KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

DUNIA MUZIK
TAHUN SATU

2010

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN SATU DUNIA MUZIK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 2010 .

.

KANDUNGAN RUKUNEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH RENDAH FOKUS MATA PELAJARAN ORGANISASI KANDUNGAN iii iii iv iv v v vi KURIKULUM DUNIA MUZIK TAHUN 1 Objektif Dunia Muzik Tahun 1 Modul 1 : Pengalaman Muzikal Modul 2 : Penghasilan Muzik Modul 3 : Apresiasi Muzik Glosari 2 3 7 9 13 .

.

MAKA KAMI. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berikrar akan Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip berikut :- kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. berketerampilan. memelihara satu cara hidup FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rohani. rakyat Malaysia. demokratik. masyarakat dan negara. KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN iii . berakhlak mulia. mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama.

Kurikulum ini digubal dengan memberi tumpuan kepada perkembangan kognitif dan kemahiran murid dalam bidang muzik. Apresiasi Muzik serta Membaca dan Menulis Notasi Muzik. Bagi mencapai tujuan tersebut. Murid diberi pelbagai peluang untuk meluahkan idea kreatif di samping meningkatkan apresiasi terhadap estetika muzik.PENDAHULUAN Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah merupakan MATLAMAT Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah bermatlamat untuk membina potensi diri murid ke arah melahirkan insan kreatif yang menghayati dan menikmati muzik secara intelektual menerusi aktiviti muzikal. program pembelajaran untuk enam tahun persekolahan. kurikulum ini dibina dengan memberi tumpuan kepada empat modul utama iaitu Pengalaman Muzikal. iv . Penghasilan Muzik.

i. Modul Pengalaman Muzikal (60%) Murid memperoleh pengalaman muzikal menerusi aktiviti nyanyian. dan Modul Membaca dan Menulis Notasi Muzik (10% bermula di Tahun 4) vi. v . mengaplikasi pengetahuan membaca notasi muzik dalam aktiviti muzikal. menyatakan secara lisan dari aspek muzikal karya muzik yang didengar. Modul Apresiasi Muzik (10%) v. Modul Penghasilan Muzik (20%) iii. mengaplikasi kemahiran muzik menerusi aktiviti nyanyian. ii. iv. membaca dan menulis notasi muzik. gerakan dan permainan alat muzik. menghasilkan idea muzikal kreatif menerusi aktiviti nyanyian. menghargai pelbagai jenis muzik dengan Murid menghayati dan menghargai pelbagai jenis muzik menerusi pendedahan muzik daripada pelbagai budaya. gerakan dan bermain alat muzik. Murid mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran asas membaca dan menulis notasi muzik. mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal.OBJEKTIF PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH RENDAH Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah bertujuan untuk membolehkan murid mencapai standard pembelajaran berikut. FOKUS MATA PELAJARAN Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah dibina berasaskan empat modul kurikulum dengan peratus pengagihan kandungan seperti berikut. Murid menzahirkan idea kreatif melalui aktiviti muzikal yang dialami semasa pengajaran dan pembelajaran. gerakan dan permainan alat muzik.

iii. ii. Pengalaman Muzikal Penghasilan Muzik Apresiasi Muzik Membaca dan Menulis Notasi Muzik Dari tahun satu hingga tiga. Susunan ini bertujuan memudahkan kandungan kurikulum diorganisasikan. vi . Muzik diajar dengan pendekatan bertema yang menitik beratkan elemen-elemen kreativiti.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah merupakan program pembelajaran untuk enam tahun persekolahan iaitu dari tahun satu hingga tahun enam. Dari tahun tiga hingga enam. kepada penggunaan perisian notasi muzik. Murid berpeluang berkarya secara kreatif dan seterusnya menghargai nilai estetik muzik. Mulanya Di Sini dan Alunan Muzik Ku. iv. Lajur Standard Kandungan mengandungi ilmu pengetahuan yang perlu dipelajari oleh murid. Setiap modul kurikulum dinyatakan dalam dua lajur utama iaitu Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Tema-tema ini dirancang sebagai platform awal kepada murid untuk mengenali dan menguasai kemahiran muzikal. Tema-tema tersebut ialah Aku dan Muzik. Kandungan dokumen ini disusun berasaskan modul kurikulum berikut: i. fokus pengajaran dan pembelajaran murid akan diperluas kepada permainan alat muzik berpic iaitu rekorder dan xylofon serta pengenalan Susunan modul kurikulum ini tidak mengikut hierarki tetap. Lajur Standard Pembelajaran menunjukkan kemahiran yang harus dikuasai murid.

KURIKULUM DUNIA MUZIK TAHUN 1 .

2 . menghasilkan pelbagai bunyi. iv. mud serta lirik. iii. mengenal pasti mud. corak irama dan melodi menerusi aktiviti muzikal. ii. tempo. tempo. memainkan perkusi dengan dinamik yang sesuai mengikut tempo. v. menyanyi lagu dengan ton suara dan dinamik yang sesuai serta sebutan dan postur yang betul mengikut tempo.OBJEKTIF DUNIA MUZIK TAHUN 1 Kurikulum Dunia Muzik Tahun 1 bertujuan untuk membolehkan murid mencapai standard pembelajaran berikut. memberi respon terhadap muzik yang didengar menerusi pergerakan mengikut dinamik. tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. i. bunyi panjang dan pendek. mengenal pasti warna ton suara manusia daripada muzik yang didengar. dan vi. pic.

.suara lelaki dan perempuan 3 .1.suara berbisik . STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1. 1.KURIKULUM DUNIA MUZIK TAHUN 1 MODUL 1 : PENGALAMAN MUZIKAL Murid menyanyi lagu dengan ton suara dan dinamik yang sesuai serta sebutan dan postur yang betul mengikut tempo.suara memanggil .suara menyanyi . bunyi panjang dan pendek. mud serta lirik.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. tempo. pic.suara bercakap .1 Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul. Murid memainkan perkusi dengan dinamik yang sesuai mengikut tempo. Murid memberi respon terhadap muzik yang didengar menerusi pergerakan mengikut dinamik.

lambat 1.3 Mengajuk pic dengan tepat.4 Menyanyi mengikut tempo.postur berdiri 1.1. .lembut ( p ) . .STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.postur duduk .1.5 Menyanyi dengan dinamik.kuat ( f ) 4 . . .pic rendah 1.2 Menyanyi dengan postur yang betul.pic tinggi .1.1.cepat .

3 Memainkan perkusi dengan dinamik.lambat 1.o.cepat .2.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir.lembut ( p ) .cara memainkan 1. .i.STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a. 1.2.kuat ( f ) 5 . .2 Memainkan perkusi mengikut tempo. .1.u yang betul.e.1 Memainkan perkusi mengikut detik.postur . 1.

1.1 Membuat pergerakan berdasarkan dinamik.bunyi panjang/ pendek 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik.tempo cepat/ lambat . .2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik. . tempo dan bunyi.STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.3. pic.dinamik kuat/ lembut .permainan nyanyian (singing games) 6 .lagu aksi (action song) .pic tinggi/ rendah .

menepuk peha .1 Menghasilkan pelbagai bunyi menerusi penerokaan suara. corak irama dan melodi menerusi aktiviti muzikal.1.bertepuk tangan .1 Menghasilkan idea muzikal kreatif 2. Aktiviti penerokaan suara: .klik lidah 7 .MODUL 2 : PENGHASILAN MUZIK Murid menghasilkan pelbagai bunyi.memetik jari Aktiviti perkusi mulut: . perkusi badan dan perkusi mulut. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.meniru suara haiwan .meniru bunyi kenderaan dan alam semula jadi Aktiviti perkusi badan: .

.1.2 Mencipta corak irama mudah.mengajuk corak irama . .3 Mencipta melodi mudah menggunakan vokal sepanjang 1 frasa.mencipta „jawapan‟ kepada „soalan„ irama yang diberikan 2.STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.mengimprovisasi „jawapan‟ kepada „soalan‟ melodi yang diberikan 8 .mengajuk melodi .1.

suara perempuan.MODUL 3 : APRESIASI MUZIK Murid mengenal pasti warna ton suara manusia daripada muzik yang didengar. 3. . - Muzik Popular Muzik Tradisional Malaysia Muzik Klasik Barat Muzik Asia 3. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3.suara lelaki.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.tempo (cepat-lambat) . Murid mengenal pasti mud. marah dan takut) .tekstur (solo-kumpulan dan nipis-tebal) . tempo.1 Mengenal pasti warna ton suara manusia yang didengar.2 Mengenal pasti mud. tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar.dinamik (kuat-lembut) 9 .mud (riang. . suara dewasa. tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar.1.1. sedih. tempo. suara kanak-kanak.

.

GLOSARI .

.

Antara istilah yang digunakan ialah : Istilah Piano Forte Simbol Makna Bunyi lembut Bunyi kuat p f Lagu aksi (Action song) Lagu yang dipersembahkan dengan pergerakan. Contoh Melodi: 13 .GLOSARI KURIKULUM DUNIA MUZIK SEKOLAH RENDAH TAHUN 1 PERKATAAN PENERANGAN Dinamik (Dynamic) Perubahan bunyi sama ada kuat atau lembut dalam persembahan muzik. Melodi (Melody) Melodi ialah susunan pic secara melintang dan berkontur.

ensembel muzik. wayang kulit.PERKATAAN PENERANGAN Mud (Mood) Ekspresi yang menunjukkan perasaan. duet. 14 . Contoh: Symphony No. dan dikir barat. rebana ubi. Contoh: kompang. Muzik Tradisional Malaysia (Malaysian Traditional Music) Muzik yang beridentitikan masyarakat Melayu di Malaysia. Gamelan Bali dari Indonesia. Muzik Klasik Barat (Western Classical Music) Muzik klasik yang berasal dari negara Barat.5 oleh Beethoven. Ghazal dari Malaysia b. muzik kamar atau orkestra. Muzik Popular (Popular Music ) Muzik semasa yang dikenali ramai. Muzik Asia (Asian Music) Muzik yang berasal dari negara Asia seperti contoh di bawah: a. Contoh: mud riang atau mud sedih. Muzik instrumental (Instrumental Music ) Muzik yang dihasilkan untuk satu atau lebih alat muzik tanpa vokal. Muzik instrumental boleh dipersembahkan secara solo.

Tempo (Tempo) Kelajuan sesuatu karya muzik. Teknik konvensional Teknik yang standard untuk bermain sesuatu alat muzik. Contoh: Tempo cepat atau lambat. Postur (Posture) Kedudukan atau posisi tubuh badan yang betul semasa menyanyi atau bermain alat muzik.PERKATAAN PENERANGAN Muzik Vokal (Vocal Music ) Muzik yang mengandungi nyanyian. rendah dan sederhana. Lagu khusus untuk permainan tertentu. Repertoir (Repertoire) Koleksi lagu. Contoh : Lagu “Nenek Si Bongkok Tiga” Permainan Nyanyian (Singing Games) Pic (Pitch) Bunyi tinggi. 15 .

16 .PERKATAAN PENERANGAN Tekstur (Texture) Lapisan suara atau bunyi alat muzik dalam sesuatu karya muzik. Warna ton (Colour Tone ) Kualiti sesuatu bunyi yang dihasilkan. Contoh: Warna ton suara lelaki berbeza dengan warna ton suara perempuan.

.

BLOK E9 KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604 PUTRAJAYA Tel 03 8884 2000 Fax 03 8888 9917 http://www.KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUUM ARAS 4 – 8.gov.moe.my/bpk .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful