PERIBAHASA

Peribahasa adalah bahasa kiasan berupa kalimat atau kelompok kata yang tetap susunannya.

Berdasarkan jenisnya
• • • • Pepatah Perumpamaan Pameo Ungkapan/idiom

Pepatah
• Pepatah adalah sejenis peribahasa yang berisi nasihat atau ajaran seseorang Contoh: Belajar tidak akan berarti apaapa sampai terjadi perubahan perilaku

Perumpamaan
• Perumpamaan adalah sejenis peribahasa yang berisi perbandingan, biasanya menggunakan kata seperti, bagaikan, laksana, dan sebagainya. Contoh: Bagaikan menegakkan benang basah (pekerjaan yang sia-sia)

Pameo
• Pameo adalah sejenis peribahasa yang dijadikan petuah. Contoh: Esa hilang, dua terbilang (terus berjuang dengan gigih sampai tercapai cita-cita)

Ungkapan atau Idiom
• Ungkapan atau idiom adalah gabungan kata yang maknanya sudah menyatu dan tidak dapat ditafsirkan dengan makna unsur yang membentuknya. Contoh: Buah tangan, buah bibir, ringan tangan,