PERMAINAN BAHASA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB

Oleh: Nazri bin Samsudin ISI KANDUNGAN: Pengenalan Objektif Permainan Bahasa Kelebihan Permainan Bahasa Bentuk Pengelolaan Permainan Bahasa Contoh Permainan Bahasa dalam P&P Bahasa Arab Tahun 2 1 Pengenalan Permainan Bahasa ialah suatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan di dalam bilik darjah yang bertujuan untuk membekalkan ilmu pengetahuan dan pelbagai kemahiran bahasa kepada para pelajar dalam suasana yang seronok dan santai, mengikut kaedah-kaedah yang telah ditetapkan di bawah pengawasan guru1. Penggunaan permainan bahasa sebagai satu teknik pengajaran dan pembelajaran bahasa bukan lagi merupakan satu perkara baru dalam dunia pendidikan. Ia merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab mutakhir ini. Penglibatan dalam permainan bahasa memberi peluang kepada pelajar untuk memperoleh latihan intensif, pembelajaran bermakna dan sebagai alat diagnostik. Kebanyakan aktiviti yang dijalankan meliputi 4 kemahiran berbahasa iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. 1. Objektif Permainan Bahasa Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan matlamat dalam sistem pendidikan negara amnya dan Falsafah Pendidikan Negara khususnya. Hala tuju ini dirangkumkan melalui objektif tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu2: 1.1 Merangsang interaksi verbal pelajar
Dalam permainan bahasa, para pelajar akan diminta bercakap dan mempraktikkan ungkapanungkapan tertentu. Di samping itu, mereka juga diminta memberikan kerjasama dan melibatkan diri sepenuhnya secara aktif. Tiada seorang pun daripada mereka dibenarkan bersendiri dan terkecuali. Sebaliknya mereka harus menggunakan peluang tersebut untuk berkomunikasi sesama mereka.
Fauzi Hanafi (Dr), Al-Al’aab Al-Lughawiyyah wa At-Ta’bir As-Syafahi Al-Ibda’iy: (http://vb.arabsgate.com/showthread.php?s=30972f37217e021350122313cce2a82f&p=3902715#post3902715) 2 Lihat 5 isi penting ini dalam: http://bobezani.tripod.com/teknik.htm. Huraiannya pula adalah daripada penulis sendiri. 2
1 Radhi

1.2 Menambah kefasihan dan keyakinan
Permainan bahasa bertujuan untuk meningkatkan kefasihan berbahasa serta menambahkan keyakinan diri para pelajar. Pelajar biasanya merasa seronok apabila berhadapan dengan permainan-permainan yang mencabar. Secara tidak langsung mereka akan menyedari kebolehan dan keupayaan mereka dalam bahasa yang dipelajari.

1.3 Menyediakan konteks pembelajaran Permainan bahasa bukan sahaja boleh digunakan selepas selesai pengajaran sesuatu isi pelajaran tetapi ia dapat menyediakan konteks pembelajaran itu sendiri. Pelajar dapat lebih mengikuti proses pembelajaran apabila sesuatu aktiviti seperti permainan bahasa dijalankan dalam masa yang sama pengajaran guru dilakukan. Ini dapat dilakukan apabila pelajar menjalankan permainan bahasa dan guru bertindak sebagai fasilitator bagi mengawasi dan memantau pembelajaran mereka.

4 Ia dapat membantu guru memperbetulkan kesilapan dan kesalahan yang biasa dilakukan oleh pelajar sama ada dari segi sebutan atau bacaan sesuatu perkataan yang berbeza penggunaannya sesuai dengan situasi dan keadaan tertentu. 2.4 Bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan Dalam waktu persekolahan yang panjang. permainan bahasa dapat membantu mereka untuk meluahkan buah fikiran dan perasaan mereka dengan lebih jelas. Guru boleh menjayakannya sama ada secara berkumpulan. permainan bahasa bolehlah digantikan dengan jenis permainan yang tidak . Oleh itu. pengukuhan atau pengayaan bergantung kepada tahap penguasaan mereka selepas melalui aktiviti biasa seperti mendengar penerangan guru. Jika bilangan pelajar di dalam kelas anda terlalu ramai. Keadaan ini mungkin kurang selesa. soal jawab dan membaca buku teks. Oleh itu.2 Ia dapat mengurangkan rasa bosan dan jemu semasa pembelajaran bahasa selain daripada memperbaiki dan menyelesaikan masalah emosi dan perasaan negatif yang dihadapi oleh segelintir pelajar seperti suka menyendiri. terdapat pelajar bermasalah yang memerlukan kepada aktiviti pemulihan. Ia juga dapat membantu dalam memudahkan lagi aktiviti pembelajaran bahasa kerana pembelajaran bahasa merupakan satu tugas yang sukar yang memerlukan kepada latihan yang berterusan untuk mempraktikkannya dan menguasai segala aspek kemahiran berbahasa. pengukuhan dan pengayaan Dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran. inovatif dan semulajadi (fitrah). membaca dan menulis dalam pelbagai situasi dan keadaan.1. Walau bagaimanapun. anda hendaklah membahagikan pelajar ke dalam banyak kumpulan.5 Bertindak sebagai alat pemulihan.php?s=30972f37217e021350122313cce2a82f&p=3902715#post3902715) 1 Radhi 4 2. Antara kelebihan permainan bahasa ialah1: 2.com/showthread. bertanyakan soalan dan mengeluarkan pandangan sambil melaksanakan aktiviti permainan bahasa. 3 2. 2. Maka permainan bahasa dapat mengikis perasaan ini dengan kepelbagaian aktiviti yang dijalankan dapat menimbulkan perasaan seronok dan gembira sekaligus pelajar dapat menerima pengajaran guru dengan lebih baik. permainan bahasa merupakan kaedah terbaik dalam membantu pelajar menguasai kemahiran bahasa sama ada secara lisan dan tulisan. rasa bosan dan jemu akan dihadapi oleh guru apatah lagi para pelajar yang perlu memahami isi kandungan pelbagai mata pelajaran.5 Ia memberi peluang kepada guru dan sesama para pelajar untuk berbincang. Bilangan empat hingga enam orang pemain dalam satu kumpulan sudah memadai. Kelebihan Permainan Bahasa Permainan bahasa mempunyai peranan penting dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa bagi membantu menguasai pelbagai kemahiran bahasa. mendiamkan diri dan mengasingkan diri daripada para pelajar yang lain. jika keadaan ini tidak dapat dielakkan. Fauzi Hanafi (Dr). 2. Guru perlu teliti dalam menentukan bilangan ahli dalam sesebuah kumpulan kerana ia memainkan peranan dalam menentukan kelancaran permainan.3 Ia dapat menggalakkan pelajar untuk menggunakan bahasa secara lebih kreatif. berpasangan ataupun secara individu1: (a) Secara Berkumpulan Guru boleh melaksanakan permainan bahasa menerusi pembentukan kumpulan-kumpulan yang kecil.1 Memberikan peluang kepada pelajar untuk melatih dan menguasai pelbagai kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar. 1. para pelajar dapat menambahkan ilmu pengetahuan dalam keadaan rehat dan santai. Al-Al’aab Al-Lughawiyyah wa At-Ta’bir As-Syafahi Al-Ibda’iy: (http://vb. Maka permainan bahasa sangat membantu dalam mengatasi masalah pembelajaran.arabsgate. Oleh itu. 3. bertutur. Bentuk Pengelolaan Permainan Bahasa Berikut adalah teknik pengelolaan aktiviti permainan bahasa.

3 set kad nombor Arab ( ٣٠-٢١) Kaedah Kelas. (ii) Adakan tunjuk ajar atau demonstrasi. Wan Nordin Wan Abdullah (2009).memerlukan terlalu banyak gerak kerja menulis. Membilang nombor dalam Bahasa Arab 3. Mohd Abdul Nasir Abdul Latif.Guru membilang setiap keping wang kertas RM1 dari 1 hingga 10. Set Induksi (3 minit) . Pengenalan Pendidikan Bahasa Arab. Menyebut nombor dan bilangan Bahasa Arab dengan betul dan lancar Bahan Wang kertas RM1 dan RM10. Mengenal bentuk nombor dan bilangan Bahasa Arab 2. kumpulan dan individu LANGKAH-LANGKAH Pendahuluan (2 minit) Guru masuk ke dalam kelas dan meminta murid-murid membaca doa secara beramai-ramai. Jika tidak dapat menyelesaikannya. 1 Zawawi Ismail. Sebagai alternatif. guru boleh membawa pelajar anda keluar kelas untuk meneruskan permainan. (c) Secara Individu Permainan secara individu amat sesuai untuk aktiviti pengayaan. Pelajar boleh merujuk kepada guru untuk mendapatkan petunjuk dan panduan. . pelajar berfikir sendirian untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Cara ini biasanya dilakukan bagi pelajar yang pintar. m/s 99-100. jika pelajar sudah boleh menulis. Dalam situasi begini.Guru menunjukkan 10 keping wang kertas RM1 dan sekeping wang kertas RM10. Guru boleh mengawal pelajar dengan mudah. Biasanya. 6 4. Malaysia: Open University 5 (b) Secara Berpasangan Permainan secara berpasangan boleh memberi lebih banyak peluang latihan mendengar dan bertutur. Sebelum guru memulakan satu permainan yang baru secara kumpulan. guru perlulah: (i) Jelaskan kepada pelajar apakah jenis permainan yang hendak dimainkan itu. Contoh permainan bahasa yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab Tahun 2 di sekolah kebangsaan: Nama Permainan Bahasa Mengenal Nombor dan Bilangan (‫) واألع داد األرق ام‬ Tajuk dalam Buku Teks Bahasa Arab Tahun 2 ‫( ف ص لي ف ي‬mukasurat 14) dan ‫( ال درا س ية األدوا ت‬mukasurat 30) Kemahiran Bahasa Mendengar dan Bertutur Isi kandungan Nombor dan Bilangan 21 hingga 30 ( ٣٠-٢١) Objektif 1. (iii) Arahan-arahan boleh ditulis di papan hitam. 7 . membaca dan memahaminya. Dalam hal ini sebahagian daripada pelajar boleh diminta membantu guru. permainan secara berpasangan tidak banyak menimbulkan masalah jika dibandingkan dengan permainan secara berkumpulan. cergas serta telah menghabiskan tugasan yang diberikan oleh guru dalam sesuatu masa yan tertentu.

Guru menyebut nombor 21 hingga 30 satu persatu mengikut urutan dengan menunjukkan kad nombor dan meminta semua murid menyebutnya semula secara beramai-ramai.Guru membahagikan murid di dalam kelas kepada 3 kumpulan iaitu setiap kumpulan mempunyai 10 orang murid (jumlah murid di dalam kelas ialah 30 orang). ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ 8 ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ Langkah 3 (20 minit) . Langkah 1 (5 minit) .Guru menyebut nombor 21 hingga 30 satu persatu mengikut urutan tanpa menunjukkan kad nombor dan meminta semua murid menyebutnya semula secara beramai-ramai..Kemudian. Ini bermakna setiap murid mendapat nombor yang berlainan. .Guru mengagihkan kad nombor 21 hingga 30 kepada setiap kumpulan. ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ Langkah 2 (15 minit) . . guru mengeluarkan sekeping wang kertas RM10 dan mencampurkan dengan 10 keping wang kertas RM1 satu persatu serta membilang dari 11 hingga 20.

Ini dapat memberikan motivasi dan suntikan semangat yang baru kepada guru untuk mencipta aktiviti permainan bahasa yang lain.Kemudian. ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ Langkah 4 (10 minit) . .Setiap kumpulan diminta untuk menyusun semula 10 keping kad nombor tersebut dengan betul dan teratur. . 3) Guru dapat meningkatkan kemahiran pengajaran dan pembelajaran kerana dapat menghasilkan suatu permainan bahasa yang kreatif dan inovatif.. Maka para murid lebih berasa teruja dan seronok serta bersedia untuk memulakan pembelajaran melalui permainan. Penutup (5 minit) .Kumpulan yang berjaya menunjukkan dan menyebut nombor dengan betul akan diberikan 1 markah bagi setiap kad nombor yang betul dan 1 markah lagi bagi setiap sebutan nombor yang betul. dapat menghilangkan rasa jemu dan bosan terhadap pengajaran dan pembelajaran. .Kumpulan yang berjaya menyusun semula 10 keping kad nombor 21 hingga 30 tersebut dengan betul akan diberikan 1 9 markah bagi setiap nombor yang disusun dengan betul. 3 orang murid dari setiap kumpulan itu tadi diminta untuk menyebut nombor yang ditunjukkan itu tadi. Sekaligus.Setiap kumpulan diminta untuk menyebut nombor 21 hingga 30 satu persatu mengikut giliran. .Setiap kumpulan diberikan semula 10 keping kad nombor 21 hingga 30. . Beberapa manfaat yang boleh diperolehi oleh guru dan murid daripada permainan bahasa ini: 1) Permainan ini hanya menggunakan bahan bantu mengajar iaitu wang kertas dan kad nombor tanpa menggunakan buku teks.Guru menyebut nombor 21 hingga 30 satu persatu dan meminta murid dari setiap kumpulan untuk datang ke hadapan kelas membawa dan menunjukkan nombor yang dipegangnya. 2) Semua murid memberikan perhatian kepada pengajaran guru apabila guru memulakan pengajaran dengan mengeluarkan wang kertas yang pelbagai jenis. Markah penuh ialah 2 markah bagi aktiviti ini.

guru dapat mempelbagaikan kaedah. Hasil daripada penglibatan dan kejayaan mereka dalam menjalankan permainan bahasa ini. 11 RUJUKAN 1. Amiruddin Ishak. m/s 99-100.4) Dalam permainan bahasa ini. Wan Nordin Wan Abdullah (2009). Seterusnya. Buku Teks Bahasa Arab Tahun 2.com/teknik. teknik dan strategi pengajaran dan pembelajaran.htm .arabsgate.com/showthread. Mohd Abdul Nasir Abdul Latif. 10 Penutup Dengan adanya permainan bahasa dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab. Aktiviti permainan bahasa ini juga dapat mengubah persepsi murid bahawa mempelajari Bahasa Arab adalah sesuatu yang susah dan membebankan. guru dapat melihat dan menilai kepelbagaian sikap dan tingkah laku daripada para murid yang terlibat. Pengenalan Pendidikan Bahasa Arab.tripod. Radhi Fauzi Hanafi (Dr). khususnya apabila melibatkan murid yang belajar Bahasa Arab sebagai bahasa asing ketiga (selepas Bahasa Inggeris) di Malaysia ini. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 5) Permainan bahasa ini adalah lebih mudah untuk dipelajari dan lebih cepat untuk diterima oleh para murid kerana aktiviti yang dilaksanakan adalah berpusatkan murid dan isi kandungan pelajaran disampaikan dalam bentuk yang kreatif. Zawawi Ismail.php?s=30972f37217e021350122313cce2a82f&p=39027 15#post3902715) 4. maka mempelajari Bahasa Arab sebenarnya adalah mudah. 3. Al-Al’aab Al-Lughawiyyah wa At-Ta’bir As-Syafahi Al-Ibda’iy: (http://vb. Malaysia: Open University 2. Rijaludin Yahya (2008). http://bobezani. Majdi Ibrahim. maka diharapkan dapat menambahkan lagi minat mereka dalam mempelajari bahasa ini.

Michael berman (1981). Jelasnya bahan bantu mengajar (BBM) yang berbentuk permainan lebih banyak disediakan bagi tajuk-tajuk yang telah dipilih untuk dipraktikan dalam pengajaran. Kaedah permainan bahasa merupakan salah satu instrument yang penting dalam menggarap matlamat pendidikan diantara tujuan permainan bahasa diadaptasikan . Michael A. ayat. mereka banyak membicarakan tentang permainan bahasa. Iaitu sejauhmanakah keberkesanan kaedah ini dapat mempertingkatkan prestasi penguasaan bahasa Arab dikalangan murid sekolah kebangsaan. 1. Mereka berpendapat. Herbert (1968). bahawa kesesuaian bahan permainan bahasa itu dapat digunakan di sekolah-sekolah untuk tujuan melatih pelajar secara praktikal dalam latihan membina stuktur perkataan. Iaitu muridmurid didedahkan dengan kaedah permainan dalam proses pembelajaran mereka. Midred Mc Closky (1971). dalam bukunya Playing And Working With Words menerangkan bahawa pelbagai aktiviti permainan bahasa yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat merangsang suasana pembelajaran. yang berkaitan dengan permainan bahasa yang telah dilontarkan oleh pakar-pakar bahasa seperti Sterling G. perbendaharan kata dan sebagainya[2].1 Konsep dan maksud Permainan Bahasa Permainan bahasa berkonsepkan belajar sambil bermain (study and fun). Natijahnya murid akan dapat memperkembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka. Pendekatan ini diharap akan dapat membantu murid-murid yang lemah dalam pelajaran BAKSK meningkatkan tahap kecerdasan dan keinterlektual mereka. Herbert (1971).[1] Ini akan mengekalkan tumpuan dan minat murid kepada proses pembelajaran yang sedang berlaku. selepas kaedah tersebut dipraktikkan. Ini bermaksud melalui pendekatan permainan bahasa.2 Matlamat Seperti pendekatan-pendekatan atau kaedah yang lain. Callahan (1971).1. Terdapat beberapa pandangan positif. kaedah permainan bahasa juga mempunyai beberapa matlamat yang hendak dicapai dalam tempoh setahun atau tiga tahun. Pendekatan ini akan menjadi lebih mudah diikuti walaupun pelajar tersebut memiliki tahap IQ yang lemah. Lorter (1971). guru akan menyediakan bahan BBM yang berbentuk set permainan dan ruang masa yang bersesuaian bagi menarik minat dan memotivasikan murid-murid yang lemah dalam pelajaran supaya bersedia menerima pengajaran dan agar dapat memenuhi objektif pengajaran dan pembelajaran yang hendak dicapai pada hari itu.

murid akan diminta bercakap atau mempraktikkan ungkapan-ungkapan tertentu. Iaitu Murid dapat berinteraksi antara satu sama lain tanpa rasa malu atau segan dan menimbulkan minat untuk bekerjasama dalam satu kumpulan atau pasukan di dalam mana-mana aktiviti yang akan dijalankan.dalam pengajaran dan pembelajarn adalah seperti berikut . Jesteru itu. bantu-membantu. 1. (h) Guru dapat membentuk sikap positif yang sihat di klangan murid. (e) Guru mempelbagaikan teknik-teknik di dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa supaya ia lebih menarik dan berkesan. (g) Aktiviti bahasa akan dapat mengukuhkan lagi isi pelajaran dan memberi peluang kepada murid mengapliksikannya di dalam situasi yang pelbagai. saling bekerjasama. mengakui kesilapan diri. menerima kenyataan (sama ada kalah atau menang) secara terbuka dan sebagainya. Antara objektif tersebut ialah . patuh kepada arahan dan peraturan. berani mencuba sesuatu yang baru. (l) Kaedah permainan bahasa juga dapat memudahkan tugas guru disamping tidak mengabaikan konsep pembelajaran Murid akan mempunyai daya kreatif. dan daya saing yang sihat disamping inisiatif yang kuat untuk belajar dan menguasai sesuatu permainan. [4] (a) Merangsang Interaksi Verbal Murid Di dalam permainan yang telah dipilih.[3] (a) Mewujudkan senario pembelajaran yang berlainan daripada Pengajaran dan pembelajaran biasa. Contohnya sikap hormat-menghormati. (k) Membolehkan murid memperolehi ilmu pengetahuan (knowledge) melalui pelbagai instument seperti melalui proses pemerhatian. mereka juga diminta memberi kerjasama . (d) Mewujudkan suasana pembelajaran yang efisyen. perbandingan dan pembinaan. Disamping itu. (c ) Memberi peluang kepada murid untuk menambahkan lagi perbendaharaan kata mereka. dengan pendekatan permainan bahasa diharap suasana pembelajaran akan menjadi lebih menyeronokan dan menyenangkan murid. (f) Naluri ingin tahu dan bermain adalah sesuatu yang bersifat ( natural) semulajadi di kalangan murid.3 Objektif Pendekatan pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah permainan ini juga mempunyai beberapa objektifnya yang tersendiri. (b) Murid diberi peluang untuk menggunakan bahasa sebagai alat perantaraan bertutur semasa bermain. (i) Aktiviti permainan merupakan salah satu contoh kepada guru untuk membentuk suasana pengajaran yang lebih mencabar.

penangkulan atau recall review dan hafazan akan dapat diatasi sedikit demi sedikit dengan melibatkan mereka di dalam aktiviti-aktiviti yang bercorak permainan. (d) Alat Pemulihan. Semua murid akan mengambil bahagian dan saling berkomunikasi antara satu sama lain di dalam kumpulan. pemainan bahasa dapat membantu kumpulan murid yang lemah dari aspek Intelligent Quality (IQ) untuk memahami pendekatan proses pembelajaran. (b) Menambah Kefasihan dan Kefahaman Jenis permainan yang dipilih seharusnya mempunyai matlamat dan objektif iaitu mempertingkatkan kelancaran dan kefasihan berbahasa serta menambahkan keyakinan diri. Ini kerana suasana pada waktu itu amat menjemukan dan membosankan murid. . Mereka juga akan bersedia apabila diminta bercakap mengenai sesuatu tajuk. Oleh yang demikian sebagai langkah altenatif kepada permasalahan ini. bahkan fungsi berbahasa juga boleh dijalankan dalam berbagai peringkat kerumitan berbahasa. mengantuk dan lapar apabila menjelangnya waktu tengahari. satu aktiviti pembelajaran yang berbentuk permainan amat sesuai sekali digunakan sebagai satu teknik pengajaran yang berkesan dan reliven pada waktu itu. Begitu juga kepada murid. jemu. Pada waktu yang sama. pendengaran. Keadaan sedemikian akan menghasilkan suatu suasana pembelajaran yang lebih menarik dan berpusat kepada murid. Mereka akan menjadi lekas bosan. Murid biasanya akan menjadi lebih seronok apabila berhadapan dengan kaedah permainan yang mencabar. pengukuhan dan pengayaan. Pengukuhan dan Pengayaan Pendekatan permainan amat sesuai sebagai instrument pemulihan. semua pelajar perlulah terlibat secara aktif. Guru perlu memberi rangsangan dan dorongan kepada murid sehingga mereka terasa sumbangan mereka dihargai dan diperlukan di dalam kumpulan. Permainan yang mengandungi kegiatankegiatan yang memberi arahan misalnya boleh dimainkan kepada semua peringkat bergantung kepada pengetahuan berbahasa dan kefasihan tertentu murid. Jika dilihat kepada ciri-cirinya.kepada guru di dalam menjayakan permainan bahasa yang akan dilaksanakan dalam Pengajaran dan pembelajaran. Kumpulan murid yang bermasalah di dalam akademik juga boleh diatasi dengan pendekatan permainan bahasa. Apabila berada dalam situasi sebegini seorang guru yang cuba menyampaikan maklumat atau info terutamanya yang berkaitan dengan pengetahuan tatabahasa ataupun aspek berbahasa yang lain akan menghadapi masalah. (c) Bertindak sebagai alat mengikis bosan Perasaan bosan atau jemu adalah salah satu sifat yang normal bagi seorang guru. guru peranan sebagai pemberi maklumat bahasa. Bahasa yang digunakan di dalam sesuatu permainan itu tidak seharusnya terhad kepada beberapa struktur ayat sahaja. Oleh yang demikian. Secara tidak langsung mereka akan menyedari kebolehan dan keupayaan mereka berbahasa dengan menggunakan bahasa yang telah mereka pelajari. Guru berperanan sebagai pemudahcara dan mengawal disiplin bilik darjah supaya proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan berkesan. Mereka mungkin menghadapi masalah pengamatan.

Pastikan permainan bahasa ini dilaksanakan sebaik sahaja guru sudah memperkenalkan semua perkataan-perkataan yang telah dipelajari oleh murid. (iv) Untuk memperluas dan memperkaya pengetahuan dan pengalaman pelajar dalam bidang bahasa. Hal ini amat penting supaya set permainan bahasa yang bakal diajar nanti tidak membosankan atau menjemukan murid. 2. (c) Pelajar yang pandai dan berkebolehan akan membantu guru membaca arahan-arahan . Sebelum seseorang guru itu melaksanakan pendekatan permainan bahasa ini. (b) Arahan dan peraturan permainan hendaklah jelas dan dapat dipatuhi. 2. (i) Untuk mengukuhkan lagi kecekapan berbahasa dan kemahiran mendengar. berdisiplin. Ciri-ciri Permainan Bahasa. Ciri-ciri umum (a) Gambar-gambar untuk permainan hendaklah terang dan senang difahami. (ii) Untuk membolehkan pelajar menguasai kemahiran berbahasa tertentu mengikut keupayaan mereka. Bagi murid yang mempunyai tahap pemikiran cerdas dan pintar. Antaranya .[6] Antara ciri-ciri permainan bahasa yang baik adalah seperti berikut. (iii) Untuk mengukuhkan lagi isi pelajaran dan memberi peluang kepada pelajar menggunakan bahasa yang diajar. Sebaliknya bagi murid-murid yang lemah IQ ianya merupakan satu teknik pemulihan untuk membantu mereka memahami proses pembelajaran.Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Rancangan Kurikulum Sekolah Menengah KBSM (1998)[5] juga telah menyenaraikan beberapa objektif permainan bahasa melalui pengajaran dan pembelajaran. (v) Untuk berinteraksi secara tidak formal melalui aktiviti-aktiviti yang telah disediakan sama ada melalui perbicangan atau perbualan semasa bermain. membaca dan menulis. (vi) Memupuk sikap bekerjasama. Ini kerana tahap pemikiran dan penerimaan murid adalah berbeza antara satu sama lain. sabar dan amanah. Ia mesti dilaksanakan bagi mengukuhkan lagi ingatan dan memupuk minat murid terhadap pembelajaran tersebut. bertutur. Guru tersebut mestilah terlebih dahulu mengetahui tahap IQ dan EQ ( Emosional Quality ) murid yang akan diajarnya. (jenius) pemainan bahasa ini lebih merupakan proses pengukuhan dan pengayaan. toleransi.1.

(d) Jika permainan itu mengunakan kad. ( h) Hentikan permainan anda ketika pelajar masih lagi terasa seronok dengan permainan itu. dan perkataan yang tertulis hendaklah terang dan mudah difahami dan dibaca. bertutur. (f) Pastikan permainan itu mempunyai objektif yag hendak dicapai. 3. Apa yang penting alat-alat tersebut memenuhi fungsi dan mencapai matlamat. iv) Empat kemahiran berbahasa iaitu kemahiran mendengar. bertutur. iii) Murid mempunyai tahap keyakinan diri yang tinggi dan berani mencuba sesuatu yang baru. (e) Beri perhatian kepada pelajar yang sentiasa tewas dalam permainan. (c) Memberi peluang kepada pelajar untuk berinteraksi antara pelajar dengan pelajar. (d) Dapat merangsang pelajar bertidak balas secara aktif dan positif. (f) Mempunyai arahan dan peraturan yang jelas. dan berkepimpinan di kalangan pelajar. 3. Beri peluang kepadanya sebagai pemerhati untuk jangkamasa yang tertentu. membaca dan menulis dapat dilaksanakan dalam masa yang singkat. (b) Mempunyai rangsangan dan bahan yang menarik.2. (g) Sebaiknya alat BBM (Bahan Bantu Mengajar) disediakan sendiri oleh guru terbabit. Kesan Positif . (h) Permainan bahasa menyediakan aktiviti ke arah memupuk sikap-sikap positif seperti bekerjasama. dan berkepimpinan di kalangan pelajar. Ini penting supaya pelajar tidak jemu untuk permainan seterusnya. berdisiplin. Kesan-kesan pengunaan kaedah Permainan Bahasa Kesan-kesan pengunaan kaedah permainan bahasa ke atas murid sekolah kebangsaan dilihat dari dua aspek. 3.1. (a) Dapat mengukuh dan meningkatkan penggunan bahasa seperti penguasaan empat kemahiran berbahasa iaitu kemahiran mendengar.permainan. membaca dan menulis. (g) Mencabar dan menggalakkan pelajar untuk berfikir secara rasional dan kritis. Kesan negatif. Pertama kesan positif dan kedua kesan negatif. i) Murid lebih bermotivasi untuk mengikuti topik yang diajar. pelajar dengan guru dan tindak balas pelajar dengan bahan. sila pastikan ia senang dan mudah dikendalikan. ii) Lebih menyeronokkan dan pembelajaran lebih ceria. 2. v) Dapat memupuk nilai-nilai murni dan sikap-sikap positif seperti bekerjsama.2 Ciri-ciri Khusus[7]. (e) Melibatkan pelajar secara aktif sama ada dalam kumpulan atau kelas.berdisiplin. .

i) Permainan memakan masa yang panjang. kad Denda. Kerusi-kerusi akan disusun membentuk satu bulatan. pelajar yang tidak dapat duduk di atas kerusi akan didenda mengikut arahan yang tercatat pada kad denda. Pelajar yang didenda akan berlakon atau menjawab soalan. Muzik akan dimainkan semula. Murid-murid akan berdiri berdekatan bulatan kerusi tersebut. . 4. Apabila lagu/muzik dimainkan. Seperti pusingan pertama. Bilangan kerusi akan dikurang sebuah bagi setiap kumpulan. 8. Contoh Set Permainan Bahasa. murid-murid akan duduk di atas kerusi-kerusi tersebut. 2. Pemilihan tajuk adalah berdasarkan sukatan pelajaran bahasa Arab komunikasi j-QAF darjah satu ‫وس‬ ‫) ل‬ Objektif : Melatih keberanian pelajar dalam menyebut atau menjawab soalan. Murid yang didenda. Cara bermain : berkumpulan/Kelas. Bahan : Kerusi. Murid akan membuat bising dan mengganggu proses pembelajaran di bilik sebelah.. Murid yang tidak dapat duduk akan didenda. Guru sukar untuk melaksanakannya kerana peruntukan masa yang terhad. vi) Masalah kewangan untuk membeli bahan atau alat permainan yang siap di pasaran. iii) Sukar mengawal kelas. murid-murid akan berjalan mengelilingi bulatan kerusi tersebut. 3. Murid-murid akan kembali mengelilingi bulatan kerusi semula. ( ini beerti jika jumlah pelajar dalam satu kumpulan 10 orang maka bilangan kerusi yang akan disediakan adalah 9 buah) 3. vii) Alat BBM yang dibina hanya sesuai untuk satu permainan sahaja. dan membacanya dengan kuat.2. apabila muzik diberhentikan. Apabila muzik diberhentikan. 7. Permainan ini boleh dimainkan dalam satu kumpulan atau beberapa kumpulan (jumlah kotak adalah mengikut bilangan kumpulan). pita rakaman (muzik nasyid). Iv) Set permainan adakalanya tidak bersesuaian dengan tahap IQ murid. . viii) Kekurangan tempat untuk menyimpan alat permainan dengan selamat. perlu mengambil sekeping kad di dalam kotak misteri. kotak. v) Sukar mendapat alat BBM yang menarik di pasaran kalau ada pun harga terlalu mahal. Langkah Perlaksanaan Permainan :1. 2. 6. Begitulah seterusnya. ii) Murid terlalu leka dengan permainan dan pertandingan sehingga objektif tidak mencapai sasaran sepenuhnya. 5.

mereka dapat menunjukkan kecergasan. (c) Menyediakan konteks pembelajaranPermainan bahasa membawa perkembangan perhubungan yang positif dalam kalangan individu yangterlibat. Permainan bahasa yang diintegrasikan dalam pengajaran seharusnya mempunyaibeberapa objektif yang tentu. mengantuk dan lapar. terutama dalam kontekskepelbagaian bentuk kosa kata serta kecanggihan tatabahasa dan sintaksis. Kesedaran seperti ini akan memberi peluang kepada guru menghasilkan satusuasana pembelajaran yang menarik dan berorientasikan pelajar. bukan sahaja antara pelajar dengan pelajar tetapi juga antara pelajar dengan guru. Bayangkan sahaja bagaimana guru dapat menyampaikan pengetahuantentang tatabahasa dan aspek-aspek pemahaman dalam keadaan yang melesukan. Guru harusbersedia memenuhi keperluan pelajar dalam permainan tersebut. Secara tidak langsung mereka akan menyedari kebolehan dan keupayaan mereka dalambahasa yang dipelajari. Peranan guru sebagai pemaklumat bahasa sangatlah penting. Di samping itu. di samping terlibat secara berkesan dalam apasahaja aktiviti yang dijalankan. Permainanbahasa membantu merapatkan hubungan dan kerjasama antara mereka. Setiap ahli kumpulanakan merasakan diri mereka diperlukan dalam kumpulan itu dan pada bila-bila masa sahaja mereka akandiminta bercakap dan mengutarakan pandangan. Pelajar biasanya merasa seronok apabila dihadapkan dengan permainan yangmencabar. pelajar akan merasabosan.(d) Alat mengikis rasa bosanPada waktuwaktu tertentu. Guru hanya bertindak sebagaifasilitator dan menjaga disiplin kelas. mereka harus mengutarakan tekad dan berazam sepenuhnyauntuk berkomunikasi. Guru membuat penilaian kendiri. Ini merupakan satu suasanayang sihat dan berfaedah kepada para pelajar. Antaranya seperti yang berikut:(a) Merangsang interaksi verbal pelajarDalam permainan. Permainan yang mengandungi kegiatan memberikan arahanumpamanya.9. khususnya yang bersifat pemalu dan pasif. umpamanya pada waktu menjelang tengah hari. Dalampermainan. Fungsi bahasa boleh melibatkan semua peringkat kerumitanberbahasa yang berbezabeza. boleh dimainkan pada semua peringkat bergantung pada pengetahuan bahasa dankefasihan tertentu pelajar.(b) Menambah kefasihan dan keyakinanPermainan bahasa boleh digunakan sebagai satu cara untuk meningkatkan kefasihan berbahasa sertamenambahkan keyakinan diri. pelajar akan diminta bercakap untuk menyuarakan pandangan dan pendapatmereka. Sebaliknya. mereka perlu terlibat sepenuhnya secara aktif dalam permainan itu. mereka juga diminta memberikan alasan-alasan tertentu yang berkaitan.Lazimnya. Tiada seorang pun daripada mereka dibiarkanbersendiri dan terkecuali. Begitu juga dengan aktiviti kelas yang melibatkan penulisan karangan dan pembentukkan . Bahasa yang digunakan dalam sesuatu permainan itu tidak harus terhadkepada beberapa struktur ayat sahaja.

membunyikan suku kata dan perkataan. Bagi pelajar yang cergas pula. pelajar dilatih berhadapan dengan interaksi kehidupan sebenar yang bakal dilalui olehmereka dalam kehidupan di luar bilik darjah.Justeru.(e) Alat pemulihan. permainan dalam aktivitki pengayaan akanmenambahkan kemahiran. . pengukuhan dan pengayaan. Sebagai aktiviti pengayaan. sederhana danlemah. pelajar berkenaan akan menemui kesukaran menyebut bunyi.Dengan ini. permainan boleh dijalankan dalam pelbagai bentuk mengikut tujuannya.ayat-ayat. Pada saat ini permainanbahasa dapat menimbulkan perasaan gembira dan menyebabkan mereka lupa sekejap rasa lapar danmengantuk. Hal ini kerana ia akan menjadikan proses pembelajaran di sekolah lebih menarik dan praktikal. mereka ini harus diberikan tugas yang mudah yang bersesuaian dengan kebolehan dankemampuan mereka. Pelajar di dalam sesebuahkelas. gerak kerja pengukuhan puladiadakan. KESIMPULAN Sebagai kesimpulannya. Jika tiada langkah yang diambil untukmengatasi kelemahan ini. akan meransang pelajar untuk bertindak balas. Walaubagaimanapun. pelajar yang lemah boleh digalakkanmengambil bahagian bersama-sama dengan pelajar yang cergas melalui permainan yang dijalankan. huruf. Bagi guru yang inovatif dan kreatif ia akan mempelbagaikan proses pembelajaran supaya lebih nampak menarik dan menyeronokkan. Sesetengah pelajar mempunyai perasaan malu yang tebal dan ada juga yang pendiam atau tidakbegitu ramah. memprotes dan memberikan hujah. Selepas sesuatu pengajaran. pengetahuan dan pengalaman mereka 5. biasanya mempunyai pelbagai peringkat kebolehan.Namun. Dengan kaedah yang digunakan ini akan dapat memberi motivasi kepada murid-murid yang lemah untuk memudahkan mereka mengingati tajuk yang telah diajar oleh guru. Permainan mewujudkan komunikasi dalam bentuk yang semula jadi dan memenuhikeperluan pelajar apabila berhadapan dengan dunia sebenar. Dapatlah dirumuskan bahawa pendekatan permainan bahasa merupakan satu teknik yang baik. aktiviti pengukuhan masih boleh diteruskan dengan syarat latihan dan latih tubi yangdiperkenalkan itu dipelbagaikan dalam bentuk aktiviti permainan bilik darjah. pengukuhan dan pengayaanDalam pengajaran bahasa. Permainan ini berasaskan keadilan danpertandingan. misalnya kumpulan cergas. mereka perlu dilibatkan sama supaya perasaan negatif yang menguasaidiri mereka itu dapat dihapuskan. Kaedah permainan ini akan sentiasa dinanti-nantikan oleh murid kerana ia amat menyeronokkan dan menghilangkan kejemuan terutamanya di dalam penggajaran yang berbentuk penggunaan tatabahasa atau aspek berbahasa yang lain. Kebanyakanpelajar yang lemah menghadapi masalah pengamatan dan pendengaran. Namun demikian. Latihan yang dijalankan secara berterusan mungkin membosankan pelajar. Kelemahan ini dapat diatasisedikit demi sedikit melalui aktiviti permainan yang dirancangkan. permainan sangat berguna dalam aktiviti pemulihan.

[3] ibid ”Permainan Bahasa ialah suatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran yangdilaksanakan di dalam bilik darjah yang bertujuan untuk membekalkan ilmu pengetahuandan pelbagai kemahiran bahasa kepada para pelajar dalam suasana yang seronok dansantai. mengikut kaedah-kaedah yang telah ditetapkan di bawah pengawasan guru .[1] Ustaz Zawawi Bin Ismail (2006). Kuala Lumpur : UNITEM Sdn Bhd. M.s 78 [2] Ibid. Pengenalan Pendidikan Bahasa Arab.

Kaedah Ajuk Hafaz. KPM) seperti Kaedah Tematik. kanak-kanak perlu bermain bagi meningkatkan kemahiran psikomotor dan kemahiran sosial seperti interaksi dan komunikasi dan juga kemahiran-kemahiran berbahasa. 2007). Rohizani Yaakub. membaca dan menulis. dan Shahabuddin Hashim. Zohir Ahmad. Pendekatan belajar melalui bermain diberipenekanan khusus dalam proses P&P kerana bermain adalah fitrah kanak-kanak. 1993) memberikan makna kaedah sebagai cara keseluruhan mengajar bahasa bagi mencapai tujuan-tujuan yang tertentu melalui prinsip-prinsip tertentu. 2002). pembelajaran bermakna dan sebagai alat diagnostik.Penggunaan permainan bahasa sebagai satu teknik pengajaran dan pembelajaran bahasa bukan lagi merupakan satu perkara baru dalam dunia pendidikan. . bertutur. 2003). Di peringkat rendah. pelajar-pelajar juga perlu bermain bagi meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif yang dapat membantu dalam penyelesaian masalah. Ia merupakansalah satu teknik yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arabmutakhir ini. Melalui bermain mereka gembira dan senang hati membuat penerokaan. Rohizani Yaakub.Penglibatan dalam permainan bahasa memberi peluang kepada pelajar untuk memperoleh latihan intensif. Dalam kajian ini. penemuan dan pembinaan melalui pengalaman langsung secara semula jadi” (Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.aktiviti bermain dapat mengembangkan banyak kemahiran belajar dalam kalangan pelajar. kaedah terus dan kaedah bacaan (Abdul Rashid Ali. penyelidik telah memilih Kaedah Permainan Bahasa (KPB) untuk diuji keberkesanannya dalam P&P kata kerja al-mudāri’ serta penguasaan pelajar terhadap pertukaran-pertukaran pola yang berkaitan dengannya. guru-guru perlu merancang aktiviti-aktiviti permainan yang lebih menekankan latihan minda (Mohd. Di peringkat tinggi. 2007). Bagi peringkat rendah. dan Shahabuddin Hashim. (dalam Mohd. KPM. Kaedah Induktif. Sebagai contoh. Kaedah Latih Tubi.Kebanyakan aktiviti yang dijalankan meliputi 4 kemahiran berbahasa iaitu kemahiranmendengar. aktiviti permainan yang melibatkan penggunaan jasmani adalah sesuai tetapi bagi peringkat tinggi. Raja Mukhtaruddin pula (dalam Abdul Rashid Ali. Hal ini bermakna pengajaran yang berkesan sangat berkait rapat dengan kemahiran guru memadankan kaedah mengajar dengan objektif dan gaya pembelajaran pelajar. Sudah tentulah permainan untuk kanak-kanak adalah berbeza daripada pelajar yang lebih matang. kaedah tradisional. Kaedah Semula Jadi atau Kaedah Terus. Tokoh yang banyak membincangkan peranan bermain dalam pendidikan ialah Froebel. Hal ini dijelaskan oleh KPM seperti yang berikut : “Belajar melalui bermain adalah pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang menggembirakan dan bermakna. kaedah pengajaran bahasa untuk penguasaan kemahiran membaca adalah berbeza daripada kaedah untuk pengajaran bertutur dan menulis. Juriah (1990) mendefinisikan kaedah sebagai cara-cara mengajar bahasa yang dihasilkan oleh pendekatan-pendekatan pengajaran bahasa.” Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran (P&P) terhadap pelajar di dalam bilik darjah terdapat banyak kaedah yang disarankan oleh Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Kementerian Pelajaran Malaysia (JAPIM. Kaedah Deduktif dan Kaedah Elektif (Manual Kursus Pendedahan Kurikulum Semakan Bahasa Arab. Menurutnya.. 1993). Contohnya. Zohir Ahmad.

bertutur. m. Menurut Saifol Barin Ramli (2006) kepentingan menguasai bahagian membina ayat adalah jelas kerana dalam sukatan peperiksaan bahasa Arab peringkat Penilaian Menengah Rendah (PMR). sesuai dengan peringkatpenguasaan bahasa pelajar. Menurutnya lagi. tetapi ia mempengaruhi penguasaan bahasa pelajar hingga ke luar bilik darjah.Berlaku juga keadaan pelajaran bahasa yang disampaikan secara bermain dapat membantupelajar mempelajari sesuatu yang lebih daripada aktiviti bermain itu sendiri. CIRI-CIRI PERMAINAN BAHASA YANG BAIKPermainan bahasa yang dijalankan di dalam bilik darjah bukan setakat berakhir di bilikdarjah.(c) Memberikan peluang kepada pelajar untuk berinteraksi antara pelajardengan pelajar. Kementerian Pelajarn Malaysia. Kebarangkalian pelajar melakukan kesilapan dalam menulis ayat kata kerja adalah sedikit berbanding dengan ayat kata nama. (2005). Jabatan Pendidkkan Islam dan Moral. ayat kata kerja dalam bahasa Arab boleh membantu pelajar dalam proses pembentukan ayat dengan lebih mudah dan betul berbanding dengan ayat kata nama. Antara ciri-ciri permainan bahasa yang baikadalah seperti yang berikut:(a) Dapat mengukuhkan dan meningkatkan penguasaan bahasa sepertipenguasaan kemahiran mendengar. pelajar dengan guru dan tindak balas pelajar terhadapbahan. membaca. soalan yang berkaitan dengan bahagian membuat ayat adalah sebanyak 40% markah dengan pecahan 10% untuk bahagian melengkapkan teks.(b) Mempunyai rangsangan dan bahan yang menarik. 10% membina ayat berdasarkan gambar.s 82 [6] Buku panduan Perlaksaan Model Model Pengajaran Dan Pembelajaran Dan Kokurikulum j-QAF Tahun !. menulis danpenguasaan elemen tatabahasa. Halaman 81 [5] Ibid.(d) Dapat merangsangkan pelajar untuk bertindak balas secara aktif dan positif . Oleh itu.[4] Ibid. gurubahasa perlu mempunyai pengetahuan tentang ciri-ciri permainan bahasa yang baik dansesuai dipraktikkan dalam pengajaran bahasa.s 105 Penyelidik memilih tajuk kata kerja al-mudari kerana ianya merupakan satu tajuk yang penting untuk dikuasai oleh pelajar dalam sukatan pelajaran subjek bahasa Arab. M. 10% membina ayat berdasarkan iklan atau jadual dan 10% membina ayat berdasarkan terjemahan daripada bahasa Melayu ke dalam bahasa Arab (Format Peperiksaan PMR Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).

Pengenalan Pendidikan Bahasa Arab.[7] Kementerian Pendidikan Malaysia (1992).karangan Ustaz Zawawi Bin Ismail (2006). Kuala Lumpur : UNITEM Sdn Bhd. M.s 86 . Sila rujuk buku modul OUM.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful