PENDAHULUAN

F

ail Meja Setiausaha Sukan ini dihasilkan dengan tujuan membantu

Setiausaha Sukan Sekolah untuk merancang, mengurus, menyelaras dan memantau kegiatan sukan secara cekap dan efisien. Fail Meja ini dihasilkan sebagai pemangkin untuk menjana idea-idea baru yang kreatif dan inovatif di kalangan Setiausaha Sukan berkaitan rancangan, pelaksanaan, penyelarasan dan penyelidikan aktiviti sukan di sekolah . Untuk membantu merealisasikan tujuan yang dimaksudkan di atas, maka kandungan Fail Meja ini dipersembahkan berpandukan kepada Carta Organisasi dan Senarai Tugas Setiausaha Sukan Sekolah serta PekelilingPekeliling yang berkaitan dengan pelaksanaan sukan. Akhirnya, diharapkan agar Fail Meja ini benar-benar dapat memberi manfaat kepada guru-guru yang memegang jawatan Setiausaha Sukan Sekolah demi kecemerlangan sukan sekolah. 1.0 VISI SUKAN SEKOLAH

RPS SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN TERBILANG DALAM SUKAN
2.0 MISI SUKAN SEKOLAH 2.1 Sukan sebagai penjana Generasi Pelajar yang cerdas dan cergas 2.2 Sukan sebagai suatu aktiviti masa lapang dan dilaksanakan sepanjang masa. 2.3 Menjadi Johan sebagai matlamat dan pegangan. DASAR SUKAN SEKOLAH 3.1 Semua pelajar mesti mengambil bahagian dalam Kejohanan merentas Desa dan Kejohanan Olahraga Tahunan di peringkat sekolah. 3.2 Semua pelajar mesti sekurang-kurangnya mengambil bahagian dalam satu jenis permainan di peringkat sekolah. 3.3 Semua pelajar mesti menjadikan aktiviti sukan sebagai satu amalan untuk mengisi masa lapang.

3.0

4.0

MATLAMAT SUKAN SEKOLAH 4.1 Penyertaan 100% Pelajar dalam aktiviti Sukan dan Permainan 4.2 Membentuk dan Melatih Pasukan Olahraga dan Permainan bagi menyertai pertandingan peringkat daerah dan MSSPK. 4.3 Sentiasa berusaha untuk Meningkatkan dan Mengekalkan Prestasi Pasukan Dalam Pertandingan yang Disertai

5.0 SENARAI

TUGAS SETIAUSAHA SUKAN

5.1

Menyelaras semua aktiviti sukan sekolah

5.2 Merancang takwim dan strategi penglibatan pelajar dalam aktiviti

sukan dan permainan di semua peringkat . 5.3 Membantu pengetua mengagih dan menjayakan tugas dalam olahraga dan perminan.
5.4 Menyediakan perancangan anggaran belanjawan untuk aktiviti

sukan dan keperluan peralatan permainan.
5.5 Menyediakan keperluan perancangan dari aspek

prasarana/infrastuktur, kemudahan- kemudahan asas, perkakasan dan peralatan sukan mencukupi untuk kegunaan pelajar.
5.6 Menyediakan perancangan untuk keperluan sumber

tenaga/kepegawaian/kejurulatihan, sumber rujukan

bahan-bahan bacaan dan

5.7 Menyelaras penyertaan dan menyelia pelaksanaan kegiatan sukan

dan permainan Di peringkat MSSDaerah, MSSNegeri, MSSM dan Sukan jemputan agensi luar.
5.8 Melaksana Sukan Tahunan / Sukantara / Merentas Desa / Road

Relay.
5.9 Memantau atau menyelia pengurusan “Sports For Excellence” . 5.10

Menilai setiap kegiatan sukan dan permainan berdasarkan skema Penilaian Aktivii kokurikulum (untuk individu) dan penilaian kokurikulum mengikut Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM ) supaya mencapai matlamatnya Memastikan data dan rekod sukan dan permainan diselenggara dengan baik.

5.11

5.12 Menyimpan dan mengemaskini buku stok dan inventori peralatan sukan. 5.13 Menyedia dan mempamerkan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan sukan.

5.14

Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktiviti sukan di sekolah dan di luar sekolah untuk edaran, rujukan dan rekod. Sentiasa berbincang dengan pengetua atau Penolong Kanan Kokurikulum untuk kepentingan sukan sekolah. Merekod pencapaian cemerlang murid-murid dan pasukan sekolah dam Buku Rekod Pencapaian sukan sekolah

5.15 5.16

5.17 Merancang, mengurus dan melaksana majlis penghargaan kokurikulum untuk sukan dan Permainan.
5.18 5.19

Merancang dan melaksana kajian tindakan dan penyelidikan untuk penambahbaikan . Menghadiri kursus berkaitan kokurikulum sukan dari semasa ke semasa untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran guru.

6.0 SENARAI TUGAS KETUA RUMAH SUKAN DAN PENASIHAT PASUKAN SEKOLAH 1. Membentuk jawatankuasa pasukan dan rumah sukan.

2. Merancang untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan minat murid dalam aktiviti permainan. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Berusaha mendapatkan khidmat nasihat daripada mereka yang pakar. Memastikan undang-undang permainan dan perlawanan dipatuhi. Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim kokurikulum sekolah. Menganjurkan perlawanan antara ahli rumah sukan/ ahli pasukan sekolah. Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar. Menguruskan surat kebenaran ibu bapa/ penjaga dan surat rawatan untuk ke pertandingan luar. Melapor dan merekod keputusan pertandingan yang disertai.

10. Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk penyediaan dan pemuliharaan peralatan serta pengurusan.

13.11. 16. 12. Pejabat Pelajaran Daerah dan badanbadan lainatau persatuan yang diluluskan. Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan Mesyuarat Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah dan Pembentangan Anggaran Perbelanjaan. Merekod dan menyimpan prestasi ahli rumah sukan dan pasukan sekolah. Mengambil langkah untuk menilai dan mempertingkatkan prestasi pasukan sekolah dan rumah sukan. Jabatan Pelajaran Negeri. Menyemai semangat kesukanan dalam kalangan murid. selamat dan mencukupi.9 6. P r o sKe es r j a Aktiviti Sub aktiviti Bil 1 6. 1 Pengurusan Sukan dan Permainan Muka 1/2 surat ini UndangUndang / Peraturan SPI Bil 1/1986 Larangan ke Atas Pemberian Cenderamata SPI Bil 1/1991 Permohonan Mengundang Orang Kenamaan ke Upacara Sekolah/Institusi pendidikan SPI Bil 1/1988 Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk Menetapkan Tarikh dan Pengetua Menentukan Tetamu kehormat untuk Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah Menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah dan perlantikan jawatankuasa pelaksana. 15. 2 3 4 .9. 14. Menghadiri kursus sukan dan permainan yang dianjurkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. 17. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua / Guru Besar dari semasa ke semasa. Merancang aktiviti tahunan dengan guru dan ahli rumah sukan. Menentukan peralatan dan kemudahan permainan sentiasa dalam keadaan baik.

Mesyuarat jawatankuasa pengelolaan kali ke 2 ( untuk mendapatkan maklumat persiapan ) Mesyuarat jawatankuasa teknikal Taklimat kepada pelajar Mengadakan acara saringan dan acara sebelum hari kejohanan. Mengadakan raptai kejohanan Pelaksanaan olahraga kejohanan Surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu Kehormat dan Penaja Post Mortem Markah dimasukkan ke Dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan/Dokumentasi Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 .5 6 7 Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan draf buku program Menetapkan jadual dan aktiviti latihan rumah sukan Memantau pelaksanaan latihan mengikut jadual.

2 Pengurusan Sukan dan Permainan Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah Muka surat ini 1/2 Menetapkan Tarikh dan Menentukan Tetamu kehormat daripada pengetua untuk Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah daripada Pengetua Mendapat maklumat peruntukan kewangan Kemaskinii Setiausaha Sukan menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua. .9.9 6.C a r Aal i r a n t Aktiviti Sub aktiviti 6.

Tidak Kemaskini Diluluskan Mesyuarat Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah dan Pembentangan Anggaran Perbelanjaan Menulis surat –surat yang berkaitan Menghasilkan draf buku program Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan draf buku program Tidak Terima Program latihan Mesyuarat pengelolaan kali ke 2 ( untuk mendapatkan maklumat persiapan ) Taklimat kepada pelajar Mengadakan acara saringan Mengadakan raptai kejohanan Pelaksanaan olahraga kejohanan Penyediaan laporan kejohanan Surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu Kehormat dan Penaja .

Mesyuarat Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah dan Pembentangan Anggaran Perbelanjaan 2 3 4 5 . S e n a ra i S e m a k Aktiviti Sub aktiviti Bil 6.9.9 6.3 Pengurusan Sukan dan Permainan Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah Aktiviti Muka surat ini 1/2 Tindakan Catatan 1 Menetapkan Tarikh dan Menentukan Tetamu kehormat daripada pengetua untuk Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah daripada Pengetua Mendapat maklumat peruntukan kewangan Setiausaha Sukan menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua.Post Mortem Markah dimasukkan ke Dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan / Dokementasi.

Surat jemputan acara jemputan 7. Surat pemberitahuan kepada pihak hospital 7 8 Menghasilkan draf buku program Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan draf buku program Program latihan Mesyuarat pengelolaan kali ke 2 ( untuk mendapatkan maklumat persiapan ) Taklimat kepada pelajar Mengadakan acara saringan Mengadakan raptai kejohanan Pelaksanaan olahraga kejohanan Surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu Kehormat dan Penaja 9 10 11 12 13 14 15 . Surat Jemputan pengetua sekolah berhampiran.6 Menulis surat –surat yang berkaitan 1. Surat Jemputan PIBG / Ibu bapa 5. Surat jemputan tetamu kehormat 3. Surat penajaan 8. Surat permohonan penyewaan padang / stadium 2. 6. Surat jemputan pelepas / pegawai kejohanan 4.

10 .10 6.16 17 18 Post Mortem Markah dimasukkan ke Dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan/Dokumentasi P r o sKe es r j a Aktiviti Subaktivi ti 6.1 Pengurusan Sukan dan Permainan Mengurus Sukantara Sekolah Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua Muka surat 1/1 ini UndangUndang / Peraturan SPI Bil 1/1988 Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Proses Kerja 1 2 Menetapkan Tarikh Sukantara. Menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Sukantara Sekolah .

10 6.10. 1/1995 Keselamatan diri Pelajar Semasa pengajaran pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di Luar Kawasan sekolah 9 C a r Aal i r a n t Aktiviti Subaktiviti 6. Menetapkan jadual dan aktiviti latihan rumah sukan Melaksana Sukantara Sekolah.3 4 5 6 7 8 Mesyuarat Pengelolaan Sukantara Sekolah. 2 Pengurusan Sukan dan Permainan Mengurus Sukantara Sekolah Muka surat ini 1/1 . Memaklumkan markah kepada guru dan pelajar Menyediakan Laporan dan Keputusan Sukantara. Memastikan Markah Kejohanan Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan/Dokumentasi SPI Bil 1.

3 Pengurusan Sukan dan Permainan Mengurus Sukantara Sekolah Aktiviti Muka surat ini Tindakan 1/1 Catatan Menetapkan Tarikh Sukantara Sekolah Kertas Cadangan Pengelolaan Sukantara Sekolah Kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua.MULA Kemaskini Menetapkan Tarikh Sukantara Sekolah Setiausaha Sukan menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Sukantara Sekolah Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua. Tidak Diluluskan Mesyuarat Pengelolaan Sukantara Sekolah dan pembentangan anggaran perbelanjaan Pelaksanaan Program Latihan Perlaksanaan Sukantara Sekolah Memaklumkan keputusan Sukantara Sekolah kepada guru-guru dan pelajarpelajar Markah Kejohanan Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS S e n a ra i S e m a k Aktiviti Subaktivi ti Bil 1 2 3 6. .10 6.10.

Failkan / Dokumentasi P r o sKe es r j a Aktiviti Subaktivi ti Bil 6.1 Pengurusan Sukan dan Permainan Mengurus Pengelolaan Merentas Desa Sekolah Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua Muka surat ini 1/2 Proses Kerja Menetapkan Tarikh Merentas Desa Sekolah Undangundang & Peraturan 1 SPI Bil 1/1988 Penyertaan .4 5 6 7 8 9 Mesyuarat Pengelolaan Sukantara Sekolah Program latihan Perlaksanaan Sukantara Sekolah Menyediakan Laporan dan Memaklumkan keputusan Sukantara Sekolah Memastikan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem rumah / ISIS.11 6.11 .

2 Pengurusan Sukan dan Permainan Carta Aliran Pengelolaan Merentas Desa Sekolah Muka surat ini 1/2 MULA Menetapkan Tarikh Merentas Desa Sekolah . Menulis surat-surat berkaitan Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan.11 .11 6. 1/1995 Keselamatan diri Pelajar Semasa pengajaran pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di Luar Kawasan sekolah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 C a r Aal i r a n t Aktiviti Subaktivi ti 6. Pemeriksaaan laluan merentas desa Memberi taklimat kepada pelajar Mengadakan program latihan.2 Menyediakan Kertas Cadangan Merentas Desa Sekolah dan Anggaran Perbelanjaan Mesyuarat Pengelolaan Merentas Desa Sekolah. Pelaksanaan Merentas Desa Sekolah Menyediakan Laporan Merentas Desa Sekolah dan Post mortem Menghantar surat-surat penghargaan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan/Dokumentasi Pelajar Dalam Kegiatan Sukan SPI Bil 1.

Tidak Terima Mesyuarat Pengelolaan Kejohanan Merentas Desa Sekolah Surat –surat yang berkaitan dihantar kepada pihak-pihak tertentu Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan Kemaskini Tidak Terima Pemeriksaaan laluan merentas desa Memberi taklimat kepada pelajar Program Latihan Merentas Desa Menghantar surat-surat penghargaan .Kemaskini Setiausaha Sukan menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Merentas Desa Sekolah dan Anggaran Perbelanjaan Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua.

3 Pengurusan Sukan dan Permainan Senarai Semak Pengelolaan Merentas Desa Sekolah Aktiviti Muka surat ini 1/2 Tindakan Catatan .11.11 6.Pelaksanaan Kejohanan Merentas Desa Sekolah Post Mortem Menerima Laporan dan Markah dimasukkan ke Dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan/Dokumentasi S e n a ra i S e m a k Aktiviti Subaktivi ti Bil 6.

Menulis surta-surat berkaitan i. Pemeriksaaan laluan merentas desa Memberi taklimat kepada pelajar Mengadakan program latihan. Surat kebenaran polis iii. SuratJemputan pegawai kejohanan Merentas desa ii.1 2 Menetapkan Tarikh Merentas Desa Sekolah Mengarahkan Setiausaha Sukan menyediakan Kertas Cadangan Merentas Desa Sekolah dan Anggaran Perbelanjaan Mempengerusikan Mesyuarat Pengelolaan Merentas Desa Sekolah.1 Pengurusan Sukan dan Permainan Mengurus Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Muka surat 1/2 . Surat penaja 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan. Pelaksanaan Merentas Desa Sekolah Memaklumkan markah kepada guru dan pelajar Menyediakan Laporan Merentas Desa Sekolah dan Post mortem Menghantar surat-surat penghargaan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan/Dokumentasi P r o sKe es r j a Aktiviti Subaktivi ti 6. Surat kebenaran penguasa tempatan iv.12 6.12 .

Memantau Program Latihan Pelaksanaan Pertandingan Antara Rumah Sukan Mempamerkan markah kedudukan rumah Majlis Penyampaian Hadiah Menyediakan Laporan Pertandingan Antara Rumah Sukan dan Post mortem Memastikan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS Fail/Dokumentasi Pengetua 3 4 5 6 7 8 9 10 8 9 .Sukan Bil Proses Kerja ini Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undangundang & Peraturan 1 2 Menetapkan Tarikh Pertandingan Antara Rumah Sukan Penyediaan Kertas Cadangan Pertandingan Antara Rumah Sukan dan Anggaran Perbelanjaan Mesyuarat Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan Taklimat kepada pelajarpelajar Program latihan.

12 .2 Pengurusan Sukan dan Permainan Carta Aliran Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan Muka surat ini 1/1 Menetapkan Tarikh Pertandingan Antara Rumah Sukan Kemaskini Setiausaha Sukan menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan dan Anggaran Perbelanjaan Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua. dan Anggaran Perbelanjaan Terima Tidak Mesyuarat Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan Memantau Program Latihan Pelaksanaan Pertandingan Antara Rumah Sukan Mempamerkan kedudukan markah markah Majlis Penyampaian Hadiah Menerima Laporan dan Post Mortem serta Markah dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS .12 6.C a r Aal i r a n t Aktiviti Subaktivi ti 6.

S e n a ra i S e m a k Aktiviti Subaktivi ti Bil 6.3 Pertandingan Antara Rumah Sukan Aktiviti Tindakan Catatan 1 2 Menetapkan Tarikh Pertandingan Antara Rumah Sukan Penyediaan Kertas Cadangan Pertandingan Antara Rumah Sukan dan Anggaran Perbelanjaan Mesyuarat Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan Taklimat kepada pelajar-pelajar Program latihan. Memantau Program Latihan Pelaksanaan Pertandingan Antara Rumah Sukan Mempamerkan markah kedudukan rumah Majlis Penyampaian Hadiah Menyediakan Laporan Pertandingan Antara Rumah Sukan dan Post mortem Memastikan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .12.12 Pengurusan Sukan dan Permainan Muka surat ini 1/1 Senarai Semak Pengelolaan 6.

1/1985 – Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum Surat Pekeliling Iktisas Bil.13 6. Sesi Latihan Mesyuarat Pengurus Pasukan peringkat daerah/zon Penyertaan pelajar dalam pertandingan yang dianjurkan oleh PPD / JPN / KPM / SBP Menyediakan Laporan Pertandingan Post mortem Pengetua Surat Pekeliling Iktisas Bil. 16/2000– pelaksanaan Aktiviti kokurikulum berdasarkan prinsip penyertaan beramai-ra mai Warta Kerajaan 1967 11/Bil 27 Peruntukan masa untuk kegiatan kokurikulum 3 4 5 6 7 8 9 .12 Fail/Dokumentasi P r o sKe es r j a Aktiviti Subaktivi ti 6.13 .1 Pengurusan Sukan dan Permainan Penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan Sekolah Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/2 Proses Kerja 1 2 Penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan sekolah Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Pasukan-pasukan Sukan dan Permainan sekolah Mesyuarat penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan sekolah Mengadakan pemilihan pemain utama dan pelapis dan sesi latihan.

.10 Memastikan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan/Dokumentasi 11 SPII Bil 7/1988 Penyertaan pelajar dalam Pertandingan atau Kejohanan Sukan anjuran Persatuan Badan Induk Sukan C a r Aal i r a n t Aktiviti Subaktivi ti 6.2 Pengurusan Sukan dan Permainan Carta Aliran Penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan Sekolah Muka surat ini 1/2 Arahan daripada pengetua untuk menubuhkan pasukan sukan dan permainan sekolah Kemaskini Penyediaan Kertas Cadangan untuk menubuhkan pasukan sukan dan permainan sekolah Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua untuk menubuhkan pasukan sukan dan permainan sekolah Diluluskan Tidak Mesyuarat penubuhan pasukan sukan dan permainan sekolah Sesi pemilihan pemain utama dan pelapis dan sesi latihan.13 6.13 .

13.Mesyuarat Pengurus Pasukan peringkat daerah/zon Penyertaan pelajar dalam pertandingan yang dianjurkan oleh PPD / JPN / KPM / SBP Memastikan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan/Dokumenta si S e n a ra i S e m a k Aktiviti Subaktivi ti Bil 1 6.3 Pasukan Sukan dan Permainan Sekolah Aktiviti Tindakan Catatan Penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan sekolah Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Pasukan-pasukan Sukan dan Permainan sekolah Mesyuarat penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan sekolah Mengadakan pemilihan pemain utama dan pelapis dan sesi latihan.13 Pengurusan Sukan dan Permainan Muka surat ini 1/2 Senarai Semak Penubuhan 6. Sesi Latihan 2 3 4 5 6 Mesyuarat Pengurus Pasukan peringkat daerah/zon .

7 Penyertaan pelajar dalam pertandingan yang dianjurkan oleh PPD / JPN / KPM / SBP Menyediakan Laporan Pertandingan 8 9 Post mortem 10 Memastikan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan/Dokumentasi 11 P r o sKe es r j a .

.

14. 2/1997 permohonan penubuhan kelab sukan dan permainan Surat Pekeliling kepada pengetua bersama Ikhtisas Bil. 42 (Peraturan 2 Penyediaan Kertas Cadangan Pengetua Pendidikan penubuhan Jawatankuasa Persatuan sekolah) Penaja kelab sukan dan permainan Surat Pekeliling 3 Mengadakan mesyuarat Ikhtisas Bil. 7/1988 draf perlembagaan 5 Meluluskan penubuhan Kelab Surat Pekeliling sukan dan permainan Ikhtisas Bil. 18/2000 Kelab sukan dan permainan 8 Mendaftarkan ahli Kelab sukan Warta kerajaan dan 1998 Jil 42 Permainan Peraturan-peraturan 9 Memfailkan perlembagaan dan Pendidikan peraturan-peraturan Kelab (persatuan sekolah) sukan dan permainan 10 Mula mengutip derma / yuran keahlian kelab berdasarkan perlembagaan.Aktiviti Pengurusan Sukan dan Permainan Penubuhan Kelab Sukan dan Muka Subaktiviti . 1/1985 Jawatankuasa Penaja Surat Pekeliling 4 Mengemukakan surat Ikhtisas Bil. Menyediakan Akaun kewangan Kelab sukan dan permainan Mengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan dengan badan luar melalui pengetua Menyediakan laporan tahunan persatuan dan Kelab 6.14 11 12 13 .1 6 1/2 Permainan surat ini Pegawai Yang Undang-undang/ Bil Proses Kerja Meluluskan / peraturan Dirujuk 1 Mengenal pasti kelab sukan Warta kerajaan dan permainan yang akan 1998 ditubuhkan Jil. 4/1995 6 Melantik guru penasihat 7 Mengadakan Mesyuarat Agung Surat Pekeliling penubuhan Ikhtisas Bil.

14 6.14 .C a rta Aktiviti Subaktivi ti A lir a n 6.2 Pengurusan Sukan dan Permainan Penubuhan Kelab sukan dan permainan Muka surat ini 1/2 Mengenal pasti persatuan atau Kelab sukan dan permainan yang ditubuhkan Kemaskini Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Kelab sukan dan permainan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Penaja Mengemukakan surat permohonan penubuhan Penaja Kelab sukan dan permainan Diluluskan Melantik guru penasihat Mengadakan mesyuarat agung penubuhan Kelab sukan dan permainan Meluluskan penubuhanKelab sukan dan permainan Mendaftarkan ahli kelab sukan dan permainan Memfailkan perlembagaan dan peraturan-peraturan kelab sukan dan permainan Mengemukakan surat permohonan mengutip derma kepada pengetua Mula mengutip derma setelah menerima surat kelulusan daripada pengetua .

Menyediakan Akaun kewangan kelab sukan dan permainan Mengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan dengan badan luar setelah mendapat kelulusan Mengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan dengan badan luar kepada pengetua Menyediakan laporan tahunan kelab sukan dan permainan .

Penubuhan kelab sukan Muka 1/2 ti 3 dan permainan surat ini B Catata Aktiviti Tindakan il n Mengenal pasti Kelab Sukan dan 1 Permainan yang ditubuhkan 2 Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Kelab Sukan dan Permainan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Penaja Mengemukakan surat permohonan penubuhan Kelab Sukan dan Permainan kepada pengetua Melantik guru penasihat Mengadakan mesyuarat agung penubuhan Kelab Sukan dan Permainan Meluluskan penubuhan Kelab Sukan dan Permainan Mendaftarkan ahli Kelab Sukan dan Permainan Memfailkan perlembagaan dan peraturan-peraturan Kelab Sukan dan Permainan Mengemukakan surat permohonan mengutip derma kepada pengetua Mula mengutip derma setelah menerima 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 .14 Pengurusan Sukan dan Permainan Subaktivi 6.14.S e n a ra i S e m a k Aktiviti 6.

14.14 6.1 1 2 surat kelulusan daripada pengetua Menyediakan Akaun kewangan Kelab Sukan dan Permainan Aktiviti Subaktivi ti B il 1 3 6. 3 Pengurusan Sukan dan Permainan Penubuhan kelab sukan dan permainan Aktiviti Muka 1/2 surat ini Catata Tindakan n Mengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan dengan badan luar kepada pengetua 1 4 Mengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan dengan badan luar setelah mendapat kelulusan pengetua Menyediakan laporan tahunan Kelab Sukan dan Permainan 1 5 .

Mesyuarat Pengurus Pasukan. 1/1995 Keselamatan diri Pelajar Semasa pengajaran pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di Luar Kawasan sekolah . Mempengerusikan mesyuarat AJK Pelaksana Pertandingan. Membentuk AJK dan anggaran perbelanjaan. Pengetua 2 3 4 5 6 SPI Bil 1.P r o sKe es r j a Aktiviti Subaktivi ti Bil 6. Pelaksanaan pertandingan Menyediakan laporan dan perincian tuntutan perbelanjaan Pertandingan.15 6.1 Pengurusan Sukan Muka surat ini 1/1 Pengelola Pertandingan Sukan Anjuran Pejabat Pelajaran Daerah / JPN Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undangundang & Peraturan 1 Arahan daripada PPD / JPN menjadi pengerusi pengelola pertandingan.15 .

15 . Persiapan tempat kejohanan . Menghantar laporan / dokumentasi ke PPD / JPN 8 9 C a r Aal i r a n t Aktiviti Subaktivi ti 6.15 6. Membentuk AJK dan anggaran perbelanjaan. Mesyuarat AJK Pelaksana Pertandingan.7 Menuntut perbelanjaan pengelolaan pertandingan dari PPD / JPN Failkan / Dokumentasi.2 Pengurusan Sukan Carta Aliran Pengelola Pertandingan Sukan Anjuran Peringkat Pejabat Pelajaran Daerah / JPN Muka surat ini 1/2 Arahan daripada PPD / JPN menjadi pengerusi pengelola pertandingan.

3 Sukan Anjuran Peringkat Pejabat Pelajaran Daerah / JPN Aktiviti Arahan daripada PPD / JPN menjadi pengerusi pengelola pertandingan. Persiapan tempat kejohanan Pelaksanaan pertandingan 1/1 Tindakan Catatan . Mempengerusikan mesyuarat AJK Pelaksana Pertandingan.15 Pengurusan Sukan Muka surat ini Senarai Semak Aliran Pengelola Pertandingan 6.Pelaksanaan pertandingan Menyediakan Laporan Pertandingan dan perincian perbelanjaan Menuntut perbelanjaan keseluruhan dari PPD / JPN Failkan / Dokumentasi Menghantar laporan / dokumentasi ke PPD / JPN S e n a ra i S e m a k Aktiviti Subaktivi ti Bil 1 2 3 4 5 6.15. Membentuk AJK dan anggaran perbelanjaan.

6 Menyediakan Laporan dan tuntutan perincian perbelanjaan Pertandingan. Menuntut perbelanjaan pengelolaan pertandingan dari PPD / JPN Failkan / Dokumentasi. Menghantar laporan / dokumentasi ke PPD / JPN 7 8 9 .