P. 1
KECENDERUNGAN MEMUSAT MATEMATIK

KECENDERUNGAN MEMUSAT MATEMATIK

|Views: 1,689|Likes:
Published by Mohd Amdih Saidi
math
math

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Mohd Amdih Saidi on Mar 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2013

pdf

text

original

1.

0 STATISTIK

Statistik ialah satu kaedah saintifik untuk mengumpul, menyusun, meringkas, mempersembah dan menganalisis serta membuat kesimpulan, rumusan dan keputusan berdasarkan hasil penganalisian data tersebut. Dengan itu, statistic merupakan suatu kaedah matematik yang boleh membantu meyelesaikan masalah-masalah harian dan membuat keputusan sama ada dalam pentadbiran, pemasaran, perubatan,

kejuruteraan, sains sosial atau bidang-bidang yang lain.

JENIS-JENIS STATISTIK

Teknik-teknik statistik boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu statistik perihalan (atau huraian) dan statistic invensi (atau induksi): a. Statistik Perihalan Bagi statistik perihalan, data-data dikumpul, disusun, diringkas, dan

dibentangkan dalam bentuk yang mudah difahami dan sesuai digunakan. Pelbagai carta, graf dan jadual digunakan untuk mempesembahkan maklumat yang telah diperolehi itu.

b. Statistik Inferensi Statistik infensi adalah kaedah yang melibatkan membuat rumusan atau kenyataan ke atas populasi berasaskan maklumat yang telah didapati daripada sampel. Statistik inferensi juga menentukan sejauh mana keputusan itu boleh diterima. Ini bermakna statistic inferensi bergantung kepada teori

kebarangkalian.

dalam banyak keadaan kita tidak mungkin dapat mengumpul data daripada seluruh populasi disebabkan oleh faktor masa. Walaubagaimanapun. Jika dinamakan data-data yang dikumpul sebagai Χi. Sukatan kecenderungan memusat adalah suatu nilai pusat yang dapat mewakil keseluruhan nilai-nilai dan data. Dengan mengetahui nilai-nilai pusat sesuatu data. ……. Jadi. 1. kita akan dapat gambaran yang lebih baik tentang ciri-ciri populasi yang dimaksudkan.Χn . Pengukuran kecenderungan memusat menghasilkan maklumat berkaitan dengan titik tengah pada satu kumpulan nombor.. sebagai alternative kita hanya mengumpul data menggunakan sampel. kia dapat menggangar min populasi. maka data tersebut ialah : . Terdapat tiga jenis sukatan kecenderungan memusat yang selalu digunakan iaitu min. mod dan media.KECENDERUNGAN MEMUSAT Ukuran Kecenderungan Memusat Satu jenis pengukuran yang digunakan untuk memerihalkan set data adalah ukuran kecenderungan memusat. Dengan menggunakan min sampel. MIN Min adalah purata suatu kumpulan data. kita dapat mengira min populasi. Jika kita dapat mengumpul data daripada keseluruhan populasi . µ. Χii. kos dan tenaga kerja.

... kebanyakan ahli statistik hanya menggunakan istilah min sahaja..contoh 1: kira min untuk data-data berikut: 4.. 8... Min sampel pula ditandakan dengan huruf Roman ( X ). Disebabkan min aritmatik digunakan dengan meluas. Min populasi ditandakan dengan huruf Greek mu ()...... X n n n ... 5. X N N N Min sampel: X  X  X1  X 2  X 3  . . Formula bagi mengira min bagi populasi dan min sampel adalah sebagaimana berikut: Min populasi:   X  X1  X 2  X 3  . 13 penyelesaian: Min aritmatik adalah susunan sinonim dengan purata kumpulan nombor dan ia dikira dengan menjumlahkan semua nombor dan membahagikannya dengan bilangan nombor tersebut. 10. .....

26 dan 11 masing-masingnya. Secara amnya.1: Katakan syarikat mempunyai lima jabatan dengan bilangan pekerja 24.6 N 5 .Huruf Greek sigma () biasanya digunakan oleh ahli matematik untuk menunjukkan jumlah semua nombor-nombor didalam kumpulan data. untuk tujuan kursus ini  X Menandakan  Xi i 1 N Min adalah sesuai digunakan untuk menganalisis data sekurang-kurangnya data bertaraf interval didalam pengukuran. Min populasi adalah:  X = 24 + 13 + 19 +26 + 11 = 93   X  93  18. N adalah bilangan nombor didalam populasi dan n adalah bilangan nombor didalam sampel. Algorithma untuk mengira min adalah dengan menjumlahkan nombor-nombor didalam populasi atau sampel dan kemudiannya membahagikannya dengan bilangan populasi atau sampel. 13. definasi min adalah:   Xi i 1 N N Walau bagaimanapun. Contoh 1. Disamping itu. 19.

kirakan purata dua angka ditengahtengah susunan tersebut. median ialah suatu nilai dengan separuh daripada data yang mempunyai nilai kurang daripadanya manakala separuh yang lain mempunyai nilai yang melebihnya. MEDIAN Median ialah titik tengah sesuatu kumpulan nombor yang disusun secara menaik. Langkah berikut adalah digunakan untuk menentukan LANGKAH 1: Susun data didalam susunan menaik. oleh itu median terletak ditengah-tengah susunan tersebut. median ialah nombor yang ditengah. Jika bilangan data tersebut adalah ganjil. LANGKAH 2: Jika bilangan data adalah ganjil. iaitu 15. 14 dan . median ditentukan dengan mengira purata dua nombor yang terletak ditengah-tengah susunan tersebut. median ialah purata dua nombor yang terletak ditengah-tengah. Katakan ahli statistik hendak mencari median bagi kumpulan data berikut: 15 11 14 3 21 17 22 16 19 16 5 7 19 8 9 20 4 Susun nombor didalam sebutan menaik: 3 4 5 7 8 9 11 14 15 16 16 17 19 19 20 21 22 Terdapat 17 sebutan (bilangan ganjil). median.2. terdapat hanya 16 sebutan (bilangan genap): 3 4 5 7 8 9 11 14 15 16 16 17 19 19 20 21 Sekarang kita mempunyai bilangan sebutan genap. LANGKAH 3:Jika bilangan data adalah genap. Purata ini adalah median. carikan sebutan ditengah-tengah didalam susunan tersebut. Ia adalah median. Dengan kata lain. Jika bilangan data adalah genap. Jika nombor 22 dikeluarkan daripada senarai.

Ciri-ciri ini merupakan kelebihan disebabkan nilai terbesar atau terkecil tidak mempengaruhi median. iaitu: n  1 77  1   39 2 2 Formula ini amat berguna apabila melibatkan bilangan data yang besar.15. Sebagai contoh.5. median adalah terletak pada sebutan yang ke 39. Ini menghasilkan nilai median iaitu 14. Median tidak dipengaruhi oleh magnitud nilai ekstrim. . jika set data mempunyai 77 sebutan. Satu cara lain untuk menentukan median ialah mencari sebutan n 1 2 didalam susunan yang menaik.

Setiap saiz adalah berpadanan dengan model badan manusia. Mod adalah ukuran kecenderungan memusat sesuai bagi data nominal. syarikat boleh mengurangkan jumlah kos pengeluaran dengan menghadkan kos penyediaan mesin dan bahan. maka kita nyatakan data tersebut tidak mempunyai mod. L. Jika satu kumpulan data itu mempunyai lebih daripada satu nilai yang kerap berlaku. pengilang baju mengeluarkan baju didalam empat saiz. oleh itu. dan XL. Sebagai contoh. kita nyatakan yang data itu mempunyai lebih daripada satu mod. Jika suatu kumpulan data tidak mempunyai nilai yang paling kerap berlaku. konsep mod biasanya digunakan didalam menentukan saiz. M. Mod boleh digunakan untuk menentukan manakah kategori yang kerap terjadi.3. Didalam dunia perniagaan. MOD Mod atau rangkap ialah nilai yang paling kerap berlaku dalam sesuatu kumpulan data. S. . Dengan pengurangan bilangan kepada beberapa model saiz.

Jika nilai mod tersebut lebih besar berbanding dengan nilai median dan min. media ialah nilai penengah manakala mod ialah nilai kekerapanya. Jika ketiga-tiga nilai min median dan mod mempunyai nilai yang sama.HUBUNGAN ANTARA MIN. maka kita nyatakan bahawa taburab data tersebut berbentuk pencong ke kanan. Jika nilai mod adalah lebih kecl daripada nilai median dan min. min adala nilai puratanya. Sememangnya bentuk taburan sesuatu data member makluma yang penting tentang populasi. . MEDIAN DAN MOD Bagi suatu kumpulan data. maka kita nyatakan bahawa taburan data tersebut mempnyai bentuk pencong ke kiri. maka taburan data tersebut dikatakan berbentuk simetri.

graf dan jadual digunakan untuk mempesembahkan maklumat yang telah diperolehi itu.2. meringkas. statistik merupakan suatu kaedah matematik yang boleh membantu meyelesaikan masalah-masalah harian dan membuat keputusan sama ada dalam pentadbiran. mempersembah dan menganalisis serta membuat kesimpulan. diringkas. Ini bermakna statistic kepada inferensi teori digunakan. pemasaran. Statistik inferensi juga menentukan sejauh mana keputusan itu boleh diterima. sains sosial atau bidangbidang yang lain. Dengan itu. bergantung kebarangkalian. Statistik Perihalan Bagi statistik perihalan. . rumusan dan keputusan berdasarkan hasil penganalisian data tersebut. kejuruteraan. dan dibentangkan dalam bentuk yang mudah difahami dan sesuai Statistik Inferensi Statistik infensi adalah kaedah yang melibatkan membuat rumusan atau kenyataan ke atas populasi berasaskan maklumat yang telah didapati daripada sampel. disusun. data-data dikumpul. perubatan. menyusun.0 PETA KONSEP STATISTIK Statistik ialah satu kaedah saintifik untuk mengumpul. Pelbagai carta.

Jika kita dapat mengumpul data daripada keseluruhan populasi . Terdapat tiga jenis sukatan kecenderungan memusat yang selalu digunakan iaitu min. dalam banyak keadaan kita tidak mungkin dapat mengumpul data daripada seluruh populasi disebabkan oleh faktor masa. MIN Min adalah purata suatu kumpulan data. kita akan dapat gambaran yang lebih baik tentang ciri-ciri populasi yang dimaksudkan. 1. Walaubagaimanapun. kos dan tenaga kerja. kita dapat mengira min populasi. mod dan media.KECENDERUNGAN MEMUSAT Sukatan kecenderungan memusat adalah suatu nilai pusat yang dapat mewakil keseluruhan nilai-nilai dan data. µ. Dengan mengetahui nilai-nilai pusat sesuatu data. .

...Min aritmatik Min populasi Min aritmatik adalah susunan sinonim dengan purata kumpulan nombor dan ia dikira dengan menjumlahkan semua nombor dan membahagikannya dengan bilangan nombor tersebut. X N N N Min sampel: X  X  X1  X 2  X 3  .. Min populasi ditandakan dengan huruf Greek mu ().. Min sampel pula ditandakan dengan huruf Roman ( X )... Formula bagi mengira min bagi populasi dan min sampel adalah sebagaimana berikut: CONTOH: Min populasi:   X  X1  X 2  X 3  ... . ...... X n n n .....

kirakan purata dua angka ditengah-tengah susunan tersebut. MEDIAN LANGKAH 1: Susun data didalam susunan menaik. Purata ini adalah median. Dengan kata lain. didalam LANGKAH 3:Jika bilangan data adalah genap.Median ialah titik tengah sesuatu kumpulan nombor yang disusun secara menaik. LANGKAH 2: Jika bilangan data adalah ganjil. . median ialah suatu nilai dengan separuh daripada data yang mempunyai nilai kurang daripadanya manakala separuh yang lain mempunyai nilai yang melebihnya 2. carikan sebutan ditengah-tengah susunan tersebut. Ia adalah median.

CONTOH: mencari median bagi kumpulan data berikut: 15 11 14 3 21 17 22 16 19 16 5 7 19 8 9 20 4 Susun nombor di atas dalam sebutan menaik: 3 4 5 7 8 9 11 14 15 16 16 17 19 19 20 21 22 Terdapat 17 sebutan (bilangan ganjil). median adalah terletak pada sebutan yang ke 39. median ditentukan dengan mengira purata dua nombor yang terletak ditengah-tengah susunan tersebut. Satu cara lain untuk menentukan median ialah mencari sebutan n 1 2 didalam susunan yang menaik. jika set data mempunyai 77 sebutan. terdapat hanya 16 sebutan (bilangan genap): 3 4 5 7 8 9 11 14 15 16 16 17 19 19 20 21 Sekarang kita mempunyai bilangan sebutan genap. 14 dan 15. oleh itu median terletak ditengah-tengah susunan tersebut. Sebagai contoh. Ini menghasilkan nilai median iaitu 14. iaitu 15.5. iaitu: n  1 77  1   39 2 2 . Jika nombor 22 dikeluarkan daripada senarai.

Jika satu kumpulan data itu mempunyai lebih daripada satu nilai yang kerap berlaku. MOD Mod atau rangkap ialah nilai yang paling kerap berlaku dalam sesuatu kumpulan data. kita nyatakan yang data itu mempunyai lebih daripada satu mod.3. Mod boleh digunakan untuk menentukan manakah kategori yang kerap terjadi. . oleh itu. Jika suatu kumpulan data tidak mempunyai nilai yang paling kerap berlaku. Mod adalah ukuran kecenderungan memusat sesuai bagi data nominal. maka kita nyatakan data tersebut tidak mempunyai mod.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->