Pandangan Islam Tentang Pendidikan

Pandangan Islam tentang pendidikan dapat dirumuskan Bahawa belajar merupakan perintah utama dari agama Islam, hal ini tercermin pada ayat yang pertama sekali diturunkan dalam surat al 'Alaq ayat 1-4.Ertinya: Bacalah dengan nama tuhanmu yang telah menciptakan, yakni telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah dengan nama tuhanmu yang Maha Mulia, yang telah mengajarkan dengan pena, yakni telah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Membaca juga menjadikan sesesorang itu banyak pegetahuan disamping menguatkan mental, dengan membaca juga menjadikan pemikiran dan daya kreatif individu mantap. Membaca merupakan satu cara mewujudkan sistem perhubungan dan sosial, kerana dengan membaca membolehkan kita mengetahui budaya masyarakat lain.

Ilmu dan orang berilmu sangat dihargai dalam Islam. Pandangan Islam terhadap ilmu bukan hanya terkandung dalam ajaran tetapi juga terbukti dalam sejarah, terutama sejarah klasik Islam. Dalam al Qur'an disebutkan bahawa orang mu'min yang berilmu dilebihkan derajatnya (Q/58:11). Mereka juga diberi gelar ulu al albab, ulu an nuha, ulu al abshar, dan zi hijr.(Q/39:9, Q/59:2, Q/20:54). Memilih ilmu berbanding harta adalah merupakan keputusan yang tepat dan menguntungkan, baik secara moral mahupun material. Ketika Nabi Sulaiman ditawarkan Allah SWT untuk memilih ilmu, harta atau kekuasaan, Sulaiman memilih ilmu, dan dengan ilmu maka ia kemudian memperoleh harta dan kekuasaan. Ali bin Abi Talib pernah berkata bahwa ilmu bisa menjagamu, sedangkan harta, engkaulah yang harus menjaganya. Harta jika diberikan kepada orang lain maka harta itu berkurang, tetapi ilmu semakin kerap diberikan kepada orang justeru semakin bertambah. Hadis Riwayat Al turmizi ada menceritakan bahawa “barang siapa memilih jalur ilmu maka Allah akan memudahkan jalan baginya ke syurga” dalam hadis yang lain pula ada menerangkan “Kelak di akhirat, manusia tidak akan terlepas sbelum dipertangungjawabkan empat hal,(1) tentang umurnya, untuk berbuat apa saja, (2) tentang masa mudanyya untuk mempersiapkan apa saja, (3) tentang ilmunya, seberapa jauh ia mengamalkannya, dan (4) tentang harta, darimana ia memperoleh dan untuk apa harta itu digunakan. Orang 'alim yang tidak mengamalkan ilmunya, secara moral dosanya lebih besar dibanding orang kafir (yang memang tidak memiliki ilmu). Orang 'alim yang tidak mengamalkan ilmunya, akan disiksa lebih dahulu (di akhirat) sebelum siksaan bagi penyembah berhala

Pendidikan harus diorientasikan ke masa depan, untuk membantu dan mengantisipasi perkembangan akan datang. Islam memandang ilmu sebagai suatu yang amat penting, kerana dengan berilmu manusia akan diangkat darjatnya oleh Allah s.w.t. islam juga menyuruh umatnya supaya mendidik anak-anak mereka ketika masih kecil lagi.

I. sehingga bermanfaat bagi kepentingan individu dan masyarakat (Materi Pelatihan Pandita Penatar MBI. Makna dan Tujuan Pendidikan Selaras dengan tujuan untuk membebaskan manusia dari penderitaan yang disebabkan oleh kebodohan. singkirkan dosa inidan jadilah orang yang tidak melakukan dosa” (Dhp. perlu diingat bahwa ajaran agama Buddha dalam mencapai kebenaran tertinggi kebangkitan dari kebodohan untuk mencari pengetahuan penuh . dagingnya bertambah tetapi kebijaksanaannya tidak berkembang” (Dhp.21). sedangkan pendidik disebut paedagog dan ilmu pendidikan disebut paedagogiek. Sang Buddha mengajar para dewa dan manusia dengan berbagai macam ilmu dengan tujuan untuk membebaskan mereka dari penderitaan. Pendidikan merupakan usaha yang disengaja dan terencana untuk mendorong seseorang belajar dan bertanggungjawab. yang dalam arti luas pendidikan merupakan hidup itu sendiri (dan belajar itu seumur hidup). “Yang lebih buruk dari semua dosa adalah kebodohan. Kebodohan merupakan dosa yang paling buruk. Keinginan (tanha) tergantung pada faktor lain yang mendahuluinya. Pemikiran ilmiah bersifat kritis. Buddha menempatkan di urutan pertama kebodohan (avijja).Driyarkara. sebagai proses menyingkirkan kebodohan dan mendewasakan diri menuju kesempurnaan. Menurut Prof.Dr. Sebagai seorang guru. 2001: 1). Tujuan umum pendidikan tak berbeza dengan tujuan penyebaran agama sebagaimana yang diamanatkan oleh Buddha kepada enam puluh orang arahat.N. Mereka mengemban misi atas dasar kasih sayang. metodis dan sistematis. sikap dan tingkah laku. keselamatan dan kebahagiaan bagi orang banyak (Vin. tidak didasarkan pada . Karena mendatangkan kebaikan ini. Namun. pendidikan adalah salah satu jalan untuk mencapainya. pengetahuan. Perbuatan mendidik disebutpaedagogi.243). Pendidikan adalah penerusan nilai. Penderitaan bersumber pada keinginan rendah (tanha). 4). demi kebaikan. mengembangkan diri atau mengubah perilaku. membawa kesejahteraan. ilmu pendidikan adalah pemikiran ilmiah tentang realitas yang disebut mendidik dan dididik. Belajar merupakan jalan satu-satunya untuk dapat membebaskan diri dari kebodohan. kemampuan. “Orang yang tidak mau belajar akan menjadi tua seperti sapi. Sang Buddha juga menjelaskan pentingnya belajar dalam kehidupan manusia. Para bhikkhu. Dalam rumusan sebab musabab yang saling bergantungan (paticcasamuppada). 152). DASAR FILOSOFIS PENDIDIKAN Sang Buddha adalah guru para dewa dan manusia (Satta Deva Manussanang). memiliki pengetahuan dan ketrampilan merupakan berkah utama (Sn II.Pandangan Budha Ilmu pendidikan berasal dari bahasa Latin yaituPaedagogus yang berarti pemuda yang bertugas mengantar anak ke sekolah serta menjaga anak agar bertingkah laku susial dan disiplin.

pendidikan merupakan suatu cara untuk mengubah pembawaan manusia.22) dengan mengumpamakan Dhamma sebagai rakit yang tidak perlu harus dipikul karena telah berjasa menyeberangkan seseorang. sang Buddha memberikan analogi melalui perumpamaan dalam Alagaddupama Sutta (M. Teori-teori pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli berbeza-beza karana mereka memandang pendidikan dari berbagai sudut pandang. dan Memberi dorongan yang wajar agar dapat meningkatkan pencapaian anak-anak murid dari segi pencarian ilmu kerohanian . Teori pendidikan. Tanggapan peranan serta citra guru adalah. Namun pembawaan itu bukanlah suatu takdir yang tidak dapat dirubah lagi.kemajuan intelek akademis. Kebenaran terakhir juga tidak memerlukan merek agama. Dengan demikian. DASAR PSIKOLOGIS PENDIDIKAN Manusia dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama. setiap orang dilahirkan dengan pembawaan baik dan buruk. pembawaan itu dapat berubah karena adanya pengaruh dari lingkungan. kemudian diambil alih oleh rasul-rasul (apostles). Pandangan Kristian Yesus Kristian merupakan Mahaguru yang menyampaikan segala agama Kristian lebih daripada dua tahun. kaitannya dengan perkembangan anak. dan wali-wali (saints). Membimbing dan membantu murid-murid mereka melengkapi diri dengan yang sedang mereka cari tetapi tidak sepenuhnya.I. Buddhisme memandang. agama hanyalah rakit untuk mengantar ke tujuan. Melindungi muridmurid mereka daripada kumpulan-kumpulan pengaruh negatif atau ajaran-ajaran sesat. Lebih jauh lagi ditunjukkan bagaimana perbuatan pada saat sekarang dapat meniadakan akibat dari perbuatan (karma) lampau. Menunjukkan arah yang tepat agar murid-murid mereka berpeluang menjumpai jalan yang benar dan betul berpandukan ajaran kitab-kitab suci namun tetap diberi kebebasan. Penerimaan ajaran itu dalam praktek yang menuntun para pengikut kepada penerangan sempurna dan tujuan akhir – Nirvana (A Peng: 1990: 7).

2. pakar dalam bidang pengajian kitab suci. Para guru pakar dari segi kitab-kitab suci dan Buddha Hindu . yakni Tok Guru menyampaikan ilmu manakala murid jarang berinteraksi dua hala memandangkan ilmu tersebut benar belaka. Para pelajar berpeluang membahas secara konstruktif. Sesi pengajaran adalah berbentuk induktif.dan eksperimen. Menggunakan variasi teknik pengajaran umpamanya penggunaan jadual.pendidikan Brahmanic dijalankan di rumah seorang guru yang berdasarkan kepada sistem kasta serta dikhaskan untuk divas (Brahmanas dan Kshatriyas) sahaja. 3. Para pelajar dikehendaki menghafal segala yang terkandung dalam Dhamma (kebenaran) dan Vinaya (displin atau pertuturan). Pelajar dikehendaki membuat nota mengenainya.Mencari bahan melalui internet dan perpustakaan mengenai pandangan agama yang berlainan mengenai pendidikan. Agama Islam Pandangan Perspektif sejajar dengan pendidikan tradisional.Dijalankan berulang kali. Pengajian kitab: 1. Penganut memperolehi pahala melalui pemberian hadiah (barangan) dan sokongan moral yang padu. ilustrasi. berkemampuan mengajar kesemua mata pelajaran kepada sekumpulan kecil di bawah jagaan beliau. Zaman purba. 4. Seorang guru berpengetahuan luas. Guru mempunyai kehormatan tertinggi dan berada di kedudukan kedua selepas ibu bapa. Guru dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia.ISL M7-.Teknik hafalan ditekankan.Membuat penaakulan dan mengemukakan idea secara individual. Dianggap role model dan teladan dicontohi serta disanjungi oleh masyarakat sekeliling. Para guru mengajar di sekolah pondok dan madrasah. Mereka dianggap sebagai teladan kepada komuniti setempat kerana mempunyai ilmu yang meluas mengenai doktrin dan displin Buddha.

Pengajian ditamatkan apabila guru berpuas hati terhadap pencapaian pelajar berkenaan.Sikh Kristian berupaya menunjukkan jalan yang benar berdasarkan pengalaman.blogspot. Membimbing dan membantu muridmurid mereka melengkapi diri dengan yang sedang mereka cari tetapi tidak sepenuhya. Noriati A. Guru Nanak adalah pengasas agama Sikh dan merupakan Guru pertama dalam rantaian 10 orang guru.html Siri Pendidikan Guru Falsafah &Pendidikan di Malaysia. 2. Memberi dorongan yang wajar agar dapat meningkatkan pencapaian anakanak murid dari segi pencapaian ilmu kerohanian. Mempunyai ilmu yang lengkap dan komprehensif mengenai kitab-kitab suci.2. Ang Pei Chyi 1 PISMP PC 7.13 11.30AM-12. Guru mempunyai tanggungjawab moral dan professional demi pembentukan murid-murid yang bertanggungjawab apabila dewasa.30PM Sumber:http://irakan06. Yesus Kristus merupakan mahaguru yang menyampaikan segala agama kristian lebih daripada 2 ribu tahun yang lalu. 3. Guru diumpamakan sebagai jambatan yang menghubungkan manusia dengan Tuhan.amalan dan celik akal yang tinggi.Rashid dan rakan-rakan .kemudian diambil alih oleh rasul-rasul (apostles) dan wali-wali *(saints) Tanggapan peranan serta citra guru adalah : 1.com/2010/08/pandangan-agama-terhadap-pendidikan. Menunjukkan arah yang tepat agar murid-murid mereka berpeluang menjumpai jalan yang benar dan betul berpandukan ajaran kitab-kitab suci namun tetap diberi kebebasan. Guru ialah pelita jalan yang akan menunjukkan jalan yang benar kepada murid-muridnya. 4. Melindungi murid-murid mereka daripada kumpulan-kumpulan pengaruh negative dan ajaran-ajaran sesat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful