1

PENGENALAN ILMU LINGUISTIK
DEFINISI Ferdinand sausure (1916) Ilmu linguistic meneliti bahasa secara umum Langacker (1987) Kajian terhadap bahasa manusia yg di hasilkan oleh alat2 pertuturan tertentu. David Crystal (1973) Kajian bahasa secara saintifik. Kajian bahasa dilihat sbg disiplin ilmu. Verhaar (1993) Kajian ilmu bahasa, bagaimana kajian itu dilaksanakan. BIDANG KAJIAN LINGUISTIK Fonetik Meneliti bunyi bahasa menurut sebutan & sifatnya Fonologi Meneliti bunyi bahasa mengikut fungsi, susunan & strukturnya. Morfologi Mengkaji struktur, bentuk, & penggolongan kata. Sintaksis Mengkaji proses pembentukan ayat. Melibatkan kajian struktur, bentuk & pembinaan ayat. Penyusunan perkataan utk mbina ayat.

Leksikografi Semantic Pragmatic Linguistic sinkronik Linguistic diakronik’ Linguistic teoritis Linguistic terapan LINGUISTIK SBG SATU DISIPLIN Koentjaraningratn (1997) Linguistic meliputi ilmu yg berkait rapat dgn ilmu social dasar. 6 subdisiplin linguistic 1. Bidang linguistic 2. Sifat telaah linguistic 3. Pendekatan objek linguistic 4. Instrument yg dgunakan 5. Penerapan linguistic 6. Teori linguistic 4 BIDANG LINGUISTIK Linguistic umum Merumus secara umum semua bahasa manusia yg bersifat ilmiah. Linguistic terapan Ilmu yg berusaha menerapkan hasil penelitian dlm bidang linguistic utk keperluan praktis. Linguistik teoritis Mengutamakan penelitian bahasa dri segi internal @ dalaman. Sejarah linguistic Uraian kronologis iaitu perkembangan bahasa. 2 Sifat telaah linguistic i. Linguistic mikro Kajian lebih sempit - Bersifat internal

ii.

Linguistic makro - Kajian lebih luas - Bersifat esternal

Tesaurus B,Melayu Binaan @ rangka sesuatu bahasa Kamus Linguistik Struktur batin - Struktur frasa - Struktur semantic STRUKTUR BAHASA - Fonem - Morfem - Kata - Frasa - Klausa - ayat - wacana fonem mengkaji system bunyi bahasa morfem mengkaji pembentukan kata kata bentuk yg bebas & terkecil mpunyai makna frasa

Pendekatan objek linguistic Bagaimana menganalisis bahasa 4 cara melihat bahasa i. Deskriftif ii. Historis komparatif iii. Kontrasif iv. Sinkronik v. Diakronik Ilmu yg berkaitan dgn linguistic Psikologi, antropologi, sisiologi 3 cara penerapan linguistic i. Dialektologi - Membanding bahasa serumpun utk mcari titik persamaan & perbezaan ii. Leksikografi - Kajian ttg kosa kata Leksikostatik Kajian ttg umur kata sejak kewujudannya.

iii.

-

STRUKTUR BAHASA Definisi Kamus Za’ba System rangka sesebuah karya sastera Kamus dewan edisi ketiga - Cara sesuatu terbina - Menggunakan pelbagai bgn - Spt unsur @ aspek Mbentuk pola @ system - Spt struktur dlm B.Melayu

unsure terkecil dlm bidang sintaksis Dgunakan utk bina ayat Mpunyai inti & penerang

Klausa

-

-

Terdiri dpd subjek & predikat Juga d panggil anak ayat Boleh terdpt dlm ayat besar yg dhubungkan dgn kata hubung. Terdiri kpd 2 jenis; i. Klausa bebas ( boleh berdiri sendiri)

Wacana  Unit bahasa yg melebihi batas ayat  Terdiri dpd. Ayat   Klausa tak bebas (tdak boleh berdiri sendiri) Unsur yg paling tinggi dlm tatabahasa Tdpt unsur kata. 5. ketekstualan wacana Tautan Rencana Tujuan Penerimaan Maklumat Keadaan Inteteks KETERANGAN CIRI KETEKSTUALAN WACANA 1.frasa & klausa 3.  Maklumat baru= maklumat yg baru dnyatakan. PENGALAMAN BAHASA Perkembangan B. Maklumat  Wacana harus mpunyai maklumat  Maklumat lama = maklumat yg dnyatakan pd peringkat awal. Rencana  Kesinambungan idea yang bermakna  Asas dlm pembinaan wacana .Dialog dsbg  Terletak pada kedudukan yg tertinggi selepas ayat 7 ciri 1.Sejumlah ayat .ii. Penerimaan  Wacana harus mpunyai penerima  Tahap penerimaan itu tinggi jika dia memahami wacana tersebut. 5. Interteks  Satu wacana bergantung kpd wacana yg lain  Wacana lain mbantu pembaca memahami sesuatu wacana  Pemahaman bergantung terhdp pengetahuan terhdp yg d baca.Ayat . 4. 7. 2.Melayu bermula dgn tulisan rumi Latin. . Keadaan  Wacana harus relevan dgn situasi ujaran  Harus sesuai dgn keadaan  Perkataan. Era sebelum merdeka  Dilakukan oleh pedagang. 4. 6.Buku . 3.Melayu melalui byk pengalaman bahasa yg bermakna. Tautan  Keserasian hubungan antara linguistik  Keserasian frasa dgn ayat  Dpt mewujudkan kesinambungan antara teks 2.Ceraian bab . Tujuan  Harus mpunyai tujuan  Tujuan dtentukan oleh penulis  Perlu mpunyai interaksi yg komunikatif  Tujuan menentukan jenis wacana yg dgunakan.Susunan ayat . 6. pengembara & penjelajah  Penulisan ttg B. frasa & ayat harus sesuai dgn situasi 7.

Menyeragamkan gaya bahasa & variasi bahasa . pedagang masih terus menulis B. .Tidak memusnahkan bahasa melayu Abad ke-13 .Menjadi alat utk mengekspresikan maksud & keinginan masyarakat.melayu . buku dlm pelbagai bidang ilmu.Menyusun daftar kata MelayuItali Vocaboli De Quedti Popoli Mori . Penggunaan bahasa. Rumpun keluarga bahasa Melayupolynesia.     Era selepas merdeka  Sebelum 1969 .Penulisan 2 pucuk surat dlm bahasa hikayat . 1522 – penemuan perihal B.Dri Raja Ternate  Raja Timor - Mendaulatkan bahasa Melayu Dijadikan bahasa rasmi   PERANAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 1956 – pelbagai kegiatan & aktiviti telah djalankan.Terus berkembang .  Mengukuhkan perpaduan kaum  Meneguhkan nilai2 murni. .Melayu dlm senarai pelayaran Pigafetta dri Itali (mgunakan tulisan Latin) 1522 ( Antonio Pigafetta) .Melayu jadi alat perhubungan moden.Melayu dgn rumi.Dikenali sbg bahasa Melayu  Sesudah 13 Mei 1969 . . Peranan – menerbitkan kamus. Abad ke-20 – B. MELAYU DLM P/P  Menjadi m/p teras dlm SPM & STPM  Penggunaan bahasa peribumi akan dpt mengekalkan keaslian dan kreativiti pemikiran.Golongan pengembara.Asas budaya yg hampir sama. PEMBINAAN TAMADUN MELAYU  B.Membina martabat bangsa .Dikenali sbg bahasa Kebangsaan Abad ke-20  .Menerbitkan kamus Melayu Itali yg pertama Abad ke-16 .Melayu berupaya mengungkapkan peranannya dlm pelbagai bidang  Menonjolkan cara kehidupan bangsanya.Melahirkan bangsa yg berilmu pengetahuan .Buat catatan dlm B. PENGGUNAAN B.

Alat untuk berfikir Bahasa mengungkapkan apa yg tersirat dlm fikiran .Pendedahan gejala social yg negative 6.Merapatkan hubungan dlm masyarakat setempat .Meneguhkan nilai2 dlm masyarakat 5.Menyatakan apa yg terlintas dlm fikiran .Menceritakan pengalaman .Hakim mbicarakan pesalah 9.Luahan secara lisan .Penulis mengekpresi diri melalui tulisan .Meluah/ menceritakan semula dgn menggunakan bahasa. ddengar.Melahirkan perasaan .Mewujudkan pelbagai aktiviti . @ dibaca .Pendidikan moral dan .Paparan melalui bahasa badan 7. Alat perakam Merakam semua yg dlihat.Nyanyian.Menghuraikan sesuatu pengalaman . Mengekpresikan diri .Mengambil bahagian .Bayi menyatakan kehendaknya .Bahasa dlm fikiran boleh dlm dluahkan bentuk tulisan .Menciptakan kerja sama . Alat pengawalan social Informasi masalah social . Makna fungsi bahasa Hubungan satu satuan dgn unsur2 gramatikal.Menyatakan apa yg tersirat dlm dada 3.Meluahkan perasaan 2.Mhasilkan bahan penulisan . Unsur kebudayaan .Merencanakan masa depan 4.Mengeluarkan idea . Saluran perumusan maksud . leksikal & fonologi 14 FUNGSI 1. Meminta lawan bicara / mengarah Komander memberi arahan . Mengekpresikan perasaan . pelbagai aktiviti seni . Pencetus ideasional .PENYERAPAN BAHASA ASING Bahasa Sanskrit Penyerapan kosa kata Dialek Tatabahasa Bahasa Inggeris Perbendaharaan kata Morfologi Sintaksis Bahasa Arab Kitab Hikayat FUNGSI BAHASA Bila bahasa boleh berfungsi Bila bahasa itu telah seragam penggunaannya melalui perbendaharaan & pengimbuhan.Mengggalakkan integrasi . 8.

Pendukung pertumbuhan budaya Ilmu pengetahuan & teknologi .Bahasa menyebarkan maklumat 14.Tekstual 12. Ding-dong  Bahasa muncul dri keupayaan manusia mberi respon kpd bunyi yg dhasilkan oleh alam. Menunjukkan sudut pandang kita . Pendukung perkembangan ICT .Pemilikan ICT .Pendidikan kita .10.menyampaikan pesanan melalui tulisan 11.Bahasa membantu penguasaan ICT . Pooh-pooh  Bahasa berasal dri teriakan kuat @ seruan keras Kamarudin & siti Hajar (1997:14)  Terhasil dpd bilingualisme ( pertembungan bahasa)  Penutur yg berlainan akan mewujudkan satu bahasa supaya mudah berkomunikasi Harimurti Kridallaksana (1982:55)  Dri perolehan bahasa kanak2 Kamus Dewan (2004:302)  Bahasa terbentuk dri dialek  Dialek yg berbeza mendorong pembentukan satu bahasa yg difahami bersama.Mencerminkan keperibadian 13.Bahasa menjadi cermin diri kita . pertuturan .Asal-usul bangsa .Penyapaan.medium utk lawan bicara . Nik Safiah Karim (1975)  Bahasa terbentuk dri symbol . Sumarsono (2004:72)  Bahasa itu hadir dri ksedaran manusia Bloomfield Bow-bow  bahasa muncul dpd kepupayaan manusia utk meniru suara2 lain. Mengungkap interpersonal manusia .Mpkembangkan kemahiran ICT PERANAN FAKTOR PEMBENTUKAN BAHASA Condillac (1968) Bahasa berasal dri berasal dri suara & gerak-geri badan yg mpunyai sifat naluri. Sebagai alat komunikasi .Membangun hubungan social .

iv.paradox gaya pertentangan .2 STILISTIK   Penggunaan prinsip linguistic dlm bahan sastera.mengalami pengguguran bunyi DEFINISI Kamus Indonesia Ilmu kebahasaan yg mpelajari gaya bahasa Leech Pembelajaran gaya ilmu linguistic Chvatik Kajian teks sastera Cummings & Simmons Pembelajaran bahasa dlm teks sastera Aminuddin Pengajian ttg cara menggunakan system tanda dlm penulisan dlm menyampaikan. 6 BAHAGIAN STLISTIK KAJIAN BAHASA i.Imejan . iii.Simile ii. Menganalisis system linguistic karya sastera ii. Menghayati variasi pemakaian bahasa yg normal & tujuan estetiknya.Metafora .Pleonasme . .aliterasi . Kajian kauantitatif utk mbuktikan ciri2 keindahan bahasa dlm karya sastera.asonansi . gaya bahasa perbandingan .Ideologi dlm sasteranya Kamus Linguistik Iilmu yg menyelidiki bahasa yg dgunakan dlm karya sastera.Objek & peristiwa .Personifikasi . 2 PENDEKATAN MENGKAJI KARYA SASTERA i.  Teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan dlm penulisan.epifora . Gaya bahasa pertentangan .rima sinkof gaya penyirnaan / penyingkatan . Nik Hassan Basri  Teknik pemakaian bahasa dlm penulisan  Kajian gaya bahasa utk memahami sesuatu penulisan Keris Mas  Mengkaji gaya sastera untuk menilai & memahami sesebuah teks sastera.anaphora .Hiperbola .sinkof .Gagasan .inversi . Za’ba  Kajian ttg teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan dlm penulisan. .

Tdak mementingkan kenahuannya. gaya bahasa pertautan ... Contoh. - Antonomasia gelaran2 dlm sesuatu jabatan Alusi mengaitkan sesuatu dgn bayangan masa lalu.’ menggambarkan ayam berkokok. Sinekdok Perkataan yg mbawa maksud sepenuhnya..batang hidungnya pun tak nampak.. jenama sesuatu brg. Eufemisme Ungkapan halus yg dgunakan utk ganti perkataan yg lebih kasar.. Cenderung mggunakan ayat pendek.perangai kamu ni mcm Mat Jenin’. Fitur tetap stilistik Dialek Fungsi Dgunakan dgn sama bahasa Teks Mengikut daerah geografi Unsur stilistik Berlainan dri bentuk standard Individu Fungsi Dgunakan dlm pergaulan santai Teks Bahasa seharian Unsur stilistik Kesantaian.. Epitet (frasa yg menggantikan / menerangkan sesuatu benda / org) contoh. Contoh. Eponim Menggunakan nama seseorg utk menghubungkan dgn sifat org lain... klasik & kini Unsur stilistik Struktur mengikut zaman itu - - - ..menghubungkan yg memiliki ciri tertentu dgn yg lain. ‘. Masa Fungsi Mberi pemahaman kpd penerima sesuai dgn masa peristiwa berlaku Teks Bahasa kuno.v. beranak  bersalin... Metanimia Menjelaskan ttg nama.. Contoh. mudah. ‘loceng pagi. Contoh... STILISTIK DLM BAHASA 1..

tapi dia selalu menyakitkan hati saya. Wacana Fungsi Informasi. metafora. .Bunting  mengandung .Simile. .  Merogol  memperkosa Alegori  Menggunakan lambang utk pendidikan  Contohnya. Fitur sementara stilistik  Laras bahasa Fungsi Menghuraikan sesuatu hal bgi bidang yg berbeza-beza Teks Menghuraikan aspek2 dri bidang yg berbeza-beza Unsur stilistik byk perbezaan kata. melaporkan sesuatu kpd individu lain. Watak sang kancil Antilesis  Mbandingkan 2 perkara yg berlainan dlm masa yg sama  Walaupun sya syg dia. eufemisme Eufemisme  Utk mperhaluskan kata @ ucapan.Mberi gambaran watak . @ kata pemula yg menarik. Bahasa pergaulan rasmi Fungsi Melaksanakan hubungan rasmi antara pegawai Teks Bersifat pemerintah Unsur stilistik Konstruk ayat yg rumit & kurang berperasaan Gaya bahasa rasmi Fungsi  Penyampaian kebenaran ilmu  Pembuktian logic & objektif Teks  Karangan ilmiah  Komentar  Kuliah Unsur stilistik  Kata2 yg neutral  Tiada nilai sastera  Tiada warna emosi BAHASA PERBANDINGAN Fungsi i. 2. Menerangkan sesuatu perkataan secara berkias . Teks Artikel surat kabar dsbg Unsur stilistik Penggunaan slogan.Metafora ii. Menerangkan sesuatu peristiwa secara berkias. personifikasi. ayat & byk imbuhan  Status Fungsi Menentukan konteks & status penuturnya Teks Dtuturkan mgikut status pemakai Unsur stilistik Intonasi yg berbeza 3.

KEBERKESANAN STILISTIK DLM BAHASA Menjadikan karya lebih menarik  Penggunaan pelbagai gaya bahasa  Perbandingan. pengulangan & sebagainya. puisi. Membezakan penggunaan tatabahasa yg betul dgn penggunaan gaya bahasa  Penggunaan tatabahasa yg betul  Penggunaan gaya bahasa yg indah Penulis dpt menggunakan gaya bahasa dgn baik  Penggunaan gaya bahasa yg tepat  Penetapan nilai estetik yg menarik & bersesuaian Kita dpt mengenalpasti aspek penggunaan wacana  Secara lisan. & prosa  Penulisan panjang . Panduan utk mbentuk karya yg lebih menarik  Dgn menggunakan pelbagai variasi gaya bahasa dlm karya Cara mengetengahkan unsur keindahan  Menggambar sesuatu dgn perbandingan  Penggunaan bahasa yg lembut Utk membentuk @ mggambarkan emosi  Melalui puisi & syair Menentukan nilai estetik sesebuah karya  Melalui manipulasi bahasa oleh pengarang Membangkitkan emosi dlm diri pembaca  Melalui penghayatan pembaca  Penggunaan gaya bahasa yg indah menarik penghayatan penerima.

Ciri2 asosiasi dlm semantic     Frasa kata yg bercantum mbawa makna yg berkaitan. Penggunaan amplop mbwa maksud sampul surat Berkaki ayam  tdak memakai selipar Ciri2 asosiasi dlm laras bahasa  Laras yg dgunakan berbentuk akademik. propaganda. agama dll.3 ASOSIASI KATA & TEORI LINGUISTIK PEMEROLEHAN BAHASA  Diperolehi oleh kanak ketika berinteraksi @ berkomunikasi dgn keluarga terdekat. Bunyi kata berlainan tpi masyarakat biasa menyebutnya. Contoh. Kanak2 mperolehi bahasa dri sumber terdekat (ibubapa) TEORI PEMEROLEHAN BAHASA Teori Behaviourisme Pavlov    Mengamalkan teori gerakbalas terlazim Mendengar perkara yg sama berulang kali peniruan Chomsky  Kanak2 dilahirkan dgn kemampuan berbahasa Lennerberg   Perkembangan bahasa berlaku secara biologi Kanak2 mpelajari sesuatu secara keseluruhan  khusus ASOSIASI Definisi Perkaitan /persamaan satu perkataan dgn perkataan dalam bahasa . suasana tenang pd ketika itu. Skinner  Rangsangan & tindak balas yg berulang-ulang Bloomfield  Rangsangan  tingkahlaku  bahasa Teori kognitivis @ mentalis Gestalt   Pembelajaran akan bermakna jika menggunakan fikiran Kanak2 memiliki sistem bahasa sendiri.   Kanak2 mperolehi bahasa secara berperingkat. Ciri2 asisiasi dlm ayat    Terdapat kata sendi @ kata yg menghubungkan ayat D situ terdpt hubungkaitnya. .

menyalak. Pola paradigmatic d dlm sintaksis Sintagmatik horizontal D baca secara luaran Mcari petanda yg sama hadir dlm teks paradigmatik vertical D baca dgn mdlm Mcari tanda yg tdak ada dlm teks   ‘Pola paradigmatic d dlm linguistic bet’ & ‘pet’ d letakkan dlm cirri linguistic yg sama. Ali sedang lena d dlm bilik.  Contoh. menjelir lidah  kadangkala anjing dpanggil ‘wowwow’ @ kung-kung seliter segelen sebotol secawan adnin  mengambil  segelasair paksi sintagmatik . anjing  berkaki empat berbulu.PERATURAN PARADIGMATIK Definisi    Kumpulan perkataan yg tidak jelas. Awan gelap  menunjukkan hari hendak hujan. Melibatkan perubahan penggunaan kata dlm ayat Contoh. Pola paradigmatic d dlm semiotic   mengkaji ttg makna & symbol contoh. garang. Analisis paradigmatic  Mencari secara jelas kandungan yg wujud dlm sesebuah teks POLA-POLA PARADIGMATIK Perkataan boleh d masuk kan dlm teks asalkan bersesuaian. Ali sedang nyenyak d dlm bilik Dimensi paradigmatic  Hubungan sesuatu kata yg bersifat umum dgn kata yg lebih khusus sifatnya.

Tingkatan regam linguistic 7. Analisis dialek social 5. Sejauhmana penutur bukan asli taat pda bahasa pinjaman mereka. Indentiti social penutur 2. Penerapan praktikal penyelididkan sosiolinguistik . Lingkungan social tpt pertututan itu terjadi 4.    Mengkaji variasi dan neka bahasa Memberikan maklumat social Kesan pelat Pemilihan kosa kata Menampakkan status pembicara 7 DIMENSI DLM PENYELIDIKAN SOSIOLINGUISTIK 1. Penilaian social penutur yg berbeza bentuk ujaran 6.   Melihat motivasi social dlm peminjaman bahasa asing.4 PENGENALAN KPD SOSIOLINGUISTIK KONSEP SOSIOLINGUISTIK    Mengkaji bahasa & kaitannya dgn masyarakat Membabitkan latar belakang masyarakat Mempelajari aspek kemasyarakatan bahasa BIDANG KAJIAN SOSIOLINGUISTIK     Mengkaji linguistic dlm perbualan kosong Dbangunkan dlm proses interaksi seharian Penggunaan wacana dlm perbualan seharian Penerapan nilai moral dlm bahasa lisan    Mengkaji pengaruh norma & nilai social terhdp linguistic Gaya ujaran masyarakat mengikut kelas Variasi pertuturan masyarakat berbilang kaum  Mengkaji pemanfataan unsurunsur linguistik dlm bahasa politik   Penenetuan bahasa utk sesuatu negeri Pemilihan bahasa sbg bahasa kebangsaan  Pemilihan bahasa utama dlm pendidikan   Mengkaji aspek social dlm bilingualism Tumpuan kpd kelompok minority berbagai Negara Bagaimana penutur bukan asli menggunakan bahasa tertentu utk sesuatu kegiatan. Identity social pendengar 3.

bilingualism Dialek. ragam bahasa Sikap terhadap bahasa lain Kesetiaan terhdp bahasa Perancanganm bahasa       Keadaan penggunaan bahasa sesuatu bangsa Mgunakan ganti nama yg berpadanan Kata2 aluan yg tersusun rapi Penggunaan nahu yg lengkap Tdak melanggar hukum tatabahasa Bersesuai dgn konteks Bahasa tidak formal 3 PECAHAN DIALEK Dialek social  Dgunakan oleh penutur mengikut kelas social Dialek daerah  Dialek yg dtutur kan dlm satu2 kawasan geografi Dialek seketika  Dialek yg dgunakan pd satu2 zaman BILINGUALISME Menguasai 2 bahasa Pertukaran kod MONOLIGUAL Menguasai 1 bahasa Sikap & kesetiaan MULTIBILINGUALISME Menguasai lebih dri 2 bahasa 2 JENIS RAGAM BAHASA Bahasa formal    Bahasa yg dguanakan dlm situasi rasmi Penggunaan bahasa yg teratur Memerklukan strategi pertuturan yg beradat  3 komponen yg mbina sikap i.    Perbualan sehari-hari Tdak mengambil kira sebutan. topic.  Sikap merupakan persepsi mental yg mberi respon sesuatu rangsangan utk menggunakan sesuatu bahasa  Bahasa yg rapi & terkawal Percampuran kod  Percampuran unsur2 bahasa yg berlainan Kod  Unsur2 bahasa yg dgunakan dlm perhubungan. kreol. konteks penghujaran Bahasa kebangsaan. laras bahasa Pidgin.TUMPUAN BIDANG SOSIOLINGUISTIK        Kajian bahasa. ideolik. intonasi & pilihan perkataan Percampuran kod .  Kognitif Berkaitan dgn pengetahuan alam sekitar Berhubungkait dgn gagasan dlm proses berfikir.

Perkembangan bilingualism 3. Sikap bahasa 7 PERKARA YG MENCETUSKAN PELBAGAI KEADAAN KEBAHASAAN DLM KOMUNITI 1.  Afektif Berkaitan dgn perasaan @ emosi Semasa menggunakan sesuatu bahasa pertuturan PERANCANGAN BAHASA  Usaha yg djlnkn oleh sesebuah negara utk. iii. Pertukaran kod bahasa 3. Bahsa rasmi 3.   Perilaku Terbentuk melalui pengalaman Jelmaan dri kognitif & afektif 2 TAHAP UTAMA PERANCANGAN 3 CIRI UTAMA SIKAP TERHADAP BAHASA i. Pengistilahan 5. Perkembangan pembakuan bahasa 4. Perancangan bahasa 3 FAKTOR PENYUMBANG MASALAH DLM KAJIAN SOSIOLINGUISTIK 1. Migrasi 2. Kewujudan bahasa pidgin & kreol 5. Tulisan 4 ASPEK PENGETAHUAN YG DPEROLEHI DRI BIDANG SOSIOLONGUISTIK 1. Bahasa 2. Industrialisasi & perubahan ekonomi 3. Menentukan system komunikasi verbalnya berjalan lancar Dpt menyatukan negara iii. Anjakan bahasa 7. Kehilangan prestij 6. Pembinaan bahasa 2. Kepupusan bahasa 1. Kesetiaan bahasa Kebanggaan bahasa Kesedaran pda norma bahasa 6 PERANAN PERANCANGAN BAHASA 1. Ejaan 6. Bahasa pengantar dlm pendidikan 4. Kedwibahasaan 4. Masalah asimilasi bahasa minority 2. Factor bahasa dgn situasi 3. Diglosia 6. ii. Bahasa akademik 4. Bahasa dlm konteks social & kebudayaan 2.ii. Urbanisasi 5. Penyatuan bangsa Factor pelstarian bahasa Sikap positif individu 6 PERKARA MEMPENGARUHI KELESTARIAN BAHASA BAHASA 1. Factor fungsi penggunaan bahasa dlm masyarakat . Penentuan bahasa 2.

Kekangan tatabahasa 2. Kosa kata pola-pola 2. Bahasa & kebudayaan   Menonjolkan cara hidup masyarakat Memaparkan sikap masyarakat terhadap bahasa Bahasa & variasi / dialek / laras   Dtuturkan oleh sekumpulan penutur Penutur adalah dtentukan oleh. Bahasa & variasi / dialek / laras Pandangan ahli sosiolinguistik terhadap bahasa     Bahasa dihasilkan oleh pengguna bahasa Dtentukan oleh kehendak masyarakat Penggunaan bahasa tdak hanya d kawal oleh tatabahasa Bahasa dkawal oleh peraturan bukan tatabahasa yg dpersetujui oleh masyarakat  Pengguna bahasa yg Berjaya ialah org yg patuh pd peraturan tatabahasa. Bahasa daerah 3. 2 jenis peraturan yg penggunaan bahasa 1. Kedudukan geografi Susunan dlm masyarakat Dtentukan oleh penutur itu sendiri 3 VARIASI BAHASA variasi regional / dialek geografi membezakan bahasa yg dpakai d suatu tempat dgn tempat yg lain. variasi situasi  Seseorg menuturkan bahasa mengikut situasi tertentu KAJIAN STRUKTUR SOSIOLINGUISTIK  Wanita lebih cenderung menggunakan bahasa standard kerana mereka lebih menitik beratkan status. Nilai2 tradisional . Bahasa & kebudayaan 4.4 PERKARA UTK MENDALAMI SOSIOLOGI 1. variasi social-budaya  Mbezakan bahasa yg dpakai dlm kelompok social dgn kelompok social yg lain  Ciri-ciri social oleh. Kekangan social Bahasa daerah     Berasal dri daerah eksestensi / dkenal Hidup Dipergunakan Dimiliki sebelumnya Sarjana Para pemuda Para petani 2 pola yg dlahirkan oleh bahasa daerah 1. Pandangan ahli soiolinguistik terhdp bahasa 2.

Dipengaruhi oleh penutur bahasa 3. Terdiri dri warga Negara & bukan warganegara Tdak kira bangsa Tanpa mengira kecekapan linguistic . Pewujudan persatuan2 yg memperkembangkan bahasa Melayu. Sisipan Berita Harian Karangkraf 1. Ahli sekunder Pengguna bahasa melayu sbg bahasa kedua. 4. 2. Perkembangan bahasa byk dipengaruhi status org atasan. Golongan atasan byk membantu perkembangan bahasa. Mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat.TUGAS UTAMA SOSIOLINGUISTIK  Meneliti cara yg berbeza yg dgunakan oleh masyarakat utk menyatakan perkara yg sama PENGGUNAAN BAHASA MENGIKUT KONTEKS SOSIAL DAN BUDAYA - menguasai bahasa melayu sebagai bahasa kedua BAHASA MELAYU DLM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT  Masyarakat perlu berusaha bersaing utk maju seiring dengan perkembangan ICT. - Tdak menjadikan bahasa melayu sbg bahasa ibunda 1. 2. 5. Perkembangan bahasa dikalangan masyarakat bandar lebih cepat kerana mereka terdedah dgn arus pemodenan 7. 2 Pengaruh bahasa dlm pembinaan tamadun 1. Mempengaruhi kebudayaan penutur 7 FAKTOR PERKEMBANGAN BAHASA   Masyarakat perlu berkembang Menerbitkan istilah2 baru yg berkaitan dgn ICT. Kemajuan masyarakat penting utk perkembangan bahasa 6. Bahasa akan berkembang sekiranya masyarakat ingin mempelajarinya.

. Kemunculan factor lain bersama pembicara 5. Peristiwa yg berlaku 1. Komuniti bahasa melayu siber KOMUNITI BAHASA MELAYU DI MALAYSIA    Mewujudkan komunikasi bahas melayu siber Perkongsian bahasa Ruang pengaliran maklumat Sekumpulan manusia yg menggunakan bahasa melayu d dlm aktiviti harian mereka. Melonggarkan ciri2 keanggotaan komuniti 2 CARA PERLUASAN MENGELOMPOKKAN KELUARGA BAHASA KOMUNITI BAHASA MELAYU A B E F G C H I J D K L M 2. Komuniti bahasa melayu d Malaysia 2. Ahli premier Kelompok penutur bukan keturunan melayu. Menggunakan bahasa melayu sbg bahasa ibunda Kelompok keturunan melayu hasil perkhawinan campur Tdak menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa ibunda KOMUNITI BAHASA MELAYU SIBER Pohon Hipotektsis salasilah bahasa KOMUNITI BAHASA 1.5 SEMPADAN BAHASA TAKRIF BAHASA 2 KELOMPOK PENUTUR BAHASA MELAYU 1. Bukan keturunan melayu Menjadikan bahasa melayu sbg bahasa kedua 2 PENDEKATAN MENYELESAIKAN MASALAH KOMUNITI BAHASA MELAYU 1. Pengguna berketurunan melayu 2. Pendengar 3. Pembicara 2. Mempunyai alat pertuturan 4. Orang melayu & berketurunan melayu Bahasa ibunda Bahasa yg d warisi   Alat komunikasi Alat perhubungan antara manusia 7 FAKTOR YG MEMUNGKINKAN SESEORG ITU BERKOMUNIKASI ANTARA MEREKA 2. Kesediaan penerima / pendengar 6. Topic perbicaraan 7.

System lambing bunyi suara yg dipakai sbg alat perhubungan d dlm lingkungan kelompok manusia. Berkaitan dgn rongga mulut & hidung Mbunyikan pelbagai bunyi bahasa iii. Pendengar tdak dpt mentafsir makna dgn betul. Suatu system utk mewakili benda. Kod yg dgunakan oleh golongan pakar utk membezakan bentuk & maksud. Berkaitan dgn system pernafasan Menghasilkan udara melalui paru2 utk hasilkan bunyi FAKTOR KEGAGALAN BUNYI PERTUTURAN Organ pertuturan tdak dpt dgerakkan. i. System tulisan & system ejaan yg menjadi penyampai maklumat. Pita suara bergetar. Satu penuturan yg difahami oleh masyarakat linguistic. 3 BGN PERTUTURAN  Dipengaruhi pelbagai aspek soSial & latar belakang pengguna. Kegagalan menggerakkan articulator Kesan Bunyi yg dkeluarkan tdak betul. Punya maksud mengikut situasi tertentu. PEMBENTUKAN KOD D DLM PENGUCAPAN BAHASA Berkaitan dgn otak Mentafsirkan makna bahasa Mengarahkan pergerakan alatan pertuturan Takrifan. Satu system maksud yg d kongsi antara mereka. . etika berbahasa @ dialek ruang siber. Satu ucapan yg menepati tatabahasa yg ditetapkan. Bunyi siul & berdehem tdak bermakna tapi. tindalan & keadaan’ Peralatan yg dgunakan utk menyampaikan konsep realiti mereka kpd org lain. System ejaan Menyuburkan kemahiran membaca & menulis KEPELBAGAIAN BENTUK BAHASA ii. Terdpt juga adab. 2 bentuk bunyi bahasa Vocal Udara dkeluarkan tanpa sebarang sekatan.  Hanya tertumpu pada yg berkemampuan sahaja. Bunyi keluar dri rongga pernafasan. BENTUK BAHASA PERTUTURAN Bahasa terhasil dpd bunyi. Pemikiran.

Penggunanya hanya terhad disesuatu kawasan sahaja.konsonan berlaku sekatan udara 3 BENTUK BAHASA i. Rumi @ jawi DIALEK Merupakan variasi sesuatu bahasa. Komunikasi mggunakan anggota tubuh badan. iii. 1 isyarat = 1 makna BENTUK BAHASA TULISAN Menurunkan sesuatu maksud dlm bentuk tulisan. social @ tekanan social & pemerintah 2 JENIS DIALEK Dialek social Ditutur oleh kelompok yg sama. Berlaku akibat geografi. ii. . Isyarat dgunakan semata-mata utk berkomunikasi. Dialek daerah Dgunakan dlm sesuatu kawasan. Bentuk bahasa isyarat Bentuk bahasa tulisan Bentuk bahasa lisan / pertuturan BENTUK BAHASA ISYARAT Dgunakan oleh masyarakat kurang upaya.

Bahasa pertuturan dlm kontekd yg tdak rasmi. Selalunya dsebabkan perpindahan. Bahasa ragam khas. Bahasa gampang. Byk menggunakan perkataan singkatan. ( dgunakan oleh kumpulan tertentu) Kriteria bahasa pidgin kriteria americo Rodrigues Creole Chibaacano tekrur Bahasa Goa Amat terhad Bahas melayu pasar Tdak ada kosa kata ‘jantina’ Tuan/puan Hajah/haji Seniman/seniwati Dewa/dewi Pengaruh / dasar Bahasa Inggeris Prancis sepanyol Arab Portugis Kosa kata bahasa Pidgin Dialek geografi dlm variasi bahasa – kepelbagaian bahasa Dtentukan oleh teknikal bahasa Iaitu sebutan. . GEOGRAFI DIALEK Satu bahasa yg dgunakan d setiap daerah. Terbentuk semasa pengguna terlibat dgn sebarang urusan. BAHASA KOLOKIAL Bahasa sehari-hari yg dgunakan oleh masyarakat d sesuatu daerah. Byk dpengaruhi dialek & slanga daerah. Variasi Bentuk bahasa Sebutan Intonasi Kosakata Fonem Definisi pidgin yg lain Bahasa kacukan. Byk menggugurkan imbuhan dlm perkataan. Perkataan yg dgunakan tdak formal.6 KEPELBAGAIAN BENTUK BAHASA BENTUK2 BAHASA ISOGLOS Bermakna sama bahasa. kosa kata & tatabahasa BAHASA PIDGIN Bahasa yg berkembang ANTARA dua kelompok masyarakat yg tdak ada bahasa khusus. Perdagangan Pekerjaan Pertanian Perbualan biasa BAHASA KREOL Bahasa A + Bahasa B = Bahasa C (utama). Bahasa yg wujud d sempadan dua daerah yg berbeza dialek. Mempunyai kelainan. Bahasa dgunakan oleh semua golongan masyarakat. Penutur2 telah menukarkkanya jadi bahasa pertama.

Bahasa yg dguna & dterima utk.... Mudah difahami oleh pendengar. cik Kan......a Pentadbiran Persekolahan Pengajian tinggi Sebaran am a... kak.a a.. Menggunakan singkatan perkataan.. Menggunakan gelaran2 tertentu. Mewujudkan kemesraan Penutur menggunakan penanda2 mesra...... penggunaan kata & frasa.. singkatan & akronim...... sebutan. Situasi rasmi – perundangan a.’ Mudah mencapai maksud yg hendak disampaikan... Mat. Menggunakan perkatan ‘kan’ Menggunakan dialek Penutur dlm sesuatu kwsan georafi..e Bahasa basahan ambik kecik pulak Bahasa basahan nak tak dah Bahasa basahan kenapa Macam mana tengah Disampaikan secara lisan Perbualan secara langsung / lisan..... Masyarakat terdiri dri pelbagai bangsa & keturunan..... Pentingkan pemahaman maksud. makna serupa Bahasa baku mengapa bagaimana sedang Bentuk kependekan Bahasa baku hendak tidak sudah Perubahan bunyi Bahasa baku ambil kecil pula BAHASA BAKU Definisi Bahasa yg betul dri segi ejaan..u e pepet.. Selalu menggunakan isyarat & gerakgeri. Menggunakan perkataan ringkas. Tdak mementingkan tatabahasa Tdak mementingkan tatabahasa.CIRI2 BAHASA KOLOKIAL PERBEZAAN ANTARA BAHASA BAKU & BAHASA BASAHAN Perkataan berbeza ... Menggunakan pertuturan seharian. Penutur & pendengar dri kwsn yg sama..a e pepet...u e taling... Pencampuran kod Menggunakan pelbagai kod bahasa.... Memendekkan perkataan. Ayat.......i e taling. Selalunya dialek bergantung pada status ekonomi @ sosial. Tanda baca & laras bahasa.i e pepet..... Perbincangan ringan Di kalangan penutur yg terlibat. isitlah.. Utk mewujudkan kemesraan.. aku dah kata. Pola keselarasan vokal ..... Tdak pentingkan tatabahasa Tdak pentingkan tatabahasa & imbuhan. Menggugurkan imbuhan.

Desakan semangat kebangsaan yg mehu mghapuskan bahasa penjajah. FAKTOR PEMILIHAN BAHASA KEBANGSAAN 1. . Mewajibkan penggunaan BM d stesen TV Penggunaan BM di sukan Komanwel 1998. Contoh penggunaan istilah Salah Negara yg membangun Negara yg maju Keluaran yg baru Aktiviti terjemahan Padang penembakan Hutan simpanan Tanah simpanan Melayu Tempat pertanyaan Tempat meletak kereta Ali Restoran BAHASA RASMI Bahasa yg dgunakan dlm situasi rasmi. Istilah yg telah dpersetujui akan disebar oleh DBP. Bahasa pentadbiran Bahasa perhubungan awam Bahasa pengantar Bahasa negara betul Negara membangun Negara maju Keluaran baru Aktiviti penterjemahan Padang tembak Hutan simpan Tanah Simpan Melayu Tempat bertanya Tempat letak kereta Restoran Ali Perlembagaan persekutuan 152 Menetapkan bahasa melayu sgb bahasa rasmi. Peranan pelbagai pihak Datuk Rais Yatim Mewajibkan BM sbg bahasa rasmi dlm majlis rasmi. Hanya digunakan oleh golongan profesional. Mudah difahami. Perlunya satu lambang penyatuan bangsa 2. BAHASA KEBANGSAAN “bahasa Jiwa Bangsa” menunjukkanb kepentingan bahasa dlm memupuk perpaduan antara kaum. 1 istilah = 1 bidang sahaja Melambangkan konsep dlm bidang tertentu sahaja. Kriteria pemilihan sbg bahasa rasmi Berupaya mengambil alih fungsi bahasa inggeris.M SBG BAHASA RASMI Kriteria penerimaan Disepakati pakar2 dlm bidang tertentu. USAHA MEMARTABATKAN B. Suatu konsep Makna Proses Keadaan @ Sifat khusus BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA RASMI Mengeratkan hubungan masyakat malaysia. Pendidikan Menggunakan bahasa melayu sbg bahasa pengantar.PENGGUNAAN ISTILAH Definisi Gabungan kata yg jelas menerangkan.

Menghasilkan masyarakat yg mpunyai pandangan hidup yg hampir sama. Menerbitkan lambang inspirasi & semangat kemerdekaan. 2. Asas menyatikan rakyat berbilang kaum. Menyaksikan bangsa yg bersatupadu 2. Alat perhubungan dlm urusan rasmi dan tdak rasmi. Membentuk bangsa yg berperibadi tinggi 3. Memupuk perpaduan rakyat 5. Menobatkan BM sbg sarana komunikasi yg berkesan FUNGSI BAHASA MELAYU SBG BAHASA KEBANGSAAN 1.KEDUDUKAN BM DLM PERKARA 152 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN 1. Membentuk masyarakat yg setia pada negara 4. . Memupuk ciri2 rakyat yg relatif & seragam. 4. Asas bagi perjuangan rakyat 6. Menegakkan kesatuan antara kaum 6. 3. 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful