SENARAI BAND, DIVIDEN DAN EVIDEN MATEMATIK TAHUN 2

Nombor Tajuk Band Bulat Hingga 1000

Tambah Hingga 1000

TolaK Hingga 1000

Darab

Bahagi

Pecahan

Perpuluhan

Wang Hingga RM100

Masa Dan Waktu

Panjang

Jisim

Isipadu cecair

Bentuk

B1

B1D1E1

B1D2E1

B1D2E1

B1D2E1

B1D5E1

B2

B2D1E1 B2D2E1 B2D2E2

B2D3E1

B2D4E1

B2D5E1

B2D6E1

B2D6E1

B2D7E1

B3

B3D2E1

B3D1E1

B3D1E2

B3D1E3 B3D1E4

B3D1E3 B3D1E4

B3D3E1 B3D3E2

B3D4E1 B3D4E2

B3D1E5 B3D1E6

B3D5E1 B3D5E2

B3D2E2 B3D5E3

B3D2E2 B3D5E3

B3D2E2 B3D5E3

B3D6E1

B4

B4D1E1

B4D1E2

B4D1E3

B4D1E4

B4D1E5

B4D1E6

B5

B6