NAMA : _______________________________________ B2D1E1

1. Susun nombor perpuluhan berikut mengikut tertib menaik

1.8,

1.3,

0.7, 0.4,

0.5 dan

0.3

____________________________________________________________________________ B3D1E3

(a)

7 2 − + 9 9

(b)

3  4 −−  (c) 5  5 

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Sejak 30 hari yang lalu.00. Hitung purata kerugian En. Hitung jumlah markah Amin yang akan ditolak. En.18 kg. sekampit tepung itu.74 kg. Hitung jisim purata. Jisim sebuah kotak yang mengandungi 6 kampit tepung ialah 21. Kuiz tersebut mengandungi 10 soalan dan Amin menjawab 4 soalan dengan betul. Hassan dalam sehari B4D1E2 1. . Amin telah mengambil bahagian dalam pertandingan kuiz matematik anjuran kelab matematik sekolahnya. Jisim kotak itu apabila kosong ialah 1. dalam g. Hassan telah mengalami kerugian dalam perniagaannya sebanyak RM3330. 2 markah akan ditolak bagi setiap jawapan yang salah.NAMA : _________________________________________________________________________ (i) (j) B4D1E1 1. 2.

NAMA : ________________________________________________________________ B4D1E3 1. 70% daripadanya ialah itik. Berapa ekor ayamkah yang ada pada akhir tahun? B6D1E1 Nombor negatif perlu dalam kehidupan seharian. . Bincangkan. Bilangan ayam bertambah sebanyak 50% sepanjang tahun itu. B5D1E1 Ahmad memelihara sejumlah 2400 ekor ayam dan itik kesemuanya pada awal tahun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful