BAHASA MELAYU PEMAHAMAN

1. KATA NAMA AM KETERANGAN: Kata Nama Am ialah kata yang menamakan manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, benda, tempat dan sebagainya secara am atau umum Kata Nama Am boleh terbina daripada kata dasar atau pun kata terbitan. Kata nama dasar ialah kata nama yang tidak mengalami proses pengimbuhan. Kata nama terbitan ialah kata nama yang terhasil akibat proses pengimbuhan pada sesuatu kata dasar. LATIHAN 1 : KATA NAMA AM Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 1. __________ yang terletak di hujung kampung mengeluarkan hasil yang lumayan. A Kebun C Buah B Pokok D Tumbuhan Mak Lijah mengikat sebilah __________ pada galah itu untuk mengait jantung pisang. A tajak C parang B gunting D pisau Kerja sebagai seorang anggota __________ adalah untuk menangkap dan membawa penjenayah ke muka pengadilan. A tentera C rela B polis D kastam _________ handalan itu telah memecahkan rekod acara 100 meter yang bertahan selama lima tahun. A Orang C Atlet B Pasukan D pemain Kawasan itu akan dimajukan sebagai kawasan __________ yang baharu tidak lama lagi. A perumah C perumahan B rumah D berumah Seorang __________ ternama sedang bermain golf sambil berbincang urusan jual beli dengan rakan-rakannya. A pekerja C pegawai B peniaga D usahawan

2.

3.

4.

5.

6.

1

7.

Bapa saya pernah menjadi __________ sekolah di kampung ini. A ketuaan C mengetua B ketua D pengetua Banyak _________ gemar melawat tempat-tempat menarik di negara ini. A pelancung C pelancong B pendatang D pelawat Para pelajar sedang sibuk menghias __________ sekolah kerana majlis anugerah kecemerlangan akan diadakan lusa. A taman C kantin B dewan D kedai Pada zaman dahulu, banyak _________ datang ke Melaka untuk urusan perniagaan. A pengurus C penjual B penjaja D pedagang __________ yang dibonceng oleh abang tersadai di tepi jalan kerana kerosakan enjin. A Bas C Basikal B Kereta D Motosikal

8.

9.

10.

11.

Soalan 12 berdasarkan gambar 1

12.

Gambar 1 Kakak mencuba __________ yang baru dibeli oleh ibu. A subang C kerongsang B gelang D cincin Pemuda buta itu pandai mengayam _________ daripada buluh. A tikar C kotak B bakul D bekas Abang baru membeli sebuah __________ berjenama Sony. A jam C radio B komputer D gitar Saya dan Samy belajar di _________ yang sama sejak dari tahun satu hingga kini. A dewan C tadika B sekolah D balai

13.

14.

15.

2

16.

Adik saya menyertai pertandingan menulis __________ bagi kategori murid tujuh hingga sembilan tahun. A cerpen C skrip B cerita D novel __________ itu diminati kerana kelunakan suaranya apabila beliau mendendangkan lagu. A Penari C Penyair B Penyajak D Penyanyi Anggota rukun tetangga bertugas untuk menjaga __________ saya pada setiap malam. A pekan C kampung B negeri D negara

17.

18.

Soalan 19 berdasarkan gambar 2

Gambar 2 19. Di dalam tin kosong itu terdapat banyak __________ kerana air bertakung. A jejentik C lelabah B riang-riang D umang-umang Saya telah mengirim sepucuk __________ kepadanya untuk bertanya khabar. A kad C nota B kertas D surat 2. KATA NAMA KHAS KETERANGAN: Kata Nama Khas ialah kata yang merujuk kepada nama sesuatu benda yang khusus dan ejaannya berpangkalkan huruf besar. LATIHAN 2 : KATA NAMA KHAS Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 1. Pemenang program realiti TV 10 telah menerima sebuah kereta ________ . A Sony C Gen 2 B Nokia D Dell 3

20.

2.

Kes pembunuhan berprofil tinggi itu telah diketuai oleh ________ . A Mejar Amran C Inspektor Haris B Hakim Saljit Singh D Peguam Bala Jam tangan berjenama ________ telah dihadiahi oleh Datuk Kamal kesayangannya. A Pilot C Darlie B Rolex D Satria kepada kepada anak

3.

4.

Pada hari minggu ayah membawa kami ke ________ untuk membeli belah. A Pasar Raya Tesco C Hotel Perdana B Stesen KLIA D Bangunan Petronas Khazanah purba negara banyak tersimpan di ________ . A Masjid Negara C Taman Negara B Zoo Negara D Muzium Negara Murid-murid menghadiahi guru-guru mereka pelbagai hadiah sempena sambutan ________ peringkat sekolah setiap tahun. A Hari Ibu C Hari Guru B Hari Bapa D Hari Pekerja Tunku Abdul Rahman telah dianugerahi gelaran ________ . A Bapa Keamanan C Bapa Pemodenan B Bapa Kemerdekaan D Bapa Perpaduan Negeri ________ juga dikenali sebagai Negeri Jelapang Padi Malaysia. A Johor C Kelantan B Pahang D Kedah Orang ramai telah berkunjung ke ________ untuk melihat gerhana matahari yang berlaku barubaru ini. A Bangunan KLCC C Planetarium Negara B Menara Kuala Lumpur D Pusat Dagangan Dunia Ramai pembesar negara hadir ke ________ untuk meraikan istiadat pertabalan Yang Dipertuan Agung. A Istana Negeri C Dewan Merdeka B Istana Negara D Bangunan Parlimen Hukuman gantung sampai mati telah dijatuhi oleh ________ kepada pengedar dadah itu. A Peguam Kamal C Perdana Menteri B Ketua Polis D Hakim Gopal Singam Pameran Pertunjukkan Akrobatik Maritim Antarabangsa ( LIMA ) telah diadakan di ________. A Pulau Pinang C Pulau Pangkor B Pulau Langkawi D Pulau Redang 4

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

5 . A Sang Kancil C Sang Rangkak B Pak Belang D Pak Bedal Abang membawa kami ke ________ untuk menyaksikan tayangan filem hindustan. beta. kita. A Tok Dalang C Hang Li Po B Tok Selampit D Hang Tuah Banyak rumah yang telah musnah akibat dilanda bencana ________ beberapa tahun yang lepas. baginda. hamba. A Pusat Sivik C Dewan Pleno B Pawagam Odeon D Taman Tasik ________ merupakan seorang pahlawan Melayu Melaka yang tersohor pada zaman dahulu. 15. 20. 3. A Chikungunya C Tsunami B Malaria D Gerhana Negeri Sarawak menjadi tuan rumah ________ peringkat kebangsaan . Kata Ganti Nama Diri Pertama – contohnya aku. saya. awak. KATA GANTI NAMA DIRI KETERANGAN: Kata Nama Ganti Diri digunakan untuk menggantikan nama seseorang. A Piala Emas C Piala Dunia B Piala Agung D Piala Thomas Kempen ________ sedang giat dijalankan untuk membentuk masyarakat penyayang. 17. A Pesta Ria C Pesta Tani B Pesta Air D Pesta Heboh Pasukan Brazil telah memenangi Kejohanan Bola Sepak ________ yang berlangsung di Jerman . Pesakit yang malang itu merayu orang ramai untuk mendapatkan derma bagi menjalani rawatan di ________ .13. kami. 18. Kata Ganti Nama Diri Ketiga – contohnya dia. 3. engkau. 19. Kata ganti nama diri dibahagikan kepada 3 bahagian : 1. 16. beliau. 2. mereka. A Institut Aminuddin Baki C Institut Pengajian Tinggi B Institut Jantung Negara D Institut Perguruan Seekor lembu peliharaan Pak Mail telah mati dibaham oleh ________ ketika meragut rumput di hujung kampung. saudara. A Bahasa Jiwa Bangsa C Cintai Bahasa B Budi Bahasa Budaya Kita D Sayangi Budi Bahasa Kita 14. saudari. Kata Ganti Nama Diri Kedua – contohnya kamu. anda. patik.

” kata ketua pasukan kepada sahabatnya. A Kami … awak C Mereka … beliau B Beta … dia D Mu … kami 6. Amin bermain bola sepak di padang. A awak … mereka C aku … kita B engkau … beliau D kita … dia 4. 1. ________bermain bersama rakannya. A Mereka C Kami B Dia D Engkau 9. Kami berikrar akan melakukan apa sahaja yang ________suruh.”Masalah itu patut______selesaikan supaya____________tidak merajuk lagi. A awak… mereka C Kita … mereka B Anda … aku D Awak … saya 3. “Perbuatan ________memang tidak ________gemari. bolehkah _____mengiringi mereka ke sana?” tanya Tuah kepada Sultan Mahmud Shah.” kata Ani kepada Ayu. “Ampun _______.” kata Ali kepada kawankawannya. Pen ini________hadiahkan kepada__________. _______ bertiga telah diarahkan oleh________membersihkan taman mini ini. apakah hajat ________meminta ______ datang menghadap?” sembah Bendahara Tun Perak A baginda … tuanku … hamba C tuanku … beta … patik B beta … baginda … hamba D tuanku … tuanku … patik 5. A beta…hamba C yang mulia…beta B baginda…hamba D tuanku…patik 2. A anda … dia C kita … beliau B kamu … ku D awak … saya 7._______mesti berlatih bersungguh-sungguh jika ingin menentang_________.” kata Adnan kepada budak-budak itu.LATIHAN 3 : KATA GANTI NAMA DIRI Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. A nya … awak C aku … kami B kita … anda D ku … mu 8. “Pukul berapa________akan sampai di rumah?” tanya Puan Aini kepada Taha. A kami C mereka B awak D kamu 10.“Ampun__________. A kita C mereka B awak D kami 6 .

A beliau C dia B baginda D nya 12. Murid-murid di dalam kelas itu mengutamakan kebersihan. A Saya C Dia B Kami D Mereka 13.Kepulangan ________ sekeluarga dari Mekah telah disambut oleh sanak-saudara dan penduduk kampung. A nya C mereka B dia D beliau 18.11. _________ ingin belajar dalam suasana yang ceria. Jenazah_________akan dimakamkan di kawasan makam diraja. mereka B Kita. bukan saya. ________ akan berangkat ke balai persidangan tidak lama lagi.Sami ialah anak angkat Encik Siva.“________ telah dirompak oleh ________. Sultan Muzaffar telah mangkat.” rintih kumpulan pelancong itu sambil menunjuk ke arah perompak yang melarikan diri.” kata lelaki itu sambil menunjuk ke arah Ah Hong. dia 16. A ia C nya B kami D dia 19.Aini dan keluarga _______ telah berpindah ke Kuantan sejak dua tahun yang lalu. Ayah Amin sakit. A kami C kita B mereka D nya 17.Perdana Menteri telah sembuh selepas ________ diberi rawatan di hospital. dia C Kami.“________ yang melakukan kesalahan. Ibu bapa _______ meninggal dunia setahun yang lalu. A Hamba. A dia C kalian B baginda D beliau 7 . Kami sudah melawat _______ di hospital semalam. nya D Saya. A kita C saudara B kami D ianya 20. A Baginda C Beta B Aku D Hamba 14. A Mereka C Kita B Kalian D Kamu 15.

4. A bila C siapa B apa D berapa 3. binatang. Selamat pagi. _______ caranya kamu mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan ? A Bilakah C Berapakah B Siapakah D Bagaimanakah 8 . ________pesanan cik ? A bilakah C apakah B adakah D di manakah 7. Kata ganti nama Tanya digunakan untuk menanyakan manusia. “ Boleh saya tahu. benda dan tempat Contoh : apa. 1.” Kata Cikgu Ani kepada Ayu. siapa LATIHAN 4 : KATA GANTI NAMA PERTANYA Pilih ayat yang menggunakan kata ganti nama pertanyaan yang betul. Kata ganti nama Tanya digunakan untuk membentuk ayat-ayat. 2. “________ Pak Adib dan isterinya akan berangkat ke Mekah ? ” tanya Haji Sudin kepada isterinya. “ Tolong buka beg . A bila C siapa B apa D mana 2. mana . saya nak tengok _______ yang ada di dalamnya. yang datang semalam itu _______ ? ” tanya Rizal kepada Suzi. ________ kamu tidak datang ke kelas tambahan semalam ? A Bagaimanakah C Berapakah B Mengapakah D Bilakah 5. _______ kamu akan bertolak ke London ? A Bilakah C Siapakah B Berapakah D Di manakah 8. A Bilakah C Di manakah B Siapakah D Bagaimanakah 4. ________ harga sekilogram buah duku ini ? A Di manakah C Bilakah B Berapakah D Adakah 6. KATA GANTI NAMA TANYA KETERANGAN: 1.

Bilangan pelajar yang dipilih menyertai pertandingan lukisan itu ______? A bila C siapa B apa D berapa 10. Beg yang kamu beli itu untuk ______? A berapa C siapa B mana D apa 13.Amin ?”tanya ibu. Lelaki yang datang ke rumah kamu semalam _____? A apa C siapa B mana D mengapa 18. A Apa C siapa B Bila D Mengapa 14. Cara untuk menenun kain songket _____? A bagaimana C berapa B mengapa D siapa 17. Perasmi sukan tahunan sekolah kamu _____? A berapa C apa B siapa D bila 19. Harga buku yang kamu beli itu _____ ? A mana C kenapa B berapa D bagaimana 12. Tuan punya kereta berwarna putih itu ______ ? A siapa C apa B mana D berapa 11. Yang ______kah baju yang sesuai dipakai untuk majlis di istana nanti? A bagaimana C siapa B mana D apa 16. “______ lagi yang tidak kena . Adik-beradik awak _____ orang? A apa C siapa C berapa D bagaimana 9 .9. Yang duduk di hadapan guru besar itu _____? A apa C bila B berapa D siapa 20. Pada hari ______kah kamu akan pulang ke Negeri Sembilan? A bila C apa B mana D berapa 15.

” kata ketua kampung kepada pemuda di sebelahnya.5. “Wakil rakyat itu akan datang ke _______________ sebentar lagi. A ini C sini B itu D situ 3. Itu – menunjukkan sesuatu yang jauh. haiwan. Terdapat tiga jenis kata ganti nama tempat iaitu: Sana – tempat yang jauh dan tidak kelihatan. Sini – tempat yang dekat Situ – tempat yang agak jauh tetapi tidak sejauh sana dan tempat ini masih kelihatan. Kata Ganti Nama Tempat dan Tunjuk KETERANGAN: Kata Ganti Nama Tempat Digunakan untuk mengganti nama tempat. Peristiwa ______________ masih segar dalam ingatan Pak Abu. Suria tidak ke _______________ sepanjang cuti persekolahan yang lalu. “ Mesin basuh yang baru tiba itu ___________?” tanya Fatin kepada jurujual itu. A apa – apa C mana – mana B bila – bila D siapa – siapa 5. Ulang tahun kemerdekaan Negara kita pada kali _____________ jatuh pada hari Jumaat. A mana C ini B apa D siapa 2. Para tetamu diminta duduk di ________________ tempat yang masih kosong. LATIHAN 5 : KATA GANTI NAMA TEMPAT DAN TUNJUK Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 1. A mana – mana C apa – apa B mana D sesiapa 10 . A itu C sana B ini D sini 4. benda dan tempat Terdapat dua jenis kata ganti nama tunjuk iaitu: Ini – menunjukkan sesuatu yang dekat. A sana C sini B ini D itu 6. Kata ganti nama tunjuk Kata Ganti Nama Tunjuk Digunakan untuk menunjukkan manusia.

A apa – apa C bila – bila B mana – mana D siapa . A mana C berapa B apa 9.” kata guru disiplin kepada murid – murid. Jika tiada ______________ pertanyaan tentang kertas soalan. sila maklumkan segera kepada pihak polis. Jika ada _____________ perkara yang tidak diingini. A situ C ini B sini D itu 17.siapa 16. “Di ___________kah letaknya masjid Putrajaya?’ tanya Encik Adam kepada lelaki itu. Letakkan meja dan kerusi rosak ini di _____________ bilik yang mempunyai ruang. A sini C itu B sana D ini 12. Ketuhar ________________ lah yang dimenangi oleh Mak Teh secara percuma semasa acara cabutan nombor bertuah yang diadakan di Pasar Raya Mutiara.siapa C bila – bila B mana – mana D apa – apa 11 . A mana – mana C siapa – siapa B bila – bila D apa – apa 8. Perbuatan pemuda itu mencuri barang – barang surau akan menimbulkan kemarahan penduduk di _____________. Di _____________lah berlakunya kemalangan ngeri yang menyebabkan semua penumpangnya meninggal dunia. A apa C mana B siapa 10. A mana – mana C bila – bila B apa – apa D siapa – siapa 11. Puisi _____________ saya tujukan untuk ibu tersayang yang telah pergi buat selama – lamanya. A siapa . mulalah menjawab soalan itu. A itu C sana B ini D begitu 13. Kedai hiasan dalaman di seberang jalan ____________ dihias sangat cantik. “Awak berasal dari ______________?” tanya Umar kepada jiran barunya.7. Pilih ________________ kasut yang padan warnanya dengan baju kebaya itu. A ini C begitu B situ D demikian 15. A ini C sini B begitu D begini 14.” kata Mira.

5. A apa-apa C siapa-siapa B mana-mana D bila-bila Entah _________ lagi kami sekeluarga akan dapat pulang ke kampung. mana-mana. Kita perlu berusaha gigih. 3. . 1. A ini C sana B itu D sini 20. seseorang. A bila – bila C siapa – siapa B apa – apa D mana – mana 6. A begini C situ B begitu D sini 19. ________________ sajalah buah tangan yang dapat saya berikan kepada kamu. A mana-mana C siapa-siapa B bila-bila D apa-apa 12 2. _________ yang berminat mengambil bahagian dalam perlawanan itu. A mana-mana C apa-apa B bila-bila D siapa-siapa Emak melarang adik ke __________ semasa beliau membayar harga makanan di kaunter. A mana-mana C siapa-siapa B apa-apa D bila-bila Salim tidak menjamah _________ makanan pun hari ini. KATA GANTI NAMA TAK TENTU KETERANGAN: 1. 2. ________________ lah nasib yang dialami oleh Lebai Malang itu. dikehendaki membuat pendaftaran. A Apa-apa C Siapa-siapa B Bila-bila D Mana-mana “Serahkan _________ yang ada di dalam beg itu kepada aku!” kata perompak itu kepada Mak Munah. sesuatu dan siapasiapa atau sesiapa LATIHAN 6: KATA GANTI NAMA TAK TENTU Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 4. Contoh : apa-apa.18. masing-masing. rezeki ada di ______________ . kata ganti nama tak tentu ialah kata ganti yang menunjukkan sesuatu atau seseorang secara tidak tentu.

9. 13. A mana-mana C siapa-siapa B apa-apa D bila-bila Hasnah tidak suka __________ pun bertanyakan masalahnya. fenomena ini wajar dibanteras.6. 14. 10. Soalan 15 berdasarkan gambar 1 gambar 1 15. sila berjumpa dengan saya.” kata Puan Rokian kepada anak bongsunya. 12. 11. 8. A Mana-mana C Sesiapa B Apa-apa D Bila-bila 13 . A Mana-mana C Siapa-siapa B Bila-bila D Apa-apa Antara baju-baju ini pilihlah __________ yang adik berkenan. A apa-apa C siapa-siapa B bila-bila D mana-mana Adakah __________ berita tentang keadaan ekonomi negara kita? A bila-bila C mana-mana B apa-apa D siapa-siapa Pesanlah __________ makanan yang awak hendak. A Apa-apa C Mana-mana B Bila-bila D Siapa-siapa Tiada _________ dibenarkan masuk ke dalam bilik itu kecuali kakitangan yang berkenaan. __________ yang kehilangan jam tangan. A mana-mana C siapa-siapa B apa-apa D bila-bila 7. A bila-bila C siapa-siapa B mana-mana D apa-apa Kami akan tiba __________ masa sahaja. __________ pun pandangan kita tentang vandalisme. A bila-bila C siapa-siapa B mana-mana D apa-apa _________ barang yang berharga eloklah diselamatkan dahulu. A apa-apa C mana-mana B sesiapa “Pilihlah _________ kuih yang adik suka.

A Siapa-siapa C Bila-bila B Apa-apa D Mana-mana __________ yang tidak faham. Kakak ________ erat pinggang ibu sewaktu berpayung dalam hujan yang lebat itu. lulus iii. 7. Kata Kerja Tak Transitif – bangun. tolong angkat tangan. lihat. 20. KATA KERJA KETERANGAN: Kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan sesuatu perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu. 19. __________ yang tidak mengikut arahan akan dikenakan tindakan. Kata Kerja Transitif – menebas. A apa-apa C bila-bila B mana-mana D siapa-siapa Duduklah di __________ yang kamu suka kerana tempat duduk ini tidak bernombor. A menghulurkan C meletakkan B melontarkan D melabuhkan 2. A Siapa-siapa C Bila-bila B Mana-mana D Apa-apa Kamu tidak dibenarkan menulis __________ sehingga dibenarkan berbuat demikian. 1. Nakhoda itu mengarahkan anak-anak kapalnya _______ sauh yang berat itu di muara sungai. ditulis LATIHAN 7 : KATA KERJA Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. Kata Kerja Pasif – ditebas.16. menyidai. disidai. A mencapai C menggarap B menduduki D merangkul 14 . Kata kerja terbahagi kepada 3 jenis iaitu : i. menulis ii. A apa-apa C mana-mana B bila-bila D siapa-siapa Tidak ada __________ lagi yang boleh kamu buat kerana semua kerja telah disiapkan. A mana-mana C bil-bila B siapa-siapa D apa-apa 17. 18.

A penghapusan C penerokaan B pembersihan D pembasmian 6.Pak Cik Amit ________ batang kayu itu untuk dijadikan tiang rumahnya. Jangan melompat. Dia pancing ikan di sungai. A mengepit C menjamah B mengonggong D memakan 15 . A B C D A B C D Pak Mat sedang membelah kayu.3. Pihak polis telah berjaya ________ kegiatan penyeludupan di kawasan sempadan. Puan Jamilah seorang guru yang rajin dan berdedikasi. Pilih jawapan yang paling sesuai. 9. A terjumpa C berjumpa B dijumpai D menjumpai 4.Hakisan tanah dapat dielakkan jika ________ hutan dikawal oleh pihak kerajaan. Noraini sedang makan buah rambutan. Adik saya suka menangis. Dia lompat jauh. Ani bersalam dengan saya. Ahli perniagaan itu dan keluarganya melancong ke Turki. Air sungai itu mengalir deras. Pendaki yang hilang semasa mendaki Gunung Ledang telah _________ di kawasan hutan tebal di kaki bukit. Dia senyum kepada saya. 7. Pilih ayat kata kerja tak transitif yang betul . Ruzila sedang memasak kuih. 10. Anjing liar itu ________ seketul tulang. 11. A menumbangkan C menewaskan B menundukkan D menumpaskan 5. A mengikis C meraut B menarah D mengupas Pilih ayat kata kerja transitif yang betul. Ahmad tendang bola itu. 8. Datuk sedang tidur dengan nyenyak. A B C D A B C D Ali suka membaca buku. Farid dan Ahmad baca cerita di perpustakaan.

Kata adjektif dibahagikan kepada beberapa jenis mengikut makna : 1. Dagu atuk luka terkena pisau semasa dia ________ janggutnya. A melancong C menziarahi B mendatangi D menemui 15. KATA ADJEKTIF KETERANGAN: Kata adjektif digunakan untuk menerangkan keadaan atau sifat sesuatu benda. warna 6.12. rasa 7. A menyudu C menyodok B meminum D mencedok 19. A mencabut C memotong B mencukur D menggunting 14. Beberapa orang pekerja wanita di restoran menjual sate ________ daging pada lidi sebelum membakarnya. A tergelincir C terbabas B tersangkut D tersangkut 20. Aina dan keluarganya sering ________ nenek tua yang tinggal keseorangan di teratak buruk itu. Pak Amin kecewa kerana ________ oleh jurujual yang tidak berdaftar itu. A menyanyikan C mengalunkan B mempamerkan D mendendangkan 17. pandang 4. tempat dan orang. bentuk 16 . Puan Syarifah seorang deklamator yang tersohor dan sering diundang untuk ________ puisinya. Piala kejohanan pertandingan hoki itu ________ oleh para pemain Sekolah Kebangsaan Kampung Aman. Sekawan anak itik sedang _______ air di sebuah kolam yang cetek. Beberapa buah gerabak kereta api ________ daripada landasan akibat melanggar seekor gajah. sifat dan keadaan 5. ukuran 3. bau 2. A meraut C memasuk B menjolok D mencucuk 16. A diangkat C dipegang B disambut D dijulang 18. A ditipu C ditegur B disapa D dikunjungi 13. A menenun C menyirat B menganyam D menyulam 8. Mak Cik Minah asyik ________ tikar mengkuang di bawah pokok di tepi pondoknya.

. I pilu III sedih II sayu IV kecewa 17 2.” kata Nazrul. A kecewa…renyai C hampa…hebat B duka…kuat D kecewa…lebat Darah _______ memancut daripada tubuh Mahsuri selepas ditikam dengan keris akibat fitnah yang dilemparkan terhadapnya. Lampin adik berbau _________ kerana dia telah kencing.handal C bangga. ..LATIHAN 8 : KATA ADJEKTIF Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. A membara C menaik B reda D membakar Razak terpesona melihat sepasang burung merak yang _______ di Zoo Negara. A lawa C anggun B cantik D jelita Kebanyakan penonton berasa ________ kerana perlawanan hoki itu ditangguhkan akibat hujan sangat ________.petah Murni berasa ________ untuk berpisah dengan keluarga angkatnya setelah seminggu mengikuti Program Khidmat Mahasiswa di kampung itu..rimbun Para hadirin ________ kerana murid prasekolah itu ________ bercerita. A kelat…rendang C manis. 9.bijak D kagum..tinggi B manis... 1. 5. A hairan.. 4.layak B terharu...lurus D masam. A kasih sayang C harga diri B peri laku D peri kemanusiaan “Buah dokong itu rasanya _________ tetapi pokoknya sangat _________.. A hapak C kering B hanyir D haring Kita boleh menaiki kapal terbang untuk ke sesuatu destinasi kerana ia lebih _________ dan ________.... 6. A baik…lambat C selesa…kuat B lemah…deras D selesa…cepat Kemarahan jurulatih itu ________ apabila melihat anak buahnya bermain sambil lewa setelah pihak lawan menjaringkan gol. 8. A merah C kuning B putih D merun Tidak ada orang yang sanggup membunuh kanak-kanak dan wanita seperti askar Israel kecuali orang yang tidak mempunyai _________ langsung. 10.. 3. 7.

.. II dan IV Orang yang________________itu berasa berat hati hendak menderma kepada anak__________itu.A I dan III B II dan III 11.. A cantik C comel B tampan D molek Jangan makan keropok yang___________itu.... 14. lama D klasik . manis D cantik . 19.. Jangan beli barangan___________ yang rendah mutu barangannya. 20. A intim C baik B mesra D rapat Bayi itu memang________________ . pahit C sedap .... antik Rumah orang miskin itu__________ .... palsu B baru ... payau Dia berjaya kerana dia__________menghadapi cabaran yang mendatang. A cekap C tabah B tahan D tuntas Mereka bersahabat___________sejak kecil lagi. jahat D lurus . 17 18. lembab D dungu ... 18 . A mampan C ceria B padu D mantap 12. 15. A lemau C hanyir B garing D empuk Budak yang____________ bagai bendul itu selalu dibuli oleh pelajar-pelajar____________. sombong C dungu .. buruk C tulen . degil B baik . A baik . 13.... istimewa C sedih . II dan III D I. C I.... nakal Kuih itu memang_________tetapi terlalu_________ . A condong C bongkok B bengkok D serong Penggunaan istilah bahasa yang telah__________sesuai digunakan dalam perhubungan seharian. cacat B pilu ..... nakal Belilah barangan____________ .. A enak .. A bakhir .. A hodoh .. 16. hanyir B lazat .

A oleh C dari B dengan D daripada 6. A daripada C demi B untuk D bagi 7. Contoh : akan. pada. bak dan tentang LATIHAN 9 : KATA SENDI NAMA Pilih jawapan yang paling sesuai 1. dari. Banyak manfaat yang kita peroleh _____ceramah itu. Harga kain batik tulis lebih mahal _____harga kain batik cap. Anis membeli sehelai selendang _____ibunya sebagai hadiah hari jadi. sejak. oleh. terhadap.9. umpama. A terhadap C demi B hingga D oleh 19 . di. Pak Mahmud bekerja di ladang kelapa sawitnya dari pagi hingga _____ petang. kepada. A di C kepada B dengan D hingga 8. A ke C kepada B dari D daripada 3. KATA SENDI NAMA KETERANGAN: 1. A daripada C antara B akan D dari 2. sampai. untuk. Anak-anak harimau yang ditangkap itu berusia antara tiga _____ empat tahun. ke. Faizal mengirim sepucuk surat _____kawannya. hingga. kepada. Cikgu Mariah menasihati kami supaya mempunyai rasa belas kasihan _____ binatang. A di C pada B ke D kepada 4. daripada. Pegawai Pelajaran Kota Bharu menyampaikan hadiah _____para pelajar. bagi. dengan. Kata yang digunakan untuk menyambungkan frasa nama dengan kata atau frasa-frasa dalam ayat. A untuk C kepada B pada D ke 5. 2.

Oleh sebab rasa cinta _____ kebudayaan Melayu.9. A tentang C untuk B di D kepada 20 . Pak Din menjaga potret-potret yang dilukis _____ anaknya itu dengan baik. A untuk C daripada B sampai D kepada 15. Lima orang pendaki yang hilang _____ tiga hari yang lalu telah dijumpai di dalam hutan tebal di kaki Gunung Tahan. A dalam C akan B untuk D terhadap 10. Samila telah terpilih sebagai pemain boling terbaik _____ Majlis sukan sekolah-sekolah Malaysia . A hingga C sejak B seperti D antara 17. Taman Botani dan Taman Negara sering menjadi tumpuan pengunjung terutamanya _____ hujung minggu. Ibu menaburkan padi usang itu ke tanah _____ dimakan oleh ayam-ayam peliharaannya. Perdana Menteri mengingatkan rakyat supaya mengamalkan sikap tolong_menolong antara satu sama lain _____ kehidupan seharian. A sejak C tentang B oleh D dalam 11. Tengku Suria telah banyak mengorbankan masanya _____ membantu kanak-kanak yang menghidap penyakit AIDS di rumah kebajikan itu. A demi C bagai B dalam D untuk 14. A oleh C akan B pada D bagi 18. Pinggan mangkuk Vantage yang dihiasi corak bunga –bungaan mendapat sambutan yang baik _____ peminat porselin. A di C pada B Kepada D umpama 13. A pada C antara B akan D kepada 16. Puan Suzy sanggup menjelajah seluruh Negara untuk membuat kajian. A untuk C dengan B antara D daripada 12. Tini rindu _____ kedamaian kampung neneknya yang terletak di kaki Gunung Ledang.

atau. beliau tidak sombong. saya sempat menggoreng keropok lekor. Contohnya : dan. __________ hari telah larut malam. A dan C atau B serta D lalu 4. ___________ Encik Rosli telah dinaikkan pangkat. Puan Susan tidak tahu sama ada hendak memakai ceongsam ___________ baju kebaya untuk menghadiri konvokesyen anaknya. agar. Melati bermain – main dengan adiknya di hadapan sekolah ___________ menunggu kedatangan ibunya. A selepas C supaya B sementara D semenjak 3. A Sambil C Sejak B Serta D Semenjak 21 . abang masih mengulang kaji pelajaran. LATIHAN 10: KATA HUBUNG Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. lalu. supaya. Ayu lebih cekap menjaringkan gol walaupun Ani mempunyai lima tahun pengalaman dalam permainan hoki. A Dalam C Antara B Terhadap D Tentang 10. dan lain-lain. 1. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Puan Norma _____ menjaga rumah sepanjang kami pergi bercuti di Pulau Phuket. A Jikalaupun C Ataupun B Namunpun D Meskipun 5. tetapi. _____ Ayu dan Ani. kerana. A untuk C daripada B kepada D dengan 20. __________ menunggu Hanim. A Sungguhpun C Sekalipun B Mahupun D Jikalaupun 2. KATA HUBUNG KETERANGAN: Kata hubung digunakan untuk menghubungkan sesuatu perkataan atau frasa supaya menjadi ayat yang lengkap.19. sambil.

A manakala C semenjak B sementara D biarpun 14.6.00 malam. A manakala C seandainya B meskipun D kecuali 11. Banyak orang cedera ___________ berpuluh – puluh keluarga hilang tempat tinggal dalam runtuhan tanah itu. Ibu menegur adik kerana dia masih belum tidur ____________ jam menunjukkan pukul 11. A supaya C kalau B kerana D sungguhpun 10. ___________. Nenek sedang menganyam __________ kami pulang dari sekolah. A kecuali C sehingga B namun D yang 8. A hingga C sambil B serta D malahan 15. Mei Hwa menonton televisyen ____________ menunggu kek yang dikukusnya masak. Encik Murad berhasrat untuk belayar ke Sabah ___________ banyak halangan yang terpaksa ditempuhi. A apabila C sebelum C sambil D kerana 7. A kerana C supaya B agar D meskipun 16. Keadaan di pasar itu penuh sesak dengan orang ramai ____________ pasar raya itu mengadakan jualan murah. bapanya dipanggil oleh pihak sekolah. Najwa suka menjahit ____________ kakaknya suka mengumpul Majalah Saji. A Lantaran itu C Bagaimanapun B Meskipun D Lagipun 22 . A dan C tetapi B lalu D kecuali 9. Kamal selalu ponteng kelas. Adik menangis _______________ memberitahu ibu bahawa kakak telah mencubitnya. Ayah menyapu varnish pada kerusi rotan itu _________ kelihatan lebih cantik pada hari lebaran. A apabila C sementara B meskipun D malahan 12. Labuci pada tengkuk baju kurung ____________ dipakai oleh Cikgu Amita dijahit oleh Puan Fatimah. A supaya C selama B lantaran D manakala 13.

_________yang dibela oleh Pak Ali di dalam kandang itu? A Apakah C Siapakah B Adakah D Mengapakah 4. __________yang merasmikan bangunan sekolah itu? A Bilakah C Bagaimanakah B Siapakah D Manakah 23 . Jasnita masih menangis ____________ telah berkali – kali dipujuk oleh rakan-rakannya. siapa. dan bagaimana. orang. mengapa. Cuba terangkan kepada saya. LATIHAN 11: KATA TANYA Pilih jawapan yang paling sesuai . A meskipun C selama B setelah D selagi 11. A atau C serta B melainkan D maka 19. ____________ kamu menangis? A adakah C siapakah B mengapakah D bagaimanakah 2. Tan. kenapa. manusia. ___________ perlawanan bola itu terpaksa dibatalkan. Murid – murid Tahun Lima Setia bangun _____________ mengucapkan “Selamat Sejahtera” kepada Cikgu Normala. Contoh kata tanya ialah apa. di mana. Ia boleh diikuti dengan partikel –kah mengikut kesesuaian ayat tanya. A supaya C padahal B lalu D dan 20. Kamil masih belum bangun ___________ jam sudah pun menunjukkan pukul 12. dan bilangan. bila. ___________ abang kamu hendak makan nasi goreng ini? A apakah C adakah D manakah D siapakah 3.17. berapa. haiwan.00 tengah hari. KATA TANYA KETERANGAN: Kata tanya digunakan untuk menanyakan nama benda. tempat. Oleh sebab hujan lebat. A walhal C lagipun B malahan D justeru 18. 1.

bagaimana kejadian itu boleh berlaku ? A Siapakah C Mengapakah B Di manakah D Berapakah 24 . _________yang sudi menjelaskan kepada saya. A Apakah C Mengapakah B Adakah D Manakah 10. Norhana? A siapakah C bilakah B berapakah D manakah 12. “_________ yang menyebabkan Lim dan Rawi bergaduh? Tan atau Abu ?” Tanya Leman .5. _________ pertandingan melukis poster sempena hari ulang tahun kemerdekaan akan diadakan? A Bagaimanakah C Berapakah B Di manakah D Mengapakah 16. Budak itu menyorokkan buku cerita Ahmad di _________? A manakah C apa B mana D siapakah 6. Najihah tergesa-tergesa untuk pulang ke rumahnya__________? A kenapa C apa B siapa D bagaimana 14. ___________ nama guru kamu yang tinggal di Sungai Chua. Ayah kamu pergi ke Tawau ____________? A berapa C bila B siapa D bilakah 7. “_______ warna kereta abang kamu yang baru itu? ”Tanya Lan kepada Tina . “Dari ___________ kamu mendengar berita itu. A Apakah C Mengapakah B Adakah D Siapakah 9. Yang berbaju kemeja kuning dan berseluar hitam itu ___________? A mana C bila B kenapa D siapa 13. Kajang? A Apakah C Manakah B Siapakah D Adakah 15. _________ Kadir dikatakan sebagai kaki bangku oleh kawan-kawannya? A Siapakah C Mengapakah B Bagaimanakah D Berapakah 11. Di ________ letaknya pejabat ayah Mei Leng? A manakah C berapakah B mana D apa 8.

hairan. geram. “Mat. A apa C siapa B bila D berapa Soalan 19 berdasarkan Gambar 1 Gambar 1 19. mencemuh atau marah bercampur jijik. A Apakah C Mengapakah B Berapakah D Adakah 20. Aduhai – menyatakan perasaan sedih atau rintihan. Contoh: Ah – menyatakan penolakan atau rasa tidak setuju. Hakimi?” tanya ayah. hairan. “_________ kamu lulus dalam ujian itu. takut dan sebagainya. _________ Rosni digelar sebagai murai oleh kawan-kawannya? A Adakah C Mengapakah B Siapakah D Manakah 18. Eh – perasaan hairan atau terkejut Hai – menyapa atau menarik perhatian Nah – untuk mempelawa seseorang menerima sesuatu Oh – menyatakan perasaan terkejut. “________warna motosikal abang kamu yang baru itu?” tanya Fuad. Kata seru digunakan untuk membentuk ayat seruan.17. marah.KATA SERU KETERANGAN: Kata yang digunakan untukmenyatakan perasaan seseorang sama ada gembira. kamu akan ke Kuantan__________?” tanya Azrul kepada Mat. Aduh – menyatakan perasaan sakit. sakit . sedih atau kecewa Wah – menyatakan perasaan kagum Wahai – perasaan sedih atau untuk menarik perhatian LATIHAN 12 : KATA SERU 25 .untuk menyatakan perasaan marah . A Apakah C Adakah B Berapakah D Bilakah 12. Am boi – menyatakan rasa kagum atau hairan Cis/cih .

para pelajar. 1. malang sungguh nasib orang tuan itu! A Wahai C Aduh B Oh D Aduhai _________. Gambar 2 7.Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. Gambar 1 3. pedihnya luka aku ini! 26 . ambil wang ini dan pergi beli buku tulis yang baru! A Ah C Oh B Eh D Nah ________. _________. kereta sport itu sangat laju! A Oh C Cis B Ah D Wah _________. kamu telah terpilih sebagai ketua pengawas! A Amboi C Aduhai B Syabas D Nah Soalan 3 berdasarkan gambar 1 2. 6. 5. __________. kamu pun turut berada di sini! A Ah C Eh B Oh D Nah _________. belajarlah dengan bersungguh-sungguh! A Aduhai C Wahai B Aduhai D Hai Soalan 7 berdasarkan gambar 2 4. _________.

kamulah rupa-rupanya yang memfitnah saya selama ini! A Ah C Aduh B Nah D Oh _________. 10. 16. para pelajar. 27 13. keluarga itu senantiasa ditimpa nasib malang! A Ah C Aduhai B Aduh D Eh _________. ________. tingkatkan usaha agar kalian beroleh keputusan yang cemerlang! A Syabas C Hai B Wahai D Aduhai _________. 11. lama betul kita tidak bersua! A Hai C Amboi B Wah D Eh __________ aku tidak setuju langsung dengan pendapat engkau itu! A Cis C Eh B Nah D Ah ________.A Aduh B Aduhai 8. Soalan 12 berdasarkan gambar 3 Gambar 3 12. 14. bagaimana pula awak dapat masuk sedangkan pintu bilik itu berkunci. . 15. C Cis D Ah _________. kamu telah berjaya mengharumkan nama baik sekolah ini! A Wah C Eh B Hai D Syabas 9. cantik sungguh pakaian pengantin itu! A Ah C Hai B Aduhai D Amboi _________. A Hai C Wah B Amboi D Eh ________. hebat sungguh pahlawan itu menunggang kuda liar yang baru ditangkapnya.

masih. akan LATIHAN 13: KATA BANTU Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 20.A Eh B Oh 17. pernah. _________. kedekut benar orang kaya itu! A Cis C Nah B Oh D Amboi 13. telah. aku tidak bersetuju dengan cadangannya sebentar tadi! A Eh C Ah B Oh D Aduh Soalan 18 berdasarkan gambar 4 Gambar 4 18. 1. cantiknya rumah baharu Encik Ramli yang terletak di kawasan lapang itu. A Nah C Aduhai B Aduh D Wah _________. bagaimana dengan keadaan kamu dan keluarga! A Hoi C Wahai B Hai D Eh _________. KETERANGAN: Kata yang digunakan untuk menerangkan kata kerja dan hadir sebelum kata kerja Contoh : sudah. KATA BANTU 19. C Syabas D Wah _________. belum . Kerja-kerja membangunkan kawasan taman sains itu__________siap sebulan yang lalu. sedang. A telah C masih B mesti D akan 28 .

Datuk_______belum sedar ketika kami menziarahinya di hospital. A masih C mesti B sudah D sedang 3. “Jangan sekali-kali minum air yang________dimasak. Kita__________lah bijak memilih kawan sekiranya kita ingin berjaya. Nur Fasihah__________ mengulang kaji pelajaran di dalam biliknya.2. A hendak C akan B masih D mesti 6. A telah C sudah B pernah D belum 14. Ayah _______ke KualaLumpur pada bulan hadapan. Kamu________berhati-hati ketika melalui jalan yang licin itu. Semua pendatang tanpa izin__________dihantar ke negara asal mereka pada bulan depan. 29 . A telah C masih B sudah D akan 12. Semua bangku di taman itu__________digantikan dengan yang baharu tidak lama lagi. Kita______berhati-hati semasa melintas jalan raya. A masih C hendak B akan D mesti 7. Walaupun sudah pulih tetapi dia_______belum boleh berjalan dengan baik. Buah mangga ini _________dibasuh sebelum dimakan. Puan Maznah________menuntut di Universiti Sains Malaysia dalam bidang perubatan. kita mestilah meningkatkan usaha dengan banyak mengulang kaji pelajaran. A telah C masih B belum D akan 10. Sekiranya kita______berjaya. A telah C sedang B akan D sudah 8. A akan C sudah B hendak D belum 4. A sudah C mesti B mahu D dapat 13. A sedang C mesti B telah D hendak 9. A telah C sedang B akan D belum 11. A sudah C akan B sedang D masih 5.” pesan Cikgu Azizah.

Anishah__________mengikuti ayahnya pergi ke Pantai Cahaya Bulan. A akan C belum B masih D telah 17. 30 . A harus C masih B pernah D akan 19. Saya________cuba memujuk adik yang sedang menangis itu. A akan C dapat B mahu D masih 16. saya _____akan menjual rumah pusaka ini kepada kamu. Contoh: Bukan – untuk menafikan frasa nama dan frasa sendi nama Tidak – untuk menafikan frasa kerja dan frasa adjektif. LATIHAN 14 : KATA NAFI Pilih jawapan yang betul. Sejak kematian bapanya budak itu _____bersekolah lagi kerana menolong ibunya mengerjakan sawah mereka. Walau apa pun yang berlaku . A masih C sedang B pernah D akan 14.00 petang. KATA NAFI KETERANGAN: Ialah kata yang digunakan untuk menafikan atau menidakkan sesuatu. Bas itu dijangka_________tiba dari Pulau Pinang pada pukul 2. A tidak C bukan B sudah D pun 2.Persatuan Bahasa Melayu sekolah saya_________melawat ke Pulau Langkawi pada cuti persekolahan nanti.Ayah_________membaca surat khabar semasa berkelah di Pantai Cahaya Bulan. 1. Kakak saya________dinaikkan pangkat pada tahun hadapan. A belum C hendak B sedang D harus 20. A sedang C belum B mesti D akan 18.A mesti B boleh C masih D belum 15.

III dan IV B I . warung Pak Ali. 4. B Buah rambutan itu bukan manis. II Tajul tidak bersetuju dengan cadangan ketua kampong untuk merobohkan surau lama di kampung itu. A Adiknya tidak pandai menari caca. A Emily tidak pandai bergaya. D Hari ini abang bukan pergi 5. Halim langsung _____ mempercayai khabar angin yang didengarnya daripada penduduk kampung semalam. B Pisau itu bukan tajam C Perigi itu _____ dalam. 7. C Air sungai itu bukan dalam. B Kepala Fairus bukan botak. C “Bukan begitu caranya untuk menyukat kedalaman sungai.II dan III D I.”kata Zuli kepada Mahat. 9. B Warung yang terletak bukan jauh dari jalan raya itu. I Ah Lim sedikit pun tidak berasa cemburu apabila melihat isterinya keluar menonton dengan lelaki lain. III Ali bukan anak orang berada . Elly tidak dapat menahan rasa sedihnya apabila melihat jirannya meratapi kematian anak bongsunya itu. III dan IV 10 I II III IV Farid berasa tidak seronok menyertai rombongan ke Melaka itu. Bukan terdapat sebarang tanda bahawa musim kemarau yang panjang itu akan berakhir. kami. IV Datuk tidak mahu tinggal bersama-sama dengan anak-anaknya di kota A I dan IV C II. B Raju bukan suka berkawan dengan dengan Siva. A bukan C tidak B ialah D pun Soalan 4 – soalan 8. D Gurunya tidak berasal dari Johor C Maimunah bukan keberatan untuk membantu D Baju yang dipakainya itu bukan baju adiknya.A tidak B adalah C bukan D pun 3. II. 6. 8. A Ayahnya bukan kedekut. A Anjing itu bukan lapar. Harun bukan meminati penyanyi kumpulan rock yang beperangai tidak senonoh itu. Pilih jawapan yang betul penggunaan kata nafinya. II dan IV B I dan IV D I. C “Kami bukan turun ke laut hari ini”.ayahnya hanyalah pemandu teksi. D Rumah itu bukan sesuai untuk didiami. II. A Ini tidak kali pertama Zaiton melarikan diri dari rumah. D Saidin tidak abang ipar Iqbal. Pilih ayat –ayat yang betul penggunaan kata nafinya. III dan IV 31 . A III sahaja C I.

A I dan II C II. II dan IV B III dan IV D I. A tidak C pun B bukan D ialah 19. I Sepupunya tidak gemar makan sambal belacan. A I dan II C I. II dan III C I. II dan IV D II. A bukan C tidak B pun D adalah 16. III dan IV B III dan IV D I. Kereta api yang membawa barang-barang itu _____dari utara. Kedai itu _____ kedai yang menjual barangan antik. anak Pak Abu bukan menghidapi penyakit sawan tetapi menghidapi penyakit gangguan mental. IV Gadis itu bukan malas tetapi lembap bekerja. A I. . Penyakitnya akan bertambah buruk jika _____dirawat dengan A akan C pun B tidak B bukan 18. A tidak C bukan C adalah D pun 15. III Tulisan pelajar itu sukar untuk dibaca kerana tidak jelas. I Puan Haslinda bukan sombong. III dan IV 12. III dan IV B I. III Dia bukan sampai hati untuk menghampakan harapan kedua-dua orang tuanya. Isi buah mangga muda itu _____ manis tetapi masam. III dan IV 13. III Pelajar itu tidak dapat menjawab soalan kuiz sains kerana dia tidak membuat sebarang persediaan. Budak itu _____ lulus juga dakam ujian bulanannya pada A bukan C pun B tidak D iadalah kali ini. I Menurut Doktor Fatah. IV Cikgu Tan bukan benci kepada pelajar yang nakal itu tetapi beliau kerana pelajar itu tidak mahu mendengar nasihatnya. III dan IV 14. II. IV Oleh sebab tidak ada persefahaman. II Kata Puan Devi kepada Rajan. Jam tangan ini _____jam buatan Malaysia. II Kucing itu bukan ada selera untuk makan kerana sakit. “Tidak baik kamu membantah cakap orang tua”. A adalah C pun B bukan D ialah 32 segera. II Jumat tidak sependapat dengan abang longnya tentang cara pembahagian hart pusaka peninggalan ibunya.pasangan suami isteri itu mengambil keputusan untuk berpisah sahaja. 17.11.

A lah C pun B tah D kah 3. A jua C pun B tah D kah 7. A lagi C tah B jua D lah 33 . Para penunggang motosikal dinasihatkan agar _____ berlum lumba di jalan raya. Abang___________ yang bekerja keras untuk menyara keluarga kami.” kata pegawai sukan. apa___________ lagi jika kita berada di perantauan. 1. pun. A kah C pun B lah D tah 5. lah.20. A kah C pun B tah D lah 4. A tah C kah B pun D lah 6. “Siapa___________ yang sudi menghantarku ke stesen bas. KATA PENEGAS KETERANGAN: Maksud : Kata Penegasan/partikal berfungsi sebagai penegas atau menguatkan maksud sesuatu pernyataan dalam ayat. “Pernah____________ awak kerugian sepanjang menjalankan perniagaan pinggan-mangkuk ini?” tanya Puan Letchumi kepada Suhana. A bukan C tidak B akan D pun 15. Pelajar itu boleh menyertai perkhemahan ini. Contoh : kah.. Apa ______________ yang berlaku sehingga dia menjerit sekuat hati? A tah C lah B kah D pun 2. Kita mesti mengamalkan budaya timur. “Baling_____________ bola bowling itu kuat sedikit supaya semua jatuh.” kata Fendi di dalam hatinya. tah LATIHAN 15: KATA PENEGAS Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. itu____________ jika dia hendak.

Mana___________ gerangan pendekar kecil itu? A kah C pun B tah D lah 34 . A memang C pun B tah D jua 18. A pun C lah B jua D kah 16. A juga C hanya B lagi D sahaja 17.” keluh lelaki tua itu. Selain menyulam. kamu sangat hebat dalam sukan bola sepak. Siapa_______ agaknya yang berjaya mendapat 5A dalam UPSR pada tahun ini? A kah C pun B tah D tah 10. Di dalam poketnya ___________ ada segugus kunci rumah. A Juga C Memang B pun D Jika 11. mereka tetap tidak menerimanya. A lah C wah B kah D tah 13. Kemalangan itu berlaku dekat dengan rumah kamu___________? A kah C jua B lah D pun 15. Siapa_________ yang melukis buku ini? A pun C nah B kah D lah 12. A juga C sahaja B lagi D memang 19. Ini________ hadiah istimewa untuk ibu. Siapa___________ yang ingin bersenam pagi – pagi ini. Budak itu__________ yang handal bermain badminton? A lah C pun B kah D jua 9. _____________ kami tidak nafikan. Azura _______________ pandai menggubah bunga.8. “Apa__________ dayaku yang miskin ini. A tah C lah B jua D juga 14. Apa________ rancangan kamu.

Contoh: Ialah – digunakan dihadapan frasa nama Adalah – digunakan di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. Kain songket yang dibeli dari negeri Terengganu itu ______ untuk ibunya.20. Semua fitnah yang dilemparkan kepada Sakinah _________ tidak benar. A ialah C juga B adalah D sekali 35 . A hanya C adalah B ialah D juga 3. KATA PEMERI KETERANGAN: merupakan unsur yang menjdai pemeri hal atau penghubung antara subjek dengan frasa-frasa utama dan predikat. A adapun C ialah B benar D adalah 2. Apa___________ punca pergaduhan antara Ah Keong dengan Raju? A juga C memang B tah D kah 16. Hadiah hari jadi yang diterima itu _________ daripada kawannya yang baru seminggu dikenalinya. Faisal _________ kerani bank di Bank Simpanan Nasional yang terletak di bandar Ipoh . A ialah C jika B adalah D nian 5. A adalah C nian B ialah D sebenar 4. A juga C adalah B adapun D ialah 6. Novel yang bertajuk “Bunga-bunga Berguguran “ itu __________ novel terbaru penulis wanita itu. LATIHAN 16 : KATA PEMERI Pilih jawapan yang paling sesuai 1 Pemuda yang berbaju biru itu _________ bakal suami kakak saya.

7. A adalah C nian B ialah D adapun 16. A ialah C biar B adalah D nian 10. A adalah C jika B ialah D nian 12. Gunung Tahan _______ gunung yang tertinggi di Semenanjung Malaysia. A ialah C apapun B adalah D biar 14. A nian C adalah B adapun D ialah 15. Kereta Proton Wira itu _________ kepunyaan bapa Ahmad. A adalah C adapun B ialah D nian 18.” kata Amir kepada Samir . A ialah C adalah B adapun D apapun 17. Perempuan yang sedang melintas jalan itu ________ ibu saudara saya. A adapun C ialah B adalah D iaitu 36 . Rumah banglo yang besar dan mewah itu _________ rumah bapa saudaranya. Tuan punya kedai emas itu ………bapa saudara Muhyuddin . Adiknya ________ comel dan mempunyai lesung pipit . A ialah C nian B adalah D juga 8. Tujuan utama kutipan derma _____ untuk membina balai raya yang baru. “Bungkusan itu _______ untuk kakak kamu. Zamzuri itu _____ guru baru yang akan mengajar di Tahun Enam Maju . Maklumat saksi pembunuhan itu ________ tidak benar setelah disiasat oleh pihak polis. Hadiah yang cantik itu __________ untuk ibu kesayangannya. A adalah C nian B ialah D sisi 11. A ialah C apatah B adalah D apapun 13. Buah epal itu ________ untuk adik yang terlantar sakit di hospital . A tetapi C adalah B biar D ialah 9.

Negeri Pahang _______ negeri yang terbesar di Semenanjung Malaysia. begitu Penguat Belakang – sekali. Contoh : penguat hadapan – agak. KATA PENGUAT KETERANGAN: 1. amat LATIHAN 17 : KATA PENGUAT Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. terlalu. Ialah kata yang digunakan u ntuk menguatkan maksud sesuatu kata adjektif. A ialah C adalah B adapun D nian 20. Soalan 1 berdasarkan gambar 1 gambar 1 1.paling. Ibu saya __________ sayang akan barang-barang antiknya. A begitu C sekali B agak D betul 37 . betul Penguat bebas – sungguh. Tabung bantuan rakyat Palestin ________ untuk membantu penderitaan dan kesedihan yang dialami oleh rakyat Palestin. Rohana _________ pandai jika dibandingkan dengan adik-beradik. A sungguh C paling B sekali D begitu 3. Terbahagi kepada tiga jenis iaitu kata penguat hadapan kata penguat belakang dan kata penguat bebas 3. A sangat C nian B benar D sekali 2. Kata penguat boleh diletakkan di hadapan atau di hadapan kata adjektif dalam ayat 2.19. Karangan saya telah terpilih memenangi kategori tulisan yang __________ cantik antara pesertapeserta yang bertanding. A adapun C ialah B adalah D juga 17.

Kakak saya sedih __________ apabila nenek meninggal kerana dia tinggal dengan nenek sejak kecil lagi.4. Para doktor tetap meneruskan tugas menyelamat mangsa serangan askar Israel walaupun mereka _________ letih. A benar C lebih B makin D cukup 7. A demikian C sekali B agak D nian Soalan 5 berdasarkan gambar 2 Gambar 2 5. Kerap _________ dia ke perpustakaan sejak belakangan ini kerana ingin mengulang kaji pelajaran. A amat C nian B benar D sekali 8. A paling C sungguh B nian D agak 12. Cendol pulut Pak Hassan __________ sehingga terkenal di pekan ini. Jurulatih itu _________ tegas terhadap pemain jika berkaitan dengan disiplin. A amat C paling B agak D nian 10. Tempat ini __________ indahnya sehingga menenangkan fikiran. A nian enak C paling enak sekali B sekali enak D sungguh enak sekali 6. A Amat C Paling B Terlalu D Sungguh 11. A sekali C agak B lebih D terlalu 38 . ________ tidak disangka bahawa Farid pandai memasak makanan tradisional Melayu. A nian C benar B agak D paling 9. Besar _________ kubah masjid yang terletak di bandar itu. Kediamannya terletak _________ jauh dari pecan itu.

Lambat _________ dia pulang semenjak bertukar tempat kerja. A sekali C terlalu B cukup D nian 19. A terlalu C paling B benar D agak 18. A paling C makin B agak D amat 14. Junaidilah yang ________ banyak mengemukakan idea dalam perbincangan tentang aktiviti tahunan persatuan Bahasa Melayu. A sekali C agak B paling D kurang 20. Jangan _________ mengharap kita akan menang kerana peserta-peserta sekolah lain tidak kurang hebatnya. sebahagian 39 . A paling C terlalu B sekali D nian 15. A terlalu C paling B sangat D cukup 16. Hujah-hujah yang dikemukakan oleh pihak pencadang dalam perbahasan itu ___________ meyakinkan.13. Tikar mengkuang yang dianyam oleh kakak _________ kemas dan perlu dibaiki lagi. A cukup C makin B amat D kurang 18. Indah _________ pemandangan matahari terbenam pada waktu senja di tepi pantai itu. Jangan buka tingkap itu _________ lebar kerana angin dari luar sejuk. Rafi _________ keberatan hendak ke rumah kawannya untuk meminjam buku kerana hari sudah lewat. A nian C paling B terlalu D agak 17. separuh. KATA BILANGAN KETERANGAN: Maksud : kata bilangan merupakan kata yang digunakan untuk membilang sesuatu Contoh : beberapa.

A Seorang C Seratus B Beberapa D Sebilangan 2. _________ daripada kawasan tanah di kawasan pedalaman telah dimajukan oleh kerajaan. Regu badminton negara telah berjaya mendapat tempat yang ________ dalam pertandingan badminton peringkat dunia. A kedua C pertama B akhir D tiga 5. A setiap C tiap-tiap B sebahagian D masing-masing 6. namun sesetengah orang tidak pandai untuk menghargainya. _________ orang warga asing yang tinggal di rumah itu telah ditahan kerana memasuki negara ini tanpa dokumen yang sah. budak itu pun beredar dari situ. A setengah C seluruh B sebahagian D sekalian 4. A ketiga-tiga C pertama B akhir D satu 8. 1. A Semua C pelbagai B Kesemua D Banyak 3. murid-murid pun mengeluarkan buku Bahasa Melayu _________. A Tiga suku C Semua B Sedikit D Seluruh 7. A beberapa C seluruh B kedua D pelbagai 40 . Hisham hanya mampu menduduki tempat yang ke _________.LATIHAN 18 : KATA BILANGAN Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. Setelah diberikan _________ biji buah manggis. _________ yang hadir diminta berdiri apabila Perdana Menteri memasuki dewan itu. A Berbagai-bagai C Sebahagian B Sekalian D Setiap 9. __________ kemudahah awam telah disediakan oleh pihak kerajaan. _________ pelancong yang datang ke negara ini mestilah mempunyai dokumen perjalanan yang sah. Apabila Cikgu Karim masuk ke dalam kelas. Sikap ________ daripada masyarakat kita yang tidak bertanggungjawab telah menyebabkan berlakunya pencemaran alam di negara ini. A Sebahagian C Semua B Segala D Setengah 10. Dalam pertandingan itu.

Setiap pagi jalan raya sesak kerana orang ramai menuju ke tempat kerja ________ A sendiri C beribu-ribu B tiap-tiap D masing-masing 17. Chong memberikan makanan kepada ________ anak ikan emas itu. Hampir ________ pengunjung menghadiri pameran automobil yang berlangsung sejak seminggu lalu. ________ pelajar dikehendaki memakai pakaian yang kemas dan bersih. Kata Guru Besar. A Setiap C Sekalian B Seluruh D Segala 16. A para C kelima-lima B separuh D dua pertiga 15. ________ buah rumah tenggelam dalam banjir itu. _________daripada kek itu akan dibahagikan kepada kawan-kawan Alia. A Semua C Sekalian B Seluruh D Sebahagian 14. A tiap-tiap C beberapa B setengah D sekalian 19. ” A segala C seluruh B setiap D sekalian 20. Bulan April mempunyai ________ hari. A tiga C tiga puluh B tiga belas D tiga ratus 12. A semua C sebilangan B sekalian D sepuluh ribu 13. ________ ikan emas itu mendapat makanan yang mencukupi. ”Murid-murid ________ minggu hadapan akan diadakan Penilaian Kemajuan Sekolah Rendah. A Beribu-ribu C Berkotak-kotak B Berpuluh-puluh D Berjuta-juta 41 . A Setiap C Dua pertiga B Seluruh D Sesetengah 18.11. Gadis bertudung itu akan menunggu teksi di situ ________ pagi.

sila.” kata Sayuti. permintaan dan sebagainya.” kata Ayuni. jangan. kawan-kawan. Ani.” kata kakak. 2. A Tolong C Usah B Minta D Sila 7. “______________lengkapkan borang ini dengan butir-butir peribadi. Kata yang digunakan untuk memberikan sesuatu perintah.” kata Ketua Pengawas itu. “__________semua calon UPSR membaca soalan dengan teliti. A Jangan C Harap B Tolong D Sila 3. Bantulah mereka mencuci pinggan itu. “_______________makan kuih itu. tolong . KATA PERINTAH KETERANGAN: 1. jemput. silaan. saya pasti adik awak akan selamat. A Harap C Usah B Minta D Sila 4. A Jemput C Usah B Jangan D Minta 8. larangan. 1. A Tolong C Minta B Harap D Usah 2.19. “____________basuh sayur-sayuran di atas sinki itu.” kata Ayu. usah LATIHAN 19 : KATA PERINTAH Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. “_________berpeluk tubuh sahaja. A Sila C Minta B Usah D Tolong 5. A Jangan C Harap B Jemput D Sila 6. A Sila C Tolong B Harap D Jemput 42 . minta .____________lah menangis lagi. __________kita akan dapat berjumpa lagi pada masa akan datang. “________berikan wang ini kepada kakak awak.” kata kerani itu. Contoh: harap.

_____________lah rasa kuih yang saya hidangkan ini A Jangan C Tolong B Sila D Harap 20. A Tolong C Harap B Sila D Jangan 11.” kata Mamat. A Tolong C Jangan B Sila D Minta 10.” kata Mastura. _______beratur semasa hendak membeli di kedai koperasi sekolah. A tolong C usah B minta D harap 43 . __________dibuat perkara yang tidak berfaedah itu.” pinta ibu.” kata Maznah kepada Nora. nanti akan dihinggapi lalat. datuk. A Jangan C Sila B Tolong D Harap 18. A Tolong C Jangan B Harap D Minta 15.” jerit ibu. A Sila C Tolong B Jangan D Usah 19.9. Kalau datang ke Kuala Perlis.” kata emak kepada budak itu. Nanti saya ambilkan air. Saya______kamu dapat datang ke majlis perkahwinan pada hari Ahad nanti. “Ali. “Salmi. A usah C jangan B tolong D harap 13. __________lah ke rumah saya.__________ambilkan ibu serai. “__________sampaikan hadiah ini kepada kakak kamu. “___________sepak tong sampah itu. A Tolong C Usah B Jangan D Sila 12. _____________merokok ketika berada di dalam kawasan sekolah. “_________lah duduk. A Sila C Usah B Jangan D Tolong 16. Dollah. A jemput C tolong B mari D usah 14. ___________biarkan makanan terdedah. A jemput C usah B sila D tolong 17. “_________lah kamu kenangkan lagi peristiwa itu.

5. kita tidak akan ke mana – mana. Di manakah pertandingan syarahan itu diadakan? A B C D Di dewan terbuka Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka. Peserta itu dari Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka. D Budak perempuan itu mencari wangnya di merata tempat. C Congkak ialah permainan tradisional masyarakat Melayu. B Wang seringgit itu diberikan oleh ibunya. Apakah yang dilakukan oleh ayah? A Ibu meminta ayah membaiki mesin jahitnya yang rosak. C Budak perempuan itu menangis kerana wangnya tercicir. C Ayah sedang membaiki mesin jahit ibu yang rosak. Apakah yang akan kita peroleh jika kita belajar bersunguh – sungguh? A Jika kita belajar bersungguh – sungguh. 4. D Ayah membaiki mesin jahit ibu yang rosak sejak pagi tadi. 1. 6. Apakah yang menyebabkan budak perempuan itu menangis? A Budak itu kehilangan wang sebanyak seringgit. Apakah yang sedang dilakukan oleh kanak – kanak itu? A Kanak – kanak itu sedang mengira bilangan buah congkak. C Ramai yang terlibat dengan kemalangan itu. B Kanak – kanak itu bermain congkak pada waktu petang. 3.20. B Jika kita belajar bersungguh – sungguh. 44 . D Kanak – kanak itu sedang bermain congkak di halaman rumah. B Mereka hendak melihat keadaan mangsa kemalangan itu. Mengapakah orang ramai berkerumun di tepi jalan itu? A Mereka memang suka berkerumun di situ. kita akn memperoleh banyak ilmu pengetahuan serta dapat menjejakkan kaki ke menara gading. C Belajar bersungguh – sungguh adalah satu usaha untuk berjaya. Tiada seorang pun yang menyertai pertandingan itu. MEMILIH JAWAPAN LATIHAN 20 : MEMILIH JAWAPAN Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. Murid – murid Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka yang akan menyertai pertandingan itu. B Ayahlah yang membaiki mesin ibu yang rosak. 2.

dia hendak ke Terengganu. 45 . 11. B Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam pada waktu petang. B Ya. Siapakah yang akan mewakili Persatuan Bulan Sabit Merah dalam mesyuarat itu nanti? A Mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah akan diadakan pada hari Sabtu. Bagaimanakah rombongan itu ke Pulau Ketam? A Rombongan itu ke Pulau Ketam dengan menaiki bot. C Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam. B Tidak. D Ya. D Kereta itu terjunam ke dalam gaung kerana telah dipandu dengan laju. D Mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah telah dibatalkan. Saya telah menyaksikan Pesta Bola Merdeka itu. C Tidak. C Pesta Bola Merdeka itu akan diadakan di Stadium Negara. 9. C Lelaki tua itu mengamuk kerana gembira dinaikkan pangkat. B Lelaki tua itu mengamuk kerana marahkan orang yang merosakkan tanaman di kebunnya. Mengapakah awak tidak menyerahkan buku kerja Matematik itu kepada cikgu awak? A Saya takut cikgu saya akan marah apabila mendapat tahu bahawa saya tidak membuat latihan yang diberi. Bagaimanakah kereta itu boleh terjunam ke dalam gaung? A Kereta yang terjunam ke dalam gaung itu telah dihantar ke bengkel. B Faizul baru pulang dari Terengganu. Mengapakah lelaki tua itu mengamuk? A Lelaki tua itu mengamuk kerana kematian isterinya. B Sebuah kereta telah terjunam ke dalam gaung itu semalam. C Buku kerja Matematik itu ada pada cikgu saya.7. 13. 12. D Saya akan menyerahkan buku kerja Matematik ini kepada cikgu saya pada esok pagi. C Encik Kamarul akan mempengerusikan mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah itu nanti. C Dia ke Kuala Terengganu dengan menaiki bas. Adakah Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat? A Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat. Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat. Ke manakah Faizul hendak pergi? A Ya. saya belum menyerahkan buku kerja ini kepda cikgu. pemandu kereta itu hanya mengalami kecederaan ringan. B Encik Kamarul yang akan mewakili Persatuan Bulan Sabit Merah mesyuarat itu nanti. 10. D Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam untuk melancong. D Dia dalam perjalanan menuju ke Kuala Terengganu. 8.

B Ya.14. beliau sedang menjolok buah kelapa muda itu. C Esok. 20. 19. B Mana boleh. D Tangannya sakit digigt beruk. dialah yang dikehendaki polis selama ini. saya berada di dalam tandas pada masa itu. B Ya. B Saya berjaya meyakinkan ibu tentang tahap keselamatan di sini. Mengapakah awak dibenarkan menyertai perkhemahan ini? A Saya yakin dengan keselamatan di sini. D Boleh. Bilakah kamu akan datang ke rumah saya? A Boleh juga. saya sebenarnya berada di dapur ketika itu. beliau sedang mengikat buah kelapa muda itu. 15. Bolehkah kami menyiapkan tugasan ini pada hari ini juga? A Pasti boleh kerana saya seorang yang jujur. C Adik baru sahaja bangun tidur. D Mana boleh. Adakah kamu berada di dapur ketika kejadian itu terjadi? A Ya. 16. polis itu menangkapnya di rumah kosong itu. 46 . B Kaki adik digigit semut api. ibu bapanya telah ke balai untuk menjaminnya. B Tidak. Apakah yang dilakukan oleh Pak Ahmad? A Beliau sedang membelah buah kelapa muda. C Saya tidak mahu menjawab soalan itu. saya tidak hendak ke sana. C Ibu mengizinkan saya menyertai perkhemahan ini. D Adik berada dengan ibu di dapur. Mengapakah adik kamu menangis? A Adik saya menangis sejak tadi lagi. C Tidak. selepas kelas tambahan selesai. nanti saya ajak Zailan temankan saya. C Boleh. 18. D Tidak. nanti saya minta izin daripada kedua – dua orang tua saya. D Ibu merestui semua program yang saya sertai. saya tidak ada masa sekarang. nanti saya jelaskan kepada awak. saya yakin boleh menyiapakannya. C Ya. saya tidak berada di dapur ketika kejadian itu berlaku. B Boleh. 17. Betulkah Azizi yang ditangkap polis itu? A Ya.

Saya menghadiahkan kamera kepada abang. Rosli dimarahi kerana ibu selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. 1. Hashim dinaikkan bendera sekolah. Keluarga Encik Rashid sibuk mengemaskan barang-barang kerana mereka akan berpindah ke rumah baru. Rumput di sawah padi sedang dicabut oleh beberapa orang wanita. A B C D 5. Ibu dimarahi oleh Rosli kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya.21. Abang saya menghadiahkan kamera itu. Beberapa orang wanita sedang sibuk mencabut padi sawah. Orang wanita sedang sibuk mencabut rumput di sawah padi. Ibu memarahi Rosli kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. Rosli dimarahi oleh ibu kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. A B C D 4. 2. D Barang-barang Encik Rashid sibuk mereka kemaskan kerana mereka akan berpindah ke rumah baru. Rumput di sawah padi sedang dicabut oleh beberapa orang wanita yang sibuk. Bendera sekolah dinaikkan oleh Hashim. A Mereka sibuk mengemaskan barang-barang Encik Rashid kerana akan berpindah ke rumah baru. Hashim menaiki bendera sekolah. Kamera itu dihadiahkan oleh abang saya. 47 . Rosli memarahi ibu kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. B Barang-barang sibuk dikemaskan oleh keluarga Encik Rashid kerana mereka akan berpindah ke rumah baru. 3. Abang saya itulah yang menghadiahkan kamera. Bendera sekolah dinaikkan Hashim.beserta dengan kata sendi nama oleh LATIHAN 21 : AYAT AKTIF AYAT PASIF Soalan 1 hingga soalan 10 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang bergaris. A B C D Beberapa orang wanita sedang mencabut rumput di sawah padi. C Keluarga Encik Rashid sibuk mengemaskan barang-barang mereka kerana akan berpindah ke rumah baru. AYAT AKTIF DAN AYAT PASIF KETERANGAN: Ayat aktif: mengutamakan si pelaku sebagai subjek dan mengandungi kata kerja yang berawalan meAyat pasif : menekan objek dan pembuatnya serta mengandungi kata kerja tanpa awalan atau kata kerja berawalan di. Abang menghadiahkan kamera saya. A B C D Hashim menaikkan bendera sekolah.

dia pun berlari tidak tentu hala. A Kasmah menegur pengawas itu kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. 48 . 11. C Kereta Encik Fuad yang telah dibaiki oleh mekanik dimaklumkan rosak semula. Apabila Salman berlari tidak tentu hala. 12. Apabila Salman dikejar. Julia menjahit baju kurung puan itu. B Kasmah ditegur oleh pengawas itu kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. Puan itu menjahit baju kurung Julia. Pisau itu tajam kerana baru sahaja diasah oleh ayah. 10. 9. Salman berlari tidak tentu hala. Salman lari lintang-pukang apabila dikejar oleh anjing liar. C Buku cerita sudah minggu lepas saya pulangkan. Saya sudah memulangkan buku cerita itu minggu lepas. A B C D 7. anjing liar itu berlari tidak tentu hala. D Encik Fuad memaklumkan kepada mekanik bahawa enjin keretanya rosak semula walaupun sudah dibaiki. Ayah baru sahaja mengasah pisau yang tajam itu. B Buku cerita itu dipulangkan kepada saya minggu lepas. Soalan 11 hingga soalan 15 Pilih ayat pasif yang betul. anjing liar mengejarnya.6. Encik Fuad memberitahu mekanik bahawa enjin keretanya rosak semula selepas dibaiki. B Pereka batik yang termasyhur telah mengeluarkan batik yang cantik itu. A Buku cerita sudah dipulangkan kepada saya minggu lepas. C Corak batik yang terkenal itu telah dihasilkan oleh pereka yang cantik itu. A Pereka yang terkenal telah menghasilkan corak batik yang cantik itu. D Batik yang termasyhur itu dikeluarkan oleh seorang pereka yang terkenal. Apabila Salman ternampak anjing liar. Corak batik yang cantik itu dilukis oleh seorang pereka yang terkenal. Puan Julia menjahit baju kurung itu. D Buku cerita itu sudah saya pulangkan minggu lepas. C Kasmah ditegur oleh pengawas itu supaya membuang sampah di kawasan padang sekolah. Pisau yang baru diasah oleh ayah itu menjadi tajam. Puan itu menjahit baju kurung untuk Julia. Apabila dikejar anjing liar. D Kasmah menegur pengawas itu oleh kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. A Encik Fuad memaklumkan kepada mekanik tentang kerosakan enjin keretanya walaupun telah dibaiki. Pisau baru yang tajam itu telah diasah oleh ayah. A B C D Baju kurung itu dijahit oleh Puan Julia. Ayah mengasah pisau baru itu sehingga tajam. B Enjin kereta Encik Fuad rosak selepas dimaklumkan kepada mekanik untuk dibaiki. Pengawas itu menegur Kasmah kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. A B C D 8.

B Sebelum pulang ke kampung. D Pertandingan mendaki Bukit Marak oleh persatuan kembara itu bakal dianjurkan. Polis trafik itu telah menyaman Encik Lee kerana memandu kereta tanpa lesen. Kanak-kanak “OKU” itu didukung oleh pekerja di rumah kebajikan. C Pertandingan mendaki Bukit Marak akan dianjurkan oleh persatuan kembara itu. B Pekerja di rumah “OKU” mendukung kebajikan kanak-kanak itu. B Kadet Remaja Sekolah telah memeriksa perbarisan pegawai angkatan tentera itu. 17. Perbarisan Kadet Remaja Sekolah itu diperiksa oleh pegawai angkatan tentera. B Ibunya memandikan budak yang terjatuh ke dalam lumpur itu. Persatuan kembara itu telah menganjurkan pertandingan mendaki Bukit Marak. 49 . 16. D Budak itu dan ibunya mandi setelah terjatuh ke dalam lumpur. 18. D Di rumah kebajikan. A Kereta ini patut pulang ke kampung sebelum kamu mencucinya. A Pertandingan kembara itu telah dianjurkan oleh Persatuan Mendaki Bukit Marak. 15. C Budak itu memandikan ibunya yang terjatuh ke dalam lumpur. A Saya mendesak Rahim supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan.13. 14. Encik Lee telah menyaman polis trafik itu. D Kadet Remaja angkatan tentera telah memeriksa perbarisan pegawai sekolah itu. C Rahim dan saya didesak supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. A Ibu budak yang terjatuh ke dalam itu memandikannya. A Perbarisan pegawai angkatan tentera itu diperiksa oleh Kadet Remaja Sekolah. D Kereta ini patut dicuci oleh kamu sebelum pulang ke kampung. Saya didesak oleh Rahim supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. Soalan 16 hingga soalan 20 Pilih ayat aktif yang betul. D Memandu kereta Encik Lee tanpa lesen menyebabkan telah disaman oleh polis trafik itu kerana. Kamu patut mencuci kereta ini sebelum pulang ke kampung. C Pegawai angkatan tentera telah memeriksa perbarisan Kadet Remaja Sekolah itu. C Kerana memandu kereta tanpa lesen. Budak yang terjatuh ke dalam lumpur itu dimandikan oleh ibunya. D Perkhemahan pada minggu depan mendesak supaya saya dan Rahim menyertainya. B Rahim mendesak saya supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. B Encik Lee telah menyaman polis trafik itu kerana memandu kereta tanpa lesen. C Pekerja “OKU” mendukung kanak-kanak di rumah kebajikan itu. kamu patut mencuci kereta ini. A Pekerja di rumah kebajikan mendukung kanak-kanak “OKU” itu. 19. C Kereta ini patut kamu cuci sebelum pulang ke kampung. pekerja kanak-kanak mendukung “OKU” itu. B Pertandingan mendaki Bukit Marak telah dianjurkan oleh persatuan kembara itu. A Encik Lee telah disaman polis trafik itu kerana memandu kereta tanpa lesen.

Dalam penulisan. D Nanu meminta Nani memakai kain tudung yang cantik. Ialah percakapan seseorang yang ditulis semula dengan tidak mengubah maksud asalnya. A Nanu mengeji kain tudung yang dipakai oleh Nani. B Daun-daun kering di halaman rumah telah disapu oleh saya petang tadi. Tanda petik (“…. 22. B Nanu memuji kecantikan pakaian Nani. D Nenek menyuruh Amirul membunuh semut-semut itu. D Daun-daun kering di halaman rumah telah saya menyapu petang tadi. Daun-daun kering di halaman rumah telah saya sapu petang tadi. 3. Anis. B Ayub memberitahu Cikgu Nasir dia akan menyiapkan tugasannya. B Amira dan Anum memujuk Anis bersarapan bersama-sama mereka. 1. 2. D Amira dan Anum mengarah Anis bersarapan bersama-sama mereka 3. B Nenek melarang Amirul membunuh semut-semut itu C Nenek memarahi Amirul membunuh semut-semut itu.”) tidak digunakan dalam cakap pindah. LATIHAN 22: CAKAP AJUK DAN CAKAP PINDAH Pilih ayat pindah yang sama maksud dengan ayat diberi. tanda petik (“……”) dugunakan untuk cakap ajuk. 2. A Amira dan Anum mempelawa Anis bersarapan bersama-sama mereka. CAKAP AJUK DAN CAKAP PINDAH KETERANGAN: 1. “Jangan dibunuh semut-semut itu.20. 50 . “ Wah . Cakap pindah ialah ditulis semula dengan menggunakan bahasa tanpa mengubah maksudnya 4. C Amira dan Anum memaksa Anis bersarapan bersama-sama mereka. “ Bilakah awak akan menyiapkan tugasan ini ?” kata Cikgu Nasir kepada Ayub. C Cikgu Nasir bertanya Ayub tentang tempoh dia akan menyiapkan tugasannya. “ Marilah bersarapan bersama-sama dengan kami. A Ayub menyuruh Cikgu Nasir menyiapkan tugasannya. D Cikgu Nasir bertanya Ayub tentang tugasan yang diberikannya. cantik sungguh tudung awak Nani.” kata Amira dan Anum. C Saya petang tadi telah menyapu daun-daun kering di halaman rumah. A Nenek memberitahu Amirul membunuh semut-semut itu. C Nanu memuji kecantikan kain tudung Nani. berkilau-kilau labucinya !” kata Nanu kepada Nina.” kata nenek kepada Amirul. 4. A Saya telah menyapu daun-daun kering di halaman rumah petang tadi.

pastikan kamu telah menyemak semua soalan. “ Sebelum hantar . B Penjual menjual kain songket tenunan itu kerana harganya mahal. A Ailin ingin tahu tentang kehilangan dompet. D Ramli berpendapat bahawa Ramzi patut mengadili penjenayah itu. “ Di manakah Stesen Komuter Serdang ?” tanya pelancong dari Jepun. 6. A Puan Wee mengajak jirannya memilih sayur yang segar. A Pelanggan memberitahu bahawa harga kain songket itu mahal.5. A Pelancong dari Jepun ingin menaiki Komuter Serdang. penjenayah itu patut dibawa ke muka pengadilan. C Pelancong itu hendak menaiki komuter ke Stesen Komuter Serdang. 7. A Pengawal pantai mengarah semua pengunjung supaya segera ke darat. B Puan Wee menasihati jirannya memilih ketika membeli sayur.” kata penjual kepada pelanggannya.” kata Ramzi kepada Ramli. 9. “ Saya tidak tahu tentang kehilangan dompet itu. B Rina menyatakan dia tahu tentang kehilangan dompet. D Pelancong itu ingin tahu kedudukan Stesen Komuter Serdang. “ Kalau hendak membeli sayur. B Ramzi mahu Ramli membawa penjenayah ke muka pengadilan. C Kain songket itu dijual mahal kerana tenunannya halus dan cantik. C Pengawal pantai memberitahu agar para pengunjung bersedia untuk melihat ombak besar.” tegas pengawal pantai kepada para pengunjung. C Ketua pengawas membantu murid-murid menyemak semua soalan mereka sebelum dihantar. D Ketua pengawas memaksa semua murid supaya menyemak semua soalan mereka.” kata ketua pengawas kepada murid-murid. A Ramli menyatakan penjenayah itu patut menerima hukuman. D Puan Wee melarang jirannya memilih sayur yang beracun. C Ailin memaksa Rina supaya memberitahunya tentang dompet itu. C Ramzi berpendapat bahawa penjenayah itu harus diadili. B Pelancong dari Jepun memberitahu tentang Stesen Komuter Serdang. ombak besar sedang menuju ke pantai. “ Pada pendapat saya. D Para pengunjung terkejut apabila melihat kehadiran ombak besar ke pantai . D Rina memberitahu yang dia tidak tahu tentang kehilangan dompet itu. B Murid-murid disuruh menyemak semua soalan sebelum menghantarnya. 51 . B Orang ramai diminta supaya segera ke pantai kerana ombak besar akan tiba.” kata Rina Kepada Ailin. C Puan Wee menyuruh jirannya membeli sayur yang diperlunya.” pesan Puan Wee kepada jirannya. A Murid-murid dinasihati agar menyemak semua soalan selepas menjawab. 11. “ Tolong naik ke darat. pilihlah yang bebas daripada racun . D Harga kain songket itu mahal kerana penjualnya cantik dan halus. 8. 10. “ Kain songket ini mahal harganya kerana tenunannya halus dan cantik.

17. Salmi mempersilakan Devi duduk.cikgu . B “ Kamu bermainlah bersama-sama Arini dan Raj. “ Kamu mesti rajin belajar agar masa depan akan cerah.“ Rajin-rajinlah belajar. D “ Berikanlah buku cerita Aiman kepada saya. 14.” kata Mariam. 52 .”kata Devi kepada Salmi. A Kata Suria.” kata Raden.” 16. cantiknya keindahan di Pulau Langkawi. B “ Maimun. “ Emak rajin belajar agar masa depan kamu akan cerah. D “ Adakah kamu mengetahui apa-apa Raden?” kata Cikgu Salina. “ Saya rajin belajar supaya masa depan akan cerah. Mariam mengajak Maimun ke kantin. D “ Raj.Saya tidak ada apa-apa.” D Kata Suria. Nabil memuji keindahan pemandangan Pulau Langkawi.” kata Mariam.” pinta Murad.” kata Nabil. C “ Wah.” kata Salmi kepada Devi. B “ Tolong berikan buku cerita itu kepada saya.” Kata Arini dan Raj. Emak menasihati Suria agar belajar rajin-rajin supaya masa depannya cerah.” pinta Murad.” B Kata emak. “Ayah. indah sungguh pemandangan di sini. Arini dan Raj mempelawa Nancy bermain bersama dengan mereka. Raden memberitahu Cikgu Salina bahawa dia tidak tahu apa-apa. Murad meminta Aiman memberikan buku cerita itu kepadanya. mari kita bermain bersama-sama Nancy.” pinta Murad.” B Kata Naim. A Kata Naim. C “ Saya ingin mengajak kamu ke kantin. C “ Imran. 19. Kawan lama saya di sekolah.” kata Salmi kepada Devi.12. D “ Nah. Najib memberitahu ayahnya bahawa Bidin rakan sekelasnya. 15.kamu berikan buku cerita kepada saya.” kata Arini. A “ Amboi. B “ Oh.” kata Nabil. D “ Maimun mengajak saya ke kantin.” pinta Murad.” C Kata Naim. C “ Silalah duduk Salmi. B “ Janganlah duduk.” kata Nabil.” tegas Raden.nanti masa depan kamu akan cerah. A “ Sila duduk.” C Kata emak.” kata Devi kepada Salmi.” D Kata Naim. C “ Saya tidak mengetahui apa-apa . D “ Harap kamu duduk.”kata Mariam. C “ Bolehkah kamu bermain bersama-sama kami ?” tanya Nancy. ini Bidin. Bidin ada seorang rakan di sekolah.” kata Nabil.Nancy. Bidin belajar sekelas dengan saya di sekolah. “Ayah Bidin adalah seorang rakan saya di sekolah. A “ Saya tidak memberitahu apa-apa cikgu. mari kita ke kantin. A “ Silalah berikan buku cerita itu kepada saya. Pilih cakap ajuk yang paling sesuai dengan ayat diberi. 18.” 13.” pelawa Nancy. B “ Maafkan saya cikgu. A “ Marilah kita bermain bersama-sama. A “ Ajaklah Maimun ke kantin.” kata Mariam. indahnya pemandangan Pulau Langkawi.” kata Cikgu Salina. “Ayah. “Ayah. pemandangan di Pulau Langkawi indah nian.

i LATIHAN 23 : IMBUHAN Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai... Sementara imbuhan apitan berada di awal dan di akhir kata dasar.. i di . di . 1. 23. mengedi-. ber-.Ramai penyokong pasukan Kelantan sedang____________di kaunter tiket. per-. A berpindah C berpusing B beratur D berkhemah 2. pen-. A berjalan C bercakap B berdiam D bersabar 4. seContoh imbuhan akhiran ialah. Kegiatan______________kancil haruslah dibanteras segera untuk pemuliharaan spesies. Amat ?” tanya Pak Usin. mem-.20. -kan Contoh imbuhan apitan .. ke-.. beme-. an. mem . B “ Sudahkan datuk kamu pulang dari Mekah. per .. A membuka C membawa B mempamerkan D membantah 53 .kan. Imbuhan akhiran pula diberikan kepada akhir kata dasar. IMBUHAN KETERANGAN: Imbuhan terbahagi kepada imbuhan awalan. peng-. men-. D “ Bagaimana datuk kamu akan pulang dari Mekah ?” tanya Pak Usin. Contoh imbuhan awalan ialah : pe-. C “ Bilakah datuk kamu akan pulang dari Mekah.. Kita tidak boleh___________semasa berada di tempat perhimpunan rasmi sekolah. meng-. -an. -i.. kan. pengeter-. Imbuhan awalan diberikan kepada kata dasar di awal kata.. Kedai kraf tangan itu___________barang-barang tradisional masyarakat Melayu. di .. akhiran dan apitan. Pak Usin bertanya kepada Amat tentang tarikh kepulangan datuknya dari Mekah. A “ Adakah datuk kamu baru pulang dari Mekah?” tanya Pak Usin. Amat ?” tanya Pak Usin. A membaham C memburu B membawa D membaling 3. me ..kan..

Keindahan landskap kawasan rumah itu__________pandangan setiap orang yang melalui kawasan itu. Abang sedang__________lemang di belakang rumah bersama datuk. A berjalan C berdiam B berbaris D berkawan 11. Adik saya yang kecil itu masih belum boleh____________.. Anggota polis itu________________dengan pistol. Seekor ular sawa telah___________ayam di belakang rumah. Kita perlu________untuk mencapai kemenangan dalam perlawanan itu.. A berlari C berjalan B bergaduh D berdalih 54 . A bersenjata C disenjatakan B bersenjatakan D tersenjata 6. Rosli menyemai anak benih yang baru_____________itu dalam beg semaian. difahami B Terpandang .5. A meratah C membasuh B membakar D membaling 10. A beransur C berpindah B bertolak D beralih 13. A Berpandang .Peniaga itu________beberapa ikat petai untuk dijual di pasar malam. A beranak C bertunas B bertaut D berputik 14. A mempamer C membawa B memburu D membentuk 8. Aiman selalu___________agar dirinya sentiasa dilindungi Tuhan.. difahamkan C berpandangan . A Berdua C bersatu B Bergaduh D berdiam 9.. difaham D terpandangkan .. A bertasbih C bertafakur B berdoa D berhajat 15..Bayi yang berusia sembilan bulan itu sudah mula belajar____________. Nafis baru____________berpindah ke rumah baharu seminggu yang lalu. Mereka hanya_______________antara satu sama lain kerana pertuturannya tidak__________.. A memulau C menarik B memukau D membuta 16.. A menggigit C mengunyah B membaham D menjilat 12. berfahaman 7.

Contoh: koma. LATIHAN 24 : TANDA BACA Pilih ayat yang betul menggunakan tanda baca. besarnya Stadium Negara!” kata Rina. setia.” kata Rina. A B C “Wah. kita harus mempunyai sikap taat. seru. gam. kertas. Kelmarin. seorang budak perempuan. kertas. noktah. setia dan cinta kepada negara? Sebagai rakyat Malaysia. titik bertindih.Beberapa orang______________telah mencipta sejarah apabila berjaya menjejakkan kaki ke bulan. “Wah. A B C 3. ditemui mati di lombong itu. Kelmarin. Buluh. Besarnya Stadium Negara. digunakan untuk membuat layang – layang. koma bertindih. Buluh. A B C D 4. dan cinta kepada negara. tali. kita harus mempunyai sikap taat. TANDA BACA KETERANGAN: 1. besarnya Stadium Negara. dan cinta kepada negara! Sebagai rakyat Malaysia. seorang budak perempuan ditemui mati di lombong itu.” kata Rina. kertas. tanya. kita harus mempunyai sikap taat setia dan cinta kepada negara. sempang dan lain-lain. Ialah tanda-tanda yang digunakan dengan ayat 2. 1. Buluh. dan gunting digunakan untuk membuat layang – layang. A menimang C meminang B mencolek D membunuh 18. Sebagai rakyat Malaysia.Kami sekeluarga____________bas ekspres ke Kuala Lumpur. setia. A B C D 2. kita harus mempunyai sikap taat. tali. A budiman C peragawan B karyawan D seniman 20. “Wah. dan gunting. Hang Tuah telah diutuskan oleh Sultan Mahmud Shah untuk__________Puteri Gunung Ledang. 55 . Filem lakonan____________itu diminati oleh setiap lapisan masyarakat. “Wah! Besarnya Stadium Negara. tali.” kata Rina. Sebagai rakyat Malaysia. Kelmarin seorang budak perempuan ditemui mati di lombong itu. gam dan gunting digunakan untuk membuat layang – layang. gam. A jutawan C angkasawan B seniman D budayawan 19.17. A menuruni C menduduki B menaiki D menyusuri 24.

” kata Rafidah. “Jangan usik barang – barang saya?” “Jamilah berkata dengan nada yang keras. A B C D 7. “Buku yang berjudul Batu Ajaib dikarang oleh Rosnani Bakhtiar.” Tanya Ng.” Kata Lokman. “Jangan usik barang – barang saya!” 56 . kenapa sampai begini nasibku! Wah. Sebagai ketua murid. “Eh! Kamu belum tidur lagi rupanya!” kata Emilia kepada Nora. “Ya saya yang memanggil kamu tadi kata Lokman. “Eh! Kamu belum tidur lagi rupanya. Saya mula bertugas sebagai guru. A B C D 9. Perak lusa. Perak. kepada murid – murid yang lain. A B C D 12.” kata Emilia kepada Nora. “Diakah yang menyampaikan ucapan sebentar tadi. “Jangan usik barang – barang saya. sebentar tadi?” tanya Ng. “Baju itu berharga seratus ringgit! Amboi! Mahalnya!” kata Raju. A B C D 13.” kata Raju. “Eh. A B C D 10. Saya mula bertugas sebagai guru di Ipoh. mahalnya!” kata Raju. kamu belum tidur lagi rupanya. “Diakah yang menyampaikan ucapan. saya yang memanggil kamu tadi. Sebagai ketua. “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini!” tanya abang kepada Arshad? “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini. malang sungguh nasib engkau. kamu belum tidur lagi rupanya!” kata Emilia kepada Nora. sebagai guru di Ipoh Perak lusa. “Baju itu berharga seratus ringgit.” kata Rafidah. yang menyampaikan ucapan sebentar tadi!” tanya Ng. “Buku yang berjudul ‘Batu Ajaib’ dikarang oleh Rosnani Bakhtiar?” kata Rafidah. Perak lusa! Saya mula bertugas. “Ya.” Jamilah berkata dengan nada yang keras.” kata Emilia kepada Nora. “Buku yang berjudul ‘Batu Ajaib’ dikarang oleh Rosnani Bakhtiar. A B C D 8. kamu mesti menjadi contoh kepada murid – murid yang lain. A B C D 14. Jamilah berkata dengan nada yang keras.” kata Lokman. di Ipoh. Sebagai.” tanya abang kepada Arshad. “Ya! Saya yang memanggil kamu tadi. A B C D 6. murid kamu mesti menjadi contoh kepada murid – murid yang lain. ketua murid kamu mesti menjadi contoh kepada murid – murid yang lain. “Diakah yang menyampaikan ucapan sebentar tadi?” tanya Ng. lusa. kamu mesti menjadi contoh. “Buku yang berjudul Batu Ajaib dikarang oleh Rosnani Bakhtiar!” kata Rafidah”. “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini. “Baju itu berharga seratus ringgit? Amboi.” tanya abang kepada Arshad? “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini?” tanya abang kepada Arshad. besarnya kayu yang disepak engkau? Aduh. A B C D 11.” “Ya. Saya yang memanggil kamu tadi!” kata Lokman. Sebagai ketua murid. A B C D Nah! Terimalah balasan jika berbuat jahat! Cis.5. “Baju itu berharga seratus ringgit! Amboi! Mahalnya. mahalnya!” kata Raju. amboi. “Eh. “Diakah. Saya mula bertugas sebagai guru di Ipoh. jangan usik barang – barang saya!” Jamilah berkata dengan nada yang keras.

PENANDA WACANA KETERANGAN: 1.00. dan serai. baru terpilih mewakili pasukan sekolah. Rahman! Apakah nama kucing kamu? Rahman.” sindir Norman. Hayati sedang membuat kerja sekolah. dan serai. sudah sombong. A B C D 17. Penanda wacana juga bukan sahaja menghubungkan antara ayat dengan ayat.” sindir Norman.” tanya Hanim. duit RM10. asam jawa. Saya ingin memesan barang – barang yang berikut ayam. sudah sombong!” sindir Norman. “Amboi! Baru terpilih mewakili pasukan sekolah. rakannya yang lain membaca buku. Penanda wacana ialah kata atau frasa yang digunakan untuk menunjukkan pertalian antara satu ayat dengan satu ayat yang lain. Hayati sedang membuat kerja sekolah manakala rakannya yang lain membaca buku. A B C D Saya ingin memesan barang – barang yang berikut: ayam. A B C D 16.00! Siapakah tuan punya duit ini?” tanya Roslin. dan serai.” “Eh. “Amboi! baru terpilih mewakili pasukan sekolah. “Eh! Duit RM10. A B C D 19. A B C D 20. Sesuatu ayat akan berasa janggal ketika dibaca jika kita salah memilih penanda wacana. 25. A B C D 18. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu.” tanya Hanim. “Amboi. 2. dan serai. Siapakah tuan punya duit ini?” tanya Roslin. Siapakah tuan punya duit ini?” tanya Roslin. “Eh! duit RM10.00. duit RM10. “Eh.00! Siapakah tuan punya duit ini? tanya Roslin. Hayati sedang membuat kerja sekolah! Manakala rakannya yang lain membaca buku. apakah nama kucing kamu? Rahman? Apakah nama kucing kamu? Rahman! Apakah nama kucing kamu. Hayati sedang membuat kerja sekolah manakala. baru terpilih mewakili pasukan sekolah. asam jawa. manakala rakannya yang lain membaca buku? “Amboi. Saya ingin memesan barang – barang yang berikut? Ayam.15. sudah sombong. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu?” tanya Hanim. malahan antara satu perenggan dengan perenggan yang lain. 3. sudah sombong. 57 .” sindir Norman. asam jawa. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu!” tanya Hanim. Saya ingin memesan barang – barang yang berikut! Ayam. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu. asam jawa.

dia telah dipilih sebagai ketua pasukan bola sepak sekolahnya .LATIHAN 25 : PENANDA WACANA Pilih jawapan yang paling sesuai . goreng keropok itu sehingga garing . Ashraf menyesal atas perbuatannya yang nakal selama ini. Mula-mula panaskan minyak di dalam kuali. beliau menunjukkan proses membuat tayar kepada kami . Dia tidak menghadiri latihan bola sepak pada petang itu __________ telah dimaklumkan oleh ketua pasukan. A Oleh itu C Semenjak itu B Sebaliknya D Selepas itu 58 . dia berazam hendak mengubah sikapnya. ________. A Kalau begitu C Akhirnya B Lepas itu D Di samping itu 3. dia pulang ke rumah. Datuknya meninggal dunia akibat sakit jantung minggu lalu. __________. Kita tidak digalakkan keluar dari rumah seorang diri ___________ pada waktu malam . ________. A sungguhpun C selain itu B oleh itu D namun demikian 2. A Jadi C Lebih-lebih lagi B Justeru D Biarpun demikian 5. A Namun begitu C Selanjutnya B Kemudian D Oleh sebab itu 10. ________. __________ tiada sesiapa pun yang mendengarnya . Kami dibawa berjumpa dengan pengurus kilang itu. tetapi rakannya itu tidak datang. A Selanjutnya C Selain itu B Lebih-lebih lagi D Namun begitu 7. Mereka menjerit meminta tolong daripada jiran-jiran. ___________.Sudah satu jam Tini menunggu Siti di perpustakaan. 1. Lokman aktif dalam permainan bola sepak. __________. A Dengan itu C Lagipun B Lantaran itu D Dalam pada itu 4. dia juga berniaga pakaian. _________ wajahnya muram sahaja. Abang Irfan membuka sebuah restoran. A Semenjak itu C Kemudian B Walaupun begitu D Sebelum itu 6. A Malangnya C Tambahan pula B Lebih-lebih lagi D Dalam pada itu 9. A Mungkin C Justeru B Walau bagaimanapun D Kalau begitu 8.

usaha tersebut tidak berjaya kerana api terlalu marak._________. _______._________. Kakak sedih kerana gagal dalam peperiksaannya. dia tidak berputus asa untuk terus berusaha. A Justeru C Kalau begitu B Akhirnya D Selain itu 18. A Meskipun C Oleh itu B Sungguhpun begitu D Selain itu 15. A Jadi C Di samping itu B Mungkin D Sungguhpun demikian 59 . dia tetap disayangi seperti cucu-cucu yang lain. Ibu mengisar lada di dapur. Badrul dan Hisham bergaduh sejak semalam. A Namun C Tambahan pula B sungguhpun demikian D Walaupun begitu 14. Danial bercita-cita hendak menjadi juruterbang. A Dengan itu C Tambahan pula B Selanjutnya D Walaupun begitu 20. dia membancuh air minuman. A Lantaran itu C Lepas itu B Dengan itu D Namun begitu 16. Dia tidak jadi ke rumah neneknya . Steven Choong tidak datang ke majlis hari jadi saya .__________. A Lagipun C Jadi B Sebaliknya D Padahal 17. Semua orang telah hadir. Yasmin bukan cucu kandung Nenek Leha. A Lebih-lebih lagi C Biarpun demikian B Semenjak itu D Dalam pada itu 19. ___________. Orang ramai berusaha untuk memadamkan kebakaran di banglo itu.11. __________ mereka berbaik-baik semula. _________ dia ada hal.dia mendapat galakan daripada ibu dan ayahnya. Kami suka ke restoran itu kerana hidangannya enak ________. A Di samping itu C Selain itu B Namun demikian D Lebih-lebih lagi 12. bolehlah kita mulakan mesyuarat ini. harganya berpatutan. __________dia bermain badminton dengan rakannya. ___________. A Sebaliknya C Dalam pada itu B Meskipun begitu D Malangnya 13.

Adam dan keluarganya akan melancong ke Thailand minggu hadapan. II. I II III IV 6. II dan III B II dan III D II. Azwan menoleh ke belakangnamun memandang Nina dengan pandangan yang tajam. Muthu memelihara dua puluh ekor kucing kacukan di rumahnya. Wah! Besarnya rumah Dato’ Mazlan! A I dan IV C I. Ahmad merupakan seorang pelajar yang pintar dan disegani oleh rakan-rakannya. II. III dan IV Para pelajar digalakkan untuk membaca sekurang-kurangnya sebiji buku ilmiah sehari. Kemajuan sains dan teknologi turut menggalakkan penciptaan peralatan perang. Ibu cuba memujuk ayah agar menarik balik keputusannya. Bakri menyapu lantai di dalam bilik tidur kakaknya. III dan IV C IV sahaja B II. II dan IV B II dan II D II. Pemuda itu begitu amat kecewa kerana dia telah dibuang kerja. I II III IV Pelbagai program-program telah dilaksanakan untuk memperkenalkan Malaysia di mata dunia. III dan IV Razak berjanji tidak akan mensia-siakan harta pusaka yang bakal diterimanya. Sekolah Rendah Kebangsaan Ibrahim telah terpilih seperti sekolah terbersih di negeri Kedah. A I dan II C I. I II III IV 60 . A I dan II C III dan IV B I dan III D IV sahaja Ngah Timah menasihati Salim supaya belajar bersungguh-sungguh. III dan IV Pelan ini menunjukkan lokasi Taman Cahaya dan kemudahan-kemudahan yang terdapat di sekitarnya. Zeti mengutip beberapa keping kulit siput di Pantai Bisikan Bayu. Abang akan melanjutkan pelajarannya ke Pakistan. II dan III C II.LATIHAN 26 : KESALAHAN TATABAHASA Pilih ayat-ayat yang betul. Almari ini diperbuat daripada batang pokok meranti yang terpilih. dia keluar dari rumah itu. Usaha ini memerlukan perancangan yang teliti dan belanja yang agak banyak. III dan IV 2. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Setiap pagi. A I. Keistimewaan Bukit Rusila ialah keindahan kawasan hutannya yang masih terpelihara. Perjalanan pulang yang panjang itu begitu amat menjemukan. dia hanya mendiamkan diri. III dan IV D I. III dan IV B I. 1. A I. I II III IV 4. Rahim akan menaiki bas untuk ke tempat kerja. II dan IV D I. I II III IV 5. Setiap kali ibu menasihatinya. Dengan langkah yang tenang. I II III IV 3.

II. III dan IV Rumah itu kami diam di tahun lepas. Kami akan pulang ke kampung pada cuti sekolah nanti. A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV Kak Leha membawa adik bersiar-siar pada waktu petang. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Selagi hayat dikandung badan. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Rumah saya terletak di antara taman perumahan dengan perkampungan nelayan. I II III IV 13. Encik Halim telah melaporkan kehilangan anaknya kepada pihak polis. Indah sungguh pemandangan di pantai itu pada waktu senja. Latifah memegang jawatan sebagai editor di syarikat penerbitan itu. saya tidak ke sekolah hari ini. Kerana malas membaca menyebabkan dia gagal dalam peperiksaan. para nelayan tidak pergi ke laut. I II III IV 12. selama itulah saya tidak akan lupai budi dan jasa tuan kepada keluarga saya. Kami tidak tertarik untuk berlama-lamaan di pameran itu. Sudah menjadi resam perantau akan pulang ke kampung pada hari raya. Para wartawan sedang menemu bual Mawi. I II III IV 9. I II III IV Saya sudah berjanji untuk membelikan ibu sehelai jawa kain batik. Banjir besar telah menenggelamkan semua rumah-rumah di Kampung Penambang. Golongan belia haruslah mempunyai nilai-nilai kesopanan masyarakat timur. III dan IV Entah betul entah tidak tuduhannya itu. III dan IV D I. Hutan di Malaysia dikatai antara yang tertua di dunia. Ali telah terlibat dalam suatu kemalangan di Jalan Mahameru. I II III IV 11. II dan IV D II. III dan IV B I. Bertahun-tahun Amran tinggal di luar negara. III dan IV B I. Oleh sebab deman. Pada musim tengkujuh. II dan III C II. III dan IV Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi negara ini. Kakak saya baik hati.7. I II III IV 10. Semua pelajar dikehendaki berhimpun di padang sekolah sekarang. I II III IV 61 . Setiap orang perlu mempunyai matlamat dalam hidup. A I dan II C I. malahan sombong. Mengapa awak membiarkan dia seorang diri di tempat yang sunyi itu? Sahara telah menempah dua tiket penerbangan ke Tokyo. Ayah benar sayang akan adik. A I. A I dan IV C I. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV 8. II dan III B I dan III D II.

14. Kami banyak memperoleh pengajaran daripada kejadian itu. II dan III Rantai tangan itu dibuat dari suasa. Pihak polis bergegas ke tempat kejadian apabila menerima panggilan telefon. I II III IV 16. Usia datuk Ramzan sudah dilanjutkan. Bungkusan itu dikirimkan untuk Rohani. A I dan II C I. Gaya Encik Hamidi memperlihatkan bahawa beliau orang yang berada. I II III IV 17. A I dan II C III dan IV B II dan III D I. Sani dan Zaki menceritakan peristiwa yang menimpa mereka malam tadi. Bayi itu sedang menyusu di pangkuan ibunya. dan IV 15. Pada masa itu. I II III IV 62 . Cara Kumar bercakap terlalu meninggi. I II III IV 19. III. dan IV Semua guru-guru sedang bermesyuarat di bilik guru. III dan IV Saya hendak menemukan Musalmah petang ini. A I dan II C III dan IV B II dan III D I. Yang berbaju biru tua itu kakak ipar saya. Nenek menyayangi Shalin sepenuh-penuhnya. III dan IV D I. I II III IV 20. A I dan II C III dan IV B II. II. dan IV Ayah lihat lesu kerana berkerja sepanjang hari. Awas. Ibu sedang membuat puding durian di dapur. Suka dan duka memang lumrah dalam kehidupan. selekoh berbahaya di hadapan! A I dan II C I dan IV B I dan III D II. Kedua-dua orang pemuda itu telah ditahan. Sakit mata kami melihat budak-budak nakal itu mengganggu wanita yang lalu-lalang. III. Adik kecil saya sangat petah bercakap. Penglihat kanak-kanak itu sangat rendah. III. saya sedang tidur. Pak Abu mengerja sekeping sawah di hujung kampung. Azman membelakang diri saya dalam perbincangan itu. I II III IV Markah saya lebih tinggi dari Azlin. dan III B II dan IV D I. I II III IV 18. dan IV Para peserta perlu mematuhi arahan yang telah ditetapkan. II. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Ahli perubatan itu akan membuktikan pengalamannya dalam bidang tersebut. III. A I dan II C II dan IV B II dan III D I. Pendapatannya setiap bulan tidak cukup untuk menampung kehidupannya di bandar.

bilah. A pucuk C batang C ikat D cekak 5. pucuk. A keping C bidang B kajang D rawan 6. Encik Kamal telah diminta untuk menyampaikan ________ dua kata sempena majlis persaraan beliau. biji. buku. Abang Helmi menerima ________ surat daripada sebuah pusat pengajian tinggi di ibu Negara. buah. PENJODOH BILANGAN KETERANGAN: Penjodoh Bilangan ialah perkataan yang digunakan untuk membilang orang.27. keping. haiwan. pasang. A sebentuk C seutas B sepasang D sebuah 8. A kaki C batang B buah D bentuk 7. Beberapa ________ bunga orkid segar menghiasi ruang tamu rumah Datin Mariam. helai. bentuk. Seniman negara terkenal telah diundang untuk membacakan beberapa ________ puisi sempena 63 . A sebaris C sepatah B sebuah D serangkap 4. butir. kuntum. Ayah menghadiahi kakak ________ anting-anting emas sempena ulang tahun hari lahir. benda dan tempat. Ia digunakan selepas kata bilangan. ________ lembu sedang meragut rumput di padang. A biji C jambak B helai D batang 2. bentuk. Amirah membawa se________ payung ke sekolah supaya tidak kehujanan. orang. Pak Mail menebarkan se________ jala untuk menangkap ikan di sungai berhampiran rumahnya. Emak sempat membeli beberapa ________ paku-pakis di pasar tani untuk dimasak. LATIHAN 27 : KATA PENJODOH BILANGAN Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. A sekeping C sehelai B sepucuk D senaskah 3. tangkai. ekor. 1. A sekawan C sekumpulan B segerombolan D sepasukan 9. Contohnya ialah batang.

Tiga ________ permaidani disandarkan pada dinding untuk mengelakkannya daripada terkena habuk. Pak Aziz memakan beberapa ________ pulut sebagai sarapan pagi. Pak Salleh berjalan pulang dari dusunnya sambil memikul se ________ kayu api. Dua ________ gerai baru telah dibina oleh pihak Majlis Perbandaran Kelang untuk memudahkan para peniaga. Layang-layang Amin tersangkut pada dahan se________ pokok. A biji C buah B batang D tongkol 14. A buah C pohon B dahan D batang 19. A butir C kuntum B berkas D helai 17.sambutan Malam Kemerdekaan. 64 . Pihak berkuasa berjaya memusnahkan dua ________ bom lama yang dijumpai oleh seorang nelayan. A biji C baris B butir D batang 16. A cebis C naskhah B patah D rangkap 10. Kak Bedah memberikan beberapa ________ jagung bakar kepada jiran barunya. A sepotong C selembar B sebidang D sebuah 13. A ketul C berkas B pucuk D keping 12. Ayah terpaksa menjual ________ tanah pusaka untuk membiayai pelajaran abang di luar negara. A kaki C lembar B buku D gulung 18. Penceramah itu mengakhiri ceramahnya dengan membacakan ________ pantun nasihat. A sebuah C serangkap B seuntai D serangkai 15. A kepal C genggam B ketul D cubit 20. Ibu membeli tiga ________ petai di pasar malam. A biji C buah B butir D laras 11. Di dalam beg kecil itu terdapat dompet dan se ________ kunci.

A rambang mata C mata duitan B besar mata D putih mata 2. dia tidak suka membuang masa. A buka mulut C keras hati B putih hati D gila-gila bahasa 5. PERIBAHASA KETERANGAN: Simpulan bahasa adalah salah satu peribahasa yang paling pendek. Ayah_____________apabila pemuda itu bersikap biadap padanya.A butir B kepal C rawan D papan 28. Dia bekerja seperti______________kerana terpaksa menyiapkan kerjanya dengan segera. Ani seorang yang________________. A lidah bercabang C kucing bertanduk B rambang mata D atas angin 8. Susunannya tetap dan maksudnya berlainan dengan perkataan yang membentuknya. 65 . Sampai___________pun hajat awak hendak tinggal di bulan tidak akan tercapai. Orang yang______jangan di sangka bodoh. Sikapnya yang___________dan suka mengusik orang itu tidak disenangi oleh rakan-rakannya. A mulut murai C ringan tulang B malu-malu kucing D patah kandar 3. Ahmad ______________pasukan kami. 1. A Mandi kerbau C adu domba B lipas kudung D cepat tangan 7. Kak Milah________melihat barang kemas yang dipamerkan kerana semuanya cantik-cantik belaka. A keras hati C buka mulut B naik darah D tahan hati 6. LATIHAN 28 : PERIBAHASA Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. A ringan tulang C berat mulut B kaki judi C kaki bangku 9. A mulut murai C kera sumbang B tin kosong D mulut tempayan 4. bercakap banyak tetapi tidak tahu apa-apa. Biasanya hanya dua patah perkataan. Usahlah seperti_______________. Oleh sebab itu.

A ada hati C iri hari B besar hati D isi hati 12. A jauh hati C panas hati B iri hati D berat hati 18. A lidah bercabang C lidah keras B lidah rasmi D lidah pendita 11. A bunga dedap C besar kepala B naik angin D jauh hati 14. Dia berasa tersinggung terhadap tingkah laku buruk yang ditunjukkan oleh sahabatnya. 66 . Amin tidak akan ke majlisnya kerana_______________sahaja.A titik peluh B batu loncatan C tulang keting D tulang belakang 10. A ayam didik C bapak ayam B naik angin D ayam tambatan 15. 17. Dia___________hendak belajar di luar negara. A bulat hati C buah hati B buta hati D isi hati 19. Aminah mencurahkan perasaannya kepada Ahmad sambil menangis teresak-esak. Encik Rostam tidak bersemangat untuk bekerja di syarikat itu lagi. A putih hati C panas hati B kepala angin D bawah angin Soalan 17 hingga 20 Pilih simpulan bahasa yang sesuai dengan ayat. Harga di pasar raya itu_______________. A ringan mulut C kaki ayam B ajak-ajak ayam D ringan tulang 13. A senapang bambu C paku belanda B otak cair D otak kering 20. Murid yang menjadi_________pasukan kami dipilih sebagai olahragawati sekolah. Saya tidak tahan melihat perangainya yang______________itu. Cakap-cakap orang yang__________tidak boleh dipercayai. Orang yang tidak berapa siuman itu jangan diganggu. Ah Meng menjadi ____________sejak diberi kebebasan oleh keluarganya. A paku belanda C senapang bambu B buta hati D atas angin 16.

67 . Pasukan itu berpakat untuk menambahkan bilangan ahlinya. A jelita C hodoh B tampan D comot 8. Kereta itu terbabas lalu terhumban ke dalam gaung yang curam. Budak yang bebal itu terpaksa diajar berkali – kali oleh gurunya.A kecil hati B tarik diri C tawar hati D ambil hati 29. 1. Barangan tembaga perlu digilap agar kekal bersinar. Semua askar dikerah untuk mempertahankan negara jika diserang. 31 Ogos setiap tahun merupakan detik penting bagi kita. Bangunan baru itu telah roboh akibat hakisan tanah. A dungu C pandai B bijak D pintar 3. A ceruk C sudut B cerun D lereng 4. A jangka C saat B masa D waktu 5. Gadis yang cantik itu ibarat bidadari. A disental C dicuci B diberus D digosok 7. Contohnya : Sejuk ertinya dingin Cantik ertinya lawa Gembira ertinya riang LATIHAN 29 : SINONIM Pilih sinonim yang betul bagi perkataan yang bergaris. A pahlawan C majikan B pekilang D pekerja 2. SINONIM KETERANGAN: Sinonim ialah perkataan yang mempunyai maksud yang sama atau perkataan seerti. A bekerjasama C membahagi B berpadu D bercantum 6.

Azmi mengajak Cikgu Zubaidah ke rumahnya pada hari raya. ANTONIM KETERANGAN: Antonim ialah perkataan yang bermaksud berlawanan dengan perkataan yang diberikan. Azmi disukai kawan – kawannya kerana pandai berjenaka. A bermain C bergurau B bertengkar D berbual 10. A menanam C mengorek B mengcungkil D mengambus 5. Para petani menggali keledek setelah berumur 4 bulan. Contoh antonim ialah dekat lawannya jauh sakit lawannya sembuh malam lawannya siang LATIHAN 30 : ANTONIM Pilih antonim yang betul bagi perkataan yang bergaris. Dia mendongak ke atas untuk melihat bulan mengambang. A diumpati C diherdik B dibanggakan D dicaci 4. Lukisan kanak – kanak itu dipuji kerana amat cantik. Kapal yang karam itu mulai tenggelam ke dasar lautan. 68 .A tumbang B jatuh C gugur D berkecai 9. A menunduk C menggeleng B memaling D mengangguk 6. A mendap C timbul B tohor D luntur 2. 1. Ah Meng baru hendak mengulang kaji pelajaran setelah masa semakin suntuk. A samar C pudar B gelap D kelabu 3. Masa depan pelajar itu menjadi cerah apabila lulus dalam SPM. A cepat C pendek B perlahan D singkat 30.

Air sungai itu mengalir dengan deras selepas hujan. A menimbus C menimbun B mengorek D menampal 9. Orang itu memerlukan keterangan lanjut tentang cara-cara mengisi borang Amanah Saham Nasional. II dan III B II. A kukuh C keras B gagah D kebal 31. A laju C perlahan B cepat D pantas 10. III dan IV D I. A muflis C hasil B pendapatan D rugi 8. KATA BANYAK MAKNA (POLISIM) KETERANGAN: Kata banyak makna ialah perkataan yang mempunyai lebih daripada satu makna. IV Pelajar itu telah terpilih untuk lanjut pelajarannya ke luar negeri. A I dan II C I. LATIHAN 31 :KATA BANYAK MAKNA(POLISIM) Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan yang bergaris dengan betul. I II Walaupun usianya agak lanjut dia masih gemar membaca.A menyindir B memanggil C menghalau D menjemput 7. III dan IV 2. Ibu menyuruh kakak supaya merebus ubi kayu sehingga empuk. Perniagaan Pak Ali jatuh sejak kebelakangan ini. 1. 69 . III Dia menyesal kerana lanjut cakap terhadap kedua orang tuanya. Jentera terpaksa menggali lubang untuk membina longkang. Orang itu mendapat keuntungan yang banyak kerana kerana berniaga di pasar malam. Contoh kata banyak makna ialah seperti berikut : Jatuh gugur merosot Daun bunga itu jatuh di atas padang. II.

III Angin yang kencang menyebabkan beberapa batang pokok tumbang. III dan IV sahaja B II dan III sahaja D I. Ayah akan mengirimkan perbelanjaan bulan bagi kami sekeluarga melalui pos. III dan IV sahaja 6. IV Perasaannya suntuk apabila musim tengkujuh tiba kerana dia tidak dapat turun ke laut.I II III IV Gerhana matahari berlaku apabila bulan melindungi matahari. I II III IV Semenjak Zali bertukar alamat beberapa orang kawannya tidak dapat menghubunginya lagi. I Oleh kerana ayah Kamal suntuk wang. II. A I dan IV sahaja C II. II. Ayam berkokok alamat hari hendak siang. II Soalan yang kabur biasanya sukar dijawab oleh murid. IV Cermin itu kelihatan kabur kerana sudah lama tidak dibersihkan. I Gasing itu berputar dengan kencang apabila dilemparkan ke tanah. Mengapakah Azila sudah beberapa bulan tidak datang ke sekolah? Setiap akhir bulan ayah menerima gaji daripada majikannya. IV Majlis perkahwinan itu gamat dengan gelak ketawa. III dan IV D I. A II dan III C II. II Petani itu dapat menuai kesemua padinya kerana dia sekeluarga bekerja sehari suntuk. A II dan IV C II. I Elakkan membaca di tempat yang gelap supaya mata tidak cepat kabur. III dan IV A I dan 11 B II dan III 3. Kamal tidak dapat menyertai rombongan sekolahnya ke Melaka. C I. III dan IV B I dan IV D I. II Suasana di Kampung Teratai menjadi gamat apabila kedengaran satu letupan yang kuat. II Tendangannya yang kencang telah menyebabkan bola itu keluar padang. II. III Cuaca hari ini diramalkan kabur pada sebelah pagi. II. III dan IV sahaja B II dan III sahaja D I. III dan IV 4. IV Kita tidak digalakkan bercakap kencang dengan orang tua-tua. Kapal terbang itu dibenarkan mendarat setelah juruterbangnya menerima alamat dari menara kawalan. III dan IV B I dan III D I. Alamat Leman akan dimarahi ibunya kerana dia mandi di lombong itu. I Penjual ubat itu gamat kerana dikerumuni oleh orang ramai. II dan III sahaja A I dan II sahaja 70 . III Kawasan setinggan yang berdekatan itu gamat dengan rumah-rumah. III dan IV 5. III Para peserta gagal menyiapkan projek mereka disebabkan masa yang diberi begitu suntuk. A I dan II sahaja C II. C I. III dan IV sahaja 7.

II Pakaian itu digubah oleh seorang pereka fesyen yang terkenal. Budak itu memerah telinga untuk mendengar percakapan kawannya. III Dia membeli baju yang tidak sama paras dengan badannya. C I. I. II dan IV sahaja B II dan IV sahaja D II. III Setelah lima tahun tinggal di Muar. III dan IV sahaja B I. III Lagu yang sering berkumandang di radio itu digubah oleh seorang pencipta lagu tanah air. II. A I dan III sahaja C II. I Maria tetap tidak berganjak dengan keputusannya untuk melanjutkan pelajaran ke luar negeri. A I dan III sahaja C I. II dan III sahaja D I. I Seorang yang mempunyai paras yang cantik belum tentu mempunyai perangai yang baik. Jamil lenyap dengan tiba-tiba. II Cik Liza menyuruh Mary berganjak dari tempat duduknya. I. IV Kedudukan perabot di dalam rumahnya digubah dengan teratur. I Karangan bunga yang indah itu digubah oleh Puan Lim. Emak memerah kelapa untuk mendapatkan santannya." kata Fatin. III dan IV sahaja 10. A I dan II sahaja C. I Kapal itu lenyap di lautan sewaktu berlaku taufan. II Adik menangis apabila kereta yang dipandu oleh ayah lenyap daripada pandangan. Abang memerah otaknya untuk menghadapi ujian itu. Encik Maniam pun berganjak ke Ipoh. saya tidak sanggup mendengarnya lagi. III Semasa semua murid sedang menjalani latihan. III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D. II. I II III IV Ketua kampung itu memerah golongan belia di kampungnya untuk membina sebuah jambatan. III dan IV sahaja 9. III dan IV sahaja 12. III dan IV sahaja 13. III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D I. I Kebanyakan orang tua yang hidup melarat telah dimasukkan ke rumah kebajikan. A II dan IV sahaja C I. II dan III sahaja D I. II Paras raksa pada termometer turun naik mengikut suhu. II. A II dan III sahaja C II. III dan IV sahaja 11. IV Penyakit yang dihidapinya sudah melarat kepada orang lain di seluruh kampung. IV Mona berganjak dari rumahnya setelah mendapat tawaran bekerja di bandar. IV Gambar itu digantung sama paras dengan ketinggian saya. II dan III sahaja A I dan III sahaja 71 .B III dan IV sahaja D II. III "Percakapan awak itu sudah melarat. II Saya tidak melarat untuk mengangkat almari yang berat itu. II dan IV sahaja B I. III dan IV sahaja 8. IV Putik buah durian lenyap apabila ditiup angin.

B II dan IV sahaja

D II, III dan IV sahaja

14. I Barang-barang itu disusun mengikut kaum di atas rak. II Masih ada kaum asli yang mengamalkan cara hidup seperti nenek moyang mereka. III Majlis perkahwinan itu diadakan khas untuk kaum kerabat mereka sahaja. IV Kaum Malaysia yang berbilang keturunan hidup bersatu padu. A I dan II sahaja C II dan III sahaja B I dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja 15. I Dahinya berkerut apabila dia disoal siasat oleh pegawai polis itu. II Badannya berkerut setelah beberapa lama mandi di sungai. III Kakinya kelihatan berkerut setelah lukanya sembuh. IV Wajahnya semakin berkerut apabila umurnya meningkat tua. A I dan IV sahaja C II, III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D I, II, III dan IV sahaja 16. I Bangunan itu tingginya agak dua puluh meter. II Dia mengalami kerugian yang agak besar dalam kebakaran itu. III Jangan main agak sahaja apabila menjawab pertanyaan guru. IV Saya agak ayah hendak melancong ke luar negeri. A I dan II sahaja C I, II dan III sahaja B II dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja 17. I Kalau semangat kita lemah, kita tidak akan dapat mencapai segala cita-cita. II Keropok yang telah digoreng itu menjadi lemah kerana tidak disimpan dalam tin. III Badannya terasa lemah kerana dia tidak berselera makan selama beberapa hari. IV Sikapnya yang lemah itu telah memikat hati penduduk di kampung itu A I dan II sahaja C I, III dan IV sahaja B I dan III sahaja D I, II, III dan IV 18. I II III

Kampung itu bergelora akibat diancam oleh gajah liar. Perasaan Mak Tijah bergelora semasa menanti kepulangan anaknya yang bertugas di sempadan. Kebanyakan pemimpin kita mepunyai semangat yang bergelora untuk memperjuangkan nasib anak bangsa. IV Nelayan tidak digalakkan turun ke laut ketika laut bergelora. A I dan II sahaja C II, III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D I, II, III dan IV

19. 72

I II III IV

Segi sampul surat itu telah terkoyak sebelum disampaikan kepada penerimanya. Kepalanya benjol kerana terhantuk pada segi dinding. Bingkai gambar itu ada lapan segi. Polis menyaman pemuda itu kerana telah melakukan kesalahan dari segi undang-undang lalu lintas. A II dan IV sahaja C I, III dan IV sahaja B III dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja 20. I Ahli gusti itu membaham lawannya sehingga pengsan. II Harimau itu membaham kambing yang sedang makan di pinggir hutan. III Penjual ubat itu membaham kaca di hadapan orang ramai. IV Ombak yang mengganas itu membaham kapal yang sedang belayar. A II sahaja C II dan IV sahaja B III sahaja D I, II dan III sahaja LATIHAN 32 : IMBUHAN Pilih perkataan yang paling sesuai 1. Shamil _________ sambilan di restoran makanan segera itu untuk membantu ibunya . A. kerja C. sekerja B. bekerja D. pekerja 2. _________ “ salam abang kepada ibu dan ayah,” pesan Amin kepada adiknya. A. Sampai C. Sesampai B. Sampaikan D. Penyampai 3. Dalam program itu terdapat pelbagai kegiatan lasak yang menarik dan _________. A. mencabar C. tercabar B. cabaran D. pencabar 4. Mangsa kemalangan itu dibenarkan pulang setelah mendapat _________ sebagai pesakit luar . A. perawat C. terawat B. merawat D. rawatan 5. Bangunan bersejarah itu merupakan warisan negara yang tidak _______. A. ternilai C. nilaian B. menilai D. penilai 6. Pulau Sipadan amat sesuai sebagai tempat untuk aktiviti ________. A. menyelam C. salami B. penyelam D. berselam 7. Kami difahamkan bahawa ahli rombongan itu _________ pulang selepas jamuan ringan . A. angkatan C.perangkat B. mengangkat D.berangkat 8. Puan Hanizan _________ cili-cili kering itu sehingga lumat. 73

A. menggiling B. bergiling

C. penggiling D. giling

9. Kumpulan pendaki yang sesat itu telah dijumpai oleh pasukan _________ awal pagi semalam. A. berselamat C. terselamat B. penyelamat D. selamatan 10. Novel terbaru penulis terkenal itu telah _________ sebanyak setengah juta naskah. A. berjual C. jualan B. terjual D. menjual 11. Dilla merajuk kerana _________ nya tidak dituruti oleh suaminya. A. hendakkan C. berkehendak B. kehendak D. sekehendak 12. Pak Cik Fauzi dipulaukan oleh penduduk kampung sebagai akibat _________ orang kampung terhadapnya. A. sangkaan C. prasangka B. tersangka D. menyangka 13. Bangunan _________ langit di bandar itu milik syarikat ternama luar negara. A. pencakar C. bercakar B. mencakar D. cakaran 14. Pekerja-pekerja itu sedang _________ sungai itu untuk mengelakkan banjir kilat. A. dalaman C. sedalam B. mendalam D. memperdalam 15. Walaupun Jasni dan Aziz _________ tetapi hubungan mereka tidaklah mesra. A. berkampung C. kampung B. sekampung D. kampungan 16. “Jika tiada _________ kami akan pulang esok, ibu,” kata Azhar kepada ibunya. A. perintang C. rintangan B. terintang D. merintang 17. Ayah dan ibulah orang yang paling saya _________. A. sayangi C. tersayang B. sayangkan D. penyayang 18. Para pelajar yang akan menduduki peperiksaan digesa agar membuat persediaan awal dan bukannya _________ pada saat-saat akhir. A. tertunggu C. menunggu B. penunggu D. ditunggu 19. Kegiatan penyeludupan beras itu _________ hasil maklumat yang diberikan oleh orang ramai. A. membongkar C. terbongkar B. dibongkar D. pembongkar 20. Kerusi-kerusi itu kami _________ ke dinding supaya bilik ini lebih luas. 74

A. dekati B. dekatkan

C. berdekat D. mendekat

33. KATA MAJMUK KETERANGAN: 1. Kata yang terbentuk daripada dua atau lebih perkataan yang menghasilkan makna yang baru 2. Kata majmuk dieja secara terpisah. LATIHAN 33. KATA MAJMUK Isi tempat kosong dengan kata majmuk yang betul. 1. Maria melukis beberapa bentuk ______ kaki sama pada kertas lukisan itu dengan menggunakan pensel. A segi tiga C bulatan B segi empat D bujur 2. ______yang berkaitan dengan program Tahun Enam telah disiapkan oleh Cikgu Mahmud petang semalam. A Kertas nama C kertas kerja B Kertas turas D Kertas mahjong 3. Alif mendapat keputusan yang baik daliam ____ Sains dan Matematik. A mata pendidikan C mata ilmu B mata pelajaran D mata bestari 4. _____ bangunan itu adalah berkonsepkan seni bina Islam . A Reka bentuk C Reka tinggi B Reka acuan D Reka rupa 5. ________ majlis itu terpaksa diubah kerana beberapa sebab yang tidak dapat dielakkan. A Atur masa C Atur cara B Atur sesuai D Atur susun 6.Kedai yang menjual ______ alat tulis itu dibuka dari pukul 9.00pagi hingga 5.00 petang. A alat tulis C alat padam B alat pensel D alat pembaris 7. Emak membeli beberapa bungkus _____ di warung itu untuk dijadikan sarapan A nasi lemak C nasi putih B nasi pinggan D nasi campur

8. _____ Ani tidak berfungsi lagi kerana telah dimasuki air ketika dia bermain di padang. 75

_____ Encik Zainol berasal dari Pasir Puitih. A jadual harian C jadual bertugas B jadual mingguan D jadual tugasan 11. A apabila C apakala B apahal D apalagi 13. 76 . Kelantan. A pantang tok nenek C pantang tegah B pantang larang D pantang mundur 20. A jauh hati C jauh perasaan B kecewa hati D resah hati 19.namun _____ berkaitan wanita bersalin tidak boleh diambil ringan. Sudah menjadi tanggungjawab Cikgu Zaid untuk menyediakan __________ bagi membersihkan kelasnya. Zarinah dapat bantuan Rancangan Makanan Tambahan kerana dia anak _____. Siti Hajar berasa _____ semenjak ayahnya meninggal dunia minggu lepas. A sukarela C sediakala B sukacita D setiausaha 14. A cahaya mata C cahaya neon B cahaya sinar D cahaya terang 16. A yatim tunggal C tunggal piatu B yatim piatu D piatu yatim 18. Rizal _____ apabila Qudus tidak menjemputnya ke majlis itu. Puan Lily selamat melahirkan seorang ____ lelaki di Hospita Sultanah Zainab . Beberapa orang ______ Jabatan Pelajaran telah dinaikkan pangkat dalam majlis anugerah itu. Cikgu Jamil mahu kami menyusun kerusi dan meja di dalam kelas itu semula seperti _____. Tidak ada ____ yang dapat diselamatkan dalam kebakaran itu kerana semuanya hangus terbakar. A dukacita C sukarela B sukacita D sediakala 15. A Orang rumah C orang dapur B Orang harapan D orang atas 17. A luar dugaan C luar biasa B luar sikit D luar perangai 10.A Jam dinding B Jam meja C Jam randik D Jam tangan 9. Walaupun nampak remeh. Kota Bharu. Dia bersikap ____ sedikit semenjak kebelakangan ini. Syarikat yang mempunyai _____ yang tinggi itu mampu bertahan hingga kini. A jawatankuasa C pesuruhjaya B kakitangan D warganegara 12.

A terkial-kial C tercungap-cungap B terkinja-kinja D terkocoh-kocoh 3. A jelas-jelas C samar-samar B sayup-sayup D jauh-jauh 4. berbual-bual C bercakap-cakap berehat-rehat D berbaring-baring Encik Razak membawa _______ dari Surabaya untuk kami. huru-hara C lintang-pukang hingar-bingar D porak-peranda Jalan raya yang _____ itu amat berbahaya khususnya kepada penunggang motosikal dan basikal. Sejak berpindah ke bandar . Suasana dalam mesyuarat itu ______ apabila dua pihak berbalah. A tanya-menanya C kenal-mengenal B tahu-menahu D tengok – menengok 2. Proses mengulangi sesuatu perkataan sema ada secara seluruh atau bahagian-bahagian tertentu. Beberapa ekor ______ yang berwarna –warni terbang di dalam rumah kami.A daya tenaga B reka cipta C daya saing D usaha sama 34. Kedengaran _______ suara orang bernyanyi ketika saya duduk di atas pangkin itu. A C 5. A B Selepas mesyuarat mereka minum sambil _____ di tepi kolam renang itu. A B 8. ganda berima LATIHAN 34 : KATA GANDA Lengkapkan ayat-ayat yang berikut dengan memilih kata-kata yang paling sesuai 1. 77 . ganda separa c. Gadis itu _______ ke pejabat kerana sudah lewat. A kupu-kupu C labah-labah B pijat-pijat D labi-labi 7. ganda seluruh b. KATA GANDA KETERANGAN: 1. Terdapat tiga jenis penggandaan: a. oleh-oleh C abuk-abuk otak-otak D sagu-sagu 6.Sukri tidak _________ lagi tentang perkembangan yang berlaku di kampung itu. 2.

Pelbagai program telah diatur demi menggalakkan penduduk taman itu ______ antara satu sama lain. A percaya-mempercayai C perlu-memerlukan B kasih-mengasihi D kenal-mengenal 18. Mata budak itu _______ apabila dimarahi oleh ibunya. A terus-menerus C serta-merta B pontang-panting D tunggang-langgang 10. Para penyokong pasukan bola sepak Selangor _______ apabila Bambang berjaya menjaringkan gol. A Kumat-kamit C Bongkar-bangkir B Senda-gurau D Sedu-sedan 13. A terkial-kial C terkebil-kebil B terikut-ikut D terlonjak-lonjak 17. ______ waris keluarga yang ditimpa kemalangan itu masih kedengaran. Ada _______ yang mengatakan bahawa pengurus syarikat itu akan meletakkan jawatan. Penjahat itu ______ untuk melepaskan diri. ”Budi cikgu akan saya kenang _______ . Sampah sarap yang _____ di Sungai Kelantan itu adalah akibat daripada perbuatan segelintir orang 78 . A terkebil-kebil C terkelip-kelip B terkial-kial D terikut-ikut 15. A tindak-tanduk C corat-coret B karut-marut D desas-desus 14. A melaung-laung C meraung-raung B meronta-ronta D menarik-narik 16.” kata Fatin. A ulang-alik C mundar-mandir B pindah-randah D lalu-lalang 12. Seorang pekerja bahagian stor telah diberhentikan ______ oleh pihak pengurusan pasar raya itu kerana masalah disiplin.A lintang-pukang B lintang-kedak C lekuk-lekak D kacau-bilau 9. Kita jangan mudah ______ akan cara hidup barat. A Tingkah-laku C Gerak-geri B Sorak-sorai D Desas-desus 11. A terambil-ambil C terikut-ikut B tertiru-tiru D terbuai-buai 20. A sekuat-kuatnya C selama-lamanya B semalam-malaman D sehari-harian 19. Jalan raya yang baru diturap itu memudahkan kami _____ ke tempat kerja. _______ penceroboh itu sedang diperhatikan oleh pihak keselamatan melalui kamera litar tertutup.

A tenang C senyap B diam D hening 5. Zarul gelisah seperti _______ kerana anaknya masih belum keluar dari bilik pembedahan. badan Zarul ______ seperti lidi.jadam C akar kayu B hempedu D kopi 8.90. Nani tidak suka makan ubat itu kerana rasanya pahit seperti _________. Saya tidak suka pemerintah yang _______seperti Firaun. A berat C kasar B besar D kesat 2. Kasut yang ______ seperti kulit biawak itu dijual dengan harga RM 87. 79 . A busuk C ramai B gelora D bising 3. Sejak terlantar di hospital selama dua bulan . LATIHAN 35: BANDINGAN SEMACAM Isi tempat kosong dengan kata yang sesuai 1. A . lelaki itu masih lagi turut serta dalam larian amil itu.yang tidak bertanggungjawab. A ganas C zalim B kejam D dahsyat 4. BANDINGAN SEMACAM KETERANGAN: 1. Ramli tidak terangkat beg yang _____seperti batu itu. A panjang C runcing B kurus D rapuh 7. A licin C kesat B kasar D keras 6. Walaupun sudah tua seperti ______ . Suasana dalam bilik itu sungguh ________seperti pasar. Suasana dalam perpustakaan itu sungguh _____seperti tasik. Haji Bakhil C lengkuas B pendita D mayat 9. A tertimbul-timbul C tersekat-sekat B tertindih-tindih D terapung-apung 35. A. Bentuk ungkapan yang menggambarkan sifat seseorang atau benda secara bandingan.

siput 17.. Perempuan itu mempunyai rambut yang ikal seperti _______ dan hidung yang mancung bak _______.seludang D keris ..lengkuas B mayang ... A buluh C daun lalang B terung D keladi 16. Rumah yang bersih seperti _______ itu kepunyaan Encik Hamid yang rajin seperti _________.Haji Bakhil 19.... Rizal menurut apa-apa sahaja yang disuruh oleh ketuanya kerana dia lurus seperti _________ ..keldai D jutawan . Muka budak itu pucat seperti ______ apabila berada di atas pentas.langau D cermin ...tikus B pengurus ..harimau D model. A bidadari .. Lelaki yang tinggi seperti _______ itu ialah Cikgu Razak..singa C pramugari B ratu .A belut B keldai C langau D cacing kepanasan 10. Orang yang kaya seperti ________ itu kedekut seperti _______.anak kucing D badan.......galah 80 .. A limau C cuka B asam gelugur D asam jawa 12.. Sungguhpun badan Syazwan besar macam _______ tetapi dia takut seperti _______ .. A pembaris C sesiku B bendul D kekisi 11. Wanita itu cantik seperti ______ tetapi garang seperti ________ . A ombak…tunggal C kongkang. A artis .kala jengking 18.. A lebah C gajah B babi hutan D badak 14...lebah 20. A kapas … ulat C menteri …tikus B syurga ... Saya tidak termakan masakan wanita itu kerana rasanya masam seperti ________.. A ikan paus .... Walaupun lelaki itu sudah tua tetapi dia miang seperti _______ ..tikus B rumah.tangkai jering C menteri. lalat C gajah . Peserta perkhemahan itu meluru seperti ______ apabila disuruh terjun ke dalam kolam.. A galah C bangunan B pokok D tiang 15. A bayi C mayat B kulit biawak D cacing 13..

81 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful