"CONTOH FORMAT RPH BAHASA MELAYU KSSR Tema: Tajuk: Standard Pembelajaran (No.sahaja)/Literasi(No.

Shj) Objektif: Aktiviti: EMK BBB: PENILAIAN P&P Refleksi:

Standard Pembelajaran Bahasa Melayu KSSR 1. 2. 3. 4. 5. Mendengar dan Bertutur Membaca Menulis Seni Bahasa Tatabahasa

Objektif: Guru bina sendiri objektif berpandukan kepada standard pembelajaran yang mana boleh diukur atau dinlai.( Asingkan objektif arus perdana dan Literasi) Aktiviti: Rancang strategi P&P yang menyeronokan yang membolehkan tercapainya objektif yang dirancang. Pastikan aktiviti yang dicatat boleh menggambarkan pendekatan, teknik dan kaedah yang digunakan. EMK: ENT ( kreativiti & inovasi, Keusahawanan , TMK) Pilih satu atau dua untuk digunakan dalam P&P mesti ditulis dalam RPH Elemen Merentasi Kurikulum dalam KBSR seperti bahasa, Nilai Murni, Alam

sekitar dan lain-lain terus digunakan dan boleh ditulis dalam RPH. Ada ketikanya guru kaitkan dengan PBS (diskriptor dan eviden) REFLEKSI Guru tulis jumlah murid yang berjaya mencapai objektif pada hari itu daripada jumlah murid yang hadir. BBB: Catatkan bahan bantu belajar yang digunakan PENILAIAN P&P Bertujuan menguji pengajaran guru pada hari itu. (rujuk objektif yang dibina. Tulis juga murid yang tidak mencapai objektif / tidak hadir dan cadangkan apa aktiviti yang hendak dilaksanakan untuk mereka nanti .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.