P. 1
elemen-elemen FPK

elemen-elemen FPK

|Views: 5|Likes:
Published by P.h. Kheng

More info:

Published by: P.h. Kheng on Mar 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2014

pdf

text

original

Monday, January 3, 2011

Elemen-elemen dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)
Elemen-elemen dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) Dengan berpandukan kepada pernyataan falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK), adalah difahamkan bahawa pendidikan di Malaysia merupakan suatu usaha memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang berdasakan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Matlamat pendidikan ialah melahirkan rakyat yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berupaya mencapai kesejahteraan dan memberi sumbangan untuk keharmonian dan kemakmuran negara

Berlandaskan pernyataan Falsafah Pendidikan Kebangsaan tersebut, maka dapat diringkaskan seperti berikut:

Elemen pertama dalam FPK ialah “ Pendidikan suatu usaha berterusan”. Elemen ini adalah sangat penting kerana pendidikan ialah proses pemerolehan ilmu pengetahuan dan kemahiran, serta penyerapan nilai murni supaya menjadi insan yang berilmu pengetahuan, bertenaga mahir

Mengikut kajian. Maka. memiliki perasaan kasih sayang. atau dengan pembelajaran secara kendiri berbentuk ICT,secara on-line dan melalui media massa. termasuk kemajuan negara. menulis dan mengira). Elemen seterusnya ialah “Memperkembang potensi individu”. Dari segi perkembangan unsur jasmani pula.serta berahlak mulia. disambungkan di sekolah rendah dan sekolah menengah dalam peringkat kanak-kanak dan remaja. seperti menguasai kemahiran asas 3M (membaca. individu memiliki pelbagai keupayaan. unsur intelek memberi tumpuan kepada ciri-ciri daya berfikir. pendidikan secara berterusan ini adalah bermula sebagai pendidikan asas dalam peringkat awal kanak-kanak di rumah dan tadika. Di dalam hasrat FPK. bakat dan potensi seperti intelek. khasnya perkembangan k-ekonomi dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi. memiliki semangat kekitaran yang muhibbah. demi memberi sumbangan kepada kemajuan negara. sekolah di tempat-tempat seperti dan diteruskan di peringkat selepas institut pendidikan tinggi. menguasai kemahiran untuk memperoleh. Fungsi pendidikan ialah memperkembang dan meningkatkan potensi individu supaya mencapai tahap cemerlang. Kebanyakan potensi ini adalah terpendam dalam kendiri. Justeru itu. Perkembangan unsur emosi memberi tumpuan kepada perasaan jiwa yang sihat dan kuat. emosi dan rohani sejak lahirnya. penekanan tumpuan adalah kepada kesihatan tubuh badan individu. seperti memperkembang kepada tahap keupayaan seperti menjaga kesihatan tubuh badan diri ataupun melakukan riadah dengan sempurna.kerjasama dan perpaduan serta mempunyai kemahiran menilai dan menghargai keindahan dan kesenian. . memanfaatkan tenaga fizikal secara berdikari dan untuk kepentingan masyarakat dan akhir sekali ialah meningkatkan daya pengeluaran. Pendidikan sepanjang hayat membolehkan kita mengbadapi dan menangani pelbagai pembangunan yang pesat. tempat bekerja dan komuniti. Proses pendidikan ini merupakan proses secara berterusan sepanjang hayat. meningkat dan menyebarkan ilmu dan dapat berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK) serta dapat memanfaatkan ilmu dan kemahiran untuk diri dan orang lain. pendidikan secara berterusan ini merupakan hasrat utama FPK. iaitu memperoleh perasaan tenaga dan tingkah laku yang terkawal. Menggunakan bakat dan kemahiran teknikal/manipulatif dengan cekap. jasmani.

Individu ini akan sentiasa beriktiar dan berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi. Selain itu. Oleh itu. Di samping itu. aktiviti kokurikulum harus juga diberi penekanan. Ia harus diperkembangan secara menyeruluh dan bersepadu. untuk membentuk insan yang berilmu pengetahuan. bertenaga mahir. insan yang seimbang dan harmonis merupakan potensinya. insan yang seimbang dan harmonis merupakan insan yang berilmu pengetahuan. jasmani. perkembangan potensi individu tidak lengkap dan sempurna jika dilakukan secara berasingan. mengetahui . tubuh badan sihat dan cergas. Maka. kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan memberi tumpuan seperti mengakui wujudnya Pencipta. demi kemajuan diri. iaitu intelek. bertenaga mahir serta berakhlak mulia dengan sempurna.Dalam perkembangan unsur rohani. keluarga. Seperti yang diketahui umum. mengakui manusia dan alam dijadikan oleh penciptanya. Potensi yang ada pada diri individu hendaklah diperkembangkan ke peringkat optimum dengan cara mengintegrasi bakat dan kebolehannya yang saling berkait di antara satu sama lain. Maka. manusia harus patuh kepada Tuhan dengan memikul amanah dan bertanggungjawab kepada Tuhan dalam usaha mentadbir dan memakmurkan alamnya. serta kematangan emosi dan sosial. keluarga dan negara. berakhlak mahir. penekanan tumpuan ialah kepada sifat kejiwaan dan kebatian. emosi. dan melaksanakan tangungjawab sebagai anggota masyarakat yang berguna. bangsa dan negara. mempunyai kepercayaan kepada Tuhan. mempunyai jiwa dan fikiran yang tenteram. di samping kurikulum akademik yang dilaksanakan dalam bilik darjah. “perkembangan Dalam elemen potensi secara menyeruluh dan bersepadu”. Kepercayaan ini merupakan keyakinan bahawa manusia dan alam sekitar tidak terjadi secara sendiri tetapi ada Penciptanya. Seterusnya. sosial dan rohani. dalam elemen “kepercayaan kepada Tuhan”. bersepadu dan dalam tahap optimum. insan ini juga adalah individu yang memiliki kesedaran dan keinsafan terhadap tanggungjawab diri. Selain itu. menghargai dan mensyukuri pemberian Pencipta dan dapat memupuk dan membina disiplin kendiri serta membentuk akhlak yang mulia. dan hukum-hukum alam adalah hukum-hukum Tuhan. elemen seterusya yang ditekankan ialah “membentuk insan yang seimbang dan harmonis”. telah diperkembangkan secara menyeruluh. iaitu mempunyai perasaan menyedari dan mengingati adanya Pencipta.

Membentuk “rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan” adalah elemen yang ditekankan dalam FPK juga. dan mengamalkannya dalam kehidupan harian. Elemen ini menyaran rakyat yang memiliki sikap suka membaca. Secara umumnya. bersih dan amanah. “Rakyat Malaysia yang berketrampilan” juga adalah elemen yang ditekankan dalam FPK. Hal ini disebabkan kerana rakyat yang mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran sentiasa rela memberi sumbangannya demi kemajuan negara dengan cekap dan sempuma. Rakyat Malaysia yang berketrampilan merupakan rakyat yang memiliki ciri-ciri seperti berilmu pengetahuan dan berkelayakan yang sesuai dengan tugas yang dipertanggungjawabkan dan mempunyai kemahiran yang sesuai dalam perlaksanaan tugasnya secara cekap dan sempuma. Seterusnya. sentiasa berusaha meningkatkan daya . akan melaksanakan tugasnya dengan cekap. Rakyat Malaysia yang bertanggungjawab ialah rakyat yang memiliki ciri-ciri seperti menyedari tugas dan tanggungjawab harus dilaksanakan dengan sempurna. berdisiplin dan bersepadu. Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan merupakan rakyat yang memiliki ciri-ciri seperti mencintai ilmu pengetahuan iaitu gemar membaca. “rakyat malaysia yang berakhlak mulia” menyaran rakyat perlu memiliki tingkah laku yang bersopan santun. Selain itu. bangsa dan negara. menyedari manusia dijadikan untuk memajukan alam atau menyedari manusia bertanggungjawab sepenuhnya ke atas perbuatan diri sendiri dan seterusnya melakukan kebaikan dan menghindari perbuatan kejahatan. rakyat Malaysia yang berakhlak mulia ialah rakyat yang memperoleh ciri-ciri seperti mengetahui yang mana nilai baik dan mana yang buruk atau menyerdari kesan dan akibat daripada perbuatan baik dan buruk. sentiasa berusaha menambah ilmu pengetahuan dan berusaha meningkatkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan di samping memanfaatkan ilmu untuk kebaikan diri dan orang lain serta berfikiran terbuka luas dan mendalam. “rakyat Malaysia yang bertanggungjawab” juga ditekankan kerana rakyat yang mempunyai tanggungjawab yang sempurna tehadap Tuhan. mempunyai keyakinan terhadap nilai murni dan dapat menghayati nilai kerohanian kemanusian serta kewarganegaraan serta mengamalkan perlakuan baik dan mengelakkan perbuatan buruk.hukum dan fenomena alam adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pencipta. cintakan ilmu pengetahuan serta akan menggunakannya untuk manfaat diri dan orang lain.

melalui latihan. perpaduan. masyarakat dan negara ialah rakyat yang memeroleh keupayaan seperti memupuk keharmonian keluarga. keluarga. masyarakat. berkerjasama. Sebenarnya. keluarga. Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) boleh dicerminkan dalam Rajah 3. negara dan agama. individu ini juga dapat mengekalkan kestabilan negara dengan mematuhi. Sebagai kesimpulannya. dengan menggambarkan falsafah pendidikan yang berpaksikan kepada Ketuhanan. produktif dan inovatif untuk mempertingkatkan daya pengeluaran ke arah pembangunan negara. muhibbah. Selain itu.1. . Elemen yang terakhir yang ditekankan dalam FPK ialah “rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan”. tolerensi dan hormat dan menguasai kemahiran sains dan teknologi untuk perkembangan dan kemajuan negara.pengeluaran dengan mematuhi peraturan dan undang-undang negara dan berusaha memajukan diri. “Rakyat Malysia yang berkeupayaan menikmati kesejahteraan diri” juga disarankan sebagai salah satu elemen dalam FPK. Melalui perkembangan potensi individu secara menyeruluh. berfikiran waras dengan jiwa tenang dan tubuh badan yang sihat dan memperoleh kemahiran untuk mewujudkan perhubungan yang baik. Rakyat Malaysia yang berupaya mencapai kesejahteraan diri ialah rakyat yang memiliki keupayaan seperti daya katahanan diri yang kuat untuk menangani cabaran hidup dari semasa ke semasa. masyarakat. agama dan negara. mengekalkan dan mempertahankan Perlembangan sebagai menghayati dan mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan bersemangat patriotik dan cintakan negara. dan seterusnya muncul keadaan kemakmuran masyarakat dan negara. Rakyat Maysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. hormatmenghormati serta memupuk perpaduan di antara kaum. semangat kerjasama. bangsa. Maka. rakyat boleh menggnunakan tenaganya yang mahir. rakyat akan dapat memiliki jiwa yang tenteram untuk memahami keperluannya sendiri. Suasana keharmonian yang tenteram dan stabil akan menjamin perkembangan ekonomi dan kemajuan di dalam semua bidang kehidupan. kekitaan. peringkat keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara ini boleh dicapai dengan mengamalkan sikap toleransi.

blogspot.html .com/2011/01/elemen-elemen-dalam-falsafah-pendidikan.Posted by Tree Builder Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook Labels: EDU 3101: Pendidikan Di Malaysia http://treebuilder.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->