2.

Meningkatkan tahap kesedaran warga sekolah mengenai kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar melalui program Bumi Hijau.

3. Menggalakkan warga sekolah melaksanakan aktiviti Secara bercara bergotong royong dalam bercucuk tanam.

4. Meningkatkan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat dalam menjayakan pendidikan alam sekitar dan cintakan penghijauan

5. Mewujudkan suasana sekolah yang cintakan alam sekitar, sentiasa menjaga keceriaan, kebersihan dan kehijauan di seluruh kawasan sekolah. 6. Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan makanan segar dari hasil usaha sendiri.