Tatabahasa : Kata Nama Am, Kata Nama Khas, Kata Ganti Nama Nota 1.

Kata nama terbahagi kepada kata nama am dan kata nama khas. 2. Kata nama am ialah kata yang merujuk kepada nama manusia, binatang, benda, tempat, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya secara umum. 3. Kata nama khas ialah kata yang merujuk kepada nama manusia, binatang, benda, tempat, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya secara khusus.

4. Kata ganti nama terbahagi kepada dan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk. 5. Kata ganti nama diri pula terbahagi kepada kata ganti nama diri tanya dan kata ganti nama diri orang. 6. Perhatikan rajah yang berikut: