P. 1
Modul 3110-Nota Sintaksis

Modul 3110-Nota Sintaksis

|Views: 483|Likes:
Published by Cahaya Sakinah
education
education

More info:

Published by: Cahaya Sakinah on Feb 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.0 KANDUNGAN ISI
 • 1.1 Definisi Ayat (Sintaksis)
 • 1.2 Struktur Binaan Subjek dan Predikat
 • 1.3 Ayat Dasar dan Ayat Terbitan
 • 2.0 KANDUNGAN ISI
 • 2.1 Konsep kata dan Perpindahan Ayat
 • 2.2.1 Ayat aktif
 • 2.2.2 Ayat Pasif
 • 3.0 KANDUNGAN ISI
 • 3.1 Konsep Frasa Nama Bahasa Melayu
 • 3.2 Binaan Frasa Nama Dalam Bahasa Melayu
 • 4.0 Konstituen Frasa Nama
 • 4.1 Peraturan D – M (Hukum D - M)
 • 4.2 Kekecualian Hukum D - M
 • 4.3 Bilangan dan Panggilan
 • 4.4 Panggilan / Kata Panggilan
 • 5.0 KANDUNGAN ISI
 • 5.1 Konsep Frasa Kerja Bahasa Melayu
 • 5.2.1 Frasa Kerja Tanpa Objek
 • 5.3 Frasa Kerja Dengan Objek
 • 6.0 Kandungan Isi
 • 6.1 Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Aspek
 • 6.2 Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Ragam
 • 6.3 Frasa Kerja Dengan Ayat Komplemen
 • 6.4 Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja
 • 6.5 Kesimpulan
 • 7.0 Kandungan Isi
 • 7.1.1 Binaan Kata Adjektif Satu Perkataan
 • 7.1.2 Binaan Kata Adjektif Dua Perkataan
 • 7.2 Penguat
 • 7.3 Kata Bantu Dalam Frasa Adjektif
 • 8.0 Kandungan Isi
 • 8.1.1 Frasa Adjektif Sebagai Predikat
 • 8.1.2 Frasa Adjektif Sebagai Keterangan
 • 8.1.3 Frasa Adjektif Sebagai Penerang Kata Nama
 • 8.2 Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen
 • 9.0 Kandungan Isi
 • 9.1.1 Kata Sendi Nama + Frasa Nama
 • 9.1.2 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama
 • 9.1.3 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama + (Keterangan)
 • 9.2.1 Predikat Frasa sendi Nama
 • 9.2.2 Frasa Sendi Nama sebagai Keterangan
 • 9.3 Penggunaan Kata Sendi Nama
 • 10.0 Kandungan Isi
 • 10.1 Ayat
 • 10.2 Klausa
 • 10.3 Frasa
 • 10.4 Perkataan
 • 10.5 Ayat Dasar
 • 10.6 Ayat Tunggal

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU

TAJUK 1

Sintaksis

SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara yang berikut:     Struktur binaan ayat Pembahagian subjek dan predikat; Ayat dasar dan ayat terbitan ; Susunan dalam ayat Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap. Binaan sintaksis pula merujuk kepada binaan yang dibentuk oleh perkataan yang berfungsi sebagai binaan ataupun konstituen dalam ayat, iaitu klausa dan frasa. Selain itu, perkataan daripada sudut binaan sintaksis ialah bentuk bebas yang minimum yang menjadi unsur setiap binaan sintaksis, iaitu ayat, klausa dan frasa. Ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama, iaitu frasa subjek dan frasa predikat. Sehubungan itu, frasa subjek dibentuk oleh frasa nama, manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa, iaitu frasa nama (FN), frasa kerja (FK), frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). Hasil dari binaan perkataan, frasa. klausa, ialah satu ayat.

1

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat:

1.

Menjelaskan definisi ayat, ayat dasar, ayat terbitan, struktur binaan ayat, binaan subjek dan predikat

2.

Menganalisis binaan ayat, binaan ayat dasar, binaan ayat terbitan dan struktur subjek dan predikat dalam ayat.

KERANGKA TAJUK-TAJUK => => Ayat merupakan unit binaan yang terdiri daripada subjek dan predikat Ayat dasar : ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Ayat dasar juga disebut sebagai ayat inti , iaitu ayat yang menjadi sumber bagi pembentukan ayat-ayat yang lain. => Ayat terbitan : ayat yang terhasil daripada proses penerbitan sesuatu ayat dengan mematuhi hukum tatabahasa atau rumus transformasi. => Proses penerbitan ayat berlaku sama ada secara pengguguran, penyusunan semula dan peluasan. Struktur binaan ayat : subjek dan predikat boleh berubah-ubah kedudukan mengikut kesesuaian dalam proses penerbitan ayat.

1.0

KANDUNGAN ISI

Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep ayat dan binaannya. Seterusnya, perbincangan difokuskan kepada struktur binaan ayat serta struktur binaan subjek dan predikat dalam ayat.

1.1 Definisi Ayat (Sintaksis) Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap. Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang

2

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan, serta mengandungi intonasi yang sempurna (Nik Safiah Karim et.al, 2006). Sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk,struktur dan binaan atau konstruksi ayat (Siti Hajar Abdul Aziz . 2008). Contoh binaan ayat: Subjek (1). Ali (FN) (2). Pemburu itu (FN) (3). Bajunya (FN) (4). Rumah itu (FN) Predikat peniaga (FN) melontar lembing (FK) cantik sekali (FA) di tepi sawah (FS)

1.2 Struktur Binaan Subjek dan Predikat Subjek Konstituen yang terdiri daripada sama ada satu perkataan atau beberapa perkataan, yang menjadi judul atau unsur yang diterangkan. Predikat Kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek.

Contoh: Subjek (5). Amin (6). Abang kandungku (7). Pegawai kastam itu Predikat guru besar di sekolah baru itu. sedang berehat di bilik sebelah. amat cekap.

Ayat di atas boleh juga disongsangkan dengan melakukan pendepanan predikat dan meletakkan subjek di belakang. Subjek (8). Guru besar di sekolah baru itu (9). Sedang berehat di bilik sebelah (10). Amat cekap Predikat Amin. abang kandungku. pegawai kastam itu.

3

AKTIVITI (i).3 Ayat Dasar dan Ayat Terbitan Ayat dasar : ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Nyatakan kepentingan membuat analisis sintaksis dalam kalangan guru bahasa. => Ah Meng berlari dengan pantas. (13) Pak Cik membaca(FN+FK) => Pak Cik membaca surat khabar. Bincangkan pola-pola ayat dasar dalam bahasa Melayu 4 .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 1.Sabran. (15) Mak Limah ke sawah (FN+FS) => Mak Limah ke sawah untuk menuai padi.1987). (ii). Ayat terbitan : ayat yang terhasil daripada proses penerbitan sesuatu ayat dengan mematuhi hukum atau rumus transformasi. Rahim Syam . penyusunan semula atau peluasan. (14) Kucing comel (FN+FA) => Kucing comel itu kesayangan Mama. LATIHAN (i). Contoh : Ayat Dasar -------- Ayat terbitan (perluasan) (11) Faridah guru (FN+FN) (12) Ah Meng berlari (FN+FK) => Faridah guru yang sabar. Proses penerbitan ayat berlaku sama ada secara pengguguran. iaitu ayat yang menjadi sumber bagi pembentukan ayat-ayat lain (Raminah Hj. Bina 5 ayat tunggal dan 5 ayat terbitan. Ayat dasar juga disebut sebagai ayat inti .

al (2006). Raminah Hj. (2008). 5 .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Siti Hajar Abdul Aziz Sdn.Bhd. Tatabahasa Dewan.Sabran. Petaling Jaya: Oxford Fajar Nik Safiah Karim et. Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia.Rahim Syam (1987). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bahasa Melayu II. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.

Menyatakan konsep ayat berdasarkan jenis dan ragam ayat.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 2 Sintaksis:   Urutan Kata. jenis ayat serta aspek tatabahasa bahasa Melayu akan disentuh dalam bab ini. 2. Perpindahan Ayat Ragam Ayat. Perpindahan ayat merupakan satu proses pembentukan ayat berdasarkan binaan subjek dan predikat sama ada secara susunan biasa atau susunan songsang. konsep ragam ayat. Menjelaskan jenis-jenis ayat. (Marzukhi Nyak Abdullah.1997). 6 . anda seharusnya dapat: 1. Selain itu. Jenis Ayat SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Konsep kata dan perpindahan ayat dalam Bahasa Melayu. ragam ayat serta aspek tatabahasa dalam binaan ayat. Ragam ayat . HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. yang terdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa. jenis ayat Sintaksis dan aspek tatabahasa bahasa Melayu Kata ialah satu unit ujaran yang bebas dan mengandungi makna. Perkataan dimulai dan diakhiri oleh sempadan perkataan.

terdapat ayat yang mempunyai kata adjektif seperti berikut: (1). Sebagai contoh.1975). Frasa pula boleh terbina daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata sama ada kata nama. (2). Terdapat unsur lain seperti kata bantu atau kata penguat dalam sesuatu ayat.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU KERANGKA TAJUK Sintaksis Konsep kata dan perpindahan ayat Ragam Ayat. Aspek-aspek tatabahasa yang menjurus kepada bidang sintaksis merupakan aspek penting dalam melengkapi kajian bahasa.0 KANDUNGAN ISI Untuk pengetahuan anda. 7 . 2. Ramli sangat pandai bermain skuasy. ragam ayat.adjektif atau kata sendi nama. (3). kata kerja. Kek lapis itu enak sekali. Maniam itu baik sungguh. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep sintaksis yang merangkumi konsep kata dan perpindahan ayat.1 Konsep kata dan Perpindahan Ayat Perkataan atau kata merupakan unsur yang terdapat dalam salah satu binaan ayat. (Lutfi Abas . Jenis Ayat Aspek Tatabahasa 2. jenis ayat serta aspek tatabahasa yang lain.

Sebagai contoh. ayat Melihat Paul. dalam bahasa Melayu. akhiran –us dan –am menentukan kata nama subjek dan kata nama objek. Oleh itu.perbezaan urutan dalam pelbagai bahasa serta sistem bahasa yang berbeza-beza menjadikan bahasa itu sesuatu yang unik untuk dikaji dan digunakan.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Konsep perpindahan ayat pula adalah berasaskan pola ayat dasar yang jelas terdapat perbezaan urutan dalam pelbagai bahasa. b) Min aina anta ? (bahasa Arab) Min = daripada / dari aina = mana anta = kamu (lelaki) Maksud terjemahan langsung [daripada mana kamu] kurang memberikan makna yang tepat dan gramatis dalam bahasa Melayu.al 2008). Mary akan mengubah makna asal daripada bahasa Latin tersebut. Ayat bahasa Melayu yang lebih sesuai bagi bahasa Arab tersebut ialah kamu datang dari mana? Oleh itu . 8 . kedudukan kata kerja tidak menjadi persoalan dan tidak menjejaskan makna ayat bahasa Latin tersebut. perbandingan antara bahasa-bahasa di bawah: a) Paulus Mariam Vidit (bahasa Latin) Paulus = Paul Mariam =Mary vidit = melihat Dalam hubungan tersebut. Sebaliknya. Kedudukan sesuatu perkataan atau kelompok perkataan dan kebolehan berubah tempat dalam sesuatu binaan ayat juga memperlihatkan ciri perbezaan (Nik Safiah Karim et.

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2. Terdapat dua jenis ragam dalam ayat. (ayat pasif yang mengalami pendepanan predikat) 2. Seterusnya. Hubungan antara ayat aktif dengan ayat pasif ialah perpindahan tempat frasa nama yang menjadi subjek dan objek ayat berkaitan. (ayat aktif) (5) Bola itu ditendang oleh Amar. Ayat pasif pula mengutamakan Contoh: (4) Amar menendang bola itu. (ayat pasif) (8) Saya tendang bola itu.2 Ragam Ayat Konsep ayat telah pun diperkenalkan dalam penerangan sebelum ini.2. Ayat aktif mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asas sebagai judul. Ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif yang diikuti oleh frasa nama atau klausa komplemen sebagai objek atau unsur penyambut. 9 . (ayat pasif) (6) Saya menendang bola itu. (ayat aktif) (7) Bola itu saya tendang. Ragam ayat terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif. subjek terbitan sebagai judul.1 Ayat aktif Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan. kita akan bincangkan tentang ragam ayat yang menjadi salah satu unsur dalam ayat. ayat boleh terdiri daripada pelbagai bentuk variasi mengikut polapola yang tertentu. Dengan perkataan lain. Ayat aktif tak transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang tak transitif iaitu yang tidak diikuti oleh objek sebagai penyambut. Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif.

i) Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif Subjek Kata Kerja Pasif (15).2. Air mata b) Ayat Aktif Tak Transitif Subjek Predikat Kata Kerja Tak Transitif (12).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh : a) Ayat Aktif Transitif Subjek Kata Kerja Transitif (9). buah durian. Keterangan 10 .2 Ayat Pasif Ayat pasif ialah ayat yang asalnya daripada ayat aktif transitif iaitu yang mengandungi kata kerja tetapi mengutamakan objek asal sebagai unsur yang diterangkan. Ombak (14). Pekerja (10). Kereta itu (16). membaiki membeli membasahi Predikat Objek jalan itu. Budin (11). di pantai Damai.Semak samun sudah dibeli dibersihkan Oleh + Frasa Nama oleh Amin oleh pekerja minggu lepas setiap bulan. Ayat pasif dalam bahasa Melayu digolongkan kepada tiga jenis iaitu: a) Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif b) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua c) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja. pipinya. Diana sedang mandi memutih menangis Objek di kolam itu. sepanjang malam. Kanak-kanak (13). 2.

oleh anjing. Contoh: (21). Kuih itu pagi tadi. Jenis Ayat Ayat dapat dibahagikan kepada empat jenis. (22). i) Ayat penyata ii) Ayat tanya iii) Ayat perintah iv) Ayat seruan a) Ayat Penyata Ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. iii) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja Subjek Kena Kata Kerja Dasar Oleh+Frasa Nama (19). Dunia ini penuh dengan dugaan. Ayat penyata juga dikenali sebagai ayat keterangan. lagi. Budak itu kena kena tembak kejar oleh pemburu.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU ii) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua Subjek Frasa Kerja Pasif dengan Ganti Nama Diri Pertama atau kedua sudah saya bersihkan belum awak makan Keterangan (17). Rusa itu (20). 3. (23). Kereta itu (18). Saya sudah memiliki kereta baru. 11 . Dia pandai mengawal emosinya. Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal.

duka . engkau dan sebagainya. aduh dan sebagainya. terkejut. amboi. wah. d) Ayat Seruan Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan dengan tujuan melahirkan sesuatu keadaan perasaan seperti marah. Perintah ditujukan kepada orang kedua dengan menggunakan kata ganti nama orang kedua seperti awak. AKTIVITI 1.gembira. 2. Nyatakan 4 jenis ayat dalam bahasa Melayu dengan memberikan contoh- contoh yang sesuai.takut. ayat seruan lazimnya tidak sempurna dan menyatakan perasaan sedih. c) Ayat Perintah Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan bertujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan.sedih dan sebagainya. kamu. suka. LATIHAN 1. Ayat tanya boleh wujud dengan kata tanya atau tanpa kata tanya. anda. hairan dan lain-lain. Menurut Abdullah Hassan (2005). Contoh kata seru ialah oh. marah. Bincangkan pola-pola ayat pasif dalam bahasa Melayu 12 . gembira.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU b) Ayat Tanya Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal dengan berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu. cis.

Bhd.al (2006). Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti Sdn.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia. Tatabahasa Dewan. Marzukhi Nyak Abdullah. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. (1997)Kamus Tatabahasa Bahasa Melayu. Raminah Hj. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 13 .Rahim Syam (1987). Bhd.Sabran. Nik Safiah Karim et.

iaitu frasa subjek dan frasa predikat. frasa subjek dibentuk oleh frasa nama. Sehubungan itu. frasa kerja (FK). Malah. Tahukah anda bahawa dalam bahasa Melayu. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama. Binaan Frasa Nama bahasa Melayu. Binaan sintaksis pula didasari oleh pola-pola ayat yang mengandungi pola-pola frasa yang menjadi tunjang dalam ayat sama ada sebagai subjek atau predikat. 14 . Frasa nama juga menjadi tonggak dalam binaan sintaksis. iaitu frasa nama (FN). manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa. Tanpa unsur frasa. maka sesuatu ayat itu tidak akan dapat wujud dengan sempurna. terdapat unsur frasa nama yang menjadi salah satu binaan dalam satu-satu ayat.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 3 Frasa Nama Bahasa Melayu SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:   Konsep Frasa Nama.

15 . kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa nama berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa. menjelaskan binaan frasa nama. perbincangan ditumpukan kepada ciri-ciri dan jenis-jenis frasa nama bahasa Melayu. menjelaskan definisi frasa nama dan.0 KANDUNGAN ISI + inti inti + penerang Anda perlu mengetahui bahawa. anda seharusnya dapat: 1.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Seterusnya. 2. KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Nama inti 3.

bandar selamat. (2008) ialah konstituen atau unsur yang menjadi pengisi frasa nama yang terdiri daripada kata nama sebagai unsur intinya. Anak (11). memberi ceramah. Struktur Frasa Nama (inti + inti) Frasa Nama Inti (5). Pelajar (9). . atau sebelum dan sesudah frasa nama. Keluar Inti bapa masuk Predikat saling bantu-membantu. Ibu (6). untuk pekerja sahaja. Pegawai (10). menduduki ujian. Atlet (8). Emak Wan Seng (3). disamping boleh menggantikan kata nama (Asmah Hj. Unsur inti boleh wujud secara sendiri atau dengan sederetan penerang yang hadir sebelum frasa nama atau sesudahnya.1 Konsep Frasa Nama Bahasa Melayu Frasa Nama menurut Nik Safiah Karim et. 1986) Contoh : Subjek Frasa Nama (1). bandar selamat. Emak (2).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 3.al. Struktur Frasa Nama (inti + penerang) Frasa Nama Inti (7). Bandar Putrajaya Predikat Frasa Nama peniaga. baik akhlaknya. menggigit makanan. peniaga sayur. Kucing Penerang paralimpik semester akhir Jabatan Haiwan yang soleh itu jinak itu 16 Predikat meraih pingat emas.Omar. Putrajaya (4). Frasa nama ialah frasa yang boleh berdiri pada subjek dan objek ayat dan predikat nama.

frasa didapati merupakan unsur yang terletak di bawah klausa. parsi. Penerang kegunaan nama serbuk minyak kari pelincir skru pintu lelaki. Jawa. Walaupun terdapat beberapa pendapat tentang binaan frasa nama bahasa Melayu. pantai Penerang penyambut nama pemutar penjaga Penerang kelamin Penerang tempat nama pelakon guru nama pinggiran 17 . (Abdullah menjurus kepada dua struktur frasa dan binaan Hassan. Dalam struktur binaan ayat.al. wanita. Frasa ialah unsur terkecil dalam bidang sintaksis. Frasa digunakan bagi membina ayat.1983). Binaan frasa dapat dibentuk daripada satu kata atau lebih.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 3. namun perbincangan dalam topik 3 ini frasa nama. Binaan frasa nama dapat digambarkan seperti berikut: Binaan Nama Penerang keturunan Suku bangsa Penerang Inti + Penerang Nama jenis bunga nama kucing nama askar Frasa Penerang Inti Penerang British. 2006). mawar.2 Binaan Frasa Nama Dalam Bahasa Melayu Binaan frasa nama boleh terbentuk daripada satu perkataan atau lebih (Abdullah Hassan et.

kedua ketiga badan bukau puan bawah mati 18 .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Penerang (Penentu Binaan Frasa Nama Hadapan) Inti Penerang (Bilangan+penjodoh (Inti) bilangan) tiga orang lima buah tujuh dulang guru kereta nasi minyak. Penerang Penerang (Penentu belakang) Inti orang rumah Penerang kata kerja Penerang kata adjektif Penerang frasa sendi nama Penerang bilangan ordinal Inti + inti dengan maksud Inti + inti sama erti Inti + inti dengan maksud berlawanan tuan atas hidup mesin bilik pengemis kereta baju banglo tempat tingkat tubuh bukit itu ini kira menunggu muda antik di jemuran di desa.

19 . Tatabahasa Dewan.al (2008). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU AKTIVITI 1.Bhd. Abdullah Hassan et.Bhd. 2. Senaraikan 20 binaan frasa nama berdasarkan sebuah cerpen atau rencana yang terdapat dalam majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka.al (2006) Sintaksis. Asmah Hj. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Apakah ciri-ciri yang dapat membezakan frasa daripada ayat? BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.Omar (1986) Nahu Melayu Mutakhir. Tulis 10 contoh frasa nama bagi binaan inti + penerang nama. Kuala Lumpur. PTS Professional Publishing Sdn. Nik Safiah Karim et. atau akhbar tempatan. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. LATIHAN 1.

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 4 Susunan Konstituen Frasa Nama Bahasa Melayu  Peraturan D-M  Kekecualian Hukum D-M  Bilangan dan Panggilan 4. D-M membawa maksud diterangkan (D) dan menerangkan (M). unsur yang diterangkan merupakan unsur inti yang hadir pada kedudukan pertama dan unsur menerangkan merupakan unsur penerang yang hadir pada kedudukan yang kedua. Dalam peraturan ini.M) 4.0 Konstituen Frasa Nama Konstituen Frasa Nama dalam tatabahasa Bahasa Melayu mengandungi aspekaspek yang telah disusun secara sistematik berdasarkan rumus-rumus tatabahasa bahasa Melayu :    Peraturan D-M (Hukum D-M) Kekecualian Hukum D-M Bilangan dan panggilan Peraturan D – M (Hukum D .1 Dalam tatabahasa bahasa Melayu. Contoh : Frasa Nama Diterangkan (Inti) Askar Budak Pemain Penarik Penghantar Pensyarah Pakar Doktor Menerangkan (Penerang) Melayu lelaki boling beca surat wanita psikologi veterinar 20 .

Selain itu.sup kambing ( bukan kambing sup) .nasi goreng (bukan goreng nasi) 4.pisang goreng (bukan goreng pisang) . Lama-kelamaan.M Konsep kekecualian wujud dalam kebanyakan bahasa di dunia bagai merasionalkan penggunaan sistem bahasa yang sudah lazim dipakai secara mantap dalam masyarakat pengguna bahasa.M juga wujud akibat kebiasaan dalam penggunaan.Restoran Ali ( bukan Ali Restoran) . Hal yang demikian berlaku disebabkan oleh kecenderungan pengguna bahasa menggunakan sistem bahasa lain bagi bahasa sendiri . 21 . seperti sesetengan penguna bahasa Melayu yang gemar menggunakan sistem bahasa Inggeris sebagai kayu ukur berbahasa.kentang goreng ( bukan goreng kentang) .M. Kebiasaan ini mewujudkan kelaziman yang semakin diterima penggunaannya dalam masyarakat pengguna bahasa.Kedai Makanan Rahim ( bukan Rahim Kedai Makan / Kedai Makan Rahim) . kekecualian hukum D .2 Kekecualian Hukum D .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh-contoh lain: .sos cili (bukan cili sos) . keadan itu menjadi perkara lazim dan terhasillah satu fenomena bahasa yang menyimpang dari rumus tatabahasa dalam konteks hukum D .cakera padat (bukan padat cakera/compact disc) . terutama sekali yang melibatkan pada nama-nama jawatan.

menteri pengangkutan. (16).Ali. (15). (18). (13). Mohd. (14). imam besar. Jawatan Naib Presiden disandang oleh Dato Hj. hal ini tidak berlaku pada frasa menteri besar. Ketua Hakim Negara telah bercuti selama dua hari. dan seumpamanya. menteri kanan. Timbalan Perdana Menteri membuat lawatan kerja ke Syria. Naib presiden yang baharu telah berucap dalam majlis perasmian. 22 . Ibu pejabat Kastam daerah Johor Bahru dipindahkan ke Jalan Aman. (17). Perdana Menteri Malaysia yang pertama ialah YTM Tunku Abdul Rahman. Pembantu penyeldik sedang membuat penganalisisan data kajian.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh: Penerang (M) Perdana Ibu Naib Ketua Timbalan Naib Pembantu Menteri Pejabat Presiden Hakim Perdana Menteri Presiden Penyelaras Diterangkan (D) Namun. Contoh penggunaan dalam ayat: (12).

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 4.3 Bilangan dan Panggilan Kata bilangan yang berfungsi sebagai penerang dalam frasa nama boleh wujud di hadapan katan nama inti. (Abdullah Hassan, 2006) Dalam konteks ini, bilangan yang digunakan merujuk kepada unsur numerik yang menjadi penanda kepada jumlah yang difokuskan dalam frasa.

Contoh

:

lima ekor kuda segolongan kecil peneroka kelima-lima pendekar silat sekumpulan penyelidik segelintir pengundi sejumlah wang sebilangan besar pekerja Contoh ayat: (19) Lima ekor kuda telah dibeli oleh Haji Tahir. (20). Segolongan kecil peneroka sudah menanam pokok gaharu. (21). Kelima-lima pendekar silat itu menunjukkan gaya kepahlawanan. (22). Sekumpulan penyelidik sudah mendapat elaun khas. (23). Segelinitr pengundi pilihanraya dilihat berlegar-legar di situ. (24). Sejumlah wang yang besar diperlukan untuk kos perubatan. (25). Sebilangan besar pekerja sudah pulang ke kampung.

Secara lebih khusus, kata bilangan boleh dibahagikan kepada enam kumpulan berdasarkan makna (Hashim Hj.Musa, 1993); i. Kata bilangan tentu ii.Kata bilangan tak tentu iii.Kata bilangan himpunan iv.Kata bilangan pisahan v.Kata bilangan pecahan; dan vi.Kata bilangan tingkatan 23

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Kata Bilangan Tentu Kata bilangan yang mendukung makna tentu yang menjurus kepada bilangan khusus terdiri daripada angka yang boleh dilambangkan dengan simbol atau huruf abjad. Contoh: satu = 1 dua = 2 Contoh ayat: (26). Konvokesyen ke-2 telah dilaksanakan pada hari semalam. (27). Sukan Asia ke-XIV telah mencatat satu sejarah kegemilangan atlet Malaysia. (28). Dollah mendapat tempat ketiga dalam pertandingan nyanyian. (29). Shakira mempunyai empat ekor anak kucing. (30) Hang Tuah memiliki dua ekor kuda putih . empat = IV sepuluh = X

Kata Bilangan Tak Tentu

Kata bilangan yang merujuk kepada jumlah bilangan yang tidak khusus . Contoh: Segala, semua , banyak ,sedikit, beberapa, sekalian, sekelompok. Contoh ayat: (31). Beberapa orang guru telah ditukarkan ke sekolah pedalaman. (32). Kegiatan gotong-royong itu disertai oleh semua penduduk kampung. (33). Segala bantuan yang diberikan oleh pihak sekolah amat dihargai.

Kata Bilangan Himpunan Kata bilangan yang merujuk kepada jumlah bilangan yang terhimpun atau terkumpul. Contoh: berpuluh-puluh, berbelas-belas, beratus-ratus, beribu-ribu, kedua-dua, kelimalima, kesemua. 24

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh ayat: (34). Berpuluh-puluh kenderaan tentera telah bergerak ke sempadan negara. (35). Kedua- dua peninju itu telah diberi penghargaan oleh pihak persatuan. (36). Kesemua mangsa banjir telah dipindahkan ke tempat yang selamat. Kata Bilangan Pisahan Kata bilangan jenis pisahan merujuk kepada unsur pemisahan dalam proses memerihalkan bilangan yang menjadi dasar pokok pernyataan. Kata jenis ini juga adalah sejumlah perkataan yang menyokong makna bilangan yang terasing. Contoh: masing-masing, setiap, tiap-tiap Contoh ayat: (37). Masing-masing ada pendapat yang tersendiri dalam isu pembangunan sukan. (38). Setiap hari dilalui oleh Pak Malau dengan hati yang tabah. (39). Tiap-tiap pasukan mempunyai ketua yang dilantik oleh pihak pengurusan. Kata Bilangan Pecahan Kata bilangan jenis pisahan merujuk kepada unsur pecahan atau pembahagian daripada jumlah keseluruhannya. Contoh: setengah, separuh, sepertiga, segelintir, sebahagian Contoh ayat: (40). Setengah daripada kawasan ini adalah milik Tuan Haji Ali. (41). Sabar itu adalah separuh daripada iman. (42). Sebahagian daripada ahli-ahli persatuan tidak hadir. Kata Bilangan Tingkatan Kata bilangan tingkatan merujuk kepada sejumlah perkataan yang mendukung makna taraf tingkatan bilangan. contoh: pertama, kedua, ketiga , keseribu. 25

Jenis-jenis kata panggilan seperti Tuan. Dia mampu meraih tempat kedua sahaja dalam pertandingan tersebut. Puan . Datuk Sagor harus diingati sebagai seorang pahlawan. pengiktirafan ataupun penentuan identiti secara lebih khusus. Haji.Profesor Ungku Aziz merupakan seorang pencetus idea penubuhan tabung pengurusan haji di Malaysia. Tun. Kata panggilan merupakan satu sistem yang digunakan dalam bahasa Melayu bagi tujuan penghormatan.4 Panggilan / Kata Panggilan Sementara itu. Datuk dan seumpamanya lazim digunakan sebelum kata nama inti.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU contoh ayat: (43). (44). (45). (47). Tunku. 4. Datuk Maharaja Lela ialah seorang pejuang yang menentang Inggeris di Perak. Profesor Ungku Aziz Tunku Kamalia Syed Zain Barakbah Sharifah Mona Alsagoff Tan Sri Malik Kamal 26 . Contoh: Datuk Maharaja Lela Datuk Sagor Haji Abdul Rahman Limbong Tuan Adam Puan Mastura Chong Contoh ayat : (46). (48). Gerai pertama menjadi perhatian pembeli. Pengunjung keseribu akan diberi hadiah cepu emas. konsep panggilan ( kata panggilan) merupakan unsur frasa nama yang hadir sebelum kata nama inti ( Abdullah Hassan. 2008).

e) Itu hari kita sudah bercadang melawat mini zoo. LATIHAN 1.Bhd.al (2006) Sintaksis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU AKTIVITI 1. PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. 27 .Musa ( 1993) Binaan dan Fungsi Perkataan dalam Bahasa Melayu. Bina carta atau pengurusan grafik untuk menunjukkan peraturan D – M. f) Lain masa. Tulis semula ayat. Apakah maksud hukum D-M? 2.M. b) Cili sos jenama lada dijual di Aminah Mini Market.Bhd. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. Abdullah Hassan et. c) Kenderaan mini bas sudah semakin dilupakan.ayat di bawah dengan ayat-ayat yang sesuai berdasarkan Hukum D. Bahasa Melayu II.al (2008). d) Lain-lain hal boleh dibincangkan pada lain hari. anda boleh bayar bil awal. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. a) Ahmad punya kedai terletak di sebelah bas terminal. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur. g) Sport rim kereta itu milik Romli. Hashim Hj. BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Nik Safiah Karim et.

6) 28 . iaitu frasa subjek dan frasa predikat. anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi frasa kerja dan binaan frasa kerja (1. Malah. frasa subjek dibentuk oleh frasa nama. ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama.1) Menganalisis binaan frasa kerja. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa. Sehubungan itu. Frasa kerja binaan sintaksis pula didasari oleh pola-pola ayat yang mengandungi pola-pola frasa yang menjadi tunjang dalam ayat sama ada sebagai subjek atau predikat. iaitu frasa nama (FN). HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. terdapat unsur frasa kerja yang menjadi salah satu binaan dalam satu-satu ayat. binaan frasa kerja tanpa objek dan dengan objek (1.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 5 Frasa Kerja Bahasa Melayu    Binaan Frasa Kerja Binaan Frasa Kerja Tanpa Objek Binaan Frasa Kerja Dengan Objek SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:   Menjelaskan definisi frasa kerja dan binaan frasa kerja Menganalisis binaan frasa kerja. Frasa kerja juga menjadi salah satu tonggak dalam binaan sintaksis. binaan frasa kerja tanpa objek dan dengan objek Tahukah anda bahawa dalam bahasa Melayu. frasa kerja (FK).

29 .1 Konsep Frasa Kerja Bahasa Melayu menurut Siti Hajar Abdul Aziz. Frasa kerja wujud dalam sesuatu ayat dalam binaan predikat.al (2006).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Kerja(Predikat) Frasa kerja (tanpa objek) Frasa Kerja (dengan objek) 5. Dalam susunan ayat biasa. Frasa kerja bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa. frasa kerja berfungsi sebagai predikat. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa kerja berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa. frasa kerja terdiri daripada satu atau beberapa perkataan dengan kata kerja berfungsi sebagai fungsinya. 5. Frasa kerja dalam bahasa Melayu terdiri daripada kata kerja sebagai dasarnya. (2008) ialah frasa yang terdiri Frasa Kerja daripada kata kerja sebagai unsur intinya. Menurut Abdullah Hassan et.0 KANDUNGAN ISI Anda perlu mengetahui bahawa.

Budak nakal itu terjatuh lagi setelah terpijak kulit pisang. Dia selalu bergaduh. Kata kerja tak transitif juga dikatakan sebagai kata kerja yang tidak memerlukan frasa nama sebagai objek (penyambut) untuk melengkapkannya. Berdasarkan contoh ayat di atas. mencipta lagu itu. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek sebagai penyambut. 30 . ayat (91) .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh : Ayat Subjek (1). Faisal tidur lena. Dia selalu bergaduh sesama rakan sekolah. menjual sayur di pasar. (9).Ramlee Predikat Frasa Kerja menjemur kain.2 Binaan Frasa Kerja Binaan kata kerja terdiri daripada kata kerja tak transitif atau kata kerja transitif. 5. (92) dan (93) menunjukkan kata kerja tidur. (10). Kata kerja tersebut tidak memerlukan atau tidak tidak diikuti oleh frasa nama sebagai objek atau penyambut. Faisal tidur lena di bilik tidur. Budak nakal itu terjatuh lagi. Emak (2). Emak Ahmad (3). terjatuh dan bergaduh. Contoh: (8).1 Frasa Kerja Tanpa Objek Frasa kerja tanpa objek merupakan jenis frasa yang tidak memerlukan penyambut (objek) dan boleh berdiri sendiri dalam sesuatu binaan predikat. Contoh : (5). (7). Pemuzik itu (4). P. Namun kata kerja ini boleh diikuti oleh unsur pelengkap dan penerang. 5.2. meniup saksofon. (6).

frasa adjektif dan frasa sendi nama. (12) dan (13).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Dalam ayat (94). (13). kata kerja telah diberi unsur pelengkap dan penerang. 31 . frasa yang bergaris ialah unsur keterangan yang mengikuti objek. 5. Unsur keterangan juga boleh terdiri daripada frasa nama. ayat ini masih mengekalkan konsep kata kerja tak transitif (tanpa objek) Pelengkap ialah perkataan yang hadir selepas kata kerja transitif dan berfungsi untuk melengkapkan kata kerja tersebut. (95). kadang-kala terdapat kekeliruan dalam kalangan pengguna bahasa menggunakan frasa kerja sebagai predikat. Hal yang demikian berlaku dalam proses membina sesuatu ayat. Dalam konteks ini . Pelajar itu menaikkan bendera semasa perhimpunan. Biarpun begitu. Kata kerja jenis ini mesti diikuti oleh frasa nama sebagai objek atau penyambut untuk melengkapkan kata kerja tersebut.3 Frasa Kerja Dengan Objek Frasa kerja dengan objek dikenali juga sebagai frasa kerja transitif. Contoh: Frasa Kerja Kata Kerja Transitif Menaikkan menganyam membaiki Penyambut bendera tikar radio Contoh ayat lengkap: (11). Frasa kerja juga boleh menerima unsur keterangan. Ibu menganyam tikar setiap hari. Mahmud membaiki radio yang telah rosak. Kata kerja transitif pula ialah kata kerja yang memerlukan objek. frasa kerja. (12). Frasa kerja transitif mempunyai dasar kata kerja transitif. dan (96). Dalam ayat (11).

(16). Semua ayat di atas tidak menepati sistem penggunaan kata/frasa kerja transitif. Lee Chong Wei menghantar dengan tenang bulu tangkis ke jaring. (22). Tuan Pengarah sedang membincangkan isu pendidikan. Zamani akan melaporkan kepada warden asrama tentang kejadian itu. ‘bulu tangkis’ dan ‘isu pendidikan’ ialah objek yang mesti hadir selepas kata kerja transitif.Halijah menggenggam erat tangan suaminya. Lee Chong Wei menghantar bulu tangkis ke jaring dengan tenang.Datuk Amran menghasilkan banyak produk berasaskan herba. (18). Tuan Pengarah sedang membincangkan tentang isu pendidikan. (24). (17). (19). ‘produk ’. Ayat-ayat yang tersebut di atas harus ditulis begini: (rujuk ayat 20 – 24) (20). (23). Zamani akan melaporkan kejadian itu kepada warden asrama (21). Datuk Aman menghasilkan produk berasaskan herba. ‘tangan’. (15).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh kesilapan dapat dilihat dalam ayat (15) hingga ayat (19). Halijah menggenggam tangan suaminya dengan erat. 32 . Catatan: kejadian’.

Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Tulis 10 contoh frasa kerja tanpa objek LATIHAN 1. PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. Abdullah Hassan et.al (2006) Sintaksis. Petaling Jaya: Oxford Fajar 33 . Buat analisis binaan frasa kerja berdasarkan sebuah cerpen atau rencana yang terdapat dalam majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. atau akhbar tempatan. Siti Hajar Abdul Aziz Sdn. Bahasa Melayu II.Bhd. BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU AKTIVITI 1. Kuala Lumpur. (2008).Bhd.

frasa kerja dengan ayat komplemen dan unsur keterangan dalam frasa kerja(1. anda seharusnya dapat:  Menghurai frasa kerja dengan kata bantu. Hal yang demikian membuktikan bahawa kepelbagaian elemen kata dalam sesuatu frasa bahasa Melayu menghasilkan satu sistem yang komprehensif. Frasa kerja dalam bahasa Melayu mempunyai elemen kata bantu dalam predikat.1) 34 . Terdapat dua jenis kata bantu iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Dalam perbincangan ini. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Selain itu. aspek penggunaan ayat komplemen dan unsur keterangan akan dibincangkan juga dalam tajuk frasa kerja bahasa Melayu.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 6 Frasa Kerja Bahasa Melayu  Frasa Kerja dengan Kata Bantu  Frasa Kerja dengan Ayat Komplemen  Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:  frasa kerja dengan kata bantu. kita akan melihat pola-pola frasa kerja yang menggunakan kata bantu dalam predikat. frasa kerja dengan ayat komplemen dan unsur keterangan dalam frasa kerja. Kata bantu boleh hadir di hadapan predikat kata kerja.

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Kerja (Predikat) Frasa kerja (didahului kata bantu aspek. Bagi menjelaskan fungsi kata bantu dalam frasa. 6. telah . dan kata bantu ragam) Frasa kerja (dengan ayat komplemen) 6. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu aspek. 35 . Contoh (fungsi menunjukkan masa yang telah berlaku: sudah . diberikan contoh ayat berkaitan. Amirul sudah mencapai kejayaan dalam peperiksaan yang lepas. Frasa kerja bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa kerja berdasarkan pendapat-pendapat ahli bahasa.pernah) (1).0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. (2008) Frasa kerja terdiri daripada kata kerja sebagai unsur intinya. Frasa kerja dalam bahasa Melayu terdiri daripada kata kerja sebagai dasarnya. frasa kerja berfungsi sebagai predikat. frasa kerja yang melibatkan kata bantu aspek merupakan keperihalan tentang aspek masa lampau. Dalam hal ini. ini atau masa hadapan. Dalam susunan ayat biasa. Dia telah menulis puisi sejak di bangku sekolah. (2).1 Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Aspek Menurut Siti Hajar Abdul Aziz.

(9). masih. harus. Yatim boleh berjaya jika dia berusaha bersungguh-sungguh. boleh menerima ayat komplemen. Anda mesti belajar untuk menguasai kemahiran mengajar. boleh. Wan Malini akan memetik bunga di taman. dan dapat Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Ragam Frasa kerja yang melibatkan kata bantu ragam merupakan keperihalan tentang aspek perasaan. Contoh: hendak.al (2008). Michael pernah mendapat pengiktirafan sebagai guru cemerlang.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU (3). Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu aspek yang memerihalkan perasaan ketika melakukan perbuatan. (10). Maslina mahu membuktikan bahawa dia juga mampu menjadi juara. atau masa hadapan. sudah. (7). 36 . (5). Kata Bantu Kata Bantu Aspek Memerihalkan masa lampau. Contoh ayat: (6). Menurut Nik Safiah Karim et. mesti. Dia hendak bekerja di Kuala Lumpur. 6. belum 6.2 Kata Bantu Ragam Memerihalkan perasaan ketika melakukan perbuatan. akan. mahu. kini.3 Frasa Kerja Dengan Ayat Komplemen Frasa kerja dengan ayat komplemen merupakan jenis frasa yang boleh menerima pelengkap atau sebaliknya yang dipancangkan ke dalam klausa utama bagi binaan sesuatu ayat. sedang. frasa kerja sama ada jenis transitif atau tak transitif. (11). Dia harus pulang ke kampung segera. Daud dapat menyertai program sukan berkuda di Johor Bahru. Contoh : telah. Contoh (fungsi menunjukkan perbuatan yang belum dilakukan: akan dan belum) (4). Adi Kencana belum lagi berminat untuk merantau ke kota. (8).

ayat (12) . unsur keterangan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas 37 . Pak Mat mengakui bahawa dia pernah berkhidmat dalam pasukan komando.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Dalam binaan predikat. (16). (17). Bagi kata kerja transitif. frasa kerja tak transitif telah menerima ayat komplemen. Haji Amin percaya bahawa mangsa kebakaran itu boleh diselamatkan. Kata kerja tersebut menerima ayat komplemen yang akhirnya membentuk ayat majmuk.4 Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja Unsur keterangan dalam frasa kerja diwakili oleh unsur-unsur penerang yang memerihalkan atau menerangkan kata kerja tersebut dengan lebih lanjut. (14). Unsur-unsur keterangan boleh terdiri daripada binaan frasa sendi nama. semoga dan untuk. Pemandu bas itu memaklumkan bahawa semua penumpang selamat sampai ke destinasi. maka ayat yang terbentuk ialah ayat majmuk Contoh : (i) Frasa kerja transitif dengan ayat komplemen (12). Kim Seng faham bahawa jirannya terpaksa berpindah ke kampung. Apabila keadaan sedemikian berlaku. Dalam ayat (15). terjatuh dan bergaduh. (13). frasa kerja jenis ini ditandai dengan penggunaan kata kata hubung bahawa. supaya. Berdasarkan contoh ayat di atas. Unsur –unsur biasanya hadir selepas kata kerja. (16). dan frasa nama. Jasmin berpendapat bahawa kerjaya guru sangat mencabar. frasa adjektif. unsur keterangan hadir selepas objek (penyambut). (ii) Frasa kerja tak transitif dengan ayat komplemen (15). 6. ayat ini masih mengekalkan konsep kata kerja tak transitif dan akhirnya membentuk ayat majmuk. demi. Biarpun begitu. dan (17). (13) dan (14) menunjukkan kata kerja tidur. Yang pasti. Cikgu Normah menegaskan bahawa tidur yang berkualiti adalah perlu untuk kesihatan minda.

unsur keterangan dapat dibahagikan kepada lapan jenis: (i) Keterangan tempat atau arah (ii) Keterangan waktu (iii) Keterangan cara (iv) Keterangan tujuan atau harapan (v) Keterangan alat (vi) Keterangan penyertaan (vii) Keterangan hal (viii) Keterangan bagai Huraian: (i) Keterangan tempat atau arah Unsur keterangan tempat atau arah membincangkan tempat berlakunya peristiwa.kepada . (19) Abang Malik memanjat ke atas bumbung rumah. (24) Aiman menunggu kepulangan ayahnya hingga pukul 12 malam.pada jelas terdapat dalam unsur keterangan ini. tahun lepas. 38 bentuk frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama iaitu pada. Penggunaan kata sendi nama di.ke.daripada. (21) Emak Shafik menerima hadiah cenderamata daripada guru besar. dalam . (20) Swee Ling berasal dari Negeri Sembilan. (23) Pameran kesenian itu bermula sejak semalam.dari. (ii) Keterangan waktu Dua bentuk keterangan waktu wujud dalam frasa kerja iaitu   Contoh : (22) Pensyarah itu menamatkan kuliah pada jam 9 malam. .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU tentang maksud dan sasaran makna dalam sesuatu frasa yang menjadi struktur binaan dalam satu-satu frasa. sejak dan hingga bentuk frasa nama seperti semalam. Berdasarkan aspek makna yang hadir dalam frasa kerja. Contoh: (18) Dia belajar di universiti.

Penghulu berucap di perhimpunan itu bagi menjelaskan isu sebenar. (33) Harjit Singh memukul bola dengan kayu hoki. (25) (a) Air sungai mengalir dengan derasnya. Contoh : (25) Air sungai mengalir deras. 39 . Contoh : (28) (29) (30) Muhamad belajar bersungguh-sungguh demi masa depan.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU (iii) Keterangan cara   Keterangan cara boleh bersumberkan daripada kata adjektif. (27) (a) Menteri berjalan dengan megahnya. (26) Azman berlari pantas. (27) Menteri berjalan megah. (26) (a) Azman berlari dengan pantasnya. Keterangan cara boleh terbina daripada frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama dengan diikuti kata adjektif yang menerima kata pembenda –nya. untuk dan bagi. perkakas atau benda yang digunakan dalam sesuatu proses atau peristiwa. Contoh: (31) Guru pelatih itu datang dengan menaiki kereta api (32) Encik Ahmad memotong kek dengan pisau. Kata sendi nama yang digunakan ialah dengan. (iv) Keterangan tujuan atau harapan   Keterangan tujuan atau harapan ialah unsur yang menerangkan sesuatu perbuatan atau kejadian. (v) Keterangan alat  Unsur yang menerangkan peralatan. Keterangan tujuan menggunakan kata sendi nama : demi. Mereka berkahwin untuk mencapai kebahagiaan hidup.

Hal yang demikian bergantung kepada situasi dan rumus yang menjadi dasar dalam pembentukan frasa yang akhirnya menghasilkan satu ayat yang lengkap. bak. sebagai. mengenai. (vii) Keterangan hal   keterangan hal berfungsi menerangkan keadaan kata sendi nama yang digunakan ialah tentang. (35) Pegawai kebajikan melawat kampung contoh dengan ahli jawatankuasa surau. (39) Jurutera perunding membuat penilaian semula tentang projek tersebut. (43) Hidungnya mancung bak seludang. (38) Panel disiplin membuat teguran terhadap kes itu. Contoh: (34) Aminah datang ke masjid dengan suaminya. bagai.5 Kesimpulan Frasa kerja merupakan satu bentuk frasa yang kompleks dan mampu menerima unsur-unsur perkataan yang menjadi struktur asas dalam binaan predikatnya. Contoh: (37) Tuan pengurus sedang memikirkan tentang masalah itu. (41) Kepantasan lelaki itu bertindak bagai lipas kudung . 40 . (viii) Keterangan bagai   Unsur yang menerangkan keserupaan.kesamaan atau hampir sama. 6. Kata sendi nama yang digunakan ialah seperti. ikut bersama-sama atau melibatkan diri. (36) Muniandy masuk ke pejabat dengan pembantunya. (42) Diana berlakon sebagai Puteri Gunung Ledang. Contoh : (40) Amran berlagak seperti pegawai tinggi .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU (vi) Keterangan penyertaan   Unsur yang menerangkan maksud ikut serta. terhadap. Kata sendi nama yang digunakan ialah dengan.

memutuskan viii. LATIHAN 1. Hashim Hj.al (2006) Sintaksis. berjumpa x.Bhd. memancing iv. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. mengalami ix. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.Bhd. bina ayat yang menggunakan predikat frasa kerja dengan kata bantu ragam atau kata bantu aspek. bertolak iii. PTS Professional Publishing Sdn. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Bahasa Melayu II. Nik Safiah Karim et. melagukan v. memikirkan ii.Bhd.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU AKTIVITI 1. i. bersedia vii. berupaya vi. Abdullah Hassan et. mendirikan BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Binaan Dan Fungsi Perkataan Dalam Bahasa Melayu. 41 .Musa (1993). Kuala Lumpur. Berdasarkan perkataan di bawah. Bincangkan fungsi kata bantu ragam dan kata bantu aspek dalam frasa kerja.al (2008) Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Binaan Frasa Adjektif: Unsur Pengisi Frasa Adjektif .Penguat . Selain itu. kata adjektif yang hadir selepas kata nama disebut sebagai penerang.Kata Bantu dalam Frasa Adjektif SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Binaan frasa adjektif : unsur pengisi frasa adjektif Penguat Kata bantu dalam frasa adjektif Frasa adjektif dalam bahasa Melayu mempunyai elemen kata yang terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya. 42 . Hal yang demikian membuktikan bahawa kepelbagaian elemen kata sifat atau kata adjektif memberikan impak dalam pembentukan frasa adjektif yang berfungsi sebagai predikat dan juga unsur keterangan dan unsur penerang dalam predikat. kita akan melihat pola-pola frasa adjektif yang berkaitan dengan binaan frasa. Harus dijelaskan bahawa kata adjektif yang hadir selepas kata kerja disebut sebagai keterangan. unsur pengisi yang wujud dalam frasa adjektif akan dibincangkan juga dalam tajuk frasa adjektif bahasa Melayu ini. Dalam perbincangan ini. kata penguat dan kata bantu dalam frasa.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 7 Frasa Adjektif Bahasa Melayu . Sementara.

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. frasa adjektif berfungsi sebagai predikat. anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi frasa adjektif. Frasa adjektif dalam bahasa Melayu terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya.1) Menghuraikan binaan frasa adjektif dengan unsur pengisi. (1. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa adjektif berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa. (1.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. Dalam susunan ayat biasa. 43 .2) KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Adjektif Binaan Frasa Adjektif : Unsur Pengisi Frasa Adjektif Penguat Kata Bantu dalam Frasa Adjektif 7. penguat dan kata bantu.

penguat juga boleh hadir sama ada di belakang atau di belakang kata adjektif. Wak Samad sudah terlalu tua Dalam ayat (1) [Wak Samad] merupakan subjek frasa nama yang diikuti oleh predikat frasa adjektif. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu dan penguat sebagai binaan dan unsur pengisian dalam frasa adjektif. Contoh : (1) . Dalam hal ini. frasa adjektif boleh terdiri daripada satu kata adjektif atau beberapa kata yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan penguat sama ada dihadapan atau di belakangnya.1 Binaan Frasa Adjektif : Unsur Pengisi Frasa Adjektif ialah frasa yang terdiri daripada kata adjektif sebagai unsur Frasa adjektif intinya. kata bantu boleh hadir bersama-sama penguat hadapan mendahului kata adjektif.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 7. Frasa adjektif bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa. [sudah + terlalu + tua] merupakan predikat yang terbina daripada unsur-unsur berikut : [kata bantu + penguat + kata adjektif] Unsur pengisi dalam frasa adjektif juga dapat dilihat dalam contoh-contoh di bawah: Kata Bantu sudah belum masih Penguat terlalu sangat terlalu amat Kata Adjektif tua prihatin masak awal baik Penguat benar - Dalam contoh-contoh di atas. 44 . Namun. Dalam binaan predikat. Bentuk sedemikian boleh berubahubah berdasarkan rumus tatabahasa dan pola dalam ayat berkaitan.

Salim sangat rajin.1.2 Binaan Kata Adjektif Dua Perkataan Binaan dua perkataan adjektif merupakan asas kepada pembentukan frasa adjektif yang menggunakan dua kata adjektif dalam ayat Pola binaannya boleh terdiri daripada yang berikut: (i) kata adjektif + kata adjektif (unsur keserasian makna) contoh : letih lesu cantik molek lemak manis penat lelah (i) kata adjektif + kata adjektif (makna berlawanan) contoh: jatuh bangun hidup mati baik buruk susah senang pahit maung 45 . Contoh: (2) . Dia kelihatan ceria.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 7. Guru pelatih itu cergas (4) . Penglihatannya kabur. (6) . Tanamannya subur.1 Binaan Kata Adjektif Satu Perkataan Binaan jenis ini merupakan asas kepada pembentukan frasa adjektif yang menggunakan satu kata adjektif dalam ayat.1. 7. (3) . (5) .

46 .  Penguat bebas ialah perkataan yang kedudukannya bebas. iaitu boleh hadir di hadapan atau di belakang kata adjektif. seperti dalam ayatayat berikut: (14). (11) . Lukisan itu paling cantik. Unsur penguat yang hadir berderetan sebelum kata adjektif juga wujud dalam binaan frasa adjektif. (15). Contoh : sungguh amat. Kubah masjid itu amat besar. (10) . nian (9) .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 7. (8) . Penguat hadapan terdiri daripada kata terlalu dan paling. Terdapat tiga jenis penguat: (i) Penguat hadapan (ii) Penguat belakang (iii) Penguat bebas  Penguat hadapan merupakan kata yang terletak di hadapan kata adjektif. Rumahnya terlalu besar. benar. (12) . Percakapan orang tua itu sungguh amat kasar . terlalu amat.2 Penguat  Kata penguat boleh hadir dalam frasa adjektif berdasarkan jenis-jenisnya. Contoh: amat dan sungguh.  Penguat belakang pula merupakan kata yang terletak di belakang kata adjektif seperti sekali. Taman Bunga di istana itu indah nian. Kereta lembu itu lambat benar. Contoh: (7) . Pakaian puteri itu cantik sekali. Perangai anaknya terlalu amat sopan. Gerakan dan gaya pesilat Malaysia tangkas sungguh. (13) .

Kehadiran pelajar itu belum terlalu lewat. Anaknya sudah besar. (18). misalnya: masih amat jauh. Sayur-sayuran dikebun itu masih belum subur. Pelajar kelas peralihan itu sungguh telah pandai. AKTIVITI 1. Contoh: (16). Kedudukan khemah itu masih amat jauh. belum sangat cekap. Pekerja yang berkualiti harus cekap. (22). (17). Anak sulungnya itu sungguh masih muda. Pekerja baru itu belum sangat cekap. 47 . Terdapat juga kata bantu yang boleh hadir sebelum atau selepas penguat. Ada kata bantu tertentu yang boleh hadir sebelum atau sesudah penguat. (21). sungguh telah pandai Contoh: (19). sungguh masih muda. (20). Bincangkan fungsi kata bantu dalam frasa adjektif. harus berdasarkan kesesuaian konteks ayat. masih. belum.3 Kata Bantu Dalam Frasa Adjektif Kata bantu merupakan unsur yang boleh hadir dalam frasa adjektif. belum terlalu lewat. Frasa adjektif jelasnya boleh disertai oleh kata bantu sudah. (23).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 7.

bahawa kau juga pernah jadi anak kecil hidupmu sangat sederhana kautidur berselimutkan langit gelap impianmu sangat suram. Barangkali kau sudah lupa wahai rejim zionis. Senaraikan frasa adjektif dalam petikan sajak di bawah. injak. 48 . sepak. Oleh: ESA ALHAJ Johor Bahru. hatinya cemas langkahnya kian tidak cergas.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU LATIHAN 1. menampar muka mendabik dada langkahmu pantas sungguh. jatuh bangunnya. di bumi Gaza ini. untuk memijak sesiapa jua dengan mata yang merah menyinga. penat lelahnya dihiasi air matanya berderai tangisnya mohon belas kasihan sedu-sedannya tanda kesedihan wajahnya pucat. dan pijak lantaran amarah yang membakar hati lantas kau tegar menyusun langkah pantas. Mungkin rasa ihsan sudah terhakis dari dalam dirimu hingga kau mudah keliru antara langkah. letih lesunya. hingga akhirnya kau terpijak kakimu sendiri dan jatuh tersungkur menyembah bumi. SAJAK : SEBUAH PERSOALAN Mengapa harus kau pijak kaki anak kecil itu? yang hanya semalam belajar bertatih dan jatuh kembali.

Hashim Hj. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. Binaan Dan Fungsi Perkataan Dalam Bahasa Melayu.al (2008) Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.al (2006) Sintaksis. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Nik Safiah Karim et. Siti Hajar Abdul Aziz (2008).Musa (1993). Bahasa Melayu II. PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. 49 . Abdullah Hassan et.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.Bhd.Bhd.

Harus dijelaskan bahawa frasa adjektif mempunyai ketentuan sama ada boleh hadir selepas subjek sebagai predikat. unsur predikat yang terdapat dalam frasa objektif dapat diikuti oleh ayat komplemen yang mewujudkan ayat majmuk. 50 . kita akan melihat pola-pola frasa adjektif yang berkaitan dengan susunan frasa dalam ayat serta frasa adjektif dan ayat komplemen. Hal yang kepelbagaian elemen kata sifat atau kata adjektif memberikan impak dalam pembentukan frasa adjektif yang berfungsi sebagai predikat dan juga unsur keterangan dan unsur penerang dalam predikat. Dalam perbincangan ini.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 8 Frasa Adjektif Bahasa Melayu   Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: Frasa Adjektif Bahasa Melayu   Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen Frasa adjektif dalam bahasa Melayu seterusnya mempunyai peranan yang besar dalam mengungkapkan kata sifat secara luaran dan dalaman berdasarkan konteks kata-kata adjektif tertentu demikian membuktikan bahawa dalam binaan frasa dan ayat. boleh hadir selepas frasa nama sebagai penerang. Selain itu. boleh hadir selepas kata kerja sebagai keterangan dan.

2) Menghuraikan ayat komplemen. Frasa adjektif dalam bahasa Melayu terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Dalam susunan ayat biasa. penguat dan kata bantu.(1. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa adjektif dan elemen berkaitan dengan susunan frasa serta ayat komplemen.2) KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Adjektif Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen 8.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa.(1. 51 . frasa adjektif berfungsi sebagai predikat. anda seharusnya dapat:   Menghuraikan binaan frasa adjektif dengan unsur pengisi.

Warna bola itu merah tua.1 Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat ialah frasa yang terdiri daripada kata adjektif sebagai unsur adjektif merupakan komponen penting dalam proses Frasa adjektif intinya. Contoh : 8. (susunan songsang) [predikat + subjek] 52 . Dalam hal ini. Stadium itu sudah usang. Contoh-contoh lain: (2). Kulitnya putih bersih. (susunan biasa) (2) (a) Putih bersih kulitnya (susunan songsang) [predikat + subjek] (3). [sudah + usang] merupakan predikat yang terbina daripada unsur-unsur berikut : [kata bantu + kata adjektif] Ayat (1) boleh disongsangkan menjadi seperti berikut: (1) (a) Sudah usang stadium itu. Contoh: (1) . frasa adjektif boleh terdiri daripada satu kata adjektif atau beberapa kata yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan penguat sama ada di hadapan atau di belakangnya. Dalam ayat (1) [stadium itu ] merupakan subjek frasa nama yang diikuti oleh predikat frasa adjektif. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu dan penguat sebagai binaan dan unsur pengisian dalam frasa adjektif.1 Frasa Adjektif Sebagai Predikat Predikat dalam sesuatu ayat boleh terbina daripada frasa adjektif. [predikat + subjek] Frasa predikat yang mendepani subjek sudah berpindah tempat melalui proses penyongsangan. Dalam hal ini.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 8. Dalam binaan predikat.1. frasa adjektif juga boleh hadir selepas subjek sebagai predikat. Frasa melengkapkan sesuatu ayat. (susunan biasa ) (3) (a) Merah tua warna bola itu.

Pemuzik (8).1. Pelajar itu (6). Fungsinya ialah sebagai penerang kepada kata nama. hebat sekali. Air sungai itu (7). lancar sekali.1.2 Frasa Adjektif Sebagai Keterangan Frasa adjektif yang hadir selepas frasa kerja akan berfungsi sebagai keterangan.3 Frasa Adjektif Sebagai Penerang Kata Nama Frasa adjektif boleh hadir selepas kata nama dan frasa nama. laju. Kucing itu berenang berpidato mengalir beraksi berlari sangat pantas. Hal yang demikian merupakan fungsi asas kata adjektif yang memerihalkan sifat dan adjektif bagi keterangan kata kerja. Amira (5). deras sekali. Frasa Nama Kata Nama kereta warna baju madu pangkat kain benang kelapa pinang besar merah kelabu asli tinggi licin kasar muda masak 53 Kata Adjektif . 8. Contoh: Subjek Predikat Frasa Kerja Keterangan (Frasa Adjektif) (4).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 8.

(10). (12). Peserta kursus sedar bahawa mereka harus tidur di khemah sementara. Dia insaf bahawa dia perlu meningkatkan kualiti ibadahnya. AKTIVITI 1. Zulmazran Zulkifli yakin bahawa pasukan Malaysia akan meraih pingat emas dalam acara boling. LATIHAN 1. (11).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU kitab tebal 8.2 Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen Frasa adjektif yang berperanan sebagai predikat dalam ayat boleh diikuti oleh ayat komplemen. ayat komplemen. Contoh: tersebut akan menjadi ayat (9). Bincangkan fungsi susunan frasa adjektif dalam sesuatu ayat. Kesannya. Ketua kampung itu percaya bahawa anak buahnya memberikan sokongan padu. Bina 10 ayat berdasarkan pola binaan ayat di bawah ini. Predikat Subjek Frasa Kerja Keterangan (Frasa Adjektif) 54 .

al (2006) Sintaksis. Nik Safiah Karim et. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. Bahasa Melayu II.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.Bhd. Siti Hajar Abdul Aziz (2008).Bhd. 55 . PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. Abdullah Hassan et. Kuala Lumpur. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.al (2008) Tatabahasa Dewan.

kita akan melihat pola-pola frasa sendi nama yang berkaitan dengan susunan frasa dalam ayat . 56 . unsur predikat frasa sendi nama juga akan dibincangkan dalam bab ini. Dalam perbincangan ini. Selain itu.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 9 Frasa Sendi Nama Bahasa Melayu  Binaan Frasa Sendi Nama  Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat  Penggunaan Kata Sendi Nama Secara Umum SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: Frasa Sendi Nama    Binaan Frasa Sendi Nama Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Penggunaan Kata Sendi Nama Secara Umum Frasa sendi nama dalam bahasa Melayu seterusnya mempunyai peranan yang utama dalam melengkapkan satu binaan dalam ayat yang terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu frasa nama dalam ayat. Ini membuktikan bahawa kepentingan elemen kata sendi nama menjadikan fungsi frasa sendi nama sebagai asas pembentukan predikat yang mempunyai pola FN+ FSN ( Frasa Nama + Frasa Sendi Nama). Frasa sendi nama mempunyai mempunyai potensi untuk hadir sebelum frasa nama atau sebelum kata nama arah diikuti oleh frasa nama.

anda seharusnya dapat: Menjelaskan definisi dan binaan frasa sendi nama(1. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa sendi nama dan elemen berkaitan dengan binaan frasa sendi nama dalam ayat.6) KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Sendi Nama Binaan Frasa Sendi Nama Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Penggunaan Kata Sendi Nama 9.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.(1. Frasa sendi nama dalam bahasa Melayu daripada terdiri beberapa perkataan yang mewakili kata sendi atau kata adjektif sebagai unsur binaan frasanya.1) Menganalisis binaan dan kedudukan frasa sendi nama dalam ayat. 57 .

tentang.1 Kata Sendi Nama + Frasa Nama Frasa dalam sesuatu ayat boleh terbina daripada frasa sendi nama dengan pola kata sendi nama + frasa nama ( KN+ FN).1. pada. akan bagi.al. Contoh: Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama di ke dari daripada kepada untuk dengan sejak tentang Frasa Nama gimnasium sekolah pusat tuisyen aluminium Tuan Jana Khatib ibu kemewahan semalam klorofil 58 .oleh. dan sebagainya. Dalam hal ini. sampai. daripada . (Nik Safiah Karim et. ke. (Abdullah Hassan et.kepada .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 9. Frasa sendi nama terbina daripada ayat yang mempunyai satu kata sendi nama dan satu frasa nama yag menjadi pelengkap dalam binaan frasa sendi nama itu.1 Binaan Frasa Sendi Nama ialah frasa yang terdiri daripada kata sendi nama yang Frasa sendi nama boleh bergabung dengan kata nama dalam membentuk kesatuan frasa. untuk. dengan. Antara kata sendi nama yang sering digunakan ayat ialah di. hingga.al 2006). dari. Contoh : 9.2008) Frasa sendi nama pada asasnya terbina apabila sesuatu kata sendi diikuti oleh kata nama. kata sendi nama hadir sebagai satu perkataan di hadapan suatu frasa nama. Frasa sendi nama juga boleh didahului oleh kata bantu sama ada kata bantu ragam atau kata bantu aspek.

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU sampai bagi siang ayah 9. Kata nama arah dan keterangan boleh hadir dan boleh digugurkan mengikut kesesuaian ayat.1. dengan bergaya dengan kayu - .3 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama + (Keterangan) Binaan frasa nama boleh juga terdiri daripada kata sendi nama diikuti oleh frasa nama dan keterangan.2 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama Frasa sendi nama boleh wujud di hadapan frasa nama (didahului satu unsur kata nama arah). frasa sendi nama juga berpotensi untuk hadir tanpa kata nama arah. Selain itu.1. Frasa Sendi Nama Frasa Nama Kata Sendi Nama Kata Nama Arah Frasa Nama (i) di (i) di (ii) ke (ii) ke (iii) dari (iii) dari dalam dalam belakang - takungan takungan kolam kolam pentas pentas 9. Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama Frasa Nama Kata Nama Arah (i) di di (ii) ke ke (iii) dari dari atas luar bawah 59 Frasa Nama pentas pentas garisan garisan rumah rumah Keterangan pada saat itu.

9. Kerusi itu daripada kayu jati. (5). Hadiah ini untuk ibu Zarina. Unsur keterangan ini pada asasnya bertindak menerangkan keperihalan maksud predikat frasa kerja.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 9. (keterangan masa) (9) Marini berehat di tepi pantai. Bahaman daripada keluarga seni. Contoh: (i) Keterangan bagi frasa kerja Contoh: (7) Budin meniup saksofon seperti pemuzik profesional. (3). unsur keterangan ini boleh hadir secara pilihan mengikut kesesuaian konteks ayat berdasarkan rumus tatabahasa.(keterangan cara) 60 . Namun. Contoh: (1).(keterangan tujuan) (13). Ahmad ke sekolah setiap hari.2 Frasa Sendi Nama sebagai Keterangan Unsur keterangan dalam sesuatu ayat boleh diwakili oleh frasa sendi nama.(keterangan tempat) (10).1 Predikat Frasa sendi Nama Dalam susunan ayat biasa. 9.Ayah berbincang tentang hal pertunangan.2.(keterangan penyertaan) (12) Anda wajar mengawal emosi demi kesejahteraan diri. Dalam sesetengah ayat lain. Kolam ikan di tepi taman. (keterangan bandingan) (8) Dahlan memasak pada waktu petang.Sultan Mansur Syah hadir dengan permaisurinya. frasa adjektif dan frasa nama.(keterangan hal) (11).2 Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Frasa sendi nama mempunyai fungsi dalam predikat sesuatu ayat. (6).2.Hang Tuah menikam lanun dengan keris. frasa sendi nama hadir selepas subjek. (2). (4). Yushiro dari bandar raya Tokyo. frasa sendi nama berfungsi sebagai unsur keterangan.

frasa sendi nama dengan kata hubung dari boleh digugurkan secara pilihan unsur kedua. terdapat dua unsur kata sendi nama yang serupa boleh digabungkan dalam bentuk setara dengan menggunakan kata hubung dan.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU (ii) Keterangan bagi frasa adjektif Contoh : (14) John segak seperti model. (keterangan tujuan) (iii) Keterangan bagi frasa nama Contoh: (18) Bangunan di Kuala Lumpur sungguh tinggi. (26) Nadia Chin Abdullah bukan ke Australia tetapi ke Austria. (keterangan hal) (16) Dia rabun pada waktu malam. (keterangan pembuat) 9.3 Penggunaan Kata Sendi Nama Dalam penggunaan kata sendi nama dalam ayat.mandir di dalam dan luar bangunan. tetapi. (keterangan masa) (17) Kita harus pantas supaya tidak ketinggalan.(keterangan tujuan) (21) Keris itu diperbuat daripada besi. (24) Zulfadli makan dengan adiknya atau dengan abangnya? (25) Pak Cik Ali bekerja bukan di kebun tetapi bekerja di pejabat peguam. (28) Zulfadli makan dengan adiknya atau abangnya? 61 . Dalam ayat (23). atau. (keterangan sumber) (22) Lagu oleh Dato’ Mokhzani telah menarik perhatiannya. (keterangan tempat) (19) Batu permata itu adalah dari zaman Dinasti Ming (keterangan asal) (20) Ridwan sudah membeli songkok untuk majlis tersebut. Ayat baharu setelah pengguguran kata sendi nama pada unsur kedua ialah: (27) Dia mundar. (keterangan bandingan) (15) Profesor itu cekap dalam bidang bioteknologi. Contoh: (23) Dia mundar-mandir di dalam dan di luar bangunan itu.

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU (29) Tuan Haji Ali bekerja bukan di kebun tetapi di pejabat peguam. Contoh : (31) Diana akan ke Kuala Lumpur. terdapat kata sendi yang boleh berfungsi sebagai kata bantu aspek. Keadaan ini dapat dipermudahkan dengan melihat kedudukan dan fungsinya dalam ayat. frasa sendi boleh berfungsi sebagai predikat dan keterangan dalam ayat. AKTIVITI (Aktiviti kumpulan) 1. Pada asasnya. (30) Nadia Chin Abdullah bukan ke Australia tetapi Austria. dalam perbincangan ini. perkara tersebut ditunjukkan sebagai contoh penggunaan kata sendi yang boleh hadir dalam keadan lebih daripada satu situasi. Namun dalam beberapa keadaan. (akan sebagai kata bantu aspek) (32) Diana sayang akan kucingnya. 62 . Ini berlaku pada perkataan ’akan’. Bincangkan unsur-unsur yang terdapat dalam frasa sendi nama. (akan sebagai kata sendi) Namun.

Frasa Sendi Nama Frasa Nama Kata Sendi Nama Kata Nama Arah Frasa Nama Keterangan 63 . Bina 10 frasa dengan pola binaan frasa sendi nama berdasarkan jadual di bawah.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU LATIHAN (Aktiviti individu) 1.

Bhd.Bhd.al (2008) Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Bahasa Melayu II. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. PTS Professional Publishing Sdn. 64 .al (2006) Sintaksis. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Nik Safiah Karim et.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Abdullah Hassan et. Kuala Lumpur.Bhd. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.

al. Perkataan  Ayat Dasar  Ayat Tunggal TAJUK 10 SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Ayat. perintah dan seruan dan sebagainya. Perkataan Ayat Dasar Ayat Tunggal Ayat Bahasa Melayu Ayat dalam bahasa Melayu boleh terbentuk daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. Ayat terdiri daripada binaan klausa. serta mengandungi intonasi yang sempurna. Frasa. Frasa. Ini berbeza dengan ayat tunggal yang terdiri daripada ayat tanya. dan perkataan dalam ayat . frasa . (Nik Safiah Karim et. Selain itu.dan perkataan. 65 . frasa dan perkataan mempunyai fungsi yang utama dalam pembentukan ayat. Klausa. Dalam perbincangan ini. ayat dasar atau ayat inti merupakan ayat yang terdiri daripada ayat penyata. 2008). ayat tunggal dan tidak ketinggalan unsur yang berkaitan dengan susunan klausa. kita akan melihat pola-pola ayat dasar. frasa. Kajian tentang ayat membuktikan bahawa kepentingan klausa.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Ayat Bahasa Melayu  Ayat. Klausa.

Klausa.6) KERANGKA TAJUK-TAJUK Ayat Bahasa Melayu Ayat.(1. 10. anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi klausa.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.1 Ayat Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. Frasa.al.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. serta mengandungi intonasi yang sempurna. 2008). Perkataan Ayat Dasar Ayat Tunggal 10. frasa dan perkataan. 66 . Perbincangan juga akan berkisar pada aspek ayat dasar (ayat inti) dan juga ayat tunggal. klausa. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep ayat. ayat dasar dan ayat tunggal (1.1) Menganalisis binaan ayat dasar dan ayat tunggal. frasa. (Nik Safiah Karim et.

Predikat pula menerangkan tentang perkara yang telah disebutkan dalam predikat iaitu menerangkan tentang rumah. di tepi laut. Setiap kelompok perkataan disusun dengan lengkap. baju. Subjek menyebut sesuatu perkara. Contoh : (1).2 Klausa Klausa ialah satu rangkaian perkataaan yang mengandungi subjek dan predikat .Maksud ayat tersebut ialah hal sebuah sekolah yang terletak di tepi laut.menceritakan tentang subjek ayat. seperti rumah. yang menjadi konstituen dalam ayat. 10.al 2006). Malah sebenarnya. sekolah ialah komponen subjek ayat. baju. kereta dan seumpamanya. ayat terdiri daripada perkataaanperkataan yang disusun dalam susunan dan kelompok-kelompok tertentu. Sekolah di tepi laut. Dalam ayat (2) rumah ialah kelompok perkataan yang menjadi subjek dalam ayat tersebut. 67 . Sementara. Dalam kumpulan perkataan kedua. Dalam ayat (1) sekolah terdiri daripada kelompok perkataan yang menjadi pokok perbincangan. (Nik Safiah Karim et. kereta dan seumpamanya. 2008) Klausa tergolong kepada dua jenis iaitu: (i) Klausa bebas (ii) Klausa tak bebas Klausa bebas ialah klausa yang terdiri daripada sekumpulan perkataan yang maknanya boleh berdiri sendiri dan boleh bersifat sebagai ayat lengkap apabila diujarkan dengan intonasi yang sempurna. (2) Rumah langsir biru.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Menurut Abdullah Hassan et. Klausa boleh diumpamakan ayat dalam ayat (Abdullah Hassan et.al (2006). Susunan yang lengkap mempunyai makna yang lengkap. langsir biru yang tergolong dalam kelompok kedua ialah predikat bagi ayat tersebut yang menerangkan tentang keadaan rumah besar tersebut.al. Setiap satu kelompok tersebut mengandungi sekurang-kurangnya dua bahagian iaitu subjek dan predikat.

(2006). Berdasarkan contoh : Majid kaya [klausa bebas] [klausa utama] Oleh itu. (Nik Safiah karim. pembentukan klausa bebas adalah berdasarkan ciri klausa yang mampu mendokong makna lengkap serta mendokong ciri –ciri ayat yang sempurna. Ayat ini akan dipenggal sebahagiannya untuk melihat rumus struktur frasa. Frasa digunakan bagi membina ayat.3 Frasa Frasa ialah unit yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua perkataan. Dalam struktur binaan ayat. [ klausa tak bebas] 10.al 2008) Frasa nama boleh terbentuk daripada satu perkataan atau lebih (Abdullah Hassan et. Contoh ayat : sehelai baju kurung di dalam almari. Klausa bebas juga disebut sebagai klausa utama. Frasa baju sehelai baju baju kurung sehelai baju kurung 68 . Frasa ialah unsur terkecil dalam bidang sintaksis. kerana cekap menguruskan perniagaan. et.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh : klausa 1 : Majid kaya (klausa bebas) klausa 2 : kerana cekap menguruskan perniagaan (klausa tak bebas) Ayat sempurna: klausa 1 + klausa 2 = Majid kaya kerana cekap menguruskan perniagaan.al. frasa didapati merupakan unsur yang terletak di bawah klausa. ataupun satu perkataan yang berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih.

orang. baju kurung. Contoh: kata nama: pelajar. daripada besi kata adjektif. Perkataan mempunyai beberapa golongan tertentu seperti kata nama. baju. sehelai baju kurung. Jadi. ke kedai. kata sendi nama. dan sebagainya. Semua ayat yang terbina secara lengkap sebenarnya dapat dikesan dasar atau inti ayat yang menjadi landasan dalam sesuatu binaan ayat. taman kata kerja : makan. Ayat dasar mempunyai empat pola asas iaitu: Pola 1 : FN + FN Pola 2 : FN + FK Pola 3 : FN + FA Pola 4 : FN + FS 69 . frasa yang asas iaitu baju kurung telah diperluaskan melalui pancangan ke dalam sebuah frasa yang lain hingga terbentuknya frasa sehelai baju kurung. 10. kereta adalah perkataan yang mendokong makna tertentu. gempal. Seremban. 2008) Bentuk-bentuk perkataan seperti sekolah.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Frasa di atas berasaskan satu binaan ayat (FN+FS) :Sehelai baju kurung di dalam almari. dari Johor. kata kerja. melukis. kata 10.al . kata tugas dan sebagainya.4 Perkataan Perkataan ialah konstituen kepada frasa. Perkataan adalah bentuk bahasa yang mengandungi makna atau fungsi nahu (Abdullah Hassan et. tidur. Bentuk tersebut diperluas menjadi sehelai baju. menendang Kata adjektif : kurus. ayah.5 Ayat Dasar Ayat dasar ialah ayat yang menjadi sumber atau dasar bagi pembentukan ayatayat lain berdasarkan rumus-rumus tatabahasa. Bentuk frasa satu perkataan ialah baju. hubung. pucat. tampan kata sendi nama : di rumah.

sungguh pandai di Pusat Islam. ke kedai runcit.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Pola Pola 1 (FN + FN) Pola 2 (FN + FK) Pola 3 (FN + FA) Pola 4 ( FN + FS) Subjek Harun Jurulatih Marlina Muzium Predikat pesilat amatur. sedang berehat di bilik sungguh pandai di Pusat Islam Kuala Lumpur. Malah binaan ayat tunggal mempunyai persamaan dengan ayat dasar. Namun. Ayat tunggal terbina daripada ayat dasar. sedang berehat. binaanbinaan tersebut harus masih tergolong dalam bentuk frasa. Contoh: Subjek (1). 70 Predikat . Namun. Sementara. Contoh: Pola Pola 1 (FN + FN) Pola 2 (FN + FK) Pola 3 (FN + FA) Pola 4 ( FN + FS) Subjek Harun Jurulatih Adik Marlina Muzium warisan Predikat pesilat amatur negara. membaca kitab jawi. Komponen frasa boleh mengandungi satu perkataan atau lebih. ayat perintah ayat seruan dan sebagainya. sangat tangkas. 10. ayat dasar terdiri daripada ayat penyata.6 Ayat Tunggal Ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. (2) (3) (4) Bapa saudara Ali Peninju itu Darwis Wahab pensyarah. Jelas bahawa ayat tunggal terbina secara mudah dengan hanya mempunyai konstituen satu subjek dan satu predikat. Ayat tunggal juga sebenarnya mempunyai satu klausa yang hadir mewakili satu subjek dan satu predikat tersebut. yang membezakan ayat tunggal dengan ayat dasar ialah ayat tunggal terdiri daripada ayat tanya.

71 .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Dalam proses binaan ayat tunggal ini . Nyatakan unsur-unsur klausa dalam ayat bahasa Melayu dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. Jelas. jelas didapati bahawa subjek dan predikat dalam ayat dasar boleh bertukar ganti mengikut keperluan dan keutamaan penutur bahasa. (b) Di dalam almari baju itu. Bina lima ayat aktif dan tukarkan ayat tersebut menjadi ayat pasif LATIHAN 1. (b) Ditebangnya pokok kayu itu. Contoh: (5) (a) Mariam ke pasar raya hari ini. 2. (b) Dimakannya kuih itu. (6) (a) Baju itu di dalam almari. (8) (a) Pokok kayu itu ditebangnya. terdapat juga proses penyongsangan seperti predikat mendahului subjek seperti dalam ayat songsang. Berdasarkan contoh-contoh ayat tersebut. AKTIVITI 1. (7) (a) Kuih itu dimakannya. (b) Ke pasar raya Mariam hari ini. Nyatakan perbezaan antara ayat dasar dan ayat tunggal. proses sedemikian menggambarkan sifat bahasa Melayu yang dinamik dalam pelbagai aspek bahasa dan rumus tatabahasa.

Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. Nik Safiah Karim et.Bhd.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.Bhd.al (2008) Tatabahasa Dewan. 72 . PTS Professional Publishing Sdn. Bahasa Melayu II.al (2006) Sintaksis. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. Kuala Lumpur. Abdullah Hassan et.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->