NAMA : _______________________________________ B2D1E1

1. Susun nombor perpuluhan berikut mengikut tertib menaik

1.8,

1.3,

0.7, 0.4,

0.5 dan

0.3

____________________________________________________________________________ B3D1E3

(a)

7 2 − + 9 9

(b)

3  4 −−  (c) 5  5 

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

.00.18 kg. Hitung jumlah markah Amin yang akan ditolak.NAMA : _________________________________________________________________________ (i) (j) B4D1E1 1. En. 2 markah akan ditolak bagi setiap jawapan yang salah.74 kg. Hitung purata kerugian En. Jisim sebuah kotak yang mengandungi 6 kampit tepung ialah 21. sekampit tepung itu. Amin telah mengambil bahagian dalam pertandingan kuiz matematik anjuran kelab matematik sekolahnya. 2. Kuiz tersebut mengandungi 10 soalan dan Amin menjawab 4 soalan dengan betul. Hitung jisim purata. Jisim kotak itu apabila kosong ialah 1. Sejak 30 hari yang lalu. dalam g. Hassan telah mengalami kerugian dalam perniagaannya sebanyak RM3330. Hassan dalam sehari B4D1E2 1.

Bincangkan.NAMA : ________________________________________________________________ B4D1E3 1. Berapa ekor ayamkah yang ada pada akhir tahun? B6D1E1 Nombor negatif perlu dalam kehidupan seharian. Bilangan ayam bertambah sebanyak 50% sepanjang tahun itu. B5D1E1 Ahmad memelihara sejumlah 2400 ekor ayam dan itik kesemuanya pada awal tahun. 70% daripadanya ialah itik. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful