Polisi Keselamatan Kegiatan Luar Bilik Darjah Ditulis oleh cikgupk Labels: minda cikgupj, Minda PJ dan Sukan

Polisi Keselamatan Kegiatan Luar Bilik Darjah

Polisi ini harus dibaca bersama:

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL:1/1989

Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 8/1995

Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan.

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 3/1995

Perlaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan.

·

SURAT PEKELILING KHTISAS BIL: 25/1998 dan BIL: 3/1979

Pendidikan Jasmani.

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 24/1988

Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan.

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 25/1998

Perlaksanaan Pelajaran Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan.

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 9/2000 dan BIL: 1/1995

Panduan Keselamatan diri Pelajar semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan dan Di Luar Kawasan Sekolah.

PENGENALAN

Aktiviti ko-kurikulum merupakan sebarang aktiviti yang dijalankan di luar kelas yang tidak melibatkan waktu pembelajaran.

RASIONAL

·

Pihak Sekolah bertanggungjawab menyediakan iklim sekolah yang selamat semasa

aktiviti kokurikulum dijalankan. · Warga sekolah terdedah dengan isu-isu keselamatan fizikal dan semasa penggunaan

peralatan sukan. · Menyedari keperluan pengawasan yang rapi sepanjang aktiviti dijalankan.

OBJEKTIF

·

Memastikan kegiatan ini bergerak selaras dengan matlamat yang telah ditetapkan oleh

Kementerian Pelajaran Malaysia. · · · Mengelakkan berlakunya kemalangan semasa kokurikulum dijalankan. Mendisiplin diri dalam melaksanakan aktiviti kokurikulum. Memastikan pengurusan peralatan dan diri pelajar mengikut tatacara yang disediakan.

PERANAN MURID

Merekod semua aduan bagi sebarang insiden atau mereka yang disyaki mempunyai niat jahat. Melaporkan dengan segera sebarang masalah yang timbul sepanjang aktiviti dijalankan. PERANAN IBU BAPA DAN PENJAGA. Memanfaatkan sepenuhnya Jawatankuasa Permaufakatan.· · · · Melapor taraf kesihatan diri kepada guru Mengikut arahan guru / jurulatih sepanjang aktiviti dijalankan. · · Memaklum kepada ibubapa dan pihak berkenaan. PERANAN JURULATIH / GURU · Memberikan kesedaran dan kefahaman kepada pelajar tentang pentingnya keselamatan diri semasa menjalankan aktiviti kokurikulum melalui: a. Meneliti dan mengisi borang yang disediakan oleh pihak sekolah yang berkaitan dengan . d. Jawatankuasa Keselamatan dan PIBG dalam merancang langkah keselamatan murid semasa menjalankan aktiviti ko-kurikulum. · · Mengambil tahu aktiviti ko-kurikulum yang diikuti oleh anak/jagaan masing-masing. c. b. · Mengadakan peraturan yang jelas tentang keselamatan murid dalam aktiviti ko-kurikulum. e. Mengikut aktiviti yang dijalankan dengan mengutamakan aspek keselamatan. · · Poster Perhimpunan Mingguan Ceramah Bengkel Pengajaran dan Pembelajaran dalam klelas Edaran Menerima aduan pelajar dan mengambil tindakan susulan. f.

POLISI KESELAMATAN KEGIATAN KOKURIKULUM SEKOLAH 1. Mengenalpasti jurulatih / guru yang menguruskan aktiviti dan menyimpan nombor telefon jurulatih / guru berkenaan dan pihak sekolah. ( Rujuk Surat Pekeliling Iktisas Bil: 24/1998 ) . Menyediakan bahan keperluan anak / jagaan sepanjang aktiviti dijalankan. · Pegawai yang bertugas semasa aktiviti kokurikulum dijalankan adalah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa semua polisi. · · · Menandatangani borang pengesahan kebenaran untuk menjalankan aktiviti. · Semua warga sekolah adalah tertakluk kepada polisi ini. · Segala kemalangan yang berlaku harus disusuli dengan tindakan segera mengikut peraturan yang telah ditetapkan.aktiviti yang dijalankan. laporan mesti dibuat kepada pegawai atau sekolah. SUKAN / PERMAINAN /KELAB / UNIT BERUNIFORM. POLISI · Memastikan warga sekolah adalah tertakluk kepada Peraturan Polisi Keselamatan Kegiatan Kokurikulum. Semua pelajar akan dilindungi melalui Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok ( rujukan: Surat Pekeliling Ikhtisas Bil: 3/1995 ) · Polisi keselamatan kegiatan kokurikulum adalah diketahui oleh semua warga sekolah melalui usaha penyebaran maklumat dan taklimat rasmi. · · Sekiranya berlaku sebarang kemalangan. peraturan dan langkah-langkah keselamatan diikuti sepenuhnya.

permainan. Keselamatan fizikal. Mendapat kebenaran bertulis daripada ibubapa Sentiasa mematuhi arahan jurulatih atau guru penasihat. · · · · · · · · Memastikan keselamatan diri terjamin. Menjalankan aktiviti dengan teratur dan sistematik. 1. Memakai alat perlindungan diri untuk aktiviti bebahaya.2 Tatacara Murid. pil khayal dan lain-lain. Pelajar yang telah dipilih mewakili sekolah/ bahagian/ negeri / negara mesti membuat pemeriksaan kesihatan ( Medical Examination ) · · Memberitahu guru tentang sejarah kesihatan mereka ( Medical History Memberitahu / melaporkan kepada guru sekiranya mengetahui perilaku rakan-rakan yang tidak sihat. contohnya: penyalahgunaan dadah.3 Tatacara Pengurusan / Jurulatih/ Guru. . kelab dan unit beruniform haruslah bertanggungjawab ke atas: 1.Semua warga sekolah yang menjalankan kegiatan sukan. Keselamatan emosi. 1. Menjalankan aktiviti di tempat yang ditetapkan. Keselamatan alatan kelengkapan dan kemudahan. Mendapat kebenaran jurulatih / guru penasihat sebelum menggunakan alatan. Keselamatan sosial.1 · · · · · Tatacara Am Keselamatan diri sama ada kegiatan tersebut dijalankan di dalam atau diluar kawasan sekolah.

menyediakan makanan dan minuman. Memastikan hanya jurulatih yang berklayakan / bertauliah contohnya dari Majlis Sukan Negeri serta mengetahui latar belakang mereka. tarikh.· · · · · · Memberi taklimat keselamatan kepada pelajar. · · Menyediakan peti pertolongan cemas. contohnya. · · Mempunyai rekod sejarah kesihatan dan maklumat peribadi pelajar yang lengkap. Menyediakan pegawai yang bertauliah dalam rawatan kecemasan mengiringi pelajar yang mewakili sekolah. · Memastikan pelajar menyertai Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok. Menjalankan aktiviti di tempat yang ditetapkan. · Memastikan Borang Akuan Lepas Tanggungan dan Borang Kebenaran . Membuat siasatan rapi atas laporan yang telagh dibuat oleh pelajar dan mengambil tindakan dengan segera. · Memberitahu ibubapa/ penjaga tentang pemilihan pelajar dalam aktiviti-aktiviti tertentu. Mengetahui dan mempunyai pelan keselamatan. ( Jika perlu hantar kepada kaunselor bertauliah ) · Membuat pemeriksaan kesihatan yang lengkap ( Medical Examination ) untuk pelajar yang mewakili sekolah sahaja ) · Menjaga kebajikan pelajar. Memberhentikan serta merta aktiviti di tempat lapang jika didapati cuaca buruk akan berlaku. Membuat pengawasan yang rapi sebelum. masa dan tempat latihan. · Memberi kaunseling kepada pelajar yang bermasalah contohnya masalah emosi. semasa dan sesudah digunakan. menyediakan kenderaan dan lain-lain. Memastikan pelajar mematuhi peraturan dan arahan. memberi wang saku. pencapaian sukan dan akademik yang menurun dan lain-lain.

· · · · · · · · · Menandatangani Surat Kebenaran Ibubapa/ Penjaga. 9/2000 ) Semua warga sekolah yang menggunakan peralatan sukan bertanggungjawab ke atas: . 2. 1. · · Harus mempunyai insurans kemalangan diri. Memastikan peralatan yang mencukupi untuk anak-anak jagaan menjalankan aktiviti. negeri dan negara. mewakili dalam sukan / permainan.4 Tatacara Ibubapa / Penjaga. Memastikan anak berada dalam keadaan sihat. contohnya.Ibubapa / Penjaga Untuk Rawatan Pembedahan diisi dengan lengkap untuk memudahkan guru menghubungi ibubapa / penjaga semasa kecemasan. Menyediakan pakaian yang sesuai untuk anak-anak menyertai aktiviti-aktiviti. Mengetahui masa bermula dan berakhirnya sesuatu aktiviti. · Menyediakan Fail Peribadi pelajar-pelajar yang dipilih mewakili sekolah. · Memastikan pemandu bertauliah dan kenderaan yang digunakan untuk menghantar pelajar pergi dan balik semasa mengikuti aktiviti dalam keadaan baik dan selamat. Penyelengaraan Peralatan Sukan ( Stor Sukan ) ( Rujuk Surat Pekeliling Ikhitsas Bil. bahagian. Memastikan ada surat pengesahan doktor jika anak tidak sesuai untuk menyertai aktiviti. Mendapat maklumat guru yang menguruskan aktiviti supaya mudah dihubungi. Mengambil tahu tempat dimana aktiviti dijalankan. Memakulumkan kepada pihak sekolah tentang taraf kesihatan anak jagaan masing-masing. Menyediakan prosedur khas untuk agensi/badan latihan luar yang menggunakan khidmat pelajar.

· Merekodkan semua alat yang dikeluarkan dari stor sukan dalam buku keluar masuk peralatan sukan. Memastikan semua latihan sukan yang menggunakan peralatan yang membahaya diadakan pada hari atau masa yang berasingan · Peralatan berbahaya hendaklah disimpan.2 Tatacara Murid. hilang atau perlu diperbaiki. menyimpan dan memeriksa alatan yang digunakan.1 Tatacara Am. · · · Mengembalikan semua alat sukan yang telah digunakan pada masa yang ditetapkan. · Alat-alat sukan mestilah diletakkan pada tempat khas yang mudah diambil oleh Ahli Jawatankuasa Penyelenggaraan Stor Sukan yang bertugas sahaja. Membuat laporan kepada pihak pentadbir tentang peralatan sukan yang digunakan yang sudah rosak. hilang atau perlu diperbaiki. Membuat laporan tentang peralatan rosak. Memastikan alatan sukan yang digunakan dalam keadaan baik. 2. Mengeluar. Merekod semua alat sukan yang digunakan. 2. Memastikan hanya jurulatih/ guru penasihat yang bertauliah mengendalikan peralatan sukan.3 · · · · · · Tatacara Pengurusan / Jurulatih / Guru. · · Peralatan sukan yang dianggap merbahaya. Mengawasi dengan rapi penggunaan alatan terutama yang berbahaya. . dijaga dan diawasi penggunaannya dengan rapi sepanjang masa.2. · Pelajar dilarang masuk ke dalam stor sukan tanpa kebenaran guru. Memastikan semua peralatan sukan yang digunakan dalam keadaan yang selamat.

( Rujuk Saurat Perkeliling Ikhtisas Bil: 9/2000 ) Pihak Pentadbir.2 Tatacara Murid. · Peralatan yang sudah tidak selamat digunakan hendaklah dilupuskan mengikut prosedur yang ditetapkan. Memastikan peralatan sukan selamat dan sesuai digunakan. · Sentiasa berwaspada menggunakan peralatan.1 · · · Tatacara Am. Memastikan peralatan sukan mempunyai kelulusan piawai dan pengikhtirafan daripada undang-undang persatuan sukan. 3. Peralatan sukan mesti mempunyai kelulusan piawai dan pengikhtirafan daripada undang-undang persatuan sukan. · Melaporkan kepada guru jika terdapat sebarang kerosakan pada peralatan yang digunakan. . · Mengambil tindakan segera atas lsporan kerosakan peralatan.3 · · Tatacara Pengurusan / Jurulatih / Guru. Peralatan Sukan.3. Jurulatih dan Guru Penasihat bertanggungjawab ke atas : 3. · Peralatan yang sudah tidak selamat digunakan harus dilupuskan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Peralatan sukan Peralatan sukan mestilah selamat dan sesuai digunakan. 3.

Memastikan pelajar sentiasa mematuhi peraturan dan arahan. terurus dan selamat. Mematuhi peraturan dan arahan guru.3 · Tatacara Pengurusan / Jurulatih / Guru. · · · Mengambil tindakan segera terhadap laporan kerosakan yang berlaku. Melaporkan kepada guru sebarang kerosakan yang berlaku. Hanya pelajar yang terlibat dalam aktiviti berada di kawasan latihan. Kawasan Sukan / Permainan / Tempat Latihan ( Rujuk Surat Perkeliling Ikhtisas Bil: 9/2000 ) Pihak Pentadbir. Jurulatih dan Guru Penasihat bertanggungjawab ke atas : 4. · Tidak membenarkan pelajar pergi atau berada di tempat latihan tanpa pengawasan rapi daripada gurtu. Memastikan pelajar yang terlibat dalam aktiviti sahaja yang berada di tempat latihan. Menjaga kebersihan. 4.1 · Tatacara Am. Kawasan latihan. permainan atau sukan dalam keadaan baik dan terurus.2 · · Tatacara Murid. Dilarang pergi atau berada di tempat latihan tanpa pengawasan rapi daripada guru.4. Memastikan tempat latihan dan alatan yang terdapat di situ dalam keadaan baik. . · · · · Memastikan keselamatan diri dan alatan terjamin. 4.

Mengambil tindakan segera atas segala laporan yang disampaikan .3 Tatacara Pengurusan / Jurulatih /Guru.5.2 Tatacara Murid. 5. Memastikan peralatan yang terdapat disitu dalam keadaan selamat. 5. padang hoki/bola sepak. Membuat laporan tentang kerosakan atau kecederaan yang berlaku kepada pihak pengurusan / guru. Menjaga kebersihan. 9/2000 ) Pihak pentadbir. gelanggang bola tampar/ sepak takraw. kawasan balapan dan stor sukan. · Memastikan tiada pelajar berada di kawasan larangan tanpa pengawasan rapi daripada guru. angkat berat.. · · · · · Dilarang berada di kawasan larangan tanpa pengawasan rapi daripada guru. jurulaih dan guru penasihat bertanggungjawab ke atas: 5.1 Tatacara Am. · Hanya pelajar yang terlibat dalam aktiviti sahaja yang berada di kawasan larangan dengan pengawasan rapi guru. Memastikan keselamatan dan peralatan yang terdapat disitu adalah terjamin. terurus dan selamat digunakan. Mematuhi peraturan dan arahan guru. lapangan latihan memanah. · Kawasan larangan dan berbahaya seperti gynasium. Kawasan Larangan ( Rujuk Surat Pekeliling Bil. · · · · Memastikan pelajar mematuhi peraturan dan arahan Memastikan kawasan dalam keadaan baik.

· Menyediakan bilik rawatan yang sentiasa terbuka sepanjang aktiviti / latihan dijalankan.oleh pelajar dan merekodkannya. kilat dan petir.2 Tatacara Murid. · Tidak menjalankan aktiviti di tempat lapang semasa cuaca buruk seperti hujan. · Berhenti serta merta setelah mendapat arahan daripada guru supaya berbuat demikian. 9/2000 ) . Laporan Kemalangan Atau Kecederaan. · Tidak berada di tempat lapang atau kawasan yang terdedah kepada bahaya semasa cuaca buruk.9/2000 ) Semua warga sekolah bertanggungjawab ke atas: 6. Cuaca / Musim ( Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1 Tatacara Am. · Memberhentikan aktiviti apabila terdapat tanda-tanda cuaca buruk akan berlaku. · Mematuhi arahan dan peraturan. 7. 6. · Menyediakan seorang pegawai yang bertauliah dalam pertolongan cemas sepanjang aktiviti yang dijalankan di kawasan tersebut. ( Rujuk Suat Pekeliling Bil. 6. · Menyediakan bilik rawatan yang sentiasa terbuka sepanjang aktiviti yang dijalankan di kawasan tersebut.

9/2000 ) 8. · · · Mengambil tindakan segera ke atas laporan yang dibuat oleh pelajar. Merekod semua jenis kemalangan dan kecederaan yang berlaku. · Jumlah dan guru penasihat bertanggungjawab membuat penilaian dan laporan bertulis kepada pihak sekolah bagi setiap aktiviti yang dijalankan atau disertai pelajar. · Melaporkan semua jenis kemalangan atau kecederaan yang berlaku semasa menyertai aktiviti kepada pihak pengurusan / guru. 8. .1 Tatacara Am.2 Tatacara Murid. · · Pelajar mesti memberitahu sejarah kesihatan mereka. Contohnya. 7.Jurulatih dan guru penasihat bertangunggjawab ke atas : 7. Membuat siasatan ke atas kemalangan atau kecedraan yang berlaku. penyalahgunaan dadah dan lain-lain. · · Membuat siasatan ke atas kemalangan dan kecederaan yang berlaku.3 Tatacara Pengurusan/Jurulatih/Guru. 7. Melaporkan aktiviti tidak sihat yang dilakukan oleh rakan-rakan mereka. · Melaporkan sebarang kemalangan atau kecederaan yang berlaku kepada pihak pengurusan / guru. Merekod semua jenis kemalangan dan kecederaan yang berlaku. Laporan Aktiviti ( Penilaian dan Pemantauan ) ( Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1 Tatacara Am.

gelanggang dan stor sukan. 8.· Jawatankuasa Keselamatan Ko-kurikulum membuat penilaian dan pemantauan keatas semua aktiviti ko-kurikulum sepanjang tahun. · · · Mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan. · · Menyemak laporan bertulis oleh pelajar. .3 Tatacara Pengurusan/Jurulatih/guru. Taklimat keselamatan oleh jurulatih atau guru penasihat sebelum aktiviti dijalankan.2 Tatacara Murid. · · Sebarang aktiviti mesti dijalankan di tempat yang ditetapkan. · Membuat laporan bertulis ( jika perlu ).2 Tatacara Murid. Tidak menjalankan sebarang aktiviti di tempat lapang apabila terdapat tanda-tanda cuaca buruk akan berlaku. 1. 8. Pengawasan rapi sepanjang aktiviti dijalankan. · Mengetahui dan mempunyai pelan keselamatan sama ada di kawasan latihan. 1. Membuat laporan bertulis setiap aktiviti yang dijalankan atau disertai sama ada di dalam atau di luar sekolah. LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN KEGIATAN KOKURIKULUM. padang.1 · Tatacara Am. Memastikan semua peralatan adalah selamat untuk digunakan dan dipulangkan dengan sempurna selepas digunakan.

operaturan dan tatacarta penggunaan peralatan yang betul. Memastikan hanya juruilatih yang bertauliah /berkelayakan serta mempunyai latar belakang dan reputasi yang baik sahaja yang dibenarkan menjalankan latihan. Mematuhi peraturan dan arahan guru. · Menyediakan Fail Peribadi dan pemeriksaan kesihatan ( Medical Examination ) yang lengkap bagi pelajar yang mewakili Sekolah. mewakili dalam permainan / sukan. Bahagian. Mendengar talklimat keselamatan daripada guru tentang pelan keselamatan. .3 · · Tatacara Pengurusan/Jurulatih/Guru. Memastikan pelajar menyertai Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok. · Menyediakan prosedur khas bagi agensi atau badan-badan luar yang memerlukan khidmat pelajar contohnya .. Negeri dan Negara. · Memastikan Borang Akuan Lepas Tanggungjawab dan Borang Kebenaran Ibubapa / Penjaga Untuk Rawatan Pembedahan diisi dengan maklumat lengkap bagi memudahkan menghubungi ibubapa semasa kecemasan. 1.· · Memakai pakaian sukan atau seragam yang lengkap. · Membuat laporan rapi atas laporan yang telah dibuat oleh pelajar dan mengambil tindakan seterusnya. · Menyediakan seorang pegawai bantuan kecemasan yang bertauliah. Memakai alat perlindungan diri untuk aktiviti yang berbahaya. · Membuat kebenaran bertulis daripada ibubapa/penjaga dengan mengisi Borang Akuan Lepas Tanggungan dan Borang Kebenaran Ibubapa/ Penjaga untuk pembedahan. Memberikan kepada guru maklumat peribadi dan sejarah kesihatan yang lengkap dan betul. · · · · Mengetahui cara penggunaan peralatan sukan dengan betul.

Mempunyai jadual penggunaan tempat latihan. Memastikan semua peralatan yang terdapat di tempat latihan adalah selamat untuk digunakan. Mempunyai pelan keselamatan. · · Mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan. Mempastikan pengeluaran dan pengembalian barang adalah mengikut prosedur dan peraturan yang ditetapkan. Menyediakan peti pertolongan cemas. LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DI TEMPAT LATIHAN. · · · · Memberi taklimat keselamatan. · · Menyediakan laporan yang lengkap tentang aktiviti yang dijalankan dan disertai. Membuat pengawasan yang rapi sepanjang aktiviti dijalankan. Tempat latihan haruslah berada dalam keadaan bersih. Mengada aktiviti di tempat yang ditetapkan.1 · · · · · Tatacara Am. · · Mempunyai peti pertolongan cemas. Memastikan tempat latihan selamat digunakan. peraturan dan tatacara penggunaan yang betul. . hilang atau perlu diperbaiki. Mempunyai rekod maklumat peribadi dan sejarah kesihatan pelajar yang lengkap.· · · · Menjaga kebajikan pelajar. 1. Memberhentikan serta merta aktiviti di tempat lapang atau terdedah kepada bahaya jika terdapat tanda-tanda cuaca buruk akan berlaku. Memastikan pelajar mematuhi peraturan dan arahan. Pelajar adalah dilarang sama sekali berada di tempat latihan tanpa pengawasan jurulatih atau guru penasihat. Membuat laporan tentang peralatan sukan yang telah rosak.

1. · · · · Mengambil tindakan segera keatas segala laporan kerosakan yang dibuat. peraturan dan tatacara penggunaan peralatan yang betul. 1. · Membuat laporan dan merekodkan sebarang kemalangan dan kecederaan yang berlaku serta menmberitahu pihak pengurusan dan ibu bapa. 1. Hanya pelajar yang terlibat dalam aktiviti sahaja boleh berada di tempat latihan. Memastikan peralatan sukan dan tempat latihan berada dalam keadaan terurus dan selamat. Melarang pergi atau berada di tempat latihan tanpa pengawasan rapi guru.1 · · Tatacara Am.2 · · · · · · Tatacara Murid. Hanya pelajar yang terlibat dalam aktiviti sahaja berada di kawasan latihan. LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DI STOR SUKAN. Melaporkan kepada guru sebarang kerosakan yang berlaku. Memberi taklimat tentang pelan keselamatan. Sentiasa menjaga kebersihan stor. Menjaga keselamatan. Memastikan keselamatan diri dan alatan terjamin. Stor Sukan sentiasa berkunci selepas mengeluarkan atau mengembalikan . Mematuhi peraturan dan arahan guru. Memastikan pelajar sentiasa mematuhi peraturan dan arahan.3 · Tatacara Pengurusan/ Jurulatih/Guru. · Tidak membenarkan pelajar pergi atau berada di tempat latihan tanpa pengawasan rapi dan selamat.

2 · Tatacara Murid.3 · · · · · · · Tatacara Pengurusan/Jurulatih/Guru. Dilarang masuk ke dalam stor sukan. Mematuhi peraturan stor sukan yang telah ditetapkan. Peralatan berbahaya harus disimpan di tempat khas yang selamat. Memastikan pintu stor sukan sentiasa berkunci. · · · Pengawasan yang rapi semasa mengeluarkan dan mengembalikan peralatan sukan. 1. Membuat laporan tentang peralatan sukan yang rosak. Mempunyai pelan keselamatan. · Memastikan semua suis dipadamkan sebelum keluar dari stor sukan. Menjaga kebersihan stor sukan. Meletakkan peralatan sukan di tempat yang ditetapkan. 1. Mengisi borang keluar masuk peralatan sukan dalam buku keluar masuk. · · · · Pengeluaran alat sukan hanya boleh dibuat oleh jurulatih atau guru penasihat sahaja. Memasdtikan semua peralatan yang belum dan sudah digunakan berada dalam keadaan selamat. Mengisi borang keluar masuk peralatan sukan dalam guru keluar masuk alat-alat sukan. Memadamkan suis apabila keluar dari stor. Membuat pengawasan yang rapi dalam pengeluaran dan pengembalian peralatan.peralatan sukan. . Menyimpan peralatan di tempat yang telah ditetapkan. hilang dan yang pelu diperbaiki. LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN PENGGUNAAN PERALATAN SUKAN.

2 · Tatacara Murid. · · Mengambil tindakan segera atas laporan kerosakan peralatan yang berlaku.1. KEGIATAN LUAR. Kegiatan luar ialah aktiviti yang dijalankan di luar daripada kawasan . · Peralatan yang sudah tamat tarikh luput hendaklah dilupuskan mengikut prosedur yang ditetapkan. Memastikan peralatan yang sudah tamat tarikh luput dihapuskan mengikut prosedur yang ditetapkan. 1.1 PENDAHULUAN. Mengetahui tatacara penggunaan peralatan dengan betul. · · Sentiasa berwaspada meenggnakan peratan. Memastikan peralatan sukan mempunyai jaminan ( Warranty ).3 · · Tatacara Pengurusan / Jurulatih /Guru.1 · · Tatacara Am Peralatan sukan mestilah mempunyai jaminan ( Warranty ) Peralatan sukan mestilah mempunyai kelulusan piawai dan pengiktirafan daripada undang-undang persatuan sukan. 1. Melaporkan kepada guru jika terdapat sebarang kerosakan kepada alatan yang digunakan. 1. Memberi taklimat tatacara penggunaan peralatan yang betul.

Mengelakkan berlakunya kemalangan apabila menjalankan aktiviti luar dengan mengambil kira aspek keselamatan. · Mengubah sausana pembelajaran supaya murid lebih berminat untuk terus belajar.3 OBJEKTIF · Mengadakan lawatan yang berfaedah untuk murid. Membawa peralatan yang diperlukan dengan lengkap. Memberitahu taraf kesihatan kepada guru/pihak pengurusan.sekolah dan/atau melibatkan agensi luar untuk mengadakan lawatan atau perkhemahan.2 RASIONAL · Kegiatan luar adalah perlu dijalankan oleh pihak sekolah untuk mendedahkan ilmu pengetahuan yang tidak dapat diperolehi di dalam bilik darjah kepada murid. 1. 1. 1. · · · · · Murid mendapatkan kebenaran ibubapa. · · Mengikut tatacara keselamatan yang disediakan apabila menjalankan aktiviti luar.4 PERANAN MURID. 1. Sentiasa berada dalam kumpulan yang ditetapkan. Mendengar dengan teliti arahan guru dan mengikut peraturan yang disediakan oleh guru.5 PERANAN GURU PENASIHAT/JURULATIH/ GURU PENGIRING · Memberi kesedaran dan kefahaman tentang pentingnya keselamatan diri semasa menjalankan aktiviti luar melalui: a. Poster .

Ceramah. Tayangan Video. Memaklum kepada ibu bapa dan pihak berkenaan.7. Jawatankuasa Keselamatan dan PIBG dalam merancang langkah keselamatan murid semasa menjalankan aktiviti luar sekolah.1 LAWATAN SAMBIL BELAJAR . · Memanfaatkan sepenuhnya Jawatankuasa Permaufakatan. h. f. d. 1. · · · · Perhimpunan Mingguan Ceramah Bengkel Pengajaran dan Pembelajaran dalam kelas. c.b. Menerima aduan pelajar dan mengambil tindakan susulan. Menyediakan bahan keperluan anak jagaan sepanjang aktiviti dijalankan. Edaran. 1. e. · Mengadakan peraturan yang jelas tentang keselamatan murid dalam aktiviti luar. Merekod semua aduan bagi sebarang insiden atau mereka yang disyaki mempunyai niat jahat.7 TATACARA MURID 1. Menganalisis setiap kejadian.6 PERANAN IBUBAPA · · Mengambil tahu aktiviti luar yang diikuti oleh anak jagaan masing-masing. g. · · · Menandatangani borang pengesahan kebenaran untuk menjalankan aktiviti. Mengenalpasti guru-guru yang menguruskan aktiviti dan menyimpan nombor telefon guru berkenaan/pihak sekolah. Meneliti dan mengisi borang-borang yang disediakan oleh pihak sekolah yang berkaitan dengan aktiviti yang dijalankan.

2 LOKASI PERKHEMAHAN DI KAWASAN HUTAN. Catat kedatangan pergi dan balik dan naik/turun daripada kenderaan yang digunakan dengan mengutamakan keselamatan. · Setelah tiba di tempat yang ditujui. Pastikan ada pengenalan sekolah dan diri masing-masing ( pakai sentiasa ) pas lawatan sekolah. Tunggu di satu tempat dan minta bantuan sehingga bantuan sampai. Sekiranya terpisah daripada kumpulan. · · · · Lengkapkan Borang Kebenaran Ibu bapa dan serahkan kepada guru penasihat Berkumpul dalam kumpulan dan tunggu arahan guru. Jangan tebang dan merosakkan sebarang tumbuhan kerana ia .7. Dirikan khemah di kawasan yang sesuai dan bukan di laluan air atau bawah pokok berdahan reput/di lereng bukit yang boleh berlaku tanah runtuh/berhampiran tebing sungai/tempat curam/tanah lembut/di kawasan lembah dan lain-lain tempat yang berbahaya. · Taburkan serbuk belerang/garam di sekeliling khemah untuk mengelakkan binatang merayap yang berbisa seperti ular dan serangga. · · Lakukan aktiviti dalam kumpulan. 1.baju lengan panjang dan kasut sukan. · · Bersihkan kawasan sekeliling khemah. jangan panik. · Pakai pakaian dan peralatan yang sesuai. · · Bawa peti kecemasan yang lengkap. Pakai pakaian yang sesuai.· Pelajar melengkapkan borang kebenaran ibu bapa/penjaga yang disediakan dan serahkan kepada guru penasihat. ikut arahan guru/pemandu pelancong/ peraturan di tempat lawatan.

gatal-gatal. · Bawa peralatan lengkap dan peti kecemasan. Jerit minta pertolongan dan lari untuk menyelamatkan diri. dapatkan pertolongan kecemasan segera · · Laporkan kepada guru. · · Berkumpul dalam kumpulan dan tunggu arahan guru. Dilarang membuat aktiviti di air tanpa kehadiran guru/pegawai bertugas / penyelamat kelemasan. Dapatkan kebenaran guru untuk sebarang aktiviti. keluar daripada kawasan perkhemahan dan daptakan rawatan di klinik/hospital berdekatan. . laut. menjeritlah meminta tolong. · Laporkan segera kepada guru/pegawai bertugas/penyelamat kecemasan. · Jangan cuba memberi pertolongan cemas kecuali jika anda mempunyai kelayakan menyelamat di air. · · · Ketua kumpulan jalankan aktiviti dalam kumpulan. loji penapisan air.3 LOKASI PERKHEMAHAN DI KAWASAN BERAIR. 1. bakau dan lain-lain. Sekiranya sakit berterusan. Hentikan aktiviti sekiranya terdapat tanda-tanda cuaca buruk berlaku. · Sekiranya terkena getah beracun. gigitan binatang berbisa.7. · · · Mesti gunakan jaket keselamatan bagi semua aktiviti di air. tasik. Kawasan berair seperti sungai. lombong.mungkin beracun. jangan panik. empangan. ( Lampiran 4 ) gigitan serangga atau luka. Sekiranya diganggu oleh haiwan liar. Jika terdapat sebarang bentuk kecemasan seperti lemas.

Mengedarkan borang kebenaran ibu bapa dan kumpulkan semula sebelum aktiviti dijalankan. Memaklum kepada pihak sekolah tentang taraf kesihatan anak jagaan masing-masing. · Mestilah mempunyai Sijil Pertolongan Cemas atau Sijil Kelayakan dalam sesuatu aktiviti yang dijalankan. · Memohon kebenaran daripada pihak berkuasa tempatan. Mengambil tahu tempat aktiviti dijalankan. .9 TATACARA IBUBAPA/PENJAGA. · · · · · Menyediakan pakaian yang sesuai untuk anak menyertai sebarang aktiviti. Mengkaji dan meninjau tempat aktiviti yang dijalankan. Pengawasan dan penyeliaan yang rapi. Memastikan peralatan mencukupi untuk anak jagaan menjalankan aktiviti. Menyediakan peraturan yang lengkap sepanjang aktiviti dijalankan. Memastikan anak berada dalam keadaan sihat. · · · · · · Menyediakan surat makluman kepada ibu bapa/penjaga. Mengetahui masa bermula dan berakhir sesuatu aktiviti. 1. · Memastikan ada surat pengesahan doktor jika anak tidak sesuai untuk menyertai sebarang aktiviti. seperti polis (bergantung kepada jenis aktiviti yang dijalankan).1. Mendapatkan maklumat guru yang menguruskan aktiviti supaya mudah dihubungi. · · · Menandatangani surat kebenaran ibubapa/penjaga. Mengatur program yang sesuai. · Jika guru tidak mempunyai Sijil Kelayakan yang diperlukan.8 TATACARA GURU. tenaga pengajar atau kakitangan lain yang terlibat dalam aktiviti yang dijalankan mesti mempunyai Sijil Kelayakan yang diperlukan.

Guru segera dapatkan laporan bertulis daripada pihak hospital dan polis untuk tujuan tuntutan insurans.2 DI LUAR KAWASAN SEKOLAH.TATACARA TINDAKAN APABILA BERLAKU KEMALANGAN. guru bertugas membantu buat aduan di Balai Polis. laporkan kemalangan kepada ibu bapa dan pihak pentadbiran / pejabat sekolah untuk tindakan membuat laporan seterusnya kepada polis.1 DI DALAM KAWASAN SEKOLAH · Apabila berlaku kemalangan. · Dapatkan laporan hospital dan pihak polis untuk diserahkan kepada pentadbiran sekolah bagi urusan tuntutan insurans . · · Sekiranya melibatkan kes polis. minta bantuan daripada orang yang berhampiran untuk menghantar ke hospital. 1. Sekiranya serius. · Serahkan kedua-dua laporan kepada pihak pentadbir untuk urusan memohon tuntutan insurans selanjutnya. · · Dapatkan rawatan kecemasan mengikut keadaan kemalangan. Sekiranya serius. 1. · · Dapatkan rawatan kecemasan mengikut keadaan kemalangan. terus laporkan kepada guru-guru yang bertugas. pihak sekolah akan menghantar pelajar berkenaan ke hospital dan laporkan kejadian tersebut kepada ibubapa murid/pesakit. Buat laporan bertulis. · Dapatkan maklumat ibu bapa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful