P. 1
Contoh Kertas Kerja - Rancangan Perniagaan Projek Tanaman Cili Secara Fertgasi

Contoh Kertas Kerja - Rancangan Perniagaan Projek Tanaman Cili Secara Fertgasi

4.86

|Views: 186,375|Likes:
Published by Dagangputra

More info:

Published by: Dagangputra on Feb 19, 2009
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2016

pdf

text

original

Sections

Bagi mendapatkan pendapatan yang maksimum dari projek yang

dilaksanakan, aspek pemasaran merupakan elemen penting yang

perlu diurus dengan cekap dan berkesan. Perancangan dan analisa

semasa penting untuk memastikan perlaksanaan sesuatu projek

menghasilkan pendapatan yang lumayan kepada pengusaha. Perkara-

perkara yang terlibat dalam rancangan pemasaran ini adalah :

1) Analisa Pasaran

2) Analisa Pesaing

3) Analisa Persekitaran

4) Analisa SWOT (Strenghten, Weekness, Oppurtunity and Threat)

5) Strategi Pemasaran

6) Pemilihan Strategi

7) Faktor-faktor Kritikal Kejayaan

8.1 ANALISA PASARAN

8.1.1 Takrif Dan Informasi Pemasaran

Definisi : Pemasaran

”Adalah satu daripada komponen sistem ekonomi keseluruhannya di

mana ia melibatkan penggunaan hasil-hasil pertanian yang

mendatangkan manfaat kepada semua.”

Definisi : Jualan

”Adalah satu proses yang melibatkan aktiviti jualan atau urusniaga.”

Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

48

8.1.2 Proses Pemasaran

HIMPUNAN SETEMPAT

Kawasan Pengeluaran

HIMPUNAN PUSAT

Kawaan Pengumpulan

PEMPROSESAN / PENGILANGAN

Perubahan Bentuk

PEMBORONGAN

Pasaran Borong

PERUNCITAN

8.1.3 Saluran Pemasaran

PENGELUAR

EJEN / BROKER

PEMBORONG

PEMBORONG

PERUNCIT

PERUNCIT

PERUNCIT

Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

49

8.1.4 Penetapan Harga Sistem Hantaran

PENGELUAR

Sayur dihantar kepada
pemborong.
Harga tidak diketahui.
Semua jenis gred

PEMBORONG

Persetujuan hantaran.
Tiada apa-apa bayaran

AKTIVITI JUALAN

Jualan secara tunai.
Pengeluar – menanggung
kerosakan, susun.
Pemborong – ambil upah dan kos
yang terlibat.

PENGELUAR

Pembayaran yang dibuat oleh
pemborong.

8.1.5 Sistem Pemborongan Di Peringkat Borong

Sasaran : Peruncit, Pengedar, Pengguna dan lain-lain.

Hasil pertanian yang dikeluarkan akan dipasarkan mengikut sistem

pemborongan di mana sasaran utama ialah bagi peruncit, pengedar

dan pengguna sasaran. Penetapan harga adalah dipengaruhi oleh :

1) Masa

2) Kualiti

3) Kuantiti

4) Permintaan

5) Persaingan

Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

50

8.1.5 Kedudukan Harga Ladang (Purata)

Harga ladang (purata) bagi cili Kulai dari tahun 1996 – 2000 mengikut

negeri :

TAHUN

NEGERI

1996
(RM)

1997
(RM)

1998
(RM)

1999
(RM)

2000
(RM)

KEDAH

3.16 2.70 3.58

N/A

3.45

PERAK

1.30 4.32 5.89

N/A

4.41

JOHOR

4.45 4.30 5.32

N/A

3.79

KELANTAN

2.79 2.87 4.80

N/A

4.57

TERENGGANU 2.27 2.53 3.38

N/A

3.14

PERLIS

2.74 2.19

NIL

N/A

NIL

SELANGOR

2.56 1.70 1.80

N/A

7.50

PAHANG

4.38 3.43 5.10

N/A

3.53

SARAWAK

2.43 3.30 4.11

N/A

5.06

MELAKA

3.40 5.07 5.65

N/A

5.75

P.PINANG

3.53 3.32 4.63

N/A

NIL

N.SEMBILAN

2.83 3.36 4.35

N/A

3.46

SABAH

NIL

NIL

2.8

N/A

NIL

PURATA

3.16 3.30 4.48

N/A

3.95

Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

51

8.1.6 Kedudukan Harga Borong (Purata)

Harga borong (purata) bagi cili Kulai dari tahun 1996 – 2000 mengikut

negeri :

TAHUN

NEGERI 1996
(RM)

1997
(RM)

1998
(RM)

1999
(RM)

2000
(RM)

KEDAH

4.16 4.00 5.53

N/A

5.03

PERAK

1.40 5.12 6.56

N/A

5.12

JOHOR

5.31 5.51 6.61

N/A

5.21

KELANTAN

3.28 3.53 4.89

N/A

5.09

TERENGGANU 3.36 3.44 4.76

N/A

4.25

PERLIS

4.65 4.62

NIL

N/A

NIL

SELANGOR

6.13 5.48 7.92

N/A

6.43

PAHANG

5.62 5.30 7.26

N/A

6.01

SARAWAK

4.29 5.20 5.53

N/A

6.93

MELAKA

5.29 5.21 6.47

N/A

5.59

P.PINANG

4.45 4.49 5.89

N/A

4.86

N.SEMBILAN

4.05 4.85 5.65

N/A

4.99

SABAH

2.56 2.66 2.83

N/A

6.05

WILAYAH

5.04 4.83 6.05

N/A

5.74

PURATA

4.54 4.73 6.13

N/A

5.46

Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

52

8.1.7 Kedudukan Harga Runcit (Purata)

Harga runcit (purata) bagi cili Kulai dari tahun 1996 – 2000 mengikut

negeri :

TAHUN

NEGERI

1996
(RM)

1997
(RM)

1998
(RM)

1999
(RM)

2000
(RM)

KEDAH

5.71 6.30 7.82

N/A

7.20

PERAK

1.90 6.59 7.59

N/A

6.78

JOHOR

6.34 6.92 8.67

N/A

6.99

KELANTAN

4.31 4.89 6.07

N/A

6.09

TERENGGANU 4.65 4.92 6.99

N/A

6.19

PERLIS

5.77 5.76

NIL

N/A

NIL

SELANGOR

7.06 7.41 8.87

N/A

7.55

PAHANG

6.68 6.30 8.83

N/A

8.00

SARAWAK

6.20 7.58 7.39

N/A

8.91

MELAKA

6.51 6.33 7.77

N/A

6.99

P.PINANG

5.54 5.83 7.91

N/A

6.17

N.SEMBILAN

6.03 6.73 8.35

N/A

6.19

SABAH

4.33 6.65

NIL

N/A

8.31

WILAYAH

6.84 7.52 8.74

N/A

7.57

PURATA

5.88 6.53 7.92

N/A

7.20

Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

53

8.1.8 Kuantiti Penggunaan Cili (Metrik Tan) Peringkat Kilang, Institusi

Dan Isi Rumah.

TAHAP PENGGUNAAN

TAHUN

INSTITUSI
(MT)

ISI RUMAH
(MT)

KILANG
(MT)

1991

5,282.30

21,684.40

2,037.00

1992

5,431.70

22,248.20

1,963.00

1993

4,252.10

22,826.70

13,215.00

1994

5,203.90

23,420.20

15,197.30

1995

5,984.50

24,029.10

17,476.80

1996

6,882.20

24,653.90

20,098.40

1997

7,914.50

25,294.90

23,113.10

1998

9,101.70

25,952.50

2,658.10

8.1.9 Saiz Dan Bahagian Pasaran

Sayur cili dapat tumbuh dikebanyakan negara di dunia, namun begitu

negara Asia merupakan kawasan penanaman cili paling luas

berbanding benua lain iaitu seluas 688,710 hektar, manakala benua

Afrika mempunyai kawasan tanaman seluas 204,890 hektar.

Jumlah Keluasan (Hektar) Bagi Tahun 1998

Amerika
Tengah Afrika Asia Eropah Amerika

Latin

Amerika
Selatan

Amerika
Utara

119,730 204,890 688,710 145,411 149,350 28,438 29,620

Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

54

Keseluruhan pasaran bagi cili didapati banyak kepada cili segar, tetapi

bagi pasaran luar, bentuk cili yang dikeluarkan adalah cili kering.

Namun yang demikian, terdapat pelbagai jenis cili yang dapat diterima

pasaran ini termasuklah cili Bangi, cili Kulai, cili merah dan cili api.

Pengeluar utama cili dunia adalah negara China, ia berdasarkan

sumber The Chilli Pepper Institute yang mana negara tersebut meliputi

46% pengeluaran dunia iaitu sebanyak 7,025,360 metrik tan pada

bulan Disember 2002 .

Negara pengeluar utama cili dunia adalah :

NEGARA
PENGELUAR

JUMLAH PENGELUARAN
( 1 MT = 1000 KG)

China

7,025,360

Turkey

1,390,000

Mexico

1,181,924

Nigeria

970,000

Sepanyol

888,400

USA

760,810

Egypt

369,500

Korea

322,341

Indonesia

274,022

Italy

245,800

Netherlands

240,000

Tunisia

210,000

Yugoslovia

209,000

Morocco

203,700

Romania

191,376

Algeria

190,000

Bulgaria

185,000

Japan

165,000

Hungary

140,000

Macedonian

110,676

Greece

110,000

JUMLAH

15,382,909

Sumber : The Chili Pepper Institute, Disember 200

Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

55

8.1.10Pendekatan Pemasaran Di Dalam Menjamin Daya Maju

Pendekatan utama yang di kenal pasti bagi menjamin daya saing

pasaran cili ialah pasaran domestik dan pasaran eksport . Maka aktiviti

pemasaran akan dilaksanakan bersesuaian dengan segmen yang

terlibat .

1) Pasaran Domestik

Pertumbuhan ekonomi, pertambahan penduduk, trend pengguna

dan gaya hidup mempengaruhi permintaan cili dalam negara.

Faktor menggalak seperti promosi, memainkan peranan penting

bagi menimbulkan kesedaran perlunya sayur-sayuran , contohnya

dalam pemakanan harian.

”Kempen Makan Sayur-Sayuran” perlulah dilihat kepada

kepentingan sayur-sayuran yang dikeluarkan di dalam negara.

Usaha ini akan dapat mengurangkan bil import, seterusnya

mengurangkan kadar tukaran wang asing. Di samping itu, galakan

perlu diberi kepada institusi-institusi seperti hotel, sekolah, pusat

latihan menggunakan sepenuhnya sayur-sayuran tempatan.

Insentif juga perlu diberi kepada industri yang menggunakan sayur-

sayuran tempatan terutamanya cili bagi tujuan pemprosesan.

2) Pasaran Eksport (Segmen Luar Negara)

Pasaran eksport utama cili Malaysia ke Singapura, Brunei, Hong

Kong dan EU, perlulah dikekalkan. Cili varieti baru perlu

Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

56

diperkenalkan dan hantaran percubaan akan dibuat bagi

memungkinkan cili Malaysia dapat diterima di pasaran luar negara

khususnya pasaran baru di negara-negara EU.

Pendekatan pemasaran secara ’niche market’ serta disokong

dengan program promosi perlu dilaksanakan secara berkesan.

Sayur-sayuran organik jenis berbuah, seperti cili dan berdaun

dikenal pasti sebagai peluang pasaran ke negara-negara

pengimport utama sayur-sayuran Malaysia.

8.1.11Masalah Pemasaran

a) Harga Tidak Stabil

Kedudukan harga yang tidak stabil di mana harga ditetapkan

mengikut keadaan semasa.

b) Kurang Saluran Pemasaran

Kedudukan pasaran yang luas melibatkan adanya saluran yang

efektif dan berkesan. Ini akan melibatkan pemilihan saluran yang

betul bagi memastikan hasil-hasil pertanian dapat disalurkan

pengguna, pemborong dan peruncit.

c) Kurang Maklumat Pasaran

Pengusaha, pengeluar atau petani yang ingin memasarkan hasil-

hasil pertanian, mereka perlu memastikan mendapat maklumat

pasaran yang lengkap dan terkini. Mereka perlu mendapat

Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

57

maklumat yang lengkap mengenai sasaran utama dan kedudukan

pasaran semasa.

d) Kurang Prasarana

Wujudnya masalah kekurangan kemudahan seperti saluran

pengakutan, bekalan elektrik, bekalan air, dan sebagainya.

e) Bekalan Tidak Terjamin

Wujudnya saluran pemasaran yang tidak terjamin di mana

berlakunya pasaran tidak ada kawalan dan sumber yang baik.

f) Tidak Memenuhi Kehendak Pasaran

Terdapat juga hasil pertanian yang tidak memenuhi kehendak

pasaran semasa. Ini menyebabkan berlakunya lambakan dan

mengakibatkan pembaziran.

g) Perlaksanaan Peraturan Tertentu

Wujudnya peraturan-peraturan tertentu yang menghadkan

pengagihan pemasaran.

h) Sistem Pembungkusan

Ramai pengeluar yang mempunyai sistem pembungkusan yang

tidak menarik dan juga tidak sesuai untuk digunakan.

Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

58

i) Persaingan

Persaingan yang hebat di kalangan negara-negara pengeluar cili

yang lain.

j) Kurang Pendedahan

Pengusaha kurang pendedahan dalam pemasaran terutamanya di

luar negara.

8.1.12Langkah-Langkah Mengatasi Masalah

i) Pendekatan konsep ”Pasaran Pengeluaran Pemasaran”

ii) Penyebaran maklumat pasaran

iii) Mempertingkatkan promosi

iv) Penggunaan teknologi terkini

v) Pengwujudan industri hiliran cili

vi) Memperbanyakkan prasarana pemasaran

vii) Perlaksanaan penguatkuasaan

8.1.13Strategi Pemasaran Yang Berkesan

i) Berkualiti

ii) Jaminan pengeluaran

iii) Pengendalian yang sempurna

iv) Kos pengeluaran yang minima

v) Pembungkusan yang baik

vi) Kecekapan operasi ladang kontrak

vii) Memenuhi citarasa pembeli

Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

59

viii)Keberkesanan aktiviti promosi

ix) Rangkaian pemasaran yang terjamin

x) Berdaya saing

xi) Bijak mencari peluang

8.1.14Kedudukan Pasaran Eksport Dan Import Cili Malaysia

Cili merupakan salah satu sayuran berbuah yang cukup popular di

Malaysia. Berdasarkan jadual eksport import cili Malaysia, kita boleh

merumuskan bahawa eksport cili berada dalam kedudukan agak statik

dari tahun 1995 – 2001. Namun begitu, nilai import terus meningkat

dari tahun 1995 – 2001 itu.

Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

60

Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

61

8.1.13Pasaran Domestik

Pasaran domestik cili boleh dibahagikan kepada 3 kategori utama iaitu

institusi, isi rumah dan kilang. Penggunaan cili pula boleh dibahagikan

kepada 4 kategori iaitu cili hijau, cili kering, cili merah dan cili padi.

Jangkaan penggunaan cili adalah untuk penggunaan cili tahun 2008,

2009 dan sehingga tahun 2010. Jangkaan bagi 6 tahun akan datang,

penggunaan cili akan terus meningkat berikut pertambahan bilangan

penduduk di Malaysia, dan ini akan menambahkan peningkatan

permintaan terhadap cili segar dan juga yang telah diproses cili sos

atau cili giling.

Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

62

Manakala penggunaan kilang juga akan terus bertambah dengan

wujudnya perhubungan di antara permintaan cili dengan penggunaan

isi rumah.

8.2 ANALISA PESAING

8.2.1 Analisis Dayasaing Tanaman Cili

Analisis dayasaing dilaksanakan bagi menentukan kedudukan

Malaysia dalam perusahaan tanaman cili berbanding negara-negara

pesaing utama iaitu Thailand, Indonesia, China dan India yang

merupakan sumber import negara.

Dayasaing tanaman cili di Malaysia dapat dinilai menggunakan kaedah

’Peta Dayasaing’ yang memperlihatkan dayasaing tanaman ini dari

segi perniagaan, teknologi dan strategi yang perlu diambil bagi

meningkatkan atau mengekalkan daya saing di pasaran terbuka ( rujuk

Peta 1).

Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

63

Dayasaing dan teknolgi, masing-masing dibahagikan kepada 3 tahap :

i) Dominan

ii) Berdaya Maju

iii) Lemah

Pengkelasan ini berasaskan kepada perbandingan relatif bagi

angkubah kos pengeluaran (atau lain-lain angkubah yang sesuai) dan

penghasilan (atau lain-lain angkubah yang sesuai) di antara negara-

negara pesaing.

Angkubah-angkubah kos pengeluaran (RM/tan), harga cili apabila tiba

di pasar borong Selayang (RM/tan) , harga import (RM/tan) dan kos

Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

64

pemasaran (RM/tan) diguna bagi menilai dayasaing perniagaan dan

angkubah hasil (tan/ha) diguna bagi menilai dayasaing teknologi.

Berikut dibincangkan tahap dayasaing perniagaan dan dayasaing

teknologi bagi tanaman cili berasaskan harga import cili segar dan

disejukkan.

8.2.2 Dayasaing Tanaman Cili @ Angkubah Harga Import Dan Hasil

Persaingan di pasaran tempatan boleh dinilai dengan membandingkan

harga cili yang di import (harga borong bagi cili bagi Malaysia) dan

penghasilan cili se hektar bagi negara-negara pesaing (rujuk Peta 2).

Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

65

Malaysia berada pada kedudukan dominan daripada aspek dayasaing

teknologi memandangkan penghasilan se hektar tertinggi (19.0 tan/ha)

berbanding negara-negara pesaing. Indonesia pula berada pada

kedudukan terkebelakang dalam dayasaing teknologi dengan

penghasilan terendah iaitu 2.97 tan/ha. Pesaing terhampir pula ialah

China dengan kadar penghasilan 18.5 tan/ha dan Thailand dengan

kadar hasil 14.44 tan/ha.

Bagi dayasaing perniagaan pula, Malaysia berada dalam kedudukan

lemah kerana harga borong yang tinggi berbanding harga import dari

negara-negara pesaing.

Harga import cili segar dan disejuk beku dari Thailand adalah paling

rendah, diiukuti oleh China, Indonesia dan India. Dengan mengambil

kira dayasaing teknologi dan dayasaing perniagaan, Malaysia berada

pada kedudukan dominan dalam dayasaing teknologi dan lemah.

Dalam dayasaing perniagaan, strategi yang perlu diambil ialah ”break-

out-strategies” , dengan mempelopori penggunaan teknologi baru bagi

meningkatkan produktiviti dan kecekapan pengeluaran di ladang dan

pemasaran hasil.

Kos pengeluaran di Malaysia dianggarkan kira-kira RM 0.95 / kg.

Harga cili di peringkat ladang dianggarkan pada RM 3.00 / kg dan

harga borong pula adalah RM 4.15 / kg. Wujud ketidakcekapan dalam

Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

66

pemasaran cili dengan margin yang tinggi bagi peringkat ladang,

borong dan runcit.

8.3 ANALISA PERSEKITARAN

Cili dikategorikan di antara produk pertanian yang mendapat beberapa

insentif kerajaan di dalam pelaburannya.

1) Insentif Bukan Cukai

2) Insentif Potongan Cukai

3) Insentif Mengikut Projek Naungan

8.3.1 Insentif Bukan Cukai

i) Export Credit Refinancing (ECR) Scheme

Diuruskan oleh Export-Import Bank Berhad bermula 01/01/1998.

Pelaburan cili mendapat kemudahan secara langsung atau tidak

langsung daripada pinjaman jangka pendek untuk tujuan eksport

seperti berikut :

a) Kemudahan Pasca Penghantaran

Boleh memohon pinjaman semula maksimum RM50 juta

ataupun 100% daripada jumlah pinjaman dan minimum hanya

RM10 juta.

b) Kemudahan Sebelum Penghantaran

Maksimum pinjaman semula sebanyak RM50,000 ataupun 80%

daripada pinjaman asal.

Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

67

ii) Export Credit Insurance And Guarantee Schemes

Skim ini ditubuhkan pada tahun 1977 dan equitinya dipegang oleh

Bank Industri Malaysia. Objektifnya adalah untuk menolong

mempromosikan eksport dan pelaburan.

iii) Industrial Technical Assistance Fund (ITAF)

Dana ini ditubuhkan oleh Kerajaan Malaysia dengan pembiayaan

permulaan RM50 juta untuk memberi geran kepada Industri Kecil

dan Sederhana (IKS). Sebanyak RM70 juta lagi telah ditambah

untuk skim berikut :

a) Business Planning And Development Scheme

b) Process Improvement And Product Development Scheme

c) Productivity And Quality Certification Scheme

d) Market Development Scheme

iv) Fund For Food

Dana ini telah ditubuhkan pada Januari 1993. Bank Negara

Malaysia telah memperuntukkan sebanyak RM1,000 juta dan Bank

Pertanian Malaysia pula memperuntukkan sebanyak RM300 juta.

8.3.2 Insentif Potongan Cukai

Pelaburan di dalam pengeluaran cili telah digariskan sebagai produk

yang boleh diberi potongan cukai di bawah ”The Promotion Of

Investment Act, 1986” dan ”Income Tax Act, 1967”. Potongan boleh

dibuat secara sepenuhnya ataupun sebahagian sahaja. Tambahan

Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

68

kepada potongan cukai tersebut, insentif secara potongan cukai jualan

dan duti juga boleh diminta di bawah ”Customs Act, 1967”, “Sales Tax

Act, 1972” dan “Excise Duty Act, 1976”.

i) Promotion Of Investment Act, 1986

Adalah dibawah kawalan Kementerian Perdagangan Antarabangsa

Dan Industri (MITI). Permohonan untuk perkara ini boleh dipohon

daripada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) dan

perkara-perkara yang boleh dipohon adalah :

a) Pioneer Status

b) Invesment Tax Allowance

c) Infrastructure Allowance

d) Double Deduction On Expenses For Promotion Of Exports

ii) Income Tax Act, 1967

Adalah dibawah kawalan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)

dan permohonan boleh dipohon daripada Lembaga Hasil Dalam

Negeri (LHDN). Insentif-insentif yang boleh dipohon di bawah akta

ini adalah seperti berikut :

a) Agriculture Allowance

b) Reinvestment Allowance

c) Double Deduction On Research And Development

d) Double Deduction For Training

e) Double Deduction For Insurance Premiums

f) Double Deduction For Promotion Of Local Brand Name

Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

69

g) Single Deduction On Pre-Operating Expenses

h) Industrial Building Allowance

i) Deduction For Capital Expenditure On Approved Agriculture

Projects

j) Special Tax Treatment For Gift

k) Tax Exemption Of Increased Exports

l) Special Capital Allowances

iii) Customs Act, 1967, Sales Tax Act, 1972 dan Excise Duty Act,

1976

Adalah dibawah kawalan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF).

Pengecualian cukai boleh dipohoon kepada perkara-perkara

berikut :

a) Sektor Pertanian

b) Aktiviti Penyelidikan

c) Aktiviti Latihan

d) Kawalan Alam Sekitar

8.3.3 Insentif Mengikut Projek Naungan

Beberapa insentif di bawah Pekeling Kementerian Pertanian adalah

seperti berikut :

i) Taman Kekal Pengeluaran Tanaman (TKPM)

ii) Kualiti Dan Standard

iii) Skim Akreditasi Tanaman Ladang

iv) Projek Perdana

Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

70

v) Khidmat Nasihat Dan Bimbingan

Taman Kekal Pengeluaran Tanaman Makanan (TKPM)

Satu kemudahan yang disediakan khas dengan kemudahan asas

untuk pengeluaran jangka pendek secara berterusan di mana pihak

MOA Inc. (agensi di bawah Kementeri Pertanian) telah diarahkan untuk

menyediakan prasarana kawasan ini. Kerja-kerja secara intergrasi oleh

agensi pertanian (Kementerian Pertanian) seperti Jabatan Pertanian,

Jabatan Parit Dan Saliran dan lain-lain, adalah termasuk kerja-kerja

pembersihan kawasan dan pembekalan sistem pengairan yang bernilai

RM10,000 / hektar, telah dijalankan.

Kualiti Dan Standard

FAMA menerusi SIRIM telah melaksanakan satu sistem berasaskan

CODEX , menyediakan satu program kawalan gred dan standard untuk

pasaran domestik dan antarabangsa. Enakment Dan Peraturan-

Peraturan Pemasaran Sayur-Sayuran, 1975 adalah berkaitan.

Skim Akreditasi Tanaman Ladang

Skim di bawah Kementerian Pertanian ini menggalakkan golongan

pengeluar untuk menyertainya. Beberapa kriteria dan pemeriksaan

perlu dilalui untuk mendapatkan sijil ini.

Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

71

Projek Perdana

Projek di bawah satu agensi Kementerian Pertanian membuat secara

intergrasi di mana urusan berkaitan pemasaran dan tanaman disokong

oleh badan tersebut. Projek digalakkan dikalangan ahli-ahlinya dengan

bantuan.

Khidmat Nasihat Dan Bimbingan

Semua agensi di bawah Kementerian Pertanian mempunyai tugas

memberi nasihat di dalam bidang masing-masing seperti khidmat

pemasaran dan motivasi oleh FAMA, khidmat tanaman dan subsidi

oleh Jabatan Pertanian dan MARDI.

8.4 ANALISA SWOT

8.4.1 Analisis Matrik TOWS

Matrik TOWS (rujuk Peta 3) adalah satu alat analisis (analysist’s tool)

yang digunakan bagi memaparkan kekuatan (S), kelemahan (W),

peluang (O) dan ancaman (T) bagi sesuatu projek, seperti perusahaan

tanaman cili di Malaysia.

Peta 3 : MATRIK TOWS BAGI TANAMAN CILI

KEKUATAN (S)
1. Mempunyai tanah
subur, iklim sesuai
dan kemudahan
infrastruktur untuk
pengeluaran.
2. Teknologi
pengeluaran dan
pengendalian lepas
tuai yang cekap.
3. Penggunaan dalam
negeri bertambah.

KELEMAHAN (W)

1. Benih import.
2. Kebun kecil dan
berselerak.
3. Kurang pekerja.
4. Kos pengeluaran
yang tinggi.
5. Mudah rosak.
6. Harga tidak stabil.
7. Kurang maklumat
pasaran.
8. Tidak memenuhi

Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

72

4. Rantaian pasaran
kukuh.
5. Khidmat sokongan
agensi kerajaan.

kehendak pasaran.
9. Sisa toksik yang
tinggi.

PELUANG (O)

1. Insentif dan galakan
kerajaan bagi
meningkatkan
pengeluaran.
2. Penggantian import.
3. Kesan WTO
peluang eksport
terbuka.
4. Kontrak pasaran
dengan syarikat
multinasional
(contoh: pasaraya
besar Giant,
TESCO dll , Nestle

Stretegi – SO

1. S1/S2, O1/O2 /O3 –
tingkat pengeluaran
bagi memenuhi
permintaan dalam
negeri.
2. S1/S2, O5 – tingkat
pengeluaran untuk
teroka pasaaran
eksport baru dan
bangunkan pasaran
tradisi.
3. S1/S2, O4 – tingkat
kecekapan dan
produktiviti secara
ekstensif bagi
pengeluaran di
tanah rendah.

Strategi – WO

1. W2, O1/O2/O3/O4
– tumpuan
penanaman
ekstensif di tanah
rendah
menggunakan
teknologi
persekitaran
terkawal (seperti
sistem fertigasi)
atau organik bagi
mengurangkan sisa
kimia.
2. W3/W4/W5, O1/O2/
O3/O4 –
pengeluaran secara
berkelompok /
besar-besaran
dengan mekanisasi
persekitaran
terkawal bagi
meningkatkan
kecekapan dan
mengurangkan kos.
3. W1, O1/O2 –
bangunkan
teknologi
pengeluaran biji
benih .

ANCAMAN (T)

1. WTO dan AFTA
membuka peluang
bagi negara lain
mengeksport ke
Malaysia.
2. Kemasukkan cili
harga murah dari
Thailand, Indonesia,
China dan India.
3. Tahap kesedaran
pengguna terhadap
kesan makanan
pedas dan bertoksik

Strategi – ST

1. S3, T1/T2 –
pendidikan dan
promosi pengguna
tentang kelebihan
cili Malaysia.
2. S1/S2, T3 –
wujudkan insentif
galakkan eksport
terutama
kemudahan
pengendalian lepas
tuai dan
pengangkutan.

Strategi – WT

1. W6, T1 – insentif
galakan bagi
menerokai pasaran
eksport baru dan
membangunkan
pasaran tradisi.
2. W5, T2 –
penggunaan cili
import oleh institusi
dan memproses.
3. W4, T2/T2 –
teknologi baru bagi
meningkatkan

Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

73

tinggi meningkat. 3. S1/S2, T1/T2 –
teknologi
mengurangkan kos
pengeluaran dan
kos pemasaran.

kecekapan,
produktiviti dan
menurunkan kos
pengeluaran.

Strategi SO

Menggunakan kekuatan dalaman bagi mengambil kesempatan

peluang luaran.

Strategi WO

Bertujuan memperbaiki kelemahan dengan mengambil peluang luaran.

Strategi ST

Menggunakan kekuatan industri bagi mengelakkan / mengurangkan

kesan ancaman luaran.

Strategi WT

Adalah taktik bertahan bertujuan mengurangkan kelemahan dalaman

dan mengelakkan ancaman persekitaran.

8.4.2 Pemilihan Strategi

1) Meningkatkan pengeluaran bagi memenuhi permintaan dalam

negeri dan eksport.

2) Tumpuan pengeluaran cili di tanah rendah di bawah persekitaran

terkawal bagi mengurangkan penggunaan bahan kimia.

Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

74

3) Meningkatkan kecekapan dan produktiviti pengeluaran tanaman cili

dengan pengeluaran yang dilaksanakan secara berkelompok

menggunakan mekanisasi dan automasi bagi mengurangkan kos

pengeluaran.

4) Membangunkan teknologi pengeluaran biji benih yang toleran

kepada penyakit.

5) Pendidikan dan promosi pengguna tentang kelebihan cili tempatan.

8.5 STRATEGI PEMASARAN

8.5.1 Strategi

Beberapa strategi boleh dirangka untuk meningkatkan dayasaing

tanaman cili bagi pasaran tempatan dan eksport :

1) Strategi Produk

Bekalan yang berterusan menjadi faktor penting dalam pemasaran

cili domestik dan antarabangsa. Bagi merealisasikan matlamat

pemasaran, strategi produk perlu berkualiti, menitikberatkan

kepada pembungkusan, penggredan dan pelabelan. Untuk pasaran

jangkamasa panjang, cili Malaysia perlu melepasi standard

piawaian bagi membolehkan perluasan pasaran ke negara-negara

seperti Jepun, Taiwan, Korea, Australia, EU dan USA.

2) Strategi Harga

Bagi pasaran domestik, harga hendaklah mampu bersaing dengan

produk-produk yang diimport daripada negara jiran. Contohnya,

Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

75

kedudukan harga cili Thailand agak rendah di pasaran. Maka bagi

menyaingi harga tersebut, kita terpaksa menurunkan harga di

pasaran tempatan. Bagi pasaran eksport, strategi harga perlulah

mengambil kira pasaran ”niche market” yang bercirikan produk

yang unik, berkualiti tinggi dan pembungkusan yang menarik.

3) Strategi Promosi

Pendekatan promosi yang lebih aggresif dan berkesan perlu

dilaksanakan di dalam dan luar negara. Kempen galakan memakan

sayur-sayuran tempatan dan produk-produk pertanian tempatan

hendaklah diprogramkan secara berjadual sepanjang tahun. Bagi

pasaran luar negara, aktiviti promosi perlu melihat kepada

memperkenalkan produk dari segi uji rasa, khasiat dan cara

penggunaannya.

4) Strategi Pengedaran

Sistem pengedaran yang cekap amat penting bagi memastikan

semua hasil-hasil pertanian dapat dipasarkan secara meluas. Oleh

itu, kaedah mengurangkan kadar kerosakan selepas tuai dari segi

pemprosesan, penggredan, pembungkusan dan penyimpanan,

perlu ditingkatkan. Pemasaran sayur-sayuran harus dilihat kepada

kaedah pemborongan melalui pasar borong, institusi dan

pengilangan.

Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

76

8.5.5 Strategi-Strategi Sokongan Pemasaran

i) Rangkaian pemasaran pemborongan dan peruncitan perlu

diperbanyakkan. Sistem komisyen perlu ditukarkan kepada sistem

yang lebih telus seperti sistem lelongan. Perlaksanaan ini boleh

dipraktikkan melalui rangkaian pesaran FAMA seperti penubuhan

Terminal Makanan Negara (TEMAN) dan pasar borong baru yang

telah diprogramkan dalam Rancangan Malaysia Ke-8.

ii) Rangkaian jualan terus seperti Pasar Tani perlu diperbanyakkan

bagi membolehkan pengguna mendapatkan produk.

iii) Mewujudkan persaingan yang sihat. Peruncitan secara ’fanchais’

bagi penjualanbarang segar juga boleh diperkenalkan terutamanya

dikawasan bandar.

iv) Penguatkuasaan sistem penggredan,pembungkusan dan pelabelan

yang dilaksanakan sejak tahun 2001, membolehkan sayur-sayuran

keluaran Malaysia mempunyai standard yang tersendiri.

v) Pemasaran sayuran segar cili misalnya dikuasai oleh satu terma

disebabkan ciri mudah rosak dan kecekapan barangan tersebut tiba

di pasaran. Perlindungan yang rapi dan sesuai perlu dipraktikkan

bergantung kepada jenis sayur-sayuran yang dikeluarkan.

Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

77

vi) Pembungkusan pukal (bulk packaging) yang diamalkan sekarang

menggunakan bakul buluh, guni dan lain-lain yang tidak sesuai,

perlu diubah. Trend permintaan pasaran yang memerlukan

pembungkusan yang lebih kecil menggunakan kotak, nilon bag dan

bakul plastik, merupakan kaedah pembungkusan yang terbaik.

Cara ini lebih sesuai, mudah dikendalikan dan mengurangkan

peratus kerosakan.

vii) Dasar menyekat kemasukkan barangan yang tidak berkualiti bagi

mengelakkan lambakan sayur-sayuran di pasaran yang

menjejaskan pendapatan petani perlu dikuatkuasakan.

viii)Bagi pasaran eksport, sektor udara dan laut perlu efisyen serta

menawarkan kos perkhidmatan yang kompetitif. Penyediaan ruang

kargo yang mencukupi bagi pengeksportan barangan segar dan

mudah rosak perlu dikhaskan.

ix) Sistem bayaran rebet perkhidmatan kargo udara perlulah dikaji bagi

mengimbangkan tanggungan kos ejen penghantaran. Galakan

pelaburan kepada syarikat luar yang melabur dalam sektor sayur-

sayuran untuk tujuan eksport perlulah diadakan. Di samping itu,

galakan untuk pelaburan semula (reverse investment) kepada

syarikat Malaysia yang melabur di luar negara untuk sayur-sayuran

gantian import perlu diperkenalkan.

Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

78

x) Pendekatan ke arah mewujudkan lebih ramai usahawantani dalam

bidang pengeluaran, pembekalan input, pemasaran, pengangkutan

dan penggredan boleh dilaksanakan melalui cara berikut :

Mengadakan latihan usahawantani

Mengadakan insentif-insentif kepada usahawantani

Mewujudkan dana dan modal pusingan

Menyediakan rangkaian premis-premis perniagaan

Menyediakan peluang-peluang perniagaan pelbagai bidang

seperti pembekalan input, pemprosesan dan lain-lain.

Menyediakan teknologi yang terkini bagi bidang-bidang yang

berkesan dengan keperluan input pertanian.

xi) Kemajuan teknologi masa kini memerlukan perubahan cara

pengedaran. Pengedaran seperti e-dagang akan menjadi

pendekatan terbaru yang memenuhi keperluan pengguna yang

mementingkan keselesaan dan gaya hidup.

8.6 PEMILIHAN STRATEGI

i) Berpandukan kepada penetapan hala tuju baru komoditi cili, satu

strategi bersepadu perlu diwujudkan. Strategi tersebut haruslah

berpandukan kepada kecekapan pemasaran yang strategik di

mana ia boleh didefinasikan seperti berikut :

Kecekapan Pemasaran :

Kecekapan Faktor Luaran + Kecekapan Faktor Dalaman

Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

79

Kecekapan Faktor Dalaman :

Kecekapan Pengeluaran + Kecekapan Pasaran

Kecekapan Faktor Luaran = Penyelasaian kepada faktor berkaitan

ii) Faktor-faktor pengeluaran adalah amat penting untuk tujuan

berdaya saing dan berdaya maju dalam sesuatu kemajuan

pemasaran. Perkara ini boleh berhubungkait dengan kos

pengeluaran yang rendah dan pengeluaran yang berterusan. Faktor

penyesuaian tanah tidak menjadi halangan kepada penanaman cili

disebabkan semua tanah di Malaysia mempunyai tahap kesuburan

yang baik.

iii) Dalam penyelidikan menunjukkan pengeluaran per hektar Malaysia

adalah di antara yang terbaik di rantau Asia tetapi ”keeping quality”

yang mencacatkan rantaian pengeluaran (supply chain).

iv) Pusat jualan di Malaysia meliputi beberapa tempat yang agak

strategik di mana tedapat beberapa buah pasaraya hypermarket,

supermarket, kedai runcit, pasar malam, pasar awam serta lebih

280 buah gerai pasar tani. Saluran pasaran adalah agak baik

dengan adanya jalan perhubungan darat yang sempurna dan

pelabuhan yang efisyen.

Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

80

v) Faktor keamanan dan kestabilan sosio politik negara amat penting

kepada perkembangan pemasaran. Malaysia boleh dikategorikan

sebagai sebuah negara yang selamat. Sekatan tarif akan

dikurangkan dengan adanyan perjanjian WTO dan perlaksanaan

AFTA, Malaysia boleh diancam oleh lambakan dari negara

persekitaran terutama dari Thailand dan Indonesia.

vi) Maka, Malaysia perlu memperkukuhkan prosedur ”phytosanitary”

untuk kemasukkan komoditi dari negara asing. Faktor bukan tarif ini

adalah senjata terbaik Malaysia untuk mengelakkan komoditi yang

tidak dikelaskan untuk dimakan. Faktor ini dapat menstabilkan

harga komoditi cili dan akhirnya dapat menceriakan petani dan

pengguna di Malaysia.

vii) Oleh itu, strategi yang perlu dijelaskan ialah negara Malaysia dapat

mengeluarkan komoditi cili dengan kos pengeluaran yang efisyen

dan kehilangan lepas tuai yang rendah serta kualiti penyimpanan

(keeping quality) yang baik. Dengan ini, bolehlah dijadualkan

rantaian penyaluran pengeluaran kepada pengguna.

Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

81

8.7 FAKTOR-FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN

i) Isu dan masalah yang mempengaruhi dalam rancangan pemasaran

cili adalah :

BIL. ISU / MASALAH

PEMANTAUAN

1. Harga yang tidak stabil Pengeluaran tidak konsisten
Maklumat pasaran terhad
Jadual penanaman/pemasaran
lemah
Cuaca tidak stabil

2. Kurang saluran pasaran Maklumat terkini lambat
Prasarana canggih di Malaysia

3. Kurang maklumat
pasaran

Penyebaran terhad
Tidak menepati sasaran

4. Kurang prasarana

Tidak menggunakan prasarana
secara berkesan.
Tidak menggunakan secara
optima.

5. Bekalan tidak terjamin Mengikut musim dan selera
petani

6. Tidak memenuhi
pasaran

Masih mengutamakan
pengeluaran daripada pilihan
pasaran.

7. Perlaksanaan peraturan
tertentu

Perubahan akta dan peraturan
undang-undang.

8. Sistem pembungkusan Mengikut selera penjual dan
keadaan komoditi

9. Persaingan

Perkara biasa dalam pasaran

10. Kurang pendedahan Kebanyakan petani buta
maklumat.

11. Kualiti Penyimpanan Genetik baru / genetik ubahsuai.

Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

82

ii) Pengguna dan petani selalu merungut tentang faktor harga yang

selalunya tidak stabil. Pengguna mahu nilai ringgit yang dibayar

dan petani mahu nilai tenaga yang disumbangkan untuk

membangunkan industri cili dan titik perseimbangan perlu dicari.

iii) Faktor utama kepada harga tersebut adalah pengeluaran yang

tidak konsisten kerana faktor cuaca yang tidak kondusif sepanjang

tahun. Oleh itu, faktor tersebut dan faktor-faktor lain seperti di

dalam jadual di atas dapat di atasi dengan melahirkan produk cili

yang boleh disimpan selepas tuai dengan tempoh tidak kurang

daripada 6 bulan.

iv) Dengan penyimpanan 6 bulan ke atas, produk cili dapat distabilkan

harga sepanjang tahun dan pelan pemasaran dapat dijadualkan.

Untuk melahirkan kualiti penyimpanan yang ini perlulah ada genetik

baru yang boleh ditanam. Genetik ini diperolehi sama ada dari

pengubahsuaian genetik atau dari penemuan baru.

Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

83

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->