BAHASA MELAYU PEMAHAMAN

1. KATA NAMA AM KETERANGAN: Kata Nama Am ialah kata yang menamakan manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, benda, tempat dan sebagainya secara am atau umum Kata Nama Am boleh terbina daripada kata dasar atau pun kata terbitan. Kata nama dasar ialah kata nama yang tidak mengalami proses pengimbuhan. Kata nama terbitan ialah kata nama yang terhasil akibat proses pengimbuhan pada sesuatu kata dasar. LATIHAN 1 : KATA NAMA AM Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 1. __________ yang terletak di hujung kampung mengeluarkan hasil yang lumayan. A Kebun C Buah B Pokok D Tumbuhan Mak Lijah mengikat sebilah __________ pada galah itu untuk mengait jantung pisang. A tajak C parang B gunting D pisau Kerja sebagai seorang anggota __________ adalah untuk menangkap dan membawa penjenayah ke muka pengadilan. A tentera C rela B polis D kastam _________ handalan itu telah memecahkan rekod acara 100 meter yang bertahan selama lima tahun. A Orang C Atlet B Pasukan D pemain Kawasan itu akan dimajukan sebagai kawasan __________ yang baharu tidak lama lagi. A perumah C perumahan B rumah D berumah Seorang __________ ternama sedang bermain golf sambil berbincang urusan jual beli dengan rakan-rakannya. A pekerja C pegawai B peniaga D usahawan

2.

3.

4.

5.

6.

1

7.

Bapa saya pernah menjadi __________ sekolah di kampung ini. A ketuaan C mengetua B ketua D pengetua Banyak _________ gemar melawat tempat-tempat menarik di negara ini. A pelancung C pelancong B pendatang D pelawat Para pelajar sedang sibuk menghias __________ sekolah kerana majlis anugerah kecemerlangan akan diadakan lusa. A taman C kantin B dewan D kedai Pada zaman dahulu, banyak _________ datang ke Melaka untuk urusan perniagaan. A pengurus C penjual B penjaja D pedagang __________ yang dibonceng oleh abang tersadai di tepi jalan kerana kerosakan enjin. A Bas C Basikal B Kereta D Motosikal

8.

9.

10.

11.

Soalan 12 berdasarkan gambar 1

12.

Gambar 1 Kakak mencuba __________ yang baru dibeli oleh ibu. A subang C kerongsang B gelang D cincin Pemuda buta itu pandai mengayam _________ daripada buluh. A tikar C kotak B bakul D bekas Abang baru membeli sebuah __________ berjenama Sony. A jam C radio B komputer D gitar Saya dan Samy belajar di _________ yang sama sejak dari tahun satu hingga kini. A dewan C tadika B sekolah D balai

13.

14.

15.

2

16.

Adik saya menyertai pertandingan menulis __________ bagi kategori murid tujuh hingga sembilan tahun. A cerpen C skrip B cerita D novel __________ itu diminati kerana kelunakan suaranya apabila beliau mendendangkan lagu. A Penari C Penyair B Penyajak D Penyanyi Anggota rukun tetangga bertugas untuk menjaga __________ saya pada setiap malam. A pekan C kampung B negeri D negara

17.

18.

Soalan 19 berdasarkan gambar 2

Gambar 2 19. Di dalam tin kosong itu terdapat banyak __________ kerana air bertakung. A jejentik C lelabah B riang-riang D umang-umang Saya telah mengirim sepucuk __________ kepadanya untuk bertanya khabar. A kad C nota B kertas D surat 2. KATA NAMA KHAS KETERANGAN: Kata Nama Khas ialah kata yang merujuk kepada nama sesuatu benda yang khusus dan ejaannya berpangkalkan huruf besar. LATIHAN 2 : KATA NAMA KHAS Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 1. Pemenang program realiti TV 10 telah menerima sebuah kereta ________ . A Sony C Gen 2 B Nokia D Dell 3

20.

2.

Kes pembunuhan berprofil tinggi itu telah diketuai oleh ________ . A Mejar Amran C Inspektor Haris B Hakim Saljit Singh D Peguam Bala Jam tangan berjenama ________ telah dihadiahi oleh Datuk Kamal kesayangannya. A Pilot C Darlie B Rolex D Satria kepada kepada anak

3.

4.

Pada hari minggu ayah membawa kami ke ________ untuk membeli belah. A Pasar Raya Tesco C Hotel Perdana B Stesen KLIA D Bangunan Petronas Khazanah purba negara banyak tersimpan di ________ . A Masjid Negara C Taman Negara B Zoo Negara D Muzium Negara Murid-murid menghadiahi guru-guru mereka pelbagai hadiah sempena sambutan ________ peringkat sekolah setiap tahun. A Hari Ibu C Hari Guru B Hari Bapa D Hari Pekerja Tunku Abdul Rahman telah dianugerahi gelaran ________ . A Bapa Keamanan C Bapa Pemodenan B Bapa Kemerdekaan D Bapa Perpaduan Negeri ________ juga dikenali sebagai Negeri Jelapang Padi Malaysia. A Johor C Kelantan B Pahang D Kedah Orang ramai telah berkunjung ke ________ untuk melihat gerhana matahari yang berlaku barubaru ini. A Bangunan KLCC C Planetarium Negara B Menara Kuala Lumpur D Pusat Dagangan Dunia Ramai pembesar negara hadir ke ________ untuk meraikan istiadat pertabalan Yang Dipertuan Agung. A Istana Negeri C Dewan Merdeka B Istana Negara D Bangunan Parlimen Hukuman gantung sampai mati telah dijatuhi oleh ________ kepada pengedar dadah itu. A Peguam Kamal C Perdana Menteri B Ketua Polis D Hakim Gopal Singam Pameran Pertunjukkan Akrobatik Maritim Antarabangsa ( LIMA ) telah diadakan di ________. A Pulau Pinang C Pulau Pangkor B Pulau Langkawi D Pulau Redang 4

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Kata Ganti Nama Diri Ketiga – contohnya dia. engkau. patik.13. baginda. mereka. saudara. 3. 15. A Pusat Sivik C Dewan Pleno B Pawagam Odeon D Taman Tasik ________ merupakan seorang pahlawan Melayu Melaka yang tersohor pada zaman dahulu. 3. A Chikungunya C Tsunami B Malaria D Gerhana Negeri Sarawak menjadi tuan rumah ________ peringkat kebangsaan . kami. A Bahasa Jiwa Bangsa C Cintai Bahasa B Budi Bahasa Budaya Kita D Sayangi Budi Bahasa Kita 14. saya. hamba. KATA GANTI NAMA DIRI KETERANGAN: Kata Nama Ganti Diri digunakan untuk menggantikan nama seseorang. beta. anda. 17. A Sang Kancil C Sang Rangkak B Pak Belang D Pak Bedal Abang membawa kami ke ________ untuk menyaksikan tayangan filem hindustan. 19. Kata ganti nama diri dibahagikan kepada 3 bahagian : 1. 5 . Kata Ganti Nama Diri Pertama – contohnya aku. saudari. A Pesta Ria C Pesta Tani B Pesta Air D Pesta Heboh Pasukan Brazil telah memenangi Kejohanan Bola Sepak ________ yang berlangsung di Jerman . 16. 20. A Institut Aminuddin Baki C Institut Pengajian Tinggi B Institut Jantung Negara D Institut Perguruan Seekor lembu peliharaan Pak Mail telah mati dibaham oleh ________ ketika meragut rumput di hujung kampung. A Tok Dalang C Hang Li Po B Tok Selampit D Hang Tuah Banyak rumah yang telah musnah akibat dilanda bencana ________ beberapa tahun yang lepas. kita. 18. 2. Kata Ganti Nama Diri Kedua – contohnya kamu. A Piala Emas C Piala Dunia B Piala Agung D Piala Thomas Kempen ________ sedang giat dijalankan untuk membentuk masyarakat penyayang. Pesakit yang malang itu merayu orang ramai untuk mendapatkan derma bagi menjalani rawatan di ________ . awak. beliau.

_______mesti berlatih bersungguh-sungguh jika ingin menentang_________.“Ampun__________. A Mereka C Kami B Dia D Engkau 9. 1. apakah hajat ________meminta ______ datang menghadap?” sembah Bendahara Tun Perak A baginda … tuanku … hamba C tuanku … beta … patik B beta … baginda … hamba D tuanku … tuanku … patik 5. “Perbuatan ________memang tidak ________gemari. Kami berikrar akan melakukan apa sahaja yang ________suruh.” kata Ani kepada Ayu.”Masalah itu patut______selesaikan supaya____________tidak merajuk lagi. _______ bertiga telah diarahkan oleh________membersihkan taman mini ini. A nya … awak C aku … kami B kita … anda D ku … mu 8. bolehkah _____mengiringi mereka ke sana?” tanya Tuah kepada Sultan Mahmud Shah. A anda … dia C kita … beliau B kamu … ku D awak … saya 7. A kita C mereka B awak D kami 6 . “Pukul berapa________akan sampai di rumah?” tanya Puan Aini kepada Taha.” kata ketua pasukan kepada sahabatnya.” kata Adnan kepada budak-budak itu. A Kami … awak C Mereka … beliau B Beta … dia D Mu … kami 6. “Ampun _______. A awak … mereka C aku … kita B engkau … beliau D kita … dia 4. ________bermain bersama rakannya. A awak… mereka C Kita … mereka B Anda … aku D Awak … saya 3. Pen ini________hadiahkan kepada__________.LATIHAN 3 : KATA GANTI NAMA DIRI Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. A beta…hamba C yang mulia…beta B baginda…hamba D tuanku…patik 2. Amin bermain bola sepak di padang. A kami C mereka B awak D kamu 10.” kata Ali kepada kawankawannya.

Murid-murid di dalam kelas itu mengutamakan kebersihan.Kepulangan ________ sekeluarga dari Mekah telah disambut oleh sanak-saudara dan penduduk kampung. Kami sudah melawat _______ di hospital semalam.” kata lelaki itu sambil menunjuk ke arah Ah Hong.11. Ayah Amin sakit. ________ akan berangkat ke balai persidangan tidak lama lagi. A Mereka C Kita B Kalian D Kamu 15. dia 16. A Hamba. mereka B Kita. _________ ingin belajar dalam suasana yang ceria. A Saya C Dia B Kami D Mereka 13. A kami C kita B mereka D nya 17. Sultan Muzaffar telah mangkat. dia C Kami. A nya C mereka B dia D beliau 18.“________ yang melakukan kesalahan. A dia C kalian B baginda D beliau 7 .Aini dan keluarga _______ telah berpindah ke Kuantan sejak dua tahun yang lalu. A beliau C dia B baginda D nya 12.“________ telah dirompak oleh ________. Ibu bapa _______ meninggal dunia setahun yang lalu. A kita C saudara B kami D ianya 20. Jenazah_________akan dimakamkan di kawasan makam diraja.” rintih kumpulan pelancong itu sambil menunjuk ke arah perompak yang melarikan diri. bukan saya. A Baginda C Beta B Aku D Hamba 14.Sami ialah anak angkat Encik Siva.Perdana Menteri telah sembuh selepas ________ diberi rawatan di hospital. A ia C nya B kami D dia 19. nya D Saya.

_______ caranya kamu mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan ? A Bilakah C Berapakah B Siapakah D Bagaimanakah 8 . Selamat pagi. ________ harga sekilogram buah duku ini ? A Di manakah C Bilakah B Berapakah D Adakah 6. Kata ganti nama Tanya digunakan untuk membentuk ayat-ayat. KATA GANTI NAMA TANYA KETERANGAN: 1. “ Tolong buka beg . 2. 1. “ Boleh saya tahu. ________ kamu tidak datang ke kelas tambahan semalam ? A Bagaimanakah C Berapakah B Mengapakah D Bilakah 5. benda dan tempat Contoh : apa. A bila C siapa B apa D berapa 3.4. ________pesanan cik ? A bilakah C apakah B adakah D di manakah 7. Kata ganti nama Tanya digunakan untuk menanyakan manusia. mana . “________ Pak Adib dan isterinya akan berangkat ke Mekah ? ” tanya Haji Sudin kepada isterinya. A Bilakah C Di manakah B Siapakah D Bagaimanakah 4. _______ kamu akan bertolak ke London ? A Bilakah C Siapakah B Berapakah D Di manakah 8. binatang.” Kata Cikgu Ani kepada Ayu. siapa LATIHAN 4 : KATA GANTI NAMA PERTANYA Pilih ayat yang menggunakan kata ganti nama pertanyaan yang betul. saya nak tengok _______ yang ada di dalamnya. A bila C siapa B apa D mana 2. yang datang semalam itu _______ ? ” tanya Rizal kepada Suzi.

Tuan punya kereta berwarna putih itu ______ ? A siapa C apa B mana D berapa 11.Amin ?”tanya ibu. Adik-beradik awak _____ orang? A apa C siapa C berapa D bagaimana 9 . Yang ______kah baju yang sesuai dipakai untuk majlis di istana nanti? A bagaimana C siapa B mana D apa 16. Lelaki yang datang ke rumah kamu semalam _____? A apa C siapa B mana D mengapa 18. Yang duduk di hadapan guru besar itu _____? A apa C bila B berapa D siapa 20. Bilangan pelajar yang dipilih menyertai pertandingan lukisan itu ______? A bila C siapa B apa D berapa 10. A Apa C siapa B Bila D Mengapa 14. Perasmi sukan tahunan sekolah kamu _____? A berapa C apa B siapa D bila 19.9. Beg yang kamu beli itu untuk ______? A berapa C siapa B mana D apa 13. “______ lagi yang tidak kena . Cara untuk menenun kain songket _____? A bagaimana C berapa B mengapa D siapa 17. Harga buku yang kamu beli itu _____ ? A mana C kenapa B berapa D bagaimana 12. Pada hari ______kah kamu akan pulang ke Negeri Sembilan? A bila C apa B mana D berapa 15.

Terdapat tiga jenis kata ganti nama tempat iaitu: Sana – tempat yang jauh dan tidak kelihatan. Itu – menunjukkan sesuatu yang jauh. Kata Ganti Nama Tempat dan Tunjuk KETERANGAN: Kata Ganti Nama Tempat Digunakan untuk mengganti nama tempat.5.” kata ketua kampung kepada pemuda di sebelahnya. A apa – apa C mana – mana B bila – bila D siapa – siapa 5. Sini – tempat yang dekat Situ – tempat yang agak jauh tetapi tidak sejauh sana dan tempat ini masih kelihatan. Kata ganti nama tunjuk Kata Ganti Nama Tunjuk Digunakan untuk menunjukkan manusia. benda dan tempat Terdapat dua jenis kata ganti nama tunjuk iaitu: Ini – menunjukkan sesuatu yang dekat. A mana C ini B apa D siapa 2. A itu C sana B ini D sini 4. “Wakil rakyat itu akan datang ke _______________ sebentar lagi. “ Mesin basuh yang baru tiba itu ___________?” tanya Fatin kepada jurujual itu. A ini C sini B itu D situ 3. Para tetamu diminta duduk di ________________ tempat yang masih kosong. haiwan. Peristiwa ______________ masih segar dalam ingatan Pak Abu. LATIHAN 5 : KATA GANTI NAMA TEMPAT DAN TUNJUK Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. Ulang tahun kemerdekaan Negara kita pada kali _____________ jatuh pada hari Jumaat. A mana – mana C apa – apa B mana D sesiapa 10 . Suria tidak ke _______________ sepanjang cuti persekolahan yang lalu. 1. A sana C sini B ini D itu 6.

A apa – apa C bila – bila B mana – mana D siapa . A siapa . A apa C mana B siapa 10. Jika tiada ______________ pertanyaan tentang kertas soalan. A mana – mana C siapa – siapa B bila – bila D apa – apa 8. Ketuhar ________________ lah yang dimenangi oleh Mak Teh secara percuma semasa acara cabutan nombor bertuah yang diadakan di Pasar Raya Mutiara.siapa 16. Puisi _____________ saya tujukan untuk ibu tersayang yang telah pergi buat selama – lamanya. Di _____________lah berlakunya kemalangan ngeri yang menyebabkan semua penumpangnya meninggal dunia. A mana C berapa B apa 9. Perbuatan pemuda itu mencuri barang – barang surau akan menimbulkan kemarahan penduduk di _____________.7.” kata guru disiplin kepada murid – murid. A ini C sini B begitu D begini 14. A situ C ini B sini D itu 17. Pilih ________________ kasut yang padan warnanya dengan baju kebaya itu. Kedai hiasan dalaman di seberang jalan ____________ dihias sangat cantik.siapa C bila – bila B mana – mana D apa – apa 11 . A mana – mana C bila – bila B apa – apa D siapa – siapa 11.” kata Mira. sila maklumkan segera kepada pihak polis. A itu C sana B ini D begitu 13. Jika ada _____________ perkara yang tidak diingini. A sini C itu B sana D ini 12. “Awak berasal dari ______________?” tanya Umar kepada jiran barunya. Letakkan meja dan kerusi rosak ini di _____________ bilik yang mempunyai ruang. A ini C begitu B situ D demikian 15. “Di ___________kah letaknya masjid Putrajaya?’ tanya Encik Adam kepada lelaki itu. mulalah menjawab soalan itu.

rezeki ada di ______________ . 1. _________ yang berminat mengambil bahagian dalam perlawanan itu. A ini C sana B itu D sini 20. kata ganti nama tak tentu ialah kata ganti yang menunjukkan sesuatu atau seseorang secara tidak tentu. A bila – bila C siapa – siapa B apa – apa D mana – mana 6. masing-masing. 4. dikehendaki membuat pendaftaran.18. 5. A mana-mana C siapa-siapa B apa-apa D bila-bila Salim tidak menjamah _________ makanan pun hari ini. A begini C situ B begitu D sini 19. A apa-apa C siapa-siapa B mana-mana D bila-bila Entah _________ lagi kami sekeluarga akan dapat pulang ke kampung. A mana-mana C siapa-siapa B bila-bila D apa-apa 12 2. ________________ sajalah buah tangan yang dapat saya berikan kepada kamu. 2. Contoh : apa-apa. seseorang. KATA GANTI NAMA TAK TENTU KETERANGAN: 1. 3. mana-mana. A mana-mana C apa-apa B bila-bila D siapa-siapa Emak melarang adik ke __________ semasa beliau membayar harga makanan di kaunter. ________________ lah nasib yang dialami oleh Lebai Malang itu. Kita perlu berusaha gigih. . A Apa-apa C Siapa-siapa B Bila-bila D Mana-mana “Serahkan _________ yang ada di dalam beg itu kepada aku!” kata perompak itu kepada Mak Munah. sesuatu dan siapasiapa atau sesiapa LATIHAN 6: KATA GANTI NAMA TAK TENTU Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.

__________ yang kehilangan jam tangan. A mana-mana C siapa-siapa B apa-apa D bila-bila 7. 10. A bila-bila C siapa-siapa B mana-mana D apa-apa _________ barang yang berharga eloklah diselamatkan dahulu.6. Soalan 15 berdasarkan gambar 1 gambar 1 15. A Apa-apa C Mana-mana B Bila-bila D Siapa-siapa Tiada _________ dibenarkan masuk ke dalam bilik itu kecuali kakitangan yang berkenaan. A apa-apa C mana-mana B sesiapa “Pilihlah _________ kuih yang adik suka. A Mana-mana C Siapa-siapa B Bila-bila D Apa-apa Antara baju-baju ini pilihlah __________ yang adik berkenan. 11. fenomena ini wajar dibanteras. A bila-bila C siapa-siapa B mana-mana D apa-apa Kami akan tiba __________ masa sahaja. A apa-apa C siapa-siapa B bila-bila D mana-mana Adakah __________ berita tentang keadaan ekonomi negara kita? A bila-bila C mana-mana B apa-apa D siapa-siapa Pesanlah __________ makanan yang awak hendak. 12. 14. A Mana-mana C Sesiapa B Apa-apa D Bila-bila 13 . 13. 8. sila berjumpa dengan saya. __________ pun pandangan kita tentang vandalisme.” kata Puan Rokian kepada anak bongsunya. A mana-mana C siapa-siapa B apa-apa D bila-bila Hasnah tidak suka __________ pun bertanyakan masalahnya. 9.

16. menulis ii. 1. 20. lihat. Kata Kerja Transitif – menebas. disidai. Kakak ________ erat pinggang ibu sewaktu berpayung dalam hujan yang lebat itu. A mana-mana C bil-bila B siapa-siapa D apa-apa 17. A Siapa-siapa C Bila-bila B Apa-apa D Mana-mana __________ yang tidak faham. Kata kerja terbahagi kepada 3 jenis iaitu : i. Kata Kerja Pasif – ditebas. ditulis LATIHAN 7 : KATA KERJA Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 19. menyidai. KATA KERJA KETERANGAN: Kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan sesuatu perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu. 7. Nakhoda itu mengarahkan anak-anak kapalnya _______ sauh yang berat itu di muara sungai. A Siapa-siapa C Bila-bila B Mana-mana D Apa-apa Kamu tidak dibenarkan menulis __________ sehingga dibenarkan berbuat demikian. __________ yang tidak mengikut arahan akan dikenakan tindakan. tolong angkat tangan. A apa-apa C bila-bila B mana-mana D siapa-siapa Duduklah di __________ yang kamu suka kerana tempat duduk ini tidak bernombor. A menghulurkan C meletakkan B melontarkan D melabuhkan 2. A apa-apa C mana-mana B bila-bila D siapa-siapa Tidak ada __________ lagi yang boleh kamu buat kerana semua kerja telah disiapkan. A mencapai C menggarap B menduduki D merangkul 14 . lulus iii. 18. Kata Kerja Tak Transitif – bangun.

Dia pancing ikan di sungai. Pilih jawapan yang paling sesuai. Datuk sedang tidur dengan nyenyak. Adik saya suka menangis. Pendaki yang hilang semasa mendaki Gunung Ledang telah _________ di kawasan hutan tebal di kaki bukit. A terjumpa C berjumpa B dijumpai D menjumpai 4.3. Noraini sedang makan buah rambutan. Ahli perniagaan itu dan keluarganya melancong ke Turki. A menumbangkan C menewaskan B menundukkan D menumpaskan 5. Farid dan Ahmad baca cerita di perpustakaan. Dia lompat jauh. Dia senyum kepada saya. Ahmad tendang bola itu. 10. A mengepit C menjamah B mengonggong D memakan 15 . Anjing liar itu ________ seketul tulang. Pihak polis telah berjaya ________ kegiatan penyeludupan di kawasan sempadan.Hakisan tanah dapat dielakkan jika ________ hutan dikawal oleh pihak kerajaan. Pilih ayat kata kerja tak transitif yang betul . Puan Jamilah seorang guru yang rajin dan berdedikasi. A B C D A B C D Pak Mat sedang membelah kayu.Pak Cik Amit ________ batang kayu itu untuk dijadikan tiang rumahnya. A penghapusan C penerokaan B pembersihan D pembasmian 6. Ruzila sedang memasak kuih. 11. 9. 7. 8. Jangan melompat. A B C D A B C D Ali suka membaca buku. Ani bersalam dengan saya. A mengikis C meraut B menarah D mengupas Pilih ayat kata kerja transitif yang betul. Air sungai itu mengalir deras.

bau 2. A tergelincir C terbabas B tersangkut D tersangkut 20. Aina dan keluarganya sering ________ nenek tua yang tinggal keseorangan di teratak buruk itu. warna 6. Sekawan anak itik sedang _______ air di sebuah kolam yang cetek.12. A melancong C menziarahi B mendatangi D menemui 15. Pak Amin kecewa kerana ________ oleh jurujual yang tidak berdaftar itu. Beberapa buah gerabak kereta api ________ daripada landasan akibat melanggar seekor gajah. KATA ADJEKTIF KETERANGAN: Kata adjektif digunakan untuk menerangkan keadaan atau sifat sesuatu benda. A mencabut C memotong B mencukur D menggunting 14. tempat dan orang. A menenun C menyirat B menganyam D menyulam 8. Dagu atuk luka terkena pisau semasa dia ________ janggutnya. A ditipu C ditegur B disapa D dikunjungi 13. pandang 4. Kata adjektif dibahagikan kepada beberapa jenis mengikut makna : 1. A menyudu C menyodok B meminum D mencedok 19. rasa 7. A meraut C memasuk B menjolok D mencucuk 16. Mak Cik Minah asyik ________ tikar mengkuang di bawah pokok di tepi pondoknya. A menyanyikan C mengalunkan B mempamerkan D mendendangkan 17. Beberapa orang pekerja wanita di restoran menjual sate ________ daging pada lidi sebelum membakarnya. A diangkat C dipegang B disambut D dijulang 18. bentuk 16 . ukuran 3. sifat dan keadaan 5. Puan Syarifah seorang deklamator yang tersohor dan sering diundang untuk ________ puisinya. Piala kejohanan pertandingan hoki itu ________ oleh para pemain Sekolah Kebangsaan Kampung Aman.

6. 3.. 9..petah Murni berasa ________ untuk berpisah dengan keluarga angkatnya setelah seminggu mengikuti Program Khidmat Mahasiswa di kampung itu..bijak D kagum. A merah C kuning B putih D merun Tidak ada orang yang sanggup membunuh kanak-kanak dan wanita seperti askar Israel kecuali orang yang tidak mempunyai _________ langsung. A kelat…rendang C manis. . Lampin adik berbau _________ kerana dia telah kencing. A baik…lambat C selesa…kuat B lemah…deras D selesa…cepat Kemarahan jurulatih itu ________ apabila melihat anak buahnya bermain sambil lewa setelah pihak lawan menjaringkan gol. 5. A membara C menaik B reda D membakar Razak terpesona melihat sepasang burung merak yang _______ di Zoo Negara. 7. A kecewa…renyai C hampa…hebat B duka…kuat D kecewa…lebat Darah _______ memancut daripada tubuh Mahsuri selepas ditikam dengan keris akibat fitnah yang dilemparkan terhadapnya. 4.layak B terharu..handal C bangga. 10. 8.. A kasih sayang C harga diri B peri laku D peri kemanusiaan “Buah dokong itu rasanya _________ tetapi pokoknya sangat _________.rimbun Para hadirin ________ kerana murid prasekolah itu ________ bercerita... 1.tinggi B manis..LATIHAN 8 : KATA ADJEKTIF Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. I pilu III sedih II sayu IV kecewa 17 2. A lawa C anggun B cantik D jelita Kebanyakan penonton berasa ________ kerana perlawanan hoki itu ditangguhkan akibat hujan sangat ________..” kata Nazrul..... A hapak C kering B hanyir D haring Kita boleh menaiki kapal terbang untuk ke sesuatu destinasi kerana ia lebih _________ dan ________..lurus D masam. A hairan.

nakal Belilah barangan____________ . A condong C bongkok B bengkok D serong Penggunaan istilah bahasa yang telah__________sesuai digunakan dalam perhubungan seharian. 20. 18 . lama D klasik . A cekap C tabah B tahan D tuntas Mereka bersahabat___________sejak kecil lagi.. A lemau C hanyir B garing D empuk Budak yang____________ bagai bendul itu selalu dibuli oleh pelajar-pelajar____________.. pahit C sedap .. A enak .. 16. palsu B baru . 14.A I dan III B II dan III 11... 19. sombong C dungu . nakal Kuih itu memang_________tetapi terlalu_________ . payau Dia berjaya kerana dia__________menghadapi cabaran yang mendatang.. jahat D lurus .. A mampan C ceria B padu D mantap 12. A intim C baik B mesra D rapat Bayi itu memang________________ . antik Rumah orang miskin itu__________ ......... degil B baik . 17 18. C I. A cantik C comel B tampan D molek Jangan makan keropok yang___________itu.. lembab D dungu .... buruk C tulen .. A baik ... Jangan beli barangan___________ yang rendah mutu barangannya. 15. cacat B pilu .... II dan III D I. istimewa C sedih .. A bakhir ... II dan IV Orang yang________________itu berasa berat hati hendak menderma kepada anak__________itu... hanyir B lazat .. 13. manis D cantik . A hodoh .

kepada. A terhadap C demi B hingga D oleh 19 . terhadap. oleh. Pak Mahmud bekerja di ladang kelapa sawitnya dari pagi hingga _____ petang. A daripada C antara B akan D dari 2. dengan. KATA SENDI NAMA KETERANGAN: 1. A ke C kepada B dari D daripada 3. Anis membeli sehelai selendang _____ibunya sebagai hadiah hari jadi. Pegawai Pelajaran Kota Bharu menyampaikan hadiah _____para pelajar. Harga kain batik tulis lebih mahal _____harga kain batik cap. umpama. Kata yang digunakan untuk menyambungkan frasa nama dengan kata atau frasa-frasa dalam ayat. hingga. Contoh : akan. Faizal mengirim sepucuk surat _____kawannya. Banyak manfaat yang kita peroleh _____ceramah itu. ke. bagi. Anak-anak harimau yang ditangkap itu berusia antara tiga _____ empat tahun.9. Cikgu Mariah menasihati kami supaya mempunyai rasa belas kasihan _____ binatang. sampai. A daripada C demi B untuk D bagi 7. dari. daripada. A oleh C dari B dengan D daripada 6. pada. A di C kepada B dengan D hingga 8. bak dan tentang LATIHAN 9 : KATA SENDI NAMA Pilih jawapan yang paling sesuai 1. 2. A di C pada B ke D kepada 4. untuk. di. A untuk C kepada B pada D ke 5. sejak. kepada.

A untuk C daripada B sampai D kepada 15. Pinggan mangkuk Vantage yang dihiasi corak bunga –bungaan mendapat sambutan yang baik _____ peminat porselin. A hingga C sejak B seperti D antara 17. A demi C bagai B dalam D untuk 14. Tengku Suria telah banyak mengorbankan masanya _____ membantu kanak-kanak yang menghidap penyakit AIDS di rumah kebajikan itu.9. A dalam C akan B untuk D terhadap 10. A untuk C dengan B antara D daripada 12. Lima orang pendaki yang hilang _____ tiga hari yang lalu telah dijumpai di dalam hutan tebal di kaki Gunung Tahan. A pada C antara B akan D kepada 16. Perdana Menteri mengingatkan rakyat supaya mengamalkan sikap tolong_menolong antara satu sama lain _____ kehidupan seharian. A sejak C tentang B oleh D dalam 11. A oleh C akan B pada D bagi 18. Samila telah terpilih sebagai pemain boling terbaik _____ Majlis sukan sekolah-sekolah Malaysia . Puan Suzy sanggup menjelajah seluruh Negara untuk membuat kajian. Tini rindu _____ kedamaian kampung neneknya yang terletak di kaki Gunung Ledang. Ibu menaburkan padi usang itu ke tanah _____ dimakan oleh ayam-ayam peliharaannya. Oleh sebab rasa cinta _____ kebudayaan Melayu. Pak Din menjaga potret-potret yang dilukis _____ anaknya itu dengan baik. Taman Botani dan Taman Negara sering menjadi tumpuan pengunjung terutamanya _____ hujung minggu. A tentang C untuk B di D kepada 20 . A di C pada B Kepada D umpama 13.

___________ Encik Rosli telah dinaikkan pangkat. agar. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Puan Norma _____ menjaga rumah sepanjang kami pergi bercuti di Pulau Phuket. LATIHAN 10: KATA HUBUNG Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. A dan C atau B serta D lalu 4.19. atau. sambil. Puan Susan tidak tahu sama ada hendak memakai ceongsam ___________ baju kebaya untuk menghadiri konvokesyen anaknya. A selepas C supaya B sementara D semenjak 3. KATA HUBUNG KETERANGAN: Kata hubung digunakan untuk menghubungkan sesuatu perkataan atau frasa supaya menjadi ayat yang lengkap. A Sungguhpun C Sekalipun B Mahupun D Jikalaupun 2. dan lain-lain. Melati bermain – main dengan adiknya di hadapan sekolah ___________ menunggu kedatangan ibunya. A Jikalaupun C Ataupun B Namunpun D Meskipun 5. __________ menunggu Hanim. A Dalam C Antara B Terhadap D Tentang 10. beliau tidak sombong. Ayu lebih cekap menjaringkan gol walaupun Ani mempunyai lima tahun pengalaman dalam permainan hoki. _____ Ayu dan Ani. A untuk C daripada B kepada D dengan 20. 1. kerana. abang masih mengulang kaji pelajaran. supaya. saya sempat menggoreng keropok lekor. lalu. A Sambil C Sejak B Serta D Semenjak 21 . Contohnya : dan. __________ hari telah larut malam. tetapi.

A manakala C semenjak B sementara D biarpun 14. Ibu menegur adik kerana dia masih belum tidur ____________ jam menunjukkan pukul 11. A apabila C sementara B meskipun D malahan 12. Kamal selalu ponteng kelas. Ayah menyapu varnish pada kerusi rotan itu _________ kelihatan lebih cantik pada hari lebaran. Keadaan di pasar itu penuh sesak dengan orang ramai ____________ pasar raya itu mengadakan jualan murah. A apabila C sebelum C sambil D kerana 7.6. A supaya C kalau B kerana D sungguhpun 10. Labuci pada tengkuk baju kurung ____________ dipakai oleh Cikgu Amita dijahit oleh Puan Fatimah. A hingga C sambil B serta D malahan 15. A dan C tetapi B lalu D kecuali 9. bapanya dipanggil oleh pihak sekolah. Mei Hwa menonton televisyen ____________ menunggu kek yang dikukusnya masak. A Lantaran itu C Bagaimanapun B Meskipun D Lagipun 22 . ___________. A kecuali C sehingga B namun D yang 8. Adik menangis _______________ memberitahu ibu bahawa kakak telah mencubitnya. A kerana C supaya B agar D meskipun 16. Nenek sedang menganyam __________ kami pulang dari sekolah. A supaya C selama B lantaran D manakala 13.00 malam. Encik Murad berhasrat untuk belayar ke Sabah ___________ banyak halangan yang terpaksa ditempuhi. Banyak orang cedera ___________ berpuluh – puluh keluarga hilang tempat tinggal dalam runtuhan tanah itu. Najwa suka menjahit ____________ kakaknya suka mengumpul Majalah Saji. A manakala C seandainya B meskipun D kecuali 11.

__________yang merasmikan bangunan sekolah itu? A Bilakah C Bagaimanakah B Siapakah D Manakah 23 . bila.17. A atau C serta B melainkan D maka 19. A supaya C padahal B lalu D dan 20. Kamil masih belum bangun ___________ jam sudah pun menunjukkan pukul 12. di mana. kenapa. berapa. Oleh sebab hujan lebat. A meskipun C selama B setelah D selagi 11. Cuba terangkan kepada saya. Ia boleh diikuti dengan partikel –kah mengikut kesesuaian ayat tanya. LATIHAN 11: KATA TANYA Pilih jawapan yang paling sesuai . KATA TANYA KETERANGAN: Kata tanya digunakan untuk menanyakan nama benda. manusia. Jasnita masih menangis ____________ telah berkali – kali dipujuk oleh rakan-rakannya. dan bagaimana. _________yang dibela oleh Pak Ali di dalam kandang itu? A Apakah C Siapakah B Adakah D Mengapakah 4. A walhal C lagipun B malahan D justeru 18. haiwan.00 tengah hari. Contoh kata tanya ialah apa. mengapa. orang. Murid – murid Tahun Lima Setia bangun _____________ mengucapkan “Selamat Sejahtera” kepada Cikgu Normala. ____________ kamu menangis? A adakah C siapakah B mengapakah D bagaimanakah 2. tempat. siapa. ___________ abang kamu hendak makan nasi goreng ini? A apakah C adakah D manakah D siapakah 3. ___________ perlawanan bola itu terpaksa dibatalkan. 1. Tan. dan bilangan.

_________ pertandingan melukis poster sempena hari ulang tahun kemerdekaan akan diadakan? A Bagaimanakah C Berapakah B Di manakah D Mengapakah 16. Kajang? A Apakah C Manakah B Siapakah D Adakah 15. Ayah kamu pergi ke Tawau ____________? A berapa C bila B siapa D bilakah 7. “_________ yang menyebabkan Lim dan Rawi bergaduh? Tan atau Abu ?” Tanya Leman . Najihah tergesa-tergesa untuk pulang ke rumahnya__________? A kenapa C apa B siapa D bagaimana 14.5. _________ Kadir dikatakan sebagai kaki bangku oleh kawan-kawannya? A Siapakah C Mengapakah B Bagaimanakah D Berapakah 11. Yang berbaju kemeja kuning dan berseluar hitam itu ___________? A mana C bila B kenapa D siapa 13. ___________ nama guru kamu yang tinggal di Sungai Chua. A Apakah C Mengapakah B Adakah D Siapakah 9. Di ________ letaknya pejabat ayah Mei Leng? A manakah C berapakah B mana D apa 8. “_______ warna kereta abang kamu yang baru itu? ”Tanya Lan kepada Tina . Norhana? A siapakah C bilakah B berapakah D manakah 12. A Apakah C Mengapakah B Adakah D Manakah 10. Budak itu menyorokkan buku cerita Ahmad di _________? A manakah C apa B mana D siapakah 6.bagaimana kejadian itu boleh berlaku ? A Siapakah C Mengapakah B Di manakah D Berapakah 24 . “Dari ___________ kamu mendengar berita itu. _________yang sudi menjelaskan kepada saya.

A apa C siapa B bila D berapa Soalan 19 berdasarkan Gambar 1 Gambar 1 19. takut dan sebagainya. sakit . _________ Rosni digelar sebagai murai oleh kawan-kawannya? A Adakah C Mengapakah B Siapakah D Manakah 18. Hakimi?” tanya ayah.17. kamu akan ke Kuantan__________?” tanya Azrul kepada Mat. mencemuh atau marah bercampur jijik. “________warna motosikal abang kamu yang baru itu?” tanya Fuad. Eh – perasaan hairan atau terkejut Hai – menyapa atau menarik perhatian Nah – untuk mempelawa seseorang menerima sesuatu Oh – menyatakan perasaan terkejut.KATA SERU KETERANGAN: Kata yang digunakan untukmenyatakan perasaan seseorang sama ada gembira. Am boi – menyatakan rasa kagum atau hairan Cis/cih . “Mat. A Apakah C Mengapakah B Berapakah D Adakah 20. Kata seru digunakan untuk membentuk ayat seruan. Contoh: Ah – menyatakan penolakan atau rasa tidak setuju. Aduh – menyatakan perasaan sakit.untuk menyatakan perasaan marah . Aduhai – menyatakan perasaan sedih atau rintihan. marah. geram. “_________ kamu lulus dalam ujian itu. hairan. sedih atau kecewa Wah – menyatakan perasaan kagum Wahai – perasaan sedih atau untuk menarik perhatian LATIHAN 12 : KATA SERU 25 . A Apakah C Adakah B Berapakah D Bilakah 12. hairan.

belajarlah dengan bersungguh-sungguh! A Aduhai C Wahai B Aduhai D Hai Soalan 7 berdasarkan gambar 2 4. kamu pun turut berada di sini! A Ah C Eh B Oh D Nah _________. kereta sport itu sangat laju! A Oh C Cis B Ah D Wah _________.Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 6. Gambar 1 3. ambil wang ini dan pergi beli buku tulis yang baru! A Ah C Oh B Eh D Nah ________. _________. pedihnya luka aku ini! 26 . Gambar 2 7. 5. malang sungguh nasib orang tuan itu! A Wahai C Aduh B Oh D Aduhai _________. 1. para pelajar. kamu telah terpilih sebagai ketua pengawas! A Amboi C Aduhai B Syabas D Nah Soalan 3 berdasarkan gambar 1 2. __________. _________.

lama betul kita tidak bersua! A Hai C Amboi B Wah D Eh __________ aku tidak setuju langsung dengan pendapat engkau itu! A Cis C Eh B Nah D Ah ________. A Hai C Wah B Amboi D Eh ________. 10. C Cis D Ah _________. 15. . bagaimana pula awak dapat masuk sedangkan pintu bilik itu berkunci. para pelajar. keluarga itu senantiasa ditimpa nasib malang! A Ah C Aduhai B Aduh D Eh _________. 14.A Aduh B Aduhai 8. cantik sungguh pakaian pengantin itu! A Ah C Hai B Aduhai D Amboi _________. kamu telah berjaya mengharumkan nama baik sekolah ini! A Wah C Eh B Hai D Syabas 9. 27 13. 11. kamulah rupa-rupanya yang memfitnah saya selama ini! A Ah C Aduh B Nah D Oh _________. tingkatkan usaha agar kalian beroleh keputusan yang cemerlang! A Syabas C Hai B Wahai D Aduhai _________. ________. 16. hebat sungguh pahlawan itu menunggang kuda liar yang baru ditangkapnya. Soalan 12 berdasarkan gambar 3 Gambar 3 12.

KATA BANTU 19. belum . telah. 20. bagaimana dengan keadaan kamu dan keluarga! A Hoi C Wahai B Hai D Eh _________. aku tidak bersetuju dengan cadangannya sebentar tadi! A Eh C Ah B Oh D Aduh Soalan 18 berdasarkan gambar 4 Gambar 4 18. A telah C masih B mesti D akan 28 . A Nah C Aduhai B Aduh D Wah _________. _________. 1. akan LATIHAN 13: KATA BANTU Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. cantiknya rumah baharu Encik Ramli yang terletak di kawasan lapang itu. KETERANGAN: Kata yang digunakan untuk menerangkan kata kerja dan hadir sebelum kata kerja Contoh : sudah. pernah. sedang. Kerja-kerja membangunkan kawasan taman sains itu__________siap sebulan yang lalu. kedekut benar orang kaya itu! A Cis C Nah B Oh D Amboi 13. masih.A Eh B Oh 17. C Syabas D Wah _________.

A sudah C akan B sedang D masih 5. A telah C sedang B akan D sudah 8. A telah C masih B belum D akan 10. Semua bangku di taman itu__________digantikan dengan yang baharu tidak lama lagi.” pesan Cikgu Azizah. “Jangan sekali-kali minum air yang________dimasak. Semua pendatang tanpa izin__________dihantar ke negara asal mereka pada bulan depan. kita mestilah meningkatkan usaha dengan banyak mengulang kaji pelajaran. Nur Fasihah__________ mengulang kaji pelajaran di dalam biliknya. Puan Maznah________menuntut di Universiti Sains Malaysia dalam bidang perubatan. A telah C sedang B akan D belum 11. A sudah C mesti B mahu D dapat 13. A masih C hendak B akan D mesti 7. A hendak C akan B masih D mesti 6. A telah C sudah B pernah D belum 14. Buah mangga ini _________dibasuh sebelum dimakan. Ayah _______ke KualaLumpur pada bulan hadapan. Datuk_______belum sedar ketika kami menziarahinya di hospital. Kamu________berhati-hati ketika melalui jalan yang licin itu. Walaupun sudah pulih tetapi dia_______belum boleh berjalan dengan baik. A akan C sudah B hendak D belum 4. Kita__________lah bijak memilih kawan sekiranya kita ingin berjaya. A sedang C mesti B telah D hendak 9. A masih C mesti B sudah D sedang 3. A telah C masih B sudah D akan 12. Kita______berhati-hati semasa melintas jalan raya. Sekiranya kita______berjaya. 29 .2.

00 petang. Sejak kematian bapanya budak itu _____bersekolah lagi kerana menolong ibunya mengerjakan sawah mereka. KATA NAFI KETERANGAN: Ialah kata yang digunakan untuk menafikan atau menidakkan sesuatu. A sedang C belum B mesti D akan 18. Walau apa pun yang berlaku . A harus C masih B pernah D akan 19. A tidak C bukan B sudah D pun 2. A masih C sedang B pernah D akan 14.A mesti B boleh C masih D belum 15. Contoh: Bukan – untuk menafikan frasa nama dan frasa sendi nama Tidak – untuk menafikan frasa kerja dan frasa adjektif. Saya________cuba memujuk adik yang sedang menangis itu. 30 . A akan C belum B masih D telah 17. Kakak saya________dinaikkan pangkat pada tahun hadapan. A akan C dapat B mahu D masih 16. saya _____akan menjual rumah pusaka ini kepada kamu.Persatuan Bahasa Melayu sekolah saya_________melawat ke Pulau Langkawi pada cuti persekolahan nanti. 1.Ayah_________membaca surat khabar semasa berkelah di Pantai Cahaya Bulan. Bas itu dijangka_________tiba dari Pulau Pinang pada pukul 2. LATIHAN 14 : KATA NAFI Pilih jawapan yang betul. Anishah__________mengikuti ayahnya pergi ke Pantai Cahaya Bulan. A belum C hendak B sedang D harus 20.

A Anjing itu bukan lapar. 9. Pilih jawapan yang betul penggunaan kata nafinya. A bukan C tidak B ialah D pun Soalan 4 – soalan 8. A III sahaja C I. warung Pak Ali. III Ali bukan anak orang berada . A Emily tidak pandai bergaya. B Warung yang terletak bukan jauh dari jalan raya itu. II Tajul tidak bersetuju dengan cadangan ketua kampong untuk merobohkan surau lama di kampung itu. 8. IV Datuk tidak mahu tinggal bersama-sama dengan anak-anaknya di kota A I dan IV C II.II dan III D I. Harun bukan meminati penyanyi kumpulan rock yang beperangai tidak senonoh itu. 7. C “Bukan begitu caranya untuk menyukat kedalaman sungai. 4. II dan IV B I dan IV D I. A Adiknya tidak pandai menari caca. D Gurunya tidak berasal dari Johor C Maimunah bukan keberatan untuk membantu D Baju yang dipakainya itu bukan baju adiknya. kami. III dan IV 31 . Pilih ayat –ayat yang betul penggunaan kata nafinya. C “Kami bukan turun ke laut hari ini”. A Ini tidak kali pertama Zaiton melarikan diri dari rumah. Elly tidak dapat menahan rasa sedihnya apabila melihat jirannya meratapi kematian anak bongsunya itu.A tidak B adalah C bukan D pun 3. III dan IV 10 I II III IV Farid berasa tidak seronok menyertai rombongan ke Melaka itu. B Raju bukan suka berkawan dengan dengan Siva. B Buah rambutan itu bukan manis. B Pisau itu bukan tajam C Perigi itu _____ dalam. D Saidin tidak abang ipar Iqbal. Bukan terdapat sebarang tanda bahawa musim kemarau yang panjang itu akan berakhir. 6. D Hari ini abang bukan pergi 5. D Rumah itu bukan sesuai untuk didiami. A Ayahnya bukan kedekut. Halim langsung _____ mempercayai khabar angin yang didengarnya daripada penduduk kampung semalam. III dan IV B I .”kata Zuli kepada Mahat.ayahnya hanyalah pemandu teksi. II. II. B Kepala Fairus bukan botak. C Air sungai itu bukan dalam. I Ah Lim sedikit pun tidak berasa cemburu apabila melihat isterinya keluar menonton dengan lelaki lain.

Isi buah mangga muda itu _____ manis tetapi masam. Kereta api yang membawa barang-barang itu _____dari utara.11. A tidak C pun B bukan D ialah 19. Budak itu _____ lulus juga dakam ujian bulanannya pada A bukan C pun B tidak D iadalah kali ini. “Tidak baik kamu membantah cakap orang tua”. II dan IV D II. Penyakitnya akan bertambah buruk jika _____dirawat dengan A akan C pun B tidak B bukan 18. 17. A bukan C tidak B pun D adalah 16. IV Gadis itu bukan malas tetapi lembap bekerja. IV Cikgu Tan bukan benci kepada pelajar yang nakal itu tetapi beliau kerana pelajar itu tidak mahu mendengar nasihatnya. Kedai itu _____ kedai yang menjual barangan antik. III dan IV B I. III Tulisan pelajar itu sukar untuk dibaca kerana tidak jelas. A tidak C bukan C adalah D pun 15. Jam tangan ini _____jam buatan Malaysia. . A I. III dan IV 12. III dan IV 13. A I dan II C II. II dan III C I. III dan IV B III dan IV D I. II Kucing itu bukan ada selera untuk makan kerana sakit. II Kata Puan Devi kepada Rajan. III Pelajar itu tidak dapat menjawab soalan kuiz sains kerana dia tidak membuat sebarang persediaan.pasangan suami isteri itu mengambil keputusan untuk berpisah sahaja. A adalah C pun B bukan D ialah 32 segera. III dan IV 14. III Dia bukan sampai hati untuk menghampakan harapan kedua-dua orang tuanya. I Puan Haslinda bukan sombong. II. II Jumat tidak sependapat dengan abang longnya tentang cara pembahagian hart pusaka peninggalan ibunya. I Menurut Doktor Fatah. II dan IV B III dan IV D I. A I dan II C I. IV Oleh sebab tidak ada persefahaman. anak Pak Abu bukan menghidapi penyakit sawan tetapi menghidapi penyakit gangguan mental. I Sepupunya tidak gemar makan sambal belacan.

” kata pegawai sukan.” kata Fendi di dalam hatinya. “Pernah____________ awak kerugian sepanjang menjalankan perniagaan pinggan-mangkuk ini?” tanya Puan Letchumi kepada Suhana. Pelajar itu boleh menyertai perkhemahan ini. Abang___________ yang bekerja keras untuk menyara keluarga kami.20. A bukan C tidak B akan D pun 15. lah. Para penunggang motosikal dinasihatkan agar _____ berlum lumba di jalan raya. A jua C pun B tah D kah 7. A kah C pun B lah D tah 5. tah LATIHAN 15: KATA PENEGAS Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. A tah C kah B pun D lah 6. 1. Contoh : kah. A kah C pun B tah D lah 4. “Siapa___________ yang sudi menghantarku ke stesen bas. A lah C pun B tah D kah 3. A lagi C tah B jua D lah 33 . KATA PENEGAS KETERANGAN: Maksud : Kata Penegasan/partikal berfungsi sebagai penegas atau menguatkan maksud sesuatu pernyataan dalam ayat. Apa ______________ yang berlaku sehingga dia menjerit sekuat hati? A tah C lah B kah D pun 2. pun. Kita mesti mengamalkan budaya timur. apa___________ lagi jika kita berada di perantauan. itu____________ jika dia hendak. “Baling_____________ bola bowling itu kuat sedikit supaya semua jatuh..

A memang C pun B tah D jua 18. Siapa_________ yang melukis buku ini? A pun C nah B kah D lah 12. Siapa_______ agaknya yang berjaya mendapat 5A dalam UPSR pada tahun ini? A kah C pun B tah D tah 10. A tah C lah B jua D juga 14. kamu sangat hebat dalam sukan bola sepak. Mana___________ gerangan pendekar kecil itu? A kah C pun B tah D lah 34 .8. Selain menyulam. “Apa__________ dayaku yang miskin ini. A Juga C Memang B pun D Jika 11. Kemalangan itu berlaku dekat dengan rumah kamu___________? A kah C jua B lah D pun 15. A juga C hanya B lagi D sahaja 17. Apa________ rancangan kamu. A lah C wah B kah D tah 13. Azura _______________ pandai menggubah bunga. Budak itu__________ yang handal bermain badminton? A lah C pun B kah D jua 9. Ini________ hadiah istimewa untuk ibu. mereka tetap tidak menerimanya.” keluh lelaki tua itu. Siapa___________ yang ingin bersenam pagi – pagi ini. _____________ kami tidak nafikan. A juga C sahaja B lagi D memang 19. Di dalam poketnya ___________ ada segugus kunci rumah. A pun C lah B jua D kah 16.

A adapun C ialah B benar D adalah 2. Apa___________ punca pergaduhan antara Ah Keong dengan Raju? A juga C memang B tah D kah 16. Hadiah hari jadi yang diterima itu _________ daripada kawannya yang baru seminggu dikenalinya. A juga C adalah B adapun D ialah 6. Kain songket yang dibeli dari negeri Terengganu itu ______ untuk ibunya. A ialah C juga B adalah D sekali 35 . A hanya C adalah B ialah D juga 3. A adalah C nian B ialah D sebenar 4. A ialah C jika B adalah D nian 5.20. Novel yang bertajuk “Bunga-bunga Berguguran “ itu __________ novel terbaru penulis wanita itu. KATA PEMERI KETERANGAN: merupakan unsur yang menjdai pemeri hal atau penghubung antara subjek dengan frasa-frasa utama dan predikat. Semua fitnah yang dilemparkan kepada Sakinah _________ tidak benar. Faisal _________ kerani bank di Bank Simpanan Nasional yang terletak di bandar Ipoh . LATIHAN 16 : KATA PEMERI Pilih jawapan yang paling sesuai 1 Pemuda yang berbaju biru itu _________ bakal suami kakak saya. Contoh: Ialah – digunakan dihadapan frasa nama Adalah – digunakan di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama.

A adalah C nian B ialah D adapun 16. Zamzuri itu _____ guru baru yang akan mengajar di Tahun Enam Maju . Rumah banglo yang besar dan mewah itu _________ rumah bapa saudaranya.” kata Amir kepada Samir . Tujuan utama kutipan derma _____ untuk membina balai raya yang baru. A adalah C adapun B ialah D nian 18. A ialah C nian B adalah D juga 8. Tuan punya kedai emas itu ………bapa saudara Muhyuddin . Maklumat saksi pembunuhan itu ________ tidak benar setelah disiasat oleh pihak polis. Buah epal itu ________ untuk adik yang terlantar sakit di hospital . A ialah C apapun B adalah D biar 14. A ialah C biar B adalah D nian 10. A nian C adalah B adapun D ialah 15. A adalah C jika B ialah D nian 12. Hadiah yang cantik itu __________ untuk ibu kesayangannya. A tetapi C adalah B biar D ialah 9. Perempuan yang sedang melintas jalan itu ________ ibu saudara saya. “Bungkusan itu _______ untuk kakak kamu. A adapun C ialah B adalah D iaitu 36 . Gunung Tahan _______ gunung yang tertinggi di Semenanjung Malaysia.7. A ialah C apatah B adalah D apapun 13. A adalah C nian B ialah D sisi 11. Adiknya ________ comel dan mempunyai lesung pipit . A ialah C adalah B adapun D apapun 17. Kereta Proton Wira itu _________ kepunyaan bapa Ahmad.

Contoh : penguat hadapan – agak. Tabung bantuan rakyat Palestin ________ untuk membantu penderitaan dan kesedihan yang dialami oleh rakyat Palestin. begitu Penguat Belakang – sekali.19.paling. amat LATIHAN 17 : KATA PENGUAT Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. A sangat C nian B benar D sekali 2. Terbahagi kepada tiga jenis iaitu kata penguat hadapan kata penguat belakang dan kata penguat bebas 3. A begitu C sekali B agak D betul 37 . Soalan 1 berdasarkan gambar 1 gambar 1 1. A ialah C adalah B adapun D nian 20. betul Penguat bebas – sungguh. Karangan saya telah terpilih memenangi kategori tulisan yang __________ cantik antara pesertapeserta yang bertanding. A sungguh C paling B sekali D begitu 3. Kata penguat boleh diletakkan di hadapan atau di hadapan kata adjektif dalam ayat 2. A adapun C ialah B adalah D juga 17. Rohana _________ pandai jika dibandingkan dengan adik-beradik. Ibu saya __________ sayang akan barang-barang antiknya. terlalu. Negeri Pahang _______ negeri yang terbesar di Semenanjung Malaysia. KATA PENGUAT KETERANGAN: 1. Ialah kata yang digunakan u ntuk menguatkan maksud sesuatu kata adjektif.

Tempat ini __________ indahnya sehingga menenangkan fikiran.4. Kakak saya sedih __________ apabila nenek meninggal kerana dia tinggal dengan nenek sejak kecil lagi. Jurulatih itu _________ tegas terhadap pemain jika berkaitan dengan disiplin. Para doktor tetap meneruskan tugas menyelamat mangsa serangan askar Israel walaupun mereka _________ letih. ________ tidak disangka bahawa Farid pandai memasak makanan tradisional Melayu. A nian enak C paling enak sekali B sekali enak D sungguh enak sekali 6. A sekali C agak B lebih D terlalu 38 . A nian C benar B agak D paling 9. A paling C sungguh B nian D agak 12. Kediamannya terletak _________ jauh dari pecan itu. A benar C lebih B makin D cukup 7. A Amat C Paling B Terlalu D Sungguh 11. Besar _________ kubah masjid yang terletak di bandar itu. Kerap _________ dia ke perpustakaan sejak belakangan ini kerana ingin mengulang kaji pelajaran. A amat C nian B benar D sekali 8. Cendol pulut Pak Hassan __________ sehingga terkenal di pekan ini. A demikian C sekali B agak D nian Soalan 5 berdasarkan gambar 2 Gambar 2 5. A amat C paling B agak D nian 10.

A terlalu C paling B sangat D cukup 16. A cukup C makin B amat D kurang 18. Tikar mengkuang yang dianyam oleh kakak _________ kemas dan perlu dibaiki lagi. Jangan buka tingkap itu _________ lebar kerana angin dari luar sejuk. A sekali C agak B paling D kurang 20.13. sebahagian 39 . Lambat _________ dia pulang semenjak bertukar tempat kerja. KATA BILANGAN KETERANGAN: Maksud : kata bilangan merupakan kata yang digunakan untuk membilang sesuatu Contoh : beberapa. Indah _________ pemandangan matahari terbenam pada waktu senja di tepi pantai itu. Rafi _________ keberatan hendak ke rumah kawannya untuk meminjam buku kerana hari sudah lewat. A sekali C terlalu B cukup D nian 19. Jangan _________ mengharap kita akan menang kerana peserta-peserta sekolah lain tidak kurang hebatnya. Junaidilah yang ________ banyak mengemukakan idea dalam perbincangan tentang aktiviti tahunan persatuan Bahasa Melayu. Hujah-hujah yang dikemukakan oleh pihak pencadang dalam perbahasan itu ___________ meyakinkan. separuh. A terlalu C paling B benar D agak 18. A paling C terlalu B sekali D nian 15. A nian C paling B terlalu D agak 17. A paling C makin B agak D amat 14.

1.LATIHAN 18 : KATA BILANGAN Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. __________ kemudahah awam telah disediakan oleh pihak kerajaan. A beberapa C seluruh B kedua D pelbagai 40 . Setelah diberikan _________ biji buah manggis. A ketiga-tiga C pertama B akhir D satu 8. A Berbagai-bagai C Sebahagian B Sekalian D Setiap 9. A kedua C pertama B akhir D tiga 5. namun sesetengah orang tidak pandai untuk menghargainya. A Tiga suku C Semua B Sedikit D Seluruh 7. Hisham hanya mampu menduduki tempat yang ke _________. A setengah C seluruh B sebahagian D sekalian 4. _________ orang warga asing yang tinggal di rumah itu telah ditahan kerana memasuki negara ini tanpa dokumen yang sah. A Seorang C Seratus B Beberapa D Sebilangan 2. murid-murid pun mengeluarkan buku Bahasa Melayu _________. _________ yang hadir diminta berdiri apabila Perdana Menteri memasuki dewan itu. _________ pelancong yang datang ke negara ini mestilah mempunyai dokumen perjalanan yang sah. Sikap ________ daripada masyarakat kita yang tidak bertanggungjawab telah menyebabkan berlakunya pencemaran alam di negara ini. Apabila Cikgu Karim masuk ke dalam kelas. budak itu pun beredar dari situ. Regu badminton negara telah berjaya mendapat tempat yang ________ dalam pertandingan badminton peringkat dunia. Dalam pertandingan itu. A Semua C pelbagai B Kesemua D Banyak 3. A Sebahagian C Semua B Segala D Setengah 10. A setiap C tiap-tiap B sebahagian D masing-masing 6. _________ daripada kawasan tanah di kawasan pedalaman telah dimajukan oleh kerajaan.

________ ikan emas itu mendapat makanan yang mencukupi. ________ pelajar dikehendaki memakai pakaian yang kemas dan bersih. A tiap-tiap C beberapa B setengah D sekalian 19. Kata Guru Besar. Chong memberikan makanan kepada ________ anak ikan emas itu. ________ buah rumah tenggelam dalam banjir itu. ”Murid-murid ________ minggu hadapan akan diadakan Penilaian Kemajuan Sekolah Rendah. Bulan April mempunyai ________ hari. A Setiap C Sekalian B Seluruh D Segala 16. A para C kelima-lima B separuh D dua pertiga 15. A Semua C Sekalian B Seluruh D Sebahagian 14. A semua C sebilangan B sekalian D sepuluh ribu 13. _________daripada kek itu akan dibahagikan kepada kawan-kawan Alia. A Beribu-ribu C Berkotak-kotak B Berpuluh-puluh D Berjuta-juta 41 . A Setiap C Dua pertiga B Seluruh D Sesetengah 18. Gadis bertudung itu akan menunggu teksi di situ ________ pagi. A tiga C tiga puluh B tiga belas D tiga ratus 12.11. Setiap pagi jalan raya sesak kerana orang ramai menuju ke tempat kerja ________ A sendiri C beribu-ribu B tiap-tiap D masing-masing 17. ” A segala C seluruh B setiap D sekalian 20. Hampir ________ pengunjung menghadiri pameran automobil yang berlangsung sejak seminggu lalu.

KATA PERINTAH KETERANGAN: 1.19.” kata kerani itu. silaan.” kata Sayuti. larangan. usah LATIHAN 19 : KATA PERINTAH Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. minta . “______________lengkapkan borang ini dengan butir-butir peribadi.” kata Ayu. Ani.____________lah menangis lagi. “_________berpeluk tubuh sahaja. A Harap C Usah B Minta D Sila 4.” kata Ketua Pengawas itu. Kata yang digunakan untuk memberikan sesuatu perintah.” kata kakak. A Jangan C Harap B Tolong D Sila 3. jemput. “__________semua calon UPSR membaca soalan dengan teliti.” kata Ayuni. A Tolong C Usah B Minta D Sila 7. kawan-kawan. A Jemput C Usah B Jangan D Minta 8. A Sila C Tolong B Harap D Jemput 42 . A Jangan C Harap B Jemput D Sila 6. jangan. A Tolong C Minta B Harap D Usah 2. Contoh: harap. sila. permintaan dan sebagainya. saya pasti adik awak akan selamat. A Sila C Minta B Usah D Tolong 5. __________kita akan dapat berjumpa lagi pada masa akan datang. Bantulah mereka mencuci pinggan itu. “_______________makan kuih itu. 2. 1. “____________basuh sayur-sayuran di atas sinki itu. “________berikan wang ini kepada kakak awak. tolong .

9. A Jangan C Sila B Tolong D Harap 18. Saya______kamu dapat datang ke majlis perkahwinan pada hari Ahad nanti. A jemput C usah B sila D tolong 17. A jemput C tolong B mari D usah 14.” jerit ibu. “Ali.” kata Mamat. _____________lah rasa kuih yang saya hidangkan ini A Jangan C Tolong B Sila D Harap 20. A Sila C Tolong B Jangan D Usah 19.” kata Maznah kepada Nora. nanti akan dihinggapi lalat.__________ambilkan ibu serai. “Salmi. __________lah ke rumah saya. _______beratur semasa hendak membeli di kedai koperasi sekolah. A Tolong C Jangan B Harap D Minta 15.” kata emak kepada budak itu. A Tolong C Jangan B Sila D Minta 10. “_________lah kamu kenangkan lagi peristiwa itu. A Tolong C Usah B Jangan D Sila 12. Nanti saya ambilkan air. A Sila C Usah B Jangan D Tolong 16. “_________lah duduk.” kata Mastura.” pinta ibu. “___________sepak tong sampah itu. ___________biarkan makanan terdedah. __________dibuat perkara yang tidak berfaedah itu. “__________sampaikan hadiah ini kepada kakak kamu. A tolong C usah B minta D harap 43 . Kalau datang ke Kuala Perlis. A Tolong C Harap B Sila D Jangan 11. _____________merokok ketika berada di dalam kawasan sekolah. A usah C jangan B tolong D harap 13. datuk. Dollah.

3. 44 . C Belajar bersungguh – sungguh adalah satu usaha untuk berjaya. B Wang seringgit itu diberikan oleh ibunya. B Mereka hendak melihat keadaan mangsa kemalangan itu. C Ayah sedang membaiki mesin jahit ibu yang rosak. 1. C Congkak ialah permainan tradisional masyarakat Melayu. kita tidak akan ke mana – mana. 6. 5. kita akn memperoleh banyak ilmu pengetahuan serta dapat menjejakkan kaki ke menara gading.20. Apakah yang menyebabkan budak perempuan itu menangis? A Budak itu kehilangan wang sebanyak seringgit. MEMILIH JAWAPAN LATIHAN 20 : MEMILIH JAWAPAN Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. Apakah yang akan kita peroleh jika kita belajar bersunguh – sungguh? A Jika kita belajar bersungguh – sungguh. D Kanak – kanak itu sedang bermain congkak di halaman rumah. B Ayahlah yang membaiki mesin ibu yang rosak. D Ayah membaiki mesin jahit ibu yang rosak sejak pagi tadi. D Budak perempuan itu mencari wangnya di merata tempat. 2. Tiada seorang pun yang menyertai pertandingan itu. Murid – murid Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka yang akan menyertai pertandingan itu. Di manakah pertandingan syarahan itu diadakan? A B C D Di dewan terbuka Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka. Mengapakah orang ramai berkerumun di tepi jalan itu? A Mereka memang suka berkerumun di situ. 4. B Jika kita belajar bersungguh – sungguh. Peserta itu dari Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka. Apakah yang dilakukan oleh ayah? A Ibu meminta ayah membaiki mesin jahitnya yang rosak. B Kanak – kanak itu bermain congkak pada waktu petang. Apakah yang sedang dilakukan oleh kanak – kanak itu? A Kanak – kanak itu sedang mengira bilangan buah congkak. C Budak perempuan itu menangis kerana wangnya tercicir. C Ramai yang terlibat dengan kemalangan itu.

saya belum menyerahkan buku kerja ini kepda cikgu. Saya telah menyaksikan Pesta Bola Merdeka itu. D Dia dalam perjalanan menuju ke Kuala Terengganu. C Lelaki tua itu mengamuk kerana gembira dinaikkan pangkat. Siapakah yang akan mewakili Persatuan Bulan Sabit Merah dalam mesyuarat itu nanti? A Mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah akan diadakan pada hari Sabtu. B Lelaki tua itu mengamuk kerana marahkan orang yang merosakkan tanaman di kebunnya. B Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam pada waktu petang. 10. 9. B Encik Kamarul yang akan mewakili Persatuan Bulan Sabit Merah mesyuarat itu nanti. C Encik Kamarul akan mempengerusikan mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah itu nanti. Ke manakah Faizul hendak pergi? A Ya. C Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam. 11. Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat. B Tidak. Bagaimanakah rombongan itu ke Pulau Ketam? A Rombongan itu ke Pulau Ketam dengan menaiki bot. Mengapakah awak tidak menyerahkan buku kerja Matematik itu kepada cikgu awak? A Saya takut cikgu saya akan marah apabila mendapat tahu bahawa saya tidak membuat latihan yang diberi. D Ya. B Faizul baru pulang dari Terengganu. D Kereta itu terjunam ke dalam gaung kerana telah dipandu dengan laju. 12. C Pesta Bola Merdeka itu akan diadakan di Stadium Negara. C Tidak. dia hendak ke Terengganu. C Buku kerja Matematik itu ada pada cikgu saya. C Dia ke Kuala Terengganu dengan menaiki bas. Bagaimanakah kereta itu boleh terjunam ke dalam gaung? A Kereta yang terjunam ke dalam gaung itu telah dihantar ke bengkel. D Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam untuk melancong. B Sebuah kereta telah terjunam ke dalam gaung itu semalam. B Ya. Adakah Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat? A Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat. 45 . Mengapakah lelaki tua itu mengamuk? A Lelaki tua itu mengamuk kerana kematian isterinya. 13. 8. D Mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah telah dibatalkan.7. D Saya akan menyerahkan buku kerja Matematik ini kepada cikgu saya pada esok pagi. pemandu kereta itu hanya mengalami kecederaan ringan.

C Adik baru sahaja bangun tidur. C Saya tidak mahu menjawab soalan itu. saya tidak berada di dapur ketika kejadian itu berlaku. saya tidak ada masa sekarang. dialah yang dikehendaki polis selama ini. saya sebenarnya berada di dapur ketika itu. B Saya berjaya meyakinkan ibu tentang tahap keselamatan di sini. 19. D Ibu merestui semua program yang saya sertai. saya tidak hendak ke sana. saya berada di dalam tandas pada masa itu. B Ya. 17. ibu bapanya telah ke balai untuk menjaminnya. B Ya. D Mana boleh. nanti saya minta izin daripada kedua – dua orang tua saya. B Tidak. 15. C Boleh. beliau sedang mengikat buah kelapa muda itu. C Ya. Apakah yang dilakukan oleh Pak Ahmad? A Beliau sedang membelah buah kelapa muda. D Boleh. Bilakah kamu akan datang ke rumah saya? A Boleh juga. B Boleh. C Esok. Bolehkah kami menyiapkan tugasan ini pada hari ini juga? A Pasti boleh kerana saya seorang yang jujur. nanti saya ajak Zailan temankan saya. 18. beliau sedang menjolok buah kelapa muda itu.14. B Kaki adik digigit semut api. selepas kelas tambahan selesai. Adakah kamu berada di dapur ketika kejadian itu terjadi? A Ya. C Ibu mengizinkan saya menyertai perkhemahan ini. D Adik berada dengan ibu di dapur. saya yakin boleh menyiapakannya. D Tidak. 46 . polis itu menangkapnya di rumah kosong itu. nanti saya jelaskan kepada awak. B Mana boleh. Betulkah Azizi yang ditangkap polis itu? A Ya. Mengapakah adik kamu menangis? A Adik saya menangis sejak tadi lagi. D Tangannya sakit digigt beruk. 16. Mengapakah awak dibenarkan menyertai perkhemahan ini? A Saya yakin dengan keselamatan di sini. 20. C Tidak.

Rumput di sawah padi sedang dicabut oleh beberapa orang wanita. Hashim dinaikkan bendera sekolah.21. Beberapa orang wanita sedang sibuk mencabut padi sawah. Orang wanita sedang sibuk mencabut rumput di sawah padi. Rosli dimarahi kerana ibu selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. A B C D Beberapa orang wanita sedang mencabut rumput di sawah padi. Keluarga Encik Rashid sibuk mengemaskan barang-barang kerana mereka akan berpindah ke rumah baru. Abang menghadiahkan kamera saya. C Keluarga Encik Rashid sibuk mengemaskan barang-barang mereka kerana akan berpindah ke rumah baru. B Barang-barang sibuk dikemaskan oleh keluarga Encik Rashid kerana mereka akan berpindah ke rumah baru. 47 . 3. Kamera itu dihadiahkan oleh abang saya. Rumput di sawah padi sedang dicabut oleh beberapa orang wanita yang sibuk. AYAT AKTIF DAN AYAT PASIF KETERANGAN: Ayat aktif: mengutamakan si pelaku sebagai subjek dan mengandungi kata kerja yang berawalan meAyat pasif : menekan objek dan pembuatnya serta mengandungi kata kerja tanpa awalan atau kata kerja berawalan di.beserta dengan kata sendi nama oleh LATIHAN 21 : AYAT AKTIF AYAT PASIF Soalan 1 hingga soalan 10 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang bergaris. 1. A B C D 4. A B C D 5. Rosli dimarahi oleh ibu kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. Rosli memarahi ibu kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. A B C D Hashim menaikkan bendera sekolah. Ibu dimarahi oleh Rosli kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. Bendera sekolah dinaikkan Hashim. Abang saya menghadiahkan kamera itu. Ibu memarahi Rosli kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. Saya menghadiahkan kamera kepada abang. A Mereka sibuk mengemaskan barang-barang Encik Rashid kerana akan berpindah ke rumah baru. D Barang-barang Encik Rashid sibuk mereka kemaskan kerana mereka akan berpindah ke rumah baru. Hashim menaiki bendera sekolah. Abang saya itulah yang menghadiahkan kamera. 2. Bendera sekolah dinaikkan oleh Hashim.

11. Pengawas itu menegur Kasmah kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. Apabila Salman berlari tidak tentu hala. Ayah mengasah pisau baru itu sehingga tajam. C Kasmah ditegur oleh pengawas itu supaya membuang sampah di kawasan padang sekolah. Salman lari lintang-pukang apabila dikejar oleh anjing liar. A Kasmah menegur pengawas itu kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. Puan Julia menjahit baju kurung itu. A B C D Baju kurung itu dijahit oleh Puan Julia. A B C D 8. Encik Fuad memberitahu mekanik bahawa enjin keretanya rosak semula selepas dibaiki. 12. anjing liar itu berlari tidak tentu hala. Soalan 11 hingga soalan 15 Pilih ayat pasif yang betul. Pisau baru yang tajam itu telah diasah oleh ayah. C Corak batik yang terkenal itu telah dihasilkan oleh pereka yang cantik itu. D Kasmah menegur pengawas itu oleh kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. A Buku cerita sudah dipulangkan kepada saya minggu lepas. Pisau yang baru diasah oleh ayah itu menjadi tajam. Puan itu menjahit baju kurung Julia. 48 . B Kasmah ditegur oleh pengawas itu kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. Corak batik yang cantik itu dilukis oleh seorang pereka yang terkenal. dia pun berlari tidak tentu hala. C Kereta Encik Fuad yang telah dibaiki oleh mekanik dimaklumkan rosak semula. Apabila Salman ternampak anjing liar. Salman berlari tidak tentu hala. Puan itu menjahit baju kurung untuk Julia. Pisau itu tajam kerana baru sahaja diasah oleh ayah. Ayah baru sahaja mengasah pisau yang tajam itu. 10.6. Apabila dikejar anjing liar. Saya sudah memulangkan buku cerita itu minggu lepas. A B C D 7. B Buku cerita itu dipulangkan kepada saya minggu lepas. anjing liar mengejarnya. D Batik yang termasyhur itu dikeluarkan oleh seorang pereka yang terkenal. D Buku cerita itu sudah saya pulangkan minggu lepas. A Encik Fuad memaklumkan kepada mekanik tentang kerosakan enjin keretanya walaupun telah dibaiki. A Pereka yang terkenal telah menghasilkan corak batik yang cantik itu. C Buku cerita sudah minggu lepas saya pulangkan. 9. B Enjin kereta Encik Fuad rosak selepas dimaklumkan kepada mekanik untuk dibaiki. Julia menjahit baju kurung puan itu. Apabila Salman dikejar. D Encik Fuad memaklumkan kepada mekanik bahawa enjin keretanya rosak semula walaupun sudah dibaiki. B Pereka batik yang termasyhur telah mengeluarkan batik yang cantik itu.

Kanak-kanak “OKU” itu didukung oleh pekerja di rumah kebajikan. 15.13. A Ibu budak yang terjatuh ke dalam itu memandikannya. 17. B Sebelum pulang ke kampung. B Encik Lee telah menyaman polis trafik itu kerana memandu kereta tanpa lesen. A Saya mendesak Rahim supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. C Pegawai angkatan tentera telah memeriksa perbarisan Kadet Remaja Sekolah itu. A Encik Lee telah disaman polis trafik itu kerana memandu kereta tanpa lesen. Soalan 16 hingga soalan 20 Pilih ayat aktif yang betul. Encik Lee telah menyaman polis trafik itu. kamu patut mencuci kereta ini. Saya didesak oleh Rahim supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. A Perbarisan pegawai angkatan tentera itu diperiksa oleh Kadet Remaja Sekolah. 18. D Kereta ini patut dicuci oleh kamu sebelum pulang ke kampung. B Ibunya memandikan budak yang terjatuh ke dalam lumpur itu. B Pekerja di rumah “OKU” mendukung kebajikan kanak-kanak itu. D Pertandingan mendaki Bukit Marak oleh persatuan kembara itu bakal dianjurkan. D Memandu kereta Encik Lee tanpa lesen menyebabkan telah disaman oleh polis trafik itu kerana. A Kereta ini patut pulang ke kampung sebelum kamu mencucinya. Polis trafik itu telah menyaman Encik Lee kerana memandu kereta tanpa lesen. C Kerana memandu kereta tanpa lesen. Kamu patut mencuci kereta ini sebelum pulang ke kampung. C Budak itu memandikan ibunya yang terjatuh ke dalam lumpur. Budak yang terjatuh ke dalam lumpur itu dimandikan oleh ibunya. 14. B Kadet Remaja Sekolah telah memeriksa perbarisan pegawai angkatan tentera itu. D Kadet Remaja angkatan tentera telah memeriksa perbarisan pegawai sekolah itu. 19. B Pertandingan mendaki Bukit Marak telah dianjurkan oleh persatuan kembara itu. D Perkhemahan pada minggu depan mendesak supaya saya dan Rahim menyertainya. A Pertandingan kembara itu telah dianjurkan oleh Persatuan Mendaki Bukit Marak. 16. Persatuan kembara itu telah menganjurkan pertandingan mendaki Bukit Marak. C Pertandingan mendaki Bukit Marak akan dianjurkan oleh persatuan kembara itu. 49 . C Pekerja “OKU” mendukung kanak-kanak di rumah kebajikan itu. C Kereta ini patut kamu cuci sebelum pulang ke kampung. D Di rumah kebajikan. C Rahim dan saya didesak supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. B Rahim mendesak saya supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. A Pekerja di rumah kebajikan mendukung kanak-kanak “OKU” itu. Perbarisan Kadet Remaja Sekolah itu diperiksa oleh pegawai angkatan tentera. pekerja kanak-kanak mendukung “OKU” itu. D Budak itu dan ibunya mandi setelah terjatuh ke dalam lumpur.

C Saya petang tadi telah menyapu daun-daun kering di halaman rumah. 50 . Ialah percakapan seseorang yang ditulis semula dengan tidak mengubah maksud asalnya. Anis. tanda petik (“……”) dugunakan untuk cakap ajuk. LATIHAN 22: CAKAP AJUK DAN CAKAP PINDAH Pilih ayat pindah yang sama maksud dengan ayat diberi. 3. Dalam penulisan. D Nanu meminta Nani memakai kain tudung yang cantik. Cakap pindah ialah ditulis semula dengan menggunakan bahasa tanpa mengubah maksudnya 4.20. A Ayub menyuruh Cikgu Nasir menyiapkan tugasannya. Daun-daun kering di halaman rumah telah saya sapu petang tadi. C Amira dan Anum memaksa Anis bersarapan bersama-sama mereka. 1.”) tidak digunakan dalam cakap pindah. “ Marilah bersarapan bersama-sama dengan kami. B Nanu memuji kecantikan pakaian Nani. cantik sungguh tudung awak Nani.” kata nenek kepada Amirul. B Amira dan Anum memujuk Anis bersarapan bersama-sama mereka. “ Bilakah awak akan menyiapkan tugasan ini ?” kata Cikgu Nasir kepada Ayub. A Amira dan Anum mempelawa Anis bersarapan bersama-sama mereka. B Daun-daun kering di halaman rumah telah disapu oleh saya petang tadi. D Amira dan Anum mengarah Anis bersarapan bersama-sama mereka 3.” kata Amira dan Anum. B Nenek melarang Amirul membunuh semut-semut itu C Nenek memarahi Amirul membunuh semut-semut itu. D Daun-daun kering di halaman rumah telah saya menyapu petang tadi. D Cikgu Nasir bertanya Ayub tentang tugasan yang diberikannya. C Cikgu Nasir bertanya Ayub tentang tempoh dia akan menyiapkan tugasannya. 22. 2. D Nenek menyuruh Amirul membunuh semut-semut itu. CAKAP AJUK DAN CAKAP PINDAH KETERANGAN: 1. “ Wah . A Nenek memberitahu Amirul membunuh semut-semut itu. berkilau-kilau labucinya !” kata Nanu kepada Nina. B Ayub memberitahu Cikgu Nasir dia akan menyiapkan tugasannya. “Jangan dibunuh semut-semut itu. 2. A Saya telah menyapu daun-daun kering di halaman rumah petang tadi. A Nanu mengeji kain tudung yang dipakai oleh Nani. C Nanu memuji kecantikan kain tudung Nani. 4. Tanda petik (“….

A Ailin ingin tahu tentang kehilangan dompet. B Puan Wee menasihati jirannya memilih ketika membeli sayur.” kata ketua pengawas kepada murid-murid. C Pelancong itu hendak menaiki komuter ke Stesen Komuter Serdang. 6. B Orang ramai diminta supaya segera ke pantai kerana ombak besar akan tiba.” kata Ramzi kepada Ramli. A Murid-murid dinasihati agar menyemak semua soalan selepas menjawab. C Ramzi berpendapat bahawa penjenayah itu harus diadili. 51 . 10. 8. C Ailin memaksa Rina supaya memberitahunya tentang dompet itu. B Ramzi mahu Ramli membawa penjenayah ke muka pengadilan. D Ketua pengawas memaksa semua murid supaya menyemak semua soalan mereka.” kata Rina Kepada Ailin. 11. “ Kain songket ini mahal harganya kerana tenunannya halus dan cantik. A Puan Wee mengajak jirannya memilih sayur yang segar.5. “ Di manakah Stesen Komuter Serdang ?” tanya pelancong dari Jepun. ombak besar sedang menuju ke pantai. 7. D Rina memberitahu yang dia tidak tahu tentang kehilangan dompet itu. “ Tolong naik ke darat. B Rina menyatakan dia tahu tentang kehilangan dompet. D Para pengunjung terkejut apabila melihat kehadiran ombak besar ke pantai . A Ramli menyatakan penjenayah itu patut menerima hukuman. D Pelancong itu ingin tahu kedudukan Stesen Komuter Serdang. pilihlah yang bebas daripada racun . D Harga kain songket itu mahal kerana penjualnya cantik dan halus. D Puan Wee melarang jirannya memilih sayur yang beracun. C Kain songket itu dijual mahal kerana tenunannya halus dan cantik. A Pelancong dari Jepun ingin menaiki Komuter Serdang. penjenayah itu patut dibawa ke muka pengadilan. 9. C Ketua pengawas membantu murid-murid menyemak semua soalan mereka sebelum dihantar. A Pengawal pantai mengarah semua pengunjung supaya segera ke darat. C Pengawal pantai memberitahu agar para pengunjung bersedia untuk melihat ombak besar. “ Sebelum hantar . D Ramli berpendapat bahawa Ramzi patut mengadili penjenayah itu. B Murid-murid disuruh menyemak semua soalan sebelum menghantarnya. C Puan Wee menyuruh jirannya membeli sayur yang diperlunya. A Pelanggan memberitahu bahawa harga kain songket itu mahal. B Penjual menjual kain songket tenunan itu kerana harganya mahal. “ Saya tidak tahu tentang kehilangan dompet itu.” kata penjual kepada pelanggannya.” tegas pengawal pantai kepada para pengunjung.” pesan Puan Wee kepada jirannya.pastikan kamu telah menyemak semua soalan. “ Kalau hendak membeli sayur. B Pelancong dari Jepun memberitahu tentang Stesen Komuter Serdang. “ Pada pendapat saya.

A “ Saya tidak memberitahu apa-apa cikgu. B “ Kamu bermainlah bersama-sama Arini dan Raj.” D Kata Suria. C “ Imran. pemandangan di Pulau Langkawi indah nian.”kata Mariam. C “ Bolehkah kamu bermain bersama-sama kami ?” tanya Nancy. D “ Nah. A Kata Suria.” C Kata emak. D “ Raj.” kata Salmi kepada Devi.” B Kata emak. Salmi mempersilakan Devi duduk. C “ Wah. C “ Saya tidak mengetahui apa-apa . mari kita ke kantin. B “ Oh. “Ayah.12. 14. “ Saya rajin belajar supaya masa depan akan cerah.Saya tidak ada apa-apa. Mariam mengajak Maimun ke kantin. A “ Amboi.” kata Mariam. 17. ini Bidin.” kata Raden. A “ Silalah berikan buku cerita itu kepada saya. Raden memberitahu Cikgu Salina bahawa dia tidak tahu apa-apa.” kata Mariam. B “ Tolong berikan buku cerita itu kepada saya.” pinta Murad.” kata Devi kepada Salmi. A Kata Naim. A “ Marilah kita bermain bersama-sama.” pinta Murad. 52 .kamu berikan buku cerita kepada saya. “Ayah Bidin adalah seorang rakan saya di sekolah.” 13. D “ Adakah kamu mengetahui apa-apa Raden?” kata Cikgu Salina. B “ Janganlah duduk. Kawan lama saya di sekolah.” kata Cikgu Salina. A “ Sila duduk. 15.” pinta Murad. cantiknya keindahan di Pulau Langkawi. B “ Maafkan saya cikgu. D “ Berikanlah buku cerita Aiman kepada saya. C “ Saya ingin mengajak kamu ke kantin.Nancy. Bidin belajar sekelas dengan saya di sekolah.” tegas Raden.” kata Nabil.” kata Nabil. “Ayah. Najib memberitahu ayahnya bahawa Bidin rakan sekelasnya. D “ Maimun mengajak saya ke kantin.” D Kata Naim.cikgu . C “ Silalah duduk Salmi.” kata Nabil. “Ayah. indah sungguh pemandangan di sini.” kata Salmi kepada Devi. D “ Harap kamu duduk. indahnya pemandangan Pulau Langkawi.” B Kata Naim.” kata Nabil. B “ Maimun. “ Emak rajin belajar agar masa depan kamu akan cerah. mari kita bermain bersama-sama Nancy. Nabil memuji keindahan pemandangan Pulau Langkawi. 18. “ Kamu mesti rajin belajar agar masa depan akan cerah. Arini dan Raj mempelawa Nancy bermain bersama dengan mereka.” pelawa Nancy. Murad meminta Aiman memberikan buku cerita itu kepadanya. Bidin ada seorang rakan di sekolah. 19.” kata Arini.” kata Mariam.“ Rajin-rajinlah belajar. Emak menasihati Suria agar belajar rajin-rajin supaya masa depannya cerah.” pinta Murad.”kata Devi kepada Salmi. Pilih cakap ajuk yang paling sesuai dengan ayat diberi.” 16.” C Kata Naim.nanti masa depan kamu akan cerah.” Kata Arini dan Raj. A “ Ajaklah Maimun ke kantin.

. Imbuhan awalan diberikan kepada kata dasar di awal kata. Contoh imbuhan awalan ialah : pe-. A membuka C membawa B mempamerkan D membantah 53 .. Kedai kraf tangan itu___________barang-barang tradisional masyarakat Melayu. me . C “ Bilakah datuk kamu akan pulang dari Mekah.. IMBUHAN KETERANGAN: Imbuhan terbahagi kepada imbuhan awalan. mem . seContoh imbuhan akhiran ialah. Amat ?” tanya Pak Usin.Ramai penyokong pasukan Kelantan sedang____________di kaunter tiket.. di . Pak Usin bertanya kepada Amat tentang tarikh kepulangan datuknya dari Mekah.. 23. Kegiatan______________kancil haruslah dibanteras segera untuk pemuliharaan spesies.kan. D “ Bagaimana datuk kamu akan pulang dari Mekah ?” tanya Pak Usin. -an.. pengeter-. i LATIHAN 23 : IMBUHAN Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. A “ Adakah datuk kamu baru pulang dari Mekah?” tanya Pak Usin. Kita tidak boleh___________semasa berada di tempat perhimpunan rasmi sekolah. ber-.. mem-. di . Sementara imbuhan apitan berada di awal dan di akhir kata dasar. beme-.kan. A berjalan C bercakap B berdiam D bersabar 4.. pen-. -i. per ... per-. 1. meng-. mengedi-. akhiran dan apitan.20. ke-. -kan Contoh imbuhan apitan . kan. Amat ?” tanya Pak Usin. an. Imbuhan akhiran pula diberikan kepada akhir kata dasar. B “ Sudahkan datuk kamu pulang dari Mekah. i di . men-. A membaham C memburu B membawa D membaling 3. A berpindah C berpusing B beratur D berkhemah 2. peng-...

berfahaman 7. A mempamer C membawa B memburu D membentuk 8. A menggigit C mengunyah B membaham D menjilat 12.. difahamkan C berpandangan . Abang sedang__________lemang di belakang rumah bersama datuk. Adik saya yang kecil itu masih belum boleh____________. Aiman selalu___________agar dirinya sentiasa dilindungi Tuhan. A Berdua C bersatu B Bergaduh D berdiam 9..Peniaga itu________beberapa ikat petai untuk dijual di pasar malam. A berjalan C berdiam B berbaris D berkawan 11.. A bersenjata C disenjatakan B bersenjatakan D tersenjata 6.. Rosli menyemai anak benih yang baru_____________itu dalam beg semaian..5. A memulau C menarik B memukau D membuta 16. A beranak C bertunas B bertaut D berputik 14. Mereka hanya_______________antara satu sama lain kerana pertuturannya tidak__________. Kita perlu________untuk mencapai kemenangan dalam perlawanan itu.. Anggota polis itu________________dengan pistol. Keindahan landskap kawasan rumah itu__________pandangan setiap orang yang melalui kawasan itu. Nafis baru____________berpindah ke rumah baharu seminggu yang lalu. A bertasbih C bertafakur B berdoa D berhajat 15. A beransur C berpindah B bertolak D beralih 13.. difaham D terpandangkan .. A meratah C membasuh B membakar D membaling 10.Bayi yang berusia sembilan bulan itu sudah mula belajar____________. Seekor ular sawa telah___________ayam di belakang rumah. difahami B Terpandang . A berlari C berjalan B bergaduh D berdalih 54 . A Berpandang .

Kelmarin seorang budak perempuan ditemui mati di lombong itu. Contoh: koma. dan gunting digunakan untuk membuat layang – layang. Sebagai rakyat Malaysia. kertas. besarnya Stadium Negara. tanya. tali. kita harus mempunyai sikap taat. dan cinta kepada negara! Sebagai rakyat Malaysia.Beberapa orang______________telah mencipta sejarah apabila berjaya menjejakkan kaki ke bulan. Filem lakonan____________itu diminati oleh setiap lapisan masyarakat.” kata Rina. 1. sempang dan lain-lain. gam. A B C D 2. A B C “Wah. A jutawan C angkasawan B seniman D budayawan 19.17. setia dan cinta kepada negara? Sebagai rakyat Malaysia. ditemui mati di lombong itu. LATIHAN 24 : TANDA BACA Pilih ayat yang betul menggunakan tanda baca. besarnya Stadium Negara!” kata Rina. “Wah! Besarnya Stadium Negara. A menimang C meminang B mencolek D membunuh 18. kita harus mempunyai sikap taat setia dan cinta kepada negara. kertas. dan cinta kepada negara.” kata Rina. “Wah. Buluh. Kelmarin.Kami sekeluarga____________bas ekspres ke Kuala Lumpur. dan gunting. kertas. A menuruni C menduduki B menaiki D menyusuri 24. A B C 3. koma bertindih. gam dan gunting digunakan untuk membuat layang – layang. seorang budak perempuan ditemui mati di lombong itu. TANDA BACA KETERANGAN: 1.” kata Rina. kita harus mempunyai sikap taat. kita harus mempunyai sikap taat. setia. noktah. Hang Tuah telah diutuskan oleh Sultan Mahmud Shah untuk__________Puteri Gunung Ledang. Besarnya Stadium Negara. Buluh. “Wah. Ialah tanda-tanda yang digunakan dengan ayat 2. A budiman C peragawan B karyawan D seniman 20. seorang budak perempuan. tali. titik bertindih. Sebagai rakyat Malaysia. digunakan untuk membuat layang – layang. 55 . Buluh. Kelmarin. tali. gam. setia. A B C D 4. seru.

“Eh. kamu belum tidur lagi rupanya.” Tanya Ng.5. kamu mesti menjadi contoh kepada murid – murid yang lain. sebagai guru di Ipoh Perak lusa. “Jangan usik barang – barang saya. “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini!” tanya abang kepada Arshad? “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini. kepada murid – murid yang lain. A B C D 12. murid kamu mesti menjadi contoh kepada murid – murid yang lain. Sebagai ketua. “Ya. “Buku yang berjudul Batu Ajaib dikarang oleh Rosnani Bakhtiar!” kata Rafidah”. “Baju itu berharga seratus ringgit! Amboi! Mahalnya!” kata Raju. malang sungguh nasib engkau. kenapa sampai begini nasibku! Wah. kamu belum tidur lagi rupanya!” kata Emilia kepada Nora. Perak lusa. “Jangan usik barang – barang saya!” 56 . “Eh! Kamu belum tidur lagi rupanya!” kata Emilia kepada Nora. A B C D 7. yang menyampaikan ucapan sebentar tadi!” tanya Ng.” kata Emilia kepada Nora. jangan usik barang – barang saya!” Jamilah berkata dengan nada yang keras. amboi. A B C D 8. A B C D 13. Jamilah berkata dengan nada yang keras. Perak.” kata Lokman. Sebagai ketua murid. Saya mula bertugas sebagai guru. “Buku yang berjudul ‘Batu Ajaib’ dikarang oleh Rosnani Bakhtiar?” kata Rafidah. Saya mula bertugas sebagai guru di Ipoh. “Eh! Kamu belum tidur lagi rupanya. “Baju itu berharga seratus ringgit! Amboi! Mahalnya. “Diakah yang menyampaikan ucapan sebentar tadi. Sebagai. sebentar tadi?” tanya Ng. “Ya! Saya yang memanggil kamu tadi. kamu mesti menjadi contoh. mahalnya!” kata Raju.” “Ya.” tanya abang kepada Arshad. A B C D 9. “Buku yang berjudul ‘Batu Ajaib’ dikarang oleh Rosnani Bakhtiar. ketua murid kamu mesti menjadi contoh kepada murid – murid yang lain.” kata Raju. A B C D 14. A B C D 10. A B C D Nah! Terimalah balasan jika berbuat jahat! Cis. “Baju itu berharga seratus ringgit. Saya mula bertugas sebagai guru di Ipoh.” kata Rafidah. “Eh. di Ipoh. besarnya kayu yang disepak engkau? Aduh.” tanya abang kepada Arshad? “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini?” tanya abang kepada Arshad. Perak lusa! Saya mula bertugas.” Kata Lokman. mahalnya!” kata Raju. “Diakah yang menyampaikan ucapan sebentar tadi?” tanya Ng. A B C D 11. “Jangan usik barang – barang saya?” “Jamilah berkata dengan nada yang keras. “Ya saya yang memanggil kamu tadi kata Lokman.” Jamilah berkata dengan nada yang keras. Sebagai ketua murid. “Baju itu berharga seratus ringgit? Amboi. “Diakah.” kata Rafidah. lusa. saya yang memanggil kamu tadi. A B C D 6. “Diakah yang menyampaikan ucapan. “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini. Saya yang memanggil kamu tadi!” kata Lokman.” kata Emilia kepada Nora. “Buku yang berjudul Batu Ajaib dikarang oleh Rosnani Bakhtiar.

“Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu?” tanya Hanim.” “Eh. Penanda wacana juga bukan sahaja menghubungkan antara ayat dengan ayat. 57 . A B C D 18. baru terpilih mewakili pasukan sekolah. Hayati sedang membuat kerja sekolah manakala rakannya yang lain membaca buku.00. duit RM10. Hayati sedang membuat kerja sekolah manakala. Saya ingin memesan barang – barang yang berikut? Ayam. duit RM10. “Eh! duit RM10. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu. asam jawa. Sesuatu ayat akan berasa janggal ketika dibaca jika kita salah memilih penanda wacana. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu!” tanya Hanim. dan serai. sudah sombong. A B C D 16. Siapakah tuan punya duit ini?” tanya Roslin. Rahman! Apakah nama kucing kamu? Rahman. baru terpilih mewakili pasukan sekolah.00! Siapakah tuan punya duit ini?” tanya Roslin.15. dan serai. Siapakah tuan punya duit ini?” tanya Roslin.” sindir Norman. dan serai. malahan antara satu perenggan dengan perenggan yang lain. PENANDA WACANA KETERANGAN: 1.00! Siapakah tuan punya duit ini? tanya Roslin. Penanda wacana ialah kata atau frasa yang digunakan untuk menunjukkan pertalian antara satu ayat dengan satu ayat yang lain. sudah sombong. “Amboi! baru terpilih mewakili pasukan sekolah. manakala rakannya yang lain membaca buku? “Amboi. sudah sombong!” sindir Norman. A B C D 17. 25. “Eh! Duit RM10. apakah nama kucing kamu? Rahman? Apakah nama kucing kamu? Rahman! Apakah nama kucing kamu. asam jawa.” sindir Norman. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu. asam jawa. “Amboi! Baru terpilih mewakili pasukan sekolah. “Eh. Saya ingin memesan barang – barang yang berikut! Ayam. A B C D Saya ingin memesan barang – barang yang berikut: ayam. 2. rakannya yang lain membaca buku. dan serai. Hayati sedang membuat kerja sekolah. asam jawa. sudah sombong.” sindir Norman. “Amboi. Saya ingin memesan barang – barang yang berikut ayam. 3. A B C D 19.00. A B C D 20.” tanya Hanim. Hayati sedang membuat kerja sekolah! Manakala rakannya yang lain membaca buku.” tanya Hanim.

A Oleh itu C Semenjak itu B Sebaliknya D Selepas itu 58 . A sungguhpun C selain itu B oleh itu D namun demikian 2. Dia tidak menghadiri latihan bola sepak pada petang itu __________ telah dimaklumkan oleh ketua pasukan. A Malangnya C Tambahan pula B Lebih-lebih lagi D Dalam pada itu 9. dia telah dipilih sebagai ketua pasukan bola sepak sekolahnya . goreng keropok itu sehingga garing . Abang Irfan membuka sebuah restoran. Ashraf menyesal atas perbuatannya yang nakal selama ini. dia pulang ke rumah. A Namun begitu C Selanjutnya B Kemudian D Oleh sebab itu 10. Kami dibawa berjumpa dengan pengurus kilang itu. beliau menunjukkan proses membuat tayar kepada kami . Datuknya meninggal dunia akibat sakit jantung minggu lalu. Mereka menjerit meminta tolong daripada jiran-jiran. ________. A Mungkin C Justeru B Walau bagaimanapun D Kalau begitu 8. Lokman aktif dalam permainan bola sepak. tetapi rakannya itu tidak datang. _________ wajahnya muram sahaja. __________ tiada sesiapa pun yang mendengarnya . __________. __________. 1.LATIHAN 25 : PENANDA WACANA Pilih jawapan yang paling sesuai . ________. A Kalau begitu C Akhirnya B Lepas itu D Di samping itu 3. A Semenjak itu C Kemudian B Walaupun begitu D Sebelum itu 6. dia berazam hendak mengubah sikapnya. ___________. Kita tidak digalakkan keluar dari rumah seorang diri ___________ pada waktu malam .Sudah satu jam Tini menunggu Siti di perpustakaan. A Dengan itu C Lagipun B Lantaran itu D Dalam pada itu 4. dia juga berniaga pakaian. Mula-mula panaskan minyak di dalam kuali. A Selanjutnya C Selain itu B Lebih-lebih lagi D Namun begitu 7. A Jadi C Lebih-lebih lagi B Justeru D Biarpun demikian 5. ________.

A Namun C Tambahan pula B sungguhpun demikian D Walaupun begitu 14. Badrul dan Hisham bergaduh sejak semalam. __________dia bermain badminton dengan rakannya. usaha tersebut tidak berjaya kerana api terlalu marak. A Justeru C Kalau begitu B Akhirnya D Selain itu 18. Dia tidak jadi ke rumah neneknya . A Lantaran itu C Lepas itu B Dengan itu D Namun begitu 16. Orang ramai berusaha untuk memadamkan kebakaran di banglo itu. __________ mereka berbaik-baik semula. ___________. Kakak sedih kerana gagal dalam peperiksaannya. Yasmin bukan cucu kandung Nenek Leha. A Lagipun C Jadi B Sebaliknya D Padahal 17. Semua orang telah hadir. Steven Choong tidak datang ke majlis hari jadi saya .__________.11. A Di samping itu C Selain itu B Namun demikian D Lebih-lebih lagi 12. dia tetap disayangi seperti cucu-cucu yang lain. A Sebaliknya C Dalam pada itu B Meskipun begitu D Malangnya 13. A Meskipun C Oleh itu B Sungguhpun begitu D Selain itu 15. ___________. _______. A Lebih-lebih lagi C Biarpun demikian B Semenjak itu D Dalam pada itu 19._________.dia mendapat galakan daripada ibu dan ayahnya. Kami suka ke restoran itu kerana hidangannya enak ________. dia tidak berputus asa untuk terus berusaha. A Jadi C Di samping itu B Mungkin D Sungguhpun demikian 59 . dia membancuh air minuman. Ibu mengisar lada di dapur. Danial bercita-cita hendak menjadi juruterbang. _________ dia ada hal. harganya berpatutan. A Dengan itu C Tambahan pula B Selanjutnya D Walaupun begitu 20. bolehlah kita mulakan mesyuarat ini._________.

Abang akan melanjutkan pelajarannya ke Pakistan. dia hanya mendiamkan diri. I II III IV 6. Rahim akan menaiki bas untuk ke tempat kerja. Setiap kali ibu menasihatinya. III dan IV B I. Wah! Besarnya rumah Dato’ Mazlan! A I dan IV C I. Ibu cuba memujuk ayah agar menarik balik keputusannya. Ahmad merupakan seorang pelajar yang pintar dan disegani oleh rakan-rakannya. Azwan menoleh ke belakangnamun memandang Nina dengan pandangan yang tajam. III dan IV D I. Adam dan keluarganya akan melancong ke Thailand minggu hadapan. Usaha ini memerlukan perancangan yang teliti dan belanja yang agak banyak. I II III IV 4.LATIHAN 26 : KESALAHAN TATABAHASA Pilih ayat-ayat yang betul. Sekolah Rendah Kebangsaan Ibrahim telah terpilih seperti sekolah terbersih di negeri Kedah. Almari ini diperbuat daripada batang pokok meranti yang terpilih. II dan III C II. II. II dan III B II dan III D II. I II III IV 60 . dia keluar dari rumah itu. III dan IV Para pelajar digalakkan untuk membaca sekurang-kurangnya sebiji buku ilmiah sehari. Dengan langkah yang tenang. II. A I dan II C I. Kemajuan sains dan teknologi turut menggalakkan penciptaan peralatan perang. III dan IV C IV sahaja B II. Muthu memelihara dua puluh ekor kucing kacukan di rumahnya. Bakri menyapu lantai di dalam bilik tidur kakaknya. I II III IV 3. I II III IV 5. Zeti mengutip beberapa keping kulit siput di Pantai Bisikan Bayu. Keistimewaan Bukit Rusila ialah keindahan kawasan hutannya yang masih terpelihara. III dan IV Razak berjanji tidak akan mensia-siakan harta pusaka yang bakal diterimanya. II dan IV B II dan II D II. A I. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Setiap pagi. 1. III dan IV 2. A I dan II C III dan IV B I dan III D IV sahaja Ngah Timah menasihati Salim supaya belajar bersungguh-sungguh. Pemuda itu begitu amat kecewa kerana dia telah dibuang kerja. I II III IV Pelbagai program-program telah dilaksanakan untuk memperkenalkan Malaysia di mata dunia. Perjalanan pulang yang panjang itu begitu amat menjemukan. III dan IV Pelan ini menunjukkan lokasi Taman Cahaya dan kemudahan-kemudahan yang terdapat di sekitarnya. A I. II dan IV D I.

I II III IV 10. A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV Kak Leha membawa adik bersiar-siar pada waktu petang. saya tidak ke sekolah hari ini. I II III IV Saya sudah berjanji untuk membelikan ibu sehelai jawa kain batik. Bertahun-tahun Amran tinggal di luar negara. Sudah menjadi resam perantau akan pulang ke kampung pada hari raya. Ayah benar sayang akan adik. A I dan II C I. para nelayan tidak pergi ke laut. malahan sombong. Hutan di Malaysia dikatai antara yang tertua di dunia. Latifah memegang jawatan sebagai editor di syarikat penerbitan itu. III dan IV Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi negara ini.7. III dan IV D I. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Rumah saya terletak di antara taman perumahan dengan perkampungan nelayan. A I dan IV C I. Indah sungguh pemandangan di pantai itu pada waktu senja. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Selagi hayat dikandung badan. I II III IV 12. Kami akan pulang ke kampung pada cuti sekolah nanti. III dan IV Rumah itu kami diam di tahun lepas. Kakak saya baik hati. II dan III B I dan III D II. I II III IV 11. II. Banjir besar telah menenggelamkan semua rumah-rumah di Kampung Penambang. Oleh sebab deman. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV 8. Kerana malas membaca menyebabkan dia gagal dalam peperiksaan. Setiap orang perlu mempunyai matlamat dalam hidup. II dan III C II. III dan IV B I. II dan IV D II. Para wartawan sedang menemu bual Mawi. Kami tidak tertarik untuk berlama-lamaan di pameran itu. I II III IV 13. Mengapa awak membiarkan dia seorang diri di tempat yang sunyi itu? Sahara telah menempah dua tiket penerbangan ke Tokyo. Ali telah terlibat dalam suatu kemalangan di Jalan Mahameru. III dan IV Entah betul entah tidak tuduhannya itu. Semua pelajar dikehendaki berhimpun di padang sekolah sekarang. I II III IV 61 . Golongan belia haruslah mempunyai nilai-nilai kesopanan masyarakat timur. Pada musim tengkujuh. III dan IV B I. selama itulah saya tidak akan lupai budi dan jasa tuan kepada keluarga saya. Encik Halim telah melaporkan kehilangan anaknya kepada pihak polis. A I. I II III IV 9.

Usia datuk Ramzan sudah dilanjutkan. dan III B II dan IV D I. III dan IV D I. dan IV Semua guru-guru sedang bermesyuarat di bilik guru. II dan III Rantai tangan itu dibuat dari suasa. Azman membelakang diri saya dalam perbincangan itu. I II III IV Markah saya lebih tinggi dari Azlin. I II III IV 16. III. Adik kecil saya sangat petah bercakap. dan IV Para peserta perlu mematuhi arahan yang telah ditetapkan. A I dan II C III dan IV B II dan III D I. A I dan II C I. Penglihat kanak-kanak itu sangat rendah. saya sedang tidur. Bayi itu sedang menyusu di pangkuan ibunya. dan IV Ayah lihat lesu kerana berkerja sepanjang hari. III dan IV Saya hendak menemukan Musalmah petang ini. Gaya Encik Hamidi memperlihatkan bahawa beliau orang yang berada. Nenek menyayangi Shalin sepenuh-penuhnya. I II III IV 62 . III. II. II. Kami banyak memperoleh pengajaran daripada kejadian itu. Bungkusan itu dikirimkan untuk Rohani. Awas. Suka dan duka memang lumrah dalam kehidupan. I II III IV 17. Kedua-dua orang pemuda itu telah ditahan. Yang berbaju biru tua itu kakak ipar saya. Sakit mata kami melihat budak-budak nakal itu mengganggu wanita yang lalu-lalang.14. Pada masa itu. Pak Abu mengerja sekeping sawah di hujung kampung. A I dan II C II dan IV B II dan III D I. Sani dan Zaki menceritakan peristiwa yang menimpa mereka malam tadi. A I dan II C III dan IV B II. A I dan II C III dan IV B II dan III D I. Pendapatannya setiap bulan tidak cukup untuk menampung kehidupannya di bandar. Cara Kumar bercakap terlalu meninggi. III. I II III IV 19. dan IV 15. III. I II III IV 18. selekoh berbahaya di hadapan! A I dan II C I dan IV B I dan III D II. Ibu sedang membuat puding durian di dapur. I II III IV 20. Pihak polis bergegas ke tempat kejadian apabila menerima panggilan telefon. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Ahli perubatan itu akan membuktikan pengalamannya dalam bidang tersebut.

pasang. A sebentuk C seutas B sepasang D sebuah 8. orang. tangkai. helai. A kaki C batang B buah D bentuk 7. pucuk. Amirah membawa se________ payung ke sekolah supaya tidak kehujanan. bilah. A biji C jambak B helai D batang 2. 1.27. Abang Helmi menerima ________ surat daripada sebuah pusat pengajian tinggi di ibu Negara. Beberapa ________ bunga orkid segar menghiasi ruang tamu rumah Datin Mariam. haiwan. ________ lembu sedang meragut rumput di padang. PENJODOH BILANGAN KETERANGAN: Penjodoh Bilangan ialah perkataan yang digunakan untuk membilang orang. Pak Mail menebarkan se________ jala untuk menangkap ikan di sungai berhampiran rumahnya. buku. butir. ekor. keping. bentuk. Seniman negara terkenal telah diundang untuk membacakan beberapa ________ puisi sempena 63 . Ayah menghadiahi kakak ________ anting-anting emas sempena ulang tahun hari lahir. Contohnya ialah batang. kuntum. Ia digunakan selepas kata bilangan. biji. Emak sempat membeli beberapa ________ paku-pakis di pasar tani untuk dimasak. benda dan tempat. buah. LATIHAN 27 : KATA PENJODOH BILANGAN Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. bentuk. Encik Kamal telah diminta untuk menyampaikan ________ dua kata sempena majlis persaraan beliau. A sebaris C sepatah B sebuah D serangkap 4. A sekawan C sekumpulan B segerombolan D sepasukan 9. A sekeping C sehelai B sepucuk D senaskah 3. A keping C bidang B kajang D rawan 6. A pucuk C batang C ikat D cekak 5.

A kepal C genggam B ketul D cubit 20. A sebuah C serangkap B seuntai D serangkai 15. A cebis C naskhah B patah D rangkap 10. A buah C pohon B dahan D batang 19. Di dalam beg kecil itu terdapat dompet dan se ________ kunci. Pak Aziz memakan beberapa ________ pulut sebagai sarapan pagi. Pak Salleh berjalan pulang dari dusunnya sambil memikul se ________ kayu api. A ketul C berkas B pucuk D keping 12. A butir C kuntum B berkas D helai 17. Layang-layang Amin tersangkut pada dahan se________ pokok. Kak Bedah memberikan beberapa ________ jagung bakar kepada jiran barunya. A kaki C lembar B buku D gulung 18. A sepotong C selembar B sebidang D sebuah 13. A biji C baris B butir D batang 16. Ayah terpaksa menjual ________ tanah pusaka untuk membiayai pelajaran abang di luar negara. Pihak berkuasa berjaya memusnahkan dua ________ bom lama yang dijumpai oleh seorang nelayan. Tiga ________ permaidani disandarkan pada dinding untuk mengelakkannya daripada terkena habuk. Penceramah itu mengakhiri ceramahnya dengan membacakan ________ pantun nasihat. 64 .sambutan Malam Kemerdekaan. A biji C buah B batang D tongkol 14. Ibu membeli tiga ________ petai di pasar malam. A biji C buah B butir D laras 11. Dua ________ gerai baru telah dibina oleh pihak Majlis Perbandaran Kelang untuk memudahkan para peniaga.

PERIBAHASA KETERANGAN: Simpulan bahasa adalah salah satu peribahasa yang paling pendek.A butir B kepal C rawan D papan 28. A buka mulut C keras hati B putih hati D gila-gila bahasa 5. A Mandi kerbau C adu domba B lipas kudung D cepat tangan 7. Sampai___________pun hajat awak hendak tinggal di bulan tidak akan tercapai. Ani seorang yang________________. A ringan tulang C berat mulut B kaki judi C kaki bangku 9. Ayah_____________apabila pemuda itu bersikap biadap padanya. A mulut murai C ringan tulang B malu-malu kucing D patah kandar 3. A mulut murai C kera sumbang B tin kosong D mulut tempayan 4. Susunannya tetap dan maksudnya berlainan dengan perkataan yang membentuknya. Sikapnya yang___________dan suka mengusik orang itu tidak disenangi oleh rakan-rakannya. bercakap banyak tetapi tidak tahu apa-apa. Orang yang______jangan di sangka bodoh. Kak Milah________melihat barang kemas yang dipamerkan kerana semuanya cantik-cantik belaka. Ahmad ______________pasukan kami. A keras hati C buka mulut B naik darah D tahan hati 6. A lidah bercabang C kucing bertanduk B rambang mata D atas angin 8. A rambang mata C mata duitan B besar mata D putih mata 2. LATIHAN 28 : PERIBAHASA Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. Biasanya hanya dua patah perkataan. Dia bekerja seperti______________kerana terpaksa menyiapkan kerjanya dengan segera. Oleh sebab itu. Usahlah seperti_______________. 65 . 1. dia tidak suka membuang masa.

66 . A lidah bercabang C lidah keras B lidah rasmi D lidah pendita 11. Saya tidak tahan melihat perangainya yang______________itu. Ah Meng menjadi ____________sejak diberi kebebasan oleh keluarganya. A ada hati C iri hari B besar hati D isi hati 12. A ringan mulut C kaki ayam B ajak-ajak ayam D ringan tulang 13. Harga di pasar raya itu_______________. Orang yang tidak berapa siuman itu jangan diganggu. Encik Rostam tidak bersemangat untuk bekerja di syarikat itu lagi. A ayam didik C bapak ayam B naik angin D ayam tambatan 15. A bunga dedap C besar kepala B naik angin D jauh hati 14. A putih hati C panas hati B kepala angin D bawah angin Soalan 17 hingga 20 Pilih simpulan bahasa yang sesuai dengan ayat. 17. A paku belanda C senapang bambu B buta hati D atas angin 16. Dia berasa tersinggung terhadap tingkah laku buruk yang ditunjukkan oleh sahabatnya. A bulat hati C buah hati B buta hati D isi hati 19. Aminah mencurahkan perasaannya kepada Ahmad sambil menangis teresak-esak. Dia___________hendak belajar di luar negara.A titik peluh B batu loncatan C tulang keting D tulang belakang 10. Cakap-cakap orang yang__________tidak boleh dipercayai. A senapang bambu C paku belanda B otak cair D otak kering 20. A jauh hati C panas hati B iri hati D berat hati 18. Murid yang menjadi_________pasukan kami dipilih sebagai olahragawati sekolah. Amin tidak akan ke majlisnya kerana_______________sahaja.

A pahlawan C majikan B pekilang D pekerja 2. SINONIM KETERANGAN: Sinonim ialah perkataan yang mempunyai maksud yang sama atau perkataan seerti. Kereta itu terbabas lalu terhumban ke dalam gaung yang curam. A ceruk C sudut B cerun D lereng 4. A jelita C hodoh B tampan D comot 8. A dungu C pandai B bijak D pintar 3. Contohnya : Sejuk ertinya dingin Cantik ertinya lawa Gembira ertinya riang LATIHAN 29 : SINONIM Pilih sinonim yang betul bagi perkataan yang bergaris.A kecil hati B tarik diri C tawar hati D ambil hati 29. Budak yang bebal itu terpaksa diajar berkali – kali oleh gurunya. A disental C dicuci B diberus D digosok 7. Barangan tembaga perlu digilap agar kekal bersinar. Gadis yang cantik itu ibarat bidadari. Pasukan itu berpakat untuk menambahkan bilangan ahlinya. A bekerjasama C membahagi B berpadu D bercantum 6. Bangunan baru itu telah roboh akibat hakisan tanah. 1. A jangka C saat B masa D waktu 5. 31 Ogos setiap tahun merupakan detik penting bagi kita. 67 . Semua askar dikerah untuk mempertahankan negara jika diserang.

A tumbang B jatuh C gugur D berkecai 9. A diumpati C diherdik B dibanggakan D dicaci 4. 1. 68 . Azmi disukai kawan – kawannya kerana pandai berjenaka. Ah Meng baru hendak mengulang kaji pelajaran setelah masa semakin suntuk. ANTONIM KETERANGAN: Antonim ialah perkataan yang bermaksud berlawanan dengan perkataan yang diberikan. Dia mendongak ke atas untuk melihat bulan mengambang. Masa depan pelajar itu menjadi cerah apabila lulus dalam SPM. Azmi mengajak Cikgu Zubaidah ke rumahnya pada hari raya. Para petani menggali keledek setelah berumur 4 bulan. A menanam C mengorek B mengcungkil D mengambus 5. A bermain C bergurau B bertengkar D berbual 10. A samar C pudar B gelap D kelabu 3. Kapal yang karam itu mulai tenggelam ke dasar lautan. A mendap C timbul B tohor D luntur 2. Contoh antonim ialah dekat lawannya jauh sakit lawannya sembuh malam lawannya siang LATIHAN 30 : ANTONIM Pilih antonim yang betul bagi perkataan yang bergaris. A menunduk C menggeleng B memaling D mengangguk 6. Lukisan kanak – kanak itu dipuji kerana amat cantik. A cepat C pendek B perlahan D singkat 30.

A menyindir B memanggil C menghalau D menjemput 7. A laju C perlahan B cepat D pantas 10. II. I II Walaupun usianya agak lanjut dia masih gemar membaca. Perniagaan Pak Ali jatuh sejak kebelakangan ini. Orang itu mendapat keuntungan yang banyak kerana kerana berniaga di pasar malam. IV Pelajar itu telah terpilih untuk lanjut pelajarannya ke luar negeri. III Dia menyesal kerana lanjut cakap terhadap kedua orang tuanya. Ibu menyuruh kakak supaya merebus ubi kayu sehingga empuk. LATIHAN 31 :KATA BANYAK MAKNA(POLISIM) Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan yang bergaris dengan betul. Contoh kata banyak makna ialah seperti berikut : Jatuh gugur merosot Daun bunga itu jatuh di atas padang. Air sungai itu mengalir dengan deras selepas hujan. A I dan II C I. A menimbus C menimbun B mengorek D menampal 9. Orang itu memerlukan keterangan lanjut tentang cara-cara mengisi borang Amanah Saham Nasional. A muflis C hasil B pendapatan D rugi 8. III dan IV D I. 1. Jentera terpaksa menggali lubang untuk membina longkang. III dan IV 2. A kukuh C keras B gagah D kebal 31. 69 . II dan III B II. KATA BANYAK MAKNA (POLISIM) KETERANGAN: Kata banyak makna ialah perkataan yang mempunyai lebih daripada satu makna.

III Angin yang kencang menyebabkan beberapa batang pokok tumbang. III dan IV B I dan IV D I. A I dan IV sahaja C II. C I. IV Perasaannya suntuk apabila musim tengkujuh tiba kerana dia tidak dapat turun ke laut. Ayah akan mengirimkan perbelanjaan bulan bagi kami sekeluarga melalui pos. II Soalan yang kabur biasanya sukar dijawab oleh murid. II Suasana di Kampung Teratai menjadi gamat apabila kedengaran satu letupan yang kuat. IV Majlis perkahwinan itu gamat dengan gelak ketawa. C I. A II dan IV C II. III Cuaca hari ini diramalkan kabur pada sebelah pagi. Ayam berkokok alamat hari hendak siang. Mengapakah Azila sudah beberapa bulan tidak datang ke sekolah? Setiap akhir bulan ayah menerima gaji daripada majikannya. III dan IV sahaja B II dan III sahaja D I. IV Kita tidak digalakkan bercakap kencang dengan orang tua-tua. II. II dan III sahaja A I dan II sahaja 70 . Kapal terbang itu dibenarkan mendarat setelah juruterbangnya menerima alamat dari menara kawalan. III dan IV sahaja 6. I Gasing itu berputar dengan kencang apabila dilemparkan ke tanah. II Tendangannya yang kencang telah menyebabkan bola itu keluar padang. I Oleh kerana ayah Kamal suntuk wang. Alamat Leman akan dimarahi ibunya kerana dia mandi di lombong itu. III dan IV D I. I Penjual ubat itu gamat kerana dikerumuni oleh orang ramai. III dan IV B I dan III D I. IV Cermin itu kelihatan kabur kerana sudah lama tidak dibersihkan. I Elakkan membaca di tempat yang gelap supaya mata tidak cepat kabur. II. III dan IV sahaja B II dan III sahaja D I. Kamal tidak dapat menyertai rombongan sekolahnya ke Melaka. A I dan II sahaja C II. III dan IV 5. II Petani itu dapat menuai kesemua padinya kerana dia sekeluarga bekerja sehari suntuk. I II III IV Semenjak Zali bertukar alamat beberapa orang kawannya tidak dapat menghubunginya lagi. III Kawasan setinggan yang berdekatan itu gamat dengan rumah-rumah. III dan IV 4. II. III dan IV sahaja 7. III Para peserta gagal menyiapkan projek mereka disebabkan masa yang diberi begitu suntuk. III dan IV A I dan 11 B II dan III 3. II.I II III IV Gerhana matahari berlaku apabila bulan melindungi matahari. A II dan III C II.

II dan III sahaja D I. C I. II Adik menangis apabila kereta yang dipandu oleh ayah lenyap daripada pandangan. II Cik Liza menyuruh Mary berganjak dari tempat duduknya. III "Percakapan awak itu sudah melarat. I Seorang yang mempunyai paras yang cantik belum tentu mempunyai perangai yang baik. III Lagu yang sering berkumandang di radio itu digubah oleh seorang pencipta lagu tanah air. IV Mona berganjak dari rumahnya setelah mendapat tawaran bekerja di bandar. II. III dan IV sahaja 8. II Paras raksa pada termometer turun naik mengikut suhu. I Kapal itu lenyap di lautan sewaktu berlaku taufan. IV Penyakit yang dihidapinya sudah melarat kepada orang lain di seluruh kampung. A II dan IV sahaja C I. I. III dan IV sahaja 11. II dan III sahaja D I. I Kebanyakan orang tua yang hidup melarat telah dimasukkan ke rumah kebajikan. saya tidak sanggup mendengarnya lagi. II. IV Putik buah durian lenyap apabila ditiup angin. I Maria tetap tidak berganjak dengan keputusannya untuk melanjutkan pelajaran ke luar negeri. I. II. IV Gambar itu digantung sama paras dengan ketinggian saya. III dan IV sahaja 12. III dan IV sahaja B I. II dan IV sahaja B II dan IV sahaja D II. Emak memerah kelapa untuk mendapatkan santannya. Budak itu memerah telinga untuk mendengar percakapan kawannya. III dan IV sahaja 10. III Setelah lima tahun tinggal di Muar. IV Kedudukan perabot di dalam rumahnya digubah dengan teratur. I II III IV Ketua kampung itu memerah golongan belia di kampungnya untuk membina sebuah jambatan. Encik Maniam pun berganjak ke Ipoh. A I dan III sahaja C II. I Karangan bunga yang indah itu digubah oleh Puan Lim. A I dan II sahaja C. A II dan III sahaja C II. III Dia membeli baju yang tidak sama paras dengan badannya. III dan IV sahaja 13.B III dan IV sahaja D II. III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D I. Jamil lenyap dengan tiba-tiba. II Pakaian itu digubah oleh seorang pereka fesyen yang terkenal. Abang memerah otaknya untuk menghadapi ujian itu. A I dan III sahaja C I. II Saya tidak melarat untuk mengangkat almari yang berat itu. III Semasa semua murid sedang menjalani latihan." kata Fatin. III dan IV sahaja 9. II dan III sahaja A I dan III sahaja 71 . III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D. II dan IV sahaja B I.

B II dan IV sahaja

D II, III dan IV sahaja

14. I Barang-barang itu disusun mengikut kaum di atas rak. II Masih ada kaum asli yang mengamalkan cara hidup seperti nenek moyang mereka. III Majlis perkahwinan itu diadakan khas untuk kaum kerabat mereka sahaja. IV Kaum Malaysia yang berbilang keturunan hidup bersatu padu. A I dan II sahaja C II dan III sahaja B I dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja 15. I Dahinya berkerut apabila dia disoal siasat oleh pegawai polis itu. II Badannya berkerut setelah beberapa lama mandi di sungai. III Kakinya kelihatan berkerut setelah lukanya sembuh. IV Wajahnya semakin berkerut apabila umurnya meningkat tua. A I dan IV sahaja C II, III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D I, II, III dan IV sahaja 16. I Bangunan itu tingginya agak dua puluh meter. II Dia mengalami kerugian yang agak besar dalam kebakaran itu. III Jangan main agak sahaja apabila menjawab pertanyaan guru. IV Saya agak ayah hendak melancong ke luar negeri. A I dan II sahaja C I, II dan III sahaja B II dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja 17. I Kalau semangat kita lemah, kita tidak akan dapat mencapai segala cita-cita. II Keropok yang telah digoreng itu menjadi lemah kerana tidak disimpan dalam tin. III Badannya terasa lemah kerana dia tidak berselera makan selama beberapa hari. IV Sikapnya yang lemah itu telah memikat hati penduduk di kampung itu A I dan II sahaja C I, III dan IV sahaja B I dan III sahaja D I, II, III dan IV 18. I II III

Kampung itu bergelora akibat diancam oleh gajah liar. Perasaan Mak Tijah bergelora semasa menanti kepulangan anaknya yang bertugas di sempadan. Kebanyakan pemimpin kita mepunyai semangat yang bergelora untuk memperjuangkan nasib anak bangsa. IV Nelayan tidak digalakkan turun ke laut ketika laut bergelora. A I dan II sahaja C II, III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D I, II, III dan IV

19. 72

I II III IV

Segi sampul surat itu telah terkoyak sebelum disampaikan kepada penerimanya. Kepalanya benjol kerana terhantuk pada segi dinding. Bingkai gambar itu ada lapan segi. Polis menyaman pemuda itu kerana telah melakukan kesalahan dari segi undang-undang lalu lintas. A II dan IV sahaja C I, III dan IV sahaja B III dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja 20. I Ahli gusti itu membaham lawannya sehingga pengsan. II Harimau itu membaham kambing yang sedang makan di pinggir hutan. III Penjual ubat itu membaham kaca di hadapan orang ramai. IV Ombak yang mengganas itu membaham kapal yang sedang belayar. A II sahaja C II dan IV sahaja B III sahaja D I, II dan III sahaja LATIHAN 32 : IMBUHAN Pilih perkataan yang paling sesuai 1. Shamil _________ sambilan di restoran makanan segera itu untuk membantu ibunya . A. kerja C. sekerja B. bekerja D. pekerja 2. _________ “ salam abang kepada ibu dan ayah,” pesan Amin kepada adiknya. A. Sampai C. Sesampai B. Sampaikan D. Penyampai 3. Dalam program itu terdapat pelbagai kegiatan lasak yang menarik dan _________. A. mencabar C. tercabar B. cabaran D. pencabar 4. Mangsa kemalangan itu dibenarkan pulang setelah mendapat _________ sebagai pesakit luar . A. perawat C. terawat B. merawat D. rawatan 5. Bangunan bersejarah itu merupakan warisan negara yang tidak _______. A. ternilai C. nilaian B. menilai D. penilai 6. Pulau Sipadan amat sesuai sebagai tempat untuk aktiviti ________. A. menyelam C. salami B. penyelam D. berselam 7. Kami difahamkan bahawa ahli rombongan itu _________ pulang selepas jamuan ringan . A. angkatan C.perangkat B. mengangkat D.berangkat 8. Puan Hanizan _________ cili-cili kering itu sehingga lumat. 73

A. menggiling B. bergiling

C. penggiling D. giling

9. Kumpulan pendaki yang sesat itu telah dijumpai oleh pasukan _________ awal pagi semalam. A. berselamat C. terselamat B. penyelamat D. selamatan 10. Novel terbaru penulis terkenal itu telah _________ sebanyak setengah juta naskah. A. berjual C. jualan B. terjual D. menjual 11. Dilla merajuk kerana _________ nya tidak dituruti oleh suaminya. A. hendakkan C. berkehendak B. kehendak D. sekehendak 12. Pak Cik Fauzi dipulaukan oleh penduduk kampung sebagai akibat _________ orang kampung terhadapnya. A. sangkaan C. prasangka B. tersangka D. menyangka 13. Bangunan _________ langit di bandar itu milik syarikat ternama luar negara. A. pencakar C. bercakar B. mencakar D. cakaran 14. Pekerja-pekerja itu sedang _________ sungai itu untuk mengelakkan banjir kilat. A. dalaman C. sedalam B. mendalam D. memperdalam 15. Walaupun Jasni dan Aziz _________ tetapi hubungan mereka tidaklah mesra. A. berkampung C. kampung B. sekampung D. kampungan 16. “Jika tiada _________ kami akan pulang esok, ibu,” kata Azhar kepada ibunya. A. perintang C. rintangan B. terintang D. merintang 17. Ayah dan ibulah orang yang paling saya _________. A. sayangi C. tersayang B. sayangkan D. penyayang 18. Para pelajar yang akan menduduki peperiksaan digesa agar membuat persediaan awal dan bukannya _________ pada saat-saat akhir. A. tertunggu C. menunggu B. penunggu D. ditunggu 19. Kegiatan penyeludupan beras itu _________ hasil maklumat yang diberikan oleh orang ramai. A. membongkar C. terbongkar B. dibongkar D. pembongkar 20. Kerusi-kerusi itu kami _________ ke dinding supaya bilik ini lebih luas. 74

A. dekati B. dekatkan

C. berdekat D. mendekat

33. KATA MAJMUK KETERANGAN: 1. Kata yang terbentuk daripada dua atau lebih perkataan yang menghasilkan makna yang baru 2. Kata majmuk dieja secara terpisah. LATIHAN 33. KATA MAJMUK Isi tempat kosong dengan kata majmuk yang betul. 1. Maria melukis beberapa bentuk ______ kaki sama pada kertas lukisan itu dengan menggunakan pensel. A segi tiga C bulatan B segi empat D bujur 2. ______yang berkaitan dengan program Tahun Enam telah disiapkan oleh Cikgu Mahmud petang semalam. A Kertas nama C kertas kerja B Kertas turas D Kertas mahjong 3. Alif mendapat keputusan yang baik daliam ____ Sains dan Matematik. A mata pendidikan C mata ilmu B mata pelajaran D mata bestari 4. _____ bangunan itu adalah berkonsepkan seni bina Islam . A Reka bentuk C Reka tinggi B Reka acuan D Reka rupa 5. ________ majlis itu terpaksa diubah kerana beberapa sebab yang tidak dapat dielakkan. A Atur masa C Atur cara B Atur sesuai D Atur susun 6.Kedai yang menjual ______ alat tulis itu dibuka dari pukul 9.00pagi hingga 5.00 petang. A alat tulis C alat padam B alat pensel D alat pembaris 7. Emak membeli beberapa bungkus _____ di warung itu untuk dijadikan sarapan A nasi lemak C nasi putih B nasi pinggan D nasi campur

8. _____ Ani tidak berfungsi lagi kerana telah dimasuki air ketika dia bermain di padang. 75

Sudah menjadi tanggungjawab Cikgu Zaid untuk menyediakan __________ bagi membersihkan kelasnya. A Orang rumah C orang dapur B Orang harapan D orang atas 17.A Jam dinding B Jam meja C Jam randik D Jam tangan 9. Puan Lily selamat melahirkan seorang ____ lelaki di Hospita Sultanah Zainab . Beberapa orang ______ Jabatan Pelajaran telah dinaikkan pangkat dalam majlis anugerah itu. A sukarela C sediakala B sukacita D setiausaha 14. Tidak ada ____ yang dapat diselamatkan dalam kebakaran itu kerana semuanya hangus terbakar. A jauh hati C jauh perasaan B kecewa hati D resah hati 19. Cikgu Jamil mahu kami menyusun kerusi dan meja di dalam kelas itu semula seperti _____.namun _____ berkaitan wanita bersalin tidak boleh diambil ringan. Dia bersikap ____ sedikit semenjak kebelakangan ini. A pantang tok nenek C pantang tegah B pantang larang D pantang mundur 20. Rizal _____ apabila Qudus tidak menjemputnya ke majlis itu. Zarinah dapat bantuan Rancangan Makanan Tambahan kerana dia anak _____. Syarikat yang mempunyai _____ yang tinggi itu mampu bertahan hingga kini. A dukacita C sukarela B sukacita D sediakala 15. Walaupun nampak remeh. A luar dugaan C luar biasa B luar sikit D luar perangai 10. A yatim tunggal C tunggal piatu B yatim piatu D piatu yatim 18. A jawatankuasa C pesuruhjaya B kakitangan D warganegara 12. A apabila C apakala B apahal D apalagi 13. Siti Hajar berasa _____ semenjak ayahnya meninggal dunia minggu lepas. _____ Encik Zainol berasal dari Pasir Puitih. Kelantan. A jadual harian C jadual bertugas B jadual mingguan D jadual tugasan 11. 76 . A cahaya mata C cahaya neon B cahaya sinar D cahaya terang 16. Kota Bharu.

A C 5. ganda separa c. oleh-oleh C abuk-abuk otak-otak D sagu-sagu 6. Suasana dalam mesyuarat itu ______ apabila dua pihak berbalah. Beberapa ekor ______ yang berwarna –warni terbang di dalam rumah kami. 2. Terdapat tiga jenis penggandaan: a. berbual-bual C bercakap-cakap berehat-rehat D berbaring-baring Encik Razak membawa _______ dari Surabaya untuk kami. Sejak berpindah ke bandar . huru-hara C lintang-pukang hingar-bingar D porak-peranda Jalan raya yang _____ itu amat berbahaya khususnya kepada penunggang motosikal dan basikal. Kedengaran _______ suara orang bernyanyi ketika saya duduk di atas pangkin itu. A terkial-kial C tercungap-cungap B terkinja-kinja D terkocoh-kocoh 3. Proses mengulangi sesuatu perkataan sema ada secara seluruh atau bahagian-bahagian tertentu. ganda seluruh b. 77 . Gadis itu _______ ke pejabat kerana sudah lewat. A B 8. A jelas-jelas C samar-samar B sayup-sayup D jauh-jauh 4.A daya tenaga B reka cipta C daya saing D usaha sama 34. A tanya-menanya C kenal-mengenal B tahu-menahu D tengok – menengok 2. A B Selepas mesyuarat mereka minum sambil _____ di tepi kolam renang itu.Sukri tidak _________ lagi tentang perkembangan yang berlaku di kampung itu. ganda berima LATIHAN 34 : KATA GANDA Lengkapkan ayat-ayat yang berikut dengan memilih kata-kata yang paling sesuai 1. A kupu-kupu C labah-labah B pijat-pijat D labi-labi 7. KATA GANDA KETERANGAN: 1.

A terus-menerus C serta-merta B pontang-panting D tunggang-langgang 10. A melaung-laung C meraung-raung B meronta-ronta D menarik-narik 16. A terambil-ambil C terikut-ikut B tertiru-tiru D terbuai-buai 20. Sampah sarap yang _____ di Sungai Kelantan itu adalah akibat daripada perbuatan segelintir orang 78 . Mata budak itu _______ apabila dimarahi oleh ibunya. Jalan raya yang baru diturap itu memudahkan kami _____ ke tempat kerja. A terkebil-kebil C terkelip-kelip B terkial-kial D terikut-ikut 15. ”Budi cikgu akan saya kenang _______ . A sekuat-kuatnya C selama-lamanya B semalam-malaman D sehari-harian 19. A tindak-tanduk C corat-coret B karut-marut D desas-desus 14. Penjahat itu ______ untuk melepaskan diri. Para penyokong pasukan bola sepak Selangor _______ apabila Bambang berjaya menjaringkan gol. A Kumat-kamit C Bongkar-bangkir B Senda-gurau D Sedu-sedan 13.” kata Fatin. ______ waris keluarga yang ditimpa kemalangan itu masih kedengaran. A ulang-alik C mundar-mandir B pindah-randah D lalu-lalang 12. Pelbagai program telah diatur demi menggalakkan penduduk taman itu ______ antara satu sama lain. Ada _______ yang mengatakan bahawa pengurus syarikat itu akan meletakkan jawatan.A lintang-pukang B lintang-kedak C lekuk-lekak D kacau-bilau 9. Kita jangan mudah ______ akan cara hidup barat. A Tingkah-laku C Gerak-geri B Sorak-sorai D Desas-desus 11. A terkial-kial C terkebil-kebil B terikut-ikut D terlonjak-lonjak 17. A percaya-mempercayai C perlu-memerlukan B kasih-mengasihi D kenal-mengenal 18. _______ penceroboh itu sedang diperhatikan oleh pihak keselamatan melalui kamera litar tertutup. Seorang pekerja bahagian stor telah diberhentikan ______ oleh pihak pengurusan pasar raya itu kerana masalah disiplin.

90. A berat C kasar B besar D kesat 2. Haji Bakhil C lengkuas B pendita D mayat 9. A tertimbul-timbul C tersekat-sekat B tertindih-tindih D terapung-apung 35. A tenang C senyap B diam D hening 5. A busuk C ramai B gelora D bising 3. Bentuk ungkapan yang menggambarkan sifat seseorang atau benda secara bandingan. Zarul gelisah seperti _______ kerana anaknya masih belum keluar dari bilik pembedahan. Kasut yang ______ seperti kulit biawak itu dijual dengan harga RM 87. A panjang C runcing B kurus D rapuh 7. Walaupun sudah tua seperti ______ . Ramli tidak terangkat beg yang _____seperti batu itu. LATIHAN 35: BANDINGAN SEMACAM Isi tempat kosong dengan kata yang sesuai 1. badan Zarul ______ seperti lidi. lelaki itu masih lagi turut serta dalam larian amil itu. A. A ganas C zalim B kejam D dahsyat 4. A . Suasana dalam bilik itu sungguh ________seperti pasar.jadam C akar kayu B hempedu D kopi 8. Sejak terlantar di hospital selama dua bulan . Saya tidak suka pemerintah yang _______seperti Firaun. Suasana dalam perpustakaan itu sungguh _____seperti tasik.yang tidak bertanggungjawab. A licin C kesat B kasar D keras 6. Nani tidak suka makan ubat itu kerana rasanya pahit seperti _________. BANDINGAN SEMACAM KETERANGAN: 1. 79 .

.. A galah C bangunan B pokok D tiang 15.. Peserta perkhemahan itu meluru seperti ______ apabila disuruh terjun ke dalam kolam.... Wanita itu cantik seperti ______ tetapi garang seperti ________ .langau D cermin .. A ombak…tunggal C kongkang.. Perempuan itu mempunyai rambut yang ikal seperti _______ dan hidung yang mancung bak _______. Orang yang kaya seperti ________ itu kedekut seperti _______.A belut B keldai C langau D cacing kepanasan 10....lengkuas B mayang . A kapas … ulat C menteri …tikus B syurga . A pembaris C sesiku B bendul D kekisi 11.keldai D jutawan .harimau D model.. A bayi C mayat B kulit biawak D cacing 13.kala jengking 18.Haji Bakhil 19. Rizal menurut apa-apa sahaja yang disuruh oleh ketuanya kerana dia lurus seperti _________ .. Sungguhpun badan Syazwan besar macam _______ tetapi dia takut seperti _______ .. Rumah yang bersih seperti _______ itu kepunyaan Encik Hamid yang rajin seperti _________.tikus B rumah... A bidadari . A limau C cuka B asam gelugur D asam jawa 12.anak kucing D badan... Saya tidak termakan masakan wanita itu kerana rasanya masam seperti ________. Muka budak itu pucat seperti ______ apabila berada di atas pentas. A buluh C daun lalang B terung D keladi 16....galah 80 .tangkai jering C menteri. lalat C gajah ...seludang D keris .. Walaupun lelaki itu sudah tua tetapi dia miang seperti _______ .....siput 17. A ikan paus . Lelaki yang tinggi seperti _______ itu ialah Cikgu Razak..tikus B pengurus . A artis . A lebah C gajah B babi hutan D badak 14.lebah 20....singa C pramugari B ratu ...

81 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful