“Peneraju Pendidikan Negara”

KEMAHIRAN MENULIS

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

serta mengeluarkan idea yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi melalui pelbagai jenis penulisan kreatif dan bukan kreatif. tanda baca dan tatabahasa serta ejaan yang betul dengan tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalak menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan bahan penulisan.Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat. Penekanan juga diberi pada penulisan yang menggunakan ayat yang gramatis. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

 Menulis rangkai kata dan frasa secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai yang betul.  Menulis imlak perkataan.  Membina dan menulis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . frasa dan ayat yang mengandungi imbuhan awalan dan imbuhan akhiran dengan betul dan tepat.OBJEKTIF KEMAHIRAN MENULIS TAHUN TIGA mengetahui dan berkeupayaan:  Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas.

imbuhan. Menulis dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan serta menegaskan kesantunan berbahasa semasa menyampaikan maklumat. Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif secara terkawal dengan berpandu. Menulis pengumuman yang jelas dengan bahasa yang santun semasa menyampaikan maklumat. Kata majmuk dan tanda baca dengan betul.OBJEKTIF KEMAHIRAN MENULIS TAHUN TIGA Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan dan membuat carta alir secara berpandu daripada pelbagai sumber. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .dan Mengedit dan memurnikan hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek penggunaan kata.

PRINSIP KEMAHIRAN MENULIS Kreatif Pramenulis Prinsip ansur maju PRINSIP KEMAHIRAN MENULIS Proses mengimlak Latihan menulis yang berterusan Keseragaman membentuk huruf KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 5 .

PERINGKAT KEMAHIRAN MENULIS Peringkat Pelahiran Peringkat Kemahiran Menulis Peringkat Pramenulis Peringkat Penulisan Mekanis KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 6 .

KANDUNGAN STANDARD KURIKULUM KEMAHIRAN MENULIS TAHUN SATU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

frasa dan ayat dengan betul.3. 3. 3.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul . 3. suku kata.2.7 Menulis rangkai kata dan frasa secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai yang betul.3 Membina dan menulis perkataan. 3.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas.2. perkataan dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas STANDARD PEMBELAJARAN 3. 3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dengan betul.3. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .2 Menulis huruf.STANDARD KANDUNGAN Murid patut mengetahui dan boleh melakukan.

1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber untuk membuat susunan.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan dan membuat carta alir secara berpandu daripada pelbagai sumber. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .5.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dengan tepat.5.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi imbuhan awalan dan imbuhan akhiran dengan tepat. 3. 3. 3. 3.STANDARD KANDUNGAN 3.4.4.4 Menulis imlak dengan tepat.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. STANDARD PEMBELAJARAN 3.

STANDARD KANDUNGAN 3. STANDARD PEMBELAJARAN 3.7. genre kreatif dengan betul secara berpandu.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif secara berpandu dengan betul. 3.7.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman yang jelas dengan bahasa yang santun.6.7.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan serta menegaskan bahasa yang santun. Menghasilkan penulisan kreatif 3. 3. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .1 Menghasilkan penulisan pelbagai dalam pelbagai genre dengan betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

imbuhan dan tanda baca dengan betul.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek ejaan imbuhan. dan tanda baca dengan betul. 3.STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3.8. 3.8.1 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

“Peneraju Pendidikan Negara” SEKIAN TERIMA KASIH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 12 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful