PETA KONSEP

PERSAMAAN LINEAR

Kesamaan sebutan algebra linear "=" (sama dengan) "≠" (tidak sama dengan) Contoh: 5x

ungkapan algebra linear Contoh: 5x + 2

persamaan linear dalam satu pembolehubah Contoh: 8x – 5 = 19 penyelesaian melalui: pemerinyuan dan cubaan sistematik

persamaan linear dalam dua pembolehubah Contoh: y = 9 + 3x

persamaan linear serentak Contoh: 3x + 2y = 24 5x – 2y = 8 penyelesaian melalui: kaedah penggantian

menggunakan nombor bulat

dengan dan tanpa penggunaan kalkulator

kaedah penghapusan

Rujukan: Buku Spesifikasi Kurikulum Matematik Tingkatan 2 & 3. (Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, 2011) 1

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.