P. 1
Polisi Keselamatan Kegiatan Luar Bilik Darjah

Polisi Keselamatan Kegiatan Luar Bilik Darjah

|Views: 44|Likes:
Published by Marsaila Ac

More info:

Published by: Marsaila Ac on Feb 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2013

pdf

text

original

Polisi Keselamatan Kegiatan Luar Bilik Darjah Ditulis oleh cikgupk Labels: minda cikgupj, Minda PJ dan Sukan

Polisi Keselamatan Kegiatan Luar Bilik Darjah

Polisi ini harus dibaca bersama:

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL:1/1989

Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 8/1995

Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan.

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 3/1995

Perlaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan.

·

SURAT PEKELILING KHTISAS BIL: 25/1998 dan BIL: 3/1979

Pendidikan Jasmani.

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 24/1988

Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan.

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 25/1998

Perlaksanaan Pelajaran Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan.

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 9/2000 dan BIL: 1/1995

Panduan Keselamatan diri Pelajar semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan dan Di Luar Kawasan Sekolah.

PENGENALAN

Aktiviti ko-kurikulum merupakan sebarang aktiviti yang dijalankan di luar kelas yang tidak melibatkan waktu pembelajaran.

RASIONAL

·

Pihak Sekolah bertanggungjawab menyediakan iklim sekolah yang selamat semasa

aktiviti kokurikulum dijalankan. · Warga sekolah terdedah dengan isu-isu keselamatan fizikal dan semasa penggunaan

peralatan sukan. · Menyedari keperluan pengawasan yang rapi sepanjang aktiviti dijalankan.

OBJEKTIF

·

Memastikan kegiatan ini bergerak selaras dengan matlamat yang telah ditetapkan oleh

Kementerian Pelajaran Malaysia. · · · Mengelakkan berlakunya kemalangan semasa kokurikulum dijalankan. Mendisiplin diri dalam melaksanakan aktiviti kokurikulum. Memastikan pengurusan peralatan dan diri pelajar mengikut tatacara yang disediakan.

PERANAN MURID

· · · · Melapor taraf kesihatan diri kepada guru Mengikut arahan guru / jurulatih sepanjang aktiviti dijalankan. · · Mengambil tahu aktiviti ko-kurikulum yang diikuti oleh anak/jagaan masing-masing. Mengikut aktiviti yang dijalankan dengan mengutamakan aspek keselamatan. PERANAN IBU BAPA DAN PENJAGA. b. Merekod semua aduan bagi sebarang insiden atau mereka yang disyaki mempunyai niat jahat. Melaporkan dengan segera sebarang masalah yang timbul sepanjang aktiviti dijalankan. e. · · Poster Perhimpunan Mingguan Ceramah Bengkel Pengajaran dan Pembelajaran dalam klelas Edaran Menerima aduan pelajar dan mengambil tindakan susulan. · · Memaklum kepada ibubapa dan pihak berkenaan. d. PERANAN JURULATIH / GURU · Memberikan kesedaran dan kefahaman kepada pelajar tentang pentingnya keselamatan diri semasa menjalankan aktiviti kokurikulum melalui: a. Meneliti dan mengisi borang yang disediakan oleh pihak sekolah yang berkaitan dengan . · Mengadakan peraturan yang jelas tentang keselamatan murid dalam aktiviti ko-kurikulum. Jawatankuasa Keselamatan dan PIBG dalam merancang langkah keselamatan murid semasa menjalankan aktiviti ko-kurikulum. c. Memanfaatkan sepenuhnya Jawatankuasa Permaufakatan. f.

Menyediakan bahan keperluan anak / jagaan sepanjang aktiviti dijalankan. Mengenalpasti jurulatih / guru yang menguruskan aktiviti dan menyimpan nombor telefon jurulatih / guru berkenaan dan pihak sekolah. ( Rujuk Surat Pekeliling Iktisas Bil: 24/1998 ) . POLISI · Memastikan warga sekolah adalah tertakluk kepada Peraturan Polisi Keselamatan Kegiatan Kokurikulum. laporan mesti dibuat kepada pegawai atau sekolah. · Pegawai yang bertugas semasa aktiviti kokurikulum dijalankan adalah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa semua polisi. · · Sekiranya berlaku sebarang kemalangan. POLISI KESELAMATAN KEGIATAN KOKURIKULUM SEKOLAH 1.aktiviti yang dijalankan. Semua pelajar akan dilindungi melalui Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok ( rujukan: Surat Pekeliling Ikhtisas Bil: 3/1995 ) · Polisi keselamatan kegiatan kokurikulum adalah diketahui oleh semua warga sekolah melalui usaha penyebaran maklumat dan taklimat rasmi. · Semua warga sekolah adalah tertakluk kepada polisi ini. · · · Menandatangani borang pengesahan kebenaran untuk menjalankan aktiviti. SUKAN / PERMAINAN /KELAB / UNIT BERUNIFORM. peraturan dan langkah-langkah keselamatan diikuti sepenuhnya. · Segala kemalangan yang berlaku harus disusuli dengan tindakan segera mengikut peraturan yang telah ditetapkan.

1.2 Tatacara Murid. Keselamatan alatan kelengkapan dan kemudahan. Mendapat kebenaran bertulis daripada ibubapa Sentiasa mematuhi arahan jurulatih atau guru penasihat. Pelajar yang telah dipilih mewakili sekolah/ bahagian/ negeri / negara mesti membuat pemeriksaan kesihatan ( Medical Examination ) · · Memberitahu guru tentang sejarah kesihatan mereka ( Medical History Memberitahu / melaporkan kepada guru sekiranya mengetahui perilaku rakan-rakan yang tidak sihat. . Menjalankan aktiviti di tempat yang ditetapkan.3 Tatacara Pengurusan / Jurulatih/ Guru. Memakai alat perlindungan diri untuk aktiviti bebahaya. Keselamatan sosial. permainan. Keselamatan fizikal. contohnya: penyalahgunaan dadah. Keselamatan emosi. 1. kelab dan unit beruniform haruslah bertanggungjawab ke atas: 1. Menjalankan aktiviti dengan teratur dan sistematik.Semua warga sekolah yang menjalankan kegiatan sukan. Mendapat kebenaran jurulatih / guru penasihat sebelum menggunakan alatan. pil khayal dan lain-lain. · · · · · · · · Memastikan keselamatan diri terjamin.1 · · · · · Tatacara Am Keselamatan diri sama ada kegiatan tersebut dijalankan di dalam atau diluar kawasan sekolah.

Membuat siasatan rapi atas laporan yang telagh dibuat oleh pelajar dan mengambil tindakan dengan segera. · · Mempunyai rekod sejarah kesihatan dan maklumat peribadi pelajar yang lengkap. pencapaian sukan dan akademik yang menurun dan lain-lain. menyediakan kenderaan dan lain-lain. Memberhentikan serta merta aktiviti di tempat lapang jika didapati cuaca buruk akan berlaku. · Memastikan Borang Akuan Lepas Tanggungan dan Borang Kebenaran . menyediakan makanan dan minuman. Mengetahui dan mempunyai pelan keselamatan. tarikh. · Memberitahu ibubapa/ penjaga tentang pemilihan pelajar dalam aktiviti-aktiviti tertentu. · Memastikan pelajar menyertai Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok. Menjalankan aktiviti di tempat yang ditetapkan. Memastikan hanya jurulatih yang berklayakan / bertauliah contohnya dari Majlis Sukan Negeri serta mengetahui latar belakang mereka. Memastikan pelajar mematuhi peraturan dan arahan. contohnya. semasa dan sesudah digunakan. · Memberi kaunseling kepada pelajar yang bermasalah contohnya masalah emosi. ( Jika perlu hantar kepada kaunselor bertauliah ) · Membuat pemeriksaan kesihatan yang lengkap ( Medical Examination ) untuk pelajar yang mewakili sekolah sahaja ) · Menjaga kebajikan pelajar.· · · · · · Memberi taklimat keselamatan kepada pelajar. · · Menyediakan peti pertolongan cemas. memberi wang saku. masa dan tempat latihan. Menyediakan pegawai yang bertauliah dalam rawatan kecemasan mengiringi pelajar yang mewakili sekolah. Membuat pengawasan yang rapi sebelum.

Ibubapa / Penjaga Untuk Rawatan Pembedahan diisi dengan lengkap untuk memudahkan guru menghubungi ibubapa / penjaga semasa kecemasan. Menyediakan pakaian yang sesuai untuk anak-anak menyertai aktiviti-aktiviti. Mengambil tahu tempat dimana aktiviti dijalankan. · · Harus mempunyai insurans kemalangan diri. Memastikan ada surat pengesahan doktor jika anak tidak sesuai untuk menyertai aktiviti. mewakili dalam sukan / permainan. Memastikan peralatan yang mencukupi untuk anak-anak jagaan menjalankan aktiviti. Menyediakan prosedur khas untuk agensi/badan latihan luar yang menggunakan khidmat pelajar. Mendapat maklumat guru yang menguruskan aktiviti supaya mudah dihubungi.4 Tatacara Ibubapa / Penjaga. 9/2000 ) Semua warga sekolah yang menggunakan peralatan sukan bertanggungjawab ke atas: . Mengetahui masa bermula dan berakhirnya sesuatu aktiviti. 2. Penyelengaraan Peralatan Sukan ( Stor Sukan ) ( Rujuk Surat Pekeliling Ikhitsas Bil. · · · · · · · · · Menandatangani Surat Kebenaran Ibubapa/ Penjaga. Memastikan anak berada dalam keadaan sihat. negeri dan negara. · Memastikan pemandu bertauliah dan kenderaan yang digunakan untuk menghantar pelajar pergi dan balik semasa mengikuti aktiviti dalam keadaan baik dan selamat. 1. Memakulumkan kepada pihak sekolah tentang taraf kesihatan anak jagaan masing-masing. · Menyediakan Fail Peribadi pelajar-pelajar yang dipilih mewakili sekolah. bahagian. contohnya.

Membuat laporan tentang peralatan rosak. hilang atau perlu diperbaiki. · Merekodkan semua alat yang dikeluarkan dari stor sukan dalam buku keluar masuk peralatan sukan. Mengawasi dengan rapi penggunaan alatan terutama yang berbahaya. . 2. Merekod semua alat sukan yang digunakan.3 · · · · · · Tatacara Pengurusan / Jurulatih / Guru. Mengeluar. hilang atau perlu diperbaiki. dijaga dan diawasi penggunaannya dengan rapi sepanjang masa. 2.1 Tatacara Am. Memastikan semua latihan sukan yang menggunakan peralatan yang membahaya diadakan pada hari atau masa yang berasingan · Peralatan berbahaya hendaklah disimpan.2. menyimpan dan memeriksa alatan yang digunakan. Memastikan semua peralatan sukan yang digunakan dalam keadaan yang selamat. · Pelajar dilarang masuk ke dalam stor sukan tanpa kebenaran guru. Membuat laporan kepada pihak pentadbir tentang peralatan sukan yang digunakan yang sudah rosak. · · Peralatan sukan yang dianggap merbahaya.2 Tatacara Murid. · · · Mengembalikan semua alat sukan yang telah digunakan pada masa yang ditetapkan. · Alat-alat sukan mestilah diletakkan pada tempat khas yang mudah diambil oleh Ahli Jawatankuasa Penyelenggaraan Stor Sukan yang bertugas sahaja. Memastikan hanya jurulatih/ guru penasihat yang bertauliah mengendalikan peralatan sukan. Memastikan alatan sukan yang digunakan dalam keadaan baik.

2 Tatacara Murid.1 · · · Tatacara Am. · Sentiasa berwaspada menggunakan peralatan.3.3 · · Tatacara Pengurusan / Jurulatih / Guru. · Peralatan yang sudah tidak selamat digunakan harus dilupuskan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. ( Rujuk Saurat Perkeliling Ikhtisas Bil: 9/2000 ) Pihak Pentadbir. Memastikan peralatan sukan mempunyai kelulusan piawai dan pengikhtirafan daripada undang-undang persatuan sukan. · Melaporkan kepada guru jika terdapat sebarang kerosakan pada peralatan yang digunakan. Peralatan sukan mesti mempunyai kelulusan piawai dan pengikhtirafan daripada undang-undang persatuan sukan. · Mengambil tindakan segera atas lsporan kerosakan peralatan. Memastikan peralatan sukan selamat dan sesuai digunakan. · Peralatan yang sudah tidak selamat digunakan hendaklah dilupuskan mengikut prosedur yang ditetapkan. Peralatan sukan Peralatan sukan mestilah selamat dan sesuai digunakan. Peralatan Sukan. Jurulatih dan Guru Penasihat bertanggungjawab ke atas : 3. 3. 3. .

Kawasan Sukan / Permainan / Tempat Latihan ( Rujuk Surat Perkeliling Ikhtisas Bil: 9/2000 ) Pihak Pentadbir. 4. · Tidak membenarkan pelajar pergi atau berada di tempat latihan tanpa pengawasan rapi daripada gurtu. · · · Mengambil tindakan segera terhadap laporan kerosakan yang berlaku. .3 · Tatacara Pengurusan / Jurulatih / Guru. Dilarang pergi atau berada di tempat latihan tanpa pengawasan rapi daripada guru. 4.4. Menjaga kebersihan. Jurulatih dan Guru Penasihat bertanggungjawab ke atas : 4.2 · · Tatacara Murid. permainan atau sukan dalam keadaan baik dan terurus. · · · · Memastikan keselamatan diri dan alatan terjamin. Memastikan tempat latihan dan alatan yang terdapat di situ dalam keadaan baik. Kawasan latihan. Melaporkan kepada guru sebarang kerosakan yang berlaku. Mematuhi peraturan dan arahan guru.1 · Tatacara Am. Memastikan pelajar yang terlibat dalam aktiviti sahaja yang berada di tempat latihan. Hanya pelajar yang terlibat dalam aktiviti berada di kawasan latihan. Memastikan pelajar sentiasa mematuhi peraturan dan arahan. terurus dan selamat.

2 Tatacara Murid. lapangan latihan memanah.5.3 Tatacara Pengurusan / Jurulatih /Guru. Memastikan peralatan yang terdapat disitu dalam keadaan selamat. · · · · · Dilarang berada di kawasan larangan tanpa pengawasan rapi daripada guru. gelanggang bola tampar/ sepak takraw. Memastikan keselamatan dan peralatan yang terdapat disitu adalah terjamin. 5. 5. padang hoki/bola sepak. Menjaga kebersihan.1 Tatacara Am. kawasan balapan dan stor sukan.. · · · · Memastikan pelajar mematuhi peraturan dan arahan Memastikan kawasan dalam keadaan baik. Kawasan Larangan ( Rujuk Surat Pekeliling Bil. Mengambil tindakan segera atas segala laporan yang disampaikan . terurus dan selamat digunakan. · Hanya pelajar yang terlibat dalam aktiviti sahaja yang berada di kawasan larangan dengan pengawasan rapi guru. Membuat laporan tentang kerosakan atau kecederaan yang berlaku kepada pihak pengurusan / guru. angkat berat. jurulaih dan guru penasihat bertanggungjawab ke atas: 5. · Memastikan tiada pelajar berada di kawasan larangan tanpa pengawasan rapi daripada guru. Mematuhi peraturan dan arahan guru. · Kawasan larangan dan berbahaya seperti gynasium. 9/2000 ) Pihak pentadbir.

9/2000 ) Semua warga sekolah bertanggungjawab ke atas: 6. · Menyediakan seorang pegawai yang bertauliah dalam pertolongan cemas sepanjang aktiviti yang dijalankan di kawasan tersebut. · Menyediakan bilik rawatan yang sentiasa terbuka sepanjang aktiviti / latihan dijalankan. · Berhenti serta merta setelah mendapat arahan daripada guru supaya berbuat demikian.1 Tatacara Am. · Memberhentikan aktiviti apabila terdapat tanda-tanda cuaca buruk akan berlaku. 7. Cuaca / Musim ( Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6. ( Rujuk Suat Pekeliling Bil. 6. Laporan Kemalangan Atau Kecederaan. · Menyediakan bilik rawatan yang sentiasa terbuka sepanjang aktiviti yang dijalankan di kawasan tersebut. 9/2000 ) . kilat dan petir.2 Tatacara Murid.oleh pelajar dan merekodkannya. · Tidak berada di tempat lapang atau kawasan yang terdedah kepada bahaya semasa cuaca buruk. · Mematuhi arahan dan peraturan. · Tidak menjalankan aktiviti di tempat lapang semasa cuaca buruk seperti hujan.

8. Merekod semua jenis kemalangan dan kecederaan yang berlaku. . 7. Membuat siasatan ke atas kemalangan atau kecedraan yang berlaku. Contohnya. · Melaporkan sebarang kemalangan atau kecederaan yang berlaku kepada pihak pengurusan / guru.3 Tatacara Pengurusan/Jurulatih/Guru. · · · Mengambil tindakan segera ke atas laporan yang dibuat oleh pelajar.Jurulatih dan guru penasihat bertangunggjawab ke atas : 7. · · Membuat siasatan ke atas kemalangan dan kecederaan yang berlaku. penyalahgunaan dadah dan lain-lain. · Melaporkan semua jenis kemalangan atau kecederaan yang berlaku semasa menyertai aktiviti kepada pihak pengurusan / guru.1 Tatacara Am.2 Tatacara Murid. Merekod semua jenis kemalangan dan kecederaan yang berlaku. Melaporkan aktiviti tidak sihat yang dilakukan oleh rakan-rakan mereka. 9/2000 ) 8. Laporan Aktiviti ( Penilaian dan Pemantauan ) ( Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7.1 Tatacara Am. · Jumlah dan guru penasihat bertanggungjawab membuat penilaian dan laporan bertulis kepada pihak sekolah bagi setiap aktiviti yang dijalankan atau disertai pelajar. · · Pelajar mesti memberitahu sejarah kesihatan mereka.

8. .1 · Tatacara Am. · · Menyemak laporan bertulis oleh pelajar. Taklimat keselamatan oleh jurulatih atau guru penasihat sebelum aktiviti dijalankan. 1. · Membuat laporan bertulis ( jika perlu ). Memastikan semua peralatan adalah selamat untuk digunakan dan dipulangkan dengan sempurna selepas digunakan. gelanggang dan stor sukan. · · · Mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan. Tidak menjalankan sebarang aktiviti di tempat lapang apabila terdapat tanda-tanda cuaca buruk akan berlaku. Pengawasan rapi sepanjang aktiviti dijalankan.3 Tatacara Pengurusan/Jurulatih/guru.2 Tatacara Murid.· Jawatankuasa Keselamatan Ko-kurikulum membuat penilaian dan pemantauan keatas semua aktiviti ko-kurikulum sepanjang tahun.2 Tatacara Murid. LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN KEGIATAN KOKURIKULUM. padang. · Mengetahui dan mempunyai pelan keselamatan sama ada di kawasan latihan. 1. Membuat laporan bertulis setiap aktiviti yang dijalankan atau disertai sama ada di dalam atau di luar sekolah. 8. · · Sebarang aktiviti mesti dijalankan di tempat yang ditetapkan.

· Menyediakan prosedur khas bagi agensi atau badan-badan luar yang memerlukan khidmat pelajar contohnya . Mematuhi peraturan dan arahan guru. Mendengar talklimat keselamatan daripada guru tentang pelan keselamatan.3 · · Tatacara Pengurusan/Jurulatih/Guru. mewakili dalam permainan / sukan. 1. · · · · Mengetahui cara penggunaan peralatan sukan dengan betul. · Menyediakan seorang pegawai bantuan kecemasan yang bertauliah. Memastikan hanya juruilatih yang bertauliah /berkelayakan serta mempunyai latar belakang dan reputasi yang baik sahaja yang dibenarkan menjalankan latihan. · Menyediakan Fail Peribadi dan pemeriksaan kesihatan ( Medical Examination ) yang lengkap bagi pelajar yang mewakili Sekolah. Memakai alat perlindungan diri untuk aktiviti yang berbahaya. Memastikan pelajar menyertai Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok. · Membuat laporan rapi atas laporan yang telah dibuat oleh pelajar dan mengambil tindakan seterusnya. Negeri dan Negara. . Bahagian. operaturan dan tatacarta penggunaan peralatan yang betul.· · Memakai pakaian sukan atau seragam yang lengkap.. · Memastikan Borang Akuan Lepas Tanggungjawab dan Borang Kebenaran Ibubapa / Penjaga Untuk Rawatan Pembedahan diisi dengan maklumat lengkap bagi memudahkan menghubungi ibubapa semasa kecemasan. Memberikan kepada guru maklumat peribadi dan sejarah kesihatan yang lengkap dan betul. · Membuat kebenaran bertulis daripada ibubapa/penjaga dengan mengisi Borang Akuan Lepas Tanggungan dan Borang Kebenaran Ibubapa/ Penjaga untuk pembedahan.

Memastikan pelajar mematuhi peraturan dan arahan. Membuat laporan tentang peralatan sukan yang telah rosak. LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DI TEMPAT LATIHAN.1 · · · · · Tatacara Am. · · · · Memberi taklimat keselamatan. Mempunyai jadual penggunaan tempat latihan. Pelajar adalah dilarang sama sekali berada di tempat latihan tanpa pengawasan jurulatih atau guru penasihat. Mempunyai pelan keselamatan. Memastikan tempat latihan selamat digunakan. Membuat pengawasan yang rapi sepanjang aktiviti dijalankan. · · Mempunyai peti pertolongan cemas.· · · · Menjaga kebajikan pelajar. Menyediakan peti pertolongan cemas. Mempastikan pengeluaran dan pengembalian barang adalah mengikut prosedur dan peraturan yang ditetapkan. · · Mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan. hilang atau perlu diperbaiki. Memberhentikan serta merta aktiviti di tempat lapang atau terdedah kepada bahaya jika terdapat tanda-tanda cuaca buruk akan berlaku. Mempunyai rekod maklumat peribadi dan sejarah kesihatan pelajar yang lengkap. Memastikan semua peralatan yang terdapat di tempat latihan adalah selamat untuk digunakan. peraturan dan tatacara penggunaan yang betul. . 1. · · Menyediakan laporan yang lengkap tentang aktiviti yang dijalankan dan disertai. Tempat latihan haruslah berada dalam keadaan bersih. Mengada aktiviti di tempat yang ditetapkan.

1. Menjaga keselamatan. Memberi taklimat tentang pelan keselamatan. Hanya pelajar yang terlibat dalam aktiviti sahaja boleh berada di tempat latihan. · Tidak membenarkan pelajar pergi atau berada di tempat latihan tanpa pengawasan rapi dan selamat. Memastikan pelajar sentiasa mematuhi peraturan dan arahan.2 · · · · · · Tatacara Murid. Hanya pelajar yang terlibat dalam aktiviti sahaja berada di kawasan latihan. Melaporkan kepada guru sebarang kerosakan yang berlaku. · Membuat laporan dan merekodkan sebarang kemalangan dan kecederaan yang berlaku serta menmberitahu pihak pengurusan dan ibu bapa.1 · · Tatacara Am. Mematuhi peraturan dan arahan guru.3 · Tatacara Pengurusan/ Jurulatih/Guru.1. peraturan dan tatacara penggunaan peralatan yang betul. Stor Sukan sentiasa berkunci selepas mengeluarkan atau mengembalikan . Sentiasa menjaga kebersihan stor. · · · · Mengambil tindakan segera keatas segala laporan kerosakan yang dibuat. 1. Melarang pergi atau berada di tempat latihan tanpa pengawasan rapi guru. Memastikan keselamatan diri dan alatan terjamin. LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DI STOR SUKAN. Memastikan peralatan sukan dan tempat latihan berada dalam keadaan terurus dan selamat.

Meletakkan peralatan sukan di tempat yang ditetapkan. hilang dan yang pelu diperbaiki. Mempunyai pelan keselamatan. Peralatan berbahaya harus disimpan di tempat khas yang selamat. . Mematuhi peraturan stor sukan yang telah ditetapkan.peralatan sukan. 1. · · · Pengawasan yang rapi semasa mengeluarkan dan mengembalikan peralatan sukan. Memasdtikan semua peralatan yang belum dan sudah digunakan berada dalam keadaan selamat. Menyimpan peralatan di tempat yang telah ditetapkan. Mengisi borang keluar masuk peralatan sukan dalam buku keluar masuk.2 · Tatacara Murid. · Memastikan semua suis dipadamkan sebelum keluar dari stor sukan. 1. Dilarang masuk ke dalam stor sukan. Mengisi borang keluar masuk peralatan sukan dalam guru keluar masuk alat-alat sukan. Memastikan pintu stor sukan sentiasa berkunci.3 · · · · · · · Tatacara Pengurusan/Jurulatih/Guru. Memadamkan suis apabila keluar dari stor. Membuat laporan tentang peralatan sukan yang rosak. Menjaga kebersihan stor sukan. Membuat pengawasan yang rapi dalam pengeluaran dan pengembalian peralatan. LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN PENGGUNAAN PERALATAN SUKAN. · · · · Pengeluaran alat sukan hanya boleh dibuat oleh jurulatih atau guru penasihat sahaja.

Memastikan peralatan yang sudah tamat tarikh luput dihapuskan mengikut prosedur yang ditetapkan.1 PENDAHULUAN.1 · · Tatacara Am Peralatan sukan mestilah mempunyai jaminan ( Warranty ) Peralatan sukan mestilah mempunyai kelulusan piawai dan pengiktirafan daripada undang-undang persatuan sukan. · · Mengambil tindakan segera atas laporan kerosakan peralatan yang berlaku. 1. Memastikan peralatan sukan mempunyai jaminan ( Warranty ).1. Kegiatan luar ialah aktiviti yang dijalankan di luar daripada kawasan . Memberi taklimat tatacara penggunaan peralatan yang betul.3 · · Tatacara Pengurusan / Jurulatih /Guru. 1. · Peralatan yang sudah tamat tarikh luput hendaklah dilupuskan mengikut prosedur yang ditetapkan.2 · Tatacara Murid. · · Sentiasa berwaspada meenggnakan peratan. Melaporkan kepada guru jika terdapat sebarang kerosakan kepada alatan yang digunakan. KEGIATAN LUAR. 1. Mengetahui tatacara penggunaan peralatan dengan betul.

Memberitahu taraf kesihatan kepada guru/pihak pengurusan. 1. Poster . Sentiasa berada dalam kumpulan yang ditetapkan. Mendengar dengan teliti arahan guru dan mengikut peraturan yang disediakan oleh guru.2 RASIONAL · Kegiatan luar adalah perlu dijalankan oleh pihak sekolah untuk mendedahkan ilmu pengetahuan yang tidak dapat diperolehi di dalam bilik darjah kepada murid.3 OBJEKTIF · Mengadakan lawatan yang berfaedah untuk murid. 1. Membawa peralatan yang diperlukan dengan lengkap. 1. · · Mengikut tatacara keselamatan yang disediakan apabila menjalankan aktiviti luar. · Mengubah sausana pembelajaran supaya murid lebih berminat untuk terus belajar.4 PERANAN MURID. · · · · · Murid mendapatkan kebenaran ibubapa.sekolah dan/atau melibatkan agensi luar untuk mengadakan lawatan atau perkhemahan. Mengelakkan berlakunya kemalangan apabila menjalankan aktiviti luar dengan mengambil kira aspek keselamatan. 1.5 PERANAN GURU PENASIHAT/JURULATIH/ GURU PENGIRING · Memberi kesedaran dan kefahaman tentang pentingnya keselamatan diri semasa menjalankan aktiviti luar melalui: a.

· Mengadakan peraturan yang jelas tentang keselamatan murid dalam aktiviti luar. · Memanfaatkan sepenuhnya Jawatankuasa Permaufakatan. Tayangan Video. Jawatankuasa Keselamatan dan PIBG dalam merancang langkah keselamatan murid semasa menjalankan aktiviti luar sekolah. Edaran. e. g. Menganalisis setiap kejadian.7. h. Merekod semua aduan bagi sebarang insiden atau mereka yang disyaki mempunyai niat jahat. · · · · Perhimpunan Mingguan Ceramah Bengkel Pengajaran dan Pembelajaran dalam kelas.7 TATACARA MURID 1.1 LAWATAN SAMBIL BELAJAR . Mengenalpasti guru-guru yang menguruskan aktiviti dan menyimpan nombor telefon guru berkenaan/pihak sekolah.6 PERANAN IBUBAPA · · Mengambil tahu aktiviti luar yang diikuti oleh anak jagaan masing-masing. Meneliti dan mengisi borang-borang yang disediakan oleh pihak sekolah yang berkaitan dengan aktiviti yang dijalankan. d. 1. Ceramah. Menerima aduan pelajar dan mengambil tindakan susulan. · · · Menandatangani borang pengesahan kebenaran untuk menjalankan aktiviti. Menyediakan bahan keperluan anak jagaan sepanjang aktiviti dijalankan. f.b. Memaklum kepada ibu bapa dan pihak berkenaan. 1. c.

Jangan tebang dan merosakkan sebarang tumbuhan kerana ia .7.· Pelajar melengkapkan borang kebenaran ibu bapa/penjaga yang disediakan dan serahkan kepada guru penasihat. Catat kedatangan pergi dan balik dan naik/turun daripada kenderaan yang digunakan dengan mengutamakan keselamatan. jangan panik.baju lengan panjang dan kasut sukan. ikut arahan guru/pemandu pelancong/ peraturan di tempat lawatan. Pastikan ada pengenalan sekolah dan diri masing-masing ( pakai sentiasa ) pas lawatan sekolah. Tunggu di satu tempat dan minta bantuan sehingga bantuan sampai.2 LOKASI PERKHEMAHAN DI KAWASAN HUTAN. · · Lakukan aktiviti dalam kumpulan. · Pakai pakaian dan peralatan yang sesuai. Pakai pakaian yang sesuai. Sekiranya terpisah daripada kumpulan. Dirikan khemah di kawasan yang sesuai dan bukan di laluan air atau bawah pokok berdahan reput/di lereng bukit yang boleh berlaku tanah runtuh/berhampiran tebing sungai/tempat curam/tanah lembut/di kawasan lembah dan lain-lain tempat yang berbahaya. · Taburkan serbuk belerang/garam di sekeliling khemah untuk mengelakkan binatang merayap yang berbisa seperti ular dan serangga. · · Bawa peti kecemasan yang lengkap. 1. · · · · Lengkapkan Borang Kebenaran Ibu bapa dan serahkan kepada guru penasihat Berkumpul dalam kumpulan dan tunggu arahan guru. · · Bersihkan kawasan sekeliling khemah. · Setelah tiba di tempat yang ditujui.

· · · Ketua kumpulan jalankan aktiviti dalam kumpulan. Sekiranya sakit berterusan.mungkin beracun. Hentikan aktiviti sekiranya terdapat tanda-tanda cuaca buruk berlaku. . · · · Mesti gunakan jaket keselamatan bagi semua aktiviti di air. loji penapisan air. · Jangan cuba memberi pertolongan cemas kecuali jika anda mempunyai kelayakan menyelamat di air. menjeritlah meminta tolong. keluar daripada kawasan perkhemahan dan daptakan rawatan di klinik/hospital berdekatan. ( Lampiran 4 ) gigitan serangga atau luka. dapatkan pertolongan kecemasan segera · · Laporkan kepada guru. gigitan binatang berbisa. Sekiranya diganggu oleh haiwan liar. jangan panik.3 LOKASI PERKHEMAHAN DI KAWASAN BERAIR. Dilarang membuat aktiviti di air tanpa kehadiran guru/pegawai bertugas / penyelamat kelemasan. · · Berkumpul dalam kumpulan dan tunggu arahan guru. · Sekiranya terkena getah beracun.7. Jika terdapat sebarang bentuk kecemasan seperti lemas. 1. Dapatkan kebenaran guru untuk sebarang aktiviti. lombong. · Bawa peralatan lengkap dan peti kecemasan. Kawasan berair seperti sungai. bakau dan lain-lain. gatal-gatal. laut. tasik. Jerit minta pertolongan dan lari untuk menyelamatkan diri. empangan. · Laporkan segera kepada guru/pegawai bertugas/penyelamat kecemasan.

Mendapatkan maklumat guru yang menguruskan aktiviti supaya mudah dihubungi. · · · Menandatangani surat kebenaran ibubapa/penjaga.8 TATACARA GURU. · Memohon kebenaran daripada pihak berkuasa tempatan. · Mestilah mempunyai Sijil Pertolongan Cemas atau Sijil Kelayakan dalam sesuatu aktiviti yang dijalankan. Memaklum kepada pihak sekolah tentang taraf kesihatan anak jagaan masing-masing. . seperti polis (bergantung kepada jenis aktiviti yang dijalankan). Memastikan anak berada dalam keadaan sihat. Menyediakan peraturan yang lengkap sepanjang aktiviti dijalankan.9 TATACARA IBUBAPA/PENJAGA. Mengambil tahu tempat aktiviti dijalankan. · Memastikan ada surat pengesahan doktor jika anak tidak sesuai untuk menyertai sebarang aktiviti. Pengawasan dan penyeliaan yang rapi. Mengkaji dan meninjau tempat aktiviti yang dijalankan.1. · · · · · · Menyediakan surat makluman kepada ibu bapa/penjaga. · · · · · Menyediakan pakaian yang sesuai untuk anak menyertai sebarang aktiviti. Mengedarkan borang kebenaran ibu bapa dan kumpulkan semula sebelum aktiviti dijalankan. Mengatur program yang sesuai. Memastikan peralatan mencukupi untuk anak jagaan menjalankan aktiviti. 1. Mengetahui masa bermula dan berakhir sesuatu aktiviti. · Jika guru tidak mempunyai Sijil Kelayakan yang diperlukan. tenaga pengajar atau kakitangan lain yang terlibat dalam aktiviti yang dijalankan mesti mempunyai Sijil Kelayakan yang diperlukan.

· · Sekiranya melibatkan kes polis. · · Dapatkan rawatan kecemasan mengikut keadaan kemalangan. guru bertugas membantu buat aduan di Balai Polis. · Serahkan kedua-dua laporan kepada pihak pentadbir untuk urusan memohon tuntutan insurans selanjutnya.1 DI DALAM KAWASAN SEKOLAH · Apabila berlaku kemalangan. terus laporkan kepada guru-guru yang bertugas. Buat laporan bertulis. · Dapatkan laporan hospital dan pihak polis untuk diserahkan kepada pentadbiran sekolah bagi urusan tuntutan insurans . · · Dapatkan rawatan kecemasan mengikut keadaan kemalangan. pihak sekolah akan menghantar pelajar berkenaan ke hospital dan laporkan kejadian tersebut kepada ibubapa murid/pesakit. 1.2 DI LUAR KAWASAN SEKOLAH. Sekiranya serius. · Dapatkan maklumat ibu bapa. Sekiranya serius. laporkan kemalangan kepada ibu bapa dan pihak pentadbiran / pejabat sekolah untuk tindakan membuat laporan seterusnya kepada polis.TATACARA TINDAKAN APABILA BERLAKU KEMALANGAN. Guru segera dapatkan laporan bertulis daripada pihak hospital dan polis untuk tujuan tuntutan insurans. minta bantuan daripada orang yang berhampiran untuk menghantar ke hospital. 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->