Jawatankuasa PBS Sekolah

mukhrizam

Pentaksiran Berasaskan Sekolah JAWATANKUASA PBS JAWATANKUASA PEMANTAU DALAMAN JAWATANKUASA KES-KES KHAS mukhrizam .

mukhrizam . • Memastikan jadual pengoperasian pbs mengikut garis panduan. • Memantau dan memastikan penataran pbs kepada pelajar dan guru-guru mengikut garis panduan.JAWATANKUASA PEMANTAU DALAMAN: FUNGSI • Berfungsi sebagai pemantau pelaksanaan pbs mengikut garis panduan yang ditetapkan. • Memastikan pengurusan fail induk. fail murid dan evidens diuruskan dengan baik. • Memastikan pelaksanaan pbs mengikut garis panduan.

JAWATANKUASA PBS SEKOLAH: AHLI • • • • • • • • • • PENGETUA/GURU BESAR KETUA PENTAKSIR SEKOLAH SETIAUSAHA PBS/SETIAUSAHA PEPERIKSAAN PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN KO-KURIKULUM PENOLONG KANAN PETANG PENOLONG KANAN PENDIDIKAN KHAS GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING KETUA BIDANG/KETUA PANITIA GURU CEMERLANG mukhrizam .

JK Pemantau Dalaman dan JK Kes-Kes Khas • Memantau pelaksanaan pbs • Membincang dapatan pelaksanaan pbs • Mengesahkan laporan pelaksanaan pbs .Fungsi: JK PBS Sekolah • Menerima pekeliling pelaksanaan pbs dari Lembaga Peperiksaan dan melaksanakan pbs • Melantik Pentaksir Sekolah mengikut subjek • Menubuhkan JK Kecil PBS.

JAWATANKUASA PEMANTAU DALAMAN: AHLI • • • • • PENGETUA/GURU BESAR KETUA PENTAKSIR SEKOLAH SETIAUSAHA PBS/SETIAUSAHA PEPERIKSAAN KETUA BIDANG/KETUA PANITIA GURU CEMERLANG mukhrizam .

JAWATANKUASA PEMANTAU DALAMAN: FUNGSI •Menyelaras skor bersama pentaksir sekolah (jika penyelarasan skor tidak dibuat oleh penyelaras luar) •Membuat laporan mengenai penataran dan pelaksanaan pbs. •Melaksanakan cadangan/keputusan mesyuarat jawatankuasa kes-kes khas. •Hasil dapatan pemantauan dibincangkan di dalam mesyuarat dan jika terdapat kes-kes khas akan dibawa kepada mesyuarat jawatankuasa kes-kes khas. •Menghantar laporan kepada PPD/JPN. mukhrizam . •Membawa hasil dapatan pelaksanaan kepada jawatankuasa pbs.

fail individu dan evidens Memantau dan menyelaras skor Menerima bahan daripada Lembaga Peperiksaan Memantau pelaksanaan pbs Menghantar kes-kes khas kepada jk kes-kes khas dan melaksanakan cadangan daripada jk kes-kes khas Memastikan jadual pelaksanaan/pengoperasian pbs mengikut garis panduan Memantau penataran pbs kepada murid dan guru Menghantar laporan kepada PPD/JPN mukhrizam .Carta alir pengoperasian jk pemantau dalaman Menerima pelantikan dan mandat daripada jk pbs Memantau pengurusan fail induk subjek .

JAWATANKUASA KES-KES KHAS: AHLI • • • • • • PENGETUA/GURU BESAR KETUA PENTAKSIR SEKOLAH PENOLONG KANAN HEM SETIAUSAHA PBS/SETIAUSAHA PEPERIKSAAN KETUA BIDANG/KETUA PANITIA GURU KAUNSELING mukhrizam .

• Jawatankuasa harus memberi pertimbangan yang sewajarnya agar kes-kes T boleh dielakkan. pentaksiran yang tidak lengkap. • Keputusan positif yang membenarkan calon melaksanakan pentaksiran diserahkan kepada jawatankuasa pemantau dalaman agar tindakan seterusnya boleh diambil. kehilangan markah atau evidens calon. perpindahan pelajar yang melibatkan markah dan evidens dan lain-lain. mukhrizam .JAWATANKUASA KES-KES KHAS: FUNGSI • Berbincang dan membuat keputusan mengenai kes-kes khas untuk pbs selepas mendapat laporan daripada pemantau dalaman. • Jawatankuasa boleh membuat keputusan untuk membenarkan/tidak membenarkan calon membuat pentaksiran selepas tempoh pentaksiran selesai berdasarkan merit kes. • Antara kes-kes khas yang dibincangkan dalam jawatankuasa ialah masalah ponteng.

Proses kerja pengoperasian jk kes-kes khas Bermesyuarat dan membuat keputusan mengenai kes-kes khas untuk pbs Mendapat mandat dan dilantik oleh jk pbs 1 2 Mendapat dapatan pelaksanaan pbs daripada jk pemantau dalaman 3 4 Menyerahkan keputusan mesyuarat kepada jk pemantau dalaman untuk tindakan selanjutnya mukhrizam .

Sekolah Showcase Pentaksiran Sekolah Showcase PBS: • SK Minden Height • SJK(C) Perempuan China • SJK (T) Jalan Sungai • SMK Bukit Jambul • SMK Tanjung Bunga mukhrizam .

evidens dan fail-fail pbs.Ciri-ciri sekolah showcase PBS Daerah Timur Laut • Melaksanakan pentaksiran berasaskan sekolah dengan tepat mengikut spesifikasi Lembaga Peperiksaan. • Mempunyai sistem kawalan untuk keselamatan rekod. Kementerian Pelajaran Malaysia • Fail-fail dan rekod PBS diurus dengan baik • Mempunyai bilik khas untuk penyimpanan evidens dan fail-fail pbs. mukhrizam .