Minit mesyuarat Blok

Tarikh: x0/0x/20xx
Hari:

Rabu

Masa: 9 malam
Tempat: Wakaf blok

Kehadiran :

Perkara berbangkit:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Disediakan oleh :

Disahkan oleh :

………………………….

…………………………..

(MUHAMMAD AMIRUL BIN ABU HASAN)

( nama)

SETIAUSAHA BLOK H

KETUA BLOK H