KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

DUNIA MUZIK
TAHUN SATU

2010

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN SATU DUNIA MUZIK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 2010 .

.

KANDUNGAN RUKUNEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH RENDAH FOKUS MATA PELAJARAN ORGANISASI KANDUNGAN iii iii iv iv v v vi KURIKULUM DUNIA MUZIK TAHUN 1 Objektif Dunia Muzik Tahun 1 Modul 1 : Pengalaman Muzikal Modul 2 : Penghasilan Muzik Modul 3 : Apresiasi Muzik Glosari 2 3 7 9 13 .

.

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip berikut :- kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berikrar akan Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN iii . menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. berakhlak mulia. masyarakat dan negara.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. memelihara satu cara hidup FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berketerampilan. MAKA KAMI. demokratik. rakyat Malaysia. mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. rohani.

kurikulum ini dibina dengan memberi tumpuan kepada empat modul utama iaitu Pengalaman Muzikal.PENDAHULUAN Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah merupakan MATLAMAT Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah bermatlamat untuk membina potensi diri murid ke arah melahirkan insan kreatif yang menghayati dan menikmati muzik secara intelektual menerusi aktiviti muzikal. Apresiasi Muzik serta Membaca dan Menulis Notasi Muzik. program pembelajaran untuk enam tahun persekolahan. Bagi mencapai tujuan tersebut. Penghasilan Muzik. Murid diberi pelbagai peluang untuk meluahkan idea kreatif di samping meningkatkan apresiasi terhadap estetika muzik. iv . Kurikulum ini digubal dengan memberi tumpuan kepada perkembangan kognitif dan kemahiran murid dalam bidang muzik.

i. gerakan dan bermain alat muzik. mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal. dan Modul Membaca dan Menulis Notasi Muzik (10% bermula di Tahun 4) vi. iv. mengaplikasi kemahiran muzik menerusi aktiviti nyanyian. gerakan dan permainan alat muzik. menghargai pelbagai jenis muzik dengan Murid menghayati dan menghargai pelbagai jenis muzik menerusi pendedahan muzik daripada pelbagai budaya. Modul Pengalaman Muzikal (60%) Murid memperoleh pengalaman muzikal menerusi aktiviti nyanyian. Murid mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran asas membaca dan menulis notasi muzik. menyatakan secara lisan dari aspek muzikal karya muzik yang didengar. Modul Apresiasi Muzik (10%) v. Modul Penghasilan Muzik (20%) iii. mengaplikasi pengetahuan membaca notasi muzik dalam aktiviti muzikal. FOKUS MATA PELAJARAN Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah dibina berasaskan empat modul kurikulum dengan peratus pengagihan kandungan seperti berikut. gerakan dan permainan alat muzik.OBJEKTIF PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH RENDAH Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah bertujuan untuk membolehkan murid mencapai standard pembelajaran berikut. menghasilkan idea muzikal kreatif menerusi aktiviti nyanyian. v . Murid menzahirkan idea kreatif melalui aktiviti muzikal yang dialami semasa pengajaran dan pembelajaran. ii. membaca dan menulis notasi muzik.

iv. fokus pengajaran dan pembelajaran murid akan diperluas kepada permainan alat muzik berpic iaitu rekorder dan xylofon serta pengenalan Susunan modul kurikulum ini tidak mengikut hierarki tetap. Setiap modul kurikulum dinyatakan dalam dua lajur utama iaitu Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. kepada penggunaan perisian notasi muzik. Muzik diajar dengan pendekatan bertema yang menitik beratkan elemen-elemen kreativiti. vi . Tema-tema tersebut ialah Aku dan Muzik. Tema-tema ini dirancang sebagai platform awal kepada murid untuk mengenali dan menguasai kemahiran muzikal. Dari tahun tiga hingga enam.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah merupakan program pembelajaran untuk enam tahun persekolahan iaitu dari tahun satu hingga tahun enam. iii. Murid berpeluang berkarya secara kreatif dan seterusnya menghargai nilai estetik muzik. ii. Lajur Standard Pembelajaran menunjukkan kemahiran yang harus dikuasai murid. Susunan ini bertujuan memudahkan kandungan kurikulum diorganisasikan. Lajur Standard Kandungan mengandungi ilmu pengetahuan yang perlu dipelajari oleh murid. Kandungan dokumen ini disusun berasaskan modul kurikulum berikut: i. Mulanya Di Sini dan Alunan Muzik Ku. Pengalaman Muzikal Penghasilan Muzik Apresiasi Muzik Membaca dan Menulis Notasi Muzik Dari tahun satu hingga tiga.

KURIKULUM DUNIA MUZIK TAHUN 1 .

memainkan perkusi dengan dinamik yang sesuai mengikut tempo. v. menghasilkan pelbagai bunyi.OBJEKTIF DUNIA MUZIK TAHUN 1 Kurikulum Dunia Muzik Tahun 1 bertujuan untuk membolehkan murid mencapai standard pembelajaran berikut. iv. tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. pic. 2 . menyanyi lagu dengan ton suara dan dinamik yang sesuai serta sebutan dan postur yang betul mengikut tempo. bunyi panjang dan pendek. tempo. i. corak irama dan melodi menerusi aktiviti muzikal. mud serta lirik. memberi respon terhadap muzik yang didengar menerusi pergerakan mengikut dinamik. iii. ii. tempo. dan vi. mengenal pasti warna ton suara manusia daripada muzik yang didengar. mengenal pasti mud.

mud serta lirik.1.suara memanggil . Murid memainkan perkusi dengan dinamik yang sesuai mengikut tempo.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. tempo. pic.suara berbisik . bunyi panjang dan pendek.suara bercakap . . STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.suara lelaki dan perempuan 3 .1 Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul.suara menyanyi . Murid memberi respon terhadap muzik yang didengar menerusi pergerakan mengikut dinamik.KURIKULUM DUNIA MUZIK TAHUN 1 MODUL 1 : PENGALAMAN MUZIKAL Murid menyanyi lagu dengan ton suara dan dinamik yang sesuai serta sebutan dan postur yang betul mengikut tempo. 1.

pic rendah 1.lembut ( p ) .4 Menyanyi mengikut tempo.postur berdiri 1.cepat . .kuat ( f ) 4 . .1.5 Menyanyi dengan dinamik.lambat 1.1.STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.pic tinggi . . .2 Menyanyi dengan postur yang betul.1.3 Mengajuk pic dengan tepat.postur duduk .

cara memainkan 1.lembut ( p ) .2.postur .u yang betul.1.2.3 Memainkan perkusi dengan dinamik. 1. .2 Memainkan perkusi mengikut tempo.STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.e.o.kuat ( f ) 5 . 1.1 Memainkan perkusi mengikut detik.2. .i.cepat .2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir.lambat 1. .6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a.

. 1.bunyi panjang/ pendek 1. .permainan nyanyian (singing games) 6 .2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik.1 Membuat pergerakan berdasarkan dinamik. pic.lagu aksi (action song) .3 Membuat pergerakan mengikut muzik.tempo cepat/ lambat . tempo dan bunyi.dinamik kuat/ lembut .3.STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.pic tinggi/ rendah .

1 Menghasilkan idea muzikal kreatif 2.1.menepuk peha .klik lidah 7 .MODUL 2 : PENGHASILAN MUZIK Murid menghasilkan pelbagai bunyi.meniru suara haiwan . STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.meniru bunyi kenderaan dan alam semula jadi Aktiviti perkusi badan: .memetik jari Aktiviti perkusi mulut: .1 Menghasilkan pelbagai bunyi menerusi penerokaan suara. corak irama dan melodi menerusi aktiviti muzikal.bertepuk tangan . Aktiviti penerokaan suara: . perkusi badan dan perkusi mulut.

1.3 Mencipta melodi mudah menggunakan vokal sepanjang 1 frasa.mengimprovisasi „jawapan‟ kepada „soalan‟ melodi yang diberikan 8 .mengajuk corak irama .mengajuk melodi .1.2 Mencipta corak irama mudah. .STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2. .mencipta „jawapan‟ kepada „soalan„ irama yang diberikan 2.

tekstur (solo-kumpulan dan nipis-tebal) . . STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Mengenal pasti warna ton suara manusia yang didengar.MODUL 3 : APRESIASI MUZIK Murid mengenal pasti warna ton suara manusia daripada muzik yang didengar. tempo. Murid mengenal pasti mud.1. suara dewasa. marah dan takut) . . 3.mud (riang. tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar.tempo (cepat-lambat) . tempo. - Muzik Popular Muzik Tradisional Malaysia Muzik Klasik Barat Muzik Asia 3. suara kanak-kanak.2 Mengenal pasti mud.1. suara perempuan. tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar.suara lelaki.dinamik (kuat-lembut) 9 . sedih.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

.

GLOSARI .

.

Antara istilah yang digunakan ialah : Istilah Piano Forte Simbol Makna Bunyi lembut Bunyi kuat p f Lagu aksi (Action song) Lagu yang dipersembahkan dengan pergerakan.GLOSARI KURIKULUM DUNIA MUZIK SEKOLAH RENDAH TAHUN 1 PERKATAAN PENERANGAN Dinamik (Dynamic) Perubahan bunyi sama ada kuat atau lembut dalam persembahan muzik. Melodi (Melody) Melodi ialah susunan pic secara melintang dan berkontur. Contoh Melodi: 13 .

Muzik instrumental (Instrumental Music ) Muzik yang dihasilkan untuk satu atau lebih alat muzik tanpa vokal. Contoh: mud riang atau mud sedih. dan dikir barat. Contoh: Symphony No. Muzik Klasik Barat (Western Classical Music) Muzik klasik yang berasal dari negara Barat.PERKATAAN PENERANGAN Mud (Mood) Ekspresi yang menunjukkan perasaan. muzik kamar atau orkestra. Muzik Tradisional Malaysia (Malaysian Traditional Music) Muzik yang beridentitikan masyarakat Melayu di Malaysia. duet. Ghazal dari Malaysia b. ensembel muzik.5 oleh Beethoven. wayang kulit. Muzik Asia (Asian Music) Muzik yang berasal dari negara Asia seperti contoh di bawah: a. 14 . rebana ubi. Contoh: kompang. Muzik Popular (Popular Music ) Muzik semasa yang dikenali ramai. Gamelan Bali dari Indonesia. Muzik instrumental boleh dipersembahkan secara solo.

PERKATAAN PENERANGAN Muzik Vokal (Vocal Music ) Muzik yang mengandungi nyanyian. Postur (Posture) Kedudukan atau posisi tubuh badan yang betul semasa menyanyi atau bermain alat muzik. Tempo (Tempo) Kelajuan sesuatu karya muzik. Teknik konvensional Teknik yang standard untuk bermain sesuatu alat muzik. Contoh: Tempo cepat atau lambat. rendah dan sederhana. Contoh : Lagu “Nenek Si Bongkok Tiga” Permainan Nyanyian (Singing Games) Pic (Pitch) Bunyi tinggi. Lagu khusus untuk permainan tertentu. 15 . Repertoir (Repertoire) Koleksi lagu.

PERKATAAN PENERANGAN Tekstur (Texture) Lapisan suara atau bunyi alat muzik dalam sesuatu karya muzik. Warna ton (Colour Tone ) Kualiti sesuatu bunyi yang dihasilkan. Contoh: Warna ton suara lelaki berbeza dengan warna ton suara perempuan. 16 .

.

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUUM ARAS 4 – 8.gov.my/bpk . BLOK E9 KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604 PUTRAJAYA Tel 03 8884 2000 Fax 03 8888 9917 http://www.moe.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful