BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 5 & 6 BLOK E14, KOMPLEKS E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN

PERSEKUTUAN 62502 PUTRAJAYA

UNIT SISTEM KOMPUTER DAN RANGKAIAN JABATAN ICT KOLEJ VOKASIONAL BALIK PULAU

KERTAS PENERANGAN
NAMA PROGRAM / PROGRAM TITLE TAHAP / LEVEL NO DAN TAJUK MODUL/MODULE NO AND TITLE
NO. DAN PERNYATAAN KOMPETENSI / COMPETENCY NO. AND STATEMENT SISTEM KOMPUTER DAN RANGKAIAN 1 SEMESTER 1

ICS 103: INTRODUCTION TO NETWORKING CP 01 : Introduction to network media and communications CP 02 : Define network data storage CP 03 : Define network operating systems CP 04 : Identify the usage of network tools      Understanding network media and hardware Define network communications method Define network data delivery Define network operating systems Identify the usage of network tools

OBJEKTIF PENCAPAIAN AKHIRAN / TERMINAL PERFORMANCE OBJECTIVE NO KOD / CODE NO NAMA PELAJAR / STUDENTS’ NAME NO KAD PENGENALAN / NIRC NUM. TARIKH / DATE
NO. DAN PERNYATAAN KOMPETENSI / COMPETENCY NO. AND STATEMENT NO DAN TAJUK TUGAS /TASK(S) NO AND TASK STATEMENT

ICS 103 /IS(1/4)

Muka :

1

Drp :

7

………………………………………………………………………. ……………………………………… ………………………………………
CP 01: Introduction to network media and communications

1.2 Define Network Communications

Muka :

1

Drp :

7

Metropolitan Area Network (MAN) adalah jaringan komputer yang biasanya merangkumi sebuah bandar atau kampus besar. Kesimpulan perbezaan : . daerah dan negara). Muka : 2 daripada : 7 Local Area Network (LAN) adalah jaringan komputer yang menghubungkan komputer dan peralatan di kawasan-kawasan geografi terhad seperti rumah. seperti link fiber-optik. sekolah. rangkaian dalaman setempat (LAN). kampus atau kawasan metropolitan tertentu. rangkaian dalaman kampus.No. atau rangkaian kawasan metropolitan (MAN) yang biasanya terbatas pada bangunan. Kod : ICS 103 /IS(1/4) Apakah Perbezaan di antara LAN. dan menyediakan up perkhidmatan-link ke rangkaian luas (atau WAN) dan Internet. makmal komputer atau bangunan pejabat. Sebuah MAN biasanya interkoneksi sejumlah rangkaian kawasan tempatan (LAN) menggunakan teknologi backbone berkapasiti tinggi. rangkaian hubungan komunikasi yang melintasi sempadan bandar. ruangan. MAN dan WAN? Dari sudut definisi. Ianya berbeza dengan rangkaian dalaman peribadi (Personal Area Network). Wide Area Network (WAN) adalah rangkaian komputer yang merangkumi kawasan yang luas (contohnya.

Sistem Pengoperasian Rangkaian bertapak di dalam komputer bersama-sama perisian aplikasi dan fail data yang boleh dikongsi. 2. Kod : ICS 103 /IS(1/4) Perkakasan / Peranti untuk Rangkaian : Muka : 3 daripada : 7 Perkakasan rangkaian merangkumi semua komputer. Sekurang-kurangnya 32 MB RAM . 6. menerima fail data dari satu stesen kerja yang lain dan menyimpan mesej e-mel pada masa yang masa. 9. 4. Kad antara muka yang pantas 7. Ia merupakan sebuah komputer yang berkuasa tinggi dengan jumlah RAM dan ruang storan yang besar termasuklah kad antara muka. Mempunyai megahertz atau pemprosesan mikro (Pentium. Fail Pelayan ( Client ) Fail pelayan merupakan tunggak utama kebanyakkan rangkaian. Beberapa slot perluasan 6. satu permintaan dari satu stesen kerja yang meminta program pemprosesan maklumat. Fail pelayan mengawal komunikasi maklumat di antara nod di dalam rangkaian. Tugas-tugas ini memerlukan sebuah komputer yang menyimpan banyak maklumat dan berkongsi di dalam masa yang singkat. Di antara komponen-komponen yang diperlukan sebagai perkakasan rangkaian ialah: 1. Cakera keras yang cepat dengan storan sekurang-kurangnya 4 Gigabait 3. 10. 7. Fail Pelayan (Client) Stesen Kerja (Work Station) Kad Antara Muka Rangkaian (Network Interface Card . 5. Contohnya. NIC ) Hub Kabel Repeater Bridges Router Gateways Cabling 1. 8. periferal. Power PC) 2. Fail pelayan seharusnya mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. 3.No. kad antaramuka (interface card) dan beberapa peralatan bagi menjalankan pemprosesan data dan komunikasi di dalam rangkaian. Satu unit fail sandaran 5. Satu RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) untuk menyimpan data selepas penggunakan disket 4.

Kabel    Talian sambungan di antara setiap peranti di dalam rangkaian merupakan kabel. 100MB dan 10/100MB. Dalam memainkan peranan sebagai perantara dalam penghantaran maklumat. perisian rangkaian dan kabel-kabel yang tertentu. maklumat yang akan dihantar akan melalui proses pengendalian. 12.  Kad antaramuka rangkaian mempunyai 3 kelajuan duplex penuh iaitu 10MB. 5. Kad Antara Muka Rangkaian / Network Interface Card (NIC)  Kad rangkaian dipasang ke dalam setiap komputer. Stesen Kerja (Work Station) Kesemua komputer yang dirangkaikan dengan fail pelayan dikenali sebagai stesen kerja.No. Hub selalunya mengandungi 8. Hampir semua komputer berupaya berfungsi sebagai stesen kerja 3. 4. Kod : ICS 103 /IS(1/4) Muka : 4 daripada : 7 2. . 32 port untuk menyambungkan komputer-komputer atau alat-alat lain di dalam rangkaian. Hub mempunyai 3 kelajuan duplex penuh iaitu 10MB. 100MB dan 10/100MB. Satu stesen kerja yang tipikal merupakan sebuah komputer yang dilengkapi dengan kad antara muka rangkaian (Network Interface Card). Hub    Berperanan untuk menghubungkan setiap komputer di dalam LAN. Spesifikasi kabel yang berbeza mempunyai kelajuan penghantaran yang berlainan.  Ketika penghantaran maklumat di antara dua buah komputer dilakukan. Stesen kerja tidak semestinya mempunyai storan cakera liut atau storan cakera keras kerana fail akan disimpan di dalam fail pelayan.  Kad rangkaian bertanggungjawab melakukan proses ini.

Pengulang melakukan ini melalui percikan elektrik pada isyarat yang diterima dan menyaiakannya semula. Satu contoh penggunaan pengulang baik ialah pada LAN yang menggunakan Topologi Bintang melalui kabel tidak berlapik pasangan berpintal. Pengulang boleh jadi sebuah peranti asing atau disatukan dengan concentrator. maklumat yang tidak berkaitan tidak akan disiarkan. Concentrator memberi tenaga kepada semua isyarat yang melaluinya dan membenarkan had jumlah panjang kabel pada rangkaian melebihi 100 meter. Jambatan turut boleh digunakan untuk menghubungkan kabel yang pelbagai jenis atau topologi fizikal. Ini dapat mempertingkatkan mutu perkhidmatan pada rangkaian itu.   7.No. Sebuah pengulang merupakan satu peranti mengecam isyarat apabila ia melintasinya. Konfigurasi yang paling lazim ialah penyambungan setiap stesen kerja melalui kabel pasang berpintal kepada concentrator port pelbagai aktif. Repeater (Pengulang)  Adalah sebuah alat yang menerima isyarat daripada media penghantaran. Namun begitu. menguatkan semula isyarat tersebut dan menghantar semula isyarat berkenaan ke destinasinya. Kod : ICS 103 /IS(1/4) Muka : 5 daripada : 7 6. Walau bagaimana pun.   Jika sistem perkabelan cara lama hendak disambungkan dengan sistem rangkaian terkini. ia menjadi semakin kurang bertenaga. Satu jambatan bertugas mengawal laluan informasi dari kedua-dua belah bahagian rangkaian supaya ia dapat menghantar informasi yang diterima ke lokasi yang diminta. Jambatan menguruskan lalu lintas bagi mengekalkan persembahan optima dari keduadua bahagaian rangkaian itu. Jambatan turut berupaya untuk memeriksa setiap pesanan dan jika perlu menyiarkannya pada rangkaian yang di sebelah. sebuah jambatan merupakan jalan penyelesaian. protokol yang sama hendaklah digunakan.Kebanyak jambatan berupaya mengawal rangkaian dan secara automatik mengumpul alamat semua komputer yang terdapat pada kedua-dua belah rangkaian. Bridges (Jambatan)  Sebuah jambatan atau penghubung berfungsi membenarkan satu rangkaian yang besar dibahagikan menjadi dua buah rangkaian yang kecil.  Apabila sesuatu isyarat bergerak di dalam satu rangkaian.  .Ia digunakan apabila jumlah panjang kabel rangkaian melampaui had standard bagi jenis kabel yang digunakan. Had panjang yang dibenarkan ialah 100 meter.

Ia juga boleh mengarahkan lalu lintas bagi mengelakkan perlanggaran dan turut bijak mengetahui pelusuk jalan dan jalan pintas. Infrared 3. Walaupun jambatan mengetahui alamat semua komputer di dalam rangkaian. Mengarahkan mesej di antara dua protokol 3.  Ia boleh disamakan dengan jambatan yang bijak. koaksial dan kabel pasangan berpintal    9. 10. router menjadi penterjemah di antara maklumat di dalam LAN dan Internet. router mengetahui alamat semua komputer. Twisted pair cable a.  Kegunaanya adalah untuk menyambungkan rangkaian yang menggunakan protokol yang berbeza. jambatan dan router yang lain yang terdapat di dalam rangkaian. berpandukan pada alamat dan asal. Terdapat 2 jenis medium iaitu: a. Router  Sebuah router berfunsi sebagai penterjemah informasi dari satu rangkaian ke satu rangkaian yang lain. Fibre optic cable Unbound media 1. Mengarahkan isyarat trafik dengan berkesan 2. Microwave . Unshielded twisted pair (UTP) b. Kabel  Medium ialah laluan transmisi yang dilalui oleh data daripada satu komputer ke komputer yang lain.No. Radio frequency 2. Kod : ICS 103 /IS(1/4) Muka : 6 daripada : 7 8. Router memilih jalan yang paling sesuai untuk menghantar pesanan. Mengarahkan mesej merentasi kabel fiber optik. Router berupaya untuk: 1. Ia juga turut menyediakan jalan pintas yang paling baik untuk menghantar data ke Internet. router merupakan jalan penyelesaiannya. Unbound media Bound media 1. Gateways  Adalah kombinasi perkakasan dan perisian. Jika terdapat rangkaian LAN di sekolah yang hendak disambungkan dengan Internet. Router juga turut tahu jalan mana yang sibuk dan mengarahkan data melalui jalan pintas sehingga laluan kembali normal. Shielded twisted pair (STP) 3. Coaxial cable 2. Bound media b. Di dalam hal ini. Mengarahkan mesej di antara rangkaian bas bintang dan bintang cecincin 4.

No. . Kod : ICS 103 /IS(1/4) Soalan 1. Bil 1 MAN Muka : 7 daripada : 7 WAN 2 2. ……………………………………………………………………………. a. ……………………………………………………………………………. b. Berikan dua perbezaan diantara MAN dan WAN. Berikan 2 lagi perkakasan / peranti yang perlu ada untuk membangunkan suatu rangkaian selain daripada yang diberikan di dalam notas diatas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful