Polisi Keselamatan Kegiatan Luar Bilik Darjah Ditulis oleh cikgupk Labels: minda cikgupj, Minda PJ dan Sukan

Polisi Keselamatan Kegiatan Luar Bilik Darjah

Polisi ini harus dibaca bersama:

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL:1/1989

Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 8/1995

Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan.

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 3/1995

Perlaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan.

·

SURAT PEKELILING KHTISAS BIL: 25/1998 dan BIL: 3/1979

Pendidikan Jasmani.

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 24/1988

Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan.

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 25/1998

Perlaksanaan Pelajaran Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan.

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 9/2000 dan BIL: 1/1995

Panduan Keselamatan diri Pelajar semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan dan Di Luar Kawasan Sekolah.

PENGENALAN

Aktiviti ko-kurikulum merupakan sebarang aktiviti yang dijalankan di luar kelas yang tidak melibatkan waktu pembelajaran.

RASIONAL

·

Pihak Sekolah bertanggungjawab menyediakan iklim sekolah yang selamat semasa

aktiviti kokurikulum dijalankan. · Warga sekolah terdedah dengan isu-isu keselamatan fizikal dan semasa penggunaan

peralatan sukan. · Menyedari keperluan pengawasan yang rapi sepanjang aktiviti dijalankan.

OBJEKTIF

·

Memastikan kegiatan ini bergerak selaras dengan matlamat yang telah ditetapkan oleh

Kementerian Pelajaran Malaysia. · · · Mengelakkan berlakunya kemalangan semasa kokurikulum dijalankan. Mendisiplin diri dalam melaksanakan aktiviti kokurikulum. Memastikan pengurusan peralatan dan diri pelajar mengikut tatacara yang disediakan.

PERANAN MURID

· · Mengambil tahu aktiviti ko-kurikulum yang diikuti oleh anak/jagaan masing-masing. PERANAN JURULATIH / GURU · Memberikan kesedaran dan kefahaman kepada pelajar tentang pentingnya keselamatan diri semasa menjalankan aktiviti kokurikulum melalui: a. e. Melaporkan dengan segera sebarang masalah yang timbul sepanjang aktiviti dijalankan. · Mengadakan peraturan yang jelas tentang keselamatan murid dalam aktiviti ko-kurikulum.· · · · Melapor taraf kesihatan diri kepada guru Mengikut arahan guru / jurulatih sepanjang aktiviti dijalankan. Merekod semua aduan bagi sebarang insiden atau mereka yang disyaki mempunyai niat jahat. f. c. Jawatankuasa Keselamatan dan PIBG dalam merancang langkah keselamatan murid semasa menjalankan aktiviti ko-kurikulum. d. · · Memaklum kepada ibubapa dan pihak berkenaan. Meneliti dan mengisi borang yang disediakan oleh pihak sekolah yang berkaitan dengan . · · Poster Perhimpunan Mingguan Ceramah Bengkel Pengajaran dan Pembelajaran dalam klelas Edaran Menerima aduan pelajar dan mengambil tindakan susulan. Mengikut aktiviti yang dijalankan dengan mengutamakan aspek keselamatan. b. Memanfaatkan sepenuhnya Jawatankuasa Permaufakatan. PERANAN IBU BAPA DAN PENJAGA.

Menyediakan bahan keperluan anak / jagaan sepanjang aktiviti dijalankan. · · · Menandatangani borang pengesahan kebenaran untuk menjalankan aktiviti. Mengenalpasti jurulatih / guru yang menguruskan aktiviti dan menyimpan nombor telefon jurulatih / guru berkenaan dan pihak sekolah. · Segala kemalangan yang berlaku harus disusuli dengan tindakan segera mengikut peraturan yang telah ditetapkan. POLISI · Memastikan warga sekolah adalah tertakluk kepada Peraturan Polisi Keselamatan Kegiatan Kokurikulum. laporan mesti dibuat kepada pegawai atau sekolah. Semua pelajar akan dilindungi melalui Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok ( rujukan: Surat Pekeliling Ikhtisas Bil: 3/1995 ) · Polisi keselamatan kegiatan kokurikulum adalah diketahui oleh semua warga sekolah melalui usaha penyebaran maklumat dan taklimat rasmi. POLISI KESELAMATAN KEGIATAN KOKURIKULUM SEKOLAH 1. · Pegawai yang bertugas semasa aktiviti kokurikulum dijalankan adalah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa semua polisi.aktiviti yang dijalankan. ( Rujuk Surat Pekeliling Iktisas Bil: 24/1998 ) . peraturan dan langkah-langkah keselamatan diikuti sepenuhnya. · · Sekiranya berlaku sebarang kemalangan. SUKAN / PERMAINAN /KELAB / UNIT BERUNIFORM. · Semua warga sekolah adalah tertakluk kepada polisi ini.

Keselamatan emosi. permainan. Menjalankan aktiviti dengan teratur dan sistematik. · · · · · · · · Memastikan keselamatan diri terjamin. Menjalankan aktiviti di tempat yang ditetapkan.3 Tatacara Pengurusan / Jurulatih/ Guru. kelab dan unit beruniform haruslah bertanggungjawab ke atas: 1.Semua warga sekolah yang menjalankan kegiatan sukan. pil khayal dan lain-lain. Keselamatan fizikal. Mendapat kebenaran bertulis daripada ibubapa Sentiasa mematuhi arahan jurulatih atau guru penasihat. 1. Mendapat kebenaran jurulatih / guru penasihat sebelum menggunakan alatan. Memakai alat perlindungan diri untuk aktiviti bebahaya.2 Tatacara Murid. 1. contohnya: penyalahgunaan dadah. Pelajar yang telah dipilih mewakili sekolah/ bahagian/ negeri / negara mesti membuat pemeriksaan kesihatan ( Medical Examination ) · · Memberitahu guru tentang sejarah kesihatan mereka ( Medical History Memberitahu / melaporkan kepada guru sekiranya mengetahui perilaku rakan-rakan yang tidak sihat. .1 · · · · · Tatacara Am Keselamatan diri sama ada kegiatan tersebut dijalankan di dalam atau diluar kawasan sekolah. Keselamatan alatan kelengkapan dan kemudahan. Keselamatan sosial.

Menyediakan pegawai yang bertauliah dalam rawatan kecemasan mengiringi pelajar yang mewakili sekolah. · Memberitahu ibubapa/ penjaga tentang pemilihan pelajar dalam aktiviti-aktiviti tertentu. contohnya. · Memastikan Borang Akuan Lepas Tanggungan dan Borang Kebenaran . menyediakan kenderaan dan lain-lain. Memastikan hanya jurulatih yang berklayakan / bertauliah contohnya dari Majlis Sukan Negeri serta mengetahui latar belakang mereka. semasa dan sesudah digunakan. ( Jika perlu hantar kepada kaunselor bertauliah ) · Membuat pemeriksaan kesihatan yang lengkap ( Medical Examination ) untuk pelajar yang mewakili sekolah sahaja ) · Menjaga kebajikan pelajar. tarikh. · Memastikan pelajar menyertai Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok.· · · · · · Memberi taklimat keselamatan kepada pelajar. · Memberi kaunseling kepada pelajar yang bermasalah contohnya masalah emosi. Membuat siasatan rapi atas laporan yang telagh dibuat oleh pelajar dan mengambil tindakan dengan segera. pencapaian sukan dan akademik yang menurun dan lain-lain. Memberhentikan serta merta aktiviti di tempat lapang jika didapati cuaca buruk akan berlaku. Memastikan pelajar mematuhi peraturan dan arahan. Mengetahui dan mempunyai pelan keselamatan. Menjalankan aktiviti di tempat yang ditetapkan. menyediakan makanan dan minuman. Membuat pengawasan yang rapi sebelum. memberi wang saku. · · Mempunyai rekod sejarah kesihatan dan maklumat peribadi pelajar yang lengkap. · · Menyediakan peti pertolongan cemas. masa dan tempat latihan.

· · Harus mempunyai insurans kemalangan diri. Mendapat maklumat guru yang menguruskan aktiviti supaya mudah dihubungi. Memastikan peralatan yang mencukupi untuk anak-anak jagaan menjalankan aktiviti. negeri dan negara. bahagian.Ibubapa / Penjaga Untuk Rawatan Pembedahan diisi dengan lengkap untuk memudahkan guru menghubungi ibubapa / penjaga semasa kecemasan. contohnya. 1. · Memastikan pemandu bertauliah dan kenderaan yang digunakan untuk menghantar pelajar pergi dan balik semasa mengikuti aktiviti dalam keadaan baik dan selamat. Mengambil tahu tempat dimana aktiviti dijalankan. Memastikan ada surat pengesahan doktor jika anak tidak sesuai untuk menyertai aktiviti. 9/2000 ) Semua warga sekolah yang menggunakan peralatan sukan bertanggungjawab ke atas: . Penyelengaraan Peralatan Sukan ( Stor Sukan ) ( Rujuk Surat Pekeliling Ikhitsas Bil. Mengetahui masa bermula dan berakhirnya sesuatu aktiviti. Memastikan anak berada dalam keadaan sihat. · · · · · · · · · Menandatangani Surat Kebenaran Ibubapa/ Penjaga. · Menyediakan Fail Peribadi pelajar-pelajar yang dipilih mewakili sekolah. 2. Memakulumkan kepada pihak sekolah tentang taraf kesihatan anak jagaan masing-masing. Menyediakan pakaian yang sesuai untuk anak-anak menyertai aktiviti-aktiviti. mewakili dalam sukan / permainan. Menyediakan prosedur khas untuk agensi/badan latihan luar yang menggunakan khidmat pelajar.4 Tatacara Ibubapa / Penjaga.

Merekod semua alat sukan yang digunakan. . Memastikan alatan sukan yang digunakan dalam keadaan baik. hilang atau perlu diperbaiki. 2. 2. Memastikan hanya jurulatih/ guru penasihat yang bertauliah mengendalikan peralatan sukan. · · · Mengembalikan semua alat sukan yang telah digunakan pada masa yang ditetapkan. · · Peralatan sukan yang dianggap merbahaya. hilang atau perlu diperbaiki. Mengeluar. · Alat-alat sukan mestilah diletakkan pada tempat khas yang mudah diambil oleh Ahli Jawatankuasa Penyelenggaraan Stor Sukan yang bertugas sahaja.2. Membuat laporan kepada pihak pentadbir tentang peralatan sukan yang digunakan yang sudah rosak.2 Tatacara Murid. dijaga dan diawasi penggunaannya dengan rapi sepanjang masa. · Pelajar dilarang masuk ke dalam stor sukan tanpa kebenaran guru.3 · · · · · · Tatacara Pengurusan / Jurulatih / Guru. Mengawasi dengan rapi penggunaan alatan terutama yang berbahaya. · Merekodkan semua alat yang dikeluarkan dari stor sukan dalam buku keluar masuk peralatan sukan. Membuat laporan tentang peralatan rosak. Memastikan semua latihan sukan yang menggunakan peralatan yang membahaya diadakan pada hari atau masa yang berasingan · Peralatan berbahaya hendaklah disimpan. Memastikan semua peralatan sukan yang digunakan dalam keadaan yang selamat.1 Tatacara Am. menyimpan dan memeriksa alatan yang digunakan.

· Sentiasa berwaspada menggunakan peralatan.2 Tatacara Murid. · Peralatan yang sudah tidak selamat digunakan harus dilupuskan mengikut prosedur yang telah ditetapkan.1 · · · Tatacara Am. · Melaporkan kepada guru jika terdapat sebarang kerosakan pada peralatan yang digunakan. Memastikan peralatan sukan selamat dan sesuai digunakan. Memastikan peralatan sukan mempunyai kelulusan piawai dan pengikhtirafan daripada undang-undang persatuan sukan. · Peralatan yang sudah tidak selamat digunakan hendaklah dilupuskan mengikut prosedur yang ditetapkan. Peralatan sukan mesti mempunyai kelulusan piawai dan pengikhtirafan daripada undang-undang persatuan sukan.3 · · Tatacara Pengurusan / Jurulatih / Guru. ( Rujuk Saurat Perkeliling Ikhtisas Bil: 9/2000 ) Pihak Pentadbir. Peralatan sukan Peralatan sukan mestilah selamat dan sesuai digunakan. · Mengambil tindakan segera atas lsporan kerosakan peralatan. Jurulatih dan Guru Penasihat bertanggungjawab ke atas : 3. . 3. Peralatan Sukan.3. 3.

Kawasan Sukan / Permainan / Tempat Latihan ( Rujuk Surat Perkeliling Ikhtisas Bil: 9/2000 ) Pihak Pentadbir.1 · Tatacara Am. terurus dan selamat. Mematuhi peraturan dan arahan guru. Hanya pelajar yang terlibat dalam aktiviti berada di kawasan latihan. · · · Mengambil tindakan segera terhadap laporan kerosakan yang berlaku. Memastikan tempat latihan dan alatan yang terdapat di situ dalam keadaan baik.4. · · · · Memastikan keselamatan diri dan alatan terjamin. Menjaga kebersihan. Memastikan pelajar sentiasa mematuhi peraturan dan arahan. Dilarang pergi atau berada di tempat latihan tanpa pengawasan rapi daripada guru. Melaporkan kepada guru sebarang kerosakan yang berlaku. .2 · · Tatacara Murid. · Tidak membenarkan pelajar pergi atau berada di tempat latihan tanpa pengawasan rapi daripada gurtu.3 · Tatacara Pengurusan / Jurulatih / Guru. permainan atau sukan dalam keadaan baik dan terurus. 4. Kawasan latihan. Jurulatih dan Guru Penasihat bertanggungjawab ke atas : 4. 4. Memastikan pelajar yang terlibat dalam aktiviti sahaja yang berada di tempat latihan.

gelanggang bola tampar/ sepak takraw.1 Tatacara Am. jurulaih dan guru penasihat bertanggungjawab ke atas: 5. Mengambil tindakan segera atas segala laporan yang disampaikan .3 Tatacara Pengurusan / Jurulatih /Guru.. padang hoki/bola sepak. Kawasan Larangan ( Rujuk Surat Pekeliling Bil. angkat berat. Membuat laporan tentang kerosakan atau kecederaan yang berlaku kepada pihak pengurusan / guru. · Kawasan larangan dan berbahaya seperti gynasium. · Memastikan tiada pelajar berada di kawasan larangan tanpa pengawasan rapi daripada guru. 5.2 Tatacara Murid. Memastikan keselamatan dan peralatan yang terdapat disitu adalah terjamin. lapangan latihan memanah. · · · · · Dilarang berada di kawasan larangan tanpa pengawasan rapi daripada guru. Memastikan peralatan yang terdapat disitu dalam keadaan selamat. Menjaga kebersihan. 5. kawasan balapan dan stor sukan. terurus dan selamat digunakan. · · · · Memastikan pelajar mematuhi peraturan dan arahan Memastikan kawasan dalam keadaan baik.5. 9/2000 ) Pihak pentadbir. Mematuhi peraturan dan arahan guru. · Hanya pelajar yang terlibat dalam aktiviti sahaja yang berada di kawasan larangan dengan pengawasan rapi guru.

9/2000 ) . · Tidak berada di tempat lapang atau kawasan yang terdedah kepada bahaya semasa cuaca buruk. · Tidak menjalankan aktiviti di tempat lapang semasa cuaca buruk seperti hujan. 6.9/2000 ) Semua warga sekolah bertanggungjawab ke atas: 6. Cuaca / Musim ( Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.oleh pelajar dan merekodkannya. ( Rujuk Suat Pekeliling Bil. · Menyediakan bilik rawatan yang sentiasa terbuka sepanjang aktiviti / latihan dijalankan. kilat dan petir. · Menyediakan bilik rawatan yang sentiasa terbuka sepanjang aktiviti yang dijalankan di kawasan tersebut. 7.2 Tatacara Murid. Laporan Kemalangan Atau Kecederaan. 6.1 Tatacara Am. · Mematuhi arahan dan peraturan. · Berhenti serta merta setelah mendapat arahan daripada guru supaya berbuat demikian. · Menyediakan seorang pegawai yang bertauliah dalam pertolongan cemas sepanjang aktiviti yang dijalankan di kawasan tersebut. · Memberhentikan aktiviti apabila terdapat tanda-tanda cuaca buruk akan berlaku.

9/2000 ) 8.1 Tatacara Am. Merekod semua jenis kemalangan dan kecederaan yang berlaku. Merekod semua jenis kemalangan dan kecederaan yang berlaku. · Melaporkan sebarang kemalangan atau kecederaan yang berlaku kepada pihak pengurusan / guru. 7. · Melaporkan semua jenis kemalangan atau kecederaan yang berlaku semasa menyertai aktiviti kepada pihak pengurusan / guru. penyalahgunaan dadah dan lain-lain. Laporan Aktiviti ( Penilaian dan Pemantauan ) ( Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3 Tatacara Pengurusan/Jurulatih/Guru. · · Pelajar mesti memberitahu sejarah kesihatan mereka.Jurulatih dan guru penasihat bertangunggjawab ke atas : 7.2 Tatacara Murid. · Jumlah dan guru penasihat bertanggungjawab membuat penilaian dan laporan bertulis kepada pihak sekolah bagi setiap aktiviti yang dijalankan atau disertai pelajar. Membuat siasatan ke atas kemalangan atau kecedraan yang berlaku. 8. · · Membuat siasatan ke atas kemalangan dan kecederaan yang berlaku.1 Tatacara Am. Contohnya. . Melaporkan aktiviti tidak sihat yang dilakukan oleh rakan-rakan mereka. · · · Mengambil tindakan segera ke atas laporan yang dibuat oleh pelajar. 7.

1.3 Tatacara Pengurusan/Jurulatih/guru. Tidak menjalankan sebarang aktiviti di tempat lapang apabila terdapat tanda-tanda cuaca buruk akan berlaku. 1. Taklimat keselamatan oleh jurulatih atau guru penasihat sebelum aktiviti dijalankan. Pengawasan rapi sepanjang aktiviti dijalankan. · · Menyemak laporan bertulis oleh pelajar. · · Sebarang aktiviti mesti dijalankan di tempat yang ditetapkan. 8. Membuat laporan bertulis setiap aktiviti yang dijalankan atau disertai sama ada di dalam atau di luar sekolah. · Membuat laporan bertulis ( jika perlu ). padang.2 Tatacara Murid. 8.2 Tatacara Murid.1 · Tatacara Am. · Mengetahui dan mempunyai pelan keselamatan sama ada di kawasan latihan. · · · Mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan. LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN KEGIATAN KOKURIKULUM. gelanggang dan stor sukan.· Jawatankuasa Keselamatan Ko-kurikulum membuat penilaian dan pemantauan keatas semua aktiviti ko-kurikulum sepanjang tahun. Memastikan semua peralatan adalah selamat untuk digunakan dan dipulangkan dengan sempurna selepas digunakan. .

Bahagian. Mendengar talklimat keselamatan daripada guru tentang pelan keselamatan. 1. · Membuat laporan rapi atas laporan yang telah dibuat oleh pelajar dan mengambil tindakan seterusnya. · Menyediakan seorang pegawai bantuan kecemasan yang bertauliah. Memastikan hanya juruilatih yang bertauliah /berkelayakan serta mempunyai latar belakang dan reputasi yang baik sahaja yang dibenarkan menjalankan latihan. Memberikan kepada guru maklumat peribadi dan sejarah kesihatan yang lengkap dan betul. mewakili dalam permainan / sukan.3 · · Tatacara Pengurusan/Jurulatih/Guru.. . · Membuat kebenaran bertulis daripada ibubapa/penjaga dengan mengisi Borang Akuan Lepas Tanggungan dan Borang Kebenaran Ibubapa/ Penjaga untuk pembedahan. Memakai alat perlindungan diri untuk aktiviti yang berbahaya. Negeri dan Negara. Memastikan pelajar menyertai Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok. · Menyediakan Fail Peribadi dan pemeriksaan kesihatan ( Medical Examination ) yang lengkap bagi pelajar yang mewakili Sekolah. · · · · Mengetahui cara penggunaan peralatan sukan dengan betul. operaturan dan tatacarta penggunaan peralatan yang betul.· · Memakai pakaian sukan atau seragam yang lengkap. · Memastikan Borang Akuan Lepas Tanggungjawab dan Borang Kebenaran Ibubapa / Penjaga Untuk Rawatan Pembedahan diisi dengan maklumat lengkap bagi memudahkan menghubungi ibubapa semasa kecemasan. · Menyediakan prosedur khas bagi agensi atau badan-badan luar yang memerlukan khidmat pelajar contohnya . Mematuhi peraturan dan arahan guru.

1 · · · · · Tatacara Am. LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DI TEMPAT LATIHAN. Mempunyai pelan keselamatan. Mempunyai jadual penggunaan tempat latihan. Pelajar adalah dilarang sama sekali berada di tempat latihan tanpa pengawasan jurulatih atau guru penasihat. · · · · Memberi taklimat keselamatan. · · Menyediakan laporan yang lengkap tentang aktiviti yang dijalankan dan disertai. Mengada aktiviti di tempat yang ditetapkan.· · · · Menjaga kebajikan pelajar. Tempat latihan haruslah berada dalam keadaan bersih. Memberhentikan serta merta aktiviti di tempat lapang atau terdedah kepada bahaya jika terdapat tanda-tanda cuaca buruk akan berlaku. Membuat laporan tentang peralatan sukan yang telah rosak. · · Mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan. peraturan dan tatacara penggunaan yang betul. . hilang atau perlu diperbaiki. Memastikan pelajar mematuhi peraturan dan arahan. · · Mempunyai peti pertolongan cemas. Memastikan tempat latihan selamat digunakan. Membuat pengawasan yang rapi sepanjang aktiviti dijalankan. Mempunyai rekod maklumat peribadi dan sejarah kesihatan pelajar yang lengkap. 1. Mempastikan pengeluaran dan pengembalian barang adalah mengikut prosedur dan peraturan yang ditetapkan. Menyediakan peti pertolongan cemas. Memastikan semua peralatan yang terdapat di tempat latihan adalah selamat untuk digunakan.

peraturan dan tatacara penggunaan peralatan yang betul. Hanya pelajar yang terlibat dalam aktiviti sahaja boleh berada di tempat latihan. Melarang pergi atau berada di tempat latihan tanpa pengawasan rapi guru. Hanya pelajar yang terlibat dalam aktiviti sahaja berada di kawasan latihan. Melaporkan kepada guru sebarang kerosakan yang berlaku. · Membuat laporan dan merekodkan sebarang kemalangan dan kecederaan yang berlaku serta menmberitahu pihak pengurusan dan ibu bapa. Memastikan keselamatan diri dan alatan terjamin. · Tidak membenarkan pelajar pergi atau berada di tempat latihan tanpa pengawasan rapi dan selamat. Memastikan pelajar sentiasa mematuhi peraturan dan arahan. 1. Memberi taklimat tentang pelan keselamatan. Memastikan peralatan sukan dan tempat latihan berada dalam keadaan terurus dan selamat. Menjaga keselamatan. Mematuhi peraturan dan arahan guru. 1. LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DI STOR SUKAN. Stor Sukan sentiasa berkunci selepas mengeluarkan atau mengembalikan .1. Sentiasa menjaga kebersihan stor.2 · · · · · · Tatacara Murid.1 · · Tatacara Am.3 · Tatacara Pengurusan/ Jurulatih/Guru. · · · · Mengambil tindakan segera keatas segala laporan kerosakan yang dibuat.

2 · Tatacara Murid. Mengisi borang keluar masuk peralatan sukan dalam buku keluar masuk. Memadamkan suis apabila keluar dari stor. . Mematuhi peraturan stor sukan yang telah ditetapkan. · · · · Pengeluaran alat sukan hanya boleh dibuat oleh jurulatih atau guru penasihat sahaja. 1. LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN PENGGUNAAN PERALATAN SUKAN. Meletakkan peralatan sukan di tempat yang ditetapkan. Mempunyai pelan keselamatan. Peralatan berbahaya harus disimpan di tempat khas yang selamat. Membuat laporan tentang peralatan sukan yang rosak. Memasdtikan semua peralatan yang belum dan sudah digunakan berada dalam keadaan selamat.3 · · · · · · · Tatacara Pengurusan/Jurulatih/Guru. Menjaga kebersihan stor sukan. Mengisi borang keluar masuk peralatan sukan dalam guru keluar masuk alat-alat sukan. Menyimpan peralatan di tempat yang telah ditetapkan. · Memastikan semua suis dipadamkan sebelum keluar dari stor sukan. hilang dan yang pelu diperbaiki. · · · Pengawasan yang rapi semasa mengeluarkan dan mengembalikan peralatan sukan. 1. Dilarang masuk ke dalam stor sukan. Membuat pengawasan yang rapi dalam pengeluaran dan pengembalian peralatan.peralatan sukan. Memastikan pintu stor sukan sentiasa berkunci.

1. Mengetahui tatacara penggunaan peralatan dengan betul. Kegiatan luar ialah aktiviti yang dijalankan di luar daripada kawasan . 1. 1. · · Mengambil tindakan segera atas laporan kerosakan peralatan yang berlaku. KEGIATAN LUAR. Melaporkan kepada guru jika terdapat sebarang kerosakan kepada alatan yang digunakan. · Peralatan yang sudah tamat tarikh luput hendaklah dilupuskan mengikut prosedur yang ditetapkan. · · Sentiasa berwaspada meenggnakan peratan.1 PENDAHULUAN. Memastikan peralatan yang sudah tamat tarikh luput dihapuskan mengikut prosedur yang ditetapkan.1 · · Tatacara Am Peralatan sukan mestilah mempunyai jaminan ( Warranty ) Peralatan sukan mestilah mempunyai kelulusan piawai dan pengiktirafan daripada undang-undang persatuan sukan.2 · Tatacara Murid. 1. Memberi taklimat tatacara penggunaan peralatan yang betul. Memastikan peralatan sukan mempunyai jaminan ( Warranty ).3 · · Tatacara Pengurusan / Jurulatih /Guru.

1. Memberitahu taraf kesihatan kepada guru/pihak pengurusan. 1. 1. Poster . · · Mengikut tatacara keselamatan yang disediakan apabila menjalankan aktiviti luar. Membawa peralatan yang diperlukan dengan lengkap.4 PERANAN MURID. Mendengar dengan teliti arahan guru dan mengikut peraturan yang disediakan oleh guru. Sentiasa berada dalam kumpulan yang ditetapkan.2 RASIONAL · Kegiatan luar adalah perlu dijalankan oleh pihak sekolah untuk mendedahkan ilmu pengetahuan yang tidak dapat diperolehi di dalam bilik darjah kepada murid.5 PERANAN GURU PENASIHAT/JURULATIH/ GURU PENGIRING · Memberi kesedaran dan kefahaman tentang pentingnya keselamatan diri semasa menjalankan aktiviti luar melalui: a. 1.sekolah dan/atau melibatkan agensi luar untuk mengadakan lawatan atau perkhemahan.3 OBJEKTIF · Mengadakan lawatan yang berfaedah untuk murid. Mengelakkan berlakunya kemalangan apabila menjalankan aktiviti luar dengan mengambil kira aspek keselamatan. · · · · · Murid mendapatkan kebenaran ibubapa. · Mengubah sausana pembelajaran supaya murid lebih berminat untuk terus belajar.

Menerima aduan pelajar dan mengambil tindakan susulan. · · · · Perhimpunan Mingguan Ceramah Bengkel Pengajaran dan Pembelajaran dalam kelas. Meneliti dan mengisi borang-borang yang disediakan oleh pihak sekolah yang berkaitan dengan aktiviti yang dijalankan. · · · Menandatangani borang pengesahan kebenaran untuk menjalankan aktiviti. c.1 LAWATAN SAMBIL BELAJAR . 1. Jawatankuasa Keselamatan dan PIBG dalam merancang langkah keselamatan murid semasa menjalankan aktiviti luar sekolah. g. h.7. Edaran.6 PERANAN IBUBAPA · · Mengambil tahu aktiviti luar yang diikuti oleh anak jagaan masing-masing. Tayangan Video. e. Menganalisis setiap kejadian. f. Mengenalpasti guru-guru yang menguruskan aktiviti dan menyimpan nombor telefon guru berkenaan/pihak sekolah. 1. d.7 TATACARA MURID 1. Merekod semua aduan bagi sebarang insiden atau mereka yang disyaki mempunyai niat jahat. Memaklum kepada ibu bapa dan pihak berkenaan.b. Menyediakan bahan keperluan anak jagaan sepanjang aktiviti dijalankan. · Memanfaatkan sepenuhnya Jawatankuasa Permaufakatan. · Mengadakan peraturan yang jelas tentang keselamatan murid dalam aktiviti luar. Ceramah.

· Taburkan serbuk belerang/garam di sekeliling khemah untuk mengelakkan binatang merayap yang berbisa seperti ular dan serangga. Sekiranya terpisah daripada kumpulan. · · Bersihkan kawasan sekeliling khemah.baju lengan panjang dan kasut sukan.7. Pakai pakaian yang sesuai. Catat kedatangan pergi dan balik dan naik/turun daripada kenderaan yang digunakan dengan mengutamakan keselamatan.· Pelajar melengkapkan borang kebenaran ibu bapa/penjaga yang disediakan dan serahkan kepada guru penasihat. Pastikan ada pengenalan sekolah dan diri masing-masing ( pakai sentiasa ) pas lawatan sekolah. · · Lakukan aktiviti dalam kumpulan. Tunggu di satu tempat dan minta bantuan sehingga bantuan sampai. · · Bawa peti kecemasan yang lengkap.2 LOKASI PERKHEMAHAN DI KAWASAN HUTAN. · Pakai pakaian dan peralatan yang sesuai. · Setelah tiba di tempat yang ditujui. ikut arahan guru/pemandu pelancong/ peraturan di tempat lawatan. · · · · Lengkapkan Borang Kebenaran Ibu bapa dan serahkan kepada guru penasihat Berkumpul dalam kumpulan dan tunggu arahan guru. 1. Dirikan khemah di kawasan yang sesuai dan bukan di laluan air atau bawah pokok berdahan reput/di lereng bukit yang boleh berlaku tanah runtuh/berhampiran tebing sungai/tempat curam/tanah lembut/di kawasan lembah dan lain-lain tempat yang berbahaya. Jangan tebang dan merosakkan sebarang tumbuhan kerana ia . jangan panik.

· · · Ketua kumpulan jalankan aktiviti dalam kumpulan. Dilarang membuat aktiviti di air tanpa kehadiran guru/pegawai bertugas / penyelamat kelemasan. gatal-gatal. 1. jangan panik. Jika terdapat sebarang bentuk kecemasan seperti lemas. · Sekiranya terkena getah beracun. Sekiranya diganggu oleh haiwan liar. Sekiranya sakit berterusan. Jerit minta pertolongan dan lari untuk menyelamatkan diri. tasik. · Jangan cuba memberi pertolongan cemas kecuali jika anda mempunyai kelayakan menyelamat di air. · · · Mesti gunakan jaket keselamatan bagi semua aktiviti di air. lombong. empangan.3 LOKASI PERKHEMAHAN DI KAWASAN BERAIR. ( Lampiran 4 ) gigitan serangga atau luka.mungkin beracun. Hentikan aktiviti sekiranya terdapat tanda-tanda cuaca buruk berlaku. · Bawa peralatan lengkap dan peti kecemasan. keluar daripada kawasan perkhemahan dan daptakan rawatan di klinik/hospital berdekatan. laut. bakau dan lain-lain. Kawasan berair seperti sungai. loji penapisan air. dapatkan pertolongan kecemasan segera · · Laporkan kepada guru. · Laporkan segera kepada guru/pegawai bertugas/penyelamat kecemasan. . Dapatkan kebenaran guru untuk sebarang aktiviti.7. gigitan binatang berbisa. menjeritlah meminta tolong. · · Berkumpul dalam kumpulan dan tunggu arahan guru.

Mengatur program yang sesuai. . seperti polis (bergantung kepada jenis aktiviti yang dijalankan). · Memohon kebenaran daripada pihak berkuasa tempatan. tenaga pengajar atau kakitangan lain yang terlibat dalam aktiviti yang dijalankan mesti mempunyai Sijil Kelayakan yang diperlukan. Memastikan anak berada dalam keadaan sihat. · · · · · · Menyediakan surat makluman kepada ibu bapa/penjaga. Memastikan peralatan mencukupi untuk anak jagaan menjalankan aktiviti. Memaklum kepada pihak sekolah tentang taraf kesihatan anak jagaan masing-masing. Mengkaji dan meninjau tempat aktiviti yang dijalankan.1. Mengetahui masa bermula dan berakhir sesuatu aktiviti. · · · Menandatangani surat kebenaran ibubapa/penjaga. Menyediakan peraturan yang lengkap sepanjang aktiviti dijalankan. Pengawasan dan penyeliaan yang rapi. 1.9 TATACARA IBUBAPA/PENJAGA. · · · · · Menyediakan pakaian yang sesuai untuk anak menyertai sebarang aktiviti. · Memastikan ada surat pengesahan doktor jika anak tidak sesuai untuk menyertai sebarang aktiviti. Mengambil tahu tempat aktiviti dijalankan.8 TATACARA GURU. Mengedarkan borang kebenaran ibu bapa dan kumpulkan semula sebelum aktiviti dijalankan. Mendapatkan maklumat guru yang menguruskan aktiviti supaya mudah dihubungi. · Jika guru tidak mempunyai Sijil Kelayakan yang diperlukan. · Mestilah mempunyai Sijil Pertolongan Cemas atau Sijil Kelayakan dalam sesuatu aktiviti yang dijalankan.

· · Sekiranya melibatkan kes polis. 1. · Serahkan kedua-dua laporan kepada pihak pentadbir untuk urusan memohon tuntutan insurans selanjutnya.2 DI LUAR KAWASAN SEKOLAH. · · Dapatkan rawatan kecemasan mengikut keadaan kemalangan.1 DI DALAM KAWASAN SEKOLAH · Apabila berlaku kemalangan. Sekiranya serius. laporkan kemalangan kepada ibu bapa dan pihak pentadbiran / pejabat sekolah untuk tindakan membuat laporan seterusnya kepada polis. guru bertugas membantu buat aduan di Balai Polis. pihak sekolah akan menghantar pelajar berkenaan ke hospital dan laporkan kejadian tersebut kepada ibubapa murid/pesakit. Buat laporan bertulis. minta bantuan daripada orang yang berhampiran untuk menghantar ke hospital. Sekiranya serius. terus laporkan kepada guru-guru yang bertugas.TATACARA TINDAKAN APABILA BERLAKU KEMALANGAN. 1. · Dapatkan laporan hospital dan pihak polis untuk diserahkan kepada pentadbiran sekolah bagi urusan tuntutan insurans . Guru segera dapatkan laporan bertulis daripada pihak hospital dan polis untuk tujuan tuntutan insurans. · Dapatkan maklumat ibu bapa. · · Dapatkan rawatan kecemasan mengikut keadaan kemalangan.