PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro , Makro Pendidikan Islam

TAJUK 1

PEMILIHAN BAHAN SUMBER PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM MENGIKUT BIDANG.

 SINOPSIS Bahagian ini memberi penekanan kepada dua tajuk utama. Dalam tajuk pertama mendedahkan Kategori Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam . Tajuk kedua memberi fokus kepada Keberkesanan Bahan Sumber Pendidikan Islam Dalam Pengajaran dan Pembelajaran.  HASIL PEMBELAJARAN ( UNTUK TAJUK INI) 1. memahami dan menghuraikan kategori bahan sumber. 2. mengolah keberkesanan bahan sumber.

24

PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro , Makro Pendidikan Islam

 KERANGKA TAJUK

1.1

KATEGORI BAHAN SUMBER

1.1.1: PENGENALAN Pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian ! Sumber bahan pengajaran dan pembelajaran ialah apa-apa sahaja alat atau bahan yang berperanan dan bertugas untuk membantu guru-guru supaya dapat menyampaikan isi pelajaran supaya pelajar dapat memperolehi pengetahuan, kemahiran, sikap dan nilai berdasarkan objektif kurikulum. Alat-alat atau bahan-bahan ini dapat membantu guru dengan menyokong penyampaian pelajaran. Terdapat beberapa jenis sumber atau alat yang boleh membantu

25

PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro , Makro Pendidikan Islam

dalam pengajaran guru. Jenis- jenis alat tersebut ialah bahan bercetak,bahan teknologi maklumat dan bahan maujud. Semua sumber P&P yang digunakan ini mempunyai beberapa tujuan selain daripada menyampaikan isi pelajaran sahaja. Antara tujuan tersebut ialah untuk merangsang deria rangsangan murid-murid, kefahaman dan interpretasi maklumat kepada murid-murid, pengekalan minat dan tumpuan melalui pelbagai media, peningkatan daya ingatan, kemahiran berfikir, peningkatan motivasi, peningkatan kreativiti, keseronokan dalam pembelajaran, kemahiran interpersonal dan intrapersonal dan akhir sekali kemahiran psikomotor. Guru-guru perlu tahu menggunakan sumber ini mengikut kesesuian murid-murid dari segi tajuk,objektif, dan isi pelajaran. Selain itu aspek tahap kebolehan dan perkembangan kognitif pelajar juga harus diambil perhatian oleh guru. Sumber pengajaran yang digunakan juga harus menepati keperluan murid iaitu dari segi mutunya iaitu sesuai dengan mesej, tahan lasak serta tidak mudah rosak. Penghasilan sumber ini harus dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Ini adalah bertujuan supaya dapat merangsang dan memotivasikan pelajar untuk memberi lebih perhatian kepada proses pengajaran tersebut sekaligus menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih efektif serta berkesan.

Bahan-bahan sumber pengajaran dan pembelajaran kadangkala dianggap sebagai media pengajaran atau ‘ media’ yang boleh membantu guru dan membolehkan para pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran serta membentuk sikap yang baik. Proses penilaian dan pemilihan bahan-bahan yang diperlukan untuk memenuhi hasrat ini bukanlah satu kerja yang mudah. Kerja ini melibatkan kerja-kerja penyuntingan bahan supaya ianya sesuai dengan objektif pengajaran yang seharusnya selaras dengan kehendak dan matlamat Sukatan Pelajaran dan Objektif Pendidikan Negara secara keseluruhannya. Dale (1974) telah mengemukakan pendapatnya dalam teori pembelajaran manusia yang mana disebut sebagai ‘Cone of Experience’, Dale memperjelaskan 26

PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro , Makro Pendidikan Islam

kesan media yang berbeza dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat mengubah kefahaman pelajar daripada sukar kepada yang lebih mudah. Konsep ini disokong oleh Heinich, Molenda dan Russel, 1989. Teori Dale ini telah mengubah persepsi ahli pendidikan seluruh dunia tentang pentingnya penggunaan media dalam pengajaran dan pembelajaran. 1.1.2: KATEGORI BAHAN SUMBER

Terdapat beberapa kategori sumber atau alat bantu pengajaran dan pembelajaran yang boleh digunakan untuk membantu guru dalam proses pembelajaran. Dalam tugasan ini jenis-jenis sumber pengajaran dan pembelajaran yang terlibat ialah bahan bercetak, bahan teknologi maklumat dan bahan maujud. Semua jenis-jenis bahan ini mempunyai ciri-ciri yang berbeza tetapi akan mencapai hasil yang sama iaitu untuk memastikan murid-murid memahami isi-isi pelajaran serta mencapai objektif pembelajaran. Melalui sumber-sumber yang sedia ada mahupun yang direkacipta mengikut kreativiti sendiri, guru perlu peka dalam memilih sumber P&P yang hendak digunakan dalam proses pembelajaran. Terdapat banyak sumbersumber yang boleh digunakan oleh guru-guru yang mengajar. Antara bahanbahan yang boleh digunakan ialah buku teks, buku rujukan, buku latihan dan lampiran nota. Kebanyakan sumber ini biasa digunakan oleh guru-guru di sekolah. Untuk memberi kelainan atau penambahan yang lebih menarik kepada proses P&P, guru boleh menggunakan alat audio visual contohnya LCD, peta, komputer, gambar rajah dan televisyen. Menerusi penggunaan bahan-bahan ini, murid-murid akan lebih tertarik untuk melihat serta mendengar apa yang hendak disampaikan oleh guru dan secara tidak langsung murid dapat memberikan tumpuan dengan sepenuhnya kepada guru. Dengan cara ini juga, objektif yang hendak dicapai akan menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan dan hasilnya akan lebih memuaskan serta memberi manfaat kepada kedua belah pihak iaitu murid-murid dan guru itu sendiri.

27

PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro , Makro Pendidikan Islam

1.1.2.1:

BAHAN BERCETAK

Bahan bercetak boleh didefinisikan sebagai bahan yangmempunyai tulisan dan wujud secara fizikal. Bahan ini boleh disentuh dan boleh dibaca secara terus. Ciri penting pada bahan bercetak ialah ianya mestilah dihasilkan melalui cetakan dan bukan hasil daripada tulisan tangan mana-mana individu. Bahan bercetak meliputi buku, majalah, jurnal, ensiklopedia, surat khabar, kad katalog, kamus, buku teks dan sebagainya yang dihasilkan secara bercetak. Bahan bercetak seperti ini banyak disimpan di pusat sumber atau di perpustakaan ataupun di arkib. Semuanya dihasilkan oleh penulis-penulis atau pereka-pereka yang mahir dan terkenal di bidang masing-masing. Sumber pengajaran dan pembelajaran ini telah digunakan secara meluas oleh guru-guru di sekolah sejak beberapa lama kerana kelebihan yang terdapat pada bahan ini. Bahan ini murah dan senang didapati di mana-mana. Selain itu ia adalah bahan yang kekal dan mudah dirujuk pada bila-bila masa. Kelebihannya yang lain ialah ia mudah alih dan mudah diakses yang menyebabkan ia menjadi sumber pengajaran dan pembelajaran yang terkenal dan selalu digunakan. Namun begitu terdapat beberapa kelemahan yang ada pada bahan bercetak ini. Kebiasaaannya bahan bercetak selalu didapati dalam bentuk buku yang tebal contohnya buku teks. Jadi ia sukar untuk dibawa kerana berat. Ia juga tidak boleh disunting dan akan menjadi masalah apabila berlakunya peredaran zaman di mana isi kandungan buku tersebut menjadi ketinggalan dan tidak terkini. Ini kerana buku-buku selalunya perlu disunting terlebih dahulu kemudian dicetak seterusnya diedar di mana ia mengambil masa yang agak lama untuk mengikut peredaran zaman.

Kelebihannya yang lain ialah ia mudah alih dan mudah diakses yang menyebabkan ia menjadi sumber pengajaran dan pembelajaran yang terkenal dan selalu digunakan.

28

Ia juga tidak boleh disunting dan akan menjadi masalah apabila berlakunya peredaran zaman di mana isi kandungan buku tersebut menjadi ketinggalan dan tidak terkini. internet dan intranet. Pada masa kini guru-guru sudah mempunyai kemudahan kerana terdapat perisianperisian yang percuma disediakan oleh kerajaan di mana isi perisian tersebut bertepatan dengan sukatan pelajaran yang sedia ada. Makro Pendidikan Islam Namun begitu terdapat beberapa kelemahan yang ada pada bahan bercetak ini.2. Bagi guru yang menggunakan sumber P&P ini. Teknologi Maklumat (Information Technology) ataupun IT adalah teknologi dunia yang terkini dan dapat memberi banyak manfaat jika digunakan secara betul.2: BAHAN TEKNOLOGI MAKLUMAT teknologi maklumat merupakan sumber pengajaran dan Bahan pembelajaran yang semestinya mendapat perhatian daripada murid-murid. rangkaian LAN dan akhir sekali ialah multimedia. Ini kerana buku-buku selalunya perlu disunting terlebih dahulu kemudian dicetak seterusnya diedar di mana ia mengambil masa yang agak lama untuk mengikut peredaran zaman.1. Kebiasaaannya bahan bercetak selalu didapati dalam bentuk buku yang tebal contohnya buku teks. 1. Kelebihan bahan ini ialah murid-murid cepat mudah faham kerana mereka akan tertarik dengan grafik yang ada pada bahan ini di mana secara tidak 29 . Banyak kelebihan bahan ini di mana jika ia digunakan secara betul jadi guru perlu selalu memantau pergerakan murid-murid semasa proses P&P sedang berlangsung.PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro . Penggunaan sumber ini perlulah dikendalikan oleh guru yang berkemahiran kerana pengguanaan IT secara terancang dan bersesuaian dapat meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan P&P itu. Komputer adalah alat atau bahan utama yang perlu digunakan oleh guru untuk menyampaikan isi pelajaran dalam proses P&P. Jadi ia sukar untuk dibawa kerana berat. mereka boleh menggunakan portal pendidikan.

Jenis bahan maujud yang ketiga ialah spesimen.2. Manakala dari segi sumber P&P pula bahan-bahan yang mungkin terlibat ialah alat komputer. Realia awet pula mestilah berasal daripada benda hidup yang kemudiannya diawet dan disimpan di dalam bendalir kimia.1. Selain itu murid-murid mudah untuk mengulangkaji apa yang telah dipelajari dan guru juga mudah untuk membuat suntingan sekiranya guru mendapati terdapat perubahan yang perlu dibuat.3: BAHAN MAUJUD Sumber pengajaran dan pembelajaran bahan maujud adalah merupakan bahan konkrit atau bahan sebenar yang boleh disentuh dan dipegang. realia awet dan spesimen.PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro . Bahan maujud terbahagi pula kepada 3 jenis iaitu realia asli. OHP. Secara keseluruhannya penggunaan bahan teknologi maklumat ini adalah banyak kelebihannya berbanding kelemahan yang ada dan dengan bimbingan daripada guru. Bahan yang pertama ialah bahan hidup yang sebenar dalam dunia realiti dan masih hidup contohnya cacing tanah. Realia asli terbahagi kepada dua iaitu bahan yang hidup dan bahan bukan hidup. 1. alat tulis dan perkakas sains. Kebiasaanya spesimen selalu 30 . baik digunakan dalam keadaan hidup ataupun yang sudah diawetkan. Makro Pendidikan Islam langsung telah menarik perhatian mereka. Spesimen ialah sample atau contoh hidupan yang dapat mewakili kumpulan hidup-hidupan tertentu yang mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri yang lazimnya terdapat pada kumpulan hidup tersebut. Bahan maujud ini juga adalah nyata yang ada di lingkungan alam. Contoh bahan maujud bukan sahaja tergolong dalam sumber P&P sahaja malah kota atau bangunan yang kekal serta alam persekitaran juga boleh dikatakan sebagai bahan maujud. Walaubagaimanapun tidak dinafikan kelemahan yang mungkin timbul tetapi ia akan dapat diatasi dengan mudah sekiranya pengisian yang menarik daripada guru dihasilkan. Manakala bahan bukan hidup pula ialah seperti jentera ataupun bangunan.

surat khabar. 4. Papan kapur. kartun.3: BAHAN MEDIA Bahan media juga termasuk sebahagian daripada kategori bahan sumber dan ianya boleh dirumuskan seperti gambar rajah di bawah : Bil 1. Jenis Media/ Bahan Media/ bahan tayang kaku Media / bahantayang bergerak Bahan grafik Gambar Kaku Bahan pameran 3 dimensi Papan pameran Contoh Transparensi. papan flanel dan papan buletin 7. diorama dan pupet Papan kapur. kad imbasan dan poskad Model. poster. CD dan komputer Modul. boneka. gambaran sebenar. Papan pameran 31 . didedahkan dengan pengalaman sebenar di mana melibatkan pengalaman sedia ada mereka dan juga merangsang penggunaan deria penglihatan.1. papan putih. pendengaran. slaid. Contoh bahan hidup yang boleh dijadikan spesimen ialah daun-daun. sentuhan dan bauan murid-murid 1. CD dan filem Lukisan. 3. mikrofilem Pita video. majalah dan risalah. Media audio Media cetak 6. carta dan graf Gambar foto. 5 6.PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro . 2. Aplikasi atau penggunaan kenyataan bahan maujud Murid boleh akan menggunakan situasi. papan putih. rasa. Makro Pendidikan Islam didapati dalam bentuk bahan awetan. 8. buku teks. papan flanel dan papan buletin Pita kaset.

32 . Tujuan program pengajaran haruslah menentukan bahan-bahan yang akan digunakan dan bukan sebaliknya. membina. Beberapa langkah boleh digunakan.4: PROSES PEMBINAAN DAN PENGGUNAAN BAHAN SUMBER Bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran kadangkala dianggap sebagai media pengajaran atau ‘ media’ yang boleh membantu guru dan membolehkan para pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran serta membentuk sikap yang baik. Objektif harus ditentukan dahulu. Proses penyedian bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran itu.PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro . Makro Pendidikan Islam 1. Pemilihan bahan-bahan pengajaran harus menitikberatkan objektif pembelajaran para pelajar.1: Bahan mestilah berkaitan dengan matlamat dan objektif pengajaran dan pembelajaran. Kerja ini melibatkan kerjakerja penyuntingan bahan supaya ianya sesuai dengan objektif pengajaran yang seharusnya selaras dengan kehendak dan matlamat Sukatan Pelajaran dan Objektif Pendidikan Negara secara keseluruhannya. guru hendaklah memproses bahan-bahan tersebut sebelum ianya digunakan. dan kemudian bahan-bahan diolah dan dipilih supaya ianya sesuai dan berhubung dengan objektif tersebut. Proses ini merupakan satu proses yang berterusan dan ianya harus dilakukan berdasarkan kriteria pemilihan bahan yang telah ditetapkan.1. secara ringkas Seperti gambarajah berikut: 1.5: PRINSIP-PRINSIP PEMILIHAN BAHAN 1. Proses penilaian dan pemilihan bahan-bahan yang diperlukan untuk memenuhi hasrat ini bukanlah satu kerja yang mudah.5. umpamanya proses memilih. menggunakan dan menilai. Untuk menyediakan bahan-bahan yang sesuai dalam sesuatu situasi pengajaran dan pembelajaran itu. mengolah.1.1. selaras dengan tujuan keseluruhan program pengajaran.

Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Ini bermakna. Sesungguhnya amat merugikan jikalau pelajaran yang dipelajari itu hanya tinggal dibangku sekolah sahaja dan tidak ada pertaliannya dengan kehidupan seharian.PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro . bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara.1.3: Guru harus sedar akan kegunaan bahasa dan pilih bahan- bahan pengajaran yang boleh melengkapkan pelajar untuk menggunakan bahasa itu secara efektif.1. bahan-bahan itu haruslah mengandungi unsur-unsur intelek(pengetahuan) dan nilai-nilai murni yang dipercayai Dapat mewujudkan insan yang boleh bertindak dan berfikir secara dewasa.2 Bahan haruslah mengandungi unsur-unsur yang berkaitan dengan Falsafah Pendidikan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah bertujuan untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu bagi mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. Pelajar-pelajar perlu dibimbing untuk menyedari bahawa pembelajaran dan aktiviti-aktiviti di sekolah adalah sebahagian daripada kehidupan mereka. 1. berakhlak mulia. Makro Pendidikan Islam 1. Bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang dipilih sepatutnya mestilah boleh membantu pelajar untuk memperkembangkan potensi mereka.5. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. berdialog atau main 33 .5. iaitu apa yang mereka akan lakukan dengan ilmu yang telah diperolehi setelah tamat belajar. apa yang perlu diperhatikan ialah perbezaan di antara pengelibatan dalam latih tubi bahasa. Pengajaran guru mestilah mengambil kira apa yang hendak dipelajari oleh setiap orang pelajar. rohani. Pemilihan bahan-bahan haruslah bermatlamatkan kepada pendidikan dan pembentukan individu yang menyeluruh dan bersepadu.

1. para pelajar mestilah diperkenalkan dengan unit-unit pembelajaran. bahasa perpaduan. pelajar-pelajar harus diperkenalkan dengan aspek sintaksis dan semantik dalam situasi untuk membolehkan mereka faham akan penggunaannya. Selain daripada itu. unit-unit pembelajaran tadi mestilah berkaitan antara satu sama lain. Pelajar-pelajar boleh mengembangkan pengetahuan mereka dengan mengaitkan apa yang dipelajari itu dengan pengalaman atau pengetahuan yang diperolehi daripada pelajaran-pelajaran yang lalu. Keperluan belajar sebenarnya tidak terhad kepada pertimbangan-pertimbangan terhadap bahasa tetapi para pelajar memerlukan juga keperluan-keperluan intelek 34 . pelajar-pelajar digalakkan mengeluarkan pendapat sendiri. Semasa penyampaian bahan pengajaran dilakukan. Pelajar yang melibatkan diri dalam teknik simulasi di bilik darjah dan boleh pula mengaitkannya dengan proses interaksi dan mengeluarkan pendapat adalah contoh yang sebenar aktiviti komunikasi. Guru hendaklah memikirkan tentang keperluan belajar para Keperluan belajar pelajar-pelajar di sini bukanlah bermaksud bahasa itu dipelajari sebagaimana ia dipilih. Oleh itu. dan bahasa untuk berkomunikasi. Makro Pendidikan Islam peranan di satu bahagian dan satu bahagian lagi kebolehan menggunakan dalam situasi yang sebenar Seperti kebolehan melahirkan pendapat dan perasaan tentang keadaan dan kejadian sebenar kepada seseorang apabila berhubung. tetapi ianya disampaikan dalam bentuk supaya para pelajar dapat menambah pengetahuannya dari semasa ke semasa. Unit-unit pembelajaran ini walaupun sedikit. Pada akhir pembelajaran nanti.PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro .5. aktiviti yang dipelbagaikan harus diwujudkan supaya pelajar-pelajar mendapat latihan yang cukup untuk menggunakan satu-satu struktur itu dalam situasi yang sebenar. tetapi harus mengandungi benda-benda baru. Untuk mewujudkan satu pembelajaran yang berkesan dan licin. digred dan dipersembahkan serta diamalkan. Dalam latihan ini. pelajar-pelajar akan tahu bagaimana Bahasa Malaysia boleh berfungsi sebagai bahasa ilmu.4: pelajar.1.

1. Satu lagi perkara yang perlu diingat oleh guru-guru ialah bahan-bahan mestilah boleh digunakan untuk sesi pengajaran secara kelas. tetapi harus mengambil kira nilainya sebagai latihan-latihan pembelajaran bahasa.5: Guru hendaklah memikirkan tentang perkaitan antara aspek bahasa. motivasi dan pelbagai rangsangan yang lain. termasuklah jenis latihan yang mereka jalankan. berkumpulan dan individu. pelajar-pelajar juga harus dilayan secara individu dan sebagai ahli kumpulan bergantung kepada beberapa faktor.PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro . kerap menukar strategi dari semasa ke semasa. Namun begitu. tetapi bahan-bahan pengajaran boleh membantu dengan menggunakan perkara-perkara yang dirangsang secara intelektual. Ini adalah kerana. 35 . Makro Pendidikan Islam dan emosi. Pendekatan yang baru dalam proses pembelajaran sekarang lebih cenderung berpusatkan individu. Pembelajaran bahasa bukanlah mudah. proses pembelajaran dan pelajar. Memanglah perkaraperkara yang dilakukan oleh pelajar-pelajar kita di dalam kelas itu menarik dan menyeronokkan(enjoyable) tetapi mereka seharusnya dirawat dari segi potensi pengajaran bahasa mereka. Namun begitu patutlah diketahui. Ketiga-tiga aspek ini adalah penting dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. iaitu yang berkaitan dengan kehendak dan emosi seseorang dan tidak menumpukan perhatian kepada gejala-gejala yang menghalang pembelajaran. Aktiviti-aktiviti jika diwujudkan janganlah hanya sekadar untuk mewujudkan suasana gembira. proses pembelajaran.5. kemahiran yang sedang dilakukan atau strategi pembelajaran yang diperuntukkan kepadanya. walaupun menarik tidak dapat membantu pelajar melainkan jika diamalkan dengan cara yang sistematik dan komprehensif.1. tiada satupun cara belajar yang terbaik dan biasanya para pelajar menggunakan strategi pembelajaran yang berlainan. Ini sebahagian besarnya adalah tugas guru. Bahan-bahan pengajaran tidak sepatutnya hanya menekankan kepada aspek-aspek bahasa dan penggunaannya tetapi harus juga mengambil kira tentang perkembangan pelajar. Pelajar-pelajar memerlukan galakan. Ketiga-tiganya mestilah ditekankan sama rata.

5. Media Audio dan Media Cetak Syabas anda boleh rehat! Masa untuk minum … Selepas ini bolehlah anda meneruskan pembacaan untuk tajuk berikutnya 1.2. Gambar Kaku. Papan Pameran. Bahan Grafik. Oleh sebab itu.1: PENDAHULUAN 36 .PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro . Bahan Pameran 3 Dimensi. Media Tayang Bergerak.6: Guru hendaklah menggunakan penggerak pelajar-pelajar untuk memudahkan pembelajaran mereka. Penggerak yang berkesan timbul daripada keperluan yang ditunjukkan oleh minat murid. Pelajar yang mempunyai enggerak untuk mempelajarai sesuatu akan dapat mempelajarinya dengan lebih mudah jika dibandingkan dengan mempelajari sesuatu yang tidak diminatinya. Buat catatan isi secara grafik peta minda Dapatkan maklumat tambahan ulasan tentang Media Tayang Kaku.1. Makro Pendidikan Islam 1. Bincang dengan rakan anda tentang kategori bahan . Walaupun manusia belajar untuk tujuan memenuhi keperluan hidup tetapi minat terhadap perkara-perkara yang belum diketahuinya dapat ditimbulkan dengan mengaitkan perkara itu dengan perkara-perkara yang diminatinya. guru hendaklah memulakan pengajarannya dengan perkara-perkara yang telah diketahui oleh para pelajar dan dari situ membawa kepada perkara-perkara yang lebih mendalam yang menguatkan minat dan keperluan sedia ada.2 : KEBERKESANAN BAHAN 1.

2.1: KRITERIA PEMILIHAN BAHAN SUMBER . menyediakan bahan dan mengaplikasi bahan. Ia bukan sahaja dapat memberi suatu pengalaman yang konkrit malahan dapat membantu murid menyatukan pengalaman yang ada pada mereka.2.2: KERANGKA TAJUK 1. 1. faktor pelajar faktor kaedah dan faktor praktikal semasa membuat.PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro . Justeru bahan sumber menjadi elimen perantaraan dan pemindah maklumat kepada pelajar dan pengguna. seseorang pengajar perlu peka kepada faktor objektif. Bahan sumber yang baik akan membantu proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar dan berkesan.tidak bercanggah dengan nilai masyarakat 37 .3. Makro Pendidikan Islam Bahan sumber merupakan salah satu komponen pengajaran dan pembelajaran.2.3: KEBERKESANAN BAHAN Penggunaan bahan akan menjadi lebih berkesan apabila aplikasi penggunaannya terlebih dahulu mengambil kira beberapa elimen berikut : 1.selaras dengan falsafah pendidikan negara .

2.3. • Cara ini bukan sahaja memupuk daya cipta pelajar tetapi juga boleh menjimatkan bahan-bahan terpakai.releven dengan kurikulum .PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro . Walau bagaimanapun guru-guru perlu ingat bahawa keberkesanan pengajaran bukan terletak kepada mahal atau murahnya bahan yang digunakan.2: PEMBINAAN BAHAN-BAHAN PEMBELAJARAN a) • Ketahanan Alat dan bahan yang dibina atau dipilih itu haruslah sesuai dengan pelajar atau kelompok pelajar yang akan dijalankan supaya alat atau bahan tersebut boleh dipakai dalam jangka masa yang panjang ataupun boleh digunakan untuk murid-murid belajar sendiri.cost effective .mudah alih . malahan penggunaannya akan lebih bererti jika bahan tersebut dibina oleh pelajar-pelajar sendiri.mudah senggara .memberi maklumat terkini . b) Kos • • Bahan yang dibina atau dibeli hendaklah sesuai dengan kedudukan kewangan sekolah.pelbagai rangsangan .fleksibel 1.selaras dengan prinsip pedagogi .mudah diperolehi . c) • Aspek-aspek Teknikal Alat yang dipilih biarlah sesuai dengan kemudahan bilik darjah sama ada boleh digantung atau dilekatkan pada dinding atau boleh diancarkan ataupun boleh didirikan di atas meja atau sebagainya 38 .dapat digunakan berulang kali dan dalam situasi yang berlainan . Makro Pendidikan Islam .mudah digunakan .

atauun pengajaran individu g) Penyerapan Nilai dan Pengetahuan • • Satu unsur penting yang cuba diterapkan dalam pendidikan hari ini ialah penerapan nilai (moral) di dalam semua mata pelajaran. poster. ataupun adakah alat tersebut akan diedarkan dari satu kumpulan kepada kumpulan yang lain. atau untuk pengajaran berkumpulan. Di sini guru harus memikirkan di mana dan bagaimana bahan bahan tersebut akan digunakan. sama ada untuk kuliah umum di dewan. rakaman. f) • Saiz/Pengelolaan Kelas Saiz kelas atau besar atau kecilnya kelompok pelajar yang terlibat juga perlu difikirkan semasa guru memilih alat pengajaran pembelajaran. • • Bahan yang boleh dilihat dari jarak jauh sesuai kelompok yang lebih besar. misalnya akhbar. e) • Mudah Alih Guru juga harus memastikan sama ada alat yang diipilih itu digunakan di bilik lain atau tidak.PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro . atau pengajaran biasa di bilik darjah. Misalnya warna hijau untuk daun. Melalui strategi ini. atau dalam keadaan tertentu. Ketepatan maklumat juga diambil kira dari segi penggunaan warna dan ukuran saiz. 39 . rancangan radio/tv dan sebagainya. masyarakat dan negara. biru untuk langit dan lain-lain. para pelajar bukan sahaja sekadar daat menambah pengetahuan baru tetapi juga mereka sentisa menyedari dan memahami tanggungjawab dan sumbangan pengetahuan yang dipelajari terhadap diri. atau bahagian tertentu sahaja. • Mudah alih juga bermaksud sama ada bahan tersebut boleh digunakan bagi keseluruhan pelajaran. Makro Pendidikan Islam d) Ketepatan Maklumat • Bahan yang dipilih hendaklah boleh memberi atau menyamaikan maklumat yang tepat kepada pelajar.

b) Menjelaskan bahagian yang sukar difahami Dalam setiap pelajaran. Pengunaan bahan sumber dapat membantu proses pembelajaran dan kelas dengan tumpuan diberikan kepada bahagian yang sukar difahami. d) Warna yang menarik dan saiz yang tepat Pelajar lebih suka kepada bahan (objek. warna juga dapat menonjolkan fakta penting. Bagi kalangan pelajar sekolah rendah warna menarik minat mereka dan sekaligus menggalakan pembelajaran. 2006). Makro Pendidikan Islam • Sebagai sebuah negara yang berbilang kaum yang mendokong semangat perpaduan dan kesejahteraan rakyat. fakta atau idea yang kabur dapat disampaikan dan dijelaskan dengan lebih efisyen dan terperinci. Manakala saiz 40 . c) Besar dan jelas Bahan sumber yang digunakan dalam proses P&P mestilah besar dan jelas mengikut keadaan kelas jumlah pelajar. 1. teks dan lain-lain) berwarna berbanding dengan hitam putih.3.PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro . Contohnya penggunaan grafik banding beza. Untuk mempastikan keberkesanan bahan sumber yang digunakan seseorang guru perlu mengetahui cirinya seperti berikut : a) Menjelaskan idea yang kabur Adanya bahan sumber. maka unsur-unsur yang bertentangan dengan cita-cita dan semangat tidak sepatutnya wujud dalam sebarangan pengajaran yang digunakan. Selain itu.3: CIRI-CIRI BAHAN SUMBER Tidak ada satu bahan sumber yang unggul dan sesuai untuk digunakan dalam semua keadaan dan semua bidang mata pelajaran. tedapat bahagian yang senang dan sukar difahami oleh pelajar (Wifa’ al-Tajl dan Rana al-Fau’ri. Di samping itu bahan sumber juga dapat menerangkan hubungan antara idea dengan isi pelajaran.2. Sekurang-kurang kadar bahan sumber mestilah boleh dilihat dengan jelas oleh pelajar yang berada dalam pandangan yang paling jauh daripada bahan sumber.

guru perlu mengikut prinsip asas pemilihan bahan sumber dalam pengajaran mereka (Wifa’ al-Tajl dan Rana al-Fau’ri. Sebagai contohnya saiz tajuk hendaklah lebih besar daripada isi kandungan. f) Paling memberi kesan Pelajar biasanya suka kepada permainan. Oleh itu. e) Tahan lama Bahan sumber yang hendak dipilih juga hendaklah jenis yang tidak membebankan guru.3. Contohnya slaid. dari kelas ke perpustakaan dan sebagainya (Ahmad. kuiz dan sebagainya. g) Murah tinggi dan seelok-eloknya boleh dibuat sendirisupaya tidak Bahan yang digunakan hendaklah tidak memerlukan kos perbelanjaan yang membebankan guru dan juga pihak sekolah 1. Oleh itu. Contohnya permainan berbentuk teka silang kata.PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro .2. 2006).4: KEUPAYAAN PEMILIHAN BAHAN SUMBER Tujuan pemilihan bahan sumber adalah agar objektif P&P dalam satu-satu sesi dapat dicapai dengan maksimum. tahan lama dan mudah dibawa ke mana-mana saja sama ada dari bilik guru ke dalam kelas. dihitamkan (gelap) dan kedudukannya hendaklah di tengahtengah. Makro Pendidikan Islam sesuatu bahan sumber juga penting semasa proses pembelajaran. Antara asas pemilihan ialah : a) Besesuaian dengan tajuk 41 . kalau boleh pilih bahan sumber yang berbentuk permainan tetapi pada masa yang sama pelajar mendapat input yang berfaedah hasil daripada permainan tersebut. 1997).

Oleh sebab itu. b) Bersesuaian dengan latar belakan pelajar Guru perlu membuat analisis mengenai sifat pelajar seperti umur murid. Bagi seseorang guru. Guru perlu memastikan keadaan fizikal di mana bahan sumber yang akan digunakan boleh memberi kesan sampingan kepada matlamat yang hendak dicapai. Ini bermaksud. 42 sesuatu yang berkaitan pembelajaran . Bahan yang dipilih itu mestilah sesuai dengan tahap kebolehan dan perkembangan murid dalam penguasaan bahasa. guru juga patut memberi perhatian mengenai tempat bahan yang bakal digunakan. Sebaik-baiknya guru perlu belajar untuk menggunakan alat dan bahan serta membuat latihan yang sewajarnya sebelum sesi pengajaran yang sebenar. Makro Pendidikan Islam Guru perlu menentukan tajuk dan isi kandungan yang akan diajar. mereka tidak boleh mengambil sikap ambil mudah dengan mengangap pelajar akan memahami apa yang dipaparkan pada kali pertama (Kamarudin.PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro . tahap pencapaian murid dan pengalaman murid belajar berbantukan bahan sumber. Langkah seterusnya ialah menentukan objektif pembelajaran yang hendak dicapai pada akhir proses P&P menggunakan bahan sumber. Contohnya sumber visual seharusnya tidak digunakan apabila pelajar mempunyai latar belakang pengalaman yang cukup untuk menginterpretasikan dengan dan mengimaginasikan (Kamarudin. d) Berteknologi rendah dan sederhana Bahan yang dipili h mestilah mudah dan tidak melibatkan kemahiran teknikal yang terlalu tinggi. c) Bersesuaian dengan tempat digunakan. isi kandungan dan objektif pembelajaran pelajar. tahap kefahaman serta pendengaran. gaya pembelajaran murid. 2003). alat dan bahan yang hendak digunakan mestilah sesuai dengan tajuk.

Ini sekaligus bertujuan untuk mengelakkan kesilapan atau kelamahan semasa persembahan. Mereka yang kurang berkebolehan mempunyai peluang merujuk kembali kepada bahan yang digunakan dengan mengikut kadar keupayaannya sendiri tanpa melibatkan kemajuan murid lain yang lebih cekap. “ “Pendidikan Islam Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran” . 2007. 43 . Kamarudin Azmi Jasmi dan Ab. terutama jika alat itu melibatkan penggunaan oleh murid. Bahan tersebut seelok-eloknya mudah disimpan dan tidak mudah rosak. peluang harus diberi kepada pelajar bagi menentukan sendiri kadar kelajuan peembelajarannya. Makro Pendidikan Islam 2003). e) Tidak berbahaya Sesuatu bahan yang digunakan hendaklah tidak berbahaya dan menggunakan kuasa tenaga elektrik yang tidak terlalu tinggi. Halim Tamuri. f) Bersesuaian dengan jumlah pelajar Pemilihan bahan hanya akan lengkap sekiranya jumlah murid yang diajar dapat diaturkan dengan jenis bahan yang sesuai. Bahan tidak memerlukan kelengkapan tambahan yang banyal apabila hendak digunakan dan tidak mudah ketinggalan zaman.PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro . g) Sesuai dengan tahap IQ Apabila sesuatu bahan itu hendak digunakan dalam sesuatu pengajaran. Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Sila rujuk .

..PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro . Kategori Bahan Sumber 44 .. http://www... lengkapkan grafik di bawah. Berpandukan kepada modul yang diberi dan tambahan bacaan dan setelah melayari laman web. Makro Pendidikan Islam Layari internet .sumber pengajaran an pembelajaran LATIHAN i...

Makro Pendidikan Islam ii. dan kemahiran Asas Pengajaran Mikro / Makro.  Hasil Pembelajaran 1. Dapat menganalisis konsep dan kemahiran dalam pengajaran mikro. Tajuk 2 Pengajaran Mikro Dalam Pengajaran Pembelajaran Pendidikan Islam  Sinopsis Tajuk-tajuk dalam unit ini menjelaskan tentang konsep pengajaran mikro / makro. pelajar Tajuk-tajuk ini bertujuan meningkatkan pengetahuan. Dapat membezakan antara pengajaran mikro dan pengajaran makro  Kerangka Konsep Tajuk diharap dapat berusaha untuk menguasai semua kemahiran 45 . kefahaman dan kemahiran dalam Selain daripada itu Para anda juga diberi tugasan dan tajuk tutorial untuk dilaksanakan. pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Janakan idea anda. 3. Menerangkan konsep dan kemahiran dalam pengajaran mikro. 2. apakah elimen-elimen yang perlu diambil kira bagi mempastikan satu-satu bahan itu cukup berkesan apabila ia di guna pakai dalam orientasi pengajaran dan pembelajaran.PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro . yang terdapat di dalam unit ini.

PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro . Jumlah pelajar biasanya antara sepuluh hingga lima belas orang Pengajaran mikro bertujuan membina kemahiran guru berkaitan dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Ia melibatkan teknikteknik penggunaan set induksi. Pengajaran mikro memperlihatkan bagaimana seseorang pelajar dapat menyampaikan satusatu kemahiran yang telah dipelajari dan dikuasainya secara praktik.1 Konsep Pengajaran Mikro i. penyoalan. bagi sekumpulan pelajar. penerangan dengan contoh-contoh. pengurusan kelas. Konsep Pengajaran Mikro Pelajar-pelajar sekelian ! Tahukah anda apa itu pengajaran mikro? Pengajaran mikro adalah suatu teknik pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan dalam masa di antara lima hinggga lima belas minit untuk mengajar sesuatu kemahiran sahaja. variasi rangsangan. penggunaan papan kapor. Makro Pendidikan Islam Pengajaran Mikro Dalam Pengajaran Pembelajaran Pendidikan Islam Konsep pengajaran mikro dan makro Kemahiran Mikro Perbezaan pengajaran mikro dan makro 1. 46 . pengukuhan dan penutup. ilustrasi atau alat bantu mengajar.

anda digalakkan membuat rakaman video. Sekarang cuba kita lihat bagaimana cara sesi pengajaran mikro dilaksanakan. • Boleh mempelajari teknik mengajar dalam keadaan yang tenang. kebiasaannya pengajaran ini hanya menumpukan kepada satu jenis kemahiran mengajar sahaja. Buat catatan isi-isi penting . Hasil perbincangan tadi bolehlah digunakan untuk memperbaiki dan mempertingkatkan lagi kemahiran yang telah dilaksanakan.PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro . guru-guru pelatih dapat mengkaji sendiri kesalahankesalahan yang dilakukan dalam sesi pengajaran mikro. • Melalui rakaman video. • Pengajaran mikro membolehkan anda mengamalkan teori pengajaran yang disampaikan oleh pensyarah di dalam bilik kuliah. Untuk memerhati dan menilai aktiviti pengajaran yang dilaksanakan. Bincangkan dengan rakan anda tentang faedah pengajaran mikro. Makro Pendidikan Islam Melalui pengajaran mikro. mudah dan kurang kompleks. anda berpeluang mempraktikkan teori pengajaran dalam sesuatu situasi yang terkawal. • Melalui perbincangan selepas sesi pengajaran anda akan dapat memahami kesalahan / kelemahan dan seterusnya berusaha untuk mengatasi kelemahankelemahan tersebut. Anda perlulah tahu. Setelah aktiviti pengajaran ini selesai anda perlu berbincang dengan rakan-rakan tentang kekuatan dan kelemahan bagi aktiviti pengajaran yang telah anda laksanakan. • Pengajaran mikro juga dapat mengurangkan berbagai-bagai masalah daripada pengajaran biasa di sekolah. 47 . kemudian bandingkan dengan bahan yang disediakan berikut Antara faedah yang dapat disenaraikan ialah: • Mendapat peluang mempraktikkan kemahiran mengajar satu demi satu dalam situasi pembelajaran yang terancang dan dipermudahkan.

Contohnya ‘kemahiran penyoalan’. Anda perlulah mengaplikasi semua prinsip penggunaan dan komponen kemahiran penyoalan dalam sesi pengajaran itu. Makro Pendidikan Islam (Model D.Allen dan K. disediakan. Rakan-rakan pemerhati menilai melalui borang penilaian yang telah diedarkan sebelum sesi perlaksanaan mikro Merancang semula Borang-borang yang berkaitan dengan penilaian perlulah 48 . Mengajar Anda hendaklah menjalankan sesi pengajaran seperti yang dirancang. Sekiranya ada rakaman. Mengulas / Menilai Latihan akan menjadi bertambah baik jika peserta menerima maklum balas tentang sesi pengajaran mikronya. alat bantu mengajar dan aktiviti perlu dirancang dengan teliti supaya proses pengajaran mikro dalam tempoh masa yang terhad berjalan dengan lancar. anda bolehlah menonton semula dan membuat penilaian kendiri.PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro . Adalah lebih baik anda merakamkan sesi pengajaran tersebut. Kyan) Merancang Mengajar Mengulas Merancang Semula Mengajar Semula Merancang Mengulas Semula Anda perlu membuat persediaan mengajar yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan memfokuskan kemahiran yang akan dipraktikkan. Perkara-perkara yang berkaitan dengan pengajaran seperti bilangan murid. Semua prinsip dan garis panduan berkenaan sesuatu kemahiran yang menjadi fokus perlu dihayati dan dipraktikkan.

Konsep Pengajaran makro Pelajar-pelajar. perbincangan berkenaan pengajaran tersebut akan dibuat di bawah penyeliaan bagi mengukuh dan meneguhkan kemahiran mengajar yang telah dipraktikkan itu. Mengulas Semula Selepas pengajaran semula. Perlaksanaannya perlulah : Kelas besar Perlu murid sebenar Guru mengajar sepenuh waktu Tumpu kepada pelbagai kemahiran mengajar Situasi sebenar  • • • • Buat perbincangan bersama rakan anda tentang perbezaan antara pengajaran mikro dan makro. anda hendaklah membuat perancangan kali kedua untuk menjalankan pengajaran semula yang juga akan dirakamkan. pengenalan. Pengajaran Semula Selepas selesai selesai membuat perancangan. Pengajaran semula ini mungkin melibatkan pindaan kepada persediaan mengajar yang disediakan. Lakarkan hasil perbincangan dalam grafik banding beza 49 . pengajaran semula akan dibuat dan dirakamkan. Makro Pendidikan Islam Hasil daripada komen-komen yang diterima dalam peringkat penilaian. Seharusnya pengajaran semula ini berbeza dengan pengajaran pertama kerana anda telah mengambil kira komen dan teguran. Pengajaran makro adalah satu sesi pengajaran yang lengkap bermula dari set induksi.PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro . perkembangan p&p hingga penutup.

Kemahiran mengajar yang dipilih ialah merupakan kemahiran-kemahiran mengajar yang penting dan kerap digunakan untuk menjalankan aktiviti pengajaran dalam bilik darjah. ilustrasi dan sumber pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Penggunaan penyoalan Kemahiran Pengelolaan variasi rangsangan Kemahiran Penggunaan papan kapor Kemahiran Pengurusan aktiviti pengukuhan Kemahiran Perlaksanaan penutup Di antara kemahiran-kemahiran 50 . Makro Pendidikan Islam 1. yang biasanya dipilih untuk sesi pengajaran mikro ialah : • • • • • • • Kemahiran penyampaian set induksi Kemahiran Menerang dengan menggunakan contoh.2 Kemahiran Asas Pengajaran Mikro Kemahiran-Kemahiran Pengajaran Mikro Pengajaran mikro merupakan suatu teknik simulasi yang bertujuan untuk memberikan anda pengalaman mengajar serta menguasai kemahiran-kemahiran mengajar dalam satu situasi yang hampir sama dengan aktiviti pengajaran dalam bilik darjah.PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro .

masa diperuntukkan tidak seharusnya melebihi 5 minit dalam sesuatu waktu pelajaran. kebolehan dan umur murid Tujuan tercapai dalam masa yang singkat Prinsip Set Induksi Berkait dengan isi pelajaran Menarik minat dan perhatian murid 51 Berkait dengan pengetahuan murid . Kemahiran mengajar yang dipraktikkan dalam pengajaran mikro hanya merupakan sebahagian kecil daripada satu waktu pelajaran yang sebenar. Terdapat beberapa cara yang boleh digunakan untuk menyampaikan set induksi . mengulangkaji topik yang berkaitan. motivasi. yang Sesuai dengan pengalaman. Ia bertujuan membina aliran pemikiran serta menimbulkan minat murid-murid supaya mereka menumpukan perhatian terhadap aktiviti pengajaran yang hendak disampaikan. Oeh kerana set induksi cuma bertujuan membina aliran pemikiran murid sahaja dan bukan merupakan salah satu bahagian isi pelajaran yang hendak disampaikan. Antaranya penggunaan alat bantu mengajar. membimbing murid mengingat kembali pelajaran yang telah dipelajari dan sebagainya. objektif dan komponen-komponen kemahirannya. teknik menyoal. bergantung kepada keperluan sesuatu jenis kemahiran mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran.PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro . Masa penyampaian kemahiran mengajar ini dalam sesuatu sesi pengajaran mikro akan mengambil masa antara 5 hingga 10 minit sahaja. Kemahiran Penyampaian Set Induksi Set induksi adalah bahagian permulaan sesuatu proses pengajaran. Makro Pendidikan Islam Pelajar-pelajar sekelian ! Untuk melaksanakan sesuatu sesi pengajaran mikro anda hendaklah memilih salah satu daripada kemahiran mengajar tersebut di atas dan merancang satu persediaan mengajar berdasarkan prinsip.

PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro . Makro Pendidikan Islam Objektif Set Induksi: Menarik perhatian murid Membina aliran pemikiran murid Memotivsikan murid Mengaitkan pengetahuan yang lepas dengan yang baru Mencadangkan cara melaksanakan sesuatu aktiviti Menyatakan had tugas dalam aktiviti pembelajaran Membantu murid belajar dengan lebih mudah Komponen Set Induksi Menggunakan nada suara Menggunakan alat Bantu mengajar Menggunakan gerakan.kontak mata Menunjukkan satu aktiviti yang luar biasa Menarik perhatian Mewujudkan motivasi • • • • Bangkitkan rasa ingin tahu Guna teknik cerita Menunjukkan suatu aktiviti yang berguna Menggunakan soalan yang mencabar Membuat perkaitan Mengaitkan:  pengetahuan lepas murid  isi pelajaran baru  peristiwa semasa  minat dan pengalaman murid Menstruktur • Menyatakan had tugas yang akan dijalankan • Menggunakan satu siri soalan yang berkaitan • Menyatakan cara-cara 52 .isyarat.

PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro . ilustrasi atau sumber pelajaran. Aplikasi semasa perjumpaan dalam sesi tutorial bersama pensyarah Kemahiran Menerang Digunakan untuk menyampaikan maklumat. Prinsip-Prisip Penggunaan Kemahiran Menerang • • • • • • Rancang aktiviti pengajaran Tentukan contoh. diuruskan dengan teknik yang Galakkan murid bertanya • • berkesan Komponen-Komponen Kemahiran Menerang 53 . Ketika memberi penerangan guru boleh menggunakan kapor untuk menulis isi-isi penting pada papan tulis/kapur supaya membantu murid memahami dan merekodkan dalam buku nota. Buat catatan Tugasan tutorial Anda dikehendaki menyediakan satu rancangan pengajaran mikro bagi Kemahiran Set Induksi. ilustrasi atau sumber pelajaran yang akan digunakan Masa hendaklah sesuai Kekalkan minat murid terhadap penerangan guru Perkataan dan istilah hendaklah berdasarkan kebolehan dan pengalaman murid Penerangan berdasarkan pengetahuan lepas murid Alat Bantu mengajar sesuai dengan isi pelajaran. kepada murid. kemahiran menerang konsep atau isi kandungan pelajaran Biasanya pada peringkat perkembangan . Semasa menggunakan guru memberi penerangan kepada murid tentang sesuatu isi pelajaran dengan menggunakan contoh. Makro Pendidikan Islam Fikirkan kesan penggunaan kemahiran set induksi dalam pengajaran dan pembelajaran .

PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro . ringkas. Tugasan tutorial Anda dikehendaki menyediakan satu rancangan pengajaran mikro bagi Kemahiran Menerang. tepat Kemahiran Ilustrasi Pengunaan contoh / sumber pelajaran Contoh / sumber yang cukup Contoh / sumber yang sesuai Contoh / Sumber jelas dan menarik Kecekapan mengurus contoh / sumber Penyusunan Idea Pengurusan kemahiran menerang: Idea dikembang secara teratur Variasi rangsangan berjaya digunakan Penerangan lisan jelas dan tepat Penutup Rumusan dan kesimpulan: Isi-isi penting dinyatakan secara bertulis Isi-isi penting disusun secara teratur Penyataan penutup ringkas. Aplikasikan semasa perjumpaan dalam sesi tutorial bersama pensyarah 54 . Makro Pendidikan Islam Arah Permulaan Penerangan guru: Menarik dan mengekalkan perhatian murid Membangkit kesediaan murid untuk belajar Jelas. tepat dan jelas Fikirkan tajuk pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk diaplikasi dalam sesi pengajaran mikro / makro .

Prinsip Penggunaan Kemahiran Penyoalan: Pembentukan Soalan Aras soalan sesuai dengan murid Rancang jenis-jenis soalan Mudah difahami Ubah bentuk soalan dari masa ke semasa Mendorong murid berfikir  Teknik kemukakan soalan jelas Kemukakan soalan . Peringkat penutup ianya digunakan untuk menilai pencapaian objektif. berhenti sekejap. Pada peringkat permulaan kemahiran penyoalan digunakan untuk menolong murid mengingat kembali pelajaran lepas. Makro Pendidikan Islam KEMAHIRAN PENYOALAN Teknik penyoalan penting dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro . baru sebut nama Soalan dituju kepada semua murid Suruh murid ulang jawapan Sebut soalan sekali sahaja dengan Penerimaan Jawapan Beri pujian bagi jawapan murid Guru ulang jawapan murid Minta murid lain ulang Lengkapkan jawapan yang kurang lengkap Bantu murid beri jawapan yang lengkap Elak jawapan beramai-ramai Elak ejek jawapan murid 55 . Peringkat perkembangan ianya digunakan untuk mencungkil pemikiran murid.

Kemudian bolehlah anda meneruskan bacaan tajuk ini Fikirkan tajuk pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk diaplikasi dalam sesi pengajaran mikro / makro . Aplikasi semasa perjumpaan dalam sesi tutorial bersama pensyarah. Pastikan soalan-soalan yang disediakan mengikut disiplin yang dterangkan. Buat catatan . Tugasan tutorial Anda dikehendaki menyediakan satu rancangan pengajaran mikro bagi Kemahiran Penyoalan. Makro Pendidikan Islam Objektif Penyoalan            Uji pengetahuan murid Rangsang pemikiran Menarik perhahtian Menilai keberkesanan Membantu mengulangkaji pelajran Menjalin hubungan guru murid Memperkukuhkan kefahaman baru Menimbulkan minat dan perasaan ingin tahu Memperkembangkan daya pemikiran Melibatkan keaktiufafan dalam P & P Menggalak murid berani menyoal Komponen-Komponen Kemahiran Penyoalan Pembentukan soalan : Jelas. 56 .PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro . Syabas anda boleh rehat! Masa untuk minum … Sekarang bolehlah anda fikirkan apakah kesan kemahiran penyoalan dalam proses pengajaran dan pembelajaran . ringkas dan tepat Fokus tunggal : Soalan ditumpukan kepada satu idea dan konvergen Fokus pelbagaian : Soalan ditumpukan lebih daripada satu idea dan divergen Sebaran : Soalan disebarkan kepada seluruh kelas.

Pujian merupakan satu teknik pengukuhan tingkahlaku Prinsip Pengukuhan      Berubah dari masa ke semasa Diberi sebaik sahaja selesai menjawab Elak komen negatif Teknik pengukuhan sesuai dengan tahap pelajar Diberi dengan ikhlas  Memberi galakan dalam aktiviti P & P Memperkukuhkan konsep dalam ingatan Menggalakkan murid tunjuk tingkah laku positif Memupuk semangat keyakinan diri Memperbaiki disiplin kelas Objektif Pengukuhan     Kesan Kemahiran Pengukuhan      Membawa semangat ingin belajar Meningkatkan murid bersifat cubajaya Murid akan berubah kearah tingkah laku positif Usaha murid dihargai Wujudnya hubungan yang baik guru dan murid Lisan Positif: Guru gunakan sebutan: Bagus / baik / ya / betul  Guru mengulang jawapan murid Gerak Isyarat positif : Guru menunjukkan  Senyuman  Anggukan kepala  Tepuk tangan  Angkat ibu jari Komponen Kemahiran Pengukuhan  57 . Makro Pendidikan Islam Kemahiran Pengukuhan Digunakan apabila murid memberi jawapan / reaksi yang betul dalam satu-satu aktiviti .PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro .

Aplikasi semasa perjumpaan dalam sesi tutorial bersama pensyarah. Makro Pendidikan Islam Dampingan Mendampingi murid Berdiri disebelah murid Duduk disisi murid Lisan negatif Bukan. mempelbagaikan aktiviti. menukar corak interaksi dan mempelbagaikan kaedah pengajaran Prinsip Perubahan kaedah dan teknik penyampaian dikaitkan dengan tujuan dan isi pelajaran     Perubahan aktiviti dikaitkan dengan langkah penyampaian Penggunaan alat bantu mengajar yang pelbagai Setiap langkah pengajaran mengandungi aktiviti yang berbeza Hendaklah mengubah rangsangan berdasarkan maklumbalas murid  58 . Meliputi kemahiran mengubah tingkah laku guru. VARIASI RANGSANGAN Teknik mempelbagaikan kaedah penyampaian guru bertujuan menarik perhatian dan minat murid. Salah. jawapan buruk Menyindir Gerakan isyarat negatif • Menggeleng-gelengkan kepala • Menunjukkan muka marah • Menggoyangkan tangan Sentuhan Menyentuh kepala Menyentuh bahu  Menyentuh bahagian belakang badan Anda dikehendaki menyediakan satu rancangan pengajaran mikro bagi Kemahiran Pengukuhan yang mengambilkira komponen-komponen di atas. Tidak Kurang lengkap.PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro .

Makro Pendidikan Islam Objektif       Memusatkan perhatian murid dan mengekalkan minat Melibatkan secara aktif dalam aktiviti pembelajaran Mempelbagaikan saluran deria murid Memotivasikan murid Memberi peluang murid menikmati kepelbagaian aktiviti Mewujudkan suasana pembelajaran yang positif 59 .PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro .

PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro . depan – belakang Perubahan Pergerakan anggota guru tangan .berbincang Perubahan bentuk fizikal murid Menulis – melukis Duduk .senyap Perubahan deria murid Mendengar – menonton Melihat .kepala. Anda dikehendaki menyediakan satu rancangan pengajaran mikro bagi Kemahiran Variasi Rangsangan.merasa Perubahan bentuk lisan murid Menyoal – menjawab Menulis – membaca Bercerita .berdiri Fikirkan tajuk pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk diaplikasi dalam sesi pengajaran mikro / makro . Sila pastikan sebahagian besar komponen di atas digunakan. Makro Pendidikan Islam Perubahan Pergerakan langkah guru Kiri – kanan. Aplikasi semasa perjumpaan dalam sesi tutorial bersama pensyarah 60 . tangan -hentian Komponen Variasi Rangsangan Perubahan nada suara Mendatar – lantang Lantang .

Guru yang menguasai kemahiran ini dengan baik. konsep atau idea yang dihuraikan Mendemontrasikan langkah penyelesaian masalah Mempelbagaikan aktiviti pengajaran pembelajaran Memberi peluang kepada murid mencatat nota 61 . Ia memerlukan kemahiran guru merancang dan menyusun tulisan. konsep atau idea yang abstrak Menarik perhatian murid di setiap peringkat pengajaran Memperkukuhkan sesuatu fakta. memudahkan murid membaca dan memahami dan dapat menarik minat pelajar. Makro Pendidikan Islam Kemahiran Penggunaan Papan Kapur Suatu kemahiran mengajar yang sering digunakan dalam bilik darjah. nota dan gambar rajah. Prinsip        Guru harus merancang penggunaannya lebih awal Cuba memahirkan diri dalam kemahiran melukis gambar rajah Tulisan hendaklah jelas Penggunaan kapur warna Penggunaan aktiviti hendaklah dipelbagaikan Penglibatan murid dalam penggunaan papan kapur Masa yang sesuai Objektif       Menjelas sesuatu fakta.PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro .

Guru juga boleh menggunakan bahagian penutup ini untuk menilai pencapaian objektif serta pengajaran dan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemahiran Penutup Penutup adalah bahagian terakhir sesuatu pelajaran. Hasil penilaian ini akan digunakan untuk membuat pengubahsuaian terhadap pelajaran berikutnya. Makro Pendidikan Islam Kejelasan : Tulisan . 62 . pengukuhan dan penilaian biasanya diadakan dalam bahagian ini. Sekarang anda boleh rehat! Masa untuk minum … Kemudian bolehlah anda meneruskan bacaan tajuk ini seterusnya. Guru menggunakan bahagian ini untuk membantu murid-murid mengukuhkan konsep atau kemahiran baru yang dipelajari aktiviti dengan merumuskan isi-isi penting atau memberi aktiviti susulan. Penggunaan ruang seimbang Susunan jelas Nota disusun bersistematik Penonjolan / Penekanan: Penggunaan kapur warna yang sesuai dan menarik Komponen Penggunaan Papan kapur Teknik Persembahan berjaya : membentuk konsep jelas dan tepat memudahkan konsep yang susah melibatkan murid dlaam aktiviti pembelajaran menggunakan masa yang sesuai Syabas sekiranya anda telah mempraktikkannya.saiz sesuai dan kemas Gambarajah – jelas dan ringkas Susunan (layout) .PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro . Aktiviti rumusan.

pengukuhan dan susulan perlu dirancang dengan teliti Sediakan juga penutup sosial di samping penutup kognitif Aktiviti penilaian juga boleh diadakan di peringkat penutup Perkaitan kognitif Komponenkomponen Kemahiran Penutup • Membuat rumusan Mengulangi isi-isi penting Menjalankan aktiviti penilaian Mencadangkan aktiviti susulan Menjalankan aktiviti pengukuhan • Perkaitan Sosial Menimbulkan perasaan ingin melaksanakan • Memberi peneguhan positif • Mewujudkan perasaan ingin tahu • Memotivasikan perasaan ingin belajar • Mengaitkan dengan pelajaran akan 63 . Caranya .bertujuan memberi satu perasaan pencapaian supaya mereka ingin terus belajar atau aplikasi apa yang dipelajari dalam kehidupan harian. isi dan kemahiran yang baru dipelajari Aktiviti rumusan.PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro .buat rumusan / kesimpulan Beri kerja bertulis/ latihan / lembaran kerja Beri aktiviti pengayaan Penyoalan isi-isi penting Sosial .menggunakan teknik peneguhan atau tugas lanjutan. Pelajar-pelajar ! Sekarang kita lihat pula apakah prinsip-prinsip penggunaan kemahiran penutup Prinsip-prinsip     Pastikan sesuai dengan objektif.bertujuan mengukuhkan isi dan kemahiran yang dipelajari Caranya:. Makro Pendidikan Islam Terdapat dua jenis penutup Kognitif .

Makro Pendidikan Islam Anda dikehendaki menyediakan satu rancangan pengajaran mikro bagi Kemahiran Penutup yang meliputi kedua-dua aspek kognitif dan sosial.PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro . kerana anda telah berjaya menamatkan pembelajaran tajuk ini dengan jayanya! . Aplikasi semasa perjumpaan dalam sesi tutorial bersama pensyarah Bincangkan dengan rakan anda kepentingan Guru Pendidikan Islam menguasai dan mengaplikasi kemahiran–kemahiran dalam pengajaran mikro / makro serta mengikut peringkat perancangan pengajaran mikro Tahniah. 64 .

Hadis : Iman yang sempurna : I. CONTOH PERANCANGAN PENGAJARAN MIKRO. mari kita ccba merancang pengajaran mikro ! Tahukah anda apa itu perancangan pengajaran mikro? Dalam tajuk konsep pengajaran mikro anda telah didedahkan dengan carta alir perlaksanaan pengajaran mikro. Persediaan Mengajar Mikro Set Induksi Nama Kemahiran Mata pelajaran Tajuk Hasil pembelajaran : : Set Induksi : Pendidikan Islam . 1. Murid dapat membaca petikan hadis dengan betul II. Murid dapat menjelaskan siapakah mukmin yang sebenar III. Tajuk 3. Murid dapat menerangkan sekurang-kurangnya tiga peranan mukmin kepada saudaranya BBM : Lukisan gambar seorang budak jatuh basikal 65 . Ulum Syariah dan Akhlak dengan menggunakan kemahiran mikro yang telah dipelajari.PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro . Merancang pengajaran mikro untuk asuhan Tilawah al-Qur'an.  Hasil Pembelajaran 1. Makro Pendidikan Islam Tajuk 3 Perancangan Pengajaran Mikro  Sinopsis Tajuk ini akan membincangkan tentang Perancangan Pengajaran Mikro Pendidikan Islam dan contoh perancangan pengajaran mikro untuk diaplikasikan dalam pengajaran mikro.1 Perancangan Pengajaran Mikro Pelajar-pelajar sekelian setelah kita mengetahui konsep pengajaran mikro dan perbezaannya dengan pengajaran makro. 2. kini anda akan cuba merancang pengajaran mikro mengikut format yang telah ditetapkan. Mengaplikasikan kemahiran-kemahiran asas dalam pengajaran mikro.

Murid menjawab Pengajaran Di peringkat ini anda dikehendaki melaksanakan pengajaran mengikut perancangan. Tajuk kita pada hari ini ialah “ Iman Yang Sempurna 3. Apakah yang murid-murid dapat faham daripada gambar ini? 1. Penilaian Selepas rakaman pengajaran. : Konsep iman: Satu kepercayaan teguh yang terjalin di dalam hati. Semua prinsip dan garis panduan sesuatu kemahiran yang difokuskan perlu dikuasai dan diaplikasi. seperti percaya adanya Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah Persaudaraan Islam AKTIVITI MURID AKTIVITI GURU SET INDUKSI 1. Guru menegaskan bahawa kita semua orang beriman 7. Rakan penilai akan membuat penilaian ke atas pengajaran tersebut dengan mengisi borang-borang penilaian kemahiran yang Contohnya kemahiran menyoal. Makro Pendidikan Islam Isi pelajaran I. Murid menjawab 4. Murid menjawab 3. Rakaman video perlu dibuat semasa 66 . Bolehkan kita hidup bersendirian tanpa bergantung kepada orang lain? 4. Murid menjawab 5. Bagaimana sikap kamu sekiranya melihat malapetaka / bencana menimpa rakan kamu? 5. pengajaran. Guru berbincang dengan murid 2. Anda perlu membuat penilaian kendiri ke atas pengajaran. Guru membentangkan gambar seorang budak jatuh basikal 2. Guru meminta seorang murid menyebut Rukun Iman 6. II.PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro . video tersebut dipertontonkan semula .

Murid dapat membaca petikan hadis dengan betul 67 . Contoh Borang Bimbingan Penilaian untuk kemahiran Set Induksi. Ada (Sesuai) Ada (Tidak Sesuai) Tidak Kelihatan tersebut diedar sebelum sesi Komponen Kemahiran Set Induksi Dan Cara Melaksanakannya Menarik Perhatian:  Menggunakan nada suara  Menggunakan alat Bantu mengajar  Menggunakan gerakan. Persediaan Mengajar Mikro Penutup Nama Kemahiran Mata pelajaran Tajuk Hasil pembelajaran : : Penutup : Pendidikan Islam . Makro Pendidikan Islam telah diedarkan sebelum pengajaran.Hadis : Iman yang sempurna : I.PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro . Borang-borang praktik bermula. tugas atau projek Tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan 2. isyarat. Kontak mata  Menunjukkan suatu aktiviti yang luar biasa Mewujudkan motivasi Membangkitkan rasa ingin tahu Menggunakan teknik bercerita Menunjukkan suatu aktiviti yang berguna Menggunakan soalan yang mencabar Membuat perkaitan Pengetahuan lepas murid Isi pelaajran baru Peristiwa semasa Minat dan pengalaman murid Menstruktur Menyatakan had tugas yang akan dijalankan Menggunakan satu siri soalan yang berkaitan Menyatakan cara-cara melaksanakan tugas Menyatakan aktiviti.

Guru memberi kerja sebagai pengayaan. Murid mendengar guru membuat rumusan kognitif 2. Membuat rumusan kognitif tentang pelajaran yang telah diajar.PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro . Murid melaksanakan pengayaan di rumah. Persaudaraan Islam AKTIVITI GURU PENUTUP 1. lanjutan 1. Menggalakkan pelajar agar sentiasa membantu satu sama lain untuk mengukuhkan persaudaraan sebagai penutup sosial. 2. kerja Contoh Borang Bimbingan Penilaian untuk kemahiran Penutup Komponen Kemahiran Penutup Perkaitan kognitif     Membuat rumusan Mengulangi isi-isi penting Menjalankan aktiviti penilaian Mencadangkan aktiviti susulan Ada (Sesuai) Ada (Tidak Sesuai) Tidak Kelihatan Perkaitan sosial     Menimbulkan perasaan pencapaian murid Memberi peneguhan positif Mewujudkan perasaan ingin tahu Memotivasikan perasaan ingin belajar 68 . Konsep iman: Satu kepercayaan teguh yang terjalin di dalam hati. Makro Pendidikan Islam II. Murid dapat menjelaskan siapakah mukmin yang sebenar III. Murid dapat menerangkan sekurang-kurangnya tiga peranan mukmin kepada saudaranya BBM : Lukisan gambar seorang budak jatuh basikal : percaya adanya Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah II. Murid mendengar guru membuat rumusan sosial AKTIVITI MURID Isi pelajaran I. seperti 3. 3.

PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro . Makro Pendidikan Islam  Mengaitkan dengan pelajaran yang akan datang Tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan Sila dapatkan maklumat di perpustakaan atau pusat sumber yang berdekatan tentang borang-borang bimbingan penilaian bagi setiapKemahiran pengajaran mikro / makro Fikirkan tajuk pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk diaplikasi dalam sesi pengajaran mikro / makro . Ooookkkkkk boleh berhenti rehat!!!! 69 .

Membina rancangan pengajaran harian dalam bidang Ulum syariah  Kerangka Tajuk Perancangan Dan Bidang Pengajaran Makro Pendidikan Islam Konsep Pengajaran Makro Perancangan Pengajaran Makro Pendidikan Islam Bidang Asuhan Tilawah Al Quran Bidang Ulum Syariah Bidang Akhlak Bidang Jawi 70 . Makro Pendidikan Islam Tajuk 4 Perancangan Dan Bidang Pengajaran Makro Pendidikan Islam  Sinopsis Tajuk ini akan membincangkan tentang Perancangan Dan Bidang Pengajaran Makro Pendidikan Islam. Bidang pengajaran makro menyediakan contoh rancangan mengajar untuk diaplikasikan dalam pengajaran makro. Menjelaskan konsep pengajaran makro.PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro .  Hasil Pembelajaran 3. Perancangan pengajaran makro terkandung di dalamnya konsep pengajaran makro dan perancangan pengajaran makro. 4.

1 Konsep Pengajaran Makro Pendidikan Islam Pelajar sekalian ! Pengajaran makro merupakan satu sesi pengajaran praktik yang lengkap bermula dari pendahuluan. akademik murid dan Pengajaran yang berkesan akan meningkatkan pencapaian mengurangkan masalah-masalah disiplin. anda perlulah merancang dan menyediakan persediaan mengajar yang lengkap dan baik .PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro . Sebelum melaksanakan sesuatu sesi pengajaran Makro. Proses pengajaran makro yang lengkap boleh disimpulkan dalam carta alir berikut : Perancangan Pengajaran Penilaian Perancangan semula Penilaian semula Pengajaran Semula Aspek yang penting dalam persediaan mengajar : Perancangan Pendahuluan    Penentuan topik Kebolehan sedia ada murid-murid Ojektif/ hasil pembelajaran Penentuan strategi pengajaran dan pembelajaran Penentuan masa Pemeringkatan isi Pemilihan sumber Pencapaian Perancangan penyampaian     Perancangan Penilaian  71 . penilaian dan penutup. perkembangan. Makro Pendidikan Islam Tajuk 4. Perancangan yang lengkap dan baik merupakan satu aspek penting dalam sesuatu pengajaran yang berkesan. set induksi.

2 Perancangan Pengajaran Makro Pendidikan Islam 72 . Makro Pendidikan Islam   Penganalisisan maklumbalas Pengubahsuaian Buat refleksi kendiri tentang konsep pengajaran makro.PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro . Sila berbincang dengan rakan sekerja berkenaan bidang-bidang dalam Sukatan Pendidikan Islam Sekolah Rendah kemudian buat catatan dalam bentuk grafik sebagai persediaan untuk membuat perancangan pengajaran makro Tajuk 4.

Anda juga perlu memilih dan menyusun isi pelajaran yang hendak disampaikan. anda perlulah merancang set induksi pengajaran yang baik dan menarik perhatian serta minat murid kepada pengajaran yang hendak disampaikan dan dapat menggalakkan pembelajaran. Set induksi juga digunakan bagi mengaitkan pelajaran yang lepas atau dengan pengetahuan sedia ada murid.PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro . Isi pelajaran perlu dipertingkatkan dan diperkembangkan dengan teliti supaya situasi pembelajaran yang unggul dapat diwujudkan. Untuk ini anda perlulah melihat prinsipprinsip berikut:      dari yang sudah diketahui kepada belum diketahui dari mudah kepada kompleks dari konkrit kepada abstrak dari dekat kepada jauh dari yang dalam pengalaman kepada yang di luar pengalaman Bagi menyampaikan sesuatu isi pelajaran dengan berkesan. Langkah-langkah yang dirancang ada kaitannya dengan objektif khusus yang sudah dicatatkan. Perkembangan pengajaran merujuk kepada langkah-langkah mengajar yang disusun berperingkat-peringkat berdasarkan prinsip-prinsip pengajaran. Ia perlulah sesuai dengan kebolehan serta minat murid. 73 . Guru juga harus menjalankan aktiviti untuk mengukur sejauh mana objektif pengajaran dan pembelajaran telah tercapai. Pemilihan strategi yang bijaksana akan menjamin kelicinan serta keberkesanan penyampaian sesuatu pelajaran. anda hendaklah menyenaraikan semua topik yang hendak diajar. Jangka masa yang baik bagi set induksi adalah antara tiga hingga lima minit. Ketika melakukan pemeringkatan isi. strategi pengajaran yang sesuai bukan sahaja dapat meningkatkan mutu penyampaian malahan ia akan menjadikan satu-satu pelajaran itu lebih bermakna serta menyeronokkan murid-murid. pemeriksaan kerja murid atau melalui ujian lisan atau tulisan. disusun dengan baik dan merancang langkah-langkah pengajaran mencatat anggaran masa yang sesuai. anda patutlah memikirkan tentang strategi yang akan digunakan. Anda juga perlu yang berurutan. kemudian fikirkan sub.topik atau isi yang manakah yang perlu diawalkan dan yang boleh diajar kemudiannya. Makro Pendidikan Islam Pelajar-pelajar sekelian! Dalam melaksanakan pengajaran makro. Aktiviti penilaian boleh dijalankan secara pemerhatian terhadap aktiviti susulan.

Makro Pendidikan Islam Maklumat-maklumat yang didapati dari pentafsiran penilaian ini akan menjadi asas untuk membuat pengubahsuaian terhadap pengajaran seterusnya. guru membantu murid menyimpul dan membuat rumusan yang berkaitan isi-isi penting serta memberi latihan atau aktiviti pengukuhan kepada pelajar. Penutup merupakan bahagian terakhir satu-satu pengajaran dan pembelajaran Dalam bahagian penutup. disiplin kelas dan penglibatan murid serta keazaman guru bagi membaiki pengajarannya.PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro . Penilaian kendiri dibuat selepas guru selesai melaksanakan pengajaran sebagai refleksi atau muhasabah berkenaan pengajaran guru. Kekurangan dan kelemahan di dalam pengajaran tersebut perlu dibaiki dalam pelajaran akan datang. FORMAT UMUM RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata pelajaran Kelas/ tingkatan Tarikh Masa Bilangan Pelajar Bidang Tajuk Pengetahuan Sedia Ada : : : : : : : : 74 . Antara perkara yang boleh dibuat refleksi ialah pencapaian objektif. Guru juga perlu memberi rasa kepuasan belajar dan menggerakkan murid-murid supaya bersedia untuk pelajaran akan datang.

Makro Pendidikan Islam Hasil pembelajaran Aras 1: Aras 2: Aras 3: Kemahiran berfikir Penerapan Nilai Penggabungjalinan Penerapan/ Rentasan/ PAS/ KMD Bahan Bantu Mengajar : : : : : : Langkah Muqaddimah (1 minit) Set Induksi (3-5 minit) Isi Pelajaran Doa Syahadatain Isi Soalan Tajuk Aktiviti P&P Murid Guru Guru Murid Guru Catatan Langkah 1 (5-7 minit) Isi Soalan Isi Guru GJ P GJ Langkah 2 (10 -15 minit) Gabungjalin Penyerapan Soalan Guru Murid P KMD Langkah 3 (12-15 minit) Penutup (5 minit) Soalan Murid Guru KMD / PAS PN Isi Kerja lanjutan Guru Murid Catatan refleksi: 75 .PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro .

Antara kemahiran yang perlu dikuasai ialah kemahiran- kemahiran dalam pengajaran mikro / makro. Guru yang berkualiti akan melahirkan murid yang berkualiti Tahniah. Laksanakan pengajaran tersebut dalam sesi perjumpaan tutorial / intraksi bersama pensyarah. Serahkan satu salinan rancangan pengajaran kepada pensyarah Sedialan satu rancangan pengajaran harian yang lengkap untuk tempuh satu masa pengajaran (30 minit). kerana anda telah berjaya menamatkan pembelajaran tajuk ini dengan jayanya! . menyeronokkan dan bermakna bagi pelajar-pelajar. Ingat ! guru yang berkualiti Fikirkan : Kejayaan anda merancang perlu disertai dengan kejayaan dalam perlaksanaan. Guru juga perlu mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajarannya . Anda juga perlulah melibatkan murid secara aktif dalam Insya Allah pengajaran anda akan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Perancangan anda juga perlu mengandungi bahan bantu seperti yang dibincangkan dalam modul ini. Justeru itu anda perlulah sentiasa berusaha supaya pengajaran yang bermakna dapat diwujudkan melalui kreativiti dan inovasi anda. akan melahirkan murid yang berkualiti. Makro Pendidikan Islam Catatan bimbingan: Hasilkan bahan dengan disokong dengan grafik atau ilustrasi. 76 .PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro . Rumusan Guru yang kreatif dan inovatif sentiasa mempertingkatkan kemahiran profesionalisme .

PIM3109 Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro . Makro Pendidikan Islam 77 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful