IMPLIKASI PSIKOLOGI PENDIDIKAN KEPADA GURU

Herdawatie Nordin Razipah Yasat Siti Maysara Musanif

Membekalkan ilmu pengetahuan tentang tingkah laku murid dan cara menangani masalah yang timbul berkaitan dengannya. Memberikan guru kefahaman tentang naluri dan keperluan murid.    .KEPENTINGAN PSIKOLOGI KEPADA GURU  Memberikan ilmu pengetahuan tentang teori dan prinsip psikologi kepada guru. Menyedarkan guru terhadap perbezaan individu / muridmuridnya.

   . Dapat membantu guru merancang peneguhan yang sesuai untuk mengawal tingkah laku dan memotivasikan pelajar. kemahiran dan sikap mengajar yang berguna dalam aktiviti pendidikan. Membantu guru merancang objektif dan matlamat pembelajaran yang sesuai dengan pelajarnya. Dapat memperbaiki kualiti dan hasil dalam proses pendidikan. Psikologi membekalkan guru dengan ilmu pengetahuan.

Membantu guru bimbingan memahami masalah peribadi serta masalah pembelajaran murid-murid. • • • . Meningkatkan kualiti pendekatan dan teknik P&P guru di kelas. Minat dan bakat murid dapat dikesan.• Guru cenderung mempunyai sifat Empati (daya menyelami dan memahami perasaan atau emosi orang lain).

Guru dapat menjalankan penyelidikan berkaitan isu-isu bidang pendidikan. Berfaedah kepada pendidik untuk membolehkan mereka memahami tingkah laku pelajar.IMPLIKASI PSIKOLOGI PENDIDIKAN DALAM BILIK DARJAH  Memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran.   .

sosial dan emosi.  . pendidik dapat mengetahui tahap perkembangan pelajar daripada segi fizikal. Guru akan lebih prihatin kepada murid yang mempunyai masalah dalam pembelajarannya dan akan lebih sabar membimbing mereka. Melalui kajian pertumbuhan dan perkembangan manusia.kognitif.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful