NAMA : _______________________________________ B2D1E1

1. Susun nombor perpuluhan berikut mengikut tertib menaik

1.8,

1.3,

0.7, 0.4,

0.5 dan

0.3

____________________________________________________________________________ B3D1E3

(a)

7 2 − + 9 9

(b)

3  4 −−  (c) 5  5 

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

2 markah akan ditolak bagi setiap jawapan yang salah. Hitung jumlah markah Amin yang akan ditolak. dalam g. Jisim sebuah kotak yang mengandungi 6 kampit tepung ialah 21. Jisim kotak itu apabila kosong ialah 1. En. Sejak 30 hari yang lalu. Hassan telah mengalami kerugian dalam perniagaannya sebanyak RM3330.18 kg. Hassan dalam sehari B4D1E2 1. 2. Kuiz tersebut mengandungi 10 soalan dan Amin menjawab 4 soalan dengan betul. Hitung jisim purata.74 kg. Amin telah mengambil bahagian dalam pertandingan kuiz matematik anjuran kelab matematik sekolahnya. sekampit tepung itu. Hitung purata kerugian En.00.NAMA : _________________________________________________________________________ (i) (j) B4D1E1 1. .

Bincangkan. B5D1E1 Ahmad memelihara sejumlah 2400 ekor ayam dan itik kesemuanya pada awal tahun. Bilangan ayam bertambah sebanyak 50% sepanjang tahun itu. Berapa ekor ayamkah yang ada pada akhir tahun? B6D1E1 Nombor negatif perlu dalam kehidupan seharian. .NAMA : ________________________________________________________________ B4D1E3 1. 70% daripadanya ialah itik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful