Lembaran kerja murid

Nama:…………………………………………………………..Tarikh:……………………..
Arahan: Sila bina ayat mudah berdasarkan gambar yang telah disediakan dibawah.

1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4. ______________________________________________________________
5. ______________________________________________________________