PEMBELAJARAN YANG AKTIF DAN MENYERONOKKAN (ACTIVE LEARNING AND LEARNING IS FUN

)
Minggu 1 Md Fadzil bin Masri

Berpusat Kepada Murid Berpusat Kepada Bahan Bersepadu Tematik Tugasan .

Pelajar adalah ‘autonomous’ dan mereka bertanggungjawab sepenuhnya menentukan hala tuju pembelajaran. . tugasan dan sumber pembelajaran ditentukan oleh murid.Berpusat Kepada Murid Konsep : Objektif.

Strategi Berpusat Kepada Murid Mewujudkan pengalaman pembelajaran yang dapat menarik minat pelajar serta menggalakkan penglibatan mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran Memberi peluang kepada pelajar belajar secara individu. kumpulan dan kelas. .

Berpusat Kepada Murid Memberi pelajar kebebasan membuat pilihan tentang bahan sumber dan aktiviti pembelajaran. Menentukan kriteria penilaian secara kolaboratif antara guru dan pelajar .

Berpusat Kepada Bahan Konsep: menggunakan bahan sebagai medium utama untuk penyampaian P&P Terbahagi kepada bahan pengajaran yang disediakan oleh guru dan bahan pembelajaran yang digunakan oleh murid. .

Melibatkan interaksi antara murid dan bahan .Ciri-ciri Bahan Guru dan murid menggunakan bahan sepenuhnya untuk mencapai objektif P&P.

.Ciri-ciri Bahan Strategi ini menekankan keseluruhan aspek iaitu fizikal. Strategi ini mementingkan P&P yang bermakna melalui pengalaman sebenar. kognitif dan afektif.

Bersepadu Definisi Satu sesi pengajaran di mana kandungan dan kemahiran satu matapelajaran diserapkan ke dalam pengajaran yang lain. .

Murid dapat melihat kegunaan kemahiran dalam bidang lain. .Kelebihan Pembelajaran Bersepadu Menggunakan pelbagai sumber.

Beberapa kemahiran dapat diajar serentak.Kelebihan Pembelajaran Bersepadu Banyak alternatif kepada kaedah/bahan yang boleh digunakan. .

negara dan cabaran masa depan murid. . keluarga. bermula dan diri. komuniti luar sekolah. Murid didedahkan dengan unsur pengetahuan.Tematik Kandungan PSK digubal secara tematik Mengambil kira struktur hubungan murid dengan persekitarannya. masyarakat sekolah. kemahiran dan nilai yang menjadi ciri-ciri masyarakat Malaysia.

Tematik Sayangi Diri Sayangi Keluarga Tema PSK Hidup Bersama di Sekolah & Masyarakat Kenali Budaya Malaysia Malaysia Negaraku .

Tematik Tema dalam PSK tidak terikat dengan urutan Guru boleh menyesuaikan tema dengan aktiviti dan isu semasa. .

.Tugasan Konsep Guru akan melibatkan murid dengan aktiviti atau tugasan yang diberikan yang turut menyediakan peluang untuk berlatih atau mengaplikasikan apa yang telah dipelajari.

. Menyediakan peluang berinteraksi dan tahap sosial murid.Kelebihan Pembelajaran Melalui Tugasan Aktiviti / tugasan yang menarik dapat memotivasikan murid menimba pengetahuan dan kemahiran.

Apabila murid memulakan tugasan. guru perlu memantau pencapaian dan memberi bantuan jika perlu.Strategi Pembelajaran Melalui Tugasan Guru boleh membantu memberi maklumat atau memaklumkan cara untuk menyiapkan keperluan tugasan. .

Strategi Pembelajaran Melalui Tugasan Refleksi selepas tugasan: guru hendaklah menyemak tugasan dengan murid. . Menyediakan maklumbalas umum tentang pencapaian dan mengukuhkan idea utama seiring dengan matlamat.

TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN ANDA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful