P. 1
Keberkesanan Penggunaan Kalkulator Dalam Pengajaran Matematik Di Sekolah Rendah

Keberkesanan Penggunaan Kalkulator Dalam Pengajaran Matematik Di Sekolah Rendah

|Views: 201|Likes:
resos
resos

More info:

Published by: Jacksparrow Epred J. Justin on Feb 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2013

pdf

text

original

Keberkesanan Penggunaan Kalkulator Dalam Pengajaran Matematik Di Sekolah Rendah

PENGENALAN Matematik ialah satu bidang pengetahuan yang sentiasa berubah dari segi kandungan, kegunaan dan cara mempelajarinya. Matematik yang diajar di sekolah perlu turut berubah. Desakan-desakan untuk perubahan mungkin muncul dari perkembangan dalam ilmu matematik sendiri, kegunaan matematik dalam masyarakat umum yang kian bertambah ataupun penemuan-penemuan psikologi mengenai pembelajaran matematik. Bagi ahli matematik, matematik adalah satu bahasa yang unik di mana ia melibatkan komunikasi konsep-konsep melalui simbol.

Menurut Inder (1982), Mathematics is a language - a way of describing, recording in mathematical sentences and interpretating the symbols used to relationship.

Pelajar yang mahir dalam matematik biasanya dikaitkan dengan kebolehan mereka memahami sesuatu konsep, teorem, keupayaan menguasai kemahiran-kemahiran tertentu serta kebolehan menyelesaikan masalah dengan menggunakan strategistrategi heuristik yang tertentu. Mengapakah ramai pelajar tidak mampu mengaplikasikan kemahiran dan konsep matematik yang telah dipelajari ? Kenapa matematik dikatakan sukar? Matematik dianggap sukar kerana pada dasarnya ia adalah berbentuk hiraki. Pemahaman tentang satu konsep adalah perlu untuk mempelajari suatu konsep yang lain. Kegagalan pelajar untuk memahami sesuatu konsep asas boleh menjejaskan pembelajaran matematiknya. Apakah kriteria yang digunakan oleh seorang pelajar dalam mempelajari matematik? Bagi seorang pelajar, mendapat maklumat dalam matematik adalah satu prosedur yang sukar kerana ia melibatkan cara memikir dan membuat. Tiga aktiviti utama yang terlibat dalam matematik adalah penerokaan/penyiasatan, penyelesaian masalah dan pembuktian.

Kurikulum Matematik Sekolah Rendah Puasat Perkembangan Kurikulum telah memberi garis panduan berkenaan kurikulum matemaik iaitu Kurikulum Matematik Sekolah Rendah memberi penegasan terhadap pembentukan asas ilmu matematik supaya penyemaian dan penyuburan pengetahuan, minat, sikap dan nilai estetik berjaya melahirkan generasi yang berbudaya matematik. Di samping itu kemahiran berfikir dan kemahiran belajar diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran yang menegaskan penguasaan

Bentuk dan Ruang dan Statistik. darab. Sukatan Pelajaran matematik sekolah rendah juga menyenaraikan kandungan yang perlu dikuasai oleh murid di peringkat sekolah rendah. bahagi. . Menggunakan perkakasan dan perisian teknologi yang bersesuaian. merancang strategi menyelesaikan masalah secara berkesan dan bertanggungjawab dalam kehidupan seharian. hukum. Menguasai kemahiran operasi asas matematik iaitu: tambah. berkaitan dengan: nombor. perwakilan data. Mendapat peluang melibatkan diri dalam perkembangan dunia pendidikan matematik. Menghargai kepentingan dan keindahan matematik. heuristik. Objektif yang dirangka adalah untuk membolehkan murid: Mengetahui serta memahami konsep. Kandungan tersebut diolah mengikut empat bidang pembelajaran utama iaitu Nombor. mengendali data. tolak. Ia juga bertujuan untuk membina pemahaman murid dalam konsep nombor dan kemahiran asas mengira. Mengamalkan ilmu matematik secara bersistem. mengukur. teliti.konsep. dan prinsip yang. Menggunakan laras bahasa matematik yang betul. mewakilkan maklumat dalam bentuk graf dan carta. ruang. Ukuran. Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik bagi. Objektif Kurikulum Matematik Pusat Perkembangan Kurikulum juga telah menggariskan objektif. menguasai kemahiran matematik dan menyelesaikan masalah. tajuk-tajuk disusun secara hierarki daripada yang paling asas kepada yang abstrak. tepat . Kurikulum Matematik Sekolah Rendah . ukuran. Mnguasai kemahiran operasi bergabung. untuk membina pemahaman konsep. Bagi setiap bidang. proses dan bahasa matematik. Menguasai kemahiran asas matematik iaitu: membuat anggaran dan penghampiran. Penguasaan kedua-dua aspek ini dapat membantu murid mengendalikan urusan harian secara berkesan dan penuh tanggungjawab selaras dengan hasrat masyarakat dan negara maju serta dapat membantu murid melanjutkan pelajaran. operasi.

blocks. opinion polls). and what it is good for. hipotesisi dan penyiasatan. mereka juga menghadapi halangan di mana mereka sendiri kurang berkemampuan dalam kemahiran penyelesaian masalah. how it operates. chance. dan klasifikasi adalah sebahagian dari seni matematik yang patut diajar di sekolah.” –NRC (1990) Matematik adalah sains pemerhatian. blok atau bongkah kayu. but also to many newer themes such as logic. Makmal matematik selalunya mempunyai alatan seperti penimbang. computation and statistics. dan kertas graf). Bagi setengah guru yang inovatif dan ingin mencuba kaedahbaru. Guru yang kurang kemahiran penyelesaian masalah gagal membimbing pelajarnya dalam menyelesaikan masalah. jangka lukis. Namun tidak boleh dinafikan bahawa sikap guru terhadap penyelesaian masalah sedikit sebanyak akan menpengaruhi pelajarnya. Ia juga adalah punca data (scientific experiments. Justeru itu kalkulator dan komputer juga patut ditempatkan dalam makmal matematik kerana ia adalah sebahagian daripada alatan yang perlu dewasa ini. jangka sudut dan sebagainya. string. jangka lukis. pengukuran. .balls) dan alat bagi pembinaan (pembaris. Pengalaman guru sendiri dalam mempelajari matematik di sekolah kurang menekan kepada penyelesaian masalah. baling bagi menyukat isipadu cecair. jumpaan.” “ Appropriate answer would provide a convincing platform on which erect a new mathematic curiculum of the 21st which children would be introduced not as logic to the traditional themes of number and space. Matematik bukan hanya setakat memahami sahaja tetapi perlu dari segi penggunaan matematik.Apa Itu Matematik? Romberg (1988) mengatakan: “ Answers to these fundamental question help clarify for both educators and the public what mathematic is really about – what studies. ramalan/jangkaan dan penyeledikan yang merupakan sebahagian dari kaedah sains tulin. biasanya menghadapi tekanan dan kurang sokongan daripada pentadbir dan rakan sejawat sehingga sukar baginya untuk melakukan sesuatu pembaharuan. kayu atau pita pengukur. demographic data. Cuba jaya. Kaedah pengajaran yang kurang menarik serta terlalu bergantung kepada buku teks menambahkan lagi masalah ini. Bagi mereka yang berjaya melakukan pengajaran yang berasaskan aktiviti. bahan bagi pemerhatian dan pengukuran (dice.

dan permasalahan statistik. Kualiti pendidikan matematik sangat bergantung kepada usaha guru dalam bilik darjah. Kalkulator moden bukan sahaja terhad untuk mengira permasalahan empat operasi tetapi juga untuk mendapatkan hasil punca. Penggunaan kalkulator dalam pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah rendah kini adalah sangat diperlukan. kuasa. memerlukan pelbagai kemahiran dan prosedur yang dapat diperkukuhkan lagi semasa proses penyelesaian masalah. Bagaimana pun. Laporan Cockcroff (1982). Ia dicipta oleh Colmur pada tahun 1820. Guru boleh membantu dengan mengemukakan masalah yang bermakna dan bernas kepada pelajar mengikut tahap mereka. menegaskan bahawa masalah matematik harus diterjemahkan kepada sebutan dan bahasa matematik sebelum ianya diselesaikan. Sejak itu. iaitu menggunakan perkakasan dan perisian teknologi yang bersesuaian untuk membina pemahaman konsep. Oleh itu guru harus bersedia berubah untuk membolehkan perubahan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. tolak. darap dan bahagi) dan juga nilai daripada berbagai-bagai fungsi trigonometri dan logaritma. kalkulator lebih sempurna untuk mengira permasalahan empat operasi adalah dicipta oleh Boldwin dari Amerika Syarikat pada tahun 1875. KALKULATOR DI SEKOLAH RENDAH . Kalkulator berasal dari negara Perancis. beberapa model baru muncul dari masa ke semasa dan sehingga hari ini. Guru merupakan komponen yang paling penting untuk menjayakan sesuatu kurikulum matematik di dalam bilik darjah. Masalah yang diberi juga perlu berkeupayaan untuk dikembang samada kepada masalah yang berkaitan atau untuk dibuat generalisasi. Kalkulator adalah suatu alat mengira yang menggunakan teknologi moden untuk mendapatkan jawapan yang tepat dan cepat dari masalah empat operasi(tambah. Masalah yang diberi seharusnya mencabar.Penyelesaian masalah kini merupakan fokus pendidikan di peringkat sekolah rendah dan menengah. Penekanan kemahiran penyelesaian masalah matematik dalam bilik darjah adalah satu langkah ke arah mengubah cara pelajar belajar matematik. Berdasarkan kepada objektif yang ke tujuh. adalah bersesuaian dengan hujah yang akan dibincangan dalam kertas kerja ini. menguasai kemahiran matematik dan menyelesaikan masalah. Keadaan ini telah menyebabkan kesukaran pembelajaran di kalangan setengah-setengah pelajar. Langkah terjemahan seperti ini memerlukan fahaman yang lengkap terhadap struktur konsep yang terkandung dalam masalah tersebut. Masalah dan kesukaran ini boelh diatasi melalui penggunaan komputer (kalkulator).

misalnya dalam operasi pendaraban dan pembahagian. maka mereka dapat lebih menumpu perhatian ke atas aktiviti-aktiviti membuat keputusan atau kesimpulan. Jadi mengapa perlu kita biarkan pelajar kita mengira secara manual. menaakul dan menyelesaikan masalah. Teknologi elektronik iaitu kalkulator dan komputer adalah alatan penting dalam pengajaran. Megapa? Adakah kita menganggap pelajar sekolah rendah tidak mampu menggunakan kalkulator dengan cara yang betul? Adakah kita bimbang perkembangan mereka akan terbantut Cuba kita renung dan teliti era perubahan pendidikan di seluruh dunia masa kini. sekarang ini ialah penyelidikan yang dijalankan mengenai kesan kalkulator ke atas sisitem pendidikan di Malaysia maupun di Negara-nega maju belumlah dikatakan menyeluruh. selain mempermudahkan jalankerja untuk mengatur dan menganalisa data serta menjalankan komputasi dengan cekap dan tepat. Telah banyak kajian yang menunjukkan bahawa penggunaan kalkulator akan menukar sikap pelajar terhadap matematik dan juga meningkatkan keyakinan diri mereka serta minat terhadap matematik. manusia sentiasa mengejar masa. Maka. masa bergerak pantas. pembelajaran dan penyelesaian masalah matematik. RASIONAL Apa yang boleh dikatakan. Apabila teknologi (kalkulator) ini sedia wujud dalam proses pembelajaran muridmurid. Pemerhatian-pemerhatian yang menyeluruh juga menyokong penggunaan kalkulator dalam bilik darjah. Murid-murid dapat belajar lebih banyak matematik dengan lebih mendalam dan terperinci lagi apabila menggunakan teknologi (kalkulator) yang sesuai (Dunham dan . statistic. merenung atau membuat refleksi. Namun penggunaan di peringkat sekolah rendah masih belum menampakkan bunga-bunga akan dilaksanakan. termasuklah geometri. di samping itu. Alat ini membekalkan imej visual bagi idea-idea matematik. mengapa kita masih mengamalkan kemahiran mengajar yang ketinggalan zaman kepada pelajar kita? Terdapat kajian yang menunjukkan pelajar takut terhadap matematik akibat daripada penggunaan algoritma kertaspensil yang panjang lebar dan memerlukan banyak langkah dan peraturan yang harus diikuti. algebra dan nombor. alatan teknologi (kalkulator) ini dapat menyokong penyiasatan dan penerokaan yang dijalankan oleh murid-murid dalam semua aspek matematik. Terlalu banyak alat-alat moden yang boleh membantu mereka menyelesaikan masalah matematik mereka dengan cepat. tetapi tidak dapat disangkal bahwa terdapat bukti-bukti kukuh yang menunjukkan bahawa murid-murid yang menggunakan kalkulator adalah lebih bermotivasi dan menunjukkan pencapaian yang lebih baik dan memberangsangkan daripada mereka yang tidak menggunakannya. setiap persoalan dan pertanyaan diperlukan dengan jawapan dengan kadar segera hatta menerima wang baki dari peniaga.Penggunaan kalkulator untuk sekolah menengah telah diaplikasi dalam sukatan pelajaran matemaik. tepat dan jimat.

2.884 ÷0.4÷7. 1994. Boers-Van Oosterum 1990. kalkulator patut digunakan dengan meluas dan dengan tanggungjawab.7. Di sini pelajar perlu membuat interpretasi yang bersesuaian kerana pada keadaan sebenar tidak ada bas 15. Manakala pemerhatian kedua ialah jawapan bagi setiap soalan itu adalah sama bila menggunakan kalkulator.7.234042 untuk soalan „berapa banyak bilangan bas yang muatannya 47 orang sebuah untuk mengangkut seramai 716 orang‟.884÷0. 288.Dick. . Kemudian pemerhatian ketiga ialah seorang pelajar akan tahu menjawab soalan ini bermula soalan pertama dan seterusnya ke soalan kedua sehingga ke soalan ketiga dengan mendarab setiap nombor dengan 10. kalkulator dapat meningkatkan kefahaman dan ingatan pelajar tentang algoritma yang mereka lakukan dalam kerja tradisi (kertas dan pensel). Oleh itu dengan bantuan kalkulator. terdapat 9 objektif yang perlu dicapai. Teknologi kalkulator juga dapat digunakan untuk memupuk pemahaman konsep matematik. Dalam buku bertajuk Teaching Mathematics yang memuatkan subtajuk “ Calculators in the classroom” yang ditulis oleh Colin Noble-Nesbit. keserbabolehan dan kuasa yang terkandung di dalam kalkulator membolehkannya untuk menyemak semula matematik dan apakah yang patut murid-murid belajar serta juga bagaimanakah mereka dapat belajar dengan baik. menyatakan bahawa melalui kaedah pemerhatian. iaitu dalam kemahiran menganggar dan membuat penghampiran. untuk mencapai matlamat serta tujuan memperkayakan pembelajaran murid-murid di dalam matematik. secara tidak langsung mereka turut membina perkembangan minda atau mental. Kewujudan. Dijangkakan bahawa pelajar boleh melakukan pembahagian dengan baik melalui kerja kertas dan pensel. pertimbangan operasi bahagi berikut yang bertujuan untuk mencari satu peraturan (rule) bagaimana mendapat jawapan soalan pertama dengan cara kertas dan pensil: 2. Sheets 1993. pelajar dapat memahami bahawa apabila sesuatu nombor dibahagi dengan nombor perpuluhan maka perlulah ditukar pembahagi itu kepada nombor bulat. Groves 1994). Namun pelajar perlu menukar nombor itu kepada suatu digit nombor yang bererti dan ini memberi peluang kepada pelajar untuk membina kemahiran memahami nilai tempat bagi sesuatu nombor. Dengan kalkulator jawapan amat pantas di dapati. 1998). kalkulator akan memberikan jawapan 15. sebagai contoh. (Huraian Sukatan Pelajaran Matematik KBSM Edisi Sekolah Bestari. Dalam program matematik. Salah satunya ialah membolehkan pelajar menguasai kemahiran asas matematik dalam membuat anggaran dan penghampiran. Pemerhatian pertama yang hendak dilakukan ialah pembahagian nombor terakhir melibatkan nombor bulat. PPK. kalkulator adalah amat berguna dan menepati kehendak Huraian Sukatan tersebut. Sehubungan itu dalam meninjau matlamat kurikulum matematik sekolah Bestari Malaysia (KBSM). Rojano 1996. Daripada pemerhatian ini.234042 buah. sebagai contoh. Alatan teknologi mengira.

. Yvon – Compelling case for Calculators – Arithmatic Teacher Volume 381990/91 menyatakan penggunaan kalkulator dalam matematik mempunyai fungsi. v Membenarkan soalan yang lebih mencabar dan mendalam yang memerlukan diberikan kepada murid pada peringkat yanglebih awal. v Membolehkan murid mensintesis jawapan melalui ramalan berdasarkan pola-pola yang diperhatikan. v Murid berpeluang membuat penerokaan dan aplikasi yang lebih mendalam tentang topiK-topik yang berkaitan. kelebihan dan bonus yang boleh disimpulkan seperti berikut: v Memberikan motivasi terhadap pembelajaran matematik secara mendalam dan berterusan. mengapakah kita di Malaysia masih mangamalkan kemahiran mengajar yang ketinggalan zaman kepada murid-murid kita? Terdapat kajian yang menunjukkan murid-murid takut terhadap matematik akibat daripada penggunaan algoritma kertas pensel yang panjang lebar dan memerlukan banyak langkah dan peraturan yang harus diikuti.pelajar akan dapat menemui satu peraturan (rule) iaitu mendarab setiap nombor dengan 10 sehingga nombor pembahaginya adalah nombor bulat dan seterusnya menyenangkan operasi bahagi dilakukan. v Menggalakan murid menguasai saiz dan nilai nombor (bijak nombor) v Murid tidak merasa bosan menyelesaikan „problem solving‟ malah mahu menyiapkan walaupun menggunakan masa yang lama. Menurut Bernard R. v Membekalkan pelajar cara yang lebih mudah dan berkesan untuk membuat penyelesaian masalah. misalnya dalam operasi pendaraban dan pembahagian. Kebaikan Kalkulator di Sekolah Rendah Berdasarkan hasil kajian dan penyelidikan yang dijalankan di luar negara dan juga di Malaysia didapati ratio yang menunjukkan bahawa murid-murid sekolah rendah yang menggunakan kalkulator adalah lebih bermotivasi dan menunjukkan pencapaian lebih memberangsangkan daripada mereka yang tidak menggunakannya. Telah banyak kajian menunjukkan bahawa penggunaan kalkulator akan menukar sikap murid terhadap matematik dan juga meningkatkan keyakinan diri mereka serta minat terhadap matematik. Maka. Pemerhatian-pemerhatian yang menyeluruh juga menyokong penggunaan kalkulator dalam bilik darjah.

v Pengukuhan dalam skill jangkaan v Penyiasatan yang mudah. Sebagai alat motivasi untuk murid sebagaimana seorang tukang kayu yang dapat mengukir kayaunya dengan baik dan cepat jika mempunyai peralatan yang cukup. penggunaan algoritma kertas – pensel ataupun kalkulator. banyak masalah hanya memerlukan anggaran jawapan dan bukan jawapan tepat. v Kerjasama dan tanggung jawab. Murid boleh menyiasat sendiri jawapan dengan kaedah tanpa perlu bantuan guru. bukan kerana mereka tidak faham atau tidak tahu membuat transformasi. Murid lebih bertanggung jawab apabila diarah untuk menjaga keselamatan alatan. Contohnya kemahiran mengganggar adalah satu kemahiran yang paling berkuasa sekali dalam kehidupan seharian kita. kita boleh mengganggar sama ada kiraan bil oleh juru wang betul atau tidak. Biasanya murid sekolah rendah terutama yang lambat mengalami kesukaran semasa menyelesaikan soalan matematik yang melibatkan penggunaan ayat. Dengan menggunakan kalkulator. Berdasarkan fungsi dan kebaikan seperti yang dinyatakan di atas. ianya sudah cukup untuk membuktikan serta menggalakkan penggunaan kalkulator dalam pengajaran matematik di sekolah rendah. Setelah membeli barang-barang di pasar raya.v Murid merasa yakin bahawa kalkulator dapat membantu memperbaiki kebolehan untuk menyelesaikan masalah matematik mereka. tetapi kerana mereka bermasalah dalam menjalankan algoritma operasi itu. Seseorang murid yang mahir membuat anggaran akan cepat mengecam kesilapan kiraan seperti “223 + 489 = 1099” kerana . Murid akan merasa seronok dengan matematik “seeing the beauty and enjoying the fun of mathematics”. Ini secara tidak langsung akan mejadikan pembelajaran matematik lebih bermakna dan menyeronokan. pengiraan congak. v Pelajar yang menggunakan kalkulator dalam matematik mempunyai sikap yang lebih positif terhadap dirinya sebagai ahki matematik dan berkeupayaan menyelesaikan masalah yang lebih komolek v Boleh berdikari. sama ada memerlukan hanya anggaran. Soalan yang lebih mencabar dan realistik juga boleh diberikan. Oleh itu murid-murid harus diajar cara membezakan dan menentukan kaedah yang paling berkesan untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang diberikan. Murid dapat belajar secara penyiasatan sendirian dengan penggunaan kalkulator. Mereka tidak akan diganggu oleh kesukaran membuat kiraan yang panjang lebar. v Membina sikap yang positif dalam matematik. v Membina keyakinan diri. murid-murid di sekolah rendah boleh menumpukan perhatian kepada aplikasi konsep dan penyelesaian masalah. Sebenarnya.

KESESUAIAN PENGGUNAAN KALKULATOR DI MALAYSIA Masa Yang Paling Sesuai Untuk Penggunaan Kalkulator Kemajuan teknologi telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan seharian kita. Soalannya. Jika yang tidak berkemampuan. Apakah halangan dalam penggunaan kalkulator dalam pendidikan matematik di Malaysia? Masalah harga kalkulator pada zaman ini yidak lagi menjadi masalah walaupun bagi daerah yang terpencil dengan harga di bawah RM 5. yang terdekat Singapura telah pun menggunakan kalkulator untuk sekian lama. mereka telah berjaya menjadikan pengajaran dan pembelajaran matematik lebih bermakna serta berkesan kepada murid-murid dan pelajar seperti yang telah dilakukan di Australia. Oleh itu. Tetapi. Selain itu. Setelah mendapat jawapan yang betul dengan kalkulator. halangan dalam penggunaan ialah siapakah yang patut menggunakannya kerana ia boleh digunakan dalam penyelesaian masalah. Murid telah diberi peluang atau “hands on” untuk mengira sesuatu operasi atau perkara yang melibatkan kuasa dua. government and military. computers and related new technology has already changed the nature of business. murid digalakan membuat anggaran sebelum mengira. industry. “the low cost of calculators. pelajar sekolah rendah di negara ini masih lagi belajar dengan cara yang panjang menggunakan algoritma kertas dan pensel sedangkan murid di sekolah-sekolah negara barat. Perubahan yang membawakepada kehidupan yang lebih mudah. Why shouldn‟t this affect classroom instruction.200 + 400 tidak mungkin menjadi 1000.00. anggaran dan kiraan congak. mengapa revolusi ini tidak ada dalam kurikulum pendidikan di negara kita Malaysia sedangkan kita tahu perubahan yang dibawa oleh kemajuan teknologi. Hasilnya. galakan murid menaakul sama ada jawapan yang didapati itu munasabah atau tidak ini akan menyebabkan motivasi belajar matematik di kalangan murid sekolah rendah akan meningkat. . Pihak sekolah boleh menyarankan murid dan pelajar mempunyai bahan sebagaimana alat tulis yang lain. pihak sekolah masih boleh menanggung kosnya memandangkan harga yang tidak mahal. Mengapa tidak digunakan kalkulator dalam pendidikan secara keseluruhannya sedangkan kita menggunakan kalkulator dalam kehidupan seharian. senang dan produktif. too?” – School Mathematic: Option for the 1990s.

Ia bertujuan mempelbagaikan kaedah pengajaran matematik di sekolah rendah. Pihak guru. (1993 p 23). Penggunaan kalkulator membuatkan penerokaan idea baru dalam matematik. Lebih penting ibu bapa dan komuniti pendidikan perlu bekerjasama dalam membentuk kurikulum penggunaan kalkulator dalam pendidikan matematik. Penilaian dalam pencapaian matematik harus berubah. decisive change.Paracendikiawan dan pendidik lebih memberatkan penggunaan komputer dari kalkulator sedangkan ia sepatutnya seiring dalam kurikulum pendidikan. and proposals which appear to devalue these aspects encounter a backlash off personal and political prejudice and something called „common sense‟” – Costello. . Murid yang lemah boleh menumpukan perhatian kepada aplikasi konsep dan penyelesaian masalah. National of Teachers of Mathematics berpendapat perlu ditukar penggunaan alatan pensel dan kertas bersama-sama kelkulator dan komputer sebagai alat dalam kurikulum sekolah rendah dan menengah sepenuhnya memandangkan ia membolehkan murid dan pelajar berfikir dan menyelesaikan masalah. In this context. pentadbir dan ibubapa perlu mengalami perubahan tanggapan dan pemahaman tentang penggunaan kertas dan pensel kepada kalkulator. Komuniti pendidikan harus berhenti dari menafikan penggunaan kalkulator sebagai alat proses pengajaran dan pembelajaran dan dimulakan penggunaanya sekarang bermula dari sekolah rendah. Murid diberi peluang meneroka idea matematik baru dan ini akan menjadikan mereka lebih yakin dan berminat. Guru digalakkan memberi aktiviti yang bercorak secara “open ended” daripada corak struktur. eve though based on logical argument and research likely to be raised. Mereka tidak akan diganggu oleh kesukaran membuat kiraan yang panjang lebar. however is a conservative social institution. Some aspect of school activity are treasured as fundamental. Langkah-Langkah Permulaan Dalam Bilik Darjah Pada permulaan murid dan pelajar harus diperkenalkan dengan cara penggunaan kalkulator yang wajar dan batas-batasnya. “the school curriculum. Di United Kingdom satu projek yang dipanggil Projek “Culculator Awer Number” (CAN) telah dijalanakan pada tahun 1985.

pengiraan dan pentafsiran matematik. who previously have been confined to members less than 10 or20. . tells me that children are capable of much more than we expected from them”.“the teacher became much more of participator and motivato. Pembelajaran Berbantukan Kalkulator Kalkulator merupakan alat teknologi yang mudah dan boleh diperkenalkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran sama ada diperingkat sama ada diperingkat menengah atau rendah. Mengapa kita boleh biarkan murid-murid menggunakan kalkulator dalam pembelajaran matematik? Antara sebab-sebabnya seperti berikut: v Tidak mahu ketinggalan dalam penggunaan teknologi v Dapat meneroka dan membina konsep serta lebih ingat v Dapat belajar sendiri v Merdeka minda v Menyingkatkan masa pengiraan v Kalkulator sebagai agen visualisasi v Mudah menggraf Yang paling penting sekali ialah penggunaan kalkulator boleh memudahkan dalam tiga peringkat proses matematik iaitu permodelan matematik. even the less able.. Groves(1991). Shuard(1991).“children. Murid yang menggunakan kalkulator terdedah lebih awal dalam konsep perpuluhan dan nombor negatif. penilai projek CAN. rather than an instructor”. pada hal kita masih menilai sama ada ianya sesuai atau tidak diperkenalkan kepada kanak-kanak kita. kalkulator telah diperkenalkan kepada kanak-kanak sejak berumur lima tahun lagi.. quickly brought large numbers into their calculation.” Janet Duffin (1992). Di negara-negara Barat. p7 – “the calculator…….

Kalkulator membolehkan kanak-kanak mengira nombor sehingga angka yang lebih besar daripada angka juta dan billion yang jauh dari pengalaman asal mereka di mana dengan ini mewujudkan cara yang pelbagai untuk mendapat maklumat dan ini menambahkan lagi pengalaman kanak-kanak. v Mewujudkan kurikulum yang lebih terbuka di mana pembelajaran tidak terlibat kepada kemahiran dengan pembelajaran di dalam kelas semata-mata malah ia memberi peluang untuk kanak-kanak mengembangkan idea dengan lebih pantas dan bernas. Setengah kanak-kanak tidak mampu untuk mencapai pengetahuan mereka kepada angka yang lebih besar apatah lagi untuk mengira dan menyelesaikannya walaupun masalah tersebut mereka telah belajar namun dengan menggunakan kalkulator halangan mental seperti ini mampu di atasi. v Menambah kandungan kurikulum yang mana kalkulator menawarkan cara pembelajaran yang berbeza. menerangkan konsep dengan mencari pelbagai konsep yang telah diajar kepada kanak-kanak seperti menggunakan “number sense” atau berkerja dengan cara yang berbeza. boleh menambah dengan banyak dan membantu kerja melibatkan nombor.Keterangan selanjutnya seperti berikut: v Kalkulator mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan member keyakinan diri pada kanak-kanak kerana penggunaan kalkulator merupakan cara pembelajaran yang berbeza dengan apa yang biasa mereka lakukan di mana mereka boleh membuat apa sahaja dengan kalkulator. Malah kalkulator juga mampu memperkenalkan nombor negative dan nombor perpuluhan kepada kanak-kanak. Ini mengalakan idea-idea yang kreatif untuk menyelesaikan sesuatu masalah. membantu belajar nombor. Kalkulator juga boleh memperkenalkan simbol. v Kalkulator juga mampu mencetuskan satu pengajaran yang berbentuk permainan dan penyiasatan malah mampu mencungkil kebolehan dan pengetahuan murid . v Penggunaan kalkulator juga mampu menggalakkan kreativiti dan aktiviti penerokaan ke atas nombor di kalangan kanak-kanak.

. berpemikiran kreatif dan penyayang dengan menggunakan teknologi terkini (KPM. v Ciri bidang matematik telah berubah untuk menyediakan rakyat yang celik matematik dalam bidang teknologi (kalkulator) demi menghadapi cabaran alaf baru.dalam menerima sesuatu siri pembelajaran matematik sebagai persediaan mental untuk memahami matematik dalam bentuk yang lebih abstrak. Mengikut pengarang buku “Reshaping School Mathematic: A Philosophy and Framework for Curriculum “ (National Research Council. Antaranya ialah: v Pendidikan matematik perlukan perubahan kerana kini ia diperlukan oleh semua rakyat dari pelbagai bidang dan bukannya untuk segelintir masyarakat. Keperluan Perubahan Dalam Pendidikan Matematik Perkembangan teknologi telah banyak mempengaruhi setiap liku-liku kehidupan masa kini. v Perkembangan teknologi (kalkulator) telah menyebabkan keperluan kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah yang efektif. Tiada ada apa yang perlu dikhuatirkan atau dirisaukan sebab penggunaan kalkulator adalah seiring dengan kemajuan komputer yang diwar-warkan penggunaanya dikalangan murid dan pelajar sekolah di Malaysia.1997). 1990) telah membincangkan kepentingan perubahan dalam pendidikan matematik. v Pandangan pelajar juga telah berubah di mana kanak-kanak zaman ini ingin belajar dengan lebih aktif dengan pembinaan idea sendiri serta berkeupayaan menganalisa dan menerokai penyelesaian masalah mereka v Perubahan dalam persaingan ekonomi antarabangsa juga merupakan suatu aspek yang membawa kepada perubahan dalam pendidikan matematik pada semua peringkat. Maka di sini di syorkan agar pengaplikasian kalkulator di kalangan murid-murid sekolah rendah diberikan perhatian yang sewajarnya dengan adanya perubahan dalam sukatan kurikulum matematik di Malaysia . skop dan kualiti matematik perlu di perkembangkan lagi dengan idea-idea baru yang canggih. Berdasarkan segala keterangan hasil dari kajian dan rujukan buku-buku ilmiah didapati penggunaan kalkulator pada masa ini di Malaysia adalah sangat releven dan bertepatan dengan kehendak dan aspirasi Kementerian Pelajaran dalam melahirkan warisan minda kelas pertama dan warisan manusia yang bergerak seiring dengan perkembangan dunia globalisasi kini. Kalkulator merupakan sebahagian dari teknologi dan ianya merupakan alatan komputer ringkas bagi tujuan memudahkan aktiviti harian penggunanya. Oleh yang demikian. Oleh itu. budaya sekolah seharusnya perlu berubah daripada sesuatu yang berdasarkan memori kepada berpengetahuan.

.Daripada titik ini perubahan peranan kalkulator dalam pendidikan matematik telah membawa pembelajaran matematik melampaui batasan pembelajaran kemahiran sahaja dan juga telah menimbulkan keperluan dalam merombak semula perhubungan konsep serta konseptual dengan pengajaran pembelajaran matematik. v Mereka bimbang murid-murid serta pelajar akan kurang faham penggunaan algoritma dan konsep asas nombor. Perubahan yang dinamik dalam penyusunan semula kurikulum matematik harus dijalankan dan dilaksanankan dengan baik dan berkesan bagi menjamin mutu pengajaran dan pembelajaran matematik bergerak seiring dengan matlamat dan wawasan negara cemerlang dan dunia sains dan teknologi selaras dengan hasrat falsafah pendidikan Negara Malaysia. Contoh: “Abu mempunyai 123 ekor ayam. Cabaran Penggunaan Kalkulator Dalam Matematik John Costello (1992) dalam rencana beliau yang bertajuk “A failed Revolution” menyatakan bahawa sejak tahun 1962 hingga 1965 isu penggunaan kalkulator dalam matematik telah diterbitkan dalam setiap terbitan Mathematic Teaching tetapi akhirnya ia merupakan “calculator have made remarkably little impact on school mathematics”. Siti telah meminta 5 ekor ayam Abu. Begitu juga yang terjadi di Malaysia dalam Berita Matematik terbitan Pusat Perkembangan Kurikulum mengenai isu penggunaan kalkulator telah di tolak keras oleh Pembuat Dasar negara Malaysia. Kalau difikirkan sudah tentu kenyataan dan alas an ini terlalu lemah. Apa yang penting guru haruslah menerangkan dan sentiasa mengingatkan murid-murid tentang konsep asas nombor dan bahasa matemaik. Dalam perjalanan pulang. Cabaran yang menghantui masyarakat kita mengenai penggunaan kalkulator dalam matematik ialah: v Mereka bimbang kanak-kanak akan malas berfikir. Murid akan mampu menguasai konsep asa nombor dengan sendirinya setelah merela mahir menggunakan kalkulator. kemudian barulah dicari jawapan. pelajar perlu berfikir terlebih dahulu cara untuk menyelesaikannya. Namun di luar negara terutama di negara-negara maju seperti Amerika Syarikat. dia menjual 45 ekor ayamnya di pasar. Berapa ekor ayamkah yang tinggal?” Pelajar mesti memikirkan dulu operasi apakah yang patut mereka gunakan. untuk menyelesaikan sesuatu masalah penyelesaian masalah matematik. Perancis. Jerman Australia dan jiran terdekat Malaysia iaitu Singapura telah mengaplikasikan penggunaan kalkulator dalam pengajaran matematik secara berperingkat –peringkat bagi bersaing dalam era globalisasi kini. apabila pengulangan sentiasa berlaku secara tidak langsung penanggapan dalam minda akan berlaku.

jika kita mengharapkan generasi masa depan kita maju ke depan kita perlu bergerak seiring dengan tamadun tersebut. Penyataan 378 menyatakan penggunaan kalkulator dalam matematik tidak akan menjejaskan kemampuan murid membuat pengiraan secara congak atau bertulis. murid juga mempunyai impian dan hasrat kearah itu. Di dalam peperiksaan. Sanggup pula kita biarkan anak kita kira secara manual. 7 x 5 = 35. mereka boleh menaip pesanan ringkas tanpa perlu melihat huruf-huruf kerana mereka telah menguasai konsep tersebut. Pengguna kalkulator mesti mampu berfikir dalam menentukan operasi yang sesuai untuk digunakan. kita hidangkan mereka dengan cerita-cerita lapuk dan kebaikan menggunakan bahan-bahan dan alatan-alatan lama. mundur ke belakangkah atau tidak bergerak langsung? Tamadun teknologi dan IT telah menguasai dunia sekarang. kita ingin murid maju ke depankah. telefon bimbit dan surat. Hatta nak kira jumlah markah pun kita guna tekologi. Sesuatu kaedah. maka mungkin kali ke 2 mereka masih belum menguasai. tetapi sanggupkah mereka berada dalam situasi ini? Generasi masa depan yang tidak bergerak langsung pula merupakan generasi yang tidak mahu perubahan.akauntan. patah balik ke zaman ibubapa kita dulu.mana ada kenderaan. Namun jika mengharapkan generasi masa depan mundur kebelakang. kita berada dalam zaman teknologi. betulkan itu jua yang diharapkan oleh murid kita? Mereka tidak suka dan mahukan perubahankah? v Kemahiran mengira akan terbantut. soalan bukan sekali akan muncul seumur hidup mereka pasti berulang kali. proses pengulang pasti berlaku. Ke mana jua kita berada pasti teknologi digunakan. jadi secara tidak langsung mereka tidak perlu lagi menggunakan kalkulator untuk mengiranya. metod dan strategi yang baru pasti akan dapat menarik minat murid. selesa dengan apa yang ada dan tidak ada kemahuan dan kehendak untuk maju.v Mereka bimbang murid akan leka dan tidak bersungguh-sungguh dalam mengikuti isi pelajaran matematik di sekolah. Begitu juga dengan kalkulator. nak hantar berita ada email. Pernahkah kita lihat peniaga. Dari sekecil-kecil hal hingga lah ke sebesarbesar hal. Contoh soalan darab. Nak ke mana. tetapi untuk kali ke 3 dan seterusnya pasti mereka telah mampu menguasai. contoh nak membaca buku ada lampu dan kipad menggunakan kuasa elektrik. Walaubagaimana pun menurut laporan Cockfort (1982). maka mereka juga mampu mengusai kemahiran mengira tersebut. guru dan sebagainya mengira menggunakan kertas atau secara manual? Murid yang menggunakan telefon bimbint. v Mereka bimbang akan adanya sikap kebergantungan kepada elemen moden sahaja tanpa berusaha untuk mendalaminya secara manual. Kajian yang . Cuba kita renung situasi di sekeliling kita. Murid kita dapat menyelesaikannya namun memerlukan masa yang panjag berbanding dengan murid yang menggunakan kalkulator. murid selalunya tidak dapat menyelesaikan semua soalan dalam masa yang telah ditetapkan kerana terpaksa menyelesaikan masalah tersebut dengan cara panjang dan mesti menghafal sifir dengan baik. Di samping itu mereka pasti akan lebih seronok lagi menyiapkan tugasan kerana merasa semua soalan adalah senang untuk diselesaikan.

1984) yang diterbitkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum. Tetapi. Kajian Schmidt dan Cailahan (1992) mengenai kepercayaan guru dan pengetua tentang penggunaan kalkulator dalam matematik sekolah rendah juga memperolehi dapatan yang hampir sama iaitu:“teachers have fears that calculator could have negative impact on student‟s math learning but principal‟s fear is weaker”. umumnya akan memberi pendapat bahawa kalkulator mampu membantu seseorang itu untuk mengira dengan pantas. . malah ia mempertingkatkan lagi kemahiran murid sederhana dalam empat operasi dan penyelesaian masalah. salah satu inovasi teknologi yang diambil perhatian ialah penggunaan kalkulator. Akan tetapi. prinsip dan sebagainya dalam matematik . persoalannya adalah bagaimana kalkulator digunakan secara bermakna agar para pelajar boleh memahami sesuatu konsep. Isu penggunaan kalkulator ini telah disiarkan dalam satu artikal Berita Matematik (September. Dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Dalam bidang pendidikan penggunaan teknologi diperlukan sesuai dengan kemajuan dunia. cadangan menggunakan kalkulator agak hebat dibincangakan.dijalankan oleh Hembree dan Dessert (1986) ke atas 79 kajian kesan penggunaan kalkulator dalam pencapaian prestasi matematik didapati: v Murid yang menggunakan kalkulator dari pengajaran tradisi tidak menjejaskan kemahiran mereka dalam penggunaan algoritma. Kemajuan sains dan teknologi telah membawa satu makna baru dalam kehidupan manusia masa kini. Secara sepintas lalu. isu kalkulator itu telah menjadi sepi. Bagaimanapun. Pada suatu ketika (1984 -1989). senyap dan lenyap. Tanpa teknologi manusia tidak mungkin sampai ke bulan. keupayaan alat canggih mengira ini dengan pantas bukanlah perkara yang amat penting diambil perhatian. v Kebolehan menyelesaikan banyak soalan/permasalahan matematik dengan cepat dan tepat v Menjimatkan masa guna tenaga kerja berbanding penggunaan kertas dan pensel Teknologi merupakan perkara penting dalam kehidupan seharian. Adakah kekhuatiran ini berasas? Disini dipaparkan beberapa kajian yang telah dijalankan tentang penggunaan kalkulator yang diluar dan dalam negara. Memang tidak boleh dinafikan bahawa setiap sesuatu perubahan baru diperkenalkan akan mengakibatkan beberapa masalah. v Sikap positif terhadap matapelajaran matematik dan membina keyakinan diri yang tinggi daripada rakan-rakan yang tidak menggunakan kalkulator. perkaitan.

Lim 1986. 1989). Syarikat telah memaparkan hasil dapat seperti berikut: v Secara amnya. terdapat beberapa rencana yang membincangkan isu kalkulator serta menyokong dan menggalakan penggunaan kalkulator di sekolah-sekolah rendah di Malaysia pada tahun (1984 -1989) oleh (Palanisamy.1989) yang dijalankan di Amerika. Di Malaysia. Hasil dapatan mereka seperti berikut. Zaleha Ismail dan Maizah Hura Ahmad. tiada kajian empirical dijalankan keatas sampel pelajar di Malaysia. telah melaporkan bahawa penggunaan kalkulator di sekolah rendah tidak akan menjejaskan kemampuan murid membuat pengiraan secara congak atau bertulis. Hasil kajian tempatan ini masih belum dapat mengurangkan atau menyakinkan beberapa pihak yang terlibat tentang penggunaan kalkulator di sekolah tetapi hasil kajian luar negeri sudah sedikit membatasi keraguan ini. v Didapati pelajar mempunyai sikap yang positif terhadap matematik dengan penggunaan kalkulator dari penggunaan buku sifir. 1984. satu kajian telah dijalankan oleh para pendidik (Abu Osman Md.Dalam satu kajian yang dijalankan di luar Negara oleh Cockcroft pada awal tahun 1982. . Laporan mengenai penilaian Matematik Keempat (Lindquist. Satu lagi kebaikan ialah pengalaman kanka-kanak mengenai nilai tempat dan sifir juga turut diperluaskan . Tambahan pula kanak-kanak yang menggunakan kalkulator akan dapat belajar konsep matematik seperti perpuluhan dan nombor negative pada peringkat yang lebih awal daripada mereka yang mengikutu kurikulum matematik biasa tanpa diperkenalkan dengan kalkulator. Penggunaan kalkulator hanya dibenarkan pada peringkat matrikulasi atau tingkatan Enam ke Atas. Walaubagaimanapun. mereka mesti terlebih dahulu mampu berfikir dalam menentukan operasi yang sesuai digunakan. Perkara ini menjadi lebih ketara untuk soalan yang melibatkan pembahagian. Ini adalh kerana kalkulator tidak akan membantu seseorang yang tidak tahu memilih operasi yang sesuai. Keadaan ini berlaku kerana kalkulator masih belum dibenarkan penggunaanya oelh murid sekolah rendah. v Didapati pelajar boleh menyelesaikan masalah matematik dengan lebih cepat menggunakan kalkulator jika dibandingkan dengan penggunaan buku sifir atau congak. Taib dan rakan-rakan) di UKM untuk meninjau kesan kalkulator terhadap sikap dan kebolehan pelajar kusus matrikulasi dalam pelajaran matematik. murid yang menggunakan kalkulator mencapai prestasi yang lebih baik daripada pelajar tanpa menggunakan kalkulator apabila membuat soalan pengiraan. v Murid yang menggunakan kalkulator lebih Berjaya menyelesaikan soalan yang mana nombor dan operasi yang diberikan adalah mengikut susunan dan tidak perlu menyusun semula (reordering).

Kalkulator sebenarnya memberikan laluan kepada guru untuk mempraktikkan pengajaran penyiasatan lebih daripada sebelum ini. Sama ada sesuatu aktiviti itu melibatkan pengetahuan sedia ada pelajar atau mencari polapola nombor abstrak.KESIMPULAN Penggunaan alatan seperti kalkulator memberikan banyak kelebihan dan keberkesanan dalam pengajaran matematik di sekolah rendah dan di sekolah menengah. murid akan membawa kalkulator ke kelas dan mula bertanya soalan-soalan. menarik dan memotivasikan minat pembelajaran murid agar hasrat kerajaan dan falsafah pendidikan negara akan terlaksana. . Disamping itu. penggunaan kalkulator perlulah ditangani dengan sebaik-baiknya agar keberkesanannya benarbenar berguna kepada murid dan pelajar dalam proses penerimaan ilmu pengetahuan. Oleh itu. Lazimnya sesuatu inovasi itu akan mengambil masa untuk diasimilasikan dan diakomodasikan menjadi amalan biasa maka guru sebagai pelaksana utama perlu diberi latihan yang kukuh mengenai strategi pengajaran yang berkesan. Kesimpulannya dalam menangani transformasi pendidikan pada masa kini kepada amalan yang dihasratkan oleh kerajaan perlu kita mengambil kira bahawa perubahan yang dibuat memerlukan perancangan dan persediaan yang rapi. Potensi dan teknologi yang amat canggih perlu dimanafaatkan sewajarnya dan sepenuhnya. kalkulator mampu menjadikannya lebih mudah dikendali. Sama ada bersedia atau tidak. Institusi pendidikan sebagai wadah terpenting semestinya melakukan inovasi yang drastik kearah pencapaian matlamat. Guruguru harus memandang ke hadapan agar mereka tidak terperangkap apabila permasalahan dan situasi terbit menerusi kalkulator. penggunaan di negara kita hanya terbatas di peringkat menengah atas sahaja sedangkan negara-negara di Eropah telah lama menggunakannya dalam pengajaran di peringkat awal sekolah rendah lagi. satu anjakan paradigma diperlukan dalam cara berfikir dan penggunaan kalkulator. Pengaplikasian kalkulator dalam pendidikan matematik khususnya dan amnya dalam pendidikan sejagat sudah sampai masanya kearah mewujudkan generasi berteknologi mengharungi era globalisasi yang berdaya saing dalam k-ekonomi selaras dengan wawasan 2020 negara. Namun. untuk mencapai matlamat pendidikan di Malaysia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->