LAPORAN PROGRAM PENINGKATAN KECEMERLANGAN PMR PANITIA BAHASA MELAYU 2012 PROGRAM TARIKH MASA TEMPAT PENGLIBATAN GURU

OBJEKTIF
Program Mentor-mentee Selasa dan Khamis 1.00-2.00 petang Di Kelas 4 Delta • Pn. Zunarnie Binti Zulkifli

LAPORAN AKTIVITI

REFLEKSI

MASALAH PENAMBAHBAIKAN Disediakanoleh : ………………………………. (PN ZUNARNIE BINTI ZULKIFLI)

1. Melatih murid menulis bahagian novel dengan ayat yang lengkap. 2. Mengukuhkan kefahaman murid dalam aspek tatabahasa. 3. Menguasai teknik menghuraikan isi karangan. • Program ini dilaksanakan untuk pelajar yang sederhana dan harlus iaitu terdiri daripada pelajar 3 Beta dan 3 Gamma. Program ini dibahagikan kepada 2 kumpulan. • Kumpulan sederhana 6 orang dari kelas 3 Beta. Kumpulan harlus 3 orang dari kelas 3 Gamma. • Diadakan mengikut jadual (Selasa dan Khamis) • Pelajar diberikan soalan karangan, tatabahasa dan novel. • Pelajar dilatih menjawab dengan menggunakan teknik yang betul. • Pelajar yang hadir memberikan fokus dan respons yang baik terhadap pengajaran dan pembelajaran. • Pelajar yang hadir memberikan kerjasama semasa program tersebut berlangsung. • Secara keseluruhannya, pelajar dapat mengenalpasti kesalahan yang dilakukan semasa perbincangan soalan. • Beberapa pelajar tidak dapat menyiapkan latihan tatabahasa pada masa yang telah ditetapkan. • Menunjukkan contoh esei pelajar terbaik PMR.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.