BAHASA MELAYU PEMAHAMAN

1. KATA NAMA AM KETERANGAN: Kata Nama Am ialah kata yang menamakan manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, benda, tempat dan sebagainya secara am atau umum Kata Nama Am boleh terbina daripada kata dasar atau pun kata terbitan. Kata nama dasar ialah kata nama yang tidak mengalami proses pengimbuhan. Kata nama terbitan ialah kata nama yang terhasil akibat proses pengimbuhan pada sesuatu kata dasar. LATIHAN 1 : KATA NAMA AM Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 1. __________ yang terletak di hujung kampung mengeluarkan hasil yang lumayan. A Kebun C Buah B Pokok D Tumbuhan Mak Lijah mengikat sebilah __________ pada galah itu untuk mengait jantung pisang. A tajak C parang B gunting D pisau Kerja sebagai seorang anggota __________ adalah untuk menangkap dan membawa penjenayah ke muka pengadilan. A tentera C rela B polis D kastam _________ handalan itu telah memecahkan rekod acara 100 meter yang bertahan selama lima tahun. A Orang C Atlet B Pasukan D pemain Kawasan itu akan dimajukan sebagai kawasan __________ yang baharu tidak lama lagi. A perumah C perumahan B rumah D berumah Seorang __________ ternama sedang bermain golf sambil berbincang urusan jual beli dengan rakan-rakannya. A pekerja C pegawai B peniaga D usahawan

2.

3.

4.

5.

6.

1

7.

Bapa saya pernah menjadi __________ sekolah di kampung ini. A ketuaan C mengetua B ketua D pengetua Banyak _________ gemar melawat tempat-tempat menarik di negara ini. A pelancung C pelancong B pendatang D pelawat Para pelajar sedang sibuk menghias __________ sekolah kerana majlis anugerah kecemerlangan akan diadakan lusa. A taman C kantin B dewan D kedai Pada zaman dahulu, banyak _________ datang ke Melaka untuk urusan perniagaan. A pengurus C penjual B penjaja D pedagang __________ yang dibonceng oleh abang tersadai di tepi jalan kerana kerosakan enjin. A Bas C Basikal B Kereta D Motosikal

8.

9.

10.

11.

Soalan 12 berdasarkan gambar 1

12.

Gambar 1 Kakak mencuba __________ yang baru dibeli oleh ibu. A subang C kerongsang B gelang D cincin Pemuda buta itu pandai mengayam _________ daripada buluh. A tikar C kotak B bakul D bekas Abang baru membeli sebuah __________ berjenama Sony. A jam C radio B komputer D gitar Saya dan Samy belajar di _________ yang sama sejak dari tahun satu hingga kini. A dewan C tadika B sekolah D balai

13.

14.

15.

2

16.

Adik saya menyertai pertandingan menulis __________ bagi kategori murid tujuh hingga sembilan tahun. A cerpen C skrip B cerita D novel __________ itu diminati kerana kelunakan suaranya apabila beliau mendendangkan lagu. A Penari C Penyair B Penyajak D Penyanyi Anggota rukun tetangga bertugas untuk menjaga __________ saya pada setiap malam. A pekan C kampung B negeri D negara

17.

18.

Soalan 19 berdasarkan gambar 2

Gambar 2 19. Di dalam tin kosong itu terdapat banyak __________ kerana air bertakung. A jejentik C lelabah B riang-riang D umang-umang Saya telah mengirim sepucuk __________ kepadanya untuk bertanya khabar. A kad C nota B kertas D surat 2. KATA NAMA KHAS KETERANGAN: Kata Nama Khas ialah kata yang merujuk kepada nama sesuatu benda yang khusus dan ejaannya berpangkalkan huruf besar. LATIHAN 2 : KATA NAMA KHAS Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 1. Pemenang program realiti TV 10 telah menerima sebuah kereta ________ . A Sony C Gen 2 B Nokia D Dell 3

20.

2.

Kes pembunuhan berprofil tinggi itu telah diketuai oleh ________ . A Mejar Amran C Inspektor Haris B Hakim Saljit Singh D Peguam Bala Jam tangan berjenama ________ telah dihadiahi oleh Datuk Kamal kesayangannya. A Pilot C Darlie B Rolex D Satria kepada kepada anak

3.

4.

Pada hari minggu ayah membawa kami ke ________ untuk membeli belah. A Pasar Raya Tesco C Hotel Perdana B Stesen KLIA D Bangunan Petronas Khazanah purba negara banyak tersimpan di ________ . A Masjid Negara C Taman Negara B Zoo Negara D Muzium Negara Murid-murid menghadiahi guru-guru mereka pelbagai hadiah sempena sambutan ________ peringkat sekolah setiap tahun. A Hari Ibu C Hari Guru B Hari Bapa D Hari Pekerja Tunku Abdul Rahman telah dianugerahi gelaran ________ . A Bapa Keamanan C Bapa Pemodenan B Bapa Kemerdekaan D Bapa Perpaduan Negeri ________ juga dikenali sebagai Negeri Jelapang Padi Malaysia. A Johor C Kelantan B Pahang D Kedah Orang ramai telah berkunjung ke ________ untuk melihat gerhana matahari yang berlaku barubaru ini. A Bangunan KLCC C Planetarium Negara B Menara Kuala Lumpur D Pusat Dagangan Dunia Ramai pembesar negara hadir ke ________ untuk meraikan istiadat pertabalan Yang Dipertuan Agung. A Istana Negeri C Dewan Merdeka B Istana Negara D Bangunan Parlimen Hukuman gantung sampai mati telah dijatuhi oleh ________ kepada pengedar dadah itu. A Peguam Kamal C Perdana Menteri B Ketua Polis D Hakim Gopal Singam Pameran Pertunjukkan Akrobatik Maritim Antarabangsa ( LIMA ) telah diadakan di ________. A Pulau Pinang C Pulau Pangkor B Pulau Langkawi D Pulau Redang 4

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

kami. saya. 2. awak. kita. 17. A Chikungunya C Tsunami B Malaria D Gerhana Negeri Sarawak menjadi tuan rumah ________ peringkat kebangsaan . Kata Ganti Nama Diri Pertama – contohnya aku. 18. 5 . Pesakit yang malang itu merayu orang ramai untuk mendapatkan derma bagi menjalani rawatan di ________ . patik. 19. Kata Ganti Nama Diri Ketiga – contohnya dia. 3. beta. anda. saudara. hamba. A Pusat Sivik C Dewan Pleno B Pawagam Odeon D Taman Tasik ________ merupakan seorang pahlawan Melayu Melaka yang tersohor pada zaman dahulu. saudari. A Pesta Ria C Pesta Tani B Pesta Air D Pesta Heboh Pasukan Brazil telah memenangi Kejohanan Bola Sepak ________ yang berlangsung di Jerman . 20.13. A Sang Kancil C Sang Rangkak B Pak Belang D Pak Bedal Abang membawa kami ke ________ untuk menyaksikan tayangan filem hindustan. beliau. Kata ganti nama diri dibahagikan kepada 3 bahagian : 1. 15. baginda. mereka. A Bahasa Jiwa Bangsa C Cintai Bahasa B Budi Bahasa Budaya Kita D Sayangi Budi Bahasa Kita 14. A Piala Emas C Piala Dunia B Piala Agung D Piala Thomas Kempen ________ sedang giat dijalankan untuk membentuk masyarakat penyayang. 16. A Institut Aminuddin Baki C Institut Pengajian Tinggi B Institut Jantung Negara D Institut Perguruan Seekor lembu peliharaan Pak Mail telah mati dibaham oleh ________ ketika meragut rumput di hujung kampung. engkau. A Tok Dalang C Hang Li Po B Tok Selampit D Hang Tuah Banyak rumah yang telah musnah akibat dilanda bencana ________ beberapa tahun yang lepas. Kata Ganti Nama Diri Kedua – contohnya kamu. KATA GANTI NAMA DIRI KETERANGAN: Kata Nama Ganti Diri digunakan untuk menggantikan nama seseorang. 3.

Amin bermain bola sepak di padang. A kami C mereka B awak D kamu 10.” kata Ani kepada Ayu.” kata ketua pasukan kepada sahabatnya.“Ampun__________. “Pukul berapa________akan sampai di rumah?” tanya Puan Aini kepada Taha. Kami berikrar akan melakukan apa sahaja yang ________suruh._______mesti berlatih bersungguh-sungguh jika ingin menentang_________. “Perbuatan ________memang tidak ________gemari. A anda … dia C kita … beliau B kamu … ku D awak … saya 7.” kata Adnan kepada budak-budak itu.”Masalah itu patut______selesaikan supaya____________tidak merajuk lagi. apakah hajat ________meminta ______ datang menghadap?” sembah Bendahara Tun Perak A baginda … tuanku … hamba C tuanku … beta … patik B beta … baginda … hamba D tuanku … tuanku … patik 5. “Ampun _______. 1. A awak … mereka C aku … kita B engkau … beliau D kita … dia 4. _______ bertiga telah diarahkan oleh________membersihkan taman mini ini. Pen ini________hadiahkan kepada__________. A Kami … awak C Mereka … beliau B Beta … dia D Mu … kami 6. A beta…hamba C yang mulia…beta B baginda…hamba D tuanku…patik 2. bolehkah _____mengiringi mereka ke sana?” tanya Tuah kepada Sultan Mahmud Shah. A awak… mereka C Kita … mereka B Anda … aku D Awak … saya 3. A kita C mereka B awak D kami 6 . A nya … awak C aku … kami B kita … anda D ku … mu 8. A Mereka C Kami B Dia D Engkau 9.LATIHAN 3 : KATA GANTI NAMA DIRI Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. ________bermain bersama rakannya.” kata Ali kepada kawankawannya.

Sultan Muzaffar telah mangkat. Ibu bapa _______ meninggal dunia setahun yang lalu. A Saya C Dia B Kami D Mereka 13.Perdana Menteri telah sembuh selepas ________ diberi rawatan di hospital. _________ ingin belajar dalam suasana yang ceria.“________ telah dirompak oleh ________. nya D Saya. Jenazah_________akan dimakamkan di kawasan makam diraja.Kepulangan ________ sekeluarga dari Mekah telah disambut oleh sanak-saudara dan penduduk kampung. A nya C mereka B dia D beliau 18. A Baginda C Beta B Aku D Hamba 14. Kami sudah melawat _______ di hospital semalam. Ayah Amin sakit.11. dia 16. mereka B Kita. A dia C kalian B baginda D beliau 7 .” rintih kumpulan pelancong itu sambil menunjuk ke arah perompak yang melarikan diri. A Mereka C Kita B Kalian D Kamu 15.“________ yang melakukan kesalahan. ________ akan berangkat ke balai persidangan tidak lama lagi. A ia C nya B kami D dia 19. A beliau C dia B baginda D nya 12.Sami ialah anak angkat Encik Siva. A Hamba. bukan saya. A kami C kita B mereka D nya 17. Murid-murid di dalam kelas itu mengutamakan kebersihan.” kata lelaki itu sambil menunjuk ke arah Ah Hong. dia C Kami. A kita C saudara B kami D ianya 20.Aini dan keluarga _______ telah berpindah ke Kuantan sejak dua tahun yang lalu.

_______ kamu akan bertolak ke London ? A Bilakah C Siapakah B Berapakah D Di manakah 8. A bila C siapa B apa D berapa 3. siapa LATIHAN 4 : KATA GANTI NAMA PERTANYA Pilih ayat yang menggunakan kata ganti nama pertanyaan yang betul. A bila C siapa B apa D mana 2. “ Tolong buka beg . benda dan tempat Contoh : apa. binatang. Kata ganti nama Tanya digunakan untuk menanyakan manusia. 2. saya nak tengok _______ yang ada di dalamnya. _______ caranya kamu mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan ? A Bilakah C Berapakah B Siapakah D Bagaimanakah 8 . “________ Pak Adib dan isterinya akan berangkat ke Mekah ? ” tanya Haji Sudin kepada isterinya. ________ kamu tidak datang ke kelas tambahan semalam ? A Bagaimanakah C Berapakah B Mengapakah D Bilakah 5. mana .” Kata Cikgu Ani kepada Ayu. A Bilakah C Di manakah B Siapakah D Bagaimanakah 4. 1. ________ harga sekilogram buah duku ini ? A Di manakah C Bilakah B Berapakah D Adakah 6. ________pesanan cik ? A bilakah C apakah B adakah D di manakah 7.4. KATA GANTI NAMA TANYA KETERANGAN: 1. yang datang semalam itu _______ ? ” tanya Rizal kepada Suzi. Kata ganti nama Tanya digunakan untuk membentuk ayat-ayat. “ Boleh saya tahu. Selamat pagi.

9. Adik-beradik awak _____ orang? A apa C siapa C berapa D bagaimana 9 . Bilangan pelajar yang dipilih menyertai pertandingan lukisan itu ______? A bila C siapa B apa D berapa 10. Perasmi sukan tahunan sekolah kamu _____? A berapa C apa B siapa D bila 19. Harga buku yang kamu beli itu _____ ? A mana C kenapa B berapa D bagaimana 12. Yang ______kah baju yang sesuai dipakai untuk majlis di istana nanti? A bagaimana C siapa B mana D apa 16. Cara untuk menenun kain songket _____? A bagaimana C berapa B mengapa D siapa 17. Tuan punya kereta berwarna putih itu ______ ? A siapa C apa B mana D berapa 11. Yang duduk di hadapan guru besar itu _____? A apa C bila B berapa D siapa 20.Amin ?”tanya ibu. Beg yang kamu beli itu untuk ______? A berapa C siapa B mana D apa 13. A Apa C siapa B Bila D Mengapa 14. Pada hari ______kah kamu akan pulang ke Negeri Sembilan? A bila C apa B mana D berapa 15. Lelaki yang datang ke rumah kamu semalam _____? A apa C siapa B mana D mengapa 18. “______ lagi yang tidak kena .

A mana – mana C apa – apa B mana D sesiapa 10 . Peristiwa ______________ masih segar dalam ingatan Pak Abu. haiwan. Itu – menunjukkan sesuatu yang jauh. “ Mesin basuh yang baru tiba itu ___________?” tanya Fatin kepada jurujual itu. A itu C sana B ini D sini 4.” kata ketua kampung kepada pemuda di sebelahnya. A ini C sini B itu D situ 3. Ulang tahun kemerdekaan Negara kita pada kali _____________ jatuh pada hari Jumaat. Suria tidak ke _______________ sepanjang cuti persekolahan yang lalu. Kata ganti nama tunjuk Kata Ganti Nama Tunjuk Digunakan untuk menunjukkan manusia. Terdapat tiga jenis kata ganti nama tempat iaitu: Sana – tempat yang jauh dan tidak kelihatan. A apa – apa C mana – mana B bila – bila D siapa – siapa 5. A sana C sini B ini D itu 6. benda dan tempat Terdapat dua jenis kata ganti nama tunjuk iaitu: Ini – menunjukkan sesuatu yang dekat. “Wakil rakyat itu akan datang ke _______________ sebentar lagi. 1. Kata Ganti Nama Tempat dan Tunjuk KETERANGAN: Kata Ganti Nama Tempat Digunakan untuk mengganti nama tempat. A mana C ini B apa D siapa 2.5. LATIHAN 5 : KATA GANTI NAMA TEMPAT DAN TUNJUK Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. Para tetamu diminta duduk di ________________ tempat yang masih kosong. Sini – tempat yang dekat Situ – tempat yang agak jauh tetapi tidak sejauh sana dan tempat ini masih kelihatan.

siapa 16.” kata guru disiplin kepada murid – murid. “Di ___________kah letaknya masjid Putrajaya?’ tanya Encik Adam kepada lelaki itu. A itu C sana B ini D begitu 13. A mana – mana C bila – bila B apa – apa D siapa – siapa 11.siapa C bila – bila B mana – mana D apa – apa 11 . A siapa . A apa – apa C bila – bila B mana – mana D siapa . Kedai hiasan dalaman di seberang jalan ____________ dihias sangat cantik. Pilih ________________ kasut yang padan warnanya dengan baju kebaya itu. A situ C ini B sini D itu 17. A mana – mana C siapa – siapa B bila – bila D apa – apa 8. Puisi _____________ saya tujukan untuk ibu tersayang yang telah pergi buat selama – lamanya. Letakkan meja dan kerusi rosak ini di _____________ bilik yang mempunyai ruang. A apa C mana B siapa 10. Jika tiada ______________ pertanyaan tentang kertas soalan. A sini C itu B sana D ini 12. A mana C berapa B apa 9. A ini C sini B begitu D begini 14. Jika ada _____________ perkara yang tidak diingini. Di _____________lah berlakunya kemalangan ngeri yang menyebabkan semua penumpangnya meninggal dunia. “Awak berasal dari ______________?” tanya Umar kepada jiran barunya. sila maklumkan segera kepada pihak polis. Ketuhar ________________ lah yang dimenangi oleh Mak Teh secara percuma semasa acara cabutan nombor bertuah yang diadakan di Pasar Raya Mutiara.” kata Mira. mulalah menjawab soalan itu.7. A ini C begitu B situ D demikian 15. Perbuatan pemuda itu mencuri barang – barang surau akan menimbulkan kemarahan penduduk di _____________.

. ________________ lah nasib yang dialami oleh Lebai Malang itu.18. A mana-mana C apa-apa B bila-bila D siapa-siapa Emak melarang adik ke __________ semasa beliau membayar harga makanan di kaunter. mana-mana. A ini C sana B itu D sini 20. dikehendaki membuat pendaftaran. masing-masing. A mana-mana C siapa-siapa B apa-apa D bila-bila Salim tidak menjamah _________ makanan pun hari ini. 3. _________ yang berminat mengambil bahagian dalam perlawanan itu. 4. 2. A begini C situ B begitu D sini 19. KATA GANTI NAMA TAK TENTU KETERANGAN: 1. Kita perlu berusaha gigih. A bila – bila C siapa – siapa B apa – apa D mana – mana 6. A apa-apa C siapa-siapa B mana-mana D bila-bila Entah _________ lagi kami sekeluarga akan dapat pulang ke kampung. seseorang. ________________ sajalah buah tangan yang dapat saya berikan kepada kamu. A mana-mana C siapa-siapa B bila-bila D apa-apa 12 2. Contoh : apa-apa. kata ganti nama tak tentu ialah kata ganti yang menunjukkan sesuatu atau seseorang secara tidak tentu. 5. A Apa-apa C Siapa-siapa B Bila-bila D Mana-mana “Serahkan _________ yang ada di dalam beg itu kepada aku!” kata perompak itu kepada Mak Munah. rezeki ada di ______________ . sesuatu dan siapasiapa atau sesiapa LATIHAN 6: KATA GANTI NAMA TAK TENTU Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 1.

A apa-apa C siapa-siapa B bila-bila D mana-mana Adakah __________ berita tentang keadaan ekonomi negara kita? A bila-bila C mana-mana B apa-apa D siapa-siapa Pesanlah __________ makanan yang awak hendak. A Mana-mana C Sesiapa B Apa-apa D Bila-bila 13 . __________ yang kehilangan jam tangan. A mana-mana C siapa-siapa B apa-apa D bila-bila 7. A Apa-apa C Mana-mana B Bila-bila D Siapa-siapa Tiada _________ dibenarkan masuk ke dalam bilik itu kecuali kakitangan yang berkenaan. 11. A mana-mana C siapa-siapa B apa-apa D bila-bila Hasnah tidak suka __________ pun bertanyakan masalahnya. A apa-apa C mana-mana B sesiapa “Pilihlah _________ kuih yang adik suka. __________ pun pandangan kita tentang vandalisme.6. 12. fenomena ini wajar dibanteras. sila berjumpa dengan saya. 13. A Mana-mana C Siapa-siapa B Bila-bila D Apa-apa Antara baju-baju ini pilihlah __________ yang adik berkenan. A bila-bila C siapa-siapa B mana-mana D apa-apa Kami akan tiba __________ masa sahaja. 8. 14. Soalan 15 berdasarkan gambar 1 gambar 1 15. A bila-bila C siapa-siapa B mana-mana D apa-apa _________ barang yang berharga eloklah diselamatkan dahulu. 10.” kata Puan Rokian kepada anak bongsunya. 9.

menyidai. lulus iii.16. 1. disidai. A menghulurkan C meletakkan B melontarkan D melabuhkan 2. A apa-apa C bila-bila B mana-mana D siapa-siapa Duduklah di __________ yang kamu suka kerana tempat duduk ini tidak bernombor. 7. A apa-apa C mana-mana B bila-bila D siapa-siapa Tidak ada __________ lagi yang boleh kamu buat kerana semua kerja telah disiapkan. Kata Kerja Tak Transitif – bangun. __________ yang tidak mengikut arahan akan dikenakan tindakan. Nakhoda itu mengarahkan anak-anak kapalnya _______ sauh yang berat itu di muara sungai. 20. ditulis LATIHAN 7 : KATA KERJA Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. A Siapa-siapa C Bila-bila B Apa-apa D Mana-mana __________ yang tidak faham. A mencapai C menggarap B menduduki D merangkul 14 . Kata Kerja Pasif – ditebas. 18. Kakak ________ erat pinggang ibu sewaktu berpayung dalam hujan yang lebat itu. KATA KERJA KETERANGAN: Kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan sesuatu perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu. tolong angkat tangan. A mana-mana C bil-bila B siapa-siapa D apa-apa 17. 19. A Siapa-siapa C Bila-bila B Mana-mana D Apa-apa Kamu tidak dibenarkan menulis __________ sehingga dibenarkan berbuat demikian. Kata kerja terbahagi kepada 3 jenis iaitu : i. Kata Kerja Transitif – menebas. menulis ii. lihat.

3. Dia lompat jauh. A mengepit C menjamah B mengonggong D memakan 15 . Datuk sedang tidur dengan nyenyak. A penghapusan C penerokaan B pembersihan D pembasmian 6. Puan Jamilah seorang guru yang rajin dan berdedikasi. 11. Ruzila sedang memasak kuih. A mengikis C meraut B menarah D mengupas Pilih ayat kata kerja transitif yang betul. Noraini sedang makan buah rambutan. Anjing liar itu ________ seketul tulang. Ani bersalam dengan saya. A menumbangkan C menewaskan B menundukkan D menumpaskan 5. A terjumpa C berjumpa B dijumpai D menjumpai 4. Pihak polis telah berjaya ________ kegiatan penyeludupan di kawasan sempadan. Ahli perniagaan itu dan keluarganya melancong ke Turki. Ahmad tendang bola itu. Dia pancing ikan di sungai. 8.Hakisan tanah dapat dielakkan jika ________ hutan dikawal oleh pihak kerajaan. Adik saya suka menangis. 7. Pendaki yang hilang semasa mendaki Gunung Ledang telah _________ di kawasan hutan tebal di kaki bukit. A B C D A B C D Pak Mat sedang membelah kayu. Jangan melompat. Dia senyum kepada saya. Farid dan Ahmad baca cerita di perpustakaan. 10.Pak Cik Amit ________ batang kayu itu untuk dijadikan tiang rumahnya. A B C D A B C D Ali suka membaca buku. 9. Air sungai itu mengalir deras. Pilih ayat kata kerja tak transitif yang betul . Pilih jawapan yang paling sesuai.

bentuk 16 . A menyanyikan C mengalunkan B mempamerkan D mendendangkan 17. sifat dan keadaan 5. Pak Amin kecewa kerana ________ oleh jurujual yang tidak berdaftar itu. A melancong C menziarahi B mendatangi D menemui 15. Kata adjektif dibahagikan kepada beberapa jenis mengikut makna : 1. tempat dan orang. Piala kejohanan pertandingan hoki itu ________ oleh para pemain Sekolah Kebangsaan Kampung Aman. ukuran 3. bau 2. A meraut C memasuk B menjolok D mencucuk 16. warna 6. A mencabut C memotong B mencukur D menggunting 14. A menenun C menyirat B menganyam D menyulam 8. A menyudu C menyodok B meminum D mencedok 19. Beberapa buah gerabak kereta api ________ daripada landasan akibat melanggar seekor gajah. rasa 7. Puan Syarifah seorang deklamator yang tersohor dan sering diundang untuk ________ puisinya. Sekawan anak itik sedang _______ air di sebuah kolam yang cetek. pandang 4. A tergelincir C terbabas B tersangkut D tersangkut 20. KATA ADJEKTIF KETERANGAN: Kata adjektif digunakan untuk menerangkan keadaan atau sifat sesuatu benda. Mak Cik Minah asyik ________ tikar mengkuang di bawah pokok di tepi pondoknya. Dagu atuk luka terkena pisau semasa dia ________ janggutnya.12. A ditipu C ditegur B disapa D dikunjungi 13. A diangkat C dipegang B disambut D dijulang 18. Beberapa orang pekerja wanita di restoran menjual sate ________ daging pada lidi sebelum membakarnya. Aina dan keluarganya sering ________ nenek tua yang tinggal keseorangan di teratak buruk itu.

A merah C kuning B putih D merun Tidak ada orang yang sanggup membunuh kanak-kanak dan wanita seperti askar Israel kecuali orang yang tidak mempunyai _________ langsung.handal C bangga. A membara C menaik B reda D membakar Razak terpesona melihat sepasang burung merak yang _______ di Zoo Negara.. 6... 3.” kata Nazrul. 5...LATIHAN 8 : KATA ADJEKTIF Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. A hairan.lurus D masam. A kecewa…renyai C hampa…hebat B duka…kuat D kecewa…lebat Darah _______ memancut daripada tubuh Mahsuri selepas ditikam dengan keris akibat fitnah yang dilemparkan terhadapnya.. ... 9.. Lampin adik berbau _________ kerana dia telah kencing. A kasih sayang C harga diri B peri laku D peri kemanusiaan “Buah dokong itu rasanya _________ tetapi pokoknya sangat _________.bijak D kagum. 8. 1. A lawa C anggun B cantik D jelita Kebanyakan penonton berasa ________ kerana perlawanan hoki itu ditangguhkan akibat hujan sangat ________. 4..petah Murni berasa ________ untuk berpisah dengan keluarga angkatnya setelah seminggu mengikuti Program Khidmat Mahasiswa di kampung itu. A hapak C kering B hanyir D haring Kita boleh menaiki kapal terbang untuk ke sesuatu destinasi kerana ia lebih _________ dan ________.. A baik…lambat C selesa…kuat B lemah…deras D selesa…cepat Kemarahan jurulatih itu ________ apabila melihat anak buahnya bermain sambil lewa setelah pihak lawan menjaringkan gol... 7.layak B terharu.. A kelat…rendang C manis. I pilu III sedih II sayu IV kecewa 17 2.tinggi B manis.rimbun Para hadirin ________ kerana murid prasekolah itu ________ bercerita. 10.

.A I dan III B II dan III 11. 16. 13.... II dan III D I.. A bakhir ... 15.. 20. II dan IV Orang yang________________itu berasa berat hati hendak menderma kepada anak__________itu... degil B baik . A intim C baik B mesra D rapat Bayi itu memang________________ .. buruk C tulen ... sombong C dungu .. A cekap C tabah B tahan D tuntas Mereka bersahabat___________sejak kecil lagi.. lembab D dungu . nakal Belilah barangan____________ . antik Rumah orang miskin itu__________ . A enak . C I. istimewa C sedih . 18 ... manis D cantik . lama D klasik . hanyir B lazat . A baik . palsu B baru .. cacat B pilu . A lemau C hanyir B garing D empuk Budak yang____________ bagai bendul itu selalu dibuli oleh pelajar-pelajar____________...... pahit C sedap . 19. 14.... nakal Kuih itu memang_________tetapi terlalu_________ . A mampan C ceria B padu D mantap 12. Jangan beli barangan___________ yang rendah mutu barangannya. A cantik C comel B tampan D molek Jangan makan keropok yang___________itu.. payau Dia berjaya kerana dia__________menghadapi cabaran yang mendatang.. 17 18. A condong C bongkok B bengkok D serong Penggunaan istilah bahasa yang telah__________sesuai digunakan dalam perhubungan seharian.. A hodoh ... jahat D lurus ..

Banyak manfaat yang kita peroleh _____ceramah itu. Anis membeli sehelai selendang _____ibunya sebagai hadiah hari jadi. KATA SENDI NAMA KETERANGAN: 1. A di C pada B ke D kepada 4. dengan. daripada. A untuk C kepada B pada D ke 5. A di C kepada B dengan D hingga 8. oleh. A ke C kepada B dari D daripada 3. terhadap. Kata yang digunakan untuk menyambungkan frasa nama dengan kata atau frasa-frasa dalam ayat. di. A daripada C antara B akan D dari 2. untuk. kepada. bagi. 2. Pegawai Pelajaran Kota Bharu menyampaikan hadiah _____para pelajar. Cikgu Mariah menasihati kami supaya mempunyai rasa belas kasihan _____ binatang. Contoh : akan. pada. A terhadap C demi B hingga D oleh 19 . ke. bak dan tentang LATIHAN 9 : KATA SENDI NAMA Pilih jawapan yang paling sesuai 1. hingga. Anak-anak harimau yang ditangkap itu berusia antara tiga _____ empat tahun. A oleh C dari B dengan D daripada 6. Harga kain batik tulis lebih mahal _____harga kain batik cap. Faizal mengirim sepucuk surat _____kawannya. sejak. kepada. dari. A daripada C demi B untuk D bagi 7. sampai. umpama. Pak Mahmud bekerja di ladang kelapa sawitnya dari pagi hingga _____ petang.9.

Tini rindu _____ kedamaian kampung neneknya yang terletak di kaki Gunung Ledang. A dalam C akan B untuk D terhadap 10. Taman Botani dan Taman Negara sering menjadi tumpuan pengunjung terutamanya _____ hujung minggu. Lima orang pendaki yang hilang _____ tiga hari yang lalu telah dijumpai di dalam hutan tebal di kaki Gunung Tahan. Perdana Menteri mengingatkan rakyat supaya mengamalkan sikap tolong_menolong antara satu sama lain _____ kehidupan seharian. Samila telah terpilih sebagai pemain boling terbaik _____ Majlis sukan sekolah-sekolah Malaysia . A hingga C sejak B seperti D antara 17. A sejak C tentang B oleh D dalam 11. A demi C bagai B dalam D untuk 14. A oleh C akan B pada D bagi 18. Oleh sebab rasa cinta _____ kebudayaan Melayu.9. Pak Din menjaga potret-potret yang dilukis _____ anaknya itu dengan baik. Puan Suzy sanggup menjelajah seluruh Negara untuk membuat kajian. A untuk C daripada B sampai D kepada 15. A di C pada B Kepada D umpama 13. A tentang C untuk B di D kepada 20 . Tengku Suria telah banyak mengorbankan masanya _____ membantu kanak-kanak yang menghidap penyakit AIDS di rumah kebajikan itu. A untuk C dengan B antara D daripada 12. Pinggan mangkuk Vantage yang dihiasi corak bunga –bungaan mendapat sambutan yang baik _____ peminat porselin. Ibu menaburkan padi usang itu ke tanah _____ dimakan oleh ayam-ayam peliharaannya. A pada C antara B akan D kepada 16.

__________ hari telah larut malam. 1. agar. kerana. lalu. KATA HUBUNG KETERANGAN: Kata hubung digunakan untuk menghubungkan sesuatu perkataan atau frasa supaya menjadi ayat yang lengkap. Puan Susan tidak tahu sama ada hendak memakai ceongsam ___________ baju kebaya untuk menghadiri konvokesyen anaknya. Ayu lebih cekap menjaringkan gol walaupun Ani mempunyai lima tahun pengalaman dalam permainan hoki. A untuk C daripada B kepada D dengan 20. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Puan Norma _____ menjaga rumah sepanjang kami pergi bercuti di Pulau Phuket. _____ Ayu dan Ani. dan lain-lain. sambil. supaya. A Jikalaupun C Ataupun B Namunpun D Meskipun 5. A Sungguhpun C Sekalipun B Mahupun D Jikalaupun 2.19. A selepas C supaya B sementara D semenjak 3. tetapi. A Dalam C Antara B Terhadap D Tentang 10. Melati bermain – main dengan adiknya di hadapan sekolah ___________ menunggu kedatangan ibunya. Contohnya : dan. atau. beliau tidak sombong. A dan C atau B serta D lalu 4. ___________ Encik Rosli telah dinaikkan pangkat. saya sempat menggoreng keropok lekor. A Sambil C Sejak B Serta D Semenjak 21 . __________ menunggu Hanim. LATIHAN 10: KATA HUBUNG Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. abang masih mengulang kaji pelajaran.

A hingga C sambil B serta D malahan 15. Banyak orang cedera ___________ berpuluh – puluh keluarga hilang tempat tinggal dalam runtuhan tanah itu. Mei Hwa menonton televisyen ____________ menunggu kek yang dikukusnya masak.00 malam. A dan C tetapi B lalu D kecuali 9. Ayah menyapu varnish pada kerusi rotan itu _________ kelihatan lebih cantik pada hari lebaran. A supaya C kalau B kerana D sungguhpun 10. A manakala C semenjak B sementara D biarpun 14. A kecuali C sehingga B namun D yang 8. Ibu menegur adik kerana dia masih belum tidur ____________ jam menunjukkan pukul 11.6. A apabila C sebelum C sambil D kerana 7. A supaya C selama B lantaran D manakala 13. Kamal selalu ponteng kelas. Adik menangis _______________ memberitahu ibu bahawa kakak telah mencubitnya. Labuci pada tengkuk baju kurung ____________ dipakai oleh Cikgu Amita dijahit oleh Puan Fatimah. Najwa suka menjahit ____________ kakaknya suka mengumpul Majalah Saji. A manakala C seandainya B meskipun D kecuali 11. A apabila C sementara B meskipun D malahan 12. Keadaan di pasar itu penuh sesak dengan orang ramai ____________ pasar raya itu mengadakan jualan murah. Nenek sedang menganyam __________ kami pulang dari sekolah. A Lantaran itu C Bagaimanapun B Meskipun D Lagipun 22 . Encik Murad berhasrat untuk belayar ke Sabah ___________ banyak halangan yang terpaksa ditempuhi. A kerana C supaya B agar D meskipun 16. bapanya dipanggil oleh pihak sekolah. ___________.

_________yang dibela oleh Pak Ali di dalam kandang itu? A Apakah C Siapakah B Adakah D Mengapakah 4. haiwan.00 tengah hari. Murid – murid Tahun Lima Setia bangun _____________ mengucapkan “Selamat Sejahtera” kepada Cikgu Normala. A atau C serta B melainkan D maka 19. manusia.17. bila. A supaya C padahal B lalu D dan 20. ____________ kamu menangis? A adakah C siapakah B mengapakah D bagaimanakah 2. orang. di mana. __________yang merasmikan bangunan sekolah itu? A Bilakah C Bagaimanakah B Siapakah D Manakah 23 . Cuba terangkan kepada saya. Ia boleh diikuti dengan partikel –kah mengikut kesesuaian ayat tanya. Tan. dan bagaimana. Jasnita masih menangis ____________ telah berkali – kali dipujuk oleh rakan-rakannya. KATA TANYA KETERANGAN: Kata tanya digunakan untuk menanyakan nama benda. berapa. ___________ perlawanan bola itu terpaksa dibatalkan. mengapa. tempat. LATIHAN 11: KATA TANYA Pilih jawapan yang paling sesuai . kenapa. Kamil masih belum bangun ___________ jam sudah pun menunjukkan pukul 12. siapa. A meskipun C selama B setelah D selagi 11. Oleh sebab hujan lebat. Contoh kata tanya ialah apa. A walhal C lagipun B malahan D justeru 18. ___________ abang kamu hendak makan nasi goreng ini? A apakah C adakah D manakah D siapakah 3. 1. dan bilangan.

Ayah kamu pergi ke Tawau ____________? A berapa C bila B siapa D bilakah 7. _________yang sudi menjelaskan kepada saya.5. Kajang? A Apakah C Manakah B Siapakah D Adakah 15. Budak itu menyorokkan buku cerita Ahmad di _________? A manakah C apa B mana D siapakah 6. _________ pertandingan melukis poster sempena hari ulang tahun kemerdekaan akan diadakan? A Bagaimanakah C Berapakah B Di manakah D Mengapakah 16. _________ Kadir dikatakan sebagai kaki bangku oleh kawan-kawannya? A Siapakah C Mengapakah B Bagaimanakah D Berapakah 11. “_______ warna kereta abang kamu yang baru itu? ”Tanya Lan kepada Tina . “_________ yang menyebabkan Lim dan Rawi bergaduh? Tan atau Abu ?” Tanya Leman . Di ________ letaknya pejabat ayah Mei Leng? A manakah C berapakah B mana D apa 8. Yang berbaju kemeja kuning dan berseluar hitam itu ___________? A mana C bila B kenapa D siapa 13. Najihah tergesa-tergesa untuk pulang ke rumahnya__________? A kenapa C apa B siapa D bagaimana 14. Norhana? A siapakah C bilakah B berapakah D manakah 12. “Dari ___________ kamu mendengar berita itu. ___________ nama guru kamu yang tinggal di Sungai Chua. A Apakah C Mengapakah B Adakah D Siapakah 9. A Apakah C Mengapakah B Adakah D Manakah 10.bagaimana kejadian itu boleh berlaku ? A Siapakah C Mengapakah B Di manakah D Berapakah 24 .

Hakimi?” tanya ayah. kamu akan ke Kuantan__________?” tanya Azrul kepada Mat.KATA SERU KETERANGAN: Kata yang digunakan untukmenyatakan perasaan seseorang sama ada gembira. geram. “_________ kamu lulus dalam ujian itu. “Mat. A Apakah C Adakah B Berapakah D Bilakah 12. Kata seru digunakan untuk membentuk ayat seruan. takut dan sebagainya. A Apakah C Mengapakah B Berapakah D Adakah 20. Eh – perasaan hairan atau terkejut Hai – menyapa atau menarik perhatian Nah – untuk mempelawa seseorang menerima sesuatu Oh – menyatakan perasaan terkejut. Aduhai – menyatakan perasaan sedih atau rintihan. sedih atau kecewa Wah – menyatakan perasaan kagum Wahai – perasaan sedih atau untuk menarik perhatian LATIHAN 12 : KATA SERU 25 . hairan. marah. Am boi – menyatakan rasa kagum atau hairan Cis/cih . sakit . hairan. mencemuh atau marah bercampur jijik.17. _________ Rosni digelar sebagai murai oleh kawan-kawannya? A Adakah C Mengapakah B Siapakah D Manakah 18. Aduh – menyatakan perasaan sakit. Contoh: Ah – menyatakan penolakan atau rasa tidak setuju.untuk menyatakan perasaan marah . A apa C siapa B bila D berapa Soalan 19 berdasarkan Gambar 1 Gambar 1 19. “________warna motosikal abang kamu yang baru itu?” tanya Fuad.

ambil wang ini dan pergi beli buku tulis yang baru! A Ah C Oh B Eh D Nah ________. _________. _________. pedihnya luka aku ini! 26 .Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. kereta sport itu sangat laju! A Oh C Cis B Ah D Wah _________. __________. 5. belajarlah dengan bersungguh-sungguh! A Aduhai C Wahai B Aduhai D Hai Soalan 7 berdasarkan gambar 2 4. 6. para pelajar. 1. kamu telah terpilih sebagai ketua pengawas! A Amboi C Aduhai B Syabas D Nah Soalan 3 berdasarkan gambar 1 2. Gambar 2 7. Gambar 1 3. malang sungguh nasib orang tuan itu! A Wahai C Aduh B Oh D Aduhai _________. kamu pun turut berada di sini! A Ah C Eh B Oh D Nah _________.

27 13. 10. ________. 15. lama betul kita tidak bersua! A Hai C Amboi B Wah D Eh __________ aku tidak setuju langsung dengan pendapat engkau itu! A Cis C Eh B Nah D Ah ________. 16. cantik sungguh pakaian pengantin itu! A Ah C Hai B Aduhai D Amboi _________. C Cis D Ah _________. 11. Soalan 12 berdasarkan gambar 3 Gambar 3 12. keluarga itu senantiasa ditimpa nasib malang! A Ah C Aduhai B Aduh D Eh _________. 14. bagaimana pula awak dapat masuk sedangkan pintu bilik itu berkunci. A Hai C Wah B Amboi D Eh ________. kamulah rupa-rupanya yang memfitnah saya selama ini! A Ah C Aduh B Nah D Oh _________.A Aduh B Aduhai 8. para pelajar. . kamu telah berjaya mengharumkan nama baik sekolah ini! A Wah C Eh B Hai D Syabas 9. tingkatkan usaha agar kalian beroleh keputusan yang cemerlang! A Syabas C Hai B Wahai D Aduhai _________. hebat sungguh pahlawan itu menunggang kuda liar yang baru ditangkapnya.

1. A Nah C Aduhai B Aduh D Wah _________. telah. _________. akan LATIHAN 13: KATA BANTU Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. aku tidak bersetuju dengan cadangannya sebentar tadi! A Eh C Ah B Oh D Aduh Soalan 18 berdasarkan gambar 4 Gambar 4 18.A Eh B Oh 17. pernah. cantiknya rumah baharu Encik Ramli yang terletak di kawasan lapang itu. KETERANGAN: Kata yang digunakan untuk menerangkan kata kerja dan hadir sebelum kata kerja Contoh : sudah. C Syabas D Wah _________. masih. belum . KATA BANTU 19. 20. A telah C masih B mesti D akan 28 . sedang. bagaimana dengan keadaan kamu dan keluarga! A Hoi C Wahai B Hai D Eh _________. kedekut benar orang kaya itu! A Cis C Nah B Oh D Amboi 13. Kerja-kerja membangunkan kawasan taman sains itu__________siap sebulan yang lalu.

A sudah C mesti B mahu D dapat 13. A akan C sudah B hendak D belum 4. Kamu________berhati-hati ketika melalui jalan yang licin itu. kita mestilah meningkatkan usaha dengan banyak mengulang kaji pelajaran. Walaupun sudah pulih tetapi dia_______belum boleh berjalan dengan baik.2. A hendak C akan B masih D mesti 6. Ayah _______ke KualaLumpur pada bulan hadapan. A sudah C akan B sedang D masih 5. A sedang C mesti B telah D hendak 9. Buah mangga ini _________dibasuh sebelum dimakan. Kita______berhati-hati semasa melintas jalan raya. Datuk_______belum sedar ketika kami menziarahinya di hospital. 29 . Nur Fasihah__________ mengulang kaji pelajaran di dalam biliknya. A telah C masih B sudah D akan 12. Puan Maznah________menuntut di Universiti Sains Malaysia dalam bidang perubatan. A telah C sedang B akan D sudah 8. A masih C mesti B sudah D sedang 3. Kita__________lah bijak memilih kawan sekiranya kita ingin berjaya. A masih C hendak B akan D mesti 7. Sekiranya kita______berjaya. A telah C masih B belum D akan 10. Semua bangku di taman itu__________digantikan dengan yang baharu tidak lama lagi. A telah C sedang B akan D belum 11. A telah C sudah B pernah D belum 14. “Jangan sekali-kali minum air yang________dimasak. Semua pendatang tanpa izin__________dihantar ke negara asal mereka pada bulan depan.” pesan Cikgu Azizah.

00 petang. Bas itu dijangka_________tiba dari Pulau Pinang pada pukul 2. 1. A tidak C bukan B sudah D pun 2. 30 . Anishah__________mengikuti ayahnya pergi ke Pantai Cahaya Bulan. A akan C belum B masih D telah 17. Contoh: Bukan – untuk menafikan frasa nama dan frasa sendi nama Tidak – untuk menafikan frasa kerja dan frasa adjektif. A akan C dapat B mahu D masih 16. Walau apa pun yang berlaku . A harus C masih B pernah D akan 19. Saya________cuba memujuk adik yang sedang menangis itu. KATA NAFI KETERANGAN: Ialah kata yang digunakan untuk menafikan atau menidakkan sesuatu. A sedang C belum B mesti D akan 18. LATIHAN 14 : KATA NAFI Pilih jawapan yang betul.Persatuan Bahasa Melayu sekolah saya_________melawat ke Pulau Langkawi pada cuti persekolahan nanti. Kakak saya________dinaikkan pangkat pada tahun hadapan. saya _____akan menjual rumah pusaka ini kepada kamu.Ayah_________membaca surat khabar semasa berkelah di Pantai Cahaya Bulan. A belum C hendak B sedang D harus 20. A masih C sedang B pernah D akan 14.A mesti B boleh C masih D belum 15. Sejak kematian bapanya budak itu _____bersekolah lagi kerana menolong ibunya mengerjakan sawah mereka.

A Emily tidak pandai bergaya. Halim langsung _____ mempercayai khabar angin yang didengarnya daripada penduduk kampung semalam. D Gurunya tidak berasal dari Johor C Maimunah bukan keberatan untuk membantu D Baju yang dipakainya itu bukan baju adiknya. kami. Elly tidak dapat menahan rasa sedihnya apabila melihat jirannya meratapi kematian anak bongsunya itu. B Kepala Fairus bukan botak. 4. Harun bukan meminati penyanyi kumpulan rock yang beperangai tidak senonoh itu. IV Datuk tidak mahu tinggal bersama-sama dengan anak-anaknya di kota A I dan IV C II. B Pisau itu bukan tajam C Perigi itu _____ dalam. Pilih jawapan yang betul penggunaan kata nafinya. III dan IV B I . Pilih ayat –ayat yang betul penggunaan kata nafinya. A III sahaja C I. 7. A Ini tidak kali pertama Zaiton melarikan diri dari rumah. A Anjing itu bukan lapar. A bukan C tidak B ialah D pun Soalan 4 – soalan 8.II dan III D I. C Air sungai itu bukan dalam. B Raju bukan suka berkawan dengan dengan Siva. II Tajul tidak bersetuju dengan cadangan ketua kampong untuk merobohkan surau lama di kampung itu. B Warung yang terletak bukan jauh dari jalan raya itu. D Saidin tidak abang ipar Iqbal. D Rumah itu bukan sesuai untuk didiami. warung Pak Ali. D Hari ini abang bukan pergi 5. C “Bukan begitu caranya untuk menyukat kedalaman sungai. C “Kami bukan turun ke laut hari ini”. 9. II. Bukan terdapat sebarang tanda bahawa musim kemarau yang panjang itu akan berakhir. III Ali bukan anak orang berada . 6. III dan IV 10 I II III IV Farid berasa tidak seronok menyertai rombongan ke Melaka itu. A Adiknya tidak pandai menari caca. B Buah rambutan itu bukan manis. II. A Ayahnya bukan kedekut.A tidak B adalah C bukan D pun 3.ayahnya hanyalah pemandu teksi. I Ah Lim sedikit pun tidak berasa cemburu apabila melihat isterinya keluar menonton dengan lelaki lain. III dan IV 31 . II dan IV B I dan IV D I.”kata Zuli kepada Mahat. 8.

pasangan suami isteri itu mengambil keputusan untuk berpisah sahaja. A I. A adalah C pun B bukan D ialah 32 segera. III Dia bukan sampai hati untuk menghampakan harapan kedua-dua orang tuanya. II Jumat tidak sependapat dengan abang longnya tentang cara pembahagian hart pusaka peninggalan ibunya. II Kucing itu bukan ada selera untuk makan kerana sakit. A I dan II C II. I Menurut Doktor Fatah. A I dan II C I. III Tulisan pelajar itu sukar untuk dibaca kerana tidak jelas. anak Pak Abu bukan menghidapi penyakit sawan tetapi menghidapi penyakit gangguan mental. Kedai itu _____ kedai yang menjual barangan antik. 17. II Kata Puan Devi kepada Rajan.11. “Tidak baik kamu membantah cakap orang tua”. II dan IV D II. III dan IV B I. II dan IV B III dan IV D I. I Sepupunya tidak gemar makan sambal belacan. IV Cikgu Tan bukan benci kepada pelajar yang nakal itu tetapi beliau kerana pelajar itu tidak mahu mendengar nasihatnya. Penyakitnya akan bertambah buruk jika _____dirawat dengan A akan C pun B tidak B bukan 18. III dan IV 14. A bukan C tidak B pun D adalah 16. III dan IV B III dan IV D I. IV Oleh sebab tidak ada persefahaman. III Pelajar itu tidak dapat menjawab soalan kuiz sains kerana dia tidak membuat sebarang persediaan. II dan III C I. IV Gadis itu bukan malas tetapi lembap bekerja. . Kereta api yang membawa barang-barang itu _____dari utara. Budak itu _____ lulus juga dakam ujian bulanannya pada A bukan C pun B tidak D iadalah kali ini. A tidak C pun B bukan D ialah 19. Isi buah mangga muda itu _____ manis tetapi masam. I Puan Haslinda bukan sombong. III dan IV 12. III dan IV 13. A tidak C bukan C adalah D pun 15. Jam tangan ini _____jam buatan Malaysia. II.

Kita mesti mengamalkan budaya timur. Pelajar itu boleh menyertai perkhemahan ini.” kata Fendi di dalam hatinya. “Siapa___________ yang sudi menghantarku ke stesen bas. apa___________ lagi jika kita berada di perantauan.” kata pegawai sukan.. tah LATIHAN 15: KATA PENEGAS Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. itu____________ jika dia hendak. A lagi C tah B jua D lah 33 . “Pernah____________ awak kerugian sepanjang menjalankan perniagaan pinggan-mangkuk ini?” tanya Puan Letchumi kepada Suhana. A tah C kah B pun D lah 6. lah. Contoh : kah. 1. A kah C pun B lah D tah 5. Para penunggang motosikal dinasihatkan agar _____ berlum lumba di jalan raya. Abang___________ yang bekerja keras untuk menyara keluarga kami. A kah C pun B tah D lah 4. A jua C pun B tah D kah 7. A bukan C tidak B akan D pun 15.20. A lah C pun B tah D kah 3. “Baling_____________ bola bowling itu kuat sedikit supaya semua jatuh. KATA PENEGAS KETERANGAN: Maksud : Kata Penegasan/partikal berfungsi sebagai penegas atau menguatkan maksud sesuatu pernyataan dalam ayat. Apa ______________ yang berlaku sehingga dia menjerit sekuat hati? A tah C lah B kah D pun 2. pun.

Apa________ rancangan kamu. A juga C sahaja B lagi D memang 19. mereka tetap tidak menerimanya. Siapa___________ yang ingin bersenam pagi – pagi ini. A memang C pun B tah D jua 18. Siapa_________ yang melukis buku ini? A pun C nah B kah D lah 12. A pun C lah B jua D kah 16. Di dalam poketnya ___________ ada segugus kunci rumah. kamu sangat hebat dalam sukan bola sepak.8. Budak itu__________ yang handal bermain badminton? A lah C pun B kah D jua 9. Azura _______________ pandai menggubah bunga. Mana___________ gerangan pendekar kecil itu? A kah C pun B tah D lah 34 . Siapa_______ agaknya yang berjaya mendapat 5A dalam UPSR pada tahun ini? A kah C pun B tah D tah 10. Kemalangan itu berlaku dekat dengan rumah kamu___________? A kah C jua B lah D pun 15. Selain menyulam. A Juga C Memang B pun D Jika 11.” keluh lelaki tua itu. _____________ kami tidak nafikan. Ini________ hadiah istimewa untuk ibu. “Apa__________ dayaku yang miskin ini. A lah C wah B kah D tah 13. A juga C hanya B lagi D sahaja 17. A tah C lah B jua D juga 14.

A ialah C juga B adalah D sekali 35 . A juga C adalah B adapun D ialah 6. Semua fitnah yang dilemparkan kepada Sakinah _________ tidak benar. A adapun C ialah B benar D adalah 2. LATIHAN 16 : KATA PEMERI Pilih jawapan yang paling sesuai 1 Pemuda yang berbaju biru itu _________ bakal suami kakak saya. Kain songket yang dibeli dari negeri Terengganu itu ______ untuk ibunya. Hadiah hari jadi yang diterima itu _________ daripada kawannya yang baru seminggu dikenalinya. Contoh: Ialah – digunakan dihadapan frasa nama Adalah – digunakan di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. Faisal _________ kerani bank di Bank Simpanan Nasional yang terletak di bandar Ipoh . Novel yang bertajuk “Bunga-bunga Berguguran “ itu __________ novel terbaru penulis wanita itu. A hanya C adalah B ialah D juga 3. Apa___________ punca pergaduhan antara Ah Keong dengan Raju? A juga C memang B tah D kah 16. A ialah C jika B adalah D nian 5. A adalah C nian B ialah D sebenar 4. KATA PEMERI KETERANGAN: merupakan unsur yang menjdai pemeri hal atau penghubung antara subjek dengan frasa-frasa utama dan predikat.20.

Maklumat saksi pembunuhan itu ________ tidak benar setelah disiasat oleh pihak polis. Gunung Tahan _______ gunung yang tertinggi di Semenanjung Malaysia. Zamzuri itu _____ guru baru yang akan mengajar di Tahun Enam Maju . A ialah C biar B adalah D nian 10. A tetapi C adalah B biar D ialah 9. “Bungkusan itu _______ untuk kakak kamu. Adiknya ________ comel dan mempunyai lesung pipit . A ialah C adalah B adapun D apapun 17. A adalah C jika B ialah D nian 12. Kereta Proton Wira itu _________ kepunyaan bapa Ahmad.7. A adalah C nian B ialah D adapun 16.” kata Amir kepada Samir . Rumah banglo yang besar dan mewah itu _________ rumah bapa saudaranya. A nian C adalah B adapun D ialah 15. A adalah C adapun B ialah D nian 18. A ialah C apapun B adalah D biar 14. A ialah C nian B adalah D juga 8. Perempuan yang sedang melintas jalan itu ________ ibu saudara saya. A adalah C nian B ialah D sisi 11. A adapun C ialah B adalah D iaitu 36 . Hadiah yang cantik itu __________ untuk ibu kesayangannya. A ialah C apatah B adalah D apapun 13. Buah epal itu ________ untuk adik yang terlantar sakit di hospital . Tuan punya kedai emas itu ………bapa saudara Muhyuddin . Tujuan utama kutipan derma _____ untuk membina balai raya yang baru.

A sangat C nian B benar D sekali 2. Tabung bantuan rakyat Palestin ________ untuk membantu penderitaan dan kesedihan yang dialami oleh rakyat Palestin. Ibu saya __________ sayang akan barang-barang antiknya. terlalu. Negeri Pahang _______ negeri yang terbesar di Semenanjung Malaysia. Contoh : penguat hadapan – agak. Rohana _________ pandai jika dibandingkan dengan adik-beradik. A begitu C sekali B agak D betul 37 . Terbahagi kepada tiga jenis iaitu kata penguat hadapan kata penguat belakang dan kata penguat bebas 3. A sungguh C paling B sekali D begitu 3.19. Karangan saya telah terpilih memenangi kategori tulisan yang __________ cantik antara pesertapeserta yang bertanding. begitu Penguat Belakang – sekali. betul Penguat bebas – sungguh. Kata penguat boleh diletakkan di hadapan atau di hadapan kata adjektif dalam ayat 2. A ialah C adalah B adapun D nian 20. Soalan 1 berdasarkan gambar 1 gambar 1 1.paling. amat LATIHAN 17 : KATA PENGUAT Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. KATA PENGUAT KETERANGAN: 1. A adapun C ialah B adalah D juga 17. Ialah kata yang digunakan u ntuk menguatkan maksud sesuatu kata adjektif.

________ tidak disangka bahawa Farid pandai memasak makanan tradisional Melayu.4. A demikian C sekali B agak D nian Soalan 5 berdasarkan gambar 2 Gambar 2 5. Para doktor tetap meneruskan tugas menyelamat mangsa serangan askar Israel walaupun mereka _________ letih. Besar _________ kubah masjid yang terletak di bandar itu. A sekali C agak B lebih D terlalu 38 . Jurulatih itu _________ tegas terhadap pemain jika berkaitan dengan disiplin. Tempat ini __________ indahnya sehingga menenangkan fikiran. A nian C benar B agak D paling 9. Kakak saya sedih __________ apabila nenek meninggal kerana dia tinggal dengan nenek sejak kecil lagi. A amat C nian B benar D sekali 8. Cendol pulut Pak Hassan __________ sehingga terkenal di pekan ini. Kerap _________ dia ke perpustakaan sejak belakangan ini kerana ingin mengulang kaji pelajaran. A benar C lebih B makin D cukup 7. A paling C sungguh B nian D agak 12. A nian enak C paling enak sekali B sekali enak D sungguh enak sekali 6. Kediamannya terletak _________ jauh dari pecan itu. A amat C paling B agak D nian 10. A Amat C Paling B Terlalu D Sungguh 11.

A sekali C agak B paling D kurang 20. sebahagian 39 . Jangan _________ mengharap kita akan menang kerana peserta-peserta sekolah lain tidak kurang hebatnya. A paling C terlalu B sekali D nian 15.13. Rafi _________ keberatan hendak ke rumah kawannya untuk meminjam buku kerana hari sudah lewat. separuh. Tikar mengkuang yang dianyam oleh kakak _________ kemas dan perlu dibaiki lagi. Jangan buka tingkap itu _________ lebar kerana angin dari luar sejuk. KATA BILANGAN KETERANGAN: Maksud : kata bilangan merupakan kata yang digunakan untuk membilang sesuatu Contoh : beberapa. Lambat _________ dia pulang semenjak bertukar tempat kerja. Hujah-hujah yang dikemukakan oleh pihak pencadang dalam perbahasan itu ___________ meyakinkan. A terlalu C paling B benar D agak 18. A paling C makin B agak D amat 14. A terlalu C paling B sangat D cukup 16. A nian C paling B terlalu D agak 17. Junaidilah yang ________ banyak mengemukakan idea dalam perbincangan tentang aktiviti tahunan persatuan Bahasa Melayu. A sekali C terlalu B cukup D nian 19. A cukup C makin B amat D kurang 18. Indah _________ pemandangan matahari terbenam pada waktu senja di tepi pantai itu.

A setiap C tiap-tiap B sebahagian D masing-masing 6. A Seorang C Seratus B Beberapa D Sebilangan 2. 1. budak itu pun beredar dari situ. Dalam pertandingan itu. namun sesetengah orang tidak pandai untuk menghargainya. A Sebahagian C Semua B Segala D Setengah 10.LATIHAN 18 : KATA BILANGAN Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. _________ orang warga asing yang tinggal di rumah itu telah ditahan kerana memasuki negara ini tanpa dokumen yang sah. __________ kemudahah awam telah disediakan oleh pihak kerajaan. A Berbagai-bagai C Sebahagian B Sekalian D Setiap 9. Apabila Cikgu Karim masuk ke dalam kelas. _________ daripada kawasan tanah di kawasan pedalaman telah dimajukan oleh kerajaan. murid-murid pun mengeluarkan buku Bahasa Melayu _________. A kedua C pertama B akhir D tiga 5. Sikap ________ daripada masyarakat kita yang tidak bertanggungjawab telah menyebabkan berlakunya pencemaran alam di negara ini. A beberapa C seluruh B kedua D pelbagai 40 . A Semua C pelbagai B Kesemua D Banyak 3. Hisham hanya mampu menduduki tempat yang ke _________. Setelah diberikan _________ biji buah manggis. _________ yang hadir diminta berdiri apabila Perdana Menteri memasuki dewan itu. Regu badminton negara telah berjaya mendapat tempat yang ________ dalam pertandingan badminton peringkat dunia. A ketiga-tiga C pertama B akhir D satu 8. _________ pelancong yang datang ke negara ini mestilah mempunyai dokumen perjalanan yang sah. A setengah C seluruh B sebahagian D sekalian 4. A Tiga suku C Semua B Sedikit D Seluruh 7.

A Setiap C Dua pertiga B Seluruh D Sesetengah 18. ________ ikan emas itu mendapat makanan yang mencukupi. A para C kelima-lima B separuh D dua pertiga 15. A tiga C tiga puluh B tiga belas D tiga ratus 12. A tiap-tiap C beberapa B setengah D sekalian 19. Gadis bertudung itu akan menunggu teksi di situ ________ pagi. ” A segala C seluruh B setiap D sekalian 20. ________ pelajar dikehendaki memakai pakaian yang kemas dan bersih. Bulan April mempunyai ________ hari. A Semua C Sekalian B Seluruh D Sebahagian 14. A Beribu-ribu C Berkotak-kotak B Berpuluh-puluh D Berjuta-juta 41 . Setiap pagi jalan raya sesak kerana orang ramai menuju ke tempat kerja ________ A sendiri C beribu-ribu B tiap-tiap D masing-masing 17. _________daripada kek itu akan dibahagikan kepada kawan-kawan Alia.11. A semua C sebilangan B sekalian D sepuluh ribu 13. A Setiap C Sekalian B Seluruh D Segala 16. ________ buah rumah tenggelam dalam banjir itu. Kata Guru Besar. ”Murid-murid ________ minggu hadapan akan diadakan Penilaian Kemajuan Sekolah Rendah. Chong memberikan makanan kepada ________ anak ikan emas itu. Hampir ________ pengunjung menghadiri pameran automobil yang berlangsung sejak seminggu lalu.

” kata kerani itu. A Harap C Usah B Minta D Sila 4. Bantulah mereka mencuci pinggan itu. tolong . jangan.” kata Sayuti. A Tolong C Usah B Minta D Sila 7. A Jangan C Harap B Jemput D Sila 6. A Sila C Tolong B Harap D Jemput 42 . “________berikan wang ini kepada kakak awak. “_______________makan kuih itu.____________lah menangis lagi. jemput. permintaan dan sebagainya.” kata Ayu. __________kita akan dapat berjumpa lagi pada masa akan datang. minta . kawan-kawan. A Tolong C Minta B Harap D Usah 2. 2. sila. A Jemput C Usah B Jangan D Minta 8. Contoh: harap.” kata Ayuni. “____________basuh sayur-sayuran di atas sinki itu.19. A Sila C Minta B Usah D Tolong 5. “__________semua calon UPSR membaca soalan dengan teliti. 1. Kata yang digunakan untuk memberikan sesuatu perintah. A Jangan C Harap B Tolong D Sila 3. “_________berpeluk tubuh sahaja. silaan. Ani. larangan.” kata kakak. “______________lengkapkan borang ini dengan butir-butir peribadi. usah LATIHAN 19 : KATA PERINTAH Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.” kata Ketua Pengawas itu. KATA PERINTAH KETERANGAN: 1. saya pasti adik awak akan selamat.

nanti akan dihinggapi lalat. A tolong C usah B minta D harap 43 . “Salmi. _____________merokok ketika berada di dalam kawasan sekolah. A jemput C tolong B mari D usah 14. A Tolong C Jangan B Sila D Minta 10. Nanti saya ambilkan air. Dollah.” kata Mamat.9. “Ali. __________dibuat perkara yang tidak berfaedah itu.” pinta ibu. Saya______kamu dapat datang ke majlis perkahwinan pada hari Ahad nanti.” jerit ibu. __________lah ke rumah saya.” kata Mastura. “_________lah kamu kenangkan lagi peristiwa itu. “_________lah duduk.__________ambilkan ibu serai. “___________sepak tong sampah itu. A Sila C Tolong B Jangan D Usah 19. “__________sampaikan hadiah ini kepada kakak kamu. Kalau datang ke Kuala Perlis. A Tolong C Jangan B Harap D Minta 15. A jemput C usah B sila D tolong 17. _______beratur semasa hendak membeli di kedai koperasi sekolah. _____________lah rasa kuih yang saya hidangkan ini A Jangan C Tolong B Sila D Harap 20.” kata Maznah kepada Nora. A Tolong C Usah B Jangan D Sila 12. A Jangan C Sila B Tolong D Harap 18. ___________biarkan makanan terdedah. A Sila C Usah B Jangan D Tolong 16. A Tolong C Harap B Sila D Jangan 11. A usah C jangan B tolong D harap 13.” kata emak kepada budak itu. datuk.

Tiada seorang pun yang menyertai pertandingan itu. Apakah yang menyebabkan budak perempuan itu menangis? A Budak itu kehilangan wang sebanyak seringgit. B Jika kita belajar bersungguh – sungguh. Mengapakah orang ramai berkerumun di tepi jalan itu? A Mereka memang suka berkerumun di situ. B Kanak – kanak itu bermain congkak pada waktu petang. C Ayah sedang membaiki mesin jahit ibu yang rosak. Apakah yang dilakukan oleh ayah? A Ibu meminta ayah membaiki mesin jahitnya yang rosak. 1. D Budak perempuan itu mencari wangnya di merata tempat. 5. Di manakah pertandingan syarahan itu diadakan? A B C D Di dewan terbuka Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka. Peserta itu dari Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka. D Kanak – kanak itu sedang bermain congkak di halaman rumah. 44 . MEMILIH JAWAPAN LATIHAN 20 : MEMILIH JAWAPAN Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. B Wang seringgit itu diberikan oleh ibunya. C Congkak ialah permainan tradisional masyarakat Melayu. C Ramai yang terlibat dengan kemalangan itu. Apakah yang sedang dilakukan oleh kanak – kanak itu? A Kanak – kanak itu sedang mengira bilangan buah congkak. D Ayah membaiki mesin jahit ibu yang rosak sejak pagi tadi. kita akn memperoleh banyak ilmu pengetahuan serta dapat menjejakkan kaki ke menara gading. 6. B Ayahlah yang membaiki mesin ibu yang rosak. kita tidak akan ke mana – mana. B Mereka hendak melihat keadaan mangsa kemalangan itu. 2. Murid – murid Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka yang akan menyertai pertandingan itu. 3. 4. Apakah yang akan kita peroleh jika kita belajar bersunguh – sungguh? A Jika kita belajar bersungguh – sungguh. C Belajar bersungguh – sungguh adalah satu usaha untuk berjaya. C Budak perempuan itu menangis kerana wangnya tercicir.20.

dia hendak ke Terengganu. 12. B Faizul baru pulang dari Terengganu. 10. C Pesta Bola Merdeka itu akan diadakan di Stadium Negara. 9. D Mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah telah dibatalkan. Bagaimanakah kereta itu boleh terjunam ke dalam gaung? A Kereta yang terjunam ke dalam gaung itu telah dihantar ke bengkel. Ke manakah Faizul hendak pergi? A Ya. pemandu kereta itu hanya mengalami kecederaan ringan. saya belum menyerahkan buku kerja ini kepda cikgu. D Dia dalam perjalanan menuju ke Kuala Terengganu. Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat. 13. Mengapakah lelaki tua itu mengamuk? A Lelaki tua itu mengamuk kerana kematian isterinya. C Encik Kamarul akan mempengerusikan mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah itu nanti. 45 . D Saya akan menyerahkan buku kerja Matematik ini kepada cikgu saya pada esok pagi. C Buku kerja Matematik itu ada pada cikgu saya. B Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam pada waktu petang. B Sebuah kereta telah terjunam ke dalam gaung itu semalam. Mengapakah awak tidak menyerahkan buku kerja Matematik itu kepada cikgu awak? A Saya takut cikgu saya akan marah apabila mendapat tahu bahawa saya tidak membuat latihan yang diberi. Siapakah yang akan mewakili Persatuan Bulan Sabit Merah dalam mesyuarat itu nanti? A Mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah akan diadakan pada hari Sabtu. C Dia ke Kuala Terengganu dengan menaiki bas. 11. D Ya. Saya telah menyaksikan Pesta Bola Merdeka itu. Adakah Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat? A Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat. C Tidak.7. B Ya. D Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam untuk melancong. B Tidak. B Encik Kamarul yang akan mewakili Persatuan Bulan Sabit Merah mesyuarat itu nanti. C Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam. B Lelaki tua itu mengamuk kerana marahkan orang yang merosakkan tanaman di kebunnya. D Kereta itu terjunam ke dalam gaung kerana telah dipandu dengan laju. C Lelaki tua itu mengamuk kerana gembira dinaikkan pangkat. 8. Bagaimanakah rombongan itu ke Pulau Ketam? A Rombongan itu ke Pulau Ketam dengan menaiki bot.

Mengapakah awak dibenarkan menyertai perkhemahan ini? A Saya yakin dengan keselamatan di sini. C Ya. D Adik berada dengan ibu di dapur. 20. B Saya berjaya meyakinkan ibu tentang tahap keselamatan di sini. D Mana boleh. D Tidak. ibu bapanya telah ke balai untuk menjaminnya. 15. B Mana boleh. B Ya. Bilakah kamu akan datang ke rumah saya? A Boleh juga. nanti saya jelaskan kepada awak. saya yakin boleh menyiapakannya. B Ya. B Tidak. 16. C Esok. B Boleh. beliau sedang mengikat buah kelapa muda itu. saya sebenarnya berada di dapur ketika itu. C Boleh. C Tidak. saya tidak hendak ke sana. 17.14. Adakah kamu berada di dapur ketika kejadian itu terjadi? A Ya. saya berada di dalam tandas pada masa itu. saya tidak ada masa sekarang. nanti saya minta izin daripada kedua – dua orang tua saya. 19. beliau sedang menjolok buah kelapa muda itu. dialah yang dikehendaki polis selama ini. D Tangannya sakit digigt beruk. 46 . 18. nanti saya ajak Zailan temankan saya. C Ibu mengizinkan saya menyertai perkhemahan ini. Mengapakah adik kamu menangis? A Adik saya menangis sejak tadi lagi. saya tidak berada di dapur ketika kejadian itu berlaku. C Saya tidak mahu menjawab soalan itu. Betulkah Azizi yang ditangkap polis itu? A Ya. D Boleh. B Kaki adik digigit semut api. selepas kelas tambahan selesai. Apakah yang dilakukan oleh Pak Ahmad? A Beliau sedang membelah buah kelapa muda. C Adik baru sahaja bangun tidur. polis itu menangkapnya di rumah kosong itu. Bolehkah kami menyiapkan tugasan ini pada hari ini juga? A Pasti boleh kerana saya seorang yang jujur. D Ibu merestui semua program yang saya sertai.

D Barang-barang Encik Rashid sibuk mereka kemaskan kerana mereka akan berpindah ke rumah baru. A B C D 5.21. Rosli memarahi ibu kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. Saya menghadiahkan kamera kepada abang. Beberapa orang wanita sedang sibuk mencabut padi sawah. Bendera sekolah dinaikkan Hashim. B Barang-barang sibuk dikemaskan oleh keluarga Encik Rashid kerana mereka akan berpindah ke rumah baru. 2. Hashim dinaikkan bendera sekolah. Rosli dimarahi kerana ibu selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. Rumput di sawah padi sedang dicabut oleh beberapa orang wanita. Hashim menaiki bendera sekolah. Keluarga Encik Rashid sibuk mengemaskan barang-barang kerana mereka akan berpindah ke rumah baru. Ibu dimarahi oleh Rosli kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. C Keluarga Encik Rashid sibuk mengemaskan barang-barang mereka kerana akan berpindah ke rumah baru.beserta dengan kata sendi nama oleh LATIHAN 21 : AYAT AKTIF AYAT PASIF Soalan 1 hingga soalan 10 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang bergaris. Abang menghadiahkan kamera saya. Abang saya menghadiahkan kamera itu. Rosli dimarahi oleh ibu kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. Abang saya itulah yang menghadiahkan kamera. A B C D Beberapa orang wanita sedang mencabut rumput di sawah padi. A B C D Hashim menaikkan bendera sekolah. A Mereka sibuk mengemaskan barang-barang Encik Rashid kerana akan berpindah ke rumah baru. Kamera itu dihadiahkan oleh abang saya. Orang wanita sedang sibuk mencabut rumput di sawah padi. 47 . Bendera sekolah dinaikkan oleh Hashim. 1. Ibu memarahi Rosli kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. AYAT AKTIF DAN AYAT PASIF KETERANGAN: Ayat aktif: mengutamakan si pelaku sebagai subjek dan mengandungi kata kerja yang berawalan meAyat pasif : menekan objek dan pembuatnya serta mengandungi kata kerja tanpa awalan atau kata kerja berawalan di. A B C D 4. 3. Rumput di sawah padi sedang dicabut oleh beberapa orang wanita yang sibuk.

A B C D Baju kurung itu dijahit oleh Puan Julia. Encik Fuad memberitahu mekanik bahawa enjin keretanya rosak semula selepas dibaiki.6. anjing liar itu berlari tidak tentu hala. anjing liar mengejarnya. C Kereta Encik Fuad yang telah dibaiki oleh mekanik dimaklumkan rosak semula. D Encik Fuad memaklumkan kepada mekanik bahawa enjin keretanya rosak semula walaupun sudah dibaiki. D Kasmah menegur pengawas itu oleh kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. B Enjin kereta Encik Fuad rosak selepas dimaklumkan kepada mekanik untuk dibaiki. A B C D 7. Apabila dikejar anjing liar. Soalan 11 hingga soalan 15 Pilih ayat pasif yang betul. Ayah mengasah pisau baru itu sehingga tajam. Ayah baru sahaja mengasah pisau yang tajam itu. Puan itu menjahit baju kurung Julia. A Kasmah menegur pengawas itu kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. Pisau itu tajam kerana baru sahaja diasah oleh ayah. 48 . Julia menjahit baju kurung puan itu. B Buku cerita itu dipulangkan kepada saya minggu lepas. A Encik Fuad memaklumkan kepada mekanik tentang kerosakan enjin keretanya walaupun telah dibaiki. Puan itu menjahit baju kurung untuk Julia. dia pun berlari tidak tentu hala. B Pereka batik yang termasyhur telah mengeluarkan batik yang cantik itu. 10. Apabila Salman ternampak anjing liar. Apabila Salman berlari tidak tentu hala. Salman lari lintang-pukang apabila dikejar oleh anjing liar. D Batik yang termasyhur itu dikeluarkan oleh seorang pereka yang terkenal. Apabila Salman dikejar. 9. Pengawas itu menegur Kasmah kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. D Buku cerita itu sudah saya pulangkan minggu lepas. Salman berlari tidak tentu hala. Saya sudah memulangkan buku cerita itu minggu lepas. C Buku cerita sudah minggu lepas saya pulangkan. A Buku cerita sudah dipulangkan kepada saya minggu lepas. A Pereka yang terkenal telah menghasilkan corak batik yang cantik itu. C Kasmah ditegur oleh pengawas itu supaya membuang sampah di kawasan padang sekolah. Pisau yang baru diasah oleh ayah itu menjadi tajam. A B C D 8. 12. B Kasmah ditegur oleh pengawas itu kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. Pisau baru yang tajam itu telah diasah oleh ayah. Corak batik yang cantik itu dilukis oleh seorang pereka yang terkenal. 11. Puan Julia menjahit baju kurung itu. C Corak batik yang terkenal itu telah dihasilkan oleh pereka yang cantik itu.

kamu patut mencuci kereta ini. C Pekerja “OKU” mendukung kanak-kanak di rumah kebajikan itu. D Budak itu dan ibunya mandi setelah terjatuh ke dalam lumpur. 17. B Pertandingan mendaki Bukit Marak telah dianjurkan oleh persatuan kembara itu. B Pekerja di rumah “OKU” mendukung kebajikan kanak-kanak itu. C Rahim dan saya didesak supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. D Pertandingan mendaki Bukit Marak oleh persatuan kembara itu bakal dianjurkan.13. Polis trafik itu telah menyaman Encik Lee kerana memandu kereta tanpa lesen. 49 . B Rahim mendesak saya supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. Perbarisan Kadet Remaja Sekolah itu diperiksa oleh pegawai angkatan tentera. B Encik Lee telah menyaman polis trafik itu kerana memandu kereta tanpa lesen. A Pekerja di rumah kebajikan mendukung kanak-kanak “OKU” itu. A Kereta ini patut pulang ke kampung sebelum kamu mencucinya. D Memandu kereta Encik Lee tanpa lesen menyebabkan telah disaman oleh polis trafik itu kerana. A Encik Lee telah disaman polis trafik itu kerana memandu kereta tanpa lesen. Persatuan kembara itu telah menganjurkan pertandingan mendaki Bukit Marak. D Kereta ini patut dicuci oleh kamu sebelum pulang ke kampung. Budak yang terjatuh ke dalam lumpur itu dimandikan oleh ibunya. D Perkhemahan pada minggu depan mendesak supaya saya dan Rahim menyertainya. B Kadet Remaja Sekolah telah memeriksa perbarisan pegawai angkatan tentera itu. C Kereta ini patut kamu cuci sebelum pulang ke kampung. Saya didesak oleh Rahim supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. C Kerana memandu kereta tanpa lesen. 18. B Ibunya memandikan budak yang terjatuh ke dalam lumpur itu. 15. 19. C Pegawai angkatan tentera telah memeriksa perbarisan Kadet Remaja Sekolah itu. Kamu patut mencuci kereta ini sebelum pulang ke kampung. A Pertandingan kembara itu telah dianjurkan oleh Persatuan Mendaki Bukit Marak. D Kadet Remaja angkatan tentera telah memeriksa perbarisan pegawai sekolah itu. Encik Lee telah menyaman polis trafik itu. B Sebelum pulang ke kampung. C Pertandingan mendaki Bukit Marak akan dianjurkan oleh persatuan kembara itu. D Di rumah kebajikan. C Budak itu memandikan ibunya yang terjatuh ke dalam lumpur. A Ibu budak yang terjatuh ke dalam itu memandikannya. Soalan 16 hingga soalan 20 Pilih ayat aktif yang betul. Kanak-kanak “OKU” itu didukung oleh pekerja di rumah kebajikan. pekerja kanak-kanak mendukung “OKU” itu. 16. 14. A Perbarisan pegawai angkatan tentera itu diperiksa oleh Kadet Remaja Sekolah. A Saya mendesak Rahim supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan.

Dalam penulisan. 50 .” kata Amira dan Anum. CAKAP AJUK DAN CAKAP PINDAH KETERANGAN: 1. D Amira dan Anum mengarah Anis bersarapan bersama-sama mereka 3. B Daun-daun kering di halaman rumah telah disapu oleh saya petang tadi. cantik sungguh tudung awak Nani. Daun-daun kering di halaman rumah telah saya sapu petang tadi. A Ayub menyuruh Cikgu Nasir menyiapkan tugasannya. 22. tanda petik (“……”) dugunakan untuk cakap ajuk. B Ayub memberitahu Cikgu Nasir dia akan menyiapkan tugasannya. berkilau-kilau labucinya !” kata Nanu kepada Nina. B Nenek melarang Amirul membunuh semut-semut itu C Nenek memarahi Amirul membunuh semut-semut itu.20. “Jangan dibunuh semut-semut itu. Cakap pindah ialah ditulis semula dengan menggunakan bahasa tanpa mengubah maksudnya 4. C Amira dan Anum memaksa Anis bersarapan bersama-sama mereka. “ Marilah bersarapan bersama-sama dengan kami. Anis. LATIHAN 22: CAKAP AJUK DAN CAKAP PINDAH Pilih ayat pindah yang sama maksud dengan ayat diberi. C Nanu memuji kecantikan kain tudung Nani. B Nanu memuji kecantikan pakaian Nani. C Cikgu Nasir bertanya Ayub tentang tempoh dia akan menyiapkan tugasannya. A Nenek memberitahu Amirul membunuh semut-semut itu. C Saya petang tadi telah menyapu daun-daun kering di halaman rumah.”) tidak digunakan dalam cakap pindah. D Nanu meminta Nani memakai kain tudung yang cantik. Ialah percakapan seseorang yang ditulis semula dengan tidak mengubah maksud asalnya. 1. Tanda petik (“…. A Saya telah menyapu daun-daun kering di halaman rumah petang tadi. “ Wah . “ Bilakah awak akan menyiapkan tugasan ini ?” kata Cikgu Nasir kepada Ayub. D Cikgu Nasir bertanya Ayub tentang tugasan yang diberikannya. D Nenek menyuruh Amirul membunuh semut-semut itu.” kata nenek kepada Amirul. 2. 2. B Amira dan Anum memujuk Anis bersarapan bersama-sama mereka. A Amira dan Anum mempelawa Anis bersarapan bersama-sama mereka. A Nanu mengeji kain tudung yang dipakai oleh Nani. D Daun-daun kering di halaman rumah telah saya menyapu petang tadi. 3. 4.

B Murid-murid disuruh menyemak semua soalan sebelum menghantarnya. 11. A Pelanggan memberitahu bahawa harga kain songket itu mahal. B Rina menyatakan dia tahu tentang kehilangan dompet. 7. 8. A Ailin ingin tahu tentang kehilangan dompet. D Para pengunjung terkejut apabila melihat kehadiran ombak besar ke pantai . D Rina memberitahu yang dia tidak tahu tentang kehilangan dompet itu. penjenayah itu patut dibawa ke muka pengadilan. C Ramzi berpendapat bahawa penjenayah itu harus diadili. A Ramli menyatakan penjenayah itu patut menerima hukuman.5.pastikan kamu telah menyemak semua soalan. D Ramli berpendapat bahawa Ramzi patut mengadili penjenayah itu. “ Saya tidak tahu tentang kehilangan dompet itu. C Pengawal pantai memberitahu agar para pengunjung bersedia untuk melihat ombak besar. C Puan Wee menyuruh jirannya membeli sayur yang diperlunya. “ Di manakah Stesen Komuter Serdang ?” tanya pelancong dari Jepun. pilihlah yang bebas daripada racun .” kata ketua pengawas kepada murid-murid.” kata penjual kepada pelanggannya. C Ailin memaksa Rina supaya memberitahunya tentang dompet itu. A Pengawal pantai mengarah semua pengunjung supaya segera ke darat. D Harga kain songket itu mahal kerana penjualnya cantik dan halus. A Murid-murid dinasihati agar menyemak semua soalan selepas menjawab.” kata Rina Kepada Ailin. A Pelancong dari Jepun ingin menaiki Komuter Serdang. D Pelancong itu ingin tahu kedudukan Stesen Komuter Serdang. D Puan Wee melarang jirannya memilih sayur yang beracun. “ Kain songket ini mahal harganya kerana tenunannya halus dan cantik. “ Kalau hendak membeli sayur. 9. C Kain songket itu dijual mahal kerana tenunannya halus dan cantik. 51 . ombak besar sedang menuju ke pantai. “ Sebelum hantar . 10. B Orang ramai diminta supaya segera ke pantai kerana ombak besar akan tiba. “ Pada pendapat saya.” kata Ramzi kepada Ramli.” tegas pengawal pantai kepada para pengunjung. A Puan Wee mengajak jirannya memilih sayur yang segar. 6.” pesan Puan Wee kepada jirannya. B Penjual menjual kain songket tenunan itu kerana harganya mahal. B Ramzi mahu Ramli membawa penjenayah ke muka pengadilan. B Pelancong dari Jepun memberitahu tentang Stesen Komuter Serdang. D Ketua pengawas memaksa semua murid supaya menyemak semua soalan mereka. C Pelancong itu hendak menaiki komuter ke Stesen Komuter Serdang. C Ketua pengawas membantu murid-murid menyemak semua soalan mereka sebelum dihantar. “ Tolong naik ke darat. B Puan Wee menasihati jirannya memilih ketika membeli sayur.

” kata Mariam.”kata Devi kepada Salmi. A Kata Suria.” C Kata Naim.Saya tidak ada apa-apa. A “ Saya tidak memberitahu apa-apa cikgu.”kata Mariam. D “ Adakah kamu mengetahui apa-apa Raden?” kata Cikgu Salina.” pinta Murad. A “ Amboi.” pinta Murad. pemandangan di Pulau Langkawi indah nian. C “ Silalah duduk Salmi. D “ Nah.” kata Nabil. C “ Saya ingin mengajak kamu ke kantin. A “ Ajaklah Maimun ke kantin.nanti masa depan kamu akan cerah. Kawan lama saya di sekolah.” pinta Murad. Najib memberitahu ayahnya bahawa Bidin rakan sekelasnya. C “ Bolehkah kamu bermain bersama-sama kami ?” tanya Nancy.” kata Devi kepada Salmi. B “ Janganlah duduk. Emak menasihati Suria agar belajar rajin-rajin supaya masa depannya cerah. Bidin ada seorang rakan di sekolah. B “ Maafkan saya cikgu. Murad meminta Aiman memberikan buku cerita itu kepadanya. “Ayah. 15.” 13. B “ Tolong berikan buku cerita itu kepada saya. D “ Berikanlah buku cerita Aiman kepada saya.” kata Nabil.” D Kata Suria. B “ Maimun. C “ Imran. Pilih cakap ajuk yang paling sesuai dengan ayat diberi.“ Rajin-rajinlah belajar. “ Kamu mesti rajin belajar agar masa depan akan cerah.” kata Nabil. Salmi mempersilakan Devi duduk. D “ Maimun mengajak saya ke kantin. 14. “Ayah.” B Kata emak. A Kata Naim. 17.” kata Raden.” kata Salmi kepada Devi. B “ Oh.” kata Arini.” C Kata emak. A “ Sila duduk.Nancy.” Kata Arini dan Raj. Bidin belajar sekelas dengan saya di sekolah. Nabil memuji keindahan pemandangan Pulau Langkawi. indahnya pemandangan Pulau Langkawi.” B Kata Naim. indah sungguh pemandangan di sini.” kata Cikgu Salina. 52 .” tegas Raden. “ Emak rajin belajar agar masa depan kamu akan cerah. A “ Marilah kita bermain bersama-sama.12.” D Kata Naim. “ Saya rajin belajar supaya masa depan akan cerah. Raden memberitahu Cikgu Salina bahawa dia tidak tahu apa-apa. D “ Raj.” 16. ini Bidin. Arini dan Raj mempelawa Nancy bermain bersama dengan mereka. C “ Wah. Mariam mengajak Maimun ke kantin. B “ Kamu bermainlah bersama-sama Arini dan Raj.kamu berikan buku cerita kepada saya. mari kita bermain bersama-sama Nancy.” pelawa Nancy. mari kita ke kantin.cikgu . “Ayah.” kata Mariam.” kata Nabil. D “ Harap kamu duduk.” pinta Murad. cantiknya keindahan di Pulau Langkawi. “Ayah Bidin adalah seorang rakan saya di sekolah. 18. C “ Saya tidak mengetahui apa-apa . 19.” kata Salmi kepada Devi.” kata Mariam. A “ Silalah berikan buku cerita itu kepada saya.

i LATIHAN 23 : IMBUHAN Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai..Ramai penyokong pasukan Kelantan sedang____________di kaunter tiket... C “ Bilakah datuk kamu akan pulang dari Mekah. Imbuhan akhiran pula diberikan kepada akhir kata dasar... ber-.. Sementara imbuhan apitan berada di awal dan di akhir kata dasar. -kan Contoh imbuhan apitan . A “ Adakah datuk kamu baru pulang dari Mekah?” tanya Pak Usin. A membuka C membawa B mempamerkan D membantah 53 . per-. B “ Sudahkan datuk kamu pulang dari Mekah. an. di . 23. -an. per . kan. i di .. Amat ?” tanya Pak Usin. pengeter-.kan. Kedai kraf tangan itu___________barang-barang tradisional masyarakat Melayu. Pak Usin bertanya kepada Amat tentang tarikh kepulangan datuknya dari Mekah. men-. meng-. mengedi-. Contoh imbuhan awalan ialah : pe-.. 1. A membaham C memburu B membawa D membaling 3. -i. IMBUHAN KETERANGAN: Imbuhan terbahagi kepada imbuhan awalan. Kegiatan______________kancil haruslah dibanteras segera untuk pemuliharaan spesies. peng-. ke-. Imbuhan awalan diberikan kepada kata dasar di awal kata. mem .. seContoh imbuhan akhiran ialah.. D “ Bagaimana datuk kamu akan pulang dari Mekah ?” tanya Pak Usin. A berpindah C berpusing B beratur D berkhemah 2. pen-.. Kita tidak boleh___________semasa berada di tempat perhimpunan rasmi sekolah. me . Amat ?” tanya Pak Usin. A berjalan C bercakap B berdiam D bersabar 4..20. di . mem-. akhiran dan apitan.kan. beme-.

Seekor ular sawa telah___________ayam di belakang rumah. A Berpandang . A Berdua C bersatu B Bergaduh D berdiam 9. A berjalan C berdiam B berbaris D berkawan 11. difahami B Terpandang .. Keindahan landskap kawasan rumah itu__________pandangan setiap orang yang melalui kawasan itu. A meratah C membasuh B membakar D membaling 10.Bayi yang berusia sembilan bulan itu sudah mula belajar____________. A berlari C berjalan B bergaduh D berdalih 54 . A memulau C menarik B memukau D membuta 16.Peniaga itu________beberapa ikat petai untuk dijual di pasar malam. Nafis baru____________berpindah ke rumah baharu seminggu yang lalu. A menggigit C mengunyah B membaham D menjilat 12. difaham D terpandangkan ... A mempamer C membawa B memburu D membentuk 8. difahamkan C berpandangan .. Adik saya yang kecil itu masih belum boleh____________. Anggota polis itu________________dengan pistol... Kita perlu________untuk mencapai kemenangan dalam perlawanan itu.. A beranak C bertunas B bertaut D berputik 14.. A bersenjata C disenjatakan B bersenjatakan D tersenjata 6.5. berfahaman 7. Aiman selalu___________agar dirinya sentiasa dilindungi Tuhan. A beransur C berpindah B bertolak D beralih 13. Rosli menyemai anak benih yang baru_____________itu dalam beg semaian. Mereka hanya_______________antara satu sama lain kerana pertuturannya tidak__________. Abang sedang__________lemang di belakang rumah bersama datuk. A bertasbih C bertafakur B berdoa D berhajat 15.

dan cinta kepada negara! Sebagai rakyat Malaysia. A menimang C meminang B mencolek D membunuh 18. tali. seorang budak perempuan ditemui mati di lombong itu. A B C 3. kita harus mempunyai sikap taat. Kelmarin. Buluh. A menuruni C menduduki B menaiki D menyusuri 24. gam.” kata Rina. A jutawan C angkasawan B seniman D budayawan 19. kita harus mempunyai sikap taat. Kelmarin seorang budak perempuan ditemui mati di lombong itu. kita harus mempunyai sikap taat setia dan cinta kepada negara. titik bertindih. Ialah tanda-tanda yang digunakan dengan ayat 2. “Wah! Besarnya Stadium Negara. “Wah. dan gunting digunakan untuk membuat layang – layang. kertas. Sebagai rakyat Malaysia. sempang dan lain-lain. besarnya Stadium Negara!” kata Rina. setia. dan gunting. noktah. setia.” kata Rina. ditemui mati di lombong itu. Filem lakonan____________itu diminati oleh setiap lapisan masyarakat. A B C “Wah. seru. kertas. tali. TANDA BACA KETERANGAN: 1. Hang Tuah telah diutuskan oleh Sultan Mahmud Shah untuk__________Puteri Gunung Ledang. gam. Besarnya Stadium Negara. seorang budak perempuan.” kata Rina. 55 .17. Buluh. koma bertindih. besarnya Stadium Negara. LATIHAN 24 : TANDA BACA Pilih ayat yang betul menggunakan tanda baca. Sebagai rakyat Malaysia. setia dan cinta kepada negara? Sebagai rakyat Malaysia. Kelmarin. A B C D 4. Buluh. tanya. tali. “Wah. Contoh: koma. 1. A B C D 2. kita harus mempunyai sikap taat. gam dan gunting digunakan untuk membuat layang – layang.Kami sekeluarga____________bas ekspres ke Kuala Lumpur. A budiman C peragawan B karyawan D seniman 20. dan cinta kepada negara. digunakan untuk membuat layang – layang.Beberapa orang______________telah mencipta sejarah apabila berjaya menjejakkan kaki ke bulan. kertas.

kepada murid – murid yang lain. “Diakah yang menyampaikan ucapan sebentar tadi. “Baju itu berharga seratus ringgit. ketua murid kamu mesti menjadi contoh kepada murid – murid yang lain. A B C D 11.” kata Lokman.” kata Raju.” kata Emilia kepada Nora. kamu belum tidur lagi rupanya!” kata Emilia kepada Nora. Perak. jangan usik barang – barang saya!” Jamilah berkata dengan nada yang keras. Saya mula bertugas sebagai guru. “Diakah. A B C D Nah! Terimalah balasan jika berbuat jahat! Cis. di Ipoh. A B C D 6. “Ya! Saya yang memanggil kamu tadi.” Jamilah berkata dengan nada yang keras. Sebagai ketua murid.” kata Emilia kepada Nora. “Baju itu berharga seratus ringgit! Amboi! Mahalnya.” “Ya.” Kata Lokman. A B C D 13. kamu mesti menjadi contoh kepada murid – murid yang lain. “Buku yang berjudul ‘Batu Ajaib’ dikarang oleh Rosnani Bakhtiar. kenapa sampai begini nasibku! Wah. “Jangan usik barang – barang saya!” 56 . Jamilah berkata dengan nada yang keras.” kata Rafidah. “Eh! Kamu belum tidur lagi rupanya. “Baju itu berharga seratus ringgit? Amboi. Saya mula bertugas sebagai guru di Ipoh. kamu belum tidur lagi rupanya. “Ya saya yang memanggil kamu tadi kata Lokman. sebentar tadi?” tanya Ng. “Jangan usik barang – barang saya. saya yang memanggil kamu tadi. “Baju itu berharga seratus ringgit! Amboi! Mahalnya!” kata Raju. “Eh. “Buku yang berjudul ‘Batu Ajaib’ dikarang oleh Rosnani Bakhtiar?” kata Rafidah. “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini. “Ya. Sebagai ketua murid. besarnya kayu yang disepak engkau? Aduh.” Tanya Ng. amboi. lusa. A B C D 12. A B C D 14. mahalnya!” kata Raju. Saya mula bertugas sebagai guru di Ipoh. kamu mesti menjadi contoh. “Buku yang berjudul Batu Ajaib dikarang oleh Rosnani Bakhtiar!” kata Rafidah”. “Diakah yang menyampaikan ucapan. Perak lusa! Saya mula bertugas. mahalnya!” kata Raju. A B C D 9. Sebagai ketua. sebagai guru di Ipoh Perak lusa. “Eh! Kamu belum tidur lagi rupanya!” kata Emilia kepada Nora. “Eh. murid kamu mesti menjadi contoh kepada murid – murid yang lain.5. malang sungguh nasib engkau. yang menyampaikan ucapan sebentar tadi!” tanya Ng.” kata Rafidah.” tanya abang kepada Arshad. “Jangan usik barang – barang saya?” “Jamilah berkata dengan nada yang keras. Sebagai. A B C D 7. A B C D 10. “Diakah yang menyampaikan ucapan sebentar tadi?” tanya Ng. Perak lusa. “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini!” tanya abang kepada Arshad? “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini. A B C D 8. Saya yang memanggil kamu tadi!” kata Lokman.” tanya abang kepada Arshad? “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini?” tanya abang kepada Arshad. “Buku yang berjudul Batu Ajaib dikarang oleh Rosnani Bakhtiar.

“Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu. dan serai. Hayati sedang membuat kerja sekolah. 3. asam jawa.” “Eh. “Eh! duit RM10. sudah sombong.00. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu?” tanya Hanim. A B C D 19. Saya ingin memesan barang – barang yang berikut! Ayam. Rahman! Apakah nama kucing kamu? Rahman.00. dan serai. A B C D 17.” tanya Hanim.00! Siapakah tuan punya duit ini? tanya Roslin. “Amboi. asam jawa. 57 . manakala rakannya yang lain membaca buku? “Amboi. Hayati sedang membuat kerja sekolah! Manakala rakannya yang lain membaca buku. A B C D Saya ingin memesan barang – barang yang berikut: ayam. “Amboi! Baru terpilih mewakili pasukan sekolah. Siapakah tuan punya duit ini?” tanya Roslin. sudah sombong. A B C D 18. A B C D 16.15.” sindir Norman. malahan antara satu perenggan dengan perenggan yang lain. dan serai. Penanda wacana ialah kata atau frasa yang digunakan untuk menunjukkan pertalian antara satu ayat dengan satu ayat yang lain. “Eh! Duit RM10. A B C D 20. baru terpilih mewakili pasukan sekolah. 2. duit RM10. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu!” tanya Hanim. rakannya yang lain membaca buku.00! Siapakah tuan punya duit ini?” tanya Roslin. “Eh. dan serai. 25. Saya ingin memesan barang – barang yang berikut ayam. Saya ingin memesan barang – barang yang berikut? Ayam. “Amboi! baru terpilih mewakili pasukan sekolah.” sindir Norman. apakah nama kucing kamu? Rahman? Apakah nama kucing kamu? Rahman! Apakah nama kucing kamu. Hayati sedang membuat kerja sekolah manakala rakannya yang lain membaca buku. PENANDA WACANA KETERANGAN: 1.” sindir Norman. sudah sombong. Hayati sedang membuat kerja sekolah manakala. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu. asam jawa. Penanda wacana juga bukan sahaja menghubungkan antara ayat dengan ayat. Sesuatu ayat akan berasa janggal ketika dibaca jika kita salah memilih penanda wacana. sudah sombong!” sindir Norman. duit RM10. asam jawa. Siapakah tuan punya duit ini?” tanya Roslin.” tanya Hanim. baru terpilih mewakili pasukan sekolah.

dia pulang ke rumah. ___________. __________. dia berazam hendak mengubah sikapnya. A Kalau begitu C Akhirnya B Lepas itu D Di samping itu 3. A Jadi C Lebih-lebih lagi B Justeru D Biarpun demikian 5. Kami dibawa berjumpa dengan pengurus kilang itu. dia juga berniaga pakaian. beliau menunjukkan proses membuat tayar kepada kami . ________. Ashraf menyesal atas perbuatannya yang nakal selama ini. A Selanjutnya C Selain itu B Lebih-lebih lagi D Namun begitu 7. A Mungkin C Justeru B Walau bagaimanapun D Kalau begitu 8. dia telah dipilih sebagai ketua pasukan bola sepak sekolahnya . A Namun begitu C Selanjutnya B Kemudian D Oleh sebab itu 10. Mula-mula panaskan minyak di dalam kuali. A Semenjak itu C Kemudian B Walaupun begitu D Sebelum itu 6. A Malangnya C Tambahan pula B Lebih-lebih lagi D Dalam pada itu 9. ________. A Dengan itu C Lagipun B Lantaran itu D Dalam pada itu 4. 1. tetapi rakannya itu tidak datang.LATIHAN 25 : PENANDA WACANA Pilih jawapan yang paling sesuai . Datuknya meninggal dunia akibat sakit jantung minggu lalu. Mereka menjerit meminta tolong daripada jiran-jiran. __________ tiada sesiapa pun yang mendengarnya . ________. __________. _________ wajahnya muram sahaja. A sungguhpun C selain itu B oleh itu D namun demikian 2. Dia tidak menghadiri latihan bola sepak pada petang itu __________ telah dimaklumkan oleh ketua pasukan. Abang Irfan membuka sebuah restoran. goreng keropok itu sehingga garing . Kita tidak digalakkan keluar dari rumah seorang diri ___________ pada waktu malam .Sudah satu jam Tini menunggu Siti di perpustakaan. Lokman aktif dalam permainan bola sepak. A Oleh itu C Semenjak itu B Sebaliknya D Selepas itu 58 .

_______. Kami suka ke restoran itu kerana hidangannya enak ________._________. ___________. Yasmin bukan cucu kandung Nenek Leha. A Di samping itu C Selain itu B Namun demikian D Lebih-lebih lagi 12. __________ mereka berbaik-baik semula. Steven Choong tidak datang ke majlis hari jadi saya . _________ dia ada hal. A Lagipun C Jadi B Sebaliknya D Padahal 17. bolehlah kita mulakan mesyuarat ini. usaha tersebut tidak berjaya kerana api terlalu marak. harganya berpatutan. Dia tidak jadi ke rumah neneknya . ___________.11. Danial bercita-cita hendak menjadi juruterbang. __________dia bermain badminton dengan rakannya. A Lebih-lebih lagi C Biarpun demikian B Semenjak itu D Dalam pada itu 19. A Jadi C Di samping itu B Mungkin D Sungguhpun demikian 59 . Semua orang telah hadir. A Justeru C Kalau begitu B Akhirnya D Selain itu 18. A Lantaran itu C Lepas itu B Dengan itu D Namun begitu 16. A Dengan itu C Tambahan pula B Selanjutnya D Walaupun begitu 20. dia tidak berputus asa untuk terus berusaha. dia membancuh air minuman. A Meskipun C Oleh itu B Sungguhpun begitu D Selain itu 15.__________. A Sebaliknya C Dalam pada itu B Meskipun begitu D Malangnya 13. dia tetap disayangi seperti cucu-cucu yang lain. Ibu mengisar lada di dapur. Orang ramai berusaha untuk memadamkan kebakaran di banglo itu. A Namun C Tambahan pula B sungguhpun demikian D Walaupun begitu 14.dia mendapat galakan daripada ibu dan ayahnya._________. Badrul dan Hisham bergaduh sejak semalam. Kakak sedih kerana gagal dalam peperiksaannya.

II dan IV D I. III dan IV Para pelajar digalakkan untuk membaca sekurang-kurangnya sebiji buku ilmiah sehari. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Setiap pagi. II dan IV B II dan II D II. Wah! Besarnya rumah Dato’ Mazlan! A I dan IV C I. Perjalanan pulang yang panjang itu begitu amat menjemukan. Usaha ini memerlukan perancangan yang teliti dan belanja yang agak banyak. III dan IV C IV sahaja B II. Rahim akan menaiki bas untuk ke tempat kerja. Dengan langkah yang tenang. III dan IV Razak berjanji tidak akan mensia-siakan harta pusaka yang bakal diterimanya. I II III IV 3. Abang akan melanjutkan pelajarannya ke Pakistan. Ahmad merupakan seorang pelajar yang pintar dan disegani oleh rakan-rakannya. I II III IV 60 . A I. Sekolah Rendah Kebangsaan Ibrahim telah terpilih seperti sekolah terbersih di negeri Kedah. A I dan II C III dan IV B I dan III D IV sahaja Ngah Timah menasihati Salim supaya belajar bersungguh-sungguh. Zeti mengutip beberapa keping kulit siput di Pantai Bisikan Bayu. I II III IV Pelbagai program-program telah dilaksanakan untuk memperkenalkan Malaysia di mata dunia. II dan III B II dan III D II. II. Kemajuan sains dan teknologi turut menggalakkan penciptaan peralatan perang. I II III IV 4. II dan III C II. dia keluar dari rumah itu. I II III IV 5. III dan IV Pelan ini menunjukkan lokasi Taman Cahaya dan kemudahan-kemudahan yang terdapat di sekitarnya. III dan IV 2. III dan IV D I. Muthu memelihara dua puluh ekor kucing kacukan di rumahnya. II.LATIHAN 26 : KESALAHAN TATABAHASA Pilih ayat-ayat yang betul. dia hanya mendiamkan diri. III dan IV B I. Adam dan keluarganya akan melancong ke Thailand minggu hadapan. Keistimewaan Bukit Rusila ialah keindahan kawasan hutannya yang masih terpelihara. Almari ini diperbuat daripada batang pokok meranti yang terpilih. Setiap kali ibu menasihatinya. Ibu cuba memujuk ayah agar menarik balik keputusannya. Pemuda itu begitu amat kecewa kerana dia telah dibuang kerja. 1. A I. A I dan II C I. Bakri menyapu lantai di dalam bilik tidur kakaknya. Azwan menoleh ke belakangnamun memandang Nina dengan pandangan yang tajam. I II III IV 6.

saya tidak ke sekolah hari ini. III dan IV D I. A I. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Selagi hayat dikandung badan. I II III IV 61 . Ayah benar sayang akan adik. III dan IV B I. Golongan belia haruslah mempunyai nilai-nilai kesopanan masyarakat timur. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV 8. malahan sombong. Para wartawan sedang menemu bual Mawi. Bertahun-tahun Amran tinggal di luar negara. para nelayan tidak pergi ke laut. I II III IV 10. II dan IV D II.7. Indah sungguh pemandangan di pantai itu pada waktu senja. Ali telah terlibat dalam suatu kemalangan di Jalan Mahameru. A I dan II C I. I II III IV 12. III dan IV Rumah itu kami diam di tahun lepas. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Rumah saya terletak di antara taman perumahan dengan perkampungan nelayan. Kami akan pulang ke kampung pada cuti sekolah nanti. I II III IV Saya sudah berjanji untuk membelikan ibu sehelai jawa kain batik. A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV Kak Leha membawa adik bersiar-siar pada waktu petang. Semua pelajar dikehendaki berhimpun di padang sekolah sekarang. Kerana malas membaca menyebabkan dia gagal dalam peperiksaan. I II III IV 13. Kami tidak tertarik untuk berlama-lamaan di pameran itu. Encik Halim telah melaporkan kehilangan anaknya kepada pihak polis. II dan III C II. I II III IV 9. Sudah menjadi resam perantau akan pulang ke kampung pada hari raya. selama itulah saya tidak akan lupai budi dan jasa tuan kepada keluarga saya. III dan IV Entah betul entah tidak tuduhannya itu. III dan IV B I. III dan IV Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi negara ini. Pada musim tengkujuh. Banjir besar telah menenggelamkan semua rumah-rumah di Kampung Penambang. Hutan di Malaysia dikatai antara yang tertua di dunia. I II III IV 11. Mengapa awak membiarkan dia seorang diri di tempat yang sunyi itu? Sahara telah menempah dua tiket penerbangan ke Tokyo. Kakak saya baik hati. Oleh sebab deman. II. Latifah memegang jawatan sebagai editor di syarikat penerbitan itu. A I dan IV C I. Setiap orang perlu mempunyai matlamat dalam hidup. II dan III B I dan III D II.

dan III B II dan IV D I. Sakit mata kami melihat budak-budak nakal itu mengganggu wanita yang lalu-lalang. II. I II III IV 16. Gaya Encik Hamidi memperlihatkan bahawa beliau orang yang berada. Pada masa itu. Ibu sedang membuat puding durian di dapur. III dan IV Saya hendak menemukan Musalmah petang ini. I II III IV 17. I II III IV 19. II dan III Rantai tangan itu dibuat dari suasa. Bungkusan itu dikirimkan untuk Rohani. Usia datuk Ramzan sudah dilanjutkan. II. Yang berbaju biru tua itu kakak ipar saya.14. saya sedang tidur. Bayi itu sedang menyusu di pangkuan ibunya. I II III IV 18. dan IV 15. Suka dan duka memang lumrah dalam kehidupan. dan IV Semua guru-guru sedang bermesyuarat di bilik guru. Adik kecil saya sangat petah bercakap. I II III IV 20. Kami banyak memperoleh pengajaran daripada kejadian itu. III. III. Azman membelakang diri saya dalam perbincangan itu. Kedua-dua orang pemuda itu telah ditahan. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Ahli perubatan itu akan membuktikan pengalamannya dalam bidang tersebut. III. Penglihat kanak-kanak itu sangat rendah. A I dan II C I. Nenek menyayangi Shalin sepenuh-penuhnya. I II III IV Markah saya lebih tinggi dari Azlin. dan IV Ayah lihat lesu kerana berkerja sepanjang hari. selekoh berbahaya di hadapan! A I dan II C I dan IV B I dan III D II. A I dan II C III dan IV B II dan III D I. A I dan II C III dan IV B II dan III D I. dan IV Para peserta perlu mematuhi arahan yang telah ditetapkan. A I dan II C II dan IV B II dan III D I. A I dan II C III dan IV B II. Awas. III dan IV D I. Pihak polis bergegas ke tempat kejadian apabila menerima panggilan telefon. Pak Abu mengerja sekeping sawah di hujung kampung. III. Cara Kumar bercakap terlalu meninggi. Sani dan Zaki menceritakan peristiwa yang menimpa mereka malam tadi. I II III IV 62 . Pendapatannya setiap bulan tidak cukup untuk menampung kehidupannya di bandar.

kuntum. Ia digunakan selepas kata bilangan. PENJODOH BILANGAN KETERANGAN: Penjodoh Bilangan ialah perkataan yang digunakan untuk membilang orang. Abang Helmi menerima ________ surat daripada sebuah pusat pengajian tinggi di ibu Negara. Encik Kamal telah diminta untuk menyampaikan ________ dua kata sempena majlis persaraan beliau. orang. butir. bentuk. A biji C jambak B helai D batang 2. Amirah membawa se________ payung ke sekolah supaya tidak kehujanan. A sekawan C sekumpulan B segerombolan D sepasukan 9. ________ lembu sedang meragut rumput di padang. A kaki C batang B buah D bentuk 7. Emak sempat membeli beberapa ________ paku-pakis di pasar tani untuk dimasak. A keping C bidang B kajang D rawan 6. A sebaris C sepatah B sebuah D serangkap 4. pasang. tangkai. A pucuk C batang C ikat D cekak 5. benda dan tempat. ekor. biji. LATIHAN 27 : KATA PENJODOH BILANGAN Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. Contohnya ialah batang.27. haiwan. Beberapa ________ bunga orkid segar menghiasi ruang tamu rumah Datin Mariam. A sekeping C sehelai B sepucuk D senaskah 3. keping. buah. buku. pucuk. Pak Mail menebarkan se________ jala untuk menangkap ikan di sungai berhampiran rumahnya. helai. 1. Seniman negara terkenal telah diundang untuk membacakan beberapa ________ puisi sempena 63 . bentuk. Ayah menghadiahi kakak ________ anting-anting emas sempena ulang tahun hari lahir. A sebentuk C seutas B sepasang D sebuah 8. bilah.

Dua ________ gerai baru telah dibina oleh pihak Majlis Perbandaran Kelang untuk memudahkan para peniaga. A biji C buah B butir D laras 11. A butir C kuntum B berkas D helai 17. 64 . Tiga ________ permaidani disandarkan pada dinding untuk mengelakkannya daripada terkena habuk. A biji C baris B butir D batang 16. Pihak berkuasa berjaya memusnahkan dua ________ bom lama yang dijumpai oleh seorang nelayan. A sebuah C serangkap B seuntai D serangkai 15. Penceramah itu mengakhiri ceramahnya dengan membacakan ________ pantun nasihat. A ketul C berkas B pucuk D keping 12. Pak Aziz memakan beberapa ________ pulut sebagai sarapan pagi. A cebis C naskhah B patah D rangkap 10. A kepal C genggam B ketul D cubit 20. Pak Salleh berjalan pulang dari dusunnya sambil memikul se ________ kayu api. A sepotong C selembar B sebidang D sebuah 13. A kaki C lembar B buku D gulung 18. Kak Bedah memberikan beberapa ________ jagung bakar kepada jiran barunya. A biji C buah B batang D tongkol 14. Di dalam beg kecil itu terdapat dompet dan se ________ kunci. A buah C pohon B dahan D batang 19. Ayah terpaksa menjual ________ tanah pusaka untuk membiayai pelajaran abang di luar negara. Ibu membeli tiga ________ petai di pasar malam. Layang-layang Amin tersangkut pada dahan se________ pokok.sambutan Malam Kemerdekaan.

Usahlah seperti_______________. A lidah bercabang C kucing bertanduk B rambang mata D atas angin 8. Ayah_____________apabila pemuda itu bersikap biadap padanya. A ringan tulang C berat mulut B kaki judi C kaki bangku 9. bercakap banyak tetapi tidak tahu apa-apa. A keras hati C buka mulut B naik darah D tahan hati 6. LATIHAN 28 : PERIBAHASA Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.A butir B kepal C rawan D papan 28. Oleh sebab itu. Sampai___________pun hajat awak hendak tinggal di bulan tidak akan tercapai. Ani seorang yang________________. A rambang mata C mata duitan B besar mata D putih mata 2. Biasanya hanya dua patah perkataan. Orang yang______jangan di sangka bodoh. A mulut murai C kera sumbang B tin kosong D mulut tempayan 4. A mulut murai C ringan tulang B malu-malu kucing D patah kandar 3. 1. Ahmad ______________pasukan kami. A buka mulut C keras hati B putih hati D gila-gila bahasa 5. A Mandi kerbau C adu domba B lipas kudung D cepat tangan 7. Sikapnya yang___________dan suka mengusik orang itu tidak disenangi oleh rakan-rakannya. Kak Milah________melihat barang kemas yang dipamerkan kerana semuanya cantik-cantik belaka. Susunannya tetap dan maksudnya berlainan dengan perkataan yang membentuknya. Dia bekerja seperti______________kerana terpaksa menyiapkan kerjanya dengan segera. PERIBAHASA KETERANGAN: Simpulan bahasa adalah salah satu peribahasa yang paling pendek. 65 . dia tidak suka membuang masa.

Dia berasa tersinggung terhadap tingkah laku buruk yang ditunjukkan oleh sahabatnya. Encik Rostam tidak bersemangat untuk bekerja di syarikat itu lagi. Cakap-cakap orang yang__________tidak boleh dipercayai. Orang yang tidak berapa siuman itu jangan diganggu. Harga di pasar raya itu_______________. A ringan mulut C kaki ayam B ajak-ajak ayam D ringan tulang 13. A putih hati C panas hati B kepala angin D bawah angin Soalan 17 hingga 20 Pilih simpulan bahasa yang sesuai dengan ayat. A senapang bambu C paku belanda B otak cair D otak kering 20. Ah Meng menjadi ____________sejak diberi kebebasan oleh keluarganya. Aminah mencurahkan perasaannya kepada Ahmad sambil menangis teresak-esak. A lidah bercabang C lidah keras B lidah rasmi D lidah pendita 11. 17. A ayam didik C bapak ayam B naik angin D ayam tambatan 15. A ada hati C iri hari B besar hati D isi hati 12. A bunga dedap C besar kepala B naik angin D jauh hati 14.A titik peluh B batu loncatan C tulang keting D tulang belakang 10. Saya tidak tahan melihat perangainya yang______________itu. A jauh hati C panas hati B iri hati D berat hati 18. Dia___________hendak belajar di luar negara. Murid yang menjadi_________pasukan kami dipilih sebagai olahragawati sekolah. Amin tidak akan ke majlisnya kerana_______________sahaja. 66 . A bulat hati C buah hati B buta hati D isi hati 19. A paku belanda C senapang bambu B buta hati D atas angin 16.

67 . A bekerjasama C membahagi B berpadu D bercantum 6. Bangunan baru itu telah roboh akibat hakisan tanah. SINONIM KETERANGAN: Sinonim ialah perkataan yang mempunyai maksud yang sama atau perkataan seerti. Kereta itu terbabas lalu terhumban ke dalam gaung yang curam. A pahlawan C majikan B pekilang D pekerja 2. Barangan tembaga perlu digilap agar kekal bersinar. Contohnya : Sejuk ertinya dingin Cantik ertinya lawa Gembira ertinya riang LATIHAN 29 : SINONIM Pilih sinonim yang betul bagi perkataan yang bergaris. 31 Ogos setiap tahun merupakan detik penting bagi kita. Pasukan itu berpakat untuk menambahkan bilangan ahlinya. A jangka C saat B masa D waktu 5. A jelita C hodoh B tampan D comot 8. A ceruk C sudut B cerun D lereng 4.A kecil hati B tarik diri C tawar hati D ambil hati 29. Budak yang bebal itu terpaksa diajar berkali – kali oleh gurunya. A dungu C pandai B bijak D pintar 3. 1. Semua askar dikerah untuk mempertahankan negara jika diserang. Gadis yang cantik itu ibarat bidadari. A disental C dicuci B diberus D digosok 7.

68 . A menanam C mengorek B mengcungkil D mengambus 5. Azmi disukai kawan – kawannya kerana pandai berjenaka. Masa depan pelajar itu menjadi cerah apabila lulus dalam SPM. A bermain C bergurau B bertengkar D berbual 10. ANTONIM KETERANGAN: Antonim ialah perkataan yang bermaksud berlawanan dengan perkataan yang diberikan. A mendap C timbul B tohor D luntur 2. Para petani menggali keledek setelah berumur 4 bulan. A menunduk C menggeleng B memaling D mengangguk 6. 1. Azmi mengajak Cikgu Zubaidah ke rumahnya pada hari raya. Ah Meng baru hendak mengulang kaji pelajaran setelah masa semakin suntuk. A cepat C pendek B perlahan D singkat 30. A diumpati C diherdik B dibanggakan D dicaci 4. A samar C pudar B gelap D kelabu 3. Lukisan kanak – kanak itu dipuji kerana amat cantik. Contoh antonim ialah dekat lawannya jauh sakit lawannya sembuh malam lawannya siang LATIHAN 30 : ANTONIM Pilih antonim yang betul bagi perkataan yang bergaris. Dia mendongak ke atas untuk melihat bulan mengambang. Kapal yang karam itu mulai tenggelam ke dasar lautan.A tumbang B jatuh C gugur D berkecai 9.

Orang itu mendapat keuntungan yang banyak kerana kerana berniaga di pasar malam.A menyindir B memanggil C menghalau D menjemput 7. Contoh kata banyak makna ialah seperti berikut : Jatuh gugur merosot Daun bunga itu jatuh di atas padang. Ibu menyuruh kakak supaya merebus ubi kayu sehingga empuk. LATIHAN 31 :KATA BANYAK MAKNA(POLISIM) Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan yang bergaris dengan betul. I II Walaupun usianya agak lanjut dia masih gemar membaca. Orang itu memerlukan keterangan lanjut tentang cara-cara mengisi borang Amanah Saham Nasional. KATA BANYAK MAKNA (POLISIM) KETERANGAN: Kata banyak makna ialah perkataan yang mempunyai lebih daripada satu makna. 1. Perniagaan Pak Ali jatuh sejak kebelakangan ini. II dan III B II. II. 69 . A menimbus C menimbun B mengorek D menampal 9. A I dan II C I. III dan IV 2. A kukuh C keras B gagah D kebal 31. A laju C perlahan B cepat D pantas 10. A muflis C hasil B pendapatan D rugi 8. Air sungai itu mengalir dengan deras selepas hujan. III dan IV D I. Jentera terpaksa menggali lubang untuk membina longkang. III Dia menyesal kerana lanjut cakap terhadap kedua orang tuanya. IV Pelajar itu telah terpilih untuk lanjut pelajarannya ke luar negeri.

A II dan III C II. II Petani itu dapat menuai kesemua padinya kerana dia sekeluarga bekerja sehari suntuk. Alamat Leman akan dimarahi ibunya kerana dia mandi di lombong itu. IV Majlis perkahwinan itu gamat dengan gelak ketawa. III dan IV sahaja 6. III dan IV sahaja 7. C I. II Tendangannya yang kencang telah menyebabkan bola itu keluar padang. III Angin yang kencang menyebabkan beberapa batang pokok tumbang. III Cuaca hari ini diramalkan kabur pada sebelah pagi. III dan IV 5. III dan IV B I dan IV D I. IV Cermin itu kelihatan kabur kerana sudah lama tidak dibersihkan. III dan IV D I. Kamal tidak dapat menyertai rombongan sekolahnya ke Melaka. Kapal terbang itu dibenarkan mendarat setelah juruterbangnya menerima alamat dari menara kawalan. II. Ayah akan mengirimkan perbelanjaan bulan bagi kami sekeluarga melalui pos. I II III IV Semenjak Zali bertukar alamat beberapa orang kawannya tidak dapat menghubunginya lagi. II. I Oleh kerana ayah Kamal suntuk wang. I Penjual ubat itu gamat kerana dikerumuni oleh orang ramai. III dan IV 4. A II dan IV C II.I II III IV Gerhana matahari berlaku apabila bulan melindungi matahari. II. IV Kita tidak digalakkan bercakap kencang dengan orang tua-tua. C I. II Soalan yang kabur biasanya sukar dijawab oleh murid. III Kawasan setinggan yang berdekatan itu gamat dengan rumah-rumah. I Gasing itu berputar dengan kencang apabila dilemparkan ke tanah. III dan IV sahaja B II dan III sahaja D I. III Para peserta gagal menyiapkan projek mereka disebabkan masa yang diberi begitu suntuk. IV Perasaannya suntuk apabila musim tengkujuh tiba kerana dia tidak dapat turun ke laut. II. Mengapakah Azila sudah beberapa bulan tidak datang ke sekolah? Setiap akhir bulan ayah menerima gaji daripada majikannya. II dan III sahaja A I dan II sahaja 70 . A I dan IV sahaja C II. III dan IV A I dan 11 B II dan III 3. Ayam berkokok alamat hari hendak siang. A I dan II sahaja C II. I Elakkan membaca di tempat yang gelap supaya mata tidak cepat kabur. III dan IV B I dan III D I. II Suasana di Kampung Teratai menjadi gamat apabila kedengaran satu letupan yang kuat. III dan IV sahaja B II dan III sahaja D I.

II dan III sahaja A I dan III sahaja 71 . II. II Saya tidak melarat untuk mengangkat almari yang berat itu. II. II dan IV sahaja B I. II dan III sahaja D I. Abang memerah otaknya untuk menghadapi ujian itu. I Seorang yang mempunyai paras yang cantik belum tentu mempunyai perangai yang baik. II Cik Liza menyuruh Mary berganjak dari tempat duduknya. A I dan II sahaja C. II dan IV sahaja B II dan IV sahaja D II. III dan IV sahaja 10. III dan IV sahaja 9. III "Percakapan awak itu sudah melarat. I Karangan bunga yang indah itu digubah oleh Puan Lim. II Paras raksa pada termometer turun naik mengikut suhu. III dan IV sahaja 8. IV Mona berganjak dari rumahnya setelah mendapat tawaran bekerja di bandar. II dan III sahaja D I. A I dan III sahaja C II. III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D. III dan IV sahaja B I. III dan IV sahaja 11. II Adik menangis apabila kereta yang dipandu oleh ayah lenyap daripada pandangan. IV Penyakit yang dihidapinya sudah melarat kepada orang lain di seluruh kampung. Emak memerah kelapa untuk mendapatkan santannya. I Kebanyakan orang tua yang hidup melarat telah dimasukkan ke rumah kebajikan. A II dan III sahaja C II. C I. III Lagu yang sering berkumandang di radio itu digubah oleh seorang pencipta lagu tanah air. III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D I. Jamil lenyap dengan tiba-tiba. II Pakaian itu digubah oleh seorang pereka fesyen yang terkenal. Budak itu memerah telinga untuk mendengar percakapan kawannya. A I dan III sahaja C I. I. III Semasa semua murid sedang menjalani latihan. III dan IV sahaja 13. saya tidak sanggup mendengarnya lagi. II. IV Kedudukan perabot di dalam rumahnya digubah dengan teratur. I Maria tetap tidak berganjak dengan keputusannya untuk melanjutkan pelajaran ke luar negeri. A II dan IV sahaja C I. I.B III dan IV sahaja D II. I Kapal itu lenyap di lautan sewaktu berlaku taufan. IV Gambar itu digantung sama paras dengan ketinggian saya." kata Fatin. III dan IV sahaja 12. I II III IV Ketua kampung itu memerah golongan belia di kampungnya untuk membina sebuah jambatan. III Setelah lima tahun tinggal di Muar. Encik Maniam pun berganjak ke Ipoh. IV Putik buah durian lenyap apabila ditiup angin. III Dia membeli baju yang tidak sama paras dengan badannya.

B II dan IV sahaja

D II, III dan IV sahaja

14. I Barang-barang itu disusun mengikut kaum di atas rak. II Masih ada kaum asli yang mengamalkan cara hidup seperti nenek moyang mereka. III Majlis perkahwinan itu diadakan khas untuk kaum kerabat mereka sahaja. IV Kaum Malaysia yang berbilang keturunan hidup bersatu padu. A I dan II sahaja C II dan III sahaja B I dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja 15. I Dahinya berkerut apabila dia disoal siasat oleh pegawai polis itu. II Badannya berkerut setelah beberapa lama mandi di sungai. III Kakinya kelihatan berkerut setelah lukanya sembuh. IV Wajahnya semakin berkerut apabila umurnya meningkat tua. A I dan IV sahaja C II, III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D I, II, III dan IV sahaja 16. I Bangunan itu tingginya agak dua puluh meter. II Dia mengalami kerugian yang agak besar dalam kebakaran itu. III Jangan main agak sahaja apabila menjawab pertanyaan guru. IV Saya agak ayah hendak melancong ke luar negeri. A I dan II sahaja C I, II dan III sahaja B II dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja 17. I Kalau semangat kita lemah, kita tidak akan dapat mencapai segala cita-cita. II Keropok yang telah digoreng itu menjadi lemah kerana tidak disimpan dalam tin. III Badannya terasa lemah kerana dia tidak berselera makan selama beberapa hari. IV Sikapnya yang lemah itu telah memikat hati penduduk di kampung itu A I dan II sahaja C I, III dan IV sahaja B I dan III sahaja D I, II, III dan IV 18. I II III

Kampung itu bergelora akibat diancam oleh gajah liar. Perasaan Mak Tijah bergelora semasa menanti kepulangan anaknya yang bertugas di sempadan. Kebanyakan pemimpin kita mepunyai semangat yang bergelora untuk memperjuangkan nasib anak bangsa. IV Nelayan tidak digalakkan turun ke laut ketika laut bergelora. A I dan II sahaja C II, III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D I, II, III dan IV

19. 72

I II III IV

Segi sampul surat itu telah terkoyak sebelum disampaikan kepada penerimanya. Kepalanya benjol kerana terhantuk pada segi dinding. Bingkai gambar itu ada lapan segi. Polis menyaman pemuda itu kerana telah melakukan kesalahan dari segi undang-undang lalu lintas. A II dan IV sahaja C I, III dan IV sahaja B III dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja 20. I Ahli gusti itu membaham lawannya sehingga pengsan. II Harimau itu membaham kambing yang sedang makan di pinggir hutan. III Penjual ubat itu membaham kaca di hadapan orang ramai. IV Ombak yang mengganas itu membaham kapal yang sedang belayar. A II sahaja C II dan IV sahaja B III sahaja D I, II dan III sahaja LATIHAN 32 : IMBUHAN Pilih perkataan yang paling sesuai 1. Shamil _________ sambilan di restoran makanan segera itu untuk membantu ibunya . A. kerja C. sekerja B. bekerja D. pekerja 2. _________ “ salam abang kepada ibu dan ayah,” pesan Amin kepada adiknya. A. Sampai C. Sesampai B. Sampaikan D. Penyampai 3. Dalam program itu terdapat pelbagai kegiatan lasak yang menarik dan _________. A. mencabar C. tercabar B. cabaran D. pencabar 4. Mangsa kemalangan itu dibenarkan pulang setelah mendapat _________ sebagai pesakit luar . A. perawat C. terawat B. merawat D. rawatan 5. Bangunan bersejarah itu merupakan warisan negara yang tidak _______. A. ternilai C. nilaian B. menilai D. penilai 6. Pulau Sipadan amat sesuai sebagai tempat untuk aktiviti ________. A. menyelam C. salami B. penyelam D. berselam 7. Kami difahamkan bahawa ahli rombongan itu _________ pulang selepas jamuan ringan . A. angkatan C.perangkat B. mengangkat D.berangkat 8. Puan Hanizan _________ cili-cili kering itu sehingga lumat. 73

A. menggiling B. bergiling

C. penggiling D. giling

9. Kumpulan pendaki yang sesat itu telah dijumpai oleh pasukan _________ awal pagi semalam. A. berselamat C. terselamat B. penyelamat D. selamatan 10. Novel terbaru penulis terkenal itu telah _________ sebanyak setengah juta naskah. A. berjual C. jualan B. terjual D. menjual 11. Dilla merajuk kerana _________ nya tidak dituruti oleh suaminya. A. hendakkan C. berkehendak B. kehendak D. sekehendak 12. Pak Cik Fauzi dipulaukan oleh penduduk kampung sebagai akibat _________ orang kampung terhadapnya. A. sangkaan C. prasangka B. tersangka D. menyangka 13. Bangunan _________ langit di bandar itu milik syarikat ternama luar negara. A. pencakar C. bercakar B. mencakar D. cakaran 14. Pekerja-pekerja itu sedang _________ sungai itu untuk mengelakkan banjir kilat. A. dalaman C. sedalam B. mendalam D. memperdalam 15. Walaupun Jasni dan Aziz _________ tetapi hubungan mereka tidaklah mesra. A. berkampung C. kampung B. sekampung D. kampungan 16. “Jika tiada _________ kami akan pulang esok, ibu,” kata Azhar kepada ibunya. A. perintang C. rintangan B. terintang D. merintang 17. Ayah dan ibulah orang yang paling saya _________. A. sayangi C. tersayang B. sayangkan D. penyayang 18. Para pelajar yang akan menduduki peperiksaan digesa agar membuat persediaan awal dan bukannya _________ pada saat-saat akhir. A. tertunggu C. menunggu B. penunggu D. ditunggu 19. Kegiatan penyeludupan beras itu _________ hasil maklumat yang diberikan oleh orang ramai. A. membongkar C. terbongkar B. dibongkar D. pembongkar 20. Kerusi-kerusi itu kami _________ ke dinding supaya bilik ini lebih luas. 74

A. dekati B. dekatkan

C. berdekat D. mendekat

33. KATA MAJMUK KETERANGAN: 1. Kata yang terbentuk daripada dua atau lebih perkataan yang menghasilkan makna yang baru 2. Kata majmuk dieja secara terpisah. LATIHAN 33. KATA MAJMUK Isi tempat kosong dengan kata majmuk yang betul. 1. Maria melukis beberapa bentuk ______ kaki sama pada kertas lukisan itu dengan menggunakan pensel. A segi tiga C bulatan B segi empat D bujur 2. ______yang berkaitan dengan program Tahun Enam telah disiapkan oleh Cikgu Mahmud petang semalam. A Kertas nama C kertas kerja B Kertas turas D Kertas mahjong 3. Alif mendapat keputusan yang baik daliam ____ Sains dan Matematik. A mata pendidikan C mata ilmu B mata pelajaran D mata bestari 4. _____ bangunan itu adalah berkonsepkan seni bina Islam . A Reka bentuk C Reka tinggi B Reka acuan D Reka rupa 5. ________ majlis itu terpaksa diubah kerana beberapa sebab yang tidak dapat dielakkan. A Atur masa C Atur cara B Atur sesuai D Atur susun 6.Kedai yang menjual ______ alat tulis itu dibuka dari pukul 9.00pagi hingga 5.00 petang. A alat tulis C alat padam B alat pensel D alat pembaris 7. Emak membeli beberapa bungkus _____ di warung itu untuk dijadikan sarapan A nasi lemak C nasi putih B nasi pinggan D nasi campur

8. _____ Ani tidak berfungsi lagi kerana telah dimasuki air ketika dia bermain di padang. 75

Sudah menjadi tanggungjawab Cikgu Zaid untuk menyediakan __________ bagi membersihkan kelasnya. A apabila C apakala B apahal D apalagi 13. Syarikat yang mempunyai _____ yang tinggi itu mampu bertahan hingga kini. A sukarela C sediakala B sukacita D setiausaha 14. Kelantan. Rizal _____ apabila Qudus tidak menjemputnya ke majlis itu. _____ Encik Zainol berasal dari Pasir Puitih. A luar dugaan C luar biasa B luar sikit D luar perangai 10. A Orang rumah C orang dapur B Orang harapan D orang atas 17. Puan Lily selamat melahirkan seorang ____ lelaki di Hospita Sultanah Zainab . A jadual harian C jadual bertugas B jadual mingguan D jadual tugasan 11. Beberapa orang ______ Jabatan Pelajaran telah dinaikkan pangkat dalam majlis anugerah itu.namun _____ berkaitan wanita bersalin tidak boleh diambil ringan. Zarinah dapat bantuan Rancangan Makanan Tambahan kerana dia anak _____. 76 .A Jam dinding B Jam meja C Jam randik D Jam tangan 9. A jauh hati C jauh perasaan B kecewa hati D resah hati 19. A yatim tunggal C tunggal piatu B yatim piatu D piatu yatim 18. Cikgu Jamil mahu kami menyusun kerusi dan meja di dalam kelas itu semula seperti _____. A dukacita C sukarela B sukacita D sediakala 15. A pantang tok nenek C pantang tegah B pantang larang D pantang mundur 20. Kota Bharu. Dia bersikap ____ sedikit semenjak kebelakangan ini. Siti Hajar berasa _____ semenjak ayahnya meninggal dunia minggu lepas. Tidak ada ____ yang dapat diselamatkan dalam kebakaran itu kerana semuanya hangus terbakar. Walaupun nampak remeh. A jawatankuasa C pesuruhjaya B kakitangan D warganegara 12. A cahaya mata C cahaya neon B cahaya sinar D cahaya terang 16.

Sejak berpindah ke bandar . Kedengaran _______ suara orang bernyanyi ketika saya duduk di atas pangkin itu. ganda seluruh b.Sukri tidak _________ lagi tentang perkembangan yang berlaku di kampung itu. ganda separa c. 77 . A jelas-jelas C samar-samar B sayup-sayup D jauh-jauh 4. berbual-bual C bercakap-cakap berehat-rehat D berbaring-baring Encik Razak membawa _______ dari Surabaya untuk kami. Beberapa ekor ______ yang berwarna –warni terbang di dalam rumah kami. ganda berima LATIHAN 34 : KATA GANDA Lengkapkan ayat-ayat yang berikut dengan memilih kata-kata yang paling sesuai 1. 2. Terdapat tiga jenis penggandaan: a. Proses mengulangi sesuatu perkataan sema ada secara seluruh atau bahagian-bahagian tertentu. Gadis itu _______ ke pejabat kerana sudah lewat. oleh-oleh C abuk-abuk otak-otak D sagu-sagu 6. A tanya-menanya C kenal-mengenal B tahu-menahu D tengok – menengok 2. A terkial-kial C tercungap-cungap B terkinja-kinja D terkocoh-kocoh 3. Suasana dalam mesyuarat itu ______ apabila dua pihak berbalah.A daya tenaga B reka cipta C daya saing D usaha sama 34. KATA GANDA KETERANGAN: 1. A B Selepas mesyuarat mereka minum sambil _____ di tepi kolam renang itu. huru-hara C lintang-pukang hingar-bingar D porak-peranda Jalan raya yang _____ itu amat berbahaya khususnya kepada penunggang motosikal dan basikal. A C 5. A kupu-kupu C labah-labah B pijat-pijat D labi-labi 7. A B 8.

A Tingkah-laku C Gerak-geri B Sorak-sorai D Desas-desus 11.A lintang-pukang B lintang-kedak C lekuk-lekak D kacau-bilau 9. A terambil-ambil C terikut-ikut B tertiru-tiru D terbuai-buai 20.” kata Fatin. Para penyokong pasukan bola sepak Selangor _______ apabila Bambang berjaya menjaringkan gol. Mata budak itu _______ apabila dimarahi oleh ibunya. A percaya-mempercayai C perlu-memerlukan B kasih-mengasihi D kenal-mengenal 18. Penjahat itu ______ untuk melepaskan diri. ______ waris keluarga yang ditimpa kemalangan itu masih kedengaran. A sekuat-kuatnya C selama-lamanya B semalam-malaman D sehari-harian 19. _______ penceroboh itu sedang diperhatikan oleh pihak keselamatan melalui kamera litar tertutup. A melaung-laung C meraung-raung B meronta-ronta D menarik-narik 16. A tindak-tanduk C corat-coret B karut-marut D desas-desus 14. Sampah sarap yang _____ di Sungai Kelantan itu adalah akibat daripada perbuatan segelintir orang 78 . Seorang pekerja bahagian stor telah diberhentikan ______ oleh pihak pengurusan pasar raya itu kerana masalah disiplin. ”Budi cikgu akan saya kenang _______ . A ulang-alik C mundar-mandir B pindah-randah D lalu-lalang 12. Kita jangan mudah ______ akan cara hidup barat. A terkebil-kebil C terkelip-kelip B terkial-kial D terikut-ikut 15. Jalan raya yang baru diturap itu memudahkan kami _____ ke tempat kerja. Pelbagai program telah diatur demi menggalakkan penduduk taman itu ______ antara satu sama lain. Ada _______ yang mengatakan bahawa pengurus syarikat itu akan meletakkan jawatan. A terus-menerus C serta-merta B pontang-panting D tunggang-langgang 10. A Kumat-kamit C Bongkar-bangkir B Senda-gurau D Sedu-sedan 13. A terkial-kial C terkebil-kebil B terikut-ikut D terlonjak-lonjak 17.

Nani tidak suka makan ubat itu kerana rasanya pahit seperti _________. A busuk C ramai B gelora D bising 3. Kasut yang ______ seperti kulit biawak itu dijual dengan harga RM 87. Suasana dalam perpustakaan itu sungguh _____seperti tasik. A panjang C runcing B kurus D rapuh 7. Saya tidak suka pemerintah yang _______seperti Firaun. A . A licin C kesat B kasar D keras 6. Suasana dalam bilik itu sungguh ________seperti pasar. Ramli tidak terangkat beg yang _____seperti batu itu.yang tidak bertanggungjawab. A tertimbul-timbul C tersekat-sekat B tertindih-tindih D terapung-apung 35. BANDINGAN SEMACAM KETERANGAN: 1. badan Zarul ______ seperti lidi. Zarul gelisah seperti _______ kerana anaknya masih belum keluar dari bilik pembedahan. Walaupun sudah tua seperti ______ .90. A berat C kasar B besar D kesat 2. A. Haji Bakhil C lengkuas B pendita D mayat 9.jadam C akar kayu B hempedu D kopi 8. lelaki itu masih lagi turut serta dalam larian amil itu. A ganas C zalim B kejam D dahsyat 4. 79 . A tenang C senyap B diam D hening 5. Sejak terlantar di hospital selama dua bulan . LATIHAN 35: BANDINGAN SEMACAM Isi tempat kosong dengan kata yang sesuai 1. Bentuk ungkapan yang menggambarkan sifat seseorang atau benda secara bandingan.

. A lebah C gajah B babi hutan D badak 14... Walaupun lelaki itu sudah tua tetapi dia miang seperti _______ ... Sungguhpun badan Syazwan besar macam _______ tetapi dia takut seperti _______ . A pembaris C sesiku B bendul D kekisi 11.. Lelaki yang tinggi seperti _______ itu ialah Cikgu Razak.seludang D keris .lengkuas B mayang .singa C pramugari B ratu .. A galah C bangunan B pokok D tiang 15. Saya tidak termakan masakan wanita itu kerana rasanya masam seperti ________. Muka budak itu pucat seperti ______ apabila berada di atas pentas. A bidadari ... A limau C cuka B asam gelugur D asam jawa 12.kala jengking 18.... Rumah yang bersih seperti _______ itu kepunyaan Encik Hamid yang rajin seperti _________.harimau D model.. Perempuan itu mempunyai rambut yang ikal seperti _______ dan hidung yang mancung bak _______.tikus B pengurus . lalat C gajah . A artis .galah 80 .. A ombak…tunggal C kongkang.......keldai D jutawan .Haji Bakhil 19. Rizal menurut apa-apa sahaja yang disuruh oleh ketuanya kerana dia lurus seperti _________ .lebah 20.... Peserta perkhemahan itu meluru seperti ______ apabila disuruh terjun ke dalam kolam.. A ikan paus . A kapas … ulat C menteri …tikus B syurga . A bayi C mayat B kulit biawak D cacing 13.tikus B rumah.... Wanita itu cantik seperti ______ tetapi garang seperti ________ .anak kucing D badan.....langau D cermin ..A belut B keldai C langau D cacing kepanasan 10.siput 17.. Orang yang kaya seperti ________ itu kedekut seperti _______.tangkai jering C menteri.. A buluh C daun lalang B terung D keladi 16.

81 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful