• Mengikut beliau, setiap peringkat akan menimbul tingkah laku positif dan negatif yang membawa masalah psikologikal

kerana konflik emosinya.

• Teori Psikososial Erikson mempunyai 5 prinsip utama : • Setiap individu mempunyai keperluan asas yang sama • Pekembangan individu bergantung kepada tindakbalas individu terhadap keperluan-keperluan asasnya • Perkembangan individu mengikut tahap-tahap tertentu • Setiap tahap mempunyai konflik dan konflik ini mesti diatasi supaya individu dapat berfungsi dengan baik • Kegagalan mengatasi konflik pada seuatu tahap akan menjejaskan perkembangan tahap berikutnya

.• • • • Ciri-ciri perkembangan emosi: Rasa kepercayaan dibina pada tahun pertama Membina rasa kepercayaan secara peringkat. Membina rasa ketidakkepercayaan jika keperluannya tidak dapat dipenuhi. • Ketidakpercayaan akan membentuk tingkah laku negatif.

• Keinginan memiliki kuasa dan membuat sesuatu dengan usaha sendiri • Berasa malu jika tidak diberi kuasa • Malu di depan orang • Berasa takut melakukan kesalahan .

• • • • • Belajar cepat Bergerak cepat Peka terhadap Yang betul dan yang salah Berasa serba salah jika diketawa Membina sikap negatif jika merasa serba salah .

.• Keinginan menguasai sesuatu dan berjaya • Menguasai kemahiran asas fizikal dan sosial • Memerlukan peneguhan positif dan penghargaan terhadap tugas yang disempurnakan • Merasa kompleks rendah diri jika dikritik.

. Bowlby mendapati hubungan antara bayi dengan penjaga mempunyai tarikan semulajadi. John Bowlby(Berk. mengaplikasikan idea hubungan antara bayi dengan penjaga. 2003).PERLEKATAN ‘ATTACHMENT’ Perlekatan merupakan satu hubungan yang rapat dan mesra dengan orang-orang istimewa dalam kehidupan kita.

gapaian. tangisan atau renungan kepada individu yang menjaga atau yang berada dekat dengannya.Terdapat implikasi yang jelas daripada hubungan ini terhadap perasaan selamat dan kepercayaan seseorang kanak-kanak. . Perlekatan mempunyai empat fasa. i. Fasa I (dari lahir hingga enam minggu)  Bayi membina hubungan dengan senyuman.

Perlekatan masih belum terbentuk. oleh itu mereka tidak kisah sekiranya ditinggalkan dengan orang yang tidak dikenali. ii. Fasa II (6 minggu hingga 6-8 bulan) Mula memberi tindakbalas yang berbeza terhadap penjaga berbanding dengan orang yang tidak dikenali. Bayi masih tidak protes apabila dipisahkan daripada penjaga. .

Keresahan ini bergantung pada keadaan. Fasa III (18 bulan-2 tahun ke atas) Penguasaan kemahiran berbahasa menolong kanakkanak memahami situasi antara mereka dengan penjaga.iii. iv. . tabiat dan tingkahlaku orang di sekeliling. Fasa III (6-8 bulan hingga 18 bulan-2 tahun) Bayi menunjukkan kebimbangan apabila dipisahkan.

Menurut John Bowlby. selepas melalui empat fasa ini. kanak-kanak mula membentuk satu hubungan mesra dengan penjaga. Hubungan ini memberi mereka asas perlindungan dan harapan apabila ketiadaan penjaga tersebut.Mereka sudah pandai bertolak ansur dengan penjaga apabila ingin ditinggalkan. .

. i.Empat variasi perlekatan. Perlekatan yang membawa kepada rasa selamat dan yakin (secure attachment)  Bayi menggunakan ibubapa/penjaga sebagai asas untuk rasa selamat.  Pilihan mereka lebih kepada penjaga berbanding dengan orang yang tidak dikenali.

Jadual 2 : Ciri-ciri individu yang mempunyai perlekatan selamat dan yakin Kanak-kanak Boleh dipisahkan daripada ibubapa. Dewasa Berupaya menjalin hubungan yang berkekalan dan boleh dipercayai. Boleh berkongsi perasaan dengan teman dan rakan. Ibubapa sebagai asas untuk merasa selamat apabila melalui pengalaman yang menakutkan. Menunjukkan emosi yang positif apabila bertemu semula dengan ibubapa. Memerlukan sokongan sosial. . Mempunyai konsep kendiri yang baik. Menunjukkan kecenderungan kepada ibubapa berbanding dengan orang luar.

.  Mereka tidak menunjukkan kecenderungan untuk bersama dengan ibubapa atau orang luar. Perlekatan penghindaran (Avoidant attachment)  Bayi menunjukkan kurang tindakbalas dengan penjaga.ii.  Kelakuan ini berlaku mungkin disebabkan mereka diabaikan atau ditinggalkan dalam dalam jangkamasa yang lama.

Kanak-kanak Dewasa Takut dengan orang luar Menolak untuk rapat dengan orang lain Menjadi sangat resah apabila ditinggalkan Sukar untuk dipujuk walaupun dengan kehadiran ibubapa Mempunyai perasaan bimbang dan takut tidak disayangi oleh pasangan. Menjadi sangat murung apabila sesuatu hubungan berakhir Jadual 4: Ciri-ciri individu yang mempunyai perlekatan menolak . Perlekatan menolak (Resistant attachment) Kanak-kanak mempunyai perasaan cemas yang sangat tinggi terhadap orang luar.iii.

 Tingkahlaku ini terhasil akibat daripada jagaan dan tingkahlaku yang tidak konsisten yang ditunjukkan oleh ibubapa. Perlekatan yang kucar-kacir (Disorganized attachment)  Kanak-kanak selalunya menunjukkan tingkahlaku yang berbeza-beza. .iv.

cemas dan bingung Akhir kanak-kanak Mengambil alih tugas ibubapa Mereka yang menjaga ibubapa Jadual 5 : Ciri-ciri individu yang mempunyai perlekatan kucar kacir .Awal kanak-kanak Menunjukkan campuran antara tingkahlaku penolakan dan penghindaran Kelihatan keliru.

2. Kualiti asuhan o Bayi yang dijaga oleh ibu yang prihatin. . Peluang untuk perlekatan o Kehadiran penjaga yang tetap dan memberi sepenuh perhatian memberi kesan yang baik terhadap perlekatan. dengan jagaan yang konsisten dan sesuai dengan keperluan bayi boleh membawa kepada perasaan selamat dan yakin diri.FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERLEKATAN 1.

. Situasi keluarga oKeluarga yang berpendapatan rendah dan tertekan boleh membawa kepada rasa tidak selamat bayi. Kelakuan bayi o Bayi pramatang.3. 4. mempunyai masalah kesihatan dan memerlukan penjagaan rapi boleh mengakibatkan perlekatan sukar dijalinkan. oKeluarga yang bermasalah akan memberi tekanan dan kesan kepada bayi.

. Pengalaman ibubapa o Ibubapa yang mempunyai sejarah perkembangan yang baik dengan ibubapa mereka akan memberi layanan yang sama kepada bayi mereka.5.

2003) mendefinisikan perlekatan sebagai kemesraan yang terjalin antara ibu atau penjaga dengan bayi. bayi diletak dalam beberapa keadaan yang boleh menimbulkan stress kepada bayi tersebut. Eksperimen ini sesuai untuk kanak-kanak yang berusia antara 11 bulan hingga 2 tahun yang sudah memahami tentang erti takut atau stress.Mary Ainsworth(Berk. Beliau telah merangka satu eksperimen yang digelar ‘Strange Situation’. .

. sekiranya perkembangan perlekatan berlaku dengan baik. bayi dan kanak-kanak akan menjadikan ibubapa atau penjaganya sebagai asas untuk merasa selamat dan yakin dalam sesuatu situasi.Menurut beliau.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful