Gaya dan Aliran Mohd Hoessin Enas

Beliau berbakat semula jadi dan dikenali sebagai pelukis realistik dan naturalistik dengan menonjolkan figura dan potret yang berlatarkan budaya tempatan. Karya beliau banyak menunjukkan wajah-wajah yang membawa mesej budaya melalui penampilan pakaian dan kegiatan sosial masyarakat Malaysia pada waktu itu dengan menggunakan media pastel dan minyak. Karya Mohammad Hossein Enas dan rakan-rakan sezamannya dalam persatuan Angkatan Pelukis Semenanjung telah meletakkan seni figuratif dalam signifikan semangat nasionalisme. Gaya catan Mohammad Hoessin Enas banyak dipengaruhi oleh pelukis-pelukis Indonesia seperti Basoeki Abdullah dan Hassan Jaafar. Beliau turut menguasai gaya Eropah karya potret realis, dan lukisan potret beberapa Sultan dan ahli-ahli kerabat diraja Malaysia. Karya beliau menggambarkan ideal Melayu kecantikan dan perwatakan.Menghasilkan karya yang menampilkan imej figurative melayu.

telah mengambil bahagian dalam beberapa pameran kumpulan yang terbukti sangat berjaya.Abdul Latif Maulan. 1991-1999 : Tamat sekolah menengah pada tahun 1991. Ditawarkan sebagai pelukis bermastautin dan telah menerimanya. Beliau dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat universiti tetapi terpaksa melupakan hasratnya kerana menghadapi masalah kewangan. Ismail Latif dan Yusuf Ghani dan beberapa orang pelukis lagi Dilahirkan pada tahun 1974. Banyak belajar berkaitan dunia seni dengan berjumpa dengan artis Malaysia yang menarik dan terkenal. belajar secara tidak formal berkaitan seni dan artis. . Mereka banyak memberi sokongan dan tunjuk ajar dan telah memberikan Abdul Latiff Maulan keyakinan untuk menjadi artis sepenuh masa. Selain itu. Seterusnya. Bentung. bekerja sebagai designer pengiklanan di kompleks membeli-belah dalam pecan kecil di Bentung. Beliau belajar dalam aliran sains tulen tetapi lebih berminat kepada seni dan akhirnya menukarkan alirannya kepada seni tulen dan tamat persekolahan pada 1991. Beliau memulakan pendidikan awal di sekolah rendah pada t a h u n 1 9 8 1 d a n kemudiaanya meneruskan pelajaran di Sekolah Menengah Kebangsaan Bentong di Benus. pernah bekerja separuh masa di Galeri dan bekerja sepenuh masa sebagai Designer Pengiklanan. Malaysia. di kampung yang dipanggil Kampung Lebu. Beliau pernah belajar tentang dunia seni dan mendapatnasihat daripada pelukis terkenal tanah air seperti Khalil Ibrahim. Abdul latif maulan dilahirkan di Pahang di perkampungan Lebu pada tahun 1974. Selain itu.

sama ada dalam bentuk rakaman fotografi atau seperti dalam penglihatan mata. Tiada manipulasi teknik cetakan sebaliknya. Malah usikan bahawa lukisan beliau merupakan hasil daripada cetakan foto sentiasa dinafikan dengan menyatakan ia adalah hasil kreativiti. kehalusan serta penguasaan teknik menggunakan cat minyak dan berus padakanvas. . Sememangnya karya-karya Abdul Latif Maulan yang berkonsepkan realisme foto dan realisme kontemporari cuba memberikan suatu kesan tampak setepat keadaan asal subjek atau objek yang dipilih. ia menuntut kesabaran seniman untuk menekuni kerjanya sehingga memberikan kesan dan hasil yang diingini. terutama untuk memberikan tanggapan apakah karya yang terbentang merupakan sebuah hasil lukisan atau suatu rakaman foto yang dicetak pada kanvas. ianya memberikan kesan tampak yang memberangsangkan.Aliran Jika kita menatap karya-karya Abd Latif Maulan.

dilukis oleh Georges Seurat di akhir 1880-an. dan dengan menggunakan garis diarahkan ke atas.Divisionisme berkaitan dengan teori warna.sedangkan pointilisme lebih terfokus pada gaya tertentu dari sapuan kuas digunakan untuk menerapkan cat. dan dengan garis-garis yang horisontal. Georges Seurat mengembangkan teknik ini pada tahun 1886. Pointillis adalah teknik melukis yang terdiri dari sekumpulan tiik-titik kecil yang terbentuk hasil gabungan titik-titik dalam proses menghasilkan gambar. varian yang lebih teknis metode ini. Tenang dicapai melalui keseimbangan /kesetaraan penggunaan cahaya dan gelap. dengan keseimbangan warna hangat dan dingin. Mungkin contoh yang paling terkenal dari Pointillism dapat ditemukan dalam lukisanSunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte. Teori Seurat dapat diringkas sebagai berikut: Emosi keceriaan dapat dicapai dengan dominasi warna bercahaya. Istilah “Pointillism”sebenarnya diciptakan oleh para pengkritik untuk gaya lukisan ini pada tahun 1880-an.Pointilisme Pointilisme adalah satu bentuk asal seni yang direka oleh George Seurat. Hal ini berkait dengan divisionisme. . Pointilisme adalah teknik lukisan dengan menggunakan titik-titik kecil berwarna ke atas media gambar. dengan dominasi warna-warna hangat. Kesedihan dicapai dengan menggunakan warna-warna gelap dan dingin dan oleh garis menunjuk ke bawah. Teknik ini bergantung pada kemampuan mata dan pemikiran penonton untuk berbaur titik warna ke yang lebih luas dalam menimbulkan nada.

Signac dan Cross. Walaubagaimanapun kita juga boleh melihat kepada kerja-kerja awal Andy Warhol dan seni pop. selain mementingkan besar titik yang dibuat juga pembuatan keserasian warna harus tepat sehingga bentuknya menjadi sempurna. sederhana dan gelap. Karya Pointilisme memerlukan ketelitian dalam pengerjaannya. Bagi menghasilkan lukisan teknik titik ini. manakala pointillism pula lebih tertumpu kepada gaya “ brushwork “ yang digunakan untuk mengaplikasikan cat. media yang lebih diguna pakai untuk menghasilkan teknik titikan ini merupakan media cat minyak berikutan kerana sifat minyak yang dikenali kerana ketebalan. Bagi menghasilan lukisan jenis ini. dan kelebihannya untuk tidak mudah mengalir ke bahagian lain semasa proses menghasilkan sesuatu catan. Kesabaran amatlah diperlukan dalam menghasilkan karya jenis ini kerana jika tidak sabar titik yang terhasil akan menjadi kurang baik dan terbentuk seperti garisan seperti berekor. Divisionism adalah berkaitan dengan teori warna. alat yang diperlukan adalah sejenis pen yang dipanggil pen teknikal atau pen yang menggunakan dakwat basah. Karya yang boleh dilihat ialah seperti hasil kerja Seurat. Penggunaan pen mata bola akan memberi hasil yang kurang memuaskan. Ia berkait dengan Divisionism iaitu kaedah variasi yang lebih teknikal. Teknik ini bergantung kepada keupayaan mata dan minda seseorang pemerhati untuk mencampurkan warna tompok ke dalam tona julat penuh.Lukisan Teknik Titik Berdasarkan kajian yang telah dibuat. Selain itu. anda perlu menghasilkan struktur rangka objek terlebih dahulu dan mengenalpasti garisan-garisan pemisah antara ton cerah. Mulakan titikan dengan ton yang cerah dan tambahkan titik-titik sedikit demi sedikit bagi mendapatkan ton yang gelap .

Secara umum. seni adalah komunikasi (1959). Terdapat juga istilah seni rupa. Seni juga mempunyai pelbagai peranan yang bersifat psikologi dan sosiologi. Seni adalah penjelmaan rasa estetika (1959: 16). seni halus. seni berkaitan dengan hal-hal mengenai keindahan atau estetika yang merangkumi aspek-aspek jasmani dan kerohanian individu mahupun masyarakat. terutamanya dalam bentuk visual (Hornby. comel bentuk badan . Dalam Ensiklopedia Malaysiana (1996 ) ialah satu istilah yang digunakan bagi sesuatu yang indah-indah pada pandangan pacaindera manusia samada melalui penglihatan atau pendengaran. Herbert Read pula menjelaskan bahawa seni adalah penciptaan bentuk-bentuk yang menyenangkan. Seni memenuhi keperluan-keperluan naluri estetik dan fizikal manusia yang dipengaruhi oleh faktor-faktor keagamaan. Penghayatan dan penghargaan terhadap seni lazimnya mengambil kira aspek-aspek formal. Seni ditakrifkan sebagai suatu ciptaan ataupun ekspresi akan sesuatu yang dianggap indah. Hauser berpendapat. Seni adalah suatu ciptaan ataupun ekspresi akan sesuatu yang dianggap indah. kebudayaan. Visual pula dari segi bahasa bermaksud tampak iaitu yang boleh dilihat melalui deria penglihatan. ruang. lukisan. . masa dan keadaan yang tertentu. seni lukis dan seni reka. seni juga membawa maksud karya termasuklah sajak. tipis dan halus.Ghazali memperkatakan bahawa seni itu indah melalui pandangan kecantikan dan keindahan.PENGENALAN SENI VISUAL Pengertian Seni Visual Menurut kamus dewan seni membawa maksud Halus iaitu kecil.Selain itu. muzik dan lain lagi yang dicipta dengan bakat atau kecekapan dan hasil daripada sesuatu ciptaan. makna dan konteks penghasilan sesuatu karya. mengikut zaman dan masyarakat yang tertentu. 1986: 12). enak di dengar iaitu mengenai suara. 1974: 43). Menurut buku Fine art in Islamic civilization (1981). Seni juga disifatkan sebagai suatu kegiatan atau proses penciptaan yang memerlukan kemahiran serta pengetahuan untuk melahirkan idea dalam bentuk yang nyata (Martin. moden dan pascamoden. Hal ini telah melahirkan kepelbagaian pengertian seni seperti tradisi.pemikir islam iaitu imam Al. elok.

dan merangkumi bentuk-bentuk seni seperti catan. Pengkarya dan pereka lazimnya memilih bahan yang sesuai dengan idea ataupun perasaan yang ingin disampaikannya. seni visual menyampaikan pelbagai maksud yang bertolak daripada pemikiran. terdapat juga istilah-istilah seni tradisi. istilah-istilah seni halus dan seni gunaan telah muncul pada abad ke-18. justeru melahirkan beberapa istilah seni yang penting. Khalayak menikmati karya seni visual apabila bahan yang digunakan pengkarya dengan cara-cara tertentu membolehkan sesuatu objek atau persembahan itu difahami ataupun digunakan mereka. puisi dan muzik (Osborne. Selain daripada fotografi dan filem yang dirintis pada abad kesembilan belas. Seni halus merujuk kepada penghasilan seni yang berasaskan konsep keindahan ataupun estetika. arca. 1999). lukisan. menjelang pertengahan abad kedua puluh. . Sebagai suatu bentuk komunikasi. yang meliputi bidang-bidang komunikasi visual. Proses penghasilan karya seni dengan melibatkan aspek pemahaman. Perkembangan budaya dan masyarakat telah banyak mempengaruhi bentuk seni visual. seni moden dan seni pascamoden. seni bina. Sebagai contoh. cetakan. penghayatan & kritikan mengenai perasaan estetik dan daya kreativiti melalui imaginasi dan konsepsi murid. dan perekaan. Seni tradisi lazimnya disifatkan sebagai bentuk-bentuk seni yang diwarisi oleh sesebuah bangsa dengan penampilan ciri-ciri tertentu yang boleh mencerminkan identiti masyarakat tersebut. dan pengamatan (Preble. dan reka bentuk persekitaran. identiti dalam kesenian tradisi Melayu seperti seni ukir. Sebagai contoh. reka bentuk teknologi. Ringkasnya. seni tekstil dan anyaman dapat dihayati menerusi keseragaman motif-motif dan maknanya. ia merangkumi seni lukis dan seni reka. Karya seni visual ialah suatu ekspresi visual akan sesuatu idea ataupun pengalaman yang dibentuk menerusi penggunaan sesuatu bahan ataupun medium dengan menggunakan teknik-teknik yang tertentu.Seni visual merangkumi aspek pengkaryaan yang dihubungkan dengan disiplin seni halus.Di samping seni halus dan seni gunaan. Karya seni visual yang terbentuk menerusi kombinasi bahan-bahan berbeza disebut bahan campuran ataupun mixed media. Preble dan Frank. teknologi moden telah menghasilkan media seni visual yang baru seperti video dan komputer. seni keagamaan. perasaan. 1979: 407).

Bibliografi . Olahan Karya 28 6. Pointilisme 24 5. Tokoh Tempatan 3 4.ISI KANDUNGAN 1. Karya Pilihan 37 7. Dokumentasi Penghasilan Karya 38 8. Pengenalan Seni Visual 1 3. Penghargaan i 2.

PROSES MENGHASILKAN KARYA POINTILISME Proses pertama : Proses pertama dimulakan dengan proses membersihkan papan dengan kertas pasir. Proses kedua : Proses kedua adalah melakar lakaran pilihan ke atas papan. .

Proses keempat : Setelah siap membuat titikan ke atas lakaran.Proses ketiga : Setelah siap melakar. titikan-titikan kecil dibuat untuk mengahsilkan tona. . proses memaku paku ke atas papan pula dilakukan.

Hasilan terakhir : Proses penghasilan karya berakhir .Proses kelima : Proses memaku diteruskan sehingga seluruh lakaran dipakukan.

1 6 15 16 25 26 35 36 48 2 7 14 17 24 27 34 37 47 3 8 13 18 23 28 33 38 45 46 4 9 12 19 22 29 32 39 44 43 5 10 11 20 21 30 31 40 41 42 .