PERMAINAN BAHASA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB

Oleh: Nazri bin Samsudin ISI KANDUNGAN: Pengenalan Objektif Permainan Bahasa Kelebihan Permainan Bahasa Bentuk Pengelolaan Permainan Bahasa Contoh Permainan Bahasa dalam P&P Bahasa Arab Tahun 2 1 Pengenalan Permainan Bahasa ialah suatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan di dalam bilik darjah yang bertujuan untuk membekalkan ilmu pengetahuan dan pelbagai kemahiran bahasa kepada para pelajar dalam suasana yang seronok dan santai, mengikut kaedah-kaedah yang telah ditetapkan di bawah pengawasan guru1. Penggunaan permainan bahasa sebagai satu teknik pengajaran dan pembelajaran bahasa bukan lagi merupakan satu perkara baru dalam dunia pendidikan. Ia merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab mutakhir ini. Penglibatan dalam permainan bahasa memberi peluang kepada pelajar untuk memperoleh latihan intensif, pembelajaran bermakna dan sebagai alat diagnostik. Kebanyakan aktiviti yang dijalankan meliputi 4 kemahiran berbahasa iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. 1. Objektif Permainan Bahasa Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan matlamat dalam sistem pendidikan negara amnya dan Falsafah Pendidikan Negara khususnya. Hala tuju ini dirangkumkan melalui objektif tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu2: 1.1 Merangsang interaksi verbal pelajar
Dalam permainan bahasa, para pelajar akan diminta bercakap dan mempraktikkan ungkapanungkapan tertentu. Di samping itu, mereka juga diminta memberikan kerjasama dan melibatkan diri sepenuhnya secara aktif. Tiada seorang pun daripada mereka dibenarkan bersendiri dan terkecuali. Sebaliknya mereka harus menggunakan peluang tersebut untuk berkomunikasi sesama mereka.
Fauzi Hanafi (Dr), Al-Al’aab Al-Lughawiyyah wa At-Ta’bir As-Syafahi Al-Ibda’iy: (http://vb.arabsgate.com/showthread.php?s=30972f37217e021350122313cce2a82f&p=3902715#post3902715) 2 Lihat 5 isi penting ini dalam: http://bobezani.tripod.com/teknik.htm. Huraiannya pula adalah daripada penulis sendiri. 2
1 Radhi

1.2 Menambah kefasihan dan keyakinan
Permainan bahasa bertujuan untuk meningkatkan kefasihan berbahasa serta menambahkan keyakinan diri para pelajar. Pelajar biasanya merasa seronok apabila berhadapan dengan permainan-permainan yang mencabar. Secara tidak langsung mereka akan menyedari kebolehan dan keupayaan mereka dalam bahasa yang dipelajari.

1.3 Menyediakan konteks pembelajaran Permainan bahasa bukan sahaja boleh digunakan selepas selesai pengajaran sesuatu isi pelajaran tetapi ia dapat menyediakan konteks pembelajaran itu sendiri. Pelajar dapat lebih mengikuti proses pembelajaran apabila sesuatu aktiviti seperti permainan bahasa dijalankan dalam masa yang sama pengajaran guru dilakukan. Ini dapat dilakukan apabila pelajar menjalankan permainan bahasa dan guru bertindak sebagai fasilitator bagi mengawasi dan memantau pembelajaran mereka.

Maka permainan bahasa dapat mengikis perasaan ini dengan kepelbagaian aktiviti yang dijalankan dapat menimbulkan perasaan seronok dan gembira sekaligus pelajar dapat menerima pengajaran guru dengan lebih baik. Jika bilangan pelajar di dalam kelas anda terlalu ramai. Oleh itu. permainan bahasa dapat membantu mereka untuk meluahkan buah fikiran dan perasaan mereka dengan lebih jelas.php?s=30972f37217e021350122313cce2a82f&p=3902715#post3902715) 1 Radhi 4 2. Ia juga dapat membantu dalam memudahkan lagi aktiviti pembelajaran bahasa kerana pembelajaran bahasa merupakan satu tugas yang sukar yang memerlukan kepada latihan yang berterusan untuk mempraktikkannya dan menguasai segala aspek kemahiran berbahasa. soal jawab dan membaca buku teks. Oleh itu. 2. 2. Keadaan ini mungkin kurang selesa. Bentuk Pengelolaan Permainan Bahasa Berikut adalah teknik pengelolaan aktiviti permainan bahasa.2 Ia dapat mengurangkan rasa bosan dan jemu semasa pembelajaran bahasa selain daripada memperbaiki dan menyelesaikan masalah emosi dan perasaan negatif yang dihadapi oleh segelintir pelajar seperti suka menyendiri. bertutur. anda hendaklah membahagikan pelajar ke dalam banyak kumpulan.1 Memberikan peluang kepada pelajar untuk melatih dan menguasai pelbagai kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar.5 Bertindak sebagai alat pemulihan. Oleh itu. para pelajar dapat menambahkan ilmu pengetahuan dalam keadaan rehat dan santai. pengukuhan dan pengayaan Dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 3 2. Kelebihan Permainan Bahasa Permainan bahasa mempunyai peranan penting dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa bagi membantu menguasai pelbagai kemahiran bahasa. pengukuhan atau pengayaan bergantung kepada tahap penguasaan mereka selepas melalui aktiviti biasa seperti mendengar penerangan guru. permainan bahasa bolehlah digantikan dengan jenis permainan yang tidak . mendiamkan diri dan mengasingkan diri daripada para pelajar yang lain. Bilangan empat hingga enam orang pemain dalam satu kumpulan sudah memadai. terdapat pelajar bermasalah yang memerlukan kepada aktiviti pemulihan. 3.arabsgate. 2. Guru boleh menjayakannya sama ada secara berkumpulan. Guru perlu teliti dalam menentukan bilangan ahli dalam sesebuah kumpulan kerana ia memainkan peranan dalam menentukan kelancaran permainan. permainan bahasa merupakan kaedah terbaik dalam membantu pelajar menguasai kemahiran bahasa sama ada secara lisan dan tulisan. bertanyakan soalan dan mengeluarkan pandangan sambil melaksanakan aktiviti permainan bahasa.5 Ia memberi peluang kepada guru dan sesama para pelajar untuk berbincang. rasa bosan dan jemu akan dihadapi oleh guru apatah lagi para pelajar yang perlu memahami isi kandungan pelbagai mata pelajaran. Maka permainan bahasa sangat membantu dalam mengatasi masalah pembelajaran.4 Bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan Dalam waktu persekolahan yang panjang. inovatif dan semulajadi (fitrah). Fauzi Hanafi (Dr). Antara kelebihan permainan bahasa ialah1: 2. Al-Al’aab Al-Lughawiyyah wa At-Ta’bir As-Syafahi Al-Ibda’iy: (http://vb.1. membaca dan menulis dalam pelbagai situasi dan keadaan. 1. jika keadaan ini tidak dapat dielakkan. Walau bagaimanapun. berpasangan ataupun secara individu1: (a) Secara Berkumpulan Guru boleh melaksanakan permainan bahasa menerusi pembentukan kumpulan-kumpulan yang kecil.com/showthread.3 Ia dapat menggalakkan pelajar untuk menggunakan bahasa secara lebih kreatif.4 Ia dapat membantu guru memperbetulkan kesilapan dan kesalahan yang biasa dilakukan oleh pelajar sama ada dari segi sebutan atau bacaan sesuatu perkataan yang berbeza penggunaannya sesuai dengan situasi dan keadaan tertentu.

Guru boleh mengawal pelajar dengan mudah. (ii) Adakan tunjuk ajar atau demonstrasi.memerlukan terlalu banyak gerak kerja menulis. Pengenalan Pendidikan Bahasa Arab. 3 set kad nombor Arab ( ٣٠-٢١) Kaedah Kelas. m/s 99-100.Guru membilang setiap keping wang kertas RM1 dari 1 hingga 10. Dalam situasi begini. membaca dan memahaminya.Guru menunjukkan 10 keping wang kertas RM1 dan sekeping wang kertas RM10. 7 . guru boleh membawa pelajar anda keluar kelas untuk meneruskan permainan. Jika tidak dapat menyelesaikannya. Dalam hal ini sebahagian daripada pelajar boleh diminta membantu guru. Mohd Abdul Nasir Abdul Latif. Pelajar boleh merujuk kepada guru untuk mendapatkan petunjuk dan panduan. Wan Nordin Wan Abdullah (2009). Contoh permainan bahasa yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab Tahun 2 di sekolah kebangsaan: Nama Permainan Bahasa Mengenal Nombor dan Bilangan (‫) واألع داد األرق ام‬ Tajuk dalam Buku Teks Bahasa Arab Tahun 2 ‫( ف ص لي ف ي‬mukasurat 14) dan ‫( ال درا س ية األدوا ت‬mukasurat 30) Kemahiran Bahasa Mendengar dan Bertutur Isi kandungan Nombor dan Bilangan 21 hingga 30 ( ٣٠-٢١) Objektif 1. pelajar berfikir sendirian untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. permainan secara berpasangan tidak banyak menimbulkan masalah jika dibandingkan dengan permainan secara berkumpulan. guru perlulah: (i) Jelaskan kepada pelajar apakah jenis permainan yang hendak dimainkan itu. jika pelajar sudah boleh menulis. . Sebagai alternatif. 6 4. 1 Zawawi Ismail. Biasanya. Cara ini biasanya dilakukan bagi pelajar yang pintar. (c) Secara Individu Permainan secara individu amat sesuai untuk aktiviti pengayaan. (iii) Arahan-arahan boleh ditulis di papan hitam. Membilang nombor dalam Bahasa Arab 3. Menyebut nombor dan bilangan Bahasa Arab dengan betul dan lancar Bahan Wang kertas RM1 dan RM10. kumpulan dan individu LANGKAH-LANGKAH Pendahuluan (2 minit) Guru masuk ke dalam kelas dan meminta murid-murid membaca doa secara beramai-ramai. Sebelum guru memulakan satu permainan yang baru secara kumpulan. cergas serta telah menghabiskan tugasan yang diberikan oleh guru dalam sesuatu masa yan tertentu. Mengenal bentuk nombor dan bilangan Bahasa Arab 2. Set Induksi (3 minit) . Malaysia: Open University 5 (b) Secara Berpasangan Permainan secara berpasangan boleh memberi lebih banyak peluang latihan mendengar dan bertutur.

. .Guru mengagihkan kad nombor 21 hingga 30 kepada setiap kumpulan. Langkah 1 (5 minit) .Guru menyebut nombor 21 hingga 30 satu persatu mengikut urutan dengan menunjukkan kad nombor dan meminta semua murid menyebutnya semula secara beramai-ramai. ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ 8 ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ Langkah 3 (20 minit) . Ini bermakna setiap murid mendapat nombor yang berlainan. ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ Langkah 2 (15 minit) .Kemudian.Guru menyebut nombor 21 hingga 30 satu persatu mengikut urutan tanpa menunjukkan kad nombor dan meminta semua murid menyebutnya semula secara beramai-ramai.Guru membahagikan murid di dalam kelas kepada 3 kumpulan iaitu setiap kumpulan mempunyai 10 orang murid (jumlah murid di dalam kelas ialah 30 orang).. guru mengeluarkan sekeping wang kertas RM10 dan mencampurkan dengan 10 keping wang kertas RM1 satu persatu serta membilang dari 11 hingga 20.

. 3 orang murid dari setiap kumpulan itu tadi diminta untuk menyebut nombor yang ditunjukkan itu tadi.Kemudian.Setiap kumpulan diminta untuk menyusun semula 10 keping kad nombor tersebut dengan betul dan teratur. 2) Semua murid memberikan perhatian kepada pengajaran guru apabila guru memulakan pengajaran dengan mengeluarkan wang kertas yang pelbagai jenis. dapat menghilangkan rasa jemu dan bosan terhadap pengajaran dan pembelajaran.Setiap kumpulan diberikan semula 10 keping kad nombor 21 hingga 30. Maka para murid lebih berasa teruja dan seronok serta bersedia untuk memulakan pembelajaran melalui permainan. Ini dapat memberikan motivasi dan suntikan semangat yang baru kepada guru untuk mencipta aktiviti permainan bahasa yang lain. . Beberapa manfaat yang boleh diperolehi oleh guru dan murid daripada permainan bahasa ini: 1) Permainan ini hanya menggunakan bahan bantu mengajar iaitu wang kertas dan kad nombor tanpa menggunakan buku teks. Markah penuh ialah 2 markah bagi aktiviti ini.Kumpulan yang berjaya menunjukkan dan menyebut nombor dengan betul akan diberikan 1 markah bagi setiap kad nombor yang betul dan 1 markah lagi bagi setiap sebutan nombor yang betul.Setiap kumpulan diminta untuk menyebut nombor 21 hingga 30 satu persatu mengikut giliran. . Penutup (5 minit) .. . Sekaligus. 3) Guru dapat meningkatkan kemahiran pengajaran dan pembelajaran kerana dapat menghasilkan suatu permainan bahasa yang kreatif dan inovatif.Guru menyebut nombor 21 hingga 30 satu persatu dan meminta murid dari setiap kumpulan untuk datang ke hadapan kelas membawa dan menunjukkan nombor yang dipegangnya. . ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ Langkah 4 (10 minit) .Kumpulan yang berjaya menyusun semula 10 keping kad nombor 21 hingga 30 tersebut dengan betul akan diberikan 1 9 markah bagi setiap nombor yang disusun dengan betul.

khususnya apabila melibatkan murid yang belajar Bahasa Arab sebagai bahasa asing ketiga (selepas Bahasa Inggeris) di Malaysia ini. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd Abdul Nasir Abdul Latif. Majdi Ibrahim. Buku Teks Bahasa Arab Tahun 2.4) Dalam permainan bahasa ini. teknik dan strategi pengajaran dan pembelajaran. Wan Nordin Wan Abdullah (2009). guru dapat mempelbagaikan kaedah. 11 RUJUKAN 1. Seterusnya.tripod. Al-Al’aab Al-Lughawiyyah wa At-Ta’bir As-Syafahi Al-Ibda’iy: (http://vb. guru dapat melihat dan menilai kepelbagaian sikap dan tingkah laku daripada para murid yang terlibat. 10 Penutup Dengan adanya permainan bahasa dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab. maka mempelajari Bahasa Arab sebenarnya adalah mudah. Radhi Fauzi Hanafi (Dr).arabsgate. Rijaludin Yahya (2008). m/s 99-100.com/showthread. Aktiviti permainan bahasa ini juga dapat mengubah persepsi murid bahawa mempelajari Bahasa Arab adalah sesuatu yang susah dan membebankan. 5) Permainan bahasa ini adalah lebih mudah untuk dipelajari dan lebih cepat untuk diterima oleh para murid kerana aktiviti yang dilaksanakan adalah berpusatkan murid dan isi kandungan pelajaran disampaikan dalam bentuk yang kreatif. Pengenalan Pendidikan Bahasa Arab.php?s=30972f37217e021350122313cce2a82f&p=39027 15#post3902715) 4. Hasil daripada penglibatan dan kejayaan mereka dalam menjalankan permainan bahasa ini. Amiruddin Ishak. http://bobezani.com/teknik. 3. maka diharapkan dapat menambahkan lagi minat mereka dalam mempelajari bahasa ini.htm . Malaysia: Open University 2. Zawawi Ismail.

guru akan menyediakan bahan BBM yang berbentuk set permainan dan ruang masa yang bersesuaian bagi menarik minat dan memotivasikan murid-murid yang lemah dalam pelajaran supaya bersedia menerima pengajaran dan agar dapat memenuhi objektif pengajaran dan pembelajaran yang hendak dicapai pada hari itu.[1] Ini akan mengekalkan tumpuan dan minat murid kepada proses pembelajaran yang sedang berlaku.1 Konsep dan maksud Permainan Bahasa Permainan bahasa berkonsepkan belajar sambil bermain (study and fun). dalam bukunya Playing And Working With Words menerangkan bahawa pelbagai aktiviti permainan bahasa yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat merangsang suasana pembelajaran.2 Matlamat Seperti pendekatan-pendekatan atau kaedah yang lain. 1. Callahan (1971). Midred Mc Closky (1971). Herbert (1968).1. Michael berman (1981). bahawa kesesuaian bahan permainan bahasa itu dapat digunakan di sekolah-sekolah untuk tujuan melatih pelajar secara praktikal dalam latihan membina stuktur perkataan. Ini bermaksud melalui pendekatan permainan bahasa. Jelasnya bahan bantu mengajar (BBM) yang berbentuk permainan lebih banyak disediakan bagi tajuk-tajuk yang telah dipilih untuk dipraktikan dalam pengajaran. Herbert (1971). ayat. mereka banyak membicarakan tentang permainan bahasa. Natijahnya murid akan dapat memperkembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka. Pendekatan ini akan menjadi lebih mudah diikuti walaupun pelajar tersebut memiliki tahap IQ yang lemah. yang berkaitan dengan permainan bahasa yang telah dilontarkan oleh pakar-pakar bahasa seperti Sterling G. Mereka berpendapat. kaedah permainan bahasa juga mempunyai beberapa matlamat yang hendak dicapai dalam tempoh setahun atau tiga tahun. Iaitu sejauhmanakah keberkesanan kaedah ini dapat mempertingkatkan prestasi penguasaan bahasa Arab dikalangan murid sekolah kebangsaan. Lorter (1971). Kaedah permainan bahasa merupakan salah satu instrument yang penting dalam menggarap matlamat pendidikan diantara tujuan permainan bahasa diadaptasikan . Michael A. perbendaharan kata dan sebagainya[2]. selepas kaedah tersebut dipraktikkan. Iaitu muridmurid didedahkan dengan kaedah permainan dalam proses pembelajaran mereka. Pendekatan ini diharap akan dapat membantu murid-murid yang lemah dalam pelajaran BAKSK meningkatkan tahap kecerdasan dan keinterlektual mereka. Terdapat beberapa pandangan positif.

(k) Membolehkan murid memperolehi ilmu pengetahuan (knowledge) melalui pelbagai instument seperti melalui proses pemerhatian. (g) Aktiviti bahasa akan dapat mengukuhkan lagi isi pelajaran dan memberi peluang kepada murid mengapliksikannya di dalam situasi yang pelbagai. (b) Murid diberi peluang untuk menggunakan bahasa sebagai alat perantaraan bertutur semasa bermain. Contohnya sikap hormat-menghormati. mengakui kesilapan diri. bantu-membantu. (l) Kaedah permainan bahasa juga dapat memudahkan tugas guru disamping tidak mengabaikan konsep pembelajaran Murid akan mempunyai daya kreatif. dengan pendekatan permainan bahasa diharap suasana pembelajaran akan menjadi lebih menyeronokan dan menyenangkan murid. Disamping itu. dan daya saing yang sihat disamping inisiatif yang kuat untuk belajar dan menguasai sesuatu permainan.[3] (a) Mewujudkan senario pembelajaran yang berlainan daripada Pengajaran dan pembelajaran biasa. berani mencuba sesuatu yang baru. Antara objektif tersebut ialah . saling bekerjasama. (c ) Memberi peluang kepada murid untuk menambahkan lagi perbendaharaan kata mereka.dalam pengajaran dan pembelajarn adalah seperti berikut . (e) Guru mempelbagaikan teknik-teknik di dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa supaya ia lebih menarik dan berkesan. patuh kepada arahan dan peraturan. (f) Naluri ingin tahu dan bermain adalah sesuatu yang bersifat ( natural) semulajadi di kalangan murid. (h) Guru dapat membentuk sikap positif yang sihat di klangan murid. perbandingan dan pembinaan. (d) Mewujudkan suasana pembelajaran yang efisyen.3 Objektif Pendekatan pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah permainan ini juga mempunyai beberapa objektifnya yang tersendiri. menerima kenyataan (sama ada kalah atau menang) secara terbuka dan sebagainya. Jesteru itu. murid akan diminta bercakap atau mempraktikkan ungkapan-ungkapan tertentu. 1. mereka juga diminta memberi kerjasama . (i) Aktiviti permainan merupakan salah satu contoh kepada guru untuk membentuk suasana pengajaran yang lebih mencabar. Iaitu Murid dapat berinteraksi antara satu sama lain tanpa rasa malu atau segan dan menimbulkan minat untuk bekerjasama dalam satu kumpulan atau pasukan di dalam mana-mana aktiviti yang akan dijalankan. [4] (a) Merangsang Interaksi Verbal Murid Di dalam permainan yang telah dipilih.

kepada guru di dalam menjayakan permainan bahasa yang akan dilaksanakan dalam Pengajaran dan pembelajaran. pendengaran. Permainan yang mengandungi kegiatankegiatan yang memberi arahan misalnya boleh dimainkan kepada semua peringkat bergantung kepada pengetahuan berbahasa dan kefasihan tertentu murid. Guru perlu memberi rangsangan dan dorongan kepada murid sehingga mereka terasa sumbangan mereka dihargai dan diperlukan di dalam kumpulan. Ini kerana suasana pada waktu itu amat menjemukan dan membosankan murid. (c) Bertindak sebagai alat mengikis bosan Perasaan bosan atau jemu adalah salah satu sifat yang normal bagi seorang guru. Mereka mungkin menghadapi masalah pengamatan. Oleh yang demikian sebagai langkah altenatif kepada permasalahan ini. Semua murid akan mengambil bahagian dan saling berkomunikasi antara satu sama lain di dalam kumpulan. pengukuhan dan pengayaan. Begitu juga kepada murid. Mereka juga akan bersedia apabila diminta bercakap mengenai sesuatu tajuk. mengantuk dan lapar apabila menjelangnya waktu tengahari. (b) Menambah Kefasihan dan Kefahaman Jenis permainan yang dipilih seharusnya mempunyai matlamat dan objektif iaitu mempertingkatkan kelancaran dan kefasihan berbahasa serta menambahkan keyakinan diri. Murid biasanya akan menjadi lebih seronok apabila berhadapan dengan kaedah permainan yang mencabar. Oleh yang demikian. . Secara tidak langsung mereka akan menyedari kebolehan dan keupayaan mereka berbahasa dengan menggunakan bahasa yang telah mereka pelajari. jemu. pemainan bahasa dapat membantu kumpulan murid yang lemah dari aspek Intelligent Quality (IQ) untuk memahami pendekatan proses pembelajaran. Kumpulan murid yang bermasalah di dalam akademik juga boleh diatasi dengan pendekatan permainan bahasa. Pengukuhan dan Pengayaan Pendekatan permainan amat sesuai sebagai instrument pemulihan. guru peranan sebagai pemberi maklumat bahasa. semua pelajar perlulah terlibat secara aktif. Pada waktu yang sama. (d) Alat Pemulihan. bahkan fungsi berbahasa juga boleh dijalankan dalam berbagai peringkat kerumitan berbahasa. Bahasa yang digunakan di dalam sesuatu permainan itu tidak seharusnya terhad kepada beberapa struktur ayat sahaja. Keadaan sedemikian akan menghasilkan suatu suasana pembelajaran yang lebih menarik dan berpusat kepada murid. satu aktiviti pembelajaran yang berbentuk permainan amat sesuai sekali digunakan sebagai satu teknik pengajaran yang berkesan dan reliven pada waktu itu. Jika dilihat kepada ciri-cirinya. Guru berperanan sebagai pemudahcara dan mengawal disiplin bilik darjah supaya proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan berkesan. Mereka akan menjadi lekas bosan. penangkulan atau recall review dan hafazan akan dapat diatasi sedikit demi sedikit dengan melibatkan mereka di dalam aktiviti-aktiviti yang bercorak permainan. Apabila berada dalam situasi sebegini seorang guru yang cuba menyampaikan maklumat atau info terutamanya yang berkaitan dengan pengetahuan tatabahasa ataupun aspek berbahasa yang lain akan menghadapi masalah.

bertutur. Sebelum seseorang guru itu melaksanakan pendekatan permainan bahasa ini.Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Rancangan Kurikulum Sekolah Menengah KBSM (1998)[5] juga telah menyenaraikan beberapa objektif permainan bahasa melalui pengajaran dan pembelajaran. (ii) Untuk membolehkan pelajar menguasai kemahiran berbahasa tertentu mengikut keupayaan mereka. (iv) Untuk memperluas dan memperkaya pengetahuan dan pengalaman pelajar dalam bidang bahasa. Hal ini amat penting supaya set permainan bahasa yang bakal diajar nanti tidak membosankan atau menjemukan murid. (v) Untuk berinteraksi secara tidak formal melalui aktiviti-aktiviti yang telah disediakan sama ada melalui perbicangan atau perbualan semasa bermain.1. Ciri-ciri Permainan Bahasa. (b) Arahan dan peraturan permainan hendaklah jelas dan dapat dipatuhi. membaca dan menulis. Ia mesti dilaksanakan bagi mengukuhkan lagi ingatan dan memupuk minat murid terhadap pembelajaran tersebut. Ciri-ciri umum (a) Gambar-gambar untuk permainan hendaklah terang dan senang difahami.[6] Antara ciri-ciri permainan bahasa yang baik adalah seperti berikut. Pastikan permainan bahasa ini dilaksanakan sebaik sahaja guru sudah memperkenalkan semua perkataan-perkataan yang telah dipelajari oleh murid. berdisiplin. (jenius) pemainan bahasa ini lebih merupakan proses pengukuhan dan pengayaan. 2. Bagi murid yang mempunyai tahap pemikiran cerdas dan pintar. 2. Guru tersebut mestilah terlebih dahulu mengetahui tahap IQ dan EQ ( Emosional Quality ) murid yang akan diajarnya. (vi) Memupuk sikap bekerjasama. toleransi. (i) Untuk mengukuhkan lagi kecekapan berbahasa dan kemahiran mendengar. (iii) Untuk mengukuhkan lagi isi pelajaran dan memberi peluang kepada pelajar menggunakan bahasa yang diajar. Sebaliknya bagi murid-murid yang lemah IQ ianya merupakan satu teknik pemulihan untuk membantu mereka memahami proses pembelajaran. Antaranya . Ini kerana tahap pemikiran dan penerimaan murid adalah berbeza antara satu sama lain. (c) Pelajar yang pandai dan berkebolehan akan membantu guru membaca arahan-arahan . sabar dan amanah.

(e) Melibatkan pelajar secara aktif sama ada dalam kumpulan atau kelas. bertutur. (b) Mempunyai rangsangan dan bahan yang menarik. (h) Permainan bahasa menyediakan aktiviti ke arah memupuk sikap-sikap positif seperti bekerjasama. dan perkataan yang tertulis hendaklah terang dan mudah difahami dan dibaca. 3. ( h) Hentikan permainan anda ketika pelajar masih lagi terasa seronok dengan permainan itu. (a) Dapat mengukuh dan meningkatkan penggunan bahasa seperti penguasaan empat kemahiran berbahasa iaitu kemahiran mendengar.1. (c) Memberi peluang kepada pelajar untuk berinteraksi antara pelajar dengan pelajar. ii) Lebih menyeronokkan dan pembelajaran lebih ceria. (f) Mempunyai arahan dan peraturan yang jelas. Pertama kesan positif dan kedua kesan negatif.2 Ciri-ciri Khusus[7]. iii) Murid mempunyai tahap keyakinan diri yang tinggi dan berani mencuba sesuatu yang baru. bertutur. Kesan negatif. membaca dan menulis. (d) Jika permainan itu mengunakan kad. dan berkepimpinan di kalangan pelajar. (f) Pastikan permainan itu mempunyai objektif yag hendak dicapai. iv) Empat kemahiran berbahasa iaitu kemahiran mendengar. Apa yang penting alat-alat tersebut memenuhi fungsi dan mencapai matlamat. dan berkepimpinan di kalangan pelajar. sila pastikan ia senang dan mudah dikendalikan.permainan. (g) Mencabar dan menggalakkan pelajar untuk berfikir secara rasional dan kritis. 3. . Kesan Positif . 2. i) Murid lebih bermotivasi untuk mengikuti topik yang diajar. berdisiplin. v) Dapat memupuk nilai-nilai murni dan sikap-sikap positif seperti bekerjsama. Kesan-kesan pengunaan kaedah Permainan Bahasa Kesan-kesan pengunaan kaedah permainan bahasa ke atas murid sekolah kebangsaan dilihat dari dua aspek. (e) Beri perhatian kepada pelajar yang sentiasa tewas dalam permainan. membaca dan menulis dapat dilaksanakan dalam masa yang singkat.berdisiplin. 3. Ini penting supaya pelajar tidak jemu untuk permainan seterusnya.2. pelajar dengan guru dan tindak balas pelajar dengan bahan. (d) Dapat merangsang pelajar bertidak balas secara aktif dan positif. (g) Sebaiknya alat BBM (Bahan Bantu Mengajar) disediakan sendiri oleh guru terbabit. Beri peluang kepadanya sebagai pemerhati untuk jangkamasa yang tertentu.

murid-murid akan duduk di atas kerusi-kerusi tersebut. Seperti pusingan pertama. vi) Masalah kewangan untuk membeli bahan atau alat permainan yang siap di pasaran. 8. Pemilihan tajuk adalah berdasarkan sukatan pelajaran bahasa Arab komunikasi j-QAF darjah satu ‫وس‬ ‫) ل‬ Objektif : Melatih keberanian pelajar dalam menyebut atau menjawab soalan. Bilangan kerusi akan dikurang sebuah bagi setiap kumpulan. Guru sukar untuk melaksanakannya kerana peruntukan masa yang terhad. vii) Alat BBM yang dibina hanya sesuai untuk satu permainan sahaja. Murid-murid akan kembali mengelilingi bulatan kerusi semula. pita rakaman (muzik nasyid).i) Permainan memakan masa yang panjang. 4. . 7.. kotak. Apabila lagu/muzik dimainkan. Iv) Set permainan adakalanya tidak bersesuaian dengan tahap IQ murid. pelajar yang tidak dapat duduk di atas kerusi akan didenda mengikut arahan yang tercatat pada kad denda. 3. dan membacanya dengan kuat. ii) Murid terlalu leka dengan permainan dan pertandingan sehingga objektif tidak mencapai sasaran sepenuhnya. . v) Sukar mendapat alat BBM yang menarik di pasaran kalau ada pun harga terlalu mahal. 2. iii) Sukar mengawal kelas. Contoh Set Permainan Bahasa. Kerusi-kerusi akan disusun membentuk satu bulatan. Pelajar yang didenda akan berlakon atau menjawab soalan. 6. Langkah Perlaksanaan Permainan :1. Murid yang didenda. Apabila muzik diberhentikan. Murid akan membuat bising dan mengganggu proses pembelajaran di bilik sebelah. Cara bermain : berkumpulan/Kelas. apabila muzik diberhentikan. Muzik akan dimainkan semula. Murid yang tidak dapat duduk akan didenda. 5. viii) Kekurangan tempat untuk menyimpan alat permainan dengan selamat. kad Denda. Murid-murid akan berdiri berdekatan bulatan kerusi tersebut. ( ini beerti jika jumlah pelajar dalam satu kumpulan 10 orang maka bilangan kerusi yang akan disediakan adalah 9 buah) 3. Permainan ini boleh dimainkan dalam satu kumpulan atau beberapa kumpulan (jumlah kotak adalah mengikut bilangan kumpulan). 2. Bahan : Kerusi.2. Begitulah seterusnya. murid-murid akan berjalan mengelilingi bulatan kerusi tersebut. perlu mengambil sekeping kad di dalam kotak misteri.

pelajar akan merasabosan.(d) Alat mengikis rasa bosanPada waktuwaktu tertentu. umpamanya pada waktu menjelang tengah hari. mengantuk dan lapar. mereka dapat menunjukkan kecergasan. Peranan guru sebagai pemaklumat bahasa sangatlah penting.(b) Menambah kefasihan dan keyakinanPermainan bahasa boleh digunakan sebagai satu cara untuk meningkatkan kefasihan berbahasa sertamenambahkan keyakinan diri. Tiada seorang pun daripada mereka dibiarkanbersendiri dan terkecuali.Lazimnya. Permainan yang mengandungi kegiatan memberikan arahanumpamanya. Permainanbahasa membantu merapatkan hubungan dan kerjasama antara mereka. pelajar akan diminta bercakap untuk menyuarakan pandangan dan pendapatmereka. Kesedaran seperti ini akan memberi peluang kepada guru menghasilkan satusuasana pembelajaran yang menarik dan berorientasikan pelajar. Pelajar biasanya merasa seronok apabila dihadapkan dengan permainan yangmencabar. Fungsi bahasa boleh melibatkan semua peringkat kerumitanberbahasa yang berbezabeza. Bahasa yang digunakan dalam sesuatu permainan itu tidak harus terhadkepada beberapa struktur ayat sahaja. mereka harus mengutarakan tekad dan berazam sepenuhnyauntuk berkomunikasi. Di samping itu. Ini merupakan satu suasanayang sihat dan berfaedah kepada para pelajar. boleh dimainkan pada semua peringkat bergantung pada pengetahuan bahasa dankefasihan tertentu pelajar. terutama dalam kontekskepelbagaian bentuk kosa kata serta kecanggihan tatabahasa dan sintaksis. Guru harusbersedia memenuhi keperluan pelajar dalam permainan tersebut. Guru hanya bertindak sebagaifasilitator dan menjaga disiplin kelas. Setiap ahli kumpulanakan merasakan diri mereka diperlukan dalam kumpulan itu dan pada bila-bila masa sahaja mereka akandiminta bercakap dan mengutarakan pandangan. Sebaliknya. mereka perlu terlibat sepenuhnya secara aktif dalam permainan itu. Dalampermainan. Bayangkan sahaja bagaimana guru dapat menyampaikan pengetahuantentang tatabahasa dan aspek-aspek pemahaman dalam keadaan yang melesukan. khususnya yang bersifat pemalu dan pasif. di samping terlibat secara berkesan dalam apasahaja aktiviti yang dijalankan.9. bukan sahaja antara pelajar dengan pelajar tetapi juga antara pelajar dengan guru. Guru membuat penilaian kendiri. Permainan bahasa yang diintegrasikan dalam pengajaran seharusnya mempunyaibeberapa objektif yang tentu. Antaranya seperti yang berikut:(a) Merangsang interaksi verbal pelajarDalam permainan. Secara tidak langsung mereka akan menyedari kebolehan dan keupayaan mereka dalambahasa yang dipelajari. mereka juga diminta memberikan alasan-alasan tertentu yang berkaitan. (c) Menyediakan konteks pembelajaranPermainan bahasa membawa perkembangan perhubungan yang positif dalam kalangan individu yangterlibat. Begitu juga dengan aktiviti kelas yang melibatkan penulisan karangan dan pembentukkan .

Hal ini kerana ia akan menjadikan proses pembelajaran di sekolah lebih menarik dan praktikal. akan meransang pelajar untuk bertindak balas. Sebagai aktiviti pengayaan. Pada saat ini permainanbahasa dapat menimbulkan perasaan gembira dan menyebabkan mereka lupa sekejap rasa lapar danmengantuk. Latihan yang dijalankan secara berterusan mungkin membosankan pelajar. Bagi guru yang inovatif dan kreatif ia akan mempelbagaikan proses pembelajaran supaya lebih nampak menarik dan menyeronokkan. Kaedah permainan ini akan sentiasa dinanti-nantikan oleh murid kerana ia amat menyeronokkan dan menghilangkan kejemuan terutamanya di dalam penggajaran yang berbentuk penggunaan tatabahasa atau aspek berbahasa yang lain. mereka perlu dilibatkan sama supaya perasaan negatif yang menguasaidiri mereka itu dapat dihapuskan. KESIMPULAN Sebagai kesimpulannya.membunyikan suku kata dan perkataan. pengetahuan dan pengalaman mereka 5. Sesetengah pelajar mempunyai perasaan malu yang tebal dan ada juga yang pendiam atau tidakbegitu ramah. pelajar berkenaan akan menemui kesukaran menyebut bunyi.Justeru. biasanya mempunyai pelbagai peringkat kebolehan.(e) Alat pemulihan. aktiviti pengukuhan masih boleh diteruskan dengan syarat latihan dan latih tubi yangdiperkenalkan itu dipelbagaikan dalam bentuk aktiviti permainan bilik darjah. Walaubagaimanapun. Dengan kaedah yang digunakan ini akan dapat memberi motivasi kepada murid-murid yang lemah untuk memudahkan mereka mengingati tajuk yang telah diajar oleh guru. Kebanyakanpelajar yang lemah menghadapi masalah pengamatan dan pendengaran. pengukuhan dan pengayaanDalam pengajaran bahasa. mereka ini harus diberikan tugas yang mudah yang bersesuaian dengan kebolehan dankemampuan mereka.ayat-ayat. huruf. Permainan mewujudkan komunikasi dalam bentuk yang semula jadi dan memenuhikeperluan pelajar apabila berhadapan dengan dunia sebenar. misalnya kumpulan cergas. permainan boleh dijalankan dalam pelbagai bentuk mengikut tujuannya. Namun demikian. permainan dalam aktivitki pengayaan akanmenambahkan kemahiran.Namun. Kelemahan ini dapat diatasisedikit demi sedikit melalui aktiviti permainan yang dirancangkan. gerak kerja pengukuhan puladiadakan. . pelajar yang lemah boleh digalakkanmengambil bahagian bersama-sama dengan pelajar yang cergas melalui permainan yang dijalankan. memprotes dan memberikan hujah. Jika tiada langkah yang diambil untukmengatasi kelemahan ini. Selepas sesuatu pengajaran. Pelajar di dalam sesebuahkelas. pengukuhan dan pengayaan. Permainan ini berasaskan keadilan danpertandingan.Dengan ini. Bagi pelajar yang cergas pula. sederhana danlemah. permainan sangat berguna dalam aktiviti pemulihan. pelajar dilatih berhadapan dengan interaksi kehidupan sebenar yang bakal dilalui olehmereka dalam kehidupan di luar bilik darjah. Dapatlah dirumuskan bahawa pendekatan permainan bahasa merupakan satu teknik yang baik.

Kuala Lumpur : UNITEM Sdn Bhd. Pengenalan Pendidikan Bahasa Arab. M. mengikut kaedah-kaedah yang telah ditetapkan di bawah pengawasan guru . [3] ibid ”Permainan Bahasa ialah suatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran yangdilaksanakan di dalam bilik darjah yang bertujuan untuk membekalkan ilmu pengetahuandan pelbagai kemahiran bahasa kepada para pelajar dalam suasana yang seronok dansantai.[1] Ustaz Zawawi Bin Ismail (2006).s 78 [2] Ibid.

Kaedah Deduktif dan Kaedah Elektif (Manual Kursus Pendedahan Kurikulum Semakan Bahasa Arab. Kaedah Latih Tubi. 2007). Kaedah Semula Jadi atau Kaedah Terus. Melalui bermain mereka gembira dan senang hati membuat penerokaan. pembelajaran bermakna dan sebagai alat diagnostik. Ia merupakansalah satu teknik yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arabmutakhir ini. Pendekatan belajar melalui bermain diberipenekanan khusus dalam proses P&P kerana bermain adalah fitrah kanak-kanak. Rohizani Yaakub. bertutur. Zohir Ahmad. KPM) seperti Kaedah Tematik. 2007). 2002).Penggunaan permainan bahasa sebagai satu teknik pengajaran dan pembelajaran bahasa bukan lagi merupakan satu perkara baru dalam dunia pendidikan. kaedah tradisional. Hal ini bermakna pengajaran yang berkesan sangat berkait rapat dengan kemahiran guru memadankan kaedah mengajar dengan objektif dan gaya pembelajaran pelajar. Di peringkat rendah. Sebagai contoh. 1993) memberikan makna kaedah sebagai cara keseluruhan mengajar bahasa bagi mencapai tujuan-tujuan yang tertentu melalui prinsip-prinsip tertentu. Zohir Ahmad.. guru-guru perlu merancang aktiviti-aktiviti permainan yang lebih menekankan latihan minda (Mohd. penyelidik telah memilih Kaedah Permainan Bahasa (KPB) untuk diuji keberkesanannya dalam P&P kata kerja al-mudāri’ serta penguasaan pelajar terhadap pertukaran-pertukaran pola yang berkaitan dengannya. membaca dan menulis. pelajar-pelajar juga perlu bermain bagi meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif yang dapat membantu dalam penyelesaian masalah. Tokoh yang banyak membincangkan peranan bermain dalam pendidikan ialah Froebel. Raja Mukhtaruddin pula (dalam Abdul Rashid Ali. KPM. kaedah pengajaran bahasa untuk penguasaan kemahiran membaca adalah berbeza daripada kaedah untuk pengajaran bertutur dan menulis. . Bagi peringkat rendah.Penglibatan dalam permainan bahasa memberi peluang kepada pelajar untuk memperoleh latihan intensif. Kaedah Ajuk Hafaz. dan Shahabuddin Hashim. kanak-kanak perlu bermain bagi meningkatkan kemahiran psikomotor dan kemahiran sosial seperti interaksi dan komunikasi dan juga kemahiran-kemahiran berbahasa. Menurutnya. 2003). penemuan dan pembinaan melalui pengalaman langsung secara semula jadi” (Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Hal ini dijelaskan oleh KPM seperti yang berikut : “Belajar melalui bermain adalah pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang menggembirakan dan bermakna. dan Shahabuddin Hashim. kaedah terus dan kaedah bacaan (Abdul Rashid Ali. (dalam Mohd. 1993). aktiviti permainan yang melibatkan penggunaan jasmani adalah sesuai tetapi bagi peringkat tinggi.aktiviti bermain dapat mengembangkan banyak kemahiran belajar dalam kalangan pelajar. Di peringkat tinggi. Rohizani Yaakub. Dalam kajian ini. Sudah tentulah permainan untuk kanak-kanak adalah berbeza daripada pelajar yang lebih matang. Contohnya. Juriah (1990) mendefinisikan kaedah sebagai cara-cara mengajar bahasa yang dihasilkan oleh pendekatan-pendekatan pengajaran bahasa.Kebanyakan aktiviti yang dijalankan meliputi 4 kemahiran berbahasa iaitu kemahiranmendengar. Kaedah Induktif.” Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran (P&P) terhadap pelajar di dalam bilik darjah terdapat banyak kaedah yang disarankan oleh Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Kementerian Pelajaran Malaysia (JAPIM.

gurubahasa perlu mempunyai pengetahuan tentang ciri-ciri permainan bahasa yang baik dansesuai dipraktikkan dalam pengajaran bahasa. CIRI-CIRI PERMAINAN BAHASA YANG BAIKPermainan bahasa yang dijalankan di dalam bilik darjah bukan setakat berakhir di bilikdarjah. Kementerian Pelajarn Malaysia.[4] Ibid. Antara ciri-ciri permainan bahasa yang baikadalah seperti yang berikut:(a) Dapat mengukuhkan dan meningkatkan penguasaan bahasa sepertipenguasaan kemahiran mendengar. 10% membina ayat berdasarkan iklan atau jadual dan 10% membina ayat berdasarkan terjemahan daripada bahasa Melayu ke dalam bahasa Arab (Format Peperiksaan PMR Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Kebarangkalian pelajar melakukan kesilapan dalam menulis ayat kata kerja adalah sedikit berbanding dengan ayat kata nama.s 105 Penyelidik memilih tajuk kata kerja al-mudari kerana ianya merupakan satu tajuk yang penting untuk dikuasai oleh pelajar dalam sukatan pelajaran subjek bahasa Arab. ayat kata kerja dalam bahasa Arab boleh membantu pelajar dalam proses pembentukan ayat dengan lebih mudah dan betul berbanding dengan ayat kata nama. sesuai dengan peringkatpenguasaan bahasa pelajar.(b) Mempunyai rangsangan dan bahan yang menarik. Halaman 81 [5] Ibid.(c) Memberikan peluang kepada pelajar untuk berinteraksi antara pelajardengan pelajar. 10% membina ayat berdasarkan gambar. Menurutnya lagi.(d) Dapat merangsangkan pelajar untuk bertindak balas secara aktif dan positif . pelajar dengan guru dan tindak balas pelajar terhadapbahan. Menurut Saifol Barin Ramli (2006) kepentingan menguasai bahagian membina ayat adalah jelas kerana dalam sukatan peperiksaan bahasa Arab peringkat Penilaian Menengah Rendah (PMR). (2005). soalan yang berkaitan dengan bahagian membuat ayat adalah sebanyak 40% markah dengan pecahan 10% untuk bahagian melengkapkan teks. m. menulis danpenguasaan elemen tatabahasa. Oleh itu.Berlaku juga keadaan pelajaran bahasa yang disampaikan secara bermain dapat membantupelajar mempelajari sesuatu yang lebih daripada aktiviti bermain itu sendiri. Jabatan Pendidkkan Islam dan Moral. tetapi ia mempengaruhi penguasaan bahasa pelajar hingga ke luar bilik darjah. membaca.s 82 [6] Buku panduan Perlaksaan Model Model Pengajaran Dan Pembelajaran Dan Kokurikulum j-QAF Tahun !. M. bertutur.

karangan Ustaz Zawawi Bin Ismail (2006). M.s 86 . Pengenalan Pendidikan Bahasa Arab.[7] Kementerian Pendidikan Malaysia (1992). Kuala Lumpur : UNITEM Sdn Bhd. Sila rujuk buku modul OUM.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful