PERMAINAN BAHASA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB

Oleh: Nazri bin Samsudin ISI KANDUNGAN: Pengenalan Objektif Permainan Bahasa Kelebihan Permainan Bahasa Bentuk Pengelolaan Permainan Bahasa Contoh Permainan Bahasa dalam P&P Bahasa Arab Tahun 2 1 Pengenalan Permainan Bahasa ialah suatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan di dalam bilik darjah yang bertujuan untuk membekalkan ilmu pengetahuan dan pelbagai kemahiran bahasa kepada para pelajar dalam suasana yang seronok dan santai, mengikut kaedah-kaedah yang telah ditetapkan di bawah pengawasan guru1. Penggunaan permainan bahasa sebagai satu teknik pengajaran dan pembelajaran bahasa bukan lagi merupakan satu perkara baru dalam dunia pendidikan. Ia merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab mutakhir ini. Penglibatan dalam permainan bahasa memberi peluang kepada pelajar untuk memperoleh latihan intensif, pembelajaran bermakna dan sebagai alat diagnostik. Kebanyakan aktiviti yang dijalankan meliputi 4 kemahiran berbahasa iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. 1. Objektif Permainan Bahasa Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan matlamat dalam sistem pendidikan negara amnya dan Falsafah Pendidikan Negara khususnya. Hala tuju ini dirangkumkan melalui objektif tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu2: 1.1 Merangsang interaksi verbal pelajar
Dalam permainan bahasa, para pelajar akan diminta bercakap dan mempraktikkan ungkapanungkapan tertentu. Di samping itu, mereka juga diminta memberikan kerjasama dan melibatkan diri sepenuhnya secara aktif. Tiada seorang pun daripada mereka dibenarkan bersendiri dan terkecuali. Sebaliknya mereka harus menggunakan peluang tersebut untuk berkomunikasi sesama mereka.
Fauzi Hanafi (Dr), Al-Al’aab Al-Lughawiyyah wa At-Ta’bir As-Syafahi Al-Ibda’iy: (http://vb.arabsgate.com/showthread.php?s=30972f37217e021350122313cce2a82f&p=3902715#post3902715) 2 Lihat 5 isi penting ini dalam: http://bobezani.tripod.com/teknik.htm. Huraiannya pula adalah daripada penulis sendiri. 2
1 Radhi

1.2 Menambah kefasihan dan keyakinan
Permainan bahasa bertujuan untuk meningkatkan kefasihan berbahasa serta menambahkan keyakinan diri para pelajar. Pelajar biasanya merasa seronok apabila berhadapan dengan permainan-permainan yang mencabar. Secara tidak langsung mereka akan menyedari kebolehan dan keupayaan mereka dalam bahasa yang dipelajari.

1.3 Menyediakan konteks pembelajaran Permainan bahasa bukan sahaja boleh digunakan selepas selesai pengajaran sesuatu isi pelajaran tetapi ia dapat menyediakan konteks pembelajaran itu sendiri. Pelajar dapat lebih mengikuti proses pembelajaran apabila sesuatu aktiviti seperti permainan bahasa dijalankan dalam masa yang sama pengajaran guru dilakukan. Ini dapat dilakukan apabila pelajar menjalankan permainan bahasa dan guru bertindak sebagai fasilitator bagi mengawasi dan memantau pembelajaran mereka.

berpasangan ataupun secara individu1: (a) Secara Berkumpulan Guru boleh melaksanakan permainan bahasa menerusi pembentukan kumpulan-kumpulan yang kecil.com/showthread. 2. Oleh itu. permainan bahasa bolehlah digantikan dengan jenis permainan yang tidak . 1. Maka permainan bahasa sangat membantu dalam mengatasi masalah pembelajaran.php?s=30972f37217e021350122313cce2a82f&p=3902715#post3902715) 1 Radhi 4 2.4 Ia dapat membantu guru memperbetulkan kesilapan dan kesalahan yang biasa dilakukan oleh pelajar sama ada dari segi sebutan atau bacaan sesuatu perkataan yang berbeza penggunaannya sesuai dengan situasi dan keadaan tertentu. anda hendaklah membahagikan pelajar ke dalam banyak kumpulan. Keadaan ini mungkin kurang selesa. jika keadaan ini tidak dapat dielakkan. pengukuhan atau pengayaan bergantung kepada tahap penguasaan mereka selepas melalui aktiviti biasa seperti mendengar penerangan guru. mendiamkan diri dan mengasingkan diri daripada para pelajar yang lain. Walau bagaimanapun. Jika bilangan pelajar di dalam kelas anda terlalu ramai. 3.4 Bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan Dalam waktu persekolahan yang panjang. membaca dan menulis dalam pelbagai situasi dan keadaan. Oleh itu. para pelajar dapat menambahkan ilmu pengetahuan dalam keadaan rehat dan santai. bertanyakan soalan dan mengeluarkan pandangan sambil melaksanakan aktiviti permainan bahasa.2 Ia dapat mengurangkan rasa bosan dan jemu semasa pembelajaran bahasa selain daripada memperbaiki dan menyelesaikan masalah emosi dan perasaan negatif yang dihadapi oleh segelintir pelajar seperti suka menyendiri. pengukuhan dan pengayaan Dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran.1 Memberikan peluang kepada pelajar untuk melatih dan menguasai pelbagai kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar. 2. soal jawab dan membaca buku teks. 2.5 Ia memberi peluang kepada guru dan sesama para pelajar untuk berbincang. Kelebihan Permainan Bahasa Permainan bahasa mempunyai peranan penting dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa bagi membantu menguasai pelbagai kemahiran bahasa. Antara kelebihan permainan bahasa ialah1: 2. Guru boleh menjayakannya sama ada secara berkumpulan. Fauzi Hanafi (Dr).3 Ia dapat menggalakkan pelajar untuk menggunakan bahasa secara lebih kreatif. Guru perlu teliti dalam menentukan bilangan ahli dalam sesebuah kumpulan kerana ia memainkan peranan dalam menentukan kelancaran permainan. Ia juga dapat membantu dalam memudahkan lagi aktiviti pembelajaran bahasa kerana pembelajaran bahasa merupakan satu tugas yang sukar yang memerlukan kepada latihan yang berterusan untuk mempraktikkannya dan menguasai segala aspek kemahiran berbahasa. rasa bosan dan jemu akan dihadapi oleh guru apatah lagi para pelajar yang perlu memahami isi kandungan pelbagai mata pelajaran. Maka permainan bahasa dapat mengikis perasaan ini dengan kepelbagaian aktiviti yang dijalankan dapat menimbulkan perasaan seronok dan gembira sekaligus pelajar dapat menerima pengajaran guru dengan lebih baik. bertutur.5 Bertindak sebagai alat pemulihan.arabsgate. Bilangan empat hingga enam orang pemain dalam satu kumpulan sudah memadai. permainan bahasa dapat membantu mereka untuk meluahkan buah fikiran dan perasaan mereka dengan lebih jelas. Al-Al’aab Al-Lughawiyyah wa At-Ta’bir As-Syafahi Al-Ibda’iy: (http://vb. 3 2. inovatif dan semulajadi (fitrah). Bentuk Pengelolaan Permainan Bahasa Berikut adalah teknik pengelolaan aktiviti permainan bahasa. Oleh itu. permainan bahasa merupakan kaedah terbaik dalam membantu pelajar menguasai kemahiran bahasa sama ada secara lisan dan tulisan.1. terdapat pelajar bermasalah yang memerlukan kepada aktiviti pemulihan.

Guru membilang setiap keping wang kertas RM1 dari 1 hingga 10. Jika tidak dapat menyelesaikannya. permainan secara berpasangan tidak banyak menimbulkan masalah jika dibandingkan dengan permainan secara berkumpulan. Cara ini biasanya dilakukan bagi pelajar yang pintar. (ii) Adakan tunjuk ajar atau demonstrasi. guru perlulah: (i) Jelaskan kepada pelajar apakah jenis permainan yang hendak dimainkan itu. Wan Nordin Wan Abdullah (2009). Membilang nombor dalam Bahasa Arab 3.Guru menunjukkan 10 keping wang kertas RM1 dan sekeping wang kertas RM10. (c) Secara Individu Permainan secara individu amat sesuai untuk aktiviti pengayaan. Mohd Abdul Nasir Abdul Latif. Sebelum guru memulakan satu permainan yang baru secara kumpulan. membaca dan memahaminya. Dalam situasi begini. Set Induksi (3 minit) . Guru boleh mengawal pelajar dengan mudah. Sebagai alternatif. kumpulan dan individu LANGKAH-LANGKAH Pendahuluan (2 minit) Guru masuk ke dalam kelas dan meminta murid-murid membaca doa secara beramai-ramai. Dalam hal ini sebahagian daripada pelajar boleh diminta membantu guru. guru boleh membawa pelajar anda keluar kelas untuk meneruskan permainan. m/s 99-100. Mengenal bentuk nombor dan bilangan Bahasa Arab 2. Pengenalan Pendidikan Bahasa Arab.memerlukan terlalu banyak gerak kerja menulis. Biasanya. 6 4. cergas serta telah menghabiskan tugasan yang diberikan oleh guru dalam sesuatu masa yan tertentu. Contoh permainan bahasa yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab Tahun 2 di sekolah kebangsaan: Nama Permainan Bahasa Mengenal Nombor dan Bilangan (‫) واألع داد األرق ام‬ Tajuk dalam Buku Teks Bahasa Arab Tahun 2 ‫( ف ص لي ف ي‬mukasurat 14) dan ‫( ال درا س ية األدوا ت‬mukasurat 30) Kemahiran Bahasa Mendengar dan Bertutur Isi kandungan Nombor dan Bilangan 21 hingga 30 ( ٣٠-٢١) Objektif 1. Pelajar boleh merujuk kepada guru untuk mendapatkan petunjuk dan panduan. pelajar berfikir sendirian untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. (iii) Arahan-arahan boleh ditulis di papan hitam. Menyebut nombor dan bilangan Bahasa Arab dengan betul dan lancar Bahan Wang kertas RM1 dan RM10. jika pelajar sudah boleh menulis. Malaysia: Open University 5 (b) Secara Berpasangan Permainan secara berpasangan boleh memberi lebih banyak peluang latihan mendengar dan bertutur. 7 . 1 Zawawi Ismail. 3 set kad nombor Arab ( ٣٠-٢١) Kaedah Kelas. .

. . ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ 8 ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ Langkah 3 (20 minit) .Guru menyebut nombor 21 hingga 30 satu persatu mengikut urutan dengan menunjukkan kad nombor dan meminta semua murid menyebutnya semula secara beramai-ramai. Ini bermakna setiap murid mendapat nombor yang berlainan.Guru membahagikan murid di dalam kelas kepada 3 kumpulan iaitu setiap kumpulan mempunyai 10 orang murid (jumlah murid di dalam kelas ialah 30 orang). Langkah 1 (5 minit) .Guru menyebut nombor 21 hingga 30 satu persatu mengikut urutan tanpa menunjukkan kad nombor dan meminta semua murid menyebutnya semula secara beramai-ramai. guru mengeluarkan sekeping wang kertas RM10 dan mencampurkan dengan 10 keping wang kertas RM1 satu persatu serta membilang dari 11 hingga 20.Guru mengagihkan kad nombor 21 hingga 30 kepada setiap kumpulan. ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ Langkah 2 (15 minit) .Kemudian. .

. Ini dapat memberikan motivasi dan suntikan semangat yang baru kepada guru untuk mencipta aktiviti permainan bahasa yang lain.Guru menyebut nombor 21 hingga 30 satu persatu dan meminta murid dari setiap kumpulan untuk datang ke hadapan kelas membawa dan menunjukkan nombor yang dipegangnya. ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ Langkah 4 (10 minit) . .Setiap kumpulan diminta untuk menyebut nombor 21 hingga 30 satu persatu mengikut giliran.Kumpulan yang berjaya menunjukkan dan menyebut nombor dengan betul akan diberikan 1 markah bagi setiap kad nombor yang betul dan 1 markah lagi bagi setiap sebutan nombor yang betul. 3 orang murid dari setiap kumpulan itu tadi diminta untuk menyebut nombor yang ditunjukkan itu tadi.Setiap kumpulan diberikan semula 10 keping kad nombor 21 hingga 30. . 2) Semua murid memberikan perhatian kepada pengajaran guru apabila guru memulakan pengajaran dengan mengeluarkan wang kertas yang pelbagai jenis.Setiap kumpulan diminta untuk menyusun semula 10 keping kad nombor tersebut dengan betul dan teratur. .. Markah penuh ialah 2 markah bagi aktiviti ini.Kumpulan yang berjaya menyusun semula 10 keping kad nombor 21 hingga 30 tersebut dengan betul akan diberikan 1 9 markah bagi setiap nombor yang disusun dengan betul.Kemudian. Sekaligus. Penutup (5 minit) . . 3) Guru dapat meningkatkan kemahiran pengajaran dan pembelajaran kerana dapat menghasilkan suatu permainan bahasa yang kreatif dan inovatif. Maka para murid lebih berasa teruja dan seronok serta bersedia untuk memulakan pembelajaran melalui permainan. dapat menghilangkan rasa jemu dan bosan terhadap pengajaran dan pembelajaran. Beberapa manfaat yang boleh diperolehi oleh guru dan murid daripada permainan bahasa ini: 1) Permainan ini hanya menggunakan bahan bantu mengajar iaitu wang kertas dan kad nombor tanpa menggunakan buku teks.

Radhi Fauzi Hanafi (Dr). guru dapat melihat dan menilai kepelbagaian sikap dan tingkah laku daripada para murid yang terlibat. Malaysia: Open University 2. khususnya apabila melibatkan murid yang belajar Bahasa Arab sebagai bahasa asing ketiga (selepas Bahasa Inggeris) di Malaysia ini. Wan Nordin Wan Abdullah (2009). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hasil daripada penglibatan dan kejayaan mereka dalam menjalankan permainan bahasa ini.htm . Mohd Abdul Nasir Abdul Latif. teknik dan strategi pengajaran dan pembelajaran. Buku Teks Bahasa Arab Tahun 2. Zawawi Ismail. 5) Permainan bahasa ini adalah lebih mudah untuk dipelajari dan lebih cepat untuk diterima oleh para murid kerana aktiviti yang dilaksanakan adalah berpusatkan murid dan isi kandungan pelajaran disampaikan dalam bentuk yang kreatif. m/s 99-100. Aktiviti permainan bahasa ini juga dapat mengubah persepsi murid bahawa mempelajari Bahasa Arab adalah sesuatu yang susah dan membebankan. 3. Amiruddin Ishak.com/teknik. http://bobezani.php?s=30972f37217e021350122313cce2a82f&p=39027 15#post3902715) 4. Majdi Ibrahim.arabsgate. Al-Al’aab Al-Lughawiyyah wa At-Ta’bir As-Syafahi Al-Ibda’iy: (http://vb. Seterusnya.4) Dalam permainan bahasa ini. 10 Penutup Dengan adanya permainan bahasa dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab. Rijaludin Yahya (2008). maka mempelajari Bahasa Arab sebenarnya adalah mudah.com/showthread. guru dapat mempelbagaikan kaedah. maka diharapkan dapat menambahkan lagi minat mereka dalam mempelajari bahasa ini.tripod. 11 RUJUKAN 1. Pengenalan Pendidikan Bahasa Arab.

Pendekatan ini diharap akan dapat membantu murid-murid yang lemah dalam pelajaran BAKSK meningkatkan tahap kecerdasan dan keinterlektual mereka. Ini bermaksud melalui pendekatan permainan bahasa. Pendekatan ini akan menjadi lebih mudah diikuti walaupun pelajar tersebut memiliki tahap IQ yang lemah. Jelasnya bahan bantu mengajar (BBM) yang berbentuk permainan lebih banyak disediakan bagi tajuk-tajuk yang telah dipilih untuk dipraktikan dalam pengajaran. 1.2 Matlamat Seperti pendekatan-pendekatan atau kaedah yang lain. mereka banyak membicarakan tentang permainan bahasa. Natijahnya murid akan dapat memperkembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka. Michael A. perbendaharan kata dan sebagainya[2]. Michael berman (1981). selepas kaedah tersebut dipraktikkan. kaedah permainan bahasa juga mempunyai beberapa matlamat yang hendak dicapai dalam tempoh setahun atau tiga tahun. ayat. Mereka berpendapat. Midred Mc Closky (1971). Lorter (1971). dalam bukunya Playing And Working With Words menerangkan bahawa pelbagai aktiviti permainan bahasa yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat merangsang suasana pembelajaran. Kaedah permainan bahasa merupakan salah satu instrument yang penting dalam menggarap matlamat pendidikan diantara tujuan permainan bahasa diadaptasikan .1.[1] Ini akan mengekalkan tumpuan dan minat murid kepada proses pembelajaran yang sedang berlaku. Herbert (1971). Callahan (1971). Herbert (1968). yang berkaitan dengan permainan bahasa yang telah dilontarkan oleh pakar-pakar bahasa seperti Sterling G. bahawa kesesuaian bahan permainan bahasa itu dapat digunakan di sekolah-sekolah untuk tujuan melatih pelajar secara praktikal dalam latihan membina stuktur perkataan. Iaitu sejauhmanakah keberkesanan kaedah ini dapat mempertingkatkan prestasi penguasaan bahasa Arab dikalangan murid sekolah kebangsaan.1 Konsep dan maksud Permainan Bahasa Permainan bahasa berkonsepkan belajar sambil bermain (study and fun). guru akan menyediakan bahan BBM yang berbentuk set permainan dan ruang masa yang bersesuaian bagi menarik minat dan memotivasikan murid-murid yang lemah dalam pelajaran supaya bersedia menerima pengajaran dan agar dapat memenuhi objektif pengajaran dan pembelajaran yang hendak dicapai pada hari itu. Terdapat beberapa pandangan positif. Iaitu muridmurid didedahkan dengan kaedah permainan dalam proses pembelajaran mereka.

menerima kenyataan (sama ada kalah atau menang) secara terbuka dan sebagainya. (b) Murid diberi peluang untuk menggunakan bahasa sebagai alat perantaraan bertutur semasa bermain. dengan pendekatan permainan bahasa diharap suasana pembelajaran akan menjadi lebih menyeronokan dan menyenangkan murid. patuh kepada arahan dan peraturan. (l) Kaedah permainan bahasa juga dapat memudahkan tugas guru disamping tidak mengabaikan konsep pembelajaran Murid akan mempunyai daya kreatif. mereka juga diminta memberi kerjasama . mengakui kesilapan diri. perbandingan dan pembinaan. (i) Aktiviti permainan merupakan salah satu contoh kepada guru untuk membentuk suasana pengajaran yang lebih mencabar. [4] (a) Merangsang Interaksi Verbal Murid Di dalam permainan yang telah dipilih. berani mencuba sesuatu yang baru. (g) Aktiviti bahasa akan dapat mengukuhkan lagi isi pelajaran dan memberi peluang kepada murid mengapliksikannya di dalam situasi yang pelbagai. Iaitu Murid dapat berinteraksi antara satu sama lain tanpa rasa malu atau segan dan menimbulkan minat untuk bekerjasama dalam satu kumpulan atau pasukan di dalam mana-mana aktiviti yang akan dijalankan.3 Objektif Pendekatan pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah permainan ini juga mempunyai beberapa objektifnya yang tersendiri. Contohnya sikap hormat-menghormati.[3] (a) Mewujudkan senario pembelajaran yang berlainan daripada Pengajaran dan pembelajaran biasa. (d) Mewujudkan suasana pembelajaran yang efisyen. (h) Guru dapat membentuk sikap positif yang sihat di klangan murid. Jesteru itu. (c ) Memberi peluang kepada murid untuk menambahkan lagi perbendaharaan kata mereka. dan daya saing yang sihat disamping inisiatif yang kuat untuk belajar dan menguasai sesuatu permainan.dalam pengajaran dan pembelajarn adalah seperti berikut . (e) Guru mempelbagaikan teknik-teknik di dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa supaya ia lebih menarik dan berkesan. Antara objektif tersebut ialah . (f) Naluri ingin tahu dan bermain adalah sesuatu yang bersifat ( natural) semulajadi di kalangan murid. (k) Membolehkan murid memperolehi ilmu pengetahuan (knowledge) melalui pelbagai instument seperti melalui proses pemerhatian. 1. murid akan diminta bercakap atau mempraktikkan ungkapan-ungkapan tertentu. bantu-membantu. Disamping itu. saling bekerjasama.

Pada waktu yang sama. Mereka akan menjadi lekas bosan. Bahasa yang digunakan di dalam sesuatu permainan itu tidak seharusnya terhad kepada beberapa struktur ayat sahaja. Mereka juga akan bersedia apabila diminta bercakap mengenai sesuatu tajuk. (d) Alat Pemulihan. Jika dilihat kepada ciri-cirinya. (c) Bertindak sebagai alat mengikis bosan Perasaan bosan atau jemu adalah salah satu sifat yang normal bagi seorang guru. Murid biasanya akan menjadi lebih seronok apabila berhadapan dengan kaedah permainan yang mencabar. Permainan yang mengandungi kegiatankegiatan yang memberi arahan misalnya boleh dimainkan kepada semua peringkat bergantung kepada pengetahuan berbahasa dan kefasihan tertentu murid. satu aktiviti pembelajaran yang berbentuk permainan amat sesuai sekali digunakan sebagai satu teknik pengajaran yang berkesan dan reliven pada waktu itu. mengantuk dan lapar apabila menjelangnya waktu tengahari. pendengaran. . penangkulan atau recall review dan hafazan akan dapat diatasi sedikit demi sedikit dengan melibatkan mereka di dalam aktiviti-aktiviti yang bercorak permainan. pemainan bahasa dapat membantu kumpulan murid yang lemah dari aspek Intelligent Quality (IQ) untuk memahami pendekatan proses pembelajaran. Begitu juga kepada murid. Guru berperanan sebagai pemudahcara dan mengawal disiplin bilik darjah supaya proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan berkesan. Keadaan sedemikian akan menghasilkan suatu suasana pembelajaran yang lebih menarik dan berpusat kepada murid. Guru perlu memberi rangsangan dan dorongan kepada murid sehingga mereka terasa sumbangan mereka dihargai dan diperlukan di dalam kumpulan. jemu. Oleh yang demikian sebagai langkah altenatif kepada permasalahan ini. Apabila berada dalam situasi sebegini seorang guru yang cuba menyampaikan maklumat atau info terutamanya yang berkaitan dengan pengetahuan tatabahasa ataupun aspek berbahasa yang lain akan menghadapi masalah. Pengukuhan dan Pengayaan Pendekatan permainan amat sesuai sebagai instrument pemulihan. (b) Menambah Kefasihan dan Kefahaman Jenis permainan yang dipilih seharusnya mempunyai matlamat dan objektif iaitu mempertingkatkan kelancaran dan kefasihan berbahasa serta menambahkan keyakinan diri. guru peranan sebagai pemberi maklumat bahasa. pengukuhan dan pengayaan. Ini kerana suasana pada waktu itu amat menjemukan dan membosankan murid. Secara tidak langsung mereka akan menyedari kebolehan dan keupayaan mereka berbahasa dengan menggunakan bahasa yang telah mereka pelajari. Semua murid akan mengambil bahagian dan saling berkomunikasi antara satu sama lain di dalam kumpulan. Mereka mungkin menghadapi masalah pengamatan.kepada guru di dalam menjayakan permainan bahasa yang akan dilaksanakan dalam Pengajaran dan pembelajaran. semua pelajar perlulah terlibat secara aktif. Oleh yang demikian. Kumpulan murid yang bermasalah di dalam akademik juga boleh diatasi dengan pendekatan permainan bahasa. bahkan fungsi berbahasa juga boleh dijalankan dalam berbagai peringkat kerumitan berbahasa.

(vi) Memupuk sikap bekerjasama. 2. Ia mesti dilaksanakan bagi mengukuhkan lagi ingatan dan memupuk minat murid terhadap pembelajaran tersebut. Ciri-ciri Permainan Bahasa. (i) Untuk mengukuhkan lagi kecekapan berbahasa dan kemahiran mendengar. Hal ini amat penting supaya set permainan bahasa yang bakal diajar nanti tidak membosankan atau menjemukan murid. (c) Pelajar yang pandai dan berkebolehan akan membantu guru membaca arahan-arahan . Sebelum seseorang guru itu melaksanakan pendekatan permainan bahasa ini.Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Rancangan Kurikulum Sekolah Menengah KBSM (1998)[5] juga telah menyenaraikan beberapa objektif permainan bahasa melalui pengajaran dan pembelajaran. Ini kerana tahap pemikiran dan penerimaan murid adalah berbeza antara satu sama lain. (b) Arahan dan peraturan permainan hendaklah jelas dan dapat dipatuhi. (ii) Untuk membolehkan pelajar menguasai kemahiran berbahasa tertentu mengikut keupayaan mereka. sabar dan amanah. (v) Untuk berinteraksi secara tidak formal melalui aktiviti-aktiviti yang telah disediakan sama ada melalui perbicangan atau perbualan semasa bermain. 2.[6] Antara ciri-ciri permainan bahasa yang baik adalah seperti berikut. (iii) Untuk mengukuhkan lagi isi pelajaran dan memberi peluang kepada pelajar menggunakan bahasa yang diajar. Ciri-ciri umum (a) Gambar-gambar untuk permainan hendaklah terang dan senang difahami. (iv) Untuk memperluas dan memperkaya pengetahuan dan pengalaman pelajar dalam bidang bahasa. toleransi. Bagi murid yang mempunyai tahap pemikiran cerdas dan pintar. bertutur. berdisiplin.1. Sebaliknya bagi murid-murid yang lemah IQ ianya merupakan satu teknik pemulihan untuk membantu mereka memahami proses pembelajaran. (jenius) pemainan bahasa ini lebih merupakan proses pengukuhan dan pengayaan. membaca dan menulis. Antaranya . Pastikan permainan bahasa ini dilaksanakan sebaik sahaja guru sudah memperkenalkan semua perkataan-perkataan yang telah dipelajari oleh murid. Guru tersebut mestilah terlebih dahulu mengetahui tahap IQ dan EQ ( Emosional Quality ) murid yang akan diajarnya.

(a) Dapat mengukuh dan meningkatkan penggunan bahasa seperti penguasaan empat kemahiran berbahasa iaitu kemahiran mendengar. (g) Sebaiknya alat BBM (Bahan Bantu Mengajar) disediakan sendiri oleh guru terbabit.1. Kesan-kesan pengunaan kaedah Permainan Bahasa Kesan-kesan pengunaan kaedah permainan bahasa ke atas murid sekolah kebangsaan dilihat dari dua aspek. . berdisiplin. ( h) Hentikan permainan anda ketika pelajar masih lagi terasa seronok dengan permainan itu. iv) Empat kemahiran berbahasa iaitu kemahiran mendengar.2. Apa yang penting alat-alat tersebut memenuhi fungsi dan mencapai matlamat. iii) Murid mempunyai tahap keyakinan diri yang tinggi dan berani mencuba sesuatu yang baru. (h) Permainan bahasa menyediakan aktiviti ke arah memupuk sikap-sikap positif seperti bekerjasama. 3. Pertama kesan positif dan kedua kesan negatif.permainan. (f) Mempunyai arahan dan peraturan yang jelas. v) Dapat memupuk nilai-nilai murni dan sikap-sikap positif seperti bekerjsama. Ini penting supaya pelajar tidak jemu untuk permainan seterusnya. 3. (b) Mempunyai rangsangan dan bahan yang menarik. (c) Memberi peluang kepada pelajar untuk berinteraksi antara pelajar dengan pelajar. 3. dan berkepimpinan di kalangan pelajar. sila pastikan ia senang dan mudah dikendalikan. (e) Melibatkan pelajar secara aktif sama ada dalam kumpulan atau kelas. bertutur. Beri peluang kepadanya sebagai pemerhati untuk jangkamasa yang tertentu. (d) Dapat merangsang pelajar bertidak balas secara aktif dan positif. membaca dan menulis dapat dilaksanakan dalam masa yang singkat. i) Murid lebih bermotivasi untuk mengikuti topik yang diajar. 2.berdisiplin. ii) Lebih menyeronokkan dan pembelajaran lebih ceria. bertutur. (d) Jika permainan itu mengunakan kad. pelajar dengan guru dan tindak balas pelajar dengan bahan.2 Ciri-ciri Khusus[7]. (e) Beri perhatian kepada pelajar yang sentiasa tewas dalam permainan. (g) Mencabar dan menggalakkan pelajar untuk berfikir secara rasional dan kritis. dan berkepimpinan di kalangan pelajar. (f) Pastikan permainan itu mempunyai objektif yag hendak dicapai. Kesan Positif . Kesan negatif. dan perkataan yang tertulis hendaklah terang dan mudah difahami dan dibaca. membaca dan menulis.

murid-murid akan duduk di atas kerusi-kerusi tersebut. vii) Alat BBM yang dibina hanya sesuai untuk satu permainan sahaja. Kerusi-kerusi akan disusun membentuk satu bulatan. kad Denda. Pelajar yang didenda akan berlakon atau menjawab soalan. Murid yang didenda. 4. Iv) Set permainan adakalanya tidak bersesuaian dengan tahap IQ murid. murid-murid akan berjalan mengelilingi bulatan kerusi tersebut. Begitulah seterusnya. Guru sukar untuk melaksanakannya kerana peruntukan masa yang terhad. 5. Seperti pusingan pertama. Murid-murid akan berdiri berdekatan bulatan kerusi tersebut. Murid-murid akan kembali mengelilingi bulatan kerusi semula. 2. ( ini beerti jika jumlah pelajar dalam satu kumpulan 10 orang maka bilangan kerusi yang akan disediakan adalah 9 buah) 3. 6. Contoh Set Permainan Bahasa. Apabila muzik diberhentikan. Muzik akan dimainkan semula. iii) Sukar mengawal kelas. 8. 7. Murid yang tidak dapat duduk akan didenda. viii) Kekurangan tempat untuk menyimpan alat permainan dengan selamat. Langkah Perlaksanaan Permainan :1. 2. v) Sukar mendapat alat BBM yang menarik di pasaran kalau ada pun harga terlalu mahal. . . Bilangan kerusi akan dikurang sebuah bagi setiap kumpulan. Permainan ini boleh dimainkan dalam satu kumpulan atau beberapa kumpulan (jumlah kotak adalah mengikut bilangan kumpulan). apabila muzik diberhentikan. Apabila lagu/muzik dimainkan. Pemilihan tajuk adalah berdasarkan sukatan pelajaran bahasa Arab komunikasi j-QAF darjah satu ‫وس‬ ‫) ل‬ Objektif : Melatih keberanian pelajar dalam menyebut atau menjawab soalan.i) Permainan memakan masa yang panjang. Bahan : Kerusi. vi) Masalah kewangan untuk membeli bahan atau alat permainan yang siap di pasaran. Murid akan membuat bising dan mengganggu proses pembelajaran di bilik sebelah. dan membacanya dengan kuat. pelajar yang tidak dapat duduk di atas kerusi akan didenda mengikut arahan yang tercatat pada kad denda. kotak. Cara bermain : berkumpulan/Kelas.. ii) Murid terlalu leka dengan permainan dan pertandingan sehingga objektif tidak mencapai sasaran sepenuhnya. perlu mengambil sekeping kad di dalam kotak misteri. pita rakaman (muzik nasyid).2. 3.

Permainanbahasa membantu merapatkan hubungan dan kerjasama antara mereka. Setiap ahli kumpulanakan merasakan diri mereka diperlukan dalam kumpulan itu dan pada bila-bila masa sahaja mereka akandiminta bercakap dan mengutarakan pandangan. mereka dapat menunjukkan kecergasan. mengantuk dan lapar. Sebaliknya. Begitu juga dengan aktiviti kelas yang melibatkan penulisan karangan dan pembentukkan . di samping terlibat secara berkesan dalam apasahaja aktiviti yang dijalankan. Guru hanya bertindak sebagaifasilitator dan menjaga disiplin kelas. Secara tidak langsung mereka akan menyedari kebolehan dan keupayaan mereka dalambahasa yang dipelajari. Pelajar biasanya merasa seronok apabila dihadapkan dengan permainan yangmencabar. terutama dalam kontekskepelbagaian bentuk kosa kata serta kecanggihan tatabahasa dan sintaksis. boleh dimainkan pada semua peringkat bergantung pada pengetahuan bahasa dankefasihan tertentu pelajar. Guru membuat penilaian kendiri.(b) Menambah kefasihan dan keyakinanPermainan bahasa boleh digunakan sebagai satu cara untuk meningkatkan kefasihan berbahasa sertamenambahkan keyakinan diri. Fungsi bahasa boleh melibatkan semua peringkat kerumitanberbahasa yang berbezabeza. Bayangkan sahaja bagaimana guru dapat menyampaikan pengetahuantentang tatabahasa dan aspek-aspek pemahaman dalam keadaan yang melesukan. Di samping itu. mereka juga diminta memberikan alasan-alasan tertentu yang berkaitan. Bahasa yang digunakan dalam sesuatu permainan itu tidak harus terhadkepada beberapa struktur ayat sahaja. (c) Menyediakan konteks pembelajaranPermainan bahasa membawa perkembangan perhubungan yang positif dalam kalangan individu yangterlibat. Guru harusbersedia memenuhi keperluan pelajar dalam permainan tersebut. Permainan bahasa yang diintegrasikan dalam pengajaran seharusnya mempunyaibeberapa objektif yang tentu. mereka perlu terlibat sepenuhnya secara aktif dalam permainan itu. Antaranya seperti yang berikut:(a) Merangsang interaksi verbal pelajarDalam permainan. Kesedaran seperti ini akan memberi peluang kepada guru menghasilkan satusuasana pembelajaran yang menarik dan berorientasikan pelajar.(d) Alat mengikis rasa bosanPada waktuwaktu tertentu. Peranan guru sebagai pemaklumat bahasa sangatlah penting. Ini merupakan satu suasanayang sihat dan berfaedah kepada para pelajar. bukan sahaja antara pelajar dengan pelajar tetapi juga antara pelajar dengan guru. pelajar akan merasabosan. Tiada seorang pun daripada mereka dibiarkanbersendiri dan terkecuali. Permainan yang mengandungi kegiatan memberikan arahanumpamanya. pelajar akan diminta bercakap untuk menyuarakan pandangan dan pendapatmereka.Lazimnya. Dalampermainan. khususnya yang bersifat pemalu dan pasif. mereka harus mengutarakan tekad dan berazam sepenuhnyauntuk berkomunikasi.9. umpamanya pada waktu menjelang tengah hari.

Kaedah permainan ini akan sentiasa dinanti-nantikan oleh murid kerana ia amat menyeronokkan dan menghilangkan kejemuan terutamanya di dalam penggajaran yang berbentuk penggunaan tatabahasa atau aspek berbahasa yang lain.Dengan ini. permainan sangat berguna dalam aktiviti pemulihan. sederhana danlemah. pelajar yang lemah boleh digalakkanmengambil bahagian bersama-sama dengan pelajar yang cergas melalui permainan yang dijalankan. KESIMPULAN Sebagai kesimpulannya. permainan dalam aktivitki pengayaan akanmenambahkan kemahiran. pelajar berkenaan akan menemui kesukaran menyebut bunyi. Latihan yang dijalankan secara berterusan mungkin membosankan pelajar. misalnya kumpulan cergas. mereka perlu dilibatkan sama supaya perasaan negatif yang menguasaidiri mereka itu dapat dihapuskan. mereka ini harus diberikan tugas yang mudah yang bersesuaian dengan kebolehan dankemampuan mereka. Sebagai aktiviti pengayaan. Permainan mewujudkan komunikasi dalam bentuk yang semula jadi dan memenuhikeperluan pelajar apabila berhadapan dengan dunia sebenar. pengukuhan dan pengayaanDalam pengajaran bahasa. Kebanyakanpelajar yang lemah menghadapi masalah pengamatan dan pendengaran. Bagi guru yang inovatif dan kreatif ia akan mempelbagaikan proses pembelajaran supaya lebih nampak menarik dan menyeronokkan. Bagi pelajar yang cergas pula. gerak kerja pengukuhan puladiadakan. . permainan boleh dijalankan dalam pelbagai bentuk mengikut tujuannya. huruf.(e) Alat pemulihan.ayat-ayat. Kelemahan ini dapat diatasisedikit demi sedikit melalui aktiviti permainan yang dirancangkan. pelajar dilatih berhadapan dengan interaksi kehidupan sebenar yang bakal dilalui olehmereka dalam kehidupan di luar bilik darjah. Permainan ini berasaskan keadilan danpertandingan. memprotes dan memberikan hujah. Pada saat ini permainanbahasa dapat menimbulkan perasaan gembira dan menyebabkan mereka lupa sekejap rasa lapar danmengantuk.Namun. pengetahuan dan pengalaman mereka 5. Dapatlah dirumuskan bahawa pendekatan permainan bahasa merupakan satu teknik yang baik. Selepas sesuatu pengajaran. Dengan kaedah yang digunakan ini akan dapat memberi motivasi kepada murid-murid yang lemah untuk memudahkan mereka mengingati tajuk yang telah diajar oleh guru. Pelajar di dalam sesebuahkelas. biasanya mempunyai pelbagai peringkat kebolehan. Namun demikian. Sesetengah pelajar mempunyai perasaan malu yang tebal dan ada juga yang pendiam atau tidakbegitu ramah.Justeru. aktiviti pengukuhan masih boleh diteruskan dengan syarat latihan dan latih tubi yangdiperkenalkan itu dipelbagaikan dalam bentuk aktiviti permainan bilik darjah. pengukuhan dan pengayaan. Jika tiada langkah yang diambil untukmengatasi kelemahan ini. Walaubagaimanapun. akan meransang pelajar untuk bertindak balas. Hal ini kerana ia akan menjadikan proses pembelajaran di sekolah lebih menarik dan praktikal.membunyikan suku kata dan perkataan.

M.s 78 [2] Ibid. Kuala Lumpur : UNITEM Sdn Bhd. Pengenalan Pendidikan Bahasa Arab. mengikut kaedah-kaedah yang telah ditetapkan di bawah pengawasan guru .[1] Ustaz Zawawi Bin Ismail (2006). [3] ibid ”Permainan Bahasa ialah suatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran yangdilaksanakan di dalam bilik darjah yang bertujuan untuk membekalkan ilmu pengetahuandan pelbagai kemahiran bahasa kepada para pelajar dalam suasana yang seronok dansantai.

kaedah terus dan kaedah bacaan (Abdul Rashid Ali. Juriah (1990) mendefinisikan kaedah sebagai cara-cara mengajar bahasa yang dihasilkan oleh pendekatan-pendekatan pengajaran bahasa. Zohir Ahmad. 2003). Melalui bermain mereka gembira dan senang hati membuat penerokaan. membaca dan menulis. Kaedah Semula Jadi atau Kaedah Terus. Pendekatan belajar melalui bermain diberipenekanan khusus dalam proses P&P kerana bermain adalah fitrah kanak-kanak. Raja Mukhtaruddin pula (dalam Abdul Rashid Ali. pembelajaran bermakna dan sebagai alat diagnostik. penyelidik telah memilih Kaedah Permainan Bahasa (KPB) untuk diuji keberkesanannya dalam P&P kata kerja al-mudāri’ serta penguasaan pelajar terhadap pertukaran-pertukaran pola yang berkaitan dengannya. aktiviti permainan yang melibatkan penggunaan jasmani adalah sesuai tetapi bagi peringkat tinggi. 2007). Kaedah Latih Tubi.Kebanyakan aktiviti yang dijalankan meliputi 4 kemahiran berbahasa iaitu kemahiranmendengar. Sebagai contoh.Penglibatan dalam permainan bahasa memberi peluang kepada pelajar untuk memperoleh latihan intensif. Zohir Ahmad. KPM. Di peringkat rendah. 2002). kaedah pengajaran bahasa untuk penguasaan kemahiran membaca adalah berbeza daripada kaedah untuk pengajaran bertutur dan menulis. Menurutnya. Kaedah Ajuk Hafaz. Contohnya. Bagi peringkat rendah. Rohizani Yaakub. Sudah tentulah permainan untuk kanak-kanak adalah berbeza daripada pelajar yang lebih matang. pelajar-pelajar juga perlu bermain bagi meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif yang dapat membantu dalam penyelesaian masalah. Tokoh yang banyak membincangkan peranan bermain dalam pendidikan ialah Froebel.” Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran (P&P) terhadap pelajar di dalam bilik darjah terdapat banyak kaedah yang disarankan oleh Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Kementerian Pelajaran Malaysia (JAPIM.. Hal ini bermakna pengajaran yang berkesan sangat berkait rapat dengan kemahiran guru memadankan kaedah mengajar dengan objektif dan gaya pembelajaran pelajar.Penggunaan permainan bahasa sebagai satu teknik pengajaran dan pembelajaran bahasa bukan lagi merupakan satu perkara baru dalam dunia pendidikan. 1993) memberikan makna kaedah sebagai cara keseluruhan mengajar bahasa bagi mencapai tujuan-tujuan yang tertentu melalui prinsip-prinsip tertentu. penemuan dan pembinaan melalui pengalaman langsung secara semula jadi” (Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Di peringkat tinggi. 1993). Ia merupakansalah satu teknik yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arabmutakhir ini.aktiviti bermain dapat mengembangkan banyak kemahiran belajar dalam kalangan pelajar. kaedah tradisional. Dalam kajian ini. Hal ini dijelaskan oleh KPM seperti yang berikut : “Belajar melalui bermain adalah pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang menggembirakan dan bermakna. dan Shahabuddin Hashim. (dalam Mohd. 2007). KPM) seperti Kaedah Tematik. Rohizani Yaakub. Kaedah Induktif. Kaedah Deduktif dan Kaedah Elektif (Manual Kursus Pendedahan Kurikulum Semakan Bahasa Arab. kanak-kanak perlu bermain bagi meningkatkan kemahiran psikomotor dan kemahiran sosial seperti interaksi dan komunikasi dan juga kemahiran-kemahiran berbahasa. bertutur. . guru-guru perlu merancang aktiviti-aktiviti permainan yang lebih menekankan latihan minda (Mohd. dan Shahabuddin Hashim.

ayat kata kerja dalam bahasa Arab boleh membantu pelajar dalam proses pembentukan ayat dengan lebih mudah dan betul berbanding dengan ayat kata nama. bertutur. Menurutnya lagi.(c) Memberikan peluang kepada pelajar untuk berinteraksi antara pelajardengan pelajar. Kebarangkalian pelajar melakukan kesilapan dalam menulis ayat kata kerja adalah sedikit berbanding dengan ayat kata nama. tetapi ia mempengaruhi penguasaan bahasa pelajar hingga ke luar bilik darjah. pelajar dengan guru dan tindak balas pelajar terhadapbahan. 10% membina ayat berdasarkan gambar. Oleh itu. M. 10% membina ayat berdasarkan iklan atau jadual dan 10% membina ayat berdasarkan terjemahan daripada bahasa Melayu ke dalam bahasa Arab (Format Peperiksaan PMR Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). membaca.(d) Dapat merangsangkan pelajar untuk bertindak balas secara aktif dan positif .[4] Ibid. Halaman 81 [5] Ibid. m. CIRI-CIRI PERMAINAN BAHASA YANG BAIKPermainan bahasa yang dijalankan di dalam bilik darjah bukan setakat berakhir di bilikdarjah. soalan yang berkaitan dengan bahagian membuat ayat adalah sebanyak 40% markah dengan pecahan 10% untuk bahagian melengkapkan teks. Kementerian Pelajarn Malaysia.s 105 Penyelidik memilih tajuk kata kerja al-mudari kerana ianya merupakan satu tajuk yang penting untuk dikuasai oleh pelajar dalam sukatan pelajaran subjek bahasa Arab. sesuai dengan peringkatpenguasaan bahasa pelajar.Berlaku juga keadaan pelajaran bahasa yang disampaikan secara bermain dapat membantupelajar mempelajari sesuatu yang lebih daripada aktiviti bermain itu sendiri. menulis danpenguasaan elemen tatabahasa. Jabatan Pendidkkan Islam dan Moral. Antara ciri-ciri permainan bahasa yang baikadalah seperti yang berikut:(a) Dapat mengukuhkan dan meningkatkan penguasaan bahasa sepertipenguasaan kemahiran mendengar.s 82 [6] Buku panduan Perlaksaan Model Model Pengajaran Dan Pembelajaran Dan Kokurikulum j-QAF Tahun !. (2005).(b) Mempunyai rangsangan dan bahan yang menarik. gurubahasa perlu mempunyai pengetahuan tentang ciri-ciri permainan bahasa yang baik dansesuai dipraktikkan dalam pengajaran bahasa. Menurut Saifol Barin Ramli (2006) kepentingan menguasai bahagian membina ayat adalah jelas kerana dalam sukatan peperiksaan bahasa Arab peringkat Penilaian Menengah Rendah (PMR).

Sila rujuk buku modul OUM. M. Kuala Lumpur : UNITEM Sdn Bhd.[7] Kementerian Pendidikan Malaysia (1992).s 86 . Pengenalan Pendidikan Bahasa Arab.karangan Ustaz Zawawi Bin Ismail (2006).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful