Gaya dan Aliran Mohd Hoessin Enas

Beliau berbakat semula jadi dan dikenali sebagai pelukis realistik dan naturalistik dengan menonjolkan figura dan potret yang berlatarkan budaya tempatan. Karya beliau banyak menunjukkan wajah-wajah yang membawa mesej budaya melalui penampilan pakaian dan kegiatan sosial masyarakat Malaysia pada waktu itu dengan menggunakan media pastel dan minyak. Karya Mohammad Hossein Enas dan rakan-rakan sezamannya dalam persatuan Angkatan Pelukis Semenanjung telah meletakkan seni figuratif dalam signifikan semangat nasionalisme. Gaya catan Mohammad Hoessin Enas banyak dipengaruhi oleh pelukis-pelukis Indonesia seperti Basoeki Abdullah dan Hassan Jaafar. Beliau turut menguasai gaya Eropah karya potret realis, dan lukisan potret beberapa Sultan dan ahli-ahli kerabat diraja Malaysia. Karya beliau menggambarkan ideal Melayu kecantikan dan perwatakan.Menghasilkan karya yang menampilkan imej figurative melayu.

Selain itu. Ismail Latif dan Yusuf Ghani dan beberapa orang pelukis lagi Dilahirkan pada tahun 1974.Abdul Latif Maulan. belajar secara tidak formal berkaitan seni dan artis. 1991-1999 : Tamat sekolah menengah pada tahun 1991. bekerja sebagai designer pengiklanan di kompleks membeli-belah dalam pecan kecil di Bentung. Mereka banyak memberi sokongan dan tunjuk ajar dan telah memberikan Abdul Latiff Maulan keyakinan untuk menjadi artis sepenuh masa. . telah mengambil bahagian dalam beberapa pameran kumpulan yang terbukti sangat berjaya. Beliau pernah belajar tentang dunia seni dan mendapatnasihat daripada pelukis terkenal tanah air seperti Khalil Ibrahim. Malaysia. Beliau belajar dalam aliran sains tulen tetapi lebih berminat kepada seni dan akhirnya menukarkan alirannya kepada seni tulen dan tamat persekolahan pada 1991. Abdul latif maulan dilahirkan di Pahang di perkampungan Lebu pada tahun 1974. Bentung. Selain itu. Beliau dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat universiti tetapi terpaksa melupakan hasratnya kerana menghadapi masalah kewangan. Beliau memulakan pendidikan awal di sekolah rendah pada t a h u n 1 9 8 1 d a n kemudiaanya meneruskan pelajaran di Sekolah Menengah Kebangsaan Bentong di Benus. Banyak belajar berkaitan dunia seni dengan berjumpa dengan artis Malaysia yang menarik dan terkenal. Ditawarkan sebagai pelukis bermastautin dan telah menerimanya. pernah bekerja separuh masa di Galeri dan bekerja sepenuh masa sebagai Designer Pengiklanan. di kampung yang dipanggil Kampung Lebu. Seterusnya.

Sememangnya karya-karya Abdul Latif Maulan yang berkonsepkan realisme foto dan realisme kontemporari cuba memberikan suatu kesan tampak setepat keadaan asal subjek atau objek yang dipilih. Tiada manipulasi teknik cetakan sebaliknya.Aliran Jika kita menatap karya-karya Abd Latif Maulan. Malah usikan bahawa lukisan beliau merupakan hasil daripada cetakan foto sentiasa dinafikan dengan menyatakan ia adalah hasil kreativiti. . kehalusan serta penguasaan teknik menggunakan cat minyak dan berus padakanvas. ianya memberikan kesan tampak yang memberangsangkan. terutama untuk memberikan tanggapan apakah karya yang terbentang merupakan sebuah hasil lukisan atau suatu rakaman foto yang dicetak pada kanvas. ia menuntut kesabaran seniman untuk menekuni kerjanya sehingga memberikan kesan dan hasil yang diingini. sama ada dalam bentuk rakaman fotografi atau seperti dalam penglihatan mata.

Georges Seurat mengembangkan teknik ini pada tahun 1886. Kesedihan dicapai dengan menggunakan warna-warna gelap dan dingin dan oleh garis menunjuk ke bawah. Tenang dicapai melalui keseimbangan /kesetaraan penggunaan cahaya dan gelap. dan dengan garis-garis yang horisontal. dan dengan menggunakan garis diarahkan ke atas. Mungkin contoh yang paling terkenal dari Pointillism dapat ditemukan dalam lukisanSunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte. Istilah “Pointillism”sebenarnya diciptakan oleh para pengkritik untuk gaya lukisan ini pada tahun 1880-an. . Pointilisme adalah teknik lukisan dengan menggunakan titik-titik kecil berwarna ke atas media gambar. dengan dominasi warna-warna hangat. Hal ini berkait dengan divisionisme.Divisionisme berkaitan dengan teori warna. Teknik ini bergantung pada kemampuan mata dan pemikiran penonton untuk berbaur titik warna ke yang lebih luas dalam menimbulkan nada.sedangkan pointilisme lebih terfokus pada gaya tertentu dari sapuan kuas digunakan untuk menerapkan cat. dengan keseimbangan warna hangat dan dingin. varian yang lebih teknis metode ini. Pointillis adalah teknik melukis yang terdiri dari sekumpulan tiik-titik kecil yang terbentuk hasil gabungan titik-titik dalam proses menghasilkan gambar. Teori Seurat dapat diringkas sebagai berikut: Emosi keceriaan dapat dicapai dengan dominasi warna bercahaya.Pointilisme Pointilisme adalah satu bentuk asal seni yang direka oleh George Seurat. dilukis oleh Georges Seurat di akhir 1880-an.

anda perlu menghasilkan struktur rangka objek terlebih dahulu dan mengenalpasti garisan-garisan pemisah antara ton cerah. Walaubagaimanapun kita juga boleh melihat kepada kerja-kerja awal Andy Warhol dan seni pop. Divisionism adalah berkaitan dengan teori warna. Ia berkait dengan Divisionism iaitu kaedah variasi yang lebih teknikal. Teknik ini bergantung kepada keupayaan mata dan minda seseorang pemerhati untuk mencampurkan warna tompok ke dalam tona julat penuh. Mulakan titikan dengan ton yang cerah dan tambahkan titik-titik sedikit demi sedikit bagi mendapatkan ton yang gelap . Kesabaran amatlah diperlukan dalam menghasilkan karya jenis ini kerana jika tidak sabar titik yang terhasil akan menjadi kurang baik dan terbentuk seperti garisan seperti berekor.Lukisan Teknik Titik Berdasarkan kajian yang telah dibuat. Karya yang boleh dilihat ialah seperti hasil kerja Seurat. Bagi menghasilkan lukisan teknik titik ini. dan kelebihannya untuk tidak mudah mengalir ke bahagian lain semasa proses menghasilkan sesuatu catan. alat yang diperlukan adalah sejenis pen yang dipanggil pen teknikal atau pen yang menggunakan dakwat basah. manakala pointillism pula lebih tertumpu kepada gaya “ brushwork “ yang digunakan untuk mengaplikasikan cat. media yang lebih diguna pakai untuk menghasilkan teknik titikan ini merupakan media cat minyak berikutan kerana sifat minyak yang dikenali kerana ketebalan. Selain itu. sederhana dan gelap. Penggunaan pen mata bola akan memberi hasil yang kurang memuaskan. Karya Pointilisme memerlukan ketelitian dalam pengerjaannya. Signac dan Cross. selain mementingkan besar titik yang dibuat juga pembuatan keserasian warna harus tepat sehingga bentuknya menjadi sempurna. Bagi menghasilan lukisan jenis ini.

kebudayaan. Terdapat juga istilah seni rupa. Secara umum.pemikir islam iaitu imam Al. 1974: 43). 1986: 12). seni halus. comel bentuk badan . seni berkaitan dengan hal-hal mengenai keindahan atau estetika yang merangkumi aspek-aspek jasmani dan kerohanian individu mahupun masyarakat. enak di dengar iaitu mengenai suara. ruang. Seni memenuhi keperluan-keperluan naluri estetik dan fizikal manusia yang dipengaruhi oleh faktor-faktor keagamaan. Dalam Ensiklopedia Malaysiana (1996 ) ialah satu istilah yang digunakan bagi sesuatu yang indah-indah pada pandangan pacaindera manusia samada melalui penglihatan atau pendengaran. Herbert Read pula menjelaskan bahawa seni adalah penciptaan bentuk-bentuk yang menyenangkan. makna dan konteks penghasilan sesuatu karya. seni adalah komunikasi (1959). Seni adalah penjelmaan rasa estetika (1959: 16). Penghayatan dan penghargaan terhadap seni lazimnya mengambil kira aspek-aspek formal. Menurut buku Fine art in Islamic civilization (1981). Hal ini telah melahirkan kepelbagaian pengertian seni seperti tradisi. masa dan keadaan yang tertentu. Seni juga mempunyai pelbagai peranan yang bersifat psikologi dan sosiologi. terutamanya dalam bentuk visual (Hornby. Seni adalah suatu ciptaan ataupun ekspresi akan sesuatu yang dianggap indah. mengikut zaman dan masyarakat yang tertentu. Seni ditakrifkan sebagai suatu ciptaan ataupun ekspresi akan sesuatu yang dianggap indah. . Visual pula dari segi bahasa bermaksud tampak iaitu yang boleh dilihat melalui deria penglihatan.Selain itu. seni juga membawa maksud karya termasuklah sajak. tipis dan halus. elok. Seni juga disifatkan sebagai suatu kegiatan atau proses penciptaan yang memerlukan kemahiran serta pengetahuan untuk melahirkan idea dalam bentuk yang nyata (Martin. muzik dan lain lagi yang dicipta dengan bakat atau kecekapan dan hasil daripada sesuatu ciptaan. seni lukis dan seni reka.Ghazali memperkatakan bahawa seni itu indah melalui pandangan kecantikan dan keindahan.PENGENALAN SENI VISUAL Pengertian Seni Visual Menurut kamus dewan seni membawa maksud Halus iaitu kecil. Hauser berpendapat. moden dan pascamoden. lukisan.

dan pengamatan (Preble. seni visual menyampaikan pelbagai maksud yang bertolak daripada pemikiran. dan reka bentuk persekitaran.Seni visual merangkumi aspek pengkaryaan yang dihubungkan dengan disiplin seni halus. dan merangkumi bentuk-bentuk seni seperti catan. Pengkarya dan pereka lazimnya memilih bahan yang sesuai dengan idea ataupun perasaan yang ingin disampaikannya. seni tekstil dan anyaman dapat dihayati menerusi keseragaman motif-motif dan maknanya. perasaan. terdapat juga istilah-istilah seni tradisi. penghayatan & kritikan mengenai perasaan estetik dan daya kreativiti melalui imaginasi dan konsepsi murid. yang meliputi bidang-bidang komunikasi visual. justeru melahirkan beberapa istilah seni yang penting. Perkembangan budaya dan masyarakat telah banyak mempengaruhi bentuk seni visual. . Ringkasnya. dan perekaan. reka bentuk teknologi. istilah-istilah seni halus dan seni gunaan telah muncul pada abad ke-18. ia merangkumi seni lukis dan seni reka. Karya seni visual ialah suatu ekspresi visual akan sesuatu idea ataupun pengalaman yang dibentuk menerusi penggunaan sesuatu bahan ataupun medium dengan menggunakan teknik-teknik yang tertentu. arca. Seni halus merujuk kepada penghasilan seni yang berasaskan konsep keindahan ataupun estetika. Selain daripada fotografi dan filem yang dirintis pada abad kesembilan belas. identiti dalam kesenian tradisi Melayu seperti seni ukir. Preble dan Frank. seni keagamaan. Proses penghasilan karya seni dengan melibatkan aspek pemahaman. seni bina. menjelang pertengahan abad kedua puluh. cetakan. puisi dan muzik (Osborne. Seni tradisi lazimnya disifatkan sebagai bentuk-bentuk seni yang diwarisi oleh sesebuah bangsa dengan penampilan ciri-ciri tertentu yang boleh mencerminkan identiti masyarakat tersebut. seni moden dan seni pascamoden. Sebagai suatu bentuk komunikasi. Sebagai contoh. 1999). Khalayak menikmati karya seni visual apabila bahan yang digunakan pengkarya dengan cara-cara tertentu membolehkan sesuatu objek atau persembahan itu difahami ataupun digunakan mereka. lukisan. 1979: 407). teknologi moden telah menghasilkan media seni visual yang baru seperti video dan komputer.Di samping seni halus dan seni gunaan. Karya seni visual yang terbentuk menerusi kombinasi bahan-bahan berbeza disebut bahan campuran ataupun mixed media. Sebagai contoh.

Karya Pilihan 37 7.ISI KANDUNGAN 1. Pengenalan Seni Visual 1 3. Tokoh Tempatan 3 4. Penghargaan i 2. Dokumentasi Penghasilan Karya 38 8. Bibliografi . Olahan Karya 28 6. Pointilisme 24 5.

PROSES MENGHASILKAN KARYA POINTILISME Proses pertama : Proses pertama dimulakan dengan proses membersihkan papan dengan kertas pasir. . Proses kedua : Proses kedua adalah melakar lakaran pilihan ke atas papan.

Proses keempat : Setelah siap membuat titikan ke atas lakaran.Proses ketiga : Setelah siap melakar. proses memaku paku ke atas papan pula dilakukan. titikan-titikan kecil dibuat untuk mengahsilkan tona. .

Proses kelima : Proses memaku diteruskan sehingga seluruh lakaran dipakukan. Hasilan terakhir : Proses penghasilan karya berakhir .

1 6 15 16 25 26 35 36 48 2 7 14 17 24 27 34 37 47 3 8 13 18 23 28 33 38 45 46 4 9 12 19 22 29 32 39 44 43 5 10 11 20 21 30 31 40 41 42 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful