NILAI MASYARAKAT MALAYSIA

Kamarul Ariffin Bin Rahmat Mohamad Khairul Adian Bin Ahmad Fikri Mohammad Fitri Bin Uzaiear Zakat 3 pismp tesl 3

.Hormat-menghormati • menghormati adat resam serta budaya kaum lain. • menuntut kita tidak mengeluarkan kata-kata kesat tentang kaum lain • tidak mempersoalkan peruntukan-peruntukan undangundang yang menyentuh sensitiviti kaum.

Rendah hati (Tawadhuk): • adalah perasaan insaf bahawa kita semua adalah rakyat dalam satu negara yang sama dan kita perlu hidup bersama secara harmoni. • merangkumi pengertian bahawa setiap kaum. malah setiap individu ada kelemahan dan kelebihannya yang sendiri. dan seharusnya kita memanfaatkan kelebihan masingmasing demi untuk memperkukuhkan masyarakatarakat dan negara. .

. tindakan atau tutur kata bersifat ekstrem tidak langsung boleh diterima kerana ia boleh membawa kepada masalah ketidakstabilan sosial yang lebih parah.Kesederhanaan • Ialah pendekatan sederhana dalam apa jua isu yang berbangkit. • Dalam negara bermasyarakat majmuk seperti Malaysia.

Berbudi-bahasa • tuturkata dan tingkah laku yang tertib dan berpaksikan kesantunan dalam segala interaksi dan perhubungan dengan pihak lain bagi menjana kerjasama dan permuafakatan yang lebih erat. .

NILAI TRADISIONAL .

Orang melayu . . .orang melayu tradisional di desa juga mempertegas nilai gotong-royong atau kerjasama .orang melayu di desa menganggap mereka perlu mematuhi & berkhidmat untuk pemimpin sebagai suatu fadilah.rakyat jelata & etika utama dalam politik yang menentukan hubungan golongan ini dengan pihak pemerintah atau aristokrasi ialah kesetiaan yang tidak berbelah bagi. .masih tinggal di luar bandar & kehidupan mereka bersifat tradisional.

Kesemua nilai itu bukanlah tertinggi dalam alam nilai Melayu tradisional.bersusah dahulu bersenang kemudian. berjimat-cermat.Orang melayu . menghargai masa & berjagajaga dalam sebarang usaha digalakkan. . Perkara yang terpenting ialah sifat sosial dan moralnya. kerajinan. . berdikari.

• . .Kemewahan telah meresap di banyak kawasan desa. liberal & individualistik. • . seterusnya mengubah masyarakatarakat serta budaya Melayu daripada bersifat feudal & tradisianal kepada kapitalis & moden. • .Orang melayu • Darjat sosial seseorang diukur dari segi budinya & budi diberi premium yang tinggi dalam skala nilai yang menentukan tingkah laku.Sesetengah orang melayu di bandar sudah mempunyai nilai & sikap kosmopolitan.Konsep budi mengutamakan kemuliaan perwatakan yang diperoleh menerusi amalan nilai murni.

Dalam kebudayaan tradisional orang cina.Orang Cina • . dipercayai bahawa asas bagi keluarga yang harmonis & stabil bergantung kepada pengurusan hubungan manusia serta ekonomi yang ada. • . .Etnik ini lebih mengutamakan kejayaan dalamkehidupan kebendaan.

kekayaan memperoleh kemoralannya sendiri.Kekayaan bukan sahaja memotivasikan orang cina mencari kekayaan tetapi merasionalisasikan ketiadaan pengaruh sosial akibat tidak adanya kekayaan. .Pemilikan harta kekayaan memberi sokongan moral kepada pemikiran & perlakuan orang cina. • .• . Dari segi ini.

. • Ketaatan merupakan teras kebudayaan etika cina. • Orang cina memberi nilai yang tinggi pada ketaatan kepada ibu bapa iaitu hormat & kasih sayang terhadap ibu bapa.-punca semua nilai orang cina mengalir.Orang Cina • Sesungguhpun orang cina & orang india di Malaysia mungkin menganggap kekayaan sebagai nilai yang paling utama. tetapi ini tidak bermakna mereka tidak peka terhadap nilai sosial & moral.

• .Orang Cina • .Perkara lain yang dihargai orang cina tradisional termasuklah menghargai masa. pendidikan. abang atau kakak & sahabat yang baik digalakkan dalam masyarakat tradisional cina.Nilai sahabat bagi orang cina pula bukan terletak pada rakan yang minum & makan bersama tetapi terletak pada rakan yang tidak bergantung kepada soal makan& minum untuk persahabatan itu. kepuasan kerohanian. nilai yang membimbing seseorang menjadi suami atau isteri. adik. • . semangat berpatutan& kerajinan merancang kehidupan sediri. .Selain menjadi anak yang baik & rakyat yang setia.

Sikap materialistik orang india terhadap kehidupan yang melebihi sikap orang barat merupakan sumbangan utama terhadap cara hidup orang india di Malaysia.Orang India • .Satu sikap tipikal bagi orang india ialah memperoleh harta demi kekayaan. Punca orang india di Malaysia gagal bersatu dalam bidang sosial dan kebudayaan.orang india di Malaysia juga berpecah dalam kelompok kecil megikut bahasa & agama serta kelas & kasta. • . .orang india di Malaysia juga materialistik. • .

Orang India • Sistem nilai Hindu yang mempengaruhi ramai orang india di Malaysia pula berpunca daripada gagasan agama & metafizikal tertentu seperti karma dan dharma.Tingkah laku mereka turut dipengaruhi oleh kesusasteraan india terutama dua karya agung iaitu Mahabharata dan Ramayana . • .

.Kesucian keluarga serta hubungan orang yang lebih tua.• . (nilai keluarga) • . unit keluarga mendapat tempat yang paling penting kerana dianggap intitusi yang suci. kepatuhan kepada autoriti dan kerjasama antara ahli keluarga membentuk spektrum rangkaian sosial dalam kehidupan keluarga yang unggul.dalam struktur sosial tradisional orang india hindu.

pemimpin. .Kaum ini diminta supaya tidak hidup sebagai individu terasing atau keluarga yang terpencil. orang terpelajar dan sebagainya. • . orang india menghormati orang tua.dalam hubungan dengan bukan anggota keluarga pula.Orang India • . guru.