P. 1
Pandangan Islam Tentang Pendidikan

Pandangan Islam Tentang Pendidikan

|Views: 42|Likes:
Published by Peggy Hung

More info:

Published by: Peggy Hung on Feb 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/01/2013

pdf

text

original

Pandangan Islam Tentang Pendidikan

Pandangan Islam tentang pendidikan dapat dirumuskan Bahawa belajar merupakan perintah utama dari agama Islam, hal ini tercermin pada ayat yang pertama sekali diturunkan dalam surat al 'Alaq ayat 1-4.Ertinya: Bacalah dengan nama tuhanmu yang telah menciptakan, yakni telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah dengan nama tuhanmu yang Maha Mulia, yang telah mengajarkan dengan pena, yakni telah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Membaca juga menjadikan sesesorang itu banyak pegetahuan disamping menguatkan mental, dengan membaca juga menjadikan pemikiran dan daya kreatif individu mantap. Membaca merupakan satu cara mewujudkan sistem perhubungan dan sosial, kerana dengan membaca membolehkan kita mengetahui budaya masyarakat lain.

Ilmu dan orang berilmu sangat dihargai dalam Islam. Pandangan Islam terhadap ilmu bukan hanya terkandung dalam ajaran tetapi juga terbukti dalam sejarah, terutama sejarah klasik Islam. Dalam al Qur'an disebutkan bahawa orang mu'min yang berilmu dilebihkan derajatnya (Q/58:11). Mereka juga diberi gelar ulu al albab, ulu an nuha, ulu al abshar, dan zi hijr.(Q/39:9, Q/59:2, Q/20:54). Memilih ilmu berbanding harta adalah merupakan keputusan yang tepat dan menguntungkan, baik secara moral mahupun material. Ketika Nabi Sulaiman ditawarkan Allah SWT untuk memilih ilmu, harta atau kekuasaan, Sulaiman memilih ilmu, dan dengan ilmu maka ia kemudian memperoleh harta dan kekuasaan. Ali bin Abi Talib pernah berkata bahwa ilmu bisa menjagamu, sedangkan harta, engkaulah yang harus menjaganya. Harta jika diberikan kepada orang lain maka harta itu berkurang, tetapi ilmu semakin kerap diberikan kepada orang justeru semakin bertambah. Hadis Riwayat Al turmizi ada menceritakan bahawa “barang siapa memilih jalur ilmu maka Allah akan memudahkan jalan baginya ke syurga” dalam hadis yang lain pula ada menerangkan “Kelak di akhirat, manusia tidak akan terlepas sbelum dipertangungjawabkan empat hal,(1) tentang umurnya, untuk berbuat apa saja, (2) tentang masa mudanyya untuk mempersiapkan apa saja, (3) tentang ilmunya, seberapa jauh ia mengamalkannya, dan (4) tentang harta, darimana ia memperoleh dan untuk apa harta itu digunakan. Orang 'alim yang tidak mengamalkan ilmunya, secara moral dosanya lebih besar dibanding orang kafir (yang memang tidak memiliki ilmu). Orang 'alim yang tidak mengamalkan ilmunya, akan disiksa lebih dahulu (di akhirat) sebelum siksaan bagi penyembah berhala

Pendidikan harus diorientasikan ke masa depan, untuk membantu dan mengantisipasi perkembangan akan datang. Islam memandang ilmu sebagai suatu yang amat penting, kerana dengan berilmu manusia akan diangkat darjatnya oleh Allah s.w.t. islam juga menyuruh umatnya supaya mendidik anak-anak mereka ketika masih kecil lagi.

21). kemampuan. mengembangkan diri atau mengubah perilaku. 4). Karena mendatangkan kebaikan ini. pengetahuan.I.Pandangan Budha Ilmu pendidikan berasal dari bahasa Latin yaituPaedagogus yang berarti pemuda yang bertugas mengantar anak ke sekolah serta menjaga anak agar bertingkah laku susial dan disiplin. Sang Buddha mengajar para dewa dan manusia dengan berbagai macam ilmu dengan tujuan untuk membebaskan mereka dari penderitaan.243). “Yang lebih buruk dari semua dosa adalah kebodohan. sikap dan tingkah laku. metodis dan sistematis. Tujuan umum pendidikan tak berbeza dengan tujuan penyebaran agama sebagaimana yang diamanatkan oleh Buddha kepada enam puluh orang arahat. Perbuatan mendidik disebutpaedagogi. Kebodohan merupakan dosa yang paling buruk. Belajar merupakan jalan satu-satunya untuk dapat membebaskan diri dari kebodohan.N. pendidikan adalah salah satu jalan untuk mencapainya. singkirkan dosa inidan jadilah orang yang tidak melakukan dosa” (Dhp.Driyarkara. demi kebaikan. perlu diingat bahwa ajaran agama Buddha dalam mencapai kebenaran tertinggi kebangkitan dari kebodohan untuk mencari pengetahuan penuh . Pemikiran ilmiah bersifat kritis. tidak didasarkan pada . Buddha menempatkan di urutan pertama kebodohan (avijja). yang dalam arti luas pendidikan merupakan hidup itu sendiri (dan belajar itu seumur hidup). 2001: 1). memiliki pengetahuan dan ketrampilan merupakan berkah utama (Sn II. Dalam rumusan sebab musabab yang saling bergantungan (paticcasamuppada). 152). Pendidikan adalah penerusan nilai. DASAR FILOSOFIS PENDIDIKAN Sang Buddha adalah guru para dewa dan manusia (Satta Deva Manussanang). sehingga bermanfaat bagi kepentingan individu dan masyarakat (Materi Pelatihan Pandita Penatar MBI. sedangkan pendidik disebut paedagog dan ilmu pendidikan disebut paedagogiek. Pendidikan merupakan usaha yang disengaja dan terencana untuk mendorong seseorang belajar dan bertanggungjawab. “Orang yang tidak mau belajar akan menjadi tua seperti sapi. Mereka mengemban misi atas dasar kasih sayang. Sang Buddha juga menjelaskan pentingnya belajar dalam kehidupan manusia. Para bhikkhu. dagingnya bertambah tetapi kebijaksanaannya tidak berkembang” (Dhp. membawa kesejahteraan. Keinginan (tanha) tergantung pada faktor lain yang mendahuluinya. keselamatan dan kebahagiaan bagi orang banyak (Vin. Penderitaan bersumber pada keinginan rendah (tanha). Menurut Prof. Makna dan Tujuan Pendidikan Selaras dengan tujuan untuk membebaskan manusia dari penderitaan yang disebabkan oleh kebodohan. sebagai proses menyingkirkan kebodohan dan mendewasakan diri menuju kesempurnaan. Namun. ilmu pendidikan adalah pemikiran ilmiah tentang realitas yang disebut mendidik dan dididik. Sebagai seorang guru.Dr.

dan wali-wali (saints). Namun pembawaan itu bukanlah suatu takdir yang tidak dapat dirubah lagi. Tanggapan peranan serta citra guru adalah. kemudian diambil alih oleh rasul-rasul (apostles). sang Buddha memberikan analogi melalui perumpamaan dalam Alagaddupama Sutta (M. Teori pendidikan. pendidikan merupakan suatu cara untuk mengubah pembawaan manusia. Melindungi muridmurid mereka daripada kumpulan-kumpulan pengaruh negatif atau ajaran-ajaran sesat. Kebenaran terakhir juga tidak memerlukan merek agama. Penerimaan ajaran itu dalam praktek yang menuntun para pengikut kepada penerangan sempurna dan tujuan akhir – Nirvana (A Peng: 1990: 7). agama hanyalah rakit untuk mengantar ke tujuan.22) dengan mengumpamakan Dhamma sebagai rakit yang tidak perlu harus dipikul karena telah berjasa menyeberangkan seseorang. Pandangan Kristian Yesus Kristian merupakan Mahaguru yang menyampaikan segala agama Kristian lebih daripada dua tahun. pembawaan itu dapat berubah karena adanya pengaruh dari lingkungan. kaitannya dengan perkembangan anak.I. Menunjukkan arah yang tepat agar murid-murid mereka berpeluang menjumpai jalan yang benar dan betul berpandukan ajaran kitab-kitab suci namun tetap diberi kebebasan. Dengan demikian. setiap orang dilahirkan dengan pembawaan baik dan buruk. dan Memberi dorongan yang wajar agar dapat meningkatkan pencapaian anak-anak murid dari segi pencarian ilmu kerohanian . Teori-teori pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli berbeza-beza karana mereka memandang pendidikan dari berbagai sudut pandang. Buddhisme memandang. Lebih jauh lagi ditunjukkan bagaimana perbuatan pada saat sekarang dapat meniadakan akibat dari perbuatan (karma) lampau.kemajuan intelek akademis. Membimbing dan membantu murid-murid mereka melengkapi diri dengan yang sedang mereka cari tetapi tidak sepenuhnya. DASAR PSIKOLOGIS PENDIDIKAN Manusia dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama.

2. Penganut memperolehi pahala melalui pemberian hadiah (barangan) dan sokongan moral yang padu.ISL M7-.dan eksperimen. Para pelajar berpeluang membahas secara konstruktif. Para guru pakar dari segi kitab-kitab suci dan Buddha Hindu . Agama Islam Pandangan Perspektif sejajar dengan pendidikan tradisional. 3. Zaman purba. Guru dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia. 4. Guru mempunyai kehormatan tertinggi dan berada di kedudukan kedua selepas ibu bapa. Pengajian kitab: 1. Menggunakan variasi teknik pengajaran umpamanya penggunaan jadual. pakar dalam bidang pengajian kitab suci.Dijalankan berulang kali. Para guru mengajar di sekolah pondok dan madrasah. Dianggap role model dan teladan dicontohi serta disanjungi oleh masyarakat sekeliling. Pelajar dikehendaki membuat nota mengenainya. Seorang guru berpengetahuan luas. Para pelajar dikehendaki menghafal segala yang terkandung dalam Dhamma (kebenaran) dan Vinaya (displin atau pertuturan).Teknik hafalan ditekankan. Mereka dianggap sebagai teladan kepada komuniti setempat kerana mempunyai ilmu yang meluas mengenai doktrin dan displin Buddha.pendidikan Brahmanic dijalankan di rumah seorang guru yang berdasarkan kepada sistem kasta serta dikhaskan untuk divas (Brahmanas dan Kshatriyas) sahaja. Sesi pengajaran adalah berbentuk induktif. yakni Tok Guru menyampaikan ilmu manakala murid jarang berinteraksi dua hala memandangkan ilmu tersebut benar belaka.Mencari bahan melalui internet dan perpustakaan mengenai pandangan agama yang berlainan mengenai pendidikan.Membuat penaakulan dan mengemukakan idea secara individual. ilustrasi. berkemampuan mengajar kesemua mata pelajaran kepada sekumpulan kecil di bawah jagaan beliau.

2. Guru mempunyai tanggungjawab moral dan professional demi pembentukan murid-murid yang bertanggungjawab apabila dewasa. Guru diumpamakan sebagai jambatan yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Membimbing dan membantu muridmurid mereka melengkapi diri dengan yang sedang mereka cari tetapi tidak sepenuhya. Guru ialah pelita jalan yang akan menunjukkan jalan yang benar kepada murid-muridnya.blogspot. Guru Nanak adalah pengasas agama Sikh dan merupakan Guru pertama dalam rantaian 10 orang guru. Memberi dorongan yang wajar agar dapat meningkatkan pencapaian anakanak murid dari segi pencapaian ilmu kerohanian.kemudian diambil alih oleh rasul-rasul (apostles) dan wali-wali *(saints) Tanggapan peranan serta citra guru adalah : 1. 2. 3.Rashid dan rakan-rakan . Ang Pei Chyi 1 PISMP PC 7. 4.html Siri Pendidikan Guru Falsafah &Pendidikan di Malaysia. Pengajian ditamatkan apabila guru berpuas hati terhadap pencapaian pelajar berkenaan. Mempunyai ilmu yang lengkap dan komprehensif mengenai kitab-kitab suci.13 11.30AM-12.amalan dan celik akal yang tinggi. Menunjukkan arah yang tepat agar murid-murid mereka berpeluang menjumpai jalan yang benar dan betul berpandukan ajaran kitab-kitab suci namun tetap diberi kebebasan. Yesus Kristus merupakan mahaguru yang menyampaikan segala agama kristian lebih daripada 2 ribu tahun yang lalu.Sikh Kristian berupaya menunjukkan jalan yang benar berdasarkan pengalaman.30PM Sumber:http://irakan06. Noriati A. Melindungi murid-murid mereka daripada kumpulan-kumpulan pengaruh negative dan ajaran-ajaran sesat.com/2010/08/pandangan-agama-terhadap-pendidikan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->