P. 1
Permainan Bahasa

Permainan Bahasa

|Views: 35|Likes:

More info:

Published by: Mohd Syahid Abdullah on Mar 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2013

pdf

text

original

PERMAINAN BAHASA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB

Oleh: Nazri bin Samsudin ISI KANDUNGAN: Pengenalan Objektif Permainan Bahasa Kelebihan Permainan Bahasa Bentuk Pengelolaan Permainan Bahasa Contoh Permainan Bahasa dalam P&P Bahasa Arab Tahun 2 1 Pengenalan Permainan Bahasa ialah suatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan di dalam bilik darjah yang bertujuan untuk membekalkan ilmu pengetahuan dan pelbagai kemahiran bahasa kepada para pelajar dalam suasana yang seronok dan santai, mengikut kaedah-kaedah yang telah ditetapkan di bawah pengawasan guru1. Penggunaan permainan bahasa sebagai satu teknik pengajaran dan pembelajaran bahasa bukan lagi merupakan satu perkara baru dalam dunia pendidikan. Ia merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab mutakhir ini. Penglibatan dalam permainan bahasa memberi peluang kepada pelajar untuk memperoleh latihan intensif, pembelajaran bermakna dan sebagai alat diagnostik. Kebanyakan aktiviti yang dijalankan meliputi 4 kemahiran berbahasa iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. 1. Objektif Permainan Bahasa Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan matlamat dalam sistem pendidikan negara amnya dan Falsafah Pendidikan Negara khususnya. Hala tuju ini dirangkumkan melalui objektif tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu2: 1.1 Merangsang interaksi verbal pelajar
Dalam permainan bahasa, para pelajar akan diminta bercakap dan mempraktikkan ungkapanungkapan tertentu. Di samping itu, mereka juga diminta memberikan kerjasama dan melibatkan diri sepenuhnya secara aktif. Tiada seorang pun daripada mereka dibenarkan bersendiri dan terkecuali. Sebaliknya mereka harus menggunakan peluang tersebut untuk berkomunikasi sesama mereka.
Fauzi Hanafi (Dr), Al-Al’aab Al-Lughawiyyah wa At-Ta’bir As-Syafahi Al-Ibda’iy: (http://vb.arabsgate.com/showthread.php?s=30972f37217e021350122313cce2a82f&p=3902715#post3902715) 2 Lihat 5 isi penting ini dalam: http://bobezani.tripod.com/teknik.htm. Huraiannya pula adalah daripada penulis sendiri. 2
1 Radhi

1.2 Menambah kefasihan dan keyakinan
Permainan bahasa bertujuan untuk meningkatkan kefasihan berbahasa serta menambahkan keyakinan diri para pelajar. Pelajar biasanya merasa seronok apabila berhadapan dengan permainan-permainan yang mencabar. Secara tidak langsung mereka akan menyedari kebolehan dan keupayaan mereka dalam bahasa yang dipelajari.

1.3 Menyediakan konteks pembelajaran Permainan bahasa bukan sahaja boleh digunakan selepas selesai pengajaran sesuatu isi pelajaran tetapi ia dapat menyediakan konteks pembelajaran itu sendiri. Pelajar dapat lebih mengikuti proses pembelajaran apabila sesuatu aktiviti seperti permainan bahasa dijalankan dalam masa yang sama pengajaran guru dilakukan. Ini dapat dilakukan apabila pelajar menjalankan permainan bahasa dan guru bertindak sebagai fasilitator bagi mengawasi dan memantau pembelajaran mereka.

4 Bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan Dalam waktu persekolahan yang panjang. Antara kelebihan permainan bahasa ialah1: 2. Maka permainan bahasa sangat membantu dalam mengatasi masalah pembelajaran. jika keadaan ini tidak dapat dielakkan. 1.com/showthread. permainan bahasa dapat membantu mereka untuk meluahkan buah fikiran dan perasaan mereka dengan lebih jelas. berpasangan ataupun secara individu1: (a) Secara Berkumpulan Guru boleh melaksanakan permainan bahasa menerusi pembentukan kumpulan-kumpulan yang kecil.2 Ia dapat mengurangkan rasa bosan dan jemu semasa pembelajaran bahasa selain daripada memperbaiki dan menyelesaikan masalah emosi dan perasaan negatif yang dihadapi oleh segelintir pelajar seperti suka menyendiri. 2.php?s=30972f37217e021350122313cce2a82f&p=3902715#post3902715) 1 Radhi 4 2.5 Ia memberi peluang kepada guru dan sesama para pelajar untuk berbincang. Ia juga dapat membantu dalam memudahkan lagi aktiviti pembelajaran bahasa kerana pembelajaran bahasa merupakan satu tugas yang sukar yang memerlukan kepada latihan yang berterusan untuk mempraktikkannya dan menguasai segala aspek kemahiran berbahasa.1. anda hendaklah membahagikan pelajar ke dalam banyak kumpulan. 3. Oleh itu. 3 2. 2. mendiamkan diri dan mengasingkan diri daripada para pelajar yang lain. terdapat pelajar bermasalah yang memerlukan kepada aktiviti pemulihan. pengukuhan dan pengayaan Dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran.arabsgate. Oleh itu. permainan bahasa bolehlah digantikan dengan jenis permainan yang tidak . pengukuhan atau pengayaan bergantung kepada tahap penguasaan mereka selepas melalui aktiviti biasa seperti mendengar penerangan guru. Oleh itu. para pelajar dapat menambahkan ilmu pengetahuan dalam keadaan rehat dan santai. Fauzi Hanafi (Dr).3 Ia dapat menggalakkan pelajar untuk menggunakan bahasa secara lebih kreatif. Al-Al’aab Al-Lughawiyyah wa At-Ta’bir As-Syafahi Al-Ibda’iy: (http://vb. Kelebihan Permainan Bahasa Permainan bahasa mempunyai peranan penting dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa bagi membantu menguasai pelbagai kemahiran bahasa. membaca dan menulis dalam pelbagai situasi dan keadaan. soal jawab dan membaca buku teks. bertutur. rasa bosan dan jemu akan dihadapi oleh guru apatah lagi para pelajar yang perlu memahami isi kandungan pelbagai mata pelajaran. 2.5 Bertindak sebagai alat pemulihan.1 Memberikan peluang kepada pelajar untuk melatih dan menguasai pelbagai kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar. Bilangan empat hingga enam orang pemain dalam satu kumpulan sudah memadai. Walau bagaimanapun. Maka permainan bahasa dapat mengikis perasaan ini dengan kepelbagaian aktiviti yang dijalankan dapat menimbulkan perasaan seronok dan gembira sekaligus pelajar dapat menerima pengajaran guru dengan lebih baik. Jika bilangan pelajar di dalam kelas anda terlalu ramai. Bentuk Pengelolaan Permainan Bahasa Berikut adalah teknik pengelolaan aktiviti permainan bahasa. Keadaan ini mungkin kurang selesa.4 Ia dapat membantu guru memperbetulkan kesilapan dan kesalahan yang biasa dilakukan oleh pelajar sama ada dari segi sebutan atau bacaan sesuatu perkataan yang berbeza penggunaannya sesuai dengan situasi dan keadaan tertentu. permainan bahasa merupakan kaedah terbaik dalam membantu pelajar menguasai kemahiran bahasa sama ada secara lisan dan tulisan. inovatif dan semulajadi (fitrah). Guru boleh menjayakannya sama ada secara berkumpulan. Guru perlu teliti dalam menentukan bilangan ahli dalam sesebuah kumpulan kerana ia memainkan peranan dalam menentukan kelancaran permainan. bertanyakan soalan dan mengeluarkan pandangan sambil melaksanakan aktiviti permainan bahasa.

3 set kad nombor Arab ( ٣٠-٢١) Kaedah Kelas. guru boleh membawa pelajar anda keluar kelas untuk meneruskan permainan. permainan secara berpasangan tidak banyak menimbulkan masalah jika dibandingkan dengan permainan secara berkumpulan. Mengenal bentuk nombor dan bilangan Bahasa Arab 2. Pengenalan Pendidikan Bahasa Arab. Dalam hal ini sebahagian daripada pelajar boleh diminta membantu guru. Membilang nombor dalam Bahasa Arab 3. jika pelajar sudah boleh menulis. Jika tidak dapat menyelesaikannya. Cara ini biasanya dilakukan bagi pelajar yang pintar. membaca dan memahaminya. Mohd Abdul Nasir Abdul Latif. (c) Secara Individu Permainan secara individu amat sesuai untuk aktiviti pengayaan. Dalam situasi begini. Contoh permainan bahasa yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab Tahun 2 di sekolah kebangsaan: Nama Permainan Bahasa Mengenal Nombor dan Bilangan (‫) واألع داد األرق ام‬ Tajuk dalam Buku Teks Bahasa Arab Tahun 2 ‫( ف ص لي ف ي‬mukasurat 14) dan ‫( ال درا س ية األدوا ت‬mukasurat 30) Kemahiran Bahasa Mendengar dan Bertutur Isi kandungan Nombor dan Bilangan 21 hingga 30 ( ٣٠-٢١) Objektif 1.Guru menunjukkan 10 keping wang kertas RM1 dan sekeping wang kertas RM10. Biasanya. (iii) Arahan-arahan boleh ditulis di papan hitam. m/s 99-100. 7 . pelajar berfikir sendirian untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. . kumpulan dan individu LANGKAH-LANGKAH Pendahuluan (2 minit) Guru masuk ke dalam kelas dan meminta murid-murid membaca doa secara beramai-ramai. Sebagai alternatif. 1 Zawawi Ismail. Pelajar boleh merujuk kepada guru untuk mendapatkan petunjuk dan panduan. (ii) Adakan tunjuk ajar atau demonstrasi. guru perlulah: (i) Jelaskan kepada pelajar apakah jenis permainan yang hendak dimainkan itu. Sebelum guru memulakan satu permainan yang baru secara kumpulan.memerlukan terlalu banyak gerak kerja menulis. Malaysia: Open University 5 (b) Secara Berpasangan Permainan secara berpasangan boleh memberi lebih banyak peluang latihan mendengar dan bertutur. cergas serta telah menghabiskan tugasan yang diberikan oleh guru dalam sesuatu masa yan tertentu. 6 4. Wan Nordin Wan Abdullah (2009). Set Induksi (3 minit) .Guru membilang setiap keping wang kertas RM1 dari 1 hingga 10. Menyebut nombor dan bilangan Bahasa Arab dengan betul dan lancar Bahan Wang kertas RM1 dan RM10. Guru boleh mengawal pelajar dengan mudah.

Ini bermakna setiap murid mendapat nombor yang berlainan. ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ Langkah 2 (15 minit) .Guru membahagikan murid di dalam kelas kepada 3 kumpulan iaitu setiap kumpulan mempunyai 10 orang murid (jumlah murid di dalam kelas ialah 30 orang).Guru menyebut nombor 21 hingga 30 satu persatu mengikut urutan tanpa menunjukkan kad nombor dan meminta semua murid menyebutnya semula secara beramai-ramai. Langkah 1 (5 minit) .. ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ 8 ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ Langkah 3 (20 minit) . .Guru mengagihkan kad nombor 21 hingga 30 kepada setiap kumpulan.Guru menyebut nombor 21 hingga 30 satu persatu mengikut urutan dengan menunjukkan kad nombor dan meminta semua murid menyebutnya semula secara beramai-ramai.Kemudian. guru mengeluarkan sekeping wang kertas RM10 dan mencampurkan dengan 10 keping wang kertas RM1 satu persatu serta membilang dari 11 hingga 20. .

Penutup (5 minit) .. Sekaligus. . . Beberapa manfaat yang boleh diperolehi oleh guru dan murid daripada permainan bahasa ini: 1) Permainan ini hanya menggunakan bahan bantu mengajar iaitu wang kertas dan kad nombor tanpa menggunakan buku teks.Setiap kumpulan diberikan semula 10 keping kad nombor 21 hingga 30. ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ Langkah 4 (10 minit) . . 3 orang murid dari setiap kumpulan itu tadi diminta untuk menyebut nombor yang ditunjukkan itu tadi. .Kumpulan yang berjaya menyusun semula 10 keping kad nombor 21 hingga 30 tersebut dengan betul akan diberikan 1 9 markah bagi setiap nombor yang disusun dengan betul. Maka para murid lebih berasa teruja dan seronok serta bersedia untuk memulakan pembelajaran melalui permainan.Kumpulan yang berjaya menunjukkan dan menyebut nombor dengan betul akan diberikan 1 markah bagi setiap kad nombor yang betul dan 1 markah lagi bagi setiap sebutan nombor yang betul.Kemudian. Ini dapat memberikan motivasi dan suntikan semangat yang baru kepada guru untuk mencipta aktiviti permainan bahasa yang lain. Markah penuh ialah 2 markah bagi aktiviti ini. 3) Guru dapat meningkatkan kemahiran pengajaran dan pembelajaran kerana dapat menghasilkan suatu permainan bahasa yang kreatif dan inovatif.Setiap kumpulan diminta untuk menyusun semula 10 keping kad nombor tersebut dengan betul dan teratur.Setiap kumpulan diminta untuk menyebut nombor 21 hingga 30 satu persatu mengikut giliran. .Guru menyebut nombor 21 hingga 30 satu persatu dan meminta murid dari setiap kumpulan untuk datang ke hadapan kelas membawa dan menunjukkan nombor yang dipegangnya. dapat menghilangkan rasa jemu dan bosan terhadap pengajaran dan pembelajaran. 2) Semua murid memberikan perhatian kepada pengajaran guru apabila guru memulakan pengajaran dengan mengeluarkan wang kertas yang pelbagai jenis.

Pengenalan Pendidikan Bahasa Arab. Malaysia: Open University 2. Zawawi Ismail. khususnya apabila melibatkan murid yang belajar Bahasa Arab sebagai bahasa asing ketiga (selepas Bahasa Inggeris) di Malaysia ini. maka mempelajari Bahasa Arab sebenarnya adalah mudah. Hasil daripada penglibatan dan kejayaan mereka dalam menjalankan permainan bahasa ini. Aktiviti permainan bahasa ini juga dapat mengubah persepsi murid bahawa mempelajari Bahasa Arab adalah sesuatu yang susah dan membebankan.htm . maka diharapkan dapat menambahkan lagi minat mereka dalam mempelajari bahasa ini. Amiruddin Ishak. Rijaludin Yahya (2008). teknik dan strategi pengajaran dan pembelajaran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 10 Penutup Dengan adanya permainan bahasa dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab. Mohd Abdul Nasir Abdul Latif. Seterusnya. m/s 99-100.php?s=30972f37217e021350122313cce2a82f&p=39027 15#post3902715) 4.tripod. 11 RUJUKAN 1. Al-Al’aab Al-Lughawiyyah wa At-Ta’bir As-Syafahi Al-Ibda’iy: (http://vb. Majdi Ibrahim. Wan Nordin Wan Abdullah (2009). guru dapat mempelbagaikan kaedah.4) Dalam permainan bahasa ini.com/teknik. Radhi Fauzi Hanafi (Dr).arabsgate. 3.com/showthread. Buku Teks Bahasa Arab Tahun 2. http://bobezani. 5) Permainan bahasa ini adalah lebih mudah untuk dipelajari dan lebih cepat untuk diterima oleh para murid kerana aktiviti yang dilaksanakan adalah berpusatkan murid dan isi kandungan pelajaran disampaikan dalam bentuk yang kreatif. guru dapat melihat dan menilai kepelbagaian sikap dan tingkah laku daripada para murid yang terlibat.

mereka banyak membicarakan tentang permainan bahasa. Ini bermaksud melalui pendekatan permainan bahasa. 1. Lorter (1971). selepas kaedah tersebut dipraktikkan. Terdapat beberapa pandangan positif. dalam bukunya Playing And Working With Words menerangkan bahawa pelbagai aktiviti permainan bahasa yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat merangsang suasana pembelajaran. Michael berman (1981). Kaedah permainan bahasa merupakan salah satu instrument yang penting dalam menggarap matlamat pendidikan diantara tujuan permainan bahasa diadaptasikan . Michael A. Iaitu muridmurid didedahkan dengan kaedah permainan dalam proses pembelajaran mereka. bahawa kesesuaian bahan permainan bahasa itu dapat digunakan di sekolah-sekolah untuk tujuan melatih pelajar secara praktikal dalam latihan membina stuktur perkataan. kaedah permainan bahasa juga mempunyai beberapa matlamat yang hendak dicapai dalam tempoh setahun atau tiga tahun. guru akan menyediakan bahan BBM yang berbentuk set permainan dan ruang masa yang bersesuaian bagi menarik minat dan memotivasikan murid-murid yang lemah dalam pelajaran supaya bersedia menerima pengajaran dan agar dapat memenuhi objektif pengajaran dan pembelajaran yang hendak dicapai pada hari itu. Iaitu sejauhmanakah keberkesanan kaedah ini dapat mempertingkatkan prestasi penguasaan bahasa Arab dikalangan murid sekolah kebangsaan. ayat. Mereka berpendapat. Natijahnya murid akan dapat memperkembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka.1. yang berkaitan dengan permainan bahasa yang telah dilontarkan oleh pakar-pakar bahasa seperti Sterling G. Herbert (1968). Midred Mc Closky (1971). Jelasnya bahan bantu mengajar (BBM) yang berbentuk permainan lebih banyak disediakan bagi tajuk-tajuk yang telah dipilih untuk dipraktikan dalam pengajaran.1 Konsep dan maksud Permainan Bahasa Permainan bahasa berkonsepkan belajar sambil bermain (study and fun).[1] Ini akan mengekalkan tumpuan dan minat murid kepada proses pembelajaran yang sedang berlaku. Pendekatan ini diharap akan dapat membantu murid-murid yang lemah dalam pelajaran BAKSK meningkatkan tahap kecerdasan dan keinterlektual mereka. Pendekatan ini akan menjadi lebih mudah diikuti walaupun pelajar tersebut memiliki tahap IQ yang lemah.2 Matlamat Seperti pendekatan-pendekatan atau kaedah yang lain. perbendaharan kata dan sebagainya[2]. Herbert (1971). Callahan (1971).

Disamping itu. murid akan diminta bercakap atau mempraktikkan ungkapan-ungkapan tertentu. (l) Kaedah permainan bahasa juga dapat memudahkan tugas guru disamping tidak mengabaikan konsep pembelajaran Murid akan mempunyai daya kreatif. patuh kepada arahan dan peraturan. mereka juga diminta memberi kerjasama . (h) Guru dapat membentuk sikap positif yang sihat di klangan murid. Jesteru itu. (b) Murid diberi peluang untuk menggunakan bahasa sebagai alat perantaraan bertutur semasa bermain. menerima kenyataan (sama ada kalah atau menang) secara terbuka dan sebagainya. saling bekerjasama.3 Objektif Pendekatan pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah permainan ini juga mempunyai beberapa objektifnya yang tersendiri. 1. (e) Guru mempelbagaikan teknik-teknik di dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa supaya ia lebih menarik dan berkesan. (g) Aktiviti bahasa akan dapat mengukuhkan lagi isi pelajaran dan memberi peluang kepada murid mengapliksikannya di dalam situasi yang pelbagai. (d) Mewujudkan suasana pembelajaran yang efisyen. Iaitu Murid dapat berinteraksi antara satu sama lain tanpa rasa malu atau segan dan menimbulkan minat untuk bekerjasama dalam satu kumpulan atau pasukan di dalam mana-mana aktiviti yang akan dijalankan. (i) Aktiviti permainan merupakan salah satu contoh kepada guru untuk membentuk suasana pengajaran yang lebih mencabar.dalam pengajaran dan pembelajarn adalah seperti berikut . Antara objektif tersebut ialah . Contohnya sikap hormat-menghormati. [4] (a) Merangsang Interaksi Verbal Murid Di dalam permainan yang telah dipilih. perbandingan dan pembinaan. (k) Membolehkan murid memperolehi ilmu pengetahuan (knowledge) melalui pelbagai instument seperti melalui proses pemerhatian. berani mencuba sesuatu yang baru. (c ) Memberi peluang kepada murid untuk menambahkan lagi perbendaharaan kata mereka. bantu-membantu. dengan pendekatan permainan bahasa diharap suasana pembelajaran akan menjadi lebih menyeronokan dan menyenangkan murid.[3] (a) Mewujudkan senario pembelajaran yang berlainan daripada Pengajaran dan pembelajaran biasa. mengakui kesilapan diri. dan daya saing yang sihat disamping inisiatif yang kuat untuk belajar dan menguasai sesuatu permainan. (f) Naluri ingin tahu dan bermain adalah sesuatu yang bersifat ( natural) semulajadi di kalangan murid.

Murid biasanya akan menjadi lebih seronok apabila berhadapan dengan kaedah permainan yang mencabar. guru peranan sebagai pemberi maklumat bahasa. jemu. Pada waktu yang sama. (c) Bertindak sebagai alat mengikis bosan Perasaan bosan atau jemu adalah salah satu sifat yang normal bagi seorang guru. Oleh yang demikian. pengukuhan dan pengayaan. satu aktiviti pembelajaran yang berbentuk permainan amat sesuai sekali digunakan sebagai satu teknik pengajaran yang berkesan dan reliven pada waktu itu. Guru berperanan sebagai pemudahcara dan mengawal disiplin bilik darjah supaya proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan berkesan. Bahasa yang digunakan di dalam sesuatu permainan itu tidak seharusnya terhad kepada beberapa struktur ayat sahaja. Begitu juga kepada murid. Apabila berada dalam situasi sebegini seorang guru yang cuba menyampaikan maklumat atau info terutamanya yang berkaitan dengan pengetahuan tatabahasa ataupun aspek berbahasa yang lain akan menghadapi masalah. Semua murid akan mengambil bahagian dan saling berkomunikasi antara satu sama lain di dalam kumpulan. Permainan yang mengandungi kegiatankegiatan yang memberi arahan misalnya boleh dimainkan kepada semua peringkat bergantung kepada pengetahuan berbahasa dan kefasihan tertentu murid. Pengukuhan dan Pengayaan Pendekatan permainan amat sesuai sebagai instrument pemulihan. penangkulan atau recall review dan hafazan akan dapat diatasi sedikit demi sedikit dengan melibatkan mereka di dalam aktiviti-aktiviti yang bercorak permainan. semua pelajar perlulah terlibat secara aktif. Mereka mungkin menghadapi masalah pengamatan. Mereka akan menjadi lekas bosan. Secara tidak langsung mereka akan menyedari kebolehan dan keupayaan mereka berbahasa dengan menggunakan bahasa yang telah mereka pelajari. pemainan bahasa dapat membantu kumpulan murid yang lemah dari aspek Intelligent Quality (IQ) untuk memahami pendekatan proses pembelajaran. Ini kerana suasana pada waktu itu amat menjemukan dan membosankan murid. . pendengaran. mengantuk dan lapar apabila menjelangnya waktu tengahari. bahkan fungsi berbahasa juga boleh dijalankan dalam berbagai peringkat kerumitan berbahasa. Kumpulan murid yang bermasalah di dalam akademik juga boleh diatasi dengan pendekatan permainan bahasa. Oleh yang demikian sebagai langkah altenatif kepada permasalahan ini. Keadaan sedemikian akan menghasilkan suatu suasana pembelajaran yang lebih menarik dan berpusat kepada murid.kepada guru di dalam menjayakan permainan bahasa yang akan dilaksanakan dalam Pengajaran dan pembelajaran. Jika dilihat kepada ciri-cirinya. Mereka juga akan bersedia apabila diminta bercakap mengenai sesuatu tajuk. (d) Alat Pemulihan. Guru perlu memberi rangsangan dan dorongan kepada murid sehingga mereka terasa sumbangan mereka dihargai dan diperlukan di dalam kumpulan. (b) Menambah Kefasihan dan Kefahaman Jenis permainan yang dipilih seharusnya mempunyai matlamat dan objektif iaitu mempertingkatkan kelancaran dan kefasihan berbahasa serta menambahkan keyakinan diri.

Ini kerana tahap pemikiran dan penerimaan murid adalah berbeza antara satu sama lain. Guru tersebut mestilah terlebih dahulu mengetahui tahap IQ dan EQ ( Emosional Quality ) murid yang akan diajarnya. (iv) Untuk memperluas dan memperkaya pengetahuan dan pengalaman pelajar dalam bidang bahasa. 2. Antaranya . Pastikan permainan bahasa ini dilaksanakan sebaik sahaja guru sudah memperkenalkan semua perkataan-perkataan yang telah dipelajari oleh murid. Sebaliknya bagi murid-murid yang lemah IQ ianya merupakan satu teknik pemulihan untuk membantu mereka memahami proses pembelajaran. bertutur. (i) Untuk mengukuhkan lagi kecekapan berbahasa dan kemahiran mendengar.[6] Antara ciri-ciri permainan bahasa yang baik adalah seperti berikut. berdisiplin.Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Rancangan Kurikulum Sekolah Menengah KBSM (1998)[5] juga telah menyenaraikan beberapa objektif permainan bahasa melalui pengajaran dan pembelajaran. membaca dan menulis. Ciri-ciri Permainan Bahasa. (jenius) pemainan bahasa ini lebih merupakan proses pengukuhan dan pengayaan. (ii) Untuk membolehkan pelajar menguasai kemahiran berbahasa tertentu mengikut keupayaan mereka. Sebelum seseorang guru itu melaksanakan pendekatan permainan bahasa ini. (c) Pelajar yang pandai dan berkebolehan akan membantu guru membaca arahan-arahan . sabar dan amanah. (b) Arahan dan peraturan permainan hendaklah jelas dan dapat dipatuhi. 2. (v) Untuk berinteraksi secara tidak formal melalui aktiviti-aktiviti yang telah disediakan sama ada melalui perbicangan atau perbualan semasa bermain. (vi) Memupuk sikap bekerjasama. Hal ini amat penting supaya set permainan bahasa yang bakal diajar nanti tidak membosankan atau menjemukan murid. Bagi murid yang mempunyai tahap pemikiran cerdas dan pintar.1. Ciri-ciri umum (a) Gambar-gambar untuk permainan hendaklah terang dan senang difahami. toleransi. Ia mesti dilaksanakan bagi mengukuhkan lagi ingatan dan memupuk minat murid terhadap pembelajaran tersebut. (iii) Untuk mengukuhkan lagi isi pelajaran dan memberi peluang kepada pelajar menggunakan bahasa yang diajar.

3. Kesan-kesan pengunaan kaedah Permainan Bahasa Kesan-kesan pengunaan kaedah permainan bahasa ke atas murid sekolah kebangsaan dilihat dari dua aspek. . (f) Mempunyai arahan dan peraturan yang jelas. berdisiplin. pelajar dengan guru dan tindak balas pelajar dengan bahan. Ini penting supaya pelajar tidak jemu untuk permainan seterusnya.2. dan perkataan yang tertulis hendaklah terang dan mudah difahami dan dibaca. (c) Memberi peluang kepada pelajar untuk berinteraksi antara pelajar dengan pelajar. (h) Permainan bahasa menyediakan aktiviti ke arah memupuk sikap-sikap positif seperti bekerjasama.permainan. Beri peluang kepadanya sebagai pemerhati untuk jangkamasa yang tertentu. (e) Beri perhatian kepada pelajar yang sentiasa tewas dalam permainan. membaca dan menulis. Kesan negatif. dan berkepimpinan di kalangan pelajar. iv) Empat kemahiran berbahasa iaitu kemahiran mendengar.berdisiplin. 3. bertutur.1. ( h) Hentikan permainan anda ketika pelajar masih lagi terasa seronok dengan permainan itu. 2. (a) Dapat mengukuh dan meningkatkan penggunan bahasa seperti penguasaan empat kemahiran berbahasa iaitu kemahiran mendengar. dan berkepimpinan di kalangan pelajar. membaca dan menulis dapat dilaksanakan dalam masa yang singkat. iii) Murid mempunyai tahap keyakinan diri yang tinggi dan berani mencuba sesuatu yang baru. bertutur. (b) Mempunyai rangsangan dan bahan yang menarik. Apa yang penting alat-alat tersebut memenuhi fungsi dan mencapai matlamat. ii) Lebih menyeronokkan dan pembelajaran lebih ceria. Pertama kesan positif dan kedua kesan negatif. Kesan Positif . v) Dapat memupuk nilai-nilai murni dan sikap-sikap positif seperti bekerjsama. (e) Melibatkan pelajar secara aktif sama ada dalam kumpulan atau kelas. i) Murid lebih bermotivasi untuk mengikuti topik yang diajar.2 Ciri-ciri Khusus[7]. (f) Pastikan permainan itu mempunyai objektif yag hendak dicapai. (g) Mencabar dan menggalakkan pelajar untuk berfikir secara rasional dan kritis. 3. (d) Jika permainan itu mengunakan kad. (d) Dapat merangsang pelajar bertidak balas secara aktif dan positif. (g) Sebaiknya alat BBM (Bahan Bantu Mengajar) disediakan sendiri oleh guru terbabit. sila pastikan ia senang dan mudah dikendalikan.

Bahan : Kerusi. Murid yang didenda. Guru sukar untuk melaksanakannya kerana peruntukan masa yang terhad. dan membacanya dengan kuat. Murid-murid akan kembali mengelilingi bulatan kerusi semula. Iv) Set permainan adakalanya tidak bersesuaian dengan tahap IQ murid. Murid akan membuat bising dan mengganggu proses pembelajaran di bilik sebelah. Apabila muzik diberhentikan. . ii) Murid terlalu leka dengan permainan dan pertandingan sehingga objektif tidak mencapai sasaran sepenuhnya. murid-murid akan duduk di atas kerusi-kerusi tersebut. Bilangan kerusi akan dikurang sebuah bagi setiap kumpulan.2.i) Permainan memakan masa yang panjang. 2. v) Sukar mendapat alat BBM yang menarik di pasaran kalau ada pun harga terlalu mahal. Apabila lagu/muzik dimainkan. Contoh Set Permainan Bahasa. 7. Pemilihan tajuk adalah berdasarkan sukatan pelajaran bahasa Arab komunikasi j-QAF darjah satu ‫وس‬ ‫) ل‬ Objektif : Melatih keberanian pelajar dalam menyebut atau menjawab soalan. Murid yang tidak dapat duduk akan didenda. murid-murid akan berjalan mengelilingi bulatan kerusi tersebut. Permainan ini boleh dimainkan dalam satu kumpulan atau beberapa kumpulan (jumlah kotak adalah mengikut bilangan kumpulan). viii) Kekurangan tempat untuk menyimpan alat permainan dengan selamat. vi) Masalah kewangan untuk membeli bahan atau alat permainan yang siap di pasaran. kotak. Murid-murid akan berdiri berdekatan bulatan kerusi tersebut. 8. iii) Sukar mengawal kelas. Kerusi-kerusi akan disusun membentuk satu bulatan. vii) Alat BBM yang dibina hanya sesuai untuk satu permainan sahaja. apabila muzik diberhentikan. pelajar yang tidak dapat duduk di atas kerusi akan didenda mengikut arahan yang tercatat pada kad denda. Cara bermain : berkumpulan/Kelas. perlu mengambil sekeping kad di dalam kotak misteri. 3.. ( ini beerti jika jumlah pelajar dalam satu kumpulan 10 orang maka bilangan kerusi yang akan disediakan adalah 9 buah) 3. Begitulah seterusnya. Seperti pusingan pertama. 4. Muzik akan dimainkan semula. 5. 2. . kad Denda. pita rakaman (muzik nasyid). Pelajar yang didenda akan berlakon atau menjawab soalan. Langkah Perlaksanaan Permainan :1. 6.

Kesedaran seperti ini akan memberi peluang kepada guru menghasilkan satusuasana pembelajaran yang menarik dan berorientasikan pelajar. mereka juga diminta memberikan alasan-alasan tertentu yang berkaitan. Guru harusbersedia memenuhi keperluan pelajar dalam permainan tersebut. Peranan guru sebagai pemaklumat bahasa sangatlah penting. Permainan bahasa yang diintegrasikan dalam pengajaran seharusnya mempunyaibeberapa objektif yang tentu. mereka perlu terlibat sepenuhnya secara aktif dalam permainan itu. Pelajar biasanya merasa seronok apabila dihadapkan dengan permainan yangmencabar. Begitu juga dengan aktiviti kelas yang melibatkan penulisan karangan dan pembentukkan . khususnya yang bersifat pemalu dan pasif.9. Permainan yang mengandungi kegiatan memberikan arahanumpamanya. Fungsi bahasa boleh melibatkan semua peringkat kerumitanberbahasa yang berbezabeza. Antaranya seperti yang berikut:(a) Merangsang interaksi verbal pelajarDalam permainan.(d) Alat mengikis rasa bosanPada waktuwaktu tertentu. di samping terlibat secara berkesan dalam apasahaja aktiviti yang dijalankan.Lazimnya.(b) Menambah kefasihan dan keyakinanPermainan bahasa boleh digunakan sebagai satu cara untuk meningkatkan kefasihan berbahasa sertamenambahkan keyakinan diri. Guru hanya bertindak sebagaifasilitator dan menjaga disiplin kelas. Bahasa yang digunakan dalam sesuatu permainan itu tidak harus terhadkepada beberapa struktur ayat sahaja. mengantuk dan lapar. (c) Menyediakan konteks pembelajaranPermainan bahasa membawa perkembangan perhubungan yang positif dalam kalangan individu yangterlibat. Setiap ahli kumpulanakan merasakan diri mereka diperlukan dalam kumpulan itu dan pada bila-bila masa sahaja mereka akandiminta bercakap dan mengutarakan pandangan. boleh dimainkan pada semua peringkat bergantung pada pengetahuan bahasa dankefasihan tertentu pelajar. pelajar akan diminta bercakap untuk menyuarakan pandangan dan pendapatmereka. Di samping itu. Dalampermainan. Permainanbahasa membantu merapatkan hubungan dan kerjasama antara mereka. Secara tidak langsung mereka akan menyedari kebolehan dan keupayaan mereka dalambahasa yang dipelajari. Bayangkan sahaja bagaimana guru dapat menyampaikan pengetahuantentang tatabahasa dan aspek-aspek pemahaman dalam keadaan yang melesukan. pelajar akan merasabosan. terutama dalam kontekskepelbagaian bentuk kosa kata serta kecanggihan tatabahasa dan sintaksis. mereka dapat menunjukkan kecergasan. bukan sahaja antara pelajar dengan pelajar tetapi juga antara pelajar dengan guru. umpamanya pada waktu menjelang tengah hari. Sebaliknya. mereka harus mengutarakan tekad dan berazam sepenuhnyauntuk berkomunikasi. Ini merupakan satu suasanayang sihat dan berfaedah kepada para pelajar. Guru membuat penilaian kendiri. Tiada seorang pun daripada mereka dibiarkanbersendiri dan terkecuali.

permainan boleh dijalankan dalam pelbagai bentuk mengikut tujuannya. Bagi guru yang inovatif dan kreatif ia akan mempelbagaikan proses pembelajaran supaya lebih nampak menarik dan menyeronokkan. Permainan ini berasaskan keadilan danpertandingan. mereka ini harus diberikan tugas yang mudah yang bersesuaian dengan kebolehan dankemampuan mereka. permainan sangat berguna dalam aktiviti pemulihan. Pada saat ini permainanbahasa dapat menimbulkan perasaan gembira dan menyebabkan mereka lupa sekejap rasa lapar danmengantuk. pelajar berkenaan akan menemui kesukaran menyebut bunyi.(e) Alat pemulihan. huruf.Dengan ini. biasanya mempunyai pelbagai peringkat kebolehan. Hal ini kerana ia akan menjadikan proses pembelajaran di sekolah lebih menarik dan praktikal. Dapatlah dirumuskan bahawa pendekatan permainan bahasa merupakan satu teknik yang baik. Pelajar di dalam sesebuahkelas. Kebanyakanpelajar yang lemah menghadapi masalah pengamatan dan pendengaran. Permainan mewujudkan komunikasi dalam bentuk yang semula jadi dan memenuhikeperluan pelajar apabila berhadapan dengan dunia sebenar.ayat-ayat. akan meransang pelajar untuk bertindak balas. Walaubagaimanapun. Jika tiada langkah yang diambil untukmengatasi kelemahan ini. Sesetengah pelajar mempunyai perasaan malu yang tebal dan ada juga yang pendiam atau tidakbegitu ramah. memprotes dan memberikan hujah. pengukuhan dan pengayaanDalam pengajaran bahasa. pelajar dilatih berhadapan dengan interaksi kehidupan sebenar yang bakal dilalui olehmereka dalam kehidupan di luar bilik darjah. gerak kerja pengukuhan puladiadakan. sederhana danlemah. Dengan kaedah yang digunakan ini akan dapat memberi motivasi kepada murid-murid yang lemah untuk memudahkan mereka mengingati tajuk yang telah diajar oleh guru. Sebagai aktiviti pengayaan. Latihan yang dijalankan secara berterusan mungkin membosankan pelajar. Namun demikian. pengukuhan dan pengayaan.Namun. pelajar yang lemah boleh digalakkanmengambil bahagian bersama-sama dengan pelajar yang cergas melalui permainan yang dijalankan. mereka perlu dilibatkan sama supaya perasaan negatif yang menguasaidiri mereka itu dapat dihapuskan.membunyikan suku kata dan perkataan. Kaedah permainan ini akan sentiasa dinanti-nantikan oleh murid kerana ia amat menyeronokkan dan menghilangkan kejemuan terutamanya di dalam penggajaran yang berbentuk penggunaan tatabahasa atau aspek berbahasa yang lain. . Selepas sesuatu pengajaran. Bagi pelajar yang cergas pula. aktiviti pengukuhan masih boleh diteruskan dengan syarat latihan dan latih tubi yangdiperkenalkan itu dipelbagaikan dalam bentuk aktiviti permainan bilik darjah. Kelemahan ini dapat diatasisedikit demi sedikit melalui aktiviti permainan yang dirancangkan. misalnya kumpulan cergas. permainan dalam aktivitki pengayaan akanmenambahkan kemahiran. KESIMPULAN Sebagai kesimpulannya. pengetahuan dan pengalaman mereka 5.Justeru.

Kuala Lumpur : UNITEM Sdn Bhd. M.[1] Ustaz Zawawi Bin Ismail (2006). mengikut kaedah-kaedah yang telah ditetapkan di bawah pengawasan guru . [3] ibid ”Permainan Bahasa ialah suatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran yangdilaksanakan di dalam bilik darjah yang bertujuan untuk membekalkan ilmu pengetahuandan pelbagai kemahiran bahasa kepada para pelajar dalam suasana yang seronok dansantai.s 78 [2] Ibid. Pengenalan Pendidikan Bahasa Arab.

Melalui bermain mereka gembira dan senang hati membuat penerokaan. 1993). kaedah tradisional. Dalam kajian ini. Menurutnya. 2007).Kebanyakan aktiviti yang dijalankan meliputi 4 kemahiran berbahasa iaitu kemahiranmendengar. Rohizani Yaakub.” Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran (P&P) terhadap pelajar di dalam bilik darjah terdapat banyak kaedah yang disarankan oleh Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Kementerian Pelajaran Malaysia (JAPIM. KPM) seperti Kaedah Tematik. dan Shahabuddin Hashim. Di peringkat rendah. Juriah (1990) mendefinisikan kaedah sebagai cara-cara mengajar bahasa yang dihasilkan oleh pendekatan-pendekatan pengajaran bahasa. Raja Mukhtaruddin pula (dalam Abdul Rashid Ali. 2003). (dalam Mohd. 1993) memberikan makna kaedah sebagai cara keseluruhan mengajar bahasa bagi mencapai tujuan-tujuan yang tertentu melalui prinsip-prinsip tertentu. kaedah terus dan kaedah bacaan (Abdul Rashid Ali. Bagi peringkat rendah. penemuan dan pembinaan melalui pengalaman langsung secara semula jadi” (Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Di peringkat tinggi.Penggunaan permainan bahasa sebagai satu teknik pengajaran dan pembelajaran bahasa bukan lagi merupakan satu perkara baru dalam dunia pendidikan. guru-guru perlu merancang aktiviti-aktiviti permainan yang lebih menekankan latihan minda (Mohd. Ia merupakansalah satu teknik yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arabmutakhir ini. Contohnya. Hal ini dijelaskan oleh KPM seperti yang berikut : “Belajar melalui bermain adalah pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang menggembirakan dan bermakna. pelajar-pelajar juga perlu bermain bagi meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif yang dapat membantu dalam penyelesaian masalah. Kaedah Induktif. Zohir Ahmad. . KPM. Rohizani Yaakub. Kaedah Semula Jadi atau Kaedah Terus. 2007). kanak-kanak perlu bermain bagi meningkatkan kemahiran psikomotor dan kemahiran sosial seperti interaksi dan komunikasi dan juga kemahiran-kemahiran berbahasa. Pendekatan belajar melalui bermain diberipenekanan khusus dalam proses P&P kerana bermain adalah fitrah kanak-kanak. 2002). Hal ini bermakna pengajaran yang berkesan sangat berkait rapat dengan kemahiran guru memadankan kaedah mengajar dengan objektif dan gaya pembelajaran pelajar. Kaedah Deduktif dan Kaedah Elektif (Manual Kursus Pendedahan Kurikulum Semakan Bahasa Arab. Tokoh yang banyak membincangkan peranan bermain dalam pendidikan ialah Froebel. Zohir Ahmad. aktiviti permainan yang melibatkan penggunaan jasmani adalah sesuai tetapi bagi peringkat tinggi.aktiviti bermain dapat mengembangkan banyak kemahiran belajar dalam kalangan pelajar. penyelidik telah memilih Kaedah Permainan Bahasa (KPB) untuk diuji keberkesanannya dalam P&P kata kerja al-mudāri’ serta penguasaan pelajar terhadap pertukaran-pertukaran pola yang berkaitan dengannya. dan Shahabuddin Hashim..Penglibatan dalam permainan bahasa memberi peluang kepada pelajar untuk memperoleh latihan intensif. Kaedah Latih Tubi. Sebagai contoh. pembelajaran bermakna dan sebagai alat diagnostik. Kaedah Ajuk Hafaz. kaedah pengajaran bahasa untuk penguasaan kemahiran membaca adalah berbeza daripada kaedah untuk pengajaran bertutur dan menulis. Sudah tentulah permainan untuk kanak-kanak adalah berbeza daripada pelajar yang lebih matang. bertutur. membaca dan menulis.

(d) Dapat merangsangkan pelajar untuk bertindak balas secara aktif dan positif . (2005). Kebarangkalian pelajar melakukan kesilapan dalam menulis ayat kata kerja adalah sedikit berbanding dengan ayat kata nama.(c) Memberikan peluang kepada pelajar untuk berinteraksi antara pelajardengan pelajar. 10% membina ayat berdasarkan iklan atau jadual dan 10% membina ayat berdasarkan terjemahan daripada bahasa Melayu ke dalam bahasa Arab (Format Peperiksaan PMR Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Jabatan Pendidkkan Islam dan Moral. CIRI-CIRI PERMAINAN BAHASA YANG BAIKPermainan bahasa yang dijalankan di dalam bilik darjah bukan setakat berakhir di bilikdarjah.[4] Ibid. soalan yang berkaitan dengan bahagian membuat ayat adalah sebanyak 40% markah dengan pecahan 10% untuk bahagian melengkapkan teks.s 105 Penyelidik memilih tajuk kata kerja al-mudari kerana ianya merupakan satu tajuk yang penting untuk dikuasai oleh pelajar dalam sukatan pelajaran subjek bahasa Arab. Halaman 81 [5] Ibid. membaca. bertutur.s 82 [6] Buku panduan Perlaksaan Model Model Pengajaran Dan Pembelajaran Dan Kokurikulum j-QAF Tahun !. tetapi ia mempengaruhi penguasaan bahasa pelajar hingga ke luar bilik darjah. Antara ciri-ciri permainan bahasa yang baikadalah seperti yang berikut:(a) Dapat mengukuhkan dan meningkatkan penguasaan bahasa sepertipenguasaan kemahiran mendengar. M. sesuai dengan peringkatpenguasaan bahasa pelajar. pelajar dengan guru dan tindak balas pelajar terhadapbahan.Berlaku juga keadaan pelajaran bahasa yang disampaikan secara bermain dapat membantupelajar mempelajari sesuatu yang lebih daripada aktiviti bermain itu sendiri. 10% membina ayat berdasarkan gambar. ayat kata kerja dalam bahasa Arab boleh membantu pelajar dalam proses pembentukan ayat dengan lebih mudah dan betul berbanding dengan ayat kata nama. menulis danpenguasaan elemen tatabahasa. Menurut Saifol Barin Ramli (2006) kepentingan menguasai bahagian membina ayat adalah jelas kerana dalam sukatan peperiksaan bahasa Arab peringkat Penilaian Menengah Rendah (PMR). Menurutnya lagi. Kementerian Pelajarn Malaysia.(b) Mempunyai rangsangan dan bahan yang menarik. Oleh itu. m. gurubahasa perlu mempunyai pengetahuan tentang ciri-ciri permainan bahasa yang baik dansesuai dipraktikkan dalam pengajaran bahasa.

M.[7] Kementerian Pendidikan Malaysia (1992).karangan Ustaz Zawawi Bin Ismail (2006).s 86 . Pengenalan Pendidikan Bahasa Arab. Sila rujuk buku modul OUM. Kuala Lumpur : UNITEM Sdn Bhd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->