P. 1
Keselamatan Di Bengkel

Keselamatan Di Bengkel

|Views: 15|Likes:

More info:

Published by: Noor Izzati Abdul Hanid on Feb 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

KESELAMATAN DI DALAM BENGKEL/ MAKMAL

KESELAMATAN DI DALAM BENGKEL/ MAKMAL

OBJEKTIF

1.Menyatakan konsep keselamatan, keselamatan pekerjaan dan keselamatan industri, faedah k eselamatan industri dan kepentingan mempelajarinya.

2.Menyatakan tujuan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, peranan Keselamatan dan Kes ihatanPekerjaan Negara (NIOSH) dan fungsi Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia.

3.Menyatakan penalti yang dikenakan setelah Akta Keselamatan Pekerjaan dan Pekerjaandikuat kuasakan.

4.Menyatakan langkahlangkah keselamatan dalam menjalankan kerja dan mematuhi Etika Diri danEtika Kerja se masa melakukan kerja.

5.Menerangkan bagaimana api terhasil, cara api merebak dan kaedah memadamkan kebakaran.

Konsep keselamatan.Membezakan kelas-kelas kebakaran dan jenis-jenis alat pemadam api. Ilmu dan penerapan teknologi untuk meningkatkan keselamatan yang berkaitan dengan a lat kerja. Faedah keselamatan industri dan kepentingan mempelajari nya. Konsep keselamatan pekerjaan. 7. iii. Keadaan terpelihara atau terhindar daripada bahaya.6. Konsep keselamatan industri.Menghuraikan pengurusan kebakaran dan penggunaan peralatan pencegahan kebakaran. ii. Objektif 1: Konsep i. . bencana atau gangguan yang bolehmeny ebabkan berlakunya kemalangan.proses kerja. tempat kerja dan kawasan lingkungannya.

Untuk melindungi orang-orang di tempat kerja selain daripada orangorang yang sedang bekerjaterhadap risiko keselamatan atau kesihatan yang berbangkit da ripada aktiviti orang-orang yangsedang bekerja. kesihatan dan kebajikan orangorang yang sedang bekerja terhadaprisiko kepada keselamatan yang berbangkit daripada aktiviti orang-orang yang sedang bekerja. harta danpendapatan.Keselamatan industri adalah pekerja yang bebas daripada bahaya atau risiko kecederaan. kawalan kerugian akibat kemalangan serta melindungi kerugian terhadap manusia. Kepentingan – mengelakkan risiko kemalangan yang menjejaskan keselamatan pekerja dan industri. iv.Untuk memastikan keselamatan. . Faedah keselamatan industri adalah bagi menghindar/ mencegah kemalangan yang boleh menyebabkan kecederaan/ bahaya k epadapekerja/pelajar. kakitangan dan kelengkapan/ peralatan. Objektif 2: Tujuan Akta a. b.

Untuk memastikan bahawa semua kakitangan adalah diberi maklumat. yang berjalan secara bergabung dengan peruntukan Aktaini yang dimaksudkan untuk men gekalkan atau membaiki standard keselamatan dan kesihatan Peranan NIOSH 1. latihan dan p enyeliaanberkenaan cara untuk menjalankan tugas dengan selamat dan tanpa risiko kepa da kesihatan.Untuk menyiasat semua kemalangan. arahan. keracunan dan kejadian berbahaya dan menga mbillangkah-langkah untuk memastikan kejadian-kejadian tersebut tidak berulang lagi. penyakit. peraturan dantataamalan industri yang diluluskan.c.Untuk mengadakan cara yang menurut perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan ya ngberkaitan boleh digantikan secara berperingkatperingkat oleh sistem. d.Untuk menyedia dan menyenggarakan suatu tempat dan sistem kerja yang selamat dan sihat. 2.Untuk menggalakkan suatu persekitaran pekerjaan bagi orang-orang yang sedang bekerja yang disesuaikan dengan keperluan fisiologi dan psikologi mereka. 3. .

OBJEKTIF 3: Menyatakan penalti yang dikenakan setelah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.individu  Denda tidak lebih sepuluh ribu ringgit atau . Fungsi Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia Menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan sihat untuk semua pekerjanya dan oran g-orang lainyang mungkin terjejas oleh aktiviti-aktivitinya.Untuk mematuhi kehendakkehendak perundangan mengenai dan kesihatan seperti yang ditetapkan didalam Akta Ke selamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. dan 6. peraturan-peraturannya dan tataamalantataamalan yang diluluskan. Sek 51.Untuk menyediakan kemudahan-kemudahan kebajikan bagi semua pekerja. 5.Untuk mengkaji semula dasar ini apabila perlu.4.

Sek 52 – Pertubuhan Perbadanan Sek 53 – Kesatuan Sekerja Sek 54 – Agen OBJEKTIF 4: Menyatakan langkahlangkah keselamatan dalam menjalankan kerja dan mematuhi Etika Diri dan EtikaKerja s emasa melakukan kerja. Dalam hal berterusan boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit bagi tiaptiap hari atausebahagian daripada sehari semasa kesalahan itu berterusan selepas sabitan.  Dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau Kedua-duanya. Punca kemalangan (mekanikal/ penggunaan jentera/ alat): .

Kerosakan – laporan 5. Elakkan beban lampau 6. 2.Fius kena betul. . 4.Elakkan drp memegang atau menyentuh bahagian tajam pada mesin / alat. Langkahlangkah keselamatan dalam menjalankan kerja dan mematuhi Etika Diri dan Etika Kerja semasamelakukan kerja. 1.Pastikan bahagian enjin bergerak ada pengadang.Matikan suis kuasa sepenuhnya bila mesin tidak digunakan.Pastikan mesin ada sistem pembumian 3.Langkah-langkah keselamatan semasa menjalankan kerja.

.

.

Faktor Semulajadi Bencana Alam – Kemarau. Faktor-faktor Yang Menjadi Punca Kebakaran A.. Faktor Kemalangan Kelalaian. Kecualian/ Kesilapan Manusia . Letupan Gunung Berapi B.

puntung rokok 3.Kebocoran/ mampatan gas 4. mancis. 5.Percikan api – kerja kimpalan. Cara api terhasil: 1. Faktor Sengaja Dibakar Perbuatan Sengaja Dibakar / Khianat OBJEKTIF 5: Menerangkan bagaimana api terhasil.Elektrik – .Api ubat nyamuk.C. cara api merebak dan kaedah memadamkan kebakara n. bunga api 2.Haba mekanikal akibat geseran.

kertas. minyak.Olakan haba – pemindahan haba 2.menggalakkan nyalaan api Cara-cara api merebak: 1. gas udara -oksigen suhu/ haba .Pengaliran – melalui pengalir haba 3.kayu.•Litar pintas •Lebihan kuasa beban aliran kuasa •Pemanasan setempat pada terminal/ sambungan yang longgar •Salah pemasangan – saiz wayar/ fius Kebocoran arus elektrik – kabel/ penebat rosak 3 unsur sebabkan kebakaran    bahan api .Bahangan – melalui gelombang cahaya .

Memutuskan rantai kimia tindakbalas – *CO2. (bagi menentukan jenis alat pemadam api yang sesuai/ boleh digunakan) . BCF.Melemaskan – halang kemasukan udara/ tutup/ sungkup 3.Terus menerus – apabila bahan bakar bersentuhan antara satu sama lain Kaedah memadamkan kebakaran: 1.4. serbuk kering *CO2 – karbon dioksida *BCF – Bromochlodate Flumetheane OBJEKTIF 6: Membezakan kelas-kelas kebakaran dan jenis-jenis alat pemadam api.Menyejukan – turunkan haba/ suhunya 4.Melaparkan – pindahkan bahan terbakar/ belum terbakar ke tempat lain/ pecah/ hancurkan bahanapi y ang terbakar 2.

cat. kain A Tabung merah Buih Minyak. peralatan gas . lekar. cat. water CO2 Tabung krim Debu kering Semua jenis bahan ABC Sodium bikarbonat Karbon dioksida Minyak. gas B Soda acid. thinner. petrol. sampah sarap. lekar. plastik. gas. petrol.Jenis-jenis pemadam api dan punca api/ kelas risiko kebakaran: emadam api kebakaran Label Air Kayu.

“Good House Keeping” Perlindungan Kebakaran 1.Kejuruteraan 4.Kawalan Keselamatan 5.Penguatkuasaan 3.Perlindungan Pasif -Tangga Terlindungan -Koridor Terlindung -Pintu Rintangan Api -Lif Bomba .Pendidikan Dan Latihan 2.Penyelenggaraan Peralatan 6.BC Tabung hitam/ biru Tidak rosakkan komponen elektrik Tindakan Pencegahan Sistem Keselamatan Kebakaran Terdiri Daripada : Pencegahan & Perlindungan Kebakaran Pencegahan Kebakaran 1.

html . Perlindungan Aktif -Alat Pecah Kaca -Alat Pengesan Haba -Alat Pengesan Asap -Sistem Pemasangan Sprinkler -Sistem Pemasangan Pancur -Sistem Pili Bomba http://mayrbt3119.2.blogspot.com/2012/07/keselamatan-di-dalam-bengkel-makmal.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->