Panduan Solat Sunat Rawatib Cara Rasulullah

PANDUAN SOLAT SUNAT CARA NABI S.A.W.

Penulis: Mohd Yaakub bin Mohd Yunus Disemak oleh: Ustaz Mohd Fikri Che Hussain

SOLAT SUNAT RAWATIB

SOLAT SUNAT RAWATIB : SOLAT RAWATIB SUBUH : SOLAT RAWATIB ZUHUR : SOLAT RAWATIB MAGHRIB SOLAT RAWATIB ISYAK : SOLAT RAWATIB UNTUK SOLAT JUMAAT : SOLAT RAWATIB GHAIRU MU’AKKAD

Solat sunat Rawatib adalah solat-solat sunat yang didirikan sebelum mahupun sesudah solat fardu lima waktu. Bagi solat Rawatib sebelum solat fardu ianya dikenali sebagai solat sunat Qabliyah dan bagi solat Rawatib yang dikerjakan sesudah solat fardu ianya dikenali sebagai solat Ba’diyah.

Fungsi Solat Qabliyah adalah untuk menenangkan jiwa seseorang setelah melalui aktiviti kehidupan seharian yang adakalanya terlalu sibuk sehingga menyebabkan seseorang itu tidak mampu untuk khusyuk ketika mendirikan solat fardu. Oleh itu solat Qabliyah berfungsi untuk mententeramkan jiwa serta memastikan kita berada dalam keadaan yang cukup bersedia bagi menyempurnakan solat fardu. Solat Ba’diyah pula bertindak bagi menyempurnakan apa-apa kekurangan yang mungkin wujud ketika melaksanakan solat fardu seperti kesilapan dalam bacaan, tidak khusyuk, tersilap dalam pergerakan dan lain-lain. Solat sunat Rawatib ini pula terbahagi kepada mu’akkad (diperkuatkan) dan ghairu mu’akkad (tidak diperkuatkan). Para ulamak berbeza pendapat tentang jumlah rakaat solat Rawatib yang mu’akkad sama ada jumlah keseluruhannya dua belas atau sepuluh rakaat. Hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah radhiallahu’ anha menjelaskan terdapat dua belas rakaat solat Rawatib sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam:

Maksudnya:

ٍ ِ ٍ ِ َ ُّ ِ ‫ما من عْبد مسلِم يُصلِّي لِلَّه كل يَوٍم ثِْنَت عشرة كعةً تَطَوعا غْي ر فَريضة‬ َ َ ً َ ْ‫ُ َّ ْ َ ْ َ ْ ََ ر‬ َ ٍُْ َ ْ َ َ ِْ .‫إِالَّ بََن اللَّهُ لَهُ بَْيتًا ِِف اْلَنَّة‬ َ

Tidaklah seorang hamba Muslim mengerjakan solat kerana Allah dalam satu hari dua belas rakaat sebagai tathawwu’ dan bukan fardu, melainkan Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di syurga. – Hadis riwayat Imam Muslim dalam Shahihnya, Kitab Sholaatil Musaafiriin wa Qashruhaa, no: 728

Di dalam riwayat yang lain diperjelaskan pula apakah itu solat-solat yang berjumlah dua belas rakaat seperti yang dimaksudkan hadis di atas. Daripada Ummu Habibah radhiallahu’ anha, dia berkata bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

ِْ ِ َ ْ‫ْ َ ٍ َ َ ْ َ ر‬ ‫من صلَّى ِِف يَوٍم ولَْي لَة ثِْنَت عشرةَ كعةً بُِن لَهُ بَْيت ِِف اْلَنَّة‬ ٌ َ َْ َ ْ َ ِ ‫أَربَعا قَ ْبل الظُّهر وكعتَ ْي بَعدها وكعتَ ْي بَعد الْمغرب وكعتَ ْي بَعد الْعِشاء‬ َ َ ْ ِ ْ َ ْ‫ْ ً َ ْ ِ َرْ َ ْ ِ ْ َ َ َرْ َ ْ ِ ْ َ َ ْ ِ ِ َر‬ َ َ َ ِ ِْ َ َ .‫وكعتَ ْي قَ ْبل صالَةِ الْفجر‬ َ ْ َ ْ‫َر‬ َ
Maksudnya: Barang siapa yang mengerjakan solat (sunat) sebanyak dua belas rakaat dalam sehari semalam kelak akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di syurga. Kedua belas rakaat itu adalah empat rakaat sebelum solat Zuhur, dua rakaat setelah solat Zuhur, dua rakaat setelah solat Maghrib, dua rakaat setelah solat Isyak dan dua rakaat sebelum solat Subuh. – Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi dalam Sunannya, Kitab al-Sholaah, no: 380. Melalui riwayat Ibnu ‘Umar radhiallahu’ anh pula menunjukkan jumlah rakaat solat Rawatib adalah sepuluh. Dia berkata:

ٍ َ‫ْ ر‬ ِ ِ ِ ‫حفظْت من النَِّب صلَّى اللَّهُ علَْيه وسلَّم عشر كعات‬ ََ َ َ َ ََ َ َ ِّ ِ ْ ُ َ ِ ِ ِ ْ َ ْ ِ ْ ْ‫ْ ِ رْ ْ ِ ْ َ َ ر‬ ِ ‫كعتَ ْي قَ ْبل الظُّهر وكعتَ ْي بَعدها وكعتَ ْي بَعد الْمغرب ِِف بَْيتِه‬ َ ََ َ ََ َ َ ْ َ ْ‫ر‬ َ ِ ْ َ ْ‫رْ َ ْ ِ ْ َ َ ِ ِ ِ ر‬ .‫وكعتَ ْي بَعد الْعِشاء ِف بَْيتِه وكعتَ ْي قَ ْبل صالَةِ الصْبح‬ ِ ُّ َ َ ََ ََ
Maksudnya: Aku telah menghafal (menjaga) dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tentang sepuluh rakaat (iaitu solat sunat) iaitu dua rakaat sebelum solat Zuhur dan dua rakaat sesudahnya, dua rakaat setelah solat Maghrib di rumahnya, dua rakaat setelah solat Isyak di rumahnya dan dua rakaat sebelum solat Subuh. – Hadis riwayat Imam al-Bukhari dalam Shahihnya, Kitab al-Jumu’ah, no: 1180. Dari sini dapat kita fahami bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah mengerjakan kedua-dua jumlah rakaat iaitu dua belas mahupun sepuluh rakaat solat sunat Rawatib. Perbezaan tersebut adalah disebabkan perbezaan jumlah rakaat ketika melaksanakan solat Qabliyah Zuhur. Oleh itu bolehlah bagi kita semua untuk memilih untuk mengerjakan solat Qabliyah Zuhur tersebut sebanyak empat mahupun dua rakaat.

Keutamaan mengerjakan solat Rawatib adalah sebagaimana yang dikhabarkan oleh hadis riwayat Ummu Habibah radhiallahu’ anha iaitu disediakan sebuah rumah di syurga bagi mereka yang mendirikannya. Selanjutnya penulis akan membentangkan setiap jenis solat Rawatib dan tatacara perlaksanaannya.

1) SOLAT RAWATIB SUBUH  Dalil Disyariatkan

Daripada Abu Maryam.‫وكعتَ ْي جالِسا وكعتَ ْي بَْي النِّداءَيْن وَلْ يَكن يَدعهما أَبَدا‬ ً َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ِ َ َ ْ ِ ْ َ ْ‫َرْ َ ْ ِ َ ً َر‬ َ َ Maksudnya: Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam solat Isyak kemudian solat lapan rakaat dan dua rakaat dengan duduk serta dua rakaat di antara dua seruan (yakni azan dan iqamah untuk solat subuh). Baginda shallallahu ‘alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan ke dua rakaat tersebut (yakni solat qabliyah subuh). no: 1159. Kitab al-Jumu’ah. Daripada ‘Aisyah radhiallahu’ anha dia berkata: ٍ َ‫َ ِ ر‬ ِ ‫صلَّى النَِّب صلَّى اللَّهُ علَْيه وسلَّم الْعِشاءَ ُثَّ صلَّى َثَاِنَ كعات‬ ََ َ ُ َ َ ََ َ َ ُّ ِ َ . .Hadis riwayat Imam al-Bukhari dalam Shahihnya.Solat Qabliyah Subuh ini merupakan salah satu dari solat sunat yang amat dititik beratkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam malah diriwayatkan bahawa baginda tidak pernah meninggalkannya. dia berkata: ِ ِ ِ ٍ ً‫كنَّا مع رسول اللَّه صلَّى اللَّهُ علَْيه وسلَّم ِِف سفر فَأَسريْنَا لَْي لَة‬ َ َُ ََ ُ َْ ََ َ َ َ َ ِ ِ ُ ِ ‫فَلَما كان ِف وجه الصْبح نَزل رسول اللَّه صلَّى اللَّهُ علَْيه وسلَّم فَنَام ونَام‬ َ َ َ َ ََ َ َ ُ َ َ َ ِ ُّ ْ َ ِ َ َ َّ ‫النَّاس‬ ُ ِ ‫فَلَم يَستَ ْيقظ إِالَّ بِ َّمس قَد طَلَعت علَْي نَا‬ َ ْ َ ْ ِ ْ ‫ْ ْ ْ الش‬ . Malah diriwayatkan bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tetap melaksanakannya walaupun ketika bermusafir.

456. Kitab al-Mawaaqiit. jilid 1. Kemudian baginda memberitahu kami mengenai apa yang akan terjadi sampai hari kiamat kelak.ِ َّ ‫وسلَّم الْمؤ ِّن فَأَذَّن ُثَّ صلَّى كعتَ ْي قَ ْبل‬ َ ْ َ ْ‫َ َ َ ُ َذ َ َ ُ َ الر‬ ِ ِ ُ ‫فَأَمر رسول اللَّه صلَّى اللَّهُ علَْيه‬ َ َ ُ َ ََ ِْ َ ‫الْفجر‬ . Hanya sahaja tidak ada sebarang riwayat yang menunjukkan solat ini hukumnya wajib. Selanjutnya.  Keutamaannya . Menurut Ibnul Qayyim rahimahullah: Di antara petunjuk yang dicontohkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dalam sesebuah perjalanannya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berhenti lalu tidur dan orang-orang lain pun ikut serta tidur.ُ‫ُثَّ أَمرهُ فَأَقَام فَصلَّى بِالنَّاس ُثَّ ح َّثَنَا ِِبَا هو كائِن حَّت تَقوم الساعة‬ ‫ِ ُ َد‬ َ َّ َ ُ َّ َ ٌ َ َ ُ َ َ ََ ُ Maksudnya: Kami pernah bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. – Rujuk Zaad al-Ma’ad. Lalu kami melakukan perjalanan pada malam hari. maka dia pun mengumandangkannya. iaitu baginda mencukupkan diri dengan melaksanakan solat yang fardu. maka dia pun melakukan iqamah. no: 617. Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menyuruh muadzdzin mengumandangkan azan. dan baginda tidak diketahui melakukan solat sunat Rawatib sebelum dan sesudah solat fardu kecuali solat Witir dan solat sunat Rawatib Subuh kerana baginda tidak pernah meninggalkan kedua solat tersebut baik ketika mukim mahupun saat bermusafir. Ketika di ambang waktu Subuh. Dan kami tidak bangun kecuali ketika matahari telah terbit menyinari kami. baginda mengerjakan solat dua rakaat sebelum solat Subuh. Oleh kerana itu ianya termasuk dalam kategori amalan sunat mu’akkadah. Setelah itu baginda menyuruh muadzdzin melaungkan iqamah. ms. Setelah itu baru baginda mengerjakan solat secara berjemaah. – Hadis riwayat Imam al-Nasa’i dalam Sunannya.

 Tatacara Perlaksanaannya Serta Hukum-Hukum Berkaitan  Jumlah Rakaat Dan Waktu Mengerjakannya Solat Qabliyah Subuh sebanyak dua rakaat ini didirikan setelah masuknya waktu solat Subuh iaitu di antara azan dan iqamah. dia berkata: ِ ِ ِ َِ ِ ‫كان النَِّب صلَّى اللَّهُ علَْيه وسلَّم يُصلِّي كعتَ ْي خفيفتَ ْي بَْي النِّداء واإلقَامة‬ َ ْ ِ ْ َ َ ِ ْ َ ْ‫َ َ َ َ َ ر‬ َ ُّ ِ َ َ َ َ َ ِ .Perlaksanaan solat Rawatib subuh ini lebih baik dari segala perkara yang terdapat di dunia ini.‫كعتَا الْفجر خْي ر من ُّنْيَا وما فِيها‬ َ َ َ ‫رْ َ َ ْ ِ َ ٌ ْ الد‬ َ Maksudnya: Dua rakaat sebelum Subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Daripada ‘Aisyah radhiallahu’ anha. Kitab Sholaatil Musaafiriin wa Qashruhaa. dia berkata: ِ ‫كان النَِّب صلَّى اللَّهُ علَْيه وسلَّم ُيَِّف كعتَ ْي اللَّتَ ْي قَ ْبل صالَةِ الصْبح‬ ِ ُّ َّ َ َ ِ ْ ِ ْ َ ْ‫َ َ َ َ ُ ف ُ الر‬ َ ُّ ِ َ َ .  Dikerjakan Secara Ringkas Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam meringankan perlaksanaannya iaitu dengan membaca surah-surah yang pendek secara ringkas dan pantas. – Hadis riwayat Imam Muslim dalam Shahihnya.‫من صالَةِ الصْبح‬ ِ ُّ َ ْ Maksudnya: Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengerjakan dua rakaat solat dengan ringan di antara azan dan iqamah solat Subuh. no: 619. Daripada ‘Aisyah radhiallahu’ anha. – Hadis riwayat Imam al-Bukhari dalam Shahihnya. no: 725. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ِ . Kitab alAzaan.

‫قُل يَا أَيُّها الْكافِرون وقُل هو اللَّهُ أَحد‬ ٌَ َُ ْ َ َ ُ َ َ ْ Maksudnya: Daripada Abu Hurairah radhiallahu’ anh bahawasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam biasa membaca di dalam (solat) dua rakaat sebelum Subuh: ‘Qul yaa ayyuhal kaafiruun’ dan ‘Qul huwallahu ahad’ – Hadis riwayat Imam Muslim dalam Shahihnya. Kitab Sholaatul Musaafiriin wa Qashruhaa. – Hadis riwayat Imam alBukhari dalam Shahihnya. no: 1165.‫حَّت إِِن ألَقُول هل قَرأَ بِأُم الْكتَاب‬ َ ْ َ ُ ِّ َّ َ Maksudnya: Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam meringankan dua rakaat sebelum solat Subuh sehingga aku tertanya apakah baginda hanya membaca Ummul Kitab. no: 726. Kitab al-Jumu’ah.  Surah Yang Dibacakan Di antara ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ketika solat sunat Qabliyah subuh adalah seperti berikut :- a) Surah al-Kaafiruun dan al-Ikhlas ِ ِ َ َّ ِ ْ َ َ َ ْ‫ر‬ ‫عن أَِب هريْرةَ أَن رسول اللَّه صلَّى اللَّهُ علَْيه وسلَّم قَرأَ ِِف كعَت الْفجر‬ َ ََ َ ُ َ َ َُ ِ ْ َ ْ َ َ َ .ِ ِ ِّ . Al-Baqarah (2) : 136 dan Aali ‘Imraan (3) : 52 b) ِ ِ َ َّ ‫أَن ابْن عبَّاس أَخبَ رهُ أَن رسول اللَّه صلَّى اللَّهُ علَْيه وسلَّم‬ َ ُ َ َ ْ ٍ َ َ َّ َ ََ َ ِ ِ ْ َ َ َ ْ‫ر‬ ‫كان يَقرأُ ِِف كعَت الْفجر ِِف األُوَل مْن هما قُولُوا آمنَّا بِاللَّه وما أُنْزل إِلَْي نَا‬ َِ َ َ ِ ُ َ َ َ ْ َ َْ َ َ َ‫اآليَة‬ .

Tentu sahaja sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ini adalah sebaik-baik ikutan bagi seluruh umat Islam. Kitab Sholaatul Musaafiriin wa Qashruhaa. iaitu rakaat pertama membaca: Quuluu aaamannaa billaahi wamaa unzila ilaina… kemudian ayat yang terdapat di dalam surah al-Baqarah (ayat 136).‫الََّت ِف الْبَ قرةِ وِِف اآلخرةِ مْن هما آمنَّا بِاللَّه واْهد بِأَنَّا مسلِمون‬ َ ُ ْ ُ َْْ َ ِ َ َُ ِ َِ َ ََ ِ ِ Maksudnya: Daripada Ibnu ‘Abbas radhiallahu’ anh bahawasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam biasa membaca di dalam solat dua rakaat sebelum Subuh. dan pada rakaat kedua membaca: Aaamannaa billaahi wasyad bi annaa muslimuun. Kitab Sholaatul Musaafiriin wa Qashruhaa. dan yang terdapat di dalam surah Aali ‘Imraan: Ta’aalau ilaa kalimatin sawaa’ bainanaa wa bainakum (Aali ‘Imraan : 64) – Hadis riwayat Imam Muslim dalam Shahihnya.. Al-Baqarah (2) : 136 dan Aali ‘Imraan (3) : 64 c) ِ ُ َ َ َ ٍ ِ ِ ْ َ َ َ ْ‫َ ِ َ َ ْ ر‬ ‫عن ابْن عبَّاس قَال كان رسول اللَّه صلَّى اللَّهُ علَْيه وسلَّم يَقرأُ ِِف كعَت الْفجر‬ َ َ َُ َْ ْ َ َ َ ٍ ٍ َ َ ِ ِ َِ . no: 727. Memandangkan kesemua hadis di atas adalah hadis yang sahih maka bolehlah kita mengamalkannya secara bergilir-gilir. (Aali ‘Imraan : 52) – Hadis riwayat Imam Muslim dalam Shahihnya. Namun sekiranya ada di kalangan kita yang tidak .  PERHATIAN Di sepanjang perbahasan tentang solat-solat sunat dalam buku ini. no: 727.‫قُولُوا آمنَّا بِاللَّه وما أُنْزل إِلَْي نَا والََّت ِِف آل عمران تَعالَوا إَِل كلِمة سواء بَْي نَ نَا وبَْي نَكم‬ َِ َ َ ِ َ ْ َ َ َْ ُْ َ ََ َ Maksudnya: Daripada Ibnu ‘Abbas radhiallahu’ anh bahawasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam biasa membaca di dalam solat dua rakaat sebelum Subuh: Quuluu aamannaa billaahi wamaa unzila ilaina… surah al-Baqarah (ayat 136). penulis akan memperjelaskan surah-surah atau ayat-ayat yang pernah dibaca oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dalam solat-solat yang tertentu.

 Baring Setelah Selesai Mengerjakannya Setelah mengerjakan solat sunat Qabliyah Subuh tersebut. . Kitab al-Azaan. no: 757. adalah disunatkan untuk berbaring di atas lambung kanan sebelum mengerjakan solat Subuh. hendaklah dia berbaring di atas lambung kanannya. . Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala: Maksudnya: … oleh itu bacalah mana-mana yang mudah kamu dapat membacanya dari Al-Quran (dalam solat). Kitab al-Sholaah.menghafal surah-surah tersebut maka hendaklah dia membaca apa sahaja surah lain yang mudah baginya. – Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi dalam Sunannya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ِ ِ ُ َ َ َ ‫عن أَِب هريْرة قَال قَال رسول اللَّه صلَّى اللَّهُ علَْيه وسلَّم‬ َ َُ َ ََ َ َ َُ ِ ْ َ ِ ِ َ .al-Muzzammil (73) : 20 Dan Sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam: ِ ُ ِ َ ‫ثُم اقْ رأْ ما تَيَسر معك من الْقرآن‬ ْ ْ َ َ َ َّ َ َ َّ Maksudnya: Bacalah sesuatu yang mudah bagimu dari al-Qur’an. Daripada Abu Hurairah radhiallahu’ anh. .Hadis riwayat Imam al-Bukhari dalam Shahihnya. no: 385.‫إِذَا صلَّى أَحدكم كعَت الْفجر فَ ْليَضطَجع علَى َيِينِه‬ َ ْ ْ ِ ْ َ ْ َ َ ْ‫َ َ ُ ُ ْ ر‬ َ Maksudnya: Jika salah seorang di antara kalian telah mengerjakan solat dua rakaat sebelum Subuh.

Daripada Abu Hurairah radhiallahu’ anh. no: 388. baginda akan berbicara denganku. – Hadis riwayat Imam al-Bukhari dalam Shahihnya.ِ‫بِالصالَة‬ َّ Maksudnya: Daripada ‘Aisyah radhiallahu’ anha bahawasanya jika Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah mengerjakan solat sunat Subuh. dia berkata: . Daripada Qais. maka hendaklah dia mengerjakannya setelah matahari terbit. – Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi dalam Sunannya.‫من َلْ يُصل كعَت الْفجر فَ ْليُصلِّهما بَعد ما تَطْلُع َّمس‬ ُ ْ ‫َ َ ْ َ َ ُ الش‬ ْ َ Barangsiapa tidak sempat mengerjakan solat rawatib dua rakaat sebelum Subuh. dia berkata. Dibenarkan juga untuk mengqadhakan solat Qabliyah Subuh itu sebaik sahaja selesai solat fardu Subuh. Kitab al-Sholaah. Jika tidak demikian baginda akan berbaring sehingga azan (dikumandangkan iqamah) untuk mendirikan solat. ِ ِ َ ‫عن عائِشةَ رضي اللَّهُ عْن ها أَن النَِّب صلَّى اللَّهُ علَْيه وسلَّم‬ َ َّ ِ َّ َ َ َ ََ َ َ َ َ َْ ِ ‫كان إِذا صلَّى فَِإن كْنت مستَ ْيقظَةً حدثَِن وإِالَّ اضطَجع حَّت يُؤذن‬ َ َ ْ َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ِ َّ َ ُْ ُ ُ ْ .  Cara Mengqadha Solat Qabliyah Subuh Bagi mereka yang tidak sempat mengerjakan solat Qabliyah Subuh maka dia boleh mengqadhanya dengan mengerjakannya setelah matahari terbit. Kitab al-Tahajjud. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Maksudnya: ِ ِ ْ َ َ َ ْ‫َ ْ َ َ ِّ ر‬ . sedang aku dalam keadaan terbangun. no: 1161.Namun begitu sekiranya terdapat urusan yang menyebabkan seseorang itu tidak dapat untuk berbaring sesudah mengerjakan solat Qabliyah Subuh maka tidak mengapa baginya untuk menyelesaikan urusan tersebut kerana amalan tersebut hanyalah sunat.

no: 1076. Ini kerana. oleh itu aku mengerjakannya sekarang.ِ ِ ُ ِ ْ َ ْ‫ُّ ِ ر‬ ‫رأَى رسول اللَّه صلَّى اللَّهُ علَْيه وسلَّم رجال يُصلِّي بَعد صالَةِ الصْبح كعتَ ْي‬ َ َ ْ َ ًُ َ َ َ َ َ َ َُ َ َ ِ ِ ُ ََ .‫فَقال رسول اللَّه صلَّى اللَّهُ علَْيه وسلَّم: صالَةُ الصْبح كعتَان‬ ِ َ ْ‫ُّ ِ ر‬ َ َ ََ َ َ َُ َ ِ ِ َّ . hilang akal dan sibuk dengan hal yang lebih penting.‫فَقال الرجل: إِِن َلْ أَكن صلَّْيت كعتَ ْي اللَّتَ ْي قَ ْب لَهما فَصلَّْيتُهما اآلن‬ َ ُ َ َ ُ ْ ْ َ ْ‫َ َ َّ ُ ُ ِّ َ ُ ْ َ ُ الر‬ ِ ِ ُ . Kitab al-Sholaah. Syeikh Muhammad bin Soleh al-‘Uthaimin rahimahullah berkata: "Pendapat paling kuat menurutku adalah sebagaimana yang dipilih oleh Syeikh al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah bahawa sesiapa yang sengaja meninggalkan solat sehingga habis waktunya. pengsan. Apa yang harus para pembaca fahami adalah solat-solat tersebut hanya boleh diqadhakan sekiranya wujud keuzuran yang tidak boleh dielakkan seperti terlupa. Baginda lalu bersabda: Solat subuh itu hanya dua rakaat. Maka sebagaimana ibadah itu tidak sah dikerjakan sebelum waktunya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pun mendiamkannya (menandakan baginda bersetuju) . Sekiranya seseorang itu secara sengaja meninggalkan solat sama ada fardu mahupun sunat tanpa alasan yang kukuh maka tidak dibenarkan baginya untuk mengqadha. ia juga tidak sah dikerjakan setelah habis waktunya. Kerana batasan waktu yang telah ditentukan oleh Allah hendaklah diperhatikan. tertidur. sesuatu ibadah tertakluk dengan waktu tertentu harus dikerjakan tepat pada waktu yang ditentukan.  PERHATIAN Menerusi buku ini para pembaca akan melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah menqadhakan beberapa jenis solat sunat yang baginda tidak sempat melaksanakannya.Hadis riwayat Imam Abu Dawud dalam Sunannya. Lelaki tersebut lalu berkata: Sesungguhnya tadi aku belum mengerjakan solat sunat dua rakaat sebelum (Qabliyah) solat Subuh. mengqadanya tidaklah bermanfaat.‫َ فَسكت رسول اللَّه صلَّى اللَّهُ علَْيه وسلَّم‬ َ َُ َ َ َ َ َ ََ َ Maksudnya: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah melihat seseorang sedang mengerjakan solat sunat setelah mengerjakan solat Subuh. – Rujuk buku Muhammad .

Bangun untuk rakaat kedua Rakaat Kedua 1. Terdapat . (edisi terjemahan dengan tajuk Majmu’ Fatawa Solusi Problematika Umat Islam Seputar Aqidah dan Ibadah : Bab Ibadah. Berniat di dalam hati untuk mengerjakan Solat Qabliyah Subuh 2. Baring sebentar di atas lambung kanan 2) SOLAT RAWATIB ZUHUR  Dalil Disyari’atkan Solat Rawatib Zuhur adalah termasuk dalam kategori solat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kecuali jika baginda sedang bermusafir. Duduk antara dua sujud 10.  Ringkasan tatacara mengerjakan Solat Rawatib Subuh Rakaat Pertama 1. Pustaka Arafah. Duduk untuk tahiyyat akhir 3. Membaca surah al-Fatihah 5. 2002).bin Shalih al-‘Utsaimin. Sujud kali kedua 11. Iktidal 8. Solo. Rukuk 7. ms. Majmu’ Fatawa Arkanil Islam. Takbiratul Ihram 3. Doa Iftitah 4. Sujud 9. 322. Membaca surah al-Qur’an 6. Memberi salam ke kanan dan ke kiri 4. Ulang seperti rakaat pertama dari nombor (4) hingga (10) 2.

lalu ‘Aisyah menjawab: ِ ‫كان يُصلِّي ِِف بَْيَت قَ ْبل الظُّهر أَربَعا ُثَّ ُيُْج فَيُصلِّي بِالنَّاس ُثَّ يَدخل‬ َ ُ‫ِ َ ْ ِ ْ ً ُ َ ر‬ َ َ َ ُُْ ُ ِ ْ َ ْ‫َ ر‬ ‫فَيُصلِّي كعتَ ْي‬ َ Maksudnya: Rasulullah solat empat rakaat sebelum Zuhur di rumahnya lalu baginda solat (Zuhur) bersama orang ramai dan setelah itu baginda solat dua rakaat. dia berkata aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ٍ َ‫ِ ر‬ ِ . Kitab Sholaatul Musaafiriin wa Qashruhaa. Daripada Abu Ayyub al-Anshori bahawa dia bersolat empat rakaat sebelum Zuhur. Allah akan mengharamkannya dari Neraka. no: 428.  Keutamaannya  Menghindari Siksa Api Neraka Mengerjakan solat sunat Rawatib Zuhur dapat memelihara seseorang itu dari api neraka. Kemudian sewaktu dia ditanya: Mengapa anda selalu mengerjakan solat sunat ini? Dia menjawab: Saya . no: 730.  Waktu Yang Afdhal Untuk Beribadah Pada waktu ini pintu langit terbuka dan ianya memudahkan amalan-amalan soleh untuk naik ke atas.‫من حافَظ علَى أَربَع كعات قَ ْبل الظُّهر وأَربَع بَعدها حرمهُ اللَّهُ علَى النَّار‬ َ َ َ ْ َ َ َ َْ ََّ َ َ َ ْ ٍ ْ َ ِ ْ َ Maksudnya: Barangsiapa yang memelihara solat empat rakaat sebelum Zuhur dan empat rakaat sesudahnya. Dalilnya adalah sebagaimana sebuah riwayat daripada Ummu Habibah radhiallahu’ anha. – Hadis riwayat Imam Muslim dalam Shahihnya. Kitab al-Sholaah. – Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi dalam Sunannya. dia berkata: Saya pernah bertanya kepada ‘Aisyah tentang solat tathawwu’ Rasulullah.banyak dalil yang menunjukkan bahawa Solat Qabliyah dan Ba’diyah Zuhur ini termasuk dalam sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam Di antaranya adalah sebuah riwayat daripada ‘Abdullah bin Syaqiq.

 Jumlah Rakaatnya Berkaitan dengan jumlah rakaatnya terdapat tiga pendapat dari segi perlaksanaannya.‫صالِح‬ ٌ َ Maksudnya: Sesungguhnya ada suatu saat di mana semua pintu langit dibuka maka saya ingin sekali bahawa pada saat itu ada suatu amal kebaikanku yang naik ke sana. no: 22449  Tatacara Perlaksanaannya Serta Hukum-Hukum Berkaitan  Waktu Mengerjakannya Solat Qabliyah Zuhur dilaksanakan setelah azan Zuhur dikumandangkan dan sebelum melaksanakan solat Zuhur. Manakala solat Ba’diyah Zuhur didirikan sesudah mengerjakan solat Zuhur. Pertama : Mengerjakan dua rakaat sebelum Zuhur dan dua rakaat setelahnya. dia berkata: ٍ ِ ِْ ‫وسلَّم عشر كعات كعتَ ْي قَ ْبل الظُّهر‬ َ ْ َ ْ‫َ َ َ َ ْ َ رَ َ ر‬ َ َ ِ ِ ِ ‫حفظْت من النَِّب صلَّى اللَّهُ علَْيه‬ َ َ ِّ ِ ْ ُ َ ‫وكعتَ ْي بَعدها‬ َ َ ْ ِ ْ َ ْ‫َر‬ َ . Daripada Ibnu ‘Umar radhiallahu’ anh. – Hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya.melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam selalu mengerjakannnya. lalu saya pun bertanya seperti itu dan baginda menjawab: ِ َّ ِ ْ ‫إِنَّها ساع ٌ تُفتَح فِيها أَبْواب السماء فَأَحبَْبت أَن يَْرتَفع ِِل فِيها عمل‬ ُ ْ َ َ ُ َ َ ُ ْ ‫َ َ َة‬ ٌ ََ َ .

dia berkata aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: . – Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi dalam Sunannya. Daripada Ummu Habibah radhiallahu’ anha.‫صالَةِ الصْبح‬ ِ ُّ َ Maksudnya: Aku telah menghafal (menjaga) daripada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tentang sepuluh rakaat (iaitu solat sunat) iaitu dua rakaat sebelum solat Zuhur dan dua rakaat sesudahnya.‫وكعتَ ْي بَعد الْمغرب وكعتَ ْي بَعد الْعِشاء وكعتَ ْي قَ ْبل صالَةِ الْفجر‬ َ َ ََ ََ ََ Maksudnya: Barang siapa yang mengerjakan solat (sunat) sebanyak dua belas rakaat dalam sehari semalam kelak akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di syurga. dua rakaat setelah solat Maghrib di rumahnya. Kedua belas rakaat itu adalah empat rakaat sebelum solat Zuhur. Kitab al-Sholaah. no: 380. dua rakaat setelah solat Isyak di rumahnya dan dua rakaat sebelum solat Subuh.ِ ِ ِ ِ ْ َ ْ ِ ْ ْ‫ر‬ ِ ‫وكعتَ ْي بَعد الْمغرب ِِف بَْيتِه وكعتَ ْي بَعد الْعِشاء ِِف بَْيتِه وكعتَْي قَ ْبل‬ َ َ ْ ِ ْ َ ْ‫ِ َر‬ َ ََ َ َ ْ َ ْ‫َر‬ َ َ . dua rakaat setelah solat Zuhur. dua rakaat setelah solat Isyak dan dua rakaat sebelum solat Subuh. no: 1180. Kitab alJumu’ah. Ketiga: Mengerjakan empat rakaat sebelum Zuhur dan empat rakaat setelahnya. Kedua: Mengerjakan empat rakaat sebelum Zuhur dan dua rakaat setelahnya. – Hadis riwayat Imam al-Bukhari dalam Shahihnya. dia berkata bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ِ ِْ ِ َ ْ‫ْ َ ٍ َ َ ْ ََ ر‬ ‫من صلَّى ِِف يَوٍم ولَْي لَة ثِْنَت عشرة كعةً بُِن لَهُ بَْيت ِِف اْلَنَّة أَربَعا قَ ْبل الظُّهر‬ ٌ َ َْ َ ًْ ْ َ ْ َ ‫وكعتَ ْي بَعدها‬ َ َ ْ ِ ْ َ ْ‫َر‬ َ ِ ْ َ ْ‫رْ َ ْ ِ ْ َ ْ ِ ِ رْ َ ْ ِ ْ َ َ ِ ر‬ ِْ َ َ . dua rakaat setelah solat Maghrib. Daripada Ummu Habibah radhiallahu’ anha.

Daripada ‘Aisyah radhiallahu’ anha. Kitab al-Sholaah.‫من حافَظ علَى أَربَع كعات قَ ْبل الظُّهر وأَربَع بَعدها حرمهُ اللَّهُ علَى النَّار‬ َ َ َ ْ َ َ َ َْ ََّ َ َ َ ْ ٍ ْ َ ِ ْ َ Maksudnya: Barangsiapa yang memelihara solat empat rakaat sebelum Zuhur dan empat rakaat sesudahnya. Sekiranya solat Rawatib Zuhur ini dikerjakan sebanyak empat rakaat. diperbolehkan bagi kita untuk mengerjakannya dua rakaat lalu memberi salam dan sesudah itu dikerjakan lagi dua rakaat ataupun mengerjakannya sebanyak empat rakaat sekaligus dengan dua tasyahhud sebagaimana solat empat rakaat yang biasa. – Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi dalam Sunannya.ٍ َ‫ِ ر‬ ِ .ُ‫بَعده‬ َْ Maksudnya: Sesungguhnya jika Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tidak sempat mengerjakan solat empat rakaat sebelum (Qabliyah) Zuhur. dia berkata: ‫أَن النَِّب صلَّى اللَّهُ علَْيه وسلَّم كان إِذَا َلْ يُصل أَربَعا قَ ْبل الظُّهر صالَّهن‬ َّ ُ َ ِ ْ َ ً ْ ِّ َ َ َ َ َ ََ ِ َ َ َّ ِ َّ . Allah akan mengharamkannya dari Neraka.  Cara Mengqadha Solat Qabliyah Zuhur Bagi mereka yang terlepas mengerjakan Solat Qabliyah Zuhur maka diperbolehkan untuk mengqadhanya setelah mengerjakan solat Zuhur. no: 426  Cara Mengqadha Solat Ba’diyah Zuhur Bagi mereka yang terlepas mengerjakan Solat Ba’diyah Zuhur maka diperbolehkan untuk mengqadhanya setelah mengerjakan solat Asar. Hal ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan . Kitab al-Sholaah. no: 428 Kesemua tatacara di atas adalah bersandarkan kepada dalil-dalil yang sabit daripada baginda shallallahu ‘alaihi wasallam maka dibenarkan bagi kita untuk melaksanakannya menurut salah satu dari tatacara di atas ataupun boleh juga bagi kita untuk menggilirkan tatacara perlaksanaan solat Rawatib Zuhur ini menurut ketiga-tiga tatacara tersebut. – Hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam Sunannya. baginda akan mengerjakan keempat rakaat itu setelahnya.

hal itu kerana saya telah didatangi oleh beberapa orang dari ‘Abdul Qais untuk mengislamkan beberapa orang daripada kaumnya sehingga aku tidak sempat mengerjakan solat rawatib dua rakaat sesudah Zuhur. kecuali jika matahari masih tinggi. no: 1082. Sekiranya setelah mengerjakan solat asar dan matahari masih berwarna putih bersih maka ia tidak termasuk dalam waktu yang terlarang. Kitab al-Sholaah. Kitab al-Maghaazi. . – Hadis riwayat Imam Abu Dawud dalam Sunannya. Justeru itu menerusi hadis ini dapatlah kita simpulkan bahawa dibenarkan untuk mengqadha solat Ba’diyah Zuhur pada waktu dilarang mengerjakan solat iaitu setelah mengerjakan solat Asar secara mutlak. dan inilah dua rakaat itu. Dalilnya adalah sebagaimana riwayat dibawah: ِ ْ َ َ ْ َّ ْ َ َ َ َ َّ‫وسلَّم نَهى عن الصالَةِ بَعد الْعصر إِال‬ َ ِ ‫عن علِي أَن النَِّب صلَّى اللَّهُ علَْيه‬ َ َ َّ ِ َّ ٍّ َ ْ َ . no 4370.‫فَهما هاتَان‬ َ َُ Maksudnya: Wahai anak Abu Umayah.ٌ ‫و َّمس مْرتَفع‬ ‫َالش ْ ُ ُ ِ َة‬ Maksudnya: Daripada ‘Ali bin Abi Thalib bahawasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang dari mengerjakan solat setelah Asar. kamu bertanya tentang dua rakaat yang saya kerjakan setelah Asar. Sebahagian ulamak pula berpendapat bahawa larangan mengerjakan solat setelah waktu Asar hanyalah ketika matahari tenggelam.oleh Ummu Salamah radhiallahu’ anha yang melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengerjakan solat dua rakaat sesudah solat Asar sedangkan waktu itu termasuk waktu yang dilarang untuk mendirikan solat lalu beliau bertanya kepada baginda lalu baginda menjawab: ِ ْ َ َ ْ ِ ْ َ ْ‫َ ِ َ َ ِ َ ْ الر‬ ‫يَا بِْنت أَِب أُميَّةَ سأَلْت عن كعتَ ْي بَعد الْعصر إِنَّهُ أَتَاِن أُنَاس‬ َّ ٌ ِ ِ ْ َ ْ ِ ْ ِ ْ َ ْ‫ِ ْ َ ِ َ ِ ِ ْ ِ ْ ْ ِ ِ ْ َ ِ َ ْ الر‬ ‫من عْبد الْقْيس بِاإلسالَِم من قَومهم فَشغَلُوِن عن كعتَ ْي اللَّتَ ْي بَعد الظُّهر‬ َّ ِ . – Hadis riwayat Imam alBukhari dalam Shahihnya.

Rakaat Pertama 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Berniat di dalam hati untuk mengerjakan solat Qabliyah / Ba’diyah Zuhur Takbiratul Ihram Doa Iftitah Membaca surah al-Fatihah Membaca surah al-Qur’an Rukuk Iktidal . Ringkasan tatacara mengerjakan Solat Rawatib Zuhur A) Tatacara Solat Rawatib Zuhur Dua Rakaat Rakaat Pertama 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Berniat di dalam hati untuk mengerjakan solat Qabliyah / Ba’diyah Zuhur Takbiratul Ihram Doa Iftitah Membaca surah al-Fatihah Membaca surah al-Qur’an Rukuk Iktidal Sujud Duduk antara dua sujud Sujud kali kedua Bangun untuk rakaat kedua Rakaat Kedua 1) 2) 3) Ulang seperti rakaat pertama dari nombor (4) hingga (10) Duduk untuk tahiyyat akhir Memberi salam ke kanan dan ke kiri B) Tatacara Solat Rawatib Zuhur Empat Rakaat Boleh dilaksanakan seperti solat Rawatib Zuhur dua rakaat di atas sebanyak dua kali ataupun dengan sekaligus mengerjakan empat rakaat dengan dua tahiyyat seperti di bawah.

8) 9) 10) 11) Sujud Duduk antara dua sujud Sujud kali kedua Bangun untuk rakaat kedua Rakaat Kedua 1) 2) 3) Ulang seperti rakaat pertama dari nombor (4) hingga (10) Duduk untuk tahiyyat awal Bangun untuk rakaat ketiga Rakaat Ketiga 1) 2) Ulang seperti rakaat pertama dari nombor (4) hingga (10) Bangun untuk rakaat keempat Rakaat Keempat 1) 2) 3) Ulang seperti rakaat pertama dari nombor (4) hingga (10) Duduk untuk tahiyyat akhir Memberi salam ke kanan dan ke kiri 3) SOLAT RAWATIB MAGHRIB  Dalil Disyari’atkan Solat Ba’diyah Maghrib adalah termasuk dalam kategori solat sunat Rawatib yang mu’akkad. Dalilnya adalah seperti riwayat di bawah: ِ ‫فَقالَت كان يُصلِّي ِِف بَْيَت قَ ْبل الظُّهر أَربَعا ُثَّ ُيُْج فَيُصلِّي بِالنَّاس‬ َ ُ‫ِ َ ْ ِ ْ ً ُ َ ر‬ َ َ َ ْ َ .

‫كعتَ ْي‬ َ Maksudnya: Lalu dia (‘Aisyah radhiallahu’ anha) berkata adalah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersolat di rumahku sebelum Zuhur empat rakaat. Kitab al-Sholaah. kemudian baginda keluar lalu bersolat (Zuhur) bersama orang ramai. .‫ُثَّ يَدخل فَيُصلِّي كعتَ ْي َكان يُصلِّي بِالنَّاس الْمغرب ُثَّ يَدخل فَيُصلِّي‬ َ ُ ُ ْ ُ َ ِْ َ ِ َ َ َ‫ُ ْ ُ ُ َ رْ َ ْ ِ و‬ َ ِ ْ َ ْ‫ر‬ . maka Allah Subhanahu wa Ta’ala akan menyediakan baginya sebuah rumah di syurga.  Tatacara Perlaksanaannya Serta Hukum-Hukum Berkaitan  Jumlah Rakaatnya Ianya dilaksanakan sebanyak dua rakaat setelah mengerjakan solat Maghrib dan Rasulullah s.a. Sila rujuk hadis daripada Ummu Habibah radhiallahu’ anha yang telah penulis paparkan pada awal perbahasan tentang solat rawatib. kemudian baginda masuk ke dalam rumahku lalu bersolat dua rakaat. kemudian baginda masuk ke rumahku dan bersolat dua rakaat. no: 1060.Hadis riwayat Imam Muslim dalam Shahihnya. . – Hadis riwayat Imam Abu Dawud dalam Sunannya.  Keutamaannya Bagi mereka yang mengerjakan solat Ba’diyah Maghrib ini. Kitab Sholaatil Musaafiriin wa Qashruhaa. Baginda bersolat Maghrib dengan orang ramai.w mendirikannya di rumah baginda. Daripada ‘Aisyah radhiallahu’ anha: ِ ْ َ ْ‫ِ ْ ِ َ ُ ِ ُ َ ِ َ ر‬ ‫َكان يُصلِّي بِالنَّاس الْمغرب ُثَّ يَْرجع إَِل بَْيَت فَيُصلِّي كعتَ ْي‬ َ َ َ‫و‬ َ َ Maksudnya: Adalah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengerjakan solat Maghrib kemudian baginda kembali ke rumahku lalu baginda mengerjakan solat dua rakaat. no: 730.

– Hadis riwayat Imam alTirmidzi dalam Sunannya. no: 396.Justeru itu adalah lebih afdal sekiranya solat Ba’diyah Maghrib ini didirikan di rumah masingmasing melainkan terdapat keperluan untuk mengerjakannya di masjid. Daripada Ibnu Mas’ud radhiallahu’ anh.  Ringkasan tatacara mengerjakan Solat Rawatib Ba’diyah Maghrib Rakaat Pertama 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Berniat di dalam hati untuk mengerjakan solat Ba’diyah Maghrib Takbiratul Ihram Doa Iftitah Membaca surah al-Fatihah Membaca Surah al-Qur’an Rukuk Iktidal Sujud Duduk antara dua sujud Sujud kali kedua Bangun untuk rakaat kedua .‫اللَّهُ أَحد‬ ٌَ Maksudnya: Saya tidak dapat menghitung betapa seringnya saya mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam membaca dalam solat dua rakaat selepas Maghrib dan dua rakaat sebelum Subuh ‘Qul yaa ayyuhal kaafiruun’ dan ‘Qul huwallahu ahad’. Kitab al-Sholaah.  Surah Yang Dibacakan Lazimnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam membaca surah al-Kaafiruun dan al-Ikhlash semasa solat Ba’diyah Maghrib ini. dia berkata: ِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ َ ْ‫َ ِ َ ْ الر‬ ‫ما أُحصي ما َسعت من رسول اللَّه صلَّى اللَّهُ علَْيه وسلَّم يَقرأُ ِِف كعتَ ْي‬ َّ َ َ َ َ َُ ْ ُ َْ َ ْ َ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ‫بَعد الْمغرب وِف كعتَ ْي قَ ْبل صالَةِ الْفجر بِقل يَا أَيُّها الْكافِرون وقُل هو‬ َُ ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ‫ْ َ َ ْ َ الر‬ .

dua rakaat setelah solat Isyak di rumahnya dan dua rakaat .‫صالَةِ الصْبح‬ ِ ُّ َ Maksudnya: Aku telah menghafal (menjaga) dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tentang sepuluh rakaat (iaitu solat sunat) iaitu dua rakaat sebelum solat Zuhur dan dua rakaat sesudahnya.Rakaat Kedua 1) 2) 3) Ulang seperti rakaat pertama dari nombor (4) hingga (10) Duduk untuk tahiyyat akhir Memberi salam ke kanan dan ke kiri 4) SOLAT RAWATIB ISYAK  Dalil Disyari’atkan Solat Ba’diyah Isyak ini merupakan sebahagian dari solat Rawatib yang mu’akkad. Daripada Ibnu ‘Umar. dua rakaat setelah solat Maghrib di rumahnya. dia berkata: ِ ِ ِ ْ َ ْ‫َ ِ َ َ ْ رَ َ ٍ ر‬ ِْ ‫حفظْت من النَِّب صلَّى اللَّهُ علَْيه وسلَّم عشر كعات كعتَ ْي قَ ْبل الظُّهر‬ ِّ ِ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ‫وكعتَ ْي بَعدها‬ َ َ ْ ِ ْ َ ْ‫َر‬ َ ِ ِ ِ ْ َ ْ ِ ْ ْ‫ر‬ ِ ْ َ ْ‫ِ ر‬ ‫وكعتَ ْي بَعد الْمغرب ِِف بَْيتِه وكعتَ ْي بَعد الْعِشاء ِِف بَْيتِه وكعتَْي قَ ْبل‬ َ َ ْ ِ ْ َ ْ‫ِ َر‬ َ ََ َ َ َ َ َ .

 Keutamaannya Bagi mereka yang mengerjakan solat Ba’diyah Isyak ini. Kitab al-Jumu’ah. no: 1180. kemudian baginda masuk ke dalam rumahku lalu bersolat dua rakaat. kemudian baginda keluar lalu bersolat (Zuhur) bersama orang ramai. Sila rujuk hadis daripada Ummu Habibah radhiallahu’ anha yang telah penulis paparkan pada awal perbahasan tentang solat rawatib. Baginda bersolat Isyak dengan orang ramai.sebelum solat Subuh.. Baginda bersolat Maghrib dengan orang ramai. kemudian baginda masuk . – Hadis riwayat Imam al-Bukhari dalam Shahihnya. َّ‫فَقالَت كان يُصلِّي ِف بَْيَت قَ ْبل الظُّهر أَربَعا ُثَّ ُيُْج فَيُصلِّي بِالنَّاس ُث‬ ُ ِ َ ُ‫َ ْ َ َ َ ِ ِ َ ْ ِ ْ ً ُ َ ر‬ ِ ْ َ ْ‫َ ر‬ ‫يَدخل فَيُصلِّي كعتَ ْي‬ َ ُُْ َ ِ ِ ِ َ َ ِ ْ َ ْ‫وَ َ َ ِ ِ َ ْ ِ َ ُ ْ ُ ُ َ ر‬ َ‫َكان يُصلِّي بالنَّاس الْمغرب ُثَّ يَدخل فَيُصلِّي كعتَ ْي ويُصلِّي بالنَّاس الْعشاء‬ َ ِ ْ َ ْ‫ْ ُ ِ َ ر‬ .‫ويَدخل بَْيَت فَيُصلِّي كعتَ ْي‬ َ ُ َ Maksudnya: Lalu dia (‘Aisyah radhiallahu’ anh) berkata adalah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersolat di rumahku sebelum Zuhur empat rakaat.  Tatacara Perlaksanaannya Serta Hukum-Hukum Berkaitan  Jumlah Rakaat dan Waktu Perlaksanaannya Ianya didirikan setelah mengerjakan Solat Isyak sebanyak dua rakaat dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengerjakan solat ini di rumah.. kemudian baginda masuk ke rumahku dan bersolat dua rakaat. maka Allah Subhanahu wa Ta’ala akan menyediakan baginya sebuah rumah di syurga.

Mendirikan Solat Sunat Mutlak.ke dalam rumahku lalu bersolat dua rakaat.Hadis riwayat Imam Muslim dalam Shahihnya. ii. iii. Adakah disyari’atkan Solat Qabliyah Jumaat? Solat Ba’diyah Jumaat. iv.. no: 730. Kitab Sholaatil Musaafiriin wa Qashruhaa. Azan untuk solat Jumaat hanya sekali. .  Ringkasan tatacara mengerjakan Solat Rawatib Ba’diyah Isyak Rakaat Pertama 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Berniat di dalam hati untuk mengerjakan solat Ba’diyah Isyak Takbiratul Ihram Doa Iftitah Membaca surah al-Fatihah Membaca Surah al-Qur’an Rukuk Iktidal Sujud Duduk antara dua sujud Sujud kali kedua Bangun untuk rakaat kedua Rakaat Kedua 1) 2) 3) Ulang seperti rakaat pertama dari nombor (4) hingga (10) Duduk untuk tahiyyat akhir Memberi salam ke kanan dan ke kiri 5) SOLAT RAWATIB UNTUK SOLAT JUMAAT Berkaitan dengan solat rawatib ketika solat Jumaat penulis akan membahagikan perbincangan kepada empat topik besar iaitu: i.

bahawa duduk imam itu memutuskan bertasbih. Tatkala ‘Umar telah datang dan duduk atas mimbar dan juruazan melakukan azan. lalu tiada seorangpun yang berkatakata sehingga diselesaikan oleh ‘Umar akan khutbah itu seluruhnya. yang mengatakan dikhabarkan kepada saya oleh Ishak bin Abdullah. ms. Dan tiada seorangpun yang berbicara. lalu mereka itu berkata-kata. nescaya mereka itu diam. Mereka itu berbincang-bincang pada hari Jumaat dan ‘Umar duduk atas mimbar. – Rujuk kitab al-Umm (Kitab Induk) karya Imam al-Syafi’i. bahawa dia mengkhabarkan kepadanya. Dikhabarkan kepada kami oleh Malik daripada Ibnu Syihab. Sehingga apabila juruazan sudah diam. Mendirikan Solat Sunat Mutlak Mendirikan solat sunat Mutlak pada hari Jumaat iaitu sebelum imam naik ke mimbar dan azan dilaungkan merupakan satu amalan yang agak asing bagi kebanyakan umat Islam di Malaysia. disampaikan hadis kepada saya oleh Tsa’labah bin Abi Malik. jilid 2. selain Jumaat. yang mengatakan. daripada Ibnu Syihab.pen) sehingga datanglah ‘Umar bin alKhatthab. mereka duduk berbincang-bincang. bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang solat pada tengahari. 21. Apabila juruazan sudah diam. daripada Tsa’labah bin Abi Malik. Hal ini tidak sepatutnya berlaku kerana Imam al-Syafi’i rahimahullah telah memperjelaskan tentang kewujudan solat sunat Mutlak ini di dalam kitabnya al-Umm. daripada Sa’id al-Maqburi. daripada Ibnu Abi Dzi’b. Disampaikan hadis kepada saya oleh Ibnu Abi Fudaik. Dan perkataan imam itu memutuskan perkataan orang-orang yang hadir. Lazimnya mereka lebih terbiasa untuk mengerjakan solat sunat Qabliyah Jumaat berbanding solat sunat Mutlak ini sehinggakan sesetengah pihak akan terpinga-pinga apabila disebut solat sunat Mutlak pada hari Jumaat ini. nescaya ‘Umar berdiri. . bahawa mereka itu berada pada zaman ‘Umar bin al-Khatthab radhiallahu’ anh pada hari Jumaat mengerjakan solat (sunat Mutlak . Beliau telah menyatakan: Dikhabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad. sehinggalah gelincir matahari. daripada Abu Hurairah. Apabila dibacakan iqamah untuk solat dan ‘Umar turun.

Maka perhatikanlah akan hal ini wahai pembaca yang budiman. Jakarta. hingga imam keluar. – Rujuk Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani. juga tidak ditentukan waktunya. Sekian kata-kata Imam al-Syafi’i rahimahullah. nescaya diam dengan memperhatikan. 2002) ms. Najla Press. Maka solat sunat Mutlak ini dilakukan sebelum diserukan azan solat Jumaat sebanyak dua rakaat-dua rakaat tanpa batasan jumlah yang tertentu.‫ُثَّ يُصلِّي معهُ غُفر لَهُ ما بَْي نَهُ وبَْي اْلُمعة األُخرى وفَضل ثَالَثَة أَيَّام‬ َ َ ََ َ ُ ُ ْ َ َْ َ ُ ْ َْ َ . Al-Awjiba an-Naafi’ah ‘an As’ilati Lajnah Masjid al-Jaami’ah. (edisi terjemahan dengan tajuk Solat Jum’at Bersama Rasulullah : Hukum Dan Bid’ah Solat Jumaat.Apabila manusia pergi menghadiri solat Jumaat.  Tentang larangan untuk bersolat pada waktu tengahari sehingga gelincir matahari. ms. Sehingga imam itu sudah mulai berkhutbah.pen) atau lebih dari berkata-kata. Dari ini dapat kita rumuskan bahawa :  Adalah disunnahkan untuk mengerjakan solat sunat mutlak sebelum azan dikumandangkan. Apabila imam telah berada di atas mimbar. Berkenaan dengan solat sunat mutlak ini. Apabila dia telah mula berkhutbah. jilid 2. 60. nescaya mereka itu bersolat. berapa ramaikah umat Islam di Malaysia yang melakukan solat sunat Mutlak yang sememangnya disyari’atkan ini bahkan dianjurkan perlaksanaannya oleh Imam al-Syafi’i rahimahullah sendiri? Dalil tentang solat sunat Mutlak ini adalah sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam: ِ ِ ‫من اغتَسل ُثَّ أَتَى اْلُمعةَ فَصلَّى ما قُ ِّر لَهُ ُثَّ أَنْصت حَّت يَفُغ من خطْبَتِه‬ ُ ََ ْ َْ ُ ْ َ ‫ْ ُ َ َ َ د َ ُ َ َ َ َّ ْ ر‬ ِ ِ ٍ ِ . nescaya dicegah dari mereka itu orang yang telah mengerjakan solat dua rakaat (Tahiyyatul Masjid . – Rujuk kitab al-Umm (Kitab Induk) karya Imam al- Syafi’i. Atau duduk ketika masuk masjid setelah solat Tahiyyatul Masjid atau sebelumnya. Syaikh al-Albani rahimahullah berkata: Dianjurkan bagi orang yang masuk masjid pada hari Jumaat (bila sahaja) untuk mengerjakan solat sunat Mutlak sebelum duduk tanpa terikat dengan bilangan (rakaat – pen). sehingga jadilah imam di atas mimbar. maka khusus untuk hari Jumaat ianya diperbolehkan. 22.

al-Umm (Kitab Induk). Imam al-Syafi’i rahimahullah dalam kitabnya al-Umm telah berkata: Saya (Imam al-Syafi’i) menyukai bahawa azan pada hari Jumaat itu. Sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam: ِ ِ ِ ْ . ketika imam masuk masjid. Berkaitan dengan laungan azan untuk solat Jumaat. maka diampunilah dosa-dosanya yang terdapat di antara Jumaat itu dengan Jumaat berikutnya dan ditambah tiga hari. 15. padahal imam sedang berkhutbah. no: 934. – Rujuk Imam al-Syafi’i.‫إِذا قُ ْلت لِصاحبِك يَوم اْلُمعة "أَنْصت!" واإلمام ُيْطُب فَقد لَغَوت‬ َ ْ َْ ُ َ ُ َِ َ ْ َُ َْ َ َ َ َ Maksudnya: Apabila kamu berkata kepada temanmu di hari Jumaat “Diamlah!”.. lalu juruazan melaksanakan azan. sewajarnya kita mengulas terlebih dahulu persoalan tentang azan untuk solat Jumaat. no: 857.Maksudnya: Barangsiapa mandi pada hari Jumaat kemudian mendatangi solat Jumaat dan bersolat sekadar kemampuannya.Hadis riwayat Imam Muslim dalam Shahihnya. . lalu imam itu berdiri. . Kitab al-Jumu’ah.  Berbicara ketika azan dikumandangkan adalah tidak mengapa dan yang diharamkan adalah berbicara ketika imam sudah memulakan khutbahnya. maka engkau telah melakukan perbuatan sia-sia. Dan dia duduk pada tempatnya yang dia berkhutbah. Tiada lebih dari demikian. Apabila telah selesai (azan tersebut – pen). lalu membaca khutbah.  Azan Untuk Solat Jumaat Hanya Sekali Sebelum kita meneruskan perbahasan tentang solat Qabliyah Jumaat. ms. Kitab al-Jumu’ah.. lalu dia bersolat bersamanya.Hadis riwayat Imam alBukhari dalam Shahihnya. serta dia diam mendengarkan khutbah imam sehingga selesai. Setelah Imam berkhutbah tidak dibenarkan lagi bagi para makmun mengerjakan apa jua jenis solat sunat kecuali bagi mereka yang belum mengerjakan solat sunat dua rakaat Tahiyyatul Masjid.Apabila imam telah berbuat demikian. jilid 2. .

jumlah umat Islam di kota Madinah al-Munawwarah semakin ramai. jilid 2. dia berkata: . ms. rumah-rumah mereka semakin jauh dari Masjid Nabawi dan kedaan kota semakin sibuk dan pesat membangun. Manapun (antara –pen) orang yang dua (iaitu Uthman atau Muawiyah – pen) yang mengadakan (azan kedua tersebut – pen). 15-16. Dari kenyataannya itu dapat kita rumuskan bahawa :  Pada zaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam Khalifah Abu Bakar al-Siddiq. Dan mengatakan: azan kedua itu diadakan oleh Muawiyah – dan Allah Subhanahu wa Ta’ala lebih mengetahui. Tempat yang bernama al-Zaura’ ini terletak di tengah-tengah kota Madinah. daripada al-Sa’ib bin Yazid: bahawa adalah permulaan bagi azan itu bagi Jumaat. – Rujuk Imam al-Syafi’i. Oleh itu azan pertama itu tidak dilakukan di Masjid Nabawi yang kekal dengan hanya satu azan sahaja oleh seorang tukang azan. yang mengatakan: Dikhabarkan kepada saya oleh orang yang dapat dipercayai. Maka beliau memerintahkan satu lagi azan dilaungkan sebelum masuk waktu solat Jumaat di sebuah ruangan pasar miliknya bernama al-Zaura’ bertujuan untuk orang ramai yang sibuk dengan urusan harian bersiap sedia untuk mengerjakan solat Jumaat.Dikhabarkan kepada kami oleh al-Rabi’. Khalifah Uthman al-Affan radhiallahu’ anh telah berijtihad bahawa laungan azan untuk solat Jumaat yang dikumandang hanya sekali di Masjid Nabawi sudah tidak memadai untuk memanggil orang ramai solat berjemaah di masjid. al-Umm (Kitab Induk). azan untuk solat Jumaat hanya dikumandangkan satu kali iaitu setelah imam memasuki masjid dan duduk atas mimbar. yang mengatakan: Dikhabarkan kepada kami oleh al-Syafi’i. Tatkala masa Khalifah Uthman dan orang semakin ramai lalu Uthman menyuruh dengan azan kedua. daripada al-Zuhri. Abu Bakar dan ‘Umar. ketika imam duduk atas mimbar pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Daripada al-Sa’ib bin Yazid radhiallahu’ anh. Maka tetaplah urusannya atas yang demikian. maka keadaan yang pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam adalah saya (Imam al-Syafi’i) lebih menyukai. ‘Atha’ menentang bahawa Uthman yang mengadakan azan kedua itu. Tetapi pada zaman Khalifah Uthman al-Affan radhiallahu’ anh. Khalifah ‘Umar al-Khatthab radhiallahu’ anhum. Sekian kata-kata Imam al-Syafi’i rahimahullah. Disebabkan oleh perkembangan tersebut. Lalu dilaksanakan azan itu.

Iqamah juga dikenali sebagai azan maka maksud tiga azan dalam hadis ini adalah dua kali azan yakni di al-Zaura’ dan Masjid Nabawi dan sekali Iqamah sejurus sebelum melaksanakan solat Jumaat. (begitulah) pada zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. menurut Syaikh Abu Ubaidah Masyhur: Sebab yang mendorong Uthman untuk melakukan azan dua kali sudah tidak ada lagi pada zaman sekarang ini. Selain itu bukankah azan pada zaman sekarang telah dimasukkan di dalam pembesar suara. . Oleh kerana itu mereka menghadapi kesulitan untuk mendengar suara azan yang dikumandangkan dari pintu masjid. Abu Bakar dan ‘Umar radhiallahu’ anhuma. Adapun kota yang sudah banyak masjidnya. Padahal jumlah penduduk terlalu ramai dan tempat tinggal sangat berjauhan. Sebab dulu Uthman berada di sebuah kota yang sangat besar seperti al-Madinah al-Munawwarah dengan hanya satu masjid di dalamnya.Hadis riwayat Imam al-Bukhari dalam Shahihnya.‫علَى الزوراء‬ َ َْ Maksudnya: Seruan (azan) pada hari Jumaat pada mulanya (dilakukan) apabila Imam duduk di atas mimbar. Kitab al-Jumu’ah. maka orang tidak perlu lagi untuk berjalan jauh-jauh ketika hendak menghadiri solat Jumaat. Berkaitan dengan faktor yang menyebabkan Saidina Uthman radhiallahu’ anh mengarahkan diserukan azan pertama di al-Zaura’. Namun tatkala manusia bertambah ramai pada (zaman ‘Uthman radhiallahu’ anh).ِ ِ ِ ‫كان النِّداءُ يَوم اْلُمعة أَولُهُ إِذا جلَس اإلمام علَى الْمْنَب علَى عهد النَِّب‬ َ ُ َ ِ َ َ َ َّ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ِّ ِ ْ َ َ َِ ِ ‫صلَّى اللَّهُ علَْيه وسلَّم‬ َ َ ََ َ ِ ُ ِ ٍ ِ ‫وأَِب بَكر وعُمر رضي اللَّهُ عْن هما فَلَما كان عُثْمان رضي اللَّهُ عْنهُ َكثُر‬ َ‫َ و‬ َ َ َّ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ْ َ ‫النَّاس زاد النِّداءَ الثَّالِث‬ َ ََ ُ َ ِ َّ . no: 912. beliau menambahkan seruan ke tiga di atas al-Zaura’. Maka azan dua kali yang diupayakan oleh .

Kesimpulannya.a. Jakarta 2001). 344. ms. – Rujuk Syaikh Wahid Abdussalam Bali.w. maka azan awal di dalam keadaan ini tidak diperlukan lagi. Al-Kalimat al-Nafi’ah fil Akhtha’ asy-Sya’iah (edisi terjemahan dengan tajuk 474 Kesalahan Dalam Akidah & Ibadah Beserta Koreksinya. dia berkata: ِ ِ ُ ِ ‫كان بِالَل يُؤ ِّن إِذا جلَس رسول اللَّه صلَّى اللَّهُ علَْيه وسلَّم علَى الْمْنَب يَوم‬ َ َ ََ َ َ ْ َِ َ ُ َ َ َ َ ُ ‫َ َ ٌ َذ‬ ِ ْ ‫اْلُمعة‬ َُ . Pustaka Azzam. dan tidak pula di rumah-rumah mereka terdapat radio dan sejenisnya dari saranasarana komunikasi moden yang dengannya mereka boleh mengetahui masuknya waktu solat Jumaat. Ini sebagaimana dikatakan oleh al-Sa’ib bin Yazid radhiallahu’ anh.Uthman tidak perlu lagi dikerjakan. Jakarta 2005). – Rujuk Abu Ubaidah Mashur bin Hassan. Menurut Imam al-Syafi’i r.h mencontohi Rasulullah s. maka disyari’atkan agar muadzin mengumandangkan azan kepada mereka di tempat tinggi beberapa waktu sebelum waktu Jumaat yang cukup agar mereka dapat bersiap-siap untuk menunaikan solat Jumaat Adapun jika manusia memiliki jam yang dapat memberitahukan waktu kepada mereka. sekarang ini sudah cukup mengumandangkan azan sekali sahaja. Azan itu hendaklah dilakukan ketika imam keluar dan mula naik ke atas mimbar. bahawa menurut kami.a. ketika itu hanya mencukupkan dengan satu azan pada saat khatib naik mimbar . ms. penduduknya tidak memiliki jam untuk memberitahukan kepada mereka bahawa waktu (untuk solat) Jumaat sudah dekat. Darul Haq. atau di masjid terdapat pembesar suara yang boleh memperdengarkan kepada manusia di rumah-rumah dan tempat kerja mereka. Sebaiknya.. Menurut Syaikh Wahid Abdussalam Bali senario yang memungkinkan untuk melaungkan azan dua kali untuk solat Jumaat pada zaman sekarang adalah seperti berikut: Jika sekarang ada sebuah kampung yang tidak memiliki pembesar suara untuk menguatkan suara azan. seperti yang dikerjakan pada zaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. telah duduk di atas mimbar. 385.. adalah lebih beliau sukai iaitu mengekalkan dengan hanya satu laungan azan sahaja sepertimana ketika Nabi s. Al-Qawl al-Mubiin fii Akhthaa’ al-Musholliin (Edisi terjemahan dengan tajuk Koreksi Total Ritual Solat.w.

ms. dan dia iqamah bila baginda telah turun. tidak terdapat solat sunat Qabliyah Jumaat. Telah berkata al-Hafidz al-‘Iraqi rahimahullah berkaitan dengan hal ini: Tidak diriwayatkan daripada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bahawa baginda pernah solat sunat sebelum solat Jumaat. terus . Sebaik sahaja tukang azan selesai melaungkan azan.‫فَِإذا نَزل أَقَام‬ َ ََ َ Maksudnya: Bilal menyerukan azan bila Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah duduk di atas mimbar. Kitab al-Jumu’ah. Al-Awjiba an-Naafi’ah ‘an As’ilati Lajnah Masjid al-Jaami’ah. Wahai pembaca yang budiman. kerana baginda keluar untuk solat Jumaat lalu Bilal azan di hadapannya kemudian berkhutbah. ketahuilah bahawa inilah mazhab sebenar Imam al-Syafi’i rahimahullah tentang jumlah azan untuk solat Jumaat.. maka kita juga boleh simpulkan bahawa pendapat yang lebih tepat adalah tidak disyari’atkan untuk mengerjakan solat sunat Qabliyah sesudah azan kerana tidak ada ruang waktu untuk mendirikannya. Maka ketika ini semua makmum wajib diam dan menumpukan perhatian kepada khutbah imam. imam akan membacakan khutbahnya. apabila Bilal selesai melaungkan azan. Ibnu Qayyim rahimahullah pula telah berkata: Apa yang perlu dicatat.Dinukil dari kitab Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani. Ini disebabkan. no 1377. 43-44.  Adakah Disyari’atkan Solat Qabliyah Jumaat? Setelah kita fahami bahawa yang lebih bertepatan dengan sunnah baginda shallallahu ‘alaihi wasallam dan mazhab sebenar Imam al-Syafi’i rahimahullah berkaitan dengan azan pada hari Jumaat adalah dengan dikumandangkan sekali sahaja. maka Nabi s.Hadis riwayat Imam al-Nasa’i dalam Sunannya. hadis.a. maka imam akan bangun dan memulakan khutbahnya. . Ini adalah kerana sebaik sahaja selesai azan.w. .

Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dalam Sunannya. Imam Ibnu Qayyim. Dan sekiranya ada yang menyatakan bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam solat sunat di rumahnya. Tambahan pula hadis-hadis tentang solat Qabliyah Jumaat tidak ada yang sah daripada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam Hadis yang sering dipergunakan untuk menjustifikasikan solat Qabliyah Jumaat adalah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan alThabraniy rahimahullah iaitu: . Inilah yang terjadi. al-Hafidz Ibnu Hajar dan Imam al-Albani rahimahullah sehingga taraf hadis ini adalah berstatus dha’if jiddan (sangat lemah). – Rujuk Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. ms. tetapi sanad hadis ini dha’if (lemah). no: 12674. . Ulamak hadis telah bersepakat bahawa hadis dha’if Jiddan tidak boleh dijadikan sandaran untuk menetapkan hukum. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah iaitu seorang tokoh ulamak hadis bermazhab Syafi’i juga telah berkata: Ada juga hadis yang menyebutkan disunnahkan melaksanakan solat sunat sebelum (Qabliyah) Jumaat.‫كان يُصلِّي قَ ْبل اَْلُمعة أَربَعا وبَعدها أَربَعا الَ يُفصل ِِف ْيء مْن هن‬ َّ ُ ِ ٍ ْ َ ُ َ ْ ً ْ َ َ ْ َ ً ْ َ ُ ْ َ َ َ َ Maksudnya: Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam selalu solat sebelum (Qabliyah) Jumaat empat rakaat dan sesudah (Ba’diyah) sebanyak empat rakaat. Imam al-Zayla’iy. 47. baginda tidak memisahkan di antara empat rakaat itu (dengan salam). Tetapi tidak ada seorang pun daripada para isteri baginda yang meriwayatkan sebegitu. maka tentu telah datang riwayat daripada isteri-isteri baginda akan hal tersebut. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah oleh al-Bazzar: . Namun begitu perawi-perawi dalam sanad hadis ini telah dikritik hebat oleh ulamak hadis seperti Imam Ahmad. Imam al-Nawawi.menyampaikan khutbah tanpa ada selang waktu. no: 1119 dan Imam al-Thabraniy dalam kitab al-Mu’jam Kabir. Maka bagaimana mungkin ada anggapan bahawa setelah Bilal azan mereka bangkit untuk mendirikan solat sunat dua rakaat. Mukhtashar Zaadul Ma’ad. Imam al-Bushiriy. Kitab Iqamah alShalah wa al-Sunnah Fiha.

Jilid 5. Setelah mengetahui kelemahan hadis solat Qabliyah Jumaat ini. 210-211 ketika mengsyarah no: 937. – Rujuk Al-Hafidz Ibnu Hajar al-’Asqalani. bahawa hadis ini adalah hadis yang batil. maka penulis ingin menganjurkan kepada para pembaca yang budiman untuk meninggalkannya dan menggantikannya pula dengan melaksanakan solat sunat Mutlak seperti yang telah diperjelaskan sebelum ini . Imam alNawawi mengatakan dalam kitab al-Khulashah.” Hadis serupa daripada ‘Ali yang diriwayatkan oleh Atsram dan Thabraniy dalam kitab al-Ausath: .” Akan tetapi dalam silsilah sanad riwayat ini terdapat Muhammad bin Abdurrahman al-Sahmi. Hadis ini juga disebutkan daripada Ibnu Mas’ud dan silsilah sanadnya lemah dan terputus.‫كان يُصلِّي قَ ْبل اَْلُمعة أَربَعا وبَعدها أَربَعا‬ ً ْ َ َْ َ ً ْ َُ ْ َ َ َ َ Maksudnya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaksanakan solat sunat sebelum (Qabliyah) solat Jumaat empat rakaat dan setelahnya empat rakaat.. Atsram mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis yang lemah. Fathul Baari. akan tetapi dengan tambahan ‫“ الَ يُفصل ِِف ْيء مْن هن‬Baginda tidak memisahkan empat rakaat itu (dengan َّ ُ ِ ٍ ْ َ ُ َ ْ salam)”. Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang lemah. dan empat rakaat setelah solat Jumaat. dan dia adalah orang yang dha’if (lemah) menurut Imam al-Bukhari dan lainnya. Daripada Ibnu ‘Abbas juga disebutkan hadis yang serupa. ms.‫كان يُصلِّي قَ ْبل اَْلُمعة كعتَ ْي وبَعدها أَربَعا‬ ً ْ َ َ ْ َ ِ ْ َ ْ‫َ ْ ُ َ ر‬ َ َ َ َ Maksudnya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaksanakan solat sunat dua rakaat sebelum (Qabliyah) solat Jumaat.

.Hadis riwayat Imam Muslim dalam Shahihnya.Hadis riwayat Imam al-Nasa’i. Berkaitan dengan solat sunat Ba’diyah (sesudah) Jumaat maka telah sepakat di kalangan ulamak bahawa ianya disyari’atkan. no: 881. Kitab alJumu’ah. .memandangkan solat sunat Mutlak tersebut memang sahih ada contohnya daripada baginda shallallahu ‘alaihi wasallam dan juga merupakan mazhab sebenar Imam al-Syafi’i rahimahullah. maka hendaklah bersolat empat rakaat sesudah (solat) Jumaat. dia berkata: ِ ِ ُ َ َ ِ ْ َ ْ‫َ ِ َ َ ْ َ ْ َ ِ ر‬ .‫كان رسول اللَّه صلَّى اللَّهُ علَْيه وسلَّم يُصلِّي بَعد اْلُمعة كعتَ ْي ِِف بَْيتِه‬ َ َُ َ َ َ ُ Maksudnya: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersolat dua rakaat sesudah (solat) Jumaat dua rakaat di rumahnya.  Ringkasan Tatacara Mengerjakan Solat Ba’diyah Jumaat A) Tatacara Solat Rawatib Zuhur Dua Rakaat . bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: . Daripada Ibnu ‘Umar (radhiallahu’ anh). Ianya boleh dilaksanakan dengan dua rakaat atau empat rakaat setelah kita menyelesaikan solat Jumaat dan yang afdal ianya dikerjakan di rumah. Kitab al-Jumu’ah.  Solat Ba’diyah Jumaat.‫إِذا صلَّى أَحدكم اْلُمعةَ فَ ْليُصل بَعدها أَربَعا‬ ً ْ َ َ ْ ِّ َ َُ ْ ْ ُُ َ َ َ Maksudnya: Barangsiapa di antara kamu yang hendak bersolat. dalam Sunannya. no: 1411. Daripada Abu Hurairah radhiallahu’ anh.

Rakaat Pertama 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Berniat di dalam hati untuk mengerjakan solat Qabliyah / Ba’diyah Zuhur Takbiratul Ihram Doa Iftitah Membaca surah al-Fatihah Membaca Surah al-Qur’an Rukuk Iktidal Sujud Duduk antara dua sujud Sujud kali kedua Bangun untuk rakaat kedua .Rakaat Pertama 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Berniat di dalam hati untuk mengerjakan solat Ba’diyah Jumaat Takbiratul Ihram Doa Iftitah Membaca surah al-Fatihah Membaca Surah al-Qur’an Rukuk Iktidal Sujud Duduk antara dua sujud Sujud kali kedua Bangun untuk rakaat kedua Rakaat Kedua 1) 2) 3) Ulang seperti rakaat pertama dari nombor (4) hingga (10) Duduk untuk tahiyyat akhir Memberi salam kanan dan kiri B) Tatacara Solat Ba’diyah Jumaat Empat Rakaat Boleh dilaksanakan seperti solat Ba’diyah Jumaat dua rakaat di atas sebanyak dua kali ataupun dengan sekaligus mengerjakan empat rakaat dengan dua tahiyyat seperti di bawah.

Maghrib dan Isyak maka ianya termasuk dalam solat sunat yang tidak mu’akkad. Di samping itu terdapat juga hadis khusus yang meriwayatkan anjuran untuk mengerjakan solat Qabliyah Asar sebanyak empat rakaat malah bagi mereka yang mengerjakannya akan dikasihi .َ‫بَْي كل أَذانَْي صالٌَ ثَالَثًا لِمن ْاء‬ ‫ْ َ ُ ِّ َ ْ ِ َ ة‬ َ َْ Maksudnya: Di antara setiap dua azan (iaitu azan dan iqamah) ada solat (sunat) – baginda mengulanginya hingga tiga kali.bagi yang menghendakinya. – Hadis riwayat Imam al-Bukhari dalam Shahihnya. no 624.Rakaat Kedua 1) 2) 3) Ulang seperti rakaat pertama dari nombor (4) hingga (10) Duduk untuk tahiyyat awal Bangun untuk rakaat ketiga Rakaat Ketiga 1) 2) Ulang seperti rakaat pertama dari nombor (4) hingga (10) Bangun untuk rakaat keempat Rakaat Keempat 1) 2) 3) Ulang seperti rakaat pertama dari nombor (4) hingga (10) Duduk untuk tahiyyat akhir Memberi salam ke kanan dan ke kiri 6) SOLAT RAWATIB GHAIRU MU’AKKAD Berkaitan solat Rawatib Qabliyah Asar. Maka mengerjakannya termasuklah amalan-amalan sunat yang terpuji. Kitab al-Azaan. Dalil disyariatkan solat-solat tersebut adalah keumuman sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam: .

no: 430. Berkaitan solat Qabliyah Maghrib telah diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiallahu’ anh. dia berkata: ‫وسلَّم‬ َ ََ ِ ِ ْ ِ ‫كان الْمؤ ِّن إِذا أَذَّن قَام نَاس من أَصحاب النَِّب صلَّى اللَّهُ علَْيه‬ َ َ ِّ ِ َ ْ ٌ َ َ َ ُ ‫َ َ ُ َذ‬ ِ ِ ‫يَْبتَدرون السواري‬ َ َ َّ َ ُ ِ ْ َ ْ‫َ ِ َ ُ َ َ َ َ َ الر‬ ‫حَّت ُيُْج النَِّب صلَّى اللَّهُ علَْيه وسلَّم وهم كذلِك يُصلُّون كعتَ ْي قَ ْبل‬ َّ َ ُّ ِ َ ‫َ َّ َ ر‬ ْ َ َ َ َ ِ ِْ ‫الْمغرب‬ َ ‫وَلْ يَكن بَْي األَذان واإلقَامة ْيءٌ. Daripada Ibnu ‘Umar radhiallahu’ anh.‫َلْ يَكن بَْي نَ هما إِال قَلِيل‬ ٌ Biasanya apabila muadzdzin (juru azan) mengumandangkan azan. maka para sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berdiri dan segera menghampiri tiang-tiang (untuk dijadikan sutrah) sampai Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam keluar sedang mereka dalam keadaan . Kitab al-Sholaah. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ِ . – Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi dalam Sunannya.oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. قَال عُثْمان بْن جبَ لَةَ وأَبُو داود عن‬ َ َِ ِ َ ِ َ َْ ْ ُ ََ ْ َ َُ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ :َ‫ْعبَة‬ ُْ َّ َ ُ ْ ُ َ .‫رحم اللَّهُ امرأً صلَّى قَ ْبل الْعصر أَربَعا‬ ً ْ ِْ َ َ َ َْ َ َ Maksudnya: Allah akan mengasihi orang yang mengerjakan solat empat rakaat sebelum Asar.

‘Utsman bin Jabalah dan Daud meriwayatkan daripada Syu’bah: Tiada (jarak) antara keduanya kecuali sebentar. Fathul Baari. – Hadis riwayat Imam alBukhari dalam Shahihnya.demikian. no: 625 Berkenaan dengan solat Qabliyah Maghrib ini al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata: Saya (iaitu Ibnu Hajar) katakan bahawa seluruh dalil menunjukkan bahawa solat dua rakaat sebelum (Qabliyah) Maghrib dilaksanakan secara ringkas (ringan) seperti solat sunat Fajar. Mereka solat dua rakaat sebelum (Qabliyah) Maghrib. ms. Kitab al-Azaan. Tiada (yakni jarak waktu yang singkat) sesuatu di antara azan dan iqamah. Apabila suatu waktu itu lebih mulia. Hikmah dianjurkan solat sunat dua rakaat tersebut adalah sebagai harapan agar doanya dimakbulkan. jilid 4. sebab doa di antara azan dan iqamah tidak ditolak (mustajab). 89 . maka pahala ibadah yang dikerjakan pada waktu tersebut akan lebih banyak – al- Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqalani.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful