QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan
Modul Pendidikan Jarak Jauh UPSI

MAZUKI MOHD YASIM MD AMIN MD TAFF JAFFRY ZAKARIA AZLIZAM AZIZ SALWANI HASSAN

i

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

ISI KANDUNGAN ISI KANDUNGAN......................................................................................................................... i SENARAI RAJAH ...................................................................................................................... ix SENARAI JADUAL ................................................................................................................... xv UNIT 1 ....................................................................................................................................... 1 PERGERAKAN ASAS................................................................................................................ 1 1.0 Pengenalan .......................................................................................................................... 1 1.2 Konsep Pergerakan Asas..................................................................................................... 1 1.3 Mengapa Kemahiran Pergerakan Asas Penting? ................................................................. 2 1.4 Matlamat Pergerakan Asas .................................................................................................. 4 1.4.1 Kecergasan ................................................................................................................... 5 1.4.2 Sosiolisasi / Kerjasama .................................................................................................. 5 1.5 Jenis Pergerakan Asas ........................................................................................................ 5 1.5.1 Pergerakan Lokomotor .................................................................................................. 6 1.5.1.1 Arah Pergerakan ..................................................................................................... 7 1.5.1.2 Masa Pergerakan .................................................................................................... 8 1.5.1.3 Haluan Pergerakan ................................................................................................. 8 1.5.2 Pergerakan Bukan Lokomotor ....................................................................................... 9 1.5.3 Pergerakan Manipulatif Alat ..........................................................................................10 1.6 Ritma ..................................................................................................................................11 1.6.1 Ritma dan Pergerakan ..................................................................................................11 1.6.2 Sumber Ritma...............................................................................................................12 1.7 Kesimpulan .........................................................................................................................13 SEMAK KENDIRI ......................................................................................................................13 UNIT 2 ......................................................................................................................................14 i

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

MEMPELAJARI PERGERAKAN ASAS .....................................................................................14 2.1 Pengenalan .........................................................................................................................14 2.2 Konsep................................................................................................................................14 2.3 Pola Pergerakan Asas ........................................................................................................14 2.4 Prinsip Pergerakan..............................................................................................................16 2.4.1 Prinsip Mekanikal .........................................................................................................16 2.4.2 Prinsip Estetika Pergerakan..........................................................................................16 2.5 Proses Perkembangan Kemahiran Pergerakan ..................................................................17 2.5.1 Peringkat Permulaan ....................................................................................................18 2.5.2 Tahap Pertengahan ......................................................................................................18 2.5.3 Peringkat Lanjutan ........................................................................................................18 2.6 Fasa Pembelajaran Dalam Pergerakan...............................................................................19 2.6.1 Fasa Kognitif.................................................................................................................19 2.6.2 Fasa Bersekutu ............................................................................................................20 2.6.3 Fasa Autonomous ........................................................................................................20 2.7 Kesimpulan .........................................................................................................................21 SEMAK KENDIRI ......................................................................................................................21 UNIT 3 ......................................................................................................................................22 PEMANASAN BADAN ..............................................................................................................22 3.1 Pengenalan .........................................................................................................................22 3.2 Faedah Pemanasan Badan .................................................................................................23 3.3 Jenis Pemanasan Badan ....................................................................................................23 3.3.1 Pemanasan Badan Umum ............................................................................................24 3.3.2 Regangan Statik ...........................................................................................................24 3.3.3 Pemanasan Badan Khusus ..........................................................................................25 3.3.4 Regangan Dinamik .......................................................................................................25 3.4 Prinsip Pemanasan Badan ..................................................................................................26 ii

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

3.4.1 Frekuensi (Frequency)..................................................................................................26 3.4.2 Intensiti (Intensity) ........................................................................................................27 3.4.3 Masa (Time) .................................................................................................................27 3.4.4 Jenis (Type) ..................................................................................................................27 3.5 Penerapan Nilai Keseronokan dalam Aktiviti Pemanasan Badan ........................................27 3.6 Kesimpulan .........................................................................................................................30 SEMAK KENDIRI ......................................................................................................................31 UNIT 4 ......................................................................................................................................32 PERGERAKAN KREATIF ASAS ...............................................................................................32 HASIL PEMBELAJARAN ..........................................................................................................32 4.1 Pendahuluan .......................................................................................................................32 4.2 Pergerakan Kreatif ..............................................................................................................33 4.3 Tujuan Pergerakan Kreatif ..................................................................................................33 4.4 Penerapan Nilai Dalam Pergerakan Kreatif .........................................................................34 4.5 Tema Dalam Pergerakan Kreatif .........................................................................................35 4.5.1 Tahap Asas ..................................................................................................................35 4.5.1.1 Tema 1: Kesedaran Tubuh Badan..........................................................................35 4.5.1.2 Tema 2: Kesedaran Rintangan kepada Beban dan Masa ......................................36 4.5.1.3 Tema 3: Kesedaran Ruang ....................................................................................38 4.5.1.4 Tema 4: Aliran Beban Badan dalam Ruang dan Masa ...........................................40 4.5.1.5 Tema 5: Penyesuaian Terhadap Rakan. ................................................................41 4.5.1.6 Tema 6: Penggunaan Tubuh Badan Sebagai Alat. .................................................42 4.5.1.7 Tema 7: Lapan Lakuan Daya Asas ........................................................................44 4.5.1.8 Tema 8: Ritma-Ritma Berkaitan Dengan Pekerjaan. ..............................................45 4.6 Kesimpulan .........................................................................................................................46 SEMAK KENDIRI ......................................................................................................................47 UNIT 5 ......................................................................................................................................48 iii

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

PERGERAKAN KREATIF LANJUTAN ......................................................................................48 5.1 Pengenalan .........................................................................................................................48 5.2 Pergerakan Kreatif Tahap Lanjutan .....................................................................................48 5.2.1 Tema 9: Bentuk-Bentuk Pergerakan. ............................................................................49 5.2.2 Tema 10: Transisi Lapan Daya Asas. ...........................................................................50 5.2.3 Tema 11: Orientasi Ruang ............................................................................................51 5.3.4 Tema 12: Gabungan Bentuk dan Daya dalam Pergerakan ...........................................52 5.3.5 Tema 13: Penaikan dari Lantai. ....................................................................................53 5.3.6 Tema 14: Kesedaran Kumpulan ...................................................................................54 5.2.7 Tema 15: Formasi-formasi dalam Kumpulan ................................................................56 5.2.8 Tema 16: Kualiti-kualiti Ekspresif dalam Pergerakan ....................................................57 5.3 Ransangan Dalam Pergerakan Kreatif ................................................................................58 5.3.1 Ransangan Dalam Diri ..................................................................................................58 5.3.2 Ransangan Objek .........................................................................................................58 5.3.3 Ransangan Bunyi .........................................................................................................58 5.4 Kesimpulan .........................................................................................................................59 SEMAK KENDIRI ......................................................................................................................59 UNIT 6 ......................................................................................................................................60 GIMNASTIK PENDIDIKAN........................................................................................................60 6.1 Pengenalan .........................................................................................................................60 6.2 Gimnastik Pendidikan .........................................................................................................60 6.3 Tujuan Gimnastik Pendidikan ..............................................................................................60 6.4 Tema Dalam Gimnastik Pendidikan ....................................................................................61 6.4.1 Tema 1: Kesedaran Tubuh Badan ................................................................................61 6.4.2 Tema 2: Kesedaran Ruang ...........................................................................................63 6.4.3 Tema 3: Kesedaran Masa ............................................................................................64 6.4.4 Tema 4: Kesedaran Perkaitan Antara Pelbagai Bahagian Tubuh Badan. .....................67 iv

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

6.4.5 Tema 5: Kesedaran Beban ...........................................................................................70 6.4.6 Tema 6: Kesedaran Aliran ............................................................................................72 6.4.7 Tema 7: Kesedaran Perkaitan dengan Orang Lain .......................................................74 6.4.8 Tema 8: Kesedaran Ritma ...............................................................................................75 6.5 Kesimpulan .........................................................................................................................78 SEMAK KENDIRI ......................................................................................................................78 UNIT 7 ......................................................................................................................................79 GIMNASTIK ARTISTIK .............................................................................................................79 HASIL PEMBELAJARAN ..........................................................................................................79 7.1 Pengenalan .........................................................................................................................79 7.2 Falsafah ..............................................................................................................................80 7.3 Sejarah ...............................................................................................................................80 7.3.1 Pra Sejarah ..................................................................................................................80 7.3.2 Perkembangan Awal.....................................................................................................81 7.3.3 Gimnastik Moden ..........................................................................................................82 7.3.4 Perkembangan Gimnastik di Malaysia ..........................................................................83 7.4 Kategori Pertandingan di Peringkat Antarabangsa (Olimpik) ...............................................84 7.5 Acara yang di Pertandingkan ..............................................................................................84 7.4.1 Senaman Lantai ...........................................................................................................87 7.4.2 Palang Sejajar ..............................................................................................................88 7.4.3 Lombol..........................................................................................................................89 7.4.4 Gelang ..........................................................................................................................90 7.4.5 Kekuda Berpelana ........................................................................................................91 7.4.6 Palang Tunggal ............................................................................................................91 7.4.7 Palang Bertingkat .........................................................................................................92 7.4.8 Batang Titian ................................................................................................................93 7.5 Etika Berpakaian .................................................................................................................93 v

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

7.5.1 Pakaian ........................................................................................................................93 7.5.2 Gaya Rambut ...............................................................................................................96 7.6 Sistem Pemarkahan ............................................................................................................97 7.7 Code of Point ......................................................................................................................98 7.8 Kesimpulan .........................................................................................................................98 SEMAK KENDIRI ......................................................................................................................99 UNIT 8 ....................................................................................................................................100 KEMAHIRAN ASAS GIMNASTIK ARTISTIK ...........................................................................100 HASIL PEMBELAJARAN ........................................................................................................100 8.1 Pengenalan .......................................................................................................................100 8.2 Konsep Pergerakan ..........................................................................................................100 8.3 Pola Pergerakan Gimnastik ...............................................................................................101 8.3.1 Pola Pendaratan .........................................................................................................101 8.3.2 Pola Statik ..................................................................................................................103 8.3.3 Pola Gerak Edar .........................................................................................................106 8.3.4 Pola Putaran ...............................................................................................................107 8.3.5 Pola Hamburan...........................................................................................................109 8.3.6 Pola Hayunan .............................................................................................................111 8.4 Fokus Kemahiran ..............................................................................................................112 8.5 Kemahiran Asas ................................................................................................................113 8.5.1 Senaman Lantai .........................................................................................................113 8.5.2 Palang Tunggal dan Palang Bertingkat. ......................................................................115 8.5.3 Kekuda Berpelana ......................................................................................................115 8.5.4 Palang Sejajar. ......................................................................................................116

8.5.5 Lombol........................................................................................................................117 8.6 Kesimpulan .......................................................................................................................117 SEMAK KENDIRI ....................................................................................................................118 vi

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

UNIT 9 ....................................................................................................................................119 GIMRAMA ...............................................................................................................................119 HASIL PEMBELAJARAN ........................................................................................................119 9.1 Pengenalan .......................................................................................................................119 9.2 Sejarah dan Perkembangan ..........................................................................................120 9.2.1 Perkembangan Moden ...............................................................................................120 9.2.2 Perkembangan Gimnastik di Malaysia ...........................................................................121 9.3 Tempat Pertandingan ........................................................................................................123 9.4 Acara yang di Pertandingkan dan Peraturan .....................................................................124 9.5 Sistem Pemarkahan ..........................................................................................................125 9.6 Peralatan ..........................................................................................................................125 9.6.1 Tali .............................................................................................................................125 9.6.2 Gelung ........................................................................................................................126 9.6.3 Belantan .....................................................................................................................127 9.6.4 Reben .........................................................................................................................127 9.6.5 Bola ............................................................................................................................128 9.7 Etika Berpakaian Gimnas Individu dan Berpasukan .........................................................129 9.8 Muzik ................................................................................................................................130 9.9 Kesimpulan .......................................................................................................................130 SEMAK KENDIRI ....................................................................................................................131 UNIT 10 ..................................................................................................................................132 KEMAHIRAN ASAS GIMRAMA ..............................................................................................132 10.1 Pengenalan .....................................................................................................................132 10.2 Kemahiran Asas ..............................................................................................................133 10.2.1 Kemahiran Imbangan ...............................................................................................133 10.2.2 Kemahiran Melentik ..................................................................................................134 10.2.3 Meringkuk dan Melunjur............................................................................................134 vii

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

10.2.4 Gerak Edar ...............................................................................................................135 10.2.5 Pusingan Badan ...........................................................................................................136 0.2.6 Lompatan ...................................................................................................................137 10.2.7 Ketangkasan.............................................................................................................138 10.3 Kesimpulan .....................................................................................................................138 RUJUKAN ...............................................................................................................................140

viii

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

SENARAI RAJAH Rajah 1.1 Kontinum Perkembangan Kemahiran Asas ................................................................ 4 Rajah 1.2 Jenis-jenis pergerakan asas. ..................................................................................... 6 Rajah 1.3 Contoh pergerakan lokomotor. ................................................................................... 7 Rajah 1.4 Arah pergerakan lokomotor. ....................................................................................... 8 Rajah 1.5 Masa pergerakan. ...................................................................................................... 8 Rajah 1.6 Contoh corak haluan pergerakan. .............................................................................. 9 Rajah 1.7 Contoh pergerakan bukan lokomotor (a, b, c, dan d). ................................................ 9 Rajah 1.8 Melambung dan menangkap. ....................................................................................10 Rajah 1.9 Membaling pundi kacang. .........................................................................................10 Rajah 1.10 Memukul. ................................................................................................................10 Rajah 1.11 Pergerakan dan ritma saling berkaitan. ...................................................................11 Rajah 1.12 Ritma sebahagian daripada konsepsi pergerakan...................................................12 Rajah 1.13 Sumber ritma daripada unsur tradisional dan moden. .............................................12 Rajah 2.1 Gabungan pola pergerakan mampu menghasilkan pergerakan yang kompleks. .......15 Rajah 2.2 Analisa pergerakan melalui prinsip biomekanik. ........................................................16 Rajah 2.3 Penerapan nilai estetika dalam pergerakan. .............................................................17 Rajah 2.4 Fasa kognitif memerlukan maklumbalas daripada guru.............................................19 Rajah 2.5 Penguasaan yang baik bagi kemahiran yang mudah. ...............................................20 Rajah 2.6 Fasa autonomous. ....................................................................................................21 Rajah 3.1 Aktiviti pemanasan badan. ........................................................................................22 Rajah 3.2 Kepelbagaian aktiviti pemanasan badan umum. .......................................................24 Rajah 3.3 Regangan statik. .......................................................................................................25 Rajah 3.4 Pemanasan badan khusus dalam sukan gimnastik. ..................................................25 Rajah 3.5 Regangan dinamik. ...................................................................................................26 Rajah 3.6 Aktiviti awan dan bumi. .............................................................................................28 Rajah 3.7 Aktiviti berenang. ......................................................................................................28 Rajah 3.8 Aktiviti ulat.................................................................................................................29 Rajah 3.9 Aktiviti penyapu cermin kereta. .................................................................................29 Rajah 3.10 Aktiviti menebang pokok balak. ...............................................................................30 Rajah 4.1 Pergerakan kreatif.....................................................................................................32 Rajah 4.2 Pergerakan tubuh badan...........................................................................................35 Rajah 4.3 Aktiviti pergerakan halus ringan dan berat kuat. ........................................................36 ix

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 4.4 Kesedaran rintangan terhadap masa memberi tumpuan kepada cara tubuh badan bergerak dan mengawal gerakan samada secara serta merta atau kawal lambat. .............37 Rajah 4.5 Kesedaran ruang. .....................................................................................................38 Rajah 4.6 Pergerakan meniru rakan..........................................................................................41 Rajah 4.7 Bentuk tubuh badan. .................................................................................................43 Rajah 4.8 Perlakuan gerak isyarat. ...........................................................................................43 Rajah 5.1 Bentuk-bentuk pergerakan. .......................................................................................49 Rajah 5.2 Dimensi ruang. ..........................................................................................................51 Rajah 5.3 Orentasi berpasangan dan berkumpulan serta susunan dan urutan. ........................52 Rajah 5.4 Rekaan daya mengikut corak. ...................................................................................53 Rajah 5.5 Contoh-contoh penaikan dari lantai. ..........................................................................54 Rajah 5.6 Penggunaan aspek masa, ruang, beban dan aliran dalam kumpulan. ......................56 Rajah 5.7 Contoh formasi sebentuk dan tidak sebentuk............................................................57 Rajah 6.1 Berjalan dengan cepat. .............................................................................................64 Rajah 6.2 Berdiri tegak dan berjalan dengan lambat. ................................................................65 Rajah 6.3 Berjalan dengan lambat dan berubah ke serta-merta................................................65 Rajah 6.4 Bergerak dengan pelbagai kelajuan yang sesuai. .....................................................65 Rajah 6.5 Bergerak dengan mengawal kelajuan. ......................................................................66 Rajah 6.6 Mengaplikasikan pemilihan kelajuan yang sesuai dalam perlakuan dirian tangan. ....66 Rajah 6.7 Rangkaian pergerakan dengan penggabungan aspek masa (cepat, lambat, sertamerta dan kawal-lambat). ...................................................................................................66 Rajah 6.8 Perkaitan bahagaian tubuh badan semasa melakukan pergerakan putaran roda. ....67 Rajah 6.9 Perkaitan bahagian tubuh badan semasa pergerakan. .............................................67 Rajah 6.10 Perkaitan tubuh badan dengan alatan. ....................................................................68 Rajah 6.11 Perkaitan bahagian tubuh badan dengan alatan semasa melakukan pergerakan. ..68 Rajah 6.12 Menyokong badan semasa dirian tangan untuk kestabilan. ....................................69 Rajah 6.13 Mengalih beban untuk mendahului pergerakan semasa kemahiran gulingan ke belakang. ...........................................................................................................................69 Rajah 6.14 Mencipta bentuk badan. ..........................................................................................70 Rajah 6.15 Bergerak berbagai cara dan membeku. ..................................................................70 Rajah 6.16 Bergerak dengan kualiti berat dan ringan. ...............................................................71 Rajah 6. 17 Kualiti berat dan ringan dengan alatan. ..................................................................71 Rajah 6. 18 Rangkaian pergerakan tanpa alatan. .....................................................................72 x

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 6. 19 Rangkaian aliran bebas. ........................................................................................72 Rajah 6.20 Rangkaian aliran terikat. .........................................................................................73 Rajah 6.21 Kombinasi rangkaian aliran bebas dan terikat. ........................................................73 Rajah 6.22 Bergerak dengan pasangan. ...................................................................................74 Rajah 6.23 Bersentuhan badan. ................................................................................................75 Rajah 6.24 Bergerak dalam kumpulan. .....................................................................................75 Rajah 6.25 Ritma dalam pergerakan. ........................................................................................76 Rajah 6. 26 Corak ritma pergerakan. ........................................................................................77 Rajah 6.27 Contoh aliran rangkaian pergerakan. ......................................................................77 Rajah 7.1 Cabang sukan gimnastik. ..........................................................................................79 Rajah 7.2 Gimnastik dipertandingkan di Sukan Olimpik. ...........................................................80 Rajah 7.3 Lakaran aktiviti gimnastik pada dinding. ....................................................................81 Rajah 7.4 Pendedahan awal sukan gimnastik oleh Friedrich Ludwig Jahn dalam acara batang tititan. .................................................................................................................................82 Rajah 7.5 Sukan gimnastik moden. ...........................................................................................83 Rajah 7.6 Ng Shu Wai yang telah bertanding di Sukan Olimpik Athen. .....................................83 Rajah 7.7 Lakaran susun atur peralatan gimnastik bagi acara lelaki. ........................................86 Rajah 7.8 Lakaran susun atur peralatan gimnastik bagi acara wanita. ......................................87 Rajah 7.9 Ukuran lantai gimnastik untuk acara lelaki dan wanita. .............................................88 Rajah 7.10 Aparatus senaman lantai. .......................................................................................88 Rajah 7.11 Aparatus palang sejajar. .........................................................................................89 Rajah 7.12 Aparatus lombol. .....................................................................................................90 Rajah 7.13 Aparatus gelang. .....................................................................................................91 Rajah 7.14 Aparatus kekuda berpelana. ...................................................................................91 Rajah 7.15 Aparatus palang tunggal. ........................................................................................92 Rajah 7.16 Aparatus palang bertingkat. ....................................................................................92 Rajah 7.17 Aparatus batang titian. ............................................................................................93 Rajah 7.18 Pakaian gimnas lelaki. ............................................................................................94 Rajah 7.19 Kepelbagain rekabentuk leotard wanita. .................................................................95 Rajah 7.20 Kepelbagaian rekaan corak leotard wanita..............................................................95 Rajah 7.21 Kepelbagaian gaya rambut gimnas lelaki. ...............................................................96 Rajah 7.22 Kepelbagain gaya dandanan rambut gimnas wanita. ..............................................96 Rajah 7.23 Kedudukan juri semasa acara kekuda berpelana. ...................................................97 xi

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 7.24 Contoh kulit depan code of point. ............................................................................98 Rajah 8.1 Pola pergerakan gimnastik. .....................................................................................101 Rajah 8.2 Mendarat dengan kaki. ...........................................................................................101 Rajah 8.3 Mendarat dengan tangan. .......................................................................................102 Rajah 8.4 Mendarat dengan gulingan sisi. ..............................................................................102 Rajah 8.5 Gabungan pelbagai jenis pendaratan......................................................................103 Rajah 8.6 Pusat graviti yang rendah dan dasar yang lebar. ....................................................103 Rajah 8.7 Jarak pusat graviti mempengaruhi kestabilan. ........................................................104 Rajah 8.8 Pusat graviti, garisan graviti dalam keadaan selari menjadikan sesuatu objek lebih stabil. ...............................................................................................................................104 Rajah 8.9 Statik di atas kaki. ...................................................................................................105 Rajah 8.10 Statik di atas sokongan bahu. ...............................................................................105 Rajah 8.11 Kombinasi gerakan statik menjadi satu rutin pergerakan. .....................................106 Rajah 8.12 Contoh pergerakan gerakedar. .............................................................................106 Rajah 8.13 Gerak edar jalan ulat ke hadapan. ........................................................................107 Rajah 8.14 Gerak edar langkah dan tendang ke hadapan. .....................................................107 Rajah 8.15 Putaran hadapan. .................................................................................................108 Rajah 8.16 Putaran menegak 360°. ........................................................................................108 Rajah 8.17 Putaran sisi. ..........................................................................................................109 Rajah 8.18 Kombinasi kemahiran putaran...............................................................................109 Rajah 8. 19 Hamburan menegak pada papan anjal atau trampoline. ......................................109 Rajah 8. 20 Hamburan tengkuk. ..............................................................................................110 Rajah 8.21 Hambur kepala......................................................................................................110 Rajah 8.22 Kombinasi gerakan hamburan. .............................................................................111 Rajah 8.23 Hayunan tangan ke hadapan dan ke belakang. ....................................................111 Rajah 8.24 Hayunan sisi dari bawah kebahagian atas. ...........................................................111 Rajah 8.25 Hayunan kaki sisi dan ke belakang. ......................................................................112 Rajah 8.26 Pelaksanaan kombinasi kemahiran asas. .............................................................112 Rajah 8.27 Lentang-lentik (flic flac). ........................................................................................113 Rajah 8.28 Hambur hadapan. .................................................................................................114 Rajah 8.29 Dirian tangan dan guling hadapan.........................................................................114 Rajah 8.30 Gantung badan ke palang dan mendarat. .............................................................115 Rajah 8.31 Hayunan kaki di kekuda berpelana. ......................................................................115 xii

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 8.32 Kemahiran asas L-Sit pada palang sejajar. ...........................................................116 Rajah 8.33 Hayun ke belakang dan kangkang. .......................................................................116 Rajah 8.34 Kemahiran lompat, mencangkung dan mendarat. .................................................117 Rajah 9.1 Persembahan gimrama dalam acara riben..............................................................119 Rajah 9.2 Gimrama di awal penyertaannya di SUkan Olimpik. ................................................121 Rajah 9.3 Faiznur Miskin ketika mewakili Malaysia di Sukan Sea, 1989. ................................122 Rajah 9.4 Elaine Koo mendapat pingat gangsa ketika di Kejohanan Sukan Komanwel 2010..123 Rajah 9.5 Gelanggang pertandingan sukan gimrama..............................................................123 Rajah 9.6 Kepelbagaian warna tali. .........................................................................................126 Rajah 9.7 Gelung. ...................................................................................................................126 Rajah 9.8 Belantan. ................................................................................................................127 Rajah 9.9 Kepelbagaian warna riben. .....................................................................................128 Rajah 9.10 Ukuran riben. ........................................................................................................128 Rajah 9.11 Kepelbagaian warna bola. .....................................................................................129 Rajah 9.12 Kepelbagaian jenis leotard. ...................................................................................130 Rajah 10.1 Aksi pertandingan acara riben...............................................................................132 Rajah 10.2 Imbangan melutut. ................................................................................................133 Rajah 10.3 Imbangan V. .........................................................................................................134 Rajah 10.4 Melentik ke arah sisi kiri dan kanan.......................................................................134 Rajah 10.5 Melutut dan melentik ke sisi. .................................................................................134 Rajah 10.6 Pergerakan duduk, meringkuk dan melunjur kaki. .................................................135 Rajah 10.7 Perlakuan melentik dan mengendurkan otot belakang. .........................................135 Rajah 10.8 Pergerakan berjalan. .............................................................................................135 Rajah 10.9 Berlari. ..................................................................................................................135 Rajah 10.10 Pergerakan langkah skip. ....................................................................................136 Rajah 10.11 Berpusing setempat di atas dua kaki. ..................................................................136 Rajah 10.12 Berpusing di atas punggung................................................................................136 Rajah 10.13 Pergerakan berpusing di atas lutut. .....................................................................136 Rajah 10.14 Pergerakan lompat regang. .................................................................................137 Rajah 10. 15 Pergerakan lompat lentik. ..................................................................................137 Rajah 10.16 Perlakuan lompat bintang. ..................................................................................137 Rajah 10.17 Perlakuan lompat dakap. ....................................................................................138 Rajah 10.18 Ringkuk badan dan ayun. ...................................................................................138 xiii

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 10.19 Guling balak. .......................................................................................................138

xiv

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

SENARAI JADUAL Jadual 2.1 Hubungan antara pola pergerakan dan kemahiran pergerakan. ..............................15 Jadual 4.1 Lapan lakuan daya asas. .........................................................................................45 Jadual 6.1 Jenis pergerakan dalam Tema 1. .............................................................................62

xv

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

UNIT 1 PERGERAKAN ASAS

HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini anda seharusnya dapat: a) Menjelaskan tentang definisi serta konsep dalam pergerakan. b) Menghuraikan kepentingan asas pergerakan terhadap perkembangan pembelajaran pelajar. c) Menyatakan jenis-jenis pergerakan secara terperinci. d) Menghuraikan definisi ritma dan perkaitannya dengan pergerakan. 1.0 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Jasmani di sekolah secara umumnya bertujuan untuk memberikan penekanan kepada pembangunan pelajar tanpa mengetepikan pelajar yang kurang mahir dalam aktiviti sukan (Joonkoo, Deborah, & Jim, 2000). Oleh yang demikian, pembangunan pelajar yang menyeluruh serta berlandaskan aspek kognitif, afektif dan psikomotor ini berupaya untuk melahirkan pelajar yang mantap dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Konsep menyeluruh ini memberikan sumbangan kepada perkembangan dan pembangunan keseluruhan pelajar melalui pengalaman-pengalaman pergerakan (Hoe, 2009). 1.2 Konsep Pergerakan Asas Secara umumnya, Ia merangkumi konsep pergerakan dan kemahiran motor asas. Konsep pergerakan merupakan pengetahuan dan pemahaman tentang pergerakan yang membenarkan individu mengadaptasi dan memodifikasi pergerakan untuk mencapai matlamat pergerakan yang lebih spesifik dan kompleks. Pergerakan didefinisikan sebagai sebarang bentuk gerak yang dilakukan oleh seseorang dan seterusnya menyebabkan berubah kedudukan atau kekal di tempat yang sama. Howton (2010), menjelaskan melalui asas latihan pergerakan yang betul, proses pembelajaran kemahiran pelajar akan menjadi lebih cepat dan berkesan. Ini jelas menunjukkan bahawa pendidikan pergerakan memainkan peranan penting dalam membentuk perkembangan potensi diri pelajar dalam melakukan pelbagai corak pergerakan fizikal sesebuah kemahiran dalam aktiviti harian dan sukan. Sehubungan dengan itu, latihan asas 1

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

pergerakan dalam kalangan pelajar akan membantu meningkatkan proses penguasaan kemahiran sesebuah kemahiran dalam sukan. Asas pergerakan adalah terdiri daripada pergerakan asas seperti berlari, berjalan, melompat dan mengawal badan. Pergerakan yang lebih kompleks adalah hasil daripada gabungan beberapa pergerakan asas ini. Sesebuah pergerakan yang efisen akan dapat membantu menjimatkan pengguna tenaga seseorang individu. Secara umumnya pergerakan terbahagi kepada beberapa jenis pergerakan iaitu pergerakan lokomotor, pergerakan bukan lokomotor dan manipulatif alat (Gallahue & Cleland, 2003). 1.3 Mengapa Kemahiran Pergerakan Asas Penting? Satu kemahiran motor asas adalah melibatkan beberapa elemen pergerakan asas. Ia tidak menekankan penggabungan pelbagai kemahiran motor1 asas kepada kemahiran yang kompleks seperti menggelecek dalam bola keranjang atau rutin gimnastik dalam acara senaman lantai. Setiap kemahiran motor asas dianggap secara berasingan relatif dari yang lain. Kemahiran motor asas ini adalah sebahagian daripada kontinum pergerakan yang bermula sebelum kelahiran dan berterusan sepanjang kehidupan. Dengan pendedahan kepada pengalaman pergerakan, kanak-kanak mula mempelajari kemahiran motor asas yang akan ditapis melalui amalan, arahan dan pemodelan. Kanak-kanak yang menguasai kemahiran motor asas dari peringkat awal akan lebih cenderung untuk menjadi aktif dan menikmati pelbagai aktiviti rekreasi dan sukan. Rajah 1.1 berikut mewakili pembangunan kemahiran motor bermula dari peringkat kelahiran ke alam dewasa. Terdapat bukti yang menunjukkan bahawa apabila kanak-kanak kurang kemahiran pergerakan asas maka pencapaian kemahiran khusus dalam sesuatu sukan juga akan terjejas (Gallahue & Cleland, 2003) Pengkaji berpendapat, fenomena ini disebut sebagai 'halangan kecekapan' di mana seseorang individu kanak-kanak itu tidak mempunyai sama ada rangkaian atau tidak cukup matang dalam kemahiran pergerakan asas yang perlu untuk memajukan atau memperbaiki dan membangunkan kemahiran sukan tertentu pada masa akan datang (Butcher & Eaton, 1989; Gallahue & Cleland, 2003)

Perkembangan kemahiran motor boleh dibahagikan kepada beberapa peringkat. Kanakkanak normal fizikal dan kognitif, berkembang dari satu peringkat ke peringkat seterusnya

1

Kemahiran motor adalah satu urutan pergerakan yang di gabungkan untuk menghasilkan pergerakan yang lancar

dalam usaha untuk menguasai tugas tertentu. Pembangunan kemahiran motor berlaku dalam korteks motor, rantau korteks serebrum yang mengawal kumpulan otot.

2

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

dalam urutan cara yang dipengaruhi oleh kematangan, genetik dan persekitaran. Kanak-kanak tidak boleh bergantung semata-mata kepada kematangan untuk memperoleh penguasaan kemahiran motor asas. Keadaan persekitaran termasuk arahan, galakan dan peluang bermain adalah sangat penting kepada proses pembangunan fizikal mereka. Kanak-kanak tiba di sekolah rendah dengan pelbagai pengalaman yang berkaitan dengan pemerolehan kemahiran motor. Pendedahan haruslah bermula seawal peringkat sekolah rendah kerana pada peringkat ini kanak-kanak secara fizikal dan intelek mampu mendapat manfaat daripada arahan dan sangat bermotivasi dan bersemangat tentang pembelajaran. Semasa peringkat awal persekolahan, kanak-kanak harus diberi peluang untuk mempelajari pelbagai kemahiran motor. Pendekatan “bermain” dengan penerapan elemenelemen kemahiran asas pergerakan boleh digunakan kerana bersesuaian dengan peringkat umur mereka. Pergerakan yang melibatkan kemahiran motor seperti berlari, skip, melompat, membuang, menangkap, melantun, menendang, gulingan hadapan dan mengelak boleh digunakan semasa proses permainan tersebut. Penguasaan kemahiran asas adalah amat diperlukan bagi pencapaian optimum dalam sesuatu jenis sukan. Sebagai contoh penguasaan kemahiran asas balingan atas bahu dikaitkan dengan pelbagai kemahiran dalam sukan tertentu. Pelajar yang tidak menguasai kemahiran asas adalah kurang bersedia untuk mempelajari kemahiran sukan yang lebih kompleks. Ini menyebabkan berlakunya penarikan diri dari aktiviti fizikal kerana kekurangan kecekapan dalam kemhiran sukan. Situasi ini sering dirujuk sebagai "Halangan Kemahiran Sukan". (Rujuk Rajah 1.1)

3

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 1.1 Kontinum Perkembangan Kemahiran Asas. 1.4 Matlamat Pergerakan Asas Pergerakan asas adalah merupakan fasa terpenting dalam perkembangan fizikal dan mental kanak-kanak. Ianya adalah merupakan medium pembelajaran yang paling asas sebelum perlaksanaan sesebuah pergerakan yang lebih kompleks berlaku. Oleh yang demikian, matlamat pergerakan adalah untuk membolehkan kanak-kanak menggunakan tubuh badan mereka sebagai alat untuk melakukan pergerakan dengan cara yang berkesan, iaitu mendorong mereka untuk mengkaji perhubungan antara pergerakan asas dengan elemenelemen pergerakan (ruang, masa dan kuasa), melatih kanak-kanak untuk melakukan setiap kemahiran asas dengan betul serta meningkatkan kesedaran kanak-kanak terhadap

4

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

pergerakan yang dihasilkan. Secara lebih spesifik, matlamat pergerakan adalah untuk mencapai perkara berikut: i. ii. Kecergasan Sosialisasi / Kerjasama

1.4.1 Kecergasan Perkembangan fizikal manusia adalah banyak dipengaruhi oleh aspek kecergasan yang mana merupakan aspek terpenting yang sebenarnya didorong oleh pergerakan. Oleh yang demikian matlamat kecergasan adalah bersandarkan kepada fokus untuk meningkatkan komponen kecergasan yang berasaskan kesihatan dan lakuan motor. 1.4.2 Sosiolisasi / Kerjasama Pergerakan memainkan peranan yang penting dalam memperkembangkan aspek sosiolisasi2 atau kerjasama interpersonal3 kanak-kanak. Melalui pergerakan kanak-kanak akan dapat memupuk perhubungan dalam kumpulan dan belajar untuk memahami reaksi dan pergerakan kanak-kanak lain. 1.5 Jenis Pergerakan Asas Pergerakan asas adalah penting dalam pembangunan fizikal kanak-kanak. Ibu bapa dan penjaga boleh mendapat manfaat daripada pembelajaran kepentingan corak pembangunan fizikal untuk menyokong kanak-kanak kerana mereka belajar untuk bergerak dan

mengembangkan kebolehan fizikal. Penglibatan kanak-kanak dalam kesemua jenis pergerakan asas adalah amat penting bagi meningkatkan keupayaan dan kebolehan mereka dalam sesuatu jenis kemahiran sukan dan aplikasi dalam kehidupan seharian. Terdapat tiga jenis pergerakan asas yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak iaitu (rujuk Rajah 1.2): i. ii. iii. Pergerakan Lokomotor Pergerakan Bukan Lokomotor Pergerakan Manipulatif Alat

2 3

Proses berterusan kehidupan yang meliputi cara hidup, nilai dan norma masyarakat. Kemahiran yang digunakan oleh individu untuk berkomunikasi dengan individu lain.

5

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 1.2 Jenis-jenis pergerakan asas. 1.5.1 Pergerakan Lokomotor Jenis pergerakan ini adalah merujuk kepada pergerakan mengubah kedudukan sesuatu organisma dari suatu tempat ke tempat yang lain. Pada asasnya, pergerakan lokomotor melibatkan beberapa faktor lain iaitu arah pergerakan, masa pergerakan dan haluan pergerakan. Kesemua faktor ini memainkan peranan dan saling berkaitan di antara satu sama lain dalam melengkapkan pergerakan lokomotor.

a) Pergerakan gulingan sisi. 6

b) Pergerakan merangkak.

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

c) Pergerakan guling hadapan Rajah 1.3 Contoh pergerakan lokomotor. 1.5.1.1 Arah Pergerakan Arah pergerakan adalah merujuk kepada haluan atau laluan sesebuah pergerakan lokomotor. Asas kepada arah pergerakan adalah pergerakan arah kiri, kanan, depan dan belakang (rujuk Rajah 1.4).

7

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 1.4 Arah pergerakan lokomotor. 1.5.1.2 Masa Pergerakan Masa pergerakan adalah merujuk kepada jumlah masa yang diambil untuk melengkapkan sesuatu pergerakan dari mula sehingga selesai pergerakan.

Rajah 1.5 Masa pergerakan. 1.5.1.3 Haluan Pergerakan Haluan melibatkan corak laluan sesuatu pergerakan. Sebagai contoh, seseorang yang berjalan ke arah titik A ke titik B membentuk haluan pergerakan yang lurus. Manakala seorang pemain bola yang sedang menggelecek bola ke arah kiri dan kanan berkemungkinan cenderung membentuk haluan zig-zag atau bengkang-bengkok.

8

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 1.6 Contoh corak haluan pergerakan. 1.5.2 Pergerakan Bukan Lokomotor Pergerakan jenis ini adalah merujuk kepada pergerakan yang tidak melibatkan perubahan badan dari sesuatu tempat ke tempat yang lain. Ianya dilaksanakan di atas asas pegun dan turut dipanggil sebagai pergerakan paksi. Perlakuan seperti menolak, menarik, menggoncang, berpusing, membelok, duduk dan berdiri adalah merupakan contoh pergerakan jenis ini. Pergerakan jenis ini turut membantu memperkembangkan imbangan dan koordinasi4 kanakkanak..

a) Duduk berlunjur

b) Memutar tangan

c) Naik turun

d) Permainan tepuk

Rajah 1.7 Contoh pergerakan bukan lokomotor (a, b, c, dan d).

4

Proses dimana neuron badan dan anggota bekerjasama untuk menghasilkan pergerakan.

9

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

1.5.3 Pergerakan Manipulatif Alat Keupayaan individu untuk mengendalikan objek dengan kawalan yang sesuai dan kelajuan pergerakan yang diperlukan oleh sesuatu pergerakan. Kemahiran ini merupakan kemahiran asas yang dapat menyediakan diri pelajar untuk mempelajari asas sukan dan seterusnya menguasai kemahiran sukan yang pelbagai. Pembelajaran kemahiran ini mesti melibatkan manipulasi alat seperti pundi kacang, bola kecil, bola besar, gelung rotan, tali dan sebagainya yang berbeza dari segi bentuk, saiz dan komposisi. Ianya adalah melibatkan penggunaan terkawal tangan dan kaki dicerminkan dalam pergerakan manipulatif. Rajah di bawah menjelaskan contoh-contoh pergerakan manipulasi alat.

Rajah 1.8 Melambung dan menangkap.

Rajah 1.9 Membaling pundi kacang.

Rajah 1.10 Memukul. 10

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Thomas, Lee & Thomas, (1988) dalam bukunya mejelaskan bahawa pergerakan manipulasi manipulasi alatan adalah dikategorikan kepada tiga jenis iaitu: a) Mengenakan tenaga kepada objek (melontar, menyepak, merejam, mengumpan, memukul, membaling). b) Menguasai objek (menangkap dan menyambut, menahan). c) Mengawal objek (menggelecek dan memantul bola). 1.6 Ritma Ritma adalah dikatakan terhasil daripada pergerakan, bermula daripada dorongan semulajadi dalam diri manusia untuk bergerak dengan gaya rentakan dan daripada geraktari sebagai sumbernya telah melahirkan bentuk-bentuk ritma dan struktur muzik. Perkataan ritma sebenarnya adalah berasal dari Yunani iaitu “rhythmos”. Ianya bermaksud "apa-apa usul yang berulang-ulang yang kerap, simetri". Secara amnya ritma ditakrifkan sebagai "pengulangan sesuatu pergerakan atau irama yang dicirikan oleh kuantiti dan keadaan yang berbeza-beza”. Oleh yang demikian, jelas menunjukkan bahawa ritma dan pergerakan mempunyai perkaitan dan perhubungan yang amat rapat dan saling memerlukan.

Rajah 1.11 Pergerakan dan ritma saling berkaitan. 1.6.1 Ritma dan Pergerakan Rasa sensasi yang terbit daripada perubahan-perubahan dari segi intensiti, tekanan, kederasan, kecerdasan dan kebebasan bergerak dalam melakukan pergerakan dan tekanantekanan fizikal lazimnya akan menimbulkan rasa riang dan kepuasan kepada deria irama. Ritma merupakan hanya satu aspek dalam paduan ritma dan pergerakan yang menjadi sebahagian daripada konsepsi pergerakan gerak tari yang luas. Ini termasuk aspek-aspek corak yang 11

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

berbentuk urutan, iringan yang dapat didengar serta daya ekspresi yang menggambarkan persepsi-persepsi dalaman yang khususnya dimanifestasikan dalam pergerakan-pergerakan gerak tari.

Rajah 1.12 Ritma sebahagian daripada konsepsi pergerakan. 1.6.2 Sumber Ritma Penggunaan muzik, alat-alat paluan dan bunyi-bunyian suara untuk mengiringi pergerakan dapat dijadikan sebagai sebahagian persekitaran untuk pengajaran. Kanak-kanak boleh menggunakan muzik untuk mengiringi pergerakan dapat dijadikan sebagai sebahagian persekitaran untuk pengajaran. Kanak-kanak boleh menggunakan muzik untuk mengiringi pergerakan mereka secara sendirian atau mengiringi pergerakan mereka secara sendirian atau mengiringi pergerakan orang lain. Mencipta alat-alat paluan muzik boleh dijadikan suatu projek kraf tangan. Alatan-alatan tersebut yang mengeluarkan bunyi yang pelbagai dapat diguna dan dimainkan oleh kanak-kanak.

Rajah 1.13 Sumber ritma daripada unsur tradisional dan moden. 12

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

1.7 Kesimpulan Pergerakan asas adalah merupakan aspek yang amat penting kepada perkembangan psikomotor, kognitif dan afektif kanak-kanak. Pembinaan pergerakan asas yang baik akan dapat membantu memperkembangkan kemahiran asas kanak-kanak menjadi lebih cemerlang bukan sahaja dalam bidang sukan malah untuk kehidupan seharian mereka. Penguasaan kemahiran pergerakan lokomotor, bukan lokomotor dan manipulatif alat akan memudahkan seseorang kanak-kanak mempelajari kemahiran yang lebih kompleks dan sukar.

Penggabungan pergerakan dan ritma mampu menjadikan kanak-kanak lebih kreatif, menghargai, dalam menghasilkan gerakan-gerakan berdasarkan corak bunyian. Selain itu

juga, penggabungan ini akan meningkatkan koordinasi dalam menyelaras dan menyeragamkan pergerakan-pergerakan baru.

SEMAK KENDIRI

1. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep pergerakan? 2. Senaraikan 3 jenis pergerakan asas? 3. Apakah yang anda faham berkaitan “menguasai objek”? 4. Senaraikan faktor lain yang melibatkan pergerakan lokomotor? 5. Berikan takrifan ritma?

13

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

UNIT 2 MEMPELAJARI PERGERAKAN ASAS

HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini anda seharusnya dapat: a) Menjelaskan tentang pola pergerakan asas. b) Menghuraikan prinsip-prinsip dalam pergerakan. c) Menyenaraikan proses perkembangan kemahiran pergerakan. d) Menghuraikan fasa-fasa pembelajaran dalam pergerakan. 2.1 Pengenalan Pengetahuan dan pemahaman tentang pergerakan membenarkan individu mengadaptasi dan memodifikasi pergerakan untuk mencapai matlamat pergerakan yang lebih spesifik. Oleh yang demikian adalah amat wajar untuk seseorang guru mengetahui tentang pola pergerakan asas secara lebih mendalam bagi memudahkannya bagi memperkembangkan kemahiran pelajar. Guru mempunyai banyak peluang untuk menggunakan pergerakan dan aktiviti fizikal dalam kurikulum bilik darjah biasa. Sifat ingin tahu dan mempelajari sesuatu perkara yang baru sememangnya telah sebati dengan jiwa kanak-kanak. Oleh yang demikian, hubungan ini

secara tidak langsung boleh mencetuskan minat mereka kerana untuk mempelajari matematik, seni bahasa, sains, kajian sosial, kesihatan, dan mata pelajaran lain. 2.2 Konsep Pola pergerakan asas adalah merupakan jenis-jenis pergerakan asas yang boleh digabungkan untuk menjadi kemahiran yang lebih kompleks bagi digunakan dalam sukan, permainan, tarian, gimnastik dan aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam persekitaran luaran. Konsep yang ditekankan dalam perspektif pergerakan adalah pola pergerakan asas, prinsip-prinsip pergerakan, dan strategi pergerakan. 2.3 Pola Pergerakan Asas Sebagaimana yang telah dibincangkan pada awalnya, terdapat pelbagai pergerakan yang boleh dihasilkan daripada pola pergerakan asas. Kesemua pola pergerakan ini sekiranya digabungkan akan menghasilkan pergerakan dan kemahiran yang lebih spesifik dan kompleks. Sebagai contoh, sekiranya pola pergerakan asas lantunan, menerima dan menghantar 14

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

digabungkan pada seorang pemain posisi penyerang dalam sukan bola sepak, berkemungkinan pergerakan yang dihasilkan adalah melompat secara menegak sambil menahan bola menggunakan dada dan seterusnya terus menyepak bola ke arah gol lawan. Penggabungan pola-pola ini seterusnya akan menghasilkan pergerakan yang lebih unik dan menarik serta lebih efisen.

Rajah 2.1 Gabungan pola pergerakan mampu menghasilkan pergerakan yang kompleks. Jadual 2.1 berikut menunjukkan hubungan antara pola pergerakan dan beberapa jenis contoh pergerakan dalam setiap kategori pola tersebut. Jadual 2.1 Hubungan antara pola pergerakan dan kemahiran pergerakan. Pola Pergerakan Asas Menghantar Menerima Mengiringi Mengelak Bergerak Kemahiran Pergerakan Membaling, merejam, menyepak Menangkap, menahan, mendada Menggelecek Mengelak Mengubah kedudukan badan dari

kedudukan A ke B Mendarat Menggunakan kaki, tangan dan semasa berpusing. Statik Ayunan Imbangan, sokongan dan gantung Ayunan tangan, anyunan badan Melibatkan paksi badan: Lantunan 

Menegak Melintang

Daripada kaki, bahu. 15

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

2.4 Prinsip Pergerakan Prinsip pergerakan adalah merupakan aplikasi sesuatu konsep yang berkaitan dengan kecekapan dan keberkesanan pergerakan yang boleh dipindahkan dan digunakan dalam pelbagai situasi semasa perlaksanaan sebarang pergerakan. Terdapat beberapa prinsip asas yang boleh diaplikasikan agar pelaksanaan sesuatu pergerakan akan menjadi lebih baik, efisen, dan selamat. Berikut adalah prinsip-prinsip pergerakan tersebut: 2.4.1 Prinsip Mekanikal Prinsip mekanikal adalah prinsip yang mengaitkan sesuatu pergerakan dengan aspek biomekanik dan kinesiologi (sains pergerakan manusia). Ianya memfokuskan peningkatan kecekapan sesuatu pergerakan dalam erti kata efisen (penjimatan tenaga, pencapaian objektif dan keberkesanan pergerakan) dan perlaksanaan pergerakan berasaskan sains dan keselamatan. Berikut adalah antara konsep-konsep yang terdapat dalam prinsip mekanikal:     Intertia Hukum tuas Projection dan Projectile Torque

Rajah 2.2 Analisa pergerakan melalui prinsip biomekanik. 2.4.2 Prinsip Estetika Pergerakan Prinsip ini adalah berkait rapat dengan nilai sesuatu pergerakan samada ianya kelihatan baik atau sebaliknya dari sudut estetik. Ianya adalah lebih bersifat subjektif dan penilaian baik atau 16

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

buruknya sesuatu pergerakan adalah berdasarkan pemahaman dan konsep baik itu sendiri dari kaca mata penilai. Oleh kerana ianya bersifat subjektif prinsip ini kebiasaanya ditekankan dalam aktiviti sukan dan kesenian seperti tarian, gimnastik, menyelam, dan renang berirama.

Rajah 2.3 Penerapan nilai estetika dalam pergerakan.

2.5 Proses Perkembangan Kemahiran Pergerakan Kemahiran pergerakan memerlukan sebuah proses pembelajaran samada secara formal ataupun tidak formal. Proses pembelajaran secara formal biasanya dijalankan di institusi pendidikan samada di taman didikan kanak-kanak ataupun di sekolah. Manakala pembelajaran secara tidak formal pula adalah melalui pengalaman dan pemerhatian kanak-kanak itu sendiri di samping konsep cuba jaya5 yang seringkali di aplikasikan dalam proses pembelajaran tidak formal. Memandangkan proses perkembangan kemahiran pergerakan kanak-kanak adalah merupakan sebuah proses yang perlahan dan memerlukan masa untuk mencapai tahap

5

Cuba jaya adalah satu kaedah heuristik penyelesaian masalah, pembaikan, penalaan, atau mendapatkan

pengetahuan melalui cubaan perlakuan. Pembelajaran tidak berlaku dari kegagalan itu sendiri tetapi daripada menganalisis kegagalan, membuat perubahan, dan kemudian cuba lagi.

17

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

autonomous6, kesabaran adalah amat perlu bagi seseorang guru. Terdapat tiga peringkat dalam proses perkembangan kemahiran pergerakan iaitu: a) Peringkat Permulaan b) Peringat Pertengahan c) Peringkat Lanjutan 2.5.1 Peringkat Permulaan        Memperkenalkan aspek utama kemahiran sahaja. Menunjuk cara perlaksanaan kemahiran bagi membolehkan pelajar membentuk gambaran mental. Biarkan pelajar untuk mencuba kemahiran. Menyediakan banyak peluang untuk penerokaan kemahiran dan penemuan kendiri. Jika boleh bandingkan kemahiran baru pelajar tersebut dengan rakannya. Memberi maklum balas segera, tepat dan positif. Fokus pada teknik kemahiran bukan hasil.

2.5.2 Tahap Pertengahan     Menyediakan banyak peluang untuk amalan dan aplikasi kemahiran Merangka peluang amalan yang progresif serta memberi tumpuan kepada penghalusan kemahiran yang lebih besar. Mampu untuk menganalisis kemahiran dan memberi maklum balas yang membina. Benarkan untuk perbezaan individu dalam kadar pembelajaran kemahiran.

2.5.3 Peringkat Lanjutan     
6

Mengaplikasikan latihan ulangan sebagaimana situasi sebenar. Memberi sokongan galakan dan motivasi7 yang positif. Menawarkan tip mengenai strategi dan taktik. Memberi maklum balas yang memberi tumpuan kepada aspek-aspek tertentu kemahiran. Menerima dengan terbuka tentang prinsip perbezaan individu.

Tahap dimana seseorang atlit telah mahir melakukan sesuatu pergerakan kemahiran tanpa memfokuskan kepada

fasa pelaksanaan.
7

Motivasi adalah gabungan keinginan dalaman individu dan faktor luaran yang membantu mendorong pencapaian

objektif.

18

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Fokus kepada hasil dan bukannya proses.

2.6 Fasa Pembelajaran Dalam Pergerakan Secara umumya, setiap kemahiran pergerakan dibahagikan kepada tiga fasa pembelajaran yang utama. Ketiga-tiga fasa ini adalah berkonsepkan peningkatan kemajuan dari mudah (penemuan) kepada kemahiran pergerakan yang lebih kompleks (penyatuan). Setiap kanakkanak akan berada di fasa berbeza bergantung kepada pengalaman dan pembelajaran sebelum mereka mahir dan efektif dalam melaksanakan sesuatu kemahiran pergerakan. Aktiviti di setiap fasa menyediakan urutan yang progresif untuk pembelajaran. 2.6.1 Fasa Kognitif8 Dalam peringkat awal pembelajaran, kanak-kanak akan mempamerkan persembahan yang tidak konsisten. Oleh yang demikian, guru haruslah memberikan perhatian sepenuhnya terhadap perlaksanaan kemahiran beserta komen dan maklum balas membina bagi memperbetulkan kesilapan dalam pelaksanaan kemahiran kanak-kanak dalam proses cuba jaya. Pada peringkat ini ratio kejayaan adalah 2 atau 3 daripada 10 percubaan. Persembahan yang betul mesti diperkukuh melalui maklum balas luaran.

Rajah 2.4 Fasa kognitif memerlukan maklumbalas daripada guru.

8

Peringkat awal pembelajaran dimana atlit berusaha untuk memahami kemahiran dan masih tidak konsisten dalam

pelaksanaan kemahiran.

19

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

2.6.2 Fasa Bersekutu Persembahan menjadi lebih konsisten kerana pada masa yang sama program motor sedang dibentuk. Kanak-kanak akan mempamerkan penguasaan yang baik dan terkawal bagi kemahiran-kemahiran yang mudah tetapi memerlukan lebih perhatian bagi kemahiran yang lebih kompleks. Pada peringkat ini kanak-kanak akan mula mendapatkan rasa maklum balas dalaman 'kinestetik'9 apabila mereka melakukan kemahiran dengan baik. Mereka mula untuk mengesan dan membetulkan kesilapan mereka sendiri dan kadar kejayaan telah meningkat kepada 5 hingga 7 daripada 10.

Rajah 2.5 Penguasaan yang baik bagi kemahiran yang mudah. 2.6.3 Fasa Autonomous Di peringkat akhir pembelajaran, persembahan telah menjadi konsisten, lancar dan mempunyai nilai estetik. Program-program motor yang terlibat dipelajari dengan baik dan disimpan dalam ingatan jangka panjang. Fokus pembelajaran boleh ditumpukan kepada aspek teknik dan taktik seiring dengan perkembangan kemahiran kanak-kanak yang telah berkembang. Untuk mengekalkan kemahiran baru di peringkat ini, ia mesti sentiasa diamalkan untuk mengukuhkan program motor. Kejayaan kini 9 daripada 10.

9

Kinestetik pembelajaran (juga dikenali sebagai pembelajaran sentuhan) adalah gaya pembelajaran di mana

pembelajaran berlaku oleh pelajar melalui sensasi pergerakan atau ketegangan di otot, tendon, deria otot dan sendi, ketika menjalankan aktiviti fizikal.

20

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 2.6 Fasa autonomous. 2.7 Kesimpulan Pergerakan adalah merupakan suatu proses kompleks yang memerlukan proses pembelajaran yang terancang. Pemahaman tentang aspek sains dan nilai estetik yang wujud dalam setiap pergerakan akan membantu memudahkan pelajar untuk memahami sifat pergerakan dan menjadikan menreka lebih kreatif dalam menghasilkan pergerakan yang lebih baik dan efisen. Penekanan terhadap konsep asas pergerakan di peringkat awal perkembangan pelajar akan membantu pelajar memahami dan menghargai seni dalam pergerakan. Di samping itu, pemahaman awal ini akan bermanfaat dari sudut kesihatan fizikal, kerana melalui pergerakan kanak-kanak membangunkan kemahiran sosial, emosi, dan kognitif.

SEMAK KENDIRI 1. Apakah yang anda faham tentang pola pergerakan asas? 2. Berikan maksud prinsip mekanikal? 3. Senaraikan tiga peringkat dalam proses perkembangan kemahiran pergerakan? 4. Terangkan tentang fasa bersekutu? 5. Apakah peranan seorang guru bagi memastikan pergerakan asas berjaya dikalangan kanak-kanak?

21

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

UNIT 3 PEMANASAN BADAN

HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini anda seharusnya dapat: a) Menjelaskan kepentingan dan faedah pemanasan badan secara terperinci. b) Menghubungkait di antara pengabaian pemanasan badan dengan kecederaan dalam prestasi sukan. c) Menyenaraikan jenis-jenis pemanasan badan secara teratur. d) Memahami konsep dalam prinsip pemanasan badan. 3.1 Pengenalan Aktiviti pemanasan badan biasanya dilakukan sebelum menjalankan sesuatu aktiviti sukan atau sebarang aktiviti pergerakan yang melibatkan penggunaan anggota tubuh badan dalam intensiti yang bervariasi. Pemanasan badan secara amnya terdiri daripada peningkatan intensiti secara beransur-ansur semasa menjalankan aktiviti fizikal, latihan pergerakan sendi, regangan dan aktiviti sukan yang berkaitan. Memanaskan badan adalah satu proses di mana menyediakan anggota tubuh badan untuk bertindak balas dan mendorong saraf untuk bertindak dengan lebih cepat dan cekap.

Rajah 3.1 Aktiviti pemanasan badan. 22

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

3.2 Faedah Pemanasan Badan Aktiviti pemanasan badan akan meningkatkan keberkesanan latihan dan perlu dilakukan sebelum memulakan sebarang sesi latihan. Ini adalah asas kepada amalan bersukan yang selamat. Kajian yang dijalankan mendapati bahawa aktiviti memanaskan badan boleh memperbaiki nisbah kekuatan otot yang seterusnya boleh mengurangkan kecederaan. Berikut adalah antara faedah-faedah yang diperolehi: i. Badan akan merembeskan hormon10 adrenalin11. a. Kadar degupan jantung meningkat lebih tinggi. o o Membolehkan kapasiti pengangkutan oksigen melalui darah meningkat lebih banyak. Peningkatan pengeluaran cecair sinovial yang terletak di antara sendi untuk mengurangkan geseran semasa pergerakan.  o Membenarkan sendi untuk bergerak dengan lebih cekap

b. Pengembangan salur kapilari darah. Membolehkan penghantaran oksigen kepada otot melalui darah menjadi lebih baik. ii. Peningkatan suhu di dalam otot. a. Mengurangkan kelikatan darah. o Membolehkan oksigen dalam darah bergerak dengan kelajuan yang lebih baik. b. Memudahkan aktiviti enzim. c. Menggalakkan penceraian oksigen dari hemoglobin12. iii. Menyingkirkan asid laktik13.

Aktiviti pemanasan badan yang komprehensif yang dijalankan secara teratur telah diakui oleh pengkaji mampu mengurangkan kecederaan dalam sukan. 3.3 Jenis Pemanasan Badan Terdapat beberapa jenis pemanasan badan yang dicadangkan oleh pakar-pakar sains sukan. Antara jenis pemanasan badan adalah seperti berikut:

10 11 12 13

Bahan kimia yang dirembeskan oleh sel atau kelenjar badan bagi menghantar maklumat pada sel badan. Hormon yang dirembeskan oleh kelenjar adrenal ketika individu dalam situasi tertekan atau gembira. Bahan protein dalam sel darah merah yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen. Asid yang terhasil daripada pergerakan otot rangka.

23

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

i. ii. iii. iv.

Pemanasan badan umum. Regangan statik. Pemanasan badan khusus. Regangan dinamik.

3.3.1 Pemanasan Badan Umum Pemanasan badan umum (general warm up) meningkatkan suhu badan melalui aktiviti pergerakan badan yang tidak spesifik. Ianya bertujuan untuk menyediakan badan dengan aktiviti berintensiti tinggi. Antara contoh aktiviti pemanasan badan umum adalah melakukan 510 minit sebarang aktiviti berintensiti rendah seperti berikut: Berjalan laju Berjoging Melompat di trampolin Lompat bintang Lompat tali Lari setempat

Rajah 3.2 Kepelbagaian aktiviti pemanasan badan umum. 3.3.2 Regangan Statik Regangan statik paling sesuai dijalankan setelah pemanasan badan umum dilakukan. Ini adalah kerana pada peringkat tersebut, otot telah cukup bersedia untuk diregangkan dan seterusnya melakukan aktiviti yang lebih berintensiti tinggi. Regangan tanpa pemanasan badan umum berkemungkinan akan menyebabkan kecederaan pada otot yang diregang. Tempoh masa untuk setiap regangan otot adalah 10 hingga 30 saat.

24

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 3.3 Regangan statik. 3.3.3 Pemanasan Badan Khusus Pemanasan badan khusus adalah merupakan aktiviti pemanasan badan yang menyerupai pergerakan mengikut sukan yang diceburi. Sebagai contoh, pemanasan badan atlit gimnastik lebih cenderung kepada pergerakan yang dilakukan dalam setiap disiplin sukan gimnastik. Kaedah terbaik untuk melaksanakan pamanasan badan khusus adalah dengan melaksanakan sesuatu kemahiran pada kadar yang perlahan.

Rajah 3.4 Pemanasan badan khusus dalam sukan gimnastik.

3.3.4 Regangan Dinamik Dinamik regangan terdiri daripada satu siri gerakan terkawal yang sama seperti aktiviti sukan yang sedang dijalankan. Regangan dinamik hampir menyerupai pemanasan badan khusus tetapi ianya lebih menumpukan kepada peningkatan kadar pergerakan (range of motion) pada 25

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

setiap sendi. Regangan dinamik kebiasaannya dilakukan sebelum latihan atau pertandingan intensif dijalankan. Melalui pelaksanaan regangan dinamik yang lebih menumpukan pergerakan yang sama seperti dalam pertandingan akan membolehkan otot bersedia dengan pergerakan yang sama tetapi dengan intensiti yang lebih tinggi. Proses ini akan menyebabkan badan akan menjadi biasa dengan pergerakan tersebut dan kecenderungan untuk mengalami kecederaan akan menjadi lebih rendah. Sebagai contoh, seorang pelari 100 meter akan membuat larian 20 meter dengan intensiti yang lebih rendah daripada larian sebenar sebelum pertandingan bermula, untuk menyediakan otot kaki bekerja denagan intensiti14 yang lebih tinggi semasa pertandingan.

Rajah 3.5 Regangan dinamik. 3.4 Prinsip Pemanasan Badan The American College of Sports Medicine (2011), mencadangkan agar mengamalkan prinsip FITT semasa proses pemanasan badan apabila menjalankan aktiviti fizikal ataupun kehidupan seharian. Berikut adalah prinsip pemanasan badan. 3.4.1 Frekuensi (Frequency) Pemanasan badan dan regangan amat sesuai dijalankan secara kerap samada ketika mahu melakukan aktiviti fizikal ataupun kehidupan seharian. Malah, adalah disyorkan untuk melakukan beberapa kali pada hari yang sama. Dalam kehidupan seharian, pemanasan badan dan regangan boleh dilakukan pada bila-bila masa; seperti apabila anda berasa "kurang selesa"

14

Kadar tenaga dan usaha yang disumbangkan untuk melaksanakan sesuatu latihan / tugasan.

26

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

pada bahagian otot badan. Dalam aktiviti fizikal, kekerapan menjalankan pemanasan badan akan membantu mengelakkan kecederaan otot ketika melakukan aktiviti yang berintensiti tinggi. 3.4.2 Intensiti (Intensity) Untuk meningkatkan kelenturan otot dan tendon pada sesuatu bahagian, penekanan terhadap latihan kelenturan perlulah dilakukan dalam intensiti yang lebih tinggi daripada biasa. Kesemua regangan mestilah dilakukan secara perlahan dan terkawal bagi mengelakkan kecederaan. 3.4.3 Masa (Time) Pemanaan badan dan regangan perlulah dijalankan secara berjeda dan mempunyai sela waktu rehat bagi memdapatkan kesan yang lebih baik. Melalui kaedah ini, pengulangan regangan yang sama pada intensiti yang lebih tinggi sedikit boleh meningkatkan hasil yang diperlukan. 3.4.4 Jenis (Type) Terdapat pelbagai matlamat dalam menjalankan pemanasan badan dan regangan. Oleh yang demikian, pemilihan aktiviti regangan mestilah melibatkan otot utama yang terlibat dengan kemahiran fizikal yang akan dilakukan dengan intensiti yang lebih tinggi. Keseimbangan dalam pemilihan otot adalah amat perlu bagi mengelakkan kecederaan yang serius ekoran daripada kesilapan dalam menjalankan pemanasan badan. 3.5 Penerapan Nilai Keseronokan dalam Aktiviti Pemanasan Badan Seiring dengan perkembangan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran, elemen keseronokan dalam pembelajaran seharusnya tidak diketepikan agar pembelajaran yang dijalankan akan lebih bermakna kepada pelajar. Sebagai seorang guru, pemahaman terhadap sikap kanak-kanak yang lebih berminat terhadap sesuatu yang seronok dan menggembirakan haruslah difahami dengan jelas agar perancangan pengajaran tidak akan terganggu. Oleh yang demikian, pendekatan yang digunakan dalam aktiviti pemanasan badan mestilah suatu pendekatan yang baru dengan idea dan kreativiti yang segar. Berikut adalah cadangan dan contoh aktiviti pemanasan badan yang menggunakan konsep penerapan nilai keseronokan.

27

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

a. Aktiviti pemanasan badan dalam kedudukan berdiri. i. Awan dan Bumi

Rajah 3.6 Aktiviti awan dan bumi. Arahan: o Mengarahkan pelajar mencapai awan menggunakan tangan kanan dan mencecah bumi menggunakan tangan kiri dalam kedudukan berdiri tegak.

ii.

Berenang

Rajah 3.7 Aktiviti berenang. Arahan o Buat aksi berenang perlahan, sederhana dan laju.

28

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

iii.

Ulat

Rajah 3.8 Aktiviti ulat. Arahan o o o Arahkan pelajar untuk mambayangkan mereka adalah cacing. Kemudian, dalam kedudukan tangan dan kaki lurus di lantai, arahkan mereka untuk menggerakkan kaki supaya dekat dengan tangan. Apabila selesai dan hampir berdiri, arahkan mereka untuk menggerakkan tangan mereka ke hadapan dan ulang langkah dari awal.

b. Aktiviti pemanasan badan dalam kedudukan baring. i. Penyapu Cermin

Rajah 3.9 Aktiviti penyapu cermin kereta. Arahan o Dengan kedua-dua kaki tegak ke atas, minta pelajar melakukan aksi menyapu cermin kereta.

29

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

ii.

Menebang Pokok Balak

Rajah 3.10 Aktiviti menebang pokok balak. Arahan o Arahkan pelajar untuk melakukan aksi menebang pokok ke kiri dan ke kanan menggunkan imaginasi mereka. 3.6 Kesimpulan Pemanasan badan adalah merupakan sebuah proses yang penting sebelum melakukan sesuatu gerak kerja atau pergerakan yang melibatkan tubuh badan. Kegagalan untuk melakukan pemanasan badan akan meningkatkan kecenderungan pelajar untuk mengalami kecederaan apabila melakukan aktiviti fizikal. Setiap fasa dalam pemanasan badan akan dapat membantu memudahkan proses pembelajaran pelajar. Ramai dalam kalangan guru yang mengabaikan pemanasan badan apabila mengendalikan kelas pendidikan jasmani menghadapi risiko kecederaan pelajar mereka semasa pelaksanaan aktiviti. Oleh yang demikian adalah amat penting untuk guru memahami prinsip asas dan pengetahuan asas fisiologi badan manusia sebelum memulakan pengajaran dalam sukan. Penerapan elemen keseronokan akan menjadikan proses pengajaran lebih bermakna dan dapat menggalakkan penglibatan pelajar secara aktif.

30

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

SEMAK KENDIRI 1. Senaraikan 3 faedah pemanasan badan? 2. Jelaskan secara terperinci perbezaan di antara pemanasan badan umum dan regangan dinamik? 3. Senaraikan 5 prinsip pemanasan badan. 4. Berdasarkan pemahaman anda, anlisa kepentingan elemen keseronokan dalam pergerakan. 5. Jelaskan perkaitan prinsip kekerapan dan intensiti.

31

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

UNIT 4 PERGERAKAN KREATIF ASAS

HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini anda seharusnya dapat: a) Memahami maksud pergerakan kreatif. b) Menyenaraikan tema-tema dalam pergerakan kreatif tahap asas. c) Membezakan setiap pergerakan berdasarkan tema. d) Melakukan pergerakan dalam setiap tema yang dibincangkan.

4.1 Pendahuluan Pergerakan kreatif merupakan interpretasi idea , perasaan serta tanggapan idea yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan . Ia memberi penekanan kepada empat elemen asas , iaitu tubuh badan, ruang, masa dan daya yang merupakan asas pergerakan untuk membolehkan kanak-kanak serta remaja berkomunikasi di samping meningkatkan potensi seperti kebebasan menyatakan perasaan melalui pergerakan, ritma dan kreativiti. Penerimaan pergerakan kreatif sebagai sebahagian daripada kurikulum Pendidikan Jasmani dan Kesihatan pastinya akan membantu serta memberi manfaat terhadap perkembangan personaliti kanak-kanak di samping meningkatkan sifat-sifat seni dalam diri mereka (Graham, 1992).

Rajah 4.1 Pergerakan kreatif. 32

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

4.2 Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif merupakan kombinasi antara pergerakan anggota badan, irama dan daya kreativiti untuk melahirkan insan yang kreatif dan mempunyai daya ekspresi (Kementerian Pelajaran Malaysia, 1997). Dengan kata lain pergerakan kreatif bermaksud suatu tafsiran idea, perasaan atau tanggapan deria yang dapat dilahirkan secara simbolik ketika melakukan pergerakan. Laban (1975), menjelaskan bahawa dalam setiap pergerakan kreatif, tema-tema melambangkan idea pergerakan yang berkembang seimbang dengan sesuatu peringkat perkembangan citarasa kanak-kanak yang sedang membesar terhadap aktiviti pergerakan. Pengalaman dalam pergerakan kreatif membantu kanak-kanak memperkembangkan kesedaran dan kefahaman konsep-konsep pergerakan. Terdapat 8 tema yang dalam pergerakan kreatif asas. Tema-temanya adalah sebagaimana berikut: Tema 1 : Kesedaran tubuh badan Tema 2 : Kesedaran rintangan kepada beban dan masa Tema 3 : Kesedaran ruang Tema 4 : Aliran beban badan dalam ruang dan masa Tema 5 : Penyesuaian terhadap kawan. Tema 6 : Penggunaan tubuh badan sebagai alat. Tema 7 : Lapan lakuan daya asas Tema 8 : Ritma-ritma berkaitan dengan pekerjaan.

Pergerakan yang berlandaskan kepada tema akan membantu pelajar melaksanakan pergerakan dengan lebih terarah kepada sesuatu jenis tema dalam pergerakan kreatif. Oleh yang demikian, pergerakan pelajar akan menjadi lebih terkawal dan bermatlamatkan kepada sesuatu jenis tema. 4.3 Tujuan Pergerakan Kreatif Sebagaimana yang telah dibincangkan, setiap pergerakan dalam pergerakan kreatif adalah bersandarkan kepada tema-tema tertentu. Kesemua tema-tema ini akan mendorong pelajar untuk mencapai matlamat utama pergerakan kreatif. Secara umumnya, pergerakan kreatif adalah bertujuan untuk: i. Memberi pengalaman dalam melakukan pergerakan yang akan

memperkembangkan daya kreativiti. ii. Memberi kebebasan dan kesedaran serta memupuk pengawalan dalam penggunaan tubuh badan sebagai alat pencurahan perasaan dan idea. 33

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

iii.

Menanam ciri-ciri pengucapan dan pencurahan perasaan individu serta semangat berkumpulan dalam pergerakan.

iv. v. vi.

Memperkembangkan imiganasi pergerkaan. Menyuburkan ritma semulajadi sebagai satu daya kreatif. Mengembangkan perasaan terhadap unsur-unsur pergerakan iaitu daya, masa dan ruang.

vii.

Memperkembangkan perasaan untuk perkaitan pergerakan kreatif terhadap ransangan bunyi (muzik, suara) dan visual15.

4.4 Penerapan Nilai Dalam Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif memberikan kesempatan yang luas kepada kanak-kanak untuk melahirkan perasaan dan menyuburkan daya imaginasi mereka. Ini memberikan kepuasan kepada mereka kerana mereka mulai sedar bahawa setiap anggota dapat dijadikan alat atau sekurangkurangnya mempunyai daya potensi untuk menyalurkan segala tenaga yang berlebihan dan perasaan yang terpendam. Ini semua dapat membantu perkembangan pemikiran yang kritis, sikap sosial yang positif serta citarasa berseni. Selain itu juga, pergerakan kreatif akan dapat membantu pelajar untuk menerapkan nilai-nilai berikut:  Yakin dalam melakukan sesuatu pergerakan.  Gembira dan seronok  Menghormati orang lain.  Bekerjasama  Kesyukuran  Menyedari keperluan orang lain  Semangat cintakan keindahan alam sekitar  Kreativiti  Berdisiplin  Perasaan kasih sayang  Kebebasan mencurahkan perasaan, idea dan emosi  kejujuran

15

Melibatkan perbuatan melihat sesuatu.

34

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

4.5 Tema Dalam Pergerakan Kreatif Tema adalah merupakan latar belakang kepada setiap pergerakan dalam pergerakan kreatif. Ianya bertujuan untuk mengkelaskan setiap pergerakan dengan tujuan dan maksud tertentu bagi meningkatkan intepretasi idea, perasaan serta tanggapan deria pelajar yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. Keempat-empat unsur pergerakan iaitu tubuh badan, ruang, masa dan daya memudahkan pelajar berkomunikasi di samping meningkatakan potensi seperti ritma, kreativiti, kebebasan, dan pengucapan melalui pergerakan. Tema-tema ini dibahagikan kepada tahap iaitu tahap asas dan tahap lanjutan. 4.5.1 Tahap Asas Tahap asas adalah merupakan tema pengenalan asas untuk membolehkan pelajar bergerak dengan kesedaran tubuh badan, masa dan daya. Tema 1 hingga 8 dikategorikan sebagai tahap asas. 4.5.1.1 Tema 1: Kesedaran Tubuh Badan Dalam tema kesedaran tubuh badan tumpuan gerakan di beri kepada pergerakan keseluruhan tubuh badan serta bahagian-bahagian badan untuk mencetus dan melahirkan idea atau perasaan. a) Keseluruhan Tubuh Badan Penekanan diberi kepada penggunaan keseluruhan tubuh badan bertujuan memberi pengalaman bergerak dan berhenti secara bebas dan terikat supaya mencapai kawalan aliran pergerakan. i. Aktiviti lokomotor ialah pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain.

ii. Aktiviti bukan lokomotor ialah pergerakan setempat dan tumpuan diberi kepada keseluruhan tubuh badan iaitu buka-tutup, naik-turun dan pusing-putar. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam variasi pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor yang diciptakan untuk menunjukkan perasaan dan idea yang sesuai.

Rajah 4.2 Pergerakan tubuh badan. 35

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

4.5.1.2 Tema 2: Kesedaran Rintangan kepada Beban dan Masa Fokus tema 2 adalah cara tubuh badan bergerak dan bertujuan untuk membantu pelajar mengawal pergerakan mereka supaya dapat melahirkan perasaan melalui pergerakan. Tertumpu kepada 3 sub tema iaitu beban, masa dan beban dan masa. a) Beban Kesedaran rintangan beban membolehkan kawalan pergerakan. Pelajar dapat menghasilkan pergerakan yang kuat atau lembut untuk membayangkan perasaan atau ideanya.   Halus-ringan: Lakukan pergerakan yang lembut dan, halus dan sensitif

menggunakan kekuatan otot yang ringan semasa bergerak bebas dan setempat. Berat-kuat: Lakukan pergerakan yang tegas, kuat bertenaga dan pantas memerlukan tenaga dan menggunakan otot-otot yang kuat. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam cara keseluruhan dan bahagian-bahagian tubuh badan digerakkan untuk menghasilkan kesan halus-ringan dan berat-kuat bagi membolehkan pengucapan perasaan dan idea.

Rajah 4.3 Aktiviti pergerakan halus ringan dan berat kuat. b) Masa Fokusnya adalah cara tubuh badan bergerak dan pengawalan pergerakan untuk membayangkan idea atau perasaan.   Serta-merta: Pergerakan dilakukan dalam masa yang singkat. Pergerakan ini cepat, tegas, spontan dan dinamik. Kawal-lambat: Pergerakan yang perlahan, mengambil masa dan dapat dikawal. Lakuannya lambat, licin, beralun dan berayun. Ianya boleh dirasakan sebagai 36

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

sesuatu yang tidak perlu cepat atau tergesa-gesa. Pergerakan ini boleh dilakukan dengan bahagian tubuh badan yang berasingan seperti kepala, bahu, siku, jari, pinggul, lutut, kaki dan sebagainya. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam cara menunjukkan pergerakan serta-merta dan kawal-lambat yang dihasilkan untuk memberi sesuatu kesan tertentu. c) Beban dan Masa Empat kombinasi beban dan masa membolehkan pengalaman pergerakan yang berbeza dan unik. Ini menunjukkan perkaitan antara pergerakan dan rangkaian pergerakan.     Berat dan Kawal-Lambat: Sesuatu pergerakan yang kuat. Kekuatan dirasakan di seluruh tubuh badan dan mengambil masa untuk dilakukan. Halus dan Serta-Merta: Sesuatu pergerakan yang aktif, spontan dan menunjukkan semangat. Berat dan Serta-Merta: Sesuatu pergerakan yang menunjukkan tenaga dan kekuatan seperti hentakan dan lompatan. Halus dan Kawal-Lambat: Sesuatu pergerakan yang tenang dan tenteram menggunakan keseluruhan tubuh badan.

Rajah 4.4 Kesedaran rintangan terhadap masa memberi tumpuan kepada cara tubuh badan bergerak dan mengawal gerakan samada secara serta merta atau kawal lambat.

37

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

4.5.1.3 Tema 3: Kesedaran Ruang Tema ini memfokuskan pergerakan yang mengaplikasikan penggunaan ruang dalam ekspresi perasaan. Ruang digunakan dalam menimbulkan mud atau perasan. Misalnya, ruang ditolak seolah-olah mengasingkan badan dari ruang untuk menunjukkan perasaan tidak suka. Perasaan gembira dikemukakan apabila tubuh badan digunakan untuk meneroka ruang, iaitu melompat dari satu tempat ke tempat yang lain. Tema kesedaran ruang terdiri daripada lima subtema iaitu kawasan, arah, laluan, aras dan ekstensi.

Rajah 4.5 Kesedaran ruang.

a) Kawasan Kegunaan ruang di kawasan sekeliling dirinya ialah ruang diri. Kawasan keseluruhannya dalam pergerakan ialah ruang am. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam cara kawasan digunakan kesedaran ruang untuk menimbulkan atau menyampaikan sesuatu idea atau perasaan. b) Arah Menekankan penggunaan lima arah berdasarkan bahagian tubuh badan yang mendahului pergerakan misalnya:      Ke hadapan Ke belakang Ke sisi Ke atas Ke bawah : Bahagian dada mendahului pergerakan. : Bahagian nelakang mendahului pergerakan. : Sisi badan (kiri/kanan) medahului pergerakan. : Menaikkan badan. : Menurunkan badan.

38

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam cara bahagian tubuh ke lima badan yang lain boleh dijgunakan untuk mendahului pergerakan ke lima arah yang berlainan. c) Laluan Laluan merupakan penggunaan corak pergerakan atas lantai atau di udara berdasarkan garisan lurus atau melengkung, misalnya:   Laluan bersudut atau “zig-zag” adalah kombinasi garisan lurus. Corak bulatan merupakan beberapa garisan melengkung.

Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam corak pergerakan yang berbeza. d) Aras Pergerakan yang melibatkan keseluruhan badan berada di satu aras. Tiga aras yang asas ialah:    Aras tinggi pada paras bahu seperti melompat, berdiri atas hujung jari kaki. Aras rendah pada bawah paras pinggang seperti melutut, duduk, baring atau dekam. Sokongan diperlukan pada bahagian tubuh badan yang berlainan. Aras sederhana ialah antara paras bahu dan pinggul apabila keadaan badan dicondong ke depan, belakang atau ke sisi. Daya cipta kreatif dapat dilihat apabila pergerakan badan dilakukan pada aras yang berbeza. Aras yang berbeza memberi kesan yang berlainan dan boleh digunakan untuk membayangkan sesuatu idea atau perasaan. e) Ekstensi Ekstensi merupakan pergerakan yang melibatkan keseluruhan badan seperti

membesar, mengecil, menjauh dan mendekat. Istilah:     Besar Kecil Jauh Dekat : Jauh dari badan. : Dekat dengan badan. : Jauh dari pusat badan. : Dekat dengan pusat badan.

Pergerakan buka-tutup menunjukkan perbezaan ekstensi pergerakan. Tangan dan bahagian tubuh badan digunakan untuk mendahului dan membantu pergerakan besar, jauh dan dekat. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam cara pelajar mencetuskan idea sesuatu yang menjadi besar, kecil, jauh dan dekat dengan pusat badan.

39

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

4.5.1.4 Tema 4: Aliran Beban Badan dalam Ruang dan Masa Tema ini memfokuskan kepada kelancaran pergerakan dalam penggunaan ruang dan masa. Ianya terbahagi kepada 3 subtema iaitu aliran, ruang dan masa. a) Aliran Tema ini lebih mengutamakan berat kepada kualiti pergerakan, kelancaran urutan serta penggunaan ruang dan masa. Terbahagi kepada 2 jenis iaitu: i. Aliran Terikat Lakuan yang boleh diberhentikan dengan mudah dan serta-merta. Aktiviti yang dilakukan adalah terkawal dan boleh diberhentikan dalam kedudukan imbangan. ii. Aliran Bebas Menggunakan keseluruhan bahagian tubuh badan serentak dan melakukan aktiviti dengan berterusan, lancar, licin dan tersusun. Aktiviti dalam aliran bebas ini sukar diberhentikan dengan serta-merta. Contohnya lompatan, gulingan dan putaran. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam kepelbagaian aliran. Aliran ini dilakukan secara terkawal dan sukar diberhentikan. b) Ruang Tema ini membantu kesedaran cara menggunkan ruang untuk melakukan berbagai pergerakan. Dua jenis ruang berikut adalah: i. Ruang Terus Digunakan secara langsung dan tidak memerlukan kawasan yang luas. Contohnya pergerakn yang lurus, melengkung dan zig-zag. Ruang di atas lantai dan di aras rendah sahaja digunakan. ii. Ruang Tidak Terus Digunakan secara tidak langsung dalam pelbagai aras dan dengan

menggunakan kawasan yang luas dan sepenuhnya. Contohnya adalah pusingan dan pulasan. Daya cipta kreatif dapat dilihat apabila pelajar boleh menunjukkan cara menggunakan ruang terus dan tidak terus. c) Masa Masa ialah penglibatan bahagian tubuh nadan melakukan pergerakan. Keseluruhan bahagian tubih badan bergerak serentak atau satu bahagian tubih badan mendahului pergerakan. 40

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

i.

Pergerakan Serentak Keseluruhan bahagian tubuh badan bergerak serentak semasa melakukan pergerakn seperti melompat dan gulingan.

ii.

Pergerakan Berturut-turut Atau bahagian tubuh badan bergerak mendahului bahagian tubuh badan yang lain. Contohnya, berjalan- Menggunakan sebelah kaki untuk mendahului bahagian tubuh badan yang lain.

Daya cipta kreatif dapat dilihat apabila berbagai pergerakan serentak dan berturut-turut yang unik dilakukan selepas diberi tugasan. 4.5.1.5 Tema 5: Penyesuaian Terhadap Rakan. Penyesuaian terhadap rakan adalah merupakan sebuah kemahiran yang berkaitan dengan hubungan atau berkomunikasi dengan pasangan atau kumpulan melalui pergerakan. Terdiri daripada 2 sub tema iaitu: a) Kerja Berpasukan Penyesuaian terhadap rakan secara berpasangan. Perhubungan dengan rakan dapat dilakukan dengan pertukaran tempat, pergerakan meniru atau bertentangan. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam perhubungan dengan rakan baru secara unik.

Rajah 4.6 Pergerakan meniru rakan. b) Kerja Berkumpulan Penyesuaian terhadap rakan secara berkumpulan. Perhubungan dengan rakan boleh secara: - ketua dengan pengikut - kumpulan bekerjasama - ahli-ahli kumpulan bertgentangan dengan rakan-rakan 41

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Pertukaran tempat, pergerakan meniru atau bertentangan dengan rakan adalah caracara penyesuaian terhadap rakan. Ahli-ahli kumpulan menyedari kedudukan rakan dari kedudukan dirinya dan juga kedudukan bahagian tubuh badan dengan bahagian yang lain. Daya cipta kreatif dapat dilihat cara sekumpulan berkomunikasi melalui pemerhatian pergerakan ahli-ahli dalam kumpulan itu. 4.5.1.6 Tema 6: Penggunaan Tubuh Badan Sebagai Alat. Tema ini memfokuskan kepada pergerakan yang melibatkan penggunaan tubuh badan secara bebas sebagai alat persembahan. Terbahagi kepada 3 iaitu: a) Lompatan Asas Fokus adalah untuk membolehkan pelajar melonjak dan menjelajah di udara dengan lompatan secara spontan dan bebas. Pelajar diberitahu lima lompatan asas tetapi corak pilihan kedudukan kaki untuk lompatan tidak ditetapkan. Daya cipta kreatif dapat dilihat semasa pelajar memberi respon kepada rangsangan. Pilihan lompatan yang sesuai dapat memberi gambaran perasaan seperti keriangan dan kebebasan. b) Bentuk Tubuh Badan Penekanan ke arah kesedaran pergerakan mempunyai bentuk badan semasa dalam keadaaan seimbang. Tumpuan dijberikan kepada keadaan seimbang sebagai satu pergerakan dan perkaitan antara bahgian tubuh badan serta regangan otot. Empat bentuk badan asas adalah: i. ii. iii. iv. Lurus (seperti panah) Lebar (seperti tembok) Bulat (seperti bola) Pulas (seperti skru)

Daya cipta kreatif melalui kepelbagaian bentuk badan yang boleh dicipta berseorangan, bersama rakan dan kumpulan.

42

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 4.7 Bentuk tubuh badan. c) Gerak Isyarat Penekanan lakuan gerak isyarat ialah pembentukan pergerakan di udara dengan bahagian tubuh badan yang tidak menyokong beban badan. Contoh: Tangan dirapatkan bersama sementara berat badan disokong oleh kaki. Gerak isyarat boleh dilakukan oleh beberapa bagian tubuh badan tetapi kaki dan tangan adalah yang paling mudah digunakan oleh pelajar. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam jenis gerak isyarat dan pilihan bahgian-bahagian tubuh badan yang dipergunakan.

Rajah 4.8 Perlakuan gerak isyarat.

43

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

4.5.1.7 Tema 7: Lapan Lakuan Daya Asas Lapan lakuan daya asas membezakan kualiti dalam pergerakan. Daya asas perlu diajar selepas Tema 2 dan 4 untuk mendapat kesan yang lebih baik. Kebolehan pelajar melahirkan perasaan dan idea melalui pergerakan diperluaskan melalui laluan daya asas. Tiap-tiap daya boleh diajar secara berturut-turut, berasingan atau bercantum. Aspek beban, masa dan ruang dikaitkan. Jika daya asas diajar bercantum, pilih pasangan yang bertentangan untuk mendapat imbangan. Pasangan yang bertentangan adalah seperti berikut: a) Lejang/Radak dan Apung b) Cantas dan Luncur c) Pulas dan Cecah d) Tekan dan Renjis/Ketis

Jenis lapan lakuan daya asas: a) Lejang/Radak Pergerakan cepat, kuat dan bertenaga, serta-merta dan secara langsung. Pergerakan bermula di bahagian tangan, lutut dan siku serta menghentak kaki. Pergerakan seperti melangkah, melompat atau galop ke udara. b) Apung Pergerakan lemah-lembut, halus, ringan, menggunakan jari dan tangan, kawal lambat dan tidak terus. Pergelangan tangan atau jari, siku digunakan untuk mendahului pergerakan. Tangan dan kaki bergerak bebas di ruang. c) Luncur Pergerakan yang licin, tenang dan halus. Pergerakan yang rata tanpa berliku-liku, kawallambat dan terus. Lakuan berturut-turut membawa perasaan ketenangan. d) Pulas Bahu bergerak bertentangan dengan pinggul. Tangan dan siku memainkan peranan pergerakan alunan. Tubuh badan mengecil dan membesar, mengetat dan melonggar. Pergerakan kawal lambat, tegas dan tidak terus. e) Tekan Pergerakan tegas, kuat dan bertenaga yang memberi perasaan kuasa. Kawal-lambat yang sengaja dan tekanan anggota badan pada permukaan atau anggota badan yang lain.

44

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

f) Cecah Bahagian tubuh badan melakukan pergerakan serta-merta, halus dan terus. Dilakukan dengan cepat dari satu tempat ke tempat yang lain. Keseluruhan badan merasa cergas dan bersedia untuk melakukan pergerakan laju. g) Ketis/Renjis Dilakukan oleh jari-jari tangan dan kaki, pergelangan tangan dan kaki. Pergerakan yang cepat, riang dengan gerak isyarat yang berselerak. Pergerakan serta-merta, halus dan tidak terus. Pergerakan mengambil masa yang pendek seperti lompatan laju.

Jadual 4.1 Lapan lakuan daya asas. Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Lakuan Lejang dan Radak Cantas Apung Luncur Pulas Tekan Renjis dan ketis Cecah Masa Serta-merta Serta-merta Kawal-lambat Kawal-lambat Kawal-lambat Serta-merta Serta-merta Serta-merta Beban Tegas Tegas Halus Halus Tegas Tegas Halus Halus Ruang Terus Tidak terus Tidak terus Terus Tidak terus Terus Tidak Terus Terus

4.5.1.8 Tema 8: Ritma-Ritma Berkaitan Dengan Pekerjaan. Tema ini adalah memfokuskan kepada ritma-ritma pergerakan yang melibatkan lakuan asas dalam pekerjaan seharian. Melalui tema ini, pelajar akan dapat mempelajari dan melakukan ritma-ritma pergerakan yang dikelaskan kepada dua jenis iaitu, laukan pekerjaan 1 dan 2. a) Lakuan Pekerjaan 1 Perkaitan antara pergerakan kreatif dengan ritma-ritma pekerjaan yang didapati dari pergerakan pekerjaan. Ritma pergerakan juga digunakan sebagai ransangan pergerakan: i. Domestik Pekerjaan yang dilakukan di dalam rumah seperti membasuh, menyapu, menggoreng, menumbuk, menggosok pakaian, menjahit baju, menenun kain songket, mencuci pinggan dan memberus lantai.

45

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

ii.

Pertanian Pekerjaaan yang dilakukan di luar rumah seperti mancangkul tanah, mambanting padi, menanam padi, menebang dan membelah kayu. Pelajar perlu mengenal pasti kegiatan yang dikehendaki dalam pekerjaan itu seperti: a. Bentuk tangan memegang sesuatu alatan b. Ritma yang didapati semasa pekerjaan itu diulangkan. c. Peralihan antara dua pergerakan. d. Cara tubuh badan digunakan untuk melakukan pergerakan.

b) Lakuan Pekerjaan 2 Perkaitan antara pergerakan kreatif dengan ritma-ritma pekerjaan yang didapati dari pergerakan. Ritma pergerakan digunakan sebagai ransangan: i. Perkhidmatan Pekerjaan yang berkaitan dengan perkhidmatan awam seperti menaip (jurutaip), kawad (tentera), menebas dan mencantas (buruh), membuat teh tarik dan roti canai (peniaga) dan memberi gerak isyarat (polis trafik). ii. Perindustrian Pekerjaan yang berkaitan dengan aktiviti dalam industri seperti memunggah barang dan mengangkat, memasang bahagian kereta dan membungkus barang dan sebagainya. 4.6 Kesimpulan Pergerakan kreatif asas adalah merupakan suatu bahagian dalam pergerakan yang menekankan kreativiti dalam penghasilan pergerakan. Penekanan ini akan menghasilkan pelajar yang berkeupayaan menghasilkan pergerakan dengan pelbagai gaya dan bentuk dan menghargai nilai seni yang terbit dari setiap pergerakan. Penerapan tema dalam pergerakan menjadikan pergerakan akan lebih terarah dan pelajar akan lebih mudah memahami setiap objektif yang ingin dicapai melalui setiap pembelajaran pergerakan.

46

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

SEMAK KENDIRI 1. Berikan definisi pergerakan kreatif? 2. Sejauhmanakah peranan tema membantu mencapai kejayaan sesebuah aktiviti? 3. Senaraikan 3 tujuan pergerakan kreatif? 4. Terdapat banyak nilai-nilai yang terdapat hasil daripada lakuan kanak-kanak dalam pergerakan kreatif, dan salah satu adalah berdisiplin. Terangkan dengan jelas tentang disiplin yang dimaksudkan? 5. Senaraikan lapan lakuan daya asas?

47

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

UNIT 5 PERGERAKAN KREATIF LANJUTAN

HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini anda seharusnya dapat: a) Menjelaskan tentang tema-tema dalam pergerakan kreatif lanjutan. b) Menghuraikan kepentingan pergerakan kreatif lanjutan terhadap perkembangan kemahiran pelajar. c) Mengaitkan pergerakan kreatif lanjutan dengan pergerakan dalam kehidupan seharian. d) Menghayati nilai positif yang terkandung dalam setiap tema.

5.1 Pengenalan Pergerakan kreatif lanjutan adalah merupakan sambungan kepada tema-tema asas dalam pergerakan kreatif. Pada tahap ini pelajar akan didedahkan kepada fahaman konsep dan perkaitan daripada pergerakan di tahap asas. Kepelbagaian pergerakan akan menuntut kreativiti pelajar untuk menjadi lebih fokus dan bermotivasi. 5.2 Pergerakan Kreatif Tahap Lanjutan Tema yang dikategorikan sebagai tema tahap lanjutan (tema 9 hingga 16) adalah merupakan tema-tema yang melibatkan variasi dan perkembangan lanjut dari tema 1 hingga 8. Aspekaspek pergerakan disampaikan dengan fahaman yang lebih mencabar dan pergerakan yang lebih kompleks (Kementerian Pelajaran Malaysia, 1998). Berikut adalah tema-tema tahap lanjutan. Tema 9 : Bentuk-bentuk pergerakan. Tema 10 : Gabungan lakuan daya asas. Tema 11 : Orientasi ruang Tema 12 : Guna tubuh badan untuk menekan bentuk dan daya dalam pergerakan. Tema 13 : Penaikan dari lantai. Tema 14 : Kesedaran berkumpulan. Tema 15 : Formasi pergerakan dalam kumpulan. Tema 16 : Kualiti-kualiti ekspresif dalam pergerakan. 48

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

5.2.1 Tema 9: Bentuk-Bentuk Pergerakan. Tema ini adalah merupakan perkembangan dari tema 3. Dua aspek bentuk ialah ruang dan tubuh badan. Bentuk pergerakan diperolehi daripada pergerakan tubuh badan dalam ruang. Tema ini teridiri daripada empat sub tema iaitu: a) Corak Asas Corak asas adalah merupakan corak pergerakan yang berbentuk garisan lurus, lengkung, bentuk bulatan atau zig-zag. Kombinasi beberapa corak asas ini dapat menghasilkan beberapa corak yang lain.

Rajah 5.1 Bentuk-bentuk pergerakan.

b) Corak di Lantai dan di Awangan Corak di lantai dan di awangan dibentuk oleh tangan dan kaki. Corak di lantai dibentuk seperti pergerakan lompatan dan gerak edar. Manakala corak di awangan dibentuk oleh pergerakan tangan.

49

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Daya cipta kreatif dapat dilihat apabila kesedaran terhadap bentuk-bentuk pergerakan ditunjukkan. c) Perubahan Saiz Pergerakan Perubahan saiz pergerakan merupakan proses menukar bantuk badan dari kecil kepada besar atau sebaliknya. Contohnya corak jbulatan boleh dimulakan di tangan dan bentuk diubah secara beransur-ansur ke pergerakan yang besar seperti lompatan atau corak bulatan yang besar di lantai. d) Bentuk Tubuh Badan Bentuk tubuh badan berubah semasa tubuh badan bergerak. Bentuk badan adalah perkaitan antara bahagian-bahagian tubuh badan. Bentuk badan boleh digunakan untuk menunjukkan sesuatu perasaan atau idea. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam membayangkan sesuatu idea atau perasaan dalam pelbagai cara pergerakan dan bentuk badan. 5.2.2 Tema 10: Transisi Lapan Daya Asas. Tema ini adalah perkembangan dari tema 7 yang menerangkan beberapa kualiti dalam pergerakan dan perbezaan di antaranya. Ianya menerangkan perubahan dari satu lakuan daya asas dengan yang lain. Perubahan ini dikawal oleh tiga aspek iaitu masa, beban dan ruang. Tiga jenis perubahan boleh dikenal pasti iaitu: a) Perubahan Perlahan-lahan Dicapai apabila satu aspek pergerakan sahaja berubah. Kesannya adalah perubahan transisi yang perlahan-lahan dan licin. Sebagai contoh, apabila pergerakan ketis dilakukan secara lambat ianya akan menjadi pergerakan apung. Perubahan ini disebabkan oleh aspek masa. b) Perubahan Beransur Dicapai apabila dua aspek pergerakan diubah. Kesannya ialah perubahan yang masih licin dan beransur. Contohnya apabila lakuan ketis berubah ke cantas oleh dua aspek masa dan beban. Transisi ini masih licin tetapi perubahannya menjadi secara beransur. c) Perubahan Serta-merta Berlaku apabila ketiga-tiga aspek pergerkan iaitu beban, masa dan ruang bertukar. Transisi ini menunjukkan bertentangan dengan lakuan asal. Contohnya perubahan dari lakuan ketis ke lakuan tekan di mana pergerakan halus menjadi tegas (aspek beban), serta-merta menjadi kawal lambat (aspek masa) dan tidak terus menjadi terus (aspek ruang).

50

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

5.2.3 Tema 11: Orientasi Ruang Tema ini terbahagi kepada tiga sub tema iaitu: a) Dimensi Ruang Tema ini adalah merupakan perkembangan dari tema 3 iaitu melibatkan kesedaran ruang. Tema ini membincangkan tentang arah bahagian tubuh badan dan perkaitannya dengan arah pergerakan badan. Terdapat enam arah yang dikenal pasti iaitu: i. ii. Atas dan bawah: Cara pergerakan menaik dan menurun. Kiri dan kanan: Pergerakan yang bermula dari pusat badan dan kedua belah tangan diregangkan ke sisi. iii. Hadapan dan belakang: Pergerakan yang bermula dari pusat badan dan kedua belah tangan diregangkan ke hadapan dan ke belakang badan. Pergerakan boleh didahului dengan bahagian-bahagian tubuh badan seperti tangan, jari, tapak tangan, siku, dada dan kepala. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam kombinasi enam dimensi ruang semasa bergerak edar dan bergerak setempat. Rangkaian pergerakan menggunkan dimensi ruang dapt mempelbagaikan pergerakan.

Rajah 5.2 Dimensi ruang. b) Orientasi Berpasangan dan Berkumpulan Kombinasi pergerakan dengan pasangan atau kumpulan boleh direka berdasarkan enam dimensi ruang. Bermula di tempat yang berbeza. Bergerak berpasangan untuk menunjukkan perkaitan dan perhubungan yang menarik. Daya kreativiti orientasi berpasangan dapat dilihat dalam penggunaan keseluruhan dan bahagian-bahagian tubuh badan semasa melakukan pergerakan.

51

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

c) Susunan dan Urutan Gerak edar dan gerak setempat hendaklah mengambil kira aspek aliran, arah, aras dan kepelbagaian penggunaan bahagian tubuh badan. Ini memastikan susunan urutan pergerakan yang harmonis dan berterusan.

Rajah 5.3 Orentasi berpasangan dan berkumpulan serta susunan dan urutan. 5.3.4 Tema 12: Gabungan Bentuk dan Daya dalam Pergerakan Tema ini adalah integrasi tema 9, 10 dan 11. Ianya menunjukkan perkaitan antara bentuk dan daya dalam pergerakan. Ini merupakan kemuncak kebolehan individu sebelum perkembangan ke pergerakan dalam kumpulan dan pergerakan ke kualiti ekspresi dalam pergerakan. Tema ini terdiri daripada dua sub tema iaitu: a) Rangkaian Daya Mengikut Corak Rangkaian daya seperti luncur dan lejang memberi corak pergerakan yang bersudut. Apung dan lejang memberi corak melengkung diikuti dengan garisan lurus. Rangkaian daya cantas mendapati corak yang bulat dan rangkaian daya cecah memberi corak zig-zag.

52

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

b) Rekaan Daya Mengikut Corak Semua corak pergerakan mempunyai ritma semulajadi. Pergerakan bentuk lingkaran akan dipercepatkan di bahagian yang sempit. Rekaan daya dalam pergerakan dan penggunaan unsur-unsur masa, beban dan aliran memberi kualiti ekspresif pergerakan. Daya cipta kreatif dapat dilihat semasa rangkaian pergerakan membayangkan usaha yang berharmonis melalui gabungan daya dan bentuk.

Rajah 5.4 Rekaan daya mengikut corak. 5.3.5 Tema 13: Penaikan dari Lantai. Tema ini membantu mengukuhkan kemahiran untuk bergerak dengan penaikan dari lantai. Pergerakan dengan penaikan dari lantai terutamanya pergerakan di ruang udara memberi perasaan kebebasan. Tema ini terdiri daripada empat sub tema iaitu: a) Penaikan tanpa Lompatan Pergerakan fizikal yang boleh dilakukan setempat atau dengan gerak edar. Pergerakan ini dilakukan secara spontan. Keseluruhan tubuh badan atau bahagian tubuh badan boleh dinaikkan dari lantai tanpa lompatan. Bahagian tubuh badan digunkan untuk mendahului pergerakan. 53

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

b) Lepas dari Lantai ke Ruang Udara Lompatan dengan keseluruhan tubuh badan yang dilakukan secara spontan dengan ritma yang berbeza. c) Membina Pelbagai Bentuk di Ruang Pembinaan bentuk badan seperti dalam tema 6 dan 9 dilakukan di ruang semasa penaikan. d) Melakukan Pelbagai Lakuan Daya Asas di Ruang Koordinasi diperlukan untuk lakuan daya asas semasa pergerakan penaikan dari lantai. Lakuan daya asas seperti cantas dan ketis digunakan semasa lompatan berpusing, lejang dan radak untuk lompatan besar dan cecah untuk lompatan kecil. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam cara penaikan dari lantai dengan keseluruhan tubuh badan atau bahagian-bahagian tubuh badan tertentu. Kreativiti juga dibayangkan dalam tumbuhan bentuk badan dan lakuan daya asas semasa pergerakan penaikan dari lantai.

Rajah 5.5 Contoh-contoh penaikan dari lantai. 5.3.6 Tema 14: Kesedaran Kumpulan Tema ini menunjukkan kesedaran kumpulan sebagai satu unit yang mempunyai minat dan tujuan yang sama. Terdiri daripada tiga sub tema iaitu: 54

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

a) Memimpin dan Menyesuaikan Setiap ahli kumpulan mempunyai tanggungjawab sendiri samada sebagai seorang pemimpin mahupun sebagai pengikut. Setiap ahli kumpulan menunjukkan pergerakn yang positif. Ada yang ingin menjadi pengikut sahaja dan ada juga pemimpin yang tidak bertanggung jawab. b) Meniru Lakuan Kumpulan Pendekatan ini membantu kesedaran bagi kumpulan yang pasif. Kumpuylan tersebut akan meniru lakuan pekerjaan dalam sesuatu situasi. Kesedaran kumpulan ini akan ditimbulkan semasa ahli kumpulan membuat penyesuaian antara satu sama lain mengikut ritma pergerakan itu. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam kepelbagaian cara menunjukkan kesedaran berkumpulan. c) Kesedaran Kumpulan Kesedaran kumpulan melalui penekanan kepada perhubungan dengan aspek masa, ruang, beban dan aliran. i. Aspek Masa Penyesuain ahli kumpulan terhadap pergerakan kawal lambat yang dilakukan secara serentak. Pertukaran ke pergerakan serta-merta secara berkumpulan menunjukkan aspek masa digunakan dalam kesatuan. ii. Aspek Ruang Ini dapat dilihat semasa kumpulan membuat format pergerakan, seperti yang dihuraikan dalam Tema 15. iii. Aspek Beban Perkaitan antara kumpulan yang ditunjukkan melalui cara sentuhan antara ahli kumpulan. Contohnya sentuhan yang ringan, halus atau berat dan kuat membayangkan mood dan perasaan kumpulan itu. iv. Aspek Aliran Aliran terikat atau aliran bebas yang dilakukan oleh kumopulan membayangkan kesedaran kumpulan tersebut mencurahkan mood, idea dan perasaan. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam kepelbagaian cara menunjukkan kesedaran kumpulan.

55

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 5.6 Penggunaan aspek masa, ruang, beban dan aliran dalam kumpulan. 5.2.7 Tema 15: Formasi-formasi dalam Kumpulan Tema ini memfokuskan kesedaran tentang bentuk-bentuk formasi yang boleh dilakukan dalam kumpulan. Formasi dalam kumpulan boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu: a) Formasi Sebentuk Formasi sebantuk penting kerana pergerakan seorang dalam kumpulan dijadikan pergerakan sekumpulan. Kumpulan boleh menunjukkan: i. Formasi garisan yang lurus dan pemimpin boleh ditempatkan di hujung atau di tengah, atau; ii. iii. Formasi bulat yang tidak ada pemimpin. Pergerakan pelbagai bentuk seperti bulatan atau empat persegi untuk membentuk formasi yang padu. b) Formasi Tidak Sebentuk Membenarkan setiap ahli bergerak secara spontan. Ahli-ahli berpeluang bergerak dengan respon sendiri tetapi berfokus kepada pergerakan pemimpin. Pergerakan diteruskan sehingga mendapat satu formasi.

56

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam kepelbagaian cara menunjukkan formasi dalam kumpulan.

Rajah 5.7 Contoh formasi sebentuk dan tidak sebentuk. 5.2.8 Tema 16: Kualiti-kualiti Ekspresif dalam Pergerakan Tema ini memfokuskan kepada pergerakan hasil daripada gabungan kesemua tema untuk menghasilkan suatu komposisi pergerakan. Di peringkat ini gubahan pergerakan mempunyai kualiti-kualiti ekspresif dalam pergerakan. Perkara-perkara yang penting untuk memberi kualiti ekspresif ialah: a) Idea atau perasaan yang akan disampaikan. b) Perkaitan dalam pergerakan itu. c) Perbezaan antara pergerakan. Mood, idea dan perasaan menentukan aspek pergerakan seperti tubuh badan, ruang, daya dan beban dan juga gabungan pergerakan yang sesuai dihasilkan untuk membayangkan mood, idea dan perasaan yang asas.

57

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam cara menunjukkan cerita, mood, idea dan perasaan melalui pergerakan yang sesuai. 5.3 Ransangan Dalam Pergerakan Kreatif Ransangan dalam pergerakan kreatif adalah merupakan suatu bentuk bantuan pengajaran dalam mempermudahkan proses pengajaran pergerakan kreatif. Ianya dapat membantu guru bagi memahamkan pelajar yang bermasalah dalam memahami temtang aspek ritma dan kreativiti. Beberapa jenis ransangan yang boleh digunakan semasa pergerakan kreatif adalah sebagaimana berikut: 5.3.1 Ransangan Dalam Diri Pergerakan yang diransang oleh tubuh badan sendiri diberi tumpuan. Ransangan seperti ini amat kurang sesuai diamalkan kepada pelajar yang kurang memahami tentang ritma dan kreativiti. 5.3.2 Ransangan Objek Imiginasi pelajar akan dapat diperkembangkan melalui penggunaan objek seperti gambar, arca, selendang, belon, tali elastik dan peta pergerakan bagi membantu mereka memahami dengan lebih baik. 5.3.3 Ransangan Bunyi Penggunaan bunyi dan ritma adalah merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam pengajaran pergerakan kreatif. Ransangan bunyi yang perlu diberikan pendedahan seawal proses pengajaran akan memudahkan pelajar memahami konsep pergerakan dan

meningkatkan kreativiti mereka. Tepukan dan suara adalah merupakan suatu contoh ransangan bunyi yang paling asas. Manakala penggunaan alat-alat muzik seperti genderang akan membantu pengajaran menjadi lebih menarik. 3.6.4 Fahaman Dinamika Muzik Penggunaan muzik sebagai bantuan dalam eleman pergerakan kreatif akan memudahkan pelajar untuk memahami ritma dengan lebih baik serta mengatur pergerakan seiring dengan ransangan alunan muzik. Berikut adalah kepelbagaian alunan dinamika muzik yang boleh disesuaikan dengan pergerakan. i. ii. Bunyi beransur kuat. Bunyi beransur lembut. 58

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

iii. iv. v.

Bunyi kuat beransur lembut Tempo beransur laju Tempo laju beransur kuar

5.4 Kesimpulan Bagi kanak-kanak di peringkat sekolah rendah, pergerakan adalah lebih efektif dan sesuai dengan naluri jiwa mereka sebagai media ekspresi berbanding dengan bahasa. Walaupun kanak-kanak sudah membesar, namun penggunaan pergerakan fizikal sebagai media pengucapan dan komunikasi, di samping bahasa haruslah diperlakukan demi mempelbagaikan salurun untuk berkomunikasi. Dengan menggabungkan aktiviti pergerakan dengan aktivitiaktiviti seni halus, seni muzik atau keduanya sekali dengan pelbagai cara dan bentuk, ini akan dapat membantu menambahkan kaedah untuk melahirkan perasaan dalaman kanak-kanak dan sehubungan itu membentuk daya kesedaran estetika mereka. Peluang untuk bergerak, sematamata kerana ikmat yang dirasai melalui pergerakan, berkemungkinan lebih banyak terdapat dalam aktiviti-aktiviti geraktari daripada aspek-aspek kurikulum pendidikan jasmani yang lain. Untuk melahirkan perasaan, tidak semestinya memerlukan interaksi dengan orang lain. Adalah penting juga bagi kanak-kanak untuk mengetahui perbezaan antara menghindar perasaanperasaan seperti marah dengan menekankan perasaan yang bersifat agresif. Mereka perlu difahamkan bahawa perasaan marah itu merupakan suatu emosi yang sihat dan semulajadi.

SEMAK KENDIRI 1. Apakah yang anda faham tentang pergerakan kreatif lanjutan? 2. Tema pergerakan kreatif yang manakah berkait rapat dengan tema pergerakan kreatif lanjutan yang ke 10? 3. Apakah tema yang memfokuskan kesedaran tentang bentuk-bentuk formasi yang boleh dilakukan dalam kumpulan? 4. Senaraikan perkara-perkara yang penting untuk memberi kualiti ekspresi. 5. Mengapa perlunya ransangan dalam pergerakan kreatif?

59

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

UNIT 6 GIMNASTIK PENDIDIKAN

HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini, anda seharusnya dapat: a) Menjelaskan tujuan dan skop pembelajaran dalam gimnastik pendidikan. b) Menyenaraikan tema-tema dalam gimnastik pendidikan. c) Memahami tujuan dan perbezaan pergerakan dalam setiap tema.

6.1 Pengenalan Sukan gimnastik dirujuk sebagai “the mother of all sports” . Ini adalah kerana penglibatan dalam sukan ini akan menghasilkan kekuatan fizikal, fleksibiliti, ketangkasan, koordinasi, dan imbangan yang mana diperlukan oleh semua sukan. Oleh yang demikian, adalah wajar untuk pelajar mempelajari gimnastik pendidikan yang merupakan asas kepada gimnastik. 6.2 Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah merupakan salah satu daripada cabang pendidikan pergerakan yang bertujuan untuk memberikan pendedahan kepada pelajar dan menjadi asas kepada gimnastik artistik. Melalui gimnastik pendidikan, pelajar akan didedahkan kepada pelbagai bentuk pergerakan dan tugasan yang akan mendorong kepada pembelajaran dan perkembangan pelajaran yang lebih baik. Ianya akan memberikan tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan dan berdasarkan kepada tema-tema khusus yang akan dapat membantu pelajar menyedari tentang nilai estetik dan kreativiti, kesedaran tubuh badan dan memahami konsep pergerakan dengan lebih(Ramakrishnan, 1998) baik . 6.3 Tujuan Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah memfokuskan penguasaan kemahiran pergerakan yang berkaitan dengan tubuh badan, ruang, beban, masa, ritma dan aliran. Secara lebih jelas berikut adalah tujuan pembelajaran gimnastik pendidikan. i. Meningkatkan kesedaran tubuh badan dalam kalangan pelajar. 60

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

ii.

Meningkatkan kreativiti pelajar dalam mengolah pergerakan yang merangkumi ruang, masa, beban dan aliran.

iii. iv.

Menerapkan nilai positif tentang yakin diri. Mendedahkan pelajar kepada proses penerokaan, penjelajahan, penemuan dan daya cipta.

v.

Memberi kebebasan kepada pelajar dalam mengolah kreativiti bagi menghasilkan ciptaan pergerakan yang mempunyai nilai estetik yang tersendiri.

vi.

Menyediakan asas kepada gimnastik artistik.

6.4 Tema Dalam Gimnastik Pendidikan Pergerakan dalam gimnastik pendidikan adalah merupakan asas kepada pergerakan artistik dan gimnastik irama. Oleh yang demikian, pergerakan dalam gimnastik pendidikan berasaskan lapan tema iaitu (Ramakrishnan, 1998): i. Kesedaran tubuh badan ii. Kesedaran ruang iii. Kesedaran masa iv. Kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian tubuh badan v. Kesedaran beban vi. Kesedaran aliran vii. Kesedaran perkaitan dengan orang lain viii. Kesedaran ritma 6.4.1 Tema 1: Kesedaran Tubuh Badan Tema ini memberi peluang seseorang individu untuk mengenali bahagian tubuh badan dan mengawal pergerakan. Bahagian tubuh badan digerakkan dengan pelbagai cara iaitu: a) Lakuan asas tubuh badan Ringkuk Lunjur/regang Pulas Hayun

b) Lakuan bahagian tubuh badan Sokongan beban 61

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

-

Bahagian badan mendahului pergerakan Menerima beban tubiuh badan

c) Aktiviti tubuh badan Lokomotor Bukan lokomotor

d) Bentuk tubuh badan Lurus/runcing Lebar Bulat Bersudut Pulas

Tema ini menggalakkan pelajar melakukan berbagai pergerakan. Pemilihan dan pengawalan adalah mengikut situasi, keperluan dan keselamatan.

Jadual 6.1 Jenis pergerakan dalam Tema 1.
Jenis Pergerakan Bergerak secara sentuhan berselang. Bergerak secara sentuhan selalu. Bergerak tanpa sentuhan seketika. Menyokong beban pada bahagian tubuh. Membuat berbagai bentuk dengan bahagian tubuh badan. Maksud Jenis Pergerakan Bergerak dengan bahagian pada tubuh badan berselang – seli menyentuh lantai. Bergerak dengan bahagian tubuh badan menyentuh lantai sentiasa. Bergerak dengan seluruh tubuh badan di udara seketika Bergerak dengan beban di bahagian tubuh. Membentukkan tubuh badan menjadi besar, kecil, panjang, pendek.     Aktiviti Berjalan, berlari, merangkak, dan berjalan secara melutut. Gulingan, guling balak, menarik dan menolak. Lompat bintang, lompat dakap dan lompat layang. Membawa pundi kacang di atas kepala serta Menggolekkan bola kecil di atas belakang badan

Pergerakan mengikut situasi seperti:     bunga sedang kembang arnab tidur dalam lubang galah menjulang awan kain dilipat dua Galop Lompat kanggaru dalam arah zigzag Lompat ke dalam gelung rotan Menyusup di bawah palang

Membekukan badan.

tubuh

Berhenti bergerak isyarat diberi.

apabila

   

Merangkaikan dua atau lebih pergerakan.

Merangkaikan beberapa kemahiran ke dalam satu bentuk permainan kecil.

62

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

6.4.2 Tema 2: Kesedaran Ruang Ruang adalah kawasan yang digunakan semasa melakukan pergerakan. Ianya terbahagi kepada dua iaitu ruang diri dan ruang am. a) Ruang Diri Ruang setempat yang mengelilingi individu sejauh mana yang boleh dicapai oleh bahagian tubuh badan. b) Ruang Am Kawasan yang digunakan secara keseluruhan semasa melakukan pergerakan. Kedua-dua ruang ini meliputi bahagian kawasan seperti: i. ii. iii. iv. Aras Arah Laluan Ekstensi : tinggi, sederhana, rendah : hadapan, belakang, sisi, atas, bawah : awangan, lantai, lurus, berliku-liku, zig-zag : mengecut, membesar

Pemilihan dan pengawalan pergerakan dalam penggunaan ruang perlu mengikut situasi, keperluan dan keselamatan. Selain itu, terdapat sub tema kemahiran yang perlu dikuasai oleh pelajar iaitu: a) Bergerak Berbagai-bagai Cara Menggunakan Ruang. Pergerakan dalam sub kemahiran ini dilakukan dengan pelbagai cara dari satu tempat ke satu tempat dilingkungi kawasan. Di dalam dewan yang kosong contohnya, kita boleh bergerak bebas dari satu tempat ke satu tempat lain. Pergerakan ini boleh dilakukan dengan cara berjalan, merangkak, berlari dan melompat. Selain daripada itu pergerakan juga boleh dilakukan dengan menggunakan alatan. Contoh pergerakan ialah pelajar berjalan dari satu sudut ke satu sudut di dalam dewan dengan melantunkan bola. Di dalam hal ini, kesemua pergerakan yang dilakukan melibatkan komponen kecergasan fizikal terutamanya ketangkasan dan kekuatan otot. b) Membuat Pergerakan Menggunakan Ruang Diri. Pergerakan menggunakan ruang diri bermaksud melakukan pergerakan yang melibatkan keseluruhan bahagian tubuh badan. Dalam erti kata lain pergerakan ini bergantung kepada sejauh mana anggota boleh digerakkan. Selagi pergerakan yang dilakukan tidak melibatkan perubahan tempat, maka pergerakan itu menggunakan ruang diri. Pergerakan ini melibatkan komponen kecergasan fizikal terutamanya ketangkasan, imbangan dan kelenturan. 63

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

c) Bergerak Menggunakan Berbagai-bagai Aras Bergerak menggunakan berbagai-bagai aras bermaksud pergerakan yang dibuat dengan menggunakan ruang diri dan ruang am. Ia boleh dilakukan dengan pelbagai aras iaitu tinggi, sederhana dan rendah. Aras pergerakan ditentukan apabila satu pergerakan dibandingkan dengan pergerakan yang lain. Pergerakan menggunakan berbagai-bagai aras ini pula melibatkan komponen kecergasan terutamanya kekuatan otot, ketangkasan dan imbangan. d) Bergerak Menggunakan Pelbagai Arah Dalam bergerak menggunakan berbagai arah bermaksud satu pergerakan yang membolehkan perlakunya bergerak mengikut arah yang di gemarinya. Contoh pergerakan ini ialah buaya merangkak. e) Bergerak Menggunakan Pelbagai Laluan Dalam bergerak menggunakan berbagai laluan bermaksud satu pergerakan yang membolehkan perlakunya bergerak mengikut laluan yang dipilih. Contoh pergerakan ini ialah ulat menyusur. 6.4.3 Tema 3: Kesedaran Masa Tema ini memfokuskan tentang kawalan masa dalam melakukan sesuatu pergerakan. Pergerakan boleh dilakukan dengan pelbagai kelajuan seperti cepat, lambat, kawal-lambat dan serta-merta. Kelajuan sesuatu pergerakan berkait rapat dengan keadaan ruang yang ada seperti ruang diri, ruang am dan ruang yang dilengkapi dengan alatan. Kesedaran masa mempunyai perkaitan dengan tubuh badan, beban, aliran dan ritma. Berikut adalah sub tema berdasarkan kemahiranpergerakan: a) Bergerak untuk menghasilkan kelajuan yang berbeza. Bergerak menggunkan pelbagai kelajuan seperti cepat, lambat, serta-merta dan kawallambat.

Rajah 6.1 Berjalan dengan cepat. 64

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 6.2 Berdiri tegak dan berjalan dengan lambat.

Rajah 6.3 Berjalan dengan lambat dan berubah ke serta-merta. b) Bergerak dengan memilih kelajuan yang sesuai. Memilih kelajuan pergerakan untuk disesuaikan dengan situasi ruang, alat dan kemampuan pelajar.

Rajah 6.4 Bergerak dengan pelbagai kelajuan yang sesuai. c) Bergerak dengan mengawal kelajuan. Bergerak dengan kelajuan yang terkawal samada secara pantas atau lambat.

65

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 6.5 Bergerak dengan mengawal kelajuan. d) Menggerakkan bahagian tubuh badan untuk memilih kelajuan yang sesuai. Pelajar dikehendaki melakukan pergerakan tubuh badan bagi mengenal pasti kelajuan yang bersesuaian untuk setiap pergerakan.

Rajah 6.6 Mengaplikasikan pemilihan kelajuan yang sesuai dalam perlakuan dirian tangan.

e) Merangkaikan pergerakan dengan menggunakan dua atau lebih aspek masa. Melakukan beberapa pergerakan dengan menerapkan dua atau lebih aspek masa seperti cepat, lembat, serta-merta dan kawal-lambat.

Rajah 6.7 Rangkaian pergerakan dengan penggabungan aspek masa (cepat, lambat, sertamerta dan kawal-lambat). 66

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

6.4.4 Tema 4: Kesedaran Perkaitan Antara Pelbagai Bahagian Tubuh Badan. Kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian tubuh badan bermakna perhubungan satu bahagian tubuh badan dengan bahagian badan yang lain atau perhubungan tubuh badan dengan lantai atau alatan. Lakuan perkaitan pergerakan adalah seperti sokongan badan, bahagian tubuh badan yang mendahului, aplikasi kuasa, menerima kuasa dan bentuk tubuh badan. a) Bergerak untuk menunjukkan perkaitan antara satu bahagian badan dengan bahagian badan yang lain. Bergerak dengan menggunkan sekurang-kurangnya dua bahagian tubuh badan seperti tangan dan kaki. Satu bahagian badan bergantung kepada bahagian tubuh badan yang lain untuk melakukan pergerakan.

Rajah 6.8 Perkaitan bahagaian tubuh badan semasa melakukan pergerakan putaran roda. b) Menggerakkan bahagian tubuh badan untuk menunjukkan perkaitan di antara satu bahagian tubuh badan dengan bahagian yang lain. Menggerakkan bahagian tubuh badan akan menukar bentuk pergerakan atau pergerakan bahagian lain. Imbangan membantu pertukaran pergerakan.

Rajah 6.9 Perkaitan bahagian tubuh badan semasa pergerakan.

67

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

c) Bergerak untuk menunjukkan perkaitan bahagian tubuh badan dengan alatan. Bergerak berbagai jenis cara bersesuaian dengan berbagai jenis alatan, seperti melompat, melintas kayu yang diletakkan di atas skitel atau melompat dekam menggunakan bangku gimnastik. Pergerakan perlu bersesuaian dengan peralatan.

Rajah 6.10 Perkaitan tubuh badan dengan alatan. d) Menggerakkan bahagian tubuh badan untuk menunjukkan perkaitan bahagian tubuh badan dengan alatan. Menggerakkan bahagian tubuh badan semasa berada di alatan. Pergerakan boleh dilakukan di atas, bawah dan melalui alat atau alatan digunakan sebagai halangan.

Rajah 6.11 Perkaitan bahagian tubuh badan dengan alatan semasa melakukan pergerakan. e) Menyokong badan di atas satu tapak sambil menggerakkan bahagian badan yang lain untuk mendapatkan kestabilan. Membuat imbangan badan di atas tapak yang stabil seperti di atas satu atau dua tapak kaki, tapak tangan atau punggung. Tapak yang stabil menentukan pembentukan terkawal dan kekal supaya lakuan kemas dan licin. 68

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 6.12 Menyokong badan semasa dirian tangan untuk kestabilan. f) Mengalih beban dari pergerakan yang stabil ke pergerakan yang baru dengan menggunkan bahagian tubuh badan untuk mendahului pergerakan. Mengalih beban bermaksud menukar kedudukan tapak imbangan asal ke tapak imbangan yang lain seperti dari sokongan punggung ke bahu atau tangan. Semasa mengalih beban, bahagian tubuh badan yang sesuai hendaklah didahului untuk memulakan pergerakan.

Rajah 6.13 Mengalih beban untuk mendahului pergerakan semasa kemahiran gulingan ke belakang. g) Mencipta bentuk badan setelah menentukan kedudukan bahagian tubuh badan. Untuk mencipta bentuk badan yang dikehendaki, kedudukan bahagian tubuh badan seperti abdomen dan tangan hendaklah ditentukan dahulu. Kedudukan tubuh boleh berdasarkan pada satu, dua, atau lebih bahagian badan.

69

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 6.14 Mencipta bentuk badan. 6.4.5 Tema 5: Kesedaran Beban Tema kesedaran beban dalam gimnastik pendidikan adalah bertujuan untuk membolehkan pelajar memahami kualiti pergerakan seperti kuat, lembut, ringan dan tenang. Kualiti

pergerakan ini dapat dihasilkan dengan cara mengawal kekuatan dan keupayaan otot semasa melakukan pergerakan. Melalui tema ini guru harus memberikan senario dan tugas kepada pelajar untuk pelajar memahami tema ini dengan lebih baik. a) Bergerak berbagai-bagai cara dan membeku. Pergerakan dilakukan secara lokomotor dan bukan lokomotor. Setiap pergerakan menggambarkan beberapa kualiti beban seperti tegap, kuat, tegang, lembut, ringan dan tenang. Kualiti meregang dan mengendur dapat dilihat semasa membeku. Pelajar boleh melakukan pergerakan berbagai-bagai cara mengikut kreativiti.

Rajah 6.15 Bergerak berbagai cara dan membeku. b) Bergerak Berbagai Cara dengan Kualiti Berat dan Ringan Bergerak berbagai-bagai cara dengan menggunakan daya dan kawalan otot yang berbeza seperti berat dan ringan. Pelajar boleh mempelbagaikan pergerakan dengan bergerak menggunkan lebih atau kurang daya dan kekuatan otot.

70

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 6.16 Bergerak dengan kualiti berat dan ringan. c) Bergerak Berbagai Cara dengan Kualiti Berat dan Ringan Menggunakan Alatan Bergerak dengan kualiti berat dan ringan dengan menggunkan alatan. Alatan boleh digunakan secara maksimum seperti di atas, bawah, keliling dan sisi. Pelajar boleh menggunakan pelbagai jenis alatan berdasarkan kemampuan serta selamat.

Rajah 6. 17 Kualiti berat dan ringan dengan alatan.

d) Merangkaikan Dua atau Lebih Pergerakan dengan Kualiti Berat dan Ringan Tanpa atau dengan Alatan Pergerakan ini menggabungkan kesemua pergerakan di atas sama ada menggunakan alatan atau tanpa alatan. Pelajar merangkaikan beberapa pergerakan yang menggunakan lebih atau kurang daya dan kekuatan otot tanpa alatan atau dengan alatan. Semasa melakukan aktiviti ini pelajar akan merangkaikan beberapa pergerakkan secara berterusan dengan memberi penekanan kepada kepelbagaian dan kelicinan pergerakan. Guru memastikan rangkaian pergerakan dilakukan dengan cekap dan berkesan sambil menggunakan ruang dan alatan secara maksimum. 71

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 6. 18 Rangkaian pergerakan tanpa alatan. 6.4.6 Tema 6: Kesedaran Aliran Kesedaran aliran dapat dilihat apabila beberapa pergerakan dirangkai dengan berurutan, berterusan dan licin. Rangkaian pergerakan boleh dilakukan secara aliran bebas dan aliran terikat. Dalam memperkembangkan aliran pergerakan, penekanan diberi terhadap: i. ii. iii. iv. Pilihan dan lakuan pergerakan yang sesuai. Ulangan rangkaian pergerakan yang sesuai. Kelicinan pergerakan dalam sesuatu rangkaian. Pilihan pergerakan mencabar untuk dirangkaikan.

Berdasarkan tema ini, terdapat tiga jenis rangkaian pergerakan iaitu secara bebas, terikat dan bebas dan terikat. a) Merangkaikan Pergerakan Secara Aliran Bebas Rangkaian pergerakan secara aliran bebas merupakan percantuman beberapa pergerakan yang dilakukan secara licin, lancar dan berterusan tanpa henti.

Rajah 6. 19 Rangkaian aliran bebas. 72

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

b) Merangkaikan Pergerakan Secara Aliran Terikat Rangkaian pergerakan secara aliran terikat adalah satu rangkaian pergerakan yang terkawal. Pelaku boleh berhenti seketika pada tempat tertentu dalam rangkaian pergerakan dengan mengekalkan imbangannya. Rangkaian pergerakannya masih licin dan

berkordinasi.

Rajah 6.20 Rangkaian aliran terikat. c) Merangkaikan Pergerakan Secara Aliran Bebas dan Terikat Pergerakan secara aliran bebas dan terikat digabungkan menjadi rangkaian yang licin, lancar dan berterusan.

Rajah 6.21 Kombinasi rangkaian aliran bebas dan terikat. 73

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

6.4.7 Tema 7: Kesedaran Perkaitan dengan Orang Lain Menurut tema ini, kesedaran memberi peluang kepada seseorang individu melakukan berbagai pergerakan bersama rakan-rakan. Setiap individu menyesuaikan pergerakan dengan secara berpasangan atau berkumpulan. Perkaitan ini boleh dilakukan dengan cara: i. ii. Meniru = ketua melakukan, pengikut memerhati dan meniru pergerakan ketua. Memadan = beberapa orang melakukan pergerakan yang sama serentak. Pemilihan pergerakan dan rangkaian ditentu dan dilatih terlebih dahulu. iii. Lakuan Cermin = berpasangan dan dalam kumpulan melakukan pergerakan yang sama seperti lakuan dalam cermin. Berdasarkan tema ini, kesedaran perkaitan dengan orang lain dibahagikan kepada sub tema seperti berikut: a) Bergerak berbagai Cara dengan Pasangan Boleh dilakukan dalam bentuk meniru, mamadan dan lakuan cermin. Rangkaian pergerakan berpasangan boleh dilakukan seperti kanun, berselang-seli dan berturutan.

Rajah 6.22 Bergerak dengan pasangan. b) Bergerak berbagai-bagai cara dengan rakan secara sentuhan badan. Bergerak dengan rakan-rakan boleh dilakukan secara sentuhan badan untuk menyokong beban, mengimbangi rakan dan membantu rakan mengekalkan kedudukan badan. Sesuatu pergerakan itu tidak boleh dilakukan tanpa sokongan.

74

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 6.23 Bersentuhan badan.

c) Bergerak berbagai-bagai cara dalam kumpulan Bergerak berbagai-bagai cara dalam kumpulan kecil dan kumpulan besar. Pergerakan yang boleh dilakukan ialah secara meniru, mamadan dan lakuan cermin.

Rajah 6.24 Bergerak dalam kumpulan. 6.4.8 Tema 8: Kesedaran Ritma Tema ini bertujuan untuk memperkembangkan kesedaran ritma pergerakan. Tumpuan ritma termasuk masa, beban serta aliran yang lebih dirasakan dalam rangkaian pergerakan atau pergerakan yang berulang-ulang. a) Mendapatkan ritma dari berbagai-bagai pergerakan. Setiap pergerakan mempunyai ritmanya tersendiri. Ritma yang berlainan diperolehi dengan melakukan pelbagai pergerakan. Ritma boleh dihasilkan dengan bertepuk tangan, menghentak kaki, menghitung dan sebagainya.

75

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 6.25 Ritma dalam pergerakan. b) Menggunakan corak ritma untuk melakukan pergerakan. Corak ritma adalah gabungan berbagai ritma. Corak ritma mempunyai rentak mendatar, tinggi, rendah dan terputus-putus. Rentak ritma boleh dilakukan dengan lembut, perlahan, kuat, cepat, sederhana, lambat dan sebagainya. Corak ritma perlu dilakukan berulangulang.

76

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 6. 26 Corak ritma pergerakan. c) Merangkaikan aliran pergerakan dengan corak ritma. Aliran pergerakan adalah rangkaian pergerakan yang mempunyai permulaan dan penghabisan yang tertentu. Aliran corak ritma hendaklah kemas, licin dan berterusan. Aliran rangkaian pergerakan dihasilkan daripada corak ritma pergerakan yang berulang-ulang.

Rajah 6.27 Contoh aliran rangkaian pergerakan. 77

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

6.5 Kesimpulan Peranan gimnastik pendidikan adalah untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang asas gimnastik artistik. Selain itu, ianya bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai penghayatan pelajar terhadap aspek estetik dan merangsang kreativiti pelajar melalui pergerakan. Pengolahan pergerakan berdasarkan tema-tema oleh pelajar akan memberikan ruang untuk mereka lebih positif melalui proses penerokaan, penemuan dan daya cipta.

SEMAK KENDIRI 1. Mengapakah sukan gimnastik dirujuk sebagai “the mother of all sports” ?. 2. Apakah tujuan pembelajaran gimnastik pendidikan? 3. Sila lengkapkan ruang yang kosong yang disediakan. Jenis Pergerakan Maksud Jenis Pergerakan Bergerak secara sentuhan berselang. Bergerak secara sentuhan selalu. Aktiviti

4. Apakah bentuk senario dan tugasan yang harus diberikan oleh guru kepada pelajar untuk pelajar memahami tema kesedaran beban ini dengan lebih baik. 5. Apakah tema yang memberi peluang kepada seseorang individu melakukan berbagai pergerakan bersama rakan-rakan?

78

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

UNIT 7 GIMNASTIK ARTISTIK

HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini, anda seharusnya dapat: a) Menyenaraikan cabang-cabang disiplin dalam sukan gimnastik. b) Memahami perkembangan sejarah gimnastik artistik. c) Menjelaskan kategori pertandingan dan acara yang dipertandingkan bagi lelaki dan wanita. d) Memahami peraturan dan undang-undang pertandingan gimnastik artistik. 7.1 Pengenalan Gimnastik adalah merupakan satu sukan yang melibatkan prestasi senaman yang memerlukan kekuatan fizikal, fleksibiliti, kuasa, ketangkasan, koordinasi, dan imbangan. Di peringkat

antarabangsa, pertandingan sukan tersebut ditadbir oleh Federation International Gymnastics (FIG). Sukan ini juga dianggap sukan yang selamat sekiranya diuruskan dengan baik dan menjalani latihan yang secukupnya. Setiap negara mempunyai badannya yang tersendiri dan mentadbir setelah bergabung dengan FIG. Disiplin gimnastik lain termasuk: trampolin, gimnastik berirama, gimnastik artistik, sukan akrobatik,sukan aerobik, gimnastrada (sukan untuk semua) dan tumbling.

Tumbling

Gimnastik artistik

Sukan aerobik

Gimrama

Trampolin Gimnastrada (Gimnastik untuk semua)

Sukan aerobik

Rajah 7.1 Cabang sukan gimnastik. 79

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

7.2 Falsafah Gimnastik ialah pergerakan, latihan fizikal dan senaman yang meningkatkan kekuatan otot. Pergerakan gimnastik terdiri daripada yang senang contohnya berlari, berjalan, melompat dan pergerakan yang kompleks seperti hambur tangan (handspring), putar roda (cartwheel), salto hadapan dan belakang. Pergerakan gimnastik juga terdiri daripada posisi statik yang senang seperti berdiri, menyokong dan yang kompleks seperti dirian tangan buka kaki serta dirian kepala. Pergerakan gimnastik boleh dilakukan dengan menggunakan alatan, di atas peralatan dan tanpa alatan. Pergerakan gimnastik juga perlulah menunjukkan ketepatan, kejituan dan kesempurnaan. 7.3 Sejarah Sukan gimnastik telah melalui beberapa era perkembangan daripada era penemuannya di zaman pra sejarah, dan seterusnya berkembang sehingga dipertandingkan di peringkat Olimpik dan menjadi salah satu sukan terawal yang dipertandingkan di Sukan Olimpik.

Rajah 7.2 Gimnastik dipertandingkan di Sukan Olimpik.

7.3.1 Pra Sejarah Bermula tahun 2,300 S.M. Mesir kuno telah mengaplikasikan asas pergerakan gimnastik seperti yang ditemui pada ukiran hieroglifik. Gimnastik seperti satu sistem latihan sukan harmoni

berasal dari Greece Purba 800 S.M. dan diaplikasikan untuk ketenteraan mereka. Ianya bertujuan untuk memudahkan pembangunan badan melalui satu siri latihan yang melibatkan berlari, melompat, berenang, membuang, gusti, dan mengangkat berat. Kecergasan fizikal adalah satu sifat yang sangat bernilai di Greece purba, dan kedua-dua lelaki dan wanita yang mengambil bahagian dalam latihan gimnastik. Orang-orang Rom, selepas menakluk Greece, membangunkan aktiviti ke dalam sukan yang lebih formal, dan mereka menggunakan gimnasium fizikal menyediakan tentera mereka untuk peperangan. Dengan kejatuhan Rom, 80

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

bagaimanapun, kepentingan dalam gimnastik berkurangan dan seterusnya gimnastik bertukar hanya sebagai satu bentuk hiburan.

Rajah 7.3 Lakaran aktiviti gimnastik pada dinding. 7.3.2 Perkembangan Awal Pada akhir tahun 1700-an, Friedrich Ludwig Jahn seorang guru di Jerman telah mencipta beberapa aparatus antaranya termasuklah palang sejajar, batang titian dan acara lompatan. Beliau, seterusnya dianggap sebagai „bapa gimnastik moden‟ atas usaha beliau

memperkembangkan sukan gimnastik moden. Gimnastik berkembang di Jerman pada tahun 1800 dan pembukaan Sekolah Jahn di Berlin, pada tahun 1811 lebih menyemarakkan lagi perkembangan sukan itu. Hasilnya wujud banyak kelab-kelab gimnastik di Eropah dan kemudiannya di England. Sukan ini seterusnya diperkenalkan ke Amerika Syarikat oleh Dr Dudley Allen Sargent, yang mengajar gimnastik di beberapa universiti di Amerika Syarikat. Walau bagaimanapun, kebanyakan perkembangan gimnastik di Amerika Syarikat lebih tertumpu kepada aktiviti pendatang Eropah, yang memperkenalkan sukan itu di bandar-bandar baru mereka dalam tahun 1880-an. Gimnastik moden dikecualikan beberapa peristiwa tradisional, seperti angkat berat dan gusti, dan menekankan bentuk dan bukannya persaingan peribadi.

81

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 7.4 Pendedahan awal sukan gimnastik oleh Friedrich Ludwig Jahn dalam acara batang tititan. 7.3.3 Gimnastik Moden Pada tahun 1954, sukan gimnastik telah diselaraskan dengan mewujudkan acara-acara yang khusus untuk wanita dan lelaki. Kategori yang dipertandingkan adalah kategori individu dan berpasukan. Antara acara yang dipertandingkan untuk lelaki adalah senaman lantai, gelang, kekuda berpelana, palang sejajar, melombol dan palang tunggal. Manakala wanita dibenarkan untuk bersaing dalam empat acara iaitu melombol, batang titian, palang bertingkat, dan senaman lantai. Sistem pemarkahan yang berasaskan markah penuh 10 juga telah diperkenalkan pada tahun yang sama dan menjelang tahun 1955, gimnastik moden telah menjadi satu sukan yang diiktiraf oleh semua pihak. Walau bagaimanapun, pada tahun 2005, sistem pemarkahan dan kehakiman telah digubal semula dan sistem berasaskan markah penuh 10 tidak lagi diguna pakai. Sehingga ke hari ini, sistem pemarkahan telah mengguna pakai sistem baru yang telah digubal oleh Persekutuan Gimnastik Dunia.

82

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 7.5 Sukan gimnastik moden. 7.3.4 Perkembangan Gimnastik di Malaysia Gimnastik merupakan salah satu sukan pilihan yang wajib dipelajari oleh semua pelajar sekolah di Malaysia. Sejarah perkembangan awal sukan tersebut menunjukkan bahawa gimnastik pada mulanya berfungsi sebagai alat kecergasan badan dan akhirnya berkembang sehingga dipersembahkan pada masyarakat umum. Gimnastik adalah satu sukan yang melibatkan prestasi pergerakan yang berulang-ulang, malah ia memerlukan kekuatan fizikal,

kebolehlenturan (flexibility) dan kesedaran kinestatik seperti semasa melakukan hamburan dan lain-lain. Sukan gimnastik telah mula diperkenalkan di sekolah-sekolah dan institut pendidikan guru melalui mata pelajaran Pendidikan Jasmani seawal zaman penjajahan lagi, iaitu kira-kira dalam tahun 1900. Murid-murid hanya diajar senaman lantai, imbangan dan melombol.

Rajah 7.6 Ng Shu Wai yang telah bertanding di Sukan Olimpik Athen. 83

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Pertandingan gimnastik antara sekolah-sekolah yang pertama telah diadakan pada 24 November 1962 bertempat di Dewan Perhimpunan Cina, Kuala Lumpur bagi murid-murid lelaki sahaja. Pertandingan untuk murid-murid perempuan bermula pada tahun 1980. Gimnastik telah mendapat sambutan ramai melalui pertunjukan di perayaan Hari Kebangsaaan dan temasya sukan sekolah-sekolah setelah Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Kini sukan gimnastik telah berkembang begitu baik sehingga kesemua Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri telah mengambil bahagian dalam kejohanan gimnastik anjuran Majlis Sukan Sekolahsekolah Malaysia. Pada tahun 1989 Malaysia telah menang lima pingat emas dalam gimrama di Sukan SEA melalui Faiznur Miskin. Pada tahun 1991 Malaysia telah memenangi pingat emas yang pertama dalam Sukan Sea melalui Kau Git Kaur dalam acara melombol dan pada tahun 1993 Lim Wai Chee pula telah menang pingat emas dalam acara melombol untuk menyumbang pingat emas pertama dalam sejarah sukan gimnastik artistik wanita Malaysia. Malaysia telah menyertai pertandingan gimnastik dalam Sukan Komanwel sejak 1998 hingga sekarang. Kemuncak kecemerlangan sukan gimnastik adalah pada tahun 2004 apabila seorang gimnas lelaki iaitu Ng Shu Wai telah mewakili Malaysia dalam Olimpik di Athens, Greece. 7.4 Kategori Pertandingan di Peringkat Antarabangsa (Olimpik) Empat belas pingat emas untuk dimenangi bagi pertandingan peringkat antarabangsa atau di Sukan Olimpik. Atlet boleh memenangi pingat dengan skor (i) pasukan mereka, (ii) acara individu atau (iii) individu keseluruhan (yang menggabungkan skor kesemua acara). Pada peringkat awal pertandingan, kebiasaannya terdapat hampir 200 orang gimnas yang menyertai pertandingan. Oleh kerana terlalu ramai, pertandingan dibahagikan kepada 4 fasa iaitu: i. ii. iii. iv. Peringkat Kelayakan Pasukan akhir Individu keseluruhan akhir Acara individu akhir

Oleh yang demikian setiap gimnas akan berpeluang untuk bertanding setiap fasa bagi merebut peluang untuk menjadi johan. Masa maksimum yang diperuntukkan untuk persembahan bagi setiap acara adalah 2.5 minit. 7.5 Acara yang di Pertandingkan Sukan gimnastik yang dipertandingkan di peringkat antarabangsa dikategorikan kepada dua kategori iaitu lelaki dan wanita. Bagi acara lelaki terdapat enam acara yang dipertandingkan sebagaimana berikut: 84

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

i. ii. iii. iv. v. vi.

Senaman lantai (floor exercise) Palang sejajar (parallel bar) Melombol (vaulting) Gelang (ring) Kekuda berpelana (pommell horse) Palang tunggal (high bar)

Manakala bagi wanita pula, acara yang dipertandingkan adalah sebagaimana berikut: i. ii. iii. iv. Senaman lantai (floor exercise) Palang bertingkat (uneven bar) Batang titian (balance beam) Melombol (vaulting)

Hanya dua acara yang sama bagi lelaki dan wanita iaitu acara senaman lantai dan melombol. Berikut adalah lakaran susun atur peralatan apabila pertandingan peringkat antarabangsa dijalankan.

85

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 7.7 Lakaran susun atur peralatan gimnastik bagi acara lelaki.

86

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 7.8 Lakaran susun atur peralatan gimnastik bagi acara wanita. 7.4.1 Senaman Lantai Dimensi untuk lantai adalah sama bagi kedua-dua kategori lelaki dan wanita. Lantai adalah berukuran seluas 12 meter x 12 meter persegi dengan permukaan mendatar, sedikit tinggi dari permukaan dewan pada maksimum sebanyak 3.5 sentimeter. Sempadan di sekeliling tikar mungkin tidak mempunyai kecerunan melebihi 25 peratus. Terdapat juga sebuah zon yang 2 meter sekitar kawasan persembahan yang mesti kekal jelas tanpa halangan.

87

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 7.9 Ukuran lantai gimnastik untuk acara lelaki dan wanita.

Rajah 7.10 Aparatus senaman lantai. 7.4.2 Palang Sejajar Acara ini dilakukan pada dua palang sejajar yang fleksibel dengan ketinggian ditetapkan 2m di atas lantai dewan. Kedua-dua palang adalah sejajar dan jarak antara keduanya adalah antara 42 dan 52cm daripada satu sama lain. Tilam pendaratan adalah 11 meter panjang dan 4.5 meter lebar.

88

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 7.11 Aparatus palang sejajar. 7.4.3 Lombol Dimensi ukuran bagi aparatus lombol sedikit berbeza antara lelaki dan wanita. Ketinggian minimum bagi wanita adalah 125 cm dan bagi lelaki pula adalah 135 cm. Panjang dan lebar lombol adalah 120 cm panjang dan 95 cm lebar. Atas meja mesti diimbangi dengan permukaan yang tidak licin atau kasar. Permukaan kawasan atas meja mesti menyerap kejutan supaya bahu dan pergelangan tangan gimnas dilindungi. Landasan untuk larian tidak boleh melebihi 25m panjang. Ia adalah 100cm luas dan tidak lebih daripada 2.5 cm tinggi. Permulaan landasan mesti ditandakan jadi gimnas tahu di mana untuk memulakan larian mereka. Pada akhir landasan terdapat spring board yang membantu melonjakkan gimnastik ke atas lombol. Spring board yang digunakan mestilah berukuran 120 cm panjang, 60 cm lebar dan 20 cm tinggi. Tilam pendaratan di belakang lombol adalah berukuran 6 m panjang dan 2.5 m lebar.

89

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 7.12 Aparatus lombol. 7.4.4 Gelang Alatan atau aparatus ini terdiri daripada dua gelang berbentuk bulat yang digantung dari atas dan selari antara satu sama lain. Kedua-dua gelang tersebut berukuran 2.8 m di atas lantai dipasang pada tali penggantungan berukuran 70 cm. Jarak di antara kedua-dua gelang tersebut adalah 50 cm serta setiap satunya berdiameter dalaman 18cm. Saiz tilam pendaratan adalah 5 x 2 meter.

Rajah 7.13 Aparatus gelang. 90

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 7.13 Aparatus gelang. 7.4.5 Kekuda Berpelana Kekuda berpelana adalah merupakan sebuah aparatus berbentuk bujur dengan dua pemegang (pommels) di atasnya. Tepi dan penjuru kekuda adalah berbentuk bulat. Bahagian atas kekuda adalah berukuran 160 cm panjang dan lebar 35 cm. Bahagian bawahnya pula adalah 155 cm panjang dan 30cm lebar. Apabila diukur dari lantai, Ketinggiannya adalah 115 cm tinggi dari aras lantai. Pemegangnya (pommell) adalah setinggi 12 cm dari atas kekuda dan diletakkan di antara kedua-duanya adalah 40cm hingga 45 cm. Tilam pendaratan di bahagian bawahnya adalah berukuran 4 meter panjang dengan 4 meter lebar.

Rajah 7.14 Aparatus kekuda berpelana. 7.4.6 Palang Tunggal Aparatus palang tunggal adalah merupakan sebuah palang tunggal dengan ketinggian 2.8 meter dari atas permukaan lantai. Saiz palang adalah 2.8 cm diameter dan 240 cm panjang. Manakala tilam pendaratan di bahagian bawah palang adalah berukuran 12 meter x12 meter.

91

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 7.15 Aparatus palang tunggal. 7.4.7 Palang Bertingkat Aparatus palang bertingkat khusus untuk acara wanita ini adalah merupakan alat yang terdiri daripada dua palang fleksibel yang jarak maksimumnya adalah 1.435 meter. Manakala palang atas adalah berukuran 2.5 m di atas lantai dan bar yang lebih rendah adalah berukuran 1.7 m di atas lantai. Tiilam pendaratan adalah berukuran 14 m panjang dan 2 m lebar.

Rajah 7.16 Aparatus palang bertingkat. 92

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

7.4.8 Batang Titian Batang titian adalah aparatus bagi wanita yang berukuran kira-kira 10 cm lebar, 5 meter panjang dengan ketinggian 1.2 meter dari lantai. Keseluruhan batang titian mestilah bersalut dengan kusyen lembut beserta tepi bulat di hujung. Tahap ketebalan kusyen adalah antara 15 mm sehingga 30 mm tebal. Saiz tilam untuk tujuan pendaratan di kedua-dua hujung rasuk ialah 17 x 4 meter.

Rajah 7.17 Aparatus batang titian. 7.5 Etika Berpakaian Atlet yang bertanding dalam sukan gimnastik artistik haruslah mematuhi kod etika berpakaian yang telah ditetapkan oleh FIG. Berikut adalah etika yang telah ditetapkan di dalam code of point. 7.5.1 Pakaian a) Gimnas Lelaki Gimnas lelaki dimestikan memakai dua lapisan pakaian leotard16. Lapisan pertama, adalah singlet leotard tanpa lengan. Manakala lapisan kedua adalah seluar samada pendek atau panjang mengikut acara yang disertai. Untuk acara senaman lantai dan melombol, gimnas mestilah memakai leotard tanpa lengan beserta seluar pendek. Bagi
16

Pakaian gimnas semasa latihan atau pertandingan gimnastik.

93

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

acara yang lain, mereka diwajibkan memakai leotard tanpa lengan bersama sepasang seluar panjang yang melekat kepada bahagian bawah kaki beserta stoking. Pakaian seragam gimnas lelaki biasanya kurang hiasan daripada gimnas perempuan. Singlet biasanya menggunakan satu atau lebih warna pasukan kebangsaan, tetapi tidak ada sekatan ke atas reka bentuk. Seluar pendek dan seluar panjang umumnya warna pepejal, biasanya putih, biru, merah atau hitam. Bagi acara kumpulan, keseragaman dalam berpakaian adalah diwajibkan.

Rajah 7.18 Pakaian gimnas lelaki.

c)

Gimnas Wanita Bagi gimnas wanita, pakaian yang ditetapkan di dalam code of point versi terdahulu adalah leotard berlengan panjang. Walau bagaimanapun, FIG melalui code of point baru telah membenarkan gimnas wanita untuk memakai leotard berlengan separa panjang, dan tanpa lengan Leotards Amalan dan mereka yang dipakai dalam sesi latihan podium secara amnya tanpa lengan. Leotards tidak boleh naik terlalu tinggi pada pinggul atau dipotong terlalu rendah, dalam keadaan yang jarang berlaku. Sekiranya peraturan ini tidak dipatuhi, gimnas dan pasukannya boleh dihukum dengan potongan markah untuk pakaian mereka. Dalam tahun 1970-an leotards biasanya diperbuat daripada poliester dan kain berkaitan. Sejak tahun 1980-an, bahan likra atau spandeks telah digunakan 94

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

dalam pembuatan leotard. Manakala bermula tahun 1990-an, pelbagai bahan telah digunakan untuk membuat leotard termasuk baldu, velor, jaringan, fabrik logam, foils dan kain hologram berwarna-warni. Secara asasnya, leotards tidak boleh dibuat potongan berbentuk lubang atau apa-apa reka bentuk dengan tujuan kelihatan seksi samada pada bahagian belakang atau depan. Mana-mana bahan leotard yang agak jarang, juga melanggar peraturan dan tidak dibenarkan.

Rajah 7.19 Kepelbagain rekabentuk leotard wanita.

Rajah 7.20 Kepelbagaian rekaan corak leotard wanita.

95

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

7.5.2 Gaya Rambut a) Gimnas Lelaki Gimnas lelaki tidak diperlukan untuk menerima pakai apa-apa gaya rambut tertentu semasa pertandingan. Bagaimanapun, hampir semua atlet lelaki memilih untuk mempunyai rambut pendek. Walaupun beberapa gimnas lelaki memilih untuk mempunyai bulu muka, ini secara umumnya terhad kepada misai dan janggut yang dipotong kemas dan rapi.

Rajah 7.21 Kepelbagaian gaya rambut gimnas lelaki. b) Gimnas Wanita Gimnas wanita tidak diwajibkan untuk mengamalkan apa-apa gaya rambut tertentu atau panjang rambut. Walau bagaimanapun, kebiasaannya mereka mesti menyimpan rambut panjang serta diikat dalam pelbagai fesyen, samada seperti ekor kuda, atau tocang.

Rajah 7.22 Kepelbagaian gaya dandanan rambut gimnas wanita.

96

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

7.6 Sistem Pemarkahan Gimnastik artistik adalah merupakan sebuah sukan yang mengamalkan sistem pemarahan yang berbentuk subjektif. Selama lebih 80 tahun, sukan ini mengamalkan penilaian markah persembahan gimnas berdasarkan skala 1 hingga 10. Walau bagaimanapun, pada tahun 1990an peraturan telah diselaraskan dan setiap rutin diberi nilai permulaan berdasarkan tahap kesukaran, menjadikannya "sempurna sepuluh" lebih sukar untuk dicapai. Kemudian pada tahun 2005, peraturan berubah sekali lagi disebabkan kontroversi pemarkahan di Sukan Olimpik 2004. Sejak itu Persekutuan Gimnastik Antarabangsa telah menggubal sistem pemarkahan yang baru yang mana penilaian adalah berasaskan kesukaran rutin dan pelaksanaan.

Rajah 7.23 Kedudukan juri semasa acara kekuda berpelana.

Melalui sistem pemarkahan baru ini, tahap kesukaran diputuskan oleh kemahiran yang dilakukan oleh gimnas. Setiap rutin bermula pada kesukaran sifar. Titik ini kemudiannya ditambah bagi setiap kemahiran, yang boleh terdiri daripada A (mudah) kepada F (yang sangat sukar). Elemen yang diperlukan menambah maksimum sebanyak 2.5 mata kepada skor dengan mata bonus yang diberikan jika elemen sukar digantung bersama-sama dalam rutin. Dua panel hakim yang hadir semasa pertandingan: Dua panel hakim "A" yang menentukan kesukaran teknikal dan enam panel hakim "B" yang menilai pelaksanaan dan kesenian rutin. Markah 97

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

pelaksanaan bermula pada 10 dan mata ditolak dengan kesilapan masing-masing. (Sebagai contoh jatuh semasa mendarat dari batang titian dipotong sebanyak 1.0 markah.) Mata kesukaran dan pelaksanaan ditambah bersama-sama untuk memberikan nilai gabungan. 7.7 Code of Point Code of point adalah merupakan sistem penghakiman yang digunakan dalam sukan gimnastik artistik. Ia menggariskan nilai kesukaran kemahiran, dan bagaimana setiap kemahiran yang harus dilakukan. Ia juga menjelaskan tentang peraturan pertandingan dan bagaimana markah setiap persembahan dalam pertandingan dikira. Buku ini dikawal oleh Persekutuan Gimnastik Antarabangsa dan diterima pakai diseluruh dunia sebagai rujukan utama dalam setiap pelaksanaan kemahiran dan pertandingan..

Rajah 7.24 Contoh kulit depan code of point. 7.8 Kesimpulan Sukan gimnastik adalah merupakan sukan yang memerlukan kekuatan fizikal, fleksibiliti, kuasa, ketangkasan, koordinasi, imbangan dan koordinasi tubuh badan yang baik. Kesemua komponen yang disebutkan di atas adalah amat penting bagi seorang gimnas untuk berjaya dalam sukan gimnastik artistik. Sebagai antara sebuah sukan yang tertua di dunia, gimnastik artistik masih mengutamakan ciri-ciri kesempurnaan dalam pelaksanaan persembahan setiap 98

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

aparatus dan mengekalkan nilai estetika dalam setiap kemahiran yang telah dikelaskan dalam code of point.

SEMAK KENDIRI

1. Berikan maksud gimnastik? 2. Senaraikan acara yang dipertandingkan untuk peserta lelaki? 3. Berapakah bilangan acara yang dipertandingkan untuk peserta perempuan? 4. Lukiskan lakaran susun atur peralatan bagi acara wanita. 5. Apakah tugas panel hakim B?

99

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

UNIT 8 KEMAHIRAN ASAS GIMNASTIK ARTISTIK

HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini, anda akan dapat: a) Menyenaraikan 7 jenis pola pergerakan dalam gimnastik artistik. b) Membuat perbandingan fokus pergerakan dalam setiap pola. c) Melaksanakan pergerakan berdasarkan setiap pola. d) Menjelaskan prinsip asas sains yang diaplikasikan semasa pelaksanaan kemahiran.

8.1 Pengenalan Gimnastik artistik ialah pergerakan tubuh badan yang memerlukan fleksibiliti , imbangan, kekuatan, ketangkasan, dan daya tahan otot yang baik. Ianya adalah aktiviti yang berkait rapat dengan kecergasan fizikal. Kesemua komponen kecergasan fizikal ini menjadi asas kepada perkembangan kemahiran gimnastik dan diterjemahkan melalui setiap acara yang

dipertandingkan. Oleh kerana kemahiran dalam gimnastik artistik melibatkan elemen layangan (flight element), penumpuan konsentrasi yang tinggi semasa pelaksanaan aktiviti adalah amat penting bagi mengelakkan kemalangan. 8.2 Konsep Pergerakan Gimnastik Artistik sering dianggap sebagai aktiviti pendidikan yang bertujuan untuk memperbaiki kualiti pergerakan supaya lebih baik dan sempurna dalam kalangan pelajar sekolah. Melalui pola-pola pergerakan ini, pelbagai pergerakan lanjutan yang boleh dikembangkan bagi menghasilkan pergerakan yang lebih baik, menarik dan berseni. Terdapat enam pola pergerakan asas dalam gimnastik artistik.

100

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

8.3 Pola Pergerakan Gimnastik

Pendaratan

Statik

Gerak Edar

Putaran

Hamburan

Hayunan

Rajah 8.1 Pola pergerakan gimnastik. 8.3.1 Pola Pendaratan Pola pendaratan adalah merupakan kemahiran pergerakan yang melibatkan penyerapan daya yang lebih berkesan dengan merendahkan pusat graviti. Pergerakan yang melibatkan pola pendaratan adalah pergerakan dari atas dan mendarat di lantai. a) Mendarat dengan kaki i. ii. iii. iv. Berdiri tegak dengan sokongan dua kaki. Bengkokkan lutut dan tangan dihayun ke atas. Lompat mendarat dengan kedua belah kaki. Bengkokkan kaki dengan tangan ke hadapan semasa mendarat.

Rajah 8.2 Mendarat dengan kaki.

b) Mendarat dengan tangan. i. ii. iii. Berdiri tegak dengan dua kaki. Tangan dibawa ke hadapan. Jatuhkan badan ke hadapan. 101

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

iv. v. vi.

Tangan digunakan untuk menyokong badan. Tangan dibengkokkan. Badan tegak dalam keadaan meniarap.

Rajah 8.3 Mendarat dengan tangan.

c) Mendarat dengan gulingan sisi. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Berdiri tegak Lompat ke hadapan dan tangan ke atas. Kaki mendarat dan dagu didekatkan ke dada. Pusingkan badan ke sisi. Guling menggunakan bahu. Pusingkan badan dan nberdiri tegak. Tangan ke atas.

Rajah 8.4 Mendarat dengan gulingan sisi.

102

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

d) Kombinasi kemahiran mendarat.

Rajah 8.5 Gabungan pelbagai jenis pendaratan. 8.3.2 Pola Statik Pola statik adalah jenis pergerakan yang melibatkan kemahiran kestabilan. Kemahiran jenis ini melibatkan keupayaan badan untuk kembali ke posisi yang seimbang selepas dipindahkan. Ianya memerlukan pemahaman asas tentang perkaitan pusat graviti dengan kedudukan badan, imbangan dan putaran. Pusat graviti pada badan bertindak sebagai pusat berat badan. Kedudukannya akan bertukar-tukar berdasarkan bentuk badan semasa melakukan sesuatu pergerakan. Berikut adalah konsep asas pusat graviti. i. Pusat graviti yang rendah dan dasar yang lebar adalah lebih stabil.

Rajah 8.6 Pusat graviti yang rendah dan dasar yang lebar.

103

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

ii.

Semakin jauh pusat graviti, semakin tidak stabil keadaan.

Rajah 8.7 Jarak pusat graviti mempengaruhi kestabilan. iii. Kestabilan yang maksimum berlaku apabila garisan graviti, pusat graviti dan titik tengah dasar sokongan berada dalam satu garisan tegak.

Rajah 8.8 Pusat graviti, garisan graviti dalam keadaan selari menjadikan sesuatu objek lebih stabil.

Pola pergerakan statik boleh dilatih melalui beberapa pergerakan seperti di bawah: a) Pergerakan statik di atas kaki. i. ii. Berdiri dengan sokongan dua kaki (3 saat). Langkah ke hadapan dan sokong satu kaki dengan satu kaki di angkat lurus ke belakang.

104

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 8.9 Statik di atas kaki. b) Statik di atas sokongan bahu. i. ii. Duduk kaki lunjur ke hadapan, tangan di sisi (3 sat). Guling separa ke belakang dengan kaki lurus ke sokongan bahu.

Rajah 8.10 Statik di atas sokongan bahu.

105

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

c) Kombinasi kemahiran.

Rajah 8.11 Kombinasi gerakan statik menjadi satu rutin pergerakan. 8.3.3 Pola Gerak Edar Pola gerak edar adalah sejenis pergerakan yang melibatkan pemindahan pusat graviti yang akhirnya akan menghasilkan pergerakan yang mengubah kedudukan badan. Contoh pergerakannya adalah berlari, berjalan atau melompat.

Rajah 8.12 Contoh pergerakan gerakedar.

106

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 8.13 Gerak edar jalan ulat ke hadapan.

Rajah 8.14 Gerak edar langkah dan tendang ke hadapan. 8.3.4 Pola Putaran Pola jenis ini adalah merupakan jenis pergerakan yang melibatkan putaran. Konsep asas yang menjadi dasar pola ini adalah: i. ii. Semakin kecil jejari putaran, semakin pantas putarannya. Semakin besar jejari putaran, semakin perlahan putarannya.

Berikut adalah jenis-jenis putaran. a) Putaran hadapan i. ii. iii. iv. Berdiri tegak dengan dua kaki. Bercangkung dengan sokongan tangan ke depan. Naikkan pinggul serta rapatkan dagu ke dada. Guling, dakap lutut dan berdiri tegak.

107

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 8.15 Putaran hadapan. b) Putaran menegak i. ii. iii. iv. Berdiri tegak dengan kaki. Bengkokkan kaki dan hayun tangan ke atas. Lompat dan berpitar 360°. Mendarat dengan tangan lurus ke atas.

Rajah 8.16 Putaran menegak 360°. c) Putaran sisi i. ii. iii. iv. v. Bengkok lutut kiri. Letakkan tangan kiri ke lantai. Tendang kaki kanan. Straddle kaki di atas. Mendarat dengan kaki kiri.

108

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 8.17 Putaran sisi.

d) Kombinasi kemahiran

Rajah 8.18 Kombinasi kemahiran putaran. 8.3.5 Pola Hamburan Pola jenis ini melibatkan pergerakan menghambur badan samada ke hadapan atau ke belakang. Pergerakan menghambur ini melibatkan aplikasi daya yang mana daya diperlukan untuk menggerakkan sesuatu objek. Objek akan bergerak mengikut arah daya itu bertindak. a) Hamburan menegak i. Lari dan lantun pada papan anjal atau trampolin.

Rajah 8. 19 Hamburan menegak pada papan anjal atau trampoline. 109

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

b) Hambur tengkuk i. ii. iii. Guling dengan kaki lurus. Lentik dengan laju dan hambur dengan menolak tangan. Mendarat dengan kaki, tangan lurus ke atas.

Rajah 8. 20 Hamburan tengkuk. c) Hambur kepala i. ii. iii. Letak tangan dengan kaki lurus. Lentik dengan lajhu dan hamburkan kaki ke hadapan. Mendarat dengan kaki, tangan lurus ke atas.

Rajah 8.21 Hambur kepala.

110

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

d) Kombinasi kemahiran

Rajah 8.22 Kombinasi gerakan hamburan.

8.3.6 Pola Hayunan Pola hayunan merupakan jenis pergerakan yang melibatkan konsep aksi dan reaksi. Hayunan adalah merupakan putaran di sekitar paksi luaran. Pelaksanaan pola pergerakan ini memerlukan penggabungan beberapa kemahiran asas untuk menjadi satu rangkaian. Berikut adalah beberapa jenis contoh pelaksanaan pola hayunan. a) Hayunan tangan ke hadapan dan ke belakang.

Rajah 8.23 Hayunan tangan ke hadapan dan ke belakang. b) Hayun tangan sisi dari bawah ke atas.

Rajah 8.24 Hayunan sisi dari bawah kebahagian atas.

111

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

c) Hayun kaki sisi dan ke belakang.

Rajah 8.25 Hayunan kaki sisi dan ke belakang.

d) Kombinasi kemahiran.

Rajah 8.26 Pelaksanaan kombinasi kemahiran asas. 8.4 Fokus Kemahiran Perkara-perkara penting yang perlu diberi perhatian ketika melakukan aktiviti gimnastik ialah: i. Keupayaan untuk meningkatkan kecergasan fizikal dalam aspek-aspek regangan, fleksibiliti, daya tahan dan kekuatan otot, ketangkasan imbangan,dan kemahiran. 112

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

ii. iii. iv. v.

Kebolehan merangkaikan imbangan, ketangkasan dan variasi kemahiran dalam satu pergerakan. Meningkatkan keyakinan diri dalam melaksanakan sesuatu pergerakan yang lebih sukar. Penumpuan kepada pengekalan postur yang baik ketika melakukan pergerakan. Keupayaan untuk menguasai kemahiran supaya keindahan pergerakan dapat dihasilkan dengan baik. Keupayaan untuk menghayati pergerakan kinestatik dan estatik.

vi.

8.5 Kemahiran Asas Kemahiran asas adalah merupakan langkah awal kepada kemahiran lanjutan yang lebih kompleks. Gabungan kemahiran asas ini akan menghasilkan suatu perherakan yang lebih bernilai dan kreatif serta mempunyai nilai yang tinggi dalam sistem pemarkahan gimnastik. Walaupun begitu, kesemua kemahiran ini menuntut kesungguhan dan minat yang tinggi untuk mencapai kejayaan. Berikut dijelaskan contoh kemahiran asas bagi setiap acara. 8.5.1 Senaman Lantai a. Lentang Lentik (Flic Flac)

Rajah 8.27 Lentang-lentik (flic flac). Teknik asas. i. ii. iii. iv. Berdiri dengan lutut dibengkokkan serta tangan lurus di tepi telinga. Badan dicondongkan 45° ke belakang dan tangan dihayunkan ke belakang. Badan dihamburkan ke belakang. Tangan lurus dilantai serta bersedia untuk menolak badan diikuti kaki berpijak ke lantai. v. Berdiri dengan tangan masih lurus di sebelah telinga.

113

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

b. Hambur tangan.

Rajah 8.28 Hambur hadapan. Teknik asas i. ii. Ambil beberapa langkah larian anak. Dalam pergerakan larian, kedua-dua tangan diluruskan ke atas, serta bengkokkan sebelah kaki. iii. Kedua tangan diletakkan ke lantai dan kaki yang tidak dibengkokkan dihambur ke hadapan. iv. v. Tangan menolak menolak badan untuk naik ke atas. Kaki mendarat ke lantai dengan tangan masih lurus ke atas.

c. Dirian tangan dan gulingan hadapan.

Rajah 8.29 Dirian tangan dan guling hadapan. Teknik asas i. ii. Berdiri tegak dengan tangan diluruskan ke atas. Tangan diletakkan ke atas lantai, dan sebelah kaki menendang ke atas diikuti oleh kaki kedua. iii. iv. Rapatkan kedua-dua belah kaki semasa badan tegak diudara. Dalam keadaan dirian tangan, condongkan badan ke hadapan.

114

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

v.

Tangan dibengkokkan serta belakang badan diletakkan di atas lanatai diikuti oleh kaki. Kaki dibengkokkan dalam kedudukan „tuck‟ (lutut ke dada). Tangan memeluk lutut untuk membantu badan naik ke atas. Berdiri tegak dengan tangan masih di atas udara,

vi. vii. viii.

8.5.2 Palang Tunggal dan Palang Bertingkat. a. Gantung badan ke palang dan mendarat.

Rajah 8.30 Gantung badan ke palang dan mendarat.

Teknik asas. i. ii. iii. iv. v. Tangan berpegang pada palang dengan badan lurus . Dengan badan dalam keadaan lurus, lentikkan badan ke belakang. Tarik badan ke atas dengan kaki lurus (berbentuk v) dirapatkan ke palang. Sangkutkan kaki ke palang dan pusing badan ke kedudukan seperti dalam rajah. Kaki ditendang ke hadapan untuk lajak dan di lantunkan kaki dan badan ke belakang untuk mendarat. 8.5.3 Kekuda Berpelana a. Hayunan.

Rajah 8.31 Hayunan kaki di kekuda berpelana. 115

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Teknik asas. i. Kedua-dua tangan dipegang pada pelana dalam keadaan mbadan berdiri tegak disebelah aparatus. ii. iii. Lonjak ke atas dan kangkangkan kaki ke kiri dan kanan. Lakuan menghayun ini memerlukan momentum dari pergerakan hayunan kiri dan kanan. 8.5.4 Palang Sejajar.

a. L- Sit

Rajah 8.32 Kemahiran asas L-Sit pada palang sejajar. Teknik asas. i. Naik ke palang sejajar dengan badan lurus dan kedua-dua badan berpegang pada palang. ii. iii. Dalam keadaan kaki lurus, angkat kaki seperti kedudukan huruf L. Kekal dalam kedudukan tersebut untuk selama 3 saat.

b. Hayun dan kangkang.

Rajah 8.33 Hayun ke belakang dan kangkang. Teknik asas. i. Naik ke palang sejajar dengan badan lurus dan kedua-dua badan berpegang pada palang. 116

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

ii. iii.

Hayunkan badan ke hadapan dan ke belakang dengan kaki dalam keadaan lurus. Pada hayunan ke belakang, condongkan bahu sedikit ke hadapan, dan kangkangkan kaki.

iv.

Kaki yang dikangkang diletakkan di atas palang dengan tangan berada di sebelah dalam kaki.

8.5.5 Lombol a. Mencangkung dan mendarat.

Rajah 8.34 Kemahiran lompat, mencangkung dan mendarat. Teknik Asas i. Larian lajak dan pijak papan anjal serta mendarat di atas lombol dalam kedudukan mencangkung. ii. Berdiri dan mendarat dengan kedua belah kaki di atas tilam pendaratan.

8.6 Kesimpulan Pola pergerakan dalam sukan gimnastik adalah asas kepada setiap pergerakan dalam sukan tersebut. Pembinaan asas yang kukuh pada peringkat seawal persekolahan akan dapat membantu pelajar mempunyai masa yang cukup untuk pengukuhan asas. Kemahiran pergerakan yang lebih kompleks akan menjadi lebih mudah dipelajari dan pelajar akan cepat mencapai tahap autonomous dalam setiap kemahiran yang dipelajari. Kemahiran yang lebih kompleks ini memerlukan koordinasi badan dan gabungan beberapa kemahiran asas untuk menjadi satu rutin persembahan semasa pertandingan.

117

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

SEMAK KENDIRI

1. Senaraikan pola pergerakan dalam gimnastik? 2. Terangkan pola pergerakan statik? 3. Berapakah ketinggian untuk aparatus palang tunggal? adalah merupakan sebuah palang tunggal dengan ketinggian 2.8 4. Tuliskan teknik asas putaran sisi. 5. Apakah perkara penting yang perlu diberi perhatian ketika melakukan aktiviti gimnastik?

118

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

UNIT 9 GIMRAMA

HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini, anda akan dapat: a) Menjelaskan sejarah perkembangan sukan gimrama di dunia dan di Malaysia. b) Menghuraikan sistem perbezaan sistem pertandingan gimrama dengan gimnastik artistik. c) Menyenaraikan alatan yang digunakan untuk pertandingan gimrama.

9.1 Pengenalan Gimrama (gimnastik irama) adalah merupakan sukan yang dipertandingkan secara individu atau berpasukan yang hanya boleh disertai oleh wanita sahaja. Ianya menggabungkan unsurunsur balet, gimnastik, tarian, dan manipulasi radas dalam serta diiringi oleh muzik dalam sesebuah persembahan pertandingan. Pergerakan yang dihasilkan adalah segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang berkordinasi serta estetik (Pusat Perkembangan Kurikulum, 1997a). Antara acara yang dipertandingkan dalam sukan ini adalah belantan, gelung, bola, riben, dan tali. Seorang gimnas hanya memanipulasi satu radas di atas lantai pada satu-satu masa sewaktu persembahan dalam pertandingan.

Rajah 9.1 Persembahan gimrama dalam acara riben. 119

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

9.2 Sejarah dan Perkembangan Gimnastik berirama yang berkembang daripada idea-idea Noverre Jean-Georges (1727-1810), Francois Delsarte (1811-1871), dan Rudolf Bode (1881-1970). Kesemua tokoh ini percaya bahawa tarian adalah medium untuk meluahkan eksprsi diri dan menyihatkan badan. Peter Henry Ling terus memperkembangkan idea ini pada abad ke-19 di Sweden dengan mempromosikan senaman percuma yang dinamakan "gimnastik estetik" yang membolehkan pelajar menyatakan perasaan dan emosi mereka melalui pergerakan badan. Idea ini telah dilanjutkan oleh Catharine Beecher, yang mengasaskan Institut Barat Perempuan di Ohio, Amerika Syarikat, pada tahun 1837. Setelah wujud pelbagai gaya dan bentuk tarian yang diterapkan dalam gimrama, pada tahun 1900, Sekolah Gimrama Sweden telah menggabungkan kesemua unsur-unsur tarian dan menerapkan unsur tarian dari Findland. Pada massa yang sama, Ernst Idla Estonia telah memperkembangkan tahap kesukaran untuk setiap pergerakan pergerakan. Pada tahun 1929, Hinrich Medau mengasaskan Sekolah Medau di Berlin untuk melatih gimnas dalam bentuk "gimnastik moden", dan untuk membangunkan penggunaan alatan dalam sukan gimrama (Carroll, 1991). 9.2.1 Perkembangan Moden Pada tahun 1962 Persekutuan Gimnastik Antarabangsa telah mengiktiraf gimrama moden

sebagai suatu sukan tersendiri. Pertandingan gimrama di peringkat peringkat antarabangsa yang pertama ialah Kejohanan Gimrama Sedunia yang berlangsung di Budapest, Hungary pada tahun 1963. Sejak itu, kejohanan ini menjadi kalender tetap persatuan dan di pertandingkan setiap dua tahun sekali. Selain itu, beberapa pertandingan di peringkat antarabangsa yang lain seperti Kejohanan Eropah (European Championship) dan Kejohanan Empat Benua (Four Continents Championship) telah dimulakan pada tahun 1978. Seiring dengan perkembangan tersebut, pada tahun 1984 sukan gimrama telah di pertandingkan buat pertama kali di Sukan Olimpik di Los Angeles, Amerika Syarikat.

120

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 9.2 Gimrama di awal penyertaannya di SUkan Olimpik. 9.2.2 Perkembangan Gimnastik di Malaysia Pada amnya, perkembangan gimrama di Malaysia bermula di sekolah. Latihan gimrama tidak ditawarkan di mana-mana tempat pada mulanya. Di sekolah,gimrama telah dimulakan sebagai aktiviti kokurikulum. Sukan gimrama telah diperkenalkan secara serius di Malaysia pada tahun 1982 dimana satu Kursus Kejurulatihan Peringkat Asas telah diadakan di Kuala Lumpur di bawah pimpinan Puan Emmy Bellwood iaitu seorang jurulatih dari New Zealand. Pada tahun 1983, Jawatankuasa Teknik Gimrama yang pertama telah ditubuhkan di bawah Persekutuan Gimnastik Malaysia. Seterusnya pada tahun 1984, satu lagi kursus kejurulatihan bagi guru-guru dari sekolah dan maktab telah dijalankan oleh beberapa orang instruktor tempatan. Pada tahun 1985, Persekutuan Gimnastik Malaysia telah mengimport seorang jurulatih dari Australia untuk mengadakan program intensif selama setahun. Seramai 300 orang jurulatih dapat dihasilkan. Pada tahun tersebut juga, satu lagi Kursus Kejurulatihan Serantau Peringkat Lanjutan telah diadakan dengan menjemput pakar yang sama. Kejohanan gimrama peringkat kebangsaan yang pertama telah diadakan pada tahun 1985. Sebanyak 30 pasukan dari seluruh negara telah mengambil bahagian. Pada tahun 1986, satu skim pembangunan untuk gimnas yang berasaskan penganugerahan lencana dan sijil kecemerlangan bagi gimnas yang berjaya telah dilancarkan. Seterusnya pada tahun 1989, gimrama telah diperkenalkan di Sukan SEA Kuala Lumpur, dan Malaysia telah memungut lima pingat emas melalui Faiznur Miskin.

121

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 9.3 Faiznur Miskin ketika mewakili Malaysia di Sukan Sea, 1989.

Selain itu, gimnas peringkat nasional telah diberi peluang bertanding dalam Kejohanan Empat Benua untuk memperolehi pendedahan. Malaysia juga telah mengambil bahagian dalam Kejohanan Sedunia di Alicante, Sepanyol. Dari aspek kepegawaian, kursus kehakiman peringkat kebangsaan yang pertama telah diadakan pada tahun 1987 oleh seorang pakar dari Australia, Cik Karen Ho. Seramai 20 orang hakim kebangsaan telah dihasilkan. Pada tahun 1989 Satu kursus Kejuruhakiman Peringkat Antarabangsa telah diadakan dan dikendalikan oleh seorang jurulatih dari (FIG), Puan Yoshiko Kamo untuk menyediakan juruhakim tempatan ke Sukan SEA 1989. Setakat ini, boleh dikatakan perkembangan gimrama di Malaysia sudah meningkat, selaras dengan adanya Persatuan Gimnastik Asia Tenggara (SEAGON) yang ditubuhkan dan bertempat di Jakarta pada tahun 1989. Pada hari ini pasukan gimrama Malaysia semakin disegani di pentas antarabangsa dan telah banyak menjuarai kejohanan di peringkat antarabangsa.

122

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 9.4 Elaine Koo mendapat pingat gangsa ketika di Kejohanan Sukan Komanwel 2010. 9.3 Tempat Pertandingan Terdapat empat jenis acara yang dipertandingkan dalam sukan gimrama. Setiap acara yang dipertandingkan akan dijalankan di atas karpet berukuran kira-kira 42.5 kaki x 42.5 kaki. Secara lebih spesifik, karpet yang digunakan adalah tidak sama dengan acara senaman lantai gimnastik artistik. Karpet yang digunakan dalam sukan gimrama tidak mempunyai sebarang alas dan spring untuk membantu gimnas melantun dengan lebih tinggi. Ini adalah kerana, penggunaan alas dan spring akan mengganggu pergerakan dan pelaksanaan kemahiran gimnas.

Rajah 9.5 Gelanggang pertandingan sukan gimrama.

123

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

9.4 Acara yang di Pertandingkan dan Peraturan Di pertandingan peringkat antarabangsa, terdapat tiga acara utama dengan empat aparatus pilihan yang ditetapkan oleh penganjur yang hanya akan dipertandingkan. Berikut adalah jenis pertandingan yang dijalankan: i. Pertandingan 1 Saringan dan Kumpulan

a) Latihan yang dipersembahkan untuk Pertandingan I berdasarkan keperluan peringkat Junior mengikut peraturan F.I.G.(2001), iaitu setiap pasukan mempersembahkan 3 latihan bagi setiap acara dengan jumlah 12 latihan setiap pasukan. b) Empat (4) acara akan dipertandingkan, iaitu samada GELUNG, BOLA , BELANTAN, TALI atau RIBEN bergantung ketetapan penganjur. Setiap gimnas perlu mencatat 10 „difficulties‟ maksimum pada borang‟Technical Value’ (TV). Lapan „difficulties‟ dengan nilai yang tertinggi akan diambil kira untuk jumlah markah Technical Value. Empat „difficulties‟ daripada 8 harus dalam kombinasi lima puluh peratus daripada „difficulties‟ dengan nilai yang tertinggi mesti dalam kumpulan (Compulsory Body Movement) untuk setiap alat. c) Semua ahli gimnas yang berdaftar dikehendaki menyertai Pertandingan I. Setiap pasukan diwakili oleh 3 (tiga) orang gimnas dari setiap negeri. d) Gimnas dari pasukan-pasukan yang tidak lengkap (1 atau 2 orang gimnas sahaja) tidak layak untuk pemilihan Pasukan Terbaik, tetapi gimnas ini akan mengambil bahagian dalam Pertandingan I sebagai saringan bagi Pertandingan II dan III. ii. Pertandingan 2 Individu Keseluruhan dipertimbangkan

a) Semua gimnas yang mengambil bahagian di Pertandingan I akan untuk Pertandingan II.

b) 30 gimnas yang terbaik dari Pertandingan I dipilih untuk pertandingan ini. (Maksimum 2 orang dari setiap pasukan) c) Empat (4) latihan dengan empat (4) jenis alatan yang ditetapkan akan dipertandingkan. d) Latihan yang dipersembahkan untuk Pertandingan II berdasarkan keperluan peringkat junior/senior mengikut peraturan F.I.G., 7.1.1 (b). e) Untuk menentukan Johan Individu Keseluruhan, jumlah mata yang diperolehi daripada keempat-empat acara yang dipertunjukkan akan diambilkira. Peserta yang mendapat mata yang terbanyak akan menjadi Johan Individu Keseluruhan. iii. Pertandingan 3 Kejohanan Alatan

a) Empat(4) latihan dengan 4 (empat) jenis alatan yang ditetapkan akan dipertandingkan. 124

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

b) Latihan yang dipersembahkan berdasarkan keperluan peringkat junior/senior mengikut peraturan F.I.G Code terkini. c) Markah dari Pertandingan III ini sahaja diambilkira bagi menentukan kedudukan. d) Peserta yang memperolehi mata tertinggi dalam sesuatu acara Pertandingan III akan menjadi Johan acara berkenaan. 9.5 Sistem Pemarkahan Berdasarkan format sistem pemarkahan terbaru FIG, kini terdapat 4 panel (berbanding tiga panel dalam kitaran sebelumnya). Mereka ialah: Panel D1 - Panel menilai kesukaran badan. Markah maksimum ialah 10 markah. Panel D2 - Menilai kesukaran peralatan dan risiko. Ini digunakan untuk menjadi panel seni. Markah maksimum ialah 10 markah. Panel Artistik A - Menilai muzik dan komposisi dan skor maksimum adalah 10 markah. (Ini digunakan untuk menjadi hanya sebahagian kecil daripada skor seni.) Panel Pelaksanaan EX - Menilai ketepatan dan bagaimana unsur-unsur dan kelancaran rutin dilaksanakan. Markah maksimum adalah 10 markah. Menurut sistem terbaru ini, skor akhir dikira berdasarkan formula berikut: (D1 + D2) / 2 + A + EX untuk nilai sebanyak 30 mata. Sistem baru ini akan memberikan satu pertiga daripada skor akhir kepada perkara-perkara seperti tafsiran muzik, sambungan, dan koreografi. 9.6 Peralatan Sebagaimana yang telah dijelaskan pada awalnya, terdapat lima alatan yang digunakan untuk pertandingan antabangsa. Walaupun begitu, hanya empat alatan sahaja akan digunakan untuk pertandingan dan akan ditetapkan oleh FIG atau badan yang menganjurkan. Berikut adalah alatan yang digunakan untuk pertandingan. 9.6.1 Tali Tali diperbuat daripada hem atau bahan sintetik yang mengekalkan ciri-ciri ringan dan lembut. Panjangnya adalah dalam nisbah saiz gimnas. Tali harus, apabila ditekan oleh kaki, mencapai kedua-dua ketiak gimnastik. Satu atau dua simpulan di setiap hujung adalah untuk memegang tali ketika melakukan rutin. Tali mestilah berwarna, sama ada semua atau sebahagiannya. Ia mungkin sama ada diameter seragam atau secara progresif tebal dalam pusat dengan syarat bahawa penebalan ini adalah bahan yang sama seperti tali. Keperluan kemahiran asas termasuk lompatan atas tali dan skipping. Elemen-elemen lain termasuk hayunan, balingan, bulatan, putaran dan angka lapan. 125

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 9.6 Kepelbagaian warna tali. 9.6.2 Gelung Gelung adalah alat yang diperbuat daripada plastik atau kayu, dengan syarat bahawa ia mengekalkan bentuknya semasa pelaksanaan rutin. Diameter dalamannya adalah 51-90 cm, dan berat gelung mestilah sekurang-kurangnya 300g. Gelung mungkin berwarna semulajadi atau sebahagiannya atau sepenuhnya dilindungi oleh satu atau beberapa warna, dan ia boleh ditutup dengan pita pelekat sama ada warna yang sama atau berbeza. Keperluan asas rutin gelung termasuk putaran di sekeliling tangan atau badan dan bergolek, hayunan, bulatan, membaling, dan melalui menerusi gelung.

Rajah 9.7 Gelung. Bola itu dibuat daripada getah atau bahan sintetik dan 18 - 20 cm diametre. Ia harus berehat di tangan gimnas dan tidak berehat terhadap pergelangan tangan atau dapat difahami. Elemen asas termasuk melontar, melantun atau bergolek. Gimnas perlu menggunakan kedua-dua 126

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

tangan dan bekerja pada keseluruhan kawasan lantai sambil menunjukkan pergerakan yang berterusan mengalir. 9.6.3 Belantan Belantan diperbuat daripada kayu atau bahan sintetik dan bersaiz 40-50 cm dari hujung ke hujung. Berat keseluruhan adalah 160 gram. Belantan mungkin berwarna semulajadi atau sebahagiannya atau sepenuhnya dilindungi oleh satu atau beberapa warna. Elemen asas termasuk bulatan kecil, pergerakan simetri, melontar dan menangkap. Belantan mesti digunakan dengan kedua-dua tangan dan satu tangan.

Rajah 9.8 Belantan.

9.6.4 Reben Reben diperbuat daripada satin atau lain-lain bahan yang sama warna. Ianya mungkin berwarna-warni dan mempunyai reka bentuk di atasnya. Reben tanpa pemegang mesti sekurang-kurangnya 35g, 4-6cm lebar dan panjang minimum 6 meter. Reben mestilah dalam satu bahagian. Hujung reben yang disambungkan kepada pemegang adalah dua kali ganda untuk tempoh maksimum 1 meter.

127

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 9.9 Kepelbagaian warna riben.

Rajah 9.10 Ukuran riben. 9.6.5 Bola Bola adalah sejenis alat yang diperbuat daripada getah atau bahan sintetik (plastik lembut) dengan syarat ia mempunyai keanjalan yang sama seperti getah. Ia adalah 18-20 cm diameter dan mesti mempunyai berat minimum 400g. Bola boleh menggunakan apa-apa warna.

128

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 9.11 Kepelbagaian warna bola. 9.7 Etika Berpakaian Gimnas Individu dan Berpasukan Berikut adalah etika berpakaian bagi gimnas individu dan berpasukan. a) Leotard mestilah diperbuat daripada bahan yang tidak telus pandangan. b) Bahagian bukaan leher leotard mestilah tidak melebihi bahagian sternum dan bukaan leher belakang leotard tidak melebihi tulang belikat. c) Leotards dengan atau tanpa lengan adalah dibenarkan, tetapi leotards tarian dengan tali sempit tidak dibenarkan. d) Leotard mestilah kulit ketat untuk membolehkan hakim untuk menilai kedudukan yang betul setiap bahagian badan. e) Ia dibenarkan untuk memakai: i. Seluar panjang ketat samada di dalam atau di luar leotard. ii. Leotard panjang penuh dengan syarat bahawa ia adalah ketat. iii. Panjang dan warna kain yang meliputi kaki mestilah sama di kedua-dua kaki f) Gaya skirt (potong atau hiasan) adalah bebas, tetapi skirt mesti sentiasa jatuh kembali pada pinggul gimnas. g) Gimnas boleh melakukan senaman mereka dengan berkaki ayam atau menggunakan kasut khas gimrama. h) Gaya rambut mesti kemas dan rapi serta solekan yang jelas dan ringan. i) Sebarang barang kemas yang boleh menjejaskan keselamatan gimnas, tidak dibenarkan. j) Bagi gimnas berpasukan leotards mestilah sama dari segi bentuk dan warna.

129

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 9.12 Kepelbagaian jenis leotard. 9.8 Muzik Gimrama menggabungkan unsur-unsur balet, gimnastik, tarian, dan manipulasi radas dalam serta diiringi oleh muzik dalam sesebuah persembahan pertandingan. Penggunaan muzik dalam pertandingan gimrama adalah diwajibkan ke atas semua gimnas. Persembahan tanpa iringan muzik tidak akan dinilai oleh juri. Penggunaan muzik dengan suara adalah tidak dibenarkan. Muzik boleh terdiri daripada satu atau lebih alat muzik. Persembahan yang baik haruslah seiring di antara pergerakan dan muzik. Juri akan menilai pergerakan berdasarkan koheren dan perkaitan muzik dengan pergerakan yang dilakukan oleh gimnas. 9.9 Kesimpulan Sukan gimrama adalah merupakan sukan khusus yang tidak boleh diceburi oleh lelaki. Ianya hanya khusus untuk wanita dan sistem pertandingannya mengambil kira aspek feminin sebagai salah satu aspek penilaian. Ianya amat unik jberbanding sukan lain yang boleh diceburi oleh kedua-dua gender. Penggabungan unsur-unsur balet, tarian dan akrobatik semasa

memanipulasi radas dengan gabungan muzik sebagai iringan dalam pergerakan menunjukkan bahawa gimrama sebuah sukan yang mementingkan nilai estetik dan berseni.

130

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

SEMAK KENDIRI

1. Apakah unsur-unsur yang terdapat dalam gimrama? 2. Senaraikan acara yang dipertandingkan dalam gimrama? 3. Apakah tugas panel pelaksanaan EX? 4. Pada tahun berapakah sukan gimrama telah diperkenalkan secara serius di Malaysia? 5. Apakah ciri-ciri tali untuk pertandingan? 6. Bagaimanakah formula skor akhir dikira?

131

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

UNIT 10 KEMAHIRAN ASAS GIMRAMA

HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini, anda akan dapat: a) Menjelaskan kemahiran-kemahiran asas dalam sukan gimrama. b) Membuat perbandingan dalam pergerakan bagi setiap jenis kemahiran. c) Menghubungkait kemahiran asas dengan kemahiran yang lebih kompleks.

10.1 Pengenalan Gimrama menawarkan gabungan unik elemen muzik, pergerakan, dan alatan yang mencabar pelajar untuk mengetahui keupayaan badan mereka (Pusat Perkembangan Kurikulum, 1997b). Melalui sukan ini, pelajar akan menggunakan kreativiti dan imaginasi semulajadi mereka untuk memanipulasi reben, bola, gelung, tali, dan belantan dalam cara yang menyeronokkan dan menakjubkan. Oleh yang demikian, pendedahan kemahiran asas dalam setiap alatan adalah amat penting bagi membantu pelajar mencapai kemahiran yang lebih kompleks .

Rajah 10.1 Aksi pertandingan acara riben.

132

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

10.2 Kemahiran Asas Kesemua kemahiran asas yang digunakan dalam gimrama perlu dibina dan didedahkan seawal umur lima tahun. Ini bagi membolehkan mereka mempraktis kemahiran pergerakan yang betul dan efisen. Kemahiran asas amat berkait rapat dengan pembelajaran kemahiran lanjutan yang lebih sukar dan memerlukan koordinasi dan kawalan tubuh badan yang baik. Oleh yang demikian, seorang gimnas perlu ditekankan dengan aspek asas agar kemahiran lanjutan akan menjadi lebih mudah dilaksanakan. Berikut adalah 7 jenis pergerakan asas dalam sukan gimrama. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Imbangan Melentik Meringkuk dan melunjur Gerak edar Pusingan badan Lompatan Ketangkasan

10.2.1 Kemahiran Imbangan Kemahiran imbangan adalah merupakan suatu kemahiran yang penting dalam gimrama. Pendedahan kepada kemahiran asas ini akan memudahkan gimnas menyeimbangkan diri semasa mengkoordinasi kemahiran lain dan membantu mereka memahami konsep pusat graviti. a) Imbangan Melutut.

Rajah 10.2 Imbangan melutut.

133

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

b) Imbangan V

Rajah 10.3 Imbangan V. 10.2.2 Kemahiran Melentik Kemahiran melentik adalah merupakan penerapan aspek kelenturan anggota badan samada ke sebelah kiri dan kanan atau ke hadapan dan ke belakang. a) Berdiri dan melentik ke sisi.

Rajah 10.4 Melentik ke arah sisi kiri dan kanan. b) Melutut dan melentik ke sisi.

Rajah 10.5 Melutut dan melentik ke sisi. 10.2.3 Meringkuk dan Melunjur Meringkuk dan melunjur adalah kemahiran asas yang memfokuskan kepada pergerakan memanjang dan mengecilkan badan. Tujuan utama kemahiran ini adalah untuk membolehkan pelajar memahami konsep penguncupan otot dan kesedaran tubuh badan sewaktu melakukan kemahiran.

134

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

a) Duduk, meringkuk dan melunjur kaki.

Rajah 10.6 Pergerakan duduk, meringkuk dan melunjur kaki. b) Lentik kucing.

Rajah 10.7 Perlakuan melentik dan mengendurkan otot belakang. 10.2.4 Gerak Edar Fokus utama kemahiran ini adalah untuk membolehkan pelajar memahami konsep postur badan dan kordinasi di antara keseluruhan anggota badan sewaktu melakukan pergerakan. a) Berjalan

Rajah 10.8 Pergerakan berjalan. b) Berlari

Rajah 10.9 Berlari.

135

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

c) Langkah skip.

Rajah 10.10 Pergerakan langkah skip. 10.2.5 Pusingan Badan Fokus utama kemahiran ini adalah untuk memahamkan pelajar tentang putaran dan paksi tegak dalam pergerakan gimrama. Selain itu kemahiran ini mendedahkan pelajar kepada konsep pusat graviti pada badan apabila melakukan pergerakan. a) Pusingan setempat di atas dua kaki.

Rajah 10.11 Berpusing setempat di atas dua kaki.

b) Pusingan di atas punggung dengan pusingan tangan.

Rajah 10.12 Berpusing di atas punggung. c) Pusingan di atas lutut.

Rajah 10.13 Pergerakan berpusing di atas lutut.

136

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

0.2.6 Lompatan Fokus utama kemahiran ini adalah untuk memboehkan pelajar memahami perlakuan lompatan asas, penyerapan daya, imbangan serta aksi dan reaksi. a) Lompat regang.

Rajah 10.14 Pergerakan lompat regang. b) Lompat lentik

Rajah 10. 15 Pergerakan lompat lentik.

c) Lompat bintang

Rajah 10.16 Perlakuan lompat bintang.

137

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

d) Lompat dakap

Rajah 10.17 Perlakuan lompat dakap. 10.2.7 Ketangkasan Fokus utama kemahiran ini adalah untuk membolehkan pelajar memahami konsep daya, momentum, imbangan serta aksi dan reaksi. a) Ringkuk badan dan ayun.

Rajah 10.18 Ringkuk badan dan ayun. b) Guling balak.

Rajah 10.19 Guling balak.

10.3 Kesimpulan Kepelbagaian kemahiran asas dalam sukan gimrama adalah merupakan asas pergerakan untuk membolehkan pelajar memahami konsep dan membezakan setiap kemahiran dengan kemahiran yang lain. Ianya bertujuan untuk memantapkan asas pergerakan pelajar bagi mencapai kemahiran kompleks yang lebih sukar. Kombinasi balet, tarian, gerakan akrobatik beserta iringan muzik menjadikan setiap pergerakan semakin sukar dan memerlukan koordinasi dan kemahiran pemahaman yang tinggi.

138

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

SEMAK KENDIRI

1. Mengapakah kemahiran asas gimrama diajar seawal umur 5 tahun? 2. Berikan 7 jenis kemahiran asas dalam sukan gimrama? 3. Mengapa perlunya kemahiran asas dalam gimrama? 4. Apakah fokus utama kemahiran meringkuk dan melunjur? 5. Jelaskan kepentingan muzik dan peranannya dalam pertandingan gimrama.

139

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

RUJUKAN Butcher, J. E., & Eaton, W. O. . (1989). Gross and fine motor proficiency in preschoolers: Relationships with free play behaviour and activity level. Journal of Human Movement Studies, 16, 27-36. Carroll, Maggie. (1991). Movement education leading to gymnastics 4-7: A session-by-session approach to key stage 1. Kuala Lumpur: Routledge. Gallahue, D. L., & Cleland, F. . (2003). Developmental physical education for all children (4th ed.). Champaign, IL: Human Kinetics. Graham, G. (1992). Teaching physical education: Becoming a master teacher. Champaign, IL: Human Kinetics. Hoe, Wee Eng. (2009). Pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan (3rd ed.). Shah Alam: Karisma Publication Sdn. Bhd. Howton, A. (2010). Making connections: Improving movement skills by integrating knowledge from dance disciplines. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 81(6), 9. Joonkoo, Yun, Deborah, Shapiro, & Jim, Kennedy. (2000). Reaching IEP goals in the general physical education class. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 71(8), 33. Kementerian Pelajaran Malaysia. (1997). Pergerakan kreatif. Batu Caves, Selangor: Syarikat Mohamad Roduan. Kementerian Pelajaran Malaysia. (1998). Sukatan pelajaran pendidikan jasmani. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Laban, R. (Ed.). (1975). Laban’s principles of dance and movement notation (2nd ed.). London: MacDonald and Evans. Pusat Perkembangan Kurikulum. (1997a). Buku panduan guru. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. Pusat Perkembangan Kurikulum. (1997b). Buku panduan guru: Gimnastik irama. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. Ramakrishnan, P.Y. (1998). Pendidikan pergerakan mudah. Shah Alam, Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. The American College of Sports Medicine. (2011). FITT Principle. Journal of Human Movement Studies, 5(2). 140

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Thomas, Jerry R., Lee, Amelia M. , & Thomas, Katherine T. (1988). Physical education for children: Concepts into practice. Champaign, IL: Human Kinetics Books.

141