BAHASA MELAYU PEMAHAMAN

1. KATA NAMA AM KETERANGAN: Kata Nama Am ialah kata yang menamakan manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, benda, tempat dan sebagainya secara am atau umum Kata Nama Am boleh terbina daripada kata dasar atau pun kata terbitan. Kata nama dasar ialah kata nama yang tidak mengalami proses pengimbuhan. Kata nama terbitan ialah kata nama yang terhasil akibat proses pengimbuhan pada sesuatu kata dasar. LATIHAN 1 : KATA NAMA AM Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 1. __________ yang terletak di hujung kampung mengeluarkan hasil yang lumayan. A Kebun C Buah B Pokok D Tumbuhan Mak Lijah mengikat sebilah __________ pada galah itu untuk mengait jantung pisang. A tajak C parang B gunting D pisau Kerja sebagai seorang anggota __________ adalah untuk menangkap dan membawa penjenayah ke muka pengadilan. A tentera C rela B polis D kastam _________ handalan itu telah memecahkan rekod acara 100 meter yang bertahan selama lima tahun. A Orang C Atlet B Pasukan D pemain Kawasan itu akan dimajukan sebagai kawasan __________ yang baharu tidak lama lagi. A perumah C perumahan B rumah D berumah Seorang __________ ternama sedang bermain golf sambil berbincang urusan jual beli dengan rakan-rakannya. A pekerja C pegawai B peniaga D usahawan

2.

3.

4.

5.

6.

1

7.

Bapa saya pernah menjadi __________ sekolah di kampung ini. A ketuaan C mengetua B ketua D pengetua Banyak _________ gemar melawat tempat-tempat menarik di negara ini. A pelancung C pelancong B pendatang D pelawat Para pelajar sedang sibuk menghias __________ sekolah kerana majlis anugerah kecemerlangan akan diadakan lusa. A taman C kantin B dewan D kedai Pada zaman dahulu, banyak _________ datang ke Melaka untuk urusan perniagaan. A pengurus C penjual B penjaja D pedagang __________ yang dibonceng oleh abang tersadai di tepi jalan kerana kerosakan enjin. A Bas C Basikal B Kereta D Motosikal

8.

9.

10.

11.

Soalan 12 berdasarkan gambar 1

12.

Gambar 1 Kakak mencuba __________ yang baru dibeli oleh ibu. A subang C kerongsang B gelang D cincin Pemuda buta itu pandai mengayam _________ daripada buluh. A tikar C kotak B bakul D bekas Abang baru membeli sebuah __________ berjenama Sony. A jam C radio B komputer D gitar Saya dan Samy belajar di _________ yang sama sejak dari tahun satu hingga kini. A dewan C tadika B sekolah D balai

13.

14.

15.

2

16.

Adik saya menyertai pertandingan menulis __________ bagi kategori murid tujuh hingga sembilan tahun. A cerpen C skrip B cerita D novel __________ itu diminati kerana kelunakan suaranya apabila beliau mendendangkan lagu. A Penari C Penyair B Penyajak D Penyanyi Anggota rukun tetangga bertugas untuk menjaga __________ saya pada setiap malam. A pekan C kampung B negeri D negara

17.

18.

Soalan 19 berdasarkan gambar 2

Gambar 2 19. Di dalam tin kosong itu terdapat banyak __________ kerana air bertakung. A jejentik C lelabah B riang-riang D umang-umang Saya telah mengirim sepucuk __________ kepadanya untuk bertanya khabar. A kad C nota B kertas D surat 2. KATA NAMA KHAS KETERANGAN: Kata Nama Khas ialah kata yang merujuk kepada nama sesuatu benda yang khusus dan ejaannya berpangkalkan huruf besar. LATIHAN 2 : KATA NAMA KHAS Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 1. Pemenang program realiti TV 10 telah menerima sebuah kereta ________ . A Sony C Gen 2 B Nokia D Dell 3

20.

2.

Kes pembunuhan berprofil tinggi itu telah diketuai oleh ________ . A Mejar Amran C Inspektor Haris B Hakim Saljit Singh D Peguam Bala Jam tangan berjenama ________ telah dihadiahi oleh Datuk Kamal kesayangannya. A Pilot C Darlie B Rolex D Satria kepada kepada anak

3.

4.

Pada hari minggu ayah membawa kami ke ________ untuk membeli belah. A Pasar Raya Tesco C Hotel Perdana B Stesen KLIA D Bangunan Petronas Khazanah purba negara banyak tersimpan di ________ . A Masjid Negara C Taman Negara B Zoo Negara D Muzium Negara Murid-murid menghadiahi guru-guru mereka pelbagai hadiah sempena sambutan ________ peringkat sekolah setiap tahun. A Hari Ibu C Hari Guru B Hari Bapa D Hari Pekerja Tunku Abdul Rahman telah dianugerahi gelaran ________ . A Bapa Keamanan C Bapa Pemodenan B Bapa Kemerdekaan D Bapa Perpaduan Negeri ________ juga dikenali sebagai Negeri Jelapang Padi Malaysia. A Johor C Kelantan B Pahang D Kedah Orang ramai telah berkunjung ke ________ untuk melihat gerhana matahari yang berlaku barubaru ini. A Bangunan KLCC C Planetarium Negara B Menara Kuala Lumpur D Pusat Dagangan Dunia Ramai pembesar negara hadir ke ________ untuk meraikan istiadat pertabalan Yang Dipertuan Agung. A Istana Negeri C Dewan Merdeka B Istana Negara D Bangunan Parlimen Hukuman gantung sampai mati telah dijatuhi oleh ________ kepada pengedar dadah itu. A Peguam Kamal C Perdana Menteri B Ketua Polis D Hakim Gopal Singam Pameran Pertunjukkan Akrobatik Maritim Antarabangsa ( LIMA ) telah diadakan di ________. A Pulau Pinang C Pulau Pangkor B Pulau Langkawi D Pulau Redang 4

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

20. 17. saudara. Kata ganti nama diri dibahagikan kepada 3 bahagian : 1. A Institut Aminuddin Baki C Institut Pengajian Tinggi B Institut Jantung Negara D Institut Perguruan Seekor lembu peliharaan Pak Mail telah mati dibaham oleh ________ ketika meragut rumput di hujung kampung. hamba. baginda. 15. 19. A Sang Kancil C Sang Rangkak B Pak Belang D Pak Bedal Abang membawa kami ke ________ untuk menyaksikan tayangan filem hindustan. A Bahasa Jiwa Bangsa C Cintai Bahasa B Budi Bahasa Budaya Kita D Sayangi Budi Bahasa Kita 14. 16. Pesakit yang malang itu merayu orang ramai untuk mendapatkan derma bagi menjalani rawatan di ________ . 5 . A Piala Emas C Piala Dunia B Piala Agung D Piala Thomas Kempen ________ sedang giat dijalankan untuk membentuk masyarakat penyayang. beliau. kita. awak. A Pusat Sivik C Dewan Pleno B Pawagam Odeon D Taman Tasik ________ merupakan seorang pahlawan Melayu Melaka yang tersohor pada zaman dahulu. KATA GANTI NAMA DIRI KETERANGAN: Kata Nama Ganti Diri digunakan untuk menggantikan nama seseorang. Kata Ganti Nama Diri Kedua – contohnya kamu. engkau. beta. kami. saudari. 3. patik. 18. A Tok Dalang C Hang Li Po B Tok Selampit D Hang Tuah Banyak rumah yang telah musnah akibat dilanda bencana ________ beberapa tahun yang lepas.13. A Chikungunya C Tsunami B Malaria D Gerhana Negeri Sarawak menjadi tuan rumah ________ peringkat kebangsaan . Kata Ganti Nama Diri Pertama – contohnya aku. A Pesta Ria C Pesta Tani B Pesta Air D Pesta Heboh Pasukan Brazil telah memenangi Kejohanan Bola Sepak ________ yang berlangsung di Jerman . 2. anda. saya. 3. Kata Ganti Nama Diri Ketiga – contohnya dia. mereka.

” kata Ani kepada Ayu. A Kami … awak C Mereka … beliau B Beta … dia D Mu … kami 6.” kata Ali kepada kawankawannya. Kami berikrar akan melakukan apa sahaja yang ________suruh. _______ bertiga telah diarahkan oleh________membersihkan taman mini ini. A nya … awak C aku … kami B kita … anda D ku … mu 8. A kita C mereka B awak D kami 6 . A kami C mereka B awak D kamu 10. ________bermain bersama rakannya. apakah hajat ________meminta ______ datang menghadap?” sembah Bendahara Tun Perak A baginda … tuanku … hamba C tuanku … beta … patik B beta … baginda … hamba D tuanku … tuanku … patik 5. 1.LATIHAN 3 : KATA GANTI NAMA DIRI Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. “Pukul berapa________akan sampai di rumah?” tanya Puan Aini kepada Taha._______mesti berlatih bersungguh-sungguh jika ingin menentang_________. “Perbuatan ________memang tidak ________gemari. A awak … mereka C aku … kita B engkau … beliau D kita … dia 4. “Ampun _______.” kata Adnan kepada budak-budak itu. Pen ini________hadiahkan kepada__________.”Masalah itu patut______selesaikan supaya____________tidak merajuk lagi. A awak… mereka C Kita … mereka B Anda … aku D Awak … saya 3.“Ampun__________. A anda … dia C kita … beliau B kamu … ku D awak … saya 7. A beta…hamba C yang mulia…beta B baginda…hamba D tuanku…patik 2. Amin bermain bola sepak di padang.” kata ketua pasukan kepada sahabatnya. bolehkah _____mengiringi mereka ke sana?” tanya Tuah kepada Sultan Mahmud Shah. A Mereka C Kami B Dia D Engkau 9.

bukan saya. A kita C saudara B kami D ianya 20. A dia C kalian B baginda D beliau 7 .“________ telah dirompak oleh ________. A Hamba. Murid-murid di dalam kelas itu mengutamakan kebersihan.Aini dan keluarga _______ telah berpindah ke Kuantan sejak dua tahun yang lalu. ________ akan berangkat ke balai persidangan tidak lama lagi.“________ yang melakukan kesalahan. A Mereka C Kita B Kalian D Kamu 15.Kepulangan ________ sekeluarga dari Mekah telah disambut oleh sanak-saudara dan penduduk kampung. Ayah Amin sakit. A nya C mereka B dia D beliau 18. mereka B Kita. dia 16. nya D Saya.Perdana Menteri telah sembuh selepas ________ diberi rawatan di hospital. dia C Kami.Sami ialah anak angkat Encik Siva. Jenazah_________akan dimakamkan di kawasan makam diraja. A beliau C dia B baginda D nya 12.” kata lelaki itu sambil menunjuk ke arah Ah Hong. Kami sudah melawat _______ di hospital semalam. _________ ingin belajar dalam suasana yang ceria. Ibu bapa _______ meninggal dunia setahun yang lalu. A ia C nya B kami D dia 19.” rintih kumpulan pelancong itu sambil menunjuk ke arah perompak yang melarikan diri. A Baginda C Beta B Aku D Hamba 14. Sultan Muzaffar telah mangkat. A Saya C Dia B Kami D Mereka 13. A kami C kita B mereka D nya 17.11.

A Bilakah C Di manakah B Siapakah D Bagaimanakah 4. _______ kamu akan bertolak ke London ? A Bilakah C Siapakah B Berapakah D Di manakah 8. binatang. siapa LATIHAN 4 : KATA GANTI NAMA PERTANYA Pilih ayat yang menggunakan kata ganti nama pertanyaan yang betul. _______ caranya kamu mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan ? A Bilakah C Berapakah B Siapakah D Bagaimanakah 8 . “ Boleh saya tahu. 2. saya nak tengok _______ yang ada di dalamnya. “________ Pak Adib dan isterinya akan berangkat ke Mekah ? ” tanya Haji Sudin kepada isterinya. “ Tolong buka beg . ________pesanan cik ? A bilakah C apakah B adakah D di manakah 7.” Kata Cikgu Ani kepada Ayu. ________ kamu tidak datang ke kelas tambahan semalam ? A Bagaimanakah C Berapakah B Mengapakah D Bilakah 5. mana . KATA GANTI NAMA TANYA KETERANGAN: 1. Kata ganti nama Tanya digunakan untuk membentuk ayat-ayat. Selamat pagi. yang datang semalam itu _______ ? ” tanya Rizal kepada Suzi. A bila C siapa B apa D berapa 3. ________ harga sekilogram buah duku ini ? A Di manakah C Bilakah B Berapakah D Adakah 6. 1. benda dan tempat Contoh : apa. Kata ganti nama Tanya digunakan untuk menanyakan manusia.4. A bila C siapa B apa D mana 2.

Perasmi sukan tahunan sekolah kamu _____? A berapa C apa B siapa D bila 19. Adik-beradik awak _____ orang? A apa C siapa C berapa D bagaimana 9 . Tuan punya kereta berwarna putih itu ______ ? A siapa C apa B mana D berapa 11. “______ lagi yang tidak kena . Yang ______kah baju yang sesuai dipakai untuk majlis di istana nanti? A bagaimana C siapa B mana D apa 16. Bilangan pelajar yang dipilih menyertai pertandingan lukisan itu ______? A bila C siapa B apa D berapa 10. Cara untuk menenun kain songket _____? A bagaimana C berapa B mengapa D siapa 17. Beg yang kamu beli itu untuk ______? A berapa C siapa B mana D apa 13. Pada hari ______kah kamu akan pulang ke Negeri Sembilan? A bila C apa B mana D berapa 15. Yang duduk di hadapan guru besar itu _____? A apa C bila B berapa D siapa 20.9. Harga buku yang kamu beli itu _____ ? A mana C kenapa B berapa D bagaimana 12. Lelaki yang datang ke rumah kamu semalam _____? A apa C siapa B mana D mengapa 18. A Apa C siapa B Bila D Mengapa 14.Amin ?”tanya ibu.

A itu C sana B ini D sini 4. Terdapat tiga jenis kata ganti nama tempat iaitu: Sana – tempat yang jauh dan tidak kelihatan. Kata Ganti Nama Tempat dan Tunjuk KETERANGAN: Kata Ganti Nama Tempat Digunakan untuk mengganti nama tempat. Itu – menunjukkan sesuatu yang jauh. Peristiwa ______________ masih segar dalam ingatan Pak Abu. A mana – mana C apa – apa B mana D sesiapa 10 . Ulang tahun kemerdekaan Negara kita pada kali _____________ jatuh pada hari Jumaat. A ini C sini B itu D situ 3. “ Mesin basuh yang baru tiba itu ___________?” tanya Fatin kepada jurujual itu. A sana C sini B ini D itu 6. 1. LATIHAN 5 : KATA GANTI NAMA TEMPAT DAN TUNJUK Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. haiwan. A mana C ini B apa D siapa 2. Kata ganti nama tunjuk Kata Ganti Nama Tunjuk Digunakan untuk menunjukkan manusia. Suria tidak ke _______________ sepanjang cuti persekolahan yang lalu.5. Sini – tempat yang dekat Situ – tempat yang agak jauh tetapi tidak sejauh sana dan tempat ini masih kelihatan. Para tetamu diminta duduk di ________________ tempat yang masih kosong. benda dan tempat Terdapat dua jenis kata ganti nama tunjuk iaitu: Ini – menunjukkan sesuatu yang dekat. “Wakil rakyat itu akan datang ke _______________ sebentar lagi.” kata ketua kampung kepada pemuda di sebelahnya. A apa – apa C mana – mana B bila – bila D siapa – siapa 5.

Letakkan meja dan kerusi rosak ini di _____________ bilik yang mempunyai ruang. A ini C begitu B situ D demikian 15. A mana – mana C siapa – siapa B bila – bila D apa – apa 8. A situ C ini B sini D itu 17. A mana – mana C bila – bila B apa – apa D siapa – siapa 11.siapa C bila – bila B mana – mana D apa – apa 11 . A sini C itu B sana D ini 12. Jika ada _____________ perkara yang tidak diingini. Perbuatan pemuda itu mencuri barang – barang surau akan menimbulkan kemarahan penduduk di _____________. “Awak berasal dari ______________?” tanya Umar kepada jiran barunya.7. mulalah menjawab soalan itu. sila maklumkan segera kepada pihak polis. Jika tiada ______________ pertanyaan tentang kertas soalan. A ini C sini B begitu D begini 14. A mana C berapa B apa 9. Pilih ________________ kasut yang padan warnanya dengan baju kebaya itu. Kedai hiasan dalaman di seberang jalan ____________ dihias sangat cantik. Ketuhar ________________ lah yang dimenangi oleh Mak Teh secara percuma semasa acara cabutan nombor bertuah yang diadakan di Pasar Raya Mutiara. A siapa . A apa C mana B siapa 10. Puisi _____________ saya tujukan untuk ibu tersayang yang telah pergi buat selama – lamanya.” kata Mira. A itu C sana B ini D begitu 13. A apa – apa C bila – bila B mana – mana D siapa .” kata guru disiplin kepada murid – murid. Di _____________lah berlakunya kemalangan ngeri yang menyebabkan semua penumpangnya meninggal dunia.siapa 16. “Di ___________kah letaknya masjid Putrajaya?’ tanya Encik Adam kepada lelaki itu.

A Apa-apa C Siapa-siapa B Bila-bila D Mana-mana “Serahkan _________ yang ada di dalam beg itu kepada aku!” kata perompak itu kepada Mak Munah. KATA GANTI NAMA TAK TENTU KETERANGAN: 1. dikehendaki membuat pendaftaran. seseorang. ________________ lah nasib yang dialami oleh Lebai Malang itu. A mana-mana C apa-apa B bila-bila D siapa-siapa Emak melarang adik ke __________ semasa beliau membayar harga makanan di kaunter. 2. A apa-apa C siapa-siapa B mana-mana D bila-bila Entah _________ lagi kami sekeluarga akan dapat pulang ke kampung. rezeki ada di ______________ . kata ganti nama tak tentu ialah kata ganti yang menunjukkan sesuatu atau seseorang secara tidak tentu. Kita perlu berusaha gigih. Contoh : apa-apa. _________ yang berminat mengambil bahagian dalam perlawanan itu. A mana-mana C siapa-siapa B apa-apa D bila-bila Salim tidak menjamah _________ makanan pun hari ini. masing-masing.18. ________________ sajalah buah tangan yang dapat saya berikan kepada kamu. 3. A begini C situ B begitu D sini 19. 4. 5. 1. sesuatu dan siapasiapa atau sesiapa LATIHAN 6: KATA GANTI NAMA TAK TENTU Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. mana-mana. A mana-mana C siapa-siapa B bila-bila D apa-apa 12 2. A bila – bila C siapa – siapa B apa – apa D mana – mana 6. A ini C sana B itu D sini 20. .

10. A Apa-apa C Mana-mana B Bila-bila D Siapa-siapa Tiada _________ dibenarkan masuk ke dalam bilik itu kecuali kakitangan yang berkenaan. A bila-bila C siapa-siapa B mana-mana D apa-apa Kami akan tiba __________ masa sahaja. 13. A bila-bila C siapa-siapa B mana-mana D apa-apa _________ barang yang berharga eloklah diselamatkan dahulu. 12. fenomena ini wajar dibanteras. 11. 8. A apa-apa C siapa-siapa B bila-bila D mana-mana Adakah __________ berita tentang keadaan ekonomi negara kita? A bila-bila C mana-mana B apa-apa D siapa-siapa Pesanlah __________ makanan yang awak hendak. sila berjumpa dengan saya. A Mana-mana C Siapa-siapa B Bila-bila D Apa-apa Antara baju-baju ini pilihlah __________ yang adik berkenan. __________ yang kehilangan jam tangan. 9.6.” kata Puan Rokian kepada anak bongsunya. A apa-apa C mana-mana B sesiapa “Pilihlah _________ kuih yang adik suka. A Mana-mana C Sesiapa B Apa-apa D Bila-bila 13 . 14. Soalan 15 berdasarkan gambar 1 gambar 1 15. A mana-mana C siapa-siapa B apa-apa D bila-bila Hasnah tidak suka __________ pun bertanyakan masalahnya. __________ pun pandangan kita tentang vandalisme. A mana-mana C siapa-siapa B apa-apa D bila-bila 7.

7. KATA KERJA KETERANGAN: Kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan sesuatu perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu. ditulis LATIHAN 7 : KATA KERJA Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 19. A mencapai C menggarap B menduduki D merangkul 14 . A mana-mana C bil-bila B siapa-siapa D apa-apa 17. A apa-apa C bila-bila B mana-mana D siapa-siapa Duduklah di __________ yang kamu suka kerana tempat duduk ini tidak bernombor. menulis ii. Kakak ________ erat pinggang ibu sewaktu berpayung dalam hujan yang lebat itu. Kata Kerja Tak Transitif – bangun. __________ yang tidak mengikut arahan akan dikenakan tindakan. A menghulurkan C meletakkan B melontarkan D melabuhkan 2. 1. Kata kerja terbahagi kepada 3 jenis iaitu : i. A apa-apa C mana-mana B bila-bila D siapa-siapa Tidak ada __________ lagi yang boleh kamu buat kerana semua kerja telah disiapkan. disidai. tolong angkat tangan. Kata Kerja Transitif – menebas. Kata Kerja Pasif – ditebas. A Siapa-siapa C Bila-bila B Apa-apa D Mana-mana __________ yang tidak faham.16. lihat. Nakhoda itu mengarahkan anak-anak kapalnya _______ sauh yang berat itu di muara sungai. lulus iii. A Siapa-siapa C Bila-bila B Mana-mana D Apa-apa Kamu tidak dibenarkan menulis __________ sehingga dibenarkan berbuat demikian. menyidai. 20. 18.

Dia senyum kepada saya. 10. A menumbangkan C menewaskan B menundukkan D menumpaskan 5. Ahmad tendang bola itu.Pak Cik Amit ________ batang kayu itu untuk dijadikan tiang rumahnya. 9. Pilih ayat kata kerja tak transitif yang betul . Ani bersalam dengan saya. Farid dan Ahmad baca cerita di perpustakaan. Noraini sedang makan buah rambutan. A mengikis C meraut B menarah D mengupas Pilih ayat kata kerja transitif yang betul. Datuk sedang tidur dengan nyenyak. Adik saya suka menangis. Ahli perniagaan itu dan keluarganya melancong ke Turki.Hakisan tanah dapat dielakkan jika ________ hutan dikawal oleh pihak kerajaan. 11. 7. Dia pancing ikan di sungai.3. Pihak polis telah berjaya ________ kegiatan penyeludupan di kawasan sempadan. A penghapusan C penerokaan B pembersihan D pembasmian 6. Pendaki yang hilang semasa mendaki Gunung Ledang telah _________ di kawasan hutan tebal di kaki bukit. A mengepit C menjamah B mengonggong D memakan 15 . Anjing liar itu ________ seketul tulang. A terjumpa C berjumpa B dijumpai D menjumpai 4. 8. Air sungai itu mengalir deras. Dia lompat jauh. Jangan melompat. A B C D A B C D Pak Mat sedang membelah kayu. Puan Jamilah seorang guru yang rajin dan berdedikasi. Ruzila sedang memasak kuih. A B C D A B C D Ali suka membaca buku. Pilih jawapan yang paling sesuai.

A menyudu C menyodok B meminum D mencedok 19. Beberapa orang pekerja wanita di restoran menjual sate ________ daging pada lidi sebelum membakarnya. A melancong C menziarahi B mendatangi D menemui 15. A tergelincir C terbabas B tersangkut D tersangkut 20. rasa 7. ukuran 3. Kata adjektif dibahagikan kepada beberapa jenis mengikut makna : 1. Beberapa buah gerabak kereta api ________ daripada landasan akibat melanggar seekor gajah. pandang 4. Sekawan anak itik sedang _______ air di sebuah kolam yang cetek. KATA ADJEKTIF KETERANGAN: Kata adjektif digunakan untuk menerangkan keadaan atau sifat sesuatu benda. Aina dan keluarganya sering ________ nenek tua yang tinggal keseorangan di teratak buruk itu. A mencabut C memotong B mencukur D menggunting 14. warna 6. Puan Syarifah seorang deklamator yang tersohor dan sering diundang untuk ________ puisinya. A diangkat C dipegang B disambut D dijulang 18. bentuk 16 . bau 2. Pak Amin kecewa kerana ________ oleh jurujual yang tidak berdaftar itu.12. A ditipu C ditegur B disapa D dikunjungi 13. Piala kejohanan pertandingan hoki itu ________ oleh para pemain Sekolah Kebangsaan Kampung Aman. A menyanyikan C mengalunkan B mempamerkan D mendendangkan 17. A meraut C memasuk B menjolok D mencucuk 16. Dagu atuk luka terkena pisau semasa dia ________ janggutnya. tempat dan orang. sifat dan keadaan 5. Mak Cik Minah asyik ________ tikar mengkuang di bawah pokok di tepi pondoknya. A menenun C menyirat B menganyam D menyulam 8.

8. 3.layak B terharu. .. A hairan.bijak D kagum.lurus D masam.. 7. A hapak C kering B hanyir D haring Kita boleh menaiki kapal terbang untuk ke sesuatu destinasi kerana ia lebih _________ dan ________. 6. 5..... A baik…lambat C selesa…kuat B lemah…deras D selesa…cepat Kemarahan jurulatih itu ________ apabila melihat anak buahnya bermain sambil lewa setelah pihak lawan menjaringkan gol.rimbun Para hadirin ________ kerana murid prasekolah itu ________ bercerita.petah Murni berasa ________ untuk berpisah dengan keluarga angkatnya setelah seminggu mengikuti Program Khidmat Mahasiswa di kampung itu.LATIHAN 8 : KATA ADJEKTIF Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 9. A membara C menaik B reda D membakar Razak terpesona melihat sepasang burung merak yang _______ di Zoo Negara.” kata Nazrul. A kecewa…renyai C hampa…hebat B duka…kuat D kecewa…lebat Darah _______ memancut daripada tubuh Mahsuri selepas ditikam dengan keris akibat fitnah yang dilemparkan terhadapnya.. A kasih sayang C harga diri B peri laku D peri kemanusiaan “Buah dokong itu rasanya _________ tetapi pokoknya sangat _________.tinggi B manis...handal C bangga. 4.. A merah C kuning B putih D merun Tidak ada orang yang sanggup membunuh kanak-kanak dan wanita seperti askar Israel kecuali orang yang tidak mempunyai _________ langsung. 10. A lawa C anggun B cantik D jelita Kebanyakan penonton berasa ________ kerana perlawanan hoki itu ditangguhkan akibat hujan sangat ________.. A kelat…rendang C manis.... I pilu III sedih II sayu IV kecewa 17 2. 1. Lampin adik berbau _________ kerana dia telah kencing.

. lembab D dungu . Jangan beli barangan___________ yang rendah mutu barangannya..... pahit C sedap . sombong C dungu .. A bakhir . lama D klasik ... A lemau C hanyir B garing D empuk Budak yang____________ bagai bendul itu selalu dibuli oleh pelajar-pelajar____________. palsu B baru ..A I dan III B II dan III 11. 17 18. A cantik C comel B tampan D molek Jangan makan keropok yang___________itu. payau Dia berjaya kerana dia__________menghadapi cabaran yang mendatang. A condong C bongkok B bengkok D serong Penggunaan istilah bahasa yang telah__________sesuai digunakan dalam perhubungan seharian. istimewa C sedih . 13... II dan IV Orang yang________________itu berasa berat hati hendak menderma kepada anak__________itu.. A mampan C ceria B padu D mantap 12.... 14. buruk C tulen .. jahat D lurus . C I... A intim C baik B mesra D rapat Bayi itu memang________________ . hanyir B lazat . A baik .. 18 . nakal Belilah barangan____________ . 16. A hodoh . antik Rumah orang miskin itu__________ . A cekap C tabah B tahan D tuntas Mereka bersahabat___________sejak kecil lagi.. degil B baik ....... 19.... nakal Kuih itu memang_________tetapi terlalu_________ ... 15.. A enak . 20. cacat B pilu . II dan III D I. manis D cantik .

dari. umpama. untuk. pada. KATA SENDI NAMA KETERANGAN: 1. sejak. Harga kain batik tulis lebih mahal _____harga kain batik cap. A daripada C demi B untuk D bagi 7. Anak-anak harimau yang ditangkap itu berusia antara tiga _____ empat tahun.9. sampai. Banyak manfaat yang kita peroleh _____ceramah itu. Kata yang digunakan untuk menyambungkan frasa nama dengan kata atau frasa-frasa dalam ayat. Faizal mengirim sepucuk surat _____kawannya. Pegawai Pelajaran Kota Bharu menyampaikan hadiah _____para pelajar. Cikgu Mariah menasihati kami supaya mempunyai rasa belas kasihan _____ binatang. bagi. A daripada C antara B akan D dari 2. A di C pada B ke D kepada 4. oleh. A untuk C kepada B pada D ke 5. 2. A ke C kepada B dari D daripada 3. Pak Mahmud bekerja di ladang kelapa sawitnya dari pagi hingga _____ petang. kepada. Anis membeli sehelai selendang _____ibunya sebagai hadiah hari jadi. dengan. Contoh : akan. hingga. terhadap. A terhadap C demi B hingga D oleh 19 . ke. daripada. A oleh C dari B dengan D daripada 6. A di C kepada B dengan D hingga 8. di. kepada. bak dan tentang LATIHAN 9 : KATA SENDI NAMA Pilih jawapan yang paling sesuai 1.

A untuk C daripada B sampai D kepada 15. Puan Suzy sanggup menjelajah seluruh Negara untuk membuat kajian. A di C pada B Kepada D umpama 13. A hingga C sejak B seperti D antara 17. A tentang C untuk B di D kepada 20 . A pada C antara B akan D kepada 16. Tini rindu _____ kedamaian kampung neneknya yang terletak di kaki Gunung Ledang. Pinggan mangkuk Vantage yang dihiasi corak bunga –bungaan mendapat sambutan yang baik _____ peminat porselin. Oleh sebab rasa cinta _____ kebudayaan Melayu. Taman Botani dan Taman Negara sering menjadi tumpuan pengunjung terutamanya _____ hujung minggu. A demi C bagai B dalam D untuk 14. A oleh C akan B pada D bagi 18. A sejak C tentang B oleh D dalam 11. Samila telah terpilih sebagai pemain boling terbaik _____ Majlis sukan sekolah-sekolah Malaysia . Tengku Suria telah banyak mengorbankan masanya _____ membantu kanak-kanak yang menghidap penyakit AIDS di rumah kebajikan itu. Lima orang pendaki yang hilang _____ tiga hari yang lalu telah dijumpai di dalam hutan tebal di kaki Gunung Tahan.9. Ibu menaburkan padi usang itu ke tanah _____ dimakan oleh ayam-ayam peliharaannya. A untuk C dengan B antara D daripada 12. Perdana Menteri mengingatkan rakyat supaya mengamalkan sikap tolong_menolong antara satu sama lain _____ kehidupan seharian. Pak Din menjaga potret-potret yang dilukis _____ anaknya itu dengan baik. A dalam C akan B untuk D terhadap 10.

A dan C atau B serta D lalu 4. Puan Susan tidak tahu sama ada hendak memakai ceongsam ___________ baju kebaya untuk menghadiri konvokesyen anaknya. lalu. agar. A untuk C daripada B kepada D dengan 20. A selepas C supaya B sementara D semenjak 3. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Puan Norma _____ menjaga rumah sepanjang kami pergi bercuti di Pulau Phuket. atau. dan lain-lain. LATIHAN 10: KATA HUBUNG Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. abang masih mengulang kaji pelajaran. A Dalam C Antara B Terhadap D Tentang 10. A Jikalaupun C Ataupun B Namunpun D Meskipun 5. _____ Ayu dan Ani. Contohnya : dan. Ayu lebih cekap menjaringkan gol walaupun Ani mempunyai lima tahun pengalaman dalam permainan hoki. saya sempat menggoreng keropok lekor. A Sungguhpun C Sekalipun B Mahupun D Jikalaupun 2. sambil. 1. __________ menunggu Hanim. supaya. KATA HUBUNG KETERANGAN: Kata hubung digunakan untuk menghubungkan sesuatu perkataan atau frasa supaya menjadi ayat yang lengkap. A Sambil C Sejak B Serta D Semenjak 21 .19. ___________ Encik Rosli telah dinaikkan pangkat. __________ hari telah larut malam. kerana. tetapi. Melati bermain – main dengan adiknya di hadapan sekolah ___________ menunggu kedatangan ibunya. beliau tidak sombong.

Labuci pada tengkuk baju kurung ____________ dipakai oleh Cikgu Amita dijahit oleh Puan Fatimah. A supaya C kalau B kerana D sungguhpun 10. bapanya dipanggil oleh pihak sekolah. A hingga C sambil B serta D malahan 15. ___________. Najwa suka menjahit ____________ kakaknya suka mengumpul Majalah Saji. A Lantaran itu C Bagaimanapun B Meskipun D Lagipun 22 . A dan C tetapi B lalu D kecuali 9. A kerana C supaya B agar D meskipun 16. A manakala C semenjak B sementara D biarpun 14. Mei Hwa menonton televisyen ____________ menunggu kek yang dikukusnya masak. Adik menangis _______________ memberitahu ibu bahawa kakak telah mencubitnya. Ibu menegur adik kerana dia masih belum tidur ____________ jam menunjukkan pukul 11. Encik Murad berhasrat untuk belayar ke Sabah ___________ banyak halangan yang terpaksa ditempuhi. Nenek sedang menganyam __________ kami pulang dari sekolah. A supaya C selama B lantaran D manakala 13. Banyak orang cedera ___________ berpuluh – puluh keluarga hilang tempat tinggal dalam runtuhan tanah itu. A apabila C sementara B meskipun D malahan 12. Kamal selalu ponteng kelas. A kecuali C sehingga B namun D yang 8.6.00 malam. A manakala C seandainya B meskipun D kecuali 11. A apabila C sebelum C sambil D kerana 7. Ayah menyapu varnish pada kerusi rotan itu _________ kelihatan lebih cantik pada hari lebaran. Keadaan di pasar itu penuh sesak dengan orang ramai ____________ pasar raya itu mengadakan jualan murah.

dan bilangan. _________yang dibela oleh Pak Ali di dalam kandang itu? A Apakah C Siapakah B Adakah D Mengapakah 4.00 tengah hari. A supaya C padahal B lalu D dan 20. siapa. ____________ kamu menangis? A adakah C siapakah B mengapakah D bagaimanakah 2. A walhal C lagipun B malahan D justeru 18. Contoh kata tanya ialah apa. mengapa. __________yang merasmikan bangunan sekolah itu? A Bilakah C Bagaimanakah B Siapakah D Manakah 23 . 1. Kamil masih belum bangun ___________ jam sudah pun menunjukkan pukul 12. LATIHAN 11: KATA TANYA Pilih jawapan yang paling sesuai . berapa. Oleh sebab hujan lebat. di mana. bila. dan bagaimana. Ia boleh diikuti dengan partikel –kah mengikut kesesuaian ayat tanya. A meskipun C selama B setelah D selagi 11. Cuba terangkan kepada saya. Murid – murid Tahun Lima Setia bangun _____________ mengucapkan “Selamat Sejahtera” kepada Cikgu Normala. orang. Tan. A atau C serta B melainkan D maka 19. manusia.17. ___________ perlawanan bola itu terpaksa dibatalkan. KATA TANYA KETERANGAN: Kata tanya digunakan untuk menanyakan nama benda. haiwan. ___________ abang kamu hendak makan nasi goreng ini? A apakah C adakah D manakah D siapakah 3. tempat. Jasnita masih menangis ____________ telah berkali – kali dipujuk oleh rakan-rakannya. kenapa.

Yang berbaju kemeja kuning dan berseluar hitam itu ___________? A mana C bila B kenapa D siapa 13. “Dari ___________ kamu mendengar berita itu. _________yang sudi menjelaskan kepada saya. Ayah kamu pergi ke Tawau ____________? A berapa C bila B siapa D bilakah 7.bagaimana kejadian itu boleh berlaku ? A Siapakah C Mengapakah B Di manakah D Berapakah 24 .5. Kajang? A Apakah C Manakah B Siapakah D Adakah 15. _________ Kadir dikatakan sebagai kaki bangku oleh kawan-kawannya? A Siapakah C Mengapakah B Bagaimanakah D Berapakah 11. Budak itu menyorokkan buku cerita Ahmad di _________? A manakah C apa B mana D siapakah 6. Najihah tergesa-tergesa untuk pulang ke rumahnya__________? A kenapa C apa B siapa D bagaimana 14. “_________ yang menyebabkan Lim dan Rawi bergaduh? Tan atau Abu ?” Tanya Leman . ___________ nama guru kamu yang tinggal di Sungai Chua. _________ pertandingan melukis poster sempena hari ulang tahun kemerdekaan akan diadakan? A Bagaimanakah C Berapakah B Di manakah D Mengapakah 16. A Apakah C Mengapakah B Adakah D Siapakah 9. Di ________ letaknya pejabat ayah Mei Leng? A manakah C berapakah B mana D apa 8. A Apakah C Mengapakah B Adakah D Manakah 10. Norhana? A siapakah C bilakah B berapakah D manakah 12. “_______ warna kereta abang kamu yang baru itu? ”Tanya Lan kepada Tina .

sakit . geram. marah.17. _________ Rosni digelar sebagai murai oleh kawan-kawannya? A Adakah C Mengapakah B Siapakah D Manakah 18.KATA SERU KETERANGAN: Kata yang digunakan untukmenyatakan perasaan seseorang sama ada gembira. hairan. mencemuh atau marah bercampur jijik. “_________ kamu lulus dalam ujian itu.untuk menyatakan perasaan marah . A apa C siapa B bila D berapa Soalan 19 berdasarkan Gambar 1 Gambar 1 19. Aduhai – menyatakan perasaan sedih atau rintihan. takut dan sebagainya. Hakimi?” tanya ayah. Aduh – menyatakan perasaan sakit. Kata seru digunakan untuk membentuk ayat seruan. kamu akan ke Kuantan__________?” tanya Azrul kepada Mat. “Mat. Eh – perasaan hairan atau terkejut Hai – menyapa atau menarik perhatian Nah – untuk mempelawa seseorang menerima sesuatu Oh – menyatakan perasaan terkejut. Contoh: Ah – menyatakan penolakan atau rasa tidak setuju. A Apakah C Adakah B Berapakah D Bilakah 12. Am boi – menyatakan rasa kagum atau hairan Cis/cih . hairan. A Apakah C Mengapakah B Berapakah D Adakah 20. “________warna motosikal abang kamu yang baru itu?” tanya Fuad. sedih atau kecewa Wah – menyatakan perasaan kagum Wahai – perasaan sedih atau untuk menarik perhatian LATIHAN 12 : KATA SERU 25 .

belajarlah dengan bersungguh-sungguh! A Aduhai C Wahai B Aduhai D Hai Soalan 7 berdasarkan gambar 2 4. 5. 1.Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. Gambar 2 7. para pelajar. kereta sport itu sangat laju! A Oh C Cis B Ah D Wah _________. _________. Gambar 1 3. ambil wang ini dan pergi beli buku tulis yang baru! A Ah C Oh B Eh D Nah ________. malang sungguh nasib orang tuan itu! A Wahai C Aduh B Oh D Aduhai _________. pedihnya luka aku ini! 26 . _________. kamu telah terpilih sebagai ketua pengawas! A Amboi C Aduhai B Syabas D Nah Soalan 3 berdasarkan gambar 1 2. __________. kamu pun turut berada di sini! A Ah C Eh B Oh D Nah _________. 6.

11. kamulah rupa-rupanya yang memfitnah saya selama ini! A Ah C Aduh B Nah D Oh _________. ________. kamu telah berjaya mengharumkan nama baik sekolah ini! A Wah C Eh B Hai D Syabas 9. A Hai C Wah B Amboi D Eh ________. cantik sungguh pakaian pengantin itu! A Ah C Hai B Aduhai D Amboi _________. Soalan 12 berdasarkan gambar 3 Gambar 3 12. hebat sungguh pahlawan itu menunggang kuda liar yang baru ditangkapnya. keluarga itu senantiasa ditimpa nasib malang! A Ah C Aduhai B Aduh D Eh _________. tingkatkan usaha agar kalian beroleh keputusan yang cemerlang! A Syabas C Hai B Wahai D Aduhai _________. para pelajar. 15. lama betul kita tidak bersua! A Hai C Amboi B Wah D Eh __________ aku tidak setuju langsung dengan pendapat engkau itu! A Cis C Eh B Nah D Ah ________.A Aduh B Aduhai 8. 16. 27 13. C Cis D Ah _________. bagaimana pula awak dapat masuk sedangkan pintu bilik itu berkunci. 10. . 14.

KATA BANTU 19. cantiknya rumah baharu Encik Ramli yang terletak di kawasan lapang itu. akan LATIHAN 13: KATA BANTU Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 20. bagaimana dengan keadaan kamu dan keluarga! A Hoi C Wahai B Hai D Eh _________. C Syabas D Wah _________. masih. _________. 1.A Eh B Oh 17. pernah. telah. KETERANGAN: Kata yang digunakan untuk menerangkan kata kerja dan hadir sebelum kata kerja Contoh : sudah. sedang. belum . A Nah C Aduhai B Aduh D Wah _________. Kerja-kerja membangunkan kawasan taman sains itu__________siap sebulan yang lalu. kedekut benar orang kaya itu! A Cis C Nah B Oh D Amboi 13. A telah C masih B mesti D akan 28 . aku tidak bersetuju dengan cadangannya sebentar tadi! A Eh C Ah B Oh D Aduh Soalan 18 berdasarkan gambar 4 Gambar 4 18.

A sedang C mesti B telah D hendak 9. Semua bangku di taman itu__________digantikan dengan yang baharu tidak lama lagi.” pesan Cikgu Azizah. A hendak C akan B masih D mesti 6. Buah mangga ini _________dibasuh sebelum dimakan. Kita______berhati-hati semasa melintas jalan raya. Kamu________berhati-hati ketika melalui jalan yang licin itu. A sudah C akan B sedang D masih 5. A masih C hendak B akan D mesti 7.2. kita mestilah meningkatkan usaha dengan banyak mengulang kaji pelajaran. Kita__________lah bijak memilih kawan sekiranya kita ingin berjaya. Ayah _______ke KualaLumpur pada bulan hadapan. A sudah C mesti B mahu D dapat 13. A akan C sudah B hendak D belum 4. A telah C masih B belum D akan 10. A telah C sudah B pernah D belum 14. Walaupun sudah pulih tetapi dia_______belum boleh berjalan dengan baik. Semua pendatang tanpa izin__________dihantar ke negara asal mereka pada bulan depan. Datuk_______belum sedar ketika kami menziarahinya di hospital. 29 . A telah C masih B sudah D akan 12. Nur Fasihah__________ mengulang kaji pelajaran di dalam biliknya. A telah C sedang B akan D belum 11. A masih C mesti B sudah D sedang 3. Puan Maznah________menuntut di Universiti Sains Malaysia dalam bidang perubatan. A telah C sedang B akan D sudah 8. “Jangan sekali-kali minum air yang________dimasak. Sekiranya kita______berjaya.

A masih C sedang B pernah D akan 14. A akan C belum B masih D telah 17.00 petang. Walau apa pun yang berlaku . Anishah__________mengikuti ayahnya pergi ke Pantai Cahaya Bulan. Saya________cuba memujuk adik yang sedang menangis itu.Persatuan Bahasa Melayu sekolah saya_________melawat ke Pulau Langkawi pada cuti persekolahan nanti. saya _____akan menjual rumah pusaka ini kepada kamu. LATIHAN 14 : KATA NAFI Pilih jawapan yang betul. A belum C hendak B sedang D harus 20. 30 . A sedang C belum B mesti D akan 18. A harus C masih B pernah D akan 19.Ayah_________membaca surat khabar semasa berkelah di Pantai Cahaya Bulan. Bas itu dijangka_________tiba dari Pulau Pinang pada pukul 2. Contoh: Bukan – untuk menafikan frasa nama dan frasa sendi nama Tidak – untuk menafikan frasa kerja dan frasa adjektif. Kakak saya________dinaikkan pangkat pada tahun hadapan. 1. A tidak C bukan B sudah D pun 2. KATA NAFI KETERANGAN: Ialah kata yang digunakan untuk menafikan atau menidakkan sesuatu.A mesti B boleh C masih D belum 15. A akan C dapat B mahu D masih 16. Sejak kematian bapanya budak itu _____bersekolah lagi kerana menolong ibunya mengerjakan sawah mereka.

6. III Ali bukan anak orang berada . B Kepala Fairus bukan botak. B Buah rambutan itu bukan manis. Harun bukan meminati penyanyi kumpulan rock yang beperangai tidak senonoh itu. A Ini tidak kali pertama Zaiton melarikan diri dari rumah. 7. B Warung yang terletak bukan jauh dari jalan raya itu. C Air sungai itu bukan dalam.II dan III D I. A Adiknya tidak pandai menari caca. Halim langsung _____ mempercayai khabar angin yang didengarnya daripada penduduk kampung semalam. Bukan terdapat sebarang tanda bahawa musim kemarau yang panjang itu akan berakhir. A Ayahnya bukan kedekut. II. D Saidin tidak abang ipar Iqbal. 4. A bukan C tidak B ialah D pun Soalan 4 – soalan 8. A Emily tidak pandai bergaya. A III sahaja C I. III dan IV B I . Pilih ayat –ayat yang betul penggunaan kata nafinya. Pilih jawapan yang betul penggunaan kata nafinya. I Ah Lim sedikit pun tidak berasa cemburu apabila melihat isterinya keluar menonton dengan lelaki lain. II dan IV B I dan IV D I. warung Pak Ali. 8. B Pisau itu bukan tajam C Perigi itu _____ dalam. III dan IV 10 I II III IV Farid berasa tidak seronok menyertai rombongan ke Melaka itu.A tidak B adalah C bukan D pun 3.ayahnya hanyalah pemandu teksi. D Gurunya tidak berasal dari Johor C Maimunah bukan keberatan untuk membantu D Baju yang dipakainya itu bukan baju adiknya. D Hari ini abang bukan pergi 5. C “Kami bukan turun ke laut hari ini”. A Anjing itu bukan lapar. 9. Elly tidak dapat menahan rasa sedihnya apabila melihat jirannya meratapi kematian anak bongsunya itu. kami. II Tajul tidak bersetuju dengan cadangan ketua kampong untuk merobohkan surau lama di kampung itu. D Rumah itu bukan sesuai untuk didiami. II. III dan IV 31 .”kata Zuli kepada Mahat. C “Bukan begitu caranya untuk menyukat kedalaman sungai. IV Datuk tidak mahu tinggal bersama-sama dengan anak-anaknya di kota A I dan IV C II. B Raju bukan suka berkawan dengan dengan Siva.

. III dan IV B III dan IV D I. anak Pak Abu bukan menghidapi penyakit sawan tetapi menghidapi penyakit gangguan mental. II dan III C I. III dan IV 14. A I dan II C II. A adalah C pun B bukan D ialah 32 segera.pasangan suami isteri itu mengambil keputusan untuk berpisah sahaja. A I. A tidak C pun B bukan D ialah 19. II dan IV B III dan IV D I. II Kucing itu bukan ada selera untuk makan kerana sakit. Budak itu _____ lulus juga dakam ujian bulanannya pada A bukan C pun B tidak D iadalah kali ini. Isi buah mangga muda itu _____ manis tetapi masam. III dan IV 12. “Tidak baik kamu membantah cakap orang tua”. A tidak C bukan C adalah D pun 15. IV Cikgu Tan bukan benci kepada pelajar yang nakal itu tetapi beliau kerana pelajar itu tidak mahu mendengar nasihatnya. Jam tangan ini _____jam buatan Malaysia. I Menurut Doktor Fatah. Penyakitnya akan bertambah buruk jika _____dirawat dengan A akan C pun B tidak B bukan 18. III Pelajar itu tidak dapat menjawab soalan kuiz sains kerana dia tidak membuat sebarang persediaan. II Jumat tidak sependapat dengan abang longnya tentang cara pembahagian hart pusaka peninggalan ibunya. A I dan II C I. III Dia bukan sampai hati untuk menghampakan harapan kedua-dua orang tuanya. III dan IV 13.11. 17. III dan IV B I. I Puan Haslinda bukan sombong. II Kata Puan Devi kepada Rajan. II dan IV D II. II. Kereta api yang membawa barang-barang itu _____dari utara. Kedai itu _____ kedai yang menjual barangan antik. III Tulisan pelajar itu sukar untuk dibaca kerana tidak jelas. A bukan C tidak B pun D adalah 16. IV Oleh sebab tidak ada persefahaman. I Sepupunya tidak gemar makan sambal belacan. IV Gadis itu bukan malas tetapi lembap bekerja.

A kah C pun B tah D lah 4.20.” kata pegawai sukan. A jua C pun B tah D kah 7. pun. Apa ______________ yang berlaku sehingga dia menjerit sekuat hati? A tah C lah B kah D pun 2. lah.” kata Fendi di dalam hatinya. “Baling_____________ bola bowling itu kuat sedikit supaya semua jatuh. Kita mesti mengamalkan budaya timur. Pelajar itu boleh menyertai perkhemahan ini. Contoh : kah. KATA PENEGAS KETERANGAN: Maksud : Kata Penegasan/partikal berfungsi sebagai penegas atau menguatkan maksud sesuatu pernyataan dalam ayat. A lagi C tah B jua D lah 33 . tah LATIHAN 15: KATA PENEGAS Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. A tah C kah B pun D lah 6. A lah C pun B tah D kah 3. “Pernah____________ awak kerugian sepanjang menjalankan perniagaan pinggan-mangkuk ini?” tanya Puan Letchumi kepada Suhana. A bukan C tidak B akan D pun 15. Para penunggang motosikal dinasihatkan agar _____ berlum lumba di jalan raya. 1.. “Siapa___________ yang sudi menghantarku ke stesen bas. itu____________ jika dia hendak. apa___________ lagi jika kita berada di perantauan. A kah C pun B lah D tah 5. Abang___________ yang bekerja keras untuk menyara keluarga kami.

Budak itu__________ yang handal bermain badminton? A lah C pun B kah D jua 9. Apa________ rancangan kamu. Azura _______________ pandai menggubah bunga. A juga C sahaja B lagi D memang 19. Selain menyulam. A lah C wah B kah D tah 13. Kemalangan itu berlaku dekat dengan rumah kamu___________? A kah C jua B lah D pun 15. A pun C lah B jua D kah 16. Siapa_______ agaknya yang berjaya mendapat 5A dalam UPSR pada tahun ini? A kah C pun B tah D tah 10. A Juga C Memang B pun D Jika 11. A memang C pun B tah D jua 18. “Apa__________ dayaku yang miskin ini. A juga C hanya B lagi D sahaja 17. Siapa___________ yang ingin bersenam pagi – pagi ini.” keluh lelaki tua itu. kamu sangat hebat dalam sukan bola sepak. _____________ kami tidak nafikan. Mana___________ gerangan pendekar kecil itu? A kah C pun B tah D lah 34 . mereka tetap tidak menerimanya. A tah C lah B jua D juga 14. Siapa_________ yang melukis buku ini? A pun C nah B kah D lah 12. Di dalam poketnya ___________ ada segugus kunci rumah.8. Ini________ hadiah istimewa untuk ibu.

A juga C adalah B adapun D ialah 6. Novel yang bertajuk “Bunga-bunga Berguguran “ itu __________ novel terbaru penulis wanita itu. A adapun C ialah B benar D adalah 2. Kain songket yang dibeli dari negeri Terengganu itu ______ untuk ibunya. A hanya C adalah B ialah D juga 3. Semua fitnah yang dilemparkan kepada Sakinah _________ tidak benar.20. A ialah C jika B adalah D nian 5. KATA PEMERI KETERANGAN: merupakan unsur yang menjdai pemeri hal atau penghubung antara subjek dengan frasa-frasa utama dan predikat. LATIHAN 16 : KATA PEMERI Pilih jawapan yang paling sesuai 1 Pemuda yang berbaju biru itu _________ bakal suami kakak saya. Contoh: Ialah – digunakan dihadapan frasa nama Adalah – digunakan di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. A adalah C nian B ialah D sebenar 4. A ialah C juga B adalah D sekali 35 . Apa___________ punca pergaduhan antara Ah Keong dengan Raju? A juga C memang B tah D kah 16. Hadiah hari jadi yang diterima itu _________ daripada kawannya yang baru seminggu dikenalinya. Faisal _________ kerani bank di Bank Simpanan Nasional yang terletak di bandar Ipoh .

Gunung Tahan _______ gunung yang tertinggi di Semenanjung Malaysia. A ialah C adalah B adapun D apapun 17. Buah epal itu ________ untuk adik yang terlantar sakit di hospital . Hadiah yang cantik itu __________ untuk ibu kesayangannya. Maklumat saksi pembunuhan itu ________ tidak benar setelah disiasat oleh pihak polis. A ialah C nian B adalah D juga 8. A adalah C adapun B ialah D nian 18. A adapun C ialah B adalah D iaitu 36 . A ialah C biar B adalah D nian 10. Kereta Proton Wira itu _________ kepunyaan bapa Ahmad. Tujuan utama kutipan derma _____ untuk membina balai raya yang baru. A ialah C apapun B adalah D biar 14. A adalah C jika B ialah D nian 12.” kata Amir kepada Samir . Tuan punya kedai emas itu ………bapa saudara Muhyuddin . A adalah C nian B ialah D sisi 11. Zamzuri itu _____ guru baru yang akan mengajar di Tahun Enam Maju . Rumah banglo yang besar dan mewah itu _________ rumah bapa saudaranya. “Bungkusan itu _______ untuk kakak kamu. A adalah C nian B ialah D adapun 16. Adiknya ________ comel dan mempunyai lesung pipit . A tetapi C adalah B biar D ialah 9. Perempuan yang sedang melintas jalan itu ________ ibu saudara saya. A nian C adalah B adapun D ialah 15.7. A ialah C apatah B adalah D apapun 13.

Contoh : penguat hadapan – agak. Karangan saya telah terpilih memenangi kategori tulisan yang __________ cantik antara pesertapeserta yang bertanding. Soalan 1 berdasarkan gambar 1 gambar 1 1. A adapun C ialah B adalah D juga 17.19. A sungguh C paling B sekali D begitu 3. Negeri Pahang _______ negeri yang terbesar di Semenanjung Malaysia. A sangat C nian B benar D sekali 2. A ialah C adalah B adapun D nian 20. Ialah kata yang digunakan u ntuk menguatkan maksud sesuatu kata adjektif. amat LATIHAN 17 : KATA PENGUAT Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. terlalu. Rohana _________ pandai jika dibandingkan dengan adik-beradik. Tabung bantuan rakyat Palestin ________ untuk membantu penderitaan dan kesedihan yang dialami oleh rakyat Palestin. Ibu saya __________ sayang akan barang-barang antiknya.paling. betul Penguat bebas – sungguh. Kata penguat boleh diletakkan di hadapan atau di hadapan kata adjektif dalam ayat 2. A begitu C sekali B agak D betul 37 . KATA PENGUAT KETERANGAN: 1. Terbahagi kepada tiga jenis iaitu kata penguat hadapan kata penguat belakang dan kata penguat bebas 3. begitu Penguat Belakang – sekali.

A amat C paling B agak D nian 10. Tempat ini __________ indahnya sehingga menenangkan fikiran.4. Kerap _________ dia ke perpustakaan sejak belakangan ini kerana ingin mengulang kaji pelajaran. Cendol pulut Pak Hassan __________ sehingga terkenal di pekan ini. A nian C benar B agak D paling 9. A sekali C agak B lebih D terlalu 38 . A Amat C Paling B Terlalu D Sungguh 11. A benar C lebih B makin D cukup 7. Kediamannya terletak _________ jauh dari pecan itu. A amat C nian B benar D sekali 8. A demikian C sekali B agak D nian Soalan 5 berdasarkan gambar 2 Gambar 2 5. Besar _________ kubah masjid yang terletak di bandar itu. A nian enak C paling enak sekali B sekali enak D sungguh enak sekali 6. Para doktor tetap meneruskan tugas menyelamat mangsa serangan askar Israel walaupun mereka _________ letih. Kakak saya sedih __________ apabila nenek meninggal kerana dia tinggal dengan nenek sejak kecil lagi. A paling C sungguh B nian D agak 12. ________ tidak disangka bahawa Farid pandai memasak makanan tradisional Melayu. Jurulatih itu _________ tegas terhadap pemain jika berkaitan dengan disiplin.

A paling C makin B agak D amat 14. Indah _________ pemandangan matahari terbenam pada waktu senja di tepi pantai itu. A terlalu C paling B sangat D cukup 16. KATA BILANGAN KETERANGAN: Maksud : kata bilangan merupakan kata yang digunakan untuk membilang sesuatu Contoh : beberapa. A sekali C terlalu B cukup D nian 19. A sekali C agak B paling D kurang 20. Jangan _________ mengharap kita akan menang kerana peserta-peserta sekolah lain tidak kurang hebatnya. Tikar mengkuang yang dianyam oleh kakak _________ kemas dan perlu dibaiki lagi. Rafi _________ keberatan hendak ke rumah kawannya untuk meminjam buku kerana hari sudah lewat. A terlalu C paling B benar D agak 18. separuh. Hujah-hujah yang dikemukakan oleh pihak pencadang dalam perbahasan itu ___________ meyakinkan. Jangan buka tingkap itu _________ lebar kerana angin dari luar sejuk. Junaidilah yang ________ banyak mengemukakan idea dalam perbincangan tentang aktiviti tahunan persatuan Bahasa Melayu. Lambat _________ dia pulang semenjak bertukar tempat kerja. A paling C terlalu B sekali D nian 15.13. A nian C paling B terlalu D agak 17. sebahagian 39 . A cukup C makin B amat D kurang 18.

Dalam pertandingan itu. A Seorang C Seratus B Beberapa D Sebilangan 2. 1. A Sebahagian C Semua B Segala D Setengah 10. __________ kemudahah awam telah disediakan oleh pihak kerajaan. _________ pelancong yang datang ke negara ini mestilah mempunyai dokumen perjalanan yang sah. A kedua C pertama B akhir D tiga 5. _________ orang warga asing yang tinggal di rumah itu telah ditahan kerana memasuki negara ini tanpa dokumen yang sah. Regu badminton negara telah berjaya mendapat tempat yang ________ dalam pertandingan badminton peringkat dunia. murid-murid pun mengeluarkan buku Bahasa Melayu _________. A setiap C tiap-tiap B sebahagian D masing-masing 6. Hisham hanya mampu menduduki tempat yang ke _________. _________ yang hadir diminta berdiri apabila Perdana Menteri memasuki dewan itu. A ketiga-tiga C pertama B akhir D satu 8. Sikap ________ daripada masyarakat kita yang tidak bertanggungjawab telah menyebabkan berlakunya pencemaran alam di negara ini. Setelah diberikan _________ biji buah manggis. namun sesetengah orang tidak pandai untuk menghargainya. A Tiga suku C Semua B Sedikit D Seluruh 7. _________ daripada kawasan tanah di kawasan pedalaman telah dimajukan oleh kerajaan. budak itu pun beredar dari situ. A setengah C seluruh B sebahagian D sekalian 4. Apabila Cikgu Karim masuk ke dalam kelas. A Semua C pelbagai B Kesemua D Banyak 3. A beberapa C seluruh B kedua D pelbagai 40 . A Berbagai-bagai C Sebahagian B Sekalian D Setiap 9.LATIHAN 18 : KATA BILANGAN Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.

Bulan April mempunyai ________ hari. ________ buah rumah tenggelam dalam banjir itu. Gadis bertudung itu akan menunggu teksi di situ ________ pagi. Setiap pagi jalan raya sesak kerana orang ramai menuju ke tempat kerja ________ A sendiri C beribu-ribu B tiap-tiap D masing-masing 17. ” A segala C seluruh B setiap D sekalian 20. _________daripada kek itu akan dibahagikan kepada kawan-kawan Alia. A Beribu-ribu C Berkotak-kotak B Berpuluh-puluh D Berjuta-juta 41 . A para C kelima-lima B separuh D dua pertiga 15. ”Murid-murid ________ minggu hadapan akan diadakan Penilaian Kemajuan Sekolah Rendah. ________ ikan emas itu mendapat makanan yang mencukupi. Chong memberikan makanan kepada ________ anak ikan emas itu. ________ pelajar dikehendaki memakai pakaian yang kemas dan bersih. Hampir ________ pengunjung menghadiri pameran automobil yang berlangsung sejak seminggu lalu. A tiap-tiap C beberapa B setengah D sekalian 19.11. A semua C sebilangan B sekalian D sepuluh ribu 13. A Semua C Sekalian B Seluruh D Sebahagian 14. A Setiap C Dua pertiga B Seluruh D Sesetengah 18. A tiga C tiga puluh B tiga belas D tiga ratus 12. Kata Guru Besar. A Setiap C Sekalian B Seluruh D Segala 16.

” kata kakak. “__________semua calon UPSR membaca soalan dengan teliti. A Jemput C Usah B Jangan D Minta 8. Kata yang digunakan untuk memberikan sesuatu perintah. A Tolong C Usah B Minta D Sila 7. 1.” kata Sayuti. Contoh: harap. A Harap C Usah B Minta D Sila 4. A Jangan C Harap B Tolong D Sila 3. tolong . usah LATIHAN 19 : KATA PERINTAH Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. minta .” kata Ketua Pengawas itu. A Tolong C Minta B Harap D Usah 2. __________kita akan dapat berjumpa lagi pada masa akan datang. Ani.____________lah menangis lagi. saya pasti adik awak akan selamat.19. A Sila C Minta B Usah D Tolong 5. silaan. “_________berpeluk tubuh sahaja. KATA PERINTAH KETERANGAN: 1. “_______________makan kuih itu.” kata Ayuni. 2. “________berikan wang ini kepada kakak awak. Bantulah mereka mencuci pinggan itu.” kata Ayu. “____________basuh sayur-sayuran di atas sinki itu.” kata kerani itu. sila. larangan. jangan. jemput. “______________lengkapkan borang ini dengan butir-butir peribadi. permintaan dan sebagainya. A Jangan C Harap B Jemput D Sila 6. kawan-kawan. A Sila C Tolong B Harap D Jemput 42 .

“___________sepak tong sampah itu.” jerit ibu. Nanti saya ambilkan air. _______beratur semasa hendak membeli di kedai koperasi sekolah. A Jangan C Sila B Tolong D Harap 18. Saya______kamu dapat datang ke majlis perkahwinan pada hari Ahad nanti. nanti akan dihinggapi lalat. ___________biarkan makanan terdedah. “_________lah duduk. A Sila C Tolong B Jangan D Usah 19. “__________sampaikan hadiah ini kepada kakak kamu. A Sila C Usah B Jangan D Tolong 16. A Tolong C Harap B Sila D Jangan 11. A jemput C tolong B mari D usah 14.” kata emak kepada budak itu. A Tolong C Usah B Jangan D Sila 12. “Salmi. _____________lah rasa kuih yang saya hidangkan ini A Jangan C Tolong B Sila D Harap 20. _____________merokok ketika berada di dalam kawasan sekolah. datuk. A Tolong C Jangan B Harap D Minta 15. __________lah ke rumah saya. A jemput C usah B sila D tolong 17.” kata Maznah kepada Nora.__________ambilkan ibu serai.” kata Mamat. A Tolong C Jangan B Sila D Minta 10. “Ali. A tolong C usah B minta D harap 43 .9. “_________lah kamu kenangkan lagi peristiwa itu. A usah C jangan B tolong D harap 13.” pinta ibu. Kalau datang ke Kuala Perlis. __________dibuat perkara yang tidak berfaedah itu. Dollah.” kata Mastura.

B Mereka hendak melihat keadaan mangsa kemalangan itu. B Kanak – kanak itu bermain congkak pada waktu petang. 6. Murid – murid Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka yang akan menyertai pertandingan itu. B Wang seringgit itu diberikan oleh ibunya. Mengapakah orang ramai berkerumun di tepi jalan itu? A Mereka memang suka berkerumun di situ. MEMILIH JAWAPAN LATIHAN 20 : MEMILIH JAWAPAN Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. C Congkak ialah permainan tradisional masyarakat Melayu. Apakah yang dilakukan oleh ayah? A Ibu meminta ayah membaiki mesin jahitnya yang rosak. Peserta itu dari Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka. D Budak perempuan itu mencari wangnya di merata tempat. 5. kita tidak akan ke mana – mana. 1. C Belajar bersungguh – sungguh adalah satu usaha untuk berjaya. B Jika kita belajar bersungguh – sungguh.20. B Ayahlah yang membaiki mesin ibu yang rosak. 3. Apakah yang akan kita peroleh jika kita belajar bersunguh – sungguh? A Jika kita belajar bersungguh – sungguh. 4. Tiada seorang pun yang menyertai pertandingan itu. Di manakah pertandingan syarahan itu diadakan? A B C D Di dewan terbuka Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka. kita akn memperoleh banyak ilmu pengetahuan serta dapat menjejakkan kaki ke menara gading. 44 . C Ayah sedang membaiki mesin jahit ibu yang rosak. C Ramai yang terlibat dengan kemalangan itu. D Ayah membaiki mesin jahit ibu yang rosak sejak pagi tadi. D Kanak – kanak itu sedang bermain congkak di halaman rumah. 2. Apakah yang menyebabkan budak perempuan itu menangis? A Budak itu kehilangan wang sebanyak seringgit. Apakah yang sedang dilakukan oleh kanak – kanak itu? A Kanak – kanak itu sedang mengira bilangan buah congkak. C Budak perempuan itu menangis kerana wangnya tercicir.

7. B Faizul baru pulang dari Terengganu. 11. Ke manakah Faizul hendak pergi? A Ya. Siapakah yang akan mewakili Persatuan Bulan Sabit Merah dalam mesyuarat itu nanti? A Mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah akan diadakan pada hari Sabtu. C Tidak. B Sebuah kereta telah terjunam ke dalam gaung itu semalam. 10. Mengapakah lelaki tua itu mengamuk? A Lelaki tua itu mengamuk kerana kematian isterinya. C Dia ke Kuala Terengganu dengan menaiki bas. Bagaimanakah rombongan itu ke Pulau Ketam? A Rombongan itu ke Pulau Ketam dengan menaiki bot. D Saya akan menyerahkan buku kerja Matematik ini kepada cikgu saya pada esok pagi. B Ya. 8. 13. C Encik Kamarul akan mempengerusikan mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah itu nanti. saya belum menyerahkan buku kerja ini kepda cikgu. B Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam pada waktu petang. 45 . B Encik Kamarul yang akan mewakili Persatuan Bulan Sabit Merah mesyuarat itu nanti. C Buku kerja Matematik itu ada pada cikgu saya. 9. D Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam untuk melancong. Mengapakah awak tidak menyerahkan buku kerja Matematik itu kepada cikgu awak? A Saya takut cikgu saya akan marah apabila mendapat tahu bahawa saya tidak membuat latihan yang diberi. D Ya. D Kereta itu terjunam ke dalam gaung kerana telah dipandu dengan laju. B Lelaki tua itu mengamuk kerana marahkan orang yang merosakkan tanaman di kebunnya. C Pesta Bola Merdeka itu akan diadakan di Stadium Negara. dia hendak ke Terengganu. D Dia dalam perjalanan menuju ke Kuala Terengganu. B Tidak. 12. C Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam. D Mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah telah dibatalkan. pemandu kereta itu hanya mengalami kecederaan ringan. Bagaimanakah kereta itu boleh terjunam ke dalam gaung? A Kereta yang terjunam ke dalam gaung itu telah dihantar ke bengkel. Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat. C Lelaki tua itu mengamuk kerana gembira dinaikkan pangkat. Saya telah menyaksikan Pesta Bola Merdeka itu. Adakah Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat? A Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat.

18. C Ya. saya tidak berada di dapur ketika kejadian itu berlaku. ibu bapanya telah ke balai untuk menjaminnya. selepas kelas tambahan selesai. B Ya. dialah yang dikehendaki polis selama ini. C Esok. polis itu menangkapnya di rumah kosong itu. saya yakin boleh menyiapakannya. Mengapakah adik kamu menangis? A Adik saya menangis sejak tadi lagi. D Boleh. B Saya berjaya meyakinkan ibu tentang tahap keselamatan di sini. C Boleh. D Mana boleh. beliau sedang mengikat buah kelapa muda itu. B Tidak.14. C Ibu mengizinkan saya menyertai perkhemahan ini. B Boleh. nanti saya ajak Zailan temankan saya. D Tidak. Bolehkah kami menyiapkan tugasan ini pada hari ini juga? A Pasti boleh kerana saya seorang yang jujur. Adakah kamu berada di dapur ketika kejadian itu terjadi? A Ya. nanti saya jelaskan kepada awak. beliau sedang menjolok buah kelapa muda itu. 16. B Kaki adik digigit semut api. Mengapakah awak dibenarkan menyertai perkhemahan ini? A Saya yakin dengan keselamatan di sini. 17. 19. C Tidak. D Ibu merestui semua program yang saya sertai. nanti saya minta izin daripada kedua – dua orang tua saya. Apakah yang dilakukan oleh Pak Ahmad? A Beliau sedang membelah buah kelapa muda. D Adik berada dengan ibu di dapur. C Adik baru sahaja bangun tidur. D Tangannya sakit digigt beruk. Betulkah Azizi yang ditangkap polis itu? A Ya. saya sebenarnya berada di dapur ketika itu. saya berada di dalam tandas pada masa itu. C Saya tidak mahu menjawab soalan itu. B Ya. 20. B Mana boleh. 15. saya tidak hendak ke sana. saya tidak ada masa sekarang. 46 . Bilakah kamu akan datang ke rumah saya? A Boleh juga.

Bendera sekolah dinaikkan oleh Hashim. Hashim menaiki bendera sekolah. Hashim dinaikkan bendera sekolah. Keluarga Encik Rashid sibuk mengemaskan barang-barang kerana mereka akan berpindah ke rumah baru. Kamera itu dihadiahkan oleh abang saya. Ibu dimarahi oleh Rosli kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. 1. Abang menghadiahkan kamera saya. Orang wanita sedang sibuk mencabut rumput di sawah padi. 2. Beberapa orang wanita sedang sibuk mencabut padi sawah. B Barang-barang sibuk dikemaskan oleh keluarga Encik Rashid kerana mereka akan berpindah ke rumah baru. Rosli dimarahi oleh ibu kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. Rosli memarahi ibu kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. D Barang-barang Encik Rashid sibuk mereka kemaskan kerana mereka akan berpindah ke rumah baru. Saya menghadiahkan kamera kepada abang. Rumput di sawah padi sedang dicabut oleh beberapa orang wanita yang sibuk. 47 . 3.21. A B C D Beberapa orang wanita sedang mencabut rumput di sawah padi. Rosli dimarahi kerana ibu selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. A Mereka sibuk mengemaskan barang-barang Encik Rashid kerana akan berpindah ke rumah baru. Rumput di sawah padi sedang dicabut oleh beberapa orang wanita. C Keluarga Encik Rashid sibuk mengemaskan barang-barang mereka kerana akan berpindah ke rumah baru. A B C D Hashim menaikkan bendera sekolah. A B C D 4. Abang saya itulah yang menghadiahkan kamera. Bendera sekolah dinaikkan Hashim. AYAT AKTIF DAN AYAT PASIF KETERANGAN: Ayat aktif: mengutamakan si pelaku sebagai subjek dan mengandungi kata kerja yang berawalan meAyat pasif : menekan objek dan pembuatnya serta mengandungi kata kerja tanpa awalan atau kata kerja berawalan di. Ibu memarahi Rosli kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. Abang saya menghadiahkan kamera itu. A B C D 5.beserta dengan kata sendi nama oleh LATIHAN 21 : AYAT AKTIF AYAT PASIF Soalan 1 hingga soalan 10 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang bergaris.

48 . 12. C Buku cerita sudah minggu lepas saya pulangkan. B Kasmah ditegur oleh pengawas itu kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. D Buku cerita itu sudah saya pulangkan minggu lepas. D Batik yang termasyhur itu dikeluarkan oleh seorang pereka yang terkenal. anjing liar itu berlari tidak tentu hala. B Buku cerita itu dipulangkan kepada saya minggu lepas. Apabila dikejar anjing liar. A Pereka yang terkenal telah menghasilkan corak batik yang cantik itu. Puan itu menjahit baju kurung untuk Julia.6. Apabila Salman berlari tidak tentu hala. C Corak batik yang terkenal itu telah dihasilkan oleh pereka yang cantik itu. 11. B Enjin kereta Encik Fuad rosak selepas dimaklumkan kepada mekanik untuk dibaiki. C Kasmah ditegur oleh pengawas itu supaya membuang sampah di kawasan padang sekolah. anjing liar mengejarnya. Salman lari lintang-pukang apabila dikejar oleh anjing liar. Puan itu menjahit baju kurung Julia. Corak batik yang cantik itu dilukis oleh seorang pereka yang terkenal. D Encik Fuad memaklumkan kepada mekanik bahawa enjin keretanya rosak semula walaupun sudah dibaiki. Pisau itu tajam kerana baru sahaja diasah oleh ayah. Saya sudah memulangkan buku cerita itu minggu lepas. Ayah baru sahaja mengasah pisau yang tajam itu. A B C D 8. A B C D 7. A Kasmah menegur pengawas itu kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. Soalan 11 hingga soalan 15 Pilih ayat pasif yang betul. Apabila Salman ternampak anjing liar. C Kereta Encik Fuad yang telah dibaiki oleh mekanik dimaklumkan rosak semula. A Buku cerita sudah dipulangkan kepada saya minggu lepas. Apabila Salman dikejar. D Kasmah menegur pengawas itu oleh kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. Julia menjahit baju kurung puan itu. 10. A B C D Baju kurung itu dijahit oleh Puan Julia. Pengawas itu menegur Kasmah kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. Pisau yang baru diasah oleh ayah itu menjadi tajam. Puan Julia menjahit baju kurung itu. B Pereka batik yang termasyhur telah mengeluarkan batik yang cantik itu. 9. dia pun berlari tidak tentu hala. A Encik Fuad memaklumkan kepada mekanik tentang kerosakan enjin keretanya walaupun telah dibaiki. Pisau baru yang tajam itu telah diasah oleh ayah. Ayah mengasah pisau baru itu sehingga tajam. Encik Fuad memberitahu mekanik bahawa enjin keretanya rosak semula selepas dibaiki. Salman berlari tidak tentu hala.

A Pekerja di rumah kebajikan mendukung kanak-kanak “OKU” itu. A Saya mendesak Rahim supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. D Kadet Remaja angkatan tentera telah memeriksa perbarisan pegawai sekolah itu. D Kereta ini patut dicuci oleh kamu sebelum pulang ke kampung. C Rahim dan saya didesak supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. Perbarisan Kadet Remaja Sekolah itu diperiksa oleh pegawai angkatan tentera. 17. B Ibunya memandikan budak yang terjatuh ke dalam lumpur itu. B Rahim mendesak saya supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. B Encik Lee telah menyaman polis trafik itu kerana memandu kereta tanpa lesen. 15. C Pertandingan mendaki Bukit Marak akan dianjurkan oleh persatuan kembara itu. A Perbarisan pegawai angkatan tentera itu diperiksa oleh Kadet Remaja Sekolah. C Pegawai angkatan tentera telah memeriksa perbarisan Kadet Remaja Sekolah itu. A Kereta ini patut pulang ke kampung sebelum kamu mencucinya. B Sebelum pulang ke kampung. D Memandu kereta Encik Lee tanpa lesen menyebabkan telah disaman oleh polis trafik itu kerana. Budak yang terjatuh ke dalam lumpur itu dimandikan oleh ibunya. D Di rumah kebajikan. A Ibu budak yang terjatuh ke dalam itu memandikannya. Soalan 16 hingga soalan 20 Pilih ayat aktif yang betul. 18. A Encik Lee telah disaman polis trafik itu kerana memandu kereta tanpa lesen. Saya didesak oleh Rahim supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. C Budak itu memandikan ibunya yang terjatuh ke dalam lumpur. D Perkhemahan pada minggu depan mendesak supaya saya dan Rahim menyertainya. B Kadet Remaja Sekolah telah memeriksa perbarisan pegawai angkatan tentera itu. B Pertandingan mendaki Bukit Marak telah dianjurkan oleh persatuan kembara itu. B Pekerja di rumah “OKU” mendukung kebajikan kanak-kanak itu. Kamu patut mencuci kereta ini sebelum pulang ke kampung. Polis trafik itu telah menyaman Encik Lee kerana memandu kereta tanpa lesen. D Budak itu dan ibunya mandi setelah terjatuh ke dalam lumpur. kamu patut mencuci kereta ini. Encik Lee telah menyaman polis trafik itu. 14. A Pertandingan kembara itu telah dianjurkan oleh Persatuan Mendaki Bukit Marak. pekerja kanak-kanak mendukung “OKU” itu. Kanak-kanak “OKU” itu didukung oleh pekerja di rumah kebajikan.13. C Kereta ini patut kamu cuci sebelum pulang ke kampung. 19. 16. C Pekerja “OKU” mendukung kanak-kanak di rumah kebajikan itu. C Kerana memandu kereta tanpa lesen. D Pertandingan mendaki Bukit Marak oleh persatuan kembara itu bakal dianjurkan. 49 . Persatuan kembara itu telah menganjurkan pertandingan mendaki Bukit Marak.

berkilau-kilau labucinya !” kata Nanu kepada Nina. B Amira dan Anum memujuk Anis bersarapan bersama-sama mereka. Ialah percakapan seseorang yang ditulis semula dengan tidak mengubah maksud asalnya. A Saya telah menyapu daun-daun kering di halaman rumah petang tadi. D Cikgu Nasir bertanya Ayub tentang tugasan yang diberikannya. 3.”) tidak digunakan dalam cakap pindah. Tanda petik (“…. Anis. C Amira dan Anum memaksa Anis bersarapan bersama-sama mereka. D Daun-daun kering di halaman rumah telah saya menyapu petang tadi. C Nanu memuji kecantikan kain tudung Nani. C Cikgu Nasir bertanya Ayub tentang tempoh dia akan menyiapkan tugasannya. 2. B Nanu memuji kecantikan pakaian Nani. Cakap pindah ialah ditulis semula dengan menggunakan bahasa tanpa mengubah maksudnya 4. tanda petik (“……”) dugunakan untuk cakap ajuk. A Nanu mengeji kain tudung yang dipakai oleh Nani. B Ayub memberitahu Cikgu Nasir dia akan menyiapkan tugasannya. C Saya petang tadi telah menyapu daun-daun kering di halaman rumah. A Nenek memberitahu Amirul membunuh semut-semut itu.” kata Amira dan Anum. LATIHAN 22: CAKAP AJUK DAN CAKAP PINDAH Pilih ayat pindah yang sama maksud dengan ayat diberi.20. CAKAP AJUK DAN CAKAP PINDAH KETERANGAN: 1. “ Marilah bersarapan bersama-sama dengan kami. Daun-daun kering di halaman rumah telah saya sapu petang tadi. “ Bilakah awak akan menyiapkan tugasan ini ?” kata Cikgu Nasir kepada Ayub. cantik sungguh tudung awak Nani. B Daun-daun kering di halaman rumah telah disapu oleh saya petang tadi. 4. B Nenek melarang Amirul membunuh semut-semut itu C Nenek memarahi Amirul membunuh semut-semut itu. D Nenek menyuruh Amirul membunuh semut-semut itu. Dalam penulisan. A Amira dan Anum mempelawa Anis bersarapan bersama-sama mereka. A Ayub menyuruh Cikgu Nasir menyiapkan tugasannya. D Nanu meminta Nani memakai kain tudung yang cantik. 1. “ Wah . 2. 22. 50 . “Jangan dibunuh semut-semut itu.” kata nenek kepada Amirul. D Amira dan Anum mengarah Anis bersarapan bersama-sama mereka 3.

” tegas pengawal pantai kepada para pengunjung. D Rina memberitahu yang dia tidak tahu tentang kehilangan dompet itu.” pesan Puan Wee kepada jirannya. B Rina menyatakan dia tahu tentang kehilangan dompet. B Ramzi mahu Ramli membawa penjenayah ke muka pengadilan. C Puan Wee menyuruh jirannya membeli sayur yang diperlunya.” kata penjual kepada pelanggannya.” kata Rina Kepada Ailin. 8. C Ailin memaksa Rina supaya memberitahunya tentang dompet itu. A Puan Wee mengajak jirannya memilih sayur yang segar. “ Pada pendapat saya.5. D Para pengunjung terkejut apabila melihat kehadiran ombak besar ke pantai .pastikan kamu telah menyemak semua soalan. A Pelancong dari Jepun ingin menaiki Komuter Serdang. 10. D Harga kain songket itu mahal kerana penjualnya cantik dan halus. A Ailin ingin tahu tentang kehilangan dompet. 7. ombak besar sedang menuju ke pantai.” kata Ramzi kepada Ramli. 11. C Kain songket itu dijual mahal kerana tenunannya halus dan cantik. C Ramzi berpendapat bahawa penjenayah itu harus diadili. pilihlah yang bebas daripada racun . A Pengawal pantai mengarah semua pengunjung supaya segera ke darat. “ Kalau hendak membeli sayur. A Ramli menyatakan penjenayah itu patut menerima hukuman. B Murid-murid disuruh menyemak semua soalan sebelum menghantarnya. “ Tolong naik ke darat. A Murid-murid dinasihati agar menyemak semua soalan selepas menjawab. C Ketua pengawas membantu murid-murid menyemak semua soalan mereka sebelum dihantar. B Orang ramai diminta supaya segera ke pantai kerana ombak besar akan tiba. 6. D Ketua pengawas memaksa semua murid supaya menyemak semua soalan mereka. 51 . “ Kain songket ini mahal harganya kerana tenunannya halus dan cantik. “ Di manakah Stesen Komuter Serdang ?” tanya pelancong dari Jepun.” kata ketua pengawas kepada murid-murid. B Pelancong dari Jepun memberitahu tentang Stesen Komuter Serdang. “ Saya tidak tahu tentang kehilangan dompet itu. C Pelancong itu hendak menaiki komuter ke Stesen Komuter Serdang. C Pengawal pantai memberitahu agar para pengunjung bersedia untuk melihat ombak besar. D Ramli berpendapat bahawa Ramzi patut mengadili penjenayah itu. “ Sebelum hantar . D Pelancong itu ingin tahu kedudukan Stesen Komuter Serdang. B Puan Wee menasihati jirannya memilih ketika membeli sayur. 9. A Pelanggan memberitahu bahawa harga kain songket itu mahal. D Puan Wee melarang jirannya memilih sayur yang beracun. B Penjual menjual kain songket tenunan itu kerana harganya mahal. penjenayah itu patut dibawa ke muka pengadilan.

D “ Nah. B “ Tolong berikan buku cerita itu kepada saya.” B Kata emak.cikgu . “Ayah Bidin adalah seorang rakan saya di sekolah. Mariam mengajak Maimun ke kantin.” C Kata emak. indah sungguh pemandangan di sini.” 16. B “ Maimun. C “ Saya tidak mengetahui apa-apa . mari kita bermain bersama-sama Nancy.“ Rajin-rajinlah belajar. Pilih cakap ajuk yang paling sesuai dengan ayat diberi.” tegas Raden. 17.” kata Arini.” pinta Murad. “ Kamu mesti rajin belajar agar masa depan akan cerah.” kata Nabil. D “ Adakah kamu mengetahui apa-apa Raden?” kata Cikgu Salina. Raden memberitahu Cikgu Salina bahawa dia tidak tahu apa-apa. Najib memberitahu ayahnya bahawa Bidin rakan sekelasnya.” kata Mariam.kamu berikan buku cerita kepada saya. “Ayah. Murad meminta Aiman memberikan buku cerita itu kepadanya.” Kata Arini dan Raj.” B Kata Naim. pemandangan di Pulau Langkawi indah nian. Arini dan Raj mempelawa Nancy bermain bersama dengan mereka. 18. 15. D “ Maimun mengajak saya ke kantin. C “ Saya ingin mengajak kamu ke kantin. D “ Berikanlah buku cerita Aiman kepada saya.”kata Mariam. A “ Amboi. D “ Harap kamu duduk. C “ Imran. B “ Janganlah duduk. A “ Ajaklah Maimun ke kantin. Bidin belajar sekelas dengan saya di sekolah.nanti masa depan kamu akan cerah. indahnya pemandangan Pulau Langkawi. Salmi mempersilakan Devi duduk.12.” pinta Murad. Bidin ada seorang rakan di sekolah. D “ Raj. 14. mari kita ke kantin. “ Saya rajin belajar supaya masa depan akan cerah. A Kata Naim.” kata Nabil.” pinta Murad. Emak menasihati Suria agar belajar rajin-rajin supaya masa depannya cerah.” kata Mariam.” C Kata Naim. B “ Oh. C “ Wah.” pinta Murad. B “ Kamu bermainlah bersama-sama Arini dan Raj. 52 . A “ Saya tidak memberitahu apa-apa cikgu. 19. B “ Maafkan saya cikgu.” kata Nabil.” kata Mariam.” D Kata Naim. C “ Bolehkah kamu bermain bersama-sama kami ?” tanya Nancy. “ Emak rajin belajar agar masa depan kamu akan cerah. C “ Silalah duduk Salmi.” kata Devi kepada Salmi.” 13. A “ Sila duduk. A Kata Suria.” D Kata Suria.Nancy.” kata Nabil. ini Bidin. A “ Silalah berikan buku cerita itu kepada saya. Kawan lama saya di sekolah.” kata Salmi kepada Devi.”kata Devi kepada Salmi. “Ayah.” kata Raden.” pelawa Nancy. cantiknya keindahan di Pulau Langkawi. Nabil memuji keindahan pemandangan Pulau Langkawi. “Ayah. A “ Marilah kita bermain bersama-sama.” kata Cikgu Salina.” kata Salmi kepada Devi.Saya tidak ada apa-apa.

-kan Contoh imbuhan apitan . Kegiatan______________kancil haruslah dibanteras segera untuk pemuliharaan spesies. A membuka C membawa B mempamerkan D membantah 53 ... mem-... i LATIHAN 23 : IMBUHAN Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.20. Amat ?” tanya Pak Usin. kan. D “ Bagaimana datuk kamu akan pulang dari Mekah ?” tanya Pak Usin. peng-. A berpindah C berpusing B beratur D berkhemah 2.. C “ Bilakah datuk kamu akan pulang dari Mekah.kan.. ke-. IMBUHAN KETERANGAN: Imbuhan terbahagi kepada imbuhan awalan. A “ Adakah datuk kamu baru pulang dari Mekah?” tanya Pak Usin. men-. Kita tidak boleh___________semasa berada di tempat perhimpunan rasmi sekolah.. per .. 1. per-. A membaham C memburu B membawa D membaling 3. Pak Usin bertanya kepada Amat tentang tarikh kepulangan datuknya dari Mekah. mem .. Imbuhan akhiran pula diberikan kepada akhir kata dasar.. seContoh imbuhan akhiran ialah. Imbuhan awalan diberikan kepada kata dasar di awal kata. di . pen-. 23. beme-. akhiran dan apitan. Contoh imbuhan awalan ialah : pe-. A berjalan C bercakap B berdiam D bersabar 4. mengedi-. Sementara imbuhan apitan berada di awal dan di akhir kata dasar. me .Ramai penyokong pasukan Kelantan sedang____________di kaunter tiket. an.kan. Amat ?” tanya Pak Usin. ber-. -i.. B “ Sudahkan datuk kamu pulang dari Mekah. meng-. -an. i di . di .. pengeter-. Kedai kraf tangan itu___________barang-barang tradisional masyarakat Melayu.

A bertasbih C bertafakur B berdoa D berhajat 15.. difahami B Terpandang .. Mereka hanya_______________antara satu sama lain kerana pertuturannya tidak__________. berfahaman 7.Peniaga itu________beberapa ikat petai untuk dijual di pasar malam.Bayi yang berusia sembilan bulan itu sudah mula belajar____________. A memulau C menarik B memukau D membuta 16.. A berlari C berjalan B bergaduh D berdalih 54 . A beranak C bertunas B bertaut D berputik 14. A Berdua C bersatu B Bergaduh D berdiam 9. Abang sedang__________lemang di belakang rumah bersama datuk. A meratah C membasuh B membakar D membaling 10.. Adik saya yang kecil itu masih belum boleh____________... A Berpandang . A bersenjata C disenjatakan B bersenjatakan D tersenjata 6. difahamkan C berpandangan . Nafis baru____________berpindah ke rumah baharu seminggu yang lalu. difaham D terpandangkan . A beransur C berpindah B bertolak D beralih 13. A mempamer C membawa B memburu D membentuk 8.. Seekor ular sawa telah___________ayam di belakang rumah. A menggigit C mengunyah B membaham D menjilat 12. Rosli menyemai anak benih yang baru_____________itu dalam beg semaian.5. Aiman selalu___________agar dirinya sentiasa dilindungi Tuhan. Anggota polis itu________________dengan pistol.. A berjalan C berdiam B berbaris D berkawan 11. Keindahan landskap kawasan rumah itu__________pandangan setiap orang yang melalui kawasan itu. Kita perlu________untuk mencapai kemenangan dalam perlawanan itu.

A B C “Wah. Kelmarin seorang budak perempuan ditemui mati di lombong itu. kertas. kita harus mempunyai sikap taat setia dan cinta kepada negara. kertas. gam dan gunting digunakan untuk membuat layang – layang. noktah. Contoh: koma. tali. dan gunting digunakan untuk membuat layang – layang. seorang budak perempuan. A budiman C peragawan B karyawan D seniman 20. kita harus mempunyai sikap taat. seorang budak perempuan ditemui mati di lombong itu. seru. setia dan cinta kepada negara? Sebagai rakyat Malaysia.17. dan gunting. besarnya Stadium Negara. Kelmarin. kita harus mempunyai sikap taat.” kata Rina. kertas. “Wah. titik bertindih. A B C 3. 55 . Buluh. dan cinta kepada negara! Sebagai rakyat Malaysia. besarnya Stadium Negara!” kata Rina. digunakan untuk membuat layang – layang. Sebagai rakyat Malaysia. “Wah. A B C D 4. tali. Buluh. setia. A menimang C meminang B mencolek D membunuh 18. sempang dan lain-lain. dan cinta kepada negara. Buluh. A menuruni C menduduki B menaiki D menyusuri 24. Sebagai rakyat Malaysia. tali. gam. Filem lakonan____________itu diminati oleh setiap lapisan masyarakat.Kami sekeluarga____________bas ekspres ke Kuala Lumpur. Besarnya Stadium Negara. LATIHAN 24 : TANDA BACA Pilih ayat yang betul menggunakan tanda baca. setia. A B C D 2.” kata Rina. gam. 1.Beberapa orang______________telah mencipta sejarah apabila berjaya menjejakkan kaki ke bulan. Ialah tanda-tanda yang digunakan dengan ayat 2. TANDA BACA KETERANGAN: 1. “Wah! Besarnya Stadium Negara. A jutawan C angkasawan B seniman D budayawan 19. Hang Tuah telah diutuskan oleh Sultan Mahmud Shah untuk__________Puteri Gunung Ledang. koma bertindih. tanya. kita harus mempunyai sikap taat.” kata Rina. Kelmarin. ditemui mati di lombong itu.

Sebagai ketua. “Buku yang berjudul Batu Ajaib dikarang oleh Rosnani Bakhtiar!” kata Rafidah”.” kata Emilia kepada Nora. Sebagai. sebentar tadi?” tanya Ng. di Ipoh.” tanya abang kepada Arshad. kamu mesti menjadi contoh kepada murid – murid yang lain. “Baju itu berharga seratus ringgit? Amboi. kamu mesti menjadi contoh. yang menyampaikan ucapan sebentar tadi!” tanya Ng. “Buku yang berjudul Batu Ajaib dikarang oleh Rosnani Bakhtiar. Saya yang memanggil kamu tadi!” kata Lokman. “Diakah yang menyampaikan ucapan. Saya mula bertugas sebagai guru. A B C D 10.” kata Lokman. mahalnya!” kata Raju. “Diakah yang menyampaikan ucapan sebentar tadi?” tanya Ng. A B C D 11.” Jamilah berkata dengan nada yang keras. mahalnya!” kata Raju. amboi. “Jangan usik barang – barang saya?” “Jamilah berkata dengan nada yang keras.” kata Rafidah. “Jangan usik barang – barang saya. “Baju itu berharga seratus ringgit! Amboi! Mahalnya. A B C D Nah! Terimalah balasan jika berbuat jahat! Cis. “Diakah yang menyampaikan ucapan sebentar tadi. Sebagai ketua murid. “Baju itu berharga seratus ringgit. ketua murid kamu mesti menjadi contoh kepada murid – murid yang lain. besarnya kayu yang disepak engkau? Aduh. kamu belum tidur lagi rupanya!” kata Emilia kepada Nora. A B C D 14.” Kata Lokman. Sebagai ketua murid. Saya mula bertugas sebagai guru di Ipoh. “Eh. Jamilah berkata dengan nada yang keras. lusa. A B C D 9. jangan usik barang – barang saya!” Jamilah berkata dengan nada yang keras.” kata Emilia kepada Nora. A B C D 12. A B C D 6. murid kamu mesti menjadi contoh kepada murid – murid yang lain. “Eh! Kamu belum tidur lagi rupanya. “Eh.” “Ya. “Ya.” kata Raju. Perak lusa. sebagai guru di Ipoh Perak lusa.” tanya abang kepada Arshad? “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini?” tanya abang kepada Arshad. Saya mula bertugas sebagai guru di Ipoh. kepada murid – murid yang lain. “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini!” tanya abang kepada Arshad? “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini. A B C D 8. “Buku yang berjudul ‘Batu Ajaib’ dikarang oleh Rosnani Bakhtiar. “Eh! Kamu belum tidur lagi rupanya!” kata Emilia kepada Nora. “Baju itu berharga seratus ringgit! Amboi! Mahalnya!” kata Raju. kamu belum tidur lagi rupanya.” kata Rafidah. “Jangan usik barang – barang saya!” 56 . “Ya saya yang memanggil kamu tadi kata Lokman. Perak.” Tanya Ng. “Diakah. A B C D 7. kenapa sampai begini nasibku! Wah. “Buku yang berjudul ‘Batu Ajaib’ dikarang oleh Rosnani Bakhtiar?” kata Rafidah. “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini.5. “Ya! Saya yang memanggil kamu tadi. malang sungguh nasib engkau. A B C D 13. saya yang memanggil kamu tadi. Perak lusa! Saya mula bertugas.

“Eh! Duit RM10. Penanda wacana ialah kata atau frasa yang digunakan untuk menunjukkan pertalian antara satu ayat dengan satu ayat yang lain. dan serai.00. Siapakah tuan punya duit ini?” tanya Roslin. dan serai. asam jawa. “Eh. Saya ingin memesan barang – barang yang berikut? Ayam. A B C D 16. manakala rakannya yang lain membaca buku? “Amboi. Hayati sedang membuat kerja sekolah. “Amboi. A B C D 20. A B C D Saya ingin memesan barang – barang yang berikut: ayam. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu?” tanya Hanim.” sindir Norman. baru terpilih mewakili pasukan sekolah.00. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu. sudah sombong!” sindir Norman. “Eh! duit RM10. Hayati sedang membuat kerja sekolah manakala rakannya yang lain membaca buku. A B C D 18. “Amboi! Baru terpilih mewakili pasukan sekolah. duit RM10. “Amboi! baru terpilih mewakili pasukan sekolah. PENANDA WACANA KETERANGAN: 1.” sindir Norman.” “Eh. Siapakah tuan punya duit ini?” tanya Roslin. A B C D 17. asam jawa. apakah nama kucing kamu? Rahman? Apakah nama kucing kamu? Rahman! Apakah nama kucing kamu. Sesuatu ayat akan berasa janggal ketika dibaca jika kita salah memilih penanda wacana.” tanya Hanim. 2. 25. Hayati sedang membuat kerja sekolah! Manakala rakannya yang lain membaca buku. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu!” tanya Hanim. baru terpilih mewakili pasukan sekolah. asam jawa. sudah sombong. 57 . sudah sombong. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu. Penanda wacana juga bukan sahaja menghubungkan antara ayat dengan ayat. Rahman! Apakah nama kucing kamu? Rahman.” sindir Norman. asam jawa.15. rakannya yang lain membaca buku. dan serai. sudah sombong. A B C D 19. dan serai.00! Siapakah tuan punya duit ini? tanya Roslin. Hayati sedang membuat kerja sekolah manakala. malahan antara satu perenggan dengan perenggan yang lain.00! Siapakah tuan punya duit ini?” tanya Roslin. 3.” tanya Hanim. Saya ingin memesan barang – barang yang berikut! Ayam. Saya ingin memesan barang – barang yang berikut ayam. duit RM10.

dia juga berniaga pakaian. A sungguhpun C selain itu B oleh itu D namun demikian 2. A Malangnya C Tambahan pula B Lebih-lebih lagi D Dalam pada itu 9. Ashraf menyesal atas perbuatannya yang nakal selama ini.LATIHAN 25 : PENANDA WACANA Pilih jawapan yang paling sesuai . __________. Lokman aktif dalam permainan bola sepak. dia pulang ke rumah. 1. goreng keropok itu sehingga garing . Mereka menjerit meminta tolong daripada jiran-jiran. _________ wajahnya muram sahaja. dia berazam hendak mengubah sikapnya. Dia tidak menghadiri latihan bola sepak pada petang itu __________ telah dimaklumkan oleh ketua pasukan. beliau menunjukkan proses membuat tayar kepada kami . Kami dibawa berjumpa dengan pengurus kilang itu. A Namun begitu C Selanjutnya B Kemudian D Oleh sebab itu 10. Kita tidak digalakkan keluar dari rumah seorang diri ___________ pada waktu malam . A Kalau begitu C Akhirnya B Lepas itu D Di samping itu 3. ________. tetapi rakannya itu tidak datang. ___________. A Dengan itu C Lagipun B Lantaran itu D Dalam pada itu 4. Mula-mula panaskan minyak di dalam kuali. A Selanjutnya C Selain itu B Lebih-lebih lagi D Namun begitu 7. A Semenjak itu C Kemudian B Walaupun begitu D Sebelum itu 6. dia telah dipilih sebagai ketua pasukan bola sepak sekolahnya . ________. Abang Irfan membuka sebuah restoran. __________.Sudah satu jam Tini menunggu Siti di perpustakaan. ________. A Jadi C Lebih-lebih lagi B Justeru D Biarpun demikian 5. Datuknya meninggal dunia akibat sakit jantung minggu lalu. A Mungkin C Justeru B Walau bagaimanapun D Kalau begitu 8. __________ tiada sesiapa pun yang mendengarnya . A Oleh itu C Semenjak itu B Sebaliknya D Selepas itu 58 .

dia tidak berputus asa untuk terus berusaha. Danial bercita-cita hendak menjadi juruterbang.dia mendapat galakan daripada ibu dan ayahnya. harganya berpatutan. ___________. usaha tersebut tidak berjaya kerana api terlalu marak._________. A Jadi C Di samping itu B Mungkin D Sungguhpun demikian 59 . Steven Choong tidak datang ke majlis hari jadi saya .__________. A Di samping itu C Selain itu B Namun demikian D Lebih-lebih lagi 12. Orang ramai berusaha untuk memadamkan kebakaran di banglo itu. A Meskipun C Oleh itu B Sungguhpun begitu D Selain itu 15. Kami suka ke restoran itu kerana hidangannya enak ________. Ibu mengisar lada di dapur. bolehlah kita mulakan mesyuarat ini. dia tetap disayangi seperti cucu-cucu yang lain. Badrul dan Hisham bergaduh sejak semalam. A Namun C Tambahan pula B sungguhpun demikian D Walaupun begitu 14._________. Kakak sedih kerana gagal dalam peperiksaannya. A Dengan itu C Tambahan pula B Selanjutnya D Walaupun begitu 20. dia membancuh air minuman. Semua orang telah hadir. _______. Dia tidak jadi ke rumah neneknya .11. A Sebaliknya C Dalam pada itu B Meskipun begitu D Malangnya 13. A Lagipun C Jadi B Sebaliknya D Padahal 17. A Justeru C Kalau begitu B Akhirnya D Selain itu 18. _________ dia ada hal. __________dia bermain badminton dengan rakannya. ___________. A Lantaran itu C Lepas itu B Dengan itu D Namun begitu 16. __________ mereka berbaik-baik semula. Yasmin bukan cucu kandung Nenek Leha. A Lebih-lebih lagi C Biarpun demikian B Semenjak itu D Dalam pada itu 19.

III dan IV Razak berjanji tidak akan mensia-siakan harta pusaka yang bakal diterimanya. I II III IV 4. Adam dan keluarganya akan melancong ke Thailand minggu hadapan. Kemajuan sains dan teknologi turut menggalakkan penciptaan peralatan perang. I II III IV 3. I II III IV 60 . III dan IV 2. Perjalanan pulang yang panjang itu begitu amat menjemukan. Keistimewaan Bukit Rusila ialah keindahan kawasan hutannya yang masih terpelihara. Usaha ini memerlukan perancangan yang teliti dan belanja yang agak banyak. II dan IV D I. Wah! Besarnya rumah Dato’ Mazlan! A I dan IV C I. III dan IV B I. Ahmad merupakan seorang pelajar yang pintar dan disegani oleh rakan-rakannya. Zeti mengutip beberapa keping kulit siput di Pantai Bisikan Bayu. dia hanya mendiamkan diri.LATIHAN 26 : KESALAHAN TATABAHASA Pilih ayat-ayat yang betul. Abang akan melanjutkan pelajarannya ke Pakistan. A I dan II C I. Azwan menoleh ke belakangnamun memandang Nina dengan pandangan yang tajam. I II III IV Pelbagai program-program telah dilaksanakan untuk memperkenalkan Malaysia di mata dunia. Ibu cuba memujuk ayah agar menarik balik keputusannya. Sekolah Rendah Kebangsaan Ibrahim telah terpilih seperti sekolah terbersih di negeri Kedah. III dan IV Pelan ini menunjukkan lokasi Taman Cahaya dan kemudahan-kemudahan yang terdapat di sekitarnya. dia keluar dari rumah itu. II. Rahim akan menaiki bas untuk ke tempat kerja. III dan IV Para pelajar digalakkan untuk membaca sekurang-kurangnya sebiji buku ilmiah sehari. II. I II III IV 6. A I dan II C III dan IV B I dan III D IV sahaja Ngah Timah menasihati Salim supaya belajar bersungguh-sungguh. III dan IV C IV sahaja B II. Bakri menyapu lantai di dalam bilik tidur kakaknya. II dan III C II. Setiap kali ibu menasihatinya. Almari ini diperbuat daripada batang pokok meranti yang terpilih. I II III IV 5. Muthu memelihara dua puluh ekor kucing kacukan di rumahnya. 1. A I. Dengan langkah yang tenang. III dan IV D I. Pemuda itu begitu amat kecewa kerana dia telah dibuang kerja. A I. II dan IV B II dan II D II. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Setiap pagi. II dan III B II dan III D II.

A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Rumah saya terletak di antara taman perumahan dengan perkampungan nelayan. I II III IV 9. A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV Kak Leha membawa adik bersiar-siar pada waktu petang. A I dan IV C I. A I. II dan IV D II. Indah sungguh pemandangan di pantai itu pada waktu senja. Pada musim tengkujuh. Encik Halim telah melaporkan kehilangan anaknya kepada pihak polis. A I dan II C I. III dan IV B I. Kami tidak tertarik untuk berlama-lamaan di pameran itu. I II III IV 13. III dan IV D I. I II III IV 11. selama itulah saya tidak akan lupai budi dan jasa tuan kepada keluarga saya. Para wartawan sedang menemu bual Mawi. Semua pelajar dikehendaki berhimpun di padang sekolah sekarang. para nelayan tidak pergi ke laut. Hutan di Malaysia dikatai antara yang tertua di dunia. Setiap orang perlu mempunyai matlamat dalam hidup. Oleh sebab deman.7. Mengapa awak membiarkan dia seorang diri di tempat yang sunyi itu? Sahara telah menempah dua tiket penerbangan ke Tokyo. I II III IV 12. Kerana malas membaca menyebabkan dia gagal dalam peperiksaan. Kami akan pulang ke kampung pada cuti sekolah nanti. Ali telah terlibat dalam suatu kemalangan di Jalan Mahameru. I II III IV 10. II dan III C II. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV 8. saya tidak ke sekolah hari ini. I II III IV Saya sudah berjanji untuk membelikan ibu sehelai jawa kain batik. III dan IV Rumah itu kami diam di tahun lepas. III dan IV Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi negara ini. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Selagi hayat dikandung badan. Golongan belia haruslah mempunyai nilai-nilai kesopanan masyarakat timur. III dan IV Entah betul entah tidak tuduhannya itu. II. Kakak saya baik hati. Banjir besar telah menenggelamkan semua rumah-rumah di Kampung Penambang. Sudah menjadi resam perantau akan pulang ke kampung pada hari raya. I II III IV 61 . II dan III B I dan III D II. Bertahun-tahun Amran tinggal di luar negara. Ayah benar sayang akan adik. Latifah memegang jawatan sebagai editor di syarikat penerbitan itu. malahan sombong. III dan IV B I.

Pak Abu mengerja sekeping sawah di hujung kampung. Sakit mata kami melihat budak-budak nakal itu mengganggu wanita yang lalu-lalang. I II III IV 17. III. Yang berbaju biru tua itu kakak ipar saya. Sani dan Zaki menceritakan peristiwa yang menimpa mereka malam tadi. A I dan II C III dan IV B II dan III D I. A I dan II C III dan IV B II. Adik kecil saya sangat petah bercakap. II. II dan III Rantai tangan itu dibuat dari suasa. Azman membelakang diri saya dalam perbincangan itu. selekoh berbahaya di hadapan! A I dan II C I dan IV B I dan III D II. dan IV Para peserta perlu mematuhi arahan yang telah ditetapkan.14. Pada masa itu. Cara Kumar bercakap terlalu meninggi. III dan IV Saya hendak menemukan Musalmah petang ini. I II III IV 19. III. dan IV Ayah lihat lesu kerana berkerja sepanjang hari. dan IV Semua guru-guru sedang bermesyuarat di bilik guru. Awas. III. III dan IV D I. Kami banyak memperoleh pengajaran daripada kejadian itu. A I dan II C II dan IV B II dan III D I. III. Penglihat kanak-kanak itu sangat rendah. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Ahli perubatan itu akan membuktikan pengalamannya dalam bidang tersebut. Pendapatannya setiap bulan tidak cukup untuk menampung kehidupannya di bandar. A I dan II C I. Pihak polis bergegas ke tempat kejadian apabila menerima panggilan telefon. Suka dan duka memang lumrah dalam kehidupan. dan III B II dan IV D I. Kedua-dua orang pemuda itu telah ditahan. saya sedang tidur. Usia datuk Ramzan sudah dilanjutkan. I II III IV 16. II. I II III IV 62 . dan IV 15. Bayi itu sedang menyusu di pangkuan ibunya. Gaya Encik Hamidi memperlihatkan bahawa beliau orang yang berada. Ibu sedang membuat puding durian di dapur. I II III IV Markah saya lebih tinggi dari Azlin. I II III IV 20. A I dan II C III dan IV B II dan III D I. I II III IV 18. Bungkusan itu dikirimkan untuk Rohani. Nenek menyayangi Shalin sepenuh-penuhnya.

keping. orang.27. A keping C bidang B kajang D rawan 6. bentuk. buku. biji. Pak Mail menebarkan se________ jala untuk menangkap ikan di sungai berhampiran rumahnya. bilah. haiwan. butir. kuntum. Encik Kamal telah diminta untuk menyampaikan ________ dua kata sempena majlis persaraan beliau. A biji C jambak B helai D batang 2. Ia digunakan selepas kata bilangan. A sebentuk C seutas B sepasang D sebuah 8. pasang. A sebaris C sepatah B sebuah D serangkap 4. pucuk. A kaki C batang B buah D bentuk 7. buah. tangkai. Abang Helmi menerima ________ surat daripada sebuah pusat pengajian tinggi di ibu Negara. A sekawan C sekumpulan B segerombolan D sepasukan 9. Ayah menghadiahi kakak ________ anting-anting emas sempena ulang tahun hari lahir. Amirah membawa se________ payung ke sekolah supaya tidak kehujanan. Contohnya ialah batang. LATIHAN 27 : KATA PENJODOH BILANGAN Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. PENJODOH BILANGAN KETERANGAN: Penjodoh Bilangan ialah perkataan yang digunakan untuk membilang orang. Seniman negara terkenal telah diundang untuk membacakan beberapa ________ puisi sempena 63 . ________ lembu sedang meragut rumput di padang. Beberapa ________ bunga orkid segar menghiasi ruang tamu rumah Datin Mariam. 1. Emak sempat membeli beberapa ________ paku-pakis di pasar tani untuk dimasak. A pucuk C batang C ikat D cekak 5. bentuk. A sekeping C sehelai B sepucuk D senaskah 3. helai. benda dan tempat. ekor.

A ketul C berkas B pucuk D keping 12. Penceramah itu mengakhiri ceramahnya dengan membacakan ________ pantun nasihat. Tiga ________ permaidani disandarkan pada dinding untuk mengelakkannya daripada terkena habuk. A sebuah C serangkap B seuntai D serangkai 15. Ayah terpaksa menjual ________ tanah pusaka untuk membiayai pelajaran abang di luar negara.sambutan Malam Kemerdekaan. A cebis C naskhah B patah D rangkap 10. Pihak berkuasa berjaya memusnahkan dua ________ bom lama yang dijumpai oleh seorang nelayan. A kepal C genggam B ketul D cubit 20. Ibu membeli tiga ________ petai di pasar malam. A biji C baris B butir D batang 16. Di dalam beg kecil itu terdapat dompet dan se ________ kunci. A kaki C lembar B buku D gulung 18. A buah C pohon B dahan D batang 19. 64 . Pak Aziz memakan beberapa ________ pulut sebagai sarapan pagi. A sepotong C selembar B sebidang D sebuah 13. Pak Salleh berjalan pulang dari dusunnya sambil memikul se ________ kayu api. Dua ________ gerai baru telah dibina oleh pihak Majlis Perbandaran Kelang untuk memudahkan para peniaga. A butir C kuntum B berkas D helai 17. A biji C buah B butir D laras 11. A biji C buah B batang D tongkol 14. Layang-layang Amin tersangkut pada dahan se________ pokok. Kak Bedah memberikan beberapa ________ jagung bakar kepada jiran barunya.

LATIHAN 28 : PERIBAHASA Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. Sampai___________pun hajat awak hendak tinggal di bulan tidak akan tercapai. Usahlah seperti_______________. Kak Milah________melihat barang kemas yang dipamerkan kerana semuanya cantik-cantik belaka. Biasanya hanya dua patah perkataan. A mulut murai C ringan tulang B malu-malu kucing D patah kandar 3. Dia bekerja seperti______________kerana terpaksa menyiapkan kerjanya dengan segera. A buka mulut C keras hati B putih hati D gila-gila bahasa 5. A lidah bercabang C kucing bertanduk B rambang mata D atas angin 8. A mulut murai C kera sumbang B tin kosong D mulut tempayan 4. PERIBAHASA KETERANGAN: Simpulan bahasa adalah salah satu peribahasa yang paling pendek. bercakap banyak tetapi tidak tahu apa-apa. Ani seorang yang________________. A ringan tulang C berat mulut B kaki judi C kaki bangku 9. 1. A Mandi kerbau C adu domba B lipas kudung D cepat tangan 7. Susunannya tetap dan maksudnya berlainan dengan perkataan yang membentuknya. A rambang mata C mata duitan B besar mata D putih mata 2. A keras hati C buka mulut B naik darah D tahan hati 6. Oleh sebab itu. 65 .A butir B kepal C rawan D papan 28. Orang yang______jangan di sangka bodoh. Sikapnya yang___________dan suka mengusik orang itu tidak disenangi oleh rakan-rakannya. Ahmad ______________pasukan kami. Ayah_____________apabila pemuda itu bersikap biadap padanya. dia tidak suka membuang masa.

A lidah bercabang C lidah keras B lidah rasmi D lidah pendita 11. Encik Rostam tidak bersemangat untuk bekerja di syarikat itu lagi. 17.A titik peluh B batu loncatan C tulang keting D tulang belakang 10. A jauh hati C panas hati B iri hati D berat hati 18. Dia___________hendak belajar di luar negara. 66 . A senapang bambu C paku belanda B otak cair D otak kering 20. A paku belanda C senapang bambu B buta hati D atas angin 16. A putih hati C panas hati B kepala angin D bawah angin Soalan 17 hingga 20 Pilih simpulan bahasa yang sesuai dengan ayat. Amin tidak akan ke majlisnya kerana_______________sahaja. Orang yang tidak berapa siuman itu jangan diganggu. A bulat hati C buah hati B buta hati D isi hati 19. Cakap-cakap orang yang__________tidak boleh dipercayai. Harga di pasar raya itu_______________. Aminah mencurahkan perasaannya kepada Ahmad sambil menangis teresak-esak. Dia berasa tersinggung terhadap tingkah laku buruk yang ditunjukkan oleh sahabatnya. Murid yang menjadi_________pasukan kami dipilih sebagai olahragawati sekolah. A bunga dedap C besar kepala B naik angin D jauh hati 14. A ada hati C iri hari B besar hati D isi hati 12. Ah Meng menjadi ____________sejak diberi kebebasan oleh keluarganya. Saya tidak tahan melihat perangainya yang______________itu. A ringan mulut C kaki ayam B ajak-ajak ayam D ringan tulang 13. A ayam didik C bapak ayam B naik angin D ayam tambatan 15.

Bangunan baru itu telah roboh akibat hakisan tanah.A kecil hati B tarik diri C tawar hati D ambil hati 29. 31 Ogos setiap tahun merupakan detik penting bagi kita. 1. A jangka C saat B masa D waktu 5. 67 . SINONIM KETERANGAN: Sinonim ialah perkataan yang mempunyai maksud yang sama atau perkataan seerti. Semua askar dikerah untuk mempertahankan negara jika diserang. A disental C dicuci B diberus D digosok 7. A dungu C pandai B bijak D pintar 3. Kereta itu terbabas lalu terhumban ke dalam gaung yang curam. A bekerjasama C membahagi B berpadu D bercantum 6. A ceruk C sudut B cerun D lereng 4. Pasukan itu berpakat untuk menambahkan bilangan ahlinya. A pahlawan C majikan B pekilang D pekerja 2. Contohnya : Sejuk ertinya dingin Cantik ertinya lawa Gembira ertinya riang LATIHAN 29 : SINONIM Pilih sinonim yang betul bagi perkataan yang bergaris. A jelita C hodoh B tampan D comot 8. Gadis yang cantik itu ibarat bidadari. Barangan tembaga perlu digilap agar kekal bersinar. Budak yang bebal itu terpaksa diajar berkali – kali oleh gurunya.

Contoh antonim ialah dekat lawannya jauh sakit lawannya sembuh malam lawannya siang LATIHAN 30 : ANTONIM Pilih antonim yang betul bagi perkataan yang bergaris. Azmi disukai kawan – kawannya kerana pandai berjenaka. Dia mendongak ke atas untuk melihat bulan mengambang. Ah Meng baru hendak mengulang kaji pelajaran setelah masa semakin suntuk. 1. A bermain C bergurau B bertengkar D berbual 10. Kapal yang karam itu mulai tenggelam ke dasar lautan. Lukisan kanak – kanak itu dipuji kerana amat cantik.A tumbang B jatuh C gugur D berkecai 9. Para petani menggali keledek setelah berumur 4 bulan. A cepat C pendek B perlahan D singkat 30. ANTONIM KETERANGAN: Antonim ialah perkataan yang bermaksud berlawanan dengan perkataan yang diberikan. A menanam C mengorek B mengcungkil D mengambus 5. A samar C pudar B gelap D kelabu 3. A mendap C timbul B tohor D luntur 2. Masa depan pelajar itu menjadi cerah apabila lulus dalam SPM. 68 . A diumpati C diherdik B dibanggakan D dicaci 4. Azmi mengajak Cikgu Zubaidah ke rumahnya pada hari raya. A menunduk C menggeleng B memaling D mengangguk 6.

Orang itu mendapat keuntungan yang banyak kerana kerana berniaga di pasar malam. A muflis C hasil B pendapatan D rugi 8. II. Perniagaan Pak Ali jatuh sejak kebelakangan ini. III Dia menyesal kerana lanjut cakap terhadap kedua orang tuanya. Ibu menyuruh kakak supaya merebus ubi kayu sehingga empuk. IV Pelajar itu telah terpilih untuk lanjut pelajarannya ke luar negeri. Air sungai itu mengalir dengan deras selepas hujan. Jentera terpaksa menggali lubang untuk membina longkang. A menimbus C menimbun B mengorek D menampal 9. KATA BANYAK MAKNA (POLISIM) KETERANGAN: Kata banyak makna ialah perkataan yang mempunyai lebih daripada satu makna. III dan IV D I. A I dan II C I. 1. 69 . I II Walaupun usianya agak lanjut dia masih gemar membaca. III dan IV 2. A laju C perlahan B cepat D pantas 10. LATIHAN 31 :KATA BANYAK MAKNA(POLISIM) Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan yang bergaris dengan betul. Orang itu memerlukan keterangan lanjut tentang cara-cara mengisi borang Amanah Saham Nasional. A kukuh C keras B gagah D kebal 31.A menyindir B memanggil C menghalau D menjemput 7. II dan III B II. Contoh kata banyak makna ialah seperti berikut : Jatuh gugur merosot Daun bunga itu jatuh di atas padang.

C I. III dan IV B I dan III D I. Ayah akan mengirimkan perbelanjaan bulan bagi kami sekeluarga melalui pos. III dan IV 4. III Para peserta gagal menyiapkan projek mereka disebabkan masa yang diberi begitu suntuk. II. I Oleh kerana ayah Kamal suntuk wang. II. III Angin yang kencang menyebabkan beberapa batang pokok tumbang. A II dan III C II. IV Cermin itu kelihatan kabur kerana sudah lama tidak dibersihkan. I Elakkan membaca di tempat yang gelap supaya mata tidak cepat kabur. Alamat Leman akan dimarahi ibunya kerana dia mandi di lombong itu. I Penjual ubat itu gamat kerana dikerumuni oleh orang ramai. III dan IV A I dan 11 B II dan III 3. IV Perasaannya suntuk apabila musim tengkujuh tiba kerana dia tidak dapat turun ke laut. I Gasing itu berputar dengan kencang apabila dilemparkan ke tanah. I II III IV Semenjak Zali bertukar alamat beberapa orang kawannya tidak dapat menghubunginya lagi. II Tendangannya yang kencang telah menyebabkan bola itu keluar padang. III dan IV B I dan IV D I. III dan IV sahaja B II dan III sahaja D I. A I dan IV sahaja C II. III dan IV sahaja B II dan III sahaja D I. III Kawasan setinggan yang berdekatan itu gamat dengan rumah-rumah. IV Kita tidak digalakkan bercakap kencang dengan orang tua-tua. II Suasana di Kampung Teratai menjadi gamat apabila kedengaran satu letupan yang kuat. III dan IV sahaja 7. III dan IV D I. IV Majlis perkahwinan itu gamat dengan gelak ketawa. III dan IV sahaja 6. II dan III sahaja A I dan II sahaja 70 . II Soalan yang kabur biasanya sukar dijawab oleh murid. Kapal terbang itu dibenarkan mendarat setelah juruterbangnya menerima alamat dari menara kawalan. II. III Cuaca hari ini diramalkan kabur pada sebelah pagi. A II dan IV C II. II. Ayam berkokok alamat hari hendak siang. II Petani itu dapat menuai kesemua padinya kerana dia sekeluarga bekerja sehari suntuk. C I. A I dan II sahaja C II.I II III IV Gerhana matahari berlaku apabila bulan melindungi matahari. Mengapakah Azila sudah beberapa bulan tidak datang ke sekolah? Setiap akhir bulan ayah menerima gaji daripada majikannya. Kamal tidak dapat menyertai rombongan sekolahnya ke Melaka. III dan IV 5.

II. A I dan II sahaja C. IV Mona berganjak dari rumahnya setelah mendapat tawaran bekerja di bandar. A I dan III sahaja C I. III dan IV sahaja 11. I Seorang yang mempunyai paras yang cantik belum tentu mempunyai perangai yang baik. II dan III sahaja D I. Jamil lenyap dengan tiba-tiba. II dan III sahaja D I. I Maria tetap tidak berganjak dengan keputusannya untuk melanjutkan pelajaran ke luar negeri. II dan IV sahaja B I. II Paras raksa pada termometer turun naik mengikut suhu. III "Percakapan awak itu sudah melarat. II dan III sahaja A I dan III sahaja 71 . IV Penyakit yang dihidapinya sudah melarat kepada orang lain di seluruh kampung. I II III IV Ketua kampung itu memerah golongan belia di kampungnya untuk membina sebuah jambatan. III dan IV sahaja B I. III dan IV sahaja 8. IV Kedudukan perabot di dalam rumahnya digubah dengan teratur. III dan IV sahaja 13. IV Gambar itu digantung sama paras dengan ketinggian saya. III dan IV sahaja 10. I. Budak itu memerah telinga untuk mendengar percakapan kawannya. saya tidak sanggup mendengarnya lagi. Emak memerah kelapa untuk mendapatkan santannya. III Setelah lima tahun tinggal di Muar. III Semasa semua murid sedang menjalani latihan.B III dan IV sahaja D II. Encik Maniam pun berganjak ke Ipoh. I Kapal itu lenyap di lautan sewaktu berlaku taufan. II. III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D I. III Dia membeli baju yang tidak sama paras dengan badannya. II. II Pakaian itu digubah oleh seorang pereka fesyen yang terkenal. II Saya tidak melarat untuk mengangkat almari yang berat itu. I Karangan bunga yang indah itu digubah oleh Puan Lim. II dan IV sahaja B II dan IV sahaja D II. A I dan III sahaja C II. III dan IV sahaja 9. II Adik menangis apabila kereta yang dipandu oleh ayah lenyap daripada pandangan. I Kebanyakan orang tua yang hidup melarat telah dimasukkan ke rumah kebajikan. III dan IV sahaja 12. II Cik Liza menyuruh Mary berganjak dari tempat duduknya. Abang memerah otaknya untuk menghadapi ujian itu. III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D." kata Fatin. IV Putik buah durian lenyap apabila ditiup angin. A II dan III sahaja C II. III Lagu yang sering berkumandang di radio itu digubah oleh seorang pencipta lagu tanah air. C I. A II dan IV sahaja C I. I.

B II dan IV sahaja

D II, III dan IV sahaja

14. I Barang-barang itu disusun mengikut kaum di atas rak. II Masih ada kaum asli yang mengamalkan cara hidup seperti nenek moyang mereka. III Majlis perkahwinan itu diadakan khas untuk kaum kerabat mereka sahaja. IV Kaum Malaysia yang berbilang keturunan hidup bersatu padu. A I dan II sahaja C II dan III sahaja B I dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja 15. I Dahinya berkerut apabila dia disoal siasat oleh pegawai polis itu. II Badannya berkerut setelah beberapa lama mandi di sungai. III Kakinya kelihatan berkerut setelah lukanya sembuh. IV Wajahnya semakin berkerut apabila umurnya meningkat tua. A I dan IV sahaja C II, III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D I, II, III dan IV sahaja 16. I Bangunan itu tingginya agak dua puluh meter. II Dia mengalami kerugian yang agak besar dalam kebakaran itu. III Jangan main agak sahaja apabila menjawab pertanyaan guru. IV Saya agak ayah hendak melancong ke luar negeri. A I dan II sahaja C I, II dan III sahaja B II dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja 17. I Kalau semangat kita lemah, kita tidak akan dapat mencapai segala cita-cita. II Keropok yang telah digoreng itu menjadi lemah kerana tidak disimpan dalam tin. III Badannya terasa lemah kerana dia tidak berselera makan selama beberapa hari. IV Sikapnya yang lemah itu telah memikat hati penduduk di kampung itu A I dan II sahaja C I, III dan IV sahaja B I dan III sahaja D I, II, III dan IV 18. I II III

Kampung itu bergelora akibat diancam oleh gajah liar. Perasaan Mak Tijah bergelora semasa menanti kepulangan anaknya yang bertugas di sempadan. Kebanyakan pemimpin kita mepunyai semangat yang bergelora untuk memperjuangkan nasib anak bangsa. IV Nelayan tidak digalakkan turun ke laut ketika laut bergelora. A I dan II sahaja C II, III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D I, II, III dan IV

19. 72

I II III IV

Segi sampul surat itu telah terkoyak sebelum disampaikan kepada penerimanya. Kepalanya benjol kerana terhantuk pada segi dinding. Bingkai gambar itu ada lapan segi. Polis menyaman pemuda itu kerana telah melakukan kesalahan dari segi undang-undang lalu lintas. A II dan IV sahaja C I, III dan IV sahaja B III dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja 20. I Ahli gusti itu membaham lawannya sehingga pengsan. II Harimau itu membaham kambing yang sedang makan di pinggir hutan. III Penjual ubat itu membaham kaca di hadapan orang ramai. IV Ombak yang mengganas itu membaham kapal yang sedang belayar. A II sahaja C II dan IV sahaja B III sahaja D I, II dan III sahaja LATIHAN 32 : IMBUHAN Pilih perkataan yang paling sesuai 1. Shamil _________ sambilan di restoran makanan segera itu untuk membantu ibunya . A. kerja C. sekerja B. bekerja D. pekerja 2. _________ “ salam abang kepada ibu dan ayah,” pesan Amin kepada adiknya. A. Sampai C. Sesampai B. Sampaikan D. Penyampai 3. Dalam program itu terdapat pelbagai kegiatan lasak yang menarik dan _________. A. mencabar C. tercabar B. cabaran D. pencabar 4. Mangsa kemalangan itu dibenarkan pulang setelah mendapat _________ sebagai pesakit luar . A. perawat C. terawat B. merawat D. rawatan 5. Bangunan bersejarah itu merupakan warisan negara yang tidak _______. A. ternilai C. nilaian B. menilai D. penilai 6. Pulau Sipadan amat sesuai sebagai tempat untuk aktiviti ________. A. menyelam C. salami B. penyelam D. berselam 7. Kami difahamkan bahawa ahli rombongan itu _________ pulang selepas jamuan ringan . A. angkatan C.perangkat B. mengangkat D.berangkat 8. Puan Hanizan _________ cili-cili kering itu sehingga lumat. 73

A. menggiling B. bergiling

C. penggiling D. giling

9. Kumpulan pendaki yang sesat itu telah dijumpai oleh pasukan _________ awal pagi semalam. A. berselamat C. terselamat B. penyelamat D. selamatan 10. Novel terbaru penulis terkenal itu telah _________ sebanyak setengah juta naskah. A. berjual C. jualan B. terjual D. menjual 11. Dilla merajuk kerana _________ nya tidak dituruti oleh suaminya. A. hendakkan C. berkehendak B. kehendak D. sekehendak 12. Pak Cik Fauzi dipulaukan oleh penduduk kampung sebagai akibat _________ orang kampung terhadapnya. A. sangkaan C. prasangka B. tersangka D. menyangka 13. Bangunan _________ langit di bandar itu milik syarikat ternama luar negara. A. pencakar C. bercakar B. mencakar D. cakaran 14. Pekerja-pekerja itu sedang _________ sungai itu untuk mengelakkan banjir kilat. A. dalaman C. sedalam B. mendalam D. memperdalam 15. Walaupun Jasni dan Aziz _________ tetapi hubungan mereka tidaklah mesra. A. berkampung C. kampung B. sekampung D. kampungan 16. “Jika tiada _________ kami akan pulang esok, ibu,” kata Azhar kepada ibunya. A. perintang C. rintangan B. terintang D. merintang 17. Ayah dan ibulah orang yang paling saya _________. A. sayangi C. tersayang B. sayangkan D. penyayang 18. Para pelajar yang akan menduduki peperiksaan digesa agar membuat persediaan awal dan bukannya _________ pada saat-saat akhir. A. tertunggu C. menunggu B. penunggu D. ditunggu 19. Kegiatan penyeludupan beras itu _________ hasil maklumat yang diberikan oleh orang ramai. A. membongkar C. terbongkar B. dibongkar D. pembongkar 20. Kerusi-kerusi itu kami _________ ke dinding supaya bilik ini lebih luas. 74

A. dekati B. dekatkan

C. berdekat D. mendekat

33. KATA MAJMUK KETERANGAN: 1. Kata yang terbentuk daripada dua atau lebih perkataan yang menghasilkan makna yang baru 2. Kata majmuk dieja secara terpisah. LATIHAN 33. KATA MAJMUK Isi tempat kosong dengan kata majmuk yang betul. 1. Maria melukis beberapa bentuk ______ kaki sama pada kertas lukisan itu dengan menggunakan pensel. A segi tiga C bulatan B segi empat D bujur 2. ______yang berkaitan dengan program Tahun Enam telah disiapkan oleh Cikgu Mahmud petang semalam. A Kertas nama C kertas kerja B Kertas turas D Kertas mahjong 3. Alif mendapat keputusan yang baik daliam ____ Sains dan Matematik. A mata pendidikan C mata ilmu B mata pelajaran D mata bestari 4. _____ bangunan itu adalah berkonsepkan seni bina Islam . A Reka bentuk C Reka tinggi B Reka acuan D Reka rupa 5. ________ majlis itu terpaksa diubah kerana beberapa sebab yang tidak dapat dielakkan. A Atur masa C Atur cara B Atur sesuai D Atur susun 6.Kedai yang menjual ______ alat tulis itu dibuka dari pukul 9.00pagi hingga 5.00 petang. A alat tulis C alat padam B alat pensel D alat pembaris 7. Emak membeli beberapa bungkus _____ di warung itu untuk dijadikan sarapan A nasi lemak C nasi putih B nasi pinggan D nasi campur

8. _____ Ani tidak berfungsi lagi kerana telah dimasuki air ketika dia bermain di padang. 75

Rizal _____ apabila Qudus tidak menjemputnya ke majlis itu.namun _____ berkaitan wanita bersalin tidak boleh diambil ringan. A luar dugaan C luar biasa B luar sikit D luar perangai 10. Siti Hajar berasa _____ semenjak ayahnya meninggal dunia minggu lepas. _____ Encik Zainol berasal dari Pasir Puitih. Walaupun nampak remeh.A Jam dinding B Jam meja C Jam randik D Jam tangan 9. A jawatankuasa C pesuruhjaya B kakitangan D warganegara 12. Kota Bharu. A sukarela C sediakala B sukacita D setiausaha 14. Tidak ada ____ yang dapat diselamatkan dalam kebakaran itu kerana semuanya hangus terbakar. A cahaya mata C cahaya neon B cahaya sinar D cahaya terang 16. Beberapa orang ______ Jabatan Pelajaran telah dinaikkan pangkat dalam majlis anugerah itu. Zarinah dapat bantuan Rancangan Makanan Tambahan kerana dia anak _____. A jadual harian C jadual bertugas B jadual mingguan D jadual tugasan 11. 76 . Cikgu Jamil mahu kami menyusun kerusi dan meja di dalam kelas itu semula seperti _____. Puan Lily selamat melahirkan seorang ____ lelaki di Hospita Sultanah Zainab . A apabila C apakala B apahal D apalagi 13. A yatim tunggal C tunggal piatu B yatim piatu D piatu yatim 18. Dia bersikap ____ sedikit semenjak kebelakangan ini. Sudah menjadi tanggungjawab Cikgu Zaid untuk menyediakan __________ bagi membersihkan kelasnya. Kelantan. A pantang tok nenek C pantang tegah B pantang larang D pantang mundur 20. A dukacita C sukarela B sukacita D sediakala 15. Syarikat yang mempunyai _____ yang tinggi itu mampu bertahan hingga kini. A jauh hati C jauh perasaan B kecewa hati D resah hati 19. A Orang rumah C orang dapur B Orang harapan D orang atas 17.

Sejak berpindah ke bandar .A daya tenaga B reka cipta C daya saing D usaha sama 34. Proses mengulangi sesuatu perkataan sema ada secara seluruh atau bahagian-bahagian tertentu. Gadis itu _______ ke pejabat kerana sudah lewat. KATA GANDA KETERANGAN: 1. ganda berima LATIHAN 34 : KATA GANDA Lengkapkan ayat-ayat yang berikut dengan memilih kata-kata yang paling sesuai 1. Suasana dalam mesyuarat itu ______ apabila dua pihak berbalah. 2. Terdapat tiga jenis penggandaan: a. 77 . A C 5. oleh-oleh C abuk-abuk otak-otak D sagu-sagu 6. Kedengaran _______ suara orang bernyanyi ketika saya duduk di atas pangkin itu. ganda seluruh b. huru-hara C lintang-pukang hingar-bingar D porak-peranda Jalan raya yang _____ itu amat berbahaya khususnya kepada penunggang motosikal dan basikal. ganda separa c. berbual-bual C bercakap-cakap berehat-rehat D berbaring-baring Encik Razak membawa _______ dari Surabaya untuk kami. A jelas-jelas C samar-samar B sayup-sayup D jauh-jauh 4. A terkial-kial C tercungap-cungap B terkinja-kinja D terkocoh-kocoh 3. A B 8. A B Selepas mesyuarat mereka minum sambil _____ di tepi kolam renang itu. A tanya-menanya C kenal-mengenal B tahu-menahu D tengok – menengok 2.Sukri tidak _________ lagi tentang perkembangan yang berlaku di kampung itu. Beberapa ekor ______ yang berwarna –warni terbang di dalam rumah kami. A kupu-kupu C labah-labah B pijat-pijat D labi-labi 7.

A terambil-ambil C terikut-ikut B tertiru-tiru D terbuai-buai 20. Kita jangan mudah ______ akan cara hidup barat. Penjahat itu ______ untuk melepaskan diri. A percaya-mempercayai C perlu-memerlukan B kasih-mengasihi D kenal-mengenal 18. A sekuat-kuatnya C selama-lamanya B semalam-malaman D sehari-harian 19. Jalan raya yang baru diturap itu memudahkan kami _____ ke tempat kerja. Para penyokong pasukan bola sepak Selangor _______ apabila Bambang berjaya menjaringkan gol. A Kumat-kamit C Bongkar-bangkir B Senda-gurau D Sedu-sedan 13. A terkebil-kebil C terkelip-kelip B terkial-kial D terikut-ikut 15. Sampah sarap yang _____ di Sungai Kelantan itu adalah akibat daripada perbuatan segelintir orang 78 . Ada _______ yang mengatakan bahawa pengurus syarikat itu akan meletakkan jawatan. Pelbagai program telah diatur demi menggalakkan penduduk taman itu ______ antara satu sama lain. A tindak-tanduk C corat-coret B karut-marut D desas-desus 14. ”Budi cikgu akan saya kenang _______ . A terus-menerus C serta-merta B pontang-panting D tunggang-langgang 10. A ulang-alik C mundar-mandir B pindah-randah D lalu-lalang 12. Seorang pekerja bahagian stor telah diberhentikan ______ oleh pihak pengurusan pasar raya itu kerana masalah disiplin. A terkial-kial C terkebil-kebil B terikut-ikut D terlonjak-lonjak 17. A melaung-laung C meraung-raung B meronta-ronta D menarik-narik 16. _______ penceroboh itu sedang diperhatikan oleh pihak keselamatan melalui kamera litar tertutup. ______ waris keluarga yang ditimpa kemalangan itu masih kedengaran.” kata Fatin. Mata budak itu _______ apabila dimarahi oleh ibunya.A lintang-pukang B lintang-kedak C lekuk-lekak D kacau-bilau 9. A Tingkah-laku C Gerak-geri B Sorak-sorai D Desas-desus 11.

Kasut yang ______ seperti kulit biawak itu dijual dengan harga RM 87. A busuk C ramai B gelora D bising 3. Nani tidak suka makan ubat itu kerana rasanya pahit seperti _________. Suasana dalam perpustakaan itu sungguh _____seperti tasik. A panjang C runcing B kurus D rapuh 7. A licin C kesat B kasar D keras 6. Zarul gelisah seperti _______ kerana anaknya masih belum keluar dari bilik pembedahan. 79 .yang tidak bertanggungjawab. Bentuk ungkapan yang menggambarkan sifat seseorang atau benda secara bandingan. Saya tidak suka pemerintah yang _______seperti Firaun. Haji Bakhil C lengkuas B pendita D mayat 9.jadam C akar kayu B hempedu D kopi 8. BANDINGAN SEMACAM KETERANGAN: 1. A tenang C senyap B diam D hening 5. Suasana dalam bilik itu sungguh ________seperti pasar. A tertimbul-timbul C tersekat-sekat B tertindih-tindih D terapung-apung 35. A . Sejak terlantar di hospital selama dua bulan .90. A berat C kasar B besar D kesat 2. A. A ganas C zalim B kejam D dahsyat 4. badan Zarul ______ seperti lidi. lelaki itu masih lagi turut serta dalam larian amil itu. LATIHAN 35: BANDINGAN SEMACAM Isi tempat kosong dengan kata yang sesuai 1. Ramli tidak terangkat beg yang _____seperti batu itu. Walaupun sudah tua seperti ______ .

A bidadari . Wanita itu cantik seperti ______ tetapi garang seperti ________ .seludang D keris . Rizal menurut apa-apa sahaja yang disuruh oleh ketuanya kerana dia lurus seperti _________ .... A ombak…tunggal C kongkang. Orang yang kaya seperti ________ itu kedekut seperti _______. lalat C gajah . Lelaki yang tinggi seperti _______ itu ialah Cikgu Razak....A belut B keldai C langau D cacing kepanasan 10....anak kucing D badan.Haji Bakhil 19..lengkuas B mayang . A pembaris C sesiku B bendul D kekisi 11. A bayi C mayat B kulit biawak D cacing 13. A artis .galah 80 .kala jengking 18..keldai D jutawan .tikus B rumah.. A lebah C gajah B babi hutan D badak 14.tikus B pengurus . Saya tidak termakan masakan wanita itu kerana rasanya masam seperti ________. A limau C cuka B asam gelugur D asam jawa 12.langau D cermin .... Peserta perkhemahan itu meluru seperti ______ apabila disuruh terjun ke dalam kolam.. Sungguhpun badan Syazwan besar macam _______ tetapi dia takut seperti _______ ..singa C pramugari B ratu .....siput 17... Muka budak itu pucat seperti ______ apabila berada di atas pentas. Rumah yang bersih seperti _______ itu kepunyaan Encik Hamid yang rajin seperti _________. A galah C bangunan B pokok D tiang 15. A ikan paus . A buluh C daun lalang B terung D keladi 16..... A kapas … ulat C menteri …tikus B syurga ...harimau D model.. Walaupun lelaki itu sudah tua tetapi dia miang seperti _______ . Perempuan itu mempunyai rambut yang ikal seperti _______ dan hidung yang mancung bak _______.....lebah 20.tangkai jering C menteri.

81 .