KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

DUNIA MUZIK
TAHUN SATU

2010

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN SATU DUNIA MUZIK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 2010 .

.

KANDUNGAN RUKUNEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH RENDAH FOKUS MATA PELAJARAN ORGANISASI KANDUNGAN iii iii iv iv v v vi KURIKULUM DUNIA MUZIK TAHUN 1 Objektif Dunia Muzik Tahun 1 Modul 1 : Pengalaman Muzikal Modul 2 : Penghasilan Muzik Modul 3 : Apresiasi Muzik Glosari 2 3 7 9 13 .

.

emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. masyarakat dan negara. memelihara satu cara hidup FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. MAKA KAMI.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. berikrar akan Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. demokratik. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip berikut :- kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. rakyat Malaysia. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. berketerampilan. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. rohani. KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN iii . berakhlak mulia.

Penghasilan Muzik. Bagi mencapai tujuan tersebut. Kurikulum ini digubal dengan memberi tumpuan kepada perkembangan kognitif dan kemahiran murid dalam bidang muzik.PENDAHULUAN Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah merupakan MATLAMAT Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah bermatlamat untuk membina potensi diri murid ke arah melahirkan insan kreatif yang menghayati dan menikmati muzik secara intelektual menerusi aktiviti muzikal. Murid diberi pelbagai peluang untuk meluahkan idea kreatif di samping meningkatkan apresiasi terhadap estetika muzik. program pembelajaran untuk enam tahun persekolahan. Apresiasi Muzik serta Membaca dan Menulis Notasi Muzik. iv . kurikulum ini dibina dengan memberi tumpuan kepada empat modul utama iaitu Pengalaman Muzikal.

mengaplikasi pengetahuan membaca notasi muzik dalam aktiviti muzikal. FOKUS MATA PELAJARAN Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah dibina berasaskan empat modul kurikulum dengan peratus pengagihan kandungan seperti berikut. ii. gerakan dan permainan alat muzik. gerakan dan permainan alat muzik.OBJEKTIF PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH RENDAH Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah bertujuan untuk membolehkan murid mencapai standard pembelajaran berikut. Murid mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran asas membaca dan menulis notasi muzik. menyatakan secara lisan dari aspek muzikal karya muzik yang didengar. gerakan dan bermain alat muzik. iv. dan Modul Membaca dan Menulis Notasi Muzik (10% bermula di Tahun 4) vi. mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal. v . menghargai pelbagai jenis muzik dengan Murid menghayati dan menghargai pelbagai jenis muzik menerusi pendedahan muzik daripada pelbagai budaya. Modul Penghasilan Muzik (20%) iii. i. mengaplikasi kemahiran muzik menerusi aktiviti nyanyian. membaca dan menulis notasi muzik. menghasilkan idea muzikal kreatif menerusi aktiviti nyanyian. Modul Apresiasi Muzik (10%) v. Murid menzahirkan idea kreatif melalui aktiviti muzikal yang dialami semasa pengajaran dan pembelajaran. Modul Pengalaman Muzikal (60%) Murid memperoleh pengalaman muzikal menerusi aktiviti nyanyian.

Dari tahun tiga hingga enam. Murid berpeluang berkarya secara kreatif dan seterusnya menghargai nilai estetik muzik. Lajur Standard Kandungan mengandungi ilmu pengetahuan yang perlu dipelajari oleh murid. vi . Tema-tema tersebut ialah Aku dan Muzik. Kandungan dokumen ini disusun berasaskan modul kurikulum berikut: i. Mulanya Di Sini dan Alunan Muzik Ku. Muzik diajar dengan pendekatan bertema yang menitik beratkan elemen-elemen kreativiti. Pengalaman Muzikal Penghasilan Muzik Apresiasi Muzik Membaca dan Menulis Notasi Muzik Dari tahun satu hingga tiga. fokus pengajaran dan pembelajaran murid akan diperluas kepada permainan alat muzik berpic iaitu rekorder dan xylofon serta pengenalan Susunan modul kurikulum ini tidak mengikut hierarki tetap. Lajur Standard Pembelajaran menunjukkan kemahiran yang harus dikuasai murid. Tema-tema ini dirancang sebagai platform awal kepada murid untuk mengenali dan menguasai kemahiran muzikal. iii. ii. Susunan ini bertujuan memudahkan kandungan kurikulum diorganisasikan. kepada penggunaan perisian notasi muzik. iv. Setiap modul kurikulum dinyatakan dalam dua lajur utama iaitu Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah merupakan program pembelajaran untuk enam tahun persekolahan iaitu dari tahun satu hingga tahun enam.

KURIKULUM DUNIA MUZIK TAHUN 1 .

memberi respon terhadap muzik yang didengar menerusi pergerakan mengikut dinamik. ii. iii.OBJEKTIF DUNIA MUZIK TAHUN 1 Kurikulum Dunia Muzik Tahun 1 bertujuan untuk membolehkan murid mencapai standard pembelajaran berikut. dan vi. mud serta lirik. v. tempo. menyanyi lagu dengan ton suara dan dinamik yang sesuai serta sebutan dan postur yang betul mengikut tempo. pic. bunyi panjang dan pendek. tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. mengenal pasti warna ton suara manusia daripada muzik yang didengar. tempo. memainkan perkusi dengan dinamik yang sesuai mengikut tempo. mengenal pasti mud. 2 . iv. i. menghasilkan pelbagai bunyi. corak irama dan melodi menerusi aktiviti muzikal.

suara bercakap .KURIKULUM DUNIA MUZIK TAHUN 1 MODUL 1 : PENGALAMAN MUZIKAL Murid menyanyi lagu dengan ton suara dan dinamik yang sesuai serta sebutan dan postur yang betul mengikut tempo.suara memanggil . Murid memainkan perkusi dengan dinamik yang sesuai mengikut tempo.1.suara menyanyi . bunyi panjang dan pendek. pic. Murid memberi respon terhadap muzik yang didengar menerusi pergerakan mengikut dinamik.suara berbisik . mud serta lirik.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. tempo. .suara lelaki dan perempuan 3 . 1.1 Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.

postur berdiri 1.postur duduk .pic rendah 1.pic tinggi .1. .2 Menyanyi dengan postur yang betul.5 Menyanyi dengan dinamik.lembut ( p ) .cepat . .1.1. . .4 Menyanyi mengikut tempo.1.3 Mengajuk pic dengan tepat.kuat ( f ) 4 .lambat 1.STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.

2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir.e.cara memainkan 1.i.o.2.2. .6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a.2. 1.2 Memainkan perkusi mengikut tempo.1.lambat 1. 1.1 Memainkan perkusi mengikut detik.u yang betul.postur .3 Memainkan perkusi dengan dinamik. .kuat ( f ) 5 .lembut ( p ) .STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.cepat . .

3 Membuat pergerakan mengikut muzik.3.bunyi panjang/ pendek 1. .2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik.dinamik kuat/ lembut .3.tempo cepat/ lambat .pic tinggi/ rendah . tempo dan bunyi.1 Membuat pergerakan berdasarkan dinamik. 1.lagu aksi (action song) .STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1. .permainan nyanyian (singing games) 6 . pic.

menepuk peha . STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.MODUL 2 : PENGHASILAN MUZIK Murid menghasilkan pelbagai bunyi.1. corak irama dan melodi menerusi aktiviti muzikal.memetik jari Aktiviti perkusi mulut: .meniru bunyi kenderaan dan alam semula jadi Aktiviti perkusi badan: . perkusi badan dan perkusi mulut.klik lidah 7 . Aktiviti penerokaan suara: .1 Menghasilkan pelbagai bunyi menerusi penerokaan suara.meniru suara haiwan .bertepuk tangan .1 Menghasilkan idea muzikal kreatif 2.

.mengajuk melodi .1.mencipta „jawapan‟ kepada „soalan„ irama yang diberikan 2.mengajuk corak irama . .2 Mencipta corak irama mudah.3 Mencipta melodi mudah menggunakan vokal sepanjang 1 frasa.1.STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.mengimprovisasi „jawapan‟ kepada „soalan‟ melodi yang diberikan 8 .

sedih. - Muzik Popular Muzik Tradisional Malaysia Muzik Klasik Barat Muzik Asia 3.2 Mengenal pasti mud. tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. suara dewasa.1.dinamik (kuat-lembut) 9 . suara perempuan.1.MODUL 3 : APRESIASI MUZIK Murid mengenal pasti warna ton suara manusia daripada muzik yang didengar. tempo.tempo (cepat-lambat) . . suara kanak-kanak. marah dan takut) .suara lelaki.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.tekstur (solo-kumpulan dan nipis-tebal) . STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Mengenal pasti warna ton suara manusia yang didengar. 3. tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. tempo. . Murid mengenal pasti mud.mud (riang.

.

GLOSARI .

.

GLOSARI KURIKULUM DUNIA MUZIK SEKOLAH RENDAH TAHUN 1 PERKATAAN PENERANGAN Dinamik (Dynamic) Perubahan bunyi sama ada kuat atau lembut dalam persembahan muzik. Contoh Melodi: 13 . Melodi (Melody) Melodi ialah susunan pic secara melintang dan berkontur. Antara istilah yang digunakan ialah : Istilah Piano Forte Simbol Makna Bunyi lembut Bunyi kuat p f Lagu aksi (Action song) Lagu yang dipersembahkan dengan pergerakan.

dan dikir barat. muzik kamar atau orkestra. rebana ubi. Ghazal dari Malaysia b. Muzik Asia (Asian Music) Muzik yang berasal dari negara Asia seperti contoh di bawah: a. Muzik Popular (Popular Music ) Muzik semasa yang dikenali ramai. Muzik Tradisional Malaysia (Malaysian Traditional Music) Muzik yang beridentitikan masyarakat Melayu di Malaysia. Contoh: mud riang atau mud sedih.PERKATAAN PENERANGAN Mud (Mood) Ekspresi yang menunjukkan perasaan. Muzik Klasik Barat (Western Classical Music) Muzik klasik yang berasal dari negara Barat. Contoh: Symphony No.5 oleh Beethoven. ensembel muzik. Muzik instrumental (Instrumental Music ) Muzik yang dihasilkan untuk satu atau lebih alat muzik tanpa vokal. wayang kulit. 14 . Gamelan Bali dari Indonesia. Muzik instrumental boleh dipersembahkan secara solo. duet. Contoh: kompang.

Repertoir (Repertoire) Koleksi lagu. Postur (Posture) Kedudukan atau posisi tubuh badan yang betul semasa menyanyi atau bermain alat muzik. Tempo (Tempo) Kelajuan sesuatu karya muzik. Teknik konvensional Teknik yang standard untuk bermain sesuatu alat muzik. rendah dan sederhana. Contoh : Lagu “Nenek Si Bongkok Tiga” Permainan Nyanyian (Singing Games) Pic (Pitch) Bunyi tinggi.PERKATAAN PENERANGAN Muzik Vokal (Vocal Music ) Muzik yang mengandungi nyanyian. 15 . Lagu khusus untuk permainan tertentu. Contoh: Tempo cepat atau lambat.

Warna ton (Colour Tone ) Kualiti sesuatu bunyi yang dihasilkan.PERKATAAN PENERANGAN Tekstur (Texture) Lapisan suara atau bunyi alat muzik dalam sesuatu karya muzik. Contoh: Warna ton suara lelaki berbeza dengan warna ton suara perempuan. 16 .

.

moe. BLOK E9 KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604 PUTRAJAYA Tel 03 8884 2000 Fax 03 8888 9917 http://www.my/bpk .KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUUM ARAS 4 – 8.gov.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful