PERMAINAN BAHASA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB

Oleh: Nazri bin Samsudin ISI KANDUNGAN: Pengenalan Objektif Permainan Bahasa Kelebihan Permainan Bahasa Bentuk Pengelolaan Permainan Bahasa Contoh Permainan Bahasa dalam P&P Bahasa Arab Tahun 2 1 Pengenalan Permainan Bahasa ialah suatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan di dalam bilik darjah yang bertujuan untuk membekalkan ilmu pengetahuan dan pelbagai kemahiran bahasa kepada para pelajar dalam suasana yang seronok dan santai, mengikut kaedah-kaedah yang telah ditetapkan di bawah pengawasan guru1. Penggunaan permainan bahasa sebagai satu teknik pengajaran dan pembelajaran bahasa bukan lagi merupakan satu perkara baru dalam dunia pendidikan. Ia merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab mutakhir ini. Penglibatan dalam permainan bahasa memberi peluang kepada pelajar untuk memperoleh latihan intensif, pembelajaran bermakna dan sebagai alat diagnostik. Kebanyakan aktiviti yang dijalankan meliputi 4 kemahiran berbahasa iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. 1. Objektif Permainan Bahasa Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan matlamat dalam sistem pendidikan negara amnya dan Falsafah Pendidikan Negara khususnya. Hala tuju ini dirangkumkan melalui objektif tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu2: 1.1 Merangsang interaksi verbal pelajar
Dalam permainan bahasa, para pelajar akan diminta bercakap dan mempraktikkan ungkapanungkapan tertentu. Di samping itu, mereka juga diminta memberikan kerjasama dan melibatkan diri sepenuhnya secara aktif. Tiada seorang pun daripada mereka dibenarkan bersendiri dan terkecuali. Sebaliknya mereka harus menggunakan peluang tersebut untuk berkomunikasi sesama mereka.
Fauzi Hanafi (Dr), Al-Al’aab Al-Lughawiyyah wa At-Ta’bir As-Syafahi Al-Ibda’iy: (http://vb.arabsgate.com/showthread.php?s=30972f37217e021350122313cce2a82f&p=3902715#post3902715) 2 Lihat 5 isi penting ini dalam: http://bobezani.tripod.com/teknik.htm. Huraiannya pula adalah daripada penulis sendiri. 2
1 Radhi

1.2 Menambah kefasihan dan keyakinan
Permainan bahasa bertujuan untuk meningkatkan kefasihan berbahasa serta menambahkan keyakinan diri para pelajar. Pelajar biasanya merasa seronok apabila berhadapan dengan permainan-permainan yang mencabar. Secara tidak langsung mereka akan menyedari kebolehan dan keupayaan mereka dalam bahasa yang dipelajari.

1.3 Menyediakan konteks pembelajaran Permainan bahasa bukan sahaja boleh digunakan selepas selesai pengajaran sesuatu isi pelajaran tetapi ia dapat menyediakan konteks pembelajaran itu sendiri. Pelajar dapat lebih mengikuti proses pembelajaran apabila sesuatu aktiviti seperti permainan bahasa dijalankan dalam masa yang sama pengajaran guru dilakukan. Ini dapat dilakukan apabila pelajar menjalankan permainan bahasa dan guru bertindak sebagai fasilitator bagi mengawasi dan memantau pembelajaran mereka.

Bentuk Pengelolaan Permainan Bahasa Berikut adalah teknik pengelolaan aktiviti permainan bahasa.3 Ia dapat menggalakkan pelajar untuk menggunakan bahasa secara lebih kreatif. pengukuhan atau pengayaan bergantung kepada tahap penguasaan mereka selepas melalui aktiviti biasa seperti mendengar penerangan guru. Fauzi Hanafi (Dr). Keadaan ini mungkin kurang selesa. membaca dan menulis dalam pelbagai situasi dan keadaan. 3 2. para pelajar dapat menambahkan ilmu pengetahuan dalam keadaan rehat dan santai. Al-Al’aab Al-Lughawiyyah wa At-Ta’bir As-Syafahi Al-Ibda’iy: (http://vb. 3. inovatif dan semulajadi (fitrah).php?s=30972f37217e021350122313cce2a82f&p=3902715#post3902715) 1 Radhi 4 2. Maka permainan bahasa sangat membantu dalam mengatasi masalah pembelajaran. jika keadaan ini tidak dapat dielakkan. mendiamkan diri dan mengasingkan diri daripada para pelajar yang lain. permainan bahasa merupakan kaedah terbaik dalam membantu pelajar menguasai kemahiran bahasa sama ada secara lisan dan tulisan. Guru perlu teliti dalam menentukan bilangan ahli dalam sesebuah kumpulan kerana ia memainkan peranan dalam menentukan kelancaran permainan. permainan bahasa bolehlah digantikan dengan jenis permainan yang tidak .4 Bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan Dalam waktu persekolahan yang panjang. Kelebihan Permainan Bahasa Permainan bahasa mempunyai peranan penting dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa bagi membantu menguasai pelbagai kemahiran bahasa. Antara kelebihan permainan bahasa ialah1: 2. pengukuhan dan pengayaan Dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran. soal jawab dan membaca buku teks. terdapat pelajar bermasalah yang memerlukan kepada aktiviti pemulihan. berpasangan ataupun secara individu1: (a) Secara Berkumpulan Guru boleh melaksanakan permainan bahasa menerusi pembentukan kumpulan-kumpulan yang kecil. Jika bilangan pelajar di dalam kelas anda terlalu ramai. Oleh itu. Bilangan empat hingga enam orang pemain dalam satu kumpulan sudah memadai. Oleh itu. 2. Walau bagaimanapun. bertutur. Oleh itu.5 Bertindak sebagai alat pemulihan. 2. Guru boleh menjayakannya sama ada secara berkumpulan. rasa bosan dan jemu akan dihadapi oleh guru apatah lagi para pelajar yang perlu memahami isi kandungan pelbagai mata pelajaran. Ia juga dapat membantu dalam memudahkan lagi aktiviti pembelajaran bahasa kerana pembelajaran bahasa merupakan satu tugas yang sukar yang memerlukan kepada latihan yang berterusan untuk mempraktikkannya dan menguasai segala aspek kemahiran berbahasa.arabsgate.5 Ia memberi peluang kepada guru dan sesama para pelajar untuk berbincang. Maka permainan bahasa dapat mengikis perasaan ini dengan kepelbagaian aktiviti yang dijalankan dapat menimbulkan perasaan seronok dan gembira sekaligus pelajar dapat menerima pengajaran guru dengan lebih baik.4 Ia dapat membantu guru memperbetulkan kesilapan dan kesalahan yang biasa dilakukan oleh pelajar sama ada dari segi sebutan atau bacaan sesuatu perkataan yang berbeza penggunaannya sesuai dengan situasi dan keadaan tertentu.1 Memberikan peluang kepada pelajar untuk melatih dan menguasai pelbagai kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar.2 Ia dapat mengurangkan rasa bosan dan jemu semasa pembelajaran bahasa selain daripada memperbaiki dan menyelesaikan masalah emosi dan perasaan negatif yang dihadapi oleh segelintir pelajar seperti suka menyendiri.1. bertanyakan soalan dan mengeluarkan pandangan sambil melaksanakan aktiviti permainan bahasa. anda hendaklah membahagikan pelajar ke dalam banyak kumpulan. 2. permainan bahasa dapat membantu mereka untuk meluahkan buah fikiran dan perasaan mereka dengan lebih jelas.com/showthread. 1.

kumpulan dan individu LANGKAH-LANGKAH Pendahuluan (2 minit) Guru masuk ke dalam kelas dan meminta murid-murid membaca doa secara beramai-ramai. pelajar berfikir sendirian untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. (ii) Adakan tunjuk ajar atau demonstrasi. Malaysia: Open University 5 (b) Secara Berpasangan Permainan secara berpasangan boleh memberi lebih banyak peluang latihan mendengar dan bertutur. Pengenalan Pendidikan Bahasa Arab. Mohd Abdul Nasir Abdul Latif. Menyebut nombor dan bilangan Bahasa Arab dengan betul dan lancar Bahan Wang kertas RM1 dan RM10. 7 . jika pelajar sudah boleh menulis. Set Induksi (3 minit) . 6 4. (c) Secara Individu Permainan secara individu amat sesuai untuk aktiviti pengayaan.Guru membilang setiap keping wang kertas RM1 dari 1 hingga 10.memerlukan terlalu banyak gerak kerja menulis. Mengenal bentuk nombor dan bilangan Bahasa Arab 2. guru boleh membawa pelajar anda keluar kelas untuk meneruskan permainan. 1 Zawawi Ismail.Guru menunjukkan 10 keping wang kertas RM1 dan sekeping wang kertas RM10. guru perlulah: (i) Jelaskan kepada pelajar apakah jenis permainan yang hendak dimainkan itu. Jika tidak dapat menyelesaikannya. Guru boleh mengawal pelajar dengan mudah. membaca dan memahaminya. Membilang nombor dalam Bahasa Arab 3. permainan secara berpasangan tidak banyak menimbulkan masalah jika dibandingkan dengan permainan secara berkumpulan. Dalam hal ini sebahagian daripada pelajar boleh diminta membantu guru. 3 set kad nombor Arab ( ٣٠-٢١) Kaedah Kelas. m/s 99-100. cergas serta telah menghabiskan tugasan yang diberikan oleh guru dalam sesuatu masa yan tertentu. (iii) Arahan-arahan boleh ditulis di papan hitam. Dalam situasi begini. Sebelum guru memulakan satu permainan yang baru secara kumpulan. Biasanya. Pelajar boleh merujuk kepada guru untuk mendapatkan petunjuk dan panduan. Sebagai alternatif. Wan Nordin Wan Abdullah (2009). . Contoh permainan bahasa yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab Tahun 2 di sekolah kebangsaan: Nama Permainan Bahasa Mengenal Nombor dan Bilangan (‫) واألع داد األرق ام‬ Tajuk dalam Buku Teks Bahasa Arab Tahun 2 ‫( ف ص لي ف ي‬mukasurat 14) dan ‫( ال درا س ية األدوا ت‬mukasurat 30) Kemahiran Bahasa Mendengar dan Bertutur Isi kandungan Nombor dan Bilangan 21 hingga 30 ( ٣٠-٢١) Objektif 1. Cara ini biasanya dilakukan bagi pelajar yang pintar.

guru mengeluarkan sekeping wang kertas RM10 dan mencampurkan dengan 10 keping wang kertas RM1 satu persatu serta membilang dari 11 hingga 20.Guru mengagihkan kad nombor 21 hingga 30 kepada setiap kumpulan. ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ 8 ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ Langkah 3 (20 minit) . ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ Langkah 2 (15 minit) .Guru membahagikan murid di dalam kelas kepada 3 kumpulan iaitu setiap kumpulan mempunyai 10 orang murid (jumlah murid di dalam kelas ialah 30 orang)..Guru menyebut nombor 21 hingga 30 satu persatu mengikut urutan dengan menunjukkan kad nombor dan meminta semua murid menyebutnya semula secara beramai-ramai. .Guru menyebut nombor 21 hingga 30 satu persatu mengikut urutan tanpa menunjukkan kad nombor dan meminta semua murid menyebutnya semula secara beramai-ramai. Langkah 1 (5 minit) .Kemudian. Ini bermakna setiap murid mendapat nombor yang berlainan. .

Penutup (5 minit) .. .Kumpulan yang berjaya menyusun semula 10 keping kad nombor 21 hingga 30 tersebut dengan betul akan diberikan 1 9 markah bagi setiap nombor yang disusun dengan betul.Kumpulan yang berjaya menunjukkan dan menyebut nombor dengan betul akan diberikan 1 markah bagi setiap kad nombor yang betul dan 1 markah lagi bagi setiap sebutan nombor yang betul. 2) Semua murid memberikan perhatian kepada pengajaran guru apabila guru memulakan pengajaran dengan mengeluarkan wang kertas yang pelbagai jenis. 3) Guru dapat meningkatkan kemahiran pengajaran dan pembelajaran kerana dapat menghasilkan suatu permainan bahasa yang kreatif dan inovatif. .Kemudian. Markah penuh ialah 2 markah bagi aktiviti ini. dapat menghilangkan rasa jemu dan bosan terhadap pengajaran dan pembelajaran. Maka para murid lebih berasa teruja dan seronok serta bersedia untuk memulakan pembelajaran melalui permainan. Sekaligus.Setiap kumpulan diminta untuk menyusun semula 10 keping kad nombor tersebut dengan betul dan teratur. .Setiap kumpulan diberikan semula 10 keping kad nombor 21 hingga 30.Setiap kumpulan diminta untuk menyebut nombor 21 hingga 30 satu persatu mengikut giliran. . Ini dapat memberikan motivasi dan suntikan semangat yang baru kepada guru untuk mencipta aktiviti permainan bahasa yang lain. 3 orang murid dari setiap kumpulan itu tadi diminta untuk menyebut nombor yang ditunjukkan itu tadi. ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ Langkah 4 (10 minit) . Beberapa manfaat yang boleh diperolehi oleh guru dan murid daripada permainan bahasa ini: 1) Permainan ini hanya menggunakan bahan bantu mengajar iaitu wang kertas dan kad nombor tanpa menggunakan buku teks.Guru menyebut nombor 21 hingga 30 satu persatu dan meminta murid dari setiap kumpulan untuk datang ke hadapan kelas membawa dan menunjukkan nombor yang dipegangnya. .

guru dapat melihat dan menilai kepelbagaian sikap dan tingkah laku daripada para murid yang terlibat. Zawawi Ismail. maka diharapkan dapat menambahkan lagi minat mereka dalam mempelajari bahasa ini. 11 RUJUKAN 1. Rijaludin Yahya (2008). Pengenalan Pendidikan Bahasa Arab. Al-Al’aab Al-Lughawiyyah wa At-Ta’bir As-Syafahi Al-Ibda’iy: (http://vb. Buku Teks Bahasa Arab Tahun 2. teknik dan strategi pengajaran dan pembelajaran. Wan Nordin Wan Abdullah (2009). m/s 99-100.htm .php?s=30972f37217e021350122313cce2a82f&p=39027 15#post3902715) 4. 3. guru dapat mempelbagaikan kaedah. Seterusnya. Mohd Abdul Nasir Abdul Latif.com/teknik.tripod. Majdi Ibrahim. 10 Penutup Dengan adanya permainan bahasa dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab. Malaysia: Open University 2. 5) Permainan bahasa ini adalah lebih mudah untuk dipelajari dan lebih cepat untuk diterima oleh para murid kerana aktiviti yang dilaksanakan adalah berpusatkan murid dan isi kandungan pelajaran disampaikan dalam bentuk yang kreatif.4) Dalam permainan bahasa ini. Hasil daripada penglibatan dan kejayaan mereka dalam menjalankan permainan bahasa ini. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.arabsgate. Amiruddin Ishak. maka mempelajari Bahasa Arab sebenarnya adalah mudah. Radhi Fauzi Hanafi (Dr). Aktiviti permainan bahasa ini juga dapat mengubah persepsi murid bahawa mempelajari Bahasa Arab adalah sesuatu yang susah dan membebankan.com/showthread. http://bobezani. khususnya apabila melibatkan murid yang belajar Bahasa Arab sebagai bahasa asing ketiga (selepas Bahasa Inggeris) di Malaysia ini.

2 Matlamat Seperti pendekatan-pendekatan atau kaedah yang lain. kaedah permainan bahasa juga mempunyai beberapa matlamat yang hendak dicapai dalam tempoh setahun atau tiga tahun. 1. Michael A. yang berkaitan dengan permainan bahasa yang telah dilontarkan oleh pakar-pakar bahasa seperti Sterling G. perbendaharan kata dan sebagainya[2]. Midred Mc Closky (1971). Jelasnya bahan bantu mengajar (BBM) yang berbentuk permainan lebih banyak disediakan bagi tajuk-tajuk yang telah dipilih untuk dipraktikan dalam pengajaran. Michael berman (1981). Pendekatan ini diharap akan dapat membantu murid-murid yang lemah dalam pelajaran BAKSK meningkatkan tahap kecerdasan dan keinterlektual mereka. Ini bermaksud melalui pendekatan permainan bahasa. Kaedah permainan bahasa merupakan salah satu instrument yang penting dalam menggarap matlamat pendidikan diantara tujuan permainan bahasa diadaptasikan . Natijahnya murid akan dapat memperkembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka. Callahan (1971). Pendekatan ini akan menjadi lebih mudah diikuti walaupun pelajar tersebut memiliki tahap IQ yang lemah. Herbert (1971). Mereka berpendapat.1 Konsep dan maksud Permainan Bahasa Permainan bahasa berkonsepkan belajar sambil bermain (study and fun). Lorter (1971).1. bahawa kesesuaian bahan permainan bahasa itu dapat digunakan di sekolah-sekolah untuk tujuan melatih pelajar secara praktikal dalam latihan membina stuktur perkataan. Iaitu muridmurid didedahkan dengan kaedah permainan dalam proses pembelajaran mereka. guru akan menyediakan bahan BBM yang berbentuk set permainan dan ruang masa yang bersesuaian bagi menarik minat dan memotivasikan murid-murid yang lemah dalam pelajaran supaya bersedia menerima pengajaran dan agar dapat memenuhi objektif pengajaran dan pembelajaran yang hendak dicapai pada hari itu. Herbert (1968). ayat. dalam bukunya Playing And Working With Words menerangkan bahawa pelbagai aktiviti permainan bahasa yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat merangsang suasana pembelajaran. Iaitu sejauhmanakah keberkesanan kaedah ini dapat mempertingkatkan prestasi penguasaan bahasa Arab dikalangan murid sekolah kebangsaan. selepas kaedah tersebut dipraktikkan.[1] Ini akan mengekalkan tumpuan dan minat murid kepada proses pembelajaran yang sedang berlaku. mereka banyak membicarakan tentang permainan bahasa. Terdapat beberapa pandangan positif.

Disamping itu. (k) Membolehkan murid memperolehi ilmu pengetahuan (knowledge) melalui pelbagai instument seperti melalui proses pemerhatian. patuh kepada arahan dan peraturan. (l) Kaedah permainan bahasa juga dapat memudahkan tugas guru disamping tidak mengabaikan konsep pembelajaran Murid akan mempunyai daya kreatif. dengan pendekatan permainan bahasa diharap suasana pembelajaran akan menjadi lebih menyeronokan dan menyenangkan murid.dalam pengajaran dan pembelajarn adalah seperti berikut . dan daya saing yang sihat disamping inisiatif yang kuat untuk belajar dan menguasai sesuatu permainan. mengakui kesilapan diri. (e) Guru mempelbagaikan teknik-teknik di dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa supaya ia lebih menarik dan berkesan. perbandingan dan pembinaan. Antara objektif tersebut ialah . Contohnya sikap hormat-menghormati. Jesteru itu. (g) Aktiviti bahasa akan dapat mengukuhkan lagi isi pelajaran dan memberi peluang kepada murid mengapliksikannya di dalam situasi yang pelbagai.3 Objektif Pendekatan pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah permainan ini juga mempunyai beberapa objektifnya yang tersendiri. saling bekerjasama. menerima kenyataan (sama ada kalah atau menang) secara terbuka dan sebagainya. [4] (a) Merangsang Interaksi Verbal Murid Di dalam permainan yang telah dipilih. bantu-membantu. berani mencuba sesuatu yang baru. mereka juga diminta memberi kerjasama . 1. murid akan diminta bercakap atau mempraktikkan ungkapan-ungkapan tertentu. (h) Guru dapat membentuk sikap positif yang sihat di klangan murid. (b) Murid diberi peluang untuk menggunakan bahasa sebagai alat perantaraan bertutur semasa bermain. (f) Naluri ingin tahu dan bermain adalah sesuatu yang bersifat ( natural) semulajadi di kalangan murid. (c ) Memberi peluang kepada murid untuk menambahkan lagi perbendaharaan kata mereka. (i) Aktiviti permainan merupakan salah satu contoh kepada guru untuk membentuk suasana pengajaran yang lebih mencabar. Iaitu Murid dapat berinteraksi antara satu sama lain tanpa rasa malu atau segan dan menimbulkan minat untuk bekerjasama dalam satu kumpulan atau pasukan di dalam mana-mana aktiviti yang akan dijalankan.[3] (a) Mewujudkan senario pembelajaran yang berlainan daripada Pengajaran dan pembelajaran biasa. (d) Mewujudkan suasana pembelajaran yang efisyen.

semua pelajar perlulah terlibat secara aktif. (c) Bertindak sebagai alat mengikis bosan Perasaan bosan atau jemu adalah salah satu sifat yang normal bagi seorang guru. Semua murid akan mengambil bahagian dan saling berkomunikasi antara satu sama lain di dalam kumpulan. Ini kerana suasana pada waktu itu amat menjemukan dan membosankan murid. Keadaan sedemikian akan menghasilkan suatu suasana pembelajaran yang lebih menarik dan berpusat kepada murid. Mereka mungkin menghadapi masalah pengamatan. Oleh yang demikian. Jika dilihat kepada ciri-cirinya. Mereka juga akan bersedia apabila diminta bercakap mengenai sesuatu tajuk. Murid biasanya akan menjadi lebih seronok apabila berhadapan dengan kaedah permainan yang mencabar. Guru berperanan sebagai pemudahcara dan mengawal disiplin bilik darjah supaya proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan berkesan. mengantuk dan lapar apabila menjelangnya waktu tengahari. Apabila berada dalam situasi sebegini seorang guru yang cuba menyampaikan maklumat atau info terutamanya yang berkaitan dengan pengetahuan tatabahasa ataupun aspek berbahasa yang lain akan menghadapi masalah. guru peranan sebagai pemberi maklumat bahasa. (d) Alat Pemulihan. Permainan yang mengandungi kegiatankegiatan yang memberi arahan misalnya boleh dimainkan kepada semua peringkat bergantung kepada pengetahuan berbahasa dan kefasihan tertentu murid. bahkan fungsi berbahasa juga boleh dijalankan dalam berbagai peringkat kerumitan berbahasa. Guru perlu memberi rangsangan dan dorongan kepada murid sehingga mereka terasa sumbangan mereka dihargai dan diperlukan di dalam kumpulan. penangkulan atau recall review dan hafazan akan dapat diatasi sedikit demi sedikit dengan melibatkan mereka di dalam aktiviti-aktiviti yang bercorak permainan. Secara tidak langsung mereka akan menyedari kebolehan dan keupayaan mereka berbahasa dengan menggunakan bahasa yang telah mereka pelajari. Bahasa yang digunakan di dalam sesuatu permainan itu tidak seharusnya terhad kepada beberapa struktur ayat sahaja. satu aktiviti pembelajaran yang berbentuk permainan amat sesuai sekali digunakan sebagai satu teknik pengajaran yang berkesan dan reliven pada waktu itu. jemu. pemainan bahasa dapat membantu kumpulan murid yang lemah dari aspek Intelligent Quality (IQ) untuk memahami pendekatan proses pembelajaran. (b) Menambah Kefasihan dan Kefahaman Jenis permainan yang dipilih seharusnya mempunyai matlamat dan objektif iaitu mempertingkatkan kelancaran dan kefasihan berbahasa serta menambahkan keyakinan diri. Oleh yang demikian sebagai langkah altenatif kepada permasalahan ini.kepada guru di dalam menjayakan permainan bahasa yang akan dilaksanakan dalam Pengajaran dan pembelajaran. Kumpulan murid yang bermasalah di dalam akademik juga boleh diatasi dengan pendekatan permainan bahasa. . pendengaran. Begitu juga kepada murid. Pada waktu yang sama. Pengukuhan dan Pengayaan Pendekatan permainan amat sesuai sebagai instrument pemulihan. Mereka akan menjadi lekas bosan. pengukuhan dan pengayaan.

Ciri-ciri Permainan Bahasa. (iii) Untuk mengukuhkan lagi isi pelajaran dan memberi peluang kepada pelajar menggunakan bahasa yang diajar. Pastikan permainan bahasa ini dilaksanakan sebaik sahaja guru sudah memperkenalkan semua perkataan-perkataan yang telah dipelajari oleh murid. sabar dan amanah. Ciri-ciri umum (a) Gambar-gambar untuk permainan hendaklah terang dan senang difahami. (jenius) pemainan bahasa ini lebih merupakan proses pengukuhan dan pengayaan. Guru tersebut mestilah terlebih dahulu mengetahui tahap IQ dan EQ ( Emosional Quality ) murid yang akan diajarnya. 2. (ii) Untuk membolehkan pelajar menguasai kemahiran berbahasa tertentu mengikut keupayaan mereka. berdisiplin.Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Rancangan Kurikulum Sekolah Menengah KBSM (1998)[5] juga telah menyenaraikan beberapa objektif permainan bahasa melalui pengajaran dan pembelajaran.1. Ini kerana tahap pemikiran dan penerimaan murid adalah berbeza antara satu sama lain. Hal ini amat penting supaya set permainan bahasa yang bakal diajar nanti tidak membosankan atau menjemukan murid. (iv) Untuk memperluas dan memperkaya pengetahuan dan pengalaman pelajar dalam bidang bahasa. membaca dan menulis. Bagi murid yang mempunyai tahap pemikiran cerdas dan pintar. (vi) Memupuk sikap bekerjasama. (i) Untuk mengukuhkan lagi kecekapan berbahasa dan kemahiran mendengar. Sebaliknya bagi murid-murid yang lemah IQ ianya merupakan satu teknik pemulihan untuk membantu mereka memahami proses pembelajaran. (b) Arahan dan peraturan permainan hendaklah jelas dan dapat dipatuhi. (c) Pelajar yang pandai dan berkebolehan akan membantu guru membaca arahan-arahan . (v) Untuk berinteraksi secara tidak formal melalui aktiviti-aktiviti yang telah disediakan sama ada melalui perbicangan atau perbualan semasa bermain. Antaranya . toleransi. bertutur. 2.[6] Antara ciri-ciri permainan bahasa yang baik adalah seperti berikut. Sebelum seseorang guru itu melaksanakan pendekatan permainan bahasa ini. Ia mesti dilaksanakan bagi mengukuhkan lagi ingatan dan memupuk minat murid terhadap pembelajaran tersebut.

dan berkepimpinan di kalangan pelajar. bertutur. 3. (d) Dapat merangsang pelajar bertidak balas secara aktif dan positif. Kesan negatif. sila pastikan ia senang dan mudah dikendalikan. pelajar dengan guru dan tindak balas pelajar dengan bahan. (f) Mempunyai arahan dan peraturan yang jelas. dan perkataan yang tertulis hendaklah terang dan mudah difahami dan dibaca. (h) Permainan bahasa menyediakan aktiviti ke arah memupuk sikap-sikap positif seperti bekerjasama. dan berkepimpinan di kalangan pelajar. . (d) Jika permainan itu mengunakan kad. Apa yang penting alat-alat tersebut memenuhi fungsi dan mencapai matlamat. Ini penting supaya pelajar tidak jemu untuk permainan seterusnya. v) Dapat memupuk nilai-nilai murni dan sikap-sikap positif seperti bekerjsama. membaca dan menulis dapat dilaksanakan dalam masa yang singkat. Pertama kesan positif dan kedua kesan negatif.1.2 Ciri-ciri Khusus[7]. (e) Melibatkan pelajar secara aktif sama ada dalam kumpulan atau kelas.2. (e) Beri perhatian kepada pelajar yang sentiasa tewas dalam permainan. 3. 3. ( h) Hentikan permainan anda ketika pelajar masih lagi terasa seronok dengan permainan itu. (f) Pastikan permainan itu mempunyai objektif yag hendak dicapai. berdisiplin. (b) Mempunyai rangsangan dan bahan yang menarik. iv) Empat kemahiran berbahasa iaitu kemahiran mendengar. iii) Murid mempunyai tahap keyakinan diri yang tinggi dan berani mencuba sesuatu yang baru. bertutur. (a) Dapat mengukuh dan meningkatkan penggunan bahasa seperti penguasaan empat kemahiran berbahasa iaitu kemahiran mendengar.permainan. Kesan-kesan pengunaan kaedah Permainan Bahasa Kesan-kesan pengunaan kaedah permainan bahasa ke atas murid sekolah kebangsaan dilihat dari dua aspek. ii) Lebih menyeronokkan dan pembelajaran lebih ceria. 2.berdisiplin. (c) Memberi peluang kepada pelajar untuk berinteraksi antara pelajar dengan pelajar. (g) Mencabar dan menggalakkan pelajar untuk berfikir secara rasional dan kritis. membaca dan menulis. Kesan Positif . i) Murid lebih bermotivasi untuk mengikuti topik yang diajar. Beri peluang kepadanya sebagai pemerhati untuk jangkamasa yang tertentu. (g) Sebaiknya alat BBM (Bahan Bantu Mengajar) disediakan sendiri oleh guru terbabit.

Kerusi-kerusi akan disusun membentuk satu bulatan. Murid akan membuat bising dan mengganggu proses pembelajaran di bilik sebelah. v) Sukar mendapat alat BBM yang menarik di pasaran kalau ada pun harga terlalu mahal. Murid-murid akan berdiri berdekatan bulatan kerusi tersebut. Murid-murid akan kembali mengelilingi bulatan kerusi semula. 3. pita rakaman (muzik nasyid). apabila muzik diberhentikan. Muzik akan dimainkan semula. Bahan : Kerusi. pelajar yang tidak dapat duduk di atas kerusi akan didenda mengikut arahan yang tercatat pada kad denda. Pelajar yang didenda akan berlakon atau menjawab soalan.2. Seperti pusingan pertama. . viii) Kekurangan tempat untuk menyimpan alat permainan dengan selamat. kad Denda. Apabila lagu/muzik dimainkan. murid-murid akan berjalan mengelilingi bulatan kerusi tersebut. dan membacanya dengan kuat. vi) Masalah kewangan untuk membeli bahan atau alat permainan yang siap di pasaran. iii) Sukar mengawal kelas. 7. 8.i) Permainan memakan masa yang panjang. Contoh Set Permainan Bahasa. Pemilihan tajuk adalah berdasarkan sukatan pelajaran bahasa Arab komunikasi j-QAF darjah satu ‫وس‬ ‫) ل‬ Objektif : Melatih keberanian pelajar dalam menyebut atau menjawab soalan.. kotak. Murid yang didenda. 6. ( ini beerti jika jumlah pelajar dalam satu kumpulan 10 orang maka bilangan kerusi yang akan disediakan adalah 9 buah) 3. Langkah Perlaksanaan Permainan :1. perlu mengambil sekeping kad di dalam kotak misteri. Permainan ini boleh dimainkan dalam satu kumpulan atau beberapa kumpulan (jumlah kotak adalah mengikut bilangan kumpulan). ii) Murid terlalu leka dengan permainan dan pertandingan sehingga objektif tidak mencapai sasaran sepenuhnya. murid-murid akan duduk di atas kerusi-kerusi tersebut. Begitulah seterusnya. 4. Bilangan kerusi akan dikurang sebuah bagi setiap kumpulan. 2. 2. Iv) Set permainan adakalanya tidak bersesuaian dengan tahap IQ murid. vii) Alat BBM yang dibina hanya sesuai untuk satu permainan sahaja. Guru sukar untuk melaksanakannya kerana peruntukan masa yang terhad. . Apabila muzik diberhentikan. Murid yang tidak dapat duduk akan didenda. 5. Cara bermain : berkumpulan/Kelas.

Fungsi bahasa boleh melibatkan semua peringkat kerumitanberbahasa yang berbezabeza. mereka harus mengutarakan tekad dan berazam sepenuhnyauntuk berkomunikasi. Antaranya seperti yang berikut:(a) Merangsang interaksi verbal pelajarDalam permainan. boleh dimainkan pada semua peringkat bergantung pada pengetahuan bahasa dankefasihan tertentu pelajar. khususnya yang bersifat pemalu dan pasif. mereka juga diminta memberikan alasan-alasan tertentu yang berkaitan. Begitu juga dengan aktiviti kelas yang melibatkan penulisan karangan dan pembentukkan . Sebaliknya. Dalampermainan. bukan sahaja antara pelajar dengan pelajar tetapi juga antara pelajar dengan guru. Pelajar biasanya merasa seronok apabila dihadapkan dengan permainan yangmencabar. Peranan guru sebagai pemaklumat bahasa sangatlah penting.9. (c) Menyediakan konteks pembelajaranPermainan bahasa membawa perkembangan perhubungan yang positif dalam kalangan individu yangterlibat. terutama dalam kontekskepelbagaian bentuk kosa kata serta kecanggihan tatabahasa dan sintaksis. Ini merupakan satu suasanayang sihat dan berfaedah kepada para pelajar.(d) Alat mengikis rasa bosanPada waktuwaktu tertentu. Tiada seorang pun daripada mereka dibiarkanbersendiri dan terkecuali. mengantuk dan lapar. Setiap ahli kumpulanakan merasakan diri mereka diperlukan dalam kumpulan itu dan pada bila-bila masa sahaja mereka akandiminta bercakap dan mengutarakan pandangan. Permainanbahasa membantu merapatkan hubungan dan kerjasama antara mereka. Bahasa yang digunakan dalam sesuatu permainan itu tidak harus terhadkepada beberapa struktur ayat sahaja.Lazimnya. mereka perlu terlibat sepenuhnya secara aktif dalam permainan itu. Permainan yang mengandungi kegiatan memberikan arahanumpamanya. pelajar akan merasabosan. di samping terlibat secara berkesan dalam apasahaja aktiviti yang dijalankan. Guru membuat penilaian kendiri. umpamanya pada waktu menjelang tengah hari. Bayangkan sahaja bagaimana guru dapat menyampaikan pengetahuantentang tatabahasa dan aspek-aspek pemahaman dalam keadaan yang melesukan. Secara tidak langsung mereka akan menyedari kebolehan dan keupayaan mereka dalambahasa yang dipelajari. Guru harusbersedia memenuhi keperluan pelajar dalam permainan tersebut.(b) Menambah kefasihan dan keyakinanPermainan bahasa boleh digunakan sebagai satu cara untuk meningkatkan kefasihan berbahasa sertamenambahkan keyakinan diri. Kesedaran seperti ini akan memberi peluang kepada guru menghasilkan satusuasana pembelajaran yang menarik dan berorientasikan pelajar. Guru hanya bertindak sebagaifasilitator dan menjaga disiplin kelas. Di samping itu. mereka dapat menunjukkan kecergasan. pelajar akan diminta bercakap untuk menyuarakan pandangan dan pendapatmereka. Permainan bahasa yang diintegrasikan dalam pengajaran seharusnya mempunyaibeberapa objektif yang tentu.

Permainan ini berasaskan keadilan danpertandingan. akan meransang pelajar untuk bertindak balas. Hal ini kerana ia akan menjadikan proses pembelajaran di sekolah lebih menarik dan praktikal. pelajar berkenaan akan menemui kesukaran menyebut bunyi. pengukuhan dan pengayaanDalam pengajaran bahasa. Pada saat ini permainanbahasa dapat menimbulkan perasaan gembira dan menyebabkan mereka lupa sekejap rasa lapar danmengantuk.membunyikan suku kata dan perkataan. memprotes dan memberikan hujah. KESIMPULAN Sebagai kesimpulannya.Dengan ini. Kebanyakanpelajar yang lemah menghadapi masalah pengamatan dan pendengaran. Dapatlah dirumuskan bahawa pendekatan permainan bahasa merupakan satu teknik yang baik. aktiviti pengukuhan masih boleh diteruskan dengan syarat latihan dan latih tubi yangdiperkenalkan itu dipelbagaikan dalam bentuk aktiviti permainan bilik darjah.Namun. permainan boleh dijalankan dalam pelbagai bentuk mengikut tujuannya. pelajar yang lemah boleh digalakkanmengambil bahagian bersama-sama dengan pelajar yang cergas melalui permainan yang dijalankan. biasanya mempunyai pelbagai peringkat kebolehan. misalnya kumpulan cergas. Selepas sesuatu pengajaran. . Jika tiada langkah yang diambil untukmengatasi kelemahan ini. Sesetengah pelajar mempunyai perasaan malu yang tebal dan ada juga yang pendiam atau tidakbegitu ramah. sederhana danlemah.(e) Alat pemulihan. permainan dalam aktivitki pengayaan akanmenambahkan kemahiran. permainan sangat berguna dalam aktiviti pemulihan. pengukuhan dan pengayaan. Sebagai aktiviti pengayaan. Bagi pelajar yang cergas pula. Namun demikian. Kaedah permainan ini akan sentiasa dinanti-nantikan oleh murid kerana ia amat menyeronokkan dan menghilangkan kejemuan terutamanya di dalam penggajaran yang berbentuk penggunaan tatabahasa atau aspek berbahasa yang lain.ayat-ayat. mereka ini harus diberikan tugas yang mudah yang bersesuaian dengan kebolehan dankemampuan mereka. huruf. Dengan kaedah yang digunakan ini akan dapat memberi motivasi kepada murid-murid yang lemah untuk memudahkan mereka mengingati tajuk yang telah diajar oleh guru. Latihan yang dijalankan secara berterusan mungkin membosankan pelajar. Walaubagaimanapun. Bagi guru yang inovatif dan kreatif ia akan mempelbagaikan proses pembelajaran supaya lebih nampak menarik dan menyeronokkan. Pelajar di dalam sesebuahkelas. Kelemahan ini dapat diatasisedikit demi sedikit melalui aktiviti permainan yang dirancangkan. mereka perlu dilibatkan sama supaya perasaan negatif yang menguasaidiri mereka itu dapat dihapuskan. Permainan mewujudkan komunikasi dalam bentuk yang semula jadi dan memenuhikeperluan pelajar apabila berhadapan dengan dunia sebenar. pelajar dilatih berhadapan dengan interaksi kehidupan sebenar yang bakal dilalui olehmereka dalam kehidupan di luar bilik darjah. gerak kerja pengukuhan puladiadakan.Justeru. pengetahuan dan pengalaman mereka 5.

Pengenalan Pendidikan Bahasa Arab. mengikut kaedah-kaedah yang telah ditetapkan di bawah pengawasan guru .[1] Ustaz Zawawi Bin Ismail (2006). Kuala Lumpur : UNITEM Sdn Bhd. [3] ibid ”Permainan Bahasa ialah suatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran yangdilaksanakan di dalam bilik darjah yang bertujuan untuk membekalkan ilmu pengetahuandan pelbagai kemahiran bahasa kepada para pelajar dalam suasana yang seronok dansantai.s 78 [2] Ibid. M.

(dalam Mohd..” Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran (P&P) terhadap pelajar di dalam bilik darjah terdapat banyak kaedah yang disarankan oleh Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Kementerian Pelajaran Malaysia (JAPIM. 1993) memberikan makna kaedah sebagai cara keseluruhan mengajar bahasa bagi mencapai tujuan-tujuan yang tertentu melalui prinsip-prinsip tertentu. kaedah terus dan kaedah bacaan (Abdul Rashid Ali. kaedah tradisional. kanak-kanak perlu bermain bagi meningkatkan kemahiran psikomotor dan kemahiran sosial seperti interaksi dan komunikasi dan juga kemahiran-kemahiran berbahasa. guru-guru perlu merancang aktiviti-aktiviti permainan yang lebih menekankan latihan minda (Mohd. Rohizani Yaakub. Juriah (1990) mendefinisikan kaedah sebagai cara-cara mengajar bahasa yang dihasilkan oleh pendekatan-pendekatan pengajaran bahasa. penyelidik telah memilih Kaedah Permainan Bahasa (KPB) untuk diuji keberkesanannya dalam P&P kata kerja al-mudāri’ serta penguasaan pelajar terhadap pertukaran-pertukaran pola yang berkaitan dengannya. Menurutnya. dan Shahabuddin Hashim. kaedah pengajaran bahasa untuk penguasaan kemahiran membaca adalah berbeza daripada kaedah untuk pengajaran bertutur dan menulis. KPM) seperti Kaedah Tematik. 2002). 2007). Di peringkat tinggi. pelajar-pelajar juga perlu bermain bagi meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif yang dapat membantu dalam penyelesaian masalah. Rohizani Yaakub. pembelajaran bermakna dan sebagai alat diagnostik. Tokoh yang banyak membincangkan peranan bermain dalam pendidikan ialah Froebel. Sudah tentulah permainan untuk kanak-kanak adalah berbeza daripada pelajar yang lebih matang.Penggunaan permainan bahasa sebagai satu teknik pengajaran dan pembelajaran bahasa bukan lagi merupakan satu perkara baru dalam dunia pendidikan.Penglibatan dalam permainan bahasa memberi peluang kepada pelajar untuk memperoleh latihan intensif. Contohnya. Melalui bermain mereka gembira dan senang hati membuat penerokaan. Sebagai contoh. 2003). Di peringkat rendah. bertutur. 1993). Hal ini bermakna pengajaran yang berkesan sangat berkait rapat dengan kemahiran guru memadankan kaedah mengajar dengan objektif dan gaya pembelajaran pelajar. 2007). Pendekatan belajar melalui bermain diberipenekanan khusus dalam proses P&P kerana bermain adalah fitrah kanak-kanak.aktiviti bermain dapat mengembangkan banyak kemahiran belajar dalam kalangan pelajar. Kaedah Latih Tubi. . Kaedah Induktif. Zohir Ahmad. Kaedah Ajuk Hafaz. Dalam kajian ini.Kebanyakan aktiviti yang dijalankan meliputi 4 kemahiran berbahasa iaitu kemahiranmendengar. dan Shahabuddin Hashim. KPM. Bagi peringkat rendah. aktiviti permainan yang melibatkan penggunaan jasmani adalah sesuai tetapi bagi peringkat tinggi. Kaedah Semula Jadi atau Kaedah Terus. membaca dan menulis. Zohir Ahmad. Ia merupakansalah satu teknik yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arabmutakhir ini. penemuan dan pembinaan melalui pengalaman langsung secara semula jadi” (Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Raja Mukhtaruddin pula (dalam Abdul Rashid Ali. Kaedah Deduktif dan Kaedah Elektif (Manual Kursus Pendedahan Kurikulum Semakan Bahasa Arab. Hal ini dijelaskan oleh KPM seperti yang berikut : “Belajar melalui bermain adalah pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang menggembirakan dan bermakna.

(b) Mempunyai rangsangan dan bahan yang menarik. ayat kata kerja dalam bahasa Arab boleh membantu pelajar dalam proses pembentukan ayat dengan lebih mudah dan betul berbanding dengan ayat kata nama. 10% membina ayat berdasarkan gambar.s 105 Penyelidik memilih tajuk kata kerja al-mudari kerana ianya merupakan satu tajuk yang penting untuk dikuasai oleh pelajar dalam sukatan pelajaran subjek bahasa Arab. Menurut Saifol Barin Ramli (2006) kepentingan menguasai bahagian membina ayat adalah jelas kerana dalam sukatan peperiksaan bahasa Arab peringkat Penilaian Menengah Rendah (PMR). m. Menurutnya lagi. CIRI-CIRI PERMAINAN BAHASA YANG BAIKPermainan bahasa yang dijalankan di dalam bilik darjah bukan setakat berakhir di bilikdarjah.[4] Ibid. membaca. M.s 82 [6] Buku panduan Perlaksaan Model Model Pengajaran Dan Pembelajaran Dan Kokurikulum j-QAF Tahun !. Halaman 81 [5] Ibid. tetapi ia mempengaruhi penguasaan bahasa pelajar hingga ke luar bilik darjah. Kementerian Pelajarn Malaysia. Antara ciri-ciri permainan bahasa yang baikadalah seperti yang berikut:(a) Dapat mengukuhkan dan meningkatkan penguasaan bahasa sepertipenguasaan kemahiran mendengar. Oleh itu.(d) Dapat merangsangkan pelajar untuk bertindak balas secara aktif dan positif . gurubahasa perlu mempunyai pengetahuan tentang ciri-ciri permainan bahasa yang baik dansesuai dipraktikkan dalam pengajaran bahasa. 10% membina ayat berdasarkan iklan atau jadual dan 10% membina ayat berdasarkan terjemahan daripada bahasa Melayu ke dalam bahasa Arab (Format Peperiksaan PMR Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). menulis danpenguasaan elemen tatabahasa. sesuai dengan peringkatpenguasaan bahasa pelajar. soalan yang berkaitan dengan bahagian membuat ayat adalah sebanyak 40% markah dengan pecahan 10% untuk bahagian melengkapkan teks.Berlaku juga keadaan pelajaran bahasa yang disampaikan secara bermain dapat membantupelajar mempelajari sesuatu yang lebih daripada aktiviti bermain itu sendiri. Jabatan Pendidkkan Islam dan Moral.(c) Memberikan peluang kepada pelajar untuk berinteraksi antara pelajardengan pelajar. bertutur. (2005). pelajar dengan guru dan tindak balas pelajar terhadapbahan. Kebarangkalian pelajar melakukan kesilapan dalam menulis ayat kata kerja adalah sedikit berbanding dengan ayat kata nama.

karangan Ustaz Zawawi Bin Ismail (2006). M.s 86 . Pengenalan Pendidikan Bahasa Arab. Sila rujuk buku modul OUM.[7] Kementerian Pendidikan Malaysia (1992). Kuala Lumpur : UNITEM Sdn Bhd.