NAMA : _______________________________________ B2D1E1

1. Susun nombor perpuluhan berikut mengikut tertib menaik

1.8,

1.3,

0.7, 0.4,

0.5 dan

0.3

____________________________________________________________________________ B3D1E3

(a)

7 2 − + 9 9

(b)

3  4 −−  (c) 5  5 

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Kuiz tersebut mengandungi 10 soalan dan Amin menjawab 4 soalan dengan betul. 2 markah akan ditolak bagi setiap jawapan yang salah. Jisim kotak itu apabila kosong ialah 1. Jisim sebuah kotak yang mengandungi 6 kampit tepung ialah 21. Hassan dalam sehari B4D1E2 1. En. dalam g. Hitung jumlah markah Amin yang akan ditolak.18 kg.00. . Hassan telah mengalami kerugian dalam perniagaannya sebanyak RM3330. Hitung purata kerugian En. 2. sekampit tepung itu.NAMA : _________________________________________________________________________ (i) (j) B4D1E1 1. Amin telah mengambil bahagian dalam pertandingan kuiz matematik anjuran kelab matematik sekolahnya. Hitung jisim purata. Sejak 30 hari yang lalu.74 kg.

70% daripadanya ialah itik. Bilangan ayam bertambah sebanyak 50% sepanjang tahun itu. B5D1E1 Ahmad memelihara sejumlah 2400 ekor ayam dan itik kesemuanya pada awal tahun. Bincangkan. Berapa ekor ayamkah yang ada pada akhir tahun? B6D1E1 Nombor negatif perlu dalam kehidupan seharian. .NAMA : ________________________________________________________________ B4D1E3 1.