P. 1
Pengukuran Dan Penilaian Dalam Pendidikan Jasmani

Pengukuran Dan Penilaian Dalam Pendidikan Jasmani

|Views: 542|Likes:
Published by raynold raphael
Assignment OUM
Assignment OUM

More info:

Published by: raynold raphael on Feb 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $4.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/30/2014

$4.99

USD

pdf

text

original

BIL 1 2 3 Pengenalan

ISI KANDUNGAN

HALAMAN 3 4

Latar Belakang Ujian Ujian Pengukuran Kecergasan Fizikal – Daya Tahan Otot

4-5 5 5-6 6-7 7-8 8 8 9 9

4

Prosedur Ujian 4.1 Lompat Jauh Berdiri 4.2 Bangkit Tubi 4.3 ‘Straight Leg Lift’

5

Dokumentasi Bergambar Ujian 5.1 Ujian Lompat Jauh Berdiri 5.2 Ujian Bangkit Tubi 5.3 Ujian ’Straight Leg Lift’

6

Pengumpulan Dan Analisis Data 6.1 Analisis Data Bagi Murid Lelaki Tahun 6 Cemerlang (Ujian Lompat Jauh Berdiri) 6.2 Analisis Data Mod, Min, Sisihan Piawaian, Minimum Dan Maksimum Bagi Murid Lelaki (Ujian Lompat Jauh Berdiri) 6.3 Analisis Data Bagi Murid Perempuan Tahun 6 Cemerlang (Ujian Lompat Berdiri) 6.4 Analisis Data Mod, Min, Sisihan Piawaian, Minimum Dan Maksimum Bagi Murid Perempuan (Ujian Lompat Jauh Berdiri) 6.5 Analisis Data Bagi Murid Lelaki Tahun 6 Cemerlang (Ujian Bangkit Tubi) 6.6 Analisis Data Mod, Min, Sisihan Piawaian, Minimum Dan Maksimum Bagi Murid Lelaki (Ujian Bangkit Tubi ) 6.7 Analisis Data Bagi Murid Perempuan Tahun 6 Cemerlang (Ujian Bangkit Tubi) 6.8 Analisis Data Mod, Min, Sisihan Piawaian, Minimum Dan Maksimum Bagi Murid Perempuan (Ujian Bangkit Tubi) 1 13 13 12 12 11 10-11 10 10

BIL

ISI KANDUNGAN

HALAMAN

6.9 Analisis Data Bagi Murid Lelaki Tahun 6 Cemerlang (Ujian ’Straight Leg Lift’) 6.10 Analisis Data Bagi Murid Perempuan Tahun 6 Cemerlang (Ujian ’Straight leg lift’) 7. Perbincangan Norma Perbandingan 8. Kesimpulan 9. Rujukan 15-16 16-17 18-19 20 14

2

Ia boleh di jalankan dalam beberapa bentuk seperti soalan bercetak atau lisan. permainan dan pertandingan. Bentuk bateri ujian adalah berpandukan kepada kriteria yang terkandung dalam komponen kecergasan. perancangan serta pelan pelaksanaan yang teliti perlu dilakukan bagi memastikan ujian yang hendak dilaksanakan mencapai objektif dan matlamat dan berlangsung dengan jayanya. Dalam konteks Pendidikan Jasmani. Manakala Pengukuran pula menurut Saxx (1997) adalah satu proses di mana nombor .1. Selain itu. 3 . bateri prestasi tahap fizikal. semasa. mengikut hukum-hukum tertentu. kebolehan murid. Selain itu. ujian merupakan satu instrumen atau alat yang digunakan untuk mendapatkan maklumat murid sebelum.nombor diberi biasanya dikenali sebagai skor untuk menunjukkan kuantiti ciri atau atribut seseorang atau sesuatu objek. Pengenalan Menurut Borhan Yusof (2008). Untuk melaksanakan ujian-ujian tersebut. ia juga adalah instrumen yang digunakan untuk memperoleh maklumat murid. mentadbir dan memberi nilai kepada ujian. Dengan mengambil kira perkara-perkara yang telah disebut maka ujian kecergasan yang diuji baru boleh dijadikan sebagai bahan rujukan yang mampu menunjukkan tahap kecergasan seseorang. Prosedur dan teknik ujian perlulah mengikut peringkat umur. Selain itu. peralatan yang digunakan serta lokasi di mana ujian dijalankan. Proses pelaksanaan ujian kecergasan dalam Pendidikan Jasmani memerlukan strategi pelaksanaan yang teratur dan sistematik. Ia adalah relevan serta berkaitan dengan pelbagai aktiviti sukan. ianya mesti dijalankan mengikut protokol dan prosedur yang telah ditetapkan dan betul. Pemilihan instrumen kecergasan yang hendak diaplikasikan semasa proses pengujian dimulakan dengan mengenal pasti aspek serta kriteria ujian yang terbaik. dan selepas sesi pengajaran dan pembelajaran. ujian kecergasan adalah kaedah yang digunakan untuk menguji tahap kecergasan individu. pengukuran juga boleh didefinisikan sebagai membina. Dalam pelaksanaan proses pengujian dan pengukuran. mudah untuk dijalankan dan bersifat ekonomik. pemerhatian tingkah laku melalui senarai semak atau rekod anekdot. Justeru . saya memilih ujian kecergasan berdasarkan kepada kriteria seperti bersifat munasabah dan realistik.

3. Latar Belakang Ujian Bagi memenuhi kehendak tugasan proses pengujian dan pengukuran komponen kecergasan maka saya menggunakan atau mengaplikasikan Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) Sekolah Rendah Dan Menengah sebagai panduan dan memenuhi kriteria pengujian. Proses pengujian dan pengukuran dilaksanakan pada kelas tahun 6 Cemerlang iaitu seramai 30 orang murid. korelasi di antara setiap ujian juga dipastikan adalah tidak rapat. bola keranjang. Ujian ini dirancang dan proses pelaksanaan telah dimulakan pada tahun 2008. dan juga acara padang seperti lompat jauh. Pelaporan hasil ujian yang diperoleh melalui sistem peperiksaan berpusat di mana pengiktirafan adalah dalam bentuk sijil. Justifikasinya adalah untuk menjimatkan masa dan memberi keadilan kepada semua murid dan memberi fokus murid yang lemah di mana mereka juga mampu melaksanakan ujian tersebut. SEGAK telah diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 2005. bola tampar. Bagi memastikan sesi ujian adalah seimbang untuk semua subjek atau murid yang terlibat dalam ujian. 19 orang murid perempuan dan 11 orang murid lelaki. kekuatan 4 . Dalam erti kata lain proses pengujian dan pengukuran adalah menjurus kepada pengukuran komponen kecergasan berasaskan perlakuan motor yang mana berkait rapat dengan aktiviti permainan atau sukan.Daya Tahan Otot Menurut Johnson & Nelson (1986) kekuatan daya tahan otot adalah merujuk kepada kemampuan fizikal yang membolehkan seseorang individu itu dapat menahan dan melakukan aktiviti-aktiviti kekuatan daya tahan otot dengan lebih lama dalam sesuatu situasi. Ujian yang dipilih adalah berbentuk Ujian Kecergasan fizikal yang memberi fokus kepada Daya Tahan Otot. bola baling. Selain itu.2. Ujian Pengukuran Kecergasan Fizikal . Kemahiran motor yang melibatkan kekuatan daya tahan otot ini adalah penting dan berkait rapat dalam aktiviti sukan permainan seperti sepak takraw. Program penilaian SEGAK telah dirancang di mana ia adalah selari dengan Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Sekolah Rendah dan Menengah.

Ramai penyelidik yang menjalankan penyelidikan mengenai otot teras mengutarakan pelbagai kepentingan dan faedah. tiga aktiviti daya tahan otot akan dilaksanakan pada satu jam sesi pengajaran dan pembelajaran kelas pendidikan jasmani.daya tahan otot teras adalah kuasa otot yang dikenakan terhadap objek yang berada dalam keadaan statik dan dinamik. yang diukur melalui satu ujian yang memerlukan satu daya maksimum untuk memberi pergerakan atau satu kedudukan. Ini disebabkan kekuatan daya tahan otot teras ini banyak melibatkan otot utama yang berkait rapat dengan setiap aktiviti serta perlakuan tidak kira sama ada semasa melakukan aktiviti harian atau semasa bersukan. Terdapat banyak faedah dan signifikan yang diperoleh hasil daripada latihan di kawasan teras ini. Dalam proses ujian kecergasan yang dilaksanakan.1 Lompat Jauh Berdiri 5 . Prosedur Ujian 4.    Daya Tahan Otot – Lompat Jauh Berdiri Daya Tahan Otot – Bangkit Tubi Daya Tahan Otot – Daya Tahan Abdomen 4. Kekuatan juga merupakan elemen paling penting dalam prestasi kemahiran Di mana daya tahan otot adalah sangat penting dalam peningkatan prestasi seseorang atlit. aktiviti – aktiviti tersebut adalah.

Percubaan akan dicatat Jarak lompatan yang terbaik akan diambil kira. Kemudian murid perlu mengayunkan tangan dengan kuat agar jarak lompatan lebih jauh. v.Nama ujian: Objektif ujian : Sampel: Peralatan: Prosedur: i. Sekiranya bacaan tidak dapat diambil. Penanda Jarak Masking Tape Pembaris Kapur Murid hendaklah berdiri di belakang garisan lompatan. iv.2 Bangkit Tubi Nama ujian: Bangkit tubi 6 . Norm pemarkahan:    Ukuran diambil dari garisan lompatan hingga bahagian belakang kasut iaitu kaki yang paling hampir dengan garisan permulaan. Murid membuat lompatan sebaik sahaja bersedia tanpa perlu diberi arahan. 19 perempuan) Pita Pengukur. 4. Murid membengkokkan lutut hampir kepada 90 darjah. iii. vii. Lompat Jauh Berdiri Menguji kuasa eksplosif kaki secara mendatar 30 orang murid (11 lelaki. vi. murid dikehendaki mengulangi ujian sehingga bacaan yang tepat dapat diambil. Kedudukan kedua-dua kaki hendaklah selari dan dibuka seluas bahu. ii. Penggunaan padang rumput sebagai kawasan ujian tidak dibenarkan kerana ia boleh menyebabkan data yang diperoleh tidak tepat. Lompatan hendaklah dilakukan sebanyak dua kali dan di selang seli dengan masa rehat dan dilakukan di atas permukaan rata.

Norm pemarkahan: Nombor bangkit tubi yang lengkap dalam seminit direkodkan sebagai markah. Tangan peserta di silang pada dada dan tapak tangan mendakap bahu yang bertentangan. iv. 7 . Mengukur kekuatan terhadap otot abdomen. Tilam Peserta berbaring di atas tilam latihan dengan lutut dibengkokkan pada 12-18 inci daripada punggung. peserta bangkit dari kedudukan baring hingga siku mencecah paha dan kembali ke posisi asal. Pembantu akan memegang pergelangan kaki peserta semasa ujian dijalankan. Apabila isyarat mula diberikan. v. 30 orang murid (11 lelaki. Pengiraan satu ulangan lengkap ialah dari kedudukan baring. iii. 4. naik dan kembali semula ke kedudukan asal. Peserta mestilah kembali ke kedudukan baring dengan scapula menyentuh lantai sebelum bangkit semula.3 ‘Straight Leg Lift’ Nama ujian: Objektif ujian: Ujian Kekuatan Abdomen (Straight Leg Lift) Ujian ini menguji darjah kekuatan abdomen. Perbezaan ujian ini membolehkan masa seminit atau dua minit diberikan. 19 perempuan) Pita pengukur.Objektif ujian: Sampel: Peralatan: Prosedur: i. ii.

Ujian dimulakan dengan peserta meluruskan kedua-dua kakinya sehingga ke 90o. Tangan di silang pada dada dengan kepala diletakkan di atas tilam latihan dan penguji akan meletakkan jari tangan di belakang tubuh badan peserta. Pada masa yang sama peserta perlu memberi tekanan ke atas jari tangan penguji dengan mengecutkan otot abdomen untuk beberapa saat. Prosedur: i. Sudut 90 75 60 45 30 15 0 Pangkat Sangat lemah. 19 perempuan) Tilam latihan. Norm pemarkahan:  Bacaan sudut terendah yang dapat dicapai akan diambil. posisi permulaan Lemah Bawah tahap memuaskan Memuaskan Atas tahap memuaskan Baik Cemerlang 8 . iv.Sampel: Peralatan: tanda 30 orang murid (11 lelaki. Peserta kemudiannya menurunkan kedua-dua kaki secara perlahan-lahan dan tahan sehinggalah ke sudut yang terdaya dilakukannya. iii. papan ujian kekuatan abdomen dengan pelbagai sudut atau guna protractor/goniometer/flexometer. ii. Peserta baring di atas tilam latihan bersebelahan dengan papan ujian kekuatan abdomen.

2 Ujian Bangkit Tubi 9 .5 Dokumentasi Bergambar Ujian 5.1 Ujian Lompat Jauh Berdiri 5.

7.1 Analisis Data Bagi Murid Lelaki Tahun 6 Cemerlang (Ujian Lompat Jauh Berdiri) No. 10. 6. 2. 11. 5. Nama Amirul Haziq Munir Achik Osman Al Wajid Aibu Azizul Aziz Abdul Rashid Abdurahman Abdul Rahman Ortiz Mohd Hafizwan Robert Lim Mohd Irfan Rajiba Mohd Syahludin Nulkasam Mohd Khairul Anuar Mohd Firdaus Murphy Jarak / Cm 141 127 131 120 140 127 125 154 162 127 130 10 .3 Ujian ’Straight Leg Lift’ 6 Pengumpulan Dan Analisis Data 6.5. 3. 1. 8. 9. 4.

7. 13. 18. 16. 5.3 Analisis Data Bagi Murid Perempuan Tahun 6 Cemerlang (Ujian Lompat Berdiri) No. 8. 4. 15. Almalyn Azlee Arniza Julmali Asridah Freddie Nama Jarak / Cm 130 120 125 118 80 151 130 118 151 114 155 141 124 125 130 115 131 139 124 Aradhona Mohd. 9.2 Analisis Data Mod.6. Minimum Dan Maksimum Bagi Murid Lelaki (Ujian Lompat Jauh Berdiri) Mod 120 Min 134 Sisihan Piawai 13. 10. 12. Harshim Chealie Mujikong Emirna Musa Ersilina Muraji Fazlin Pauzi Fharah Zian Ali Isnin Masria Boyong Mirani Abdullah Nurhidayu Mansil Nurhidayah Samsol Nur Amirah Balqis Allan Nurul Atika Tubud Nurul Faezah Karim Nur Hikma Muni Raihana Nasir Siti Fatimah Ahmad Mokhtar 11 . 1.7 Min 120 Max 162 6. 17. 11. 6. Min. 2. 14. Sisihan Piawaian. 3. 19.

Min.140 141 .4 Analisis Data Mod.100 101 . catatan yang terbaik adalah 155cm. 12 . semua murid berada pada tahap yang sederhana berdasarkan ujian yang dijalankan. semua murid berjaya melakukan ujian ini. pengujian kuasa eksposif kaki secara mendatar bagi murid lelaki adalah lebih tinggi berbanding murid perempuan.0 Perbandingan jarak antara murid lelaki dan perempuan dalam ujian lompat jauh berdiri Berdasarkan ujian yang dijalankan. Secara keseluruhannya. Faktor utama adalah disebabkan murid membuat aktiviti pemanasan dan regangan yang betul pada awal pra ujian serta faktor pakaian.160 161 .6.7 Min 80 Max 155 Perbandingan Jarak Dalam Ujian Lompat Jauh Berdiri 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 80 . Sisihan Piawaian.180 Lelaki 0 5 7 2 1 Perempuan 1 1 9 5 0 Graf 1.120 121 . Jarak terbaik yang dicatatkan bag murid lelaki adalah 162cm. Minimum Dan Maksimum Bagi Murid Perempuan (Ujian Lompat Jauh Berdiri) Mod 130 Min 128 Sisihan Piawai 16. Manakala bagi murid perempuan. Kesimpulannya.

2. 1. Min. 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nama Amirul Haziq Munir Achik Osman Al Wajid Aibu Azizul Aziz Abdul Rashid Abdurahman Abdul Rahman Ortiz Mohd Hafizwan Robert Lim Mohd Irfan Rajiba Mohd Syahludin Nulkasam Mohd Khairul Anuar Mohd Firdaus Murphy Jumlah 28 15 17 10 31 25 14 9 9 18 9 6.8 Sisihan Piawai 8 Min 9 Max 31 6.6. Almalyn Azlee Arniza Julmali Asridah Freddie Nama Jarak / Cm 12 9 26 13 .5 Analisis Data Bagi Murid Lelaki Tahun 6 Cemerlang (Ujian Bangkit Tubi) No.7 Analisis Data Bagi Murid Perempuan Tahun 6 Cemerlang (Ujian Bangkit Tubi) No.6 Analisis Data Mod. Sisihan Piawaian. Minimum Dan Maksimum Bagi Murid Lelaki (Ujian Bangkit Tubi ) Mod 9 Min 16.

14.8 Analisis Data Mod. 7.4. Aradhona Mohd. 16. 18. 9. 5.4 Min 3 Max 26 14 . 12. Sisihan Piawaian. 19. 11. 17. Min. 8. Harshim Chealie Mujikong Emirna Musa Ersilina Muraji Fazlin Pauzi Fharah Zian Ali Isnin Masria Boyong Mirani Abdullah Nurhidayu Mansil Nurhidayah Samsol Nur Amirah Balqis Allan Nurul Atika Tubud Nurul Faezah Karim Nur Hikma Muni Raihana Nasir Siti Fatimah Ahmad Mokhtar 3 9 7 12 12 15 19 19 12 12 14 - 6. 10. 6. 13. 15. Minimum Dan Maksimum Bagi Murid Perempuan (Ujian Bangkit Tubi) Mod 12 Min 10 Sisihan Piawai 8.

7. Nama Amirul Haziq Munir Achik Osman Al Wajid Aibu Azizul Aziz Abdul Rashid Abdurahman Abdul Rahman Ortiz Mohd Hafizwan Robert Lim 15 Pangkat 15 (BAIK) 90 (SANGAT LEMAH) 0 (CEMERLANG) 45 (MEMUASKAN) 45 (MEMUASKAN) 0 (CEMERLANG) 90 (SANGAT LEMAH) . 6. 2. empat orang berada dalam tahap baik. 3.0 Perbandingan tahap antara murid lelaki dan perempuan dalam ujian Bangkit tubi Bagi murid lelaki seramai tiga orang berada pada tahap baik dan tujuh orang berada pada tahap sederhana. 6. 4. 5.Perbandingan Tahap Dalam Ujian Bangkit Tubi 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 BAIK SEDERHANA LEMAH Lelaki 3 8 0 Perempuan 4 9 6 Graf 2. 1.9 Analisis Data Bagi Murid Lelaki Tahun 6 Cemerlang (Ujian ’Straight Leg Lift’) No. Manakala bagi murid perempuan pula. sembilan orang pada tahap sederhana dan enam orang berada pada tahap lemah.

15. 6. 1. 10. Harshim Chealie Mujikong Emirna Musa Ersilina Muraji Fazlin Pauzi Fharah Zian Ali Isnin Masria Boyong Mirani Abdullah Nurhidayu Mansil Nurhidayah Samsol Nur Amirah Balqis Allan Nurul Atika Tubud Nurul Faezah Karim Nur Hikma Muni Raihana Nasir Siti Fatimah Ahmad Mokhtar 16 . 2. 19. 18. 16. 11.9 Analisis Data Bagi Murid Perempuan Tahun 6 Cemerlang (Ujian Straight leg lift) No. 3. 4. 9. 13. 8. 11. 9. 12. 7. Mohd Irfan Rajiba Mohd Syahludin Nulkasam Mohd Khairul Anuar Mohd Firdaus Murphy 0 15 (BAIK) 15 (BAIK) 15 (BAIK) (CEMERLANG) 6.8. 17. 14. 10. 5. Almalyn Azlee Arniza Julmali Asridah Freddie Nama Jarak / Cm 45 (MEMUASKAN) 45 (MEMUASKAN) 15 (BAIK) 45 (MEMUASKAN) 0 (CEMERLANG) 45 (MEMUASKAN) 15 (BAIK) 0 (CEMERLANG) 90 (SANGAT LEMAH) 0 (CEMERLANG) 15 (BAIK) 0 (CEMERLANG) 15 (BAIK) 0 (CEMERLANG) 0 (CEMERLANG) 90 (SANGAT LEMAH) 15 (BAIK) 15 (BAIK) 15 BAIK) Aradhona Mohd.

7 Perbincangan Norma Perbandingan Ujian Lompat Jauh Berdiri Objektif Menguji kuasa eksplosif kaki Sampel 30 orang 11 lelaki murid Pita Alatan pengukur. empat orang mendapat pangkat memuaskan dan dua orang mendapat pangkat sangat lemah. Ujian dapat diselesaikan dengan masa yang singkat. masking Prosedur penanda Mudah tape. Bagi murid lelaki seramai tiga mendapat cemerlang.Perbandingan Pangkat Dalam Ujian 'Straight Leg Lift' 7 6 5 4 3 2 1 0 CEMERLANG BAIK MEMUASKAN LEMAH SANGAT LEMAH Lelaki 3 4 2 0 2 Perempuan 6 7 4 0 2 Graf 3. pembaris. kapur secara 19 mendatar perempuan 17 . empat orang mendapat pangkat baik.0 Perbandingan pangkat antara murid lelaki dan perempuan dalam ujian ’Straight Leg Lift’ Untuk ujian ’Straight leg lift’. enam orang mendapat cemerlang. tujuh orang mendapat pangkat baik. 2 orang mendapat pangkat memuaskan dan dua orang mendapat pangkat sangat lemah . Manakala bagi murid perempuan pula. dijalankan. murid jarak.

papan ujian Mudah Murid kekuatan abdomen dengan dijalankan. ’Straight Leg Lift’ Menguji darjah kekuatan abdomen. pelbagai tanda sudut atau Ujian dapat Murid guna protractor/goniometer/flexo meter.Bangkit Tubi Mengukur kekuatan 30 orang 11 murid Pita pengukur. diselesaikan dengan masa yang singkat Perempuan Secara keseluruhannya. peranan guru pendidikan jasmani adalah sangat penting. Ujian-ujian ini secara tidak langsung dapat membantu guru mengenalpasti kelebihan dan potensi yang terdapat pada 18 . 30 Orang 11 Lelaki 19 Tilam latihan. 19 murid lima murid orang perempuan perempuan tidak memperolehi sebarang skor. Hasil ujian yang dilaksanakan mendapati kebanyakan murid berada pada tahap Sederhana dalam sesuatu ujian. Kesimpulan Kesemua murid berjaya menjalani ujian yang telah dilaksanakan meskipun terdapat juga beberapa orang murid yang tidak dibenarkan menjalani ujian-ujian tertentu. Hal ini mungkin disebabkan kurangnya pendedahan mengenai ujian-ujian tersebut di sekolah dan jarang dijalankan ke atas mereka Bagi mengatasi masalah-masalah tersebut. tilam Mudah untuk dijalankan tetapi terdapat terhadap otot lelaki abdomen. murid-murid dari kelas 6 Cemerlang memberi kerjasama dan komitmen yang sangat baik bagi menjayakan ujian kecergasan yang dijalankan terhadap mereka 8. Guru perlulah memberi pendedahan awal mengenai ujian kecergasan ini kepada murid bermula dari sekolah rendah .

diri murid –murid terutama dari segi melahirkan bakat – bakat sukan dan mendedahkan kepentingan pendidikan jasmani dalam kehidupan harian mereka. 2603 PATAH PERKATAAN 19 . guru perlu memberi tunjuk ajar kemahiran-kemahiran Tertentu yang perlu murid kuasai pada peringkat awal sekolah rendah. Selain itu.

HBPE2203 Ujian. (2003).. Selangor : Meteor Doc. HBPE1203 Kecergasan Fizikal. Physical Education and the Study of Sport.com/2011/07/ujian-pengukuran-dan-penilaian.. S. Spain: Mosby. Mohd Talib dan Norlena Salamuddin.. dan Abdul Rahim H. 2002. 2008. Shahrin H.html pada 11 Februari 2013 Diperoleh dari laman sesawang Prosedur bateri ujian kecergasan http://ariedrifke. Diperoleh dari laman sesawang ujian pengukuran dan penilaian http://mohdfahdeli. David B. et. & Alan. Sdn Bhd. & Jackson.RUJUKAN Azizi Y. Borhan Yusof.Selangor : Meteor Doc. USA:Viacom Company.com/2010/07/prosedur-bateri-ujian-kecergasan.blogspot. Yusof B.A. Measurement for Evaluation in Physical Education & Exercise Science.L.. PTS Professional Publishing Sdn. Hasbullah Ismail ect. N. Wee Eng Hoe. (2003) Measurement for Evaluation in Physical Education & Exercise Science.T. Bhd. Jamaluddin R. Baumgartner. (2007)..html pada 11 Februari 2013 20 . Menguasai Penyelidikan Dalam Pendidikan.(2000). A. Sdn Bhd. Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani .H. C. 2007. Douglos. Shah Alam : Karisma Publications. Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan. NY: McGraw Hill. al.blogspot.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->