NAMA : _______________________________________ B2D1E1

1. Susun nombor perpuluhan berikut mengikut tertib menaik

1.8,

1.3,

0.7, 0.4,

0.5 dan

0.3

____________________________________________________________________________ B3D1E3

(a)

7 2 − + 9 9

(b)

3  4 −−  (c) 5  5 

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Hassan dalam sehari B4D1E2 1. .74 kg. Amin telah mengambil bahagian dalam pertandingan kuiz matematik anjuran kelab matematik sekolahnya. Hitung purata kerugian En. 2 markah akan ditolak bagi setiap jawapan yang salah. Kuiz tersebut mengandungi 10 soalan dan Amin menjawab 4 soalan dengan betul. Sejak 30 hari yang lalu. Jisim kotak itu apabila kosong ialah 1. Hitung jisim purata. 2. En. Hitung jumlah markah Amin yang akan ditolak.00.18 kg. Hassan telah mengalami kerugian dalam perniagaannya sebanyak RM3330. Jisim sebuah kotak yang mengandungi 6 kampit tepung ialah 21. dalam g.NAMA : _________________________________________________________________________ (i) (j) B4D1E1 1. sekampit tepung itu.

Berapa ekor ayamkah yang ada pada akhir tahun? B6D1E1 Nombor negatif perlu dalam kehidupan seharian. B5D1E1 Ahmad memelihara sejumlah 2400 ekor ayam dan itik kesemuanya pada awal tahun.NAMA : ________________________________________________________________ B4D1E3 1. Bincangkan. . 70% daripadanya ialah itik. Bilangan ayam bertambah sebanyak 50% sepanjang tahun itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful