Polisi Keselamatan Kegiatan Luar Bilik Darjah Ditulis oleh cikgupk Labels: minda cikgupj, Minda PJ dan Sukan

Polisi Keselamatan Kegiatan Luar Bilik Darjah

Polisi ini harus dibaca bersama:

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL:1/1989

Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 8/1995

Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan.

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 3/1995

Perlaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan.

·

SURAT PEKELILING KHTISAS BIL: 25/1998 dan BIL: 3/1979

Pendidikan Jasmani.

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 24/1988

Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan.

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 25/1998

Perlaksanaan Pelajaran Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan.

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 9/2000 dan BIL: 1/1995

Panduan Keselamatan diri Pelajar semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan dan Di Luar Kawasan Sekolah.

PENGENALAN

Aktiviti ko-kurikulum merupakan sebarang aktiviti yang dijalankan di luar kelas yang tidak melibatkan waktu pembelajaran.

RASIONAL

·

Pihak Sekolah bertanggungjawab menyediakan iklim sekolah yang selamat semasa

aktiviti kokurikulum dijalankan. · Warga sekolah terdedah dengan isu-isu keselamatan fizikal dan semasa penggunaan

peralatan sukan. · Menyedari keperluan pengawasan yang rapi sepanjang aktiviti dijalankan.

OBJEKTIF

·

Memastikan kegiatan ini bergerak selaras dengan matlamat yang telah ditetapkan oleh

Kementerian Pelajaran Malaysia. · · · Mengelakkan berlakunya kemalangan semasa kokurikulum dijalankan. Mendisiplin diri dalam melaksanakan aktiviti kokurikulum. Memastikan pengurusan peralatan dan diri pelajar mengikut tatacara yang disediakan.

PERANAN MURID

· · Mengambil tahu aktiviti ko-kurikulum yang diikuti oleh anak/jagaan masing-masing. Memanfaatkan sepenuhnya Jawatankuasa Permaufakatan. · · Poster Perhimpunan Mingguan Ceramah Bengkel Pengajaran dan Pembelajaran dalam klelas Edaran Menerima aduan pelajar dan mengambil tindakan susulan. Jawatankuasa Keselamatan dan PIBG dalam merancang langkah keselamatan murid semasa menjalankan aktiviti ko-kurikulum. e. Melaporkan dengan segera sebarang masalah yang timbul sepanjang aktiviti dijalankan. Mengikut aktiviti yang dijalankan dengan mengutamakan aspek keselamatan. PERANAN JURULATIH / GURU · Memberikan kesedaran dan kefahaman kepada pelajar tentang pentingnya keselamatan diri semasa menjalankan aktiviti kokurikulum melalui: a. PERANAN IBU BAPA DAN PENJAGA.· · · · Melapor taraf kesihatan diri kepada guru Mengikut arahan guru / jurulatih sepanjang aktiviti dijalankan. Merekod semua aduan bagi sebarang insiden atau mereka yang disyaki mempunyai niat jahat. b. c. f. · · Memaklum kepada ibubapa dan pihak berkenaan. Meneliti dan mengisi borang yang disediakan oleh pihak sekolah yang berkaitan dengan . d. · Mengadakan peraturan yang jelas tentang keselamatan murid dalam aktiviti ko-kurikulum.

SUKAN / PERMAINAN /KELAB / UNIT BERUNIFORM. · · · Menandatangani borang pengesahan kebenaran untuk menjalankan aktiviti. · Pegawai yang bertugas semasa aktiviti kokurikulum dijalankan adalah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa semua polisi. POLISI KESELAMATAN KEGIATAN KOKURIKULUM SEKOLAH 1. ( Rujuk Surat Pekeliling Iktisas Bil: 24/1998 ) . Mengenalpasti jurulatih / guru yang menguruskan aktiviti dan menyimpan nombor telefon jurulatih / guru berkenaan dan pihak sekolah. POLISI · Memastikan warga sekolah adalah tertakluk kepada Peraturan Polisi Keselamatan Kegiatan Kokurikulum. laporan mesti dibuat kepada pegawai atau sekolah. · · Sekiranya berlaku sebarang kemalangan. Menyediakan bahan keperluan anak / jagaan sepanjang aktiviti dijalankan. Semua pelajar akan dilindungi melalui Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok ( rujukan: Surat Pekeliling Ikhtisas Bil: 3/1995 ) · Polisi keselamatan kegiatan kokurikulum adalah diketahui oleh semua warga sekolah melalui usaha penyebaran maklumat dan taklimat rasmi. · Segala kemalangan yang berlaku harus disusuli dengan tindakan segera mengikut peraturan yang telah ditetapkan.aktiviti yang dijalankan. · Semua warga sekolah adalah tertakluk kepada polisi ini. peraturan dan langkah-langkah keselamatan diikuti sepenuhnya.

pil khayal dan lain-lain. Keselamatan fizikal. Memakai alat perlindungan diri untuk aktiviti bebahaya. Keselamatan emosi. 1. 1. contohnya: penyalahgunaan dadah. Mendapat kebenaran bertulis daripada ibubapa Sentiasa mematuhi arahan jurulatih atau guru penasihat. Menjalankan aktiviti di tempat yang ditetapkan.1 · · · · · Tatacara Am Keselamatan diri sama ada kegiatan tersebut dijalankan di dalam atau diluar kawasan sekolah. Menjalankan aktiviti dengan teratur dan sistematik. permainan. .3 Tatacara Pengurusan / Jurulatih/ Guru.Semua warga sekolah yang menjalankan kegiatan sukan. kelab dan unit beruniform haruslah bertanggungjawab ke atas: 1. Mendapat kebenaran jurulatih / guru penasihat sebelum menggunakan alatan. Pelajar yang telah dipilih mewakili sekolah/ bahagian/ negeri / negara mesti membuat pemeriksaan kesihatan ( Medical Examination ) · · Memberitahu guru tentang sejarah kesihatan mereka ( Medical History Memberitahu / melaporkan kepada guru sekiranya mengetahui perilaku rakan-rakan yang tidak sihat.2 Tatacara Murid. Keselamatan sosial. · · · · · · · · Memastikan keselamatan diri terjamin. Keselamatan alatan kelengkapan dan kemudahan.

Memberhentikan serta merta aktiviti di tempat lapang jika didapati cuaca buruk akan berlaku. pencapaian sukan dan akademik yang menurun dan lain-lain. masa dan tempat latihan. semasa dan sesudah digunakan. Memastikan pelajar mematuhi peraturan dan arahan. · Memberi kaunseling kepada pelajar yang bermasalah contohnya masalah emosi. ( Jika perlu hantar kepada kaunselor bertauliah ) · Membuat pemeriksaan kesihatan yang lengkap ( Medical Examination ) untuk pelajar yang mewakili sekolah sahaja ) · Menjaga kebajikan pelajar. Membuat pengawasan yang rapi sebelum. Menyediakan pegawai yang bertauliah dalam rawatan kecemasan mengiringi pelajar yang mewakili sekolah. Menjalankan aktiviti di tempat yang ditetapkan. · · Mempunyai rekod sejarah kesihatan dan maklumat peribadi pelajar yang lengkap.· · · · · · Memberi taklimat keselamatan kepada pelajar. Memastikan hanya jurulatih yang berklayakan / bertauliah contohnya dari Majlis Sukan Negeri serta mengetahui latar belakang mereka. memberi wang saku. contohnya. tarikh. menyediakan makanan dan minuman. Mengetahui dan mempunyai pelan keselamatan. · Memastikan Borang Akuan Lepas Tanggungan dan Borang Kebenaran . · Memberitahu ibubapa/ penjaga tentang pemilihan pelajar dalam aktiviti-aktiviti tertentu. Membuat siasatan rapi atas laporan yang telagh dibuat oleh pelajar dan mengambil tindakan dengan segera. · · Menyediakan peti pertolongan cemas. menyediakan kenderaan dan lain-lain. · Memastikan pelajar menyertai Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok.

Memastikan anak berada dalam keadaan sihat. 1.Ibubapa / Penjaga Untuk Rawatan Pembedahan diisi dengan lengkap untuk memudahkan guru menghubungi ibubapa / penjaga semasa kecemasan. bahagian. Mengambil tahu tempat dimana aktiviti dijalankan. Memastikan ada surat pengesahan doktor jika anak tidak sesuai untuk menyertai aktiviti. Memastikan peralatan yang mencukupi untuk anak-anak jagaan menjalankan aktiviti. Menyediakan pakaian yang sesuai untuk anak-anak menyertai aktiviti-aktiviti. · · · · · · · · · Menandatangani Surat Kebenaran Ibubapa/ Penjaga. · · Harus mempunyai insurans kemalangan diri.4 Tatacara Ibubapa / Penjaga. Penyelengaraan Peralatan Sukan ( Stor Sukan ) ( Rujuk Surat Pekeliling Ikhitsas Bil. negeri dan negara. Mendapat maklumat guru yang menguruskan aktiviti supaya mudah dihubungi. Memakulumkan kepada pihak sekolah tentang taraf kesihatan anak jagaan masing-masing. Menyediakan prosedur khas untuk agensi/badan latihan luar yang menggunakan khidmat pelajar. · Memastikan pemandu bertauliah dan kenderaan yang digunakan untuk menghantar pelajar pergi dan balik semasa mengikuti aktiviti dalam keadaan baik dan selamat. 9/2000 ) Semua warga sekolah yang menggunakan peralatan sukan bertanggungjawab ke atas: . Mengetahui masa bermula dan berakhirnya sesuatu aktiviti. mewakili dalam sukan / permainan. contohnya. · Menyediakan Fail Peribadi pelajar-pelajar yang dipilih mewakili sekolah. 2.

Mengawasi dengan rapi penggunaan alatan terutama yang berbahaya.2 Tatacara Murid. Merekod semua alat sukan yang digunakan. · Alat-alat sukan mestilah diletakkan pada tempat khas yang mudah diambil oleh Ahli Jawatankuasa Penyelenggaraan Stor Sukan yang bertugas sahaja. · Merekodkan semua alat yang dikeluarkan dari stor sukan dalam buku keluar masuk peralatan sukan. Memastikan alatan sukan yang digunakan dalam keadaan baik. Memastikan semua latihan sukan yang menggunakan peralatan yang membahaya diadakan pada hari atau masa yang berasingan · Peralatan berbahaya hendaklah disimpan. hilang atau perlu diperbaiki. Memastikan hanya jurulatih/ guru penasihat yang bertauliah mengendalikan peralatan sukan. · Pelajar dilarang masuk ke dalam stor sukan tanpa kebenaran guru. 2. .3 · · · · · · Tatacara Pengurusan / Jurulatih / Guru. Membuat laporan kepada pihak pentadbir tentang peralatan sukan yang digunakan yang sudah rosak. 2. menyimpan dan memeriksa alatan yang digunakan.1 Tatacara Am. Mengeluar. · · Peralatan sukan yang dianggap merbahaya. hilang atau perlu diperbaiki. Membuat laporan tentang peralatan rosak. · · · Mengembalikan semua alat sukan yang telah digunakan pada masa yang ditetapkan. Memastikan semua peralatan sukan yang digunakan dalam keadaan yang selamat. dijaga dan diawasi penggunaannya dengan rapi sepanjang masa.2.

3.2 Tatacara Murid. · Peralatan yang sudah tidak selamat digunakan hendaklah dilupuskan mengikut prosedur yang ditetapkan. 3. Memastikan peralatan sukan mempunyai kelulusan piawai dan pengikhtirafan daripada undang-undang persatuan sukan.3 · · Tatacara Pengurusan / Jurulatih / Guru. Peralatan Sukan. · Melaporkan kepada guru jika terdapat sebarang kerosakan pada peralatan yang digunakan. Peralatan sukan mesti mempunyai kelulusan piawai dan pengikhtirafan daripada undang-undang persatuan sukan. ( Rujuk Saurat Perkeliling Ikhtisas Bil: 9/2000 ) Pihak Pentadbir. 3. · Peralatan yang sudah tidak selamat digunakan harus dilupuskan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Jurulatih dan Guru Penasihat bertanggungjawab ke atas : 3. Memastikan peralatan sukan selamat dan sesuai digunakan.1 · · · Tatacara Am. · Mengambil tindakan segera atas lsporan kerosakan peralatan. · Sentiasa berwaspada menggunakan peralatan. . Peralatan sukan Peralatan sukan mestilah selamat dan sesuai digunakan.

Kawasan Sukan / Permainan / Tempat Latihan ( Rujuk Surat Perkeliling Ikhtisas Bil: 9/2000 ) Pihak Pentadbir. Kawasan latihan. 4. permainan atau sukan dalam keadaan baik dan terurus. Memastikan tempat latihan dan alatan yang terdapat di situ dalam keadaan baik. terurus dan selamat. Memastikan pelajar yang terlibat dalam aktiviti sahaja yang berada di tempat latihan. Mematuhi peraturan dan arahan guru.2 · · Tatacara Murid.4. 4. Memastikan pelajar sentiasa mematuhi peraturan dan arahan. · Tidak membenarkan pelajar pergi atau berada di tempat latihan tanpa pengawasan rapi daripada gurtu. . Menjaga kebersihan. · · · · Memastikan keselamatan diri dan alatan terjamin. Melaporkan kepada guru sebarang kerosakan yang berlaku.1 · Tatacara Am. Hanya pelajar yang terlibat dalam aktiviti berada di kawasan latihan. Jurulatih dan Guru Penasihat bertanggungjawab ke atas : 4. · · · Mengambil tindakan segera terhadap laporan kerosakan yang berlaku. Dilarang pergi atau berada di tempat latihan tanpa pengawasan rapi daripada guru.3 · Tatacara Pengurusan / Jurulatih / Guru.

gelanggang bola tampar/ sepak takraw. · Hanya pelajar yang terlibat dalam aktiviti sahaja yang berada di kawasan larangan dengan pengawasan rapi guru. · Kawasan larangan dan berbahaya seperti gynasium. Mengambil tindakan segera atas segala laporan yang disampaikan . angkat berat. lapangan latihan memanah.3 Tatacara Pengurusan / Jurulatih /Guru. 9/2000 ) Pihak pentadbir. jurulaih dan guru penasihat bertanggungjawab ke atas: 5. 5. · · · · · Dilarang berada di kawasan larangan tanpa pengawasan rapi daripada guru. · Memastikan tiada pelajar berada di kawasan larangan tanpa pengawasan rapi daripada guru. terurus dan selamat digunakan. Mematuhi peraturan dan arahan guru. Memastikan peralatan yang terdapat disitu dalam keadaan selamat. kawasan balapan dan stor sukan. padang hoki/bola sepak. Membuat laporan tentang kerosakan atau kecederaan yang berlaku kepada pihak pengurusan / guru.1 Tatacara Am.. 5. Kawasan Larangan ( Rujuk Surat Pekeliling Bil. Menjaga kebersihan.5. Memastikan keselamatan dan peralatan yang terdapat disitu adalah terjamin. · · · · Memastikan pelajar mematuhi peraturan dan arahan Memastikan kawasan dalam keadaan baik.2 Tatacara Murid.

· Mematuhi arahan dan peraturan. · Menyediakan bilik rawatan yang sentiasa terbuka sepanjang aktiviti yang dijalankan di kawasan tersebut. ( Rujuk Suat Pekeliling Bil. 6.9/2000 ) Semua warga sekolah bertanggungjawab ke atas: 6. 9/2000 ) . · Memberhentikan aktiviti apabila terdapat tanda-tanda cuaca buruk akan berlaku. · Tidak menjalankan aktiviti di tempat lapang semasa cuaca buruk seperti hujan. · Menyediakan bilik rawatan yang sentiasa terbuka sepanjang aktiviti / latihan dijalankan. Cuaca / Musim ( Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. · Berhenti serta merta setelah mendapat arahan daripada guru supaya berbuat demikian. 7. 6.oleh pelajar dan merekodkannya. kilat dan petir. Laporan Kemalangan Atau Kecederaan. · Menyediakan seorang pegawai yang bertauliah dalam pertolongan cemas sepanjang aktiviti yang dijalankan di kawasan tersebut.1 Tatacara Am. · Tidak berada di tempat lapang atau kawasan yang terdedah kepada bahaya semasa cuaca buruk.2 Tatacara Murid.

Melaporkan aktiviti tidak sihat yang dilakukan oleh rakan-rakan mereka.Jurulatih dan guru penasihat bertangunggjawab ke atas : 7. Laporan Aktiviti ( Penilaian dan Pemantauan ) ( Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. · · Pelajar mesti memberitahu sejarah kesihatan mereka. penyalahgunaan dadah dan lain-lain.2 Tatacara Murid. 7. Merekod semua jenis kemalangan dan kecederaan yang berlaku. 9/2000 ) 8. 7. Contohnya. 8. · · · Mengambil tindakan segera ke atas laporan yang dibuat oleh pelajar. · Melaporkan semua jenis kemalangan atau kecederaan yang berlaku semasa menyertai aktiviti kepada pihak pengurusan / guru.1 Tatacara Am. Membuat siasatan ke atas kemalangan atau kecedraan yang berlaku. .1 Tatacara Am. Merekod semua jenis kemalangan dan kecederaan yang berlaku. · Jumlah dan guru penasihat bertanggungjawab membuat penilaian dan laporan bertulis kepada pihak sekolah bagi setiap aktiviti yang dijalankan atau disertai pelajar. · Melaporkan sebarang kemalangan atau kecederaan yang berlaku kepada pihak pengurusan / guru.3 Tatacara Pengurusan/Jurulatih/Guru. · · Membuat siasatan ke atas kemalangan dan kecederaan yang berlaku.

2 Tatacara Murid. Memastikan semua peralatan adalah selamat untuk digunakan dan dipulangkan dengan sempurna selepas digunakan.3 Tatacara Pengurusan/Jurulatih/guru. Taklimat keselamatan oleh jurulatih atau guru penasihat sebelum aktiviti dijalankan.· Jawatankuasa Keselamatan Ko-kurikulum membuat penilaian dan pemantauan keatas semua aktiviti ko-kurikulum sepanjang tahun. Tidak menjalankan sebarang aktiviti di tempat lapang apabila terdapat tanda-tanda cuaca buruk akan berlaku. · Membuat laporan bertulis ( jika perlu ).1 · Tatacara Am. gelanggang dan stor sukan. . padang. 8. 1. 1. · · Sebarang aktiviti mesti dijalankan di tempat yang ditetapkan. LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN KEGIATAN KOKURIKULUM. · Mengetahui dan mempunyai pelan keselamatan sama ada di kawasan latihan. 8. Membuat laporan bertulis setiap aktiviti yang dijalankan atau disertai sama ada di dalam atau di luar sekolah. · · · Mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan. · · Menyemak laporan bertulis oleh pelajar. Pengawasan rapi sepanjang aktiviti dijalankan.2 Tatacara Murid.

Mematuhi peraturan dan arahan guru. . · Menyediakan prosedur khas bagi agensi atau badan-badan luar yang memerlukan khidmat pelajar contohnya . · Menyediakan seorang pegawai bantuan kecemasan yang bertauliah. Bahagian. · Membuat kebenaran bertulis daripada ibubapa/penjaga dengan mengisi Borang Akuan Lepas Tanggungan dan Borang Kebenaran Ibubapa/ Penjaga untuk pembedahan.. Memastikan pelajar menyertai Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok.· · Memakai pakaian sukan atau seragam yang lengkap. Negeri dan Negara. · Membuat laporan rapi atas laporan yang telah dibuat oleh pelajar dan mengambil tindakan seterusnya. mewakili dalam permainan / sukan. Memakai alat perlindungan diri untuk aktiviti yang berbahaya. Memastikan hanya juruilatih yang bertauliah /berkelayakan serta mempunyai latar belakang dan reputasi yang baik sahaja yang dibenarkan menjalankan latihan. Memberikan kepada guru maklumat peribadi dan sejarah kesihatan yang lengkap dan betul. operaturan dan tatacarta penggunaan peralatan yang betul. 1. · · · · Mengetahui cara penggunaan peralatan sukan dengan betul.3 · · Tatacara Pengurusan/Jurulatih/Guru. · Memastikan Borang Akuan Lepas Tanggungjawab dan Borang Kebenaran Ibubapa / Penjaga Untuk Rawatan Pembedahan diisi dengan maklumat lengkap bagi memudahkan menghubungi ibubapa semasa kecemasan. · Menyediakan Fail Peribadi dan pemeriksaan kesihatan ( Medical Examination ) yang lengkap bagi pelajar yang mewakili Sekolah. Mendengar talklimat keselamatan daripada guru tentang pelan keselamatan.

Memastikan semua peralatan yang terdapat di tempat latihan adalah selamat untuk digunakan. peraturan dan tatacara penggunaan yang betul. hilang atau perlu diperbaiki. Mempunyai pelan keselamatan. · · Mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan. LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DI TEMPAT LATIHAN. Mempunyai jadual penggunaan tempat latihan. Mempunyai rekod maklumat peribadi dan sejarah kesihatan pelajar yang lengkap. Memastikan tempat latihan selamat digunakan. · · Mempunyai peti pertolongan cemas. Mempastikan pengeluaran dan pengembalian barang adalah mengikut prosedur dan peraturan yang ditetapkan. Pelajar adalah dilarang sama sekali berada di tempat latihan tanpa pengawasan jurulatih atau guru penasihat. Membuat pengawasan yang rapi sepanjang aktiviti dijalankan. Mengada aktiviti di tempat yang ditetapkan. Memberhentikan serta merta aktiviti di tempat lapang atau terdedah kepada bahaya jika terdapat tanda-tanda cuaca buruk akan berlaku. Tempat latihan haruslah berada dalam keadaan bersih. . · · · · Memberi taklimat keselamatan. Memastikan pelajar mematuhi peraturan dan arahan. Menyediakan peti pertolongan cemas. · · Menyediakan laporan yang lengkap tentang aktiviti yang dijalankan dan disertai.· · · · Menjaga kebajikan pelajar.1 · · · · · Tatacara Am. 1. Membuat laporan tentang peralatan sukan yang telah rosak.

3 · Tatacara Pengurusan/ Jurulatih/Guru. Hanya pelajar yang terlibat dalam aktiviti sahaja berada di kawasan latihan. Melarang pergi atau berada di tempat latihan tanpa pengawasan rapi guru.2 · · · · · · Tatacara Murid.1 · · Tatacara Am. Memastikan keselamatan diri dan alatan terjamin.1. LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DI STOR SUKAN. 1. peraturan dan tatacara penggunaan peralatan yang betul. · Membuat laporan dan merekodkan sebarang kemalangan dan kecederaan yang berlaku serta menmberitahu pihak pengurusan dan ibu bapa. · Tidak membenarkan pelajar pergi atau berada di tempat latihan tanpa pengawasan rapi dan selamat. Sentiasa menjaga kebersihan stor. · · · · Mengambil tindakan segera keatas segala laporan kerosakan yang dibuat. Melaporkan kepada guru sebarang kerosakan yang berlaku. Memastikan peralatan sukan dan tempat latihan berada dalam keadaan terurus dan selamat. Memastikan pelajar sentiasa mematuhi peraturan dan arahan. Menjaga keselamatan. Hanya pelajar yang terlibat dalam aktiviti sahaja boleh berada di tempat latihan. 1. Mematuhi peraturan dan arahan guru. Stor Sukan sentiasa berkunci selepas mengeluarkan atau mengembalikan . Memberi taklimat tentang pelan keselamatan.

Membuat pengawasan yang rapi dalam pengeluaran dan pengembalian peralatan. Menyimpan peralatan di tempat yang telah ditetapkan. Memasdtikan semua peralatan yang belum dan sudah digunakan berada dalam keadaan selamat. Mematuhi peraturan stor sukan yang telah ditetapkan. Mengisi borang keluar masuk peralatan sukan dalam buku keluar masuk. Dilarang masuk ke dalam stor sukan. 1. Menjaga kebersihan stor sukan.3 · · · · · · · Tatacara Pengurusan/Jurulatih/Guru.peralatan sukan. Meletakkan peralatan sukan di tempat yang ditetapkan. hilang dan yang pelu diperbaiki. Membuat laporan tentang peralatan sukan yang rosak. . Mengisi borang keluar masuk peralatan sukan dalam guru keluar masuk alat-alat sukan. · · · Pengawasan yang rapi semasa mengeluarkan dan mengembalikan peralatan sukan. · Memastikan semua suis dipadamkan sebelum keluar dari stor sukan. Memadamkan suis apabila keluar dari stor. Mempunyai pelan keselamatan. 1. LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN PENGGUNAAN PERALATAN SUKAN. Memastikan pintu stor sukan sentiasa berkunci. · · · · Pengeluaran alat sukan hanya boleh dibuat oleh jurulatih atau guru penasihat sahaja. Peralatan berbahaya harus disimpan di tempat khas yang selamat.2 · Tatacara Murid.

Mengetahui tatacara penggunaan peralatan dengan betul. 1. · · Mengambil tindakan segera atas laporan kerosakan peralatan yang berlaku. Kegiatan luar ialah aktiviti yang dijalankan di luar daripada kawasan .2 · Tatacara Murid. 1. Memastikan peralatan yang sudah tamat tarikh luput dihapuskan mengikut prosedur yang ditetapkan. KEGIATAN LUAR.3 · · Tatacara Pengurusan / Jurulatih /Guru.1 · · Tatacara Am Peralatan sukan mestilah mempunyai jaminan ( Warranty ) Peralatan sukan mestilah mempunyai kelulusan piawai dan pengiktirafan daripada undang-undang persatuan sukan.1. 1. · · Sentiasa berwaspada meenggnakan peratan.1 PENDAHULUAN. Memberi taklimat tatacara penggunaan peralatan yang betul. Melaporkan kepada guru jika terdapat sebarang kerosakan kepada alatan yang digunakan. · Peralatan yang sudah tamat tarikh luput hendaklah dilupuskan mengikut prosedur yang ditetapkan. Memastikan peralatan sukan mempunyai jaminan ( Warranty ).

Poster . 1.2 RASIONAL · Kegiatan luar adalah perlu dijalankan oleh pihak sekolah untuk mendedahkan ilmu pengetahuan yang tidak dapat diperolehi di dalam bilik darjah kepada murid. · · · · · Murid mendapatkan kebenaran ibubapa. · · Mengikut tatacara keselamatan yang disediakan apabila menjalankan aktiviti luar.4 PERANAN MURID. Membawa peralatan yang diperlukan dengan lengkap.3 OBJEKTIF · Mengadakan lawatan yang berfaedah untuk murid. Memberitahu taraf kesihatan kepada guru/pihak pengurusan. · Mengubah sausana pembelajaran supaya murid lebih berminat untuk terus belajar. 1.5 PERANAN GURU PENASIHAT/JURULATIH/ GURU PENGIRING · Memberi kesedaran dan kefahaman tentang pentingnya keselamatan diri semasa menjalankan aktiviti luar melalui: a. 1.sekolah dan/atau melibatkan agensi luar untuk mengadakan lawatan atau perkhemahan. Mengelakkan berlakunya kemalangan apabila menjalankan aktiviti luar dengan mengambil kira aspek keselamatan. Mendengar dengan teliti arahan guru dan mengikut peraturan yang disediakan oleh guru. Sentiasa berada dalam kumpulan yang ditetapkan. 1.

Meneliti dan mengisi borang-borang yang disediakan oleh pihak sekolah yang berkaitan dengan aktiviti yang dijalankan. · Mengadakan peraturan yang jelas tentang keselamatan murid dalam aktiviti luar. Edaran. · Memanfaatkan sepenuhnya Jawatankuasa Permaufakatan. Mengenalpasti guru-guru yang menguruskan aktiviti dan menyimpan nombor telefon guru berkenaan/pihak sekolah.1 LAWATAN SAMBIL BELAJAR . Jawatankuasa Keselamatan dan PIBG dalam merancang langkah keselamatan murid semasa menjalankan aktiviti luar sekolah.6 PERANAN IBUBAPA · · Mengambil tahu aktiviti luar yang diikuti oleh anak jagaan masing-masing.7 TATACARA MURID 1. Menerima aduan pelajar dan mengambil tindakan susulan. h. 1. e. d. · · · Menandatangani borang pengesahan kebenaran untuk menjalankan aktiviti.7. Merekod semua aduan bagi sebarang insiden atau mereka yang disyaki mempunyai niat jahat. 1. Ceramah. Menganalisis setiap kejadian. f. Menyediakan bahan keperluan anak jagaan sepanjang aktiviti dijalankan. Tayangan Video.b. Memaklum kepada ibu bapa dan pihak berkenaan. g. c. · · · · Perhimpunan Mingguan Ceramah Bengkel Pengajaran dan Pembelajaran dalam kelas.

· · · · Lengkapkan Borang Kebenaran Ibu bapa dan serahkan kepada guru penasihat Berkumpul dalam kumpulan dan tunggu arahan guru. Tunggu di satu tempat dan minta bantuan sehingga bantuan sampai. 1. · Pakai pakaian dan peralatan yang sesuai.7. · · Bersihkan kawasan sekeliling khemah. · Taburkan serbuk belerang/garam di sekeliling khemah untuk mengelakkan binatang merayap yang berbisa seperti ular dan serangga. ikut arahan guru/pemandu pelancong/ peraturan di tempat lawatan. · Setelah tiba di tempat yang ditujui. Catat kedatangan pergi dan balik dan naik/turun daripada kenderaan yang digunakan dengan mengutamakan keselamatan. Pakai pakaian yang sesuai. Jangan tebang dan merosakkan sebarang tumbuhan kerana ia . · · Lakukan aktiviti dalam kumpulan.2 LOKASI PERKHEMAHAN DI KAWASAN HUTAN. Dirikan khemah di kawasan yang sesuai dan bukan di laluan air atau bawah pokok berdahan reput/di lereng bukit yang boleh berlaku tanah runtuh/berhampiran tebing sungai/tempat curam/tanah lembut/di kawasan lembah dan lain-lain tempat yang berbahaya. jangan panik. Sekiranya terpisah daripada kumpulan.baju lengan panjang dan kasut sukan. Pastikan ada pengenalan sekolah dan diri masing-masing ( pakai sentiasa ) pas lawatan sekolah. · · Bawa peti kecemasan yang lengkap.· Pelajar melengkapkan borang kebenaran ibu bapa/penjaga yang disediakan dan serahkan kepada guru penasihat.

menjeritlah meminta tolong. · · · Ketua kumpulan jalankan aktiviti dalam kumpulan. · Jangan cuba memberi pertolongan cemas kecuali jika anda mempunyai kelayakan menyelamat di air. . Sekiranya diganggu oleh haiwan liar. lombong.mungkin beracun. Hentikan aktiviti sekiranya terdapat tanda-tanda cuaca buruk berlaku. jangan panik. loji penapisan air. Sekiranya sakit berterusan. · Bawa peralatan lengkap dan peti kecemasan. tasik. laut. · Sekiranya terkena getah beracun. Jika terdapat sebarang bentuk kecemasan seperti lemas. · · Berkumpul dalam kumpulan dan tunggu arahan guru. bakau dan lain-lain. gatal-gatal. empangan. keluar daripada kawasan perkhemahan dan daptakan rawatan di klinik/hospital berdekatan.7. ( Lampiran 4 ) gigitan serangga atau luka. dapatkan pertolongan kecemasan segera · · Laporkan kepada guru. Dapatkan kebenaran guru untuk sebarang aktiviti. Kawasan berair seperti sungai. gigitan binatang berbisa. · · · Mesti gunakan jaket keselamatan bagi semua aktiviti di air. Dilarang membuat aktiviti di air tanpa kehadiran guru/pegawai bertugas / penyelamat kelemasan. Jerit minta pertolongan dan lari untuk menyelamatkan diri.3 LOKASI PERKHEMAHAN DI KAWASAN BERAIR. · Laporkan segera kepada guru/pegawai bertugas/penyelamat kecemasan. 1.

Mengkaji dan meninjau tempat aktiviti yang dijalankan. Mengedarkan borang kebenaran ibu bapa dan kumpulkan semula sebelum aktiviti dijalankan. . · Jika guru tidak mempunyai Sijil Kelayakan yang diperlukan. · · · Menandatangani surat kebenaran ibubapa/penjaga. · Memohon kebenaran daripada pihak berkuasa tempatan.8 TATACARA GURU. · Mestilah mempunyai Sijil Pertolongan Cemas atau Sijil Kelayakan dalam sesuatu aktiviti yang dijalankan. seperti polis (bergantung kepada jenis aktiviti yang dijalankan).1. Menyediakan peraturan yang lengkap sepanjang aktiviti dijalankan. Mengatur program yang sesuai. · · · · · · Menyediakan surat makluman kepada ibu bapa/penjaga. Memastikan anak berada dalam keadaan sihat. Mengetahui masa bermula dan berakhir sesuatu aktiviti. Pengawasan dan penyeliaan yang rapi. Mendapatkan maklumat guru yang menguruskan aktiviti supaya mudah dihubungi. · Memastikan ada surat pengesahan doktor jika anak tidak sesuai untuk menyertai sebarang aktiviti. 1. tenaga pengajar atau kakitangan lain yang terlibat dalam aktiviti yang dijalankan mesti mempunyai Sijil Kelayakan yang diperlukan. Mengambil tahu tempat aktiviti dijalankan. · · · · · Menyediakan pakaian yang sesuai untuk anak menyertai sebarang aktiviti.9 TATACARA IBUBAPA/PENJAGA. Memastikan peralatan mencukupi untuk anak jagaan menjalankan aktiviti. Memaklum kepada pihak sekolah tentang taraf kesihatan anak jagaan masing-masing.

pihak sekolah akan menghantar pelajar berkenaan ke hospital dan laporkan kejadian tersebut kepada ibubapa murid/pesakit. Sekiranya serius. · · Dapatkan rawatan kecemasan mengikut keadaan kemalangan. · Dapatkan maklumat ibu bapa. · Serahkan kedua-dua laporan kepada pihak pentadbir untuk urusan memohon tuntutan insurans selanjutnya. guru bertugas membantu buat aduan di Balai Polis. laporkan kemalangan kepada ibu bapa dan pihak pentadbiran / pejabat sekolah untuk tindakan membuat laporan seterusnya kepada polis. Buat laporan bertulis.2 DI LUAR KAWASAN SEKOLAH. Sekiranya serius. terus laporkan kepada guru-guru yang bertugas. · · Sekiranya melibatkan kes polis. 1.TATACARA TINDAKAN APABILA BERLAKU KEMALANGAN. Guru segera dapatkan laporan bertulis daripada pihak hospital dan polis untuk tujuan tuntutan insurans. · Dapatkan laporan hospital dan pihak polis untuk diserahkan kepada pentadbiran sekolah bagi urusan tuntutan insurans . · · Dapatkan rawatan kecemasan mengikut keadaan kemalangan.1 DI DALAM KAWASAN SEKOLAH · Apabila berlaku kemalangan. minta bantuan daripada orang yang berhampiran untuk menghantar ke hospital. 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful