J4125 / UNIT 1 / 1 JENIS-JENIS ROBOT

UNIT 1

JENIS-JENIS ROBOT

OBJEKTIF
OBJEKTIF AM : Memahami istilah dalam robot perindustrian dan kategori robot pungut -letak, robot gelung terbuka dan gelung tertutup.

OBJEKTIF KHUSUS : Di akhir unit ini, anda sepatutnya akan dapat : Mendefinisikan robot perindustrian.  Menerangkan terminologi yang digunakan dalam penggunaan robot industri.  Menerangkan ciri-ciri robot pengelolaan komponen, robot pengelolaan perkakasan dan sistem kawalam robot iaitu sistem kawalan gelung terbuka dan sistem kawalan gelung tertutup.  Melakar dan menerangkan rajah robot pungut letak, sistem gelung terbuka dan sistem gelung tertutup.

0 PENGENALAN Di dalam unit ini anda akan mempelajari tentang istilah. Robot perindustrian juga merupakan satu alat yang amat diperlukan dan dapat memangkinkan perkembangan teknologi masa kini dan masa akan datang. alat-alat atau alat khusus dalam kerja-kerja pembuatan melalui pergerakan yang boleh diubah-ubah untuk melakukan tugas-tugas di dalam proses pembuatan. 1. Ia direkabentuk untuk menggerakkan serta mengolah bahagian-bahagian. 1. 3. Ia merupakan satu generasi pekerja kolar besi yang boleh bekerja tiga giliran dalam sehari tanpa memerlukan rehat. Pengelolaan Pergerakan yang dilakukan oleh tangan robot untuk membawa objek melalui satu ruang (jarak) dari satu tempat ke tempat yang lain.1 DEFINISI ROBOT YANG DIBERIKAN OLEH PERSATUAN ROBOT BRITISH Robot perindustrian adalah sebuah peranti atau alat pelbagai fungsi yang boleh diprogramkan berulang-ulangkali.J4125 / UNIT 1 / 2 JENIS-JENIS ROBOT INPUT 1. . Robot perindustrian adalah robot yang digunakan secara meluas di dalam sesuatu sistem pengautomatan yang menghasilkan pelbagai jenis produk. Ketepatan PENERANGAN Darjah kemampuan yang boleh dibuat oleh lengan robot untuk digerakkan ke satu titik tertentu dalam sel kerja apabila kita memasukkan koordinat-koordinat daripada stesen pemprograman di luar talian (off-line programming).2 TERMINOLOGI ASAS YANG DIGUNAKAN DI DALAM SATU SISTEM PENGAUTOMATAN ISTILAH 1. 2. Gerakan antaramuka Penggunaan komponen-komponen perkakasan untuk menyambung dua alat atau sebahagian dari storan atau pendaftar supaya boleh digunakan oleh dua atau lebih aturcara (program). ciri-ciri robot pengelolaan komponen dan pengelolaan perkakasan serta sistem kawalan robot.

‘shoulder’ dan ‘elbow’ serta ‘minor axis’ yang terdiri dari ‘ wrist pitch’. Penghalaan 9. Peralihan Pergerakan robot melalui satu garislurus yang melibatkan pengawalan lebih dari satu paksi.’roll’ dan ‘yaw’. selinder. Tatarajah Rekabentuk robot mengikut pandangan geometrinya contohnya kartesian. Titik tengah matalat Ia adalah titik tindakan untuk matalat yang dipasang pada pelit matalat robot. ‘wrist roll’ dan ‘wrist yaw’. Pada amnya robot mempunyai tiga darjah kebebasan utama iaitu paksi x. 7. Terdiri dari dua jenis axis iaitu ‘major axis’ yang terdiri dari ‘base’.J4125 / UNIT 1 / 3 JENIS-JENIS ROBOT 4. Pergerakan ‘end effector’ robot ataupun ‘minor axis’ untuk pergi ke tempat yang di arahkan. Robot-robot yang lebih canggih mempunyai paksi gerakan yang lebih banyak. 6. 12. polar dan lengan bersambung (jointed arm). 11.y dan z. 10. Persendian Sendi atau paksi yang terdapat pada pengolah (lengan robot). Titik tengah matalat ialah titik rujukan pada matalat yang dikawal oleh robot. 8. Robot yang mempunyai kebolehulangan yang tinggi akan mampu mengulangi semula tugas itu dengan tepat berulang-ulang kali tanpa ralat. Kebolehulangan Darjah kemampuan lengan robot untuk mengesan sasaran yang telah disetkan dengan tepat dan kemudian kembali semula ke titik asalnya dalam sel kerja itu. Koordinatkoordinat sel kerja . Liputan kerja Isipadu/luas kawasan di mana lengan robot boleh melakukan tugasnya/kerjanya. Titik-titik yang diprogramkan dalam sel kerja dikenalpasti kedudukannya dengan menggunakan nilai-nilai koordinatkoordinat x. y dan z bagi titik tengah matalat serta sudutsudut penyambungan paksi pada pergelangan lengan robot iaitu ‘pitch’. 5. Darjah kebebasan Bilangan pergerakan hakiki dan tahap kompleksnya tugas yang boleh dilakukan oleh sebuah robot ditentukan oleh darjah kebebasan yang ada pada sesuatu robot.

17. Ia terdiri dari dua bentuk utama iaitu pencengkam ataupun perkakasan ( tools). Ia adalah ukuran kelajuan alat tersebut. ‘elbow’ dan ‘wrist’. Pengesan hujung ( endeffector) Perkakasan yang dipasang pada plet hujung lengan pengolah yang berfungsi mengikut tugas yang akan dilakukan. 16. Penggerak Mekanisma yang digunakan untuk memacu pengolah bagi membolehkannya bergerak ke titik yang telah ditentukan. Kedudukan robot juga ditentukan dengan gabungan komponen-komponen ini. peranti suapbalik dan struktur penyokong untuk memegang serta menggabungkan semula alat-alat tersebut. 15.J4125 / UNIT 1 / 4 JENIS-JENIS ROBOT 13. ‘shoulder’. pemacu penggerak. hasil dari gabungan pergerakaan paksi-paksi. Beban maksimum Beban maksima yang boleh digerakkan/dipindahkan oleh robot semasa di bawah kawalan program. Ia terdiri daripada komponen-komponen seperti selinder pneumatik atau hidraulik. Pengolah Bahagian mekanikal sistem robot yang boleh digerakkan ke pelbagai arah. motor-motor berputar pneumatik atau hidraulik dan motor-motor elektrik. 14. Ia dapat membawa alat pengesan hujung (end effector) ke destinasi-destinasi yang diperlukan. Ia meliputi berat pencengkam dan produk/komponen yang diangkat. ia juga terdiri dari bahagian-bahagian seperti alas. Semasa menggangkat beban ini lengan robot masih lagi dapat mengekalkan spesifikasi kebolehulangan dan keboleharapannya. Ia terdiri dari komponen-komponen seperi lengan manusia iaitu lengan atas dan lengan bawah yang disambung dengan ‘base’. Selain dari komponen-komponen di atas. Robot-robot yang mempunyai sistem penggerak yang mudah digerakkan secara mekanikal dengan menggunakan sesondol (cam). . Kelajuan Kadar pergerakan titik-tengah matalat yang dilakukan oleh robot di bawah kawalan program.

1 Takrifkan perkara-perkara berikut :a) b) c) d) e) Ketepatan Liputan kerja Kebolehulangan Beban maksimum Darjah kebebasan Pelajar-pelajar diarahkan ke makmal untuk membuat pemerhatian.3 Komponen-komponen yang terdapat pada pengolah dalam sistem robot. Soalan 1a.2 Sistem robot yang mengandungi elemen-elemen seperti :a) b) c) d) Pengolah dan pengesan hujung Unit Kawalan robot Punca kuasa Penderia Lakarkan sambungan bagi setiap elemen ini.J4125 / UNIT 1 / 5 JENIS-JENIS ROBOT AKTIVITI 1a Untuk menguji kefahaman anda. Mereka perlu membuat lakaran dan seterusnya menerangkan tentang komponen-komponen di bawah :a) Penggerak (actuator) b) Pengesan hujung (end effector) c) Pengolah (manipulator) . sila jawab soalan aktiviti di bawah. Soalan 1a. Sila semak jawapan anda di halaman maklum balas. Soalan 1a.

Jawapan 1a.Sila semak jawapan anda………. Ia meliputi berat pencengkam dan produk/komponen yang diangkat. e) Darjah kebebasan Bilangan pergerakan hakiki dan tahap kompleksnya tugas yang boleh dilakukan oleh sebuah robot ditentukan oleh darjah kebebasan yang ada pada sesuatu robot.J4125 / UNIT 1 / 6 JENIS-JENIS ROBOT MAKLUM BALAS AKTIVITI 1a ……. Robot yang mempunyai kebolehulangan yang tinggi akan mampu mengulangi semula tugas itu dengan tepat berulang-ulang kali tanpa ralat. b) Liputan kerja Isipadu/luas kawasan di mana lengan robot boleh melakukan tugasnya/kerjanya. c) Kebolehulangan Darjah kemampuan lengan robot untuk mengesan sasaran yang telah disetkan dengan tepat dan kemudian kembali semula ke titik asalnya dalam sel kerja itu.. Semasa menggangkat beban ini lengan robot masih lagi dapat mengekalkan spesifikasi kebolehulangan dan keboleharapannya. d) Beban maksimum Beban maksima yang boleh digerakkan/dipindahkan oleh robot semasa di bawah kawalan program.1 a) Ketepatan Darjah kemampuan yang boleh dibuat oleh lengan robot untuk digerakkan ke satu titik tertentu dalam sel kerja apabila kita memasukkan koordinat-koordinat daripada stesen pemprograman di luar talian (off-line programming).y dan z. Robot-robot yang lebih canggih mempunyai paksi gerakan yang lebih banyak.. . Pada amnya robot mempunyai tiga darjah kebebasan utama iaitu paksi x.

motor-motor berputar pneumatik atau hidraulik dan motor-motor elektrik.3 Komponen-komponen yang terdapat pada pengolah adalah : 1.J4125 / UNIT 1 / 7 JENIS-JENIS ROBOT Jawapan 1a. Penggerak ( actuator) Penggerak adalah mekanisma yang digunakan untuk memacu pengolah bagi membolehkannya bergerak ke titik yang telah ditentukan. Robot-robot yang mempunyai sistem penggerak yang mudah digerakkan secara mekanikal dengan menggunakan sesondol (cam). Kedudukan robot juga ditentukan dengan gabungan komponen-komponen ini. .2 Sambungan elemen dalam sistem robot adalah seperti di bawah : penderia Unit kawalan pengolah Punca kuasa Pengesan hujung kuasa Jawapan 1a. Ia terdiri daripada komponen-komponen seperti selinder pneumatik atau hidraulik.

Pengesan Hujung (end effector) Perkakasan yang dipasang pada plet hujung lengan pengolah yang berfungsi mengikut tugas yang akan dilakukan. Ia terdiri dari komponen-komponen seperi lengan manusia iaitu lengan atas dan lengan bawah yang disambung dengan ‘base’.J4125 / UNIT 1 / 8 JENIS-JENIS ROBOT 2. pemacu penggerak. 3. Selain dari komponen-komponen di atas. Ia terdiri dari dua bentuk utama iaitu pencengkam ataupun perkakasan ( tools). ia juga terdiri dari bahagian-bahagian seperti alas. Pengolah (manipulator) Bahagian mekanikal sistem robot yang boleh digerakkan ke pelbagai arah. ‘shoulder’. ‘elbow’ dan ‘wrist’. . hasil dari gabungan pergerakaan paksi-paksi. peranti suapbalik dan struktur penyokong untuk memegang serta menggabungkan semula alat-alat tersebut. Ia dapat membawa alat pengesan hujung (end effector) ke destinasidestinasi yang diperlukan.

1 Robot pungut-letak adalah merupakan robot jenis pengelolaan komponen. dapat di lihat bahawa pengesan hujung (end effector) bagi robot jenis ini adalah merupakan dari jenis pencengkam. Pencengkam yang digunakan perlulah disesuaikan dengan tugas yang akan di jalankan. pemunggahan dan penyusunan (palletising). Rajah 1.1 Robot Pungut Letak (Robot Pengelolaan Komponen) Sumber : Fundamental of Industrial Robots and Robotics. Merujuk kepada rajah di atas. Teknik kawalan bagi robot jenis ini adalah bergantung kepada tahap kesukaran kerja yang boleh dilakukan.3. .J4125 / UNIT 1 / 9 JENIS-JENIS ROBOT INPUT 1. Ia mungkin menggunakan teknik kawalan Gelung Tertutup ataupun kawalan Gelung Terbuka.3 JENIS ROBOT 1. Ia digunakan dengan meluas di dalam industri pembuatan di mana ia memainkan peranan yang amat penting dalam kerja-kerja mengangkat dan meletakkan komponen atau produk dalam kerja-kerja sepeti pemasangan.1 : Robot Pungut Letak (Pick and Place Robot) Merujuk kepada rajah 1.

sistem kawalan gelung tertutup lebih sesuai digunakan untuk robot jenis ini. Rajah 1. Rajah 1.2(a) dan rajah 1. anda boleh lihat bahawa pengesan hujungnya (end effector) terdiri dari perkakasan pembuatan seperti alat-alat kimpalan. dan sebagainya. Oleh kerana ia selalunya melakukan kerja yang agak kompleks.2(b) : Robot Pengelolaan Pekakasan ( kimpalan ) Robot pengelolaan perkakasan adalah dari jenis robot yang menjalankan kerja-kerja pembuatan seperti kerja-kerja kimpalan.J4125 / UNIT 1 / 10 JENIS-JENIS ROBOT 1.2(a) : Robot Pengelolaan Pekakasan ( semburan cat ) Sumber : Fundamental of Industrial Robots and Robotics. . Sistem kawalan robot ini juga bergantung kepada tahap kesukaran kerja yang dilakukan. Merujuk kepada rajah 1.2 Robot Pengelolaan Perkakasan Sumber : Fundamental of Industrial Robots and Robotics. kerja penyemburan cat/penyalut dan kerja penggerudian. gerudi. alat penyembur.3.2(b) di atas.

Antara kebaikan robot jenis ini adalah ia lebih mudah dan murah disenggarakan. perlulah dipasang dengan suis yang akan memberhentikan pergerakan lengan robot (pengolah). Selain dari itu. Maksudnya ialah. Contohnya.3 SISTEM KAWALAN ROBOT 1. Ini disebabkan ia tidak memerlukan penderia-penderia yang mahal.01 inci. Aturcaranya adalah terhad dan ia tidak dapat menjalankan tugas-tugas yang agak rumit. Robot jenis ini tidak mempunyai penderia kedudukan dan penderia kadar perubahan yang dipasang pada paksi-paksi lengannya. kelemahan robot jenis ini ialah kebolehannya terhad dari segi kedudukan dan aturcara. Kelajuan bagi pengolah pula ditentukan oleh jenis penggerak yang digunakan. Ini menyebabkan ia juga dikenali sebagai robot bang-bang. Biasanya kelajuan penggerak adalah pada tahap maksima. Ia juga mempunyai kebolehulangan yang rendah iaitu + 0. pada kedudukan hujung kimpalan yang dibuat.J4125 / UNIT 1 / 11 JENIS-JENIS ROBOT 1. Namun begitu. Kedudukan lengan robot hanya boleh ditentukan oleh alat-alat pemberhenti seperti suis had (limit switch) yang dipasang pada penghujung laluannya. Akibat dari pergerakan pengolah bergantung kepada kelajuan penggerak. robot jenis ini selalunya diberhentikan secara tiba-tiba menyebabkan berlaku perlanggaran kecil antara penggerak dengan suis had.3. Apabila masa kendalian yang sebenar lebih cepat dari masa yang dijangkakan. sekiranya ia melakukan kerja kimpalan.1 Sistem Kawalan Gelung Terbuka Robot yang menggunakan sistem kawalan gelung terbuka juga dikenali sebagai Robot Non-Servo. kedudukan kerja pengolah tidak dapat diubahsuai kecuali dengan mengubah kedudukan suis penghad. sistem akan mengalami keadaan melahu. Sesetengah sistem pula menggunakan penderia had untuk menentukan bahawa sesuatu paksi pengolah telah mencapai kedudukan akhirnya. . ia juga memerlukan masa yang lama untuk menyudahkan setiap tugas.

Kaedah gelung tertutup juga lebih cepat berbanding dengan kaedah gelung terbuka kerana ia dapat mengetahui kedudukan terakhir titik tengah matalat. Antara kelemahannya pula ialah. Apabila pengesan hujung tiba di sesuatu titik tertentu. kedudukan dan kelajuan titik tengah matalatnya boleh diawasi secara berterusan dengan menggunakan penderia kedudukan dan penderia kelajuan (tachometer). Unit kawalan robot seterusnya akan menentukan ‘joint angle’ () yang sesuai untuk paksi pengolah bergerak ke titik yang seterusnya.3 di atas adalah merupakan rajah sistem Gelung Terbuka. .J4125 / UNIT 1 / 12 JENIS-JENIS ROBOT Pengawal Robot Penggerak hidraulik/ elektrik Isyarat kepada pemacu penggerak Unit kawalan bagi penggerak (II) Sudut sendi yang dikehendaki (III)  Penderia dalaman (I) Data bagi kedudukan seterusnya -sudut ingatan sambungan Rajah 1.3 : Sistem Kawalan Gelung Terbuka Rajah 1. di mana unit kawalan robot akan memberi isyarat kepada ‘actuator driver’ supaya menghantarkan data-data mengenai kedudukan seterusnya kepada penggerak (actuator) yang letaknya di sendi setiap pengolah di titik (III). Dengan itu ia dapat meneruskan operasi yang seterusnya tanpa menunggu isyarat dari penderia luaran.4. Kebaikannya system ini adalah ia dapat memastikan bahawa langkah-langkah terdahulu telah diselesaikan sebelum robot itu memulakan langkah yang seterusnya yang terdapat di dalam turutan operasi. 1. Robot jenis ini adalah lebih fleksibel dalam tugasnya dan memberi ketepatan yang tinggi. Ini berlaku pada kedudukan (I). Ia merupakan robot yang pergerakannya dikawal dengan kaedah gelung tertutup iaitu. Penggerak akan menggerakkan pengolah ke titik yang diarahkan oleh unit kawalan robot. unit kawalan robot akan membaca data bagi titik yang seterusnya. Langkah seterusnya berlaku di titik (II). ia memerlukan kos yang tinggi kerana menggunakan penderia-penderia dan alatan sokongan yang lebih canggih.2 Sistem Kawalan Gelung Tertutup Sistem kawalan gelung tertutup juga dikenali sebagai Robot Servo atau sistem berkadaran terus.

4 di atas adalah menunjukkan sistem gelung tetutup. . pembanding kelajuan (velocity comperator) (III) dan pembanding kedudukan (position comparator) (IV) akan membandingkan data bagi kedudukan tersebut dengan kedudukan yang seterusnya. Maklumat mengenai kedudukan dan kelajuan lengan diawasi secara berterusan oleh unit kawalan robot. Ianya tersimpan di dalam ingatan (memory) untuk data bagi kedudukan (I).2 : Rajah Sistem Kawalan Gelung Tertutup Rajah 1. Bekalan kuasa kepada penggerak juga boleh dilaraskan secara berterusan supaya pergerakan yang dialami oleh pengolah sesuai dari segi haluan dan kelajuan yang dikehendaki. Kelajuan penolah pula boleh dipercepatkan atau diperlahankan mengikut keperluan operasi.4. Di dalam unit kawalan. ‘Actuator driver’ seterunya menghantar isyarat kepada penggerak (actuator) (VI) yang terdapat di setiap sendi atau sambungan pada pengolah (manipulator). Apabila sampai di satu-satu kedudukan. Maklumat ini akan diproses oleh pembanding kelajuan (velocity comperator) dan pembanding kedudukan (position comperator) dan seterusnya disalurkan kepada unit kawalan bagi penggerak (actuator driver) (V). Data bagi kedudukan–kedudukan yang perlu dilalui oleh robot telah dimasukkan ke dalam unit kawalan (robot controller) semasa pengaturcaraan dibuat. Pengolah seterusnya akan bergerak ke sasaran dengan tepat dan dengan kelajuan yang ditetapkan oleh aturcara. penderia dalaman yang terdiri dari penderia kedudukan dan penderia kelajuan yang berada pada sendi pengolah (lI) akan menghantar data mengenai kedudukan tersebut kepada unit kawalan.J4125 / UNIT 1 / 13 JENIS-JENIS ROBOT Pengawal robot (III) (VI) Pembanding kelajuan Unit kawalan bagi penggerak (V) Penggerak hidraulik/ elektrik (IV) Pembanding kedudukan (II) Penderia dalaman Data bagi kedudukan seterusnya -kelajuan dan kedudukan sendi (I) Rajah 1. Arah pergerakan pengolah boleh dikawal setiap masa dan boleh diubah haluan mengikut sasaran.

Sila semak jawapan anda di halaman maklum balas.2 Sebutkan DUA (2) jenis sistem kawalan yang digunakan pada robot dan nyatakan kebaikan dan keburukan bagi setiap sistem yang dinyatakan. Soalan 1b. sila jawab soalan aktiviti di bawah.1 Sebutkan DUA (2) jenis robot dan senaraikan DUA (2) kegunaannya. .J4125 / UNIT 1 / 14 JENIS-JENIS ROBOT AKTIVITI 1b Untuk menguji kefahaman anda. Soalan 1b.

Pemunggahan ii.1 1. Penyusunan palet ( palletising ) 2. Robot Gelung Terbuka Kebaikan : a. Semboran cat ii. Ia selalunya mempunyai kebolehulangan + 0.2 1. . setiap langkah masa yang diperlukan untuk menyiapkannya mungkin berubah-ubah. Kebolehannya terhad dari segi kedudukan dan aturcara.sedangkan dalam keadaan sebenar. c. kedudukan kerja pengolah tidak dapat diubahsuai kecuali dengan mengubah kedudukan suis penghad. Ini disebabkan ia tidak memerlukan penderia-penderia yang mahal. Apabila masa kendalian yang sebenar lebih cepat dari masa yang dijangkakan. Ia memerlukan masa yang lama untuk menyudahkan setiap langkah. Aturcaranya adalah terhad dan ia tidak dapat menjalankan tugas-tugas yang agak rumit. b. Robot pengelolaan perkakasan Kegunaannya : i.Sila semak jawapan anda………..01 inci iaitu ia mampu kembali ke satu-satu kedudukan pada jarak 1/100 inci dari kedudukan tersebut bagi pergerakan yang sebelumnya. b. Maksudnya ialah. sistem akan mengalami keadaan melahu.J4125 / UNIT 1 / 15 JENIS-JENIS ROBOT MAKLUM BALAS AKTIVITI 1b ……. Ia lebih mudah dan murah disenggarakan. Robot pengelolaan komponen Kegunaannya : i.. Kimpalan Jawapan 1b. Jawapan 1b. Keburukan : a.

. c. Dengan itu ia dapat meneruskan operasi yang seterusnya tanpa menunggu isyarat dari penderia luaran. Ia mahal kerana memerlukan penderia-penderia dan alatan sokongan yang lebih canggih. Ia dapat memastikan bahawa langkah-langkah terdahulu telah diselesaikan sebelum robot itu memulakan langkah yang seterusnya yang terdapat di dalam turutan operasi. Robot Gelung Tertutup Kebaikan : a.J4125 / UNIT 1 / 16 JENIS-JENIS ROBOT 2. Keburukan : a. d. b. Lebih cepat berbanding dengan kaedah gelung terbuka kerana ia dapat mengetahui kedudukan terakhir titik tengah matalat. Robot jenis ini adalah lebih fleksibel dalam tugasnya Ia memberi ketepatan yang tinggi.

Sila cuba menjawab soalan dalam penilaian kendiri ini dan semak jawapan anda pada maklum balas yang disediakan. Berdasarkan kepada rajah skematik. Jika ada sebarang masalah yang timbul. Selamat mencuba semoga berjaya!!!! Soalan 1.J4125 / UNIT 1 / 17 JENIS-JENIS ROBOT PENILAIAN KENDIRI Anda telah menghampiri kejayaan. sila berbincang dengan pensyarah anda. terangkan :a) Sistem Kawalan Gelung Terbuka ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- b) Sistem Kawalan Gelung Tertutup --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .

Sila Semak jawapan anda. Unit kawalan robot seterusnya akan menentukan ‘joint angle’ () yang sesuai untuk paksi pengolah bergerak ke titik yang seterusnya. Apabila pengesan hujung tiba di sesuatu titik tertentu. Jawapan Soalan 1(a) Pengawal Robot Penggerak hidraulik/ elektrik Isyarat kepada pemacu penggerak Unit kawalan bagi penggerak (II) Sudut sendi yang dikehendaki (III)  Penderia dalaman (I) Data bagi kedudukan seterusnya -sudut ingatan sambungan Rajah Sistem Kawalan Gelung Terbuka Rajah di atas adalah merupakan rajah sistem Gelung Terbuka. Langkah seterusnya berlaku di titik (II). di mana unit kawalan robot akan memberi isyarat kepada ‘actuator driver’ supaya menghantarkan data-data mengenai kedudukan seterusnya kepada penggerak (actuator) yang letaknya di sendi setiap pengolah di titik (III). . unit kawalan robot akan membaca data bagi titik yang seterusnya.J4125 / UNIT 1 / 18 JENIS-JENIS ROBOT MAKLUM BALAS PENILAIAN KENDIRI Adakah anda telah mencuba dahulu? Jika “ YA” . Ini berlaku pada kedudukan (I). Penggerak akan menggerakkan pengolah ke titik yang diarahkan oleh unit kawalan robot.

J4125 / UNIT 1 / 19 JENIS-JENIS ROBOT Jawapan Soalan 1(b) Unit kawalan robot Penggerak hidraulik/ elektrik (III) (VI) Pembanding kelajuan Unit kawalan bagi penggerak (V) (IV) Pembanding kedudukan (II) Penderia dalaman Data bagi kedudukan seterusnya -kelajuan dan kedudukan sendi (I) Rajah Sistem Kawalan Gelung Tertutup Rajah di atas adalah menunjukkan sistem gelung tetutup. ‘velocity comperator’ (III) dan ‘position comparator’ (IV) akan membandingkan data bagi kedudukan tersebut dengan kedudukan yang seterusnya. Di dalam unit kawalan. ‘Actuator driver’ seterunya menghantar isyarat kepada penggerak (actuator) (VI) yang terdapat di setiap sendi atau sambungan pada pengolah (manipulator). Kelajuan penolah pula boleh dipercepatkan atau diperlahankan mengikut keperluan operasi. Ianya tersimpan di dalam ingatan (memory) untuk data bagi kedudukan (I). Bekalan kuasa kepada penggerak juga boleh dilaraskan secara berterusan supaya pergerakan yang dialami oleh pengolah sesuai dari segi haluan dan kelajuan yang dikehendaki. Pengolah seterusnya akan bergerak ke sasaran dengan tepat dan dengan kelajuan yang ditetapkan oleh aturcara. Maklumat mengenai kedudukan dan kelajuan lengan diawasi secara berterusan oleh unit kawalan robot. Apabila sampai di satu-satu kedudukan. Maklumat ini akan diproses oleh ‘velocity comperator’ dan ‘position comperator’ dan seterusnya disalurkan kepada ‘actuator driver’ (V). . penderia dalaman yang terdiri dari penderia kedudukan dan penderia kelajuan (lI) akan menghantar data mengenai kedudukan tersebut kepada unit kawalan. Data bagi kedudukan–kedudukan yang perlu dilalui oleh robot telah dimasukkan ke dalam unit kawalan (robot controller) semasa pengaturcaraan dibuat. Arah pergerakan pengolah boleh dikawal setiap masa dan boleh diubah haluan mengikut sasaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful