BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 5 & 6 BLOK E14, KOMPLEKS E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN

PERSEKUTUAN 62502 PUTRAJAYA

UNIT SISTEM KOMPUTER DAN RANGKAIAN JABATAN ICT KOLEJ VOKASIONAL BALIK PULAU

KERTAS PENERANGAN
NAMA PROGRAM / PROGRAM TITLE TAHAP / LEVEL NO DAN TAJUK MODUL/MODULE NO AND TITLE
NO. DAN PERNYATAAN KOMPETENSI / COMPETENCY NO. AND STATEMENT SISTEM KOMPUTER DAN RANGKAIAN 1 SEMESTER 1

ICS 103: INTRODUCTION TO NETWORKING CP 01 : Introduction to network media and communications CP 02 : Define network data storage CP 03 : Define network operating systems CP 04 : Identify the usage of network tools      Understanding network media and hardware Define network communications method Define network data delivery Define network operating systems Identify the usage of network tools

OBJEKTIF PENCAPAIAN AKHIRAN / TERMINAL PERFORMANCE OBJECTIVE NO KOD / CODE NO NAMA PELAJAR / STUDENTS’ NAME NO KAD PENGENALAN / NIRC NUM. TARIKH / DATE
NO. DAN PERNYATAAN KOMPETENSI / COMPETENCY NO. AND STATEMENT NO DAN TAJUK TUGAS /TASK(S) NO AND TASK STATEMENT

ICS 103 /IS(1/4)

Muka :

1

Drp :

7

………………………………………………………………………. ……………………………………… ………………………………………
CP 01: Introduction to network media and communications

1.2 Define Network Communications

Muka :

1

Drp :

7

rangkaian dalaman kampus. Wide Area Network (WAN) adalah rangkaian komputer yang merangkumi kawasan yang luas (contohnya. dan menyediakan up perkhidmatan-link ke rangkaian luas (atau WAN) dan Internet. MAN dan WAN? Dari sudut definisi. rangkaian hubungan komunikasi yang melintasi sempadan bandar. Muka : 2 daripada : 7 Local Area Network (LAN) adalah jaringan komputer yang menghubungkan komputer dan peralatan di kawasan-kawasan geografi terhad seperti rumah. Ianya berbeza dengan rangkaian dalaman peribadi (Personal Area Network). makmal komputer atau bangunan pejabat. Sebuah MAN biasanya interkoneksi sejumlah rangkaian kawasan tempatan (LAN) menggunakan teknologi backbone berkapasiti tinggi. Metropolitan Area Network (MAN) adalah jaringan komputer yang biasanya merangkumi sebuah bandar atau kampus besar. sekolah. Kesimpulan perbezaan : . daerah dan negara). atau rangkaian kawasan metropolitan (MAN) yang biasanya terbatas pada bangunan. rangkaian dalaman setempat (LAN).No. kampus atau kawasan metropolitan tertentu. Kod : ICS 103 /IS(1/4) Apakah Perbezaan di antara LAN. ruangan. seperti link fiber-optik.

Ia merupakan sebuah komputer yang berkuasa tinggi dengan jumlah RAM dan ruang storan yang besar termasuklah kad antara muka. Fail pelayan mengawal komunikasi maklumat di antara nod di dalam rangkaian. Satu RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) untuk menyimpan data selepas penggunakan disket 4. periferal. 2. 5. Contohnya. kad antaramuka (interface card) dan beberapa peralatan bagi menjalankan pemprosesan data dan komunikasi di dalam rangkaian. Fail Pelayan ( Client ) Fail pelayan merupakan tunggak utama kebanyakkan rangkaian. NIC ) Hub Kabel Repeater Bridges Router Gateways Cabling 1. 3. 8. satu permintaan dari satu stesen kerja yang meminta program pemprosesan maklumat. Beberapa slot perluasan 6. 4. 6. Sistem Pengoperasian Rangkaian bertapak di dalam komputer bersama-sama perisian aplikasi dan fail data yang boleh dikongsi. Tugas-tugas ini memerlukan sebuah komputer yang menyimpan banyak maklumat dan berkongsi di dalam masa yang singkat. Fail pelayan seharusnya mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. Mempunyai megahertz atau pemprosesan mikro (Pentium. Sekurang-kurangnya 32 MB RAM . Kod : ICS 103 /IS(1/4) Perkakasan / Peranti untuk Rangkaian : Muka : 3 daripada : 7 Perkakasan rangkaian merangkumi semua komputer. Cakera keras yang cepat dengan storan sekurang-kurangnya 4 Gigabait 3. 10. menerima fail data dari satu stesen kerja yang lain dan menyimpan mesej e-mel pada masa yang masa. Kad antara muka yang pantas 7. 9. Fail Pelayan (Client) Stesen Kerja (Work Station) Kad Antara Muka Rangkaian (Network Interface Card . 7. Satu unit fail sandaran 5. Power PC) 2.No. Di antara komponen-komponen yang diperlukan sebagai perkakasan rangkaian ialah: 1.

maklumat yang akan dihantar akan melalui proses pengendalian. Hampir semua komputer berupaya berfungsi sebagai stesen kerja 3. Kod : ICS 103 /IS(1/4) Muka : 4 daripada : 7 2. Dalam memainkan peranan sebagai perantara dalam penghantaran maklumat. 4.  Ketika penghantaran maklumat di antara dua buah komputer dilakukan.  Kad antaramuka rangkaian mempunyai 3 kelajuan duplex penuh iaitu 10MB. Kad Antara Muka Rangkaian / Network Interface Card (NIC)  Kad rangkaian dipasang ke dalam setiap komputer.  Kad rangkaian bertanggungjawab melakukan proses ini. . Hub    Berperanan untuk menghubungkan setiap komputer di dalam LAN. Spesifikasi kabel yang berbeza mempunyai kelajuan penghantaran yang berlainan. 100MB dan 10/100MB. 32 port untuk menyambungkan komputer-komputer atau alat-alat lain di dalam rangkaian.No. 12. perisian rangkaian dan kabel-kabel yang tertentu. Hub selalunya mengandungi 8. Satu stesen kerja yang tipikal merupakan sebuah komputer yang dilengkapi dengan kad antara muka rangkaian (Network Interface Card). Stesen kerja tidak semestinya mempunyai storan cakera liut atau storan cakera keras kerana fail akan disimpan di dalam fail pelayan. Hub mempunyai 3 kelajuan duplex penuh iaitu 10MB. 100MB dan 10/100MB. Stesen Kerja (Work Station) Kesemua komputer yang dirangkaikan dengan fail pelayan dikenali sebagai stesen kerja. 5. Kabel    Talian sambungan di antara setiap peranti di dalam rangkaian merupakan kabel.

Had panjang yang dibenarkan ialah 100 meter. Pengulang melakukan ini melalui percikan elektrik pada isyarat yang diterima dan menyaiakannya semula. Satu contoh penggunaan pengulang baik ialah pada LAN yang menggunakan Topologi Bintang melalui kabel tidak berlapik pasangan berpintal. maklumat yang tidak berkaitan tidak akan disiarkan. Concentrator memberi tenaga kepada semua isyarat yang melaluinya dan membenarkan had jumlah panjang kabel pada rangkaian melebihi 100 meter. Jambatan turut boleh digunakan untuk menghubungkan kabel yang pelbagai jenis atau topologi fizikal. Bridges (Jambatan)  Sebuah jambatan atau penghubung berfungsi membenarkan satu rangkaian yang besar dibahagikan menjadi dua buah rangkaian yang kecil. menguatkan semula isyarat tersebut dan menghantar semula isyarat berkenaan ke destinasinya.Ia digunakan apabila jumlah panjang kabel rangkaian melampaui had standard bagi jenis kabel yang digunakan. Namun begitu. Kod : ICS 103 /IS(1/4) Muka : 5 daripada : 7 6.Kebanyak jambatan berupaya mengawal rangkaian dan secara automatik mengumpul alamat semua komputer yang terdapat pada kedua-dua belah rangkaian.No.  Apabila sesuatu isyarat bergerak di dalam satu rangkaian. Jambatan menguruskan lalu lintas bagi mengekalkan persembahan optima dari keduadua bahagaian rangkaian itu. Konfigurasi yang paling lazim ialah penyambungan setiap stesen kerja melalui kabel pasang berpintal kepada concentrator port pelbagai aktif. ia menjadi semakin kurang bertenaga. Pengulang boleh jadi sebuah peranti asing atau disatukan dengan concentrator. Jambatan turut berupaya untuk memeriksa setiap pesanan dan jika perlu menyiarkannya pada rangkaian yang di sebelah.  . Walau bagaimana pun.   Jika sistem perkabelan cara lama hendak disambungkan dengan sistem rangkaian terkini. Satu jambatan bertugas mengawal laluan informasi dari kedua-dua belah bahagian rangkaian supaya ia dapat menghantar informasi yang diterima ke lokasi yang diminta. Ini dapat mempertingkatkan mutu perkhidmatan pada rangkaian itu. sebuah jambatan merupakan jalan penyelesaian.   7. Sebuah pengulang merupakan satu peranti mengecam isyarat apabila ia melintasinya. protokol yang sama hendaklah digunakan. Repeater (Pengulang)  Adalah sebuah alat yang menerima isyarat daripada media penghantaran.

Radio frequency 2. Gateways  Adalah kombinasi perkakasan dan perisian. router menjadi penterjemah di antara maklumat di dalam LAN dan Internet. Router berupaya untuk: 1. Router  Sebuah router berfunsi sebagai penterjemah informasi dari satu rangkaian ke satu rangkaian yang lain. Mengarahkan isyarat trafik dengan berkesan 2. Ia juga boleh mengarahkan lalu lintas bagi mengelakkan perlanggaran dan turut bijak mengetahui pelusuk jalan dan jalan pintas. Microwave . router merupakan jalan penyelesaiannya. Terdapat 2 jenis medium iaitu: a. Unshielded twisted pair (UTP) b. Shielded twisted pair (STP) 3. Mengarahkan mesej di antara dua protokol 3. Router juga turut tahu jalan mana yang sibuk dan mengarahkan data melalui jalan pintas sehingga laluan kembali normal. Router memilih jalan yang paling sesuai untuk menghantar pesanan. Mengarahkan mesej di antara rangkaian bas bintang dan bintang cecincin 4.  Ia boleh disamakan dengan jambatan yang bijak. Coaxial cable 2. Ia juga turut menyediakan jalan pintas yang paling baik untuk menghantar data ke Internet. Jika terdapat rangkaian LAN di sekolah yang hendak disambungkan dengan Internet. koaksial dan kabel pasangan berpintal    9. Unbound media Bound media 1. router mengetahui alamat semua komputer. Kod : ICS 103 /IS(1/4) Muka : 6 daripada : 7 8.No. Bound media b. Kabel  Medium ialah laluan transmisi yang dilalui oleh data daripada satu komputer ke komputer yang lain. jambatan dan router yang lain yang terdapat di dalam rangkaian. Mengarahkan mesej merentasi kabel fiber optik. Fibre optic cable Unbound media 1. Twisted pair cable a.  Kegunaanya adalah untuk menyambungkan rangkaian yang menggunakan protokol yang berbeza. Di dalam hal ini. Infrared 3. Walaupun jambatan mengetahui alamat semua komputer di dalam rangkaian. berpandukan pada alamat dan asal. 10.

a. Bil 1 MAN Muka : 7 daripada : 7 WAN 2 2. . ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….No. Berikan 2 lagi perkakasan / peranti yang perlu ada untuk membangunkan suatu rangkaian selain daripada yang diberikan di dalam notas diatas. Berikan dua perbezaan diantara MAN dan WAN. Kod : ICS 103 /IS(1/4) Soalan 1. b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful