KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

DUNIA MUZIK
TAHUN SATU

2010

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN SATU DUNIA MUZIK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 2010 .

.

KANDUNGAN RUKUNEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH RENDAH FOKUS MATA PELAJARAN ORGANISASI KANDUNGAN iii iii iv iv v v vi KURIKULUM DUNIA MUZIK TAHUN 1 Objektif Dunia Muzik Tahun 1 Modul 1 : Pengalaman Muzikal Modul 2 : Penghasilan Muzik Modul 3 : Apresiasi Muzik Glosari 2 3 7 9 13 .

.

rakyat Malaysia. berakhlak mulia. memelihara satu cara hidup FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip berikut :- kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. rohani.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. masyarakat dan negara. berikrar akan Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. berketerampilan. mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. MAKA KAMI. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN iii . demokratik.

kurikulum ini dibina dengan memberi tumpuan kepada empat modul utama iaitu Pengalaman Muzikal.PENDAHULUAN Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah merupakan MATLAMAT Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah bermatlamat untuk membina potensi diri murid ke arah melahirkan insan kreatif yang menghayati dan menikmati muzik secara intelektual menerusi aktiviti muzikal. Penghasilan Muzik. Apresiasi Muzik serta Membaca dan Menulis Notasi Muzik. iv . program pembelajaran untuk enam tahun persekolahan. Bagi mencapai tujuan tersebut. Murid diberi pelbagai peluang untuk meluahkan idea kreatif di samping meningkatkan apresiasi terhadap estetika muzik. Kurikulum ini digubal dengan memberi tumpuan kepada perkembangan kognitif dan kemahiran murid dalam bidang muzik.

gerakan dan bermain alat muzik.OBJEKTIF PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH RENDAH Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah bertujuan untuk membolehkan murid mencapai standard pembelajaran berikut. dan Modul Membaca dan Menulis Notasi Muzik (10% bermula di Tahun 4) vi. i. ii. gerakan dan permainan alat muzik. Modul Apresiasi Muzik (10%) v. gerakan dan permainan alat muzik. mengaplikasi pengetahuan membaca notasi muzik dalam aktiviti muzikal. Murid mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran asas membaca dan menulis notasi muzik. menghasilkan idea muzikal kreatif menerusi aktiviti nyanyian. Modul Pengalaman Muzikal (60%) Murid memperoleh pengalaman muzikal menerusi aktiviti nyanyian. mengaplikasi kemahiran muzik menerusi aktiviti nyanyian. FOKUS MATA PELAJARAN Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah dibina berasaskan empat modul kurikulum dengan peratus pengagihan kandungan seperti berikut. iv. Modul Penghasilan Muzik (20%) iii. Murid menzahirkan idea kreatif melalui aktiviti muzikal yang dialami semasa pengajaran dan pembelajaran. menghargai pelbagai jenis muzik dengan Murid menghayati dan menghargai pelbagai jenis muzik menerusi pendedahan muzik daripada pelbagai budaya. v . membaca dan menulis notasi muzik. menyatakan secara lisan dari aspek muzikal karya muzik yang didengar. mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal.

Tema-tema ini dirancang sebagai platform awal kepada murid untuk mengenali dan menguasai kemahiran muzikal. Muzik diajar dengan pendekatan bertema yang menitik beratkan elemen-elemen kreativiti. Setiap modul kurikulum dinyatakan dalam dua lajur utama iaitu Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Dari tahun tiga hingga enam. kepada penggunaan perisian notasi muzik.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah merupakan program pembelajaran untuk enam tahun persekolahan iaitu dari tahun satu hingga tahun enam. Mulanya Di Sini dan Alunan Muzik Ku. ii. fokus pengajaran dan pembelajaran murid akan diperluas kepada permainan alat muzik berpic iaitu rekorder dan xylofon serta pengenalan Susunan modul kurikulum ini tidak mengikut hierarki tetap. Pengalaman Muzikal Penghasilan Muzik Apresiasi Muzik Membaca dan Menulis Notasi Muzik Dari tahun satu hingga tiga. Tema-tema tersebut ialah Aku dan Muzik. Lajur Standard Kandungan mengandungi ilmu pengetahuan yang perlu dipelajari oleh murid. Murid berpeluang berkarya secara kreatif dan seterusnya menghargai nilai estetik muzik. iv. vi . Kandungan dokumen ini disusun berasaskan modul kurikulum berikut: i. Lajur Standard Pembelajaran menunjukkan kemahiran yang harus dikuasai murid. Susunan ini bertujuan memudahkan kandungan kurikulum diorganisasikan. iii.

KURIKULUM DUNIA MUZIK TAHUN 1 .

OBJEKTIF DUNIA MUZIK TAHUN 1 Kurikulum Dunia Muzik Tahun 1 bertujuan untuk membolehkan murid mencapai standard pembelajaran berikut. mengenal pasti warna ton suara manusia daripada muzik yang didengar. pic. bunyi panjang dan pendek. menyanyi lagu dengan ton suara dan dinamik yang sesuai serta sebutan dan postur yang betul mengikut tempo. memberi respon terhadap muzik yang didengar menerusi pergerakan mengikut dinamik. v. ii. mengenal pasti mud. tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. dan vi. iii. 2 . mud serta lirik. corak irama dan melodi menerusi aktiviti muzikal. tempo. tempo. iv. i. memainkan perkusi dengan dinamik yang sesuai mengikut tempo. menghasilkan pelbagai bunyi.

suara memanggil . mud serta lirik. tempo. Murid memberi respon terhadap muzik yang didengar menerusi pergerakan mengikut dinamik. . Murid memainkan perkusi dengan dinamik yang sesuai mengikut tempo.1 Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul. pic. bunyi panjang dan pendek.suara bercakap .1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.suara lelaki dan perempuan 3 .KURIKULUM DUNIA MUZIK TAHUN 1 MODUL 1 : PENGALAMAN MUZIKAL Murid menyanyi lagu dengan ton suara dan dinamik yang sesuai serta sebutan dan postur yang betul mengikut tempo. 1.suara berbisik . STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.suara menyanyi .

.lembut ( p ) .1.pic rendah 1.2 Menyanyi dengan postur yang betul.kuat ( f ) 4 . .3 Mengajuk pic dengan tepat.1.pic tinggi .4 Menyanyi mengikut tempo.5 Menyanyi dengan dinamik.postur berdiri 1.lambat 1.1.cepat .STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1. . .1.postur duduk .

1.2.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a.o. .e.cepat .lambat 1. .2 Memainkan perkusi mengikut tempo.3 Memainkan perkusi dengan dinamik.1 Memainkan perkusi mengikut detik.kuat ( f ) 5 .lembut ( p ) .postur .1.STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1. 1.2.i.u yang betul.2. .cara memainkan 1.

3 Membuat pergerakan mengikut muzik.permainan nyanyian (singing games) 6 .pic tinggi/ rendah .3. . tempo dan bunyi. pic. .lagu aksi (action song) .1 Membuat pergerakan berdasarkan dinamik.bunyi panjang/ pendek 1. 1.2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik.STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.tempo cepat/ lambat .dinamik kuat/ lembut .3.

1.menepuk peha . corak irama dan melodi menerusi aktiviti muzikal.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif 2.memetik jari Aktiviti perkusi mulut: .bertepuk tangan .1 Menghasilkan pelbagai bunyi menerusi penerokaan suara. perkusi badan dan perkusi mulut. Aktiviti penerokaan suara: . STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.meniru bunyi kenderaan dan alam semula jadi Aktiviti perkusi badan: .klik lidah 7 .meniru suara haiwan .MODUL 2 : PENGHASILAN MUZIK Murid menghasilkan pelbagai bunyi.

mengajuk corak irama .mencipta „jawapan‟ kepada „soalan„ irama yang diberikan 2.1. . .mengimprovisasi „jawapan‟ kepada „soalan‟ melodi yang diberikan 8 .3 Mencipta melodi mudah menggunakan vokal sepanjang 1 frasa.STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.2 Mencipta corak irama mudah.1.mengajuk melodi .

2 Mengenal pasti mud. suara kanak-kanak. . suara perempuan. tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar.1 Mengenal pasti warna ton suara manusia yang didengar.1.tempo (cepat-lambat) . Murid mengenal pasti mud. - Muzik Popular Muzik Tradisional Malaysia Muzik Klasik Barat Muzik Asia 3. tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. tempo. . tempo.mud (riang.tekstur (solo-kumpulan dan nipis-tebal) .1.dinamik (kuat-lembut) 9 . 3. sedih.MODUL 3 : APRESIASI MUZIK Murid mengenal pasti warna ton suara manusia daripada muzik yang didengar. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3. marah dan takut) .suara lelaki.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir. suara dewasa.

.

GLOSARI .

.

GLOSARI KURIKULUM DUNIA MUZIK SEKOLAH RENDAH TAHUN 1 PERKATAAN PENERANGAN Dinamik (Dynamic) Perubahan bunyi sama ada kuat atau lembut dalam persembahan muzik. Melodi (Melody) Melodi ialah susunan pic secara melintang dan berkontur. Antara istilah yang digunakan ialah : Istilah Piano Forte Simbol Makna Bunyi lembut Bunyi kuat p f Lagu aksi (Action song) Lagu yang dipersembahkan dengan pergerakan. Contoh Melodi: 13 .

Gamelan Bali dari Indonesia. Contoh: mud riang atau mud sedih.5 oleh Beethoven. wayang kulit. Muzik Klasik Barat (Western Classical Music) Muzik klasik yang berasal dari negara Barat. Muzik instrumental boleh dipersembahkan secara solo. Muzik Popular (Popular Music ) Muzik semasa yang dikenali ramai. ensembel muzik. Muzik Tradisional Malaysia (Malaysian Traditional Music) Muzik yang beridentitikan masyarakat Melayu di Malaysia. Muzik Asia (Asian Music) Muzik yang berasal dari negara Asia seperti contoh di bawah: a. Contoh: Symphony No. Ghazal dari Malaysia b. Muzik instrumental (Instrumental Music ) Muzik yang dihasilkan untuk satu atau lebih alat muzik tanpa vokal.PERKATAAN PENERANGAN Mud (Mood) Ekspresi yang menunjukkan perasaan. rebana ubi. muzik kamar atau orkestra. 14 . duet. Contoh: kompang. dan dikir barat.

Lagu khusus untuk permainan tertentu. Repertoir (Repertoire) Koleksi lagu. Postur (Posture) Kedudukan atau posisi tubuh badan yang betul semasa menyanyi atau bermain alat muzik. Contoh : Lagu “Nenek Si Bongkok Tiga” Permainan Nyanyian (Singing Games) Pic (Pitch) Bunyi tinggi.PERKATAAN PENERANGAN Muzik Vokal (Vocal Music ) Muzik yang mengandungi nyanyian. Tempo (Tempo) Kelajuan sesuatu karya muzik. 15 . Teknik konvensional Teknik yang standard untuk bermain sesuatu alat muzik. Contoh: Tempo cepat atau lambat. rendah dan sederhana.

Warna ton (Colour Tone ) Kualiti sesuatu bunyi yang dihasilkan. Contoh: Warna ton suara lelaki berbeza dengan warna ton suara perempuan.PERKATAAN PENERANGAN Tekstur (Texture) Lapisan suara atau bunyi alat muzik dalam sesuatu karya muzik. 16 .

.

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUUM ARAS 4 – 8.my/bpk .moe.gov. BLOK E9 KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604 PUTRAJAYA Tel 03 8884 2000 Fax 03 8888 9917 http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful