BAHASA MELAYU PEMAHAMAN

1. KATA NAMA AM KETERANGAN: Kata Nama Am ialah kata yang menamakan manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, benda, tempat dan sebagainya secara am atau umum Kata Nama Am boleh terbina daripada kata dasar atau pun kata terbitan. Kata nama dasar ialah kata nama yang tidak mengalami proses pengimbuhan. Kata nama terbitan ialah kata nama yang terhasil akibat proses pengimbuhan pada sesuatu kata dasar. LATIHAN 1 : KATA NAMA AM Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 1. __________ yang terletak di hujung kampung mengeluarkan hasil yang lumayan. A Kebun C Buah B Pokok D Tumbuhan Mak Lijah mengikat sebilah __________ pada galah itu untuk mengait jantung pisang. A tajak C parang B gunting D pisau Kerja sebagai seorang anggota __________ adalah untuk menangkap dan membawa penjenayah ke muka pengadilan. A tentera C rela B polis D kastam _________ handalan itu telah memecahkan rekod acara 100 meter yang bertahan selama lima tahun. A Orang C Atlet B Pasukan D pemain Kawasan itu akan dimajukan sebagai kawasan __________ yang baharu tidak lama lagi. A perumah C perumahan B rumah D berumah Seorang __________ ternama sedang bermain golf sambil berbincang urusan jual beli dengan rakan-rakannya. A pekerja C pegawai B peniaga D usahawan

2.

3.

4.

5.

6.

1

7.

Bapa saya pernah menjadi __________ sekolah di kampung ini. A ketuaan C mengetua B ketua D pengetua Banyak _________ gemar melawat tempat-tempat menarik di negara ini. A pelancung C pelancong B pendatang D pelawat Para pelajar sedang sibuk menghias __________ sekolah kerana majlis anugerah kecemerlangan akan diadakan lusa. A taman C kantin B dewan D kedai Pada zaman dahulu, banyak _________ datang ke Melaka untuk urusan perniagaan. A pengurus C penjual B penjaja D pedagang __________ yang dibonceng oleh abang tersadai di tepi jalan kerana kerosakan enjin. A Bas C Basikal B Kereta D Motosikal

8.

9.

10.

11.

Soalan 12 berdasarkan gambar 1

12.

Gambar 1 Kakak mencuba __________ yang baru dibeli oleh ibu. A subang C kerongsang B gelang D cincin Pemuda buta itu pandai mengayam _________ daripada buluh. A tikar C kotak B bakul D bekas Abang baru membeli sebuah __________ berjenama Sony. A jam C radio B komputer D gitar Saya dan Samy belajar di _________ yang sama sejak dari tahun satu hingga kini. A dewan C tadika B sekolah D balai

13.

14.

15.

2

16.

Adik saya menyertai pertandingan menulis __________ bagi kategori murid tujuh hingga sembilan tahun. A cerpen C skrip B cerita D novel __________ itu diminati kerana kelunakan suaranya apabila beliau mendendangkan lagu. A Penari C Penyair B Penyajak D Penyanyi Anggota rukun tetangga bertugas untuk menjaga __________ saya pada setiap malam. A pekan C kampung B negeri D negara

17.

18.

Soalan 19 berdasarkan gambar 2

Gambar 2 19. Di dalam tin kosong itu terdapat banyak __________ kerana air bertakung. A jejentik C lelabah B riang-riang D umang-umang Saya telah mengirim sepucuk __________ kepadanya untuk bertanya khabar. A kad C nota B kertas D surat 2. KATA NAMA KHAS KETERANGAN: Kata Nama Khas ialah kata yang merujuk kepada nama sesuatu benda yang khusus dan ejaannya berpangkalkan huruf besar. LATIHAN 2 : KATA NAMA KHAS Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 1. Pemenang program realiti TV 10 telah menerima sebuah kereta ________ . A Sony C Gen 2 B Nokia D Dell 3

20.

2.

Kes pembunuhan berprofil tinggi itu telah diketuai oleh ________ . A Mejar Amran C Inspektor Haris B Hakim Saljit Singh D Peguam Bala Jam tangan berjenama ________ telah dihadiahi oleh Datuk Kamal kesayangannya. A Pilot C Darlie B Rolex D Satria kepada kepada anak

3.

4.

Pada hari minggu ayah membawa kami ke ________ untuk membeli belah. A Pasar Raya Tesco C Hotel Perdana B Stesen KLIA D Bangunan Petronas Khazanah purba negara banyak tersimpan di ________ . A Masjid Negara C Taman Negara B Zoo Negara D Muzium Negara Murid-murid menghadiahi guru-guru mereka pelbagai hadiah sempena sambutan ________ peringkat sekolah setiap tahun. A Hari Ibu C Hari Guru B Hari Bapa D Hari Pekerja Tunku Abdul Rahman telah dianugerahi gelaran ________ . A Bapa Keamanan C Bapa Pemodenan B Bapa Kemerdekaan D Bapa Perpaduan Negeri ________ juga dikenali sebagai Negeri Jelapang Padi Malaysia. A Johor C Kelantan B Pahang D Kedah Orang ramai telah berkunjung ke ________ untuk melihat gerhana matahari yang berlaku barubaru ini. A Bangunan KLCC C Planetarium Negara B Menara Kuala Lumpur D Pusat Dagangan Dunia Ramai pembesar negara hadir ke ________ untuk meraikan istiadat pertabalan Yang Dipertuan Agung. A Istana Negeri C Dewan Merdeka B Istana Negara D Bangunan Parlimen Hukuman gantung sampai mati telah dijatuhi oleh ________ kepada pengedar dadah itu. A Peguam Kamal C Perdana Menteri B Ketua Polis D Hakim Gopal Singam Pameran Pertunjukkan Akrobatik Maritim Antarabangsa ( LIMA ) telah diadakan di ________. A Pulau Pinang C Pulau Pangkor B Pulau Langkawi D Pulau Redang 4

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

5 . 15. kami. saudari. KATA GANTI NAMA DIRI KETERANGAN: Kata Nama Ganti Diri digunakan untuk menggantikan nama seseorang. patik. Kata Ganti Nama Diri Kedua – contohnya kamu. A Pesta Ria C Pesta Tani B Pesta Air D Pesta Heboh Pasukan Brazil telah memenangi Kejohanan Bola Sepak ________ yang berlangsung di Jerman . saya. kita. A Sang Kancil C Sang Rangkak B Pak Belang D Pak Bedal Abang membawa kami ke ________ untuk menyaksikan tayangan filem hindustan. 18. saudara. hamba.13. 20. 19. A Piala Emas C Piala Dunia B Piala Agung D Piala Thomas Kempen ________ sedang giat dijalankan untuk membentuk masyarakat penyayang. 3. baginda. Kata ganti nama diri dibahagikan kepada 3 bahagian : 1. Kata Ganti Nama Diri Pertama – contohnya aku. 2. A Pusat Sivik C Dewan Pleno B Pawagam Odeon D Taman Tasik ________ merupakan seorang pahlawan Melayu Melaka yang tersohor pada zaman dahulu. awak. A Bahasa Jiwa Bangsa C Cintai Bahasa B Budi Bahasa Budaya Kita D Sayangi Budi Bahasa Kita 14. A Tok Dalang C Hang Li Po B Tok Selampit D Hang Tuah Banyak rumah yang telah musnah akibat dilanda bencana ________ beberapa tahun yang lepas. 16. A Institut Aminuddin Baki C Institut Pengajian Tinggi B Institut Jantung Negara D Institut Perguruan Seekor lembu peliharaan Pak Mail telah mati dibaham oleh ________ ketika meragut rumput di hujung kampung. beta. A Chikungunya C Tsunami B Malaria D Gerhana Negeri Sarawak menjadi tuan rumah ________ peringkat kebangsaan . 3. beliau. anda. mereka. Pesakit yang malang itu merayu orang ramai untuk mendapatkan derma bagi menjalani rawatan di ________ . 17. engkau. Kata Ganti Nama Diri Ketiga – contohnya dia.

” kata Ani kepada Ayu. _______ bertiga telah diarahkan oleh________membersihkan taman mini ini. Amin bermain bola sepak di padang. A Kami … awak C Mereka … beliau B Beta … dia D Mu … kami 6.” kata Ali kepada kawankawannya. 1. “Perbuatan ________memang tidak ________gemari. A awak … mereka C aku … kita B engkau … beliau D kita … dia 4. A kita C mereka B awak D kami 6 .LATIHAN 3 : KATA GANTI NAMA DIRI Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. A Mereka C Kami B Dia D Engkau 9. A beta…hamba C yang mulia…beta B baginda…hamba D tuanku…patik 2. A kami C mereka B awak D kamu 10. A nya … awak C aku … kami B kita … anda D ku … mu 8. Kami berikrar akan melakukan apa sahaja yang ________suruh.“Ampun__________. A awak… mereka C Kita … mereka B Anda … aku D Awak … saya 3. Pen ini________hadiahkan kepada__________.” kata Adnan kepada budak-budak itu. “Pukul berapa________akan sampai di rumah?” tanya Puan Aini kepada Taha. bolehkah _____mengiringi mereka ke sana?” tanya Tuah kepada Sultan Mahmud Shah._______mesti berlatih bersungguh-sungguh jika ingin menentang_________. ________bermain bersama rakannya. “Ampun _______.” kata ketua pasukan kepada sahabatnya.”Masalah itu patut______selesaikan supaya____________tidak merajuk lagi. apakah hajat ________meminta ______ datang menghadap?” sembah Bendahara Tun Perak A baginda … tuanku … hamba C tuanku … beta … patik B beta … baginda … hamba D tuanku … tuanku … patik 5. A anda … dia C kita … beliau B kamu … ku D awak … saya 7.

_________ ingin belajar dalam suasana yang ceria. nya D Saya. Jenazah_________akan dimakamkan di kawasan makam diraja.Aini dan keluarga _______ telah berpindah ke Kuantan sejak dua tahun yang lalu. Ibu bapa _______ meninggal dunia setahun yang lalu. A Baginda C Beta B Aku D Hamba 14. A dia C kalian B baginda D beliau 7 . A Saya C Dia B Kami D Mereka 13. bukan saya. dia 16. A Mereka C Kita B Kalian D Kamu 15.“________ telah dirompak oleh ________.“________ yang melakukan kesalahan. A Hamba.Perdana Menteri telah sembuh selepas ________ diberi rawatan di hospital.” kata lelaki itu sambil menunjuk ke arah Ah Hong. A ia C nya B kami D dia 19.11. A kita C saudara B kami D ianya 20.” rintih kumpulan pelancong itu sambil menunjuk ke arah perompak yang melarikan diri. mereka B Kita. dia C Kami.Kepulangan ________ sekeluarga dari Mekah telah disambut oleh sanak-saudara dan penduduk kampung. A beliau C dia B baginda D nya 12. ________ akan berangkat ke balai persidangan tidak lama lagi.Sami ialah anak angkat Encik Siva. A nya C mereka B dia D beliau 18. Kami sudah melawat _______ di hospital semalam. Sultan Muzaffar telah mangkat. Murid-murid di dalam kelas itu mengutamakan kebersihan. Ayah Amin sakit. A kami C kita B mereka D nya 17.

” Kata Cikgu Ani kepada Ayu. saya nak tengok _______ yang ada di dalamnya. A Bilakah C Di manakah B Siapakah D Bagaimanakah 4. A bila C siapa B apa D berapa 3. Kata ganti nama Tanya digunakan untuk menanyakan manusia. ________pesanan cik ? A bilakah C apakah B adakah D di manakah 7. “________ Pak Adib dan isterinya akan berangkat ke Mekah ? ” tanya Haji Sudin kepada isterinya. 1. A bila C siapa B apa D mana 2. ________ kamu tidak datang ke kelas tambahan semalam ? A Bagaimanakah C Berapakah B Mengapakah D Bilakah 5. yang datang semalam itu _______ ? ” tanya Rizal kepada Suzi. 2. mana . binatang. ________ harga sekilogram buah duku ini ? A Di manakah C Bilakah B Berapakah D Adakah 6. siapa LATIHAN 4 : KATA GANTI NAMA PERTANYA Pilih ayat yang menggunakan kata ganti nama pertanyaan yang betul. KATA GANTI NAMA TANYA KETERANGAN: 1. “ Tolong buka beg . _______ caranya kamu mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan ? A Bilakah C Berapakah B Siapakah D Bagaimanakah 8 . _______ kamu akan bertolak ke London ? A Bilakah C Siapakah B Berapakah D Di manakah 8. “ Boleh saya tahu. benda dan tempat Contoh : apa.4. Selamat pagi. Kata ganti nama Tanya digunakan untuk membentuk ayat-ayat.

Beg yang kamu beli itu untuk ______? A berapa C siapa B mana D apa 13. Lelaki yang datang ke rumah kamu semalam _____? A apa C siapa B mana D mengapa 18. Pada hari ______kah kamu akan pulang ke Negeri Sembilan? A bila C apa B mana D berapa 15. Yang duduk di hadapan guru besar itu _____? A apa C bila B berapa D siapa 20. “______ lagi yang tidak kena . A Apa C siapa B Bila D Mengapa 14. Tuan punya kereta berwarna putih itu ______ ? A siapa C apa B mana D berapa 11. Harga buku yang kamu beli itu _____ ? A mana C kenapa B berapa D bagaimana 12. Bilangan pelajar yang dipilih menyertai pertandingan lukisan itu ______? A bila C siapa B apa D berapa 10. Adik-beradik awak _____ orang? A apa C siapa C berapa D bagaimana 9 .9. Cara untuk menenun kain songket _____? A bagaimana C berapa B mengapa D siapa 17. Perasmi sukan tahunan sekolah kamu _____? A berapa C apa B siapa D bila 19.Amin ?”tanya ibu. Yang ______kah baju yang sesuai dipakai untuk majlis di istana nanti? A bagaimana C siapa B mana D apa 16.

LATIHAN 5 : KATA GANTI NAMA TEMPAT DAN TUNJUK Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. Itu – menunjukkan sesuatu yang jauh. A sana C sini B ini D itu 6. A ini C sini B itu D situ 3. Peristiwa ______________ masih segar dalam ingatan Pak Abu. haiwan. A itu C sana B ini D sini 4. Suria tidak ke _______________ sepanjang cuti persekolahan yang lalu. Kata ganti nama tunjuk Kata Ganti Nama Tunjuk Digunakan untuk menunjukkan manusia. A apa – apa C mana – mana B bila – bila D siapa – siapa 5. Kata Ganti Nama Tempat dan Tunjuk KETERANGAN: Kata Ganti Nama Tempat Digunakan untuk mengganti nama tempat. benda dan tempat Terdapat dua jenis kata ganti nama tunjuk iaitu: Ini – menunjukkan sesuatu yang dekat. A mana C ini B apa D siapa 2.5. Para tetamu diminta duduk di ________________ tempat yang masih kosong. Terdapat tiga jenis kata ganti nama tempat iaitu: Sana – tempat yang jauh dan tidak kelihatan. Sini – tempat yang dekat Situ – tempat yang agak jauh tetapi tidak sejauh sana dan tempat ini masih kelihatan. “ Mesin basuh yang baru tiba itu ___________?” tanya Fatin kepada jurujual itu. A mana – mana C apa – apa B mana D sesiapa 10 . Ulang tahun kemerdekaan Negara kita pada kali _____________ jatuh pada hari Jumaat. 1.” kata ketua kampung kepada pemuda di sebelahnya. “Wakil rakyat itu akan datang ke _______________ sebentar lagi.

A siapa . Jika ada _____________ perkara yang tidak diingini. A situ C ini B sini D itu 17.” kata Mira. A mana – mana C bila – bila B apa – apa D siapa – siapa 11. Di _____________lah berlakunya kemalangan ngeri yang menyebabkan semua penumpangnya meninggal dunia. Perbuatan pemuda itu mencuri barang – barang surau akan menimbulkan kemarahan penduduk di _____________. “Awak berasal dari ______________?” tanya Umar kepada jiran barunya.” kata guru disiplin kepada murid – murid.siapa C bila – bila B mana – mana D apa – apa 11 . A ini C sini B begitu D begini 14. Puisi _____________ saya tujukan untuk ibu tersayang yang telah pergi buat selama – lamanya. A sini C itu B sana D ini 12.siapa 16.7. A apa C mana B siapa 10. “Di ___________kah letaknya masjid Putrajaya?’ tanya Encik Adam kepada lelaki itu. Kedai hiasan dalaman di seberang jalan ____________ dihias sangat cantik. A ini C begitu B situ D demikian 15. sila maklumkan segera kepada pihak polis. A mana – mana C siapa – siapa B bila – bila D apa – apa 8. Pilih ________________ kasut yang padan warnanya dengan baju kebaya itu. A itu C sana B ini D begitu 13. A apa – apa C bila – bila B mana – mana D siapa . Jika tiada ______________ pertanyaan tentang kertas soalan. Ketuhar ________________ lah yang dimenangi oleh Mak Teh secara percuma semasa acara cabutan nombor bertuah yang diadakan di Pasar Raya Mutiara. A mana C berapa B apa 9. mulalah menjawab soalan itu. Letakkan meja dan kerusi rosak ini di _____________ bilik yang mempunyai ruang.

A begini C situ B begitu D sini 19. A mana-mana C apa-apa B bila-bila D siapa-siapa Emak melarang adik ke __________ semasa beliau membayar harga makanan di kaunter. sesuatu dan siapasiapa atau sesiapa LATIHAN 6: KATA GANTI NAMA TAK TENTU Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 2. kata ganti nama tak tentu ialah kata ganti yang menunjukkan sesuatu atau seseorang secara tidak tentu. ________________ lah nasib yang dialami oleh Lebai Malang itu. KATA GANTI NAMA TAK TENTU KETERANGAN: 1. 3. dikehendaki membuat pendaftaran.18. . A mana-mana C siapa-siapa B bila-bila D apa-apa 12 2. A apa-apa C siapa-siapa B mana-mana D bila-bila Entah _________ lagi kami sekeluarga akan dapat pulang ke kampung. A Apa-apa C Siapa-siapa B Bila-bila D Mana-mana “Serahkan _________ yang ada di dalam beg itu kepada aku!” kata perompak itu kepada Mak Munah. Contoh : apa-apa. mana-mana. A bila – bila C siapa – siapa B apa – apa D mana – mana 6. A ini C sana B itu D sini 20. Kita perlu berusaha gigih. 5. masing-masing. 4. rezeki ada di ______________ . ________________ sajalah buah tangan yang dapat saya berikan kepada kamu. _________ yang berminat mengambil bahagian dalam perlawanan itu. seseorang. A mana-mana C siapa-siapa B apa-apa D bila-bila Salim tidak menjamah _________ makanan pun hari ini. 1.

12. 11. 9. 8. __________ yang kehilangan jam tangan. Soalan 15 berdasarkan gambar 1 gambar 1 15. A mana-mana C siapa-siapa B apa-apa D bila-bila 7. A Mana-mana C Siapa-siapa B Bila-bila D Apa-apa Antara baju-baju ini pilihlah __________ yang adik berkenan. 13. 10. A bila-bila C siapa-siapa B mana-mana D apa-apa Kami akan tiba __________ masa sahaja. __________ pun pandangan kita tentang vandalisme. A apa-apa C siapa-siapa B bila-bila D mana-mana Adakah __________ berita tentang keadaan ekonomi negara kita? A bila-bila C mana-mana B apa-apa D siapa-siapa Pesanlah __________ makanan yang awak hendak. A Mana-mana C Sesiapa B Apa-apa D Bila-bila 13 . sila berjumpa dengan saya. A apa-apa C mana-mana B sesiapa “Pilihlah _________ kuih yang adik suka. A Apa-apa C Mana-mana B Bila-bila D Siapa-siapa Tiada _________ dibenarkan masuk ke dalam bilik itu kecuali kakitangan yang berkenaan. fenomena ini wajar dibanteras. 14.” kata Puan Rokian kepada anak bongsunya. A bila-bila C siapa-siapa B mana-mana D apa-apa _________ barang yang berharga eloklah diselamatkan dahulu. A mana-mana C siapa-siapa B apa-apa D bila-bila Hasnah tidak suka __________ pun bertanyakan masalahnya.6.

KATA KERJA KETERANGAN: Kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan sesuatu perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu. lihat. A menghulurkan C meletakkan B melontarkan D melabuhkan 2. A Siapa-siapa C Bila-bila B Mana-mana D Apa-apa Kamu tidak dibenarkan menulis __________ sehingga dibenarkan berbuat demikian. menulis ii. __________ yang tidak mengikut arahan akan dikenakan tindakan. A mencapai C menggarap B menduduki D merangkul 14 . 20. A Siapa-siapa C Bila-bila B Apa-apa D Mana-mana __________ yang tidak faham. A mana-mana C bil-bila B siapa-siapa D apa-apa 17. tolong angkat tangan. Kakak ________ erat pinggang ibu sewaktu berpayung dalam hujan yang lebat itu. A apa-apa C bila-bila B mana-mana D siapa-siapa Duduklah di __________ yang kamu suka kerana tempat duduk ini tidak bernombor. Kata Kerja Transitif – menebas. 18. Kata Kerja Tak Transitif – bangun. 1. Kata Kerja Pasif – ditebas. 19. disidai. A apa-apa C mana-mana B bila-bila D siapa-siapa Tidak ada __________ lagi yang boleh kamu buat kerana semua kerja telah disiapkan. Nakhoda itu mengarahkan anak-anak kapalnya _______ sauh yang berat itu di muara sungai.16. menyidai. lulus iii. ditulis LATIHAN 7 : KATA KERJA Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. Kata kerja terbahagi kepada 3 jenis iaitu : i. 7.

A B C D A B C D Pak Mat sedang membelah kayu. Dia pancing ikan di sungai. A menumbangkan C menewaskan B menundukkan D menumpaskan 5. Pilih ayat kata kerja tak transitif yang betul . Pendaki yang hilang semasa mendaki Gunung Ledang telah _________ di kawasan hutan tebal di kaki bukit. 8. Farid dan Ahmad baca cerita di perpustakaan. 10. 9. Ruzila sedang memasak kuih. Ahmad tendang bola itu. Datuk sedang tidur dengan nyenyak.Pak Cik Amit ________ batang kayu itu untuk dijadikan tiang rumahnya. A B C D A B C D Ali suka membaca buku. A mengikis C meraut B menarah D mengupas Pilih ayat kata kerja transitif yang betul. Air sungai itu mengalir deras. 11. Ahli perniagaan itu dan keluarganya melancong ke Turki. 7. Puan Jamilah seorang guru yang rajin dan berdedikasi. Pilih jawapan yang paling sesuai. A terjumpa C berjumpa B dijumpai D menjumpai 4. Pihak polis telah berjaya ________ kegiatan penyeludupan di kawasan sempadan.3. Noraini sedang makan buah rambutan. Jangan melompat. A penghapusan C penerokaan B pembersihan D pembasmian 6. Dia senyum kepada saya. A mengepit C menjamah B mengonggong D memakan 15 .Hakisan tanah dapat dielakkan jika ________ hutan dikawal oleh pihak kerajaan. Dia lompat jauh. Adik saya suka menangis. Ani bersalam dengan saya. Anjing liar itu ________ seketul tulang.

Sekawan anak itik sedang _______ air di sebuah kolam yang cetek. A mencabut C memotong B mencukur D menggunting 14. Dagu atuk luka terkena pisau semasa dia ________ janggutnya. bentuk 16 . ukuran 3. A tergelincir C terbabas B tersangkut D tersangkut 20. Kata adjektif dibahagikan kepada beberapa jenis mengikut makna : 1. A menenun C menyirat B menganyam D menyulam 8. Pak Amin kecewa kerana ________ oleh jurujual yang tidak berdaftar itu. A diangkat C dipegang B disambut D dijulang 18. Piala kejohanan pertandingan hoki itu ________ oleh para pemain Sekolah Kebangsaan Kampung Aman. A menyudu C menyodok B meminum D mencedok 19. A melancong C menziarahi B mendatangi D menemui 15. warna 6. Beberapa orang pekerja wanita di restoran menjual sate ________ daging pada lidi sebelum membakarnya.12. A menyanyikan C mengalunkan B mempamerkan D mendendangkan 17. bau 2. KATA ADJEKTIF KETERANGAN: Kata adjektif digunakan untuk menerangkan keadaan atau sifat sesuatu benda. Puan Syarifah seorang deklamator yang tersohor dan sering diundang untuk ________ puisinya. pandang 4. rasa 7. Beberapa buah gerabak kereta api ________ daripada landasan akibat melanggar seekor gajah. tempat dan orang. A meraut C memasuk B menjolok D mencucuk 16. A ditipu C ditegur B disapa D dikunjungi 13. sifat dan keadaan 5. Aina dan keluarganya sering ________ nenek tua yang tinggal keseorangan di teratak buruk itu. Mak Cik Minah asyik ________ tikar mengkuang di bawah pokok di tepi pondoknya.

A baik…lambat C selesa…kuat B lemah…deras D selesa…cepat Kemarahan jurulatih itu ________ apabila melihat anak buahnya bermain sambil lewa setelah pihak lawan menjaringkan gol. A lawa C anggun B cantik D jelita Kebanyakan penonton berasa ________ kerana perlawanan hoki itu ditangguhkan akibat hujan sangat ________.” kata Nazrul. 8.layak B terharu.. A kelat…rendang C manis. A hairan.petah Murni berasa ________ untuk berpisah dengan keluarga angkatnya setelah seminggu mengikuti Program Khidmat Mahasiswa di kampung itu.handal C bangga. 1. 4. .lurus D masam. A kasih sayang C harga diri B peri laku D peri kemanusiaan “Buah dokong itu rasanya _________ tetapi pokoknya sangat _________.tinggi B manis... 7.....bijak D kagum.. A membara C menaik B reda D membakar Razak terpesona melihat sepasang burung merak yang _______ di Zoo Negara.. 10..rimbun Para hadirin ________ kerana murid prasekolah itu ________ bercerita.LATIHAN 8 : KATA ADJEKTIF Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 3. A merah C kuning B putih D merun Tidak ada orang yang sanggup membunuh kanak-kanak dan wanita seperti askar Israel kecuali orang yang tidak mempunyai _________ langsung. 9. A kecewa…renyai C hampa…hebat B duka…kuat D kecewa…lebat Darah _______ memancut daripada tubuh Mahsuri selepas ditikam dengan keris akibat fitnah yang dilemparkan terhadapnya. 6. A hapak C kering B hanyir D haring Kita boleh menaiki kapal terbang untuk ke sesuatu destinasi kerana ia lebih _________ dan ________... I pilu III sedih II sayu IV kecewa 17 2. Lampin adik berbau _________ kerana dia telah kencing... 5.

A hodoh ... 14... 18 .. 17 18. 13... jahat D lurus .. payau Dia berjaya kerana dia__________menghadapi cabaran yang mendatang. A lemau C hanyir B garing D empuk Budak yang____________ bagai bendul itu selalu dibuli oleh pelajar-pelajar____________. lembab D dungu . A cantik C comel B tampan D molek Jangan makan keropok yang___________itu.. manis D cantik . sombong C dungu . 20.. 19. antik Rumah orang miskin itu__________ . nakal Kuih itu memang_________tetapi terlalu_________ .. buruk C tulen . II dan III D I.. A enak . A cekap C tabah B tahan D tuntas Mereka bersahabat___________sejak kecil lagi. A bakhir .. A intim C baik B mesra D rapat Bayi itu memang________________ .. pahit C sedap .. C I... A condong C bongkok B bengkok D serong Penggunaan istilah bahasa yang telah__________sesuai digunakan dalam perhubungan seharian..A I dan III B II dan III 11.... II dan IV Orang yang________________itu berasa berat hati hendak menderma kepada anak__________itu. cacat B pilu . A baik . 16. 15. hanyir B lazat .. palsu B baru .. degil B baik ..... istimewa C sedih .. nakal Belilah barangan____________ . lama D klasik ... Jangan beli barangan___________ yang rendah mutu barangannya.. A mampan C ceria B padu D mantap 12..

Contoh : akan. untuk. kepada. Pegawai Pelajaran Kota Bharu menyampaikan hadiah _____para pelajar. Harga kain batik tulis lebih mahal _____harga kain batik cap. A di C kepada B dengan D hingga 8. umpama. A di C pada B ke D kepada 4.9. kepada. Pak Mahmud bekerja di ladang kelapa sawitnya dari pagi hingga _____ petang. bak dan tentang LATIHAN 9 : KATA SENDI NAMA Pilih jawapan yang paling sesuai 1. bagi. A daripada C demi B untuk D bagi 7. pada. 2. Kata yang digunakan untuk menyambungkan frasa nama dengan kata atau frasa-frasa dalam ayat. terhadap. dari. ke. hingga. KATA SENDI NAMA KETERANGAN: 1. oleh. sejak. daripada. A daripada C antara B akan D dari 2. A terhadap C demi B hingga D oleh 19 . Anis membeli sehelai selendang _____ibunya sebagai hadiah hari jadi. dengan. Cikgu Mariah menasihati kami supaya mempunyai rasa belas kasihan _____ binatang. A ke C kepada B dari D daripada 3. A oleh C dari B dengan D daripada 6. Banyak manfaat yang kita peroleh _____ceramah itu. Faizal mengirim sepucuk surat _____kawannya. sampai. di. A untuk C kepada B pada D ke 5. Anak-anak harimau yang ditangkap itu berusia antara tiga _____ empat tahun.

Lima orang pendaki yang hilang _____ tiga hari yang lalu telah dijumpai di dalam hutan tebal di kaki Gunung Tahan.9. Samila telah terpilih sebagai pemain boling terbaik _____ Majlis sukan sekolah-sekolah Malaysia . Tini rindu _____ kedamaian kampung neneknya yang terletak di kaki Gunung Ledang. Oleh sebab rasa cinta _____ kebudayaan Melayu. Pinggan mangkuk Vantage yang dihiasi corak bunga –bungaan mendapat sambutan yang baik _____ peminat porselin. A di C pada B Kepada D umpama 13. A untuk C daripada B sampai D kepada 15. Ibu menaburkan padi usang itu ke tanah _____ dimakan oleh ayam-ayam peliharaannya. A pada C antara B akan D kepada 16. A untuk C dengan B antara D daripada 12. A dalam C akan B untuk D terhadap 10. Tengku Suria telah banyak mengorbankan masanya _____ membantu kanak-kanak yang menghidap penyakit AIDS di rumah kebajikan itu. A demi C bagai B dalam D untuk 14. Taman Botani dan Taman Negara sering menjadi tumpuan pengunjung terutamanya _____ hujung minggu. A tentang C untuk B di D kepada 20 . Pak Din menjaga potret-potret yang dilukis _____ anaknya itu dengan baik. Puan Suzy sanggup menjelajah seluruh Negara untuk membuat kajian. A hingga C sejak B seperti D antara 17. Perdana Menteri mengingatkan rakyat supaya mengamalkan sikap tolong_menolong antara satu sama lain _____ kehidupan seharian. A oleh C akan B pada D bagi 18. A sejak C tentang B oleh D dalam 11.

Ayu lebih cekap menjaringkan gol walaupun Ani mempunyai lima tahun pengalaman dalam permainan hoki. lalu. A Dalam C Antara B Terhadap D Tentang 10. _____ Ayu dan Ani. supaya. ___________ Encik Rosli telah dinaikkan pangkat. A selepas C supaya B sementara D semenjak 3. Puan Susan tidak tahu sama ada hendak memakai ceongsam ___________ baju kebaya untuk menghadiri konvokesyen anaknya. A Sungguhpun C Sekalipun B Mahupun D Jikalaupun 2. A Jikalaupun C Ataupun B Namunpun D Meskipun 5. A untuk C daripada B kepada D dengan 20. saya sempat menggoreng keropok lekor.19. LATIHAN 10: KATA HUBUNG Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. tetapi. atau. sambil. KATA HUBUNG KETERANGAN: Kata hubung digunakan untuk menghubungkan sesuatu perkataan atau frasa supaya menjadi ayat yang lengkap. Contohnya : dan. A Sambil C Sejak B Serta D Semenjak 21 . Ibu mengucapkan terima kasih kepada Puan Norma _____ menjaga rumah sepanjang kami pergi bercuti di Pulau Phuket. A dan C atau B serta D lalu 4. __________ menunggu Hanim. agar. Melati bermain – main dengan adiknya di hadapan sekolah ___________ menunggu kedatangan ibunya. 1. beliau tidak sombong. dan lain-lain. kerana. __________ hari telah larut malam. abang masih mengulang kaji pelajaran.

Najwa suka menjahit ____________ kakaknya suka mengumpul Majalah Saji. A dan C tetapi B lalu D kecuali 9.00 malam. Mei Hwa menonton televisyen ____________ menunggu kek yang dikukusnya masak. A apabila C sebelum C sambil D kerana 7. A kerana C supaya B agar D meskipun 16. A manakala C seandainya B meskipun D kecuali 11. Ibu menegur adik kerana dia masih belum tidur ____________ jam menunjukkan pukul 11. A apabila C sementara B meskipun D malahan 12. ___________. A supaya C selama B lantaran D manakala 13. Nenek sedang menganyam __________ kami pulang dari sekolah. Kamal selalu ponteng kelas. Labuci pada tengkuk baju kurung ____________ dipakai oleh Cikgu Amita dijahit oleh Puan Fatimah. A hingga C sambil B serta D malahan 15. Keadaan di pasar itu penuh sesak dengan orang ramai ____________ pasar raya itu mengadakan jualan murah. Encik Murad berhasrat untuk belayar ke Sabah ___________ banyak halangan yang terpaksa ditempuhi.6. Banyak orang cedera ___________ berpuluh – puluh keluarga hilang tempat tinggal dalam runtuhan tanah itu. Adik menangis _______________ memberitahu ibu bahawa kakak telah mencubitnya. A kecuali C sehingga B namun D yang 8. Ayah menyapu varnish pada kerusi rotan itu _________ kelihatan lebih cantik pada hari lebaran. A supaya C kalau B kerana D sungguhpun 10. bapanya dipanggil oleh pihak sekolah. A manakala C semenjak B sementara D biarpun 14. A Lantaran itu C Bagaimanapun B Meskipun D Lagipun 22 .

bila.17. ____________ kamu menangis? A adakah C siapakah B mengapakah D bagaimanakah 2. Oleh sebab hujan lebat. ___________ abang kamu hendak makan nasi goreng ini? A apakah C adakah D manakah D siapakah 3. orang. dan bagaimana. Cuba terangkan kepada saya. LATIHAN 11: KATA TANYA Pilih jawapan yang paling sesuai . KATA TANYA KETERANGAN: Kata tanya digunakan untuk menanyakan nama benda. _________yang dibela oleh Pak Ali di dalam kandang itu? A Apakah C Siapakah B Adakah D Mengapakah 4. ___________ perlawanan bola itu terpaksa dibatalkan. Kamil masih belum bangun ___________ jam sudah pun menunjukkan pukul 12. 1. Tan. mengapa. __________yang merasmikan bangunan sekolah itu? A Bilakah C Bagaimanakah B Siapakah D Manakah 23 . di mana. siapa. dan bilangan. Murid – murid Tahun Lima Setia bangun _____________ mengucapkan “Selamat Sejahtera” kepada Cikgu Normala. A atau C serta B melainkan D maka 19. Ia boleh diikuti dengan partikel –kah mengikut kesesuaian ayat tanya. berapa. A walhal C lagipun B malahan D justeru 18. tempat. A supaya C padahal B lalu D dan 20. haiwan. manusia.00 tengah hari. Contoh kata tanya ialah apa. A meskipun C selama B setelah D selagi 11. Jasnita masih menangis ____________ telah berkali – kali dipujuk oleh rakan-rakannya. kenapa.

Norhana? A siapakah C bilakah B berapakah D manakah 12. _________ pertandingan melukis poster sempena hari ulang tahun kemerdekaan akan diadakan? A Bagaimanakah C Berapakah B Di manakah D Mengapakah 16. A Apakah C Mengapakah B Adakah D Siapakah 9. ___________ nama guru kamu yang tinggal di Sungai Chua.5. _________ Kadir dikatakan sebagai kaki bangku oleh kawan-kawannya? A Siapakah C Mengapakah B Bagaimanakah D Berapakah 11. Yang berbaju kemeja kuning dan berseluar hitam itu ___________? A mana C bila B kenapa D siapa 13. Di ________ letaknya pejabat ayah Mei Leng? A manakah C berapakah B mana D apa 8. “Dari ___________ kamu mendengar berita itu. Ayah kamu pergi ke Tawau ____________? A berapa C bila B siapa D bilakah 7. _________yang sudi menjelaskan kepada saya.bagaimana kejadian itu boleh berlaku ? A Siapakah C Mengapakah B Di manakah D Berapakah 24 . Kajang? A Apakah C Manakah B Siapakah D Adakah 15. “_________ yang menyebabkan Lim dan Rawi bergaduh? Tan atau Abu ?” Tanya Leman . Budak itu menyorokkan buku cerita Ahmad di _________? A manakah C apa B mana D siapakah 6. Najihah tergesa-tergesa untuk pulang ke rumahnya__________? A kenapa C apa B siapa D bagaimana 14. A Apakah C Mengapakah B Adakah D Manakah 10. “_______ warna kereta abang kamu yang baru itu? ”Tanya Lan kepada Tina .

A Apakah C Adakah B Berapakah D Bilakah 12. Kata seru digunakan untuk membentuk ayat seruan. A Apakah C Mengapakah B Berapakah D Adakah 20. Am boi – menyatakan rasa kagum atau hairan Cis/cih . hairan. sakit . _________ Rosni digelar sebagai murai oleh kawan-kawannya? A Adakah C Mengapakah B Siapakah D Manakah 18. Eh – perasaan hairan atau terkejut Hai – menyapa atau menarik perhatian Nah – untuk mempelawa seseorang menerima sesuatu Oh – menyatakan perasaan terkejut. “________warna motosikal abang kamu yang baru itu?” tanya Fuad.17. Aduh – menyatakan perasaan sakit. “_________ kamu lulus dalam ujian itu. A apa C siapa B bila D berapa Soalan 19 berdasarkan Gambar 1 Gambar 1 19. sedih atau kecewa Wah – menyatakan perasaan kagum Wahai – perasaan sedih atau untuk menarik perhatian LATIHAN 12 : KATA SERU 25 .KATA SERU KETERANGAN: Kata yang digunakan untukmenyatakan perasaan seseorang sama ada gembira. Contoh: Ah – menyatakan penolakan atau rasa tidak setuju. takut dan sebagainya. “Mat. kamu akan ke Kuantan__________?” tanya Azrul kepada Mat.untuk menyatakan perasaan marah . marah. Hakimi?” tanya ayah. geram. mencemuh atau marah bercampur jijik. hairan. Aduhai – menyatakan perasaan sedih atau rintihan.

Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. malang sungguh nasib orang tuan itu! A Wahai C Aduh B Oh D Aduhai _________. 6. Gambar 2 7. _________. para pelajar. pedihnya luka aku ini! 26 . 5. ambil wang ini dan pergi beli buku tulis yang baru! A Ah C Oh B Eh D Nah ________. kamu telah terpilih sebagai ketua pengawas! A Amboi C Aduhai B Syabas D Nah Soalan 3 berdasarkan gambar 1 2. kamu pun turut berada di sini! A Ah C Eh B Oh D Nah _________. _________. 1. Gambar 1 3. __________. kereta sport itu sangat laju! A Oh C Cis B Ah D Wah _________. belajarlah dengan bersungguh-sungguh! A Aduhai C Wahai B Aduhai D Hai Soalan 7 berdasarkan gambar 2 4.

Soalan 12 berdasarkan gambar 3 Gambar 3 12. kamu telah berjaya mengharumkan nama baik sekolah ini! A Wah C Eh B Hai D Syabas 9. para pelajar. cantik sungguh pakaian pengantin itu! A Ah C Hai B Aduhai D Amboi _________. 14. hebat sungguh pahlawan itu menunggang kuda liar yang baru ditangkapnya. C Cis D Ah _________. 15. 27 13. . kamulah rupa-rupanya yang memfitnah saya selama ini! A Ah C Aduh B Nah D Oh _________.A Aduh B Aduhai 8. 11. keluarga itu senantiasa ditimpa nasib malang! A Ah C Aduhai B Aduh D Eh _________. tingkatkan usaha agar kalian beroleh keputusan yang cemerlang! A Syabas C Hai B Wahai D Aduhai _________. ________. 16. 10. lama betul kita tidak bersua! A Hai C Amboi B Wah D Eh __________ aku tidak setuju langsung dengan pendapat engkau itu! A Cis C Eh B Nah D Ah ________. A Hai C Wah B Amboi D Eh ________. bagaimana pula awak dapat masuk sedangkan pintu bilik itu berkunci.

KATA BANTU 19. cantiknya rumah baharu Encik Ramli yang terletak di kawasan lapang itu. masih.A Eh B Oh 17. A telah C masih B mesti D akan 28 . 1. A Nah C Aduhai B Aduh D Wah _________. aku tidak bersetuju dengan cadangannya sebentar tadi! A Eh C Ah B Oh D Aduh Soalan 18 berdasarkan gambar 4 Gambar 4 18. belum . _________. 20. bagaimana dengan keadaan kamu dan keluarga! A Hoi C Wahai B Hai D Eh _________. C Syabas D Wah _________. Kerja-kerja membangunkan kawasan taman sains itu__________siap sebulan yang lalu. telah. kedekut benar orang kaya itu! A Cis C Nah B Oh D Amboi 13. sedang. akan LATIHAN 13: KATA BANTU Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. pernah. KETERANGAN: Kata yang digunakan untuk menerangkan kata kerja dan hadir sebelum kata kerja Contoh : sudah.

Datuk_______belum sedar ketika kami menziarahinya di hospital. Ayah _______ke KualaLumpur pada bulan hadapan. Puan Maznah________menuntut di Universiti Sains Malaysia dalam bidang perubatan. A masih C hendak B akan D mesti 7. “Jangan sekali-kali minum air yang________dimasak. A telah C sudah B pernah D belum 14. Kita______berhati-hati semasa melintas jalan raya. A akan C sudah B hendak D belum 4. kita mestilah meningkatkan usaha dengan banyak mengulang kaji pelajaran. 29 . A telah C sedang B akan D belum 11.” pesan Cikgu Azizah. Kamu________berhati-hati ketika melalui jalan yang licin itu. Nur Fasihah__________ mengulang kaji pelajaran di dalam biliknya. A telah C sedang B akan D sudah 8. A sedang C mesti B telah D hendak 9. Buah mangga ini _________dibasuh sebelum dimakan. A telah C masih B belum D akan 10. A masih C mesti B sudah D sedang 3.2. Walaupun sudah pulih tetapi dia_______belum boleh berjalan dengan baik. A sudah C mesti B mahu D dapat 13. Semua pendatang tanpa izin__________dihantar ke negara asal mereka pada bulan depan. Sekiranya kita______berjaya. Semua bangku di taman itu__________digantikan dengan yang baharu tidak lama lagi. A telah C masih B sudah D akan 12. A sudah C akan B sedang D masih 5. Kita__________lah bijak memilih kawan sekiranya kita ingin berjaya. A hendak C akan B masih D mesti 6.

A tidak C bukan B sudah D pun 2. 30 . A masih C sedang B pernah D akan 14.Ayah_________membaca surat khabar semasa berkelah di Pantai Cahaya Bulan. Sejak kematian bapanya budak itu _____bersekolah lagi kerana menolong ibunya mengerjakan sawah mereka.A mesti B boleh C masih D belum 15. Anishah__________mengikuti ayahnya pergi ke Pantai Cahaya Bulan. A belum C hendak B sedang D harus 20. A sedang C belum B mesti D akan 18. Contoh: Bukan – untuk menafikan frasa nama dan frasa sendi nama Tidak – untuk menafikan frasa kerja dan frasa adjektif.Persatuan Bahasa Melayu sekolah saya_________melawat ke Pulau Langkawi pada cuti persekolahan nanti. Walau apa pun yang berlaku . KATA NAFI KETERANGAN: Ialah kata yang digunakan untuk menafikan atau menidakkan sesuatu. A akan C dapat B mahu D masih 16. A harus C masih B pernah D akan 19. Kakak saya________dinaikkan pangkat pada tahun hadapan. saya _____akan menjual rumah pusaka ini kepada kamu. 1. Bas itu dijangka_________tiba dari Pulau Pinang pada pukul 2.00 petang. A akan C belum B masih D telah 17. Saya________cuba memujuk adik yang sedang menangis itu. LATIHAN 14 : KATA NAFI Pilih jawapan yang betul.

B Kepala Fairus bukan botak. Harun bukan meminati penyanyi kumpulan rock yang beperangai tidak senonoh itu. II dan IV B I dan IV D I. 9.II dan III D I. B Warung yang terletak bukan jauh dari jalan raya itu. III dan IV 10 I II III IV Farid berasa tidak seronok menyertai rombongan ke Melaka itu. A Adiknya tidak pandai menari caca. D Hari ini abang bukan pergi 5. Halim langsung _____ mempercayai khabar angin yang didengarnya daripada penduduk kampung semalam. D Saidin tidak abang ipar Iqbal. Pilih ayat –ayat yang betul penggunaan kata nafinya. B Buah rambutan itu bukan manis. C “Bukan begitu caranya untuk menyukat kedalaman sungai.A tidak B adalah C bukan D pun 3. IV Datuk tidak mahu tinggal bersama-sama dengan anak-anaknya di kota A I dan IV C II. A III sahaja C I. A Emily tidak pandai bergaya. Bukan terdapat sebarang tanda bahawa musim kemarau yang panjang itu akan berakhir. II. kami. III dan IV 31 . warung Pak Ali. A bukan C tidak B ialah D pun Soalan 4 – soalan 8. 8. III Ali bukan anak orang berada .”kata Zuli kepada Mahat. A Anjing itu bukan lapar. Elly tidak dapat menahan rasa sedihnya apabila melihat jirannya meratapi kematian anak bongsunya itu. 6. D Rumah itu bukan sesuai untuk didiami. II. A Ini tidak kali pertama Zaiton melarikan diri dari rumah. A Ayahnya bukan kedekut. B Pisau itu bukan tajam C Perigi itu _____ dalam. II Tajul tidak bersetuju dengan cadangan ketua kampong untuk merobohkan surau lama di kampung itu. 7. Pilih jawapan yang betul penggunaan kata nafinya. C “Kami bukan turun ke laut hari ini”. B Raju bukan suka berkawan dengan dengan Siva. III dan IV B I .ayahnya hanyalah pemandu teksi. I Ah Lim sedikit pun tidak berasa cemburu apabila melihat isterinya keluar menonton dengan lelaki lain. 4. C Air sungai itu bukan dalam. D Gurunya tidak berasal dari Johor C Maimunah bukan keberatan untuk membantu D Baju yang dipakainya itu bukan baju adiknya.

II. III dan IV 14. III Tulisan pelajar itu sukar untuk dibaca kerana tidak jelas. “Tidak baik kamu membantah cakap orang tua”. . III Dia bukan sampai hati untuk menghampakan harapan kedua-dua orang tuanya. A tidak C pun B bukan D ialah 19. II Kucing itu bukan ada selera untuk makan kerana sakit. IV Cikgu Tan bukan benci kepada pelajar yang nakal itu tetapi beliau kerana pelajar itu tidak mahu mendengar nasihatnya. A I. II Kata Puan Devi kepada Rajan. Isi buah mangga muda itu _____ manis tetapi masam. II dan IV D II. Kedai itu _____ kedai yang menjual barangan antik. Jam tangan ini _____jam buatan Malaysia. III dan IV B III dan IV D I. A tidak C bukan C adalah D pun 15. II dan III C I. III Pelajar itu tidak dapat menjawab soalan kuiz sains kerana dia tidak membuat sebarang persediaan. A I dan II C I. II Jumat tidak sependapat dengan abang longnya tentang cara pembahagian hart pusaka peninggalan ibunya. IV Gadis itu bukan malas tetapi lembap bekerja. 17. IV Oleh sebab tidak ada persefahaman. Budak itu _____ lulus juga dakam ujian bulanannya pada A bukan C pun B tidak D iadalah kali ini. A I dan II C II. III dan IV B I. II dan IV B III dan IV D I. A adalah C pun B bukan D ialah 32 segera. Kereta api yang membawa barang-barang itu _____dari utara. III dan IV 12. Penyakitnya akan bertambah buruk jika _____dirawat dengan A akan C pun B tidak B bukan 18. III dan IV 13. anak Pak Abu bukan menghidapi penyakit sawan tetapi menghidapi penyakit gangguan mental. A bukan C tidak B pun D adalah 16.pasangan suami isteri itu mengambil keputusan untuk berpisah sahaja. I Menurut Doktor Fatah. I Sepupunya tidak gemar makan sambal belacan. I Puan Haslinda bukan sombong.11.

Para penunggang motosikal dinasihatkan agar _____ berlum lumba di jalan raya. Contoh : kah. apa___________ lagi jika kita berada di perantauan.20.” kata Fendi di dalam hatinya.” kata pegawai sukan. itu____________ jika dia hendak. “Siapa___________ yang sudi menghantarku ke stesen bas. A tah C kah B pun D lah 6. A lagi C tah B jua D lah 33 . Abang___________ yang bekerja keras untuk menyara keluarga kami. 1. A lah C pun B tah D kah 3. tah LATIHAN 15: KATA PENEGAS Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. “Pernah____________ awak kerugian sepanjang menjalankan perniagaan pinggan-mangkuk ini?” tanya Puan Letchumi kepada Suhana. pun. A kah C pun B lah D tah 5. KATA PENEGAS KETERANGAN: Maksud : Kata Penegasan/partikal berfungsi sebagai penegas atau menguatkan maksud sesuatu pernyataan dalam ayat. A jua C pun B tah D kah 7. “Baling_____________ bola bowling itu kuat sedikit supaya semua jatuh. Apa ______________ yang berlaku sehingga dia menjerit sekuat hati? A tah C lah B kah D pun 2. A bukan C tidak B akan D pun 15. A kah C pun B tah D lah 4. Pelajar itu boleh menyertai perkhemahan ini. lah. Kita mesti mengamalkan budaya timur..

A juga C sahaja B lagi D memang 19. Budak itu__________ yang handal bermain badminton? A lah C pun B kah D jua 9. “Apa__________ dayaku yang miskin ini. Siapa_________ yang melukis buku ini? A pun C nah B kah D lah 12. Selain menyulam. A memang C pun B tah D jua 18. Apa________ rancangan kamu. kamu sangat hebat dalam sukan bola sepak. Ini________ hadiah istimewa untuk ibu. Kemalangan itu berlaku dekat dengan rumah kamu___________? A kah C jua B lah D pun 15. Azura _______________ pandai menggubah bunga. Siapa___________ yang ingin bersenam pagi – pagi ini. Di dalam poketnya ___________ ada segugus kunci rumah. _____________ kami tidak nafikan. A juga C hanya B lagi D sahaja 17. Mana___________ gerangan pendekar kecil itu? A kah C pun B tah D lah 34 . mereka tetap tidak menerimanya. A pun C lah B jua D kah 16.” keluh lelaki tua itu. A Juga C Memang B pun D Jika 11. A lah C wah B kah D tah 13.8. A tah C lah B jua D juga 14. Siapa_______ agaknya yang berjaya mendapat 5A dalam UPSR pada tahun ini? A kah C pun B tah D tah 10.

Faisal _________ kerani bank di Bank Simpanan Nasional yang terletak di bandar Ipoh . KATA PEMERI KETERANGAN: merupakan unsur yang menjdai pemeri hal atau penghubung antara subjek dengan frasa-frasa utama dan predikat. A adapun C ialah B benar D adalah 2. A juga C adalah B adapun D ialah 6. A ialah C jika B adalah D nian 5. Novel yang bertajuk “Bunga-bunga Berguguran “ itu __________ novel terbaru penulis wanita itu. A adalah C nian B ialah D sebenar 4. A ialah C juga B adalah D sekali 35 . Semua fitnah yang dilemparkan kepada Sakinah _________ tidak benar. Kain songket yang dibeli dari negeri Terengganu itu ______ untuk ibunya.20. Apa___________ punca pergaduhan antara Ah Keong dengan Raju? A juga C memang B tah D kah 16. A hanya C adalah B ialah D juga 3. LATIHAN 16 : KATA PEMERI Pilih jawapan yang paling sesuai 1 Pemuda yang berbaju biru itu _________ bakal suami kakak saya. Hadiah hari jadi yang diterima itu _________ daripada kawannya yang baru seminggu dikenalinya. Contoh: Ialah – digunakan dihadapan frasa nama Adalah – digunakan di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama.

Adiknya ________ comel dan mempunyai lesung pipit . A adalah C nian B ialah D sisi 11. A adalah C nian B ialah D adapun 16. Maklumat saksi pembunuhan itu ________ tidak benar setelah disiasat oleh pihak polis. Buah epal itu ________ untuk adik yang terlantar sakit di hospital . A ialah C nian B adalah D juga 8. Gunung Tahan _______ gunung yang tertinggi di Semenanjung Malaysia. A adapun C ialah B adalah D iaitu 36 . A ialah C apapun B adalah D biar 14. Tujuan utama kutipan derma _____ untuk membina balai raya yang baru. Zamzuri itu _____ guru baru yang akan mengajar di Tahun Enam Maju . Perempuan yang sedang melintas jalan itu ________ ibu saudara saya. A ialah C apatah B adalah D apapun 13. Rumah banglo yang besar dan mewah itu _________ rumah bapa saudaranya. A nian C adalah B adapun D ialah 15. A ialah C adalah B adapun D apapun 17. Kereta Proton Wira itu _________ kepunyaan bapa Ahmad.” kata Amir kepada Samir . Tuan punya kedai emas itu ………bapa saudara Muhyuddin . A adalah C adapun B ialah D nian 18. A tetapi C adalah B biar D ialah 9. A adalah C jika B ialah D nian 12. “Bungkusan itu _______ untuk kakak kamu. A ialah C biar B adalah D nian 10.7. Hadiah yang cantik itu __________ untuk ibu kesayangannya.

A sangat C nian B benar D sekali 2. terlalu. Kata penguat boleh diletakkan di hadapan atau di hadapan kata adjektif dalam ayat 2. A sungguh C paling B sekali D begitu 3. A ialah C adalah B adapun D nian 20. Contoh : penguat hadapan – agak. Terbahagi kepada tiga jenis iaitu kata penguat hadapan kata penguat belakang dan kata penguat bebas 3. Ialah kata yang digunakan u ntuk menguatkan maksud sesuatu kata adjektif. A adapun C ialah B adalah D juga 17. Soalan 1 berdasarkan gambar 1 gambar 1 1. Ibu saya __________ sayang akan barang-barang antiknya. KATA PENGUAT KETERANGAN: 1. begitu Penguat Belakang – sekali. Tabung bantuan rakyat Palestin ________ untuk membantu penderitaan dan kesedihan yang dialami oleh rakyat Palestin. amat LATIHAN 17 : KATA PENGUAT Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. A begitu C sekali B agak D betul 37 . betul Penguat bebas – sungguh.paling. Karangan saya telah terpilih memenangi kategori tulisan yang __________ cantik antara pesertapeserta yang bertanding.19. Rohana _________ pandai jika dibandingkan dengan adik-beradik. Negeri Pahang _______ negeri yang terbesar di Semenanjung Malaysia.

________ tidak disangka bahawa Farid pandai memasak makanan tradisional Melayu. A demikian C sekali B agak D nian Soalan 5 berdasarkan gambar 2 Gambar 2 5.4. A paling C sungguh B nian D agak 12. A sekali C agak B lebih D terlalu 38 . Besar _________ kubah masjid yang terletak di bandar itu. A Amat C Paling B Terlalu D Sungguh 11. A amat C nian B benar D sekali 8. A nian enak C paling enak sekali B sekali enak D sungguh enak sekali 6. A nian C benar B agak D paling 9. Para doktor tetap meneruskan tugas menyelamat mangsa serangan askar Israel walaupun mereka _________ letih. A benar C lebih B makin D cukup 7. A amat C paling B agak D nian 10. Kerap _________ dia ke perpustakaan sejak belakangan ini kerana ingin mengulang kaji pelajaran. Tempat ini __________ indahnya sehingga menenangkan fikiran. Jurulatih itu _________ tegas terhadap pemain jika berkaitan dengan disiplin. Kediamannya terletak _________ jauh dari pecan itu. Kakak saya sedih __________ apabila nenek meninggal kerana dia tinggal dengan nenek sejak kecil lagi. Cendol pulut Pak Hassan __________ sehingga terkenal di pekan ini.

sebahagian 39 . A nian C paling B terlalu D agak 17. A paling C makin B agak D amat 14. KATA BILANGAN KETERANGAN: Maksud : kata bilangan merupakan kata yang digunakan untuk membilang sesuatu Contoh : beberapa. A sekali C agak B paling D kurang 20. A paling C terlalu B sekali D nian 15. A sekali C terlalu B cukup D nian 19. A terlalu C paling B benar D agak 18. Tikar mengkuang yang dianyam oleh kakak _________ kemas dan perlu dibaiki lagi. Indah _________ pemandangan matahari terbenam pada waktu senja di tepi pantai itu. Lambat _________ dia pulang semenjak bertukar tempat kerja. A terlalu C paling B sangat D cukup 16.13. A cukup C makin B amat D kurang 18. separuh. Rafi _________ keberatan hendak ke rumah kawannya untuk meminjam buku kerana hari sudah lewat. Jangan _________ mengharap kita akan menang kerana peserta-peserta sekolah lain tidak kurang hebatnya. Hujah-hujah yang dikemukakan oleh pihak pencadang dalam perbahasan itu ___________ meyakinkan. Junaidilah yang ________ banyak mengemukakan idea dalam perbincangan tentang aktiviti tahunan persatuan Bahasa Melayu. Jangan buka tingkap itu _________ lebar kerana angin dari luar sejuk.

A Berbagai-bagai C Sebahagian B Sekalian D Setiap 9. _________ daripada kawasan tanah di kawasan pedalaman telah dimajukan oleh kerajaan. Apabila Cikgu Karim masuk ke dalam kelas. A Semua C pelbagai B Kesemua D Banyak 3. namun sesetengah orang tidak pandai untuk menghargainya. budak itu pun beredar dari situ. Setelah diberikan _________ biji buah manggis. _________ pelancong yang datang ke negara ini mestilah mempunyai dokumen perjalanan yang sah. Hisham hanya mampu menduduki tempat yang ke _________. A setiap C tiap-tiap B sebahagian D masing-masing 6. _________ orang warga asing yang tinggal di rumah itu telah ditahan kerana memasuki negara ini tanpa dokumen yang sah. A kedua C pertama B akhir D tiga 5.LATIHAN 18 : KATA BILANGAN Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. _________ yang hadir diminta berdiri apabila Perdana Menteri memasuki dewan itu. A ketiga-tiga C pertama B akhir D satu 8. A setengah C seluruh B sebahagian D sekalian 4. Sikap ________ daripada masyarakat kita yang tidak bertanggungjawab telah menyebabkan berlakunya pencemaran alam di negara ini. murid-murid pun mengeluarkan buku Bahasa Melayu _________. Regu badminton negara telah berjaya mendapat tempat yang ________ dalam pertandingan badminton peringkat dunia. 1. A Seorang C Seratus B Beberapa D Sebilangan 2. A Tiga suku C Semua B Sedikit D Seluruh 7. Dalam pertandingan itu. A Sebahagian C Semua B Segala D Setengah 10. __________ kemudahah awam telah disediakan oleh pihak kerajaan. A beberapa C seluruh B kedua D pelbagai 40 .

Bulan April mempunyai ________ hari. ________ pelajar dikehendaki memakai pakaian yang kemas dan bersih. Kata Guru Besar. A tiap-tiap C beberapa B setengah D sekalian 19. ” A segala C seluruh B setiap D sekalian 20. Setiap pagi jalan raya sesak kerana orang ramai menuju ke tempat kerja ________ A sendiri C beribu-ribu B tiap-tiap D masing-masing 17. ________ ikan emas itu mendapat makanan yang mencukupi. A semua C sebilangan B sekalian D sepuluh ribu 13. A para C kelima-lima B separuh D dua pertiga 15. A tiga C tiga puluh B tiga belas D tiga ratus 12. Chong memberikan makanan kepada ________ anak ikan emas itu. A Setiap C Sekalian B Seluruh D Segala 16. ________ buah rumah tenggelam dalam banjir itu.11. A Setiap C Dua pertiga B Seluruh D Sesetengah 18. A Semua C Sekalian B Seluruh D Sebahagian 14. _________daripada kek itu akan dibahagikan kepada kawan-kawan Alia. Gadis bertudung itu akan menunggu teksi di situ ________ pagi. ”Murid-murid ________ minggu hadapan akan diadakan Penilaian Kemajuan Sekolah Rendah. A Beribu-ribu C Berkotak-kotak B Berpuluh-puluh D Berjuta-juta 41 . Hampir ________ pengunjung menghadiri pameran automobil yang berlangsung sejak seminggu lalu.

__________kita akan dapat berjumpa lagi pada masa akan datang. tolong .____________lah menangis lagi. “__________semua calon UPSR membaca soalan dengan teliti.” kata kakak. A Sila C Tolong B Harap D Jemput 42 . “______________lengkapkan borang ini dengan butir-butir peribadi. jangan. sila. “_________berpeluk tubuh sahaja.” kata Ketua Pengawas itu. Contoh: harap. Kata yang digunakan untuk memberikan sesuatu perintah. larangan. A Tolong C Usah B Minta D Sila 7. usah LATIHAN 19 : KATA PERINTAH Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. A Jemput C Usah B Jangan D Minta 8. “_______________makan kuih itu. jemput. A Harap C Usah B Minta D Sila 4. permintaan dan sebagainya.” kata Sayuti. saya pasti adik awak akan selamat.” kata Ayu. Bantulah mereka mencuci pinggan itu. kawan-kawan. A Jangan C Harap B Jemput D Sila 6.19. “________berikan wang ini kepada kakak awak. Ani. A Tolong C Minta B Harap D Usah 2. “____________basuh sayur-sayuran di atas sinki itu.” kata kerani itu. minta . KATA PERINTAH KETERANGAN: 1. A Sila C Minta B Usah D Tolong 5. 2. silaan. A Jangan C Harap B Tolong D Sila 3.” kata Ayuni. 1.

A Tolong C Harap B Sila D Jangan 11. datuk. __________dibuat perkara yang tidak berfaedah itu.” jerit ibu. “Ali.” kata Maznah kepada Nora. A Jangan C Sila B Tolong D Harap 18. __________lah ke rumah saya. A Sila C Usah B Jangan D Tolong 16. Kalau datang ke Kuala Perlis. Dollah.” pinta ibu. A Tolong C Jangan B Sila D Minta 10. A usah C jangan B tolong D harap 13. “_________lah duduk. A Sila C Tolong B Jangan D Usah 19. A jemput C usah B sila D tolong 17. A tolong C usah B minta D harap 43 . A Tolong C Usah B Jangan D Sila 12.__________ambilkan ibu serai. ___________biarkan makanan terdedah. A Tolong C Jangan B Harap D Minta 15.” kata emak kepada budak itu. Nanti saya ambilkan air. A jemput C tolong B mari D usah 14.” kata Mastura. _____________merokok ketika berada di dalam kawasan sekolah. “___________sepak tong sampah itu. Saya______kamu dapat datang ke majlis perkahwinan pada hari Ahad nanti. “__________sampaikan hadiah ini kepada kakak kamu. _____________lah rasa kuih yang saya hidangkan ini A Jangan C Tolong B Sila D Harap 20. “_________lah kamu kenangkan lagi peristiwa itu. nanti akan dihinggapi lalat. _______beratur semasa hendak membeli di kedai koperasi sekolah.” kata Mamat. “Salmi.9.

B Jika kita belajar bersungguh – sungguh. 44 . Mengapakah orang ramai berkerumun di tepi jalan itu? A Mereka memang suka berkerumun di situ. 2. B Ayahlah yang membaiki mesin ibu yang rosak. C Ayah sedang membaiki mesin jahit ibu yang rosak. C Ramai yang terlibat dengan kemalangan itu. Peserta itu dari Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka. D Ayah membaiki mesin jahit ibu yang rosak sejak pagi tadi. B Mereka hendak melihat keadaan mangsa kemalangan itu. 4. Murid – murid Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka yang akan menyertai pertandingan itu. D Kanak – kanak itu sedang bermain congkak di halaman rumah. Apakah yang menyebabkan budak perempuan itu menangis? A Budak itu kehilangan wang sebanyak seringgit. Apakah yang dilakukan oleh ayah? A Ibu meminta ayah membaiki mesin jahitnya yang rosak. kita akn memperoleh banyak ilmu pengetahuan serta dapat menjejakkan kaki ke menara gading. MEMILIH JAWAPAN LATIHAN 20 : MEMILIH JAWAPAN Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. B Wang seringgit itu diberikan oleh ibunya. Tiada seorang pun yang menyertai pertandingan itu. Di manakah pertandingan syarahan itu diadakan? A B C D Di dewan terbuka Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka. 3. 5. kita tidak akan ke mana – mana.20. B Kanak – kanak itu bermain congkak pada waktu petang. Apakah yang sedang dilakukan oleh kanak – kanak itu? A Kanak – kanak itu sedang mengira bilangan buah congkak. C Belajar bersungguh – sungguh adalah satu usaha untuk berjaya. Apakah yang akan kita peroleh jika kita belajar bersunguh – sungguh? A Jika kita belajar bersungguh – sungguh. C Congkak ialah permainan tradisional masyarakat Melayu. 1. D Budak perempuan itu mencari wangnya di merata tempat. 6. C Budak perempuan itu menangis kerana wangnya tercicir.

C Dia ke Kuala Terengganu dengan menaiki bas. saya belum menyerahkan buku kerja ini kepda cikgu. C Pesta Bola Merdeka itu akan diadakan di Stadium Negara. B Ya. B Sebuah kereta telah terjunam ke dalam gaung itu semalam. B Faizul baru pulang dari Terengganu. 45 . D Kereta itu terjunam ke dalam gaung kerana telah dipandu dengan laju. B Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam pada waktu petang. pemandu kereta itu hanya mengalami kecederaan ringan. D Saya akan menyerahkan buku kerja Matematik ini kepada cikgu saya pada esok pagi. D Ya. 12. Saya telah menyaksikan Pesta Bola Merdeka itu. 13. Adakah Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat? A Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat. 9. 8. Bagaimanakah rombongan itu ke Pulau Ketam? A Rombongan itu ke Pulau Ketam dengan menaiki bot. Ke manakah Faizul hendak pergi? A Ya. Bagaimanakah kereta itu boleh terjunam ke dalam gaung? A Kereta yang terjunam ke dalam gaung itu telah dihantar ke bengkel. Siapakah yang akan mewakili Persatuan Bulan Sabit Merah dalam mesyuarat itu nanti? A Mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah akan diadakan pada hari Sabtu. 10. D Dia dalam perjalanan menuju ke Kuala Terengganu. C Lelaki tua itu mengamuk kerana gembira dinaikkan pangkat. Mengapakah awak tidak menyerahkan buku kerja Matematik itu kepada cikgu awak? A Saya takut cikgu saya akan marah apabila mendapat tahu bahawa saya tidak membuat latihan yang diberi. Mengapakah lelaki tua itu mengamuk? A Lelaki tua itu mengamuk kerana kematian isterinya. D Mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah telah dibatalkan. Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat. dia hendak ke Terengganu. B Encik Kamarul yang akan mewakili Persatuan Bulan Sabit Merah mesyuarat itu nanti. C Encik Kamarul akan mempengerusikan mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah itu nanti. B Lelaki tua itu mengamuk kerana marahkan orang yang merosakkan tanaman di kebunnya.7. D Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam untuk melancong. B Tidak. C Tidak. C Buku kerja Matematik itu ada pada cikgu saya. C Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam. 11.

C Ya.14. saya yakin boleh menyiapakannya. 17. saya berada di dalam tandas pada masa itu. beliau sedang mengikat buah kelapa muda itu. D Tidak. Bilakah kamu akan datang ke rumah saya? A Boleh juga. Mengapakah awak dibenarkan menyertai perkhemahan ini? A Saya yakin dengan keselamatan di sini. nanti saya minta izin daripada kedua – dua orang tua saya. B Kaki adik digigit semut api. 20. saya tidak ada masa sekarang. saya tidak hendak ke sana. C Saya tidak mahu menjawab soalan itu. Apakah yang dilakukan oleh Pak Ahmad? A Beliau sedang membelah buah kelapa muda. C Tidak. D Tangannya sakit digigt beruk. Bolehkah kami menyiapkan tugasan ini pada hari ini juga? A Pasti boleh kerana saya seorang yang jujur. C Adik baru sahaja bangun tidur. B Mana boleh. D Mana boleh. beliau sedang menjolok buah kelapa muda itu. Betulkah Azizi yang ditangkap polis itu? A Ya. saya tidak berada di dapur ketika kejadian itu berlaku. Mengapakah adik kamu menangis? A Adik saya menangis sejak tadi lagi. C Esok. 18. polis itu menangkapnya di rumah kosong itu. 46 . C Boleh. C Ibu mengizinkan saya menyertai perkhemahan ini. B Ya. nanti saya ajak Zailan temankan saya. dialah yang dikehendaki polis selama ini. D Ibu merestui semua program yang saya sertai. B Saya berjaya meyakinkan ibu tentang tahap keselamatan di sini. nanti saya jelaskan kepada awak. ibu bapanya telah ke balai untuk menjaminnya. 15. B Ya. 16. B Tidak. saya sebenarnya berada di dapur ketika itu. B Boleh. Adakah kamu berada di dapur ketika kejadian itu terjadi? A Ya. D Boleh. D Adik berada dengan ibu di dapur. 19. selepas kelas tambahan selesai.

2. Orang wanita sedang sibuk mencabut rumput di sawah padi. 3. Abang saya menghadiahkan kamera itu. 47 . Bendera sekolah dinaikkan Hashim. C Keluarga Encik Rashid sibuk mengemaskan barang-barang mereka kerana akan berpindah ke rumah baru. Rumput di sawah padi sedang dicabut oleh beberapa orang wanita yang sibuk. Kamera itu dihadiahkan oleh abang saya. A B C D Beberapa orang wanita sedang mencabut rumput di sawah padi. Keluarga Encik Rashid sibuk mengemaskan barang-barang kerana mereka akan berpindah ke rumah baru. Abang menghadiahkan kamera saya. A B C D Hashim menaikkan bendera sekolah. B Barang-barang sibuk dikemaskan oleh keluarga Encik Rashid kerana mereka akan berpindah ke rumah baru. A B C D 5. 1. AYAT AKTIF DAN AYAT PASIF KETERANGAN: Ayat aktif: mengutamakan si pelaku sebagai subjek dan mengandungi kata kerja yang berawalan meAyat pasif : menekan objek dan pembuatnya serta mengandungi kata kerja tanpa awalan atau kata kerja berawalan di. Rumput di sawah padi sedang dicabut oleh beberapa orang wanita. Abang saya itulah yang menghadiahkan kamera. Rosli dimarahi kerana ibu selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. A B C D 4. Hashim dinaikkan bendera sekolah. Saya menghadiahkan kamera kepada abang.21. A Mereka sibuk mengemaskan barang-barang Encik Rashid kerana akan berpindah ke rumah baru. Rosli memarahi ibu kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. D Barang-barang Encik Rashid sibuk mereka kemaskan kerana mereka akan berpindah ke rumah baru. Beberapa orang wanita sedang sibuk mencabut padi sawah. Rosli dimarahi oleh ibu kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. Ibu dimarahi oleh Rosli kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. Bendera sekolah dinaikkan oleh Hashim.beserta dengan kata sendi nama oleh LATIHAN 21 : AYAT AKTIF AYAT PASIF Soalan 1 hingga soalan 10 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang bergaris. Ibu memarahi Rosli kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. Hashim menaiki bendera sekolah.

D Encik Fuad memaklumkan kepada mekanik bahawa enjin keretanya rosak semula walaupun sudah dibaiki. 9. B Kasmah ditegur oleh pengawas itu kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. Apabila dikejar anjing liar.6. Puan itu menjahit baju kurung Julia. Encik Fuad memberitahu mekanik bahawa enjin keretanya rosak semula selepas dibaiki. Apabila Salman dikejar. A B C D 8. Puan Julia menjahit baju kurung itu. A Kasmah menegur pengawas itu kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. D Buku cerita itu sudah saya pulangkan minggu lepas. C Kasmah ditegur oleh pengawas itu supaya membuang sampah di kawasan padang sekolah. C Corak batik yang terkenal itu telah dihasilkan oleh pereka yang cantik itu. Pisau itu tajam kerana baru sahaja diasah oleh ayah. anjing liar mengejarnya. A Buku cerita sudah dipulangkan kepada saya minggu lepas. Soalan 11 hingga soalan 15 Pilih ayat pasif yang betul. dia pun berlari tidak tentu hala. Salman lari lintang-pukang apabila dikejar oleh anjing liar. C Buku cerita sudah minggu lepas saya pulangkan. A Encik Fuad memaklumkan kepada mekanik tentang kerosakan enjin keretanya walaupun telah dibaiki. C Kereta Encik Fuad yang telah dibaiki oleh mekanik dimaklumkan rosak semula. Pisau yang baru diasah oleh ayah itu menjadi tajam. 48 . D Kasmah menegur pengawas itu oleh kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. Pisau baru yang tajam itu telah diasah oleh ayah. B Buku cerita itu dipulangkan kepada saya minggu lepas. Apabila Salman ternampak anjing liar. B Enjin kereta Encik Fuad rosak selepas dimaklumkan kepada mekanik untuk dibaiki. B Pereka batik yang termasyhur telah mengeluarkan batik yang cantik itu. Pengawas itu menegur Kasmah kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. Julia menjahit baju kurung puan itu. anjing liar itu berlari tidak tentu hala. D Batik yang termasyhur itu dikeluarkan oleh seorang pereka yang terkenal. Salman berlari tidak tentu hala. 12. Saya sudah memulangkan buku cerita itu minggu lepas. Puan itu menjahit baju kurung untuk Julia. A B C D Baju kurung itu dijahit oleh Puan Julia. Ayah baru sahaja mengasah pisau yang tajam itu. 11. 10. Ayah mengasah pisau baru itu sehingga tajam. Apabila Salman berlari tidak tentu hala. Corak batik yang cantik itu dilukis oleh seorang pereka yang terkenal. A B C D 7. A Pereka yang terkenal telah menghasilkan corak batik yang cantik itu.

D Perkhemahan pada minggu depan mendesak supaya saya dan Rahim menyertainya. kamu patut mencuci kereta ini. B Kadet Remaja Sekolah telah memeriksa perbarisan pegawai angkatan tentera itu. Kanak-kanak “OKU” itu didukung oleh pekerja di rumah kebajikan. A Ibu budak yang terjatuh ke dalam itu memandikannya.13. pekerja kanak-kanak mendukung “OKU” itu. C Rahim dan saya didesak supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. 14. B Pertandingan mendaki Bukit Marak telah dianjurkan oleh persatuan kembara itu. 15. B Sebelum pulang ke kampung. Polis trafik itu telah menyaman Encik Lee kerana memandu kereta tanpa lesen. D Kereta ini patut dicuci oleh kamu sebelum pulang ke kampung. D Pertandingan mendaki Bukit Marak oleh persatuan kembara itu bakal dianjurkan. 16. C Kereta ini patut kamu cuci sebelum pulang ke kampung. C Pegawai angkatan tentera telah memeriksa perbarisan Kadet Remaja Sekolah itu. A Pertandingan kembara itu telah dianjurkan oleh Persatuan Mendaki Bukit Marak. B Ibunya memandikan budak yang terjatuh ke dalam lumpur itu. Budak yang terjatuh ke dalam lumpur itu dimandikan oleh ibunya. D Di rumah kebajikan. Encik Lee telah menyaman polis trafik itu. Soalan 16 hingga soalan 20 Pilih ayat aktif yang betul. C Kerana memandu kereta tanpa lesen. 49 . A Encik Lee telah disaman polis trafik itu kerana memandu kereta tanpa lesen. C Pekerja “OKU” mendukung kanak-kanak di rumah kebajikan itu. A Kereta ini patut pulang ke kampung sebelum kamu mencucinya. A Pekerja di rumah kebajikan mendukung kanak-kanak “OKU” itu. D Budak itu dan ibunya mandi setelah terjatuh ke dalam lumpur. A Perbarisan pegawai angkatan tentera itu diperiksa oleh Kadet Remaja Sekolah. B Encik Lee telah menyaman polis trafik itu kerana memandu kereta tanpa lesen. C Pertandingan mendaki Bukit Marak akan dianjurkan oleh persatuan kembara itu. Kamu patut mencuci kereta ini sebelum pulang ke kampung. D Memandu kereta Encik Lee tanpa lesen menyebabkan telah disaman oleh polis trafik itu kerana. 17. B Pekerja di rumah “OKU” mendukung kebajikan kanak-kanak itu. D Kadet Remaja angkatan tentera telah memeriksa perbarisan pegawai sekolah itu. Perbarisan Kadet Remaja Sekolah itu diperiksa oleh pegawai angkatan tentera. A Saya mendesak Rahim supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. 19. C Budak itu memandikan ibunya yang terjatuh ke dalam lumpur. Saya didesak oleh Rahim supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. B Rahim mendesak saya supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. Persatuan kembara itu telah menganjurkan pertandingan mendaki Bukit Marak. 18.

D Nenek menyuruh Amirul membunuh semut-semut itu. Daun-daun kering di halaman rumah telah saya sapu petang tadi. “ Wah . A Amira dan Anum mempelawa Anis bersarapan bersama-sama mereka. A Saya telah menyapu daun-daun kering di halaman rumah petang tadi.20. 4. tanda petik (“……”) dugunakan untuk cakap ajuk. B Nanu memuji kecantikan pakaian Nani. B Amira dan Anum memujuk Anis bersarapan bersama-sama mereka. A Nanu mengeji kain tudung yang dipakai oleh Nani. D Cikgu Nasir bertanya Ayub tentang tugasan yang diberikannya. Dalam penulisan. 3. 2. C Saya petang tadi telah menyapu daun-daun kering di halaman rumah.” kata Amira dan Anum. 2. C Cikgu Nasir bertanya Ayub tentang tempoh dia akan menyiapkan tugasannya. A Ayub menyuruh Cikgu Nasir menyiapkan tugasannya. C Amira dan Anum memaksa Anis bersarapan bersama-sama mereka. B Ayub memberitahu Cikgu Nasir dia akan menyiapkan tugasannya. Cakap pindah ialah ditulis semula dengan menggunakan bahasa tanpa mengubah maksudnya 4. 50 . 1. CAKAP AJUK DAN CAKAP PINDAH KETERANGAN: 1. Ialah percakapan seseorang yang ditulis semula dengan tidak mengubah maksud asalnya. C Nanu memuji kecantikan kain tudung Nani. D Amira dan Anum mengarah Anis bersarapan bersama-sama mereka 3. cantik sungguh tudung awak Nani. Anis. D Nanu meminta Nani memakai kain tudung yang cantik. LATIHAN 22: CAKAP AJUK DAN CAKAP PINDAH Pilih ayat pindah yang sama maksud dengan ayat diberi. D Daun-daun kering di halaman rumah telah saya menyapu petang tadi. Tanda petik (“…. “ Bilakah awak akan menyiapkan tugasan ini ?” kata Cikgu Nasir kepada Ayub. B Nenek melarang Amirul membunuh semut-semut itu C Nenek memarahi Amirul membunuh semut-semut itu.” kata nenek kepada Amirul. A Nenek memberitahu Amirul membunuh semut-semut itu. berkilau-kilau labucinya !” kata Nanu kepada Nina. “Jangan dibunuh semut-semut itu. B Daun-daun kering di halaman rumah telah disapu oleh saya petang tadi. “ Marilah bersarapan bersama-sama dengan kami. 22.”) tidak digunakan dalam cakap pindah.

D Ketua pengawas memaksa semua murid supaya menyemak semua soalan mereka. A Murid-murid dinasihati agar menyemak semua soalan selepas menjawab. pilihlah yang bebas daripada racun . C Puan Wee menyuruh jirannya membeli sayur yang diperlunya. “ Kain songket ini mahal harganya kerana tenunannya halus dan cantik. A Pengawal pantai mengarah semua pengunjung supaya segera ke darat. D Puan Wee melarang jirannya memilih sayur yang beracun. 11. C Kain songket itu dijual mahal kerana tenunannya halus dan cantik. B Rina menyatakan dia tahu tentang kehilangan dompet. B Pelancong dari Jepun memberitahu tentang Stesen Komuter Serdang. ombak besar sedang menuju ke pantai.” kata Ramzi kepada Ramli. 10.” tegas pengawal pantai kepada para pengunjung. C Ailin memaksa Rina supaya memberitahunya tentang dompet itu. penjenayah itu patut dibawa ke muka pengadilan.” kata Rina Kepada Ailin. A Puan Wee mengajak jirannya memilih sayur yang segar. D Harga kain songket itu mahal kerana penjualnya cantik dan halus. 9. D Ramli berpendapat bahawa Ramzi patut mengadili penjenayah itu. 7.” pesan Puan Wee kepada jirannya. B Murid-murid disuruh menyemak semua soalan sebelum menghantarnya. D Para pengunjung terkejut apabila melihat kehadiran ombak besar ke pantai . 8. “ Kalau hendak membeli sayur. C Pelancong itu hendak menaiki komuter ke Stesen Komuter Serdang. C Pengawal pantai memberitahu agar para pengunjung bersedia untuk melihat ombak besar. B Ramzi mahu Ramli membawa penjenayah ke muka pengadilan.5.” kata penjual kepada pelanggannya. A Pelancong dari Jepun ingin menaiki Komuter Serdang.pastikan kamu telah menyemak semua soalan. “ Saya tidak tahu tentang kehilangan dompet itu. A Ailin ingin tahu tentang kehilangan dompet.” kata ketua pengawas kepada murid-murid. B Puan Wee menasihati jirannya memilih ketika membeli sayur. D Rina memberitahu yang dia tidak tahu tentang kehilangan dompet itu. D Pelancong itu ingin tahu kedudukan Stesen Komuter Serdang. 6. B Penjual menjual kain songket tenunan itu kerana harganya mahal. A Pelanggan memberitahu bahawa harga kain songket itu mahal. “ Pada pendapat saya. “ Di manakah Stesen Komuter Serdang ?” tanya pelancong dari Jepun. C Ketua pengawas membantu murid-murid menyemak semua soalan mereka sebelum dihantar. “ Sebelum hantar . 51 . “ Tolong naik ke darat. A Ramli menyatakan penjenayah itu patut menerima hukuman. B Orang ramai diminta supaya segera ke pantai kerana ombak besar akan tiba. C Ramzi berpendapat bahawa penjenayah itu harus diadili.

” tegas Raden. 15. Kawan lama saya di sekolah. C “ Wah.” pinta Murad. mari kita bermain bersama-sama Nancy.12. 17. D “ Maimun mengajak saya ke kantin.” kata Nabil. Bidin ada seorang rakan di sekolah.” pinta Murad.cikgu . “Ayah.” pinta Murad.” kata Cikgu Salina. “ Emak rajin belajar agar masa depan kamu akan cerah.” kata Nabil.Saya tidak ada apa-apa.”kata Mariam.” kata Salmi kepada Devi. A “ Ajaklah Maimun ke kantin.” kata Mariam. ini Bidin. D “ Adakah kamu mengetahui apa-apa Raden?” kata Cikgu Salina. Arini dan Raj mempelawa Nancy bermain bersama dengan mereka.” kata Salmi kepada Devi. “ Kamu mesti rajin belajar agar masa depan akan cerah.” Kata Arini dan Raj.” kata Devi kepada Salmi.” C Kata Naim. Pilih cakap ajuk yang paling sesuai dengan ayat diberi. D “ Nah.” pinta Murad.” kata Mariam. D “ Raj. B “ Tolong berikan buku cerita itu kepada saya. A “ Marilah kita bermain bersama-sama. 19. pemandangan di Pulau Langkawi indah nian.” C Kata emak. indah sungguh pemandangan di sini. “Ayah Bidin adalah seorang rakan saya di sekolah.Nancy. Raden memberitahu Cikgu Salina bahawa dia tidak tahu apa-apa. “ Saya rajin belajar supaya masa depan akan cerah. B “ Janganlah duduk.” kata Mariam. B “ Maafkan saya cikgu.” pelawa Nancy.” 13.”kata Devi kepada Salmi. C “ Saya ingin mengajak kamu ke kantin. B “ Oh. Bidin belajar sekelas dengan saya di sekolah. A “ Sila duduk. C “ Imran. mari kita ke kantin. 18. A “ Silalah berikan buku cerita itu kepada saya.nanti masa depan kamu akan cerah. Murad meminta Aiman memberikan buku cerita itu kepadanya.” B Kata Naim. Nabil memuji keindahan pemandangan Pulau Langkawi. 14.” kata Raden. D “ Berikanlah buku cerita Aiman kepada saya.” kata Nabil. “Ayah.” B Kata emak. B “ Maimun. “Ayah. D “ Harap kamu duduk. indahnya pemandangan Pulau Langkawi. C “ Silalah duduk Salmi. 52 . A Kata Naim. Mariam mengajak Maimun ke kantin.” D Kata Naim. cantiknya keindahan di Pulau Langkawi. Emak menasihati Suria agar belajar rajin-rajin supaya masa depannya cerah. Salmi mempersilakan Devi duduk. A “ Amboi. C “ Saya tidak mengetahui apa-apa .” 16.” D Kata Suria.” kata Arini.kamu berikan buku cerita kepada saya. Najib memberitahu ayahnya bahawa Bidin rakan sekelasnya. C “ Bolehkah kamu bermain bersama-sama kami ?” tanya Nancy. B “ Kamu bermainlah bersama-sama Arini dan Raj. A “ Saya tidak memberitahu apa-apa cikgu.” kata Nabil. A Kata Suria.“ Rajin-rajinlah belajar.

. pengeter-. D “ Bagaimana datuk kamu akan pulang dari Mekah ?” tanya Pak Usin. Kegiatan______________kancil haruslah dibanteras segera untuk pemuliharaan spesies. A berjalan C bercakap B berdiam D bersabar 4. mengedi-. ke-. Imbuhan awalan diberikan kepada kata dasar di awal kata.. IMBUHAN KETERANGAN: Imbuhan terbahagi kepada imbuhan awalan.. per-. peng-.. mem .. Amat ?” tanya Pak Usin. Kita tidak boleh___________semasa berada di tempat perhimpunan rasmi sekolah.kan. ber-. per ..kan. Imbuhan akhiran pula diberikan kepada akhir kata dasar. A berpindah C berpusing B beratur D berkhemah 2. seContoh imbuhan akhiran ialah..... -an. men-. 23. akhiran dan apitan. beme-. di . di . Pak Usin bertanya kepada Amat tentang tarikh kepulangan datuknya dari Mekah. A “ Adakah datuk kamu baru pulang dari Mekah?” tanya Pak Usin. i di . Amat ?” tanya Pak Usin. 1. meng-. Contoh imbuhan awalan ialah : pe-.. -kan Contoh imbuhan apitan . C “ Bilakah datuk kamu akan pulang dari Mekah. -i.20. i LATIHAN 23 : IMBUHAN Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. an.Ramai penyokong pasukan Kelantan sedang____________di kaunter tiket.. kan. Sementara imbuhan apitan berada di awal dan di akhir kata dasar. mem-. me . pen-. B “ Sudahkan datuk kamu pulang dari Mekah. A membaham C memburu B membawa D membaling 3. A membuka C membawa B mempamerkan D membantah 53 . Kedai kraf tangan itu___________barang-barang tradisional masyarakat Melayu.

A beranak C bertunas B bertaut D berputik 14. Anggota polis itu________________dengan pistol. A Berdua C bersatu B Bergaduh D berdiam 9.. difaham D terpandangkan . berfahaman 7. A beransur C berpindah B bertolak D beralih 13. difahami B Terpandang . Rosli menyemai anak benih yang baru_____________itu dalam beg semaian. A mempamer C membawa B memburu D membentuk 8. A berjalan C berdiam B berbaris D berkawan 11. Keindahan landskap kawasan rumah itu__________pandangan setiap orang yang melalui kawasan itu..Bayi yang berusia sembilan bulan itu sudah mula belajar____________. Seekor ular sawa telah___________ayam di belakang rumah. A berlari C berjalan B bergaduh D berdalih 54 . A Berpandang . A meratah C membasuh B membakar D membaling 10.5. Aiman selalu___________agar dirinya sentiasa dilindungi Tuhan. Nafis baru____________berpindah ke rumah baharu seminggu yang lalu. A memulau C menarik B memukau D membuta 16... A bertasbih C bertafakur B berdoa D berhajat 15.. A bersenjata C disenjatakan B bersenjatakan D tersenjata 6. difahamkan C berpandangan .. A menggigit C mengunyah B membaham D menjilat 12. Mereka hanya_______________antara satu sama lain kerana pertuturannya tidak__________...Peniaga itu________beberapa ikat petai untuk dijual di pasar malam. Adik saya yang kecil itu masih belum boleh____________. Abang sedang__________lemang di belakang rumah bersama datuk. Kita perlu________untuk mencapai kemenangan dalam perlawanan itu.

Besarnya Stadium Negara. kertas. kita harus mempunyai sikap taat.” kata Rina. gam dan gunting digunakan untuk membuat layang – layang. A budiman C peragawan B karyawan D seniman 20. tali. 1. seorang budak perempuan ditemui mati di lombong itu. “Wah. Contoh: koma.” kata Rina. titik bertindih. ditemui mati di lombong itu. koma bertindih. sempang dan lain-lain. besarnya Stadium Negara!” kata Rina.” kata Rina. gam. Sebagai rakyat Malaysia. setia dan cinta kepada negara? Sebagai rakyat Malaysia. kita harus mempunyai sikap taat. seorang budak perempuan. tali. Hang Tuah telah diutuskan oleh Sultan Mahmud Shah untuk__________Puteri Gunung Ledang. Kelmarin. TANDA BACA KETERANGAN: 1. gam. “Wah. tanya. A menuruni C menduduki B menaiki D menyusuri 24. seru. Kelmarin seorang budak perempuan ditemui mati di lombong itu. LATIHAN 24 : TANDA BACA Pilih ayat yang betul menggunakan tanda baca. 55 . besarnya Stadium Negara. Kelmarin. dan gunting digunakan untuk membuat layang – layang. noktah. kita harus mempunyai sikap taat setia dan cinta kepada negara. dan cinta kepada negara! Sebagai rakyat Malaysia. kertas.17. A B C D 2. dan gunting. digunakan untuk membuat layang – layang. Buluh. setia. “Wah! Besarnya Stadium Negara. Ialah tanda-tanda yang digunakan dengan ayat 2. A B C “Wah. A jutawan C angkasawan B seniman D budayawan 19. kita harus mempunyai sikap taat. A B C D 4.Beberapa orang______________telah mencipta sejarah apabila berjaya menjejakkan kaki ke bulan. Filem lakonan____________itu diminati oleh setiap lapisan masyarakat. A menimang C meminang B mencolek D membunuh 18. Buluh. Buluh. A B C 3. dan cinta kepada negara. kertas. setia. tali.Kami sekeluarga____________bas ekspres ke Kuala Lumpur. Sebagai rakyat Malaysia.

“Jangan usik barang – barang saya!” 56 .” kata Rafidah. “Baju itu berharga seratus ringgit! Amboi! Mahalnya.” kata Lokman. kenapa sampai begini nasibku! Wah. “Buku yang berjudul Batu Ajaib dikarang oleh Rosnani Bakhtiar. Saya mula bertugas sebagai guru di Ipoh. Jamilah berkata dengan nada yang keras. Sebagai ketua murid. “Baju itu berharga seratus ringgit? Amboi. “Jangan usik barang – barang saya. A B C D 12. Perak lusa! Saya mula bertugas. “Ya saya yang memanggil kamu tadi kata Lokman. A B C D 11.” Kata Lokman. lusa. kamu mesti menjadi contoh kepada murid – murid yang lain. besarnya kayu yang disepak engkau? Aduh. Perak lusa.” Jamilah berkata dengan nada yang keras. A B C D 10. kamu mesti menjadi contoh. “Ya! Saya yang memanggil kamu tadi. A B C D 7. “Diakah. “Diakah yang menyampaikan ucapan sebentar tadi. Sebagai.” Tanya Ng. “Jangan usik barang – barang saya?” “Jamilah berkata dengan nada yang keras.” kata Raju. kamu belum tidur lagi rupanya. “Eh! Kamu belum tidur lagi rupanya!” kata Emilia kepada Nora. mahalnya!” kata Raju. “Baju itu berharga seratus ringgit! Amboi! Mahalnya!” kata Raju. Perak. “Buku yang berjudul ‘Batu Ajaib’ dikarang oleh Rosnani Bakhtiar?” kata Rafidah. Saya mula bertugas sebagai guru. “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini!” tanya abang kepada Arshad? “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini. mahalnya!” kata Raju.” tanya abang kepada Arshad? “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini?” tanya abang kepada Arshad. A B C D 9.” kata Rafidah. “Buku yang berjudul ‘Batu Ajaib’ dikarang oleh Rosnani Bakhtiar. A B C D 13. “Ya. amboi. jangan usik barang – barang saya!” Jamilah berkata dengan nada yang keras. ketua murid kamu mesti menjadi contoh kepada murid – murid yang lain. “Diakah yang menyampaikan ucapan sebentar tadi?” tanya Ng. “Eh. A B C D Nah! Terimalah balasan jika berbuat jahat! Cis.” kata Emilia kepada Nora. kamu belum tidur lagi rupanya!” kata Emilia kepada Nora. Saya yang memanggil kamu tadi!” kata Lokman.” “Ya.” kata Emilia kepada Nora. di Ipoh. malang sungguh nasib engkau. murid kamu mesti menjadi contoh kepada murid – murid yang lain. “Eh. A B C D 6. sebagai guru di Ipoh Perak lusa. “Baju itu berharga seratus ringgit. Saya mula bertugas sebagai guru di Ipoh.” tanya abang kepada Arshad. yang menyampaikan ucapan sebentar tadi!” tanya Ng. A B C D 14. “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini.5. Sebagai ketua murid. kepada murid – murid yang lain. sebentar tadi?” tanya Ng. A B C D 8. Sebagai ketua. saya yang memanggil kamu tadi. “Diakah yang menyampaikan ucapan. “Buku yang berjudul Batu Ajaib dikarang oleh Rosnani Bakhtiar!” kata Rafidah”. “Eh! Kamu belum tidur lagi rupanya.

” sindir Norman. dan serai. baru terpilih mewakili pasukan sekolah. Penanda wacana ialah kata atau frasa yang digunakan untuk menunjukkan pertalian antara satu ayat dengan satu ayat yang lain.00. asam jawa. dan serai. dan serai.” sindir Norman.” “Eh. Hayati sedang membuat kerja sekolah manakala. asam jawa. “Amboi! baru terpilih mewakili pasukan sekolah. Saya ingin memesan barang – barang yang berikut ayam. A B C D 19. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu!” tanya Hanim.00! Siapakah tuan punya duit ini?” tanya Roslin. 57 . baru terpilih mewakili pasukan sekolah. Hayati sedang membuat kerja sekolah. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu?” tanya Hanim. Hayati sedang membuat kerja sekolah! Manakala rakannya yang lain membaca buku. “Amboi! Baru terpilih mewakili pasukan sekolah. 25. Siapakah tuan punya duit ini?” tanya Roslin. “Amboi.” tanya Hanim. Hayati sedang membuat kerja sekolah manakala rakannya yang lain membaca buku. asam jawa. 2. malahan antara satu perenggan dengan perenggan yang lain.00. rakannya yang lain membaca buku. sudah sombong. “Eh! duit RM10. sudah sombong!” sindir Norman. “Eh. dan serai.15. A B C D 17.00! Siapakah tuan punya duit ini? tanya Roslin. A B C D 20. Saya ingin memesan barang – barang yang berikut? Ayam. sudah sombong. Saya ingin memesan barang – barang yang berikut! Ayam. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu. apakah nama kucing kamu? Rahman? Apakah nama kucing kamu? Rahman! Apakah nama kucing kamu. Rahman! Apakah nama kucing kamu? Rahman. 3. duit RM10. A B C D 18.” tanya Hanim. asam jawa. duit RM10. Penanda wacana juga bukan sahaja menghubungkan antara ayat dengan ayat.” sindir Norman. “Eh! Duit RM10. sudah sombong. A B C D Saya ingin memesan barang – barang yang berikut: ayam. Siapakah tuan punya duit ini?” tanya Roslin. manakala rakannya yang lain membaca buku? “Amboi. PENANDA WACANA KETERANGAN: 1. A B C D 16. Sesuatu ayat akan berasa janggal ketika dibaca jika kita salah memilih penanda wacana.

A sungguhpun C selain itu B oleh itu D namun demikian 2. A Namun begitu C Selanjutnya B Kemudian D Oleh sebab itu 10. ________. A Jadi C Lebih-lebih lagi B Justeru D Biarpun demikian 5. A Mungkin C Justeru B Walau bagaimanapun D Kalau begitu 8. Mereka menjerit meminta tolong daripada jiran-jiran. goreng keropok itu sehingga garing . Abang Irfan membuka sebuah restoran.LATIHAN 25 : PENANDA WACANA Pilih jawapan yang paling sesuai . Datuknya meninggal dunia akibat sakit jantung minggu lalu. Kami dibawa berjumpa dengan pengurus kilang itu. ___________. __________. Kita tidak digalakkan keluar dari rumah seorang diri ___________ pada waktu malam . A Dengan itu C Lagipun B Lantaran itu D Dalam pada itu 4. __________. Dia tidak menghadiri latihan bola sepak pada petang itu __________ telah dimaklumkan oleh ketua pasukan. A Oleh itu C Semenjak itu B Sebaliknya D Selepas itu 58 . Lokman aktif dalam permainan bola sepak. A Semenjak itu C Kemudian B Walaupun begitu D Sebelum itu 6. __________ tiada sesiapa pun yang mendengarnya . ________.Sudah satu jam Tini menunggu Siti di perpustakaan. Ashraf menyesal atas perbuatannya yang nakal selama ini. 1. dia juga berniaga pakaian. _________ wajahnya muram sahaja. ________. dia telah dipilih sebagai ketua pasukan bola sepak sekolahnya . dia pulang ke rumah. dia berazam hendak mengubah sikapnya. beliau menunjukkan proses membuat tayar kepada kami . A Kalau begitu C Akhirnya B Lepas itu D Di samping itu 3. tetapi rakannya itu tidak datang. A Malangnya C Tambahan pula B Lebih-lebih lagi D Dalam pada itu 9. A Selanjutnya C Selain itu B Lebih-lebih lagi D Namun begitu 7. Mula-mula panaskan minyak di dalam kuali.

dia membancuh air minuman. __________dia bermain badminton dengan rakannya. dia tidak berputus asa untuk terus berusaha. harganya berpatutan. Semua orang telah hadir. A Lantaran itu C Lepas itu B Dengan itu D Namun begitu 16. Kakak sedih kerana gagal dalam peperiksaannya. A Lagipun C Jadi B Sebaliknya D Padahal 17. Kami suka ke restoran itu kerana hidangannya enak ________. usaha tersebut tidak berjaya kerana api terlalu marak. Badrul dan Hisham bergaduh sejak semalam. A Di samping itu C Selain itu B Namun demikian D Lebih-lebih lagi 12.__________. A Meskipun C Oleh itu B Sungguhpun begitu D Selain itu 15. ___________._________. A Jadi C Di samping itu B Mungkin D Sungguhpun demikian 59 . A Dengan itu C Tambahan pula B Selanjutnya D Walaupun begitu 20. _______. dia tetap disayangi seperti cucu-cucu yang lain. A Sebaliknya C Dalam pada itu B Meskipun begitu D Malangnya 13. Steven Choong tidak datang ke majlis hari jadi saya . Dia tidak jadi ke rumah neneknya . Danial bercita-cita hendak menjadi juruterbang._________.dia mendapat galakan daripada ibu dan ayahnya. bolehlah kita mulakan mesyuarat ini. A Lebih-lebih lagi C Biarpun demikian B Semenjak itu D Dalam pada itu 19. Orang ramai berusaha untuk memadamkan kebakaran di banglo itu. __________ mereka berbaik-baik semula. Yasmin bukan cucu kandung Nenek Leha. ___________. _________ dia ada hal.11. A Namun C Tambahan pula B sungguhpun demikian D Walaupun begitu 14. Ibu mengisar lada di dapur. A Justeru C Kalau begitu B Akhirnya D Selain itu 18.

Rahim akan menaiki bas untuk ke tempat kerja. II dan III B II dan III D II. Perjalanan pulang yang panjang itu begitu amat menjemukan. Setiap kali ibu menasihatinya. A I. A I dan II C III dan IV B I dan III D IV sahaja Ngah Timah menasihati Salim supaya belajar bersungguh-sungguh. III dan IV B I. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Setiap pagi. III dan IV Para pelajar digalakkan untuk membaca sekurang-kurangnya sebiji buku ilmiah sehari. II. Wah! Besarnya rumah Dato’ Mazlan! A I dan IV C I. Pemuda itu begitu amat kecewa kerana dia telah dibuang kerja. Adam dan keluarganya akan melancong ke Thailand minggu hadapan. Usaha ini memerlukan perancangan yang teliti dan belanja yang agak banyak. II dan IV D I. A I dan II C I. I II III IV 60 . III dan IV D I. Azwan menoleh ke belakangnamun memandang Nina dengan pandangan yang tajam. dia keluar dari rumah itu. Almari ini diperbuat daripada batang pokok meranti yang terpilih. I II III IV Pelbagai program-program telah dilaksanakan untuk memperkenalkan Malaysia di mata dunia. III dan IV 2. Muthu memelihara dua puluh ekor kucing kacukan di rumahnya. Abang akan melanjutkan pelajarannya ke Pakistan. Sekolah Rendah Kebangsaan Ibrahim telah terpilih seperti sekolah terbersih di negeri Kedah. II. Dengan langkah yang tenang. 1. III dan IV Razak berjanji tidak akan mensia-siakan harta pusaka yang bakal diterimanya. dia hanya mendiamkan diri. II dan III C II. I II III IV 4. I II III IV 3. III dan IV Pelan ini menunjukkan lokasi Taman Cahaya dan kemudahan-kemudahan yang terdapat di sekitarnya. Ibu cuba memujuk ayah agar menarik balik keputusannya. Zeti mengutip beberapa keping kulit siput di Pantai Bisikan Bayu. Ahmad merupakan seorang pelajar yang pintar dan disegani oleh rakan-rakannya. Kemajuan sains dan teknologi turut menggalakkan penciptaan peralatan perang. A I. Bakri menyapu lantai di dalam bilik tidur kakaknya. III dan IV C IV sahaja B II. I II III IV 6. Keistimewaan Bukit Rusila ialah keindahan kawasan hutannya yang masih terpelihara. I II III IV 5. II dan IV B II dan II D II.LATIHAN 26 : KESALAHAN TATABAHASA Pilih ayat-ayat yang betul.

Bertahun-tahun Amran tinggal di luar negara. Kami akan pulang ke kampung pada cuti sekolah nanti. Encik Halim telah melaporkan kehilangan anaknya kepada pihak polis. III dan IV B I. III dan IV D I. I II III IV 61 . para nelayan tidak pergi ke laut. selama itulah saya tidak akan lupai budi dan jasa tuan kepada keluarga saya. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Selagi hayat dikandung badan.7. Oleh sebab deman. I II III IV Saya sudah berjanji untuk membelikan ibu sehelai jawa kain batik. II dan IV D II. A I dan IV C I. Para wartawan sedang menemu bual Mawi. Golongan belia haruslah mempunyai nilai-nilai kesopanan masyarakat timur. Ali telah terlibat dalam suatu kemalangan di Jalan Mahameru. Kami tidak tertarik untuk berlama-lamaan di pameran itu. I II III IV 10. II dan III C II. III dan IV Rumah itu kami diam di tahun lepas. Sudah menjadi resam perantau akan pulang ke kampung pada hari raya. malahan sombong. Kakak saya baik hati. II dan III B I dan III D II. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV 8. A I. Banjir besar telah menenggelamkan semua rumah-rumah di Kampung Penambang. I II III IV 13. II. I II III IV 12. Latifah memegang jawatan sebagai editor di syarikat penerbitan itu. I II III IV 9. Indah sungguh pemandangan di pantai itu pada waktu senja. III dan IV Entah betul entah tidak tuduhannya itu. Hutan di Malaysia dikatai antara yang tertua di dunia. saya tidak ke sekolah hari ini. III dan IV Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi negara ini. Kerana malas membaca menyebabkan dia gagal dalam peperiksaan. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Rumah saya terletak di antara taman perumahan dengan perkampungan nelayan. Mengapa awak membiarkan dia seorang diri di tempat yang sunyi itu? Sahara telah menempah dua tiket penerbangan ke Tokyo. Semua pelajar dikehendaki berhimpun di padang sekolah sekarang. Pada musim tengkujuh. III dan IV B I. I II III IV 11. A I dan II C I. Ayah benar sayang akan adik. A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV Kak Leha membawa adik bersiar-siar pada waktu petang. Setiap orang perlu mempunyai matlamat dalam hidup.

Yang berbaju biru tua itu kakak ipar saya. I II III IV 20. Nenek menyayangi Shalin sepenuh-penuhnya. III. I II III IV 18. Cara Kumar bercakap terlalu meninggi. III. I II III IV 19. III. Bayi itu sedang menyusu di pangkuan ibunya. III dan IV Saya hendak menemukan Musalmah petang ini. Pendapatannya setiap bulan tidak cukup untuk menampung kehidupannya di bandar. selekoh berbahaya di hadapan! A I dan II C I dan IV B I dan III D II. saya sedang tidur. Azman membelakang diri saya dalam perbincangan itu. Kedua-dua orang pemuda itu telah ditahan. dan IV Semua guru-guru sedang bermesyuarat di bilik guru. I II III IV 16. III. Pada masa itu. Suka dan duka memang lumrah dalam kehidupan. Penglihat kanak-kanak itu sangat rendah. Pihak polis bergegas ke tempat kejadian apabila menerima panggilan telefon. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Ahli perubatan itu akan membuktikan pengalamannya dalam bidang tersebut. Sakit mata kami melihat budak-budak nakal itu mengganggu wanita yang lalu-lalang. I II III IV 17. Adik kecil saya sangat petah bercakap. A I dan II C III dan IV B II.14. Kami banyak memperoleh pengajaran daripada kejadian itu. Sani dan Zaki menceritakan peristiwa yang menimpa mereka malam tadi. A I dan II C III dan IV B II dan III D I. Gaya Encik Hamidi memperlihatkan bahawa beliau orang yang berada. II. dan IV Para peserta perlu mematuhi arahan yang telah ditetapkan. II. III dan IV D I. I II III IV 62 . dan IV 15. A I dan II C I. Awas. I II III IV Markah saya lebih tinggi dari Azlin. A I dan II C II dan IV B II dan III D I. dan IV Ayah lihat lesu kerana berkerja sepanjang hari. Ibu sedang membuat puding durian di dapur. Bungkusan itu dikirimkan untuk Rohani. Pak Abu mengerja sekeping sawah di hujung kampung. Usia datuk Ramzan sudah dilanjutkan. A I dan II C III dan IV B II dan III D I. dan III B II dan IV D I. II dan III Rantai tangan itu dibuat dari suasa.

PENJODOH BILANGAN KETERANGAN: Penjodoh Bilangan ialah perkataan yang digunakan untuk membilang orang.27. bentuk. ekor. benda dan tempat. helai. Amirah membawa se________ payung ke sekolah supaya tidak kehujanan. tangkai. Encik Kamal telah diminta untuk menyampaikan ________ dua kata sempena majlis persaraan beliau. buku. pasang. LATIHAN 27 : KATA PENJODOH BILANGAN Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. A sekeping C sehelai B sepucuk D senaskah 3. bentuk. haiwan. Pak Mail menebarkan se________ jala untuk menangkap ikan di sungai berhampiran rumahnya. A biji C jambak B helai D batang 2. pucuk. ________ lembu sedang meragut rumput di padang. butir. orang. Contohnya ialah batang. A sebentuk C seutas B sepasang D sebuah 8. A sebaris C sepatah B sebuah D serangkap 4. Ia digunakan selepas kata bilangan. biji. buah. Ayah menghadiahi kakak ________ anting-anting emas sempena ulang tahun hari lahir. A kaki C batang B buah D bentuk 7. Seniman negara terkenal telah diundang untuk membacakan beberapa ________ puisi sempena 63 . Emak sempat membeli beberapa ________ paku-pakis di pasar tani untuk dimasak. keping. Abang Helmi menerima ________ surat daripada sebuah pusat pengajian tinggi di ibu Negara. A sekawan C sekumpulan B segerombolan D sepasukan 9. A keping C bidang B kajang D rawan 6. A pucuk C batang C ikat D cekak 5. bilah. kuntum. Beberapa ________ bunga orkid segar menghiasi ruang tamu rumah Datin Mariam. 1.

Tiga ________ permaidani disandarkan pada dinding untuk mengelakkannya daripada terkena habuk. A kaki C lembar B buku D gulung 18. Ayah terpaksa menjual ________ tanah pusaka untuk membiayai pelajaran abang di luar negara. Pak Salleh berjalan pulang dari dusunnya sambil memikul se ________ kayu api. Penceramah itu mengakhiri ceramahnya dengan membacakan ________ pantun nasihat. Ibu membeli tiga ________ petai di pasar malam. Kak Bedah memberikan beberapa ________ jagung bakar kepada jiran barunya. Dua ________ gerai baru telah dibina oleh pihak Majlis Perbandaran Kelang untuk memudahkan para peniaga. A sepotong C selembar B sebidang D sebuah 13. A ketul C berkas B pucuk D keping 12. A cebis C naskhah B patah D rangkap 10. A biji C baris B butir D batang 16. Di dalam beg kecil itu terdapat dompet dan se ________ kunci. A buah C pohon B dahan D batang 19.sambutan Malam Kemerdekaan. A biji C buah B butir D laras 11. A biji C buah B batang D tongkol 14. A kepal C genggam B ketul D cubit 20. Pihak berkuasa berjaya memusnahkan dua ________ bom lama yang dijumpai oleh seorang nelayan. A butir C kuntum B berkas D helai 17. 64 . Pak Aziz memakan beberapa ________ pulut sebagai sarapan pagi. Layang-layang Amin tersangkut pada dahan se________ pokok. A sebuah C serangkap B seuntai D serangkai 15.

Kak Milah________melihat barang kemas yang dipamerkan kerana semuanya cantik-cantik belaka. bercakap banyak tetapi tidak tahu apa-apa. Ani seorang yang________________. Ahmad ______________pasukan kami. Orang yang______jangan di sangka bodoh. A buka mulut C keras hati B putih hati D gila-gila bahasa 5. 65 . A rambang mata C mata duitan B besar mata D putih mata 2. 1. Oleh sebab itu. PERIBAHASA KETERANGAN: Simpulan bahasa adalah salah satu peribahasa yang paling pendek. A Mandi kerbau C adu domba B lipas kudung D cepat tangan 7. Sampai___________pun hajat awak hendak tinggal di bulan tidak akan tercapai. A mulut murai C ringan tulang B malu-malu kucing D patah kandar 3. Sikapnya yang___________dan suka mengusik orang itu tidak disenangi oleh rakan-rakannya. Susunannya tetap dan maksudnya berlainan dengan perkataan yang membentuknya. LATIHAN 28 : PERIBAHASA Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. A mulut murai C kera sumbang B tin kosong D mulut tempayan 4. A keras hati C buka mulut B naik darah D tahan hati 6. Dia bekerja seperti______________kerana terpaksa menyiapkan kerjanya dengan segera. A ringan tulang C berat mulut B kaki judi C kaki bangku 9. Ayah_____________apabila pemuda itu bersikap biadap padanya. Usahlah seperti_______________.A butir B kepal C rawan D papan 28. dia tidak suka membuang masa. Biasanya hanya dua patah perkataan. A lidah bercabang C kucing bertanduk B rambang mata D atas angin 8.

A jauh hati C panas hati B iri hati D berat hati 18. A ayam didik C bapak ayam B naik angin D ayam tambatan 15. Cakap-cakap orang yang__________tidak boleh dipercayai.A titik peluh B batu loncatan C tulang keting D tulang belakang 10. A lidah bercabang C lidah keras B lidah rasmi D lidah pendita 11. Dia___________hendak belajar di luar negara. 17. A senapang bambu C paku belanda B otak cair D otak kering 20. Harga di pasar raya itu_______________. A paku belanda C senapang bambu B buta hati D atas angin 16. A ada hati C iri hari B besar hati D isi hati 12. A bulat hati C buah hati B buta hati D isi hati 19. Amin tidak akan ke majlisnya kerana_______________sahaja. Aminah mencurahkan perasaannya kepada Ahmad sambil menangis teresak-esak. Encik Rostam tidak bersemangat untuk bekerja di syarikat itu lagi. Murid yang menjadi_________pasukan kami dipilih sebagai olahragawati sekolah. Dia berasa tersinggung terhadap tingkah laku buruk yang ditunjukkan oleh sahabatnya. 66 . A putih hati C panas hati B kepala angin D bawah angin Soalan 17 hingga 20 Pilih simpulan bahasa yang sesuai dengan ayat. Ah Meng menjadi ____________sejak diberi kebebasan oleh keluarganya. A bunga dedap C besar kepala B naik angin D jauh hati 14. A ringan mulut C kaki ayam B ajak-ajak ayam D ringan tulang 13. Orang yang tidak berapa siuman itu jangan diganggu. Saya tidak tahan melihat perangainya yang______________itu.

67 . A dungu C pandai B bijak D pintar 3. Barangan tembaga perlu digilap agar kekal bersinar. A jangka C saat B masa D waktu 5. Budak yang bebal itu terpaksa diajar berkali – kali oleh gurunya.A kecil hati B tarik diri C tawar hati D ambil hati 29. Pasukan itu berpakat untuk menambahkan bilangan ahlinya. A ceruk C sudut B cerun D lereng 4. SINONIM KETERANGAN: Sinonim ialah perkataan yang mempunyai maksud yang sama atau perkataan seerti. A bekerjasama C membahagi B berpadu D bercantum 6. 31 Ogos setiap tahun merupakan detik penting bagi kita. Kereta itu terbabas lalu terhumban ke dalam gaung yang curam. Semua askar dikerah untuk mempertahankan negara jika diserang. A disental C dicuci B diberus D digosok 7. A jelita C hodoh B tampan D comot 8. Contohnya : Sejuk ertinya dingin Cantik ertinya lawa Gembira ertinya riang LATIHAN 29 : SINONIM Pilih sinonim yang betul bagi perkataan yang bergaris. 1. Bangunan baru itu telah roboh akibat hakisan tanah. A pahlawan C majikan B pekilang D pekerja 2. Gadis yang cantik itu ibarat bidadari.

Dia mendongak ke atas untuk melihat bulan mengambang. A cepat C pendek B perlahan D singkat 30. 68 . Lukisan kanak – kanak itu dipuji kerana amat cantik. Azmi disukai kawan – kawannya kerana pandai berjenaka. Para petani menggali keledek setelah berumur 4 bulan.A tumbang B jatuh C gugur D berkecai 9. A mendap C timbul B tohor D luntur 2. ANTONIM KETERANGAN: Antonim ialah perkataan yang bermaksud berlawanan dengan perkataan yang diberikan. Ah Meng baru hendak mengulang kaji pelajaran setelah masa semakin suntuk. A diumpati C diherdik B dibanggakan D dicaci 4. A menanam C mengorek B mengcungkil D mengambus 5. A menunduk C menggeleng B memaling D mengangguk 6. A samar C pudar B gelap D kelabu 3. Kapal yang karam itu mulai tenggelam ke dasar lautan. 1. Azmi mengajak Cikgu Zubaidah ke rumahnya pada hari raya. A bermain C bergurau B bertengkar D berbual 10. Contoh antonim ialah dekat lawannya jauh sakit lawannya sembuh malam lawannya siang LATIHAN 30 : ANTONIM Pilih antonim yang betul bagi perkataan yang bergaris. Masa depan pelajar itu menjadi cerah apabila lulus dalam SPM.

A menyindir B memanggil C menghalau D menjemput 7. Air sungai itu mengalir dengan deras selepas hujan. A menimbus C menimbun B mengorek D menampal 9. IV Pelajar itu telah terpilih untuk lanjut pelajarannya ke luar negeri. III Dia menyesal kerana lanjut cakap terhadap kedua orang tuanya. A kukuh C keras B gagah D kebal 31. I II Walaupun usianya agak lanjut dia masih gemar membaca. Perniagaan Pak Ali jatuh sejak kebelakangan ini. 69 . Orang itu memerlukan keterangan lanjut tentang cara-cara mengisi borang Amanah Saham Nasional. A laju C perlahan B cepat D pantas 10. Jentera terpaksa menggali lubang untuk membina longkang. LATIHAN 31 :KATA BANYAK MAKNA(POLISIM) Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan yang bergaris dengan betul. A I dan II C I. 1. II. Ibu menyuruh kakak supaya merebus ubi kayu sehingga empuk. III dan IV D I. Contoh kata banyak makna ialah seperti berikut : Jatuh gugur merosot Daun bunga itu jatuh di atas padang. A muflis C hasil B pendapatan D rugi 8. II dan III B II. KATA BANYAK MAKNA (POLISIM) KETERANGAN: Kata banyak makna ialah perkataan yang mempunyai lebih daripada satu makna. III dan IV 2. Orang itu mendapat keuntungan yang banyak kerana kerana berniaga di pasar malam.

I II III IV Gerhana matahari berlaku apabila bulan melindungi matahari. II Soalan yang kabur biasanya sukar dijawab oleh murid. II Tendangannya yang kencang telah menyebabkan bola itu keluar padang. III dan IV sahaja 6. A I dan II sahaja C II. III dan IV 5. Kapal terbang itu dibenarkan mendarat setelah juruterbangnya menerima alamat dari menara kawalan. III Kawasan setinggan yang berdekatan itu gamat dengan rumah-rumah. III Para peserta gagal menyiapkan projek mereka disebabkan masa yang diberi begitu suntuk. A II dan III C II. II. I Penjual ubat itu gamat kerana dikerumuni oleh orang ramai. IV Majlis perkahwinan itu gamat dengan gelak ketawa. I II III IV Semenjak Zali bertukar alamat beberapa orang kawannya tidak dapat menghubunginya lagi. II. IV Cermin itu kelihatan kabur kerana sudah lama tidak dibersihkan. II Petani itu dapat menuai kesemua padinya kerana dia sekeluarga bekerja sehari suntuk. I Oleh kerana ayah Kamal suntuk wang. Alamat Leman akan dimarahi ibunya kerana dia mandi di lombong itu. I Gasing itu berputar dengan kencang apabila dilemparkan ke tanah. III Angin yang kencang menyebabkan beberapa batang pokok tumbang. A II dan IV C II. Ayah akan mengirimkan perbelanjaan bulan bagi kami sekeluarga melalui pos. III dan IV sahaja 7. Ayam berkokok alamat hari hendak siang. II dan III sahaja A I dan II sahaja 70 . C I. III dan IV A I dan 11 B II dan III 3. II Suasana di Kampung Teratai menjadi gamat apabila kedengaran satu letupan yang kuat. III dan IV B I dan IV D I. IV Perasaannya suntuk apabila musim tengkujuh tiba kerana dia tidak dapat turun ke laut. III dan IV sahaja B II dan III sahaja D I. III dan IV sahaja B II dan III sahaja D I. Mengapakah Azila sudah beberapa bulan tidak datang ke sekolah? Setiap akhir bulan ayah menerima gaji daripada majikannya. II. III Cuaca hari ini diramalkan kabur pada sebelah pagi. IV Kita tidak digalakkan bercakap kencang dengan orang tua-tua. C I. Kamal tidak dapat menyertai rombongan sekolahnya ke Melaka. I Elakkan membaca di tempat yang gelap supaya mata tidak cepat kabur. III dan IV D I. III dan IV 4. II. III dan IV B I dan III D I. A I dan IV sahaja C II.

II dan III sahaja A I dan III sahaja 71 . IV Mona berganjak dari rumahnya setelah mendapat tawaran bekerja di bandar. I Karangan bunga yang indah itu digubah oleh Puan Lim. II. III Dia membeli baju yang tidak sama paras dengan badannya. Abang memerah otaknya untuk menghadapi ujian itu. III Semasa semua murid sedang menjalani latihan. IV Penyakit yang dihidapinya sudah melarat kepada orang lain di seluruh kampung.B III dan IV sahaja D II. IV Gambar itu digantung sama paras dengan ketinggian saya. C I. I. III Lagu yang sering berkumandang di radio itu digubah oleh seorang pencipta lagu tanah air. Emak memerah kelapa untuk mendapatkan santannya. II dan IV sahaja B I. I Maria tetap tidak berganjak dengan keputusannya untuk melanjutkan pelajaran ke luar negeri. III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D. III dan IV sahaja B I. Jamil lenyap dengan tiba-tiba. Budak itu memerah telinga untuk mendengar percakapan kawannya. II Paras raksa pada termometer turun naik mengikut suhu. Encik Maniam pun berganjak ke Ipoh. I II III IV Ketua kampung itu memerah golongan belia di kampungnya untuk membina sebuah jambatan. II dan III sahaja D I. II Saya tidak melarat untuk mengangkat almari yang berat itu. A I dan III sahaja C II. I Kebanyakan orang tua yang hidup melarat telah dimasukkan ke rumah kebajikan. A II dan III sahaja C II. III dan IV sahaja 11. I Kapal itu lenyap di lautan sewaktu berlaku taufan. A I dan II sahaja C. III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D I. A I dan III sahaja C I. II. III dan IV sahaja 13. A II dan IV sahaja C I. II Pakaian itu digubah oleh seorang pereka fesyen yang terkenal. III dan IV sahaja 9." kata Fatin. II dan IV sahaja B II dan IV sahaja D II. IV Kedudukan perabot di dalam rumahnya digubah dengan teratur. II Adik menangis apabila kereta yang dipandu oleh ayah lenyap daripada pandangan. II dan III sahaja D I. I. saya tidak sanggup mendengarnya lagi. II Cik Liza menyuruh Mary berganjak dari tempat duduknya. II. III dan IV sahaja 8. III dan IV sahaja 10. III Setelah lima tahun tinggal di Muar. I Seorang yang mempunyai paras yang cantik belum tentu mempunyai perangai yang baik. IV Putik buah durian lenyap apabila ditiup angin. III "Percakapan awak itu sudah melarat. III dan IV sahaja 12.

B II dan IV sahaja

D II, III dan IV sahaja

14. I Barang-barang itu disusun mengikut kaum di atas rak. II Masih ada kaum asli yang mengamalkan cara hidup seperti nenek moyang mereka. III Majlis perkahwinan itu diadakan khas untuk kaum kerabat mereka sahaja. IV Kaum Malaysia yang berbilang keturunan hidup bersatu padu. A I dan II sahaja C II dan III sahaja B I dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja 15. I Dahinya berkerut apabila dia disoal siasat oleh pegawai polis itu. II Badannya berkerut setelah beberapa lama mandi di sungai. III Kakinya kelihatan berkerut setelah lukanya sembuh. IV Wajahnya semakin berkerut apabila umurnya meningkat tua. A I dan IV sahaja C II, III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D I, II, III dan IV sahaja 16. I Bangunan itu tingginya agak dua puluh meter. II Dia mengalami kerugian yang agak besar dalam kebakaran itu. III Jangan main agak sahaja apabila menjawab pertanyaan guru. IV Saya agak ayah hendak melancong ke luar negeri. A I dan II sahaja C I, II dan III sahaja B II dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja 17. I Kalau semangat kita lemah, kita tidak akan dapat mencapai segala cita-cita. II Keropok yang telah digoreng itu menjadi lemah kerana tidak disimpan dalam tin. III Badannya terasa lemah kerana dia tidak berselera makan selama beberapa hari. IV Sikapnya yang lemah itu telah memikat hati penduduk di kampung itu A I dan II sahaja C I, III dan IV sahaja B I dan III sahaja D I, II, III dan IV 18. I II III

Kampung itu bergelora akibat diancam oleh gajah liar. Perasaan Mak Tijah bergelora semasa menanti kepulangan anaknya yang bertugas di sempadan. Kebanyakan pemimpin kita mepunyai semangat yang bergelora untuk memperjuangkan nasib anak bangsa. IV Nelayan tidak digalakkan turun ke laut ketika laut bergelora. A I dan II sahaja C II, III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D I, II, III dan IV

19. 72

I II III IV

Segi sampul surat itu telah terkoyak sebelum disampaikan kepada penerimanya. Kepalanya benjol kerana terhantuk pada segi dinding. Bingkai gambar itu ada lapan segi. Polis menyaman pemuda itu kerana telah melakukan kesalahan dari segi undang-undang lalu lintas. A II dan IV sahaja C I, III dan IV sahaja B III dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja 20. I Ahli gusti itu membaham lawannya sehingga pengsan. II Harimau itu membaham kambing yang sedang makan di pinggir hutan. III Penjual ubat itu membaham kaca di hadapan orang ramai. IV Ombak yang mengganas itu membaham kapal yang sedang belayar. A II sahaja C II dan IV sahaja B III sahaja D I, II dan III sahaja LATIHAN 32 : IMBUHAN Pilih perkataan yang paling sesuai 1. Shamil _________ sambilan di restoran makanan segera itu untuk membantu ibunya . A. kerja C. sekerja B. bekerja D. pekerja 2. _________ “ salam abang kepada ibu dan ayah,” pesan Amin kepada adiknya. A. Sampai C. Sesampai B. Sampaikan D. Penyampai 3. Dalam program itu terdapat pelbagai kegiatan lasak yang menarik dan _________. A. mencabar C. tercabar B. cabaran D. pencabar 4. Mangsa kemalangan itu dibenarkan pulang setelah mendapat _________ sebagai pesakit luar . A. perawat C. terawat B. merawat D. rawatan 5. Bangunan bersejarah itu merupakan warisan negara yang tidak _______. A. ternilai C. nilaian B. menilai D. penilai 6. Pulau Sipadan amat sesuai sebagai tempat untuk aktiviti ________. A. menyelam C. salami B. penyelam D. berselam 7. Kami difahamkan bahawa ahli rombongan itu _________ pulang selepas jamuan ringan . A. angkatan C.perangkat B. mengangkat D.berangkat 8. Puan Hanizan _________ cili-cili kering itu sehingga lumat. 73

A. menggiling B. bergiling

C. penggiling D. giling

9. Kumpulan pendaki yang sesat itu telah dijumpai oleh pasukan _________ awal pagi semalam. A. berselamat C. terselamat B. penyelamat D. selamatan 10. Novel terbaru penulis terkenal itu telah _________ sebanyak setengah juta naskah. A. berjual C. jualan B. terjual D. menjual 11. Dilla merajuk kerana _________ nya tidak dituruti oleh suaminya. A. hendakkan C. berkehendak B. kehendak D. sekehendak 12. Pak Cik Fauzi dipulaukan oleh penduduk kampung sebagai akibat _________ orang kampung terhadapnya. A. sangkaan C. prasangka B. tersangka D. menyangka 13. Bangunan _________ langit di bandar itu milik syarikat ternama luar negara. A. pencakar C. bercakar B. mencakar D. cakaran 14. Pekerja-pekerja itu sedang _________ sungai itu untuk mengelakkan banjir kilat. A. dalaman C. sedalam B. mendalam D. memperdalam 15. Walaupun Jasni dan Aziz _________ tetapi hubungan mereka tidaklah mesra. A. berkampung C. kampung B. sekampung D. kampungan 16. “Jika tiada _________ kami akan pulang esok, ibu,” kata Azhar kepada ibunya. A. perintang C. rintangan B. terintang D. merintang 17. Ayah dan ibulah orang yang paling saya _________. A. sayangi C. tersayang B. sayangkan D. penyayang 18. Para pelajar yang akan menduduki peperiksaan digesa agar membuat persediaan awal dan bukannya _________ pada saat-saat akhir. A. tertunggu C. menunggu B. penunggu D. ditunggu 19. Kegiatan penyeludupan beras itu _________ hasil maklumat yang diberikan oleh orang ramai. A. membongkar C. terbongkar B. dibongkar D. pembongkar 20. Kerusi-kerusi itu kami _________ ke dinding supaya bilik ini lebih luas. 74

A. dekati B. dekatkan

C. berdekat D. mendekat

33. KATA MAJMUK KETERANGAN: 1. Kata yang terbentuk daripada dua atau lebih perkataan yang menghasilkan makna yang baru 2. Kata majmuk dieja secara terpisah. LATIHAN 33. KATA MAJMUK Isi tempat kosong dengan kata majmuk yang betul. 1. Maria melukis beberapa bentuk ______ kaki sama pada kertas lukisan itu dengan menggunakan pensel. A segi tiga C bulatan B segi empat D bujur 2. ______yang berkaitan dengan program Tahun Enam telah disiapkan oleh Cikgu Mahmud petang semalam. A Kertas nama C kertas kerja B Kertas turas D Kertas mahjong 3. Alif mendapat keputusan yang baik daliam ____ Sains dan Matematik. A mata pendidikan C mata ilmu B mata pelajaran D mata bestari 4. _____ bangunan itu adalah berkonsepkan seni bina Islam . A Reka bentuk C Reka tinggi B Reka acuan D Reka rupa 5. ________ majlis itu terpaksa diubah kerana beberapa sebab yang tidak dapat dielakkan. A Atur masa C Atur cara B Atur sesuai D Atur susun 6.Kedai yang menjual ______ alat tulis itu dibuka dari pukul 9.00pagi hingga 5.00 petang. A alat tulis C alat padam B alat pensel D alat pembaris 7. Emak membeli beberapa bungkus _____ di warung itu untuk dijadikan sarapan A nasi lemak C nasi putih B nasi pinggan D nasi campur

8. _____ Ani tidak berfungsi lagi kerana telah dimasuki air ketika dia bermain di padang. 75

76 .namun _____ berkaitan wanita bersalin tidak boleh diambil ringan. Kelantan. A apabila C apakala B apahal D apalagi 13. Tidak ada ____ yang dapat diselamatkan dalam kebakaran itu kerana semuanya hangus terbakar. Cikgu Jamil mahu kami menyusun kerusi dan meja di dalam kelas itu semula seperti _____. Walaupun nampak remeh. A Orang rumah C orang dapur B Orang harapan D orang atas 17. A luar dugaan C luar biasa B luar sikit D luar perangai 10. Sudah menjadi tanggungjawab Cikgu Zaid untuk menyediakan __________ bagi membersihkan kelasnya. A dukacita C sukarela B sukacita D sediakala 15.A Jam dinding B Jam meja C Jam randik D Jam tangan 9. A yatim tunggal C tunggal piatu B yatim piatu D piatu yatim 18. A jauh hati C jauh perasaan B kecewa hati D resah hati 19. A cahaya mata C cahaya neon B cahaya sinar D cahaya terang 16. Syarikat yang mempunyai _____ yang tinggi itu mampu bertahan hingga kini. A jawatankuasa C pesuruhjaya B kakitangan D warganegara 12. Beberapa orang ______ Jabatan Pelajaran telah dinaikkan pangkat dalam majlis anugerah itu. A pantang tok nenek C pantang tegah B pantang larang D pantang mundur 20. Rizal _____ apabila Qudus tidak menjemputnya ke majlis itu. A sukarela C sediakala B sukacita D setiausaha 14. Puan Lily selamat melahirkan seorang ____ lelaki di Hospita Sultanah Zainab . Kota Bharu. Zarinah dapat bantuan Rancangan Makanan Tambahan kerana dia anak _____. Dia bersikap ____ sedikit semenjak kebelakangan ini. Siti Hajar berasa _____ semenjak ayahnya meninggal dunia minggu lepas. A jadual harian C jadual bertugas B jadual mingguan D jadual tugasan 11. _____ Encik Zainol berasal dari Pasir Puitih.

77 . huru-hara C lintang-pukang hingar-bingar D porak-peranda Jalan raya yang _____ itu amat berbahaya khususnya kepada penunggang motosikal dan basikal. Proses mengulangi sesuatu perkataan sema ada secara seluruh atau bahagian-bahagian tertentu. ganda separa c. A tanya-menanya C kenal-mengenal B tahu-menahu D tengok – menengok 2. Beberapa ekor ______ yang berwarna –warni terbang di dalam rumah kami.A daya tenaga B reka cipta C daya saing D usaha sama 34. ganda seluruh b. A kupu-kupu C labah-labah B pijat-pijat D labi-labi 7. A C 5.Sukri tidak _________ lagi tentang perkembangan yang berlaku di kampung itu. Suasana dalam mesyuarat itu ______ apabila dua pihak berbalah. A B Selepas mesyuarat mereka minum sambil _____ di tepi kolam renang itu. Terdapat tiga jenis penggandaan: a. KATA GANDA KETERANGAN: 1. Kedengaran _______ suara orang bernyanyi ketika saya duduk di atas pangkin itu. A B 8. Gadis itu _______ ke pejabat kerana sudah lewat. A terkial-kial C tercungap-cungap B terkinja-kinja D terkocoh-kocoh 3. oleh-oleh C abuk-abuk otak-otak D sagu-sagu 6. Sejak berpindah ke bandar . ganda berima LATIHAN 34 : KATA GANDA Lengkapkan ayat-ayat yang berikut dengan memilih kata-kata yang paling sesuai 1. 2. A jelas-jelas C samar-samar B sayup-sayup D jauh-jauh 4. berbual-bual C bercakap-cakap berehat-rehat D berbaring-baring Encik Razak membawa _______ dari Surabaya untuk kami.

A ulang-alik C mundar-mandir B pindah-randah D lalu-lalang 12. ______ waris keluarga yang ditimpa kemalangan itu masih kedengaran. ”Budi cikgu akan saya kenang _______ . Kita jangan mudah ______ akan cara hidup barat.A lintang-pukang B lintang-kedak C lekuk-lekak D kacau-bilau 9. A terambil-ambil C terikut-ikut B tertiru-tiru D terbuai-buai 20. Penjahat itu ______ untuk melepaskan diri. A tindak-tanduk C corat-coret B karut-marut D desas-desus 14. A Tingkah-laku C Gerak-geri B Sorak-sorai D Desas-desus 11. A Kumat-kamit C Bongkar-bangkir B Senda-gurau D Sedu-sedan 13. A percaya-mempercayai C perlu-memerlukan B kasih-mengasihi D kenal-mengenal 18. Ada _______ yang mengatakan bahawa pengurus syarikat itu akan meletakkan jawatan. A sekuat-kuatnya C selama-lamanya B semalam-malaman D sehari-harian 19. Seorang pekerja bahagian stor telah diberhentikan ______ oleh pihak pengurusan pasar raya itu kerana masalah disiplin. Jalan raya yang baru diturap itu memudahkan kami _____ ke tempat kerja. Para penyokong pasukan bola sepak Selangor _______ apabila Bambang berjaya menjaringkan gol. _______ penceroboh itu sedang diperhatikan oleh pihak keselamatan melalui kamera litar tertutup.” kata Fatin. Sampah sarap yang _____ di Sungai Kelantan itu adalah akibat daripada perbuatan segelintir orang 78 . A terus-menerus C serta-merta B pontang-panting D tunggang-langgang 10. A terkial-kial C terkebil-kebil B terikut-ikut D terlonjak-lonjak 17. A melaung-laung C meraung-raung B meronta-ronta D menarik-narik 16. Pelbagai program telah diatur demi menggalakkan penduduk taman itu ______ antara satu sama lain. Mata budak itu _______ apabila dimarahi oleh ibunya. A terkebil-kebil C terkelip-kelip B terkial-kial D terikut-ikut 15.

A tertimbul-timbul C tersekat-sekat B tertindih-tindih D terapung-apung 35. A panjang C runcing B kurus D rapuh 7. LATIHAN 35: BANDINGAN SEMACAM Isi tempat kosong dengan kata yang sesuai 1. 79 . lelaki itu masih lagi turut serta dalam larian amil itu. Nani tidak suka makan ubat itu kerana rasanya pahit seperti _________. A . Saya tidak suka pemerintah yang _______seperti Firaun. Suasana dalam bilik itu sungguh ________seperti pasar.jadam C akar kayu B hempedu D kopi 8. BANDINGAN SEMACAM KETERANGAN: 1. Sejak terlantar di hospital selama dua bulan . badan Zarul ______ seperti lidi. A tenang C senyap B diam D hening 5. A ganas C zalim B kejam D dahsyat 4. Bentuk ungkapan yang menggambarkan sifat seseorang atau benda secara bandingan. Walaupun sudah tua seperti ______ . A busuk C ramai B gelora D bising 3.yang tidak bertanggungjawab. Ramli tidak terangkat beg yang _____seperti batu itu. Kasut yang ______ seperti kulit biawak itu dijual dengan harga RM 87. A.90. A licin C kesat B kasar D keras 6. Zarul gelisah seperti _______ kerana anaknya masih belum keluar dari bilik pembedahan. Suasana dalam perpustakaan itu sungguh _____seperti tasik. A berat C kasar B besar D kesat 2. Haji Bakhil C lengkuas B pendita D mayat 9.

.seludang D keris .... Rumah yang bersih seperti _______ itu kepunyaan Encik Hamid yang rajin seperti _________..harimau D model.. Walaupun lelaki itu sudah tua tetapi dia miang seperti _______ .....tangkai jering C menteri.... A limau C cuka B asam gelugur D asam jawa 12.Haji Bakhil 19.tikus B pengurus . Sungguhpun badan Syazwan besar macam _______ tetapi dia takut seperti _______ ...galah 80 . A buluh C daun lalang B terung D keladi 16.. A lebah C gajah B babi hutan D badak 14. A bayi C mayat B kulit biawak D cacing 13. Wanita itu cantik seperti ______ tetapi garang seperti ________ ..lengkuas B mayang .kala jengking 18. Saya tidak termakan masakan wanita itu kerana rasanya masam seperti ________... Rizal menurut apa-apa sahaja yang disuruh oleh ketuanya kerana dia lurus seperti _________ . A galah C bangunan B pokok D tiang 15... A artis . A bidadari . Muka budak itu pucat seperti ______ apabila berada di atas pentas.. Orang yang kaya seperti ________ itu kedekut seperti _______..keldai D jutawan . A kapas … ulat C menteri …tikus B syurga .siput 17. A pembaris C sesiku B bendul D kekisi 11.... lalat C gajah .anak kucing D badan.singa C pramugari B ratu ...lebah 20. A ombak…tunggal C kongkang.. Perempuan itu mempunyai rambut yang ikal seperti _______ dan hidung yang mancung bak _______. Lelaki yang tinggi seperti _______ itu ialah Cikgu Razak.. A ikan paus .. Peserta perkhemahan itu meluru seperti ______ apabila disuruh terjun ke dalam kolam.A belut B keldai C langau D cacing kepanasan 10..langau D cermin .tikus B rumah...

81 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful