Pandangan Islam Tentang Pendidikan

Pandangan Islam tentang pendidikan dapat dirumuskan Bahawa belajar merupakan perintah utama dari agama Islam, hal ini tercermin pada ayat yang pertama sekali diturunkan dalam surat al 'Alaq ayat 1-4.Ertinya: Bacalah dengan nama tuhanmu yang telah menciptakan, yakni telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah dengan nama tuhanmu yang Maha Mulia, yang telah mengajarkan dengan pena, yakni telah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Membaca juga menjadikan sesesorang itu banyak pegetahuan disamping menguatkan mental, dengan membaca juga menjadikan pemikiran dan daya kreatif individu mantap. Membaca merupakan satu cara mewujudkan sistem perhubungan dan sosial, kerana dengan membaca membolehkan kita mengetahui budaya masyarakat lain.

Ilmu dan orang berilmu sangat dihargai dalam Islam. Pandangan Islam terhadap ilmu bukan hanya terkandung dalam ajaran tetapi juga terbukti dalam sejarah, terutama sejarah klasik Islam. Dalam al Qur'an disebutkan bahawa orang mu'min yang berilmu dilebihkan derajatnya (Q/58:11). Mereka juga diberi gelar ulu al albab, ulu an nuha, ulu al abshar, dan zi hijr.(Q/39:9, Q/59:2, Q/20:54). Memilih ilmu berbanding harta adalah merupakan keputusan yang tepat dan menguntungkan, baik secara moral mahupun material. Ketika Nabi Sulaiman ditawarkan Allah SWT untuk memilih ilmu, harta atau kekuasaan, Sulaiman memilih ilmu, dan dengan ilmu maka ia kemudian memperoleh harta dan kekuasaan. Ali bin Abi Talib pernah berkata bahwa ilmu bisa menjagamu, sedangkan harta, engkaulah yang harus menjaganya. Harta jika diberikan kepada orang lain maka harta itu berkurang, tetapi ilmu semakin kerap diberikan kepada orang justeru semakin bertambah. Hadis Riwayat Al turmizi ada menceritakan bahawa “barang siapa memilih jalur ilmu maka Allah akan memudahkan jalan baginya ke syurga” dalam hadis yang lain pula ada menerangkan “Kelak di akhirat, manusia tidak akan terlepas sbelum dipertangungjawabkan empat hal,(1) tentang umurnya, untuk berbuat apa saja, (2) tentang masa mudanyya untuk mempersiapkan apa saja, (3) tentang ilmunya, seberapa jauh ia mengamalkannya, dan (4) tentang harta, darimana ia memperoleh dan untuk apa harta itu digunakan. Orang 'alim yang tidak mengamalkan ilmunya, secara moral dosanya lebih besar dibanding orang kafir (yang memang tidak memiliki ilmu). Orang 'alim yang tidak mengamalkan ilmunya, akan disiksa lebih dahulu (di akhirat) sebelum siksaan bagi penyembah berhala

Pendidikan harus diorientasikan ke masa depan, untuk membantu dan mengantisipasi perkembangan akan datang. Islam memandang ilmu sebagai suatu yang amat penting, kerana dengan berilmu manusia akan diangkat darjatnya oleh Allah s.w.t. islam juga menyuruh umatnya supaya mendidik anak-anak mereka ketika masih kecil lagi.

ilmu pendidikan adalah pemikiran ilmiah tentang realitas yang disebut mendidik dan dididik. sikap dan tingkah laku. Keinginan (tanha) tergantung pada faktor lain yang mendahuluinya. Karena mendatangkan kebaikan ini.21). singkirkan dosa inidan jadilah orang yang tidak melakukan dosa” (Dhp. 152). Mereka mengemban misi atas dasar kasih sayang.243). sehingga bermanfaat bagi kepentingan individu dan masyarakat (Materi Pelatihan Pandita Penatar MBI. sedangkan pendidik disebut paedagog dan ilmu pendidikan disebut paedagogiek. Sang Buddha mengajar para dewa dan manusia dengan berbagai macam ilmu dengan tujuan untuk membebaskan mereka dari penderitaan. Sebagai seorang guru. yang dalam arti luas pendidikan merupakan hidup itu sendiri (dan belajar itu seumur hidup). Pendidikan merupakan usaha yang disengaja dan terencana untuk mendorong seseorang belajar dan bertanggungjawab. Belajar merupakan jalan satu-satunya untuk dapat membebaskan diri dari kebodohan.Pandangan Budha Ilmu pendidikan berasal dari bahasa Latin yaituPaedagogus yang berarti pemuda yang bertugas mengantar anak ke sekolah serta menjaga anak agar bertingkah laku susial dan disiplin. Penderitaan bersumber pada keinginan rendah (tanha). pendidikan adalah salah satu jalan untuk mencapainya. 4). Kebodohan merupakan dosa yang paling buruk. dagingnya bertambah tetapi kebijaksanaannya tidak berkembang” (Dhp. “Yang lebih buruk dari semua dosa adalah kebodohan. Pendidikan adalah penerusan nilai. Para bhikkhu. “Orang yang tidak mau belajar akan menjadi tua seperti sapi. pengetahuan. membawa kesejahteraan.I. 2001: 1). demi kebaikan. Makna dan Tujuan Pendidikan Selaras dengan tujuan untuk membebaskan manusia dari penderitaan yang disebabkan oleh kebodohan. keselamatan dan kebahagiaan bagi orang banyak (Vin. metodis dan sistematis.Driyarkara.N. perlu diingat bahwa ajaran agama Buddha dalam mencapai kebenaran tertinggi kebangkitan dari kebodohan untuk mencari pengetahuan penuh . Tujuan umum pendidikan tak berbeza dengan tujuan penyebaran agama sebagaimana yang diamanatkan oleh Buddha kepada enam puluh orang arahat.Dr. Buddha menempatkan di urutan pertama kebodohan (avijja). tidak didasarkan pada . Pemikiran ilmiah bersifat kritis. mengembangkan diri atau mengubah perilaku. Dalam rumusan sebab musabab yang saling bergantungan (paticcasamuppada). memiliki pengetahuan dan ketrampilan merupakan berkah utama (Sn II. Sang Buddha juga menjelaskan pentingnya belajar dalam kehidupan manusia. Menurut Prof. sebagai proses menyingkirkan kebodohan dan mendewasakan diri menuju kesempurnaan. kemampuan. Namun. DASAR FILOSOFIS PENDIDIKAN Sang Buddha adalah guru para dewa dan manusia (Satta Deva Manussanang). Perbuatan mendidik disebutpaedagogi.

Dengan demikian. DASAR PSIKOLOGIS PENDIDIKAN Manusia dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama. pembawaan itu dapat berubah karena adanya pengaruh dari lingkungan. setiap orang dilahirkan dengan pembawaan baik dan buruk. dan Memberi dorongan yang wajar agar dapat meningkatkan pencapaian anak-anak murid dari segi pencarian ilmu kerohanian . Penerimaan ajaran itu dalam praktek yang menuntun para pengikut kepada penerangan sempurna dan tujuan akhir – Nirvana (A Peng: 1990: 7).kemajuan intelek akademis. pendidikan merupakan suatu cara untuk mengubah pembawaan manusia. Teori-teori pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli berbeza-beza karana mereka memandang pendidikan dari berbagai sudut pandang. agama hanyalah rakit untuk mengantar ke tujuan. Pandangan Kristian Yesus Kristian merupakan Mahaguru yang menyampaikan segala agama Kristian lebih daripada dua tahun.I. Membimbing dan membantu murid-murid mereka melengkapi diri dengan yang sedang mereka cari tetapi tidak sepenuhnya. Buddhisme memandang. kaitannya dengan perkembangan anak. sang Buddha memberikan analogi melalui perumpamaan dalam Alagaddupama Sutta (M. Tanggapan peranan serta citra guru adalah. Kebenaran terakhir juga tidak memerlukan merek agama. Lebih jauh lagi ditunjukkan bagaimana perbuatan pada saat sekarang dapat meniadakan akibat dari perbuatan (karma) lampau. Menunjukkan arah yang tepat agar murid-murid mereka berpeluang menjumpai jalan yang benar dan betul berpandukan ajaran kitab-kitab suci namun tetap diberi kebebasan. Melindungi muridmurid mereka daripada kumpulan-kumpulan pengaruh negatif atau ajaran-ajaran sesat. dan wali-wali (saints). Teori pendidikan.22) dengan mengumpamakan Dhamma sebagai rakit yang tidak perlu harus dipikul karena telah berjasa menyeberangkan seseorang. kemudian diambil alih oleh rasul-rasul (apostles). Namun pembawaan itu bukanlah suatu takdir yang tidak dapat dirubah lagi.

3. 2. Para pelajar berpeluang membahas secara konstruktif. Para guru mengajar di sekolah pondok dan madrasah.Teknik hafalan ditekankan. Pengajian kitab: 1. Seorang guru berpengetahuan luas. yakni Tok Guru menyampaikan ilmu manakala murid jarang berinteraksi dua hala memandangkan ilmu tersebut benar belaka.Membuat penaakulan dan mengemukakan idea secara individual. Guru dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia. Pelajar dikehendaki membuat nota mengenainya.dan eksperimen. Mereka dianggap sebagai teladan kepada komuniti setempat kerana mempunyai ilmu yang meluas mengenai doktrin dan displin Buddha. Sesi pengajaran adalah berbentuk induktif.pendidikan Brahmanic dijalankan di rumah seorang guru yang berdasarkan kepada sistem kasta serta dikhaskan untuk divas (Brahmanas dan Kshatriyas) sahaja.Mencari bahan melalui internet dan perpustakaan mengenai pandangan agama yang berlainan mengenai pendidikan. 4.ISL M7-.Dijalankan berulang kali. Menggunakan variasi teknik pengajaran umpamanya penggunaan jadual. Para pelajar dikehendaki menghafal segala yang terkandung dalam Dhamma (kebenaran) dan Vinaya (displin atau pertuturan). Para guru pakar dari segi kitab-kitab suci dan Buddha Hindu . ilustrasi. Dianggap role model dan teladan dicontohi serta disanjungi oleh masyarakat sekeliling. Guru mempunyai kehormatan tertinggi dan berada di kedudukan kedua selepas ibu bapa. berkemampuan mengajar kesemua mata pelajaran kepada sekumpulan kecil di bawah jagaan beliau. Agama Islam Pandangan Perspektif sejajar dengan pendidikan tradisional. pakar dalam bidang pengajian kitab suci. Zaman purba. Penganut memperolehi pahala melalui pemberian hadiah (barangan) dan sokongan moral yang padu.

amalan dan celik akal yang tinggi.Sikh Kristian berupaya menunjukkan jalan yang benar berdasarkan pengalaman. Menunjukkan arah yang tepat agar murid-murid mereka berpeluang menjumpai jalan yang benar dan betul berpandukan ajaran kitab-kitab suci namun tetap diberi kebebasan.2.com/2010/08/pandangan-agama-terhadap-pendidikan.Rashid dan rakan-rakan .30AM-12. Guru ialah pelita jalan yang akan menunjukkan jalan yang benar kepada murid-muridnya. Yesus Kristus merupakan mahaguru yang menyampaikan segala agama kristian lebih daripada 2 ribu tahun yang lalu. Noriati A. Mempunyai ilmu yang lengkap dan komprehensif mengenai kitab-kitab suci. Guru diumpamakan sebagai jambatan yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Melindungi murid-murid mereka daripada kumpulan-kumpulan pengaruh negative dan ajaran-ajaran sesat. Ang Pei Chyi 1 PISMP PC 7.13 11. Guru Nanak adalah pengasas agama Sikh dan merupakan Guru pertama dalam rantaian 10 orang guru. Memberi dorongan yang wajar agar dapat meningkatkan pencapaian anakanak murid dari segi pencapaian ilmu kerohanian.blogspot.html Siri Pendidikan Guru Falsafah &Pendidikan di Malaysia.kemudian diambil alih oleh rasul-rasul (apostles) dan wali-wali *(saints) Tanggapan peranan serta citra guru adalah : 1. Membimbing dan membantu muridmurid mereka melengkapi diri dengan yang sedang mereka cari tetapi tidak sepenuhya. 2. 3. 4. Guru mempunyai tanggungjawab moral dan professional demi pembentukan murid-murid yang bertanggungjawab apabila dewasa. Pengajian ditamatkan apabila guru berpuas hati terhadap pencapaian pelajar berkenaan.30PM Sumber:http://irakan06.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful