SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan sebagaimana yang terlampir dalam surat ini adalah
mahasiswa – mahasiswi Jurusan Teknik Sipil, dengan ini menyatakan bahwa :
1. Kami akan memenuhi kewajiban kami selaku mahasiswa yang mengikuti M.K di
Jurusan Teknik sipil dengan membawa :
a. Perlengkapan tulis – menulis dan kalkulator.
b. Hand out atau buku pegangan lainnya yang disyaratkan dalam M.K tersebut.
Baik saat ujian tulis, maupun dalam mengikuti perkuliahan setiap jadwalnya.

2. Kami berjanji tidak akan mengulangi kesalahan kami dengan melanggar kewajiban
kami pada point ( 1 ) di atas.

3. Apabila dikemudian hari selama berlangsungnya perkuliahan didapat pengulangan
kesalahan, kami siap untuk diberikan sanksi.

Demikian pernyataan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Jurusan Teknik Sipil

an. Mahasiswa – mahasiswi

Ketua,

yang tersebut dalam lampiran,

070110044 NO 1 NAMA MAHASISWA NIM TANDA TANGAN 1. ST. 11. 9. 2 3 2. 22 23 22. 10 11 10.Said Jalalul Akbar. 17. 13. .. 16 17 16. 4 5 4. 19. 6 7 6. 14 15 14. 3. 18 19 18. 12 13 12. 197107032002121001 NIM. 5. 23. 20 21 20. 8 9 8. 21. 15.MT Romi Syukraba Aminy NIP. 7.

44 45 44. 25. 40 41 40. 37. 32 33 32. 36 37 36. 45. 41. 31. 27. 38 39 38. 42 43 42. 47. 39.24 25 24. 48 49 48. 43. 26 27 26. 34 35 34. 30 31 30. . 35. 29. 28 29 28. 33. 49. 46 47 46.

67. 54 55 54. 57. 51. 53. 65. 62 63 62. 59. 68 69 68. 64 65 64. 60 61 60. 58 59 58. 61. 74 75 74. 56 57 56. 63. 66 67 66. 73. 70 71 70.50 51 50. 55. 52 53 52. . 75. 69. 72 73 72. 71.

80 81 80. 91. 82 83 82. 99. . 95. 79. 101. 86 87 86. 94 95 94. 90 91 90. 81. 84 85 84. 96 97 96. 78 79 78. 93. 97. 100 101 100.76 77 76. 92 93 92. 89. 87. 83. 98 99 98. 85. 77. 88 89 88.

110 111 110. 117. 113. 107. 106 107 106.102 103 102. . 114 115 114. 111. 120. 112 113 112. 108 109 108. 109. 105. 104 105 104. 116 117 116. 103. 115. 118 119 120 118. 119.