Polisi Keselamatan Kegiatan Luar Bilik Darjah Ditulis oleh cikgupk Labels: minda cikgupj, Minda PJ dan Sukan

Polisi Keselamatan Kegiatan Luar Bilik Darjah

Polisi ini harus dibaca bersama:

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL:1/1989

Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 8/1995

Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan.

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 3/1995

Perlaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan.

·

SURAT PEKELILING KHTISAS BIL: 25/1998 dan BIL: 3/1979

Pendidikan Jasmani.

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 24/1988

Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan.

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 25/1998

Perlaksanaan Pelajaran Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan.

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 9/2000 dan BIL: 1/1995

Panduan Keselamatan diri Pelajar semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan dan Di Luar Kawasan Sekolah.

PENGENALAN

Aktiviti ko-kurikulum merupakan sebarang aktiviti yang dijalankan di luar kelas yang tidak melibatkan waktu pembelajaran.

RASIONAL

·

Pihak Sekolah bertanggungjawab menyediakan iklim sekolah yang selamat semasa

aktiviti kokurikulum dijalankan. · Warga sekolah terdedah dengan isu-isu keselamatan fizikal dan semasa penggunaan

peralatan sukan. · Menyedari keperluan pengawasan yang rapi sepanjang aktiviti dijalankan.

OBJEKTIF

·

Memastikan kegiatan ini bergerak selaras dengan matlamat yang telah ditetapkan oleh

Kementerian Pelajaran Malaysia. · · · Mengelakkan berlakunya kemalangan semasa kokurikulum dijalankan. Mendisiplin diri dalam melaksanakan aktiviti kokurikulum. Memastikan pengurusan peralatan dan diri pelajar mengikut tatacara yang disediakan.

PERANAN MURID

PERANAN IBU BAPA DAN PENJAGA. · · Mengambil tahu aktiviti ko-kurikulum yang diikuti oleh anak/jagaan masing-masing. · · Poster Perhimpunan Mingguan Ceramah Bengkel Pengajaran dan Pembelajaran dalam klelas Edaran Menerima aduan pelajar dan mengambil tindakan susulan. e. d. Melaporkan dengan segera sebarang masalah yang timbul sepanjang aktiviti dijalankan. Mengikut aktiviti yang dijalankan dengan mengutamakan aspek keselamatan. f. Meneliti dan mengisi borang yang disediakan oleh pihak sekolah yang berkaitan dengan .· · · · Melapor taraf kesihatan diri kepada guru Mengikut arahan guru / jurulatih sepanjang aktiviti dijalankan. · · Memaklum kepada ibubapa dan pihak berkenaan. · Mengadakan peraturan yang jelas tentang keselamatan murid dalam aktiviti ko-kurikulum. Merekod semua aduan bagi sebarang insiden atau mereka yang disyaki mempunyai niat jahat. c. Jawatankuasa Keselamatan dan PIBG dalam merancang langkah keselamatan murid semasa menjalankan aktiviti ko-kurikulum. Memanfaatkan sepenuhnya Jawatankuasa Permaufakatan. PERANAN JURULATIH / GURU · Memberikan kesedaran dan kefahaman kepada pelajar tentang pentingnya keselamatan diri semasa menjalankan aktiviti kokurikulum melalui: a. b.

Menyediakan bahan keperluan anak / jagaan sepanjang aktiviti dijalankan. peraturan dan langkah-langkah keselamatan diikuti sepenuhnya. POLISI KESELAMATAN KEGIATAN KOKURIKULUM SEKOLAH 1. Mengenalpasti jurulatih / guru yang menguruskan aktiviti dan menyimpan nombor telefon jurulatih / guru berkenaan dan pihak sekolah. laporan mesti dibuat kepada pegawai atau sekolah. Semua pelajar akan dilindungi melalui Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok ( rujukan: Surat Pekeliling Ikhtisas Bil: 3/1995 ) · Polisi keselamatan kegiatan kokurikulum adalah diketahui oleh semua warga sekolah melalui usaha penyebaran maklumat dan taklimat rasmi. SUKAN / PERMAINAN /KELAB / UNIT BERUNIFORM. POLISI · Memastikan warga sekolah adalah tertakluk kepada Peraturan Polisi Keselamatan Kegiatan Kokurikulum. ( Rujuk Surat Pekeliling Iktisas Bil: 24/1998 ) .aktiviti yang dijalankan. · Segala kemalangan yang berlaku harus disusuli dengan tindakan segera mengikut peraturan yang telah ditetapkan. · Pegawai yang bertugas semasa aktiviti kokurikulum dijalankan adalah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa semua polisi. · Semua warga sekolah adalah tertakluk kepada polisi ini. · · · Menandatangani borang pengesahan kebenaran untuk menjalankan aktiviti. · · Sekiranya berlaku sebarang kemalangan.

3 Tatacara Pengurusan / Jurulatih/ Guru. permainan. Keselamatan sosial. 1.Semua warga sekolah yang menjalankan kegiatan sukan. Mendapat kebenaran jurulatih / guru penasihat sebelum menggunakan alatan. Keselamatan emosi. Memakai alat perlindungan diri untuk aktiviti bebahaya. Pelajar yang telah dipilih mewakili sekolah/ bahagian/ negeri / negara mesti membuat pemeriksaan kesihatan ( Medical Examination ) · · Memberitahu guru tentang sejarah kesihatan mereka ( Medical History Memberitahu / melaporkan kepada guru sekiranya mengetahui perilaku rakan-rakan yang tidak sihat. Menjalankan aktiviti di tempat yang ditetapkan. Menjalankan aktiviti dengan teratur dan sistematik.2 Tatacara Murid. 1. contohnya: penyalahgunaan dadah. kelab dan unit beruniform haruslah bertanggungjawab ke atas: 1. Keselamatan alatan kelengkapan dan kemudahan. pil khayal dan lain-lain.1 · · · · · Tatacara Am Keselamatan diri sama ada kegiatan tersebut dijalankan di dalam atau diluar kawasan sekolah. Mendapat kebenaran bertulis daripada ibubapa Sentiasa mematuhi arahan jurulatih atau guru penasihat. Keselamatan fizikal. · · · · · · · · Memastikan keselamatan diri terjamin. .

masa dan tempat latihan. memberi wang saku. Menyediakan pegawai yang bertauliah dalam rawatan kecemasan mengiringi pelajar yang mewakili sekolah. · Memberi kaunseling kepada pelajar yang bermasalah contohnya masalah emosi. tarikh. contohnya. menyediakan makanan dan minuman. Menjalankan aktiviti di tempat yang ditetapkan. · Memastikan pelajar menyertai Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok. · Memberitahu ibubapa/ penjaga tentang pemilihan pelajar dalam aktiviti-aktiviti tertentu. · Memastikan Borang Akuan Lepas Tanggungan dan Borang Kebenaran . Memastikan pelajar mematuhi peraturan dan arahan. · · Mempunyai rekod sejarah kesihatan dan maklumat peribadi pelajar yang lengkap. Memberhentikan serta merta aktiviti di tempat lapang jika didapati cuaca buruk akan berlaku. menyediakan kenderaan dan lain-lain. pencapaian sukan dan akademik yang menurun dan lain-lain. Membuat siasatan rapi atas laporan yang telagh dibuat oleh pelajar dan mengambil tindakan dengan segera. Mengetahui dan mempunyai pelan keselamatan. · · Menyediakan peti pertolongan cemas. Memastikan hanya jurulatih yang berklayakan / bertauliah contohnya dari Majlis Sukan Negeri serta mengetahui latar belakang mereka. Membuat pengawasan yang rapi sebelum. ( Jika perlu hantar kepada kaunselor bertauliah ) · Membuat pemeriksaan kesihatan yang lengkap ( Medical Examination ) untuk pelajar yang mewakili sekolah sahaja ) · Menjaga kebajikan pelajar. semasa dan sesudah digunakan.· · · · · · Memberi taklimat keselamatan kepada pelajar.

contohnya. 1. Menyediakan prosedur khas untuk agensi/badan latihan luar yang menggunakan khidmat pelajar. · Memastikan pemandu bertauliah dan kenderaan yang digunakan untuk menghantar pelajar pergi dan balik semasa mengikuti aktiviti dalam keadaan baik dan selamat. 2. negeri dan negara. Mengambil tahu tempat dimana aktiviti dijalankan. Memastikan peralatan yang mencukupi untuk anak-anak jagaan menjalankan aktiviti. Mengetahui masa bermula dan berakhirnya sesuatu aktiviti. bahagian. 9/2000 ) Semua warga sekolah yang menggunakan peralatan sukan bertanggungjawab ke atas: .Ibubapa / Penjaga Untuk Rawatan Pembedahan diisi dengan lengkap untuk memudahkan guru menghubungi ibubapa / penjaga semasa kecemasan. mewakili dalam sukan / permainan. · Menyediakan Fail Peribadi pelajar-pelajar yang dipilih mewakili sekolah. Penyelengaraan Peralatan Sukan ( Stor Sukan ) ( Rujuk Surat Pekeliling Ikhitsas Bil.4 Tatacara Ibubapa / Penjaga. · · Harus mempunyai insurans kemalangan diri. · · · · · · · · · Menandatangani Surat Kebenaran Ibubapa/ Penjaga. Mendapat maklumat guru yang menguruskan aktiviti supaya mudah dihubungi. Memakulumkan kepada pihak sekolah tentang taraf kesihatan anak jagaan masing-masing. Memastikan ada surat pengesahan doktor jika anak tidak sesuai untuk menyertai aktiviti. Menyediakan pakaian yang sesuai untuk anak-anak menyertai aktiviti-aktiviti. Memastikan anak berada dalam keadaan sihat.

2 Tatacara Murid. 2. hilang atau perlu diperbaiki. Mengeluar. hilang atau perlu diperbaiki. Memastikan hanya jurulatih/ guru penasihat yang bertauliah mengendalikan peralatan sukan. · Pelajar dilarang masuk ke dalam stor sukan tanpa kebenaran guru. 2. · Alat-alat sukan mestilah diletakkan pada tempat khas yang mudah diambil oleh Ahli Jawatankuasa Penyelenggaraan Stor Sukan yang bertugas sahaja. Membuat laporan kepada pihak pentadbir tentang peralatan sukan yang digunakan yang sudah rosak. Merekod semua alat sukan yang digunakan. Memastikan semua peralatan sukan yang digunakan dalam keadaan yang selamat. · Merekodkan semua alat yang dikeluarkan dari stor sukan dalam buku keluar masuk peralatan sukan. · · Peralatan sukan yang dianggap merbahaya. · · · Mengembalikan semua alat sukan yang telah digunakan pada masa yang ditetapkan. Mengawasi dengan rapi penggunaan alatan terutama yang berbahaya. dijaga dan diawasi penggunaannya dengan rapi sepanjang masa. Memastikan semua latihan sukan yang menggunakan peralatan yang membahaya diadakan pada hari atau masa yang berasingan · Peralatan berbahaya hendaklah disimpan. menyimpan dan memeriksa alatan yang digunakan.2. Membuat laporan tentang peralatan rosak. Memastikan alatan sukan yang digunakan dalam keadaan baik. .1 Tatacara Am.3 · · · · · · Tatacara Pengurusan / Jurulatih / Guru.

· Melaporkan kepada guru jika terdapat sebarang kerosakan pada peralatan yang digunakan. Memastikan peralatan sukan mempunyai kelulusan piawai dan pengikhtirafan daripada undang-undang persatuan sukan.3.2 Tatacara Murid.1 · · · Tatacara Am. ( Rujuk Saurat Perkeliling Ikhtisas Bil: 9/2000 ) Pihak Pentadbir. · Peralatan yang sudah tidak selamat digunakan hendaklah dilupuskan mengikut prosedur yang ditetapkan. · Sentiasa berwaspada menggunakan peralatan. Peralatan Sukan. Memastikan peralatan sukan selamat dan sesuai digunakan. 3. 3.3 · · Tatacara Pengurusan / Jurulatih / Guru. Peralatan sukan mesti mempunyai kelulusan piawai dan pengikhtirafan daripada undang-undang persatuan sukan. · Mengambil tindakan segera atas lsporan kerosakan peralatan. · Peralatan yang sudah tidak selamat digunakan harus dilupuskan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Jurulatih dan Guru Penasihat bertanggungjawab ke atas : 3. . Peralatan sukan Peralatan sukan mestilah selamat dan sesuai digunakan.

3 · Tatacara Pengurusan / Jurulatih / Guru.4. Memastikan pelajar sentiasa mematuhi peraturan dan arahan. .2 · · Tatacara Murid. Menjaga kebersihan.1 · Tatacara Am. Mematuhi peraturan dan arahan guru. · · · Mengambil tindakan segera terhadap laporan kerosakan yang berlaku. Jurulatih dan Guru Penasihat bertanggungjawab ke atas : 4. 4. Melaporkan kepada guru sebarang kerosakan yang berlaku. Dilarang pergi atau berada di tempat latihan tanpa pengawasan rapi daripada guru. Kawasan latihan. Memastikan pelajar yang terlibat dalam aktiviti sahaja yang berada di tempat latihan. permainan atau sukan dalam keadaan baik dan terurus. · Tidak membenarkan pelajar pergi atau berada di tempat latihan tanpa pengawasan rapi daripada gurtu. 4. terurus dan selamat. · · · · Memastikan keselamatan diri dan alatan terjamin. Kawasan Sukan / Permainan / Tempat Latihan ( Rujuk Surat Perkeliling Ikhtisas Bil: 9/2000 ) Pihak Pentadbir. Hanya pelajar yang terlibat dalam aktiviti berada di kawasan latihan. Memastikan tempat latihan dan alatan yang terdapat di situ dalam keadaan baik.

· Memastikan tiada pelajar berada di kawasan larangan tanpa pengawasan rapi daripada guru. Kawasan Larangan ( Rujuk Surat Pekeliling Bil.3 Tatacara Pengurusan / Jurulatih /Guru. terurus dan selamat digunakan. · · · · Memastikan pelajar mematuhi peraturan dan arahan Memastikan kawasan dalam keadaan baik. · Kawasan larangan dan berbahaya seperti gynasium.5. 5. Mematuhi peraturan dan arahan guru. Membuat laporan tentang kerosakan atau kecederaan yang berlaku kepada pihak pengurusan / guru.2 Tatacara Murid. · · · · · Dilarang berada di kawasan larangan tanpa pengawasan rapi daripada guru. jurulaih dan guru penasihat bertanggungjawab ke atas: 5. · Hanya pelajar yang terlibat dalam aktiviti sahaja yang berada di kawasan larangan dengan pengawasan rapi guru. kawasan balapan dan stor sukan. padang hoki/bola sepak. angkat berat.. Menjaga kebersihan. gelanggang bola tampar/ sepak takraw. 5. Memastikan peralatan yang terdapat disitu dalam keadaan selamat. Memastikan keselamatan dan peralatan yang terdapat disitu adalah terjamin. lapangan latihan memanah.1 Tatacara Am. 9/2000 ) Pihak pentadbir. Mengambil tindakan segera atas segala laporan yang disampaikan .

· Menyediakan bilik rawatan yang sentiasa terbuka sepanjang aktiviti / latihan dijalankan. 7.9/2000 ) Semua warga sekolah bertanggungjawab ke atas: 6.oleh pelajar dan merekodkannya. · Memberhentikan aktiviti apabila terdapat tanda-tanda cuaca buruk akan berlaku. · Menyediakan seorang pegawai yang bertauliah dalam pertolongan cemas sepanjang aktiviti yang dijalankan di kawasan tersebut. Cuaca / Musim ( Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. · Berhenti serta merta setelah mendapat arahan daripada guru supaya berbuat demikian. · Menyediakan bilik rawatan yang sentiasa terbuka sepanjang aktiviti yang dijalankan di kawasan tersebut. · Mematuhi arahan dan peraturan.2 Tatacara Murid. 9/2000 ) . · Tidak menjalankan aktiviti di tempat lapang semasa cuaca buruk seperti hujan. 6. ( Rujuk Suat Pekeliling Bil. 6. · Tidak berada di tempat lapang atau kawasan yang terdedah kepada bahaya semasa cuaca buruk. Laporan Kemalangan Atau Kecederaan. kilat dan petir.1 Tatacara Am.

Membuat siasatan ke atas kemalangan atau kecedraan yang berlaku. . Merekod semua jenis kemalangan dan kecederaan yang berlaku. · Melaporkan sebarang kemalangan atau kecederaan yang berlaku kepada pihak pengurusan / guru. 7. · Melaporkan semua jenis kemalangan atau kecederaan yang berlaku semasa menyertai aktiviti kepada pihak pengurusan / guru. penyalahgunaan dadah dan lain-lain.1 Tatacara Am.1 Tatacara Am. · · Pelajar mesti memberitahu sejarah kesihatan mereka. Melaporkan aktiviti tidak sihat yang dilakukan oleh rakan-rakan mereka.Jurulatih dan guru penasihat bertangunggjawab ke atas : 7. Contohnya. 8.3 Tatacara Pengurusan/Jurulatih/Guru. · · Membuat siasatan ke atas kemalangan dan kecederaan yang berlaku.2 Tatacara Murid. 7. Laporan Aktiviti ( Penilaian dan Pemantauan ) ( Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. · Jumlah dan guru penasihat bertanggungjawab membuat penilaian dan laporan bertulis kepada pihak sekolah bagi setiap aktiviti yang dijalankan atau disertai pelajar. · · · Mengambil tindakan segera ke atas laporan yang dibuat oleh pelajar. 9/2000 ) 8. Merekod semua jenis kemalangan dan kecederaan yang berlaku.

· · · Mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan. 1. gelanggang dan stor sukan.2 Tatacara Murid. 1.1 · Tatacara Am. Membuat laporan bertulis setiap aktiviti yang dijalankan atau disertai sama ada di dalam atau di luar sekolah.3 Tatacara Pengurusan/Jurulatih/guru. Memastikan semua peralatan adalah selamat untuk digunakan dan dipulangkan dengan sempurna selepas digunakan. · · Sebarang aktiviti mesti dijalankan di tempat yang ditetapkan.2 Tatacara Murid. LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN KEGIATAN KOKURIKULUM. 8. 8.· Jawatankuasa Keselamatan Ko-kurikulum membuat penilaian dan pemantauan keatas semua aktiviti ko-kurikulum sepanjang tahun. · · Menyemak laporan bertulis oleh pelajar. Tidak menjalankan sebarang aktiviti di tempat lapang apabila terdapat tanda-tanda cuaca buruk akan berlaku. · Membuat laporan bertulis ( jika perlu ). · Mengetahui dan mempunyai pelan keselamatan sama ada di kawasan latihan. . padang. Pengawasan rapi sepanjang aktiviti dijalankan. Taklimat keselamatan oleh jurulatih atau guru penasihat sebelum aktiviti dijalankan.

. Memastikan pelajar menyertai Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok. · Menyediakan Fail Peribadi dan pemeriksaan kesihatan ( Medical Examination ) yang lengkap bagi pelajar yang mewakili Sekolah. · Memastikan Borang Akuan Lepas Tanggungjawab dan Borang Kebenaran Ibubapa / Penjaga Untuk Rawatan Pembedahan diisi dengan maklumat lengkap bagi memudahkan menghubungi ibubapa semasa kecemasan. Mendengar talklimat keselamatan daripada guru tentang pelan keselamatan. Memberikan kepada guru maklumat peribadi dan sejarah kesihatan yang lengkap dan betul. · Membuat kebenaran bertulis daripada ibubapa/penjaga dengan mengisi Borang Akuan Lepas Tanggungan dan Borang Kebenaran Ibubapa/ Penjaga untuk pembedahan. Mematuhi peraturan dan arahan guru.3 · · Tatacara Pengurusan/Jurulatih/Guru. · Menyediakan seorang pegawai bantuan kecemasan yang bertauliah. · Menyediakan prosedur khas bagi agensi atau badan-badan luar yang memerlukan khidmat pelajar contohnya . mewakili dalam permainan / sukan.· · Memakai pakaian sukan atau seragam yang lengkap. Memastikan hanya juruilatih yang bertauliah /berkelayakan serta mempunyai latar belakang dan reputasi yang baik sahaja yang dibenarkan menjalankan latihan. . Bahagian. · Membuat laporan rapi atas laporan yang telah dibuat oleh pelajar dan mengambil tindakan seterusnya. · · · · Mengetahui cara penggunaan peralatan sukan dengan betul. Negeri dan Negara. Memakai alat perlindungan diri untuk aktiviti yang berbahaya. operaturan dan tatacarta penggunaan peralatan yang betul. 1.

· · Mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan.1 · · · · · Tatacara Am. Mengada aktiviti di tempat yang ditetapkan. Tempat latihan haruslah berada dalam keadaan bersih. Pelajar adalah dilarang sama sekali berada di tempat latihan tanpa pengawasan jurulatih atau guru penasihat. · · Menyediakan laporan yang lengkap tentang aktiviti yang dijalankan dan disertai. Menyediakan peti pertolongan cemas. Memastikan tempat latihan selamat digunakan. Membuat laporan tentang peralatan sukan yang telah rosak. hilang atau perlu diperbaiki. Memberhentikan serta merta aktiviti di tempat lapang atau terdedah kepada bahaya jika terdapat tanda-tanda cuaca buruk akan berlaku. · · · · Memberi taklimat keselamatan. Mempastikan pengeluaran dan pengembalian barang adalah mengikut prosedur dan peraturan yang ditetapkan. peraturan dan tatacara penggunaan yang betul. . 1. Mempunyai jadual penggunaan tempat latihan. Mempunyai rekod maklumat peribadi dan sejarah kesihatan pelajar yang lengkap. · · Mempunyai peti pertolongan cemas. LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DI TEMPAT LATIHAN. Mempunyai pelan keselamatan. Memastikan pelajar mematuhi peraturan dan arahan. Membuat pengawasan yang rapi sepanjang aktiviti dijalankan. Memastikan semua peralatan yang terdapat di tempat latihan adalah selamat untuk digunakan.· · · · Menjaga kebajikan pelajar.

1. Stor Sukan sentiasa berkunci selepas mengeluarkan atau mengembalikan .1 · · Tatacara Am. 1. 1. Sentiasa menjaga kebersihan stor. Hanya pelajar yang terlibat dalam aktiviti sahaja berada di kawasan latihan. Mematuhi peraturan dan arahan guru. Memberi taklimat tentang pelan keselamatan. Menjaga keselamatan. Memastikan peralatan sukan dan tempat latihan berada dalam keadaan terurus dan selamat. Hanya pelajar yang terlibat dalam aktiviti sahaja boleh berada di tempat latihan. · · · · Mengambil tindakan segera keatas segala laporan kerosakan yang dibuat. · Tidak membenarkan pelajar pergi atau berada di tempat latihan tanpa pengawasan rapi dan selamat.3 · Tatacara Pengurusan/ Jurulatih/Guru. Melaporkan kepada guru sebarang kerosakan yang berlaku. Melarang pergi atau berada di tempat latihan tanpa pengawasan rapi guru. · Membuat laporan dan merekodkan sebarang kemalangan dan kecederaan yang berlaku serta menmberitahu pihak pengurusan dan ibu bapa. LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DI STOR SUKAN.2 · · · · · · Tatacara Murid. Memastikan pelajar sentiasa mematuhi peraturan dan arahan. peraturan dan tatacara penggunaan peralatan yang betul. Memastikan keselamatan diri dan alatan terjamin.

Peralatan berbahaya harus disimpan di tempat khas yang selamat. Mengisi borang keluar masuk peralatan sukan dalam guru keluar masuk alat-alat sukan. LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN PENGGUNAAN PERALATAN SUKAN. Memadamkan suis apabila keluar dari stor. · · · Pengawasan yang rapi semasa mengeluarkan dan mengembalikan peralatan sukan. Dilarang masuk ke dalam stor sukan. Menyimpan peralatan di tempat yang telah ditetapkan. Mempunyai pelan keselamatan. Menjaga kebersihan stor sukan. Memastikan pintu stor sukan sentiasa berkunci. .peralatan sukan. Membuat laporan tentang peralatan sukan yang rosak. Membuat pengawasan yang rapi dalam pengeluaran dan pengembalian peralatan. Memasdtikan semua peralatan yang belum dan sudah digunakan berada dalam keadaan selamat.3 · · · · · · · Tatacara Pengurusan/Jurulatih/Guru. · · · · Pengeluaran alat sukan hanya boleh dibuat oleh jurulatih atau guru penasihat sahaja. Mematuhi peraturan stor sukan yang telah ditetapkan.2 · Tatacara Murid. 1. Meletakkan peralatan sukan di tempat yang ditetapkan. 1. hilang dan yang pelu diperbaiki. Mengisi borang keluar masuk peralatan sukan dalam buku keluar masuk. · Memastikan semua suis dipadamkan sebelum keluar dari stor sukan.

3 · · Tatacara Pengurusan / Jurulatih /Guru. Melaporkan kepada guru jika terdapat sebarang kerosakan kepada alatan yang digunakan. 1. Memberi taklimat tatacara penggunaan peralatan yang betul.1 PENDAHULUAN. · · Sentiasa berwaspada meenggnakan peratan. 1.1 · · Tatacara Am Peralatan sukan mestilah mempunyai jaminan ( Warranty ) Peralatan sukan mestilah mempunyai kelulusan piawai dan pengiktirafan daripada undang-undang persatuan sukan. Memastikan peralatan sukan mempunyai jaminan ( Warranty ). Memastikan peralatan yang sudah tamat tarikh luput dihapuskan mengikut prosedur yang ditetapkan. Kegiatan luar ialah aktiviti yang dijalankan di luar daripada kawasan . 1. · · Mengambil tindakan segera atas laporan kerosakan peralatan yang berlaku. Mengetahui tatacara penggunaan peralatan dengan betul.1. KEGIATAN LUAR. · Peralatan yang sudah tamat tarikh luput hendaklah dilupuskan mengikut prosedur yang ditetapkan.2 · Tatacara Murid.

· · · · · Murid mendapatkan kebenaran ibubapa. 1.5 PERANAN GURU PENASIHAT/JURULATIH/ GURU PENGIRING · Memberi kesedaran dan kefahaman tentang pentingnya keselamatan diri semasa menjalankan aktiviti luar melalui: a. · · Mengikut tatacara keselamatan yang disediakan apabila menjalankan aktiviti luar. Memberitahu taraf kesihatan kepada guru/pihak pengurusan. Mendengar dengan teliti arahan guru dan mengikut peraturan yang disediakan oleh guru. Sentiasa berada dalam kumpulan yang ditetapkan. 1. 1.4 PERANAN MURID. Membawa peralatan yang diperlukan dengan lengkap.2 RASIONAL · Kegiatan luar adalah perlu dijalankan oleh pihak sekolah untuk mendedahkan ilmu pengetahuan yang tidak dapat diperolehi di dalam bilik darjah kepada murid. 1.3 OBJEKTIF · Mengadakan lawatan yang berfaedah untuk murid. Mengelakkan berlakunya kemalangan apabila menjalankan aktiviti luar dengan mengambil kira aspek keselamatan. Poster . · Mengubah sausana pembelajaran supaya murid lebih berminat untuk terus belajar.sekolah dan/atau melibatkan agensi luar untuk mengadakan lawatan atau perkhemahan.

h. Memaklum kepada ibu bapa dan pihak berkenaan. · · · Menandatangani borang pengesahan kebenaran untuk menjalankan aktiviti. · · · · Perhimpunan Mingguan Ceramah Bengkel Pengajaran dan Pembelajaran dalam kelas. Menyediakan bahan keperluan anak jagaan sepanjang aktiviti dijalankan.7 TATACARA MURID 1.b. e. Ceramah. Tayangan Video. Edaran. Menganalisis setiap kejadian.1 LAWATAN SAMBIL BELAJAR .6 PERANAN IBUBAPA · · Mengambil tahu aktiviti luar yang diikuti oleh anak jagaan masing-masing. · Memanfaatkan sepenuhnya Jawatankuasa Permaufakatan. c. 1. · Mengadakan peraturan yang jelas tentang keselamatan murid dalam aktiviti luar. Menerima aduan pelajar dan mengambil tindakan susulan. Merekod semua aduan bagi sebarang insiden atau mereka yang disyaki mempunyai niat jahat. Meneliti dan mengisi borang-borang yang disediakan oleh pihak sekolah yang berkaitan dengan aktiviti yang dijalankan. 1. f. Mengenalpasti guru-guru yang menguruskan aktiviti dan menyimpan nombor telefon guru berkenaan/pihak sekolah. d. g. Jawatankuasa Keselamatan dan PIBG dalam merancang langkah keselamatan murid semasa menjalankan aktiviti luar sekolah.7.

· · · · Lengkapkan Borang Kebenaran Ibu bapa dan serahkan kepada guru penasihat Berkumpul dalam kumpulan dan tunggu arahan guru. · · Lakukan aktiviti dalam kumpulan. Pastikan ada pengenalan sekolah dan diri masing-masing ( pakai sentiasa ) pas lawatan sekolah. Dirikan khemah di kawasan yang sesuai dan bukan di laluan air atau bawah pokok berdahan reput/di lereng bukit yang boleh berlaku tanah runtuh/berhampiran tebing sungai/tempat curam/tanah lembut/di kawasan lembah dan lain-lain tempat yang berbahaya. · · Bawa peti kecemasan yang lengkap.7. jangan panik.2 LOKASI PERKHEMAHAN DI KAWASAN HUTAN. Pakai pakaian yang sesuai. · Pakai pakaian dan peralatan yang sesuai.baju lengan panjang dan kasut sukan. Catat kedatangan pergi dan balik dan naik/turun daripada kenderaan yang digunakan dengan mengutamakan keselamatan. · · Bersihkan kawasan sekeliling khemah. ikut arahan guru/pemandu pelancong/ peraturan di tempat lawatan. · Setelah tiba di tempat yang ditujui.· Pelajar melengkapkan borang kebenaran ibu bapa/penjaga yang disediakan dan serahkan kepada guru penasihat. Sekiranya terpisah daripada kumpulan. Jangan tebang dan merosakkan sebarang tumbuhan kerana ia . Tunggu di satu tempat dan minta bantuan sehingga bantuan sampai. 1. · Taburkan serbuk belerang/garam di sekeliling khemah untuk mengelakkan binatang merayap yang berbisa seperti ular dan serangga.

· Laporkan segera kepada guru/pegawai bertugas/penyelamat kecemasan. laut. Kawasan berair seperti sungai. Hentikan aktiviti sekiranya terdapat tanda-tanda cuaca buruk berlaku. · · Berkumpul dalam kumpulan dan tunggu arahan guru. Dilarang membuat aktiviti di air tanpa kehadiran guru/pegawai bertugas / penyelamat kelemasan. gatal-gatal. gigitan binatang berbisa. loji penapisan air. . 1. Jika terdapat sebarang bentuk kecemasan seperti lemas. menjeritlah meminta tolong. bakau dan lain-lain. ( Lampiran 4 ) gigitan serangga atau luka. · Bawa peralatan lengkap dan peti kecemasan. lombong. keluar daripada kawasan perkhemahan dan daptakan rawatan di klinik/hospital berdekatan. · Sekiranya terkena getah beracun. empangan.7. Sekiranya sakit berterusan. tasik.mungkin beracun. Dapatkan kebenaran guru untuk sebarang aktiviti. · · · Mesti gunakan jaket keselamatan bagi semua aktiviti di air.3 LOKASI PERKHEMAHAN DI KAWASAN BERAIR. Jerit minta pertolongan dan lari untuk menyelamatkan diri. jangan panik. dapatkan pertolongan kecemasan segera · · Laporkan kepada guru. · · · Ketua kumpulan jalankan aktiviti dalam kumpulan. · Jangan cuba memberi pertolongan cemas kecuali jika anda mempunyai kelayakan menyelamat di air. Sekiranya diganggu oleh haiwan liar.

Memaklum kepada pihak sekolah tentang taraf kesihatan anak jagaan masing-masing. Mengkaji dan meninjau tempat aktiviti yang dijalankan.1.8 TATACARA GURU. Mengambil tahu tempat aktiviti dijalankan. · · · · · Menyediakan pakaian yang sesuai untuk anak menyertai sebarang aktiviti. · Mestilah mempunyai Sijil Pertolongan Cemas atau Sijil Kelayakan dalam sesuatu aktiviti yang dijalankan. 1. Mengatur program yang sesuai. · Jika guru tidak mempunyai Sijil Kelayakan yang diperlukan. tenaga pengajar atau kakitangan lain yang terlibat dalam aktiviti yang dijalankan mesti mempunyai Sijil Kelayakan yang diperlukan. · · · Menandatangani surat kebenaran ibubapa/penjaga. Menyediakan peraturan yang lengkap sepanjang aktiviti dijalankan. seperti polis (bergantung kepada jenis aktiviti yang dijalankan). · · · · · · Menyediakan surat makluman kepada ibu bapa/penjaga. Memastikan peralatan mencukupi untuk anak jagaan menjalankan aktiviti. Mendapatkan maklumat guru yang menguruskan aktiviti supaya mudah dihubungi. Mengetahui masa bermula dan berakhir sesuatu aktiviti. .9 TATACARA IBUBAPA/PENJAGA. · Memastikan ada surat pengesahan doktor jika anak tidak sesuai untuk menyertai sebarang aktiviti. · Memohon kebenaran daripada pihak berkuasa tempatan. Pengawasan dan penyeliaan yang rapi. Memastikan anak berada dalam keadaan sihat. Mengedarkan borang kebenaran ibu bapa dan kumpulkan semula sebelum aktiviti dijalankan.

· Serahkan kedua-dua laporan kepada pihak pentadbir untuk urusan memohon tuntutan insurans selanjutnya. · Dapatkan maklumat ibu bapa. Buat laporan bertulis. · · Dapatkan rawatan kecemasan mengikut keadaan kemalangan. Sekiranya serius. Sekiranya serius. laporkan kemalangan kepada ibu bapa dan pihak pentadbiran / pejabat sekolah untuk tindakan membuat laporan seterusnya kepada polis. guru bertugas membantu buat aduan di Balai Polis. · · Sekiranya melibatkan kes polis.TATACARA TINDAKAN APABILA BERLAKU KEMALANGAN. · · Dapatkan rawatan kecemasan mengikut keadaan kemalangan. terus laporkan kepada guru-guru yang bertugas. Guru segera dapatkan laporan bertulis daripada pihak hospital dan polis untuk tujuan tuntutan insurans. 1.1 DI DALAM KAWASAN SEKOLAH · Apabila berlaku kemalangan. · Dapatkan laporan hospital dan pihak polis untuk diserahkan kepada pentadbiran sekolah bagi urusan tuntutan insurans .2 DI LUAR KAWASAN SEKOLAH. pihak sekolah akan menghantar pelajar berkenaan ke hospital dan laporkan kejadian tersebut kepada ibubapa murid/pesakit. minta bantuan daripada orang yang berhampiran untuk menghantar ke hospital. 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful