“Peneraju Pendidikan Negara”

KEMAHIRAN MENULIS

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat. Murid juga digalak menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan bahan penulisan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . serta mengeluarkan idea yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi melalui pelbagai jenis penulisan kreatif dan bukan kreatif. Penekanan juga diberi pada penulisan yang menggunakan ayat yang gramatis. tanda baca dan tatabahasa serta ejaan yang betul dengan tulisan yang jelas dan kemas.

OBJEKTIF KEMAHIRAN MENULIS TAHUN TIGA mengetahui dan berkeupayaan:  Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas.  Menulis rangkai kata dan frasa secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai yang betul.  Membina dan menulis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul. frasa dan ayat yang mengandungi imbuhan awalan dan imbuhan akhiran dengan betul dan tepat. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .  Menulis imlak perkataan.

imbuhan.dan Mengedit dan memurnikan hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek penggunaan kata. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .OBJEKTIF KEMAHIRAN MENULIS TAHUN TIGA Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan dan membuat carta alir secara berpandu daripada pelbagai sumber. Menulis pengumuman yang jelas dengan bahasa yang santun semasa menyampaikan maklumat. Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif secara terkawal dengan berpandu. Menulis dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan serta menegaskan kesantunan berbahasa semasa menyampaikan maklumat. Kata majmuk dan tanda baca dengan betul.

PRINSIP KEMAHIRAN MENULIS Kreatif Pramenulis Prinsip ansur maju PRINSIP KEMAHIRAN MENULIS Proses mengimlak Latihan menulis yang berterusan Keseragaman membentuk huruf KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 5 .

PERINGKAT KEMAHIRAN MENULIS Peringkat Pelahiran Peringkat Kemahiran Menulis Peringkat Pramenulis Peringkat Penulisan Mekanis KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 6 .

KANDUNGAN STANDARD KURIKULUM KEMAHIRAN MENULIS TAHUN SATU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

3.3 Membina dan menulis perkataan. 3. perkataan dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas STANDARD PEMBELAJARAN 3.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul . 3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dengan betul. 3. 3.3. frasa dan ayat dengan betul. 3.7 Menulis rangkai kata dan frasa secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai yang betul. suku kata. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .2.2.2 Menulis huruf.STANDARD KANDUNGAN Murid patut mengetahui dan boleh melakukan.

3.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dengan tepat.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber untuk membuat susunan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .4.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.5.STANDARD KANDUNGAN 3. 3. 3.4.4 Menulis imlak dengan tepat.5.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi imbuhan awalan dan imbuhan akhiran dengan tepat. 3. STANDARD PEMBELAJARAN 3.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan dan membuat carta alir secara berpandu daripada pelbagai sumber.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .STANDARD KANDUNGAN 3. STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Menghasilkan penulisan pelbagai dalam pelbagai genre dengan betul.6.6.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.7.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan serta menegaskan bahasa yang santun. 3. 3. genre kreatif dengan betul secara berpandu. Menghasilkan penulisan kreatif 3.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif secara berpandu dengan betul.7.7. 3.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman yang jelas dengan bahasa yang santun.

8. imbuhan dan tanda baca dengan betul.STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3. 3.1 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek ejaan imbuhan. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.8. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . dan tanda baca dengan betul.

“Peneraju Pendidikan Negara” SEKIAN TERIMA KASIH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 12 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful