NILAI MASYARAKAT MALAYSIA

Kamarul Ariffin Bin Rahmat Mohamad Khairul Adian Bin Ahmad Fikri Mohammad Fitri Bin Uzaiear Zakat 3 pismp tesl 3

.Hormat-menghormati • menghormati adat resam serta budaya kaum lain. • menuntut kita tidak mengeluarkan kata-kata kesat tentang kaum lain • tidak mempersoalkan peruntukan-peruntukan undangundang yang menyentuh sensitiviti kaum.

malah setiap individu ada kelemahan dan kelebihannya yang sendiri.Rendah hati (Tawadhuk): • adalah perasaan insaf bahawa kita semua adalah rakyat dalam satu negara yang sama dan kita perlu hidup bersama secara harmoni. • merangkumi pengertian bahawa setiap kaum. dan seharusnya kita memanfaatkan kelebihan masingmasing demi untuk memperkukuhkan masyarakatarakat dan negara. .

tindakan atau tutur kata bersifat ekstrem tidak langsung boleh diterima kerana ia boleh membawa kepada masalah ketidakstabilan sosial yang lebih parah.Kesederhanaan • Ialah pendekatan sederhana dalam apa jua isu yang berbangkit. . • Dalam negara bermasyarakat majmuk seperti Malaysia.

Berbudi-bahasa • tuturkata dan tingkah laku yang tertib dan berpaksikan kesantunan dalam segala interaksi dan perhubungan dengan pihak lain bagi menjana kerjasama dan permuafakatan yang lebih erat. .

NILAI TRADISIONAL .

.orang melayu di desa menganggap mereka perlu mematuhi & berkhidmat untuk pemimpin sebagai suatu fadilah.masih tinggal di luar bandar & kehidupan mereka bersifat tradisional.rakyat jelata & etika utama dalam politik yang menentukan hubungan golongan ini dengan pihak pemerintah atau aristokrasi ialah kesetiaan yang tidak berbelah bagi.Orang melayu .orang melayu tradisional di desa juga mempertegas nilai gotong-royong atau kerjasama . . .

bersusah dahulu bersenang kemudian. Perkara yang terpenting ialah sifat sosial dan moralnya.Orang melayu . berjimat-cermat. . . menghargai masa & berjagajaga dalam sebarang usaha digalakkan.Kesemua nilai itu bukanlah tertinggi dalam alam nilai Melayu tradisional. kerajinan. berdikari.

.Orang melayu • Darjat sosial seseorang diukur dari segi budinya & budi diberi premium yang tinggi dalam skala nilai yang menentukan tingkah laku. • . • . • .Kemewahan telah meresap di banyak kawasan desa.Sesetengah orang melayu di bandar sudah mempunyai nilai & sikap kosmopolitan. liberal & individualistik.Konsep budi mengutamakan kemuliaan perwatakan yang diperoleh menerusi amalan nilai murni. seterusnya mengubah masyarakatarakat serta budaya Melayu daripada bersifat feudal & tradisianal kepada kapitalis & moden.

Etnik ini lebih mengutamakan kejayaan dalamkehidupan kebendaan. dipercayai bahawa asas bagi keluarga yang harmonis & stabil bergantung kepada pengurusan hubungan manusia serta ekonomi yang ada.Dalam kebudayaan tradisional orang cina. • . .Orang Cina • .

• .Pemilikan harta kekayaan memberi sokongan moral kepada pemikiran & perlakuan orang cina.Kekayaan bukan sahaja memotivasikan orang cina mencari kekayaan tetapi merasionalisasikan ketiadaan pengaruh sosial akibat tidak adanya kekayaan. Dari segi ini. • . kekayaan memperoleh kemoralannya sendiri. .

• Orang cina memberi nilai yang tinggi pada ketaatan kepada ibu bapa iaitu hormat & kasih sayang terhadap ibu bapa. • Ketaatan merupakan teras kebudayaan etika cina.Orang Cina • Sesungguhpun orang cina & orang india di Malaysia mungkin menganggap kekayaan sebagai nilai yang paling utama.-punca semua nilai orang cina mengalir. tetapi ini tidak bermakna mereka tidak peka terhadap nilai sosial & moral. .

Selain menjadi anak yang baik & rakyat yang setia.Orang Cina • . • . abang atau kakak & sahabat yang baik digalakkan dalam masyarakat tradisional cina. kepuasan kerohanian. nilai yang membimbing seseorang menjadi suami atau isteri. semangat berpatutan& kerajinan merancang kehidupan sediri.Perkara lain yang dihargai orang cina tradisional termasuklah menghargai masa. . adik. pendidikan.Nilai sahabat bagi orang cina pula bukan terletak pada rakan yang minum & makan bersama tetapi terletak pada rakan yang tidak bergantung kepada soal makan& minum untuk persahabatan itu. • .

orang india di Malaysia juga berpecah dalam kelompok kecil megikut bahasa & agama serta kelas & kasta.Satu sikap tipikal bagi orang india ialah memperoleh harta demi kekayaan.Orang India • . Punca orang india di Malaysia gagal bersatu dalam bidang sosial dan kebudayaan. • . Sikap materialistik orang india terhadap kehidupan yang melebihi sikap orang barat merupakan sumbangan utama terhadap cara hidup orang india di Malaysia. • .orang india di Malaysia juga materialistik. .

Orang India • Sistem nilai Hindu yang mempengaruhi ramai orang india di Malaysia pula berpunca daripada gagasan agama & metafizikal tertentu seperti karma dan dharma.Tingkah laku mereka turut dipengaruhi oleh kesusasteraan india terutama dua karya agung iaitu Mahabharata dan Ramayana . • .

• .Kesucian keluarga serta hubungan orang yang lebih tua.dalam struktur sosial tradisional orang india hindu. unit keluarga mendapat tempat yang paling penting kerana dianggap intitusi yang suci. . (nilai keluarga) • . kepatuhan kepada autoriti dan kerjasama antara ahli keluarga membentuk spektrum rangkaian sosial dalam kehidupan keluarga yang unggul.

orang india menghormati orang tua.Kaum ini diminta supaya tidak hidup sebagai individu terasing atau keluarga yang terpencil. pemimpin. . orang terpelajar dan sebagainya.dalam hubungan dengan bukan anggota keluarga pula. • .Orang India • . guru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful