasa yg melebihi batas ayat  Terdiri dpd. 3.Buku .frasa & klausa 3. Keadaan  Wacana harus relevan dgn situasi ujaran  Harus sesuai dgn keadaan  Perkataan.Susunan ayat . frasa & ayat harus sesuai dgn situasi 7.Ceraian bab . 2. Tautan  Keserasian hubungan antara linguistik  Keserasian frasa dgn ayat  Dpt mewujudkan kesinambungan antara teks 2.Ayat . 6.Melayu bermula dgn tulisan rumi Latin. ketekstualan wacana Tautan Rencana Tujuan Penerimaan Maklumat Keadaan Inteteks KETERANGAN CIRI KETEKSTUALAN WACANA 1. Rencana  Kesinambungan idea yang bermakna  Asas dlm pembinaan wacana . Penerimaan  Wacana harus mpunyai penerima  Tahap penerimaan itu tinggi jika dia memahami wacana tersebut. 7. 4.ii. PENGALAMAN BAHASA Perkembangan B. 5. Ayat   Klausa tak bebas (tdak boleh berdiri sendiri) Unsur yg paling tinggi dlm tatabahasa Tdpt unsur kata. Interteks  Satu wacana bergantung kpd wacana yg lain  Wacana lain mbantu pembaca memahami sesuatu wacana  Pemahaman bergantung terhdp pengetahuan terhdp yg d baca. Maklumat  Wacana harus mpunyai maklumat  Maklumat lama = maklumat yg dnyatakan pd peringkat awal. 4. .Sejumlah ayat . 5. pengembara & penjelajah  Penulisan ttg B. 6.

Dikenali sbg bahasa Melayu  Sesudah 13 Mei 1969 . 1522 – penemuan perihal B.  Mengukuhkan perpaduan kaum  Meneguhkan nilai2 murni.Terus berkembang . Penggunaan bahasa. PEMBINAAN TAMADUN MELAYU  B.Melayu jadi alat perhubungan moden.Menjadi alat utk mengekspresikan maksud & keinginan masyarakat.Penulisan 2 pucuk surat dlm bahasa hikayat . Abad ke-20 – B.melayu .Menyusun daftar kata MelayuItali Vocaboli De Quedti Popoli Mori . Peranan – menerbitkan kamus. PENGGUNAAN B.Melayu dgn rumi.Melayu berupaya mengungkapkan peranannya dlm pelbagai bidang  Menonjolkan cara kehidupan bangsanya.Menyeragamkan gaya bahasa & variasi bahasa . .Golongan pengembara. . MELAYU DLM P/P  Menjadi m/p teras dlm SPM & STPM  Penggunaan bahasa peribumi akan dpt mengekalkan keaslian dan kreativiti pemikiran.Melahirkan bangsa yg berilmu pengetahuan .Melayu dlm senarai pelayaran Pigafetta dri Itali (mgunakan tulisan Latin) 1522 ( Antonio Pigafetta) .Dri Raja Ternate  Raja Timor - Mendaulatkan bahasa Melayu Dijadikan bahasa rasmi   PERANAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 1956 – pelbagai kegiatan & aktiviti telah djalankan. pedagang masih terus menulis B.Buat catatan dlm B. .Asas budaya yg hampir sama.Membina martabat bangsa .Menerbitkan kamus Melayu Itali yg pertama Abad ke-16 .Tidak memusnahkan bahasa melayu Abad ke-13 . buku dlm pelbagai bidang ilmu.     Era selepas merdeka  Sebelum 1969 . Rumpun keluarga bahasa Melayupolynesia.Dikenali sbg bahasa Kebangsaan Abad ke-20  .

Merapatkan hubungan dlm masyarakat setempat . Mengekpresikan perasaan . pelbagai aktiviti seni .Meluahkan perasaan 2.Menciptakan kerja sama . @ dibaca .Bahasa dlm fikiran boleh dlm dluahkan bentuk tulisan .Mengambil bahagian .Meneguhkan nilai2 dlm masyarakat 5.Menyatakan apa yg tersirat dlm dada 3. Saluran perumusan maksud . leksikal & fonologi 14 FUNGSI 1.Nyanyian. Alat untuk berfikir Bahasa mengungkapkan apa yg tersirat dlm fikiran . Meminta lawan bicara / mengarah Komander memberi arahan .Menghuraikan sesuatu pengalaman .Pendedahan gejala social yg negative 6. Unsur kebudayaan .Pendidikan moral dan .Melahirkan perasaan .Merencanakan masa depan 4. Makna fungsi bahasa Hubungan satu satuan dgn unsur2 gramatikal.Luahan secara lisan . ddengar. Alat pengawalan social Informasi masalah social .Hakim mbicarakan pesalah 9.Mewujudkan pelbagai aktiviti .PENYERAPAN BAHASA ASING Bahasa Sanskrit Penyerapan kosa kata Dialek Tatabahasa Bahasa Inggeris Perbendaharaan kata Morfologi Sintaksis Bahasa Arab Kitab Hikayat FUNGSI BAHASA Bila bahasa boleh berfungsi Bila bahasa itu telah seragam penggunaannya melalui perbendaharaan & pengimbuhan.Mengggalakkan integrasi .Meluah/ menceritakan semula dgn menggunakan bahasa.Menceritakan pengalaman . Alat perakam Merakam semua yg dlihat.Paparan melalui bahasa badan 7. Pencetus ideasional .Penulis mengekpresi diri melalui tulisan .Bayi menyatakan kehendaknya .Mhasilkan bahan penulisan .Menyatakan apa yg terlintas dlm fikiran .Mengeluarkan idea . 8. Mengekpresikan diri .

Mengungkap interpersonal manusia . Pooh-pooh  Bahasa berasal dri teriakan kuat @ seruan keras Kamarudin & siti Hajar (1997:14)  Terhasil dpd bilingualisme ( pertembungan bahasa)  Penutur yg berlainan akan mewujudkan satu bahasa supaya mudah berkomunikasi Harimurti Kridallaksana (1982:55)  Dri perolehan bahasa kanak2 Kamus Dewan (2004:302)  Bahasa terbentuk dri dialek  Dialek yg berbeza mendorong pembentukan satu bahasa yg difahami bersama.Membangun hubungan social .Asal-usul bangsa .Pemilikan ICT . Sumarsono (2004:72)  Bahasa itu hadir dri ksedaran manusia Bloomfield Bow-bow  bahasa muncul dpd kepupayaan manusia utk meniru suara2 lain. Sebagai alat komunikasi .medium utk lawan bicara . Menunjukkan sudut pandang kita . Ding-dong  Bahasa muncul dri keupayaan manusia mberi respon kpd bunyi yg dhasilkan oleh alam.menyampaikan pesanan melalui tulisan 11. Nik Safiah Karim (1975)  Bahasa terbentuk dri symbol .Bahasa menyebarkan maklumat 14.Mpkembangkan kemahiran ICT PERANAN FAKTOR PEMBENTUKAN BAHASA Condillac (1968) Bahasa berasal dri berasal dri suara & gerak-geri badan yg mpunyai sifat naluri.Penyapaan. Pendukung perkembangan ICT .Tekstual 12.Bahasa membantu penguasaan ICT . pertuturan .10.Pendidikan kita .Mencerminkan keperibadian 13.Bahasa menjadi cermin diri kita . Pendukung pertumbuhan budaya Ilmu pengetahuan & teknologi .

aliterasi .Imejan .Metafora .anaphora .Ideologi dlm sasteranya Kamus Linguistik Iilmu yg menyelidiki bahasa yg dgunakan dlm karya sastera.Simile ii.inversi .Pleonasme . Kajian kauantitatif utk mbuktikan ciri2 keindahan bahasa dlm karya sastera. Nik Hassan Basri  Teknik pemakaian bahasa dlm penulisan  Kajian gaya bahasa utk memahami sesuatu penulisan Keris Mas  Mengkaji gaya sastera untuk menilai & memahami sesebuah teks sastera. Menghayati variasi pemakaian bahasa yg normal & tujuan estetiknya. iii. gaya bahasa perbandingan . . Za’ba  Kajian ttg teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan dlm penulisan.paradox gaya pertentangan .rima sinkof gaya penyirnaan / penyingkatan . Gaya bahasa pertentangan . iv.Gagasan .2 STILISTIK   Penggunaan prinsip linguistic dlm bahan sastera. Menganalisis system linguistic karya sastera ii.epifora . .mengalami pengguguran bunyi DEFINISI Kamus Indonesia Ilmu kebahasaan yg mpelajari gaya bahasa Leech Pembelajaran gaya ilmu linguistic Chvatik Kajian teks sastera Cummings & Simmons Pembelajaran bahasa dlm teks sastera Aminuddin Pengajian ttg cara menggunakan system tanda dlm penulisan dlm menyampaikan.Objek & peristiwa . 2 PENDEKATAN MENGKAJI KARYA SASTERA i.Hiperbola .  Teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan dlm penulisan.asonansi . 6 BAHAGIAN STLISTIK KAJIAN BAHASA i.Personifikasi .sinkof .

Contoh.. Tdak mementingkan kenahuannya. Fitur tetap stilistik Dialek Fungsi Dgunakan dgn sama bahasa Teks Mengikut daerah geografi Unsur stilistik Berlainan dri bentuk standard Individu Fungsi Dgunakan dlm pergaulan santai Teks Bahasa seharian Unsur stilistik Kesantaian. Contoh. Metanimia Menjelaskan ttg nama.batang hidungnya pun tak nampak..... ‘loceng pagi. Cenderung mggunakan ayat pendek.. gaya bahasa pertautan ..... Contoh. klasik & kini Unsur stilistik Struktur mengikut zaman itu - - - . Sinekdok Perkataan yg mbawa maksud sepenuhnya.menghubungkan yg memiliki ciri tertentu dgn yg lain. mudah... - Antonomasia gelaran2 dlm sesuatu jabatan Alusi mengaitkan sesuatu dgn bayangan masa lalu. beranak  bersalin. Epitet (frasa yg menggantikan / menerangkan sesuatu benda / org) contoh. Eufemisme Ungkapan halus yg dgunakan utk ganti perkataan yg lebih kasar.’ menggambarkan ayam berkokok. ‘. STILISTIK DLM BAHASA 1.perangai kamu ni mcm Mat Jenin’. Eponim Menggunakan nama seseorg utk menghubungkan dgn sifat org lain. jenama sesuatu brg.v.. Contoh... Masa Fungsi Mberi pemahaman kpd penerima sesuai dgn masa peristiwa berlaku Teks Bahasa kuno.

personifikasi. 2. ayat & byk imbuhan  Status Fungsi Menentukan konteks & status penuturnya Teks Dtuturkan mgikut status pemakai Unsur stilistik Intonasi yg berbeza 3. Watak sang kancil Antilesis  Mbandingkan 2 perkara yg berlainan dlm masa yg sama  Walaupun sya syg dia. Bahasa pergaulan rasmi Fungsi Melaksanakan hubungan rasmi antara pegawai Teks Bersifat pemerintah Unsur stilistik Konstruk ayat yg rumit & kurang berperasaan Gaya bahasa rasmi Fungsi  Penyampaian kebenaran ilmu  Pembuktian logic & objektif Teks  Karangan ilmiah  Komentar  Kuliah Unsur stilistik  Kata2 yg neutral  Tiada nilai sastera  Tiada warna emosi BAHASA PERBANDINGAN Fungsi i. eufemisme Eufemisme  Utk mperhaluskan kata @ ucapan. Wacana Fungsi Informasi. Fitur sementara stilistik  Laras bahasa Fungsi Menghuraikan sesuatu hal bgi bidang yg berbeza-beza Teks Menghuraikan aspek2 dri bidang yg berbeza-beza Unsur stilistik byk perbezaan kata. tapi dia selalu menyakitkan hati saya. . @ kata pemula yg menarik.  Merogol  memperkosa Alegori  Menggunakan lambang utk pendidikan  Contohnya. Menerangkan sesuatu perkataan secara berkias . Teks Artikel surat kabar dsbg Unsur stilistik Penggunaan slogan. .Simile.Metafora ii. metafora. Menerangkan sesuatu peristiwa secara berkias. melaporkan sesuatu kpd individu lain.Mberi gambaran watak .Bunting  mengandung .

Membezakan penggunaan tatabahasa yg betul dgn penggunaan gaya bahasa  Penggunaan tatabahasa yg betul  Penggunaan gaya bahasa yg indah Penulis dpt menggunakan gaya bahasa dgn baik  Penggunaan gaya bahasa yg tepat  Penetapan nilai estetik yg menarik & bersesuaian Kita dpt mengenalpasti aspek penggunaan wacana  Secara lisan. puisi. Panduan utk mbentuk karya yg lebih menarik  Dgn menggunakan pelbagai variasi gaya bahasa dlm karya Cara mengetengahkan unsur keindahan  Menggambar sesuatu dgn perbandingan  Penggunaan bahasa yg lembut Utk membentuk @ mggambarkan emosi  Melalui puisi & syair Menentukan nilai estetik sesebuah karya  Melalui manipulasi bahasa oleh pengarang Membangkitkan emosi dlm diri pembaca  Melalui penghayatan pembaca  Penggunaan gaya bahasa yg indah menarik penghayatan penerima. & prosa  Penulisan panjang . pengulangan & sebagainya.KEBERKESANAN STILISTIK DLM BAHASA Menjadikan karya lebih menarik  Penggunaan pelbagai gaya bahasa  Perbandingan.

Penggunaan amplop mbwa maksud sampul surat Berkaki ayam  tdak memakai selipar Ciri2 asosiasi dlm laras bahasa  Laras yg dgunakan berbentuk akademik. Ciri2 asosiasi dlm semantic     Frasa kata yg bercantum mbawa makna yg berkaitan. Bunyi kata berlainan tpi masyarakat biasa menyebutnya. Contoh. Skinner  Rangsangan & tindak balas yg berulang-ulang Bloomfield  Rangsangan  tingkahlaku  bahasa Teori kognitivis @ mentalis Gestalt   Pembelajaran akan bermakna jika menggunakan fikiran Kanak2 memiliki sistem bahasa sendiri. propaganda.3 ASOSIASI KATA & TEORI LINGUISTIK PEMEROLEHAN BAHASA  Diperolehi oleh kanak ketika berinteraksi @ berkomunikasi dgn keluarga terdekat. . Ciri2 asisiasi dlm ayat    Terdapat kata sendi @ kata yg menghubungkan ayat D situ terdpt hubungkaitnya. agama dll.   Kanak2 mperolehi bahasa secara berperingkat. suasana tenang pd ketika itu. Kanak2 mperolehi bahasa dri sumber terdekat (ibubapa) TEORI PEMEROLEHAN BAHASA Teori Behaviourisme Pavlov    Mengamalkan teori gerakbalas terlazim Mendengar perkara yg sama berulang kali peniruan Chomsky  Kanak2 dilahirkan dgn kemampuan berbahasa Lennerberg   Perkembangan bahasa berlaku secara biologi Kanak2 mpelajari sesuatu secara keseluruhan  khusus ASOSIASI Definisi Perkaitan /persamaan satu perkataan dgn perkataan dalam bahasa .

Ali sedang lena d dlm bilik. Pola paradigmatic d dlm sintaksis Sintagmatik horizontal D baca secara luaran Mcari petanda yg sama hadir dlm teks paradigmatik vertical D baca dgn mdlm Mcari tanda yg tdak ada dlm teks   ‘Pola paradigmatic d dlm linguistic bet’ & ‘pet’ d letakkan dlm cirri linguistic yg sama. menyalak. menjelir lidah  kadangkala anjing dpanggil ‘wowwow’ @ kung-kung seliter segelen sebotol secawan adnin  mengambil  segelasair paksi sintagmatik . Pola paradigmatic d dlm semiotic   mengkaji ttg makna & symbol contoh. Analisis paradigmatic  Mencari secara jelas kandungan yg wujud dlm sesebuah teks POLA-POLA PARADIGMATIK Perkataan boleh d masuk kan dlm teks asalkan bersesuaian. anjing  berkaki empat berbulu. Awan gelap  menunjukkan hari hendak hujan.  Contoh. Ali sedang nyenyak d dlm bilik Dimensi paradigmatic  Hubungan sesuatu kata yg bersifat umum dgn kata yg lebih khusus sifatnya.PERATURAN PARADIGMATIK Definisi    Kumpulan perkataan yg tidak jelas. Melibatkan perubahan penggunaan kata dlm ayat Contoh. garang.

Penilaian social penutur yg berbeza bentuk ujaran 6. Analisis dialek social 5.4 PENGENALAN KPD SOSIOLINGUISTIK KONSEP SOSIOLINGUISTIK    Mengkaji bahasa & kaitannya dgn masyarakat Membabitkan latar belakang masyarakat Mempelajari aspek kemasyarakatan bahasa BIDANG KAJIAN SOSIOLINGUISTIK     Mengkaji linguistic dlm perbualan kosong Dbangunkan dlm proses interaksi seharian Penggunaan wacana dlm perbualan seharian Penerapan nilai moral dlm bahasa lisan    Mengkaji pengaruh norma & nilai social terhdp linguistic Gaya ujaran masyarakat mengikut kelas Variasi pertuturan masyarakat berbilang kaum  Mengkaji pemanfataan unsurunsur linguistik dlm bahasa politik   Penenetuan bahasa utk sesuatu negeri Pemilihan bahasa sbg bahasa kebangsaan  Pemilihan bahasa utama dlm pendidikan   Mengkaji aspek social dlm bilingualism Tumpuan kpd kelompok minority berbagai Negara Bagaimana penutur bukan asli menggunakan bahasa tertentu utk sesuatu kegiatan. Sejauhmana penutur bukan asli taat pda bahasa pinjaman mereka. Penerapan praktikal penyelididkan sosiolinguistik .    Mengkaji variasi dan neka bahasa Memberikan maklumat social Kesan pelat Pemilihan kosa kata Menampakkan status pembicara 7 DIMENSI DLM PENYELIDIKAN SOSIOLINGUISTIK 1.   Melihat motivasi social dlm peminjaman bahasa asing. Lingkungan social tpt pertututan itu terjadi 4. Indentiti social penutur 2. Identity social pendengar 3. Tingkatan regam linguistic 7.

ideolik.    Perbualan sehari-hari Tdak mengambil kira sebutan. intonasi & pilihan perkataan Percampuran kod .  Kognitif Berkaitan dgn pengetahuan alam sekitar Berhubungkait dgn gagasan dlm proses berfikir.TUMPUAN BIDANG SOSIOLINGUISTIK        Kajian bahasa. topic. kreol. ragam bahasa Sikap terhadap bahasa lain Kesetiaan terhdp bahasa Perancanganm bahasa       Keadaan penggunaan bahasa sesuatu bangsa Mgunakan ganti nama yg berpadanan Kata2 aluan yg tersusun rapi Penggunaan nahu yg lengkap Tdak melanggar hukum tatabahasa Bersesuai dgn konteks Bahasa tidak formal 3 PECAHAN DIALEK Dialek social  Dgunakan oleh penutur mengikut kelas social Dialek daerah  Dialek yg dtutur kan dlm satu2 kawasan geografi Dialek seketika  Dialek yg dgunakan pd satu2 zaman BILINGUALISME Menguasai 2 bahasa Pertukaran kod MONOLIGUAL Menguasai 1 bahasa Sikap & kesetiaan MULTIBILINGUALISME Menguasai lebih dri 2 bahasa 2 JENIS RAGAM BAHASA Bahasa formal    Bahasa yg dguanakan dlm situasi rasmi Penggunaan bahasa yg teratur Memerklukan strategi pertuturan yg beradat  3 komponen yg mbina sikap i. bilingualism Dialek. laras bahasa Pidgin. konteks penghujaran Bahasa kebangsaan.  Sikap merupakan persepsi mental yg mberi respon sesuatu rangsangan utk menggunakan sesuatu bahasa  Bahasa yg rapi & terkawal Percampuran kod  Percampuran unsur2 bahasa yg berlainan Kod  Unsur2 bahasa yg dgunakan dlm perhubungan.

Perkembangan pembakuan bahasa 4. Bahasa akademik 4.   Perilaku Terbentuk melalui pengalaman Jelmaan dri kognitif & afektif 2 TAHAP UTAMA PERANCANGAN 3 CIRI UTAMA SIKAP TERHADAP BAHASA i. Diglosia 6. Anjakan bahasa 7. Bahasa dlm konteks social & kebudayaan 2. Bahsa rasmi 3. Masalah asimilasi bahasa minority 2. Industrialisasi & perubahan ekonomi 3. Migrasi 2. Kesetiaan bahasa Kebanggaan bahasa Kesedaran pda norma bahasa 6 PERANAN PERANCANGAN BAHASA 1. Penyatuan bangsa Factor pelstarian bahasa Sikap positif individu 6 PERKARA MEMPENGARUHI KELESTARIAN BAHASA BAHASA 1. Pengistilahan 5. Perancangan bahasa 3 FAKTOR PENYUMBANG MASALAH DLM KAJIAN SOSIOLINGUISTIK 1. Factor bahasa dgn situasi 3. Menentukan system komunikasi verbalnya berjalan lancar Dpt menyatukan negara iii.  Afektif Berkaitan dgn perasaan @ emosi Semasa menggunakan sesuatu bahasa pertuturan PERANCANGAN BAHASA  Usaha yg djlnkn oleh sesebuah negara utk. Factor fungsi penggunaan bahasa dlm masyarakat . Kehilangan prestij 6.ii. Ejaan 6. Sikap bahasa 7 PERKARA YG MENCETUSKAN PELBAGAI KEADAAN KEBAHASAAN DLM KOMUNITI 1. Tulisan 4 ASPEK PENGETAHUAN YG DPEROLEHI DRI BIDANG SOSIOLONGUISTIK 1. Kewujudan bahasa pidgin & kreol 5. Urbanisasi 5. Penentuan bahasa 2. ii. Perkembangan bilingualism 3. iii. Bahasa 2. Kepupusan bahasa 1. Bahasa pengantar dlm pendidikan 4. Pembinaan bahasa 2. Kedwibahasaan 4. Pertukaran kod bahasa 3.

Kekangan social Bahasa daerah     Berasal dri daerah eksestensi / dkenal Hidup Dipergunakan Dimiliki sebelumnya Sarjana Para pemuda Para petani 2 pola yg dlahirkan oleh bahasa daerah 1. Bahasa & variasi / dialek / laras Pandangan ahli sosiolinguistik terhadap bahasa     Bahasa dihasilkan oleh pengguna bahasa Dtentukan oleh kehendak masyarakat Penggunaan bahasa tdak hanya d kawal oleh tatabahasa Bahasa dkawal oleh peraturan bukan tatabahasa yg dpersetujui oleh masyarakat  Pengguna bahasa yg Berjaya ialah org yg patuh pd peraturan tatabahasa. Kedudukan geografi Susunan dlm masyarakat Dtentukan oleh penutur itu sendiri 3 VARIASI BAHASA variasi regional / dialek geografi membezakan bahasa yg dpakai d suatu tempat dgn tempat yg lain. variasi social-budaya  Mbezakan bahasa yg dpakai dlm kelompok social dgn kelompok social yg lain  Ciri-ciri social oleh. Bahasa daerah 3. Bahasa & kebudayaan   Menonjolkan cara hidup masyarakat Memaparkan sikap masyarakat terhadap bahasa Bahasa & variasi / dialek / laras   Dtuturkan oleh sekumpulan penutur Penutur adalah dtentukan oleh.4 PERKARA UTK MENDALAMI SOSIOLOGI 1. variasi situasi  Seseorg menuturkan bahasa mengikut situasi tertentu KAJIAN STRUKTUR SOSIOLINGUISTIK  Wanita lebih cenderung menggunakan bahasa standard kerana mereka lebih menitik beratkan status. Kekangan tatabahasa 2. Kosa kata pola-pola 2. Nilai2 tradisional . 2 jenis peraturan yg penggunaan bahasa 1. Pandangan ahli soiolinguistik terhdp bahasa 2. Bahasa & kebudayaan 4.

5. Kemajuan masyarakat penting utk perkembangan bahasa 6. Mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Ahli sekunder Pengguna bahasa melayu sbg bahasa kedua. Perkembangan bahasa byk dipengaruhi status org atasan. 2. Dipengaruhi oleh penutur bahasa 3. Sisipan Berita Harian Karangkraf 1. - Tdak menjadikan bahasa melayu sbg bahasa ibunda 1. Mempengaruhi kebudayaan penutur 7 FAKTOR PERKEMBANGAN BAHASA   Masyarakat perlu berkembang Menerbitkan istilah2 baru yg berkaitan dgn ICT. Perkembangan bahasa dikalangan masyarakat bandar lebih cepat kerana mereka terdedah dgn arus pemodenan 7. Bahasa akan berkembang sekiranya masyarakat ingin mempelajarinya. Pewujudan persatuan2 yg memperkembangkan bahasa Melayu. Golongan atasan byk membantu perkembangan bahasa. 2 Pengaruh bahasa dlm pembinaan tamadun 1.TUGAS UTAMA SOSIOLINGUISTIK  Meneliti cara yg berbeza yg dgunakan oleh masyarakat utk menyatakan perkara yg sama PENGGUNAAN BAHASA MENGIKUT KONTEKS SOSIAL DAN BUDAYA - menguasai bahasa melayu sebagai bahasa kedua BAHASA MELAYU DLM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT  Masyarakat perlu berusaha bersaing utk maju seiring dengan perkembangan ICT. Terdiri dri warga Negara & bukan warganegara Tdak kira bangsa Tanpa mengira kecekapan linguistic . 4. 2.

Kesediaan penerima / pendengar 6. Komuniti bahasa melayu siber KOMUNITI BAHASA MELAYU DI MALAYSIA    Mewujudkan komunikasi bahas melayu siber Perkongsian bahasa Ruang pengaliran maklumat Sekumpulan manusia yg menggunakan bahasa melayu d dlm aktiviti harian mereka. Mempunyai alat pertuturan 4. Ahli premier Kelompok penutur bukan keturunan melayu. Pendengar 3. Bukan keturunan melayu Menjadikan bahasa melayu sbg bahasa kedua 2 PENDEKATAN MENYELESAIKAN MASALAH KOMUNITI BAHASA MELAYU 1. Orang melayu & berketurunan melayu Bahasa ibunda Bahasa yg d warisi   Alat komunikasi Alat perhubungan antara manusia 7 FAKTOR YG MEMUNGKINKAN SESEORG ITU BERKOMUNIKASI ANTARA MEREKA 2. . Melonggarkan ciri2 keanggotaan komuniti 2 CARA PERLUASAN MENGELOMPOKKAN KELUARGA BAHASA KOMUNITI BAHASA MELAYU A B E F G C H I J D K L M 2. Peristiwa yg berlaku 1. Pembicara 2. Kemunculan factor lain bersama pembicara 5. Komuniti bahasa melayu d Malaysia 2. Menggunakan bahasa melayu sbg bahasa ibunda Kelompok keturunan melayu hasil perkhawinan campur Tdak menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa ibunda KOMUNITI BAHASA MELAYU SIBER Pohon Hipotektsis salasilah bahasa KOMUNITI BAHASA 1. Pengguna berketurunan melayu 2. Topic perbicaraan 7.5 SEMPADAN BAHASA TAKRIF BAHASA 2 KELOMPOK PENUTUR BAHASA MELAYU 1.

System lambing bunyi suara yg dipakai sbg alat perhubungan d dlm lingkungan kelompok manusia. . Punya maksud mengikut situasi tertentu. Satu penuturan yg difahami oleh masyarakat linguistic. tindalan & keadaan’ Peralatan yg dgunakan utk menyampaikan konsep realiti mereka kpd org lain. System ejaan Menyuburkan kemahiran membaca & menulis KEPELBAGAIAN BENTUK BAHASA ii. Suatu system utk mewakili benda. etika berbahasa @ dialek ruang siber. Kegagalan menggerakkan articulator Kesan Bunyi yg dkeluarkan tdak betul. Berkaitan dgn system pernafasan Menghasilkan udara melalui paru2 utk hasilkan bunyi FAKTOR KEGAGALAN BUNYI PERTUTURAN Organ pertuturan tdak dpt dgerakkan. 2 bentuk bunyi bahasa Vocal Udara dkeluarkan tanpa sebarang sekatan. Satu system maksud yg d kongsi antara mereka. Bunyi siul & berdehem tdak bermakna tapi.  Hanya tertumpu pada yg berkemampuan sahaja. i. Berkaitan dgn rongga mulut & hidung Mbunyikan pelbagai bunyi bahasa iii. PEMBENTUKAN KOD D DLM PENGUCAPAN BAHASA Berkaitan dgn otak Mentafsirkan makna bahasa Mengarahkan pergerakan alatan pertuturan Takrifan. Satu ucapan yg menepati tatabahasa yg ditetapkan. BENTUK BAHASA PERTUTURAN Bahasa terhasil dpd bunyi. Kod yg dgunakan oleh golongan pakar utk membezakan bentuk & maksud. Terdpt juga adab. 3 BGN PERTUTURAN  Dipengaruhi pelbagai aspek soSial & latar belakang pengguna. System tulisan & system ejaan yg menjadi penyampai maklumat. Pita suara bergetar. Pemikiran. Pendengar tdak dpt mentafsir makna dgn betul. Bunyi keluar dri rongga pernafasan.

konsonan berlaku sekatan udara 3 BENTUK BAHASA i. Rumi @ jawi DIALEK Merupakan variasi sesuatu bahasa. 1 isyarat = 1 makna BENTUK BAHASA TULISAN Menurunkan sesuatu maksud dlm bentuk tulisan. Komunikasi mggunakan anggota tubuh badan. iii. . Dialek daerah Dgunakan dlm sesuatu kawasan. ii. Bentuk bahasa isyarat Bentuk bahasa tulisan Bentuk bahasa lisan / pertuturan BENTUK BAHASA ISYARAT Dgunakan oleh masyarakat kurang upaya. Berlaku akibat geografi. Isyarat dgunakan semata-mata utk berkomunikasi. social @ tekanan social & pemerintah 2 JENIS DIALEK Dialek social Ditutur oleh kelompok yg sama. Penggunanya hanya terhad disesuatu kawasan sahaja.

BAHASA KOLOKIAL Bahasa sehari-hari yg dgunakan oleh masyarakat d sesuatu daerah. Penutur2 telah menukarkkanya jadi bahasa pertama. Bahasa ragam khas. Terbentuk semasa pengguna terlibat dgn sebarang urusan. Bahasa gampang. Bahasa dgunakan oleh semua golongan masyarakat. ( dgunakan oleh kumpulan tertentu) Kriteria bahasa pidgin kriteria americo Rodrigues Creole Chibaacano tekrur Bahasa Goa Amat terhad Bahas melayu pasar Tdak ada kosa kata ‘jantina’ Tuan/puan Hajah/haji Seniman/seniwati Dewa/dewi Pengaruh / dasar Bahasa Inggeris Prancis sepanyol Arab Portugis Kosa kata bahasa Pidgin Dialek geografi dlm variasi bahasa – kepelbagaian bahasa Dtentukan oleh teknikal bahasa Iaitu sebutan. Byk menggunakan perkataan singkatan. GEOGRAFI DIALEK Satu bahasa yg dgunakan d setiap daerah.6 KEPELBAGAIAN BENTUK BAHASA BENTUK2 BAHASA ISOGLOS Bermakna sama bahasa. Byk menggugurkan imbuhan dlm perkataan. Bahasa pertuturan dlm kontekd yg tdak rasmi. Mempunyai kelainan. Perdagangan Pekerjaan Pertanian Perbualan biasa BAHASA KREOL Bahasa A + Bahasa B = Bahasa C (utama). . Variasi Bentuk bahasa Sebutan Intonasi Kosakata Fonem Definisi pidgin yg lain Bahasa kacukan. kosa kata & tatabahasa BAHASA PIDGIN Bahasa yg berkembang ANTARA dua kelompok masyarakat yg tdak ada bahasa khusus. Byk dpengaruhi dialek & slanga daerah. Selalunya dsebabkan perpindahan. Bahasa yg wujud d sempadan dua daerah yg berbeza dialek. Perkataan yg dgunakan tdak formal.

Penutur & pendengar dri kwsn yg sama.. Menggunakan perkatan ‘kan’ Menggunakan dialek Penutur dlm sesuatu kwsan georafi. Bahasa yg dguna & dterima utk. kak.. Tdak mementingkan tatabahasa Tdak mementingkan tatabahasa.. Menggunakan perkataan ringkas.... Selalunya dialek bergantung pada status ekonomi @ sosial...’ Mudah mencapai maksud yg hendak disampaikan... Menggunakan gelaran2 tertentu...... Pencampuran kod Menggunakan pelbagai kod bahasa......a a.. Masyarakat terdiri dri pelbagai bangsa & keturunan. Perbincangan ringan Di kalangan penutur yg terlibat..... Ayat.CIRI2 BAHASA KOLOKIAL PERBEZAAN ANTARA BAHASA BAKU & BAHASA BASAHAN Perkataan berbeza .. Menggugurkan imbuhan. Menggunakan singkatan perkataan.a e pepet.a Pentadbiran Persekolahan Pengajian tinggi Sebaran am a... singkatan & akronim. makna serupa Bahasa baku mengapa bagaimana sedang Bentuk kependekan Bahasa baku hendak tidak sudah Perubahan bunyi Bahasa baku ambil kecil pula BAHASA BAKU Definisi Bahasa yg betul dri segi ejaan...i e taling. Tdak pentingkan tatabahasa Tdak pentingkan tatabahasa & imbuhan....... Memendekkan perkataan.u e pepet.. Mewujudkan kemesraan Penutur menggunakan penanda2 mesra... penggunaan kata & frasa..u e taling..... cik Kan.......... aku dah kata. Situasi rasmi – perundangan a. Utk mewujudkan kemesraan.. Tanda baca & laras bahasa. Selalu menggunakan isyarat & gerakgeri. Mat.e Bahasa basahan ambik kecik pulak Bahasa basahan nak tak dah Bahasa basahan kenapa Macam mana tengah Disampaikan secara lisan Perbualan secara langsung / lisan. sebutan...... Mudah difahami oleh pendengar. Pola keselarasan vokal .. Pentingkan pemahaman maksud...i e pepet. Menggunakan pertuturan seharian. isitlah.

BAHASA KEBANGSAAN “bahasa Jiwa Bangsa” menunjukkanb kepentingan bahasa dlm memupuk perpaduan antara kaum. Perlunya satu lambang penyatuan bangsa 2. USAHA MEMARTABATKAN B. . Hanya digunakan oleh golongan profesional. Suatu konsep Makna Proses Keadaan @ Sifat khusus BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA RASMI Mengeratkan hubungan masyakat malaysia. Kriteria pemilihan sbg bahasa rasmi Berupaya mengambil alih fungsi bahasa inggeris. Mudah difahami. Contoh penggunaan istilah Salah Negara yg membangun Negara yg maju Keluaran yg baru Aktiviti terjemahan Padang penembakan Hutan simpanan Tanah simpanan Melayu Tempat pertanyaan Tempat meletak kereta Ali Restoran BAHASA RASMI Bahasa yg dgunakan dlm situasi rasmi. FAKTOR PEMILIHAN BAHASA KEBANGSAAN 1.PENGGUNAAN ISTILAH Definisi Gabungan kata yg jelas menerangkan.M SBG BAHASA RASMI Kriteria penerimaan Disepakati pakar2 dlm bidang tertentu. Mewajibkan penggunaan BM d stesen TV Penggunaan BM di sukan Komanwel 1998. Pendidikan Menggunakan bahasa melayu sbg bahasa pengantar. 1 istilah = 1 bidang sahaja Melambangkan konsep dlm bidang tertentu sahaja. Istilah yg telah dpersetujui akan disebar oleh DBP. Bahasa pentadbiran Bahasa perhubungan awam Bahasa pengantar Bahasa negara betul Negara membangun Negara maju Keluaran baru Aktiviti penterjemahan Padang tembak Hutan simpan Tanah Simpan Melayu Tempat bertanya Tempat letak kereta Restoran Ali Perlembagaan persekutuan 152 Menetapkan bahasa melayu sgb bahasa rasmi. Peranan pelbagai pihak Datuk Rais Yatim Mewajibkan BM sbg bahasa rasmi dlm majlis rasmi. Desakan semangat kebangsaan yg mehu mghapuskan bahasa penjajah.

Menerbitkan lambang inspirasi & semangat kemerdekaan. Memupuk ciri2 rakyat yg relatif & seragam. Menghasilkan masyarakat yg mpunyai pandangan hidup yg hampir sama. 2. Membentuk bangsa yg berperibadi tinggi 3. 4. Menegakkan kesatuan antara kaum 6. Alat perhubungan dlm urusan rasmi dan tdak rasmi. 3. Menobatkan BM sbg sarana komunikasi yg berkesan FUNGSI BAHASA MELAYU SBG BAHASA KEBANGSAAN 1. Memupuk perpaduan rakyat 5. 5. Asas menyatikan rakyat berbilang kaum.KEDUDUKAN BM DLM PERKARA 152 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN 1. Asas bagi perjuangan rakyat 6. Membentuk masyarakat yg setia pada negara 4. . Menyaksikan bangsa yg bersatupadu 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful