Pengolahan Dan Analisis Sir Sisa Kilang Sawit. Lecture 10

PENGOLAHAN & ANALISIS AIR SISA KILANG SAWIT (POME

)
Oleh: HJ. ZULKIFLI AB. RAHMAN & HASLIYANTI ALIAS Unit Pengilangan & Pemprosesan Bahagian Kejuruteraan & Pemprosesan MPOB

Juta

10

20

30

40

50

60

0

19 75 19 77 19 79 19 81 19 83 19 85 19 87 19 89 19 91 19 93 19 95 19 97 19 99 20 01 20 03 20 05
POME

Penghasilan POME (mt/tahun)

PIAWAIAN DOE PELEPASAN EFLUEN TERAWAT
ALUR AIR DAN APLIKASI DI LADANG

SEMENANJUNG – BOD 100 PPM SARAWAK – BOD 20 PPM SABAH – 20 PPM + TIADA PELEPASAN?

Suhu 30oC Keperluan Oksigen Kimia (COD) Pepejal terampai (SS) Index oC HAD 45 5.0 .9.0 100 (20) 400 mg/l mg/l mg/l Minyak dan Gris (O&G) Nitrogen Ammonia mg/l mg/l 50 150* Sumber : Jabatan Alam Sekitar Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (P.HAD-HAD PARAMETER BAGI PELEPASAN EFFLUEN KILANG MINYAK SAWIT KE ALURAIR Jenis Parameter Suhu pH Keperluan Oksigen Biokimia (BOD) 3hari .U 183/82) Peraturan-peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Premis yang ditetapkan)(Minyak Sawit Mentah)(Pindaan) 1982 * Nilai contoh yang ditapis .

5 m3 air digunakan untuk memproses 1 tan BTS • 50% (0. blowdown dll. .75m3) menghasilkan POME dan selebihnya hilang dalam bentuk stim.PENGENALAN • Air sisa buangan kilang sawit lebih dikenali sebagai POME .Palm Oil Mill Effluent • Dikeluarkan semasa kilang memproses Buah Tandan Segar untuk menghasilkan Minyak Sawit Mentah dan Isi Sawit • 1.

PENGENALAN  3 punca utama menghasilkan POME: • Sterilizer condensate – 36% • Air buangan clarification – 60% • Air buangan hidrosiklon – 4%  POME tidak boleh dialirkan ke alur air kerana berasid dan BOD (Biochemical Oxygen Demand) sangat tinggi  POME mesti dirawat terlebih dahulu sehingga BOD turun ke tahap yang dibenarkan .

pengenalan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 terhadap piawai BOD & COD yang ketat.000mg/l 100 mg/l 20mg/l  buangan sifar. penggunaan kaedah pencernaan anaerobik yang lebih baik.  BOD 5.000mg/l 1970an. Rawatan POME tidak memuaskan. 1980an.000mg/l COD 50. pemerangkapan biogas & penggunaan tidak berjaya Kini.  BOD 20. pandangan baru tentang POME sebagai sumber tenaga boleh diperbaharui bagi penjanaan kuasa dan / atau bahan api di dalam dandang .000mg/l 2.PALM OIL MILL EFFLUENT (POME)     1960an.

Rawatan POME Rawatan POME tipikal ditentukan oleh: • kandungan organik yang tinggi dalam air sisa (high strenght POME) • had pelepasan yang rendah POME ‘high strength’ bermakna ia telah menjalani rawatan anaerobik sebelum rawatan aerobik. hampir semua sistem rawatan POME di Malaysia menggunakan pencernaan anaerobik dalam bentuk kolam anaerobik. . Had pelepasan yang rendah bermakna perlu ada rawatan aerobik yang mencukupi untuk memenuhi had yang ditetapkan di bawah EQA. Rawatan POME menggunakan pencerna anaerobik adalah satu perkembangan terkini. Oleh itu.

Rawatan POME  Lebih daripada 80% daripada kilang minyak sawit menggunakan sistem kolam untuk rawatan POME  Sistem kolam adalah lebih murah walaupun memerlukan masa tahanan yang lebih lama bagi bakteria menguraikan bahan organik  Memerlukan kawasan tanah yang luas  Metana yang dijana di kolam anaerobik tidak diperangkap & terlepas ke atmosfera  Kaedah rawatan POME tidak cekap. tiada penggunaan biogas .

SISTEM RAWATAN EFLUEN BEBAN EFLUEN SISTEM RAWATAN ANAEROBIK SISTEM RAWATAN AEROBIK EFLUEN TERAWAT .

N.PROSES ANAEROBIK C.S (BAHAN ORGANIK) Mikrob Heterotropic Asid Lemak bebas+ CO2 +H2O + CH4 + Tenaga + Sisa .H.O.

Bahan organik + O2 + Nutrien (COHNS) Lebih SEL Bacteria PROSES REPRODUKSI 2.Proses Aerobik 1. NH3 NO2 NO3 Nitrifikasi . ORGANIK + O2 bacteria + 02 O2 CO2 + H2O + NH3 + Tenaga PROSES RESPIRASI 3.

oiling Tank 2 days HRT Recycled Biomase 1: 1 Ratio 2 days HRT Land application Anaerobic Maturation Pond 15 days HRT Primary Anaerobic Pond 30 days HRT Anaerobic Sludge 4 days HRT 4 days HRT 4 days HRT 4 days HRT Sand Beds For Drying Anaerobic Sludge Final discharge Facultative pond .Rajah Skematik Sistem Kolam Acidification Ponds POME De .

Skema Rajah Tangki Pencernaan Terbuka dan Sistem Pengudaraan Lanjutan Sludge for Land Application Acidification Pond Anaerobic Digester 1 20 days HRT Anaerobic Settling Pond Extended Aeration Pond Aerobic Settling Tank Final Discharge 1 day POME HRT 1 day HRT 20 days HRT 2 hours HRT Anaerobic Digester 1 20 days HRT Aerobic Sludge for Land Application .

etc. alcohols CO2 + NH3 + H2 S + CH 4 Anaerobic zone . CO2 H2 S + 2O 2 H2 SO4 O2 NH3 . Dead cells Aerobic zone Bacteria Dead cells New cells Facultative zone Bottom sludge Organic wastes Organic acids. etc. PO4 -3 . Aerated lagoon Wind(wind action promotes mixing and reaeration) O2 (during daylight hours) O2 Sunlight If oxygen is not present in upper layers of pond. PO4 -3. odorous gases can be released CO2 H2 S Reaeration Wastewater Settleable solids New cells Algae NH3 .4.

Loji Rawatan Efluen    Kolam anaerobik terbuka Metana terlepas ke atmosfera Proses yang tidak cekap Kawasan yang besar Kegagalan proses kolam anaerobik (gambar) .

Loji Rawatan Efluen Tangki anaerobik terbuka atas Metana terlepas ke atmosfera Tangki Pencernaan meliputi proses pemerangkapan biogas .

PROSES ANAEROBIK .Ia dilakukan oleh 2 kumpulan bakteria:  Bakteria penghasil asid   Bakteria penghasil metana Bakteria pembentuk asid (asid butyric & proplonic)  Bakteria Acetogenic (asid asetik & hidrogen)  Bakteria Acetoclastic methane (acetophilic)  Methane bacteria (hydrogenophilic) .

Proses Mikrobiologi  Berlaku dalam 3 langkah:  Hidrolisis  Acidogenesis  Methanogenesis .

Loji Biogas Tipikal .

selulosa. Acetate Bakteria acetogenik H2. karbohidrat Bakteria hidrolitik Molekul monomer larut: Gula. Asid asetik Methanogens Metana. asid amino. asid lemak Bakteria penapaian acidogenic H2. lemak. Ketones. CO2. CO2 . Organic acids. CO2. Alcohol.Proses yang dilakukan oleh bakteria: Molekul organik kompleks: Protein.

bukan proses kimia  mungkin teknologi yang rendah . ditambah beberapa CO2. CH4. Tarikan menggunakan POME untuk menjana biogas: .Substrat boleh diperbaharui  Tenaga boleh diperbaharui .Bahan api daripada POME Penggunaan pencerna anaerobik akan menghasilkan biogas Biogas adalah bahan api yang boleh digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Metana adalah gas asli/semulajadi. Biogas terutamanya metana.Proses yang dijalankan oleh mikroorganisma:  Bukan bersuhu tinggi.

Proses Biogas mengurangkan BOD daripada ~ 85 to 97%,

BOD adalah Keperluan Oksigen Biokimia: jumlah O2 yang diperlukan untuk mengoksidakan organik untuk CO2 dan H2O. Sesetengah CO2 juga diperlukan untuk mengoksidakan spesies lain, seperti NH3, dll. BOD adalah setara dengan kekuatan-WW. Proses biogas telah banyak mengurangkan kekuatan WW. Dengan pengurangan 90%, jika POME mempunyai BOD 20,000 mg/L , selepas rawatan proses biogas, efluen akan hanya mempunyai 2,000 mg / L BOD, iaitu berkemungkinan untuk rawatan aerobik.

  

ETP – Penghasilan Biogas
 Sistem
POME
Cooling Mixing

ETP Terkini (Majoriti)
Methane Anaerobic Aerobic •Land application •Composting •Water course

ETP – Penghasilan Biogas
 Penjanaan

OPTIONS

Gas Engine

Electricity

Kuasa Biogas
Cleaning

Micro Turbine

Electricity

Boiler POME Methane Flare Aerobic

Electricity Steam

Cooling

Mixing

Anaerobic

•Land application •Composting •Water course

Sistem lain– kolam tertutup  Kolam anaerobik tertutup untuk memerangkap biogas Pic ref. AES Agri Verde .

OKSIGEN • Sumber.O2 daripada udara dan sebatian yang dimetabolisma • Hubungan akrab – dengan substrat & mikrob dalam larutan berair atau ampaian • Sedikit lebihan– untuk mikrob menggunakannya .

5 to 7.40°C) Nutrien Oksigen – O2 terlarut Campuran yang sempurna .5 Suhu – psychrophilic (12 -18°C/ mesophilic m/o ( 25 .6.Syarat sistem aerobik pH .

ppm. kg/hari Jumlah muatan = kepekatan bahan pencemar dalam pencemaran air (kg/m3) (kg/day) x Quantity (m3/day) (BOD) mikroorganisma menguraikan bahan organik .jumlah O2 yang digunakan semasa units: mg/l .g/tan .Keperluan Oksigen Biokimia .

• ATTACHED GROWTH/ FIXED FILM In fixed film systems. .JENIS SISTEM AEROBIK • SISTEM KOLAM PENGOLAHAN •PERTUMBUHAN PEPEJAL TERAMPAI (ACTIVATED SLUDGE) Suspended growth system. m/o attach to an inert medium. the m/o responsible for waste breakdown are maintained in suspension with the mainstream.

Suspended Growth -Bacteria are free- terapung/terampai dan gelembung udara through the liquid Aerated sludge process Step aeration Contact stabilization SBR Aerated lagoon Extended aeration .

kos yang tinggi .Enapcemar sebagai baja .Pengurangan enapcemar yang baik .Kebaikan .tiada biogas .BOD yang rendah .enapcemar perlu penyahairan .Operasi yang mudah Keburukan .sensitif kepada parameter yang berbeza .Mengstabilkan enapcemar .

POME TREATMENT PLANT .

POME TREATMENT PLANT .

SISTEM KOLAM .1.

Memerangkap minyak dan keladak .Masa tahanan – 1 hari .REKABENTUK LOJI PENGOLAHAN EFFLUENT • Kolam penyejukan (Cooling Pond) .Masa tahanan – 1 hari • Kolam campuran (mixing pond) .Sebahagian liquor anaerobik di campur untuk menaikkan pH .Menyejukkan sludge .

REKABENTUK LOJI PENGOLAHAN EFFLUENT  Kolam /Digester/ Anaerobik    2 peringkat tindakbalas yang menukar bahan organik ke asid meruap dan gas metana serta karbon dioksida Cecair anaerobik yang dihasilkan BOD < 2000 mg/l Masa tahanan – 20 hari (tangki). 45 hari (kolam) .

REKABENTUK LOJI PENGOLAHAN EFFLUENT  Kolam fakultatif  Sebahagian cecair anaerobik dan air buangan hidrosiklon  2 proses tindakbalas iaitu:  Anaerobik – bawah  Aerobik – atas  Masa tahanan – 20 hari  BOD dihasilkan – 500 mg/l .

Masa tahanan – 14 hari .REKABENTUK LOJI PENGOLAHAN EFFLUENT • Kolam Algae .Proses Aerobik – fotosintesis berlaku .BOD di hasilkan < 100 mg/l dan boleh dilepaskan ke alur air .

Analisa harian sample kolam / tangki anaerobik .PENGELUARAN PENGOLAHAN EFFLUENT • Diuruskan oleh pengurusan kilang dan dibantu oleh Pembantu Makmal dan Operator • Tanggungjawab Pembantu Makmal : .Mengawal kemasukan cecair ke kolam / tangki mengikut analisa .

 Semulajadi  Berkos Kelebihan Sistem Kolam: rendah  Sangat berkesan  Iklim tropika  Beban tahanan  Tiada pemindahan jisim  Mudah diselenggarakan .

Keburukan:  Masa tahanan hidraulik yang panjang tanah yang besar pepejal yang  Kawasan  Pembawaan tinggi .

Sistem Rawatan POME .

Aerobic Stabilisation Pond .

O  Mengawal pengembalian enapcemar aktif (activated sludge) sisa enapcemar aktif  Mengawal .Kawalan Proses  Kekalkan D.

Kemudahan Fizikal: Lokasi Inlet / Outlet Kedalaman dan kawasan optimum Dibarisi / dipadatkan Reka bentuk cerun .

Masalah pengoperasian: enapcemar pukal enapcemar yang semakin meningkat berbuih .

Pemantauan Influen & Efluen BOD/COD pH Pepejal terampai/VS/MLSS Minyak & Gris .

pH Suhu Keperluan Oksigen Kimia Keperluan Oksigen Biokimia Pepejal Terampai Nitrogen Ammonia Minyak dan Gris .JENIS ANALISIS AIR KUMBAHAN KILANG KELAPA SAWIT 1. 2. 5. 3. 4. 6. 7.

Meter pH 2.ALATAN YANG DIPERLUKAN 1.Termometer . pH . Suhu .

Keperluan Oksigen Kimia .Buret .ALATAN YANG DIPERLUKAN 3.Pam Pipet .Bikar .Kelalang Volumetric .Flat Bottom Flask .Pipet .Mantel Pemanas .

larutan standard potassium dichromate .mercury sulphate .standard ferrous ammonium sulphate 0.serbuk reagen .asid sulfurik .silver sulphate .anti bumping granules .05 M .larutan penunjuk ferroin .BAHAN KIMIA YANG DI GUNAKAN REAGEN .

Tangki Air .pH Meter .Inkubator .Pam Pipet . Keperluan Oksigen Biokimia (BOD) .Kelalang Volumetric .Botol BOD .Pipet .Buret .ALATAN YANG DIPERLUKAN 4.

Kelalang Kon .Bikar - Vesel ..Peti Sejuk .

Ferric Chloride .larutan sodium thiosulphate .2 Reagen air .BAHAN KIMIA YANG DI GUNAKAN REAGEN 1.Calcium Chloride .larutan alkaline iodade azide .Magnesium Sulphate .Phosphate buffer stock solution .larutan manganese sulphate .kanji 1.1 Winkler Titration Reagen .

Penimbang .Piring Petri .Pam Pipet . Pepejal Terampai .Oven .Kertas Turas .Bikar .ALATAN YANG DIPERLUKAN 5.Pipet .Pam Vakum .unit penapisan .

ALATAN YANG DIPERLUKAN 6.Alatan pendistillan – kelalang kon – flat bottom flask . Nitrogen Ammonia .

BAHAN KIMIA YANG DI GUNAKAN REAGEN .larutan borate buffer .asid sulfuric .sodium hydroxide.light magnesium oxide .larutan penyerap . 6 M .penunjuk methyl red .boiling chip .

Penimbang .Bikar .Corong Pemisah .Corong Turas .ALATAN YANG DIPERLUKAN 7. Minyak dan Gris .Flat Bottom Flask .Oven .Desikator .Kertas Turas .Rotavapor .

BAHAN KIMIA YANG DI GUNAKAN REAGEN -Hexane .

PARAMETER ANALISIS pH dan Alkaliniti Kaedah Letakkan sampel di dalam bikar dan celupkan pH meter sambil mengacau sampel menggunakan magnetik bar Titrat menggunakan standard asid sehingga mencapai pH 8.3 dan 4.5 Isipadu asid yang digunakan di rekod Kira jumlah alkaliniti .

PARAMETER ANALISIS Suhu Kaedah Cek suhu sampel dan rekodkan .

Kemudian goncang perlahan-lahan.10 ml air suling di masukkan didalam kelalang bawah rata untuk blank dan faktor Tambahkan 5 ml larutan potassium dichromate Tambahkan 15 ml asid sulfurik.PARAMETER ANALISIS Keperluan Oksigen Kimia Kaedah Faktor kecairan ( bergantung pada sampel) Masukkan 10 ml sampel kedalam kelalang bawah rata untuk sampel. Tambahkan „boiling chip‟ Bersambung di muka sebelah .

05 M (warna bertukar ke jingga) Rekod bacaan titrat dan kira nilai COD . blank dan faktor Titikkan beberapa titik larutan penunjuk titrat menggunakan ferrous ammonium sulphate 0.Masukkan sampel dan blank ke dalam mantel pemanas dan panaskan selama 2 jam Kemudian sejukkan selama 1 jam Tambahkan 70 ml air suling ke dalam setiap kelalang bawah rata yang mengandungi sample.

2) -jika alkali (+ H2SO4). asid (+ NaOH) Faktor kecairan (bergantung kepada nilai COD) Tuangkan sampel kedalam botol sampel (hari pertama & ketiga) Bersambung di muka sebelah .PARAMETER ANALISIS Keperluan Oksigen Biokimia Kaedah Cek pH sampel (6.5-8.

Tambahkan 2 ml manganese sulphate & 2 ml alkali iodide azide (warna bertukar menjadi jingga susu) *goncangkan dan biarkan seketika sehingga mendakan terbentuk Tambahkan 2 ml H2SO4 (Goncang sehingga sebati.05 M. (warna bertukar dari ungu ke jernih* tidak berwarna) Rekod bacaan titrat dan kira nilai BOD . Kemudian titrat menggunakan Sodium Thiosulphate 0. warna bertukar menjadi kuning keemasan) Tuangkan sampel kedalam kelalang volumetric 100 ml kemudian gantikan kedalam kelalang kon 250 ml. Tambahkan beberapa titik kanji.

PARAMETER ANALISIS Pepejal Terampai ( Kaedah Penapisan) Panaskan kertas turas didalam oven selama 1 jam pada suhu 105C Sejukkan didalam “dessicator” selama 1 jam Timbang berat kertas turas Pipet 10 ml sampel yang telah digoncang kedalam corong penuras Bilas bekas sampel dengan air suling dan tuang kedalam corong penuras Bersambung di muka sebelah .

Panaskan didalam oven pada suhu 105C selama 1 jam Sejukkan didalam “dessicator” selama 1 jam dan timbang sampel tersebut Sejukkan didalam “dessicator” selama 1 jam dan timbang sampel tersebut Ulang langkah di atas sehingga mendapat bacaan berat yang konsisten Kira nilai SS .

PARAMETER ANALISIS Ammonia Nitrogen Kaedah Sediakan jumlah sampel yang bersesuaian berasaskan anggaran kedalam flask didih Tambahkan air suling menjadikan jumlah isipadu 300 ml Campurkan 1 sudu sukatan light magnesium oxide dan sedikit boiling chips Tuangkan 20 ml larutan boric acid yang disediakan kedalam kelalang kon penerima dan tambahkan 2 titik larutan penunjuk Bersambung di muka sebelah .

Didihkan sampel yang terkandung didalam flask sehingga mendapat 200 ml hasil sulingan pada kelalang kon penerima Titrat dengan 0.01 M standard asid sulfurik sehingga warna ungu kebiruan terhasil yang kekal melebihi 15 saat Ulang langkah kedua untuk mendapat bacaan blank Kira nilai nitrogen ammonia .

t. welding.KESELAMATAN • Tiada api (rokok. pembakaran dll) • Papan tanda keselamatan (no entry e.c) • Injap tangki dan pintu pagar dikunci • Sampel dibuat oleh 2 orang • Ujian kandungan gas dilakukan (exsplosimeter) • Laporkan segera sekiranya terdapat bahaya atau kemalangan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.