IMPLIKASI PSIKOLOGI PENDIDIKAN KEPADA GURU

Herdawatie Nordin Razipah Yasat Siti Maysara Musanif

Memberikan guru kefahaman tentang naluri dan keperluan murid. Menyedarkan guru terhadap perbezaan individu / muridmuridnya.    . Membekalkan ilmu pengetahuan tentang tingkah laku murid dan cara menangani masalah yang timbul berkaitan dengannya.KEPENTINGAN PSIKOLOGI KEPADA GURU  Memberikan ilmu pengetahuan tentang teori dan prinsip psikologi kepada guru.

Membantu guru merancang objektif dan matlamat pembelajaran yang sesuai dengan pelajarnya. Dapat membantu guru merancang peneguhan yang sesuai untuk mengawal tingkah laku dan memotivasikan pelajar. Dapat memperbaiki kualiti dan hasil dalam proses pendidikan. kemahiran dan sikap mengajar yang berguna dalam aktiviti pendidikan. Psikologi membekalkan guru dengan ilmu pengetahuan.    .

Meningkatkan kualiti pendekatan dan teknik P&P guru di kelas.• Guru cenderung mempunyai sifat Empati (daya menyelami dan memahami perasaan atau emosi orang lain). • • • . Membantu guru bimbingan memahami masalah peribadi serta masalah pembelajaran murid-murid. Minat dan bakat murid dapat dikesan.

Guru dapat menjalankan penyelidikan berkaitan isu-isu bidang pendidikan.IMPLIKASI PSIKOLOGI PENDIDIKAN DALAM BILIK DARJAH  Memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran.   . Berfaedah kepada pendidik untuk membolehkan mereka memahami tingkah laku pelajar.

kognitif. Melalui kajian pertumbuhan dan perkembangan manusia. pendidik dapat mengetahui tahap perkembangan pelajar daripada segi fizikal. sosial dan emosi. Guru akan lebih prihatin kepada murid yang mempunyai masalah dalam pembelajarannya dan akan lebih sabar membimbing mereka.  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful