KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

DUNIA MUZIK
TAHUN SATU

2010

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN SATU DUNIA MUZIK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 2010 .

.

KANDUNGAN RUKUNEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH RENDAH FOKUS MATA PELAJARAN ORGANISASI KANDUNGAN iii iii iv iv v v vi KURIKULUM DUNIA MUZIK TAHUN 1 Objektif Dunia Muzik Tahun 1 Modul 1 : Pengalaman Muzikal Modul 2 : Penghasilan Muzik Modul 3 : Apresiasi Muzik Glosari 2 3 7 9 13 .

.

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN iii . memelihara satu cara hidup FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip berikut :- kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. berikrar akan Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. berakhlak mulia. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. rakyat Malaysia. rohani. demokratik. MAKA KAMI. masyarakat dan negara. berketerampilan.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya.

iv . Kurikulum ini digubal dengan memberi tumpuan kepada perkembangan kognitif dan kemahiran murid dalam bidang muzik. Bagi mencapai tujuan tersebut.PENDAHULUAN Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah merupakan MATLAMAT Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah bermatlamat untuk membina potensi diri murid ke arah melahirkan insan kreatif yang menghayati dan menikmati muzik secara intelektual menerusi aktiviti muzikal. Murid diberi pelbagai peluang untuk meluahkan idea kreatif di samping meningkatkan apresiasi terhadap estetika muzik. Apresiasi Muzik serta Membaca dan Menulis Notasi Muzik. Penghasilan Muzik. program pembelajaran untuk enam tahun persekolahan. kurikulum ini dibina dengan memberi tumpuan kepada empat modul utama iaitu Pengalaman Muzikal.

gerakan dan permainan alat muzik. menghasilkan idea muzikal kreatif menerusi aktiviti nyanyian. mengaplikasi pengetahuan membaca notasi muzik dalam aktiviti muzikal. gerakan dan permainan alat muzik. mengaplikasi kemahiran muzik menerusi aktiviti nyanyian. menyatakan secara lisan dari aspek muzikal karya muzik yang didengar. i. menghargai pelbagai jenis muzik dengan Murid menghayati dan menghargai pelbagai jenis muzik menerusi pendedahan muzik daripada pelbagai budaya.OBJEKTIF PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH RENDAH Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah bertujuan untuk membolehkan murid mencapai standard pembelajaran berikut. mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal. FOKUS MATA PELAJARAN Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah dibina berasaskan empat modul kurikulum dengan peratus pengagihan kandungan seperti berikut. Murid mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran asas membaca dan menulis notasi muzik. dan Modul Membaca dan Menulis Notasi Muzik (10% bermula di Tahun 4) vi. Modul Penghasilan Muzik (20%) iii. iv. ii. Murid menzahirkan idea kreatif melalui aktiviti muzikal yang dialami semasa pengajaran dan pembelajaran. Modul Apresiasi Muzik (10%) v. membaca dan menulis notasi muzik. gerakan dan bermain alat muzik. Modul Pengalaman Muzikal (60%) Murid memperoleh pengalaman muzikal menerusi aktiviti nyanyian. v .

iii. Lajur Standard Kandungan mengandungi ilmu pengetahuan yang perlu dipelajari oleh murid. Susunan ini bertujuan memudahkan kandungan kurikulum diorganisasikan. iv. Tema-tema ini dirancang sebagai platform awal kepada murid untuk mengenali dan menguasai kemahiran muzikal. ii. Tema-tema tersebut ialah Aku dan Muzik. Pengalaman Muzikal Penghasilan Muzik Apresiasi Muzik Membaca dan Menulis Notasi Muzik Dari tahun satu hingga tiga. fokus pengajaran dan pembelajaran murid akan diperluas kepada permainan alat muzik berpic iaitu rekorder dan xylofon serta pengenalan Susunan modul kurikulum ini tidak mengikut hierarki tetap. Dari tahun tiga hingga enam. vi . Muzik diajar dengan pendekatan bertema yang menitik beratkan elemen-elemen kreativiti. Kandungan dokumen ini disusun berasaskan modul kurikulum berikut: i. Mulanya Di Sini dan Alunan Muzik Ku.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah merupakan program pembelajaran untuk enam tahun persekolahan iaitu dari tahun satu hingga tahun enam. Lajur Standard Pembelajaran menunjukkan kemahiran yang harus dikuasai murid. Murid berpeluang berkarya secara kreatif dan seterusnya menghargai nilai estetik muzik. kepada penggunaan perisian notasi muzik. Setiap modul kurikulum dinyatakan dalam dua lajur utama iaitu Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran.

KURIKULUM DUNIA MUZIK TAHUN 1 .

tempo. mud serta lirik. tempo. memainkan perkusi dengan dinamik yang sesuai mengikut tempo. bunyi panjang dan pendek.OBJEKTIF DUNIA MUZIK TAHUN 1 Kurikulum Dunia Muzik Tahun 1 bertujuan untuk membolehkan murid mencapai standard pembelajaran berikut. menyanyi lagu dengan ton suara dan dinamik yang sesuai serta sebutan dan postur yang betul mengikut tempo. v. corak irama dan melodi menerusi aktiviti muzikal. iii. menghasilkan pelbagai bunyi. memberi respon terhadap muzik yang didengar menerusi pergerakan mengikut dinamik. mengenal pasti mud. pic. 2 . i. iv. tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. mengenal pasti warna ton suara manusia daripada muzik yang didengar. dan vi. ii.

pic. Murid memberi respon terhadap muzik yang didengar menerusi pergerakan mengikut dinamik.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. .suara bercakap . bunyi panjang dan pendek. Murid memainkan perkusi dengan dinamik yang sesuai mengikut tempo. mud serta lirik.suara memanggil .1 Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul.1. tempo. 1.suara berbisik .KURIKULUM DUNIA MUZIK TAHUN 1 MODUL 1 : PENGALAMAN MUZIKAL Murid menyanyi lagu dengan ton suara dan dinamik yang sesuai serta sebutan dan postur yang betul mengikut tempo.suara lelaki dan perempuan 3 .suara menyanyi . STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.

.1.cepat .pic tinggi .pic rendah 1.kuat ( f ) 4 .postur duduk .3 Mengajuk pic dengan tepat.4 Menyanyi mengikut tempo.STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.lembut ( p ) .5 Menyanyi dengan dinamik.postur berdiri 1.2 Menyanyi dengan postur yang betul.1.1.lambat 1.1. . . .

1 Memainkan perkusi mengikut detik. 1.i.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir.lembut ( p ) .3 Memainkan perkusi dengan dinamik. . .1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a.e.cara memainkan 1.2 Memainkan perkusi mengikut tempo. 1.2.2.o.cepat .STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.kuat ( f ) 5 .postur .lambat 1.2. .u yang betul.

1 Membuat pergerakan berdasarkan dinamik. 1. .permainan nyanyian (singing games) 6 .3.tempo cepat/ lambat . .dinamik kuat/ lembut .STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.lagu aksi (action song) . pic.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik.bunyi panjang/ pendek 1. tempo dan bunyi.3 Membuat pergerakan mengikut muzik.pic tinggi/ rendah .

Aktiviti penerokaan suara: .meniru suara haiwan .1 Menghasilkan idea muzikal kreatif 2.menepuk peha .1.bertepuk tangan .MODUL 2 : PENGHASILAN MUZIK Murid menghasilkan pelbagai bunyi.1 Menghasilkan pelbagai bunyi menerusi penerokaan suara.meniru bunyi kenderaan dan alam semula jadi Aktiviti perkusi badan: . perkusi badan dan perkusi mulut.memetik jari Aktiviti perkusi mulut: .klik lidah 7 . corak irama dan melodi menerusi aktiviti muzikal. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.

3 Mencipta melodi mudah menggunakan vokal sepanjang 1 frasa.1.mengajuk melodi . . .mengajuk corak irama .1.STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.mengimprovisasi „jawapan‟ kepada „soalan‟ melodi yang diberikan 8 .mencipta „jawapan‟ kepada „soalan„ irama yang diberikan 2.2 Mencipta corak irama mudah.

tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. .1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir. - Muzik Popular Muzik Tradisional Malaysia Muzik Klasik Barat Muzik Asia 3. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3.tekstur (solo-kumpulan dan nipis-tebal) . sedih.2 Mengenal pasti mud.tempo (cepat-lambat) . tempo.1. suara dewasa. marah dan takut) . suara kanak-kanak.suara lelaki.1. 3. Murid mengenal pasti mud.dinamik (kuat-lembut) 9 . tempo. suara perempuan.mud (riang. . tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar.MODUL 3 : APRESIASI MUZIK Murid mengenal pasti warna ton suara manusia daripada muzik yang didengar.1 Mengenal pasti warna ton suara manusia yang didengar.

.

GLOSARI .

.

Antara istilah yang digunakan ialah : Istilah Piano Forte Simbol Makna Bunyi lembut Bunyi kuat p f Lagu aksi (Action song) Lagu yang dipersembahkan dengan pergerakan.GLOSARI KURIKULUM DUNIA MUZIK SEKOLAH RENDAH TAHUN 1 PERKATAAN PENERANGAN Dinamik (Dynamic) Perubahan bunyi sama ada kuat atau lembut dalam persembahan muzik. Melodi (Melody) Melodi ialah susunan pic secara melintang dan berkontur. Contoh Melodi: 13 .

5 oleh Beethoven. Muzik instrumental (Instrumental Music ) Muzik yang dihasilkan untuk satu atau lebih alat muzik tanpa vokal. 14 . Contoh: Symphony No. Gamelan Bali dari Indonesia. Ghazal dari Malaysia b. wayang kulit. Muzik instrumental boleh dipersembahkan secara solo. Contoh: mud riang atau mud sedih. muzik kamar atau orkestra. rebana ubi. Muzik Asia (Asian Music) Muzik yang berasal dari negara Asia seperti contoh di bawah: a. Muzik Klasik Barat (Western Classical Music) Muzik klasik yang berasal dari negara Barat. duet.PERKATAAN PENERANGAN Mud (Mood) Ekspresi yang menunjukkan perasaan. Muzik Popular (Popular Music ) Muzik semasa yang dikenali ramai. dan dikir barat. Muzik Tradisional Malaysia (Malaysian Traditional Music) Muzik yang beridentitikan masyarakat Melayu di Malaysia. Contoh: kompang. ensembel muzik.

Teknik konvensional Teknik yang standard untuk bermain sesuatu alat muzik. rendah dan sederhana. Contoh: Tempo cepat atau lambat. Repertoir (Repertoire) Koleksi lagu. Tempo (Tempo) Kelajuan sesuatu karya muzik. 15 . Contoh : Lagu “Nenek Si Bongkok Tiga” Permainan Nyanyian (Singing Games) Pic (Pitch) Bunyi tinggi.PERKATAAN PENERANGAN Muzik Vokal (Vocal Music ) Muzik yang mengandungi nyanyian. Postur (Posture) Kedudukan atau posisi tubuh badan yang betul semasa menyanyi atau bermain alat muzik. Lagu khusus untuk permainan tertentu.

PERKATAAN PENERANGAN Tekstur (Texture) Lapisan suara atau bunyi alat muzik dalam sesuatu karya muzik. Warna ton (Colour Tone ) Kualiti sesuatu bunyi yang dihasilkan. Contoh: Warna ton suara lelaki berbeza dengan warna ton suara perempuan. 16 .

.

moe.KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUUM ARAS 4 – 8. BLOK E9 KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604 PUTRAJAYA Tel 03 8884 2000 Fax 03 8888 9917 http://www.my/bpk .gov.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful