55634728-Latihan-Tatabahasa-2 (1)

BAHASA MELAYU PEMAHAMAN

1. KATA NAMA AM KETERANGAN: Kata Nama Am ialah kata yang menamakan manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, benda, tempat dan sebagainya secara am atau umum Kata Nama Am boleh terbina daripada kata dasar atau pun kata terbitan. Kata nama dasar ialah kata nama yang tidak mengalami proses pengimbuhan. Kata nama terbitan ialah kata nama yang terhasil akibat proses pengimbuhan pada sesuatu kata dasar. LATIHAN 1 : KATA NAMA AM Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 1. __________ yang terletak di hujung kampung mengeluarkan hasil yang lumayan. A Kebun C Buah B Pokok D Tumbuhan Mak Lijah mengikat sebilah __________ pada galah itu untuk mengait jantung pisang. A tajak C parang B gunting D pisau Kerja sebagai seorang anggota __________ adalah untuk menangkap dan membawa penjenayah ke muka pengadilan. A tentera C rela B polis D kastam _________ handalan itu telah memecahkan rekod acara 100 meter yang bertahan selama lima tahun. A Orang C Atlet B Pasukan D pemain Kawasan itu akan dimajukan sebagai kawasan __________ yang baharu tidak lama lagi. A perumah C perumahan B rumah D berumah Seorang __________ ternama sedang bermain golf sambil berbincang urusan jual beli dengan rakan-rakannya. A pekerja C pegawai B peniaga D usahawan

2.

3.

4.

5.

6.

1

7.

Bapa saya pernah menjadi __________ sekolah di kampung ini. A ketuaan C mengetua B ketua D pengetua Banyak _________ gemar melawat tempat-tempat menarik di negara ini. A pelancung C pelancong B pendatang D pelawat Para pelajar sedang sibuk menghias __________ sekolah kerana majlis anugerah kecemerlangan akan diadakan lusa. A taman C kantin B dewan D kedai Pada zaman dahulu, banyak _________ datang ke Melaka untuk urusan perniagaan. A pengurus C penjual B penjaja D pedagang __________ yang dibonceng oleh abang tersadai di tepi jalan kerana kerosakan enjin. A Bas C Basikal B Kereta D Motosikal

8.

9.

10.

11.

Soalan 12 berdasarkan gambar 1

12.

Gambar 1 Kakak mencuba __________ yang baru dibeli oleh ibu. A subang C kerongsang B gelang D cincin Pemuda buta itu pandai mengayam _________ daripada buluh. A tikar C kotak B bakul D bekas Abang baru membeli sebuah __________ berjenama Sony. A jam C radio B komputer D gitar Saya dan Samy belajar di _________ yang sama sejak dari tahun satu hingga kini. A dewan C tadika B sekolah D balai

13.

14.

15.

2

16.

Adik saya menyertai pertandingan menulis __________ bagi kategori murid tujuh hingga sembilan tahun. A cerpen C skrip B cerita D novel __________ itu diminati kerana kelunakan suaranya apabila beliau mendendangkan lagu. A Penari C Penyair B Penyajak D Penyanyi Anggota rukun tetangga bertugas untuk menjaga __________ saya pada setiap malam. A pekan C kampung B negeri D negara

17.

18.

Soalan 19 berdasarkan gambar 2

Gambar 2 19. Di dalam tin kosong itu terdapat banyak __________ kerana air bertakung. A jejentik C lelabah B riang-riang D umang-umang Saya telah mengirim sepucuk __________ kepadanya untuk bertanya khabar. A kad C nota B kertas D surat 2. KATA NAMA KHAS KETERANGAN: Kata Nama Khas ialah kata yang merujuk kepada nama sesuatu benda yang khusus dan ejaannya berpangkalkan huruf besar. LATIHAN 2 : KATA NAMA KHAS Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 1. Pemenang program realiti TV 10 telah menerima sebuah kereta ________ . A Sony C Gen 2 B Nokia D Dell 3

20.

2.

Kes pembunuhan berprofil tinggi itu telah diketuai oleh ________ . A Mejar Amran C Inspektor Haris B Hakim Saljit Singh D Peguam Bala Jam tangan berjenama ________ telah dihadiahi oleh Datuk Kamal kesayangannya. A Pilot C Darlie B Rolex D Satria kepada kepada anak

3.

4.

Pada hari minggu ayah membawa kami ke ________ untuk membeli belah. A Pasar Raya Tesco C Hotel Perdana B Stesen KLIA D Bangunan Petronas Khazanah purba negara banyak tersimpan di ________ . A Masjid Negara C Taman Negara B Zoo Negara D Muzium Negara Murid-murid menghadiahi guru-guru mereka pelbagai hadiah sempena sambutan ________ peringkat sekolah setiap tahun. A Hari Ibu C Hari Guru B Hari Bapa D Hari Pekerja Tunku Abdul Rahman telah dianugerahi gelaran ________ . A Bapa Keamanan C Bapa Pemodenan B Bapa Kemerdekaan D Bapa Perpaduan Negeri ________ juga dikenali sebagai Negeri Jelapang Padi Malaysia. A Johor C Kelantan B Pahang D Kedah Orang ramai telah berkunjung ke ________ untuk melihat gerhana matahari yang berlaku barubaru ini. A Bangunan KLCC C Planetarium Negara B Menara Kuala Lumpur D Pusat Dagangan Dunia Ramai pembesar negara hadir ke ________ untuk meraikan istiadat pertabalan Yang Dipertuan Agung. A Istana Negeri C Dewan Merdeka B Istana Negara D Bangunan Parlimen Hukuman gantung sampai mati telah dijatuhi oleh ________ kepada pengedar dadah itu. A Peguam Kamal C Perdana Menteri B Ketua Polis D Hakim Gopal Singam Pameran Pertunjukkan Akrobatik Maritim Antarabangsa ( LIMA ) telah diadakan di ________. A Pulau Pinang C Pulau Pangkor B Pulau Langkawi D Pulau Redang 4

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

20. Kata ganti nama diri dibahagikan kepada 3 bahagian : 1. A Bahasa Jiwa Bangsa C Cintai Bahasa B Budi Bahasa Budaya Kita D Sayangi Budi Bahasa Kita 14. kami. 3. mereka. hamba. awak. 15. A Sang Kancil C Sang Rangkak B Pak Belang D Pak Bedal Abang membawa kami ke ________ untuk menyaksikan tayangan filem hindustan. A Pesta Ria C Pesta Tani B Pesta Air D Pesta Heboh Pasukan Brazil telah memenangi Kejohanan Bola Sepak ________ yang berlangsung di Jerman . beta. Pesakit yang malang itu merayu orang ramai untuk mendapatkan derma bagi menjalani rawatan di ________ . 19. engkau. 5 . patik. 3. KATA GANTI NAMA DIRI KETERANGAN: Kata Nama Ganti Diri digunakan untuk menggantikan nama seseorang. beliau. kita. 18. saudari. A Pusat Sivik C Dewan Pleno B Pawagam Odeon D Taman Tasik ________ merupakan seorang pahlawan Melayu Melaka yang tersohor pada zaman dahulu. Kata Ganti Nama Diri Kedua – contohnya kamu. A Tok Dalang C Hang Li Po B Tok Selampit D Hang Tuah Banyak rumah yang telah musnah akibat dilanda bencana ________ beberapa tahun yang lepas. baginda. 17. anda.13. saudara. Kata Ganti Nama Diri Ketiga – contohnya dia. saya. 2. A Institut Aminuddin Baki C Institut Pengajian Tinggi B Institut Jantung Negara D Institut Perguruan Seekor lembu peliharaan Pak Mail telah mati dibaham oleh ________ ketika meragut rumput di hujung kampung. Kata Ganti Nama Diri Pertama – contohnya aku. 16. A Piala Emas C Piala Dunia B Piala Agung D Piala Thomas Kempen ________ sedang giat dijalankan untuk membentuk masyarakat penyayang. A Chikungunya C Tsunami B Malaria D Gerhana Negeri Sarawak menjadi tuan rumah ________ peringkat kebangsaan .

A Mereka C Kami B Dia D Engkau 9. “Perbuatan ________memang tidak ________gemari. A awak… mereka C Kita … mereka B Anda … aku D Awak … saya 3. Pen ini________hadiahkan kepada__________. “Ampun _______.LATIHAN 3 : KATA GANTI NAMA DIRI Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. Kami berikrar akan melakukan apa sahaja yang ________suruh. “Pukul berapa________akan sampai di rumah?” tanya Puan Aini kepada Taha._______mesti berlatih bersungguh-sungguh jika ingin menentang_________. A kami C mereka B awak D kamu 10. A awak … mereka C aku … kita B engkau … beliau D kita … dia 4. A beta…hamba C yang mulia…beta B baginda…hamba D tuanku…patik 2.” kata Ani kepada Ayu. _______ bertiga telah diarahkan oleh________membersihkan taman mini ini.” kata Ali kepada kawankawannya. ________bermain bersama rakannya. A anda … dia C kita … beliau B kamu … ku D awak … saya 7. 1.” kata Adnan kepada budak-budak itu. A nya … awak C aku … kami B kita … anda D ku … mu 8. A kita C mereka B awak D kami 6 . Amin bermain bola sepak di padang. apakah hajat ________meminta ______ datang menghadap?” sembah Bendahara Tun Perak A baginda … tuanku … hamba C tuanku … beta … patik B beta … baginda … hamba D tuanku … tuanku … patik 5.” kata ketua pasukan kepada sahabatnya. A Kami … awak C Mereka … beliau B Beta … dia D Mu … kami 6. bolehkah _____mengiringi mereka ke sana?” tanya Tuah kepada Sultan Mahmud Shah.”Masalah itu patut______selesaikan supaya____________tidak merajuk lagi.“Ampun__________.

Perdana Menteri telah sembuh selepas ________ diberi rawatan di hospital. A beliau C dia B baginda D nya 12. Kami sudah melawat _______ di hospital semalam.“________ telah dirompak oleh ________.” rintih kumpulan pelancong itu sambil menunjuk ke arah perompak yang melarikan diri. Murid-murid di dalam kelas itu mengutamakan kebersihan. Sultan Muzaffar telah mangkat. A Baginda C Beta B Aku D Hamba 14. _________ ingin belajar dalam suasana yang ceria.11. bukan saya. A ia C nya B kami D dia 19. Jenazah_________akan dimakamkan di kawasan makam diraja.Kepulangan ________ sekeluarga dari Mekah telah disambut oleh sanak-saudara dan penduduk kampung.Aini dan keluarga _______ telah berpindah ke Kuantan sejak dua tahun yang lalu. A nya C mereka B dia D beliau 18. mereka B Kita.“________ yang melakukan kesalahan.Sami ialah anak angkat Encik Siva. dia C Kami. nya D Saya. dia 16. ________ akan berangkat ke balai persidangan tidak lama lagi. A kami C kita B mereka D nya 17. A kita C saudara B kami D ianya 20. A Saya C Dia B Kami D Mereka 13. A Mereka C Kita B Kalian D Kamu 15. Ibu bapa _______ meninggal dunia setahun yang lalu.” kata lelaki itu sambil menunjuk ke arah Ah Hong. A Hamba. Ayah Amin sakit. A dia C kalian B baginda D beliau 7 .

________pesanan cik ? A bilakah C apakah B adakah D di manakah 7. binatang. _______ caranya kamu mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan ? A Bilakah C Berapakah B Siapakah D Bagaimanakah 8 . A bila C siapa B apa D mana 2. 1. A bila C siapa B apa D berapa 3. A Bilakah C Di manakah B Siapakah D Bagaimanakah 4. saya nak tengok _______ yang ada di dalamnya. siapa LATIHAN 4 : KATA GANTI NAMA PERTANYA Pilih ayat yang menggunakan kata ganti nama pertanyaan yang betul. Kata ganti nama Tanya digunakan untuk membentuk ayat-ayat. benda dan tempat Contoh : apa. Kata ganti nama Tanya digunakan untuk menanyakan manusia. mana . 2. “ Boleh saya tahu.” Kata Cikgu Ani kepada Ayu. “ Tolong buka beg . Selamat pagi. _______ kamu akan bertolak ke London ? A Bilakah C Siapakah B Berapakah D Di manakah 8. ________ kamu tidak datang ke kelas tambahan semalam ? A Bagaimanakah C Berapakah B Mengapakah D Bilakah 5. yang datang semalam itu _______ ? ” tanya Rizal kepada Suzi. ________ harga sekilogram buah duku ini ? A Di manakah C Bilakah B Berapakah D Adakah 6. KATA GANTI NAMA TANYA KETERANGAN: 1.4. “________ Pak Adib dan isterinya akan berangkat ke Mekah ? ” tanya Haji Sudin kepada isterinya.

A Apa C siapa B Bila D Mengapa 14. Yang duduk di hadapan guru besar itu _____? A apa C bila B berapa D siapa 20. Bilangan pelajar yang dipilih menyertai pertandingan lukisan itu ______? A bila C siapa B apa D berapa 10. “______ lagi yang tidak kena . Cara untuk menenun kain songket _____? A bagaimana C berapa B mengapa D siapa 17. Tuan punya kereta berwarna putih itu ______ ? A siapa C apa B mana D berapa 11. Yang ______kah baju yang sesuai dipakai untuk majlis di istana nanti? A bagaimana C siapa B mana D apa 16.9.Amin ?”tanya ibu. Lelaki yang datang ke rumah kamu semalam _____? A apa C siapa B mana D mengapa 18. Adik-beradik awak _____ orang? A apa C siapa C berapa D bagaimana 9 . Pada hari ______kah kamu akan pulang ke Negeri Sembilan? A bila C apa B mana D berapa 15. Harga buku yang kamu beli itu _____ ? A mana C kenapa B berapa D bagaimana 12. Perasmi sukan tahunan sekolah kamu _____? A berapa C apa B siapa D bila 19. Beg yang kamu beli itu untuk ______? A berapa C siapa B mana D apa 13.

Terdapat tiga jenis kata ganti nama tempat iaitu: Sana – tempat yang jauh dan tidak kelihatan. A itu C sana B ini D sini 4. Peristiwa ______________ masih segar dalam ingatan Pak Abu. Kata Ganti Nama Tempat dan Tunjuk KETERANGAN: Kata Ganti Nama Tempat Digunakan untuk mengganti nama tempat. Para tetamu diminta duduk di ________________ tempat yang masih kosong. A sana C sini B ini D itu 6. “ Mesin basuh yang baru tiba itu ___________?” tanya Fatin kepada jurujual itu. LATIHAN 5 : KATA GANTI NAMA TEMPAT DAN TUNJUK Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. Kata ganti nama tunjuk Kata Ganti Nama Tunjuk Digunakan untuk menunjukkan manusia.” kata ketua kampung kepada pemuda di sebelahnya. Itu – menunjukkan sesuatu yang jauh.5. “Wakil rakyat itu akan datang ke _______________ sebentar lagi. A apa – apa C mana – mana B bila – bila D siapa – siapa 5. 1. haiwan. benda dan tempat Terdapat dua jenis kata ganti nama tunjuk iaitu: Ini – menunjukkan sesuatu yang dekat. A ini C sini B itu D situ 3. A mana C ini B apa D siapa 2. Suria tidak ke _______________ sepanjang cuti persekolahan yang lalu. A mana – mana C apa – apa B mana D sesiapa 10 . Ulang tahun kemerdekaan Negara kita pada kali _____________ jatuh pada hari Jumaat. Sini – tempat yang dekat Situ – tempat yang agak jauh tetapi tidak sejauh sana dan tempat ini masih kelihatan.

” kata Mira.siapa C bila – bila B mana – mana D apa – apa 11 .” kata guru disiplin kepada murid – murid. A mana – mana C bila – bila B apa – apa D siapa – siapa 11. Di _____________lah berlakunya kemalangan ngeri yang menyebabkan semua penumpangnya meninggal dunia. Perbuatan pemuda itu mencuri barang – barang surau akan menimbulkan kemarahan penduduk di _____________. A apa – apa C bila – bila B mana – mana D siapa .7. Kedai hiasan dalaman di seberang jalan ____________ dihias sangat cantik. “Awak berasal dari ______________?” tanya Umar kepada jiran barunya. “Di ___________kah letaknya masjid Putrajaya?’ tanya Encik Adam kepada lelaki itu. A mana – mana C siapa – siapa B bila – bila D apa – apa 8. A itu C sana B ini D begitu 13. Pilih ________________ kasut yang padan warnanya dengan baju kebaya itu. A ini C sini B begitu D begini 14. Ketuhar ________________ lah yang dimenangi oleh Mak Teh secara percuma semasa acara cabutan nombor bertuah yang diadakan di Pasar Raya Mutiara. A apa C mana B siapa 10. A ini C begitu B situ D demikian 15. mulalah menjawab soalan itu.siapa 16. A siapa . Jika tiada ______________ pertanyaan tentang kertas soalan. Puisi _____________ saya tujukan untuk ibu tersayang yang telah pergi buat selama – lamanya. A sini C itu B sana D ini 12. Jika ada _____________ perkara yang tidak diingini. Letakkan meja dan kerusi rosak ini di _____________ bilik yang mempunyai ruang. sila maklumkan segera kepada pihak polis. A situ C ini B sini D itu 17. A mana C berapa B apa 9.

KATA GANTI NAMA TAK TENTU KETERANGAN: 1. Contoh : apa-apa. dikehendaki membuat pendaftaran. 5. sesuatu dan siapasiapa atau sesiapa LATIHAN 6: KATA GANTI NAMA TAK TENTU Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. masing-masing. A begini C situ B begitu D sini 19. A mana-mana C siapa-siapa B apa-apa D bila-bila Salim tidak menjamah _________ makanan pun hari ini. 3. 4. ________________ sajalah buah tangan yang dapat saya berikan kepada kamu.18. A mana-mana C apa-apa B bila-bila D siapa-siapa Emak melarang adik ke __________ semasa beliau membayar harga makanan di kaunter. A mana-mana C siapa-siapa B bila-bila D apa-apa 12 2. ________________ lah nasib yang dialami oleh Lebai Malang itu. kata ganti nama tak tentu ialah kata ganti yang menunjukkan sesuatu atau seseorang secara tidak tentu. . _________ yang berminat mengambil bahagian dalam perlawanan itu. A bila – bila C siapa – siapa B apa – apa D mana – mana 6. A ini C sana B itu D sini 20. mana-mana. A apa-apa C siapa-siapa B mana-mana D bila-bila Entah _________ lagi kami sekeluarga akan dapat pulang ke kampung. seseorang. Kita perlu berusaha gigih. 1. rezeki ada di ______________ . A Apa-apa C Siapa-siapa B Bila-bila D Mana-mana “Serahkan _________ yang ada di dalam beg itu kepada aku!” kata perompak itu kepada Mak Munah. 2.

8. 12. A bila-bila C siapa-siapa B mana-mana D apa-apa Kami akan tiba __________ masa sahaja. A apa-apa C siapa-siapa B bila-bila D mana-mana Adakah __________ berita tentang keadaan ekonomi negara kita? A bila-bila C mana-mana B apa-apa D siapa-siapa Pesanlah __________ makanan yang awak hendak. A mana-mana C siapa-siapa B apa-apa D bila-bila Hasnah tidak suka __________ pun bertanyakan masalahnya. A mana-mana C siapa-siapa B apa-apa D bila-bila 7. 11. 9. 13.6. A apa-apa C mana-mana B sesiapa “Pilihlah _________ kuih yang adik suka. A bila-bila C siapa-siapa B mana-mana D apa-apa _________ barang yang berharga eloklah diselamatkan dahulu. 10. sila berjumpa dengan saya. __________ yang kehilangan jam tangan. fenomena ini wajar dibanteras.” kata Puan Rokian kepada anak bongsunya. 14. A Mana-mana C Siapa-siapa B Bila-bila D Apa-apa Antara baju-baju ini pilihlah __________ yang adik berkenan. Soalan 15 berdasarkan gambar 1 gambar 1 15. __________ pun pandangan kita tentang vandalisme. A Mana-mana C Sesiapa B Apa-apa D Bila-bila 13 . A Apa-apa C Mana-mana B Bila-bila D Siapa-siapa Tiada _________ dibenarkan masuk ke dalam bilik itu kecuali kakitangan yang berkenaan.

A menghulurkan C meletakkan B melontarkan D melabuhkan 2. menulis ii. 1. ditulis LATIHAN 7 : KATA KERJA Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. A mana-mana C bil-bila B siapa-siapa D apa-apa 17. disidai. menyidai. A Siapa-siapa C Bila-bila B Apa-apa D Mana-mana __________ yang tidak faham. Kata kerja terbahagi kepada 3 jenis iaitu : i. tolong angkat tangan. 20. 18.16. lulus iii. Kakak ________ erat pinggang ibu sewaktu berpayung dalam hujan yang lebat itu. 7. __________ yang tidak mengikut arahan akan dikenakan tindakan. Kata Kerja Pasif – ditebas. A apa-apa C bila-bila B mana-mana D siapa-siapa Duduklah di __________ yang kamu suka kerana tempat duduk ini tidak bernombor. Kata Kerja Tak Transitif – bangun. A mencapai C menggarap B menduduki D merangkul 14 . 19. lihat. A apa-apa C mana-mana B bila-bila D siapa-siapa Tidak ada __________ lagi yang boleh kamu buat kerana semua kerja telah disiapkan. Nakhoda itu mengarahkan anak-anak kapalnya _______ sauh yang berat itu di muara sungai. A Siapa-siapa C Bila-bila B Mana-mana D Apa-apa Kamu tidak dibenarkan menulis __________ sehingga dibenarkan berbuat demikian. KATA KERJA KETERANGAN: Kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan sesuatu perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu. Kata Kerja Transitif – menebas.

A mengepit C menjamah B mengonggong D memakan 15 . A B C D A B C D Pak Mat sedang membelah kayu. Adik saya suka menangis. Anjing liar itu ________ seketul tulang. Datuk sedang tidur dengan nyenyak. 11.3. 10. Pilih jawapan yang paling sesuai. 7. Jangan melompat. Pihak polis telah berjaya ________ kegiatan penyeludupan di kawasan sempadan. Ahli perniagaan itu dan keluarganya melancong ke Turki. A menumbangkan C menewaskan B menundukkan D menumpaskan 5. Dia lompat jauh. A penghapusan C penerokaan B pembersihan D pembasmian 6. 9. A B C D A B C D Ali suka membaca buku. Pendaki yang hilang semasa mendaki Gunung Ledang telah _________ di kawasan hutan tebal di kaki bukit. Pilih ayat kata kerja tak transitif yang betul . Ahmad tendang bola itu. A terjumpa C berjumpa B dijumpai D menjumpai 4.Pak Cik Amit ________ batang kayu itu untuk dijadikan tiang rumahnya. Puan Jamilah seorang guru yang rajin dan berdedikasi.Hakisan tanah dapat dielakkan jika ________ hutan dikawal oleh pihak kerajaan. Noraini sedang makan buah rambutan. Dia senyum kepada saya. Farid dan Ahmad baca cerita di perpustakaan. Ruzila sedang memasak kuih. Ani bersalam dengan saya. Air sungai itu mengalir deras. A mengikis C meraut B menarah D mengupas Pilih ayat kata kerja transitif yang betul. Dia pancing ikan di sungai. 8.

Piala kejohanan pertandingan hoki itu ________ oleh para pemain Sekolah Kebangsaan Kampung Aman. A mencabut C memotong B mencukur D menggunting 14.12. rasa 7. tempat dan orang. Dagu atuk luka terkena pisau semasa dia ________ janggutnya. A menyanyikan C mengalunkan B mempamerkan D mendendangkan 17. A diangkat C dipegang B disambut D dijulang 18. A meraut C memasuk B menjolok D mencucuk 16. A melancong C menziarahi B mendatangi D menemui 15. bentuk 16 . Beberapa buah gerabak kereta api ________ daripada landasan akibat melanggar seekor gajah. Kata adjektif dibahagikan kepada beberapa jenis mengikut makna : 1. A menenun C menyirat B menganyam D menyulam 8. sifat dan keadaan 5. Mak Cik Minah asyik ________ tikar mengkuang di bawah pokok di tepi pondoknya. Beberapa orang pekerja wanita di restoran menjual sate ________ daging pada lidi sebelum membakarnya. A tergelincir C terbabas B tersangkut D tersangkut 20. pandang 4. bau 2. KATA ADJEKTIF KETERANGAN: Kata adjektif digunakan untuk menerangkan keadaan atau sifat sesuatu benda. Aina dan keluarganya sering ________ nenek tua yang tinggal keseorangan di teratak buruk itu. warna 6. Puan Syarifah seorang deklamator yang tersohor dan sering diundang untuk ________ puisinya. Sekawan anak itik sedang _______ air di sebuah kolam yang cetek. ukuran 3. A ditipu C ditegur B disapa D dikunjungi 13. A menyudu C menyodok B meminum D mencedok 19. Pak Amin kecewa kerana ________ oleh jurujual yang tidak berdaftar itu.

layak B terharu. A lawa C anggun B cantik D jelita Kebanyakan penonton berasa ________ kerana perlawanan hoki itu ditangguhkan akibat hujan sangat ________.tinggi B manis.. A kelat…rendang C manis. A membara C menaik B reda D membakar Razak terpesona melihat sepasang burung merak yang _______ di Zoo Negara.... 10.. A merah C kuning B putih D merun Tidak ada orang yang sanggup membunuh kanak-kanak dan wanita seperti askar Israel kecuali orang yang tidak mempunyai _________ langsung..LATIHAN 8 : KATA ADJEKTIF Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 5. 6.” kata Nazrul. 1.. A hairan.... A hapak C kering B hanyir D haring Kita boleh menaiki kapal terbang untuk ke sesuatu destinasi kerana ia lebih _________ dan ________.rimbun Para hadirin ________ kerana murid prasekolah itu ________ bercerita. A kecewa…renyai C hampa…hebat B duka…kuat D kecewa…lebat Darah _______ memancut daripada tubuh Mahsuri selepas ditikam dengan keris akibat fitnah yang dilemparkan terhadapnya. Lampin adik berbau _________ kerana dia telah kencing.. . 9. 7. A kasih sayang C harga diri B peri laku D peri kemanusiaan “Buah dokong itu rasanya _________ tetapi pokoknya sangat _________. 4.bijak D kagum. I pilu III sedih II sayu IV kecewa 17 2. 8.lurus D masam...petah Murni berasa ________ untuk berpisah dengan keluarga angkatnya setelah seminggu mengikuti Program Khidmat Mahasiswa di kampung itu. A baik…lambat C selesa…kuat B lemah…deras D selesa…cepat Kemarahan jurulatih itu ________ apabila melihat anak buahnya bermain sambil lewa setelah pihak lawan menjaringkan gol.handal C bangga.. 3.

payau Dia berjaya kerana dia__________menghadapi cabaran yang mendatang.... A hodoh .. 15.. lama D klasik ... hanyir B lazat . II dan IV Orang yang________________itu berasa berat hati hendak menderma kepada anak__________itu. nakal Belilah barangan____________ . sombong C dungu . manis D cantik . A baik . buruk C tulen . C I. lembab D dungu .... jahat D lurus . A cekap C tabah B tahan D tuntas Mereka bersahabat___________sejak kecil lagi. 17 18.. 13.. palsu B baru .... nakal Kuih itu memang_________tetapi terlalu_________ .. A bakhir .. pahit C sedap . degil B baik .. A lemau C hanyir B garing D empuk Budak yang____________ bagai bendul itu selalu dibuli oleh pelajar-pelajar____________. II dan III D I.. A mampan C ceria B padu D mantap 12. istimewa C sedih .. antik Rumah orang miskin itu__________ .. 18 .. 19. 20..... A cantik C comel B tampan D molek Jangan makan keropok yang___________itu... 14.. A enak . 16. Jangan beli barangan___________ yang rendah mutu barangannya.. cacat B pilu .. A intim C baik B mesra D rapat Bayi itu memang________________ .A I dan III B II dan III 11.. A condong C bongkok B bengkok D serong Penggunaan istilah bahasa yang telah__________sesuai digunakan dalam perhubungan seharian.

Anak-anak harimau yang ditangkap itu berusia antara tiga _____ empat tahun. untuk. Pegawai Pelajaran Kota Bharu menyampaikan hadiah _____para pelajar. kepada. A di C pada B ke D kepada 4. 2. A untuk C kepada B pada D ke 5. umpama. Kata yang digunakan untuk menyambungkan frasa nama dengan kata atau frasa-frasa dalam ayat. hingga. A daripada C demi B untuk D bagi 7. Harga kain batik tulis lebih mahal _____harga kain batik cap. daripada. Faizal mengirim sepucuk surat _____kawannya. A daripada C antara B akan D dari 2. sejak. sampai. A terhadap C demi B hingga D oleh 19 . bagi. A di C kepada B dengan D hingga 8. dari. terhadap. bak dan tentang LATIHAN 9 : KATA SENDI NAMA Pilih jawapan yang paling sesuai 1. kepada. pada. Pak Mahmud bekerja di ladang kelapa sawitnya dari pagi hingga _____ petang. A oleh C dari B dengan D daripada 6. KATA SENDI NAMA KETERANGAN: 1. oleh. Anis membeli sehelai selendang _____ibunya sebagai hadiah hari jadi. A ke C kepada B dari D daripada 3. di. Banyak manfaat yang kita peroleh _____ceramah itu. Cikgu Mariah menasihati kami supaya mempunyai rasa belas kasihan _____ binatang. ke. dengan.9. Contoh : akan.

A oleh C akan B pada D bagi 18. Tini rindu _____ kedamaian kampung neneknya yang terletak di kaki Gunung Ledang. Tengku Suria telah banyak mengorbankan masanya _____ membantu kanak-kanak yang menghidap penyakit AIDS di rumah kebajikan itu. A untuk C dengan B antara D daripada 12. Perdana Menteri mengingatkan rakyat supaya mengamalkan sikap tolong_menolong antara satu sama lain _____ kehidupan seharian. Lima orang pendaki yang hilang _____ tiga hari yang lalu telah dijumpai di dalam hutan tebal di kaki Gunung Tahan. Pak Din menjaga potret-potret yang dilukis _____ anaknya itu dengan baik. A tentang C untuk B di D kepada 20 . A di C pada B Kepada D umpama 13. A dalam C akan B untuk D terhadap 10. Ibu menaburkan padi usang itu ke tanah _____ dimakan oleh ayam-ayam peliharaannya.9. Oleh sebab rasa cinta _____ kebudayaan Melayu. A hingga C sejak B seperti D antara 17. Taman Botani dan Taman Negara sering menjadi tumpuan pengunjung terutamanya _____ hujung minggu. Pinggan mangkuk Vantage yang dihiasi corak bunga –bungaan mendapat sambutan yang baik _____ peminat porselin. A sejak C tentang B oleh D dalam 11. Puan Suzy sanggup menjelajah seluruh Negara untuk membuat kajian. Samila telah terpilih sebagai pemain boling terbaik _____ Majlis sukan sekolah-sekolah Malaysia . A demi C bagai B dalam D untuk 14. A untuk C daripada B sampai D kepada 15. A pada C antara B akan D kepada 16.

Puan Susan tidak tahu sama ada hendak memakai ceongsam ___________ baju kebaya untuk menghadiri konvokesyen anaknya. tetapi. supaya. agar. Contohnya : dan. lalu. atau. __________ menunggu Hanim. Ayu lebih cekap menjaringkan gol walaupun Ani mempunyai lima tahun pengalaman dalam permainan hoki. A untuk C daripada B kepada D dengan 20. A Sambil C Sejak B Serta D Semenjak 21 . abang masih mengulang kaji pelajaran. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Puan Norma _____ menjaga rumah sepanjang kami pergi bercuti di Pulau Phuket. _____ Ayu dan Ani. sambil. ___________ Encik Rosli telah dinaikkan pangkat. beliau tidak sombong. Melati bermain – main dengan adiknya di hadapan sekolah ___________ menunggu kedatangan ibunya. A dan C atau B serta D lalu 4. 1. A Sungguhpun C Sekalipun B Mahupun D Jikalaupun 2. __________ hari telah larut malam. A selepas C supaya B sementara D semenjak 3. LATIHAN 10: KATA HUBUNG Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. saya sempat menggoreng keropok lekor. A Dalam C Antara B Terhadap D Tentang 10. kerana. A Jikalaupun C Ataupun B Namunpun D Meskipun 5. KATA HUBUNG KETERANGAN: Kata hubung digunakan untuk menghubungkan sesuatu perkataan atau frasa supaya menjadi ayat yang lengkap. dan lain-lain.19.

___________. Banyak orang cedera ___________ berpuluh – puluh keluarga hilang tempat tinggal dalam runtuhan tanah itu. A supaya C selama B lantaran D manakala 13. Ayah menyapu varnish pada kerusi rotan itu _________ kelihatan lebih cantik pada hari lebaran.00 malam. A supaya C kalau B kerana D sungguhpun 10. Adik menangis _______________ memberitahu ibu bahawa kakak telah mencubitnya. A kecuali C sehingga B namun D yang 8. Ibu menegur adik kerana dia masih belum tidur ____________ jam menunjukkan pukul 11. Nenek sedang menganyam __________ kami pulang dari sekolah. Najwa suka menjahit ____________ kakaknya suka mengumpul Majalah Saji. Labuci pada tengkuk baju kurung ____________ dipakai oleh Cikgu Amita dijahit oleh Puan Fatimah. A hingga C sambil B serta D malahan 15. Encik Murad berhasrat untuk belayar ke Sabah ___________ banyak halangan yang terpaksa ditempuhi. Kamal selalu ponteng kelas. A manakala C semenjak B sementara D biarpun 14. bapanya dipanggil oleh pihak sekolah. A Lantaran itu C Bagaimanapun B Meskipun D Lagipun 22 . A dan C tetapi B lalu D kecuali 9.6. Mei Hwa menonton televisyen ____________ menunggu kek yang dikukusnya masak. A kerana C supaya B agar D meskipun 16. A apabila C sebelum C sambil D kerana 7. A manakala C seandainya B meskipun D kecuali 11. A apabila C sementara B meskipun D malahan 12. Keadaan di pasar itu penuh sesak dengan orang ramai ____________ pasar raya itu mengadakan jualan murah.

berapa. A walhal C lagipun B malahan D justeru 18.00 tengah hari. A atau C serta B melainkan D maka 19. LATIHAN 11: KATA TANYA Pilih jawapan yang paling sesuai . _________yang dibela oleh Pak Ali di dalam kandang itu? A Apakah C Siapakah B Adakah D Mengapakah 4. Ia boleh diikuti dengan partikel –kah mengikut kesesuaian ayat tanya. orang. kenapa. manusia. __________yang merasmikan bangunan sekolah itu? A Bilakah C Bagaimanakah B Siapakah D Manakah 23 . ___________ perlawanan bola itu terpaksa dibatalkan. di mana. 1. Cuba terangkan kepada saya. Contoh kata tanya ialah apa. dan bilangan. haiwan. siapa.17. A meskipun C selama B setelah D selagi 11. ____________ kamu menangis? A adakah C siapakah B mengapakah D bagaimanakah 2. Oleh sebab hujan lebat. Kamil masih belum bangun ___________ jam sudah pun menunjukkan pukul 12. bila. Jasnita masih menangis ____________ telah berkali – kali dipujuk oleh rakan-rakannya. Murid – murid Tahun Lima Setia bangun _____________ mengucapkan “Selamat Sejahtera” kepada Cikgu Normala. tempat. KATA TANYA KETERANGAN: Kata tanya digunakan untuk menanyakan nama benda. dan bagaimana. Tan. A supaya C padahal B lalu D dan 20. mengapa. ___________ abang kamu hendak makan nasi goreng ini? A apakah C adakah D manakah D siapakah 3.

bagaimana kejadian itu boleh berlaku ? A Siapakah C Mengapakah B Di manakah D Berapakah 24 . Najihah tergesa-tergesa untuk pulang ke rumahnya__________? A kenapa C apa B siapa D bagaimana 14. _________yang sudi menjelaskan kepada saya. Budak itu menyorokkan buku cerita Ahmad di _________? A manakah C apa B mana D siapakah 6. _________ Kadir dikatakan sebagai kaki bangku oleh kawan-kawannya? A Siapakah C Mengapakah B Bagaimanakah D Berapakah 11. A Apakah C Mengapakah B Adakah D Manakah 10. Di ________ letaknya pejabat ayah Mei Leng? A manakah C berapakah B mana D apa 8. _________ pertandingan melukis poster sempena hari ulang tahun kemerdekaan akan diadakan? A Bagaimanakah C Berapakah B Di manakah D Mengapakah 16. Kajang? A Apakah C Manakah B Siapakah D Adakah 15. “Dari ___________ kamu mendengar berita itu. “_________ yang menyebabkan Lim dan Rawi bergaduh? Tan atau Abu ?” Tanya Leman . Ayah kamu pergi ke Tawau ____________? A berapa C bila B siapa D bilakah 7. “_______ warna kereta abang kamu yang baru itu? ”Tanya Lan kepada Tina . Yang berbaju kemeja kuning dan berseluar hitam itu ___________? A mana C bila B kenapa D siapa 13. Norhana? A siapakah C bilakah B berapakah D manakah 12.5. ___________ nama guru kamu yang tinggal di Sungai Chua. A Apakah C Mengapakah B Adakah D Siapakah 9.

Am boi – menyatakan rasa kagum atau hairan Cis/cih . sedih atau kecewa Wah – menyatakan perasaan kagum Wahai – perasaan sedih atau untuk menarik perhatian LATIHAN 12 : KATA SERU 25 . geram. A Apakah C Mengapakah B Berapakah D Adakah 20. Eh – perasaan hairan atau terkejut Hai – menyapa atau menarik perhatian Nah – untuk mempelawa seseorang menerima sesuatu Oh – menyatakan perasaan terkejut. marah. Aduh – menyatakan perasaan sakit.KATA SERU KETERANGAN: Kata yang digunakan untukmenyatakan perasaan seseorang sama ada gembira. A Apakah C Adakah B Berapakah D Bilakah 12. kamu akan ke Kuantan__________?” tanya Azrul kepada Mat. “_________ kamu lulus dalam ujian itu. Hakimi?” tanya ayah. A apa C siapa B bila D berapa Soalan 19 berdasarkan Gambar 1 Gambar 1 19.untuk menyatakan perasaan marah . hairan. sakit .17. “________warna motosikal abang kamu yang baru itu?” tanya Fuad. mencemuh atau marah bercampur jijik. _________ Rosni digelar sebagai murai oleh kawan-kawannya? A Adakah C Mengapakah B Siapakah D Manakah 18. Contoh: Ah – menyatakan penolakan atau rasa tidak setuju. Kata seru digunakan untuk membentuk ayat seruan. “Mat. takut dan sebagainya. hairan. Aduhai – menyatakan perasaan sedih atau rintihan.

__________. Gambar 2 7. pedihnya luka aku ini! 26 . para pelajar.Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 6. _________. 1. Gambar 1 3. kereta sport itu sangat laju! A Oh C Cis B Ah D Wah _________. belajarlah dengan bersungguh-sungguh! A Aduhai C Wahai B Aduhai D Hai Soalan 7 berdasarkan gambar 2 4. _________. 5. kamu pun turut berada di sini! A Ah C Eh B Oh D Nah _________. ambil wang ini dan pergi beli buku tulis yang baru! A Ah C Oh B Eh D Nah ________. kamu telah terpilih sebagai ketua pengawas! A Amboi C Aduhai B Syabas D Nah Soalan 3 berdasarkan gambar 1 2. malang sungguh nasib orang tuan itu! A Wahai C Aduh B Oh D Aduhai _________.

kamulah rupa-rupanya yang memfitnah saya selama ini! A Ah C Aduh B Nah D Oh _________. Soalan 12 berdasarkan gambar 3 Gambar 3 12. tingkatkan usaha agar kalian beroleh keputusan yang cemerlang! A Syabas C Hai B Wahai D Aduhai _________. C Cis D Ah _________. A Hai C Wah B Amboi D Eh ________.A Aduh B Aduhai 8. hebat sungguh pahlawan itu menunggang kuda liar yang baru ditangkapnya. cantik sungguh pakaian pengantin itu! A Ah C Hai B Aduhai D Amboi _________. 14. . 27 13. para pelajar. lama betul kita tidak bersua! A Hai C Amboi B Wah D Eh __________ aku tidak setuju langsung dengan pendapat engkau itu! A Cis C Eh B Nah D Ah ________. 15. 11. kamu telah berjaya mengharumkan nama baik sekolah ini! A Wah C Eh B Hai D Syabas 9. bagaimana pula awak dapat masuk sedangkan pintu bilik itu berkunci. keluarga itu senantiasa ditimpa nasib malang! A Ah C Aduhai B Aduh D Eh _________. 16. ________. 10.

kedekut benar orang kaya itu! A Cis C Nah B Oh D Amboi 13. masih. A telah C masih B mesti D akan 28 . cantiknya rumah baharu Encik Ramli yang terletak di kawasan lapang itu. KETERANGAN: Kata yang digunakan untuk menerangkan kata kerja dan hadir sebelum kata kerja Contoh : sudah. pernah. 1. bagaimana dengan keadaan kamu dan keluarga! A Hoi C Wahai B Hai D Eh _________. sedang. KATA BANTU 19. belum . 20. C Syabas D Wah _________. Kerja-kerja membangunkan kawasan taman sains itu__________siap sebulan yang lalu. telah. A Nah C Aduhai B Aduh D Wah _________. aku tidak bersetuju dengan cadangannya sebentar tadi! A Eh C Ah B Oh D Aduh Soalan 18 berdasarkan gambar 4 Gambar 4 18.A Eh B Oh 17. akan LATIHAN 13: KATA BANTU Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. _________.

A telah C sedang B akan D sudah 8. A masih C mesti B sudah D sedang 3.” pesan Cikgu Azizah. A akan C sudah B hendak D belum 4. Sekiranya kita______berjaya. A sudah C mesti B mahu D dapat 13. A sudah C akan B sedang D masih 5. kita mestilah meningkatkan usaha dengan banyak mengulang kaji pelajaran. Walaupun sudah pulih tetapi dia_______belum boleh berjalan dengan baik. 29 . Kamu________berhati-hati ketika melalui jalan yang licin itu. A telah C masih B sudah D akan 12.2. Datuk_______belum sedar ketika kami menziarahinya di hospital. Kita__________lah bijak memilih kawan sekiranya kita ingin berjaya. A sedang C mesti B telah D hendak 9. A telah C masih B belum D akan 10. Semua pendatang tanpa izin__________dihantar ke negara asal mereka pada bulan depan. Nur Fasihah__________ mengulang kaji pelajaran di dalam biliknya. Buah mangga ini _________dibasuh sebelum dimakan. A hendak C akan B masih D mesti 6. A telah C sudah B pernah D belum 14. Puan Maznah________menuntut di Universiti Sains Malaysia dalam bidang perubatan. A telah C sedang B akan D belum 11. Semua bangku di taman itu__________digantikan dengan yang baharu tidak lama lagi. “Jangan sekali-kali minum air yang________dimasak. Kita______berhati-hati semasa melintas jalan raya. Ayah _______ke KualaLumpur pada bulan hadapan. A masih C hendak B akan D mesti 7.

Anishah__________mengikuti ayahnya pergi ke Pantai Cahaya Bulan. A akan C belum B masih D telah 17. 30 .Ayah_________membaca surat khabar semasa berkelah di Pantai Cahaya Bulan. Bas itu dijangka_________tiba dari Pulau Pinang pada pukul 2. A harus C masih B pernah D akan 19. A sedang C belum B mesti D akan 18. Contoh: Bukan – untuk menafikan frasa nama dan frasa sendi nama Tidak – untuk menafikan frasa kerja dan frasa adjektif. 1. Kakak saya________dinaikkan pangkat pada tahun hadapan. LATIHAN 14 : KATA NAFI Pilih jawapan yang betul. saya _____akan menjual rumah pusaka ini kepada kamu. A akan C dapat B mahu D masih 16. Saya________cuba memujuk adik yang sedang menangis itu. KATA NAFI KETERANGAN: Ialah kata yang digunakan untuk menafikan atau menidakkan sesuatu. A masih C sedang B pernah D akan 14.Persatuan Bahasa Melayu sekolah saya_________melawat ke Pulau Langkawi pada cuti persekolahan nanti. Walau apa pun yang berlaku .A mesti B boleh C masih D belum 15.00 petang. A tidak C bukan B sudah D pun 2. Sejak kematian bapanya budak itu _____bersekolah lagi kerana menolong ibunya mengerjakan sawah mereka. A belum C hendak B sedang D harus 20.

III Ali bukan anak orang berada . kami. A bukan C tidak B ialah D pun Soalan 4 – soalan 8. II dan IV B I dan IV D I. II.”kata Zuli kepada Mahat. Harun bukan meminati penyanyi kumpulan rock yang beperangai tidak senonoh itu. B Raju bukan suka berkawan dengan dengan Siva. Pilih ayat –ayat yang betul penggunaan kata nafinya. 9. 6. Bukan terdapat sebarang tanda bahawa musim kemarau yang panjang itu akan berakhir. C Air sungai itu bukan dalam. D Rumah itu bukan sesuai untuk didiami. A Ini tidak kali pertama Zaiton melarikan diri dari rumah. 7. Elly tidak dapat menahan rasa sedihnya apabila melihat jirannya meratapi kematian anak bongsunya itu. C “Kami bukan turun ke laut hari ini”. A Anjing itu bukan lapar. C “Bukan begitu caranya untuk menyukat kedalaman sungai. A Adiknya tidak pandai menari caca. B Pisau itu bukan tajam C Perigi itu _____ dalam. 8. D Hari ini abang bukan pergi 5. II. D Saidin tidak abang ipar Iqbal. III dan IV 31 . warung Pak Ali. A III sahaja C I. I Ah Lim sedikit pun tidak berasa cemburu apabila melihat isterinya keluar menonton dengan lelaki lain. A Emily tidak pandai bergaya. Halim langsung _____ mempercayai khabar angin yang didengarnya daripada penduduk kampung semalam.II dan III D I. 4. III dan IV B I . II Tajul tidak bersetuju dengan cadangan ketua kampong untuk merobohkan surau lama di kampung itu. III dan IV 10 I II III IV Farid berasa tidak seronok menyertai rombongan ke Melaka itu.ayahnya hanyalah pemandu teksi. D Gurunya tidak berasal dari Johor C Maimunah bukan keberatan untuk membantu D Baju yang dipakainya itu bukan baju adiknya. B Warung yang terletak bukan jauh dari jalan raya itu. A Ayahnya bukan kedekut. Pilih jawapan yang betul penggunaan kata nafinya. B Buah rambutan itu bukan manis. B Kepala Fairus bukan botak. IV Datuk tidak mahu tinggal bersama-sama dengan anak-anaknya di kota A I dan IV C II.A tidak B adalah C bukan D pun 3.

A adalah C pun B bukan D ialah 32 segera. III Pelajar itu tidak dapat menjawab soalan kuiz sains kerana dia tidak membuat sebarang persediaan. 17.pasangan suami isteri itu mengambil keputusan untuk berpisah sahaja. Jam tangan ini _____jam buatan Malaysia. II Kucing itu bukan ada selera untuk makan kerana sakit. II. II dan IV D II. Kereta api yang membawa barang-barang itu _____dari utara. II Jumat tidak sependapat dengan abang longnya tentang cara pembahagian hart pusaka peninggalan ibunya. “Tidak baik kamu membantah cakap orang tua”. Kedai itu _____ kedai yang menjual barangan antik. A tidak C bukan C adalah D pun 15. III dan IV 13. III dan IV B III dan IV D I. I Sepupunya tidak gemar makan sambal belacan. III dan IV 12. III dan IV B I. anak Pak Abu bukan menghidapi penyakit sawan tetapi menghidapi penyakit gangguan mental. IV Oleh sebab tidak ada persefahaman. Penyakitnya akan bertambah buruk jika _____dirawat dengan A akan C pun B tidak B bukan 18. A I. III Dia bukan sampai hati untuk menghampakan harapan kedua-dua orang tuanya. II dan III C I. II Kata Puan Devi kepada Rajan. I Puan Haslinda bukan sombong. IV Cikgu Tan bukan benci kepada pelajar yang nakal itu tetapi beliau kerana pelajar itu tidak mahu mendengar nasihatnya. A tidak C pun B bukan D ialah 19.11. Budak itu _____ lulus juga dakam ujian bulanannya pada A bukan C pun B tidak D iadalah kali ini. I Menurut Doktor Fatah. Isi buah mangga muda itu _____ manis tetapi masam. . A bukan C tidak B pun D adalah 16. III dan IV 14. IV Gadis itu bukan malas tetapi lembap bekerja. II dan IV B III dan IV D I. III Tulisan pelajar itu sukar untuk dibaca kerana tidak jelas. A I dan II C I. A I dan II C II.

tah LATIHAN 15: KATA PENEGAS Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. A bukan C tidak B akan D pun 15. apa___________ lagi jika kita berada di perantauan. “Baling_____________ bola bowling itu kuat sedikit supaya semua jatuh.. A tah C kah B pun D lah 6. “Pernah____________ awak kerugian sepanjang menjalankan perniagaan pinggan-mangkuk ini?” tanya Puan Letchumi kepada Suhana. Abang___________ yang bekerja keras untuk menyara keluarga kami. A kah C pun B tah D lah 4. itu____________ jika dia hendak. A lagi C tah B jua D lah 33 . KATA PENEGAS KETERANGAN: Maksud : Kata Penegasan/partikal berfungsi sebagai penegas atau menguatkan maksud sesuatu pernyataan dalam ayat. 1. A jua C pun B tah D kah 7.” kata pegawai sukan. Para penunggang motosikal dinasihatkan agar _____ berlum lumba di jalan raya. Pelajar itu boleh menyertai perkhemahan ini.20. “Siapa___________ yang sudi menghantarku ke stesen bas. A lah C pun B tah D kah 3. Contoh : kah. A kah C pun B lah D tah 5.” kata Fendi di dalam hatinya. Apa ______________ yang berlaku sehingga dia menjerit sekuat hati? A tah C lah B kah D pun 2. pun. lah. Kita mesti mengamalkan budaya timur.

A memang C pun B tah D jua 18. A tah C lah B jua D juga 14. Budak itu__________ yang handal bermain badminton? A lah C pun B kah D jua 9. Siapa_________ yang melukis buku ini? A pun C nah B kah D lah 12. Apa________ rancangan kamu. “Apa__________ dayaku yang miskin ini. Siapa___________ yang ingin bersenam pagi – pagi ini.8. _____________ kami tidak nafikan. A juga C hanya B lagi D sahaja 17. Azura _______________ pandai menggubah bunga. Kemalangan itu berlaku dekat dengan rumah kamu___________? A kah C jua B lah D pun 15. Di dalam poketnya ___________ ada segugus kunci rumah. Ini________ hadiah istimewa untuk ibu. mereka tetap tidak menerimanya. kamu sangat hebat dalam sukan bola sepak. A Juga C Memang B pun D Jika 11. A juga C sahaja B lagi D memang 19. A lah C wah B kah D tah 13.” keluh lelaki tua itu. A pun C lah B jua D kah 16. Siapa_______ agaknya yang berjaya mendapat 5A dalam UPSR pada tahun ini? A kah C pun B tah D tah 10. Selain menyulam. Mana___________ gerangan pendekar kecil itu? A kah C pun B tah D lah 34 .

A hanya C adalah B ialah D juga 3. Novel yang bertajuk “Bunga-bunga Berguguran “ itu __________ novel terbaru penulis wanita itu. Semua fitnah yang dilemparkan kepada Sakinah _________ tidak benar. A juga C adalah B adapun D ialah 6. Apa___________ punca pergaduhan antara Ah Keong dengan Raju? A juga C memang B tah D kah 16. Contoh: Ialah – digunakan dihadapan frasa nama Adalah – digunakan di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. A adapun C ialah B benar D adalah 2. Faisal _________ kerani bank di Bank Simpanan Nasional yang terletak di bandar Ipoh . Hadiah hari jadi yang diterima itu _________ daripada kawannya yang baru seminggu dikenalinya. A ialah C juga B adalah D sekali 35 . A adalah C nian B ialah D sebenar 4. Kain songket yang dibeli dari negeri Terengganu itu ______ untuk ibunya.20. A ialah C jika B adalah D nian 5. KATA PEMERI KETERANGAN: merupakan unsur yang menjdai pemeri hal atau penghubung antara subjek dengan frasa-frasa utama dan predikat. LATIHAN 16 : KATA PEMERI Pilih jawapan yang paling sesuai 1 Pemuda yang berbaju biru itu _________ bakal suami kakak saya.

A tetapi C adalah B biar D ialah 9. A ialah C apatah B adalah D apapun 13. Gunung Tahan _______ gunung yang tertinggi di Semenanjung Malaysia. A adalah C nian B ialah D adapun 16. Buah epal itu ________ untuk adik yang terlantar sakit di hospital . A adalah C nian B ialah D sisi 11. Maklumat saksi pembunuhan itu ________ tidak benar setelah disiasat oleh pihak polis. A adalah C jika B ialah D nian 12.7. Rumah banglo yang besar dan mewah itu _________ rumah bapa saudaranya. A adalah C adapun B ialah D nian 18. Kereta Proton Wira itu _________ kepunyaan bapa Ahmad.” kata Amir kepada Samir . Zamzuri itu _____ guru baru yang akan mengajar di Tahun Enam Maju . Adiknya ________ comel dan mempunyai lesung pipit . A ialah C apapun B adalah D biar 14. Perempuan yang sedang melintas jalan itu ________ ibu saudara saya. Tuan punya kedai emas itu ………bapa saudara Muhyuddin . A ialah C biar B adalah D nian 10. “Bungkusan itu _______ untuk kakak kamu. Hadiah yang cantik itu __________ untuk ibu kesayangannya. A ialah C nian B adalah D juga 8. A adapun C ialah B adalah D iaitu 36 . A ialah C adalah B adapun D apapun 17. A nian C adalah B adapun D ialah 15. Tujuan utama kutipan derma _____ untuk membina balai raya yang baru.

19.paling. Soalan 1 berdasarkan gambar 1 gambar 1 1. Terbahagi kepada tiga jenis iaitu kata penguat hadapan kata penguat belakang dan kata penguat bebas 3. Tabung bantuan rakyat Palestin ________ untuk membantu penderitaan dan kesedihan yang dialami oleh rakyat Palestin. A ialah C adalah B adapun D nian 20. betul Penguat bebas – sungguh. KATA PENGUAT KETERANGAN: 1. A sangat C nian B benar D sekali 2. Rohana _________ pandai jika dibandingkan dengan adik-beradik. A begitu C sekali B agak D betul 37 . amat LATIHAN 17 : KATA PENGUAT Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. A sungguh C paling B sekali D begitu 3. Negeri Pahang _______ negeri yang terbesar di Semenanjung Malaysia. A adapun C ialah B adalah D juga 17. Ialah kata yang digunakan u ntuk menguatkan maksud sesuatu kata adjektif. Ibu saya __________ sayang akan barang-barang antiknya. Contoh : penguat hadapan – agak. begitu Penguat Belakang – sekali. Karangan saya telah terpilih memenangi kategori tulisan yang __________ cantik antara pesertapeserta yang bertanding. Kata penguat boleh diletakkan di hadapan atau di hadapan kata adjektif dalam ayat 2. terlalu.

Para doktor tetap meneruskan tugas menyelamat mangsa serangan askar Israel walaupun mereka _________ letih. A nian enak C paling enak sekali B sekali enak D sungguh enak sekali 6. A paling C sungguh B nian D agak 12. Cendol pulut Pak Hassan __________ sehingga terkenal di pekan ini. Kakak saya sedih __________ apabila nenek meninggal kerana dia tinggal dengan nenek sejak kecil lagi. A sekali C agak B lebih D terlalu 38 . Besar _________ kubah masjid yang terletak di bandar itu. A amat C nian B benar D sekali 8.4. Tempat ini __________ indahnya sehingga menenangkan fikiran. A benar C lebih B makin D cukup 7. A Amat C Paling B Terlalu D Sungguh 11. ________ tidak disangka bahawa Farid pandai memasak makanan tradisional Melayu. Jurulatih itu _________ tegas terhadap pemain jika berkaitan dengan disiplin. Kediamannya terletak _________ jauh dari pecan itu. A demikian C sekali B agak D nian Soalan 5 berdasarkan gambar 2 Gambar 2 5. A amat C paling B agak D nian 10. Kerap _________ dia ke perpustakaan sejak belakangan ini kerana ingin mengulang kaji pelajaran. A nian C benar B agak D paling 9.

A sekali C agak B paling D kurang 20. A cukup C makin B amat D kurang 18. Jangan buka tingkap itu _________ lebar kerana angin dari luar sejuk. Indah _________ pemandangan matahari terbenam pada waktu senja di tepi pantai itu. A terlalu C paling B sangat D cukup 16. A paling C terlalu B sekali D nian 15. A terlalu C paling B benar D agak 18. A paling C makin B agak D amat 14. KATA BILANGAN KETERANGAN: Maksud : kata bilangan merupakan kata yang digunakan untuk membilang sesuatu Contoh : beberapa. Jangan _________ mengharap kita akan menang kerana peserta-peserta sekolah lain tidak kurang hebatnya. Hujah-hujah yang dikemukakan oleh pihak pencadang dalam perbahasan itu ___________ meyakinkan. Lambat _________ dia pulang semenjak bertukar tempat kerja. Junaidilah yang ________ banyak mengemukakan idea dalam perbincangan tentang aktiviti tahunan persatuan Bahasa Melayu. A nian C paling B terlalu D agak 17. A sekali C terlalu B cukup D nian 19.13. separuh. sebahagian 39 . Tikar mengkuang yang dianyam oleh kakak _________ kemas dan perlu dibaiki lagi. Rafi _________ keberatan hendak ke rumah kawannya untuk meminjam buku kerana hari sudah lewat.

Apabila Cikgu Karim masuk ke dalam kelas. A Seorang C Seratus B Beberapa D Sebilangan 2. A kedua C pertama B akhir D tiga 5. A Berbagai-bagai C Sebahagian B Sekalian D Setiap 9. 1. Regu badminton negara telah berjaya mendapat tempat yang ________ dalam pertandingan badminton peringkat dunia. A Tiga suku C Semua B Sedikit D Seluruh 7. Setelah diberikan _________ biji buah manggis.LATIHAN 18 : KATA BILANGAN Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. _________ orang warga asing yang tinggal di rumah itu telah ditahan kerana memasuki negara ini tanpa dokumen yang sah. A ketiga-tiga C pertama B akhir D satu 8. namun sesetengah orang tidak pandai untuk menghargainya. Sikap ________ daripada masyarakat kita yang tidak bertanggungjawab telah menyebabkan berlakunya pencemaran alam di negara ini. budak itu pun beredar dari situ. Dalam pertandingan itu. _________ daripada kawasan tanah di kawasan pedalaman telah dimajukan oleh kerajaan. A Sebahagian C Semua B Segala D Setengah 10. A setengah C seluruh B sebahagian D sekalian 4. A beberapa C seluruh B kedua D pelbagai 40 . Hisham hanya mampu menduduki tempat yang ke _________. murid-murid pun mengeluarkan buku Bahasa Melayu _________. _________ pelancong yang datang ke negara ini mestilah mempunyai dokumen perjalanan yang sah. A Semua C pelbagai B Kesemua D Banyak 3. _________ yang hadir diminta berdiri apabila Perdana Menteri memasuki dewan itu. __________ kemudahah awam telah disediakan oleh pihak kerajaan. A setiap C tiap-tiap B sebahagian D masing-masing 6.

A Beribu-ribu C Berkotak-kotak B Berpuluh-puluh D Berjuta-juta 41 . Kata Guru Besar. Chong memberikan makanan kepada ________ anak ikan emas itu. Bulan April mempunyai ________ hari.11. ________ pelajar dikehendaki memakai pakaian yang kemas dan bersih. ” A segala C seluruh B setiap D sekalian 20. A tiap-tiap C beberapa B setengah D sekalian 19. A Setiap C Dua pertiga B Seluruh D Sesetengah 18. Gadis bertudung itu akan menunggu teksi di situ ________ pagi. Hampir ________ pengunjung menghadiri pameran automobil yang berlangsung sejak seminggu lalu. A Semua C Sekalian B Seluruh D Sebahagian 14. _________daripada kek itu akan dibahagikan kepada kawan-kawan Alia. A para C kelima-lima B separuh D dua pertiga 15. A Setiap C Sekalian B Seluruh D Segala 16. ________ ikan emas itu mendapat makanan yang mencukupi. A semua C sebilangan B sekalian D sepuluh ribu 13. Setiap pagi jalan raya sesak kerana orang ramai menuju ke tempat kerja ________ A sendiri C beribu-ribu B tiap-tiap D masing-masing 17. ”Murid-murid ________ minggu hadapan akan diadakan Penilaian Kemajuan Sekolah Rendah. A tiga C tiga puluh B tiga belas D tiga ratus 12. ________ buah rumah tenggelam dalam banjir itu.

” kata Ketua Pengawas itu. “_______________makan kuih itu. silaan. saya pasti adik awak akan selamat. 2. “_________berpeluk tubuh sahaja.____________lah menangis lagi. Bantulah mereka mencuci pinggan itu. minta . A Tolong C Minta B Harap D Usah 2. A Sila C Minta B Usah D Tolong 5.” kata kakak. A Jangan C Harap B Jemput D Sila 6. tolong . “____________basuh sayur-sayuran di atas sinki itu. Kata yang digunakan untuk memberikan sesuatu perintah. kawan-kawan. A Jemput C Usah B Jangan D Minta 8. “________berikan wang ini kepada kakak awak. permintaan dan sebagainya. larangan.” kata kerani itu. jangan. Contoh: harap. A Tolong C Usah B Minta D Sila 7. __________kita akan dapat berjumpa lagi pada masa akan datang.” kata Ayuni.19. A Jangan C Harap B Tolong D Sila 3. sila. usah LATIHAN 19 : KATA PERINTAH Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. 1. A Sila C Tolong B Harap D Jemput 42 . jemput. “______________lengkapkan borang ini dengan butir-butir peribadi. A Harap C Usah B Minta D Sila 4. “__________semua calon UPSR membaca soalan dengan teliti. KATA PERINTAH KETERANGAN: 1.” kata Sayuti.” kata Ayu. Ani.

9. “__________sampaikan hadiah ini kepada kakak kamu.” jerit ibu. __________dibuat perkara yang tidak berfaedah itu. A Tolong C Harap B Sila D Jangan 11. _____________lah rasa kuih yang saya hidangkan ini A Jangan C Tolong B Sila D Harap 20. nanti akan dihinggapi lalat. A Tolong C Usah B Jangan D Sila 12. Dollah. ___________biarkan makanan terdedah.” kata Mamat.__________ambilkan ibu serai. A Jangan C Sila B Tolong D Harap 18.” kata Maznah kepada Nora. A Tolong C Jangan B Sila D Minta 10.” pinta ibu. “Salmi. A Tolong C Jangan B Harap D Minta 15. datuk. _______beratur semasa hendak membeli di kedai koperasi sekolah. A usah C jangan B tolong D harap 13. A jemput C tolong B mari D usah 14. Kalau datang ke Kuala Perlis.” kata emak kepada budak itu. Nanti saya ambilkan air. “_________lah duduk. “_________lah kamu kenangkan lagi peristiwa itu. A jemput C usah B sila D tolong 17. “Ali.” kata Mastura. _____________merokok ketika berada di dalam kawasan sekolah. A tolong C usah B minta D harap 43 . __________lah ke rumah saya. “___________sepak tong sampah itu. Saya______kamu dapat datang ke majlis perkahwinan pada hari Ahad nanti. A Sila C Tolong B Jangan D Usah 19. A Sila C Usah B Jangan D Tolong 16.

D Kanak – kanak itu sedang bermain congkak di halaman rumah. B Kanak – kanak itu bermain congkak pada waktu petang. Mengapakah orang ramai berkerumun di tepi jalan itu? A Mereka memang suka berkerumun di situ. D Budak perempuan itu mencari wangnya di merata tempat. B Mereka hendak melihat keadaan mangsa kemalangan itu. 44 . C Belajar bersungguh – sungguh adalah satu usaha untuk berjaya. Di manakah pertandingan syarahan itu diadakan? A B C D Di dewan terbuka Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka. Murid – murid Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka yang akan menyertai pertandingan itu. 3. Apakah yang menyebabkan budak perempuan itu menangis? A Budak itu kehilangan wang sebanyak seringgit. Tiada seorang pun yang menyertai pertandingan itu. MEMILIH JAWAPAN LATIHAN 20 : MEMILIH JAWAPAN Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. Peserta itu dari Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka. C Congkak ialah permainan tradisional masyarakat Melayu. B Jika kita belajar bersungguh – sungguh. 4. Apakah yang dilakukan oleh ayah? A Ibu meminta ayah membaiki mesin jahitnya yang rosak. 5. 1. C Ramai yang terlibat dengan kemalangan itu. C Ayah sedang membaiki mesin jahit ibu yang rosak. B Ayahlah yang membaiki mesin ibu yang rosak.20. Apakah yang akan kita peroleh jika kita belajar bersunguh – sungguh? A Jika kita belajar bersungguh – sungguh. D Ayah membaiki mesin jahit ibu yang rosak sejak pagi tadi. C Budak perempuan itu menangis kerana wangnya tercicir. B Wang seringgit itu diberikan oleh ibunya. kita akn memperoleh banyak ilmu pengetahuan serta dapat menjejakkan kaki ke menara gading. 6. Apakah yang sedang dilakukan oleh kanak – kanak itu? A Kanak – kanak itu sedang mengira bilangan buah congkak. kita tidak akan ke mana – mana. 2.

B Sebuah kereta telah terjunam ke dalam gaung itu semalam. B Lelaki tua itu mengamuk kerana marahkan orang yang merosakkan tanaman di kebunnya. B Tidak. 13. 10. C Dia ke Kuala Terengganu dengan menaiki bas. B Encik Kamarul yang akan mewakili Persatuan Bulan Sabit Merah mesyuarat itu nanti. saya belum menyerahkan buku kerja ini kepda cikgu. dia hendak ke Terengganu. Ke manakah Faizul hendak pergi? A Ya. 9. C Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam. B Ya. C Buku kerja Matematik itu ada pada cikgu saya. D Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam untuk melancong. D Dia dalam perjalanan menuju ke Kuala Terengganu. Bagaimanakah kereta itu boleh terjunam ke dalam gaung? A Kereta yang terjunam ke dalam gaung itu telah dihantar ke bengkel. 11. Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat. 45 . pemandu kereta itu hanya mengalami kecederaan ringan. Adakah Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat? A Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat. B Faizul baru pulang dari Terengganu. C Encik Kamarul akan mempengerusikan mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah itu nanti. B Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam pada waktu petang. D Saya akan menyerahkan buku kerja Matematik ini kepada cikgu saya pada esok pagi. Siapakah yang akan mewakili Persatuan Bulan Sabit Merah dalam mesyuarat itu nanti? A Mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah akan diadakan pada hari Sabtu. Saya telah menyaksikan Pesta Bola Merdeka itu. C Pesta Bola Merdeka itu akan diadakan di Stadium Negara. 12. D Kereta itu terjunam ke dalam gaung kerana telah dipandu dengan laju. Mengapakah awak tidak menyerahkan buku kerja Matematik itu kepada cikgu awak? A Saya takut cikgu saya akan marah apabila mendapat tahu bahawa saya tidak membuat latihan yang diberi. D Ya.7. C Tidak. Bagaimanakah rombongan itu ke Pulau Ketam? A Rombongan itu ke Pulau Ketam dengan menaiki bot. 8. D Mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah telah dibatalkan. C Lelaki tua itu mengamuk kerana gembira dinaikkan pangkat. Mengapakah lelaki tua itu mengamuk? A Lelaki tua itu mengamuk kerana kematian isterinya.

Bolehkah kami menyiapkan tugasan ini pada hari ini juga? A Pasti boleh kerana saya seorang yang jujur. 18. C Adik baru sahaja bangun tidur. beliau sedang menjolok buah kelapa muda itu. C Esok. saya yakin boleh menyiapakannya. C Ya. B Mana boleh. Bilakah kamu akan datang ke rumah saya? A Boleh juga. B Boleh. D Boleh. C Saya tidak mahu menjawab soalan itu. Mengapakah awak dibenarkan menyertai perkhemahan ini? A Saya yakin dengan keselamatan di sini. D Tangannya sakit digigt beruk. 16. beliau sedang mengikat buah kelapa muda itu. saya tidak hendak ke sana. 19. C Boleh. polis itu menangkapnya di rumah kosong itu. D Ibu merestui semua program yang saya sertai. B Ya. saya tidak ada masa sekarang. C Ibu mengizinkan saya menyertai perkhemahan ini. D Tidak. saya sebenarnya berada di dapur ketika itu. Betulkah Azizi yang ditangkap polis itu? A Ya. 15. dialah yang dikehendaki polis selama ini. 46 . Adakah kamu berada di dapur ketika kejadian itu terjadi? A Ya. B Tidak. 17. D Adik berada dengan ibu di dapur. saya tidak berada di dapur ketika kejadian itu berlaku. selepas kelas tambahan selesai. D Mana boleh. B Saya berjaya meyakinkan ibu tentang tahap keselamatan di sini. nanti saya minta izin daripada kedua – dua orang tua saya.14. C Tidak. Apakah yang dilakukan oleh Pak Ahmad? A Beliau sedang membelah buah kelapa muda. nanti saya jelaskan kepada awak. nanti saya ajak Zailan temankan saya. B Kaki adik digigit semut api. B Ya. saya berada di dalam tandas pada masa itu. Mengapakah adik kamu menangis? A Adik saya menangis sejak tadi lagi. ibu bapanya telah ke balai untuk menjaminnya. 20.

47 . 2. Kamera itu dihadiahkan oleh abang saya. C Keluarga Encik Rashid sibuk mengemaskan barang-barang mereka kerana akan berpindah ke rumah baru. B Barang-barang sibuk dikemaskan oleh keluarga Encik Rashid kerana mereka akan berpindah ke rumah baru. A B C D 4. A B C D Hashim menaikkan bendera sekolah. A B C D Beberapa orang wanita sedang mencabut rumput di sawah padi. Ibu memarahi Rosli kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. Rumput di sawah padi sedang dicabut oleh beberapa orang wanita. Rosli dimarahi oleh ibu kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. 3. Abang saya menghadiahkan kamera itu. Orang wanita sedang sibuk mencabut rumput di sawah padi. Rosli dimarahi kerana ibu selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. Keluarga Encik Rashid sibuk mengemaskan barang-barang kerana mereka akan berpindah ke rumah baru. Hashim menaiki bendera sekolah. Rosli memarahi ibu kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. Abang saya itulah yang menghadiahkan kamera. 1. Bendera sekolah dinaikkan Hashim. Bendera sekolah dinaikkan oleh Hashim. A Mereka sibuk mengemaskan barang-barang Encik Rashid kerana akan berpindah ke rumah baru. Beberapa orang wanita sedang sibuk mencabut padi sawah. Abang menghadiahkan kamera saya. A B C D 5. Ibu dimarahi oleh Rosli kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya.beserta dengan kata sendi nama oleh LATIHAN 21 : AYAT AKTIF AYAT PASIF Soalan 1 hingga soalan 10 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang bergaris. Saya menghadiahkan kamera kepada abang. Hashim dinaikkan bendera sekolah. D Barang-barang Encik Rashid sibuk mereka kemaskan kerana mereka akan berpindah ke rumah baru. AYAT AKTIF DAN AYAT PASIF KETERANGAN: Ayat aktif: mengutamakan si pelaku sebagai subjek dan mengandungi kata kerja yang berawalan meAyat pasif : menekan objek dan pembuatnya serta mengandungi kata kerja tanpa awalan atau kata kerja berawalan di. Rumput di sawah padi sedang dicabut oleh beberapa orang wanita yang sibuk.21.

B Pereka batik yang termasyhur telah mengeluarkan batik yang cantik itu. anjing liar itu berlari tidak tentu hala. dia pun berlari tidak tentu hala. 11. A Pereka yang terkenal telah menghasilkan corak batik yang cantik itu. D Buku cerita itu sudah saya pulangkan minggu lepas. Apabila Salman berlari tidak tentu hala. anjing liar mengejarnya. A B C D 7. D Batik yang termasyhur itu dikeluarkan oleh seorang pereka yang terkenal. Apabila Salman ternampak anjing liar. B Kasmah ditegur oleh pengawas itu kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. Saya sudah memulangkan buku cerita itu minggu lepas. Julia menjahit baju kurung puan itu. Corak batik yang cantik itu dilukis oleh seorang pereka yang terkenal. B Enjin kereta Encik Fuad rosak selepas dimaklumkan kepada mekanik untuk dibaiki. 10. Puan itu menjahit baju kurung untuk Julia. A B C D 8. D Kasmah menegur pengawas itu oleh kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. Ayah mengasah pisau baru itu sehingga tajam. Pisau itu tajam kerana baru sahaja diasah oleh ayah. 48 . Apabila dikejar anjing liar. Puan Julia menjahit baju kurung itu. C Kereta Encik Fuad yang telah dibaiki oleh mekanik dimaklumkan rosak semula. A Kasmah menegur pengawas itu kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. A B C D Baju kurung itu dijahit oleh Puan Julia. 9. C Kasmah ditegur oleh pengawas itu supaya membuang sampah di kawasan padang sekolah. Ayah baru sahaja mengasah pisau yang tajam itu.6. 12. Pisau baru yang tajam itu telah diasah oleh ayah. D Encik Fuad memaklumkan kepada mekanik bahawa enjin keretanya rosak semula walaupun sudah dibaiki. Pengawas itu menegur Kasmah kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah. Apabila Salman dikejar. C Corak batik yang terkenal itu telah dihasilkan oleh pereka yang cantik itu. Pisau yang baru diasah oleh ayah itu menjadi tajam. Encik Fuad memberitahu mekanik bahawa enjin keretanya rosak semula selepas dibaiki. Salman berlari tidak tentu hala. A Encik Fuad memaklumkan kepada mekanik tentang kerosakan enjin keretanya walaupun telah dibaiki. A Buku cerita sudah dipulangkan kepada saya minggu lepas. B Buku cerita itu dipulangkan kepada saya minggu lepas. C Buku cerita sudah minggu lepas saya pulangkan. Soalan 11 hingga soalan 15 Pilih ayat pasif yang betul. Salman lari lintang-pukang apabila dikejar oleh anjing liar. Puan itu menjahit baju kurung Julia.

A Perbarisan pegawai angkatan tentera itu diperiksa oleh Kadet Remaja Sekolah. Kamu patut mencuci kereta ini sebelum pulang ke kampung. Budak yang terjatuh ke dalam lumpur itu dimandikan oleh ibunya. A Kereta ini patut pulang ke kampung sebelum kamu mencucinya. Saya didesak oleh Rahim supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. Persatuan kembara itu telah menganjurkan pertandingan mendaki Bukit Marak. C Rahim dan saya didesak supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. A Pekerja di rumah kebajikan mendukung kanak-kanak “OKU” itu. B Pekerja di rumah “OKU” mendukung kebajikan kanak-kanak itu. B Ibunya memandikan budak yang terjatuh ke dalam lumpur itu. C Kerana memandu kereta tanpa lesen. D Kadet Remaja angkatan tentera telah memeriksa perbarisan pegawai sekolah itu. 14. C Pegawai angkatan tentera telah memeriksa perbarisan Kadet Remaja Sekolah itu. C Budak itu memandikan ibunya yang terjatuh ke dalam lumpur. A Pertandingan kembara itu telah dianjurkan oleh Persatuan Mendaki Bukit Marak. D Pertandingan mendaki Bukit Marak oleh persatuan kembara itu bakal dianjurkan. B Sebelum pulang ke kampung. A Saya mendesak Rahim supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. A Encik Lee telah disaman polis trafik itu kerana memandu kereta tanpa lesen. Kanak-kanak “OKU” itu didukung oleh pekerja di rumah kebajikan. B Pertandingan mendaki Bukit Marak telah dianjurkan oleh persatuan kembara itu. kamu patut mencuci kereta ini. C Kereta ini patut kamu cuci sebelum pulang ke kampung. D Kereta ini patut dicuci oleh kamu sebelum pulang ke kampung. D Budak itu dan ibunya mandi setelah terjatuh ke dalam lumpur. Polis trafik itu telah menyaman Encik Lee kerana memandu kereta tanpa lesen. A Ibu budak yang terjatuh ke dalam itu memandikannya. D Memandu kereta Encik Lee tanpa lesen menyebabkan telah disaman oleh polis trafik itu kerana. pekerja kanak-kanak mendukung “OKU” itu. D Di rumah kebajikan.13. 15. C Pertandingan mendaki Bukit Marak akan dianjurkan oleh persatuan kembara itu. 19. C Pekerja “OKU” mendukung kanak-kanak di rumah kebajikan itu. B Encik Lee telah menyaman polis trafik itu kerana memandu kereta tanpa lesen. D Perkhemahan pada minggu depan mendesak supaya saya dan Rahim menyertainya. Encik Lee telah menyaman polis trafik itu. 49 . B Kadet Remaja Sekolah telah memeriksa perbarisan pegawai angkatan tentera itu. Soalan 16 hingga soalan 20 Pilih ayat aktif yang betul. B Rahim mendesak saya supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan. 16. 17. Perbarisan Kadet Remaja Sekolah itu diperiksa oleh pegawai angkatan tentera. 18.

B Daun-daun kering di halaman rumah telah disapu oleh saya petang tadi. D Nanu meminta Nani memakai kain tudung yang cantik. A Saya telah menyapu daun-daun kering di halaman rumah petang tadi. B Nanu memuji kecantikan pakaian Nani. A Nenek memberitahu Amirul membunuh semut-semut itu. D Daun-daun kering di halaman rumah telah saya menyapu petang tadi. 22. A Nanu mengeji kain tudung yang dipakai oleh Nani. “ Bilakah awak akan menyiapkan tugasan ini ?” kata Cikgu Nasir kepada Ayub. A Amira dan Anum mempelawa Anis bersarapan bersama-sama mereka.”) tidak digunakan dalam cakap pindah. Cakap pindah ialah ditulis semula dengan menggunakan bahasa tanpa mengubah maksudnya 4. Tanda petik (“…. Dalam penulisan. berkilau-kilau labucinya !” kata Nanu kepada Nina. Daun-daun kering di halaman rumah telah saya sapu petang tadi. 4. tanda petik (“……”) dugunakan untuk cakap ajuk. “ Marilah bersarapan bersama-sama dengan kami. C Nanu memuji kecantikan kain tudung Nani. B Ayub memberitahu Cikgu Nasir dia akan menyiapkan tugasannya.” kata nenek kepada Amirul. B Nenek melarang Amirul membunuh semut-semut itu C Nenek memarahi Amirul membunuh semut-semut itu. C Saya petang tadi telah menyapu daun-daun kering di halaman rumah. B Amira dan Anum memujuk Anis bersarapan bersama-sama mereka. Anis. 1. D Amira dan Anum mengarah Anis bersarapan bersama-sama mereka 3. D Nenek menyuruh Amirul membunuh semut-semut itu. D Cikgu Nasir bertanya Ayub tentang tugasan yang diberikannya. C Cikgu Nasir bertanya Ayub tentang tempoh dia akan menyiapkan tugasannya.20. 2. 50 . 2. “ Wah . 3.” kata Amira dan Anum. cantik sungguh tudung awak Nani. CAKAP AJUK DAN CAKAP PINDAH KETERANGAN: 1. A Ayub menyuruh Cikgu Nasir menyiapkan tugasannya. LATIHAN 22: CAKAP AJUK DAN CAKAP PINDAH Pilih ayat pindah yang sama maksud dengan ayat diberi. Ialah percakapan seseorang yang ditulis semula dengan tidak mengubah maksud asalnya. “Jangan dibunuh semut-semut itu. C Amira dan Anum memaksa Anis bersarapan bersama-sama mereka.

” kata Ramzi kepada Ramli. “ Tolong naik ke darat. penjenayah itu patut dibawa ke muka pengadilan. “ Pada pendapat saya. A Pengawal pantai mengarah semua pengunjung supaya segera ke darat.5. pilihlah yang bebas daripada racun . C Ramzi berpendapat bahawa penjenayah itu harus diadili. B Puan Wee menasihati jirannya memilih ketika membeli sayur. “ Sebelum hantar . B Rina menyatakan dia tahu tentang kehilangan dompet. 9. C Ketua pengawas membantu murid-murid menyemak semua soalan mereka sebelum dihantar. B Murid-murid disuruh menyemak semua soalan sebelum menghantarnya.” kata Rina Kepada Ailin. 10.” pesan Puan Wee kepada jirannya. A Ailin ingin tahu tentang kehilangan dompet. 7. B Orang ramai diminta supaya segera ke pantai kerana ombak besar akan tiba. 51 . C Puan Wee menyuruh jirannya membeli sayur yang diperlunya. A Pelancong dari Jepun ingin menaiki Komuter Serdang.” kata ketua pengawas kepada murid-murid. D Harga kain songket itu mahal kerana penjualnya cantik dan halus. C Pengawal pantai memberitahu agar para pengunjung bersedia untuk melihat ombak besar. 11. ombak besar sedang menuju ke pantai. D Para pengunjung terkejut apabila melihat kehadiran ombak besar ke pantai . D Ramli berpendapat bahawa Ramzi patut mengadili penjenayah itu. C Ailin memaksa Rina supaya memberitahunya tentang dompet itu. B Ramzi mahu Ramli membawa penjenayah ke muka pengadilan. “ Kain songket ini mahal harganya kerana tenunannya halus dan cantik. C Kain songket itu dijual mahal kerana tenunannya halus dan cantik. “ Di manakah Stesen Komuter Serdang ?” tanya pelancong dari Jepun. 6. C Pelancong itu hendak menaiki komuter ke Stesen Komuter Serdang. A Pelanggan memberitahu bahawa harga kain songket itu mahal.” kata penjual kepada pelanggannya. B Penjual menjual kain songket tenunan itu kerana harganya mahal.” tegas pengawal pantai kepada para pengunjung.pastikan kamu telah menyemak semua soalan. 8. B Pelancong dari Jepun memberitahu tentang Stesen Komuter Serdang. D Pelancong itu ingin tahu kedudukan Stesen Komuter Serdang. A Puan Wee mengajak jirannya memilih sayur yang segar. “ Kalau hendak membeli sayur. D Puan Wee melarang jirannya memilih sayur yang beracun. “ Saya tidak tahu tentang kehilangan dompet itu. A Murid-murid dinasihati agar menyemak semua soalan selepas menjawab. D Ketua pengawas memaksa semua murid supaya menyemak semua soalan mereka. A Ramli menyatakan penjenayah itu patut menerima hukuman. D Rina memberitahu yang dia tidak tahu tentang kehilangan dompet itu.

B “ Tolong berikan buku cerita itu kepada saya.” kata Mariam.”kata Devi kepada Salmi.” kata Salmi kepada Devi. “ Emak rajin belajar agar masa depan kamu akan cerah.” kata Salmi kepada Devi. Nabil memuji keindahan pemandangan Pulau Langkawi.” kata Nabil. mari kita bermain bersama-sama Nancy. pemandangan di Pulau Langkawi indah nian. 17. A “ Sila duduk. Salmi mempersilakan Devi duduk.” kata Nabil. Bidin belajar sekelas dengan saya di sekolah. B “ Maimun. Mariam mengajak Maimun ke kantin. Bidin ada seorang rakan di sekolah. Kawan lama saya di sekolah.” kata Cikgu Salina. D “ Adakah kamu mengetahui apa-apa Raden?” kata Cikgu Salina.” kata Raden. ini Bidin. “ Kamu mesti rajin belajar agar masa depan akan cerah. D “ Berikanlah buku cerita Aiman kepada saya. B “ Oh. 14.” kata Mariam. C “ Wah. A “ Saya tidak memberitahu apa-apa cikgu. C “ Imran. “Ayah. Najib memberitahu ayahnya bahawa Bidin rakan sekelasnya. “Ayah.” pinta Murad. D “ Maimun mengajak saya ke kantin. A “ Ajaklah Maimun ke kantin. Raden memberitahu Cikgu Salina bahawa dia tidak tahu apa-apa. B “ Maafkan saya cikgu.kamu berikan buku cerita kepada saya. 18.Saya tidak ada apa-apa. 15.” tegas Raden.” 16. 52 .” pinta Murad. Pilih cakap ajuk yang paling sesuai dengan ayat diberi. Murad meminta Aiman memberikan buku cerita itu kepadanya.” B Kata emak. B “ Janganlah duduk.”kata Mariam. indahnya pemandangan Pulau Langkawi. indah sungguh pemandangan di sini. A “ Marilah kita bermain bersama-sama.” pinta Murad. A “ Amboi.” C Kata Naim.” D Kata Suria.Nancy. “ Saya rajin belajar supaya masa depan akan cerah.” B Kata Naim.” D Kata Naim.” 13. 19. C “ Silalah duduk Salmi.” kata Nabil.” pelawa Nancy.12. A “ Silalah berikan buku cerita itu kepada saya. mari kita ke kantin. D “ Harap kamu duduk. Emak menasihati Suria agar belajar rajin-rajin supaya masa depannya cerah. “Ayah Bidin adalah seorang rakan saya di sekolah. A Kata Suria. C “ Saya tidak mengetahui apa-apa .” kata Mariam. D “ Nah.” C Kata emak. Arini dan Raj mempelawa Nancy bermain bersama dengan mereka. cantiknya keindahan di Pulau Langkawi.” Kata Arini dan Raj. C “ Bolehkah kamu bermain bersama-sama kami ?” tanya Nancy.nanti masa depan kamu akan cerah. B “ Kamu bermainlah bersama-sama Arini dan Raj. D “ Raj.” kata Arini.” kata Devi kepada Salmi.“ Rajin-rajinlah belajar. A Kata Naim.” pinta Murad. “Ayah.cikgu .” kata Nabil. C “ Saya ingin mengajak kamu ke kantin.

per . akhiran dan apitan. A membuka C membawa B mempamerkan D membantah 53 . C “ Bilakah datuk kamu akan pulang dari Mekah. i di . Sementara imbuhan apitan berada di awal dan di akhir kata dasar.. -an. kan. peng-.. A membaham C memburu B membawa D membaling 3. -kan Contoh imbuhan apitan . Amat ?” tanya Pak Usin. an. Imbuhan awalan diberikan kepada kata dasar di awal kata. beme-. ber-..kan. Kegiatan______________kancil haruslah dibanteras segera untuk pemuliharaan spesies.. ke-. Pak Usin bertanya kepada Amat tentang tarikh kepulangan datuknya dari Mekah. B “ Sudahkan datuk kamu pulang dari Mekah. meng-. Imbuhan akhiran pula diberikan kepada akhir kata dasar..Ramai penyokong pasukan Kelantan sedang____________di kaunter tiket. pengeter-. 1.. pen-. i LATIHAN 23 : IMBUHAN Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. mengedi-. D “ Bagaimana datuk kamu akan pulang dari Mekah ?” tanya Pak Usin. me ..kan. 23. A berpindah C berpusing B beratur D berkhemah 2. Amat ?” tanya Pak Usin. Kita tidak boleh___________semasa berada di tempat perhimpunan rasmi sekolah. mem-.. mem . A “ Adakah datuk kamu baru pulang dari Mekah?” tanya Pak Usin. per-. men-. -i. Contoh imbuhan awalan ialah : pe-. IMBUHAN KETERANGAN: Imbuhan terbahagi kepada imbuhan awalan.20. seContoh imbuhan akhiran ialah... di . di . A berjalan C bercakap B berdiam D bersabar 4.. Kedai kraf tangan itu___________barang-barang tradisional masyarakat Melayu..

A beransur C berpindah B bertolak D beralih 13. A beranak C bertunas B bertaut D berputik 14.. A bersenjata C disenjatakan B bersenjatakan D tersenjata 6. Aiman selalu___________agar dirinya sentiasa dilindungi Tuhan. Rosli menyemai anak benih yang baru_____________itu dalam beg semaian.. A meratah C membasuh B membakar D membaling 10. A Berdua C bersatu B Bergaduh D berdiam 9.. berfahaman 7. Mereka hanya_______________antara satu sama lain kerana pertuturannya tidak__________. A berjalan C berdiam B berbaris D berkawan 11. Abang sedang__________lemang di belakang rumah bersama datuk... Nafis baru____________berpindah ke rumah baharu seminggu yang lalu.5. difahami B Terpandang . A bertasbih C bertafakur B berdoa D berhajat 15. Seekor ular sawa telah___________ayam di belakang rumah. A mempamer C membawa B memburu D membentuk 8. Keindahan landskap kawasan rumah itu__________pandangan setiap orang yang melalui kawasan itu. difaham D terpandangkan ... Kita perlu________untuk mencapai kemenangan dalam perlawanan itu. A Berpandang . difahamkan C berpandangan . A berlari C berjalan B bergaduh D berdalih 54 . Anggota polis itu________________dengan pistol.Bayi yang berusia sembilan bulan itu sudah mula belajar____________. Adik saya yang kecil itu masih belum boleh____________.. A memulau C menarik B memukau D membuta 16. A menggigit C mengunyah B membaham D menjilat 12.Peniaga itu________beberapa ikat petai untuk dijual di pasar malam.

A menuruni C menduduki B menaiki D menyusuri 24. A menimang C meminang B mencolek D membunuh 18. A B C 3. “Wah! Besarnya Stadium Negara. sempang dan lain-lain. besarnya Stadium Negara!” kata Rina. titik bertindih. setia. kertas.17. A B C “Wah. Sebagai rakyat Malaysia. setia dan cinta kepada negara? Sebagai rakyat Malaysia. seorang budak perempuan. tali. gam dan gunting digunakan untuk membuat layang – layang. Contoh: koma. Kelmarin. kertas.” kata Rina. A B C D 4. Buluh. besarnya Stadium Negara. tanya. gam.Kami sekeluarga____________bas ekspres ke Kuala Lumpur. Kelmarin. dan cinta kepada negara. kita harus mempunyai sikap taat setia dan cinta kepada negara. Ialah tanda-tanda yang digunakan dengan ayat 2. A budiman C peragawan B karyawan D seniman 20. Filem lakonan____________itu diminati oleh setiap lapisan masyarakat.Beberapa orang______________telah mencipta sejarah apabila berjaya menjejakkan kaki ke bulan.” kata Rina. noktah.” kata Rina. ditemui mati di lombong itu. seorang budak perempuan ditemui mati di lombong itu. kertas. Sebagai rakyat Malaysia. Kelmarin seorang budak perempuan ditemui mati di lombong itu. dan gunting. kita harus mempunyai sikap taat. TANDA BACA KETERANGAN: 1. dan gunting digunakan untuk membuat layang – layang. A B C D 2. tali. seru. “Wah. dan cinta kepada negara! Sebagai rakyat Malaysia. A jutawan C angkasawan B seniman D budayawan 19. “Wah. kita harus mempunyai sikap taat. 55 . setia. 1. koma bertindih. kita harus mempunyai sikap taat. gam. Buluh. Buluh. Hang Tuah telah diutuskan oleh Sultan Mahmud Shah untuk__________Puteri Gunung Ledang. Besarnya Stadium Negara. digunakan untuk membuat layang – layang. tali. LATIHAN 24 : TANDA BACA Pilih ayat yang betul menggunakan tanda baca.

” tanya abang kepada Arshad. mahalnya!” kata Raju. A B C D 10. “Eh! Kamu belum tidur lagi rupanya. ketua murid kamu mesti menjadi contoh kepada murid – murid yang lain. “Baju itu berharga seratus ringgit! Amboi! Mahalnya. “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini!” tanya abang kepada Arshad? “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini.” Jamilah berkata dengan nada yang keras.” “Ya. Saya mula bertugas sebagai guru di Ipoh. murid kamu mesti menjadi contoh kepada murid – murid yang lain. Perak lusa! Saya mula bertugas. “Buku yang berjudul ‘Batu Ajaib’ dikarang oleh Rosnani Bakhtiar?” kata Rafidah. kamu belum tidur lagi rupanya. “Jangan usik barang – barang saya!” 56 . lusa. A B C D 9. kamu mesti menjadi contoh kepada murid – murid yang lain. A B C D 12. kenapa sampai begini nasibku! Wah. Jamilah berkata dengan nada yang keras. “Eh.” kata Rafidah. A B C D 7. saya yang memanggil kamu tadi.” tanya abang kepada Arshad? “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini?” tanya abang kepada Arshad. A B C D 6. A B C D 13.” kata Lokman.” kata Rafidah. “Buku yang berjudul Batu Ajaib dikarang oleh Rosnani Bakhtiar!” kata Rafidah”.” Kata Lokman. Sebagai ketua. A B C D 8. “Baju itu berharga seratus ringgit. A B C D 14. sebagai guru di Ipoh Perak lusa. “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini. “Diakah yang menyampaikan ucapan sebentar tadi. Perak lusa. Sebagai ketua murid. A B C D 11. Sebagai ketua murid. kamu belum tidur lagi rupanya!” kata Emilia kepada Nora. “Ya saya yang memanggil kamu tadi kata Lokman. “Diakah yang menyampaikan ucapan. mahalnya!” kata Raju. kepada murid – murid yang lain. “Baju itu berharga seratus ringgit! Amboi! Mahalnya!” kata Raju.” kata Emilia kepada Nora. yang menyampaikan ucapan sebentar tadi!” tanya Ng. Sebagai. Saya mula bertugas sebagai guru di Ipoh. besarnya kayu yang disepak engkau? Aduh.” Tanya Ng. “Jangan usik barang – barang saya?” “Jamilah berkata dengan nada yang keras. “Diakah yang menyampaikan ucapan sebentar tadi?” tanya Ng. “Ya! Saya yang memanggil kamu tadi.5. “Buku yang berjudul ‘Batu Ajaib’ dikarang oleh Rosnani Bakhtiar. amboi. Saya mula bertugas sebagai guru.” kata Emilia kepada Nora. kamu mesti menjadi contoh. “Baju itu berharga seratus ringgit? Amboi. “Diakah. malang sungguh nasib engkau. “Buku yang berjudul Batu Ajaib dikarang oleh Rosnani Bakhtiar. A B C D Nah! Terimalah balasan jika berbuat jahat! Cis. “Ya. “Jangan usik barang – barang saya. Perak.” kata Raju. “Eh! Kamu belum tidur lagi rupanya!” kata Emilia kepada Nora. di Ipoh. “Eh. Saya yang memanggil kamu tadi!” kata Lokman. jangan usik barang – barang saya!” Jamilah berkata dengan nada yang keras. sebentar tadi?” tanya Ng.

asam jawa. A B C D 17. A B C D 16. PENANDA WACANA KETERANGAN: 1.” tanya Hanim. Penanda wacana juga bukan sahaja menghubungkan antara ayat dengan ayat. duit RM10. Hayati sedang membuat kerja sekolah manakala rakannya yang lain membaca buku. 2. dan serai. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu.” sindir Norman. Siapakah tuan punya duit ini?” tanya Roslin. Saya ingin memesan barang – barang yang berikut! Ayam. A B C D Saya ingin memesan barang – barang yang berikut: ayam.” sindir Norman.” tanya Hanim. asam jawa. apakah nama kucing kamu? Rahman? Apakah nama kucing kamu? Rahman! Apakah nama kucing kamu. Saya ingin memesan barang – barang yang berikut? Ayam. duit RM10. 57 . sudah sombong. dan serai.15.00! Siapakah tuan punya duit ini? tanya Roslin. Hayati sedang membuat kerja sekolah! Manakala rakannya yang lain membaca buku. asam jawa. Saya ingin memesan barang – barang yang berikut ayam. sudah sombong!” sindir Norman. asam jawa.00. Penanda wacana ialah kata atau frasa yang digunakan untuk menunjukkan pertalian antara satu ayat dengan satu ayat yang lain. “Amboi! baru terpilih mewakili pasukan sekolah. A B C D 19. A B C D 18. Hayati sedang membuat kerja sekolah.00! Siapakah tuan punya duit ini?” tanya Roslin. baru terpilih mewakili pasukan sekolah. Rahman! Apakah nama kucing kamu? Rahman. 25. “Amboi. Hayati sedang membuat kerja sekolah manakala. sudah sombong. sudah sombong. “Eh! Duit RM10. baru terpilih mewakili pasukan sekolah.00. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu?” tanya Hanim. “Eh.” “Eh. “Amboi! Baru terpilih mewakili pasukan sekolah. rakannya yang lain membaca buku. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu!” tanya Hanim.” sindir Norman. A B C D 20. “Eh! duit RM10. Siapakah tuan punya duit ini?” tanya Roslin. dan serai. dan serai. manakala rakannya yang lain membaca buku? “Amboi. “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu. malahan antara satu perenggan dengan perenggan yang lain. Sesuatu ayat akan berasa janggal ketika dibaca jika kita salah memilih penanda wacana. 3.

A sungguhpun C selain itu B oleh itu D namun demikian 2. A Namun begitu C Selanjutnya B Kemudian D Oleh sebab itu 10. dia juga berniaga pakaian. A Selanjutnya C Selain itu B Lebih-lebih lagi D Namun begitu 7. A Dengan itu C Lagipun B Lantaran itu D Dalam pada itu 4. __________. __________. beliau menunjukkan proses membuat tayar kepada kami .Sudah satu jam Tini menunggu Siti di perpustakaan. __________ tiada sesiapa pun yang mendengarnya . A Semenjak itu C Kemudian B Walaupun begitu D Sebelum itu 6. Datuknya meninggal dunia akibat sakit jantung minggu lalu. A Mungkin C Justeru B Walau bagaimanapun D Kalau begitu 8. 1. dia telah dipilih sebagai ketua pasukan bola sepak sekolahnya . ________. ________. ________. Ashraf menyesal atas perbuatannya yang nakal selama ini. goreng keropok itu sehingga garing . Dia tidak menghadiri latihan bola sepak pada petang itu __________ telah dimaklumkan oleh ketua pasukan. A Malangnya C Tambahan pula B Lebih-lebih lagi D Dalam pada itu 9.LATIHAN 25 : PENANDA WACANA Pilih jawapan yang paling sesuai . A Jadi C Lebih-lebih lagi B Justeru D Biarpun demikian 5. Mula-mula panaskan minyak di dalam kuali. A Oleh itu C Semenjak itu B Sebaliknya D Selepas itu 58 . Lokman aktif dalam permainan bola sepak. Kami dibawa berjumpa dengan pengurus kilang itu. dia pulang ke rumah. _________ wajahnya muram sahaja. Kita tidak digalakkan keluar dari rumah seorang diri ___________ pada waktu malam . Mereka menjerit meminta tolong daripada jiran-jiran. Abang Irfan membuka sebuah restoran. tetapi rakannya itu tidak datang. ___________. A Kalau begitu C Akhirnya B Lepas itu D Di samping itu 3. dia berazam hendak mengubah sikapnya.

_________ dia ada hal. Steven Choong tidak datang ke majlis hari jadi saya . A Lagipun C Jadi B Sebaliknya D Padahal 17. ___________. __________ mereka berbaik-baik semula. dia membancuh air minuman. _______.__________. A Lebih-lebih lagi C Biarpun demikian B Semenjak itu D Dalam pada itu 19. Danial bercita-cita hendak menjadi juruterbang. Dia tidak jadi ke rumah neneknya . Badrul dan Hisham bergaduh sejak semalam.dia mendapat galakan daripada ibu dan ayahnya. Semua orang telah hadir. A Sebaliknya C Dalam pada itu B Meskipun begitu D Malangnya 13.11._________. dia tetap disayangi seperti cucu-cucu yang lain. Orang ramai berusaha untuk memadamkan kebakaran di banglo itu. A Namun C Tambahan pula B sungguhpun demikian D Walaupun begitu 14. A Di samping itu C Selain itu B Namun demikian D Lebih-lebih lagi 12. bolehlah kita mulakan mesyuarat ini. A Justeru C Kalau begitu B Akhirnya D Selain itu 18. ___________. A Jadi C Di samping itu B Mungkin D Sungguhpun demikian 59 . Kakak sedih kerana gagal dalam peperiksaannya. A Meskipun C Oleh itu B Sungguhpun begitu D Selain itu 15. Kami suka ke restoran itu kerana hidangannya enak ________. harganya berpatutan. A Lantaran itu C Lepas itu B Dengan itu D Namun begitu 16. A Dengan itu C Tambahan pula B Selanjutnya D Walaupun begitu 20. usaha tersebut tidak berjaya kerana api terlalu marak. dia tidak berputus asa untuk terus berusaha. __________dia bermain badminton dengan rakannya. Yasmin bukan cucu kandung Nenek Leha. Ibu mengisar lada di dapur._________.

A I. Setiap kali ibu menasihatinya. I II III IV 5. II. III dan IV Pelan ini menunjukkan lokasi Taman Cahaya dan kemudahan-kemudahan yang terdapat di sekitarnya. dia hanya mendiamkan diri. Dengan langkah yang tenang. Sekolah Rendah Kebangsaan Ibrahim telah terpilih seperti sekolah terbersih di negeri Kedah. II dan III B II dan III D II. III dan IV Razak berjanji tidak akan mensia-siakan harta pusaka yang bakal diterimanya. A I. III dan IV Para pelajar digalakkan untuk membaca sekurang-kurangnya sebiji buku ilmiah sehari. II dan IV D I. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Setiap pagi. Pemuda itu begitu amat kecewa kerana dia telah dibuang kerja. Abang akan melanjutkan pelajarannya ke Pakistan. A I dan II C I. A I dan II C III dan IV B I dan III D IV sahaja Ngah Timah menasihati Salim supaya belajar bersungguh-sungguh. II. Rahim akan menaiki bas untuk ke tempat kerja. Zeti mengutip beberapa keping kulit siput di Pantai Bisikan Bayu. Wah! Besarnya rumah Dato’ Mazlan! A I dan IV C I. Usaha ini memerlukan perancangan yang teliti dan belanja yang agak banyak. I II III IV Pelbagai program-program telah dilaksanakan untuk memperkenalkan Malaysia di mata dunia. Almari ini diperbuat daripada batang pokok meranti yang terpilih. Adam dan keluarganya akan melancong ke Thailand minggu hadapan. III dan IV B I. III dan IV C IV sahaja B II. I II III IV 4. Keistimewaan Bukit Rusila ialah keindahan kawasan hutannya yang masih terpelihara. II dan III C II. II dan IV B II dan II D II. Kemajuan sains dan teknologi turut menggalakkan penciptaan peralatan perang. Azwan menoleh ke belakangnamun memandang Nina dengan pandangan yang tajam. Muthu memelihara dua puluh ekor kucing kacukan di rumahnya.LATIHAN 26 : KESALAHAN TATABAHASA Pilih ayat-ayat yang betul. Ahmad merupakan seorang pelajar yang pintar dan disegani oleh rakan-rakannya. Perjalanan pulang yang panjang itu begitu amat menjemukan. I II III IV 60 . I II III IV 6. dia keluar dari rumah itu. Bakri menyapu lantai di dalam bilik tidur kakaknya. 1. Ibu cuba memujuk ayah agar menarik balik keputusannya. I II III IV 3. III dan IV 2. III dan IV D I.

A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV Kak Leha membawa adik bersiar-siar pada waktu petang. malahan sombong. Para wartawan sedang menemu bual Mawi. Kakak saya baik hati. Encik Halim telah melaporkan kehilangan anaknya kepada pihak polis. III dan IV D I. I II III IV 10. Sudah menjadi resam perantau akan pulang ke kampung pada hari raya.7. Oleh sebab deman. Kerana malas membaca menyebabkan dia gagal dalam peperiksaan. para nelayan tidak pergi ke laut. I II III IV 11. III dan IV Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi negara ini. II dan IV D II. A I dan II C I. Semua pelajar dikehendaki berhimpun di padang sekolah sekarang. III dan IV B I. Kami tidak tertarik untuk berlama-lamaan di pameran itu. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Rumah saya terletak di antara taman perumahan dengan perkampungan nelayan. Mengapa awak membiarkan dia seorang diri di tempat yang sunyi itu? Sahara telah menempah dua tiket penerbangan ke Tokyo. A I. Kami akan pulang ke kampung pada cuti sekolah nanti. III dan IV Entah betul entah tidak tuduhannya itu. A I dan IV C I. I II III IV 61 . Latifah memegang jawatan sebagai editor di syarikat penerbitan itu. I II III IV 9. Setiap orang perlu mempunyai matlamat dalam hidup. Ayah benar sayang akan adik. Indah sungguh pemandangan di pantai itu pada waktu senja. Ali telah terlibat dalam suatu kemalangan di Jalan Mahameru. I II III IV 12. III dan IV B I. I II III IV Saya sudah berjanji untuk membelikan ibu sehelai jawa kain batik. Golongan belia haruslah mempunyai nilai-nilai kesopanan masyarakat timur. Pada musim tengkujuh. selama itulah saya tidak akan lupai budi dan jasa tuan kepada keluarga saya. I II III IV 13. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV 8. III dan IV Rumah itu kami diam di tahun lepas. II dan III C II. Banjir besar telah menenggelamkan semua rumah-rumah di Kampung Penambang. II. Bertahun-tahun Amran tinggal di luar negara. saya tidak ke sekolah hari ini. Hutan di Malaysia dikatai antara yang tertua di dunia. II dan III B I dan III D II. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Selagi hayat dikandung badan.

A I dan II C I. selekoh berbahaya di hadapan! A I dan II C I dan IV B I dan III D II. Azman membelakang diri saya dalam perbincangan itu. III dan IV Saya hendak menemukan Musalmah petang ini. A I dan II C III dan IV B II dan III D I. dan IV Ayah lihat lesu kerana berkerja sepanjang hari. Ibu sedang membuat puding durian di dapur. I II III IV 19. Kami banyak memperoleh pengajaran daripada kejadian itu. III. Pak Abu mengerja sekeping sawah di hujung kampung. II. I II III IV 20. Penglihat kanak-kanak itu sangat rendah. Gaya Encik Hamidi memperlihatkan bahawa beliau orang yang berada. dan III B II dan IV D I. A I dan II C II dan IV B II dan III D I. Sakit mata kami melihat budak-budak nakal itu mengganggu wanita yang lalu-lalang. Bungkusan itu dikirimkan untuk Rohani. dan IV 15. Yang berbaju biru tua itu kakak ipar saya. A I dan II C III dan IV B II dan III D I. I II III IV Markah saya lebih tinggi dari Azlin. II. dan IV Para peserta perlu mematuhi arahan yang telah ditetapkan. Pendapatannya setiap bulan tidak cukup untuk menampung kehidupannya di bandar. II dan III Rantai tangan itu dibuat dari suasa. Suka dan duka memang lumrah dalam kehidupan. Adik kecil saya sangat petah bercakap. I II III IV 18. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Ahli perubatan itu akan membuktikan pengalamannya dalam bidang tersebut. dan IV Semua guru-guru sedang bermesyuarat di bilik guru. I II III IV 16. I II III IV 62 . Pada masa itu. Sani dan Zaki menceritakan peristiwa yang menimpa mereka malam tadi. I II III IV 17. III. Cara Kumar bercakap terlalu meninggi. III. Kedua-dua orang pemuda itu telah ditahan. Awas. Usia datuk Ramzan sudah dilanjutkan. III dan IV D I. Nenek menyayangi Shalin sepenuh-penuhnya. Bayi itu sedang menyusu di pangkuan ibunya.14. Pihak polis bergegas ke tempat kejadian apabila menerima panggilan telefon. III. saya sedang tidur. A I dan II C III dan IV B II.

PENJODOH BILANGAN KETERANGAN: Penjodoh Bilangan ialah perkataan yang digunakan untuk membilang orang. A sebaris C sepatah B sebuah D serangkap 4. haiwan. bentuk. Encik Kamal telah diminta untuk menyampaikan ________ dua kata sempena majlis persaraan beliau. 1. A sebentuk C seutas B sepasang D sebuah 8. buku. keping. Amirah membawa se________ payung ke sekolah supaya tidak kehujanan. bilah. tangkai. Ia digunakan selepas kata bilangan. biji. Beberapa ________ bunga orkid segar menghiasi ruang tamu rumah Datin Mariam. Pak Mail menebarkan se________ jala untuk menangkap ikan di sungai berhampiran rumahnya. A biji C jambak B helai D batang 2. A pucuk C batang C ikat D cekak 5.27. Seniman negara terkenal telah diundang untuk membacakan beberapa ________ puisi sempena 63 . ekor. Emak sempat membeli beberapa ________ paku-pakis di pasar tani untuk dimasak. ________ lembu sedang meragut rumput di padang. kuntum. orang. benda dan tempat. Abang Helmi menerima ________ surat daripada sebuah pusat pengajian tinggi di ibu Negara. A keping C bidang B kajang D rawan 6. pasang. butir. pucuk. LATIHAN 27 : KATA PENJODOH BILANGAN Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. Contohnya ialah batang. helai. Ayah menghadiahi kakak ________ anting-anting emas sempena ulang tahun hari lahir. A sekeping C sehelai B sepucuk D senaskah 3. A sekawan C sekumpulan B segerombolan D sepasukan 9. bentuk. A kaki C batang B buah D bentuk 7. buah.

Layang-layang Amin tersangkut pada dahan se________ pokok. Ayah terpaksa menjual ________ tanah pusaka untuk membiayai pelajaran abang di luar negara. Dua ________ gerai baru telah dibina oleh pihak Majlis Perbandaran Kelang untuk memudahkan para peniaga. A biji C buah B butir D laras 11. A butir C kuntum B berkas D helai 17. Penceramah itu mengakhiri ceramahnya dengan membacakan ________ pantun nasihat. Pihak berkuasa berjaya memusnahkan dua ________ bom lama yang dijumpai oleh seorang nelayan.sambutan Malam Kemerdekaan. 64 . A sebuah C serangkap B seuntai D serangkai 15. Ibu membeli tiga ________ petai di pasar malam. A cebis C naskhah B patah D rangkap 10. A kaki C lembar B buku D gulung 18. Tiga ________ permaidani disandarkan pada dinding untuk mengelakkannya daripada terkena habuk. A ketul C berkas B pucuk D keping 12. A kepal C genggam B ketul D cubit 20. Pak Aziz memakan beberapa ________ pulut sebagai sarapan pagi. Kak Bedah memberikan beberapa ________ jagung bakar kepada jiran barunya. Di dalam beg kecil itu terdapat dompet dan se ________ kunci. A biji C buah B batang D tongkol 14. A biji C baris B butir D batang 16. A sepotong C selembar B sebidang D sebuah 13. Pak Salleh berjalan pulang dari dusunnya sambil memikul se ________ kayu api. A buah C pohon B dahan D batang 19.

Sikapnya yang___________dan suka mengusik orang itu tidak disenangi oleh rakan-rakannya. A lidah bercabang C kucing bertanduk B rambang mata D atas angin 8. Ani seorang yang________________. A mulut murai C kera sumbang B tin kosong D mulut tempayan 4. A rambang mata C mata duitan B besar mata D putih mata 2. Orang yang______jangan di sangka bodoh. A ringan tulang C berat mulut B kaki judi C kaki bangku 9. LATIHAN 28 : PERIBAHASA Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. A Mandi kerbau C adu domba B lipas kudung D cepat tangan 7. A keras hati C buka mulut B naik darah D tahan hati 6. Kak Milah________melihat barang kemas yang dipamerkan kerana semuanya cantik-cantik belaka. bercakap banyak tetapi tidak tahu apa-apa. 65 . A mulut murai C ringan tulang B malu-malu kucing D patah kandar 3. PERIBAHASA KETERANGAN: Simpulan bahasa adalah salah satu peribahasa yang paling pendek. A buka mulut C keras hati B putih hati D gila-gila bahasa 5. dia tidak suka membuang masa. Ayah_____________apabila pemuda itu bersikap biadap padanya. Dia bekerja seperti______________kerana terpaksa menyiapkan kerjanya dengan segera. Usahlah seperti_______________. Susunannya tetap dan maksudnya berlainan dengan perkataan yang membentuknya. Ahmad ______________pasukan kami.A butir B kepal C rawan D papan 28. Sampai___________pun hajat awak hendak tinggal di bulan tidak akan tercapai. Oleh sebab itu. 1. Biasanya hanya dua patah perkataan.

A paku belanda C senapang bambu B buta hati D atas angin 16. Ah Meng menjadi ____________sejak diberi kebebasan oleh keluarganya. Amin tidak akan ke majlisnya kerana_______________sahaja. 17. Aminah mencurahkan perasaannya kepada Ahmad sambil menangis teresak-esak. A bulat hati C buah hati B buta hati D isi hati 19. Harga di pasar raya itu_______________. A lidah bercabang C lidah keras B lidah rasmi D lidah pendita 11. Orang yang tidak berapa siuman itu jangan diganggu. Encik Rostam tidak bersemangat untuk bekerja di syarikat itu lagi.A titik peluh B batu loncatan C tulang keting D tulang belakang 10. A ada hati C iri hari B besar hati D isi hati 12. Murid yang menjadi_________pasukan kami dipilih sebagai olahragawati sekolah. 66 . A ayam didik C bapak ayam B naik angin D ayam tambatan 15. Saya tidak tahan melihat perangainya yang______________itu. A jauh hati C panas hati B iri hati D berat hati 18. A putih hati C panas hati B kepala angin D bawah angin Soalan 17 hingga 20 Pilih simpulan bahasa yang sesuai dengan ayat. A bunga dedap C besar kepala B naik angin D jauh hati 14. Dia___________hendak belajar di luar negara. A ringan mulut C kaki ayam B ajak-ajak ayam D ringan tulang 13. Cakap-cakap orang yang__________tidak boleh dipercayai. Dia berasa tersinggung terhadap tingkah laku buruk yang ditunjukkan oleh sahabatnya. A senapang bambu C paku belanda B otak cair D otak kering 20.

A bekerjasama C membahagi B berpadu D bercantum 6. Bangunan baru itu telah roboh akibat hakisan tanah. A dungu C pandai B bijak D pintar 3. 31 Ogos setiap tahun merupakan detik penting bagi kita. A jangka C saat B masa D waktu 5. A pahlawan C majikan B pekilang D pekerja 2. Contohnya : Sejuk ertinya dingin Cantik ertinya lawa Gembira ertinya riang LATIHAN 29 : SINONIM Pilih sinonim yang betul bagi perkataan yang bergaris. Semua askar dikerah untuk mempertahankan negara jika diserang. Budak yang bebal itu terpaksa diajar berkali – kali oleh gurunya. Kereta itu terbabas lalu terhumban ke dalam gaung yang curam. 1. Barangan tembaga perlu digilap agar kekal bersinar. A disental C dicuci B diberus D digosok 7. Gadis yang cantik itu ibarat bidadari. A ceruk C sudut B cerun D lereng 4.A kecil hati B tarik diri C tawar hati D ambil hati 29. SINONIM KETERANGAN: Sinonim ialah perkataan yang mempunyai maksud yang sama atau perkataan seerti. Pasukan itu berpakat untuk menambahkan bilangan ahlinya. 67 . A jelita C hodoh B tampan D comot 8.

Contoh antonim ialah dekat lawannya jauh sakit lawannya sembuh malam lawannya siang LATIHAN 30 : ANTONIM Pilih antonim yang betul bagi perkataan yang bergaris. Azmi disukai kawan – kawannya kerana pandai berjenaka. 68 . A samar C pudar B gelap D kelabu 3. Dia mendongak ke atas untuk melihat bulan mengambang. Lukisan kanak – kanak itu dipuji kerana amat cantik. Azmi mengajak Cikgu Zubaidah ke rumahnya pada hari raya. 1. Kapal yang karam itu mulai tenggelam ke dasar lautan. A menunduk C menggeleng B memaling D mengangguk 6.A tumbang B jatuh C gugur D berkecai 9. ANTONIM KETERANGAN: Antonim ialah perkataan yang bermaksud berlawanan dengan perkataan yang diberikan. A cepat C pendek B perlahan D singkat 30. Ah Meng baru hendak mengulang kaji pelajaran setelah masa semakin suntuk. A diumpati C diherdik B dibanggakan D dicaci 4. A menanam C mengorek B mengcungkil D mengambus 5. A mendap C timbul B tohor D luntur 2. Masa depan pelajar itu menjadi cerah apabila lulus dalam SPM. Para petani menggali keledek setelah berumur 4 bulan. A bermain C bergurau B bertengkar D berbual 10.

LATIHAN 31 :KATA BANYAK MAKNA(POLISIM) Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan yang bergaris dengan betul. II dan III B II. IV Pelajar itu telah terpilih untuk lanjut pelajarannya ke luar negeri. KATA BANYAK MAKNA (POLISIM) KETERANGAN: Kata banyak makna ialah perkataan yang mempunyai lebih daripada satu makna. II. Ibu menyuruh kakak supaya merebus ubi kayu sehingga empuk. A muflis C hasil B pendapatan D rugi 8. Contoh kata banyak makna ialah seperti berikut : Jatuh gugur merosot Daun bunga itu jatuh di atas padang. A menimbus C menimbun B mengorek D menampal 9. Perniagaan Pak Ali jatuh sejak kebelakangan ini.A menyindir B memanggil C menghalau D menjemput 7. Jentera terpaksa menggali lubang untuk membina longkang. Orang itu memerlukan keterangan lanjut tentang cara-cara mengisi borang Amanah Saham Nasional. III dan IV D I. Air sungai itu mengalir dengan deras selepas hujan. Orang itu mendapat keuntungan yang banyak kerana kerana berniaga di pasar malam. 69 . A I dan II C I. A kukuh C keras B gagah D kebal 31. 1. A laju C perlahan B cepat D pantas 10. III dan IV 2. I II Walaupun usianya agak lanjut dia masih gemar membaca. III Dia menyesal kerana lanjut cakap terhadap kedua orang tuanya.

II dan III sahaja A I dan II sahaja 70 . III dan IV B I dan IV D I. III dan IV 5. III dan IV D I. Mengapakah Azila sudah beberapa bulan tidak datang ke sekolah? Setiap akhir bulan ayah menerima gaji daripada majikannya. III Cuaca hari ini diramalkan kabur pada sebelah pagi. III dan IV sahaja 6. I II III IV Semenjak Zali bertukar alamat beberapa orang kawannya tidak dapat menghubunginya lagi. C I. II. III dan IV sahaja B II dan III sahaja D I. Alamat Leman akan dimarahi ibunya kerana dia mandi di lombong itu.I II III IV Gerhana matahari berlaku apabila bulan melindungi matahari. IV Perasaannya suntuk apabila musim tengkujuh tiba kerana dia tidak dapat turun ke laut. III dan IV 4. IV Cermin itu kelihatan kabur kerana sudah lama tidak dibersihkan. II. Kapal terbang itu dibenarkan mendarat setelah juruterbangnya menerima alamat dari menara kawalan. II Tendangannya yang kencang telah menyebabkan bola itu keluar padang. II Soalan yang kabur biasanya sukar dijawab oleh murid. III dan IV B I dan III D I. Ayam berkokok alamat hari hendak siang. A I dan IV sahaja C II. Ayah akan mengirimkan perbelanjaan bulan bagi kami sekeluarga melalui pos. II. I Penjual ubat itu gamat kerana dikerumuni oleh orang ramai. I Oleh kerana ayah Kamal suntuk wang. II. III dan IV sahaja 7. C I. III Kawasan setinggan yang berdekatan itu gamat dengan rumah-rumah. III Angin yang kencang menyebabkan beberapa batang pokok tumbang. A II dan IV C II. III dan IV sahaja B II dan III sahaja D I. II Suasana di Kampung Teratai menjadi gamat apabila kedengaran satu letupan yang kuat. III Para peserta gagal menyiapkan projek mereka disebabkan masa yang diberi begitu suntuk. I Elakkan membaca di tempat yang gelap supaya mata tidak cepat kabur. A I dan II sahaja C II. III dan IV A I dan 11 B II dan III 3. A II dan III C II. IV Majlis perkahwinan itu gamat dengan gelak ketawa. II Petani itu dapat menuai kesemua padinya kerana dia sekeluarga bekerja sehari suntuk. Kamal tidak dapat menyertai rombongan sekolahnya ke Melaka. I Gasing itu berputar dengan kencang apabila dilemparkan ke tanah. IV Kita tidak digalakkan bercakap kencang dengan orang tua-tua.

Encik Maniam pun berganjak ke Ipoh. Emak memerah kelapa untuk mendapatkan santannya. IV Kedudukan perabot di dalam rumahnya digubah dengan teratur. II Pakaian itu digubah oleh seorang pereka fesyen yang terkenal. III dan IV sahaja 11. C I." kata Fatin. III Dia membeli baju yang tidak sama paras dengan badannya. III dan IV sahaja 9. II. Jamil lenyap dengan tiba-tiba. II dan III sahaja A I dan III sahaja 71 . Budak itu memerah telinga untuk mendengar percakapan kawannya. saya tidak sanggup mendengarnya lagi. Abang memerah otaknya untuk menghadapi ujian itu. IV Gambar itu digantung sama paras dengan ketinggian saya. III "Percakapan awak itu sudah melarat. II Adik menangis apabila kereta yang dipandu oleh ayah lenyap daripada pandangan. III dan IV sahaja 13. II dan IV sahaja B II dan IV sahaja D II. I Maria tetap tidak berganjak dengan keputusannya untuk melanjutkan pelajaran ke luar negeri. A I dan III sahaja C II. III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D I. A II dan IV sahaja C I. III Setelah lima tahun tinggal di Muar. III Lagu yang sering berkumandang di radio itu digubah oleh seorang pencipta lagu tanah air. I Kapal itu lenyap di lautan sewaktu berlaku taufan. II. A I dan II sahaja C. III dan IV sahaja 8. A II dan III sahaja C II. II Paras raksa pada termometer turun naik mengikut suhu. I. IV Putik buah durian lenyap apabila ditiup angin. III dan IV sahaja 12. II dan IV sahaja B I. IV Mona berganjak dari rumahnya setelah mendapat tawaran bekerja di bandar. II dan III sahaja D I. I II III IV Ketua kampung itu memerah golongan belia di kampungnya untuk membina sebuah jambatan. IV Penyakit yang dihidapinya sudah melarat kepada orang lain di seluruh kampung. II dan III sahaja D I. III dan IV sahaja B I. II Cik Liza menyuruh Mary berganjak dari tempat duduknya. I Kebanyakan orang tua yang hidup melarat telah dimasukkan ke rumah kebajikan. I Seorang yang mempunyai paras yang cantik belum tentu mempunyai perangai yang baik. III dan IV sahaja 10. III Semasa semua murid sedang menjalani latihan. I Karangan bunga yang indah itu digubah oleh Puan Lim. III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D. A I dan III sahaja C I. I. II.B III dan IV sahaja D II. II Saya tidak melarat untuk mengangkat almari yang berat itu.

B II dan IV sahaja

D II, III dan IV sahaja

14. I Barang-barang itu disusun mengikut kaum di atas rak. II Masih ada kaum asli yang mengamalkan cara hidup seperti nenek moyang mereka. III Majlis perkahwinan itu diadakan khas untuk kaum kerabat mereka sahaja. IV Kaum Malaysia yang berbilang keturunan hidup bersatu padu. A I dan II sahaja C II dan III sahaja B I dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja 15. I Dahinya berkerut apabila dia disoal siasat oleh pegawai polis itu. II Badannya berkerut setelah beberapa lama mandi di sungai. III Kakinya kelihatan berkerut setelah lukanya sembuh. IV Wajahnya semakin berkerut apabila umurnya meningkat tua. A I dan IV sahaja C II, III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D I, II, III dan IV sahaja 16. I Bangunan itu tingginya agak dua puluh meter. II Dia mengalami kerugian yang agak besar dalam kebakaran itu. III Jangan main agak sahaja apabila menjawab pertanyaan guru. IV Saya agak ayah hendak melancong ke luar negeri. A I dan II sahaja C I, II dan III sahaja B II dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja 17. I Kalau semangat kita lemah, kita tidak akan dapat mencapai segala cita-cita. II Keropok yang telah digoreng itu menjadi lemah kerana tidak disimpan dalam tin. III Badannya terasa lemah kerana dia tidak berselera makan selama beberapa hari. IV Sikapnya yang lemah itu telah memikat hati penduduk di kampung itu A I dan II sahaja C I, III dan IV sahaja B I dan III sahaja D I, II, III dan IV 18. I II III

Kampung itu bergelora akibat diancam oleh gajah liar. Perasaan Mak Tijah bergelora semasa menanti kepulangan anaknya yang bertugas di sempadan. Kebanyakan pemimpin kita mepunyai semangat yang bergelora untuk memperjuangkan nasib anak bangsa. IV Nelayan tidak digalakkan turun ke laut ketika laut bergelora. A I dan II sahaja C II, III dan IV sahaja B II dan IV sahaja D I, II, III dan IV

19. 72

I II III IV

Segi sampul surat itu telah terkoyak sebelum disampaikan kepada penerimanya. Kepalanya benjol kerana terhantuk pada segi dinding. Bingkai gambar itu ada lapan segi. Polis menyaman pemuda itu kerana telah melakukan kesalahan dari segi undang-undang lalu lintas. A II dan IV sahaja C I, III dan IV sahaja B III dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja 20. I Ahli gusti itu membaham lawannya sehingga pengsan. II Harimau itu membaham kambing yang sedang makan di pinggir hutan. III Penjual ubat itu membaham kaca di hadapan orang ramai. IV Ombak yang mengganas itu membaham kapal yang sedang belayar. A II sahaja C II dan IV sahaja B III sahaja D I, II dan III sahaja LATIHAN 32 : IMBUHAN Pilih perkataan yang paling sesuai 1. Shamil _________ sambilan di restoran makanan segera itu untuk membantu ibunya . A. kerja C. sekerja B. bekerja D. pekerja 2. _________ “ salam abang kepada ibu dan ayah,” pesan Amin kepada adiknya. A. Sampai C. Sesampai B. Sampaikan D. Penyampai 3. Dalam program itu terdapat pelbagai kegiatan lasak yang menarik dan _________. A. mencabar C. tercabar B. cabaran D. pencabar 4. Mangsa kemalangan itu dibenarkan pulang setelah mendapat _________ sebagai pesakit luar . A. perawat C. terawat B. merawat D. rawatan 5. Bangunan bersejarah itu merupakan warisan negara yang tidak _______. A. ternilai C. nilaian B. menilai D. penilai 6. Pulau Sipadan amat sesuai sebagai tempat untuk aktiviti ________. A. menyelam C. salami B. penyelam D. berselam 7. Kami difahamkan bahawa ahli rombongan itu _________ pulang selepas jamuan ringan . A. angkatan C.perangkat B. mengangkat D.berangkat 8. Puan Hanizan _________ cili-cili kering itu sehingga lumat. 73

A. menggiling B. bergiling

C. penggiling D. giling

9. Kumpulan pendaki yang sesat itu telah dijumpai oleh pasukan _________ awal pagi semalam. A. berselamat C. terselamat B. penyelamat D. selamatan 10. Novel terbaru penulis terkenal itu telah _________ sebanyak setengah juta naskah. A. berjual C. jualan B. terjual D. menjual 11. Dilla merajuk kerana _________ nya tidak dituruti oleh suaminya. A. hendakkan C. berkehendak B. kehendak D. sekehendak 12. Pak Cik Fauzi dipulaukan oleh penduduk kampung sebagai akibat _________ orang kampung terhadapnya. A. sangkaan C. prasangka B. tersangka D. menyangka 13. Bangunan _________ langit di bandar itu milik syarikat ternama luar negara. A. pencakar C. bercakar B. mencakar D. cakaran 14. Pekerja-pekerja itu sedang _________ sungai itu untuk mengelakkan banjir kilat. A. dalaman C. sedalam B. mendalam D. memperdalam 15. Walaupun Jasni dan Aziz _________ tetapi hubungan mereka tidaklah mesra. A. berkampung C. kampung B. sekampung D. kampungan 16. “Jika tiada _________ kami akan pulang esok, ibu,” kata Azhar kepada ibunya. A. perintang C. rintangan B. terintang D. merintang 17. Ayah dan ibulah orang yang paling saya _________. A. sayangi C. tersayang B. sayangkan D. penyayang 18. Para pelajar yang akan menduduki peperiksaan digesa agar membuat persediaan awal dan bukannya _________ pada saat-saat akhir. A. tertunggu C. menunggu B. penunggu D. ditunggu 19. Kegiatan penyeludupan beras itu _________ hasil maklumat yang diberikan oleh orang ramai. A. membongkar C. terbongkar B. dibongkar D. pembongkar 20. Kerusi-kerusi itu kami _________ ke dinding supaya bilik ini lebih luas. 74

A. dekati B. dekatkan

C. berdekat D. mendekat

33. KATA MAJMUK KETERANGAN: 1. Kata yang terbentuk daripada dua atau lebih perkataan yang menghasilkan makna yang baru 2. Kata majmuk dieja secara terpisah. LATIHAN 33. KATA MAJMUK Isi tempat kosong dengan kata majmuk yang betul. 1. Maria melukis beberapa bentuk ______ kaki sama pada kertas lukisan itu dengan menggunakan pensel. A segi tiga C bulatan B segi empat D bujur 2. ______yang berkaitan dengan program Tahun Enam telah disiapkan oleh Cikgu Mahmud petang semalam. A Kertas nama C kertas kerja B Kertas turas D Kertas mahjong 3. Alif mendapat keputusan yang baik daliam ____ Sains dan Matematik. A mata pendidikan C mata ilmu B mata pelajaran D mata bestari 4. _____ bangunan itu adalah berkonsepkan seni bina Islam . A Reka bentuk C Reka tinggi B Reka acuan D Reka rupa 5. ________ majlis itu terpaksa diubah kerana beberapa sebab yang tidak dapat dielakkan. A Atur masa C Atur cara B Atur sesuai D Atur susun 6.Kedai yang menjual ______ alat tulis itu dibuka dari pukul 9.00pagi hingga 5.00 petang. A alat tulis C alat padam B alat pensel D alat pembaris 7. Emak membeli beberapa bungkus _____ di warung itu untuk dijadikan sarapan A nasi lemak C nasi putih B nasi pinggan D nasi campur

8. _____ Ani tidak berfungsi lagi kerana telah dimasuki air ketika dia bermain di padang. 75

A dukacita C sukarela B sukacita D sediakala 15. A jadual harian C jadual bertugas B jadual mingguan D jadual tugasan 11. Zarinah dapat bantuan Rancangan Makanan Tambahan kerana dia anak _____. A apabila C apakala B apahal D apalagi 13. Cikgu Jamil mahu kami menyusun kerusi dan meja di dalam kelas itu semula seperti _____. A pantang tok nenek C pantang tegah B pantang larang D pantang mundur 20. Beberapa orang ______ Jabatan Pelajaran telah dinaikkan pangkat dalam majlis anugerah itu. A jawatankuasa C pesuruhjaya B kakitangan D warganegara 12. Dia bersikap ____ sedikit semenjak kebelakangan ini. A cahaya mata C cahaya neon B cahaya sinar D cahaya terang 16. 76 . Syarikat yang mempunyai _____ yang tinggi itu mampu bertahan hingga kini. Sudah menjadi tanggungjawab Cikgu Zaid untuk menyediakan __________ bagi membersihkan kelasnya. _____ Encik Zainol berasal dari Pasir Puitih. A sukarela C sediakala B sukacita D setiausaha 14. Kota Bharu. Rizal _____ apabila Qudus tidak menjemputnya ke majlis itu. Kelantan. A Orang rumah C orang dapur B Orang harapan D orang atas 17. Tidak ada ____ yang dapat diselamatkan dalam kebakaran itu kerana semuanya hangus terbakar. Puan Lily selamat melahirkan seorang ____ lelaki di Hospita Sultanah Zainab . A yatim tunggal C tunggal piatu B yatim piatu D piatu yatim 18. Walaupun nampak remeh.namun _____ berkaitan wanita bersalin tidak boleh diambil ringan. A luar dugaan C luar biasa B luar sikit D luar perangai 10. Siti Hajar berasa _____ semenjak ayahnya meninggal dunia minggu lepas. A jauh hati C jauh perasaan B kecewa hati D resah hati 19.A Jam dinding B Jam meja C Jam randik D Jam tangan 9.

A jelas-jelas C samar-samar B sayup-sayup D jauh-jauh 4. A terkial-kial C tercungap-cungap B terkinja-kinja D terkocoh-kocoh 3. Beberapa ekor ______ yang berwarna –warni terbang di dalam rumah kami. ganda separa c. Suasana dalam mesyuarat itu ______ apabila dua pihak berbalah. huru-hara C lintang-pukang hingar-bingar D porak-peranda Jalan raya yang _____ itu amat berbahaya khususnya kepada penunggang motosikal dan basikal. 77 . KATA GANDA KETERANGAN: 1. Proses mengulangi sesuatu perkataan sema ada secara seluruh atau bahagian-bahagian tertentu. 2. Kedengaran _______ suara orang bernyanyi ketika saya duduk di atas pangkin itu. A tanya-menanya C kenal-mengenal B tahu-menahu D tengok – menengok 2.A daya tenaga B reka cipta C daya saing D usaha sama 34.Sukri tidak _________ lagi tentang perkembangan yang berlaku di kampung itu. Terdapat tiga jenis penggandaan: a. A B 8. A C 5. oleh-oleh C abuk-abuk otak-otak D sagu-sagu 6. berbual-bual C bercakap-cakap berehat-rehat D berbaring-baring Encik Razak membawa _______ dari Surabaya untuk kami. ganda berima LATIHAN 34 : KATA GANDA Lengkapkan ayat-ayat yang berikut dengan memilih kata-kata yang paling sesuai 1. A B Selepas mesyuarat mereka minum sambil _____ di tepi kolam renang itu. Gadis itu _______ ke pejabat kerana sudah lewat. A kupu-kupu C labah-labah B pijat-pijat D labi-labi 7. ganda seluruh b. Sejak berpindah ke bandar .

Sampah sarap yang _____ di Sungai Kelantan itu adalah akibat daripada perbuatan segelintir orang 78 .” kata Fatin. Para penyokong pasukan bola sepak Selangor _______ apabila Bambang berjaya menjaringkan gol. Mata budak itu _______ apabila dimarahi oleh ibunya. A terkial-kial C terkebil-kebil B terikut-ikut D terlonjak-lonjak 17. Seorang pekerja bahagian stor telah diberhentikan ______ oleh pihak pengurusan pasar raya itu kerana masalah disiplin. A percaya-mempercayai C perlu-memerlukan B kasih-mengasihi D kenal-mengenal 18. A sekuat-kuatnya C selama-lamanya B semalam-malaman D sehari-harian 19. _______ penceroboh itu sedang diperhatikan oleh pihak keselamatan melalui kamera litar tertutup. A tindak-tanduk C corat-coret B karut-marut D desas-desus 14. Ada _______ yang mengatakan bahawa pengurus syarikat itu akan meletakkan jawatan. A terus-menerus C serta-merta B pontang-panting D tunggang-langgang 10. A ulang-alik C mundar-mandir B pindah-randah D lalu-lalang 12. Pelbagai program telah diatur demi menggalakkan penduduk taman itu ______ antara satu sama lain. ”Budi cikgu akan saya kenang _______ . A melaung-laung C meraung-raung B meronta-ronta D menarik-narik 16. Kita jangan mudah ______ akan cara hidup barat. ______ waris keluarga yang ditimpa kemalangan itu masih kedengaran. A Tingkah-laku C Gerak-geri B Sorak-sorai D Desas-desus 11. Jalan raya yang baru diturap itu memudahkan kami _____ ke tempat kerja. A terkebil-kebil C terkelip-kelip B terkial-kial D terikut-ikut 15. Penjahat itu ______ untuk melepaskan diri. A terambil-ambil C terikut-ikut B tertiru-tiru D terbuai-buai 20.A lintang-pukang B lintang-kedak C lekuk-lekak D kacau-bilau 9. A Kumat-kamit C Bongkar-bangkir B Senda-gurau D Sedu-sedan 13.

jadam C akar kayu B hempedu D kopi 8. BANDINGAN SEMACAM KETERANGAN: 1. Haji Bakhil C lengkuas B pendita D mayat 9. 79 . A . Ramli tidak terangkat beg yang _____seperti batu itu. A ganas C zalim B kejam D dahsyat 4. A panjang C runcing B kurus D rapuh 7. A tenang C senyap B diam D hening 5. Zarul gelisah seperti _______ kerana anaknya masih belum keluar dari bilik pembedahan. A licin C kesat B kasar D keras 6. Kasut yang ______ seperti kulit biawak itu dijual dengan harga RM 87. Walaupun sudah tua seperti ______ . lelaki itu masih lagi turut serta dalam larian amil itu. A busuk C ramai B gelora D bising 3. A berat C kasar B besar D kesat 2. Nani tidak suka makan ubat itu kerana rasanya pahit seperti _________. Sejak terlantar di hospital selama dua bulan .90.yang tidak bertanggungjawab. Bentuk ungkapan yang menggambarkan sifat seseorang atau benda secara bandingan. Saya tidak suka pemerintah yang _______seperti Firaun. Suasana dalam perpustakaan itu sungguh _____seperti tasik. badan Zarul ______ seperti lidi. A tertimbul-timbul C tersekat-sekat B tertindih-tindih D terapung-apung 35. LATIHAN 35: BANDINGAN SEMACAM Isi tempat kosong dengan kata yang sesuai 1. A. Suasana dalam bilik itu sungguh ________seperti pasar.

..... A lebah C gajah B babi hutan D badak 14.galah 80 ..tangkai jering C menteri.singa C pramugari B ratu .A belut B keldai C langau D cacing kepanasan 10.. Sungguhpun badan Syazwan besar macam _______ tetapi dia takut seperti _______ ..lebah 20... Peserta perkhemahan itu meluru seperti ______ apabila disuruh terjun ke dalam kolam.. A bidadari .Haji Bakhil 19. Lelaki yang tinggi seperti _______ itu ialah Cikgu Razak. A galah C bangunan B pokok D tiang 15.lengkuas B mayang . A ombak…tunggal C kongkang... A kapas … ulat C menteri …tikus B syurga .tikus B pengurus . Rizal menurut apa-apa sahaja yang disuruh oleh ketuanya kerana dia lurus seperti _________ .. Saya tidak termakan masakan wanita itu kerana rasanya masam seperti ________.kala jengking 18. lalat C gajah .tikus B rumah..langau D cermin . A pembaris C sesiku B bendul D kekisi 11...anak kucing D badan. Wanita itu cantik seperti ______ tetapi garang seperti ________ .... A limau C cuka B asam gelugur D asam jawa 12... Orang yang kaya seperti ________ itu kedekut seperti _______.. Perempuan itu mempunyai rambut yang ikal seperti _______ dan hidung yang mancung bak _______. Walaupun lelaki itu sudah tua tetapi dia miang seperti _______ ..keldai D jutawan . Muka budak itu pucat seperti ______ apabila berada di atas pentas. A bayi C mayat B kulit biawak D cacing 13..seludang D keris . A artis ... A buluh C daun lalang B terung D keladi 16....harimau D model.. A ikan paus ..siput 17. Rumah yang bersih seperti _______ itu kepunyaan Encik Hamid yang rajin seperti _________...

81 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful