Jawatankuasa PBS Sekolah

mukhrizam

Pentaksiran Berasaskan Sekolah JAWATANKUASA PBS JAWATANKUASA PEMANTAU DALAMAN JAWATANKUASA KES-KES KHAS mukhrizam .

JAWATANKUASA PEMANTAU DALAMAN: FUNGSI • Berfungsi sebagai pemantau pelaksanaan pbs mengikut garis panduan yang ditetapkan. • Memastikan jadual pengoperasian pbs mengikut garis panduan. • Memastikan pengurusan fail induk. fail murid dan evidens diuruskan dengan baik. mukhrizam . • Memantau dan memastikan penataran pbs kepada pelajar dan guru-guru mengikut garis panduan. • Memastikan pelaksanaan pbs mengikut garis panduan.

JAWATANKUASA PBS SEKOLAH: AHLI • • • • • • • • • • PENGETUA/GURU BESAR KETUA PENTAKSIR SEKOLAH SETIAUSAHA PBS/SETIAUSAHA PEPERIKSAAN PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN KO-KURIKULUM PENOLONG KANAN PETANG PENOLONG KANAN PENDIDIKAN KHAS GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING KETUA BIDANG/KETUA PANITIA GURU CEMERLANG mukhrizam .

Fungsi: JK PBS Sekolah • Menerima pekeliling pelaksanaan pbs dari Lembaga Peperiksaan dan melaksanakan pbs • Melantik Pentaksir Sekolah mengikut subjek • Menubuhkan JK Kecil PBS.JK Pemantau Dalaman dan JK Kes-Kes Khas • Memantau pelaksanaan pbs • Membincang dapatan pelaksanaan pbs • Mengesahkan laporan pelaksanaan pbs .

JAWATANKUASA PEMANTAU DALAMAN: AHLI • • • • • PENGETUA/GURU BESAR KETUA PENTAKSIR SEKOLAH SETIAUSAHA PBS/SETIAUSAHA PEPERIKSAAN KETUA BIDANG/KETUA PANITIA GURU CEMERLANG mukhrizam .

•Membawa hasil dapatan pelaksanaan kepada jawatankuasa pbs. •Melaksanakan cadangan/keputusan mesyuarat jawatankuasa kes-kes khas. mukhrizam .JAWATANKUASA PEMANTAU DALAMAN: FUNGSI •Menyelaras skor bersama pentaksir sekolah (jika penyelarasan skor tidak dibuat oleh penyelaras luar) •Membuat laporan mengenai penataran dan pelaksanaan pbs. •Menghantar laporan kepada PPD/JPN. •Hasil dapatan pemantauan dibincangkan di dalam mesyuarat dan jika terdapat kes-kes khas akan dibawa kepada mesyuarat jawatankuasa kes-kes khas.

fail individu dan evidens Memantau dan menyelaras skor Menerima bahan daripada Lembaga Peperiksaan Memantau pelaksanaan pbs Menghantar kes-kes khas kepada jk kes-kes khas dan melaksanakan cadangan daripada jk kes-kes khas Memastikan jadual pelaksanaan/pengoperasian pbs mengikut garis panduan Memantau penataran pbs kepada murid dan guru Menghantar laporan kepada PPD/JPN mukhrizam .Carta alir pengoperasian jk pemantau dalaman Menerima pelantikan dan mandat daripada jk pbs Memantau pengurusan fail induk subjek .

JAWATANKUASA KES-KES KHAS: AHLI • • • • • • PENGETUA/GURU BESAR KETUA PENTAKSIR SEKOLAH PENOLONG KANAN HEM SETIAUSAHA PBS/SETIAUSAHA PEPERIKSAAN KETUA BIDANG/KETUA PANITIA GURU KAUNSELING mukhrizam .

• Jawatankuasa boleh membuat keputusan untuk membenarkan/tidak membenarkan calon membuat pentaksiran selepas tempoh pentaksiran selesai berdasarkan merit kes. • Jawatankuasa harus memberi pertimbangan yang sewajarnya agar kes-kes T boleh dielakkan. kehilangan markah atau evidens calon. • Keputusan positif yang membenarkan calon melaksanakan pentaksiran diserahkan kepada jawatankuasa pemantau dalaman agar tindakan seterusnya boleh diambil. pentaksiran yang tidak lengkap. perpindahan pelajar yang melibatkan markah dan evidens dan lain-lain.JAWATANKUASA KES-KES KHAS: FUNGSI • Berbincang dan membuat keputusan mengenai kes-kes khas untuk pbs selepas mendapat laporan daripada pemantau dalaman. • Antara kes-kes khas yang dibincangkan dalam jawatankuasa ialah masalah ponteng. mukhrizam .

Proses kerja pengoperasian jk kes-kes khas Bermesyuarat dan membuat keputusan mengenai kes-kes khas untuk pbs Mendapat mandat dan dilantik oleh jk pbs 1 2 Mendapat dapatan pelaksanaan pbs daripada jk pemantau dalaman 3 4 Menyerahkan keputusan mesyuarat kepada jk pemantau dalaman untuk tindakan selanjutnya mukhrizam .

Sekolah Showcase Pentaksiran Sekolah Showcase PBS: • SK Minden Height • SJK(C) Perempuan China • SJK (T) Jalan Sungai • SMK Bukit Jambul • SMK Tanjung Bunga mukhrizam .

Kementerian Pelajaran Malaysia • Fail-fail dan rekod PBS diurus dengan baik • Mempunyai bilik khas untuk penyimpanan evidens dan fail-fail pbs. • Mempunyai sistem kawalan untuk keselamatan rekod.Ciri-ciri sekolah showcase PBS Daerah Timur Laut • Melaksanakan pentaksiran berasaskan sekolah dengan tepat mengikut spesifikasi Lembaga Peperiksaan. mukhrizam . evidens dan fail-fail pbs.