Gaya dan Aliran Mohd Hoessin Enas

Beliau berbakat semula jadi dan dikenali sebagai pelukis realistik dan naturalistik dengan menonjolkan figura dan potret yang berlatarkan budaya tempatan. Karya beliau banyak menunjukkan wajah-wajah yang membawa mesej budaya melalui penampilan pakaian dan kegiatan sosial masyarakat Malaysia pada waktu itu dengan menggunakan media pastel dan minyak. Karya Mohammad Hossein Enas dan rakan-rakan sezamannya dalam persatuan Angkatan Pelukis Semenanjung telah meletakkan seni figuratif dalam signifikan semangat nasionalisme. Gaya catan Mohammad Hoessin Enas banyak dipengaruhi oleh pelukis-pelukis Indonesia seperti Basoeki Abdullah dan Hassan Jaafar. Beliau turut menguasai gaya Eropah karya potret realis, dan lukisan potret beberapa Sultan dan ahli-ahli kerabat diraja Malaysia. Karya beliau menggambarkan ideal Melayu kecantikan dan perwatakan.Menghasilkan karya yang menampilkan imej figurative melayu.

Ismail Latif dan Yusuf Ghani dan beberapa orang pelukis lagi Dilahirkan pada tahun 1974. Abdul latif maulan dilahirkan di Pahang di perkampungan Lebu pada tahun 1974. Malaysia. Beliau pernah belajar tentang dunia seni dan mendapatnasihat daripada pelukis terkenal tanah air seperti Khalil Ibrahim. 1991-1999 : Tamat sekolah menengah pada tahun 1991. Beliau dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat universiti tetapi terpaksa melupakan hasratnya kerana menghadapi masalah kewangan. telah mengambil bahagian dalam beberapa pameran kumpulan yang terbukti sangat berjaya. Bentung. Mereka banyak memberi sokongan dan tunjuk ajar dan telah memberikan Abdul Latiff Maulan keyakinan untuk menjadi artis sepenuh masa.Abdul Latif Maulan. di kampung yang dipanggil Kampung Lebu. Beliau memulakan pendidikan awal di sekolah rendah pada t a h u n 1 9 8 1 d a n kemudiaanya meneruskan pelajaran di Sekolah Menengah Kebangsaan Bentong di Benus. Beliau belajar dalam aliran sains tulen tetapi lebih berminat kepada seni dan akhirnya menukarkan alirannya kepada seni tulen dan tamat persekolahan pada 1991. Banyak belajar berkaitan dunia seni dengan berjumpa dengan artis Malaysia yang menarik dan terkenal. . belajar secara tidak formal berkaitan seni dan artis. Selain itu. Selain itu. Seterusnya. Ditawarkan sebagai pelukis bermastautin dan telah menerimanya. pernah bekerja separuh masa di Galeri dan bekerja sepenuh masa sebagai Designer Pengiklanan. bekerja sebagai designer pengiklanan di kompleks membeli-belah dalam pecan kecil di Bentung.

ia menuntut kesabaran seniman untuk menekuni kerjanya sehingga memberikan kesan dan hasil yang diingini. ianya memberikan kesan tampak yang memberangsangkan. Tiada manipulasi teknik cetakan sebaliknya. Malah usikan bahawa lukisan beliau merupakan hasil daripada cetakan foto sentiasa dinafikan dengan menyatakan ia adalah hasil kreativiti. kehalusan serta penguasaan teknik menggunakan cat minyak dan berus padakanvas. Sememangnya karya-karya Abdul Latif Maulan yang berkonsepkan realisme foto dan realisme kontemporari cuba memberikan suatu kesan tampak setepat keadaan asal subjek atau objek yang dipilih. terutama untuk memberikan tanggapan apakah karya yang terbentang merupakan sebuah hasil lukisan atau suatu rakaman foto yang dicetak pada kanvas.Aliran Jika kita menatap karya-karya Abd Latif Maulan. sama ada dalam bentuk rakaman fotografi atau seperti dalam penglihatan mata. .

dengan dominasi warna-warna hangat. dan dengan garis-garis yang horisontal. Teknik ini bergantung pada kemampuan mata dan pemikiran penonton untuk berbaur titik warna ke yang lebih luas dalam menimbulkan nada. .Divisionisme berkaitan dengan teori warna. varian yang lebih teknis metode ini. dengan keseimbangan warna hangat dan dingin. dan dengan menggunakan garis diarahkan ke atas. Hal ini berkait dengan divisionisme.Pointilisme Pointilisme adalah satu bentuk asal seni yang direka oleh George Seurat. Mungkin contoh yang paling terkenal dari Pointillism dapat ditemukan dalam lukisanSunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte. Kesedihan dicapai dengan menggunakan warna-warna gelap dan dingin dan oleh garis menunjuk ke bawah. Tenang dicapai melalui keseimbangan /kesetaraan penggunaan cahaya dan gelap. Georges Seurat mengembangkan teknik ini pada tahun 1886. Teori Seurat dapat diringkas sebagai berikut: Emosi keceriaan dapat dicapai dengan dominasi warna bercahaya.sedangkan pointilisme lebih terfokus pada gaya tertentu dari sapuan kuas digunakan untuk menerapkan cat. Pointilisme adalah teknik lukisan dengan menggunakan titik-titik kecil berwarna ke atas media gambar. Istilah “Pointillism”sebenarnya diciptakan oleh para pengkritik untuk gaya lukisan ini pada tahun 1880-an. Pointillis adalah teknik melukis yang terdiri dari sekumpulan tiik-titik kecil yang terbentuk hasil gabungan titik-titik dalam proses menghasilkan gambar. dilukis oleh Georges Seurat di akhir 1880-an.

Karya Pointilisme memerlukan ketelitian dalam pengerjaannya. Divisionism adalah berkaitan dengan teori warna. dan kelebihannya untuk tidak mudah mengalir ke bahagian lain semasa proses menghasilkan sesuatu catan. sederhana dan gelap. anda perlu menghasilkan struktur rangka objek terlebih dahulu dan mengenalpasti garisan-garisan pemisah antara ton cerah. Walaubagaimanapun kita juga boleh melihat kepada kerja-kerja awal Andy Warhol dan seni pop. manakala pointillism pula lebih tertumpu kepada gaya “ brushwork “ yang digunakan untuk mengaplikasikan cat. Selain itu. alat yang diperlukan adalah sejenis pen yang dipanggil pen teknikal atau pen yang menggunakan dakwat basah. Signac dan Cross. Bagi menghasilan lukisan jenis ini. Ia berkait dengan Divisionism iaitu kaedah variasi yang lebih teknikal. Teknik ini bergantung kepada keupayaan mata dan minda seseorang pemerhati untuk mencampurkan warna tompok ke dalam tona julat penuh. Bagi menghasilkan lukisan teknik titik ini. Karya yang boleh dilihat ialah seperti hasil kerja Seurat. selain mementingkan besar titik yang dibuat juga pembuatan keserasian warna harus tepat sehingga bentuknya menjadi sempurna. media yang lebih diguna pakai untuk menghasilkan teknik titikan ini merupakan media cat minyak berikutan kerana sifat minyak yang dikenali kerana ketebalan. Penggunaan pen mata bola akan memberi hasil yang kurang memuaskan. Kesabaran amatlah diperlukan dalam menghasilkan karya jenis ini kerana jika tidak sabar titik yang terhasil akan menjadi kurang baik dan terbentuk seperti garisan seperti berekor. Mulakan titikan dengan ton yang cerah dan tambahkan titik-titik sedikit demi sedikit bagi mendapatkan ton yang gelap .Lukisan Teknik Titik Berdasarkan kajian yang telah dibuat.

1986: 12). tipis dan halus. seni halus. kebudayaan. seni adalah komunikasi (1959). Seni memenuhi keperluan-keperluan naluri estetik dan fizikal manusia yang dipengaruhi oleh faktor-faktor keagamaan.Ghazali memperkatakan bahawa seni itu indah melalui pandangan kecantikan dan keindahan. Seni ditakrifkan sebagai suatu ciptaan ataupun ekspresi akan sesuatu yang dianggap indah.pemikir islam iaitu imam Al. enak di dengar iaitu mengenai suara. Dalam Ensiklopedia Malaysiana (1996 ) ialah satu istilah yang digunakan bagi sesuatu yang indah-indah pada pandangan pacaindera manusia samada melalui penglihatan atau pendengaran. Secara umum. elok. Seni adalah penjelmaan rasa estetika (1959: 16). Herbert Read pula menjelaskan bahawa seni adalah penciptaan bentuk-bentuk yang menyenangkan. Seni adalah suatu ciptaan ataupun ekspresi akan sesuatu yang dianggap indah. Penghayatan dan penghargaan terhadap seni lazimnya mengambil kira aspek-aspek formal. muzik dan lain lagi yang dicipta dengan bakat atau kecekapan dan hasil daripada sesuatu ciptaan. Visual pula dari segi bahasa bermaksud tampak iaitu yang boleh dilihat melalui deria penglihatan. makna dan konteks penghasilan sesuatu karya. seni lukis dan seni reka. Menurut buku Fine art in Islamic civilization (1981). Seni juga disifatkan sebagai suatu kegiatan atau proses penciptaan yang memerlukan kemahiran serta pengetahuan untuk melahirkan idea dalam bentuk yang nyata (Martin. moden dan pascamoden. terutamanya dalam bentuk visual (Hornby. Hal ini telah melahirkan kepelbagaian pengertian seni seperti tradisi. lukisan. 1974: 43). . seni berkaitan dengan hal-hal mengenai keindahan atau estetika yang merangkumi aspek-aspek jasmani dan kerohanian individu mahupun masyarakat. Terdapat juga istilah seni rupa. Hauser berpendapat.PENGENALAN SENI VISUAL Pengertian Seni Visual Menurut kamus dewan seni membawa maksud Halus iaitu kecil. mengikut zaman dan masyarakat yang tertentu. masa dan keadaan yang tertentu. ruang. comel bentuk badan . Seni juga mempunyai pelbagai peranan yang bersifat psikologi dan sosiologi.Selain itu. seni juga membawa maksud karya termasuklah sajak.

identiti dalam kesenian tradisi Melayu seperti seni ukir. istilah-istilah seni halus dan seni gunaan telah muncul pada abad ke-18. puisi dan muzik (Osborne. 1979: 407). 1999). arca. Sebagai suatu bentuk komunikasi. Sebagai contoh. ia merangkumi seni lukis dan seni reka. Preble dan Frank. Seni tradisi lazimnya disifatkan sebagai bentuk-bentuk seni yang diwarisi oleh sesebuah bangsa dengan penampilan ciri-ciri tertentu yang boleh mencerminkan identiti masyarakat tersebut. seni bina. cetakan. dan reka bentuk persekitaran.Seni visual merangkumi aspek pengkaryaan yang dihubungkan dengan disiplin seni halus. Seni halus merujuk kepada penghasilan seni yang berasaskan konsep keindahan ataupun estetika. Selain daripada fotografi dan filem yang dirintis pada abad kesembilan belas. seni tekstil dan anyaman dapat dihayati menerusi keseragaman motif-motif dan maknanya. Sebagai contoh. dan pengamatan (Preble.Di samping seni halus dan seni gunaan. lukisan. dan merangkumi bentuk-bentuk seni seperti catan. yang meliputi bidang-bidang komunikasi visual. dan perekaan. . Ringkasnya. Perkembangan budaya dan masyarakat telah banyak mempengaruhi bentuk seni visual. terdapat juga istilah-istilah seni tradisi. seni keagamaan. reka bentuk teknologi. Proses penghasilan karya seni dengan melibatkan aspek pemahaman. Karya seni visual ialah suatu ekspresi visual akan sesuatu idea ataupun pengalaman yang dibentuk menerusi penggunaan sesuatu bahan ataupun medium dengan menggunakan teknik-teknik yang tertentu. Khalayak menikmati karya seni visual apabila bahan yang digunakan pengkarya dengan cara-cara tertentu membolehkan sesuatu objek atau persembahan itu difahami ataupun digunakan mereka. seni visual menyampaikan pelbagai maksud yang bertolak daripada pemikiran. justeru melahirkan beberapa istilah seni yang penting. seni moden dan seni pascamoden. perasaan. teknologi moden telah menghasilkan media seni visual yang baru seperti video dan komputer. Karya seni visual yang terbentuk menerusi kombinasi bahan-bahan berbeza disebut bahan campuran ataupun mixed media. Pengkarya dan pereka lazimnya memilih bahan yang sesuai dengan idea ataupun perasaan yang ingin disampaikannya. penghayatan & kritikan mengenai perasaan estetik dan daya kreativiti melalui imaginasi dan konsepsi murid. menjelang pertengahan abad kedua puluh.

Olahan Karya 28 6. Tokoh Tempatan 3 4. Dokumentasi Penghasilan Karya 38 8. Karya Pilihan 37 7. Pointilisme 24 5. Pengenalan Seni Visual 1 3.ISI KANDUNGAN 1. Penghargaan i 2. Bibliografi .

.PROSES MENGHASILKAN KARYA POINTILISME Proses pertama : Proses pertama dimulakan dengan proses membersihkan papan dengan kertas pasir. Proses kedua : Proses kedua adalah melakar lakaran pilihan ke atas papan.

Proses keempat : Setelah siap membuat titikan ke atas lakaran.Proses ketiga : Setelah siap melakar. . titikan-titikan kecil dibuat untuk mengahsilkan tona. proses memaku paku ke atas papan pula dilakukan.

Hasilan terakhir : Proses penghasilan karya berakhir .Proses kelima : Proses memaku diteruskan sehingga seluruh lakaran dipakukan.

1 6 15 16 25 26 35 36 48 2 7 14 17 24 27 34 37 47 3 8 13 18 23 28 33 38 45 46 4 9 12 19 22 29 32 39 44 43 5 10 11 20 21 30 31 40 41 42 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful