P. 1
Terapi Rasional Emotif

Terapi Rasional Emotif

|Views: 22|Likes:
Published by Xiaobin Chan
Terapi Rasional Emotif
Terapi Rasional Emotif

More info:

Published by: Xiaobin Chan on Mar 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2014

pdf

text

original

Hubungan emosi dan pemikiran adalah berhubung rapat dan tidak boleh untuk dipisahkan.

Oleh sebab itu segala pemikiran dan kepercayaan yang tidak rasional itu berpunca daripada proses dan pengaruh budaya dan pembelajaran . Menurut George dan Cristiani (1995) telah mengandaikan bahawa manusia bertindak sebagai penilai, perunding dan pengawal diri. Gangguan emosi dan tingkah laku akan bermula apabila manusia menganggap beberapa keutamaan seperti keinginan untuk disayangi, diperakui kejayaan dan menganggap keutamaan tersebut sebagai keperluan yang utama. RET juga memandang bahawa manusia dilahirkan dengan beberapa kecenderungan ke arah perkembangan dan pengiktirafan diri tetapi mereka akan mengkhianatinya disebabkan oleh kecenderungan untuk berfikir tidak rasional dan contoh-contoh mengalah diri yang telah mereka pelajari. Gerald Corey (1996) pula mendapati bahawa terapi RET berlandaskan kepada andaian bahawa manusia dilahirkan dengan keupayaan untuk berfikiran secara rasional dan tidak rasional. Manusia berupaya untuk memelihara dirinya, bergembira, berfikir, menterjemahkan diri, sayang menyayangi, berkomunikasi dengan orang lain, berkembang dan mengiktiraf diri sendiri. Manusia juga berkecenderungan untuk merosakkan dirinya, tidak mahu berfikir, suka menangguh untuk membuat sesuatu, mengulangi kesilapan, tidak sabar, mementingkan kesempurnaan semata-mata, selalu menyalahkan diri sendiri, cuba mengelakkan pengikhtirafan dan pertumbuhan potensi. Fenomena ini meyakinkan terapi ini dapat membantu manusia untuk menerima kembali diri mereka sendiri setelah melakukan kesilapan dan belajar untuk hidup lebih harmonis. Hackey dan Cormier (1995) berpendapat bahawa RET, membuat andaian tentang gangguan emosi manusia adalah disebabkan oleh pemikiran yang tidak rasional. Hubungan antara emosi dan pemikiran terlalu rapat sehingga tidak boleh dipisahkan kedua-duanya. Manusia juga dilahirkan dengan suatu potensi untuk berfikiran secara lurus dan rasional dan juga secara tidak rasional. Manusia sendirilah yang menyebabkan dirinya merasa terganggu dan gangguan itu bukanlah disebabkan oleh sumber-sumber luaran tetapi berpunca dari diri individu itu sendiri. Manusia mempunyai keupayaan untuk mengubah proses-proses kognitif, emotif dan tingkah lakunya. Mereka boleh memilih untuk bertindak dengan cara yang berlainan daripada pola tingkah laku yang normal. Mereka juga boleh memilih untuk tidak membenarkan dirinya terganggu dan boleh melatih diri untuk mengalami gangguan yang minimun selagi hayat masih ada. Ee Ah Meng (1991) berpendapat bahawa terapi RET yang dikembangkan oleh Ellis dalam tahun 1950 an adalah berdasarkan kepada kepercayaan bahawa manusia perlu mengubah cara berfikir supaya boleh memperbetulkan pemikiran yang tidak rasional. Baginya manusia dilahirkan dalam dunia yang tidak rasional dan manusia menjadi semakin tidak rasional apabila berada dalam sistem kepercayaan mereka. Suradi Salim (1996) mengandaikan bahawa manusia berupaya untuk berfikiran rasional dan tidak rasional. Dalam pemikiran seseorang individu terdapat sistem kepercayaan yang

berkecenderungan untuk berfikir ke arah tidak rasional. Apabila sesuatu peristiwa terjadi maka individu itu selalu mengandaikan suatu kepercayaan terhadap peristiwa tersebut sama ada ianya baik atau sebaliknya. Manusia juga sering mempercayai tahyul yang menyebabkan mereka membuat sesuatu keputusan yang tidak mengembirakan. Oleh itu kaunselor perlu bertanggungjawab untuk mewujudkan sistem kepercayaan individu tersebut supaya menjadi rasional bagi membantunya memperolehi kehidupan yang lebih harmonis. Menurut teori RET, seseorang yang bermasalah akan mempunyai suatu sistem kepercayaan atau suatu ‘belief system’ yang penuh dengan kepercayaan yang tidak rasional mengenai perkara yang dilihat atau dialaminya. Albert Ellis telah memberikan beberapa idea tentang pemikiran yang tidak rasional, antaranya adalah seseorang individu mempercayai bahawa ia mesti disayangi oleh orang-orang penting atau signifikan kepada dirinya seperti ibubapa, adik-beradik dan rakan-rakan. Individu juga percaya bahawa ia mesti membuktikan bahawa ia seorang yang berkebolehan dan berkemampuan. Seseorang individu juga mempercayai bahawa jika terdapat individu yang lain melakukan kesalahan atau tidak berlaku adil, maka seharusnya ia dikutuk dan menyalahkan dirinya dan dilihat sebagai orang yang tidak baik. Masa lampau juga dianggap sangat penting kerana ia mempengaruhi hidup seseorang individu. Ellis mempercayai bahawa masa lampau itulah yang akan menentukan perasaan seseorang individu pada masa kini. Seseorang individu itu juga mempercayai bahawa ia perlu melihat kehidupannya yang sangat teruk jika ia tidak dapat menyelesaikan masalah kepada kehidupannya. Individu juga mempercayai bahawa ia perlu berpandangan tidak baik sekiranya ia dikecewakan, disisih atau tidak dilayan secara adil. Jika berhadapan dengan perkara-perkara yang merbahaya, seseorang individu mempercayai bahawa ia perlu memikirkannya dan akan risau tentangnya. Bagi menerangkan dengan jelas bagaimana gangguan emosi dan fikiran berlaku maka kita akan menggunakan konsep ABCDE yang telah dinyatakan oleh Ellis iaitu A ialah penggerak pengalaman activating experience atau peristiwa, faktor sikap atau tingkah laku yang dialami oleh seseorang. Misalnya gagal dalam peperiksaan. B pula adalah sistem kepercayaan yang dianuti oleh seseorang person’s belief system. Misalnya, “saya tidak kelihatan cantik atau hodoh”. Manakala C ialah akibat consequence iaitu hasil daripada penilaian oleh B ke atas A dan ditafsirkannya. Misalnya, sentiasa keadaan muram dan tidak bersemangat. D pula adalah kaedah-kaedah untuk berhujah, mengajar, mencabar dan memperbetulkan sistem kepercayaan yang tidak rasional yang menyebabkan individu itu mengalami suatu reaksi emosi yang tidak rasional. Misalnya, “Saya tidak mahu kamu yang menyebabkan saya mengalami kerugian besar dalam hidup saya”. Dan akhir sekali E ialah menjadi normal dan mempunyai sistem kepercayaan dan penilaian yang rasional dan positif. Misalnya Saya rasa gembira. Corey (1996) menjelaskan bahawa konsep ABC dalam teori RET adalah seperti berikut; Menurut beliau, prinsip asas kepada gangguan emosi adalah sebahagian besarnya akibat daripada hasil pemikiran tidak rasional dan pemikiran kalah diri. Hasil daripada pemkiran ini menyebabkan seseorang individu itu suka menyatakan sesuatu dengan perkataan ‘sepatutnya’, ‘seharusnya’ dan ‘semestinya’. Dari perspektif RET, ramai terapis telah membuat kesilapan kerana

memfokuskan kepada sejarah hidup yang lampau dan cara tindakan ialah semua peristiwa masa kanak-kanak boleh diubah. Terdapat juga terapis melakukan kesilapan dengan terlalu menekankan dalam usaha klien mengenal diri, meluahkan perasaan dan perubahan pemikiran. Keadaan ini mendorong klien melupakan peristiwa awal kanak-kanak dan menumpukan pemikiran sekarang. Bagi Ellis cara ini tidak produktif kerana sesuatu yang menyebabkan emosional tidak akan hilang malah ia akan menambahkan lagi kehebatan perasaan tersebut. Oleh itu bagi Ellis , terapis dan klien perlu bekerjasama untuk mencabar kepercayaan tidak rasional yang mengakibatkan gangguan emosional. Mereka perlu menuju ke arah mengubah perkara yang tidak realiti, tidak matang, terlalu menuntut dan tidak lojik kepada pemikiran yang logik, matang dan realistik. Persoalannya, bagaimanakah emosional yang terganggu itu boleh wujud di dalam diri seseorang individu? Dalam hal ini , Ellis telah menjelaskan bahawa individu yang mengalami gangguan kerana sentiasa berterusan mengulangi ayat-ayat yang tidak logikal.Misalnya , individu itu berkata: “Saya sangat kecewa dengan kegagalan peperiksaan ini. Kegagalan saya semuanya berpunca dari kesilapan saya sendiri. Saya adalah merupakan manusia yang paling bodoh” Gangguan emosi ini menyebabkan wujudnya depresi dan anxieti dalam diri seseorang. Keadaan ini akan mengakibatkan individu itu akan kekal berpegang dengan kepercayaan yang tidak rasional itu. Kepercayaan inilah yang perlu dibantu oleh kaunselor agar klien tersebut dapat merasionalkan dirinya dalam menghapuskan fahaman-fahaman dan kepercayaan yang tidak rasional yang ada pada dirinya.

Terapi Rasional Emotif

A. Pendahuluan Rational Emotive Therapy atau Teori Rasional Emotif mulai dikembangan di Amerika pada tahun 1960-an oleh Alberl Ellis, seorang Doktor dan Ahli dalam Psikologi Terapeutik yang juga seorang eksistensialis dan juga seorang Neo Freudian. Teori ini dikembangkanya ketika ia dalam praktek terapi mendapatkan bahwa sistem psikoanalisis ini mempunyai kelemahan-kelemahan secara teoritis (Ellis, 1974). Teori Rasional Emotif ini merupakan sintesis baru dari Behavior Therapy yang klasik (termasuk Skinnerian Reinforcement dan Wolpein Systematic Desensitization). Oleh karena itu Ellis menyebut terapi ini sebagai Cognitive Behavior Therapy atau Comprehensive Therapy. Konsep ini merupakan sebuah aliran baru dari Psikoterapi Humanistik yang berakar pada filsafat eksistensialisme yang dipelopori oleh Kierkegaard, Nietzsche, Buber, Heidegger, Jaspers dan Marleu Ponty, yang kemudian dilanjutkan dalam bentuk eksistensialisme terapan dalam Psikologi dan Psikoterapi, yang lebih dikenal sebagai Psikologi Humanistik.

menyesali kesalahankesalahan secara tak berkesudahan. sebab perasaan. perfeksionisme. serta tumbuh dan mengaktualisasikan diri. Jika tidak segera mencapai apa yang diinginkannya. dan untuk mengatasi kecenderungan-kecenderungan menolak diri sendiri. pikiran mempengaruhi emosi dan sebaliknya emosi mempengarulu pikiran. berpikir dan mengatakan. Menurut Allbert Ellis. intoleransi. berbahagia. Atau dengan kata lain. Ia melihat individu sebagai makhluk unik dan memiliki kekuatan untuk memahami keterbatasan-keterbatasan. untuk mengubah pandangan-pandangan dan nilai-nilai dasar yang telah diintroyeksikannya secara tidak kritis pada masa kanak-kanak. Pikiran . manusia juga memiliki kecenderungan-kecenderungan ke arah menghancurkan diri.perasaan biasanya dicetuskan oleh persepsi atas suatu situasi yang spesifik. pilaran dan emosi merupakan dua hal yang saling bertumpang tindih. manusia mempersalahkan dirinya sendiri ataupun orang lain. menghindari pemikiran. mereka bukan korbankorban pengkondisian masa lampau yang pasif. Emosi adalah pikiran yang dialihkan dan diprasangkakan sebagai suatu proses sikap dan kognitif yang intristik. Manusia memiliki kecenderungan-kecenderungan untuk memelihara diri. karena bisa berpikir dan bertindak sampai menjadikan dirinya berubah. beremosi. dan bertindak secara stimulan. Konsep-Konsep Utama Terapi rasional emotif (TRE) adalah aliran psikoterapi yang berlandaskan asumsi bahwa manusia dilahirkan dengan potensi. takhayul. Jarang manusia beremosi tanpa berpikir. Sebagai akibatnya. Akan tetapi. berlambat-lambat. tuntutan-tuntutan. TRE menekankan bahwa manusia berpikir. Pikiran-pikiran seseorang dapat menjadi emosi seseorang dan merasakan sesuatu dalam situasi tertentu dapat menjadi pemikiran seseorang. serta menghindari pertumbuhan dan aktualisasi diri. bergabung dengan orang lain. baik untuk berpikir rasional dan jujur maupun untuk berpikir irasional dan jahat.B. Emosi disebabkan dan dikendalikan oleh pikiran. dan kebutuhan-kebutuhan dalam hidupnya. dan dalam prakteknya kedua hal itu saling terkait. Jadi. manusia bukanlah makhluk yang sepenuhnya ditentukan secara biologis dan didorong oleh naluri-naluri. Terapi rasional emotif menegaskan bahwa manusia memiliki sumber-sumber yang tak terhingga bagi aktualisasi potensi-potensi dirinya dan bisa mengubah ketentuan-ketentuan pribadi dan masyarakat. mencintai. dan mencela diri. Manusia dilahirkan dengan kecenderungan untuk mendesakkan pemenuhan keinginan-keinginan. hasrat-hasrat. mereka akan bertingkah laku berbeda dengan cara mereka bertingkah laku di masa lampau. Unsur pokok terapi rasional-emotif adalah asumsi bahwa berpikir dan emosi bukan dua proses yang terpisah Menurut Ellis.

tetapi dikekalkan melalui reindoktrinasi sekarang. cenderung mendoktrinasi diri dari gagasan-gagasan tersebut berulang-ulang dengan cara yang tidak dipikirkan dan autsugestif. Emosi-emosi adalah produk pemikiran manusia. D. Adanya orang-orang yang seperti itu. dan kita tetap mempertahankan gagasan-gagasan yang keliru dalam tingkah laku overt kita. tidak logis dan tidak bisa disahihkan. yaitu : " meminimalkan pandangan yang mengalahkan diri dari klien dan membantu klien untuk memperoleh filsafat hidup yang lebih realistik". . Tujuan psikoterapis yang lebih baik adalah menunjukkan kepada klien bahwa verbalisasi-verbalisasi diri merka telah dan masih merupakan sumber utama dari gangguan-gangguan emosional yang dialami oleh mereka. kita cenderung menjadi korban dari gagasan-gagasan yang keliru. Beberapa gagasan irasional yang menonjol yang terus menerus diinternalisasikan dan tanpa dapat dihindari mengakibatkan kesalahan diri. Gangguan-gangguan emosional berakar pada masa kanak-kanak. maka kita pun akan merasakan sesuatu itu sebagai hal yang buruk. (3) orangnya cerdas dan cukup berpengetahuan tetapi terlalu neurotik untuk menggunakan kecerdasan dan pengetahuan seeara memadai. orang yang terganggu beremosi atau bertindak sampai ia sendiri kalah". Jika kita berpikir buruk tentang sesuatu. yang diyakini secara dogmatis dan tanpa kritik terhadapnya. menurut Eilis adalah karena: (1) terlalu bodoh untuk berpikir secara jelas. klien ditantang untuk menguji kesahihan keyakinan-keyakinan tertentu. dan emosi dalam keadaan tertentu dapat berubah menjadi pikiran. Oleh karenanya. Sistem keyakinan adalah penyebab masalah-masalah emosional. C. Ellis menyatakan bahwa "gangguan emosi pada dasarnya terdiri atas kalimat-kalimat atau arti-arti yang keliru. (2) orangnya cerdas tetapi tidak tahu bagaimana berpikir secara cerdas tetapi tidak tahu bagaimana herpikir secara jelas dalam hubungannya dengan keadaan emosi. Metode ilmiah diterapkan pada kehidupan sehari-hari.seseorang dapat menjadi emosinya. TRE berhipotesis bahwa karena kita tumbuh dalam masyarakat. Terapi Rasional – Emotif dan Teori Kepribadian Neurosis adalah pemikiran dan tingkah laku irasional. Pandangan yang penting dari teori rasional-emotif adalah konsep hahwa banyak perilaku emosional indiuidu yang berpangkal pada “self-talk:” atau “omong diri” atau internatisasi kalimat-kalimat yaitu orang yang menyatakan kepada dirinya sendiri tentang pikiran dan emosi yang bersifat negatif. Tujuan Terapeutik Ellis menunjukkan bahwa banyak jalan yang digunakan dalam TRE yang diarahkan pada satu tujuan utama.

Adalah consequence. dendam dan amarah karena depresi yang bersumber dari keyakinan-keyakinan kita yang keliru. Self Direction. Pada dasarnya. D) keyakinan-keyakinan irasional itu agar kliennya bisa menikmati dampak-dampak (effects. Commitment. proses terapeutik terdiri atas penyembuhan irasionalitas dengan rasionalitas. . Acceptance of Uncertainty. Adalah activating experiences atau pengalaman-pengalaman pemicu. C. E) psi-kologis positif dari keyakinan-keyakinan yang rasional. karenanya sebagian besar adalah proses belajar-mengajar. Karena individu pada dasarnya adalah makhluk rasional dan karena sumber ketidakbhagiaannya adalah irasionalitas. B. sehingga mengajari mereka untuk mampu mengubah atau bahkan menghapuskan keyakinankeyakinan irasionalnya. terutama yang bersifat irasional dan merusak diri sendiri yang merupakan sumber ketidakbahagiaan kita. Adalah beliefs. Maka. Tolerance. dan Self Acceptance Klien. Teori A-B-C tentang Kepibadian TRE dimulai dengan ABC: A. seperti kesulitanke-sulitan keluarga. E. Menghilangkan gangguan emosional yang merusak Untuk membangun Self Interest. Risk Taking. Scientific Thinking. yaitu keyakinan-ke-yakinan.Ringkasnya. Fleksibel. yaitu konsekuensi-konsekuensi berupa gejala neurotik dan emosi-emosi negatif seperti panik. Menghapus pandangan hidup klien yang mengalahkan diri dan membantu klien dalam memperoleh pandangan hidup yang lebih toleran dan rasional. kita merasakan sebagaimana yang kita pikirkan. trauma-trauma masa kecil.[7] Ellis menambahkan D dan E untuk rumus ABC ini. dan hal-hal lain yang kita anggap sebagai penye-bab ketidak bahagiaan. maka individu bisa mencapai kebahagiaan dengan belajar berpikir rasional. Seorang terapis harus me-lawan (dispute. Proses terapi. menerangkan kepada mereka bagaimana cara berfikir secara logis. kendala-kendala pekerjaan.Tujuan dari Rational Emotive Theory adalah: Memperbaiki dan mengubah segala perilaku yang irasional dan tidak logis menjadi rasional dan logis agar klien dapat mengembangkan dirinya. Tindakan palilng efisien untuk membantu orang-orang dalam membuat perubahan-perubahan kepribadiannya adalah dengan mengkonfrontasikan mereka secara langsung dengan filsafat hidup mereka sendiri. alangkah lebih baiknya apabila kita selalu memiliki perasaan positif.

Dalam pelaksanaan TRE ini. 2. namun dia harus mengerti bahwa keyakinan tersebut adalah hasil “pengondisian filosofis”. Mengabaikan hal-hal yang positif. 3. Jadi. Sebagai contoh. F. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas. Sasarannya adalah menjadikan klien menginternalisasi suatu filsafat hidup yang rasional sebagaimana dia menginternalisasi keyakinan-keyakinan dagmatis yang rasional dan takhyul yang berasal dari orang tuanya maupun dari kebudayaannya. di antaranya: 1. terapis juga harus mengetahui timing yang tepat untuk memberikan dorongan pada klien. persis seperti kebiasaan kita yang langsung mengangkat dan menjawab telepon setelah mendengarnya berdering. Terapis harus menghindari terjadinya indoktrinasi atas diri klien. Keyakinan-keyakinan irasional tadi biasanya berbentuk pernyataan-pernyataan absolut. Fungsi dan Peran Terapis Aktifitas-aktifitas therapeutic utama TRE dilaksanakan dengan satu maksud utama. Ada beberapa jenis “pikiran­-pikiran yang keliru” yang biasanya diterapkan orang. Padahal. Yang perlu dilakukan terapis hanyalah menyampaikan kepada klien apa yang salah dan bagaimana klien harus mengubahnya menjadi benar. terapis memiliki tugas-tugas yang spesifik yaitu : Mengajak klien untuk berpikir tentang beberapa gagasan dasar yang irasional yang telah memotivasi banyak gangguan tingkah laku. yaitu kebiasaan-kebiasaan yang muncul secara otomatis. Terpaku pada yang negatif. Disamping itu. Terlalu cepat menggeneralisasi. sehingga ia bisa memisahkan falsafah hidupnya dan tindak memaksakan keyakinannya pada klien. Ellis juga menambahkan bahwa secara biologis manusia memang “diprogram” untuk selalu menanggapi “pengondisian-pengondisian” semacam ini. . Walaupun tidak terlalu penting bagi seorang terapis mengetahui titik utama keyakinankeyakinan irasional tadi. terapis harus benar-benar mengenal dirinya sendiri dengan baik. “orang depresi merasa sedih dan ke­sepian karena dia keliru berpikir bahwa dirinya tidak pantas dan merasa tersingkir”. Tugas seorang terapis bukanlah menyerang perasaan sedih dan kesepian yang dialami orang depresi. penampilan orang depresi sama saja dengan orang yang tidak mengalami depresi. melainkan me-nyerang keyakinan mereka yang negatif terhadap diri sendiri. yaitu : membantu klien untuk membebaskan diri dari gagasan-gagasan yang tidak logis dan untuk belajar gagasan-gagasan yang logis sebagai penggantinya.

Menantang klien untuk menguji gagasan-gagasannya. Dalam membantu klien untuk menciptakan identitas keberhasilan. Teknik-Teknik dan Prosedur-Prosedur Utama Terapi realitas bisa ditandai sebagai terapi yang aktif secara verbal. Memasang batas-batas dan menyusun situasi terapi. Hubungan antara Terapis dan Klien Teapis berfungsi sebagai guu dan klien sebagai murid. Prosedur – prosedurnya difokuskan pada kekuatan-kekuatan dan potensi-potensi klien yang dihubungkan dengan tingkah lakunya sekarang dan usahanya mencapai keberhasilan dalam hidup. Menggunakan humor. Klien memperoleh pemahaman atas masalah dirinya dan kemudian harus secara aktif menjalankan pengubahan tingkah laku yang mengalahkan diri. Menunjukkan kepada klien ketidaklogisan pemikirannya. Menggunakan suatu analisis logika untuk meminimalkan keyakinan-keyakinan irasional klien. teapis bisa menggunakan beberapa teknik sebagai berikut : Terlibat dalam permainan peran dengan klien. Menggunakan absurditas dan humor untuk menghadapi irasionalitas pikiran klien Menerangkan bagaimana gagasan-gagasan yang irasional bisa diganti dengan gagasan-gagasan yang rasional yang memiliki landasan empiris. . Hubunagn pribadi antara terapis dan klien tidak esensial. Menunjukkan bahwa keyakinan-keyakinan itu tidak ada gunanya dan bagaimana keyakinankeyakinan akan mengakibatkan gangguan-gangguan emosional dan tingkah laku di masa depan. dan Mengajari klien bagaimana menerapkan pendekatan ilmiah pada cara bepiki sehingga klien bisa mengamati dan meminimalkan gagasan-gagasan iasional dan kesimpulan-kesimpulan yang tidak logis sekaang maupun masa yang akan datang. Mengonfrontasikan klien dan menolak dalih apapun. G. H. yang telah mengekalkan cara-cara merasa dan berperilaku yang merusak diri. Bertindak sebagai model dan guru. Membantu klien dalam merumuskan rencana-rencana yang sesifik bagi tindakan.

Meyakinkan klien untuk mengubah pandangannya kerana pandangan yang ia kemukakan itu tidak benar. Teknik Konfrontasi . mengemukakan pelbagai argumentasi untuk menunjukkan apa yang dianggap oleh klien itu adalah tidak benar. c. Jika salah satu diobati sehingga sembuh. konselor mengambil peranan lebih aktif dari pelajar. Teknik ini memberikan keleluasan kepada konselor untuk berbicara serta menunjukkan sesuatu kepada klien. walaupun TRE lebih menitikberatkan aspek kognitif dalam perawatan. 1. Atas pandangan itu.Konselor menyerang ketidaklogikan berfikir klien dan membawa klien ke arah berfikir yang lebih logik. Misalnya. b. Teknik-teknik Emotif dan Teknik-teknik Behavioristik. . menugaskan klien bergaul dengan anggota masyarakat kalau mereka merasa dipencilkan dari pergaulan atau membaca buku untuk memperbaiki kekeliruan caranya berfikir. terutama menunjukkan bagaimana ketidaklogikan berfikir itu secara langsung menimbulkan gangguan emosi kepada klien tersebut.Konselor memberi tugas kepada klien untuk mencoba melakukan tindakan tertentu dalam situasi nyata. Teknik-Teknik Kognitif Teknik-teknik kognitif adalah teknik yang digunakan untuk mengubah cara berfikir klien. Manusia berfikir. Kaitan yang begitu erat menyebabkan jika salah satu saja menerima gangguan maka yang lain akan terlibat sama. berperasaan dan bertindak secara serentak. Melibatkan diri dengan klien dalam upayanya mencari kehidupan yang lebih efektif. tetapi aspek tingkah laku dan emosi turut diberi perhatian.Menggunakan "terapi kejutan vebal" atau sarkasme yang layak untuk mengkonfrontasikan klien dengan tingkah lakunya yang tidak realistis. dengan sendirinya yang dua lagi akan turut terobati. Teknik Pengajaran . Konselor langsung mencoba meyakinkan. Teknik Persuasif . Oleh sebab itulah dalam TRE. Dewa Ketut [14] menerangkan ada empat teknik besar dalam teknik-teknik kognitif : a. terdapat tiga teknik yang besar: Teknik-teknik Kognitif. d. Teknik Pemberian Tugas .Dalam RET.

pemerhatian terhadap Model Hidup atau Model Simbolik dari segi percakapan dan interaksi serta pemecahan masalah. Kebaikan dan Kelemahan TRE [17] Kebaikan .[16] I. b. Teknik Reinforcement .Digunakan untuk melatih.Digunakan dengan meminta klien berjanji dengan konselor untuk menghilangkan perasaan yang menimpanya. Teknik 'Assertive Training' .[15] H. dapat dilihat bahawa teknik terapi TRE ini bukan saja terbatas pada sisi konseling. tetapi juga berlaku di luar sesi konseling. Dia diminta taat setia pada janjinya.2. 3. Teknik-Teknik Behavioristik Teknik ini khusus untuk mengubah tingkah laku pelajar yang tidak diingini. Penerapan dan Sumbangan TRE Pendekatan ini pada menekankan pentingnya pemikiran sebagai dasar dari gangguan-gangguan pribadi.Memberi peluang mengekspresikan pelbagai perasaan yang menekan klien itu melalui suasana yang didramatisasikan sehingga klien dapat secara bebas mengungkapkan dirinya sendiri secara lisan. Teknik 'Self Modelling' . mendorong dan membiasakan klien dengan pola perilaku tertentu yang diinginkannya.Mendorong klien ke arah perilaku yang diingini dengan jalan memberi pujian dan hukuman. Antara teknik ini ialah: a. Teknik Sosiodrama . Teknik Social Modelling . tulisan atau melalui gerakan dramatis. Sumbangan utamanya adalah penekananya pada keharusan praktek dan bertindak menuju perubahan tingkah laku masalah. Teknik-Teknik Emotif Teknik-teknik emotif adalah teknik yang digunakan untuk mengubah emosi klien. c. b.Digunakan membentuk perilaku baru pada klien melalui peniruan. Antara teknik yang sering digunakan ialah: a. Berdasarkan kepada penjelasan teknik di atas. Pujian pada perilaku yang betul dan hukuman pada perilaku negatif yang dikekalkan.

2) Langkah kedua Menunjukkan kepada klien bahwa ia mampu mempertahankan perilakunya maka akan terganggu dan cara pikirnya yang tidak logis inilah yang menyebabkan masih adanya gangguan sebagaimana yang di rasakan. sehingga sukar untuk mereka menerima analisa logik. Ada klien yang boleh ditolong melalui analisa logik dan falsafah. 2. Ada juga setengah klien yang memang suka mengalami gangguan emosi dan bergantung kepadanya di dalam hidupnya. tetapi ada pula yang tidak begitu geliga otaknya untuk dibantu dengan cara yang sedemikian yang berasaskan kepada logika. Pendekatan ini cepat sampai kepada masalah yang dihadapi oleh klien. dan tidak mahu membuat apa-apa perubahan lagi dalam hidup mereka. Klien merasakan diri mereka mempunyai keupayaan intelektual dan kemajuan dari cara berfikir.1. Kelemahan 1. 2. 3) Langkah ketiga Bertujuan mengubah cara berfikir klien dengan membuang cara berfikir yang tidak logis 4) Langkah keempat . J. 3. Kaedah pemikiran logik yang diajarkan kepada klien dapat digunakan dalam menghadapi gejala yang lain. menunjukkan pola hubungan antara pikiran logis dan perasaan yang tidak bahagia atau dengan gangguan emosi yang di alami nya. Ada setengah klien yang begitu terpisah dari realiti sehingga usaha untuk membawanya ke alam nyata sukar sekali dicapai. Ada juga klien yang terlalu berprasangka terhadap logik. Dengan itu perawatan juga dapat dilakukan dengan cepat. Langkah-Langkah Terapi Rasional Emotif 1) Langkah pertama Konselor berusaha menunjukkan bahwa cara berfikir klien harus logis kemudian membantu bagaimana dan mengapa klien sampai pada cara seperti itu. 4. 3.

konselor berperan lebih aktif di bandingkan klien.[18] K. 2) Dalam proses hubungan konseling harus tetap di ciptakan dan di pelihara hubungan baik dengan klien. 5) Diagnosis (rumusan masalah) yang di lakukan dalam konseling rasional emotif bertujuan untuk membuka ketidak logisan cara berfikir klien. Maksudnya adalah bahwasannya peran konselor disini harus bersikap efektif dan memiliki kapasitas untuk memecahkan masalah yang di hadapi klien dan bersungguhsungguh dalam mengatasi masalah yang di hadapi artinya konselor harus melibatkan diri dan berusaha menolong kliennya supaya dapat berkembang sesuai dengan keinginan dan di sesuaikan dengan potensi yang di miliki nya. 3) Tercipta dan terpeliharanya hubungan baik ini di pergunakan oleh konselor untuk membantu klien mengubah Cara berfikirnya yang tidak rasional menjadi rasional. Dengan sikap yang ramah dan hangat dari konselor akan mempunyai pengaruh yang penting demi suksesnya proses konseling sehingga dengan terciptanya proses yang akrab dan rasa nyaman ketika berhadapan dengan klien. Ciri-Ciri Terapi Rasional Emotif Ciri-ciri terapi rasional emotif dapat di uraikan sebagai berikut: 1) Dalam menelusuri masalah klien yang di bantu nya.Dalam hal ini konselor menugaskan klien untuk mencoba melakukan tindakan tertentu dalam situasi nyata. konselor tidak banyak menelusuri masa lampau klien. yang pada intinya menunjukkan bahwa cara berpikir yang tidak logis itu sebenarnya menjadi penyebab gangguan emosionalnya. 4) Dalam proses hubungan konseling. Dengan melihat permasalahan yang di hadapi klien dan faktor penyebabnya. yakni menyangkut cara pikir klien yang tidak rasional dalam menghadapi masalah.[19] DAFTAR PUSTAKA .

Psikologi Konseling. Gunarsa.blogspot. 1993. Teori Dan Praktek Konseling Dan Psikoterapi. M. 1993. http://www. 1999. Pulau Pinang: University Sains Malaysia. Menara Mas Offset: Yogyakarta.com/ http://luthfis.com/ http://susanhijriani. .wordpress. Berbagai Pendekatan Dalam Konseling. 2000. Dasar-dasar Konseling Pendidikan (Konsep dan Teori). Jakarta:Rineka Cipta Sukardi.Pd.wordpress.1988. [1] Pujosuwarno Sayekti. Latipun . Konseling Dan Psikoterapi. Dr.2001. Bandung: Refika Aditama. cet II. Cet III . Pengantar Bimbingan dan Kaunseling Di Malaysia. Malang: UMM Press Sukardi. Jakarta: Ghalia Indonesia.bn/ http://faizperjuangan. Kota Kembang: Yogyakarta . Jakarta: BPK Gunung Mulia. Dr.brunet. M. Dewa Ketut. Dewa Ketut.Pd.com/ Corey. Gerald. Berbagai Pendekatan Dalam Konseling. Pengantar Pelaksanaan Progam Bimbingan Dan Konseling di Sekolah. Pengantar Teori Konseling Suatu Uraian Ringkas. 1997 Pujosuwarno Sayekti. 1985.2000.Amir Awang. Menara Mas Offset: Yogyakarta. Surya Mohammad. Singgih D.

Pengantar Teori Konseling.brunet. Gunarsah. cet II (Jakarta:Ghalia Indonesia . Teori dan Paktek Konseling & Psikoterapi. opp cit.1988. 339 [11] Corey Gerald. 2000)hal 236-237 [19] Dewa Ketut Sukardi. PT Refika Aditama : Bandung. hlm.[2] Corey Gerald. hlm. konseling dan psikoterapi (Jakarta :Gunung Mulia. hlm.240-242 [5] Ibid. 78 [13] Surya Mohammad.com/ [8] http://luthfis.277-278 [12] Amir Awang. 245 & 328 [6] Sayekti Pujosuwarno.com/ [4] Corey Gerald.238-239 [3] http://luthfis. Dr.91-92 [15] http://www. hlm.html . opp cit.bn/ [16] Corey Gerald. Kota Kembang: Yogyakarta .wordpress. opp cit [7] http://susanhijriani. hlm. hlm. 2007. M.wordpress.blogspot. 1997. hlm. 1985) hal 89 http://dhiyan-psikologiasyik. Dasar-dasar Konseling Pendidikan (Konsep dan Teori). opp cit. Ghalia Indonesia: Jakarta. Pulau Pinang: University Sains Malaysia.com/ [9] Corey Gerald. hlm. Pengantar Bimbingan dan Konseling Di Malaysia. opp cit. hlm.com/2008/06/terapi-rasional-emotif.Pd.357 [17] Ibid [18] Singgah D. 1985.182 [14] Sukardi Dewa Ketut.245-248 [10] Ibid. Pengantar Teori Konseling. hlm.blogspot.

. akan tetapi dapat memberikan kemampuan untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. sebagai pemahaman. . Kedua. sebuah teori menyajikan cara untuk menginterpetasikan pristiwa dengan tujuan memahami berbagai pristiwa. Analisis bermanfaat telah dilakukan oleh dua orang psikoanalisis Rapaport dan Gill (1959). penting untuk dinyatakan bahawa serangkaian idea yang membuahkan teori berguna. yang menyatakan ada tiga model teoretis yang digunakan dalam kaunseling dan terapi. terdapat pernyataan yang dapat diobservasi (observational data). Kecenderungan tahun-tahun kebelakangan ini adalah menganggap teori kaunselaing sebagai kerangka interpretatif. Berkenaan dengan teori kaunseling. paling tidak dalam erti kemungkinan yang harus diperhitungkan. sebuah teori menyikap alasan dibalik mengapa sesuatau dapt terjadi. atau ’lensa’. Pemahaman teoretis mengandung sejenis apresiasi sensitif terhadap berbagai faktor yang mungkin shaja memiliki kontribusi terhadap pristiwa tersebut. Namun bagi sebhagian orang. untuk membantu seorang kaunselor dalam menjalani tugasnya.Tujuan teori Teori ialah serangkaian idea atau konsep yang digunakan untuk menjelaskan demensi realiti. Ketiga. bergeraknya teori psikotrapi dan kaunseling kearah tersebut adalah menghawatirkan kerana ia akan membangkitkan bayang relativisme. Pemahaman tersebut tidak akan memberikan prediksi yang pasti. Memahami. adanya pernyataan asumsi filosofis (philosophical assumption) atau ’meta psikologi’. Teori berbeza dengan idea biasa dalam hal teori dinyatakan dengan formal. dari perspektif alternatif. adanya proposisi teoritik (theoritical proposition) yang akan menggabungkan antara satu observasi dengan yang lainnya. dengan istilah yang jelas telah diuju atau dievaluasi dalalam berbagai cara dan konsisten dengan idea ilmia lainnya. ketimbang sebagai kelanjutan model eksplanatoris dalam makna sain tradisional. yang menjadikan orna dan terapi dapat dilihat dan dimengerti dengan lebih jelas. Pertama. Penjelasan atau pemahaman dari sebuah teori Menjelaskan.

and theoretical arguments (Ellis & MacLaren. and their lives should turn out a certain way. beberapa debat paling sengit dalam bidang ini berpusat pada masalah ini (Fisma. For example. Quinlan. no room for making mistakes. using a variety of techniques. is known as rational – emotive therapy (RET). life should always be fair. The core problem with such beliefs is that they involve absolutes --. 1999."must” and ”shoulds” that allow for no exeptions. 2000. 1998). commends. including persuasion. Rational – Emotive – Theraphy Another tyipe of cognitive therapy. When people with such irrational beliefs come up against real-life struggles. most people in need of therapy hold a set of irrational and self-defeating beliefs. 1997). 1996. Walaupun begitu beliu menikmati kehidupan yang aktif kerana beliau berfikiran positif terhadap masalah kesihatannya dan sentiasa menjaganya. the founder of RET. Rennei 2000). Bruder et al. decreasing the likelihood of becoming depressed (Blatt.Apakah semuanya benar ?. Zuroff. quick solutions to problems should be avaliable. SEJARAH HIDUP PELOPOR TEORI R-E-T Albert Ellis dilahirkan pada tahun 1930 di Pittsburk dan kemudian menetap di New York sejak umur empat tahun. rather than feeling simply sad and disampoited. one that includes a more elaborate set of assuptions. Studies have shown that RET tecniques often do enable people to reinterprent their negative beliefs and experiences in a more positive light. he may view the rejection as a catastrophe and become deeply depressed. challenge. when a college student who believes he must be liked by everyone isn’t invited to join a fraternity. According to Albert Ellis (1973). . & Pilkonis. therapists confront such dysfunctional beliefs vogor ously. they should be competent at everyting and liked by everyone. they often experience excessive psyichological distress. Semasa kanak-kanak beliau telah sembilan kali dimsukkan ke hospital kerana nephiritis dan seterusnya mendapat penyakit renal glycosuria pada umur 19 tahun dan kencing manis pada umur 40 tahun. In rational-emotive therapy. These include such nations as.

berkembang. berintraksi degan orang lain dan mencapi kesempurnaan kendiri. Pada awal 1955 beliau mengabungkan terapi humanistik. suka menangguh kerja. Perasaan pulan memberi kesan kepada pemikiran dan tindakan. Ellis telah membina teori berasaskan kepada kognitif tapi selepas itu beliau telah meluaskan asas terinya yang memasukkan kensep tingkahlaku dan emosi. menyalahkan kendiri. Beliau telah dilatih dalam psikoterapi di Sekolah Karen Horney. berperasan dan bertindak dan merekak melakukannya secara bertukar ganti. falsafah dan tingkah laku untuk membentuk terapi rasionalemitif (yang sekarang dikenal sebagai terapi rasional emotif tngkahlaku). emotif dan tingkahlaku dengan memilih untuk bertingak balas secara berbeza daripada corak sebelumnya. Manusia juga mempunyai kecenderungan untuk merosakkan kediri. bergembira. Beliau mula menjalankan kaunseling perkahwinan. Selepas membuat kesimpulan bahaha psiko analisis adlah bentuk rawatan yang tidak saintifik dan superficikal. Ellis percaya bahawa manusia mempunyai pemikiran dan kepercayaan yang tidak rasional perkara ini lah yang selalu menyebabkan gangguan emosi. beliau cuba mengkaji beberapa sistem yang lain. Teri ini adalah satu usaha yang konsisten untuk memperkenalkan pendekatan pemmikirn logik dan proses kongnitif di dalam kaunseling. tidak bertolak ansur. beliau memasuki program psikologi klinikal di Maktab Perguruan Columbia. pemikiran dan perasaan trikat dengan kemas di didalam pisik manusia. Ini melibatkan . Selepas delapan tahun tamaT pengajian kolej. Walau bagai manapun Albert Ellis (1974) lebih menekankan kepa proses berfikir. Manusia adalah unik keranan ia menciptakan kepercayaan yang mengganggu dan mengulanginya kepada diri sendiri dan ini akan meneruskan gangguan kepada diri mereka. kaunseling keluarga dan terapi seks. Ellis dikenala sebagai bapa teri RET. RET menekankan semua manusia yang normal berfikir. tingkah laku menghalang perkembangan dan pencapaian kesempurnaan kendiri. Oleh kerana itu mereka berupaya mencintai. Pemikiran manusia kerap membentuk perasaan dan tingkahlaku.Menyadari beluau boleh mengkaunsel orang dengan baik dan gembira melakukannya. membuat kesilapan yang tidak berhenti. Dari tahun 1947 hingga 1953 beliau memperaktikan analisis klasik dan psikoterapi berorientasikan analisis. RET menekankan bahawa individu dilahirkan dengan potensi berfikir secara rasional dan tidak rasional. mempunyai kepercayaan karut. PANDANGAN TERHADAP MANUSIA Pandangan RET tentang manusia didominasi oleh prinsip bahawa emosi. Ellis percaya psikoanalisis adalah membentuk psikoterapi yang mendalam. Tindakan pula meberi kesan kepada kepada pemikiran dan perasaan. beliau mengambil keputusan untuk menjadi ahli psikologi. Individu juga mempunyai keupayaan menukar proses kognitif.

seronok. sayang. Oleh itu kaunselor RET cuba membantu kliennya mendiskriminasi antara perasaan yang sesuai dan tidak sesuai serta meningkatkan emosi ayng sesuai dan mengurangkan atau menghilangkan emosi yang tidak sesuai. ingin tahu. . Cory (1996) berpendapat. Boleh dikatakan semua individu ingin bergembira sama ada di dalam kehidupan pribadinya atau kerjayanya emosi yang mengganggu kebahagaiaan individu ini biasanya dianggap sebagai tidak sesuai atau merosakan diri. Terdapat emosi yang sesuai kerana ia menolong manusia mendapat apa yang dimahukan dan mengelak apa yang tidak diperlukan. menyesal. Emosi seperti marah.seseorang melatih diri untuk menolak daripada merasa terganggu dan menepis pemikiran tidak rasional degnan mengulangi pemikiran rasional kepada diri sendiri. KONSEP UTAMA RET menekankan bahawa emosi dan prasaan yang terganggu adalah hasil daripada pemikiran dan idea manusia. ia adalah pemikiran tidak rasional yang diindokrinasikan dari awal hidup oleh diri sendiri yang membuatkan seseorang bersikap salah yang sentiasa berkembang dalam diri seseorang. Tambahan pula manusia menciptakan dogma tidak rasional serta kepercayaan karut. RET menekankan menyalahkan diri sendiri adalah pusat kepada gangguanan emosi. sedih. bimbang. Oleh itu. Ellis percaya bahawa gangguan emosi yang dihadapi oleh manusia adalah disebabkan oleh idea yang tersilap atau tidak logik tentang sesuatu situasi. gangguan emosi adalah disebabkan kepercayaan yang tidak rasional yang dipelajaridari orang-orang signifikan semasa kanak-kanak. kecewa dan tidak seronok. murung. Pendekatan ini berasaskan kepada premis bahawa terdapat idea-idea yang tidak logik yang dipegang oleh individu yang menyebabkan indivudu merdsa tidak selesa dengan kehidupannya dan menghalang ia berpugsi dengan baik sebagai seornag individu yang prosuktif. Contoh emosi yang sesuai ialah gembira. menyalahkan diri sendiri dan merasa tidak berguna adalah tidak sesuai keranan bukan sahaja ia menyebabkan individu merasa tidak seronok dengan diri sediri tetapi menyebabkan ia terasing dari pada orang lain. Selepas itu mansuia secara aktif memasukkan kepercayaan yang merosakkan diri melalui proses saranan kendiri dan ulangan kendiri. Ellis (1962) mengemukakan sebelas pemikiran yang tidak rasional yang sering dipunyai oleh manusia.

.Adalah perlu seseorang itu lengkap. makrempit. bunuh diri dan lainnya. mengangap orang lain tak pandai menghargi parasaannya. kerana perasaan tidak bahagia akhirnta salah mengambil tindakan. 5. maka ia akan berakhir dengan parasaan rendah diri merasa hidup tiada erti. Contoh seperti kes bunuh diri diatas. Persaan menyalahkan orang lain terus-menerus adalah bentuk emosi yang tidak stabil. Persaan seperti ini menyebabkan individu jadi pendiam dan mengurung diri. kurangya kasih sayang ibu bapa.Kebergantungan terus menerus terhap orang lain selin individu sendiri termasuk ibu bapa. seperti mengkonsumsi dada. kawan dan lainnya.Jika sesuatu itu merbahaya dan merosakkan individu sepatutnya selalu mengambil berat dan memikirkannya. 8. dan kejam dan orang begini patut disalah kan dan dihukum. Ketika matlamat kejayaan yang diimpikan itu kandas. Perkara seperti ini akan mendatangkan reaksi negetip terhadap penilaian kendiri.Perasaan tidak bahagia. Ketika individu dalam kesorangan merasa tidak dapat berbuat apapun termasuk mengambil keputusan. 2. alkohol. 4. merasa tidak dihargai.1-Individu merasa perlu untuk dikasihi atau sisayangi oleh setiap orang yang signifikan. Perasaan ini muncul melalui persepsi yang negativ terhadap diri sendiri ketika ditinggal orang yang dicintai.Lebih senang lari dari kesulitan dan tanggung jawab dari pada menghadapinya. saudar. 3. 6.Sesetengah orang adalah jahat. 7. Ini merupakan idea yang tidak rasional.Adalah teruk dan malang apa bila sesuatu yang diharapkan terjadi tidak seperti yang diharapkan. Umpamanya selalu memikirkan orang yang kita cintai telah pergi untuk selamanya. Jika ini merupakan tuntutan kendiri yang utama maka ketiaka tidak terpenuhi individu merasa ia tidak perhatikan ibu bapa akhirnya mencari solusi dan perhatian orang lain. cekap dan berjaya jika ia ingin merasa ia orang yang berguna dan diharggai.

kernana melakukan sesuatu yang semestinya majikan fatimah tak perlu marah-marah. Contoh kes. (kepercayaan). ia merasa terhina. 11. -C. 10.Individu sangat megambil berat dan merasa susa hati dengan masalah orang lain. Persepsi yang yang di rasakan oleh fatimah majikannya betul-betul benci kepada dia buktinya kesalahan sedikit sahaja ia marah dan cakap yang bukan-bukan. -B.9. Ellis menciptakan formula tentang prinsip gangguan emosi berdasarkan konsep A-B-C-D dan E -A. Dan ia merasa seakanakan hidup ini tak ada gunanya. merasa rendah diri beginilah kalau kerja dengan orang. (emosi yang terhasil) Fatimah merasa ia tidak dihargai. kerana bagi fatimah masalh itu bukanlah besar sangt. .Selalu ingin setiap masalah diselesaikan dengan sempurna.Pengaruh pristiwa masa lalu. Sebelas pemikiran yang tidak rasional disebutkan itu merupakan punca yang menimbulkan problem dikalangan remaja serta mengancam daya tahan dan semangat juang untuk terus bertahan hidup menjadi generasi sebagai mana yang diharapkan. sedangkan tak setiap masalah boleh diselesikan dengan sempurna. tidak dilayani sebagai mena semestinya seorang manusia. (pristiwa). Mungkin sukar pengaruh masalalu tetapi ia tidaklah mustahil untuk mengubahkannya seperti pecandu alkohol. fatimah fatimah dimarahi bosnya. Masa lalu bukan satu alasan untuk merobah sikap.

Dengan berbiat demikian klien menjadi sedar keadaan yang dihadapi untuk memperbaiki fungsi gangguan emosi. -E. Fatimah membolak balik pemikirannya terhadap kejadian itu. PROSES DAN TUJUAN TEORI R-E-T DALAM KAUNSELING Tertapi RET menolong klien mengakui perasaan dan tingkahlakunyayang tidak sesuai. ialah menunjukan kepada klien bahawa ia tidak logik. RET juga member langkah-langkah dalam menolong klien untuk meninggalkan idea yang tersilap. Kaunselor juga menunjukkan hubungan antara idea yang tidak rasional dengangan gangguan yang emosi yang dialami hingga klien merasakan hidup tidak bahagaia. menolongnya memamahami bagai mana dan mengapa dan mengapa mereka menjadi begini. kenapa bos boleh marah macam itu. atau ia mencari alasan supaya fatimah lekas lari dari tempat kerja ini. sebagai berikut: Langkah pertama. bos marah bukan disebabkan ia tak sukakan Fatimah. (pertikaian) antara kepercayaan yang dipersepsikan.-D. (emosi normal). Tambahan pulan celik akanl yang diperolehi dapat menolong klien mengurangkan rasa tidak berdaya dan sedih dengan menunjukkan kepada mereka bahawa mereka bukanlah mengsa kepada kuasa luaran tetapi mereka boleh mengawlnya. Bukan bererti bos marah untuk menjelek-jelek para pekerjanya. Celik akal ini juga mengahala klien untuk memahami hubungan . bukan ia tidak menghargai Fatimah tapi bos marah dikerana ia betul-betul menjaga kualiti produk kerja jangan sampai dibawah standard. Sebetulnya menurut emosi yang normal Fatimah jangan berfikir yang bukan-bukan. menerima tanggung jawab di atas ketidak sesuaian itu dan menentukan punca penyebab masalahnya. mungkin ia sudah tak sukakan fatimah kerja ditempat dia. kalau sarikat yang rugi semua pekerja akan menerima dampaknya.

antara nilai. Ini termasuk menangani idea yang tidak rasional yang utama juga membina falsafah hidup yang lebih rasional untuk mengelak ia menjadi mangsa pemikiran yang tidak rasional. secara khususnya klien perlu menghayati tiga asas celik akal daram teori RET. Kaunselor akan memeprtikaikan idea klien yang tidak rasional secara terus menerus. dan tingkahlaku yang merosak diri. sikap dan kata-kata ’sepatutnya’. -1.Idividu secara asas menyusahkan fikiran dan perasaan melalui kepercayaannya -2. Falsafah hidup melibatkan megnaganti sikap yang tidak rasional kepada yang rasional yang menolong menhilangkan emosi negatif yang mengganggu. Kesemua teknik tingkahlaku boleh digunakan . TEKNIK DAN PROSEDUR R-E-T RET membenarkan kaunselor megngunakan teknik secara fleksibel. Kaedah mempertikaikan ini adalah mengguna cara menyoal dan mencabar keesahan idea yang dipegang oleh klien tentang dirinya. Yang telah menjadi sebati dengan diri seseorang yang selalu disarankan kepada diri sendiri sehingga menjadi idea yang tidak rasional. Kaunselor boleh menggunakan teknik dan prosedur secara elektrik. Kaunselor perlu menerima maklum balas secara berterusan untuk menyemak sama ada klien benar-benar faham apa yang diajarkan oleh kaunselor . melibatkan menolong klien pergi lebih dari mencabar idea yang tidak rasional iaitu mengindoktronasikan semuala secara rasional. Melalui proses ini kaunselor cuba mengajar klien mempertikaikan sendiri cara ia berfikir agar ia dapat mencapai matlamat betfikir secara rasional dengan sendiri. Langkah akhir.Indivudu akan berfikir secara rasional jika ia menukar cara berfikir yang tidak rasional melalui cara bekerja dan cara memeperaktikkan tingkahlaku. Ini membenarkan klien meneroka pemikirannya secara logik dan menentukan jika pemikiran ini sesuai – iaitu yang menyeronokkan atau atau yang dapat menolongnya mengubah situasi yang boleh dipertikaikan atau tidak sesuai dan mendatangkan ketidak selesaan dalam hidup. -3. ’seharusnya’ dan ’emestinya’.Kesusahan pada masa kini tidak disebabkan oleh kesusahan sebelumnya. Langkah kedua. ialah menolongk klien mempercayai bahawa kepercayaan seseorang boleh dicabar dan diubah.

Klien ditunjukkan ayat-ayat yang tidak rasional dan tidak logik yang selama ini telah dihayati oleh klien. Ellis juga menekankan penggunaan tugasan kerja rumah yang diberi oleh kaunselor. Kerja rumah ini termasuk memberi kerja untuk dicuba oleh klien di luar sesi. mencabar untuk membuat pemikiran yang dihayati adalah yang lojik dan rasional. analisis mimpi. Selepas itu kaunselor RET mula memainkan peranan yang aktif dari segi mengajar semula klien. Hasilnya klien diharapkan dapat mengantikan falsafah yang tidak rasional kepada yang rasional dan logik. Hubungan yang diwujudkan antara kaunselor dan klien secara hubungan menyokong digunakan pada peringkat permulaan proses kaunseling.oleh kaunselor RET. Ini dapat membuatkan klien: -4. perkaitan bebas.Mempertikaikan idea bahawa kegagalan bukanlah suatu yang dahsyat. -5. buku. Tambahan itu kaunselor mengarah klien kepada idea-idea utama yang tidak rasional yang telah menjadi budaya pemikiran masyarakat dan memberikan idaea yang rasional serta menewrkan perlindungan kepada gangguan pada masa akan datang. perakam kaset. projektor. untuk klien merasa ia dihormati dan dapat meluahkan prasaan. menggalakkan klien mengambil resiko atau membiarkan klien merasa gagal semasa mencuba sesuatu tingkahlaku. filem.Bagaimana menangani perasaan kegagalan dengan berfikir lebih positif Kerja rumah juga termasuk melakukan kerja-kerja kognitif seperti membaca bahan khusus seperti borang menolong sendiri untuk menganalisis konsep ABC dan bekerja kearah mempertikaikan pemikiran yang tidak rasional. Ellis mengakui bahawa terdapat pelbagaik teknik unutk mengaubah manusia dan didalam RET teknik utama yang dicadang kan ialah megnajar secara aktif dan direktif. interpretasi penentangan dan analisis transferen berjaya membantu klien mengenali pemikirannya yang tidak rasional tetap mengambil masa yang lama. Ellis merasakan teknik seperti kartarsis. Kaunselor akan cuba membuangkan idea-idea ini dari pemikiran klien. Kaunselor menunjukkan punca ketidakrasionalan pemikiran yang menjadi gangguan hidupnya. komputer danlainnya. Tujuan teori . Untuk menunjukkan pemikiran tidak rasional klien yang mengganggu kehidupannya. menunjukkan bagaimana berfikir semula. Tambahan itu Ellis menggunakan berbagaikaedah megajarklien seperti menggunakan pamlet.

yang menyatakan ada tiga model teoretis yang digunakan dalam kaunseling dan terapi. sebuah teori menyikap alasan dibalik mengapa sesuatau dapt terjadi. ketimbang sebagai kelanjutan model eksplanatoris dalam makna sain tradisional. Penjelasan atau pemahaman dari sebuah teori Menjelaskan. bergeraknya teori psikotrapi dan kaunseling kearah tersebut adalah menghawatirkan kerana ia akan membangkitkan bayang relativisme.Teori ialah serangkaian idea atau konsep yang digunakan untuk menjelaskan demensi realiti.. Pemahaman tersebut tidak akan memberikan prediksi yang pasti. Ketiga. untuk membantu seorang kaunselor dalam menjalani tugasnya. 1999. atau ’lensa’. akan tetapi dapat memberikan kemampuan untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. terdapat pernyataan yang dapat diobservasi (observational data). adanya pernyataan asumsi filosofis (philosophical assumption) atau ’meta psikologi’. 2000. Teori berbeza dengan idea biasa dalam hal teori dinyatakan dengan formal. paling tidak dalam erti kemungkinan yang harus diperhitungkan. Kedua. penting untuk dinyatakan bahawa serangkaian idea yang membuahkan teori berguna. dari perspektif alternatif. Berkenaan dengan teori kaunseling. Apakah semuanya benar ?. Kecenderungan tahun-tahun kebelakangan ini adalah menganggap teori kaunselaing sebagai kerangka interpretatif. sebagai pemahaman. Pertama. sebuah teori menyajikan cara untuk menginterpetasikan pristiwa dengan tujuan memahami berbagai pristiwa. Memahami. Rennei 2000). beberapa debat paling sengit dalam bidang ini berpusat pada masalah ini (Fisma. . Namun bagi sebhagian orang. adanya proposisi teoritik (theoritical proposition) yang akan menggabungkan antara satu observasi dengan yang lainnya. dengan istilah yang jelas telah diuju atau dievaluasi dalalam berbagai cara dan konsisten dengan idea ilmia lainnya. yang menjadikan orna dan terapi dapat dilihat dan dimengerti dengan lebih jelas. Pemahaman teoretis mengandung sejenis apresiasi sensitif terhadap berbagai faktor yang mungkin shaja memiliki kontribusi terhadap pristiwa tersebut. Analisis bermanfaat telah dilakukan oleh dua orang psikoanalisis Rapaport dan Gill (1959).

and their lives should turn out a certain way. Walaupun begitu beliu menikmati kehidupan yang aktif kerana beliau berfikiran positif terhadap masalah kesihatannya dan sentiasa menjaganya. using a variety of techniques. For example. one that includes a more elaborate set of assuptions. quick solutions to problems should be avaliable. life should always be fair. rather than feeling simply sad and disampoited. beliau memasuki program psikologi klinikal di Maktab Perguruan Columbia. Zuroff. he may view the rejection as a catastrophe and become deeply depressed."must” and ”shoulds” that allow for no exeptions. commends.Rational – Emotive – Theraphy Another tyipe of cognitive therapy. Beliau mula menjalankan kaunseling perkahwinan. challenge. Beliau telah dilatih dalam . Menyadari beluau boleh mengkaunsel orang dengan baik dan gembira melakukannya. Studies have shown that RET tecniques often do enable people to reinterprent their negative beliefs and experiences in a more positive light. they often experience excessive psyichological distress. Bruder et al. they should be competent at everyting and liked by everyone. & Pilkonis. when a college student who believes he must be liked by everyone isn’t invited to join a fraternity. Quinlan. beliau mengambil keputusan untuk menjadi ahli psikologi. Selepas delapan tahun tamaT pengajian kolej. the founder of RET. Ellis percaya psikoanalisis adalah membentuk psikoterapi yang mendalam. and theoretical arguments (Ellis & MacLaren. In rational-emotive therapy. 1998). no room for making mistakes. The core problem with such beliefs is that they involve absolutes --. including persuasion. most people in need of therapy hold a set of irrational and self-defeating beliefs. 1997). These include such nations as. decreasing the likelihood of becoming depressed (Blatt. Semasa kanak-kanak beliau telah sembilan kali dimsukkan ke hospital kerana nephiritis dan seterusnya mendapat penyakit renal glycosuria pada umur 19 tahun dan kencing manis pada umur 40 tahun. therapists confront such dysfunctional beliefs vogor ously. 1996. According to Albert Ellis (1973). SEJARAH HIDUP PELOPOR TEORI R-E-T Albert Ellis dilahirkan pada tahun 1930 di Pittsburk dan kemudian menetap di New York sejak umur empat tahun. is known as rational – emotive therapy (RET). When people with such irrational beliefs come up against real-life struggles. kaunseling keluarga dan terapi seks.

. membuat kesilapan yang tidak berhenti. falsafah dan tingkah laku untuk membentuk terapi rasionalemitif (yang sekarang dikenal sebagai terapi rasional emotif tngkahlaku). Oleh kerana itu mereka berupaya mencintai. RET menekankan semua manusia yang normal berfikir. mempunyai kepercayaan karut. RET menekankan bahawa individu dilahirkan dengan potensi berfikir secara rasional dan tidak rasional. Tindakan pula meberi kesan kepada kepada pemikiran dan perasaan. Pemikiran manusia kerap membentuk perasaan dan tingkahlaku. tingkah laku menghalang perkembangan dan pencapaian kesempurnaan kendiri. berkembang. Individu juga mempunyai keupayaan menukar proses kognitif. Teri ini adalah satu usaha yang konsisten untuk memperkenalkan pendekatan pemmikirn logik dan proses kongnitif di dalam kaunseling. suka menangguh kerja. PANDANGAN TERHADAP MANUSIA Pandangan terapi rasional emosi tentang manusia didominasi oleh prinsip bahawa emosi. Walau bagai manapun Albert Ellis (1974) lebih menekankan kepada proses berfikir. Ellis dikenala sebagai bapa teri RET. Pada awal 1955 beliau mengabungkan terapi humanistik. berperasan dan bertindak dan merekak melakukannya secara bertukar ganti. Selepas membuat kesimpulan bahaha psiko analisis adlah bentuk rawatan yang tidak saintifik dan superficikal. Ellis percaya bahawa manusia mempunyai pemikiran dan kepercayaan yang tidak rasional perkara ini lah yang selalu menyebabkan gangguan emosi. Manusia adalah unik keranan ia menciptakan kepercayaan yang mengganggu dan mengulanginya kepada diri sendiri dan ini akan meneruskan gangguan kepada diri mereka. emotif dan tingkahlaku dengan memilih untuk bertingak balas secara berbeza daripada corak sebelumnya. berintraksi degan orang lain dan mencapi kesempurnaan kendiri. Manusia juga mempunyai kecenderungan untuk merosakkan kediri. Ini melibatkan seseorang melatih diri untuk menolak daripada merasa terganggu dan menepis pemikiran tidak rasional degnan mengulangi pemikiran rasional kepada diri sendiri. bergembira. Dari tahun 1947 hingga 1953 beliau memperaktikan analisis klasik dan psikoterapi berorientasikan analisis. beliau cuba mengkaji beberapa sistem yang lain. tidak bertolak ansur. Perasaan pulan memberi kesan kepada pemikiran dan tindakan. pemikiran dan perasaan trikat dengan kemas di dalam pisik manusia.psikoterapi di Sekolah Karen Horney. Ellis telah membina teori berasaskan kepada kognitif tapi selepas itu beliau telah meluaskan asas terinya yang memasukkan kensep tingkahlaku dan emosi. menyalahkan kendiri.

murung. Boleh dikatakan semua individu ingin bergembira sama ada di dalam kehidupan pribadinya atau kerjayanya emosi yang mengganggu kebahagaiaan individu ini biasanya dianggap sebagai tidak sesuai atau merosakan diri. sedih. seronok. Tambahan pula manusia menciptakan dogma tidak rasional serta kepercayaan karut. Oleh itu. 1-Individu merasa perlu untuk dikasihi atau sisayangi oleh setiap orang . sayang. Cory (1996) berpendapat. menyesal. Pendekatan ini berasaskan kepada premis bahawa terdapat idea-idea yang tidak logik yang dipegang oleh individu yang menyebabkan indivudu merdsa tidak selesa dengan kehidupannya dan menghalang ia berpugsi dengan baik sebagai seornag individu yang prosuktif. Ellis (1962) mengemukakan sebelas pemikiran yang tidak rasional yang sering dipunyai oleh manusia. Oleh itu kaunselor RET cuba membantu kliennya mendiskriminasi antara perasaan yang sesuai dan tidak sesuai serta meningkatkan emosi ayng sesuai dan mengurangkan atau menghilangkan emosi yang tidak sesuai. Emosi seperti marah. Selepas itu mansuia secara aktif memasukkan kepercayaan yang merosakkan diri melalui proses saranan kendiri dan ulangan kendiri. Contoh emosi yang sesuai ialah gembira.KONSEP UTAMA RET menekankan bahawa emosi dan prasaan yang terganggu adalah hasil daripada pemikiran dan idea manusia. ia adalah pemikiran tidak rasional yang diindokrinasikan dari awal hidup oleh diri sendiri yang membuatkan seseorang bersikap salah yang sentiasa berkembang dalam diri seseorang. ingin tahu. RET menekankan menyalahkan diri sendiri adalah pusat kepada gangguanan emosi. Terdapat emosi yang sesuai kerana ia menolong manusia mendapat apa yang dimahukan dan mengelak apa yang tidak diperlukan. menyalahkan diri sendiri dan merasa tidak berguna adalah tidak sesuai keranan bukan sahaja ia menyebabkan individu merasa tidak seronok dengan diri sediri tetapi menyebabkan ia terasing dari pada orang lain. kecewa dan tidak seronok. gangguan emosi adalah disebabkan kepercayaan yang tidak rasional yang dipelajaridari orang-orang signifikan semasa kanak-kanak. bimbang. Ellis percaya bahawa gangguan emosi yang dihadapi oleh manusia adalah disebabkan oleh idea yang tersilap atau tidak logik tentang sesuatu situasi.

kerana perasaan tidak bahagia akhirnta salah mengambil tindakan. Ini merupakan idea yang tidak rasional. . alkohol. maka ia akan berakhir dengan parasaan rendah diri merasa hidup tiada erti. cekap dan berjaya jika ia ingin merasa ia orang yang berguna dan diharggai. merasa tidak dihargai. kawan dan lainnya.Kebergantungan terus menerus terhap orang lain selin individu sendiri termasuk ibu bapa.Perasaan tidak bahagia.Adalah teruk dan malang apa bila sesuatu yang diharapkan terjadi tidak seperti yang diharapkan. 7. Persaan seperti ini menyebabkan individu jadi pendiam dan mengurung diri.Adalah perlu seseorang itu lengkap. 4. 5. saudar.Lebih senang lari dari kesulitan dan tanggung jawab dari pada menghadapinya. Ketika matlamat kejayaan yang diimpikan itu kandas.yang signifikan.Sesetengah orang adalah jahat. dan kejam dan orang begini patut disalah kan dan dihukum.Jika sesuatu itu merbahaya dan merosakkan individu sepatutnya selalu mengambil berat dan memikirkannya. 6. Contoh seperti kes bunuh diri diatas. Ketika individu dalam kesorangan merasa tidak dapat berbuat apapun termasuk mengambil keputusan. bunuh diri dan lainnya. seperti mengkonsumsi dada. Jika ini merupakan tuntutan kendiri yang utama maka ketiaka tidak terpenuhi individu merasa ia tidak perhatikan ibu bapa akhirnya mencari solusi dan perhatian orang lain. Perasaan ini muncul melalui persepsi yang negativ terhadap diri sendiri ketika ditinggal orang yang dicintai. Umpamanya selalu memikirkan orang yang kita cintai telah pergi untuk selamanya. kurangya kasih sayang ibu bapa. 3. Persaan menyalahkan orang lain terus-menerus adalah bentuk emosi yang tidak stabil. mengangap orang lain tak pandai menghargi parasaannya. Perkara seperti ini akan mendatangkan reaksi negetip terhadap penilaian kendiri. 8. makrempit. 2.

Persepsi yang yang di rasakan oleh fatimah majikannya betul-betul benci kepada dia buktinya kesalahan sedikit sahaja ia marah dan cakap yang bukan-bukan.Pengaruh pristiwa masa lalu. Contoh kes.9. -C. sedangkan tak setiap masalah boleh diselesikan dengan sempurna. (kepercayaan). Ellis menciptakan formula tentang prinsip gangguan emosi berdasarkan konsep A-B-C-D dan E -A. Mungkin sukar pengaruh masalalu tetapi ia tidaklah mustahil untuk mengubahkannya seperti pecandu alkohol. Sebelas pemikiran yang tidak rasional disebutkan itu merupakan punca yang menimbulkan problem dikalangan remaja serta mengancam daya tahan dan semangat juang untuk terus bertahan hidup menjadi generasi sebagai mana yang diharapkan. Masa lalu bukan satu alasan untuk merobah sikap.Individu sangat megambil berat dan merasa susa hati dengan masalah orang lain. kerana bagi fatimah masalh itu bukanlah besar sangt. -D. kernana melakukan sesuatu yang semestinya majikan fatimah tak perlu marah-marah.Selalu ingin setiap masalah diselesaikan dengan sempurna. -B. Dan ia merasa seakanakan hidup ini tak ada gunanya. ia merasa terhina. 11. tidak dilayani sebagai mena semestinya seorang manusia. fatimah fatimah dimarahi bosnya. (pristiwa). 10. merasa rendah diri beginilah kalau kerja dengan orang. (emosi yang terhasil) Fatimah merasa ia tidak dihargai. (pertikaian) .

kalau sarikat yang rugi semua pekerja akan menerima dampaknya. Dengan berbiat demikian klien menjadi sedar keadaan yang dihadapi untuk memperbaiki fungsi gangguan emosi.antara kepercayaan yang dipersepsikan. atau ia mencari alasan supaya fatimah lekas lari dari tempat kerja ini. mungkin ia sudah tak sukakan fatimah kerja ditempat dia. (emosi normal). sebagai berikut: Langkah pertama. sikap dan kata-kata ’sepatutnya’. menerima tanggung jawab di atas ketidak sesuaian itu dan menentukan punca penyebab masalahnya. ialah menunjukan kepada klien bahawa ia tidak logik. kenapa bos boleh marah macam itu. PROSES DAN MATLAMAT TEORI R-E-T DALAM KAUNSELING Tertapi RET menolong klien mengakui perasaan dan tingkahlakunyayang tidak sesuai. bukan ia tidak menghargai Fatimah tapi bos marah dikerana ia betul-betul menjaga kualiti produk kerja jangan sampai dibawah standard. menolongnya memamahami bagai mana dan mengapa dan mengapa mereka menjadi begini. -E. RET juga member langkah-langkah dalam menolong klien untuk meninggalkan idea yang tersilap. Tambahan pulan celik akanl yang diperolehi dapat menolong klien mengurangkan rasa tidak berdaya dan sedih dengan menunjukkan kepada mereka bahawa mereka bukanlah mengsa kepada kuasa luaran tetapi mereka boleh mengawlnya. Celik akal ini juga mengahala klien untuk memahami hubungan antara nilai. Yang telah menjadi . bos marah bukan disebabkan ia tak sukakan Fatimah. Fatimah membolak balik pemikirannya terhadap kejadian itu. ’seharusnya’ dan ’emestinya’. Kaunselor juga menunjukkan hubungan antara idea yang tidak rasional dengangan gangguan yang emosi yang dialami hingga klien merasakan hidup tidak bahagaia. Sebetulnya menurut emosi yang normal Fatimah jangan berfikir yang bukan-bukan. Bukan bererti bos marah untuk menjelek-jelek para pekerjanya.

sebati dengan diri seseorang yang selalu disarankan kepada diri sendiri sehingga menjadi idea yang tidak rasional. Tambahan itu Ellis menggunakan berbagaikaedah megajarklien seperti . -1. Falsafah hidup melibatkan megnaganti sikap yang tidak rasional kepada yang rasional yang menolong menhilangkan emosi negatif yang mengganggu. secara khususnya klien perlu menghayati tiga asas celik akal daram teori RET. dan tingkahlaku yang merosak diri. Langkah akhir. Kaunselor boleh menggunakan teknik dan prosedur secara elektrik. Kesemua teknik tingkahlaku boleh digunakan oleh kaunselor RET. ialah menolongk klien mempercayai bahawa kepercayaan seseorang boleh dicabar dan diubah. Ini membenarkan klien meneroka pemikirannya secara logik dan menentukan jika pemikiran ini sesuai – iaitu yang menyeronokkan atau atau yang dapat menolongnya mengubah situasi yang boleh dipertikaikan atau tidak sesuai dan mendatangkan ketidak selesaan dalam hidup. Kaunselor perlu menerima maklum balas secara berterusan untuk menyemak sama ada klien benar-benar faham apa yang diajarkan oleh kaunselor . Langkah kedua. Kaedah mempertikaikan ini adalah mengguna cara menyoal dan mencabar keesahan idea yang dipegang oleh klien tentang dirinya. TEKNIK DAN PROSEDUR R-E-T RET membenarkan kaunselor megngunakan teknik secara fleksibel. Melalui proses ini kaunselor cuba mengajar klien mempertikaikan sendiri cara ia berfikir agar ia dapat mencapai matlamat betfikir secara rasional dengan sendiri.Kesusahan pada masa kini tidak disebabkan oleh kesusahan sebelumnya. Ini termasuk menangani idea yang tidak rasional yang utama juga membina falsafah hidup yang lebih rasional untuk mengelak ia menjadi mangsa pemikiran yang tidak rasional.Indivudu akan berfikir secara rasional jika ia menukar cara berfikir yang tidak rasional melalui cara bekerja dan cara memeperaktikkan tingkahlaku.Idividu secara asas menyusahkan fikiran dan perasaan melalui kepercayaannya -2. Kaunselor akan memeprtikaikan idea klien yang tidak rasional secara terus menerus. melibatkan menolong klien pergi lebih dari mencabar idea yang tidak rasional iaitu mengindoktronasikan semuala secara rasional. -3.

Kerja rumah ini termasuk memberi kerja untuk dicuba oleh klien di luar sesi.Mempertikaikan idea bahawa kegagalan bukanlah suatu yang dahsyat. Ellis merasakan teknik seperti kartarsis.html . Kaunselor akan cuba membuangkan idea-idea ini dari pemikiran klien. Ellis juga menekankan penggunaan tugasan kerja rumah yang diberi oleh kaunselor. mencabar untuk membuat pemikiran yang dihayati adalah yang lojik dan rasional. perakam kaset.com/2010/02/rasional-emotif-terapi.menggunakan pamlet. menggalakkan klien mengambil resiko atau membiarkan klien merasa gagal semasa mencuba sesuatu tingkahlaku. menunjukkan bagaimana berfikir semula. untuk klien merasa ia dihormati dan dapat meluahkan prasaan. Klien ditunjukkan ayat-ayat yang tidak rasional dan tidak logik yang selama ini telah dihayati oleh klien. -5. Untuk menunjukkan pemikiran tidak rasional klien yang mengganggu kehidupannya. filem. interpretasi penentangan dan analisis transferen berjaya membantu klien mengenali pemikirannya yang tidak rasional tetap mengambil masa yang lama. komputer danlainnya. projektor. Hubungan yang diwujudkan antara kaunselor dan klien secara hubungan menyokong digunakan pada peringkat permulaan proses kaunseling.blogspot. Hasilnya klien diharapkan dapat mengantikan falsafah yang tidak rasional kepada yang rasional dan logik. Tambahan itu kaunselor mengarah klien kepada idea-idea utama yang tidak rasional yang telah menjadi budaya pemikiran masyarakat dan memberikan idaea yang rasional serta menewrkan perlindungan kepada gangguan pada masa akan datang. Ini dapat membuatkan klien: -4. Kaunselor menunjukkan punca ketidakrasionalan pemikiran yang menjadi gangguan hidupnya. http://vanronnbiaro. analisis mimpi. Ellis mengakui bahawa terdapat pelbagaik teknik unutk mengaubah manusia dan didalam RET teknik utama yang dicadang kan ialah megnajar secara aktif dan direktif. perkaitan bebas.Bagaimana menangani perasaan kegagalan dengan berfikir lebih positif Kerja rumah juga termasuk melakukan kerja-kerja kognitif seperti membaca bahan khusus seperti borang menolong sendiri untuk menganalisis konsep ABC dan bekerja kearah mempertikaikan pemikiran yang tidak rasional. Selepas itu kaunselor RET mula memainkan peranan yang aktif dari segi mengajar semula klien. buku.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->