BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 5 & 6 BLOK E14, KOMPLEKS E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN

PERSEKUTUAN 62502 PUTRAJAYA

UNIT SISTEM KOMPUTER DAN RANGKAIAN JABATAN ICT KOLEJ VOKASIONAL BALIK PULAU

KERTAS PENERANGAN
NAMA PROGRAM / PROGRAM TITLE TAHAP / LEVEL NO DAN TAJUK MODUL/MODULE NO AND TITLE
NO. DAN PERNYATAAN KOMPETENSI / COMPETENCY NO. AND STATEMENT SISTEM KOMPUTER DAN RANGKAIAN 1 SEMESTER 1

ICS 103: INTRODUCTION TO NETWORKING CP 01 : Introduction to network media and communications CP 02 : Define network data storage CP 03 : Define network operating systems CP 04 : Identify the usage of network tools      Understanding network media and hardware Define network communications method Define network data delivery Define network operating systems Identify the usage of network tools

OBJEKTIF PENCAPAIAN AKHIRAN / TERMINAL PERFORMANCE OBJECTIVE NO KOD / CODE NO NAMA PELAJAR / STUDENTS’ NAME NO KAD PENGENALAN / NIRC NUM. TARIKH / DATE
NO. DAN PERNYATAAN KOMPETENSI / COMPETENCY NO. AND STATEMENT NO DAN TAJUK TUGAS /TASK(S) NO AND TASK STATEMENT

ICS 103 /IS(1/4)

Muka :

1

Drp :

7

………………………………………………………………………. ……………………………………… ………………………………………
CP 01: Introduction to network media and communications

1.2 Define Network Communications

Muka :

1

Drp :

7

ruangan. rangkaian dalaman kampus. Ianya berbeza dengan rangkaian dalaman peribadi (Personal Area Network). daerah dan negara).No. dan menyediakan up perkhidmatan-link ke rangkaian luas (atau WAN) dan Internet. rangkaian dalaman setempat (LAN). Muka : 2 daripada : 7 Local Area Network (LAN) adalah jaringan komputer yang menghubungkan komputer dan peralatan di kawasan-kawasan geografi terhad seperti rumah. makmal komputer atau bangunan pejabat. MAN dan WAN? Dari sudut definisi. rangkaian hubungan komunikasi yang melintasi sempadan bandar. Wide Area Network (WAN) adalah rangkaian komputer yang merangkumi kawasan yang luas (contohnya. Kod : ICS 103 /IS(1/4) Apakah Perbezaan di antara LAN. Kesimpulan perbezaan : . seperti link fiber-optik. kampus atau kawasan metropolitan tertentu. Sebuah MAN biasanya interkoneksi sejumlah rangkaian kawasan tempatan (LAN) menggunakan teknologi backbone berkapasiti tinggi. atau rangkaian kawasan metropolitan (MAN) yang biasanya terbatas pada bangunan. Metropolitan Area Network (MAN) adalah jaringan komputer yang biasanya merangkumi sebuah bandar atau kampus besar. sekolah.

Ia merupakan sebuah komputer yang berkuasa tinggi dengan jumlah RAM dan ruang storan yang besar termasuklah kad antara muka. 3. NIC ) Hub Kabel Repeater Bridges Router Gateways Cabling 1. 9. Fail Pelayan ( Client ) Fail pelayan merupakan tunggak utama kebanyakkan rangkaian. periferal. Di antara komponen-komponen yang diperlukan sebagai perkakasan rangkaian ialah: 1. Fail Pelayan (Client) Stesen Kerja (Work Station) Kad Antara Muka Rangkaian (Network Interface Card . 7. Tugas-tugas ini memerlukan sebuah komputer yang menyimpan banyak maklumat dan berkongsi di dalam masa yang singkat. 6. 2. 8. Satu RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) untuk menyimpan data selepas penggunakan disket 4. 10. 5. Contohnya. Cakera keras yang cepat dengan storan sekurang-kurangnya 4 Gigabait 3. kad antaramuka (interface card) dan beberapa peralatan bagi menjalankan pemprosesan data dan komunikasi di dalam rangkaian. Mempunyai megahertz atau pemprosesan mikro (Pentium. menerima fail data dari satu stesen kerja yang lain dan menyimpan mesej e-mel pada masa yang masa. Kad antara muka yang pantas 7. Power PC) 2. 4. Sekurang-kurangnya 32 MB RAM . satu permintaan dari satu stesen kerja yang meminta program pemprosesan maklumat. Satu unit fail sandaran 5. Sistem Pengoperasian Rangkaian bertapak di dalam komputer bersama-sama perisian aplikasi dan fail data yang boleh dikongsi. Fail pelayan mengawal komunikasi maklumat di antara nod di dalam rangkaian.No. Beberapa slot perluasan 6. Kod : ICS 103 /IS(1/4) Perkakasan / Peranti untuk Rangkaian : Muka : 3 daripada : 7 Perkakasan rangkaian merangkumi semua komputer. Fail pelayan seharusnya mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1.

Hub    Berperanan untuk menghubungkan setiap komputer di dalam LAN.  Ketika penghantaran maklumat di antara dua buah komputer dilakukan. Satu stesen kerja yang tipikal merupakan sebuah komputer yang dilengkapi dengan kad antara muka rangkaian (Network Interface Card). Dalam memainkan peranan sebagai perantara dalam penghantaran maklumat.No. 32 port untuk menyambungkan komputer-komputer atau alat-alat lain di dalam rangkaian. perisian rangkaian dan kabel-kabel yang tertentu.  Kad antaramuka rangkaian mempunyai 3 kelajuan duplex penuh iaitu 10MB. Kod : ICS 103 /IS(1/4) Muka : 4 daripada : 7 2. 12. Kabel    Talian sambungan di antara setiap peranti di dalam rangkaian merupakan kabel. 100MB dan 10/100MB. Hub mempunyai 3 kelajuan duplex penuh iaitu 10MB. maklumat yang akan dihantar akan melalui proses pengendalian. 5. 4. Spesifikasi kabel yang berbeza mempunyai kelajuan penghantaran yang berlainan. Kad Antara Muka Rangkaian / Network Interface Card (NIC)  Kad rangkaian dipasang ke dalam setiap komputer. Hampir semua komputer berupaya berfungsi sebagai stesen kerja 3. Hub selalunya mengandungi 8. . Stesen Kerja (Work Station) Kesemua komputer yang dirangkaikan dengan fail pelayan dikenali sebagai stesen kerja. Stesen kerja tidak semestinya mempunyai storan cakera liut atau storan cakera keras kerana fail akan disimpan di dalam fail pelayan.  Kad rangkaian bertanggungjawab melakukan proses ini. 100MB dan 10/100MB.

 . Concentrator memberi tenaga kepada semua isyarat yang melaluinya dan membenarkan had jumlah panjang kabel pada rangkaian melebihi 100 meter. sebuah jambatan merupakan jalan penyelesaian. Namun begitu.No.Kebanyak jambatan berupaya mengawal rangkaian dan secara automatik mengumpul alamat semua komputer yang terdapat pada kedua-dua belah rangkaian.Ia digunakan apabila jumlah panjang kabel rangkaian melampaui had standard bagi jenis kabel yang digunakan. Konfigurasi yang paling lazim ialah penyambungan setiap stesen kerja melalui kabel pasang berpintal kepada concentrator port pelbagai aktif. Sebuah pengulang merupakan satu peranti mengecam isyarat apabila ia melintasinya. Jambatan turut berupaya untuk memeriksa setiap pesanan dan jika perlu menyiarkannya pada rangkaian yang di sebelah. Repeater (Pengulang)  Adalah sebuah alat yang menerima isyarat daripada media penghantaran. Pengulang melakukan ini melalui percikan elektrik pada isyarat yang diterima dan menyaiakannya semula. Ini dapat mempertingkatkan mutu perkhidmatan pada rangkaian itu. menguatkan semula isyarat tersebut dan menghantar semula isyarat berkenaan ke destinasinya.   Jika sistem perkabelan cara lama hendak disambungkan dengan sistem rangkaian terkini. Pengulang boleh jadi sebuah peranti asing atau disatukan dengan concentrator. Satu contoh penggunaan pengulang baik ialah pada LAN yang menggunakan Topologi Bintang melalui kabel tidak berlapik pasangan berpintal. Jambatan turut boleh digunakan untuk menghubungkan kabel yang pelbagai jenis atau topologi fizikal.  Apabila sesuatu isyarat bergerak di dalam satu rangkaian. Walau bagaimana pun. ia menjadi semakin kurang bertenaga. Kod : ICS 103 /IS(1/4) Muka : 5 daripada : 7 6.   7. Jambatan menguruskan lalu lintas bagi mengekalkan persembahan optima dari keduadua bahagaian rangkaian itu. Had panjang yang dibenarkan ialah 100 meter. protokol yang sama hendaklah digunakan. Satu jambatan bertugas mengawal laluan informasi dari kedua-dua belah bahagian rangkaian supaya ia dapat menghantar informasi yang diterima ke lokasi yang diminta. maklumat yang tidak berkaitan tidak akan disiarkan. Bridges (Jambatan)  Sebuah jambatan atau penghubung berfungsi membenarkan satu rangkaian yang besar dibahagikan menjadi dua buah rangkaian yang kecil.

Infrared 3. Kod : ICS 103 /IS(1/4) Muka : 6 daripada : 7 8. Terdapat 2 jenis medium iaitu: a. Bound media b. Radio frequency 2. Microwave . Fibre optic cable Unbound media 1. Router  Sebuah router berfunsi sebagai penterjemah informasi dari satu rangkaian ke satu rangkaian yang lain.No. router merupakan jalan penyelesaiannya. berpandukan pada alamat dan asal. Jika terdapat rangkaian LAN di sekolah yang hendak disambungkan dengan Internet. Router juga turut tahu jalan mana yang sibuk dan mengarahkan data melalui jalan pintas sehingga laluan kembali normal. Mengarahkan mesej di antara dua protokol 3. Mengarahkan mesej merentasi kabel fiber optik. Router berupaya untuk: 1. Ia juga turut menyediakan jalan pintas yang paling baik untuk menghantar data ke Internet. Twisted pair cable a. Di dalam hal ini. jambatan dan router yang lain yang terdapat di dalam rangkaian. 10. Coaxial cable 2. Unbound media Bound media 1. Mengarahkan isyarat trafik dengan berkesan 2. Ia juga boleh mengarahkan lalu lintas bagi mengelakkan perlanggaran dan turut bijak mengetahui pelusuk jalan dan jalan pintas.  Kegunaanya adalah untuk menyambungkan rangkaian yang menggunakan protokol yang berbeza. router menjadi penterjemah di antara maklumat di dalam LAN dan Internet. Gateways  Adalah kombinasi perkakasan dan perisian.  Ia boleh disamakan dengan jambatan yang bijak. router mengetahui alamat semua komputer. koaksial dan kabel pasangan berpintal    9. Kabel  Medium ialah laluan transmisi yang dilalui oleh data daripada satu komputer ke komputer yang lain. Mengarahkan mesej di antara rangkaian bas bintang dan bintang cecincin 4. Shielded twisted pair (STP) 3. Walaupun jambatan mengetahui alamat semua komputer di dalam rangkaian. Unshielded twisted pair (UTP) b. Router memilih jalan yang paling sesuai untuk menghantar pesanan.

Bil 1 MAN Muka : 7 daripada : 7 WAN 2 2. b. ……………………………………………………………………………. Berikan 2 lagi perkakasan / peranti yang perlu ada untuk membangunkan suatu rangkaian selain daripada yang diberikan di dalam notas diatas. Berikan dua perbezaan diantara MAN dan WAN. a.No. . Kod : ICS 103 /IS(1/4) Soalan 1. …………………………………………………………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful