Borang Soal Selidik Kantin Sekolah

Satu borang untuk satu responden sahaja.

BORANG SOAL SELIDIK KAJIAN MENGENAI KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PERKHIDMATAN KANTIN SEKOLAH MENENGAH LANDAS BAGI TAHUN 2013
Borang soal selidik ini diedarkan untuk diisi oleh pelanggan kantin Sekolah Menengah Kebangsaan Landas. Tujuan kajiselidik ini dijalankan adalah untuk menilai kepuasan para pelanggan terhadap perkhidmatan yang disediakan oleh pihak kantin. Borang soal selidik ini mempunyai 3 Bahagian (A, B dan C). Justeru, sukacita saudara / saudari dipohon untuk melengkapkan semua butiran seperti yang tertera. Semua maklumat adalah untuk kegunaan kajian ini sahaja. A. 1. MAKLUMAT ASAS RESPONDEN Sila saudara / saudari tandakan ( / ) di petak yang berkenaan. Organisasi a. Pelajar Menengah Rendah b. Pelajar Menengah Atas c. Lain-lain (Sila nyatakan, contoh; pelajar luar ) ...................................................... 2. tahun B. 1. TUJUAN DAN PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN Sila saudara / saudari tandakan ( / ) di petak yang berkenaan. Tujuan berurusan (boleh lebih dari satu pilihan jawapan) a. Membeli makanan dan minuman b. Tempat makan makanan yang dibawa d. Melepaskan penat selepas belajar Umur a. 13 tahun b. 25b. 14-16 tahun c. 17-18 tahun d. > 18 2. Jantina a. Lelaki b. Perempuan

e. Lain-lain ( Sila nyatakan ) ………………………………..

c. Sebagai tempat perbincangan

C.

TAHAP KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KUALITI PERKHIDMATAN KANTIN INI Sila saudara / saudari nyatakan tahap kepuasan anda pada skala 1 hingga 6 di kotak yang berkenaan bagi setiap kenyataan di bawah. 6 1 2 3 4 5

Sangat Sangat berpuas tidak berpuas hati

Tidak berpuas hati

Kurang berpuas hati

Agak berpuas hati

Berpuas hati hati

1.

Perkhidmatan a. Bersifat mesra pelanggan b. Menggunakan bahasa mengikut yang sopan c. Berusaha untuk memudahkan urusan pandangan atau pelanggan f. Cepat dan responsif g. Menyelesaikan urusan tempoh yang dijanjikan h. Sedia menerima kritikan pelanggan.

(Sila saudara / saudari nyatakan apa-apa cadangan penambahbaikan mengenai mana-mana perkhidmatan yang disediakan) _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________ . Masa menunggu. 4. (tempat perbincangan dll) Ruang makan dan minum. Memberi penjelasan yang emosi/bersikap tepat 2. Bijak mengawal profesional a.tersusun dsb) Kemudahan yang disediakan. (singkat/lama) Membekalkan makanan yang berkhasiat. Persekitaran i. b. (keselesaan) Masa a. Memberi layanan yang kepada semua j. Cadangan untuk menambah baik perkhidmatan yang diberikan oleh Kantin ini. c. Persekitaran kantin.d. 3. Penilaian Keseluruhan Perkhidmatan Kantin Sekolah Menengah Kebangsaan Landas D. (bersih. b. Berkemahiran dan cekap sama rata dalam menjalankan tugas pelanggan e.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful