PERMAINAN BAHASA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB

Oleh: Nazri bin Samsudin ISI KANDUNGAN: Pengenalan Objektif Permainan Bahasa Kelebihan Permainan Bahasa Bentuk Pengelolaan Permainan Bahasa Contoh Permainan Bahasa dalam P&P Bahasa Arab Tahun 2 1 Pengenalan Permainan Bahasa ialah suatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan di dalam bilik darjah yang bertujuan untuk membekalkan ilmu pengetahuan dan pelbagai kemahiran bahasa kepada para pelajar dalam suasana yang seronok dan santai, mengikut kaedah-kaedah yang telah ditetapkan di bawah pengawasan guru1. Penggunaan permainan bahasa sebagai satu teknik pengajaran dan pembelajaran bahasa bukan lagi merupakan satu perkara baru dalam dunia pendidikan. Ia merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab mutakhir ini. Penglibatan dalam permainan bahasa memberi peluang kepada pelajar untuk memperoleh latihan intensif, pembelajaran bermakna dan sebagai alat diagnostik. Kebanyakan aktiviti yang dijalankan meliputi 4 kemahiran berbahasa iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. 1. Objektif Permainan Bahasa Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan matlamat dalam sistem pendidikan negara amnya dan Falsafah Pendidikan Negara khususnya. Hala tuju ini dirangkumkan melalui objektif tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu2: 1.1 Merangsang interaksi verbal pelajar
Dalam permainan bahasa, para pelajar akan diminta bercakap dan mempraktikkan ungkapanungkapan tertentu. Di samping itu, mereka juga diminta memberikan kerjasama dan melibatkan diri sepenuhnya secara aktif. Tiada seorang pun daripada mereka dibenarkan bersendiri dan terkecuali. Sebaliknya mereka harus menggunakan peluang tersebut untuk berkomunikasi sesama mereka.
Fauzi Hanafi (Dr), Al-Al’aab Al-Lughawiyyah wa At-Ta’bir As-Syafahi Al-Ibda’iy: (http://vb.arabsgate.com/showthread.php?s=30972f37217e021350122313cce2a82f&p=3902715#post3902715) 2 Lihat 5 isi penting ini dalam: http://bobezani.tripod.com/teknik.htm. Huraiannya pula adalah daripada penulis sendiri. 2
1 Radhi

1.2 Menambah kefasihan dan keyakinan
Permainan bahasa bertujuan untuk meningkatkan kefasihan berbahasa serta menambahkan keyakinan diri para pelajar. Pelajar biasanya merasa seronok apabila berhadapan dengan permainan-permainan yang mencabar. Secara tidak langsung mereka akan menyedari kebolehan dan keupayaan mereka dalam bahasa yang dipelajari.

1.3 Menyediakan konteks pembelajaran Permainan bahasa bukan sahaja boleh digunakan selepas selesai pengajaran sesuatu isi pelajaran tetapi ia dapat menyediakan konteks pembelajaran itu sendiri. Pelajar dapat lebih mengikuti proses pembelajaran apabila sesuatu aktiviti seperti permainan bahasa dijalankan dalam masa yang sama pengajaran guru dilakukan. Ini dapat dilakukan apabila pelajar menjalankan permainan bahasa dan guru bertindak sebagai fasilitator bagi mengawasi dan memantau pembelajaran mereka.

Jika bilangan pelajar di dalam kelas anda terlalu ramai. anda hendaklah membahagikan pelajar ke dalam banyak kumpulan. terdapat pelajar bermasalah yang memerlukan kepada aktiviti pemulihan.4 Bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan Dalam waktu persekolahan yang panjang. Oleh itu. Guru boleh menjayakannya sama ada secara berkumpulan. 2. 2. Al-Al’aab Al-Lughawiyyah wa At-Ta’bir As-Syafahi Al-Ibda’iy: (http://vb. bertutur. Kelebihan Permainan Bahasa Permainan bahasa mempunyai peranan penting dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa bagi membantu menguasai pelbagai kemahiran bahasa. jika keadaan ini tidak dapat dielakkan. 1. membaca dan menulis dalam pelbagai situasi dan keadaan. rasa bosan dan jemu akan dihadapi oleh guru apatah lagi para pelajar yang perlu memahami isi kandungan pelbagai mata pelajaran. permainan bahasa dapat membantu mereka untuk meluahkan buah fikiran dan perasaan mereka dengan lebih jelas.1 Memberikan peluang kepada pelajar untuk melatih dan menguasai pelbagai kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar.php?s=30972f37217e021350122313cce2a82f&p=3902715#post3902715) 1 Radhi 4 2.5 Bertindak sebagai alat pemulihan. Oleh itu. 2. Bentuk Pengelolaan Permainan Bahasa Berikut adalah teknik pengelolaan aktiviti permainan bahasa. permainan bahasa merupakan kaedah terbaik dalam membantu pelajar menguasai kemahiran bahasa sama ada secara lisan dan tulisan. pengukuhan atau pengayaan bergantung kepada tahap penguasaan mereka selepas melalui aktiviti biasa seperti mendengar penerangan guru. pengukuhan dan pengayaan Dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 3 2.arabsgate. bertanyakan soalan dan mengeluarkan pandangan sambil melaksanakan aktiviti permainan bahasa. para pelajar dapat menambahkan ilmu pengetahuan dalam keadaan rehat dan santai. permainan bahasa bolehlah digantikan dengan jenis permainan yang tidak . 3. soal jawab dan membaca buku teks.2 Ia dapat mengurangkan rasa bosan dan jemu semasa pembelajaran bahasa selain daripada memperbaiki dan menyelesaikan masalah emosi dan perasaan negatif yang dihadapi oleh segelintir pelajar seperti suka menyendiri. mendiamkan diri dan mengasingkan diri daripada para pelajar yang lain. Guru perlu teliti dalam menentukan bilangan ahli dalam sesebuah kumpulan kerana ia memainkan peranan dalam menentukan kelancaran permainan. Walau bagaimanapun.com/showthread. Bilangan empat hingga enam orang pemain dalam satu kumpulan sudah memadai.1. Maka permainan bahasa dapat mengikis perasaan ini dengan kepelbagaian aktiviti yang dijalankan dapat menimbulkan perasaan seronok dan gembira sekaligus pelajar dapat menerima pengajaran guru dengan lebih baik. Maka permainan bahasa sangat membantu dalam mengatasi masalah pembelajaran. inovatif dan semulajadi (fitrah). Ia juga dapat membantu dalam memudahkan lagi aktiviti pembelajaran bahasa kerana pembelajaran bahasa merupakan satu tugas yang sukar yang memerlukan kepada latihan yang berterusan untuk mempraktikkannya dan menguasai segala aspek kemahiran berbahasa.4 Ia dapat membantu guru memperbetulkan kesilapan dan kesalahan yang biasa dilakukan oleh pelajar sama ada dari segi sebutan atau bacaan sesuatu perkataan yang berbeza penggunaannya sesuai dengan situasi dan keadaan tertentu. Antara kelebihan permainan bahasa ialah1: 2. Fauzi Hanafi (Dr).3 Ia dapat menggalakkan pelajar untuk menggunakan bahasa secara lebih kreatif.5 Ia memberi peluang kepada guru dan sesama para pelajar untuk berbincang. berpasangan ataupun secara individu1: (a) Secara Berkumpulan Guru boleh melaksanakan permainan bahasa menerusi pembentukan kumpulan-kumpulan yang kecil. Keadaan ini mungkin kurang selesa. Oleh itu.

. Dalam situasi begini. Sebagai alternatif. Membilang nombor dalam Bahasa Arab 3. Malaysia: Open University 5 (b) Secara Berpasangan Permainan secara berpasangan boleh memberi lebih banyak peluang latihan mendengar dan bertutur.Guru menunjukkan 10 keping wang kertas RM1 dan sekeping wang kertas RM10. Sebelum guru memulakan satu permainan yang baru secara kumpulan. Pengenalan Pendidikan Bahasa Arab. pelajar berfikir sendirian untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. 1 Zawawi Ismail. guru perlulah: (i) Jelaskan kepada pelajar apakah jenis permainan yang hendak dimainkan itu. Guru boleh mengawal pelajar dengan mudah. (c) Secara Individu Permainan secara individu amat sesuai untuk aktiviti pengayaan. permainan secara berpasangan tidak banyak menimbulkan masalah jika dibandingkan dengan permainan secara berkumpulan. Mohd Abdul Nasir Abdul Latif. Dalam hal ini sebahagian daripada pelajar boleh diminta membantu guru. Jika tidak dapat menyelesaikannya. Set Induksi (3 minit) .memerlukan terlalu banyak gerak kerja menulis. (iii) Arahan-arahan boleh ditulis di papan hitam. guru boleh membawa pelajar anda keluar kelas untuk meneruskan permainan. jika pelajar sudah boleh menulis. membaca dan memahaminya.Guru membilang setiap keping wang kertas RM1 dari 1 hingga 10. Wan Nordin Wan Abdullah (2009). Pelajar boleh merujuk kepada guru untuk mendapatkan petunjuk dan panduan. m/s 99-100. kumpulan dan individu LANGKAH-LANGKAH Pendahuluan (2 minit) Guru masuk ke dalam kelas dan meminta murid-murid membaca doa secara beramai-ramai. 3 set kad nombor Arab ( ٣٠-٢١) Kaedah Kelas. Cara ini biasanya dilakukan bagi pelajar yang pintar. Mengenal bentuk nombor dan bilangan Bahasa Arab 2. 6 4. Contoh permainan bahasa yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab Tahun 2 di sekolah kebangsaan: Nama Permainan Bahasa Mengenal Nombor dan Bilangan (‫) واألع داد األرق ام‬ Tajuk dalam Buku Teks Bahasa Arab Tahun 2 ‫( ف ص لي ف ي‬mukasurat 14) dan ‫( ال درا س ية األدوا ت‬mukasurat 30) Kemahiran Bahasa Mendengar dan Bertutur Isi kandungan Nombor dan Bilangan 21 hingga 30 ( ٣٠-٢١) Objektif 1. Biasanya. Menyebut nombor dan bilangan Bahasa Arab dengan betul dan lancar Bahan Wang kertas RM1 dan RM10. (ii) Adakan tunjuk ajar atau demonstrasi. 7 . cergas serta telah menghabiskan tugasan yang diberikan oleh guru dalam sesuatu masa yan tertentu.

. ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ Langkah 2 (15 minit) .. .Guru membahagikan murid di dalam kelas kepada 3 kumpulan iaitu setiap kumpulan mempunyai 10 orang murid (jumlah murid di dalam kelas ialah 30 orang). guru mengeluarkan sekeping wang kertas RM10 dan mencampurkan dengan 10 keping wang kertas RM1 satu persatu serta membilang dari 11 hingga 20.Guru mengagihkan kad nombor 21 hingga 30 kepada setiap kumpulan.Guru menyebut nombor 21 hingga 30 satu persatu mengikut urutan dengan menunjukkan kad nombor dan meminta semua murid menyebutnya semula secara beramai-ramai. Langkah 1 (5 minit) .Guru menyebut nombor 21 hingga 30 satu persatu mengikut urutan tanpa menunjukkan kad nombor dan meminta semua murid menyebutnya semula secara beramai-ramai.Kemudian. ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ 8 ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ Langkah 3 (20 minit) . Ini bermakna setiap murid mendapat nombor yang berlainan.

. ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ Langkah 4 (10 minit) . 3) Guru dapat meningkatkan kemahiran pengajaran dan pembelajaran kerana dapat menghasilkan suatu permainan bahasa yang kreatif dan inovatif.Setiap kumpulan diminta untuk menyusun semula 10 keping kad nombor tersebut dengan betul dan teratur. . 3 orang murid dari setiap kumpulan itu tadi diminta untuk menyebut nombor yang ditunjukkan itu tadi. dapat menghilangkan rasa jemu dan bosan terhadap pengajaran dan pembelajaran. . Maka para murid lebih berasa teruja dan seronok serta bersedia untuk memulakan pembelajaran melalui permainan. . Sekaligus. Ini dapat memberikan motivasi dan suntikan semangat yang baru kepada guru untuk mencipta aktiviti permainan bahasa yang lain.Setiap kumpulan diminta untuk menyebut nombor 21 hingga 30 satu persatu mengikut giliran. 2) Semua murid memberikan perhatian kepada pengajaran guru apabila guru memulakan pengajaran dengan mengeluarkan wang kertas yang pelbagai jenis. Penutup (5 minit) . Markah penuh ialah 2 markah bagi aktiviti ini.Kemudian.Kumpulan yang berjaya menyusun semula 10 keping kad nombor 21 hingga 30 tersebut dengan betul akan diberikan 1 9 markah bagi setiap nombor yang disusun dengan betul. . Beberapa manfaat yang boleh diperolehi oleh guru dan murid daripada permainan bahasa ini: 1) Permainan ini hanya menggunakan bahan bantu mengajar iaitu wang kertas dan kad nombor tanpa menggunakan buku teks.Guru menyebut nombor 21 hingga 30 satu persatu dan meminta murid dari setiap kumpulan untuk datang ke hadapan kelas membawa dan menunjukkan nombor yang dipegangnya..Kumpulan yang berjaya menunjukkan dan menyebut nombor dengan betul akan diberikan 1 markah bagi setiap kad nombor yang betul dan 1 markah lagi bagi setiap sebutan nombor yang betul.Setiap kumpulan diberikan semula 10 keping kad nombor 21 hingga 30.

com/teknik. teknik dan strategi pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya. 11 RUJUKAN 1. m/s 99-100. Zawawi Ismail.arabsgate. Malaysia: Open University 2. guru dapat melihat dan menilai kepelbagaian sikap dan tingkah laku daripada para murid yang terlibat. Rijaludin Yahya (2008). Aktiviti permainan bahasa ini juga dapat mengubah persepsi murid bahawa mempelajari Bahasa Arab adalah sesuatu yang susah dan membebankan. Amiruddin Ishak.tripod.htm . 3. Al-Al’aab Al-Lughawiyyah wa At-Ta’bir As-Syafahi Al-Ibda’iy: (http://vb. Wan Nordin Wan Abdullah (2009). Radhi Fauzi Hanafi (Dr).php?s=30972f37217e021350122313cce2a82f&p=39027 15#post3902715) 4. Pengenalan Pendidikan Bahasa Arab. guru dapat mempelbagaikan kaedah. Mohd Abdul Nasir Abdul Latif. Buku Teks Bahasa Arab Tahun 2. Hasil daripada penglibatan dan kejayaan mereka dalam menjalankan permainan bahasa ini. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. http://bobezani. khususnya apabila melibatkan murid yang belajar Bahasa Arab sebagai bahasa asing ketiga (selepas Bahasa Inggeris) di Malaysia ini. 5) Permainan bahasa ini adalah lebih mudah untuk dipelajari dan lebih cepat untuk diterima oleh para murid kerana aktiviti yang dilaksanakan adalah berpusatkan murid dan isi kandungan pelajaran disampaikan dalam bentuk yang kreatif.com/showthread. Majdi Ibrahim. maka diharapkan dapat menambahkan lagi minat mereka dalam mempelajari bahasa ini. maka mempelajari Bahasa Arab sebenarnya adalah mudah.4) Dalam permainan bahasa ini. 10 Penutup Dengan adanya permainan bahasa dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab.

bahawa kesesuaian bahan permainan bahasa itu dapat digunakan di sekolah-sekolah untuk tujuan melatih pelajar secara praktikal dalam latihan membina stuktur perkataan. guru akan menyediakan bahan BBM yang berbentuk set permainan dan ruang masa yang bersesuaian bagi menarik minat dan memotivasikan murid-murid yang lemah dalam pelajaran supaya bersedia menerima pengajaran dan agar dapat memenuhi objektif pengajaran dan pembelajaran yang hendak dicapai pada hari itu. perbendaharan kata dan sebagainya[2]. Ini bermaksud melalui pendekatan permainan bahasa. Pendekatan ini diharap akan dapat membantu murid-murid yang lemah dalam pelajaran BAKSK meningkatkan tahap kecerdasan dan keinterlektual mereka. dalam bukunya Playing And Working With Words menerangkan bahawa pelbagai aktiviti permainan bahasa yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat merangsang suasana pembelajaran.1 Konsep dan maksud Permainan Bahasa Permainan bahasa berkonsepkan belajar sambil bermain (study and fun). Callahan (1971). Michael berman (1981). Herbert (1971). Michael A. Mereka berpendapat. selepas kaedah tersebut dipraktikkan. 1. Natijahnya murid akan dapat memperkembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka. Jelasnya bahan bantu mengajar (BBM) yang berbentuk permainan lebih banyak disediakan bagi tajuk-tajuk yang telah dipilih untuk dipraktikan dalam pengajaran. kaedah permainan bahasa juga mempunyai beberapa matlamat yang hendak dicapai dalam tempoh setahun atau tiga tahun. mereka banyak membicarakan tentang permainan bahasa. ayat.[1] Ini akan mengekalkan tumpuan dan minat murid kepada proses pembelajaran yang sedang berlaku. Pendekatan ini akan menjadi lebih mudah diikuti walaupun pelajar tersebut memiliki tahap IQ yang lemah. Iaitu sejauhmanakah keberkesanan kaedah ini dapat mempertingkatkan prestasi penguasaan bahasa Arab dikalangan murid sekolah kebangsaan. Terdapat beberapa pandangan positif. yang berkaitan dengan permainan bahasa yang telah dilontarkan oleh pakar-pakar bahasa seperti Sterling G. Herbert (1968). Kaedah permainan bahasa merupakan salah satu instrument yang penting dalam menggarap matlamat pendidikan diantara tujuan permainan bahasa diadaptasikan . Lorter (1971). Iaitu muridmurid didedahkan dengan kaedah permainan dalam proses pembelajaran mereka.2 Matlamat Seperti pendekatan-pendekatan atau kaedah yang lain. Midred Mc Closky (1971).1.

3 Objektif Pendekatan pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah permainan ini juga mempunyai beberapa objektifnya yang tersendiri. Disamping itu. patuh kepada arahan dan peraturan. [4] (a) Merangsang Interaksi Verbal Murid Di dalam permainan yang telah dipilih. (b) Murid diberi peluang untuk menggunakan bahasa sebagai alat perantaraan bertutur semasa bermain. (l) Kaedah permainan bahasa juga dapat memudahkan tugas guru disamping tidak mengabaikan konsep pembelajaran Murid akan mempunyai daya kreatif.[3] (a) Mewujudkan senario pembelajaran yang berlainan daripada Pengajaran dan pembelajaran biasa. dengan pendekatan permainan bahasa diharap suasana pembelajaran akan menjadi lebih menyeronokan dan menyenangkan murid. (k) Membolehkan murid memperolehi ilmu pengetahuan (knowledge) melalui pelbagai instument seperti melalui proses pemerhatian. (c ) Memberi peluang kepada murid untuk menambahkan lagi perbendaharaan kata mereka. Iaitu Murid dapat berinteraksi antara satu sama lain tanpa rasa malu atau segan dan menimbulkan minat untuk bekerjasama dalam satu kumpulan atau pasukan di dalam mana-mana aktiviti yang akan dijalankan. Contohnya sikap hormat-menghormati. 1. saling bekerjasama. perbandingan dan pembinaan. murid akan diminta bercakap atau mempraktikkan ungkapan-ungkapan tertentu. (f) Naluri ingin tahu dan bermain adalah sesuatu yang bersifat ( natural) semulajadi di kalangan murid. bantu-membantu. mereka juga diminta memberi kerjasama . (e) Guru mempelbagaikan teknik-teknik di dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa supaya ia lebih menarik dan berkesan. Jesteru itu. berani mencuba sesuatu yang baru. menerima kenyataan (sama ada kalah atau menang) secara terbuka dan sebagainya. Antara objektif tersebut ialah . (d) Mewujudkan suasana pembelajaran yang efisyen. (i) Aktiviti permainan merupakan salah satu contoh kepada guru untuk membentuk suasana pengajaran yang lebih mencabar. dan daya saing yang sihat disamping inisiatif yang kuat untuk belajar dan menguasai sesuatu permainan. (g) Aktiviti bahasa akan dapat mengukuhkan lagi isi pelajaran dan memberi peluang kepada murid mengapliksikannya di dalam situasi yang pelbagai. mengakui kesilapan diri.dalam pengajaran dan pembelajarn adalah seperti berikut . (h) Guru dapat membentuk sikap positif yang sihat di klangan murid.

Keadaan sedemikian akan menghasilkan suatu suasana pembelajaran yang lebih menarik dan berpusat kepada murid. Guru perlu memberi rangsangan dan dorongan kepada murid sehingga mereka terasa sumbangan mereka dihargai dan diperlukan di dalam kumpulan. Oleh yang demikian. Ini kerana suasana pada waktu itu amat menjemukan dan membosankan murid. Permainan yang mengandungi kegiatankegiatan yang memberi arahan misalnya boleh dimainkan kepada semua peringkat bergantung kepada pengetahuan berbahasa dan kefasihan tertentu murid. pendengaran. Oleh yang demikian sebagai langkah altenatif kepada permasalahan ini. . (b) Menambah Kefasihan dan Kefahaman Jenis permainan yang dipilih seharusnya mempunyai matlamat dan objektif iaitu mempertingkatkan kelancaran dan kefasihan berbahasa serta menambahkan keyakinan diri. Apabila berada dalam situasi sebegini seorang guru yang cuba menyampaikan maklumat atau info terutamanya yang berkaitan dengan pengetahuan tatabahasa ataupun aspek berbahasa yang lain akan menghadapi masalah. Jika dilihat kepada ciri-cirinya. pengukuhan dan pengayaan.kepada guru di dalam menjayakan permainan bahasa yang akan dilaksanakan dalam Pengajaran dan pembelajaran. Guru berperanan sebagai pemudahcara dan mengawal disiplin bilik darjah supaya proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan berkesan. guru peranan sebagai pemberi maklumat bahasa. (c) Bertindak sebagai alat mengikis bosan Perasaan bosan atau jemu adalah salah satu sifat yang normal bagi seorang guru. Pengukuhan dan Pengayaan Pendekatan permainan amat sesuai sebagai instrument pemulihan. Mereka akan menjadi lekas bosan. Secara tidak langsung mereka akan menyedari kebolehan dan keupayaan mereka berbahasa dengan menggunakan bahasa yang telah mereka pelajari. satu aktiviti pembelajaran yang berbentuk permainan amat sesuai sekali digunakan sebagai satu teknik pengajaran yang berkesan dan reliven pada waktu itu. jemu. penangkulan atau recall review dan hafazan akan dapat diatasi sedikit demi sedikit dengan melibatkan mereka di dalam aktiviti-aktiviti yang bercorak permainan. Murid biasanya akan menjadi lebih seronok apabila berhadapan dengan kaedah permainan yang mencabar. Mereka juga akan bersedia apabila diminta bercakap mengenai sesuatu tajuk. mengantuk dan lapar apabila menjelangnya waktu tengahari. bahkan fungsi berbahasa juga boleh dijalankan dalam berbagai peringkat kerumitan berbahasa. semua pelajar perlulah terlibat secara aktif. pemainan bahasa dapat membantu kumpulan murid yang lemah dari aspek Intelligent Quality (IQ) untuk memahami pendekatan proses pembelajaran. Pada waktu yang sama. Begitu juga kepada murid. Kumpulan murid yang bermasalah di dalam akademik juga boleh diatasi dengan pendekatan permainan bahasa. (d) Alat Pemulihan. Semua murid akan mengambil bahagian dan saling berkomunikasi antara satu sama lain di dalam kumpulan. Mereka mungkin menghadapi masalah pengamatan. Bahasa yang digunakan di dalam sesuatu permainan itu tidak seharusnya terhad kepada beberapa struktur ayat sahaja.

sabar dan amanah. (iii) Untuk mengukuhkan lagi isi pelajaran dan memberi peluang kepada pelajar menggunakan bahasa yang diajar. (i) Untuk mengukuhkan lagi kecekapan berbahasa dan kemahiran mendengar. Ia mesti dilaksanakan bagi mengukuhkan lagi ingatan dan memupuk minat murid terhadap pembelajaran tersebut. (iv) Untuk memperluas dan memperkaya pengetahuan dan pengalaman pelajar dalam bidang bahasa.1. Sebelum seseorang guru itu melaksanakan pendekatan permainan bahasa ini. (jenius) pemainan bahasa ini lebih merupakan proses pengukuhan dan pengayaan. Bagi murid yang mempunyai tahap pemikiran cerdas dan pintar. Ini kerana tahap pemikiran dan penerimaan murid adalah berbeza antara satu sama lain. berdisiplin. 2.Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Rancangan Kurikulum Sekolah Menengah KBSM (1998)[5] juga telah menyenaraikan beberapa objektif permainan bahasa melalui pengajaran dan pembelajaran. Antaranya . membaca dan menulis. toleransi. Sebaliknya bagi murid-murid yang lemah IQ ianya merupakan satu teknik pemulihan untuk membantu mereka memahami proses pembelajaran. (c) Pelajar yang pandai dan berkebolehan akan membantu guru membaca arahan-arahan . Ciri-ciri Permainan Bahasa. Guru tersebut mestilah terlebih dahulu mengetahui tahap IQ dan EQ ( Emosional Quality ) murid yang akan diajarnya. Hal ini amat penting supaya set permainan bahasa yang bakal diajar nanti tidak membosankan atau menjemukan murid.[6] Antara ciri-ciri permainan bahasa yang baik adalah seperti berikut. (ii) Untuk membolehkan pelajar menguasai kemahiran berbahasa tertentu mengikut keupayaan mereka. (b) Arahan dan peraturan permainan hendaklah jelas dan dapat dipatuhi. bertutur. (vi) Memupuk sikap bekerjasama. (v) Untuk berinteraksi secara tidak formal melalui aktiviti-aktiviti yang telah disediakan sama ada melalui perbicangan atau perbualan semasa bermain. Ciri-ciri umum (a) Gambar-gambar untuk permainan hendaklah terang dan senang difahami. Pastikan permainan bahasa ini dilaksanakan sebaik sahaja guru sudah memperkenalkan semua perkataan-perkataan yang telah dipelajari oleh murid. 2.

1. iv) Empat kemahiran berbahasa iaitu kemahiran mendengar.permainan. 3. (f) Pastikan permainan itu mempunyai objektif yag hendak dicapai. ( h) Hentikan permainan anda ketika pelajar masih lagi terasa seronok dengan permainan itu. iii) Murid mempunyai tahap keyakinan diri yang tinggi dan berani mencuba sesuatu yang baru. v) Dapat memupuk nilai-nilai murni dan sikap-sikap positif seperti bekerjsama. (b) Mempunyai rangsangan dan bahan yang menarik. Beri peluang kepadanya sebagai pemerhati untuk jangkamasa yang tertentu.2 Ciri-ciri Khusus[7]. 3. (d) Jika permainan itu mengunakan kad. ii) Lebih menyeronokkan dan pembelajaran lebih ceria. i) Murid lebih bermotivasi untuk mengikuti topik yang diajar. (e) Beri perhatian kepada pelajar yang sentiasa tewas dalam permainan. (g) Sebaiknya alat BBM (Bahan Bantu Mengajar) disediakan sendiri oleh guru terbabit. (f) Mempunyai arahan dan peraturan yang jelas. (d) Dapat merangsang pelajar bertidak balas secara aktif dan positif.berdisiplin. 2. berdisiplin. (g) Mencabar dan menggalakkan pelajar untuk berfikir secara rasional dan kritis. sila pastikan ia senang dan mudah dikendalikan. dan perkataan yang tertulis hendaklah terang dan mudah difahami dan dibaca. Pertama kesan positif dan kedua kesan negatif. (a) Dapat mengukuh dan meningkatkan penggunan bahasa seperti penguasaan empat kemahiran berbahasa iaitu kemahiran mendengar. Kesan Positif . Kesan negatif. bertutur. (e) Melibatkan pelajar secara aktif sama ada dalam kumpulan atau kelas. dan berkepimpinan di kalangan pelajar. pelajar dengan guru dan tindak balas pelajar dengan bahan. (c) Memberi peluang kepada pelajar untuk berinteraksi antara pelajar dengan pelajar. membaca dan menulis dapat dilaksanakan dalam masa yang singkat. Ini penting supaya pelajar tidak jemu untuk permainan seterusnya. . (h) Permainan bahasa menyediakan aktiviti ke arah memupuk sikap-sikap positif seperti bekerjasama.2. Kesan-kesan pengunaan kaedah Permainan Bahasa Kesan-kesan pengunaan kaedah permainan bahasa ke atas murid sekolah kebangsaan dilihat dari dua aspek. Apa yang penting alat-alat tersebut memenuhi fungsi dan mencapai matlamat. membaca dan menulis. dan berkepimpinan di kalangan pelajar. bertutur. 3.

Murid-murid akan berdiri berdekatan bulatan kerusi tersebut. Contoh Set Permainan Bahasa. 3. . ( ini beerti jika jumlah pelajar dalam satu kumpulan 10 orang maka bilangan kerusi yang akan disediakan adalah 9 buah) 3. Muzik akan dimainkan semula. pita rakaman (muzik nasyid). Murid yang didenda. Iv) Set permainan adakalanya tidak bersesuaian dengan tahap IQ murid. Bahan : Kerusi. 6. Apabila lagu/muzik dimainkan. Murid akan membuat bising dan mengganggu proses pembelajaran di bilik sebelah. Begitulah seterusnya. Cara bermain : berkumpulan/Kelas. 2. Guru sukar untuk melaksanakannya kerana peruntukan masa yang terhad. Bilangan kerusi akan dikurang sebuah bagi setiap kumpulan. vi) Masalah kewangan untuk membeli bahan atau alat permainan yang siap di pasaran. ii) Murid terlalu leka dengan permainan dan pertandingan sehingga objektif tidak mencapai sasaran sepenuhnya. murid-murid akan duduk di atas kerusi-kerusi tersebut.2. Apabila muzik diberhentikan. viii) Kekurangan tempat untuk menyimpan alat permainan dengan selamat. dan membacanya dengan kuat. perlu mengambil sekeping kad di dalam kotak misteri. vii) Alat BBM yang dibina hanya sesuai untuk satu permainan sahaja. 5.i) Permainan memakan masa yang panjang. 4. v) Sukar mendapat alat BBM yang menarik di pasaran kalau ada pun harga terlalu mahal. 8. kotak. Pemilihan tajuk adalah berdasarkan sukatan pelajaran bahasa Arab komunikasi j-QAF darjah satu ‫وس‬ ‫) ل‬ Objektif : Melatih keberanian pelajar dalam menyebut atau menjawab soalan. iii) Sukar mengawal kelas. kad Denda. Langkah Perlaksanaan Permainan :1. . 2. Permainan ini boleh dimainkan dalam satu kumpulan atau beberapa kumpulan (jumlah kotak adalah mengikut bilangan kumpulan). apabila muzik diberhentikan. Murid-murid akan kembali mengelilingi bulatan kerusi semula. Murid yang tidak dapat duduk akan didenda. Kerusi-kerusi akan disusun membentuk satu bulatan. Seperti pusingan pertama.. pelajar yang tidak dapat duduk di atas kerusi akan didenda mengikut arahan yang tercatat pada kad denda. murid-murid akan berjalan mengelilingi bulatan kerusi tersebut. 7. Pelajar yang didenda akan berlakon atau menjawab soalan.

bukan sahaja antara pelajar dengan pelajar tetapi juga antara pelajar dengan guru. pelajar akan merasabosan. Sebaliknya. Kesedaran seperti ini akan memberi peluang kepada guru menghasilkan satusuasana pembelajaran yang menarik dan berorientasikan pelajar. mengantuk dan lapar. Bahasa yang digunakan dalam sesuatu permainan itu tidak harus terhadkepada beberapa struktur ayat sahaja.9. Fungsi bahasa boleh melibatkan semua peringkat kerumitanberbahasa yang berbezabeza.(b) Menambah kefasihan dan keyakinanPermainan bahasa boleh digunakan sebagai satu cara untuk meningkatkan kefasihan berbahasa sertamenambahkan keyakinan diri. Guru hanya bertindak sebagaifasilitator dan menjaga disiplin kelas. Pelajar biasanya merasa seronok apabila dihadapkan dengan permainan yangmencabar. Tiada seorang pun daripada mereka dibiarkanbersendiri dan terkecuali. Begitu juga dengan aktiviti kelas yang melibatkan penulisan karangan dan pembentukkan . Guru harusbersedia memenuhi keperluan pelajar dalam permainan tersebut. Bayangkan sahaja bagaimana guru dapat menyampaikan pengetahuantentang tatabahasa dan aspek-aspek pemahaman dalam keadaan yang melesukan. pelajar akan diminta bercakap untuk menyuarakan pandangan dan pendapatmereka. umpamanya pada waktu menjelang tengah hari. Ini merupakan satu suasanayang sihat dan berfaedah kepada para pelajar. Secara tidak langsung mereka akan menyedari kebolehan dan keupayaan mereka dalambahasa yang dipelajari. mereka juga diminta memberikan alasan-alasan tertentu yang berkaitan. boleh dimainkan pada semua peringkat bergantung pada pengetahuan bahasa dankefasihan tertentu pelajar. mereka harus mengutarakan tekad dan berazam sepenuhnyauntuk berkomunikasi. di samping terlibat secara berkesan dalam apasahaja aktiviti yang dijalankan.(d) Alat mengikis rasa bosanPada waktuwaktu tertentu. Permainanbahasa membantu merapatkan hubungan dan kerjasama antara mereka. mereka dapat menunjukkan kecergasan. mereka perlu terlibat sepenuhnya secara aktif dalam permainan itu. Permainan yang mengandungi kegiatan memberikan arahanumpamanya. Antaranya seperti yang berikut:(a) Merangsang interaksi verbal pelajarDalam permainan. Permainan bahasa yang diintegrasikan dalam pengajaran seharusnya mempunyaibeberapa objektif yang tentu. Setiap ahli kumpulanakan merasakan diri mereka diperlukan dalam kumpulan itu dan pada bila-bila masa sahaja mereka akandiminta bercakap dan mengutarakan pandangan. Peranan guru sebagai pemaklumat bahasa sangatlah penting. Guru membuat penilaian kendiri. khususnya yang bersifat pemalu dan pasif. terutama dalam kontekskepelbagaian bentuk kosa kata serta kecanggihan tatabahasa dan sintaksis. Dalampermainan. (c) Menyediakan konteks pembelajaranPermainan bahasa membawa perkembangan perhubungan yang positif dalam kalangan individu yangterlibat.Lazimnya. Di samping itu.

memprotes dan memberikan hujah. Kelemahan ini dapat diatasisedikit demi sedikit melalui aktiviti permainan yang dirancangkan. Selepas sesuatu pengajaran. Bagi pelajar yang cergas pula. Permainan ini berasaskan keadilan danpertandingan. huruf.membunyikan suku kata dan perkataan. pelajar berkenaan akan menemui kesukaran menyebut bunyi. Permainan mewujudkan komunikasi dalam bentuk yang semula jadi dan memenuhikeperluan pelajar apabila berhadapan dengan dunia sebenar. permainan sangat berguna dalam aktiviti pemulihan. gerak kerja pengukuhan puladiadakan. sederhana danlemah. pengukuhan dan pengayaan.(e) Alat pemulihan. Latihan yang dijalankan secara berterusan mungkin membosankan pelajar. pelajar yang lemah boleh digalakkanmengambil bahagian bersama-sama dengan pelajar yang cergas melalui permainan yang dijalankan. Namun demikian. Pelajar di dalam sesebuahkelas. Walaubagaimanapun.Dengan ini. mereka perlu dilibatkan sama supaya perasaan negatif yang menguasaidiri mereka itu dapat dihapuskan. Pada saat ini permainanbahasa dapat menimbulkan perasaan gembira dan menyebabkan mereka lupa sekejap rasa lapar danmengantuk. pengetahuan dan pengalaman mereka 5. Kebanyakanpelajar yang lemah menghadapi masalah pengamatan dan pendengaran. permainan boleh dijalankan dalam pelbagai bentuk mengikut tujuannya. biasanya mempunyai pelbagai peringkat kebolehan.Namun. KESIMPULAN Sebagai kesimpulannya. pelajar dilatih berhadapan dengan interaksi kehidupan sebenar yang bakal dilalui olehmereka dalam kehidupan di luar bilik darjah. Dengan kaedah yang digunakan ini akan dapat memberi motivasi kepada murid-murid yang lemah untuk memudahkan mereka mengingati tajuk yang telah diajar oleh guru. Hal ini kerana ia akan menjadikan proses pembelajaran di sekolah lebih menarik dan praktikal. mereka ini harus diberikan tugas yang mudah yang bersesuaian dengan kebolehan dankemampuan mereka. Dapatlah dirumuskan bahawa pendekatan permainan bahasa merupakan satu teknik yang baik.Justeru. aktiviti pengukuhan masih boleh diteruskan dengan syarat latihan dan latih tubi yangdiperkenalkan itu dipelbagaikan dalam bentuk aktiviti permainan bilik darjah. akan meransang pelajar untuk bertindak balas. . misalnya kumpulan cergas. Sebagai aktiviti pengayaan. pengukuhan dan pengayaanDalam pengajaran bahasa. Sesetengah pelajar mempunyai perasaan malu yang tebal dan ada juga yang pendiam atau tidakbegitu ramah. Bagi guru yang inovatif dan kreatif ia akan mempelbagaikan proses pembelajaran supaya lebih nampak menarik dan menyeronokkan. Jika tiada langkah yang diambil untukmengatasi kelemahan ini.ayat-ayat. Kaedah permainan ini akan sentiasa dinanti-nantikan oleh murid kerana ia amat menyeronokkan dan menghilangkan kejemuan terutamanya di dalam penggajaran yang berbentuk penggunaan tatabahasa atau aspek berbahasa yang lain. permainan dalam aktivitki pengayaan akanmenambahkan kemahiran.

Pengenalan Pendidikan Bahasa Arab.[1] Ustaz Zawawi Bin Ismail (2006). M. mengikut kaedah-kaedah yang telah ditetapkan di bawah pengawasan guru . Kuala Lumpur : UNITEM Sdn Bhd. [3] ibid ”Permainan Bahasa ialah suatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran yangdilaksanakan di dalam bilik darjah yang bertujuan untuk membekalkan ilmu pengetahuandan pelbagai kemahiran bahasa kepada para pelajar dalam suasana yang seronok dansantai.s 78 [2] Ibid.

kaedah pengajaran bahasa untuk penguasaan kemahiran membaca adalah berbeza daripada kaedah untuk pengajaran bertutur dan menulis. 1993) memberikan makna kaedah sebagai cara keseluruhan mengajar bahasa bagi mencapai tujuan-tujuan yang tertentu melalui prinsip-prinsip tertentu. aktiviti permainan yang melibatkan penggunaan jasmani adalah sesuai tetapi bagi peringkat tinggi. Kaedah Latih Tubi. dan Shahabuddin Hashim. membaca dan menulis. Hal ini bermakna pengajaran yang berkesan sangat berkait rapat dengan kemahiran guru memadankan kaedah mengajar dengan objektif dan gaya pembelajaran pelajar. Kaedah Semula Jadi atau Kaedah Terus. Juriah (1990) mendefinisikan kaedah sebagai cara-cara mengajar bahasa yang dihasilkan oleh pendekatan-pendekatan pengajaran bahasa. 2003). pembelajaran bermakna dan sebagai alat diagnostik. KPM) seperti Kaedah Tematik. Sudah tentulah permainan untuk kanak-kanak adalah berbeza daripada pelajar yang lebih matang. Kaedah Ajuk Hafaz. penyelidik telah memilih Kaedah Permainan Bahasa (KPB) untuk diuji keberkesanannya dalam P&P kata kerja al-mudāri’ serta penguasaan pelajar terhadap pertukaran-pertukaran pola yang berkaitan dengannya. guru-guru perlu merancang aktiviti-aktiviti permainan yang lebih menekankan latihan minda (Mohd. 2007). KPM. Ia merupakansalah satu teknik yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arabmutakhir ini. pelajar-pelajar juga perlu bermain bagi meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif yang dapat membantu dalam penyelesaian masalah. Zohir Ahmad. Dalam kajian ini. Rohizani Yaakub. Hal ini dijelaskan oleh KPM seperti yang berikut : “Belajar melalui bermain adalah pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang menggembirakan dan bermakna.. Sebagai contoh.” Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran (P&P) terhadap pelajar di dalam bilik darjah terdapat banyak kaedah yang disarankan oleh Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Kementerian Pelajaran Malaysia (JAPIM. kaedah tradisional. dan Shahabuddin Hashim. Raja Mukhtaruddin pula (dalam Abdul Rashid Ali. Bagi peringkat rendah.Kebanyakan aktiviti yang dijalankan meliputi 4 kemahiran berbahasa iaitu kemahiranmendengar. Rohizani Yaakub. (dalam Mohd.Penggunaan permainan bahasa sebagai satu teknik pengajaran dan pembelajaran bahasa bukan lagi merupakan satu perkara baru dalam dunia pendidikan. Contohnya. kanak-kanak perlu bermain bagi meningkatkan kemahiran psikomotor dan kemahiran sosial seperti interaksi dan komunikasi dan juga kemahiran-kemahiran berbahasa. Melalui bermain mereka gembira dan senang hati membuat penerokaan. Di peringkat tinggi. 1993). Zohir Ahmad. . Menurutnya. penemuan dan pembinaan melalui pengalaman langsung secara semula jadi” (Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Kaedah Induktif. Kaedah Deduktif dan Kaedah Elektif (Manual Kursus Pendedahan Kurikulum Semakan Bahasa Arab.aktiviti bermain dapat mengembangkan banyak kemahiran belajar dalam kalangan pelajar. Di peringkat rendah.Penglibatan dalam permainan bahasa memberi peluang kepada pelajar untuk memperoleh latihan intensif. Tokoh yang banyak membincangkan peranan bermain dalam pendidikan ialah Froebel. bertutur. 2007). 2002). kaedah terus dan kaedah bacaan (Abdul Rashid Ali. Pendekatan belajar melalui bermain diberipenekanan khusus dalam proses P&P kerana bermain adalah fitrah kanak-kanak.

m.(c) Memberikan peluang kepada pelajar untuk berinteraksi antara pelajardengan pelajar. Oleh itu.s 82 [6] Buku panduan Perlaksaan Model Model Pengajaran Dan Pembelajaran Dan Kokurikulum j-QAF Tahun !. tetapi ia mempengaruhi penguasaan bahasa pelajar hingga ke luar bilik darjah. Menurutnya lagi. Menurut Saifol Barin Ramli (2006) kepentingan menguasai bahagian membina ayat adalah jelas kerana dalam sukatan peperiksaan bahasa Arab peringkat Penilaian Menengah Rendah (PMR). Antara ciri-ciri permainan bahasa yang baikadalah seperti yang berikut:(a) Dapat mengukuhkan dan meningkatkan penguasaan bahasa sepertipenguasaan kemahiran mendengar. pelajar dengan guru dan tindak balas pelajar terhadapbahan.(d) Dapat merangsangkan pelajar untuk bertindak balas secara aktif dan positif . (2005).Berlaku juga keadaan pelajaran bahasa yang disampaikan secara bermain dapat membantupelajar mempelajari sesuatu yang lebih daripada aktiviti bermain itu sendiri.(b) Mempunyai rangsangan dan bahan yang menarik. Jabatan Pendidkkan Islam dan Moral. menulis danpenguasaan elemen tatabahasa. M. gurubahasa perlu mempunyai pengetahuan tentang ciri-ciri permainan bahasa yang baik dansesuai dipraktikkan dalam pengajaran bahasa.[4] Ibid. Halaman 81 [5] Ibid. 10% membina ayat berdasarkan gambar. ayat kata kerja dalam bahasa Arab boleh membantu pelajar dalam proses pembentukan ayat dengan lebih mudah dan betul berbanding dengan ayat kata nama. membaca. bertutur. CIRI-CIRI PERMAINAN BAHASA YANG BAIKPermainan bahasa yang dijalankan di dalam bilik darjah bukan setakat berakhir di bilikdarjah. soalan yang berkaitan dengan bahagian membuat ayat adalah sebanyak 40% markah dengan pecahan 10% untuk bahagian melengkapkan teks. Kementerian Pelajarn Malaysia. 10% membina ayat berdasarkan iklan atau jadual dan 10% membina ayat berdasarkan terjemahan daripada bahasa Melayu ke dalam bahasa Arab (Format Peperiksaan PMR Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).s 105 Penyelidik memilih tajuk kata kerja al-mudari kerana ianya merupakan satu tajuk yang penting untuk dikuasai oleh pelajar dalam sukatan pelajaran subjek bahasa Arab. sesuai dengan peringkatpenguasaan bahasa pelajar. Kebarangkalian pelajar melakukan kesilapan dalam menulis ayat kata kerja adalah sedikit berbanding dengan ayat kata nama.

[7] Kementerian Pendidikan Malaysia (1992). Kuala Lumpur : UNITEM Sdn Bhd.s 86 . M. Sila rujuk buku modul OUM.karangan Ustaz Zawawi Bin Ismail (2006). Pengenalan Pendidikan Bahasa Arab.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful