P. 1
01 Dsk Dunia Muzik Tahun 1 - Bm

01 Dsk Dunia Muzik Tahun 1 - Bm

|Views: 1|Likes:
Published by Chek Rock

More info:

Published by: Chek Rock on Feb 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2014

pdf

text

original

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

DUNIA MUZIK
TAHUN SATU

2010

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN SATU DUNIA MUZIK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 2010 .

.

KANDUNGAN RUKUNEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH RENDAH FOKUS MATA PELAJARAN ORGANISASI KANDUNGAN iii iii iv iv v v vi KURIKULUM DUNIA MUZIK TAHUN 1 Objektif Dunia Muzik Tahun 1 Modul 1 : Pengalaman Muzikal Modul 2 : Penghasilan Muzik Modul 3 : Apresiasi Muzik Glosari 2 3 7 9 13 .

.

berketerampilan. berakhlak mulia. mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. rakyat Malaysia. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip berikut :- kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. rohani. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. MAKA KAMI. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berikrar akan Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN iii . demokratik. memelihara satu cara hidup FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. masyarakat dan negara.

iv .PENDAHULUAN Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah merupakan MATLAMAT Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah bermatlamat untuk membina potensi diri murid ke arah melahirkan insan kreatif yang menghayati dan menikmati muzik secara intelektual menerusi aktiviti muzikal. Bagi mencapai tujuan tersebut. kurikulum ini dibina dengan memberi tumpuan kepada empat modul utama iaitu Pengalaman Muzikal. Murid diberi pelbagai peluang untuk meluahkan idea kreatif di samping meningkatkan apresiasi terhadap estetika muzik. Penghasilan Muzik. Apresiasi Muzik serta Membaca dan Menulis Notasi Muzik. program pembelajaran untuk enam tahun persekolahan. Kurikulum ini digubal dengan memberi tumpuan kepada perkembangan kognitif dan kemahiran murid dalam bidang muzik.

menghargai pelbagai jenis muzik dengan Murid menghayati dan menghargai pelbagai jenis muzik menerusi pendedahan muzik daripada pelbagai budaya. mengaplikasi kemahiran muzik menerusi aktiviti nyanyian. menghasilkan idea muzikal kreatif menerusi aktiviti nyanyian. i. Murid menzahirkan idea kreatif melalui aktiviti muzikal yang dialami semasa pengajaran dan pembelajaran. menyatakan secara lisan dari aspek muzikal karya muzik yang didengar. FOKUS MATA PELAJARAN Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah dibina berasaskan empat modul kurikulum dengan peratus pengagihan kandungan seperti berikut. gerakan dan permainan alat muzik. mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal. membaca dan menulis notasi muzik. Modul Pengalaman Muzikal (60%) Murid memperoleh pengalaman muzikal menerusi aktiviti nyanyian. v . gerakan dan permainan alat muzik. mengaplikasi pengetahuan membaca notasi muzik dalam aktiviti muzikal.OBJEKTIF PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH RENDAH Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah bertujuan untuk membolehkan murid mencapai standard pembelajaran berikut. Murid mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran asas membaca dan menulis notasi muzik. Modul Apresiasi Muzik (10%) v. Modul Penghasilan Muzik (20%) iii. ii. gerakan dan bermain alat muzik. dan Modul Membaca dan Menulis Notasi Muzik (10% bermula di Tahun 4) vi. iv.

iv. ii. Pengalaman Muzikal Penghasilan Muzik Apresiasi Muzik Membaca dan Menulis Notasi Muzik Dari tahun satu hingga tiga. Tema-tema ini dirancang sebagai platform awal kepada murid untuk mengenali dan menguasai kemahiran muzikal. Lajur Standard Kandungan mengandungi ilmu pengetahuan yang perlu dipelajari oleh murid. Dari tahun tiga hingga enam. Setiap modul kurikulum dinyatakan dalam dua lajur utama iaitu Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. vi . Murid berpeluang berkarya secara kreatif dan seterusnya menghargai nilai estetik muzik. fokus pengajaran dan pembelajaran murid akan diperluas kepada permainan alat muzik berpic iaitu rekorder dan xylofon serta pengenalan Susunan modul kurikulum ini tidak mengikut hierarki tetap. Mulanya Di Sini dan Alunan Muzik Ku. Lajur Standard Pembelajaran menunjukkan kemahiran yang harus dikuasai murid. Muzik diajar dengan pendekatan bertema yang menitik beratkan elemen-elemen kreativiti.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah merupakan program pembelajaran untuk enam tahun persekolahan iaitu dari tahun satu hingga tahun enam. kepada penggunaan perisian notasi muzik. Tema-tema tersebut ialah Aku dan Muzik. Kandungan dokumen ini disusun berasaskan modul kurikulum berikut: i. Susunan ini bertujuan memudahkan kandungan kurikulum diorganisasikan. iii.

KURIKULUM DUNIA MUZIK TAHUN 1 .

i. memberi respon terhadap muzik yang didengar menerusi pergerakan mengikut dinamik. memainkan perkusi dengan dinamik yang sesuai mengikut tempo. iv. mengenal pasti warna ton suara manusia daripada muzik yang didengar. bunyi panjang dan pendek. iii. tempo. menghasilkan pelbagai bunyi. mud serta lirik. dan vi. pic. tempo. corak irama dan melodi menerusi aktiviti muzikal. mengenal pasti mud. 2 . menyanyi lagu dengan ton suara dan dinamik yang sesuai serta sebutan dan postur yang betul mengikut tempo. tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. ii. v.OBJEKTIF DUNIA MUZIK TAHUN 1 Kurikulum Dunia Muzik Tahun 1 bertujuan untuk membolehkan murid mencapai standard pembelajaran berikut.

Murid memainkan perkusi dengan dinamik yang sesuai mengikut tempo.suara menyanyi . Murid memberi respon terhadap muzik yang didengar menerusi pergerakan mengikut dinamik. bunyi panjang dan pendek. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1. 1. pic.suara berbisik .suara bercakap .suara memanggil .1 Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.1. .KURIKULUM DUNIA MUZIK TAHUN 1 MODUL 1 : PENGALAMAN MUZIKAL Murid menyanyi lagu dengan ton suara dan dinamik yang sesuai serta sebutan dan postur yang betul mengikut tempo.suara lelaki dan perempuan 3 . mud serta lirik. tempo.

2 Menyanyi dengan postur yang betul.lambat 1.postur duduk .5 Menyanyi dengan dinamik.1. .4 Menyanyi mengikut tempo.lembut ( p ) .pic tinggi .cepat .STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.3 Mengajuk pic dengan tepat. . .postur berdiri 1.1.1.pic rendah 1.kuat ( f ) 4 .1. .

2 Memainkan perkusi mengikut tempo. .o.2.e.postur .1 Memainkan perkusi mengikut detik.STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir. .lembut ( p ) . 1.3 Memainkan perkusi dengan dinamik. 1.lambat 1.cara memainkan 1.1.u yang betul. .2.kuat ( f ) 5 .2.cepat .i.

pic.pic tinggi/ rendah . . tempo dan bunyi.tempo cepat/ lambat .3.permainan nyanyian (singing games) 6 .STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan dinamik.bunyi panjang/ pendek 1.lagu aksi (action song) .3 Membuat pergerakan mengikut muzik. 1. .2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik.dinamik kuat/ lembut .

bertepuk tangan .memetik jari Aktiviti perkusi mulut: . perkusi badan dan perkusi mulut.klik lidah 7 . STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.meniru bunyi kenderaan dan alam semula jadi Aktiviti perkusi badan: .MODUL 2 : PENGHASILAN MUZIK Murid menghasilkan pelbagai bunyi.meniru suara haiwan .1.1 Menghasilkan pelbagai bunyi menerusi penerokaan suara.menepuk peha . corak irama dan melodi menerusi aktiviti muzikal.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif 2. Aktiviti penerokaan suara: .

2 Mencipta corak irama mudah.mengajuk melodi .mengajuk corak irama .3 Mencipta melodi mudah menggunakan vokal sepanjang 1 frasa.1. .1. .mengimprovisasi „jawapan‟ kepada „soalan‟ melodi yang diberikan 8 .mencipta „jawapan‟ kepada „soalan„ irama yang diberikan 2.STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.

marah dan takut) . - Muzik Popular Muzik Tradisional Malaysia Muzik Klasik Barat Muzik Asia 3. . tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar.MODUL 3 : APRESIASI MUZIK Murid mengenal pasti warna ton suara manusia daripada muzik yang didengar. suara perempuan.tekstur (solo-kumpulan dan nipis-tebal) .1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.2 Mengenal pasti mud. suara kanak-kanak. tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar.tempo (cepat-lambat) .suara lelaki. . 3. tempo. suara dewasa.1 Mengenal pasti warna ton suara manusia yang didengar.1. sedih.dinamik (kuat-lembut) 9 . STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3.1. tempo.mud (riang. Murid mengenal pasti mud.

.

GLOSARI .

.

GLOSARI KURIKULUM DUNIA MUZIK SEKOLAH RENDAH TAHUN 1 PERKATAAN PENERANGAN Dinamik (Dynamic) Perubahan bunyi sama ada kuat atau lembut dalam persembahan muzik. Contoh Melodi: 13 . Antara istilah yang digunakan ialah : Istilah Piano Forte Simbol Makna Bunyi lembut Bunyi kuat p f Lagu aksi (Action song) Lagu yang dipersembahkan dengan pergerakan. Melodi (Melody) Melodi ialah susunan pic secara melintang dan berkontur.

Gamelan Bali dari Indonesia. wayang kulit. Contoh: kompang. 14 . muzik kamar atau orkestra. Muzik Klasik Barat (Western Classical Music) Muzik klasik yang berasal dari negara Barat. Muzik instrumental boleh dipersembahkan secara solo.PERKATAAN PENERANGAN Mud (Mood) Ekspresi yang menunjukkan perasaan. Muzik Tradisional Malaysia (Malaysian Traditional Music) Muzik yang beridentitikan masyarakat Melayu di Malaysia. Contoh: mud riang atau mud sedih. dan dikir barat. Ghazal dari Malaysia b. Muzik Popular (Popular Music ) Muzik semasa yang dikenali ramai. Contoh: Symphony No. duet.5 oleh Beethoven. Muzik instrumental (Instrumental Music ) Muzik yang dihasilkan untuk satu atau lebih alat muzik tanpa vokal. ensembel muzik. Muzik Asia (Asian Music) Muzik yang berasal dari negara Asia seperti contoh di bawah: a. rebana ubi.

Repertoir (Repertoire) Koleksi lagu. Contoh: Tempo cepat atau lambat. Tempo (Tempo) Kelajuan sesuatu karya muzik. rendah dan sederhana. Teknik konvensional Teknik yang standard untuk bermain sesuatu alat muzik. 15 . Postur (Posture) Kedudukan atau posisi tubuh badan yang betul semasa menyanyi atau bermain alat muzik. Lagu khusus untuk permainan tertentu.PERKATAAN PENERANGAN Muzik Vokal (Vocal Music ) Muzik yang mengandungi nyanyian. Contoh : Lagu “Nenek Si Bongkok Tiga” Permainan Nyanyian (Singing Games) Pic (Pitch) Bunyi tinggi.

16 . Warna ton (Colour Tone ) Kualiti sesuatu bunyi yang dihasilkan.PERKATAAN PENERANGAN Tekstur (Texture) Lapisan suara atau bunyi alat muzik dalam sesuatu karya muzik. Contoh: Warna ton suara lelaki berbeza dengan warna ton suara perempuan.

.

BLOK E9 KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604 PUTRAJAYA Tel 03 8884 2000 Fax 03 8888 9917 http://www.my/bpk .KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUUM ARAS 4 – 8.gov.moe.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->