BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 5 & 6 BLOK E14, KOMPLEKS E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN

PERSEKUTUAN 62502 PUTRAJAYA

UNIT SISTEM KOMPUTER DAN RANGKAIAN JABATAN ICT KOLEJ VOKASIONAL BALIK PULAU

KERTAS PENERANGAN
NAMA PROGRAM / PROGRAM TITLE TAHAP / LEVEL NO DAN TAJUK MODUL/MODULE NO AND TITLE
NO. DAN PERNYATAAN KOMPETENSI / COMPETENCY NO. AND STATEMENT SISTEM KOMPUTER DAN RANGKAIAN 1 SEMESTER 1

ICS 103: INTRODUCTION TO NETWORKING CP 01 : Introduction to network media and communications CP 02 : Define network data storage CP 03 : Define network operating systems CP 04 : Identify the usage of network tools      Understanding network media and hardware Define network communications method Define network data delivery Define network operating systems Identify the usage of network tools

OBJEKTIF PENCAPAIAN AKHIRAN / TERMINAL PERFORMANCE OBJECTIVE NO KOD / CODE NO NAMA PELAJAR / STUDENTS’ NAME NO KAD PENGENALAN / NIRC NUM. TARIKH / DATE
NO. DAN PERNYATAAN KOMPETENSI / COMPETENCY NO. AND STATEMENT NO DAN TAJUK TUGAS /TASK(S) NO AND TASK STATEMENT

ICS 103 /IS(1/4)

Muka :

1

Drp :

7

………………………………………………………………………. ……………………………………… ………………………………………
CP 01: Introduction to network media and communications

1.2 Define Network Communications

Muka :

1

Drp :

7

Ianya berbeza dengan rangkaian dalaman peribadi (Personal Area Network). rangkaian hubungan komunikasi yang melintasi sempadan bandar. dan menyediakan up perkhidmatan-link ke rangkaian luas (atau WAN) dan Internet. rangkaian dalaman kampus. makmal komputer atau bangunan pejabat. MAN dan WAN? Dari sudut definisi. daerah dan negara). Wide Area Network (WAN) adalah rangkaian komputer yang merangkumi kawasan yang luas (contohnya. Kod : ICS 103 /IS(1/4) Apakah Perbezaan di antara LAN. Metropolitan Area Network (MAN) adalah jaringan komputer yang biasanya merangkumi sebuah bandar atau kampus besar. kampus atau kawasan metropolitan tertentu. rangkaian dalaman setempat (LAN). seperti link fiber-optik. atau rangkaian kawasan metropolitan (MAN) yang biasanya terbatas pada bangunan.No. Muka : 2 daripada : 7 Local Area Network (LAN) adalah jaringan komputer yang menghubungkan komputer dan peralatan di kawasan-kawasan geografi terhad seperti rumah. sekolah. ruangan. Sebuah MAN biasanya interkoneksi sejumlah rangkaian kawasan tempatan (LAN) menggunakan teknologi backbone berkapasiti tinggi. Kesimpulan perbezaan : .

7. 10. 4.No. Contohnya. 5. Kad antara muka yang pantas 7. 2. 9. kad antaramuka (interface card) dan beberapa peralatan bagi menjalankan pemprosesan data dan komunikasi di dalam rangkaian. Fail pelayan seharusnya mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. Fail Pelayan (Client) Stesen Kerja (Work Station) Kad Antara Muka Rangkaian (Network Interface Card . Power PC) 2. Fail Pelayan ( Client ) Fail pelayan merupakan tunggak utama kebanyakkan rangkaian. satu permintaan dari satu stesen kerja yang meminta program pemprosesan maklumat. NIC ) Hub Kabel Repeater Bridges Router Gateways Cabling 1. Kod : ICS 103 /IS(1/4) Perkakasan / Peranti untuk Rangkaian : Muka : 3 daripada : 7 Perkakasan rangkaian merangkumi semua komputer. Mempunyai megahertz atau pemprosesan mikro (Pentium. menerima fail data dari satu stesen kerja yang lain dan menyimpan mesej e-mel pada masa yang masa. Satu unit fail sandaran 5. Tugas-tugas ini memerlukan sebuah komputer yang menyimpan banyak maklumat dan berkongsi di dalam masa yang singkat. Di antara komponen-komponen yang diperlukan sebagai perkakasan rangkaian ialah: 1. Fail pelayan mengawal komunikasi maklumat di antara nod di dalam rangkaian. Sistem Pengoperasian Rangkaian bertapak di dalam komputer bersama-sama perisian aplikasi dan fail data yang boleh dikongsi. periferal. 6. Beberapa slot perluasan 6. 3. 8. Sekurang-kurangnya 32 MB RAM . Ia merupakan sebuah komputer yang berkuasa tinggi dengan jumlah RAM dan ruang storan yang besar termasuklah kad antara muka. Cakera keras yang cepat dengan storan sekurang-kurangnya 4 Gigabait 3. Satu RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) untuk menyimpan data selepas penggunakan disket 4.

Dalam memainkan peranan sebagai perantara dalam penghantaran maklumat.  Kad rangkaian bertanggungjawab melakukan proses ini. Stesen Kerja (Work Station) Kesemua komputer yang dirangkaikan dengan fail pelayan dikenali sebagai stesen kerja.No. Kabel    Talian sambungan di antara setiap peranti di dalam rangkaian merupakan kabel. Stesen kerja tidak semestinya mempunyai storan cakera liut atau storan cakera keras kerana fail akan disimpan di dalam fail pelayan. 100MB dan 10/100MB. . maklumat yang akan dihantar akan melalui proses pengendalian. 4. Hub    Berperanan untuk menghubungkan setiap komputer di dalam LAN. 5. Hub selalunya mengandungi 8. Kad Antara Muka Rangkaian / Network Interface Card (NIC)  Kad rangkaian dipasang ke dalam setiap komputer. 12. Hub mempunyai 3 kelajuan duplex penuh iaitu 10MB. perisian rangkaian dan kabel-kabel yang tertentu. Spesifikasi kabel yang berbeza mempunyai kelajuan penghantaran yang berlainan. Kod : ICS 103 /IS(1/4) Muka : 4 daripada : 7 2. 100MB dan 10/100MB.  Kad antaramuka rangkaian mempunyai 3 kelajuan duplex penuh iaitu 10MB. 32 port untuk menyambungkan komputer-komputer atau alat-alat lain di dalam rangkaian. Satu stesen kerja yang tipikal merupakan sebuah komputer yang dilengkapi dengan kad antara muka rangkaian (Network Interface Card).  Ketika penghantaran maklumat di antara dua buah komputer dilakukan. Hampir semua komputer berupaya berfungsi sebagai stesen kerja 3.

Concentrator memberi tenaga kepada semua isyarat yang melaluinya dan membenarkan had jumlah panjang kabel pada rangkaian melebihi 100 meter.   Jika sistem perkabelan cara lama hendak disambungkan dengan sistem rangkaian terkini.  . Ini dapat mempertingkatkan mutu perkhidmatan pada rangkaian itu. Jambatan turut boleh digunakan untuk menghubungkan kabel yang pelbagai jenis atau topologi fizikal.   7.No.  Apabila sesuatu isyarat bergerak di dalam satu rangkaian. Bridges (Jambatan)  Sebuah jambatan atau penghubung berfungsi membenarkan satu rangkaian yang besar dibahagikan menjadi dua buah rangkaian yang kecil. Satu contoh penggunaan pengulang baik ialah pada LAN yang menggunakan Topologi Bintang melalui kabel tidak berlapik pasangan berpintal. Konfigurasi yang paling lazim ialah penyambungan setiap stesen kerja melalui kabel pasang berpintal kepada concentrator port pelbagai aktif. Jambatan turut berupaya untuk memeriksa setiap pesanan dan jika perlu menyiarkannya pada rangkaian yang di sebelah. Pengulang boleh jadi sebuah peranti asing atau disatukan dengan concentrator. Repeater (Pengulang)  Adalah sebuah alat yang menerima isyarat daripada media penghantaran. Satu jambatan bertugas mengawal laluan informasi dari kedua-dua belah bahagian rangkaian supaya ia dapat menghantar informasi yang diterima ke lokasi yang diminta. Had panjang yang dibenarkan ialah 100 meter. Namun begitu. Walau bagaimana pun.Kebanyak jambatan berupaya mengawal rangkaian dan secara automatik mengumpul alamat semua komputer yang terdapat pada kedua-dua belah rangkaian. Sebuah pengulang merupakan satu peranti mengecam isyarat apabila ia melintasinya. Jambatan menguruskan lalu lintas bagi mengekalkan persembahan optima dari keduadua bahagaian rangkaian itu. Kod : ICS 103 /IS(1/4) Muka : 5 daripada : 7 6. protokol yang sama hendaklah digunakan. maklumat yang tidak berkaitan tidak akan disiarkan.Ia digunakan apabila jumlah panjang kabel rangkaian melampaui had standard bagi jenis kabel yang digunakan. sebuah jambatan merupakan jalan penyelesaian. ia menjadi semakin kurang bertenaga. menguatkan semula isyarat tersebut dan menghantar semula isyarat berkenaan ke destinasinya. Pengulang melakukan ini melalui percikan elektrik pada isyarat yang diterima dan menyaiakannya semula.

Shielded twisted pair (STP) 3. jambatan dan router yang lain yang terdapat di dalam rangkaian. Ia juga boleh mengarahkan lalu lintas bagi mengelakkan perlanggaran dan turut bijak mengetahui pelusuk jalan dan jalan pintas. Walaupun jambatan mengetahui alamat semua komputer di dalam rangkaian. Mengarahkan mesej di antara dua protokol 3. router mengetahui alamat semua komputer. Microwave . Unbound media Bound media 1. 10. Twisted pair cable a. Gateways  Adalah kombinasi perkakasan dan perisian. Mengarahkan mesej merentasi kabel fiber optik. Router juga turut tahu jalan mana yang sibuk dan mengarahkan data melalui jalan pintas sehingga laluan kembali normal. router merupakan jalan penyelesaiannya. Di dalam hal ini. Jika terdapat rangkaian LAN di sekolah yang hendak disambungkan dengan Internet. Radio frequency 2. Infrared 3. Kabel  Medium ialah laluan transmisi yang dilalui oleh data daripada satu komputer ke komputer yang lain. Unshielded twisted pair (UTP) b. Router memilih jalan yang paling sesuai untuk menghantar pesanan. Terdapat 2 jenis medium iaitu: a.  Kegunaanya adalah untuk menyambungkan rangkaian yang menggunakan protokol yang berbeza. berpandukan pada alamat dan asal. Fibre optic cable Unbound media 1. koaksial dan kabel pasangan berpintal    9. Kod : ICS 103 /IS(1/4) Muka : 6 daripada : 7 8. Mengarahkan isyarat trafik dengan berkesan 2. Mengarahkan mesej di antara rangkaian bas bintang dan bintang cecincin 4.  Ia boleh disamakan dengan jambatan yang bijak. Ia juga turut menyediakan jalan pintas yang paling baik untuk menghantar data ke Internet. Coaxial cable 2. Router  Sebuah router berfunsi sebagai penterjemah informasi dari satu rangkaian ke satu rangkaian yang lain. Bound media b. router menjadi penterjemah di antara maklumat di dalam LAN dan Internet. Router berupaya untuk: 1.No.

Bil 1 MAN Muka : 7 daripada : 7 WAN 2 2. ……………………………………………………………………………. . a.No. b. ……………………………………………………………………………. Berikan dua perbezaan diantara MAN dan WAN. Kod : ICS 103 /IS(1/4) Soalan 1. Berikan 2 lagi perkakasan / peranti yang perlu ada untuk membangunkan suatu rangkaian selain daripada yang diberikan di dalam notas diatas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful