P. 1
Permainan Bahasa

Permainan Bahasa

|Views: 35|Likes:

More info:

Published by: Mohd Syahid Abdullah on Mar 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2013

pdf

text

original

PERMAINAN BAHASA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB

Oleh: Nazri bin Samsudin ISI KANDUNGAN: Pengenalan Objektif Permainan Bahasa Kelebihan Permainan Bahasa Bentuk Pengelolaan Permainan Bahasa Contoh Permainan Bahasa dalam P&P Bahasa Arab Tahun 2 1 Pengenalan Permainan Bahasa ialah suatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan di dalam bilik darjah yang bertujuan untuk membekalkan ilmu pengetahuan dan pelbagai kemahiran bahasa kepada para pelajar dalam suasana yang seronok dan santai, mengikut kaedah-kaedah yang telah ditetapkan di bawah pengawasan guru1. Penggunaan permainan bahasa sebagai satu teknik pengajaran dan pembelajaran bahasa bukan lagi merupakan satu perkara baru dalam dunia pendidikan. Ia merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab mutakhir ini. Penglibatan dalam permainan bahasa memberi peluang kepada pelajar untuk memperoleh latihan intensif, pembelajaran bermakna dan sebagai alat diagnostik. Kebanyakan aktiviti yang dijalankan meliputi 4 kemahiran berbahasa iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. 1. Objektif Permainan Bahasa Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan matlamat dalam sistem pendidikan negara amnya dan Falsafah Pendidikan Negara khususnya. Hala tuju ini dirangkumkan melalui objektif tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu2: 1.1 Merangsang interaksi verbal pelajar
Dalam permainan bahasa, para pelajar akan diminta bercakap dan mempraktikkan ungkapanungkapan tertentu. Di samping itu, mereka juga diminta memberikan kerjasama dan melibatkan diri sepenuhnya secara aktif. Tiada seorang pun daripada mereka dibenarkan bersendiri dan terkecuali. Sebaliknya mereka harus menggunakan peluang tersebut untuk berkomunikasi sesama mereka.
Fauzi Hanafi (Dr), Al-Al’aab Al-Lughawiyyah wa At-Ta’bir As-Syafahi Al-Ibda’iy: (http://vb.arabsgate.com/showthread.php?s=30972f37217e021350122313cce2a82f&p=3902715#post3902715) 2 Lihat 5 isi penting ini dalam: http://bobezani.tripod.com/teknik.htm. Huraiannya pula adalah daripada penulis sendiri. 2
1 Radhi

1.2 Menambah kefasihan dan keyakinan
Permainan bahasa bertujuan untuk meningkatkan kefasihan berbahasa serta menambahkan keyakinan diri para pelajar. Pelajar biasanya merasa seronok apabila berhadapan dengan permainan-permainan yang mencabar. Secara tidak langsung mereka akan menyedari kebolehan dan keupayaan mereka dalam bahasa yang dipelajari.

1.3 Menyediakan konteks pembelajaran Permainan bahasa bukan sahaja boleh digunakan selepas selesai pengajaran sesuatu isi pelajaran tetapi ia dapat menyediakan konteks pembelajaran itu sendiri. Pelajar dapat lebih mengikuti proses pembelajaran apabila sesuatu aktiviti seperti permainan bahasa dijalankan dalam masa yang sama pengajaran guru dilakukan. Ini dapat dilakukan apabila pelajar menjalankan permainan bahasa dan guru bertindak sebagai fasilitator bagi mengawasi dan memantau pembelajaran mereka.

1. para pelajar dapat menambahkan ilmu pengetahuan dalam keadaan rehat dan santai. Kelebihan Permainan Bahasa Permainan bahasa mempunyai peranan penting dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa bagi membantu menguasai pelbagai kemahiran bahasa. Ia juga dapat membantu dalam memudahkan lagi aktiviti pembelajaran bahasa kerana pembelajaran bahasa merupakan satu tugas yang sukar yang memerlukan kepada latihan yang berterusan untuk mempraktikkannya dan menguasai segala aspek kemahiran berbahasa.com/showthread.php?s=30972f37217e021350122313cce2a82f&p=3902715#post3902715) 1 Radhi 4 2. anda hendaklah membahagikan pelajar ke dalam banyak kumpulan. Guru perlu teliti dalam menentukan bilangan ahli dalam sesebuah kumpulan kerana ia memainkan peranan dalam menentukan kelancaran permainan. Maka permainan bahasa sangat membantu dalam mengatasi masalah pembelajaran. terdapat pelajar bermasalah yang memerlukan kepada aktiviti pemulihan. Bentuk Pengelolaan Permainan Bahasa Berikut adalah teknik pengelolaan aktiviti permainan bahasa. Fauzi Hanafi (Dr). 2. jika keadaan ini tidak dapat dielakkan. 2. Jika bilangan pelajar di dalam kelas anda terlalu ramai.5 Bertindak sebagai alat pemulihan. permainan bahasa dapat membantu mereka untuk meluahkan buah fikiran dan perasaan mereka dengan lebih jelas. 3 2. inovatif dan semulajadi (fitrah).arabsgate.5 Ia memberi peluang kepada guru dan sesama para pelajar untuk berbincang. bertutur. mendiamkan diri dan mengasingkan diri daripada para pelajar yang lain. 3. rasa bosan dan jemu akan dihadapi oleh guru apatah lagi para pelajar yang perlu memahami isi kandungan pelbagai mata pelajaran. berpasangan ataupun secara individu1: (a) Secara Berkumpulan Guru boleh melaksanakan permainan bahasa menerusi pembentukan kumpulan-kumpulan yang kecil. Guru boleh menjayakannya sama ada secara berkumpulan. 1. 2. pengukuhan atau pengayaan bergantung kepada tahap penguasaan mereka selepas melalui aktiviti biasa seperti mendengar penerangan guru. pengukuhan dan pengayaan Dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Maka permainan bahasa dapat mengikis perasaan ini dengan kepelbagaian aktiviti yang dijalankan dapat menimbulkan perasaan seronok dan gembira sekaligus pelajar dapat menerima pengajaran guru dengan lebih baik. membaca dan menulis dalam pelbagai situasi dan keadaan.1 Memberikan peluang kepada pelajar untuk melatih dan menguasai pelbagai kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar.2 Ia dapat mengurangkan rasa bosan dan jemu semasa pembelajaran bahasa selain daripada memperbaiki dan menyelesaikan masalah emosi dan perasaan negatif yang dihadapi oleh segelintir pelajar seperti suka menyendiri. Bilangan empat hingga enam orang pemain dalam satu kumpulan sudah memadai. bertanyakan soalan dan mengeluarkan pandangan sambil melaksanakan aktiviti permainan bahasa. Oleh itu. Al-Al’aab Al-Lughawiyyah wa At-Ta’bir As-Syafahi Al-Ibda’iy: (http://vb. Antara kelebihan permainan bahasa ialah1: 2. soal jawab dan membaca buku teks. Keadaan ini mungkin kurang selesa. Walau bagaimanapun.4 Ia dapat membantu guru memperbetulkan kesilapan dan kesalahan yang biasa dilakukan oleh pelajar sama ada dari segi sebutan atau bacaan sesuatu perkataan yang berbeza penggunaannya sesuai dengan situasi dan keadaan tertentu. permainan bahasa merupakan kaedah terbaik dalam membantu pelajar menguasai kemahiran bahasa sama ada secara lisan dan tulisan. Oleh itu.3 Ia dapat menggalakkan pelajar untuk menggunakan bahasa secara lebih kreatif.4 Bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan Dalam waktu persekolahan yang panjang. Oleh itu. permainan bahasa bolehlah digantikan dengan jenis permainan yang tidak .

Guru menunjukkan 10 keping wang kertas RM1 dan sekeping wang kertas RM10. Sebelum guru memulakan satu permainan yang baru secara kumpulan. permainan secara berpasangan tidak banyak menimbulkan masalah jika dibandingkan dengan permainan secara berkumpulan. membaca dan memahaminya. . kumpulan dan individu LANGKAH-LANGKAH Pendahuluan (2 minit) Guru masuk ke dalam kelas dan meminta murid-murid membaca doa secara beramai-ramai.Guru membilang setiap keping wang kertas RM1 dari 1 hingga 10. 6 4. (ii) Adakan tunjuk ajar atau demonstrasi. Set Induksi (3 minit) . (c) Secara Individu Permainan secara individu amat sesuai untuk aktiviti pengayaan. (iii) Arahan-arahan boleh ditulis di papan hitam. guru perlulah: (i) Jelaskan kepada pelajar apakah jenis permainan yang hendak dimainkan itu. Dalam hal ini sebahagian daripada pelajar boleh diminta membantu guru. Pengenalan Pendidikan Bahasa Arab. Pelajar boleh merujuk kepada guru untuk mendapatkan petunjuk dan panduan.memerlukan terlalu banyak gerak kerja menulis. 1 Zawawi Ismail. jika pelajar sudah boleh menulis. Sebagai alternatif. 3 set kad nombor Arab ( ٣٠-٢١) Kaedah Kelas. Wan Nordin Wan Abdullah (2009). Menyebut nombor dan bilangan Bahasa Arab dengan betul dan lancar Bahan Wang kertas RM1 dan RM10. Membilang nombor dalam Bahasa Arab 3. cergas serta telah menghabiskan tugasan yang diberikan oleh guru dalam sesuatu masa yan tertentu. pelajar berfikir sendirian untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Cara ini biasanya dilakukan bagi pelajar yang pintar. Dalam situasi begini. guru boleh membawa pelajar anda keluar kelas untuk meneruskan permainan. Malaysia: Open University 5 (b) Secara Berpasangan Permainan secara berpasangan boleh memberi lebih banyak peluang latihan mendengar dan bertutur. Mengenal bentuk nombor dan bilangan Bahasa Arab 2. Contoh permainan bahasa yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab Tahun 2 di sekolah kebangsaan: Nama Permainan Bahasa Mengenal Nombor dan Bilangan (‫) واألع داد األرق ام‬ Tajuk dalam Buku Teks Bahasa Arab Tahun 2 ‫( ف ص لي ف ي‬mukasurat 14) dan ‫( ال درا س ية األدوا ت‬mukasurat 30) Kemahiran Bahasa Mendengar dan Bertutur Isi kandungan Nombor dan Bilangan 21 hingga 30 ( ٣٠-٢١) Objektif 1. 7 . Mohd Abdul Nasir Abdul Latif. Jika tidak dapat menyelesaikannya. Biasanya. m/s 99-100. Guru boleh mengawal pelajar dengan mudah.

. ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ Langkah 2 (15 minit) .Guru menyebut nombor 21 hingga 30 satu persatu mengikut urutan tanpa menunjukkan kad nombor dan meminta semua murid menyebutnya semula secara beramai-ramai.. Langkah 1 (5 minit) .Kemudian. ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ 8 ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ Langkah 3 (20 minit) . guru mengeluarkan sekeping wang kertas RM10 dan mencampurkan dengan 10 keping wang kertas RM1 satu persatu serta membilang dari 11 hingga 20. .Guru menyebut nombor 21 hingga 30 satu persatu mengikut urutan dengan menunjukkan kad nombor dan meminta semua murid menyebutnya semula secara beramai-ramai.Guru mengagihkan kad nombor 21 hingga 30 kepada setiap kumpulan. Ini bermakna setiap murid mendapat nombor yang berlainan.Guru membahagikan murid di dalam kelas kepada 3 kumpulan iaitu setiap kumpulan mempunyai 10 orang murid (jumlah murid di dalam kelas ialah 30 orang).

Maka para murid lebih berasa teruja dan seronok serta bersedia untuk memulakan pembelajaran melalui permainan.Kumpulan yang berjaya menyusun semula 10 keping kad nombor 21 hingga 30 tersebut dengan betul akan diberikan 1 9 markah bagi setiap nombor yang disusun dengan betul.Setiap kumpulan diberikan semula 10 keping kad nombor 21 hingga 30. .. . ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ Langkah 4 (10 minit) . .Kumpulan yang berjaya menunjukkan dan menyebut nombor dengan betul akan diberikan 1 markah bagi setiap kad nombor yang betul dan 1 markah lagi bagi setiap sebutan nombor yang betul. 2) Semua murid memberikan perhatian kepada pengajaran guru apabila guru memulakan pengajaran dengan mengeluarkan wang kertas yang pelbagai jenis.Guru menyebut nombor 21 hingga 30 satu persatu dan meminta murid dari setiap kumpulan untuk datang ke hadapan kelas membawa dan menunjukkan nombor yang dipegangnya.Setiap kumpulan diminta untuk menyusun semula 10 keping kad nombor tersebut dengan betul dan teratur.Kemudian.Setiap kumpulan diminta untuk menyebut nombor 21 hingga 30 satu persatu mengikut giliran. Markah penuh ialah 2 markah bagi aktiviti ini. dapat menghilangkan rasa jemu dan bosan terhadap pengajaran dan pembelajaran. Penutup (5 minit) . Beberapa manfaat yang boleh diperolehi oleh guru dan murid daripada permainan bahasa ini: 1) Permainan ini hanya menggunakan bahan bantu mengajar iaitu wang kertas dan kad nombor tanpa menggunakan buku teks. . 3) Guru dapat meningkatkan kemahiran pengajaran dan pembelajaran kerana dapat menghasilkan suatu permainan bahasa yang kreatif dan inovatif. 3 orang murid dari setiap kumpulan itu tadi diminta untuk menyebut nombor yang ditunjukkan itu tadi. Sekaligus. Ini dapat memberikan motivasi dan suntikan semangat yang baru kepada guru untuk mencipta aktiviti permainan bahasa yang lain. .

Buku Teks Bahasa Arab Tahun 2. 11 RUJUKAN 1. maka diharapkan dapat menambahkan lagi minat mereka dalam mempelajari bahasa ini. Rijaludin Yahya (2008). Seterusnya. Pengenalan Pendidikan Bahasa Arab. khususnya apabila melibatkan murid yang belajar Bahasa Arab sebagai bahasa asing ketiga (selepas Bahasa Inggeris) di Malaysia ini. Al-Al’aab Al-Lughawiyyah wa At-Ta’bir As-Syafahi Al-Ibda’iy: (http://vb. guru dapat mempelbagaikan kaedah.htm .com/showthread. Aktiviti permainan bahasa ini juga dapat mengubah persepsi murid bahawa mempelajari Bahasa Arab adalah sesuatu yang susah dan membebankan. Mohd Abdul Nasir Abdul Latif. http://bobezani. Radhi Fauzi Hanafi (Dr). maka mempelajari Bahasa Arab sebenarnya adalah mudah. teknik dan strategi pengajaran dan pembelajaran. 10 Penutup Dengan adanya permainan bahasa dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab. Amiruddin Ishak. Majdi Ibrahim. Wan Nordin Wan Abdullah (2009). Malaysia: Open University 2. guru dapat melihat dan menilai kepelbagaian sikap dan tingkah laku daripada para murid yang terlibat. Zawawi Ismail. 5) Permainan bahasa ini adalah lebih mudah untuk dipelajari dan lebih cepat untuk diterima oleh para murid kerana aktiviti yang dilaksanakan adalah berpusatkan murid dan isi kandungan pelajaran disampaikan dalam bentuk yang kreatif.php?s=30972f37217e021350122313cce2a82f&p=39027 15#post3902715) 4.tripod. m/s 99-100.com/teknik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hasil daripada penglibatan dan kejayaan mereka dalam menjalankan permainan bahasa ini.4) Dalam permainan bahasa ini.arabsgate. 3.

1 Konsep dan maksud Permainan Bahasa Permainan bahasa berkonsepkan belajar sambil bermain (study and fun). yang berkaitan dengan permainan bahasa yang telah dilontarkan oleh pakar-pakar bahasa seperti Sterling G. kaedah permainan bahasa juga mempunyai beberapa matlamat yang hendak dicapai dalam tempoh setahun atau tiga tahun. Iaitu sejauhmanakah keberkesanan kaedah ini dapat mempertingkatkan prestasi penguasaan bahasa Arab dikalangan murid sekolah kebangsaan. Lorter (1971).1. Michael A. Callahan (1971).2 Matlamat Seperti pendekatan-pendekatan atau kaedah yang lain. Mereka berpendapat. Ini bermaksud melalui pendekatan permainan bahasa. guru akan menyediakan bahan BBM yang berbentuk set permainan dan ruang masa yang bersesuaian bagi menarik minat dan memotivasikan murid-murid yang lemah dalam pelajaran supaya bersedia menerima pengajaran dan agar dapat memenuhi objektif pengajaran dan pembelajaran yang hendak dicapai pada hari itu. ayat. Herbert (1971). Pendekatan ini akan menjadi lebih mudah diikuti walaupun pelajar tersebut memiliki tahap IQ yang lemah. Natijahnya murid akan dapat memperkembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka. selepas kaedah tersebut dipraktikkan. Midred Mc Closky (1971). Pendekatan ini diharap akan dapat membantu murid-murid yang lemah dalam pelajaran BAKSK meningkatkan tahap kecerdasan dan keinterlektual mereka. mereka banyak membicarakan tentang permainan bahasa. Terdapat beberapa pandangan positif. Iaitu muridmurid didedahkan dengan kaedah permainan dalam proses pembelajaran mereka. Michael berman (1981). Kaedah permainan bahasa merupakan salah satu instrument yang penting dalam menggarap matlamat pendidikan diantara tujuan permainan bahasa diadaptasikan . dalam bukunya Playing And Working With Words menerangkan bahawa pelbagai aktiviti permainan bahasa yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat merangsang suasana pembelajaran. perbendaharan kata dan sebagainya[2]. bahawa kesesuaian bahan permainan bahasa itu dapat digunakan di sekolah-sekolah untuk tujuan melatih pelajar secara praktikal dalam latihan membina stuktur perkataan. Jelasnya bahan bantu mengajar (BBM) yang berbentuk permainan lebih banyak disediakan bagi tajuk-tajuk yang telah dipilih untuk dipraktikan dalam pengajaran.[1] Ini akan mengekalkan tumpuan dan minat murid kepada proses pembelajaran yang sedang berlaku. Herbert (1968). 1.

(i) Aktiviti permainan merupakan salah satu contoh kepada guru untuk membentuk suasana pengajaran yang lebih mencabar.3 Objektif Pendekatan pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah permainan ini juga mempunyai beberapa objektifnya yang tersendiri. Antara objektif tersebut ialah . [4] (a) Merangsang Interaksi Verbal Murid Di dalam permainan yang telah dipilih. (g) Aktiviti bahasa akan dapat mengukuhkan lagi isi pelajaran dan memberi peluang kepada murid mengapliksikannya di dalam situasi yang pelbagai. Contohnya sikap hormat-menghormati. mengakui kesilapan diri. perbandingan dan pembinaan. berani mencuba sesuatu yang baru. saling bekerjasama. Jesteru itu. bantu-membantu. mereka juga diminta memberi kerjasama . (f) Naluri ingin tahu dan bermain adalah sesuatu yang bersifat ( natural) semulajadi di kalangan murid. (l) Kaedah permainan bahasa juga dapat memudahkan tugas guru disamping tidak mengabaikan konsep pembelajaran Murid akan mempunyai daya kreatif. murid akan diminta bercakap atau mempraktikkan ungkapan-ungkapan tertentu.dalam pengajaran dan pembelajarn adalah seperti berikut . (k) Membolehkan murid memperolehi ilmu pengetahuan (knowledge) melalui pelbagai instument seperti melalui proses pemerhatian. (d) Mewujudkan suasana pembelajaran yang efisyen.[3] (a) Mewujudkan senario pembelajaran yang berlainan daripada Pengajaran dan pembelajaran biasa. dan daya saing yang sihat disamping inisiatif yang kuat untuk belajar dan menguasai sesuatu permainan. Disamping itu. patuh kepada arahan dan peraturan. dengan pendekatan permainan bahasa diharap suasana pembelajaran akan menjadi lebih menyeronokan dan menyenangkan murid. (e) Guru mempelbagaikan teknik-teknik di dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa supaya ia lebih menarik dan berkesan. Iaitu Murid dapat berinteraksi antara satu sama lain tanpa rasa malu atau segan dan menimbulkan minat untuk bekerjasama dalam satu kumpulan atau pasukan di dalam mana-mana aktiviti yang akan dijalankan. (h) Guru dapat membentuk sikap positif yang sihat di klangan murid. menerima kenyataan (sama ada kalah atau menang) secara terbuka dan sebagainya. 1. (b) Murid diberi peluang untuk menggunakan bahasa sebagai alat perantaraan bertutur semasa bermain. (c ) Memberi peluang kepada murid untuk menambahkan lagi perbendaharaan kata mereka.

Semua murid akan mengambil bahagian dan saling berkomunikasi antara satu sama lain di dalam kumpulan. Ini kerana suasana pada waktu itu amat menjemukan dan membosankan murid. satu aktiviti pembelajaran yang berbentuk permainan amat sesuai sekali digunakan sebagai satu teknik pengajaran yang berkesan dan reliven pada waktu itu. (c) Bertindak sebagai alat mengikis bosan Perasaan bosan atau jemu adalah salah satu sifat yang normal bagi seorang guru. Guru berperanan sebagai pemudahcara dan mengawal disiplin bilik darjah supaya proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan berkesan. guru peranan sebagai pemberi maklumat bahasa. Pengukuhan dan Pengayaan Pendekatan permainan amat sesuai sebagai instrument pemulihan. Murid biasanya akan menjadi lebih seronok apabila berhadapan dengan kaedah permainan yang mencabar. penangkulan atau recall review dan hafazan akan dapat diatasi sedikit demi sedikit dengan melibatkan mereka di dalam aktiviti-aktiviti yang bercorak permainan. (d) Alat Pemulihan. Begitu juga kepada murid. Mereka juga akan bersedia apabila diminta bercakap mengenai sesuatu tajuk. pemainan bahasa dapat membantu kumpulan murid yang lemah dari aspek Intelligent Quality (IQ) untuk memahami pendekatan proses pembelajaran. Apabila berada dalam situasi sebegini seorang guru yang cuba menyampaikan maklumat atau info terutamanya yang berkaitan dengan pengetahuan tatabahasa ataupun aspek berbahasa yang lain akan menghadapi masalah.kepada guru di dalam menjayakan permainan bahasa yang akan dilaksanakan dalam Pengajaran dan pembelajaran. Mereka akan menjadi lekas bosan. semua pelajar perlulah terlibat secara aktif. Keadaan sedemikian akan menghasilkan suatu suasana pembelajaran yang lebih menarik dan berpusat kepada murid. Mereka mungkin menghadapi masalah pengamatan. Jika dilihat kepada ciri-cirinya. pendengaran. Pada waktu yang sama. bahkan fungsi berbahasa juga boleh dijalankan dalam berbagai peringkat kerumitan berbahasa. Bahasa yang digunakan di dalam sesuatu permainan itu tidak seharusnya terhad kepada beberapa struktur ayat sahaja. jemu. Kumpulan murid yang bermasalah di dalam akademik juga boleh diatasi dengan pendekatan permainan bahasa. . mengantuk dan lapar apabila menjelangnya waktu tengahari. Secara tidak langsung mereka akan menyedari kebolehan dan keupayaan mereka berbahasa dengan menggunakan bahasa yang telah mereka pelajari. Permainan yang mengandungi kegiatankegiatan yang memberi arahan misalnya boleh dimainkan kepada semua peringkat bergantung kepada pengetahuan berbahasa dan kefasihan tertentu murid. Guru perlu memberi rangsangan dan dorongan kepada murid sehingga mereka terasa sumbangan mereka dihargai dan diperlukan di dalam kumpulan. Oleh yang demikian sebagai langkah altenatif kepada permasalahan ini. Oleh yang demikian. pengukuhan dan pengayaan. (b) Menambah Kefasihan dan Kefahaman Jenis permainan yang dipilih seharusnya mempunyai matlamat dan objektif iaitu mempertingkatkan kelancaran dan kefasihan berbahasa serta menambahkan keyakinan diri.

Antaranya . (ii) Untuk membolehkan pelajar menguasai kemahiran berbahasa tertentu mengikut keupayaan mereka. (iii) Untuk mengukuhkan lagi isi pelajaran dan memberi peluang kepada pelajar menggunakan bahasa yang diajar.1. Guru tersebut mestilah terlebih dahulu mengetahui tahap IQ dan EQ ( Emosional Quality ) murid yang akan diajarnya. Pastikan permainan bahasa ini dilaksanakan sebaik sahaja guru sudah memperkenalkan semua perkataan-perkataan yang telah dipelajari oleh murid. Bagi murid yang mempunyai tahap pemikiran cerdas dan pintar.[6] Antara ciri-ciri permainan bahasa yang baik adalah seperti berikut. (vi) Memupuk sikap bekerjasama. (iv) Untuk memperluas dan memperkaya pengetahuan dan pengalaman pelajar dalam bidang bahasa.Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Rancangan Kurikulum Sekolah Menengah KBSM (1998)[5] juga telah menyenaraikan beberapa objektif permainan bahasa melalui pengajaran dan pembelajaran. (i) Untuk mengukuhkan lagi kecekapan berbahasa dan kemahiran mendengar. 2. berdisiplin. Ciri-ciri umum (a) Gambar-gambar untuk permainan hendaklah terang dan senang difahami. bertutur. Hal ini amat penting supaya set permainan bahasa yang bakal diajar nanti tidak membosankan atau menjemukan murid. 2. Ini kerana tahap pemikiran dan penerimaan murid adalah berbeza antara satu sama lain. Ciri-ciri Permainan Bahasa. sabar dan amanah. toleransi. Sebaliknya bagi murid-murid yang lemah IQ ianya merupakan satu teknik pemulihan untuk membantu mereka memahami proses pembelajaran. (jenius) pemainan bahasa ini lebih merupakan proses pengukuhan dan pengayaan. (v) Untuk berinteraksi secara tidak formal melalui aktiviti-aktiviti yang telah disediakan sama ada melalui perbicangan atau perbualan semasa bermain. Sebelum seseorang guru itu melaksanakan pendekatan permainan bahasa ini. Ia mesti dilaksanakan bagi mengukuhkan lagi ingatan dan memupuk minat murid terhadap pembelajaran tersebut. (b) Arahan dan peraturan permainan hendaklah jelas dan dapat dipatuhi. (c) Pelajar yang pandai dan berkebolehan akan membantu guru membaca arahan-arahan . membaca dan menulis.

(g) Mencabar dan menggalakkan pelajar untuk berfikir secara rasional dan kritis. (f) Mempunyai arahan dan peraturan yang jelas. (h) Permainan bahasa menyediakan aktiviti ke arah memupuk sikap-sikap positif seperti bekerjasama. Kesan-kesan pengunaan kaedah Permainan Bahasa Kesan-kesan pengunaan kaedah permainan bahasa ke atas murid sekolah kebangsaan dilihat dari dua aspek. (a) Dapat mengukuh dan meningkatkan penggunan bahasa seperti penguasaan empat kemahiran berbahasa iaitu kemahiran mendengar. (d) Jika permainan itu mengunakan kad. (g) Sebaiknya alat BBM (Bahan Bantu Mengajar) disediakan sendiri oleh guru terbabit. iii) Murid mempunyai tahap keyakinan diri yang tinggi dan berani mencuba sesuatu yang baru. Apa yang penting alat-alat tersebut memenuhi fungsi dan mencapai matlamat. dan perkataan yang tertulis hendaklah terang dan mudah difahami dan dibaca. berdisiplin. pelajar dengan guru dan tindak balas pelajar dengan bahan.permainan. bertutur. i) Murid lebih bermotivasi untuk mengikuti topik yang diajar. Kesan negatif.1. sila pastikan ia senang dan mudah dikendalikan. 3. (f) Pastikan permainan itu mempunyai objektif yag hendak dicapai. (e) Melibatkan pelajar secara aktif sama ada dalam kumpulan atau kelas. iv) Empat kemahiran berbahasa iaitu kemahiran mendengar. Kesan Positif . Ini penting supaya pelajar tidak jemu untuk permainan seterusnya.2. membaca dan menulis dapat dilaksanakan dalam masa yang singkat. bertutur. dan berkepimpinan di kalangan pelajar. (b) Mempunyai rangsangan dan bahan yang menarik. ii) Lebih menyeronokkan dan pembelajaran lebih ceria. 2. dan berkepimpinan di kalangan pelajar. (d) Dapat merangsang pelajar bertidak balas secara aktif dan positif. (c) Memberi peluang kepada pelajar untuk berinteraksi antara pelajar dengan pelajar. (e) Beri perhatian kepada pelajar yang sentiasa tewas dalam permainan. v) Dapat memupuk nilai-nilai murni dan sikap-sikap positif seperti bekerjsama.2 Ciri-ciri Khusus[7]. ( h) Hentikan permainan anda ketika pelajar masih lagi terasa seronok dengan permainan itu. 3. Beri peluang kepadanya sebagai pemerhati untuk jangkamasa yang tertentu. 3.berdisiplin. membaca dan menulis. . Pertama kesan positif dan kedua kesan negatif.

dan membacanya dengan kuat. Apabila lagu/muzik dimainkan. Bahan : Kerusi. . pita rakaman (muzik nasyid). 7. Contoh Set Permainan Bahasa. 5. Kerusi-kerusi akan disusun membentuk satu bulatan. Cara bermain : berkumpulan/Kelas. 6. kad Denda. Murid akan membuat bising dan mengganggu proses pembelajaran di bilik sebelah. Pelajar yang didenda akan berlakon atau menjawab soalan. 3. Iv) Set permainan adakalanya tidak bersesuaian dengan tahap IQ murid. Pemilihan tajuk adalah berdasarkan sukatan pelajaran bahasa Arab komunikasi j-QAF darjah satu ‫وس‬ ‫) ل‬ Objektif : Melatih keberanian pelajar dalam menyebut atau menjawab soalan. v) Sukar mendapat alat BBM yang menarik di pasaran kalau ada pun harga terlalu mahal. viii) Kekurangan tempat untuk menyimpan alat permainan dengan selamat. Seperti pusingan pertama.2. Guru sukar untuk melaksanakannya kerana peruntukan masa yang terhad. Murid yang tidak dapat duduk akan didenda. 2. murid-murid akan duduk di atas kerusi-kerusi tersebut. ( ini beerti jika jumlah pelajar dalam satu kumpulan 10 orang maka bilangan kerusi yang akan disediakan adalah 9 buah) 3. Apabila muzik diberhentikan. Bilangan kerusi akan dikurang sebuah bagi setiap kumpulan. vii) Alat BBM yang dibina hanya sesuai untuk satu permainan sahaja.i) Permainan memakan masa yang panjang. . Murid yang didenda. pelajar yang tidak dapat duduk di atas kerusi akan didenda mengikut arahan yang tercatat pada kad denda. Permainan ini boleh dimainkan dalam satu kumpulan atau beberapa kumpulan (jumlah kotak adalah mengikut bilangan kumpulan). 4.. murid-murid akan berjalan mengelilingi bulatan kerusi tersebut. Begitulah seterusnya. 8. perlu mengambil sekeping kad di dalam kotak misteri. vi) Masalah kewangan untuk membeli bahan atau alat permainan yang siap di pasaran. Muzik akan dimainkan semula. Langkah Perlaksanaan Permainan :1. ii) Murid terlalu leka dengan permainan dan pertandingan sehingga objektif tidak mencapai sasaran sepenuhnya. iii) Sukar mengawal kelas. kotak. 2. apabila muzik diberhentikan. Murid-murid akan berdiri berdekatan bulatan kerusi tersebut. Murid-murid akan kembali mengelilingi bulatan kerusi semula.

Ini merupakan satu suasanayang sihat dan berfaedah kepada para pelajar. pelajar akan diminta bercakap untuk menyuarakan pandangan dan pendapatmereka. Peranan guru sebagai pemaklumat bahasa sangatlah penting. Guru harusbersedia memenuhi keperluan pelajar dalam permainan tersebut.(b) Menambah kefasihan dan keyakinanPermainan bahasa boleh digunakan sebagai satu cara untuk meningkatkan kefasihan berbahasa sertamenambahkan keyakinan diri. Dalampermainan. mengantuk dan lapar. Permainanbahasa membantu merapatkan hubungan dan kerjasama antara mereka. mereka perlu terlibat sepenuhnya secara aktif dalam permainan itu. Antaranya seperti yang berikut:(a) Merangsang interaksi verbal pelajarDalam permainan. Di samping itu.(d) Alat mengikis rasa bosanPada waktuwaktu tertentu. Begitu juga dengan aktiviti kelas yang melibatkan penulisan karangan dan pembentukkan . Bayangkan sahaja bagaimana guru dapat menyampaikan pengetahuantentang tatabahasa dan aspek-aspek pemahaman dalam keadaan yang melesukan. Fungsi bahasa boleh melibatkan semua peringkat kerumitanberbahasa yang berbezabeza. Kesedaran seperti ini akan memberi peluang kepada guru menghasilkan satusuasana pembelajaran yang menarik dan berorientasikan pelajar. mereka harus mengutarakan tekad dan berazam sepenuhnyauntuk berkomunikasi.9. Tiada seorang pun daripada mereka dibiarkanbersendiri dan terkecuali. Permainan bahasa yang diintegrasikan dalam pengajaran seharusnya mempunyaibeberapa objektif yang tentu. khususnya yang bersifat pemalu dan pasif. Secara tidak langsung mereka akan menyedari kebolehan dan keupayaan mereka dalambahasa yang dipelajari. pelajar akan merasabosan. Sebaliknya. mereka juga diminta memberikan alasan-alasan tertentu yang berkaitan. Bahasa yang digunakan dalam sesuatu permainan itu tidak harus terhadkepada beberapa struktur ayat sahaja. bukan sahaja antara pelajar dengan pelajar tetapi juga antara pelajar dengan guru. umpamanya pada waktu menjelang tengah hari. Guru hanya bertindak sebagaifasilitator dan menjaga disiplin kelas. (c) Menyediakan konteks pembelajaranPermainan bahasa membawa perkembangan perhubungan yang positif dalam kalangan individu yangterlibat. Pelajar biasanya merasa seronok apabila dihadapkan dengan permainan yangmencabar. Setiap ahli kumpulanakan merasakan diri mereka diperlukan dalam kumpulan itu dan pada bila-bila masa sahaja mereka akandiminta bercakap dan mengutarakan pandangan. mereka dapat menunjukkan kecergasan. terutama dalam kontekskepelbagaian bentuk kosa kata serta kecanggihan tatabahasa dan sintaksis. di samping terlibat secara berkesan dalam apasahaja aktiviti yang dijalankan. boleh dimainkan pada semua peringkat bergantung pada pengetahuan bahasa dankefasihan tertentu pelajar. Guru membuat penilaian kendiri.Lazimnya. Permainan yang mengandungi kegiatan memberikan arahanumpamanya.

Kaedah permainan ini akan sentiasa dinanti-nantikan oleh murid kerana ia amat menyeronokkan dan menghilangkan kejemuan terutamanya di dalam penggajaran yang berbentuk penggunaan tatabahasa atau aspek berbahasa yang lain. memprotes dan memberikan hujah. Hal ini kerana ia akan menjadikan proses pembelajaran di sekolah lebih menarik dan praktikal. .membunyikan suku kata dan perkataan. huruf. Permainan mewujudkan komunikasi dalam bentuk yang semula jadi dan memenuhikeperluan pelajar apabila berhadapan dengan dunia sebenar.ayat-ayat. mereka perlu dilibatkan sama supaya perasaan negatif yang menguasaidiri mereka itu dapat dihapuskan. permainan sangat berguna dalam aktiviti pemulihan. pengetahuan dan pengalaman mereka 5. Bagi pelajar yang cergas pula. Bagi guru yang inovatif dan kreatif ia akan mempelbagaikan proses pembelajaran supaya lebih nampak menarik dan menyeronokkan.Namun. Pelajar di dalam sesebuahkelas. pengukuhan dan pengayaanDalam pengajaran bahasa. Sebagai aktiviti pengayaan. Pada saat ini permainanbahasa dapat menimbulkan perasaan gembira dan menyebabkan mereka lupa sekejap rasa lapar danmengantuk. permainan dalam aktivitki pengayaan akanmenambahkan kemahiran. aktiviti pengukuhan masih boleh diteruskan dengan syarat latihan dan latih tubi yangdiperkenalkan itu dipelbagaikan dalam bentuk aktiviti permainan bilik darjah.Justeru. Kebanyakanpelajar yang lemah menghadapi masalah pengamatan dan pendengaran. pengukuhan dan pengayaan. Selepas sesuatu pengajaran. gerak kerja pengukuhan puladiadakan. Kelemahan ini dapat diatasisedikit demi sedikit melalui aktiviti permainan yang dirancangkan. Permainan ini berasaskan keadilan danpertandingan. Sesetengah pelajar mempunyai perasaan malu yang tebal dan ada juga yang pendiam atau tidakbegitu ramah. permainan boleh dijalankan dalam pelbagai bentuk mengikut tujuannya. pelajar yang lemah boleh digalakkanmengambil bahagian bersama-sama dengan pelajar yang cergas melalui permainan yang dijalankan. misalnya kumpulan cergas. pelajar berkenaan akan menemui kesukaran menyebut bunyi. Dapatlah dirumuskan bahawa pendekatan permainan bahasa merupakan satu teknik yang baik. Dengan kaedah yang digunakan ini akan dapat memberi motivasi kepada murid-murid yang lemah untuk memudahkan mereka mengingati tajuk yang telah diajar oleh guru. akan meransang pelajar untuk bertindak balas. Namun demikian. Walaubagaimanapun.(e) Alat pemulihan. Latihan yang dijalankan secara berterusan mungkin membosankan pelajar. mereka ini harus diberikan tugas yang mudah yang bersesuaian dengan kebolehan dankemampuan mereka. KESIMPULAN Sebagai kesimpulannya. sederhana danlemah. Jika tiada langkah yang diambil untukmengatasi kelemahan ini.Dengan ini. pelajar dilatih berhadapan dengan interaksi kehidupan sebenar yang bakal dilalui olehmereka dalam kehidupan di luar bilik darjah. biasanya mempunyai pelbagai peringkat kebolehan.

s 78 [2] Ibid. Kuala Lumpur : UNITEM Sdn Bhd. M.[1] Ustaz Zawawi Bin Ismail (2006). [3] ibid ”Permainan Bahasa ialah suatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran yangdilaksanakan di dalam bilik darjah yang bertujuan untuk membekalkan ilmu pengetahuandan pelbagai kemahiran bahasa kepada para pelajar dalam suasana yang seronok dansantai. Pengenalan Pendidikan Bahasa Arab. mengikut kaedah-kaedah yang telah ditetapkan di bawah pengawasan guru .

1993). Sudah tentulah permainan untuk kanak-kanak adalah berbeza daripada pelajar yang lebih matang.Kebanyakan aktiviti yang dijalankan meliputi 4 kemahiran berbahasa iaitu kemahiranmendengar.Penggunaan permainan bahasa sebagai satu teknik pengajaran dan pembelajaran bahasa bukan lagi merupakan satu perkara baru dalam dunia pendidikan. membaca dan menulis. pelajar-pelajar juga perlu bermain bagi meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif yang dapat membantu dalam penyelesaian masalah. Menurutnya.. Bagi peringkat rendah. Di peringkat tinggi. Kaedah Ajuk Hafaz. 2002). bertutur. KPM) seperti Kaedah Tematik. Sebagai contoh. Zohir Ahmad. Contohnya. Rohizani Yaakub. pembelajaran bermakna dan sebagai alat diagnostik. Melalui bermain mereka gembira dan senang hati membuat penerokaan. Di peringkat rendah. Hal ini bermakna pengajaran yang berkesan sangat berkait rapat dengan kemahiran guru memadankan kaedah mengajar dengan objektif dan gaya pembelajaran pelajar. aktiviti permainan yang melibatkan penggunaan jasmani adalah sesuai tetapi bagi peringkat tinggi. Dalam kajian ini. Juriah (1990) mendefinisikan kaedah sebagai cara-cara mengajar bahasa yang dihasilkan oleh pendekatan-pendekatan pengajaran bahasa. guru-guru perlu merancang aktiviti-aktiviti permainan yang lebih menekankan latihan minda (Mohd. Ia merupakansalah satu teknik yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arabmutakhir ini. Tokoh yang banyak membincangkan peranan bermain dalam pendidikan ialah Froebel.aktiviti bermain dapat mengembangkan banyak kemahiran belajar dalam kalangan pelajar. 1993) memberikan makna kaedah sebagai cara keseluruhan mengajar bahasa bagi mencapai tujuan-tujuan yang tertentu melalui prinsip-prinsip tertentu. 2007). dan Shahabuddin Hashim. Hal ini dijelaskan oleh KPM seperti yang berikut : “Belajar melalui bermain adalah pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang menggembirakan dan bermakna.” Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran (P&P) terhadap pelajar di dalam bilik darjah terdapat banyak kaedah yang disarankan oleh Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Kementerian Pelajaran Malaysia (JAPIM. Kaedah Deduktif dan Kaedah Elektif (Manual Kursus Pendedahan Kurikulum Semakan Bahasa Arab. Pendekatan belajar melalui bermain diberipenekanan khusus dalam proses P&P kerana bermain adalah fitrah kanak-kanak. 2007). Kaedah Latih Tubi. KPM. penyelidik telah memilih Kaedah Permainan Bahasa (KPB) untuk diuji keberkesanannya dalam P&P kata kerja al-mudāri’ serta penguasaan pelajar terhadap pertukaran-pertukaran pola yang berkaitan dengannya. kaedah tradisional. Raja Mukhtaruddin pula (dalam Abdul Rashid Ali.Penglibatan dalam permainan bahasa memberi peluang kepada pelajar untuk memperoleh latihan intensif. Kaedah Induktif. Rohizani Yaakub. Kaedah Semula Jadi atau Kaedah Terus. 2003). (dalam Mohd. kaedah terus dan kaedah bacaan (Abdul Rashid Ali. kanak-kanak perlu bermain bagi meningkatkan kemahiran psikomotor dan kemahiran sosial seperti interaksi dan komunikasi dan juga kemahiran-kemahiran berbahasa. Zohir Ahmad. dan Shahabuddin Hashim. penemuan dan pembinaan melalui pengalaman langsung secara semula jadi” (Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. . kaedah pengajaran bahasa untuk penguasaan kemahiran membaca adalah berbeza daripada kaedah untuk pengajaran bertutur dan menulis.

m. Menurutnya lagi. ayat kata kerja dalam bahasa Arab boleh membantu pelajar dalam proses pembentukan ayat dengan lebih mudah dan betul berbanding dengan ayat kata nama. Menurut Saifol Barin Ramli (2006) kepentingan menguasai bahagian membina ayat adalah jelas kerana dalam sukatan peperiksaan bahasa Arab peringkat Penilaian Menengah Rendah (PMR). membaca. soalan yang berkaitan dengan bahagian membuat ayat adalah sebanyak 40% markah dengan pecahan 10% untuk bahagian melengkapkan teks.[4] Ibid. tetapi ia mempengaruhi penguasaan bahasa pelajar hingga ke luar bilik darjah. pelajar dengan guru dan tindak balas pelajar terhadapbahan. Kebarangkalian pelajar melakukan kesilapan dalam menulis ayat kata kerja adalah sedikit berbanding dengan ayat kata nama.s 105 Penyelidik memilih tajuk kata kerja al-mudari kerana ianya merupakan satu tajuk yang penting untuk dikuasai oleh pelajar dalam sukatan pelajaran subjek bahasa Arab. Oleh itu.(d) Dapat merangsangkan pelajar untuk bertindak balas secara aktif dan positif .(c) Memberikan peluang kepada pelajar untuk berinteraksi antara pelajardengan pelajar.Berlaku juga keadaan pelajaran bahasa yang disampaikan secara bermain dapat membantupelajar mempelajari sesuatu yang lebih daripada aktiviti bermain itu sendiri. CIRI-CIRI PERMAINAN BAHASA YANG BAIKPermainan bahasa yang dijalankan di dalam bilik darjah bukan setakat berakhir di bilikdarjah. gurubahasa perlu mempunyai pengetahuan tentang ciri-ciri permainan bahasa yang baik dansesuai dipraktikkan dalam pengajaran bahasa. M. Jabatan Pendidkkan Islam dan Moral. menulis danpenguasaan elemen tatabahasa.(b) Mempunyai rangsangan dan bahan yang menarik. 10% membina ayat berdasarkan iklan atau jadual dan 10% membina ayat berdasarkan terjemahan daripada bahasa Melayu ke dalam bahasa Arab (Format Peperiksaan PMR Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). bertutur. (2005).s 82 [6] Buku panduan Perlaksaan Model Model Pengajaran Dan Pembelajaran Dan Kokurikulum j-QAF Tahun !. Antara ciri-ciri permainan bahasa yang baikadalah seperti yang berikut:(a) Dapat mengukuhkan dan meningkatkan penguasaan bahasa sepertipenguasaan kemahiran mendengar. Halaman 81 [5] Ibid. 10% membina ayat berdasarkan gambar. Kementerian Pelajarn Malaysia. sesuai dengan peringkatpenguasaan bahasa pelajar.

karangan Ustaz Zawawi Bin Ismail (2006).s 86 . Sila rujuk buku modul OUM.[7] Kementerian Pendidikan Malaysia (1992). Kuala Lumpur : UNITEM Sdn Bhd. M. Pengenalan Pendidikan Bahasa Arab.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->