BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 5 & 6 BLOK E14, KOMPLEKS E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN

PERSEKUTUAN 62502 PUTRAJAYA

UNIT SISTEM KOMPUTER DAN RANGKAIAN JABATAN ICT KOLEJ VOKASIONAL BALIK PULAU

KERTAS PENERANGAN
NAMA PROGRAM / PROGRAM TITLE TAHAP / LEVEL NO DAN TAJUK MODUL/MODULE NO AND TITLE
NO. DAN PERNYATAAN KOMPETENSI / COMPETENCY NO. AND STATEMENT SISTEM KOMPUTER DAN RANGKAIAN 1 SEMESTER 1

ICS 103: INTRODUCTION TO NETWORKING CP 01 : Introduction to network media and communications CP 02 : Define network data storage CP 03 : Define network operating systems CP 04 : Identify the usage of network tools      Understanding network media and hardware Define network communications method Define network data delivery Define network operating systems Identify the usage of network tools

OBJEKTIF PENCAPAIAN AKHIRAN / TERMINAL PERFORMANCE OBJECTIVE NO KOD / CODE NO NAMA PELAJAR / STUDENTS’ NAME NO KAD PENGENALAN / NIRC NUM. TARIKH / DATE
NO. DAN PERNYATAAN KOMPETENSI / COMPETENCY NO. AND STATEMENT NO DAN TAJUK TUGAS /TASK(S) NO AND TASK STATEMENT

ICS 103 /IS(1/4)

Muka :

1

Drp :

7

………………………………………………………………………. ……………………………………… ………………………………………
CP 01: Introduction to network media and communications

1.2 Define Network Communications

Muka :

1

Drp :

7

dan menyediakan up perkhidmatan-link ke rangkaian luas (atau WAN) dan Internet. atau rangkaian kawasan metropolitan (MAN) yang biasanya terbatas pada bangunan. rangkaian dalaman setempat (LAN). rangkaian hubungan komunikasi yang melintasi sempadan bandar. Wide Area Network (WAN) adalah rangkaian komputer yang merangkumi kawasan yang luas (contohnya. Muka : 2 daripada : 7 Local Area Network (LAN) adalah jaringan komputer yang menghubungkan komputer dan peralatan di kawasan-kawasan geografi terhad seperti rumah. Sebuah MAN biasanya interkoneksi sejumlah rangkaian kawasan tempatan (LAN) menggunakan teknologi backbone berkapasiti tinggi. rangkaian dalaman kampus. sekolah. seperti link fiber-optik. Ianya berbeza dengan rangkaian dalaman peribadi (Personal Area Network). kampus atau kawasan metropolitan tertentu. daerah dan negara). Kesimpulan perbezaan : . Metropolitan Area Network (MAN) adalah jaringan komputer yang biasanya merangkumi sebuah bandar atau kampus besar. MAN dan WAN? Dari sudut definisi. Kod : ICS 103 /IS(1/4) Apakah Perbezaan di antara LAN. makmal komputer atau bangunan pejabat. ruangan.No.

8. Fail Pelayan ( Client ) Fail pelayan merupakan tunggak utama kebanyakkan rangkaian. menerima fail data dari satu stesen kerja yang lain dan menyimpan mesej e-mel pada masa yang masa. Beberapa slot perluasan 6. Kad antara muka yang pantas 7.No. Sistem Pengoperasian Rangkaian bertapak di dalam komputer bersama-sama perisian aplikasi dan fail data yang boleh dikongsi. kad antaramuka (interface card) dan beberapa peralatan bagi menjalankan pemprosesan data dan komunikasi di dalam rangkaian. 10. periferal. 3. Kod : ICS 103 /IS(1/4) Perkakasan / Peranti untuk Rangkaian : Muka : 3 daripada : 7 Perkakasan rangkaian merangkumi semua komputer. Di antara komponen-komponen yang diperlukan sebagai perkakasan rangkaian ialah: 1. Satu unit fail sandaran 5. Fail pelayan seharusnya mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. satu permintaan dari satu stesen kerja yang meminta program pemprosesan maklumat. 2. Contohnya. Ia merupakan sebuah komputer yang berkuasa tinggi dengan jumlah RAM dan ruang storan yang besar termasuklah kad antara muka. NIC ) Hub Kabel Repeater Bridges Router Gateways Cabling 1. 7. 4. Cakera keras yang cepat dengan storan sekurang-kurangnya 4 Gigabait 3. Mempunyai megahertz atau pemprosesan mikro (Pentium. 9. Power PC) 2. 5. Fail pelayan mengawal komunikasi maklumat di antara nod di dalam rangkaian. Tugas-tugas ini memerlukan sebuah komputer yang menyimpan banyak maklumat dan berkongsi di dalam masa yang singkat. Fail Pelayan (Client) Stesen Kerja (Work Station) Kad Antara Muka Rangkaian (Network Interface Card . Sekurang-kurangnya 32 MB RAM . 6. Satu RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) untuk menyimpan data selepas penggunakan disket 4.

maklumat yang akan dihantar akan melalui proses pengendalian. Hampir semua komputer berupaya berfungsi sebagai stesen kerja 3. Stesen kerja tidak semestinya mempunyai storan cakera liut atau storan cakera keras kerana fail akan disimpan di dalam fail pelayan. . Kabel    Talian sambungan di antara setiap peranti di dalam rangkaian merupakan kabel. 100MB dan 10/100MB. 4. Hub selalunya mengandungi 8. 100MB dan 10/100MB. 5.  Kad rangkaian bertanggungjawab melakukan proses ini.  Kad antaramuka rangkaian mempunyai 3 kelajuan duplex penuh iaitu 10MB. perisian rangkaian dan kabel-kabel yang tertentu. Spesifikasi kabel yang berbeza mempunyai kelajuan penghantaran yang berlainan. Kod : ICS 103 /IS(1/4) Muka : 4 daripada : 7 2. 32 port untuk menyambungkan komputer-komputer atau alat-alat lain di dalam rangkaian. Stesen Kerja (Work Station) Kesemua komputer yang dirangkaikan dengan fail pelayan dikenali sebagai stesen kerja.  Ketika penghantaran maklumat di antara dua buah komputer dilakukan. Kad Antara Muka Rangkaian / Network Interface Card (NIC)  Kad rangkaian dipasang ke dalam setiap komputer. Satu stesen kerja yang tipikal merupakan sebuah komputer yang dilengkapi dengan kad antara muka rangkaian (Network Interface Card). Hub    Berperanan untuk menghubungkan setiap komputer di dalam LAN.No. Dalam memainkan peranan sebagai perantara dalam penghantaran maklumat. 12. Hub mempunyai 3 kelajuan duplex penuh iaitu 10MB.

ia menjadi semakin kurang bertenaga.Kebanyak jambatan berupaya mengawal rangkaian dan secara automatik mengumpul alamat semua komputer yang terdapat pada kedua-dua belah rangkaian. Kod : ICS 103 /IS(1/4) Muka : 5 daripada : 7 6. Konfigurasi yang paling lazim ialah penyambungan setiap stesen kerja melalui kabel pasang berpintal kepada concentrator port pelbagai aktif. Sebuah pengulang merupakan satu peranti mengecam isyarat apabila ia melintasinya.  Apabila sesuatu isyarat bergerak di dalam satu rangkaian. sebuah jambatan merupakan jalan penyelesaian. Pengulang boleh jadi sebuah peranti asing atau disatukan dengan concentrator. Concentrator memberi tenaga kepada semua isyarat yang melaluinya dan membenarkan had jumlah panjang kabel pada rangkaian melebihi 100 meter. Jambatan menguruskan lalu lintas bagi mengekalkan persembahan optima dari keduadua bahagaian rangkaian itu. Had panjang yang dibenarkan ialah 100 meter. Jambatan turut boleh digunakan untuk menghubungkan kabel yang pelbagai jenis atau topologi fizikal.  . Satu contoh penggunaan pengulang baik ialah pada LAN yang menggunakan Topologi Bintang melalui kabel tidak berlapik pasangan berpintal. protokol yang sama hendaklah digunakan. menguatkan semula isyarat tersebut dan menghantar semula isyarat berkenaan ke destinasinya. Jambatan turut berupaya untuk memeriksa setiap pesanan dan jika perlu menyiarkannya pada rangkaian yang di sebelah.Ia digunakan apabila jumlah panjang kabel rangkaian melampaui had standard bagi jenis kabel yang digunakan. Repeater (Pengulang)  Adalah sebuah alat yang menerima isyarat daripada media penghantaran. Ini dapat mempertingkatkan mutu perkhidmatan pada rangkaian itu. Bridges (Jambatan)  Sebuah jambatan atau penghubung berfungsi membenarkan satu rangkaian yang besar dibahagikan menjadi dua buah rangkaian yang kecil. Walau bagaimana pun. Namun begitu.   Jika sistem perkabelan cara lama hendak disambungkan dengan sistem rangkaian terkini. Pengulang melakukan ini melalui percikan elektrik pada isyarat yang diterima dan menyaiakannya semula. Satu jambatan bertugas mengawal laluan informasi dari kedua-dua belah bahagian rangkaian supaya ia dapat menghantar informasi yang diterima ke lokasi yang diminta.   7. maklumat yang tidak berkaitan tidak akan disiarkan.No.

Walaupun jambatan mengetahui alamat semua komputer di dalam rangkaian. Router memilih jalan yang paling sesuai untuk menghantar pesanan.  Ia boleh disamakan dengan jambatan yang bijak. Unshielded twisted pair (UTP) b. Ia juga boleh mengarahkan lalu lintas bagi mengelakkan perlanggaran dan turut bijak mengetahui pelusuk jalan dan jalan pintas. Terdapat 2 jenis medium iaitu: a.  Kegunaanya adalah untuk menyambungkan rangkaian yang menggunakan protokol yang berbeza. Mengarahkan mesej di antara rangkaian bas bintang dan bintang cecincin 4. 10. router merupakan jalan penyelesaiannya. Mengarahkan mesej di antara dua protokol 3.No. Coaxial cable 2. Router  Sebuah router berfunsi sebagai penterjemah informasi dari satu rangkaian ke satu rangkaian yang lain. Microwave . Di dalam hal ini. Kod : ICS 103 /IS(1/4) Muka : 6 daripada : 7 8. Router berupaya untuk: 1. Twisted pair cable a. Fibre optic cable Unbound media 1. Shielded twisted pair (STP) 3. jambatan dan router yang lain yang terdapat di dalam rangkaian. Bound media b. Ia juga turut menyediakan jalan pintas yang paling baik untuk menghantar data ke Internet. Unbound media Bound media 1. Kabel  Medium ialah laluan transmisi yang dilalui oleh data daripada satu komputer ke komputer yang lain. Router juga turut tahu jalan mana yang sibuk dan mengarahkan data melalui jalan pintas sehingga laluan kembali normal. router menjadi penterjemah di antara maklumat di dalam LAN dan Internet. Gateways  Adalah kombinasi perkakasan dan perisian. Jika terdapat rangkaian LAN di sekolah yang hendak disambungkan dengan Internet. koaksial dan kabel pasangan berpintal    9. Radio frequency 2. berpandukan pada alamat dan asal. Infrared 3. Mengarahkan mesej merentasi kabel fiber optik. Mengarahkan isyarat trafik dengan berkesan 2. router mengetahui alamat semua komputer.

Berikan 2 lagi perkakasan / peranti yang perlu ada untuk membangunkan suatu rangkaian selain daripada yang diberikan di dalam notas diatas. Bil 1 MAN Muka : 7 daripada : 7 WAN 2 2. .No. b. ……………………………………………………………………………. Kod : ICS 103 /IS(1/4) Soalan 1. a. ……………………………………………………………………………. Berikan dua perbezaan diantara MAN dan WAN.