IMPLIKASI PSIKOLOGI PENDIDIKAN KEPADA GURU

Herdawatie Nordin Razipah Yasat Siti Maysara Musanif

KEPENTINGAN PSIKOLOGI KEPADA GURU  Memberikan ilmu pengetahuan tentang teori dan prinsip psikologi kepada guru. Memberikan guru kefahaman tentang naluri dan keperluan murid. Membekalkan ilmu pengetahuan tentang tingkah laku murid dan cara menangani masalah yang timbul berkaitan dengannya.    . Menyedarkan guru terhadap perbezaan individu / muridmuridnya.

Membantu guru merancang objektif dan matlamat pembelajaran yang sesuai dengan pelajarnya. Dapat memperbaiki kualiti dan hasil dalam proses pendidikan. kemahiran dan sikap mengajar yang berguna dalam aktiviti pendidikan. Psikologi membekalkan guru dengan ilmu pengetahuan.    . Dapat membantu guru merancang peneguhan yang sesuai untuk mengawal tingkah laku dan memotivasikan pelajar.

Minat dan bakat murid dapat dikesan.• Guru cenderung mempunyai sifat Empati (daya menyelami dan memahami perasaan atau emosi orang lain). Membantu guru bimbingan memahami masalah peribadi serta masalah pembelajaran murid-murid. • • • . Meningkatkan kualiti pendekatan dan teknik P&P guru di kelas.

  .IMPLIKASI PSIKOLOGI PENDIDIKAN DALAM BILIK DARJAH  Memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Berfaedah kepada pendidik untuk membolehkan mereka memahami tingkah laku pelajar. Guru dapat menjalankan penyelidikan berkaitan isu-isu bidang pendidikan.

kognitif. sosial dan emosi. pendidik dapat mengetahui tahap perkembangan pelajar daripada segi fizikal.  . Melalui kajian pertumbuhan dan perkembangan manusia. Guru akan lebih prihatin kepada murid yang mempunyai masalah dalam pembelajarannya dan akan lebih sabar membimbing mereka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful