P. 1
Cara Merealisasikan Hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Cara Merealisasikan Hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan

|Views: 1,436|Likes:
da
da

More info:

Published by: Mohamad Fatihi Faizal Fatihi on Feb 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2014

pdf

text

original

CARA MEREALISASIKAN HASRAT FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Konsep falsafah pendidikan adalah suatu konsep penjelasan pemikiran dan

prinsip-prinsip yang memberi panduan serta masalah penjelasan halangan terhadapnya. Falsafah pendidikan menggabungkan matlamat-matlamat pendidikan, dasar-dasar dan amalan-amalan supaya menjadi sesuatu yang logis, tekal dan jelas. Falsafah pendidikan di Malaysia telah dipengaruhi unsur-unsur daripada falsafah lain dari pelbagai bidang. Antara falsafah yang mempunyai hubung kait dengan falsafah pendidikan di Malaysia adalah falsafah pendidikan Timur, Islam dan Barat. Pendidikan di Malaysia merupakan suatu usaha yang berterusan di mana pernyataan diambil ini daripada pendapat tokoh Barat iaitu John Jacques Rousseau (1712-1778) yang menyatakan bahawa pendidikan merupakan satu proses berterusan yang bermula semasa kecil. Pendidikan di Malaysia yang mengutamakan aspek JERI merupakan implikasi daripada pendidikan barat. Malaysia pernah dijajah oleh kuasa Barat iaitu British dan telah memperkenalkan sisstem pendidikan Barat suatu masa dahulu. Tenaga pengajarnya terdiri daripada pegawai British. Mereka telah membawa masuk unsur-unsur yang terdapat dalam pendidikan Barat seperti perenialisme, essensialisme, progresivisme dan rekonstruktivisme. Unsur perenialisme dapat dilihat melalui mata pelajaran kesusasteraan Melayu di mana pelajar mengkaji karya-karya yang dihasilkan oleh sasterawan negara. Oleh sebab falsafah pendidikan rekonstruktivisme adalah berasaskan falsafah progresivisme, maka falsafah pendidikan di Malaysia pula mengandungi ciri-ciri progresivisme dan pragmatisme. Ciri-ciri ini boleh dihayati daripada kurikulum bersepadu sekolah rendah dan menengah yang menitikberatkan penggunaan kaedah praktik dan kaedah inkuiri-penemuan serta strategi pemusatan pelajar untuk membolehkan pelajar memperolehi ilmu pengetahuan dan menguasai kemahiran secara individu. Di dalam tempat belajar, sekolah merupakan masyarakat kecil yang bercorak demokratik, membolehkan pelajar berinteraksi, bekerja dan hidup secara berkumpul. Selain daripada pengajian bidang kemanusiaan dan sains tulen, kurikulum sekolah pula merangkumi pendidikan teknik dan vokasionaI, iaitu mata pelajaran yang pula dititikberatkan mengikut tafsiran falsafah pendidikan berlandaskan progresivisme.

intelek.l politik. Pendidikan turut menyelitkan unsur kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Mata pelajaran yang memfokuskan pendidikan moral. Falsafah pendidikan Timur bertujuan untuk mencapai kebijaksanaan. Oleh sebab itu.Oleh sebab sistem pendidikan pula menitikberatkan pembelajaran 3M dan dikehendaki mematuhi kewibawaan dan autoriti guru. Pendidikan bukan sekadar duniawi tetapi turut berlandaskan kepercayaan kepada Tuhan. Ini dapat dilihat sebahagian besar falsafah pendidikan kebangsaan menggunakan isi utama dalam falsafah pendidikan Islam. Pendidikan di Malaysia mencakupi aspek jasmani. Oleh sebab itu. emosi. Pendidikan di India juga menekankan peranan guru sebagai fasilitator dan pemangkin bagi menggerakkan perbincangan murid serta menjadi penjana idea yang kreatif dan bernas dalam kalangan pelajar. Hal ini merupakan impikasi pendidikan Islam terhadap pendidikan di Malaysia. kesusasteraan dan sejarah ada terdapat di dalam pendidikan di Malaysia di mana mata pelajaran seperti ini merupakan kurikulum pendidikan di China. Hal ini menunjukkan pendidikan di Malaysia tidak mementingkan duniawi sahaja tetapi turut menyelitkan ilmu akhirat yang diambil daripada Falsafah Pendidikan Islam. pendidikan sekarang bukan sekadar berpusatkan guru sebaliknya boleh berpusatkan . falsafah pendidikan di Malaysia boleh dikatakan pula mengandungi unsur essensialisme yang bercorak tradisional. Penerapan ini menjadikan falsafah pendidikan Islam sebagai satu panduan asas kepada pendidikan di Malaysia. mata pelajaran pendidikan Islam diwujudkan bagi mendedahkan kepda pelajar Islam tentang kewujudan Tuhan. Pendidikan di China menyatakan bahawa guru merupakan fasilitator dan penyampai ilmu yang mahir. Kerajaan telah mewujudkan Falsafah Pendidikan Guru untuk menghasilkan guru yang berkualiti dan berupaya mencapai kecemerlangan pendidikan. menggubal undang-undang dan memenuhi kehendak sosial dan ekonomi. kebudayaan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang mahu melahirkan insan yang seimbang dan harmonis di samping mempunyai kepercayaan kepada Tuhan. rohani dan akhlak. mengekalkan struktur kekeluargaan. Manusia harus menyedari bahawa mereka diwujudkan untuk memajukan alam dan dan mengikuti ajaran agama. Pelajar yang tidak beragama Islam juga didedahkan dengan kewujudan Tuhan. muzik. ekonomi.

Guru bertindak sebagai rujukan pelajar sekiranya mempunyai masalah. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Proses pengajaran dan pembelajaran merupakan proses komunikasi dua hala dan berkesan.pelajar. membaiki. Kesimpulannya. mereka juga adalah seorang pendakwah. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Peranan guru yang pertama ialah guru bukan sahaja berperanan sebagai pengajar. Melihat kepada tugas penting ini. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Timur dan Islam. pendidikan di Malaysia sememangnya merupakan suatu pendidikan yang berkesan dalam melahirkan banyak insan yang Berjaya walaupun kebanyakannya berpandukan daripada falsafah Barat. Implikasi daripada falsafah tersebut masih kekal dalam sistem pendidikan di Malaysia Kepentingan FPK adalah untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berketerampilan. mengamal dan menyebarkan ilmu. Yang terakhir adalah berupaya memanfaatkan ilmu untuk kemajuan diri dan orang lain. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. Jawapannya sudah tentulah guru. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Selain itu juga sempurna kemahiran asas iaitu membaca dan mengira serta sentiasa berfikir kreatif dan kritis dan meyakinkan pemikiran mereka untuk menghasilkan idea-idea bernas dan menjawab pemasalahan masyarakat. maka terdetik di fikiran kita siapa yang perlu memainkan peranan penting bagi merealisasikan segala yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan ini. berketrampilan. masyarakat dan negara. rohani. Hal ini kerana. Guru bertanggungjawab memikul amanah yang cukup besar ini bagi memastikan generasi kita mampu memnjadi generasi yang cemerlang bukan sahaja dari sudut intelektual bahkan akhlak mereka juga cemerlang. masyarakat dan negara. berakhlak mulia. meningkat. Guru di samping mengajarkan ilmu . FalsafahPendidikan Kebangsaan sentiasa berusaha mencari. berakhlak mulia.

Dengan melakukan kerja secara professional. guru perlu menggunakan segala sumber tenaga dan masa dengan bekesan sama . rohani dan intelektual seperti yang dinyatakan dalam FPK. Nabi SAW berpesan ‘setiap daripada kamu adalah pemimpin. ketua anda adalah guru besar dan pengetua. Seorang pengikut perlu patuh kepada arahan daripada ketua mereka. Peranan guru yang seterusnya ialah guru seorang pekerja yang terikat dengan peraturan dan amanah yang telah ditetapkan oleh majikan mereka. mereka perlu memiliki kemahiran. ia mampu memartabatkan kembali kerjaya ini agar terus dipercayai dan dipandang mulia oleh masyarakat. Walau bagaimanapun. Seorang yang professional selalu menjaga disiplin. Guru perlu memastikan anak didik mereka menjadi insan yang seimbang dari segi jasmani. Menurut Dr Abdullah Sudin. Anggaplah tugas ini merupakan amanah yang perlu dijaga dengan baik. emosi. Guru perlu memiliki sikap professional. Sebagai seorang guru. Selain daripada itu. Guru juga boleh dianggap sebagai seorang pengusaha.pengetahuan mereka juga perlu memastikan bahawa anak didik mereka nanti menjadi insan yang berakhlak mulia. setiap guru perlu menjadi pengikut yang baik. guru perlu bertanggungjawab terhadap orang yang dipimpinnya. bukan sahaja kepada guru. menepati waktu. dan kamu akan bertanggungjawab di atas apa yang dipimpinnya’. Sebagai seorang pemimpin. menurut Dr Abdullah Sudin. Jika anda seorang guru. berketerampilan menarik dan lain-lain lagi. Guru juga sebagai pendidik dan mendidik merupakan tugas hakiki seorang guru. Manakala ketua bagi mereka pula adalah pengarah jabatan negeri. maka mereka adalah pemimpin kepada kakitangan sekolah dan pelajar di sekolah tersebut. Produk bagi seorang guru ialah anak didik mereka. Untuk menjadi pengusaha yang terbaik. Sikap ini boleh ditonjolkan melalui cara mereka bekerja. Tidak patut bagi seorang pekerja melakukan tindakan yang boleh mencemarkan nama baik diri dan majikannya. berinovatif dan kreatif bagi memastikan produk yang terhasil nanti memiliki nilai yang berkualiti tinggi. Kerana dengan menjadi pengikut. Untuk menjadi pemimpin. seseorang itu akan lebih mengetahui perasaan dan bebanan tugas orang yang di bawahnya. tugas mendidik ini adalah tugas semua pihak. seseorang itu perlu menjadi pengikut terlebih dahulu. guru juga adalah pemimpin. Mereka adalah pemimpin kepada anak murid mereka. Jika guru memegang jawatan sebagai Guru Besar atau Pengetua.

Selaras dengan matlamat wawasan 2020 yang dihuraikan oleh Tun Dr Mahathir Mohamad. Selain itu juga. Antara sahsiah yang boleh ditonjolkan ialah seperti berbudi bahasa. iaitu bagi mewujudkan masyarakat saintifik yang progresif. Tugas guru bukan hanya tertakluk kepada waktu sesi persekolahan. Progresif dalam Kamus Pelajar Edisi Kedua bermaksud sentiasa bergerak maju dan bertujuan untuk mencapai kemajuan. Hal-hal sebegini tidak seharusnya berlaku sekiranya guru mempunyai pekerti yang baik. Mereka sebenarnya menjadu guru sepanjang masa. guru perlu berpandangan progresif dan saintifik. Pelajar-pelajar yang baru meningkat dewasa mudah terpengaruh dengan keadaan sekeliling. Kebelakangan ini banyak terjadi kes-kes yang melibatkan guru. bagaimanakah aspirasi yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Guru mampu tercapai. yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. Maka. Seorang guru mestilah bergerak maju dan . Seorang guru akan tetap dipanggil guru walau di mana mereka berada hatta walaupun mereka sudah bersara. sudah semestinya menjadi teladan yang tidak baik untuk pelajar-pelajar. Guru yang bertindak sebagai agen perubahan pelajar perlu terlebih dahulu menunjukkan sahsiah yang baik supaya murid dapat mencontohi keperibadian guru. masyarakat yang mempunyai daya perubahan tinggi dan berpandangan ke depan. Guru berperanan menjadi contoh teladan kepada pelajar tetapi dalam masa yang sama telah memusnahkan kepercayaan pelajar itu terhadap guru. elemen pekerti yang mulia dalam kalangan guru diterapkan dalam Falasafah Pendidikan Guru supaya aspirasi negara dapat dicapai. contohnya guru mencabul pelajar di sekolah. Mungkin budaya merokok dianggap mudah tetapi budaya inilah yang akan mendorong pelajar-pelajar untuk melakukan lebih banyak masalah di sekolah seperti gangsterisme dan vanderlisme. Pekerti yang mulia merujuk kepada sahsiah seseorang guru. Sekiranya seorang guru tidak menunjukkan disiplin yang mantap misalnya merokok dalam kawasan sekolah. pelajar akan turut sama melanggar disiplin sekolah dengan menghisap rokok. manakala saintifik pula bermaksud suatu kaedah yang teratur atau bersistem.ada di sekolah dan selepas waktu persekolahan. Justeru. Jadi sekiranya guru merokok di kawasan sekolah. bersopan. berdisiplin dan bermoral.

jika zaman dahulu. pelajar hanya mengharapkan bimbingan dari guru dalam pelajaran tetapi dengan kemajuan teknologi masa kini. Contohnya. Jika kes-kes sebegini berterusan. guru perlu menerapkan kesemua aspek yang ditekankan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu untuk melahirkan individu yang seimbang dan harmonis. Guru juga perlu bersedia menjunjung aspirasi negara. misalnya kes guru yang ponteng kelas. Contohnya. jadi aspirasi negara sudah pasti tidak dapat dicapai. dan ada juga guru yang menyalahgunakan kuasa yang diberikan. Guru perlulah benar-benar menghayati aspirasi negara yang dihasratkan supaya pembentukan modal insan kelas pertama dapat dilahirkan. guru perlu berusaha agar dapat menyumbang secara maksimum ke arah pencapaian aspirasi negara. Sekiranya modal insan yang dilahirkan tidak berkualiti. Ini bermakna guru perlu berusaha untuk berfikiran maju dan berani mencipta satu inovasi dalam pendidikan. guru sebagai agen yang bertindak untuk menjayakan aspirasi negara ini. Seorang guru yang progresif dan saintifik mestilah bergerak seiring dengan kamajuan dan berusaha agar tidak ketinggalan terutamanya dari segi profession keguruan. Generasi muda yang akan dilahirkan oleh para guru inilah yang akan menjadi penggerak dan bersama-sama guru untuk menjunjung aspirasi negara Malaysia. ikhlas dan amanah. di mana kredibiliti seorang guru yang sepatutnya menjunjung hasrat . tidak berada di kelas yang sepatutnya tanpa alasan. Ada beberapa kes yang tidak sihat melibatkan guru. Tambahan pula. Dalam konteks menjunjung aspirasi negara. Sebagai pendidik. Dunia tanpa sempadan memaksa guru-guru bersifat progesif tetutama untuk mendidik pelajar-pelajar di sekolah. pelajar boleh belajar walaupun tidak ada guru untu memantau. Sebaliknya jika seorang guru itu tidak progresif selaras dengan kemajuan negara. sudah pasti guru tersebut akan ketinggalan dalam bidang perguruan itu sendiri. guru perlu menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan seperti mendidik pelajar dengan jujur.bersistem atau dengan kata lain seorang guru perlu berkembang mengikut peredaran zaman yang kini memberi penekanan kepada sains dan teknologi. Aspirasi dalam kamus pelajar edisi kedua bermaksud keinginan atau kehendak yang kuat untuk mencapai sesuatu. Guru berperanan untuk mendidik generasi muda supaya dapat menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan negara. Guru juga mudah untuk mencari maklumat dengan menggunakan teknologi.

mewujudkan malam kebudayaan dan warisan di mana pada malam tersebut ditonjolkan budaya bagi setiap kaum yang ada di Malaysia. Misalnya. Kesemua aspek ini perlu dipelihara supaya warisan kebudayaan ini dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Pelajar yang hanya pintar dari sudut intelek tetapi tidak punyai semangat patriotisme hanya akan merosakkan negara. Sebagai guru. Mereka perlu menghargai keunikan kebudayaan yang telah diwarisi sejak zaman berzaman. Seorang guru berperanan untuk memupuk sifat bangga terhadap kepelbagaian budaya dalam kalangan pelajar. Malaysia kaya dengan pelbagai kebudayaan yang unik. Untuk menyemai perasaan bangga terhadap budaya yang pelbagai ini. Guru tidak seharusnya berasa senang hati atas kemerdekaan yang telah kita kecapi selama 54 tahun ini. sastera. . guru boleh mengambil inisiatif seperti membuat aktiviti atau program yang berkaitan dengan kebudayaan. Di sini. pakaian. Negara kita. Guru perlu bersedia menyanjung warisan kebudayaan negara. melalui Falsafah Pendidikan Guru inilah yang bertindak untuk menjadi garis panduan dan pegangan untuk di setiap guru di Malaysia. seni bina dan juga seni halus. perubatan. Sekiranya guru tidak menerapkan sifat ini sebaik mungkin. Secara tidak langsung. permainan tradisional. Sifat patriotisme dan cintakan negara ini penting untuk diterapkan dalam diri pelajar supaya mereka sanggup berjuang mempertahankan negara suatu masa nanti. Generasi muda yang bakal dilahirkan oleh warga pendidik inilah yang akan beruang untuk mempertahankan kemerdekaan dan keamanan negara pada masa akan datang. peralatan tradisional. Guru juga perlu menyemai sifat patrotisme dan cintakan negara dalam kalangan pelajar. Bukan sahaja dari segi adat resam. gurulah yang bertindak sebagai agen penggerak dalam memelihara warisan kebudayaan negara. Jadi. tidak mustahil penjajah akan kembali mencari ruang dan peluang untuk menjajah semula negara. kita perlulah menghayati warisan kebudayaan negara yang unik ini. malah dari aspek kesenian. murid akan dapat mengetahui keunikan budaya kaum-kaum lain. guru perlu peka dalam menerapkan unsur patriotisme dalam diri pelajar.negara? Maka. Anasir-anasir luar sentiasa menantikan peluang untuk menjajah semula sekiranya kita lalai dan leka.

berkemungkinan besar individu-individu yang cerdik pandai inilah akan menrosakkan negara misalnya dengan berkomplot dengan negara luar dalam usaha untuk menjatuhkan negara. teguh dan rendah diri. kita mestilah lengkapkan diri dengan keempat-empat aspek yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu dari segi Jasmani. Begitu juga dengan kemahiran dalam teknologi maklumat yang perlu dikuasai sebagai pemangkin ke arah menghasilkan pendidikan yang cemerlang dan berkualiti. pelajar yang mahir dalam bidang ekonomi. Jadi. rohani dan intelek. Guru juga boleh memainkan peranan lain seperti menjamin perkembangan individu. Menurut Golemen (1995). (Muhamad Mahyudin Nafis.Contohnya. Guru juga perlu menguasai Bahasa Inggeris dengan baik kerana perkembangan sistem pendidikan negara masa kini memerlukan para guru untuk menguasai bahasa bahasa inggeris dengan baik. tabah. Malah. berani. 2007). Perkara utama yang perlu diamalkan oleh seorang guru ialah dengan sentiasa menghayati Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). kecerdasan intelek semata-mata tidak menjamin kebahagaian hidup seseorang individu. sebaliknya guru itu sendiri perlu mempunyai kesemua aspek jasmani. seharusnya dapat menyumbang kepada kemajuan negara tetapi sekiranya mereka tidak mempunyai semangat cintakan negara. kuat. Cabaran pada hari ini memerlukan guru untuk memiliki pelbagai ilmu pengetahuan dan kepakaran. mahir IT. dengan hanya kecerdasan intelektual yang diberi penumpuan tidak mampu untuk melahirkan insan yang matang. rohani dan intelek. emosi. Individu yang seimbang merangkumi empat aspek utama iaitu jasmani. Sebagai guru berkualiti. Seterusnya mempunyai daya . Guru bertanggungjawab untuk melahirkan individu yang seimbang dan harmonis seperti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Gurulah yang berperanan untuk membentuk perkembangan murid secara menyeluruh iaitu merangkumi kesemua aspek yang telah dinyatakan. Keperluan intelek yang perlu dimiliki terbahagi kepada beberapa aspek iaitu berilmu pengetahuan. di sini amat jelas peranan guru yang sangat penting untuk menerapkan semangat patriotisme supaya keadaan seperti itu tidak akan berlaku pada negara yang tercinta ini. Rohani dan Intelek (JERI). emosi. Bukan sahaja perkembangan murid perlu dtitik beratkan. Emosi. menguasai Bahasa Inggeris dan mempunyai daya kreativiti dan inovatif.

sekolah. Dalam pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Falsafah Pendidikan Guru menghuraikan ciri-ciri guru yang diperlukan untuk memenuhi aspirasi negara dan Wawasan 2020. masyarakat dan negara bagi memastikan sistem penyampaian ilmu. Umpama pepatah Melayu. Pegangan agama yang kuat akan menyebabkan seseorang guru itu bertanggungjawab terhadap tugasnya. ikhlas dalam menjalankan tugas. agama diletakkan di tempat yang tertinggi. Tingkah laku seorang guru yang baik akan mempengaruhi tingkah laku murid yang diajar. berprinsip serta amanah. Guru mempunyai tanggungjawab sebagai ahli masyarakat yang menyumbang kepada pembangunan negara. Jikalau anak meniru tingkah laku ayahnya di rumah. serta kebolehan mengubahsuai sesuatu idea menjadi lebih menarik. Justeru. kemahiran dan nilai yang berkesan. Nilaitara sahsiah atau tingkahlaku yang baik ini adalah terkandung di dalam Etika dan Tatasusila Profesion Keguruan . Masalah dari segi guru ialah. rajin dan lain-lain. progresif dan berdisiplin. “bapak borek. berilmu. Guru yang berkualiti dan baik akan melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Guru mestilah berusaha agar masyarakat dapat memenuhi aspirasi dan hasrat negara yang telah ditetapkan.guru juga perlu memiliki pegangan agama yang kukuh. menghormati rakan guru serta pelajar. anak rintik”. murid akan meniru tingkah laku guru mereka di sekolah. sosial dan ekonomi. progresif dan berdisiplin selaras dengan hasrat dan aspirasi negara kita. ibu bapa. Malaysia.kreativiti dan inovatif iaitu kebolehan untuk mencipta dan menghasilkan sesuatu idea baru. guru hendaklah mempunyai sahsiah yang baik. faktor persekitaran. sikap guru itu sendiri yang kurang mempunyai keyakinan. Masalah yang menyebabkan FPK susah mencapai misinya kerana beberapa kekangan yang terdiri daripada guru. guru mempunyai akauntibiliti yang tinggi terhadap murid. Di antara ciri-ciri seorang guru bersahsiah yang baik ialah menjalankan tugas tepat pada masanya. Elemen yang terakhir dalam Falsafah Pendidikan Guru ialah memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. Guru yang berkualiti kerohaniannya terdiri daripada mereka yang memiliki sahsiah atau tingkah laku yang baik dan terpuji. guru perlu menjadikan diri mereka sebagai rol model kepada masyarakat kerana gurulah yang membentuk masyarakat itu. demokratik. . Untuk menjayakan Falsafah Pendidikan Guru ini. Sehubungan dengan itu. demokratik.

rohani. Sikap sekolah yang kurang menitikberatkan tentang Falsafah Pendidikan Kebangsaan di sekolah akan meyebabkan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan tidak tercapai. Malahan banyak sekolah telah didirikan bagi menampung bilangan murid yang bersekolah. berkelakuan tidak sopan. Banyak sekolah didirikan di luar-luar bandar. Faktor yang seterusnya ialah masalah persekitaran disekeliling sekolah atau kedudukan sesebuah sekolah dengan kawasan penempatan juga menjadi satu sebab masalah Falsafah Pendidikan Kebangsaan tidak mencapai matlamatnya. iaitu untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek. Masalah yang kedua ialah faktor sesebuah sekolah itu ditadbir. sekolah juga berperanan sebagai institusi penting untuk merealisasikan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Apabila sesebuah sekolah itu jauh dari kawasan penempatan ia menyebabkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dilaksanakan secara sambil lewa dan tidak serius dalam melaksanakan misi dan visi Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Ini kerana sekiranya anak mereka tidak mendapat pendidikan yang secukupnya. Selain itu. mereka akan ketinggalan zaman dan mengganggur kemudian hari. Pengajaran dan pembelajaran di luar bandar dengan di dalam bandar diseragamkan. Sekolah juga adalah tempat pemupukan minat setiap murid untuk terus mencari ilmu dan selanjutnya memberi sumbangan kepada . Ini juga menyebabkan kadar penggangguran di negara akan bertambah kerana tiada sesiapa yang mahu mengupah mereka sekiranyan mereka tidak mempunyai sebarang apa-apa pengetahuan dalam diri mereka. guru kanan dan sebagainya yang berperanan sebagai penggerak sesebuah sekolah bagi mengamalkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan mencapai matlamatnya.malas. guru pentadbiran. guru penolong kanan. Langkah bagi mengatasi masalah dalam mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan ialah yang pertama. Contohnya setiap sekolah mempunyai organisasi pentadbiran yang terdiri daripada guru besar. Ibu bapa perlu menyedari pentingnya pendidikan pada masa kini. merokok dan kurang bertanggungjawab terhadap bidang kerjanya sebgai seorang pendidik. emosi dan jasmani dan sahsiah terpuji. Sekolah merupakan institusi formal pertama di mana murid-murid memperoleh ilmu dan kemahiran asas.

Amerika. kapur dan pemadam papan tulis adalah contoh prasarana yanh disediakan oleh sekolah. mental atau emosi. aktiviti ko-kurikulum. Selain itu sekolah juga perlu menyelenggara kemudahan yang telah disediakan seperti perpustakaan dan bilik media agar sentiasa berkeadaan baik. Langkah ini penting kerana tidak semua guru melihat gejala-gejala diatas secara serius. Beliau menyatakan “ …. menyelenggara dan mengurus prasarana supaya pelajar-pelajar dapat memperolehi pengajaran dan pembelajaran secara licin. 2006. peranan guru dan disiplin murid perlu diberi perhatian dan diaktifkan secara menyeluruh. Pentadbiran yang sempurna dapat mengawal keadaan sekolah agar lebih terkawal dan berdisiplin Pengukuhan Interaksi guru dan pelajar di bilik darjah juga boleh dijadikan langkah menggalakkan semua guru menggabungjalinkan permasalah dan gejala disiplin dalam pengajaran dan pembelajaran mereka di bilik darjah. optimum dan selamat. Pelajar pula tidak memahami situasi yang menimpa mereka secara langsung. . budaya sekolah.khazanah ilmu yang sedia ada. guru memikul amanah yang amat besar untuk melahirkan insan berilmu dan bersahsiah tinggi dan berperanan untuk merealisasikan matlamat kenegaraan yang akan menentukan jatuh bangun bangsa dan negara di masa hadapan. Murid-murid perlu diajar bagaimana untuk melayan pembuli sebagai kawan supaya mereka benar-benar menjadi kawan dan tidak lagi membuli” ( Pendidik. seorang ahli psikologi dan psikoterapis sekolah di New York. umpamanya tidak semua pelajar tahu bahawa mereka sedang di buli. aspek-aspek kepemimpinan. 60) Ringkasnya. Sekolah berperanan dalam menyedia. Untuk merealisasikan hasrat FPK. mungkin boleh mengukuhkan pelan tindakan ini. Guru-guru sepatutnya mengajar murid-murid belajar bagaimana cara terbaik untuk tidak memberi peluang kepada pembuli menyakiti kita sama ada secara fizikal. Penyediaan papan tulis. Pandangan yang dilontarkan oleh Izzy Kalman.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->