Usaha Memartabatkan Kembali Genre Sastera Melayu Era globalisasi yang mencetuskan pelbagai revolusi dalam bidang sains

dan teknologi menjadi tunjang pembangunan sesebuah negara pada masa kini . Kemajuan dunia kini menggambarkan bahawa manusia sudah mampu menghasilkan sesuatu yang baru dengan ilmu yang telah dipelajari. Kepetahan dan kelancaran manusia dalam berkomunikasi menggunakan bahasa asing seperti bahasa inggeris,bahasa mandarin dan bahasa jepun malahan mampu mendalami serta mentelaah karya –karya tradisional bahasa tersebut seperti The Monsoon History merupakan karya bahasa inggeris hasil karya cendekiawan terkenal William Shakespears telah membuktikan betapa manusia sudah berjaya dimata dunia dalam menguasai pelbagai bahasa.Namun tatkala memikirkan nasib bahasa ibunda kita yang unik dan kaya dengan pelbagai nilai-nilai murni semakin hari semakin luput ditelan zaman amat menyedihkan.Apatah lagi elemen yang terdapat didalam bahasa ibunda kita ini iaitu genre sastera melayu seperti syair,pantun dan gurindam yang suatu masa duhulu merupakan asas perpaduan masyarakat kini diketepikan begitu sahaja ibarat “habis madu sepah dbuang”. Maka prakarsa yang pragmatik perlu diambil untuk memastikan genre sastera melayu tradisional ini berkembang semula ibarat “bunga seri pagi kembang di tengahari” dengan menarik minat masyarakat semula terhadap warisan pujangga nenek moyang kita supaya tidak terus hanyut dimamah usia. Peranan kerajaan dalam memartabatkan semula genre sastera melayu ibarat serampang dua mata. Hal ini kerana inisentif yang diambil oleh kerajaan adalah untuk mengekalkan khazanah seni warisan budaya sejak turun temurun lagi.Disamping itu juga komitmen kerajaan dalam menjayakan usaha ini adalah untuk mendidik masyarakat pada masa kini agar tidak lupa akan asal usul mereka tatkala menjadi panduan hidup.Unsur-unsur nasihat yang terkandung didalam sastera ini mampu menjadi batasan dalam setiap perlakuan atau perbuatan setiap manusia. Pembentukan akhlak dan jati diri yang baik merupakan syarat penting kepada kejayaan seseorang itu didalam hidupnya. Kerajaan merupakan peneraju sesebuah negara, oleh itu sebarang keputusan atau tindakan yang diambil oleh kerajaan akan menjadi titik tolakkepada kejayaan sesuatu projek, dalam erti kata lain pihak kerajaan akan mempengaruhi sebarang keputusan untuk menarik minat masyarakat terhadap genre sastera melayu ini sama ada mencapai kejayaan ataupun tidak. Izharnya, dasar kerajaan yang mewajibkan semua sekolah harus mempunyai matapelajaran bahasa melayu dan mengajar matapelajaran ini amatlah wajar kerana didalam sukatan pelajaran matapelajaran ini mengandungi sastera melayu tradisional seperti syair, pantun, gurindam dan seloka. Sebagai contoh Hikayat Pak Pandir dan pantun mengenang budi yang mempunyai pelbagai unsur nasihat pasti mampu menarik minat para pelajar untuk mendalami nukilan zaman- berzaman warisan tradisional ini. Sebagai contoh lain Sejah Melayu hasil karya, cendekiawan terkemuka tanah air kita suatu ketika dulu Tun Sri Lanang membuktikan genre satera melayu tradisional ini masih wajar digunakan. Kepadatan nilai estetika yang terkandung di dalam genre sastera melayu ini wajar sekali diamati dan bukannya ditinggalkan begitu sahaja ibarat ”habis madu sepah dibuang”. Kementerian harus melihat fenomena yang berlaku sekarang ini sebagai pencetus kepada kebangkitan semula kedaulatan genre sastera melayu sebagai pembentuk jati diri masyarakatdari segi lahiriah mahupun rohaniah. Tidak semestinya di sekolah sahaja genre sastera melayu ini diajar malahan di institusi pengajian tinggi awam mahupun swasta wajar diperkenalkan. Pendekatan yang diambil oleh kementerian pelajaran ini akan mampu memartabatkan kembali genre sastera melayu tradisional ini di mata dunia sebagai warisan bangsa turun-temurun. Antara usaha lain yang perlu diambil untuk menarik minat masyarakat terhadap genre sastera melayu tradisional ialah dengan mengadakan kempen-kempen yang terselit di dalamnya nilai –nilai murni seperti yang terkandung dalam genre sastera melayu tradisional. Melalui kempen inilah genre sastera melayu tradisional

dapat diperkenalkan dengan lebih dekat dan dapat diperjelaskan dengan lebih terang kepada masyarakat tentang kepentingan genre sastera melayu tradisional dalam kehidupann seharian kita. Sebagai contoh, pantun ,gurindam dan syair dapat menarik minat masyarakat berdasarkan maksud tersirat dan tersurat yang terkandung didalam setiap genre sastera melayu ini seperti seloka pak pandir yang mempunyai pelbagai unsur nasihat kepada masyarakat supaya tidak mudah percaya kepada janji-janji manis orang asing sehingga keluarga sanggup dikorbankan, akhirnya hidup merana ibarat”menyusukan kera di hutan,anak sendiri dirumah mati kelaparan”. Antara kempen yang sering kita dengar dan telah pun dilancarkan ialah kempen bulan bahasa melayu dan kempen bulan membaca. Seperti yang kita sedia maklum kempen bulan bahasa dijalankan pada setiap bulan ogos setiap tahun bagi menarik minat masyarakat terhadap bahasa ibunda kita disamping menyelitkan genre sastera melayu didalamnya.”Bagai pucuk dicita ulam mendatang”, bulan ini juga mampu menyemarakakan lagi semangat cinta akan tanah air dlam dira rakyat negara kita bersempena besempena bulan kemerdekaan negara kita. Selain itu antara usaha drastik lain yang perlu diambil sama ada oleh pihak kerajaan mahupun swasta ialah dengan mengadakan pertandingan-pertandingan untuk menarik minat masyarakat terhadap genre sastera melayu tradisional sekaligus memartabatkan bahasa melayu sebagai bahasa ibunda kita. Kerjasama yang erat antara pihak kerajaan iaitu kementerian pelajaran dengan badan bukan kerajaan seperti Dewan Bahasa dan Pustaka dalam memastikan genre sastera melayu terus dimartabat amatlah wajar. ”Seperti isi dengan kuku” merupakan peribahasa yang dapat menggambarkan perhubungan erat pihak kerajaan dengan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam menjalankan pertandingan-pertandingan seperti pertandingan bersyair dan menulis puisi. Tambahan pula dengan mengadakan pertandingan-pertandingan seperti ini sudah pasti mampu menarik minat masyarakat terhadap genre sastera melayu. Disamping itu juga, pantun merupakan elemen genre sastera melayu tradisional paling popular dan terkenal sehinggakan menjadi salah satu adat orang tua-tua untuk masuk meminang dan masih lagi digunakan sehingga hari ini lagi. Pesta pantun yang danjurkan sering kali mendapat sambutan yang mengalakkan. Insentif-insentif yang lumayan diberikan kepada juara dan tidak lupa kepada setiap peserta kerana telah mengambil bahagian dalam pertandingan mampu menarik minat masyarakat ntuk mengambil bahagian dalam setiap pertandingan yang bakal dijalankan kelak. Tuntasnya, pertandingan-pertandingan yang dijalankan mampu menarik minat masyarakat terhadap genre sastera melayu tradisional ini.

Pengeluaran buku-buku genre sastera melayu di pasaran merupakan usaha lain untuk menarik minat masyarakat terhadap warisan pujangga turun-temurun ini. Kesenambungan sastera melayu ini telah merangkumi semua aspek kehidupan samada di dunia mahupun di akhirat.Misalnya, cerita Pak Pandir yang kurang ilmu agama dan ilmu pengetahuan lalu terlalu mudah ditipu akibat kejahilan dirinya sendiri. Prosa-prosa klasik yang mempunyai pelbagai unsur nasihat mampu membentuk masyarakat yang tinggi budi pekerti dan tatasusilanya. Tambahan pula, isi-isi tersirat di dalam sesebuah genre itu sendiri membuatkan pembaca menghayati nukilan-nukilan ini untuk mengetahui nasihat-nasihat yang terkandung didalamnya. Ini menunjukkan minat terhadap genre sastera melayu tradisional kian berkembang ibarat ”cendawan tumbuh selepas hujan”. Sekali lagi kerjasama antara Kementerian Pelajaran dengan pihak swasta penting untuk memartabatkan kembali genre tradisional ini. Sebagai contoh yang mudah difahami, sekiranya genre sastera melayu tradisional di ajar di semua sekolah kebangsaan dan jika terdapat permintaan dari sekolah bukan kebangsaan sekurang-kurangnya lima belas orang

pelajar,maka wajib sekolah tersebut menyediakan kelas bagi para pelajar tersebut untuk mereka mempelajari matapelajaran tersebut.Konkritnya disini kita dapat lihat buku yang telah disediakan oleh pihak kerajaan mengikut sukatan yang telah ditetapkan seperti petikan Hikayat Hang Tuah yang terkandung didalam buku Anak Laut mampu menarik minat para pelajar untuk mendalami prosa klasik ini di sekolah bukan jenis kebangsaan tersebut tadi. Iltihannya, dengan adanya buku-buku genre sastera ini dipasaran dapat memudahkan penyebaran propaganda tentang keagungan prosa klasik untuk menarik minat masyarakat terhadap genre sastera melayu tradisional. Kesimpulannya, semua pihak haruslah berganding bahu memikul beban ini untuk memartabatkan genre sastera melayu tradisional tatkala memikirkan karya pujangga nenek moyang kita ini semakin hari semakin ditelan zaman. Sewajarnya kita mengorak langkah dari sekarang dengan bersama-sama memartabatkan semula karya seni ini seperti kata pepatah melayu” yang berat sam adipikul,yang ringan sama dijinjing” dan tidak menunggu sehingga bahasa ibunda kita ini pupus dengan karyakarya seninya sekali luput ditelan usia seperti kata pepatah”sudah hujan baru hendak mencari payung” ketika inilah tiada apa-apa yang berguna lagi.