P. 1
Polisi Keselamatan Kegiatan Luar Bilik Darjah

Polisi Keselamatan Kegiatan Luar Bilik Darjah

|Views: 44|Likes:
Published by Marsaila Ac

More info:

Published by: Marsaila Ac on Feb 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2013

pdf

text

original

Polisi Keselamatan Kegiatan Luar Bilik Darjah Ditulis oleh cikgupk Labels: minda cikgupj, Minda PJ dan Sukan

Polisi Keselamatan Kegiatan Luar Bilik Darjah

Polisi ini harus dibaca bersama:

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL:1/1989

Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 8/1995

Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan.

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 3/1995

Perlaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan.

·

SURAT PEKELILING KHTISAS BIL: 25/1998 dan BIL: 3/1979

Pendidikan Jasmani.

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 24/1988

Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan.

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 25/1998

Perlaksanaan Pelajaran Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan.

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 9/2000 dan BIL: 1/1995

Panduan Keselamatan diri Pelajar semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan dan Di Luar Kawasan Sekolah.

PENGENALAN

Aktiviti ko-kurikulum merupakan sebarang aktiviti yang dijalankan di luar kelas yang tidak melibatkan waktu pembelajaran.

RASIONAL

·

Pihak Sekolah bertanggungjawab menyediakan iklim sekolah yang selamat semasa

aktiviti kokurikulum dijalankan. · Warga sekolah terdedah dengan isu-isu keselamatan fizikal dan semasa penggunaan

peralatan sukan. · Menyedari keperluan pengawasan yang rapi sepanjang aktiviti dijalankan.

OBJEKTIF

·

Memastikan kegiatan ini bergerak selaras dengan matlamat yang telah ditetapkan oleh

Kementerian Pelajaran Malaysia. · · · Mengelakkan berlakunya kemalangan semasa kokurikulum dijalankan. Mendisiplin diri dalam melaksanakan aktiviti kokurikulum. Memastikan pengurusan peralatan dan diri pelajar mengikut tatacara yang disediakan.

PERANAN MURID

PERANAN JURULATIH / GURU · Memberikan kesedaran dan kefahaman kepada pelajar tentang pentingnya keselamatan diri semasa menjalankan aktiviti kokurikulum melalui: a. PERANAN IBU BAPA DAN PENJAGA. f. Memanfaatkan sepenuhnya Jawatankuasa Permaufakatan. c. Melaporkan dengan segera sebarang masalah yang timbul sepanjang aktiviti dijalankan.· · · · Melapor taraf kesihatan diri kepada guru Mengikut arahan guru / jurulatih sepanjang aktiviti dijalankan. · · Memaklum kepada ibubapa dan pihak berkenaan. e. b. Meneliti dan mengisi borang yang disediakan oleh pihak sekolah yang berkaitan dengan . · · Poster Perhimpunan Mingguan Ceramah Bengkel Pengajaran dan Pembelajaran dalam klelas Edaran Menerima aduan pelajar dan mengambil tindakan susulan. · · Mengambil tahu aktiviti ko-kurikulum yang diikuti oleh anak/jagaan masing-masing. Mengikut aktiviti yang dijalankan dengan mengutamakan aspek keselamatan. Jawatankuasa Keselamatan dan PIBG dalam merancang langkah keselamatan murid semasa menjalankan aktiviti ko-kurikulum. · Mengadakan peraturan yang jelas tentang keselamatan murid dalam aktiviti ko-kurikulum. d. Merekod semua aduan bagi sebarang insiden atau mereka yang disyaki mempunyai niat jahat.

· Pegawai yang bertugas semasa aktiviti kokurikulum dijalankan adalah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa semua polisi. · Segala kemalangan yang berlaku harus disusuli dengan tindakan segera mengikut peraturan yang telah ditetapkan. SUKAN / PERMAINAN /KELAB / UNIT BERUNIFORM. POLISI KESELAMATAN KEGIATAN KOKURIKULUM SEKOLAH 1. peraturan dan langkah-langkah keselamatan diikuti sepenuhnya. ( Rujuk Surat Pekeliling Iktisas Bil: 24/1998 ) . POLISI · Memastikan warga sekolah adalah tertakluk kepada Peraturan Polisi Keselamatan Kegiatan Kokurikulum. · Semua warga sekolah adalah tertakluk kepada polisi ini. Mengenalpasti jurulatih / guru yang menguruskan aktiviti dan menyimpan nombor telefon jurulatih / guru berkenaan dan pihak sekolah. · · · Menandatangani borang pengesahan kebenaran untuk menjalankan aktiviti. Semua pelajar akan dilindungi melalui Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok ( rujukan: Surat Pekeliling Ikhtisas Bil: 3/1995 ) · Polisi keselamatan kegiatan kokurikulum adalah diketahui oleh semua warga sekolah melalui usaha penyebaran maklumat dan taklimat rasmi. Menyediakan bahan keperluan anak / jagaan sepanjang aktiviti dijalankan. · · Sekiranya berlaku sebarang kemalangan.aktiviti yang dijalankan. laporan mesti dibuat kepada pegawai atau sekolah.

pil khayal dan lain-lain. Mendapat kebenaran jurulatih / guru penasihat sebelum menggunakan alatan. kelab dan unit beruniform haruslah bertanggungjawab ke atas: 1.3 Tatacara Pengurusan / Jurulatih/ Guru. Menjalankan aktiviti di tempat yang ditetapkan. Keselamatan alatan kelengkapan dan kemudahan.2 Tatacara Murid.Semua warga sekolah yang menjalankan kegiatan sukan. 1.1 · · · · · Tatacara Am Keselamatan diri sama ada kegiatan tersebut dijalankan di dalam atau diluar kawasan sekolah. contohnya: penyalahgunaan dadah. Keselamatan sosial. Menjalankan aktiviti dengan teratur dan sistematik. Pelajar yang telah dipilih mewakili sekolah/ bahagian/ negeri / negara mesti membuat pemeriksaan kesihatan ( Medical Examination ) · · Memberitahu guru tentang sejarah kesihatan mereka ( Medical History Memberitahu / melaporkan kepada guru sekiranya mengetahui perilaku rakan-rakan yang tidak sihat. 1. Keselamatan fizikal. Mendapat kebenaran bertulis daripada ibubapa Sentiasa mematuhi arahan jurulatih atau guru penasihat. · · · · · · · · Memastikan keselamatan diri terjamin. . Memakai alat perlindungan diri untuk aktiviti bebahaya. Keselamatan emosi. permainan.

semasa dan sesudah digunakan. · · Mempunyai rekod sejarah kesihatan dan maklumat peribadi pelajar yang lengkap. Memastikan hanya jurulatih yang berklayakan / bertauliah contohnya dari Majlis Sukan Negeri serta mengetahui latar belakang mereka. · Memberi kaunseling kepada pelajar yang bermasalah contohnya masalah emosi. ( Jika perlu hantar kepada kaunselor bertauliah ) · Membuat pemeriksaan kesihatan yang lengkap ( Medical Examination ) untuk pelajar yang mewakili sekolah sahaja ) · Menjaga kebajikan pelajar. menyediakan makanan dan minuman. tarikh. · Memberitahu ibubapa/ penjaga tentang pemilihan pelajar dalam aktiviti-aktiviti tertentu. Menyediakan pegawai yang bertauliah dalam rawatan kecemasan mengiringi pelajar yang mewakili sekolah. Memberhentikan serta merta aktiviti di tempat lapang jika didapati cuaca buruk akan berlaku. Mengetahui dan mempunyai pelan keselamatan. Memastikan pelajar mematuhi peraturan dan arahan. Membuat siasatan rapi atas laporan yang telagh dibuat oleh pelajar dan mengambil tindakan dengan segera. · · Menyediakan peti pertolongan cemas. Menjalankan aktiviti di tempat yang ditetapkan. · Memastikan Borang Akuan Lepas Tanggungan dan Borang Kebenaran . memberi wang saku.· · · · · · Memberi taklimat keselamatan kepada pelajar. menyediakan kenderaan dan lain-lain. · Memastikan pelajar menyertai Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok. contohnya. pencapaian sukan dan akademik yang menurun dan lain-lain. Membuat pengawasan yang rapi sebelum. masa dan tempat latihan.

Menyediakan prosedur khas untuk agensi/badan latihan luar yang menggunakan khidmat pelajar. Mendapat maklumat guru yang menguruskan aktiviti supaya mudah dihubungi. Penyelengaraan Peralatan Sukan ( Stor Sukan ) ( Rujuk Surat Pekeliling Ikhitsas Bil. Memastikan anak berada dalam keadaan sihat. · Menyediakan Fail Peribadi pelajar-pelajar yang dipilih mewakili sekolah. · · Harus mempunyai insurans kemalangan diri. Menyediakan pakaian yang sesuai untuk anak-anak menyertai aktiviti-aktiviti. contohnya. Memastikan peralatan yang mencukupi untuk anak-anak jagaan menjalankan aktiviti. negeri dan negara. Memakulumkan kepada pihak sekolah tentang taraf kesihatan anak jagaan masing-masing. 1. Memastikan ada surat pengesahan doktor jika anak tidak sesuai untuk menyertai aktiviti. · · · · · · · · · Menandatangani Surat Kebenaran Ibubapa/ Penjaga. mewakili dalam sukan / permainan. Mengambil tahu tempat dimana aktiviti dijalankan. 9/2000 ) Semua warga sekolah yang menggunakan peralatan sukan bertanggungjawab ke atas: .Ibubapa / Penjaga Untuk Rawatan Pembedahan diisi dengan lengkap untuk memudahkan guru menghubungi ibubapa / penjaga semasa kecemasan.4 Tatacara Ibubapa / Penjaga. 2. · Memastikan pemandu bertauliah dan kenderaan yang digunakan untuk menghantar pelajar pergi dan balik semasa mengikuti aktiviti dalam keadaan baik dan selamat. bahagian. Mengetahui masa bermula dan berakhirnya sesuatu aktiviti.

Memastikan hanya jurulatih/ guru penasihat yang bertauliah mengendalikan peralatan sukan. Memastikan semua latihan sukan yang menggunakan peralatan yang membahaya diadakan pada hari atau masa yang berasingan · Peralatan berbahaya hendaklah disimpan.2.1 Tatacara Am. Mengawasi dengan rapi penggunaan alatan terutama yang berbahaya. Memastikan semua peralatan sukan yang digunakan dalam keadaan yang selamat. 2. · Pelajar dilarang masuk ke dalam stor sukan tanpa kebenaran guru. · · · Mengembalikan semua alat sukan yang telah digunakan pada masa yang ditetapkan.3 · · · · · · Tatacara Pengurusan / Jurulatih / Guru. dijaga dan diawasi penggunaannya dengan rapi sepanjang masa. · · Peralatan sukan yang dianggap merbahaya. Mengeluar. menyimpan dan memeriksa alatan yang digunakan. Membuat laporan kepada pihak pentadbir tentang peralatan sukan yang digunakan yang sudah rosak. Merekod semua alat sukan yang digunakan. .2 Tatacara Murid. 2. · Alat-alat sukan mestilah diletakkan pada tempat khas yang mudah diambil oleh Ahli Jawatankuasa Penyelenggaraan Stor Sukan yang bertugas sahaja. Memastikan alatan sukan yang digunakan dalam keadaan baik. · Merekodkan semua alat yang dikeluarkan dari stor sukan dalam buku keluar masuk peralatan sukan. Membuat laporan tentang peralatan rosak. hilang atau perlu diperbaiki. hilang atau perlu diperbaiki.

3. Peralatan Sukan. · Peralatan yang sudah tidak selamat digunakan harus dilupuskan mengikut prosedur yang telah ditetapkan.1 · · · Tatacara Am. · Mengambil tindakan segera atas lsporan kerosakan peralatan. ( Rujuk Saurat Perkeliling Ikhtisas Bil: 9/2000 ) Pihak Pentadbir. · Sentiasa berwaspada menggunakan peralatan. Peralatan sukan Peralatan sukan mestilah selamat dan sesuai digunakan. . · Peralatan yang sudah tidak selamat digunakan hendaklah dilupuskan mengikut prosedur yang ditetapkan. Jurulatih dan Guru Penasihat bertanggungjawab ke atas : 3.2 Tatacara Murid. Peralatan sukan mesti mempunyai kelulusan piawai dan pengikhtirafan daripada undang-undang persatuan sukan. · Melaporkan kepada guru jika terdapat sebarang kerosakan pada peralatan yang digunakan. 3. Memastikan peralatan sukan mempunyai kelulusan piawai dan pengikhtirafan daripada undang-undang persatuan sukan. 3.3 · · Tatacara Pengurusan / Jurulatih / Guru. Memastikan peralatan sukan selamat dan sesuai digunakan.

terurus dan selamat. Menjaga kebersihan. Memastikan pelajar yang terlibat dalam aktiviti sahaja yang berada di tempat latihan.3 · Tatacara Pengurusan / Jurulatih / Guru. permainan atau sukan dalam keadaan baik dan terurus. Memastikan pelajar sentiasa mematuhi peraturan dan arahan. Memastikan tempat latihan dan alatan yang terdapat di situ dalam keadaan baik.1 · Tatacara Am. · · · · Memastikan keselamatan diri dan alatan terjamin. Melaporkan kepada guru sebarang kerosakan yang berlaku. 4.4. Hanya pelajar yang terlibat dalam aktiviti berada di kawasan latihan. Jurulatih dan Guru Penasihat bertanggungjawab ke atas : 4. . · Tidak membenarkan pelajar pergi atau berada di tempat latihan tanpa pengawasan rapi daripada gurtu. Dilarang pergi atau berada di tempat latihan tanpa pengawasan rapi daripada guru.2 · · Tatacara Murid. Kawasan Sukan / Permainan / Tempat Latihan ( Rujuk Surat Perkeliling Ikhtisas Bil: 9/2000 ) Pihak Pentadbir. 4. Mematuhi peraturan dan arahan guru. · · · Mengambil tindakan segera terhadap laporan kerosakan yang berlaku. Kawasan latihan.

· · · · · Dilarang berada di kawasan larangan tanpa pengawasan rapi daripada guru. · Memastikan tiada pelajar berada di kawasan larangan tanpa pengawasan rapi daripada guru. Memastikan peralatan yang terdapat disitu dalam keadaan selamat. Kawasan Larangan ( Rujuk Surat Pekeliling Bil. jurulaih dan guru penasihat bertanggungjawab ke atas: 5.1 Tatacara Am.5.2 Tatacara Murid. gelanggang bola tampar/ sepak takraw. Menjaga kebersihan. Membuat laporan tentang kerosakan atau kecederaan yang berlaku kepada pihak pengurusan / guru. 5. angkat berat.. Mengambil tindakan segera atas segala laporan yang disampaikan . lapangan latihan memanah. 9/2000 ) Pihak pentadbir. kawasan balapan dan stor sukan. Mematuhi peraturan dan arahan guru. · Kawasan larangan dan berbahaya seperti gynasium.3 Tatacara Pengurusan / Jurulatih /Guru. · Hanya pelajar yang terlibat dalam aktiviti sahaja yang berada di kawasan larangan dengan pengawasan rapi guru. terurus dan selamat digunakan. Memastikan keselamatan dan peralatan yang terdapat disitu adalah terjamin. padang hoki/bola sepak. 5. · · · · Memastikan pelajar mematuhi peraturan dan arahan Memastikan kawasan dalam keadaan baik.

Cuaca / Musim ( Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.oleh pelajar dan merekodkannya. · Mematuhi arahan dan peraturan. ( Rujuk Suat Pekeliling Bil.1 Tatacara Am. · Tidak berada di tempat lapang atau kawasan yang terdedah kepada bahaya semasa cuaca buruk.9/2000 ) Semua warga sekolah bertanggungjawab ke atas: 6. · Menyediakan bilik rawatan yang sentiasa terbuka sepanjang aktiviti yang dijalankan di kawasan tersebut. · Menyediakan bilik rawatan yang sentiasa terbuka sepanjang aktiviti / latihan dijalankan. Laporan Kemalangan Atau Kecederaan. 6. · Memberhentikan aktiviti apabila terdapat tanda-tanda cuaca buruk akan berlaku. 9/2000 ) . 7. 6. · Menyediakan seorang pegawai yang bertauliah dalam pertolongan cemas sepanjang aktiviti yang dijalankan di kawasan tersebut. · Tidak menjalankan aktiviti di tempat lapang semasa cuaca buruk seperti hujan.2 Tatacara Murid. kilat dan petir. · Berhenti serta merta setelah mendapat arahan daripada guru supaya berbuat demikian.

9/2000 ) 8. . penyalahgunaan dadah dan lain-lain. · Melaporkan sebarang kemalangan atau kecederaan yang berlaku kepada pihak pengurusan / guru. Membuat siasatan ke atas kemalangan atau kecedraan yang berlaku. Merekod semua jenis kemalangan dan kecederaan yang berlaku.3 Tatacara Pengurusan/Jurulatih/Guru. Contohnya. · · Membuat siasatan ke atas kemalangan dan kecederaan yang berlaku. 8. Melaporkan aktiviti tidak sihat yang dilakukan oleh rakan-rakan mereka. Merekod semua jenis kemalangan dan kecederaan yang berlaku. 7.Jurulatih dan guru penasihat bertangunggjawab ke atas : 7.2 Tatacara Murid. · Melaporkan semua jenis kemalangan atau kecederaan yang berlaku semasa menyertai aktiviti kepada pihak pengurusan / guru.1 Tatacara Am. · · Pelajar mesti memberitahu sejarah kesihatan mereka. · · · Mengambil tindakan segera ke atas laporan yang dibuat oleh pelajar. 7. Laporan Aktiviti ( Penilaian dan Pemantauan ) ( Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. · Jumlah dan guru penasihat bertanggungjawab membuat penilaian dan laporan bertulis kepada pihak sekolah bagi setiap aktiviti yang dijalankan atau disertai pelajar.1 Tatacara Am.

Memastikan semua peralatan adalah selamat untuk digunakan dan dipulangkan dengan sempurna selepas digunakan. · · Menyemak laporan bertulis oleh pelajar.2 Tatacara Murid.3 Tatacara Pengurusan/Jurulatih/guru. Pengawasan rapi sepanjang aktiviti dijalankan. 1. · Mengetahui dan mempunyai pelan keselamatan sama ada di kawasan latihan. 1. · · Sebarang aktiviti mesti dijalankan di tempat yang ditetapkan. · · · Mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan. gelanggang dan stor sukan. 8. LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN KEGIATAN KOKURIKULUM. padang. 8. Taklimat keselamatan oleh jurulatih atau guru penasihat sebelum aktiviti dijalankan.2 Tatacara Murid. .1 · Tatacara Am. · Membuat laporan bertulis ( jika perlu ). Membuat laporan bertulis setiap aktiviti yang dijalankan atau disertai sama ada di dalam atau di luar sekolah.· Jawatankuasa Keselamatan Ko-kurikulum membuat penilaian dan pemantauan keatas semua aktiviti ko-kurikulum sepanjang tahun. Tidak menjalankan sebarang aktiviti di tempat lapang apabila terdapat tanda-tanda cuaca buruk akan berlaku.

· Memastikan Borang Akuan Lepas Tanggungjawab dan Borang Kebenaran Ibubapa / Penjaga Untuk Rawatan Pembedahan diisi dengan maklumat lengkap bagi memudahkan menghubungi ibubapa semasa kecemasan. Memastikan hanya juruilatih yang bertauliah /berkelayakan serta mempunyai latar belakang dan reputasi yang baik sahaja yang dibenarkan menjalankan latihan.· · Memakai pakaian sukan atau seragam yang lengkap. Mematuhi peraturan dan arahan guru. mewakili dalam permainan / sukan. Memakai alat perlindungan diri untuk aktiviti yang berbahaya. Bahagian. · · · · Mengetahui cara penggunaan peralatan sukan dengan betul. Memastikan pelajar menyertai Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok. Negeri dan Negara. · Menyediakan Fail Peribadi dan pemeriksaan kesihatan ( Medical Examination ) yang lengkap bagi pelajar yang mewakili Sekolah. · Membuat laporan rapi atas laporan yang telah dibuat oleh pelajar dan mengambil tindakan seterusnya. operaturan dan tatacarta penggunaan peralatan yang betul. · Menyediakan seorang pegawai bantuan kecemasan yang bertauliah. · Membuat kebenaran bertulis daripada ibubapa/penjaga dengan mengisi Borang Akuan Lepas Tanggungan dan Borang Kebenaran Ibubapa/ Penjaga untuk pembedahan. Mendengar talklimat keselamatan daripada guru tentang pelan keselamatan. Memberikan kepada guru maklumat peribadi dan sejarah kesihatan yang lengkap dan betul. · Menyediakan prosedur khas bagi agensi atau badan-badan luar yang memerlukan khidmat pelajar contohnya .. 1. .3 · · Tatacara Pengurusan/Jurulatih/Guru.

peraturan dan tatacara penggunaan yang betul.1 · · · · · Tatacara Am.· · · · Menjaga kebajikan pelajar. Membuat pengawasan yang rapi sepanjang aktiviti dijalankan. Mengada aktiviti di tempat yang ditetapkan. · · · · Memberi taklimat keselamatan. LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DI TEMPAT LATIHAN. Mempastikan pengeluaran dan pengembalian barang adalah mengikut prosedur dan peraturan yang ditetapkan. hilang atau perlu diperbaiki. Mempunyai pelan keselamatan. 1. Mempunyai jadual penggunaan tempat latihan. Tempat latihan haruslah berada dalam keadaan bersih. Memastikan semua peralatan yang terdapat di tempat latihan adalah selamat untuk digunakan. Membuat laporan tentang peralatan sukan yang telah rosak. · · Mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan. Menyediakan peti pertolongan cemas. Memberhentikan serta merta aktiviti di tempat lapang atau terdedah kepada bahaya jika terdapat tanda-tanda cuaca buruk akan berlaku. · · Menyediakan laporan yang lengkap tentang aktiviti yang dijalankan dan disertai. Memastikan tempat latihan selamat digunakan. Mempunyai rekod maklumat peribadi dan sejarah kesihatan pelajar yang lengkap. Memastikan pelajar mematuhi peraturan dan arahan. . · · Mempunyai peti pertolongan cemas. Pelajar adalah dilarang sama sekali berada di tempat latihan tanpa pengawasan jurulatih atau guru penasihat.

Stor Sukan sentiasa berkunci selepas mengeluarkan atau mengembalikan . Mematuhi peraturan dan arahan guru. Menjaga keselamatan.1 · · Tatacara Am. Memastikan peralatan sukan dan tempat latihan berada dalam keadaan terurus dan selamat. Hanya pelajar yang terlibat dalam aktiviti sahaja boleh berada di tempat latihan. 1. Sentiasa menjaga kebersihan stor. Memberi taklimat tentang pelan keselamatan.2 · · · · · · Tatacara Murid. Memastikan keselamatan diri dan alatan terjamin. · Membuat laporan dan merekodkan sebarang kemalangan dan kecederaan yang berlaku serta menmberitahu pihak pengurusan dan ibu bapa. Melarang pergi atau berada di tempat latihan tanpa pengawasan rapi guru. Memastikan pelajar sentiasa mematuhi peraturan dan arahan. Hanya pelajar yang terlibat dalam aktiviti sahaja berada di kawasan latihan. 1. LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DI STOR SUKAN.3 · Tatacara Pengurusan/ Jurulatih/Guru. · Tidak membenarkan pelajar pergi atau berada di tempat latihan tanpa pengawasan rapi dan selamat. peraturan dan tatacara penggunaan peralatan yang betul. · · · · Mengambil tindakan segera keatas segala laporan kerosakan yang dibuat.1. Melaporkan kepada guru sebarang kerosakan yang berlaku.

· · · · Pengeluaran alat sukan hanya boleh dibuat oleh jurulatih atau guru penasihat sahaja.2 · Tatacara Murid. Mengisi borang keluar masuk peralatan sukan dalam buku keluar masuk. 1. Meletakkan peralatan sukan di tempat yang ditetapkan. 1. Memadamkan suis apabila keluar dari stor. . Membuat pengawasan yang rapi dalam pengeluaran dan pengembalian peralatan. Memasdtikan semua peralatan yang belum dan sudah digunakan berada dalam keadaan selamat. Peralatan berbahaya harus disimpan di tempat khas yang selamat. Dilarang masuk ke dalam stor sukan.3 · · · · · · · Tatacara Pengurusan/Jurulatih/Guru. Menyimpan peralatan di tempat yang telah ditetapkan. Mematuhi peraturan stor sukan yang telah ditetapkan. Mempunyai pelan keselamatan. hilang dan yang pelu diperbaiki. LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN PENGGUNAAN PERALATAN SUKAN. Memastikan pintu stor sukan sentiasa berkunci. Mengisi borang keluar masuk peralatan sukan dalam guru keluar masuk alat-alat sukan. Membuat laporan tentang peralatan sukan yang rosak. · Memastikan semua suis dipadamkan sebelum keluar dari stor sukan.peralatan sukan. · · · Pengawasan yang rapi semasa mengeluarkan dan mengembalikan peralatan sukan. Menjaga kebersihan stor sukan.

2 · Tatacara Murid. Kegiatan luar ialah aktiviti yang dijalankan di luar daripada kawasan . Memastikan peralatan sukan mempunyai jaminan ( Warranty ).1 PENDAHULUAN. KEGIATAN LUAR. · Peralatan yang sudah tamat tarikh luput hendaklah dilupuskan mengikut prosedur yang ditetapkan. 1. 1.1.1 · · Tatacara Am Peralatan sukan mestilah mempunyai jaminan ( Warranty ) Peralatan sukan mestilah mempunyai kelulusan piawai dan pengiktirafan daripada undang-undang persatuan sukan.3 · · Tatacara Pengurusan / Jurulatih /Guru. Melaporkan kepada guru jika terdapat sebarang kerosakan kepada alatan yang digunakan. · · Mengambil tindakan segera atas laporan kerosakan peralatan yang berlaku. Memberi taklimat tatacara penggunaan peralatan yang betul. · · Sentiasa berwaspada meenggnakan peratan. 1. Mengetahui tatacara penggunaan peralatan dengan betul. Memastikan peralatan yang sudah tamat tarikh luput dihapuskan mengikut prosedur yang ditetapkan.

Mendengar dengan teliti arahan guru dan mengikut peraturan yang disediakan oleh guru. 1. 1. 1.5 PERANAN GURU PENASIHAT/JURULATIH/ GURU PENGIRING · Memberi kesedaran dan kefahaman tentang pentingnya keselamatan diri semasa menjalankan aktiviti luar melalui: a. Mengelakkan berlakunya kemalangan apabila menjalankan aktiviti luar dengan mengambil kira aspek keselamatan. 1. · Mengubah sausana pembelajaran supaya murid lebih berminat untuk terus belajar.3 OBJEKTIF · Mengadakan lawatan yang berfaedah untuk murid.sekolah dan/atau melibatkan agensi luar untuk mengadakan lawatan atau perkhemahan.2 RASIONAL · Kegiatan luar adalah perlu dijalankan oleh pihak sekolah untuk mendedahkan ilmu pengetahuan yang tidak dapat diperolehi di dalam bilik darjah kepada murid. Membawa peralatan yang diperlukan dengan lengkap. · · Mengikut tatacara keselamatan yang disediakan apabila menjalankan aktiviti luar. Sentiasa berada dalam kumpulan yang ditetapkan. Poster . Memberitahu taraf kesihatan kepada guru/pihak pengurusan. · · · · · Murid mendapatkan kebenaran ibubapa.4 PERANAN MURID.

e.7 TATACARA MURID 1. Memaklum kepada ibu bapa dan pihak berkenaan. Edaran. Menyediakan bahan keperluan anak jagaan sepanjang aktiviti dijalankan.6 PERANAN IBUBAPA · · Mengambil tahu aktiviti luar yang diikuti oleh anak jagaan masing-masing. · · · Menandatangani borang pengesahan kebenaran untuk menjalankan aktiviti. g.b. d. h. · · · · Perhimpunan Mingguan Ceramah Bengkel Pengajaran dan Pembelajaran dalam kelas. Meneliti dan mengisi borang-borang yang disediakan oleh pihak sekolah yang berkaitan dengan aktiviti yang dijalankan. · Mengadakan peraturan yang jelas tentang keselamatan murid dalam aktiviti luar. 1. Mengenalpasti guru-guru yang menguruskan aktiviti dan menyimpan nombor telefon guru berkenaan/pihak sekolah. c.7. 1. Menganalisis setiap kejadian. Menerima aduan pelajar dan mengambil tindakan susulan. Merekod semua aduan bagi sebarang insiden atau mereka yang disyaki mempunyai niat jahat. Ceramah. Tayangan Video. · Memanfaatkan sepenuhnya Jawatankuasa Permaufakatan.1 LAWATAN SAMBIL BELAJAR . Jawatankuasa Keselamatan dan PIBG dalam merancang langkah keselamatan murid semasa menjalankan aktiviti luar sekolah. f.

· · Bawa peti kecemasan yang lengkap. Jangan tebang dan merosakkan sebarang tumbuhan kerana ia . · Setelah tiba di tempat yang ditujui. 1. · · Bersihkan kawasan sekeliling khemah. Pastikan ada pengenalan sekolah dan diri masing-masing ( pakai sentiasa ) pas lawatan sekolah. · · · · Lengkapkan Borang Kebenaran Ibu bapa dan serahkan kepada guru penasihat Berkumpul dalam kumpulan dan tunggu arahan guru. Pakai pakaian yang sesuai.baju lengan panjang dan kasut sukan. ikut arahan guru/pemandu pelancong/ peraturan di tempat lawatan. Tunggu di satu tempat dan minta bantuan sehingga bantuan sampai. · Taburkan serbuk belerang/garam di sekeliling khemah untuk mengelakkan binatang merayap yang berbisa seperti ular dan serangga. jangan panik.· Pelajar melengkapkan borang kebenaran ibu bapa/penjaga yang disediakan dan serahkan kepada guru penasihat.7. Catat kedatangan pergi dan balik dan naik/turun daripada kenderaan yang digunakan dengan mengutamakan keselamatan. · Pakai pakaian dan peralatan yang sesuai. Dirikan khemah di kawasan yang sesuai dan bukan di laluan air atau bawah pokok berdahan reput/di lereng bukit yang boleh berlaku tanah runtuh/berhampiran tebing sungai/tempat curam/tanah lembut/di kawasan lembah dan lain-lain tempat yang berbahaya.2 LOKASI PERKHEMAHAN DI KAWASAN HUTAN. · · Lakukan aktiviti dalam kumpulan. Sekiranya terpisah daripada kumpulan.

gigitan binatang berbisa. bakau dan lain-lain. · Laporkan segera kepada guru/pegawai bertugas/penyelamat kecemasan. dapatkan pertolongan kecemasan segera · · Laporkan kepada guru. laut.3 LOKASI PERKHEMAHAN DI KAWASAN BERAIR. gatal-gatal. lombong. keluar daripada kawasan perkhemahan dan daptakan rawatan di klinik/hospital berdekatan.7. loji penapisan air. Sekiranya diganggu oleh haiwan liar. Sekiranya sakit berterusan. · Sekiranya terkena getah beracun. Hentikan aktiviti sekiranya terdapat tanda-tanda cuaca buruk berlaku. tasik. Dilarang membuat aktiviti di air tanpa kehadiran guru/pegawai bertugas / penyelamat kelemasan. · · · Ketua kumpulan jalankan aktiviti dalam kumpulan. . Dapatkan kebenaran guru untuk sebarang aktiviti. · Jangan cuba memberi pertolongan cemas kecuali jika anda mempunyai kelayakan menyelamat di air. · · Berkumpul dalam kumpulan dan tunggu arahan guru.mungkin beracun. 1. ( Lampiran 4 ) gigitan serangga atau luka. empangan. Kawasan berair seperti sungai. menjeritlah meminta tolong. · Bawa peralatan lengkap dan peti kecemasan. · · · Mesti gunakan jaket keselamatan bagi semua aktiviti di air. Jika terdapat sebarang bentuk kecemasan seperti lemas. jangan panik. Jerit minta pertolongan dan lari untuk menyelamatkan diri.

Mendapatkan maklumat guru yang menguruskan aktiviti supaya mudah dihubungi.8 TATACARA GURU. Mengambil tahu tempat aktiviti dijalankan. . Mengkaji dan meninjau tempat aktiviti yang dijalankan. seperti polis (bergantung kepada jenis aktiviti yang dijalankan). Memastikan peralatan mencukupi untuk anak jagaan menjalankan aktiviti. 1. · Memohon kebenaran daripada pihak berkuasa tempatan. Mengedarkan borang kebenaran ibu bapa dan kumpulkan semula sebelum aktiviti dijalankan. · · · Menandatangani surat kebenaran ibubapa/penjaga. tenaga pengajar atau kakitangan lain yang terlibat dalam aktiviti yang dijalankan mesti mempunyai Sijil Kelayakan yang diperlukan. Mengatur program yang sesuai. · Mestilah mempunyai Sijil Pertolongan Cemas atau Sijil Kelayakan dalam sesuatu aktiviti yang dijalankan. · · · · · Menyediakan pakaian yang sesuai untuk anak menyertai sebarang aktiviti. · · · · · · Menyediakan surat makluman kepada ibu bapa/penjaga. Mengetahui masa bermula dan berakhir sesuatu aktiviti. Memaklum kepada pihak sekolah tentang taraf kesihatan anak jagaan masing-masing. · Memastikan ada surat pengesahan doktor jika anak tidak sesuai untuk menyertai sebarang aktiviti. Memastikan anak berada dalam keadaan sihat. Pengawasan dan penyeliaan yang rapi. · Jika guru tidak mempunyai Sijil Kelayakan yang diperlukan. Menyediakan peraturan yang lengkap sepanjang aktiviti dijalankan.1.9 TATACARA IBUBAPA/PENJAGA.

2 DI LUAR KAWASAN SEKOLAH. 1. Sekiranya serius.TATACARA TINDAKAN APABILA BERLAKU KEMALANGAN. pihak sekolah akan menghantar pelajar berkenaan ke hospital dan laporkan kejadian tersebut kepada ibubapa murid/pesakit. · · Dapatkan rawatan kecemasan mengikut keadaan kemalangan.1 DI DALAM KAWASAN SEKOLAH · Apabila berlaku kemalangan. Sekiranya serius. · · Dapatkan rawatan kecemasan mengikut keadaan kemalangan. 1. · Serahkan kedua-dua laporan kepada pihak pentadbir untuk urusan memohon tuntutan insurans selanjutnya. · Dapatkan laporan hospital dan pihak polis untuk diserahkan kepada pentadbiran sekolah bagi urusan tuntutan insurans . minta bantuan daripada orang yang berhampiran untuk menghantar ke hospital. · · Sekiranya melibatkan kes polis. Guru segera dapatkan laporan bertulis daripada pihak hospital dan polis untuk tujuan tuntutan insurans. · Dapatkan maklumat ibu bapa. Buat laporan bertulis. guru bertugas membantu buat aduan di Balai Polis. terus laporkan kepada guru-guru yang bertugas. laporkan kemalangan kepada ibu bapa dan pihak pentadbiran / pejabat sekolah untuk tindakan membuat laporan seterusnya kepada polis.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->