Perahu Kertas

Maudy Ayunda
|+0 6)+7) 1+7) 6)+7) 1 |
Pe ra hu kertas ku kan

5
me

+.

4
la

6)
ju

.

|+. 4
kit

%+4 +.

3+2 3
gi

1+7) 6)| 3
la

membawa su rat cin ta

| |

7) +.
ba

6)
gi

1
mu

. 7
ni

|+0 6)+7) 1+7) 6)+7) 1 |
ka ta ka ta yang se di

.

|

4
ta

3
pi

^
i

|

2 +.
a

1 4

1 6)

. .

| |+. 4
tan

da nya

|+0 6)+7) 1+7) 6)+7) 1 |
pe ra hukertasme ngi

5
ngat

+.

%+4 +.

3+2 3
ha

1+7) 6)|
ja ib hi

kan ku

be ta pa a

| |

7) +.
dup

6)
i

1
ni

. 7
ku

|+0 6)+7) 1+7) 6)+7) 1 |
menca ri ca ri tam ba

3 +.
ti

3 |
kau

4
sa

3
ha

^
bat

| 3

2 +.
sen

1
di

1 +.
ri

1 |+2
hi

1+7) 1+6) 1+2 7) 7) +1 1
ca

3 | 2 |

dupkanla gi mimpi mimpi

| 6) 1+2 | 3
ri

3 6) 1+2 . . +3

| 6) 1 +2 | 4
a

3 . +2 . +2 5

1 | 7) +1

cin ta cinta ci ta ci ta

cin ta cin ta

yang la

ma ku pendam sen di

2

.

| 3 . 2 +.
sa per

|1 . . . |
ya

ber du

ku bi

Reff: | 0 | 2
du

. +. 7)+5 1

. 5
a

1
Ku

| . | 0

5 +.
ba

4
ha

6
gia

. 1
dan

|+. |

7)+5 5 +.
kau

4+3 2+1 7) | 4
a

kau te lahter la hir di

. +. 1 5

.

6
da

.

| 7) |

ni

|+. |

4+3 2+1 7) | 2
ma

5 +. 2 .

7) | 2 +.
dan ku

5
bi

3 +1
sa

di an tara jutaan

nu sia

de ngan

6)
ra

1
dar

5) +.
ku

6) | 6) +1
me ne

|

mu kan mu

|

0

.

.

+.

1
Ti

| 5 +4
a

3 2

4 +3 3
mu

2 .

| 7) +7) 1 2 +1
ber di ri

7) |

da la gi yang mam pu

ha la

| 7) +6) 7) 1 +7) 1
ngi langkahku cin ta kembali ke reff 2x

|

2 +1
ku

|

pa da

Amri MF

© 2012 NotasiMusik.com