• Mengikut beliau, setiap peringkat akan menimbul tingkah laku positif dan negatif yang membawa masalah psikologikal

kerana konflik emosinya.

• Teori Psikososial Erikson mempunyai 5 prinsip utama : • Setiap individu mempunyai keperluan asas yang sama • Pekembangan individu bergantung kepada tindakbalas individu terhadap keperluan-keperluan asasnya • Perkembangan individu mengikut tahap-tahap tertentu • Setiap tahap mempunyai konflik dan konflik ini mesti diatasi supaya individu dapat berfungsi dengan baik • Kegagalan mengatasi konflik pada seuatu tahap akan menjejaskan perkembangan tahap berikutnya

• Ketidakpercayaan akan membentuk tingkah laku negatif. Membina rasa ketidakkepercayaan jika keperluannya tidak dapat dipenuhi. .• • • • Ciri-ciri perkembangan emosi: Rasa kepercayaan dibina pada tahun pertama Membina rasa kepercayaan secara peringkat.

• Keinginan memiliki kuasa dan membuat sesuatu dengan usaha sendiri • Berasa malu jika tidak diberi kuasa • Malu di depan orang • Berasa takut melakukan kesalahan .

• • • • • Belajar cepat Bergerak cepat Peka terhadap Yang betul dan yang salah Berasa serba salah jika diketawa Membina sikap negatif jika merasa serba salah .

.• Keinginan menguasai sesuatu dan berjaya • Menguasai kemahiran asas fizikal dan sosial • Memerlukan peneguhan positif dan penghargaan terhadap tugas yang disempurnakan • Merasa kompleks rendah diri jika dikritik.

2003). Bowlby mendapati hubungan antara bayi dengan penjaga mempunyai tarikan semulajadi. mengaplikasikan idea hubungan antara bayi dengan penjaga.PERLEKATAN ‘ATTACHMENT’ Perlekatan merupakan satu hubungan yang rapat dan mesra dengan orang-orang istimewa dalam kehidupan kita. . John Bowlby(Berk.

i. gapaian. Perlekatan mempunyai empat fasa. Fasa I (dari lahir hingga enam minggu)  Bayi membina hubungan dengan senyuman. .Terdapat implikasi yang jelas daripada hubungan ini terhadap perasaan selamat dan kepercayaan seseorang kanak-kanak. tangisan atau renungan kepada individu yang menjaga atau yang berada dekat dengannya.

. oleh itu mereka tidak kisah sekiranya ditinggalkan dengan orang yang tidak dikenali. Bayi masih tidak protes apabila dipisahkan daripada penjaga. ii.Perlekatan masih belum terbentuk. Fasa II (6 minggu hingga 6-8 bulan) Mula memberi tindakbalas yang berbeza terhadap penjaga berbanding dengan orang yang tidak dikenali.

Keresahan ini bergantung pada keadaan.iii. tabiat dan tingkahlaku orang di sekeliling. Fasa III (6-8 bulan hingga 18 bulan-2 tahun) Bayi menunjukkan kebimbangan apabila dipisahkan. iv. . Fasa III (18 bulan-2 tahun ke atas) Penguasaan kemahiran berbahasa menolong kanakkanak memahami situasi antara mereka dengan penjaga.

kanak-kanak mula membentuk satu hubungan mesra dengan penjaga. Hubungan ini memberi mereka asas perlindungan dan harapan apabila ketiadaan penjaga tersebut. Menurut John Bowlby.Mereka sudah pandai bertolak ansur dengan penjaga apabila ingin ditinggalkan. . selepas melalui empat fasa ini.

Perlekatan yang membawa kepada rasa selamat dan yakin (secure attachment)  Bayi menggunakan ibubapa/penjaga sebagai asas untuk rasa selamat. .  Pilihan mereka lebih kepada penjaga berbanding dengan orang yang tidak dikenali. i.Empat variasi perlekatan.

. Menunjukkan emosi yang positif apabila bertemu semula dengan ibubapa. Mempunyai konsep kendiri yang baik. Menunjukkan kecenderungan kepada ibubapa berbanding dengan orang luar. Ibubapa sebagai asas untuk merasa selamat apabila melalui pengalaman yang menakutkan. Memerlukan sokongan sosial. Dewasa Berupaya menjalin hubungan yang berkekalan dan boleh dipercayai.Jadual 2 : Ciri-ciri individu yang mempunyai perlekatan selamat dan yakin Kanak-kanak Boleh dipisahkan daripada ibubapa. Boleh berkongsi perasaan dengan teman dan rakan.

 Mereka tidak menunjukkan kecenderungan untuk bersama dengan ibubapa atau orang luar.  Kelakuan ini berlaku mungkin disebabkan mereka diabaikan atau ditinggalkan dalam dalam jangkamasa yang lama.ii. . Perlekatan penghindaran (Avoidant attachment)  Bayi menunjukkan kurang tindakbalas dengan penjaga.

Kanak-kanak Dewasa Takut dengan orang luar Menolak untuk rapat dengan orang lain Menjadi sangat resah apabila ditinggalkan Sukar untuk dipujuk walaupun dengan kehadiran ibubapa Mempunyai perasaan bimbang dan takut tidak disayangi oleh pasangan.iii. Menjadi sangat murung apabila sesuatu hubungan berakhir Jadual 4: Ciri-ciri individu yang mempunyai perlekatan menolak . Perlekatan menolak (Resistant attachment) Kanak-kanak mempunyai perasaan cemas yang sangat tinggi terhadap orang luar.

Perlekatan yang kucar-kacir (Disorganized attachment)  Kanak-kanak selalunya menunjukkan tingkahlaku yang berbeza-beza.iv. .  Tingkahlaku ini terhasil akibat daripada jagaan dan tingkahlaku yang tidak konsisten yang ditunjukkan oleh ibubapa.

cemas dan bingung Akhir kanak-kanak Mengambil alih tugas ibubapa Mereka yang menjaga ibubapa Jadual 5 : Ciri-ciri individu yang mempunyai perlekatan kucar kacir .Awal kanak-kanak Menunjukkan campuran antara tingkahlaku penolakan dan penghindaran Kelihatan keliru.

Kualiti asuhan o Bayi yang dijaga oleh ibu yang prihatin. .FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERLEKATAN 1. Peluang untuk perlekatan o Kehadiran penjaga yang tetap dan memberi sepenuh perhatian memberi kesan yang baik terhadap perlekatan. dengan jagaan yang konsisten dan sesuai dengan keperluan bayi boleh membawa kepada perasaan selamat dan yakin diri. 2.

Kelakuan bayi o Bayi pramatang. 4. oKeluarga yang bermasalah akan memberi tekanan dan kesan kepada bayi. Situasi keluarga oKeluarga yang berpendapatan rendah dan tertekan boleh membawa kepada rasa tidak selamat bayi. mempunyai masalah kesihatan dan memerlukan penjagaan rapi boleh mengakibatkan perlekatan sukar dijalinkan.3. .

Pengalaman ibubapa o Ibubapa yang mempunyai sejarah perkembangan yang baik dengan ibubapa mereka akan memberi layanan yang sama kepada bayi mereka.5. .

bayi diletak dalam beberapa keadaan yang boleh menimbulkan stress kepada bayi tersebut. 2003) mendefinisikan perlekatan sebagai kemesraan yang terjalin antara ibu atau penjaga dengan bayi. Eksperimen ini sesuai untuk kanak-kanak yang berusia antara 11 bulan hingga 2 tahun yang sudah memahami tentang erti takut atau stress.Mary Ainsworth(Berk. . Beliau telah merangka satu eksperimen yang digelar ‘Strange Situation’.

Menurut beliau. sekiranya perkembangan perlekatan berlaku dengan baik. . bayi dan kanak-kanak akan menjadikan ibubapa atau penjaganya sebagai asas untuk merasa selamat dan yakin dalam sesuatu situasi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful