P. 1
perbezaan diantara peta, foto udara dan ortofoton

perbezaan diantara peta, foto udara dan ortofoton

|Views: 610|Likes:
Published by Pedro Les
perbezaan diantara peta, foto udara dan ortofot0
perbezaan diantara peta, foto udara dan ortofot0

More info:

Published by: Pedro Les on Feb 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $4.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/14/2014

$4.99

USD

pdf

text

original

1.

PENGENALAN

Tugasan ketiga yang diberi oleh pensyarah modul C4348 Fotogrametri iaitu En. Mohamad Azam Bin Azmi adalah dimana pelajar dikehandaki memilih salah satu soalan daripada empat soalan yang diberi.saya Pedroles dan Ani telah memilih soalan B iaitu bertajuk “perbezaan diantara peta, foto udara dan ortofoto”.

Peta, foto udara, mahupun ortofoto merupakan salahsatu cara untuk menggambarkan sesuatu permukaan dalam bentuk foto dalam bentuk salinan keras(hardcopy) atau pun salinan lembut(softcopy).

Peta ialah suatu lukisan yang menggambarkan sebidang kawasan yang diterangkan dalam bentuk simbol-simbol dan dibuat mengikut ukuran samada sama luas, sama bentuk, sama jarak, atau sama arah. Ilmu yang mempelajari membuat peta
adalah Kartografi.

Manakala, Foto udara adalah bermaksud satu foto atau gambar yang dimbil dari udara. Sebenarnya, yang dimaksudkan dengan foto udara adalah sebuah gambar yang dicetak pada media kertas (foto) yang dihasil dari hasil penggambaran dengan cara fotografi dan, Seterusnya, Ortofoto adalah fotograf rupa bumi yang telah direktifikasikan dengan jitu mengandungi semua paramuka-paramuka yang lazim tergambardi foto udara. Ia juga ditakrifkan sebagai fotograf yang menunjukkan imej objek dalam kedudukan ortografi sebenar.

1

Peta juga adalah gambaran permukaan bumi yang kelihatan mendatar dengan skala tertentu melalui suatu system projeksi. .Secara umumnya pengertian peta adalah lembaran atau sebahagian permukaan bumi yang dikecilkan dengan menggunakan skala tertentu. PETA Peta ialah suatu lukisan yang menggambarkan sebidang kawasan yang diterangkan dalam bentuk simbol-simbol dan dibuat mengikut ukuran samada sama luas. Hanya paramuka yang penting sahaja dipilih mengikut kehendak peta. dari peta konvensional sehinggalah peta digital. Sebuah peta adalah represantasi dua dimensi (2D) dan satu ruang (3D). Setiap paramuka dilekat mengikut arah dan jarak yang betul mengikut skala peta. Menunjukkan paramuka scara 2 . .2.Sebenarnya peta adalah berasal dari bahasa yunani mappa. Peta biasanya dipaparkan dalam pelbagai cara yang berbeza.1 Sifat – Sifat Peta Sifat – Sifat Peta Peta dilukis mengikut skala yang ditentukan terlebih dahulu. sama jarak. . Peta 2. . sama bentuk.Ilmu yang mempelajari membuat peta adalah Kartografi. atau sama arah. Peta dilukis menggunakan symbol-simbol piawai. Dilukis secara pilihan.

Peta Pentadbiran Pata Pentadbiran digunakan oleh Pegawai Pentadbiran. huruf-huruf. ekonomi. dan orang ramai untuk tujuan laporan. Peta Fizikal 3 Peta Jalan . no. Biasanya dikaitkan dengan system kordinit geografikal (latitude. pendidikan. siri siri rujukandan maklumat-maklumat tertentu. Peta Bandar Peta Bandar digunakan untuk pentadbiran. Biasanya mempunyi ciri-ciri tertentu seperti petunjuk.umum sahaja melalui proses kartografi seperti generalisasi. pertanian dan sebagainya. dan amat diperlukan untuk perancangan. dan kependudukan. dan kemajuan dan sebagainya. Peta Jalan Peta Jalan diterbitkan khusus untuk kegunaan pemandupemandu kenderaan dan pengguna jalan raya. Peta Geologi Peta Geologi digunakan untuk menentukan kawasan penting dan sesuai bagi pembinaan empangan. lalulintas. longitude) 2. perekonomian dan kenteraan. politik. perancangan Bandar . exaggerasi dan sebagainya mengikut skala dan tujuan peta.2 Kegunaan Peta Jenis peta Peta Topografi kegunaannya Peta Topo sebagai sumber khusus. tajuk . penyelidikan. pembangunan. ahli Geografi.

adalah foto ini adalah pengambilan gambar diambil dengan kedudukan paksi optik kamera adalah paling tegak dengan permukaan bumi. Fotoudara condong(obliqe photo) . Sebenarnya. Foto udara senget(tilted photo) – adalah adalah diperolehi di mana sudut condongnya diantara paksi optik dengan paksi pugak melibihi 3˚. Kebiasaannya untuk mendapatkan foto condong.diperolehi apabila foto diambil dengan kedudukan paksi optik kamera tidak selari dengan bumi. Kecondongan paksi optik adalah berdasarkan kepada sudut-sudut tertentu bagi mendapatkan fotoudara condong yang berbeza.3. foto udara boleh dibahagikan kepada 3 jenis: i. paksi optik kamera mestilah melebihi 10 % dari paksi tegak bagi mendapatkan pandangan permukaan bumi dalam keadaan perspektik (3-D). FOTO UDARA - Foto udara adalah bermaksud satu foto atau gambar yang dimbil dari udara. iii. Biasanya foto pugak dianggap foto udara pugak apabila paksi optik kamera tidak membuat sudut yang lebih daripada 3˚ dengan paksi pugak iaitu tidak melibihi daripada 3˚ (1o hingga 3o ) ii. Foto udara pugak(vertical photo) . - Foto udara ini adalah salah satu produk ilmu geografi dalam mengambil objek atau fenomena yang ada di permukaan bumi dengan menggunakan alat kamera serta proses perakam (filem) yang dipsang pada kapal terbang. 4 . yang dimaksudkan dengan foto udara adalah sebuah gambar yang dicetak pada media kertas (foto) yang dihasil dari hasil penggambaran dengan cara fotografi. - Dan.

Penggambaran semasa pengambilan foto udara dilakukan kemera akan dipasangkan pada kapal terbang.1 Sifat – Sifat Foto Udara Sifat-sifat Foto Udara Foto Udara diambil melalui penggambaran yang di lakukan dari udara/langit.Foto udara pugak(vertical photo) Foto udara senget(tilted photo) Fotoudara condong(obliqe photo) 3. Membuat pengukuran 2D-dan 3D menggunakan sepasang fotoudara yang bertindih 60% setiap laluan penerbangan dan 30% diantara laluan penerbangan diperlukan Kawasan bertindih membolehkan imej 3D dihasilkan Titik kawalan bumi diperlukan dan didapati dari ukur lapangan dan GPS 5 .

saluran paip dan berbagai projek kejuruteraan Foto Udara juga digunakan untuk penentuan ataupun perancangan tanda-tanda sempadan melalui foto udara.3. Foto Udara ini biasanya adalah dihasilkan untuk kegunaan perancangan dan pereka/bentuk lebuhraya.2 Kegunaan Foto Udara Penting untuk penyediaan atau pentafsiran peta hutan. geologi. landasan keretapi. kawasan kemajuan dan bandar raya. jambatan. - Foto udara juga digunakan untuk digitizing di atas skrin 6 . - Kebanyakan fotograf bagi menghasilkan peta adalah berdasarkan fotoudara(diambil dari kapalterbang) tetapi fotobumi(diambil dari kamera di atas permukaan bumi) boleh juga digunakan untuk menghasilkan peta.

Ortofoto juga melibatkan kerja daripada komputer dalam menghasilkannya seperti penggunaan GIS. ortofoto digital adalah boleh ditakrifkan sebagai suatu peta imej yang telah didigit dan diperbetulkan.1 Sifat – Sifat Ortofoto - Ortofoto adalah merupakan hasil daripada kerja-kerja daripada fotogrametri dalam mendapatkan foto. Geometri Ortofoto setara debgan garis dan simbol lazim peta planimetri yangjuga menunjukkan fedudkan ortografi objek.4. diperbetulkan bahawa skala adalah seragam: foto mempunyi kekurangan herotan yang sama pada sebagai peta 7 . Ortofoto digital pula adalah hasil kemajuan fotogrametri digital dan peta ortofoto digital ini adalah sejenis peta imej yang mempunyi ketepatan geometri peta da sifat imej. ORTOFOTO (ORTHOPHOTO) Ortofoto adalah fotograf rupa bumi yang telah direktifikasikan dengan jitu mengandungi semua paramuka-paramuka yang lazim tergambardi foto udara. Gambaran Ortofoto 4. Suatu Ortofoto. Dengan ringkasnya. Ia juga ditakrifkan sebagai fotograf yang menunjukkan imej objek dalam kedudukan ortografi sebenar.

Ortofoto jugadigunakan dalam penganggaran kuantiti hakisan tanah dan lain- lain. ortofoto digunakan berbanding dengan peta topografi.4. simbol-simbol dan sebagainya. Pengguanan perisian ortofoto Orthophotoscope Gambar ortofoto 8 . Bagi saya. namun sesetengah perisian boleh memproses ortofoto dan menghasikan linework secara automatik. Dalam kerja kejuruteraan misalnya. Perisian ini boleh memaparkan ortofoto secara manual seperti penjelasan teks. ortofoto diguankan kerana Ortofoto memaparkan kawasan yang lebih luas dan menentukan ketinggian dengan lebih mudah kerana sela kontur adalah kecil. Jesteru itu. peta ortofoto lebih bagus digunakan kerana peta ortofoto adalah foto yang lebih terkini. Ini memerlukan maklumat yang lengkap mengenai peratusan permukaan bumi oleh tumbuhan di kawasan kajian.2 Kegunaan Ortofoto Ortofotograph biasanya digunakan dalam penciptaan Sistem Maklumat Geografi (GIS).

kegunaannya peta. ortofoto digunakan berbanding dengan peta topografi. Peta fizikal. foto udara juga mempunyi kegunaannya contohnya. perekonomian dan kenteraan. Ini memerlukan maklumat yang lengkap mengenai peratusan permukaan bumi oleh tumbuhan di kawasan kajian. Ortofoto amat penting juga kerana ortofoto digunakan dalam penganggaran kuantiti hakisan tanah dan lain-lain. KESIMPULAN Peta. Foto Udara ini biasanya adalah dihasilkan untuk kegunaan perancangan dan pereka/bentuk lebuhraya. jambatan. dan amat diperlukan untuk perancangan. peta jalan dan sebagainya turut mempunyi kegunaannya. foto udara dan ortofoto ianya penting bagi kami(pelajar ukur tanah) untuk apakah yang dimaksudkan? Perbezaan ?mengatuhi kegunaannya kegunaan peta. landasan keretapi. Jesteru itu. pembangunan. Kesimpulannya. Bagi peta. Sehubungan dengan itu. foto udara mahupun ortofoto adalah amat penting didalam pentadbiran dan bagi orang-orang awam didalam pembangunan arus pembangunan yang semakin pesat membangun kerana bidang ini amatlah diperlukan. saluran paip dan berbagai projek kejuruteraan dan sebagainya.5. peta mempunyi banyak jenis contohnya Peta Topografi adalah sebagai sumber khusus. foto udara dan ortofoto adalah menjadi tajuk utama didalam tugasan ini. 9 . foto udara dan ortofoto. Dalam ketiga-tiga bidang ini peta.

dochttp://www.6.doc 10 .pdf 5. C3343 ukur kejuruteraan 3 unit 14 2. C3348 Fotogrametri 1 3.efka.my for ~knam nota Ukur kejut Bab11 Fotogrametri upload 4. Apa itu foto udara?httpbpadjogja.ukm. ABDULNAIMAA990004D03TT1.infofilea993f9ea56c9580ff07f271a12e7a62b. pkukmweb.utm.my/thesis/images/3PSM/ 2004/1%20SURVEY/Part%201/ABDULNAIMAA990004D03TT1. Rujukan 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->