IKATAN ION

Oleh:

Hendrolis (E1J012090) Jusrian Saubara Orpa Yanda (E1J012098) Rani Artaida (E1J012101)

Dosen Pengajar : Dr. Ir. Rustikawati , M.Si

Agroekoteknologi Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas pertanian UNIVERSITAS BENGKULU BENGKULU 2013

Dengan kata lain proses pelepasan dan penangkapan elektron melibatkan dua atom atau lebih dan berlangsung secara simultan. 3. setelah menerima elektron berubah menjadi ion negatif. bersamaan dengan elektron yang dilepaskan ditangkap oleh atom Cl lainnya sehingga atom tersebut menjadi bermuatan negatif. Ikatan ion terbentuk antara atom yang melepaskan elektron (logam) dengan atom yang menangkap elektron (bukan logam). Dengan kata lain. Sedangkan atom bukan logam.1. perhatikan Gambar 5. sebagai contoh kita pergunakan aton Na. 1. Atom logam. Antara ion-ion yang berlawanan muatan ini terjadi tarik-menarik (gaya elektrostastis) yang disebut ikatan ion (ikatan elektrovalen).2.2 Bagaimana Ikatan Ion Terbentuk 1. 2 . Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat dari serah terima elektron Dari tiga pengertian diatas dapat diuraikan bahwa ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat perpindahan elektron dari satu atom ke atom lain.1 Definisi Ikatan Ion Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara unsur-unsur logam dengan unsur-unsur non logam Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara ion positif/kation dengan ion negative/anion. Kedua ion tersebut kemudian saling berikatan dengan gaya elektrostatis. setelah melepaskan elektron berubah menjadi ion positif. 2. Ikatan Ion Terjadi jika atom unsur yang memiliki energi ionisasi kecil/rendah melepaskan elektron valensinya (membentuk kation) dan atom unsur lain yang mempunyai afinitas elektron besar/tinggi menangkap/menerima elektron tersebut (membentuk anion). Ikatan ion terjadi antara atom logam (golongan IA. Unsur yang cenderung melepaskan elektron adalah unsur logam sedangkan unsur yang cenderung menerima elektron adalah unsur non logam. kecuali H dan Golongan IIA) dengan unsur non logam (golongan VIA dan golongan VIIA) Peristiwa ikatan ion diawali dengan proses pelepasan elektron dari sebuah atom menjadi ion positif.

kita tuliskan persamaan reaksinya 3 .3. menghasilkan ion-ion bermuatan Gambar 5. Proses pelepasan dan penarikan elektron dari atom Na ke atom Cl.Gambar 5.3).2. Dalam kimia. Ikatan ion terjadi karena adanya gaya elektrostatika dari ion positif dengan ion negatif Perbedaan muatan listrik dari kedua ion itulah yang menimbulkan gaya tarik elektrostatik dan kedua ion berikatan (lihat Gambar 5.

karena keberadaannya saling meniadakan disebelah kiri tanda panah dan disebelah kanan tanda panah.+ Ca + O  Ca2+ + O2. CaO 4 . Reaksi: K  K+ + 1e | x 2 O + 2e  O2.| x 1 ----------------------.Dalam penulisan e dapat dicoret atau dihapus. 20Ca dengan 8O Konfigurasi: 20Ca : 2 8 8O : 2 6 8 2  Ca2+ : 2 8 8 + 2e | melepas 2 elektron + 2e  O2.3 Contoh Pembentukan Ikatan Ion Simak beberapa ikatan yang terjadi antara unsur-unsur berikut: 1. 1.: 2 8 | menerima 2 elektron 8O : 2 6 K cenderung melepas 1 elektron membentuk ion K+ sementara O cenderung menerima 2 elektron membentuk O2-. 19K dengan 8O Konfigurasi: 19K : 2 8 8 1  K+ : 2 8 8 + 1e | melepas 1 elektron + 2e  O2. Untuk membentuk senyawa ion yang netral.(jumlah electron pada kedua ion dibuat sama).+ 2K  2K+ + 2e O + 2e  O2----------------------. K2O 2. maka diperlukan 2 ion K+ dan 1 ion O2.: 2 8 | menerima 2 elektron Reaksi: Ca  Ca2+ + 2e O + 2e  O2----------------------.+ 2K + O  2K+ + O2.

 Al2O3 4.+ 2Al  2Al3+ + 6e 3O + 6e  3O2----------------------.| x 3 ----------------------. NaCl 5.+ Na + Cl  Na+ + Cl.3. 12Mg dengan 17Cl Konfigurasi: 5 .+ 2Al + 3O  2Al3+ + 3O2.: 2 8 | menerima 2 elektron Reaksi: Al  Al3+ + 3e | x 2 O + 2e  O2. 13Al dengan 8O Konfigurasi: 13Al : 2 8 3  8O : 2 6 Al3+ : 2 8 + 3e | melepas 3 elektron + 2e  O2. 11Na dengan 17Cl Konfigurasi: 11Na : 2 8 1  Na+ : 2 8 + 1e | melepas 1 elektron  Cl.: 2 8 8 | menerima 1 elektron 17Cl : 2 8 7 + 1e Reaksi: Na  Na+ + 1e Cl + 1e  Cl----------------------.

 AlCl3 Contoh pembentukan ikatan ion antara ion monoatomik dengan ion poliatomik: 1.: 2 8 8 | menerima 1 elektron 17Cl : 2 8 7 + 1e Reaksi: Al  Al3+ + 3e | x 1 Cl + 1e  Cl.+ Al + 3Cl  Al3+ + 3Cl.+ Al  Al3+ + 3e 3Cl + 3e  3Cl----------------------.| menerima 1e 6 .+ Mg + 2Cl  Mg2+ + 2Cl. 13Al dengan 17Cl 13Al : 2 8 3  Al3+ : 2 8 + 3e | melepas 3 elektron  Cl.12Mg : 2 8 2  17Cl : 2 8 7 + 1e Mg2+ : 2 8 + 2e | melepas 2 elektron  Cl.| x 3 ----------------------.| x 2 ----------------------. K+ dengan NO3K+ | melepas 1e NO3.+ Mg  Mg2+ + 2e 2Cl + 2e  2Cl----------------------. MgCl2 6.: 2 8 8 | menerima 1 elektron Reaksi: Mg  Mg2+ + 2e | x 1 Cl + 1e  Cl.

2) Keras.3 Sifat umum senyawa ionik 1) Titik didih dan titik lelehnya tinggi. Li3PO4 1.| menerima 2e Sehingga senyawa ion yang terbentuk: Mg2+ + CO32.Sehingga senyawa ion yang terbentuk: K+ + NO3. KNO3 2. Ca(NO3)2 3. Na2SO4 4.| menerima 2e | x1 Sehingga senyawa ion yang terbentuk: 2Na+ + SO42. Ca2+ dengan NO3Ca2+ | melepas 2e | x 1 NO3. MgCO3 5. Na+ dengan SO42Na+ | melepas 1e | x 2 SO42. 7 . Mg2+ dengan CO32Mg2+ | melepas 2e CO32.| menerima 1e | x 2 Sehingga senyawa ion yang terbentuk: Ca2+ + 2NO3.| menerima 3e | x1 Sehingga senyawa ion yang terbentuk: 3Li+ + PO43. 3) Penghantar panas yang baik. Li+ dengan PO43Li+ | melepas 1e | x3 PO43. tetapi mudah patah.

6 Manfaat Ikatan Ion Dalam Kehidupan Dalam kehidupan sehari-hari. maka seorang atlet dianjurkan meminum minuman yang dapat menjaga cairan elektrolit dalam tubuhnya seimbang yaitu minuman yang mengandung Kalium Iodida (KI) seperti pocari saat.4) Lelehan maupun larutannya dapat menghantarkan listrik (elektrolit). MgS 1. Rb2S.Na2O c) Golongan alkali tanah (IIA) dengan golongan oksigen (VIA) Contoh : CaO. KI. BaO. 1. eter. benzena).4 Senyawa Yang Mempunyai Ikatan Ion a) Golongan alkali (IA) [kecuali atom H] dengan golongan halogen (VIIA) Contoh : NaF. 6) Tidak larut dalam pelarut/senyawa organik (misal : alkohol. 8 .5 Kekuatan Ikatan Ion Dibandingkan Ikatan Lain Ikatan ionik dapat dikatakan jauh lebih kuat dari pada ikatan kovalen karena ikatan ionik terbentuk akibat gaya tarik listrik (gaya Coulomb) sedangkan ikatan kovalen terbentuk karena pemakaian elektron ikatan bersama. 1. CsF b) Golongan alkali (IA) [kecuali atom H] dengan golongan oksigen (VIA) Contoh : Na2S. contoh senyawa ionik yang sering ditentukan adalah garam dapur (NaCl) dan Kapur (CaO)  KI Untuk memenuhi kebutuhan elektrolit dalam tubuh. 5) Larut dalam air.

Ion Kalium mentrasfer elektron ke ion Iodium. Garam NaCl ini digunakan untuk penambah cita rasa pada makanan. sehingga terbentuk senyawa ion. Kalium (K) kehilangan satu elektron sedangkan Iodium (I) bertambah satu elektron. KI digunakan untuk mengatasi masalah penyakit thyroid pada manusia. Gambar Struktur NaCl 9 . kristalnya berbentuk kubus dan biasanya sering dijumpai dimeja makan.  NaCl Selain Kalium Iodida contoh lain dari ikatan ion adalah Natrium Klorida (NaCl).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful