1.

0 STATISTIK

Statistik ialah satu kaedah saintifik untuk mengumpul, menyusun, meringkas, mempersembah dan menganalisis serta membuat kesimpulan, rumusan dan keputusan berdasarkan hasil penganalisian data tersebut. Dengan itu, statistic merupakan suatu kaedah matematik yang boleh membantu meyelesaikan masalah-masalah harian dan membuat keputusan sama ada dalam pentadbiran, pemasaran, perubatan,

kejuruteraan, sains sosial atau bidang-bidang yang lain.

JENIS-JENIS STATISTIK

Teknik-teknik statistik boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu statistik perihalan (atau huraian) dan statistic invensi (atau induksi): a. Statistik Perihalan Bagi statistik perihalan, data-data dikumpul, disusun, diringkas, dan

dibentangkan dalam bentuk yang mudah difahami dan sesuai digunakan. Pelbagai carta, graf dan jadual digunakan untuk mempesembahkan maklumat yang telah diperolehi itu.

b. Statistik Inferensi Statistik infensi adalah kaedah yang melibatkan membuat rumusan atau kenyataan ke atas populasi berasaskan maklumat yang telah didapati daripada sampel. Statistik inferensi juga menentukan sejauh mana keputusan itu boleh diterima. Ini bermakna statistic inferensi bergantung kepada teori

kebarangkalian.

mod dan media. Sukatan kecenderungan memusat adalah suatu nilai pusat yang dapat mewakil keseluruhan nilai-nilai dan data. Terdapat tiga jenis sukatan kecenderungan memusat yang selalu digunakan iaitu min. Walaubagaimanapun. Jika dinamakan data-data yang dikumpul sebagai Χi. dalam banyak keadaan kita tidak mungkin dapat mengumpul data daripada seluruh populasi disebabkan oleh faktor masa. kita akan dapat gambaran yang lebih baik tentang ciri-ciri populasi yang dimaksudkan. Pengukuran kecenderungan memusat menghasilkan maklumat berkaitan dengan titik tengah pada satu kumpulan nombor. sebagai alternative kita hanya mengumpul data menggunakan sampel. …….KECENDERUNGAN MEMUSAT Ukuran Kecenderungan Memusat Satu jenis pengukuran yang digunakan untuk memerihalkan set data adalah ukuran kecenderungan memusat. Jadi. MIN Min adalah purata suatu kumpulan data. kos dan tenaga kerja. Χii. Dengan mengetahui nilai-nilai pusat sesuatu data.Χn . 1.. maka data tersebut ialah : . kia dapat menggangar min populasi. kita dapat mengira min populasi. Jika kita dapat mengumpul data daripada keseluruhan populasi . µ. Dengan menggunakan min sampel.

.. 10. ..... 5. Min populasi ditandakan dengan huruf Greek mu ().. 13 penyelesaian: Min aritmatik adalah susunan sinonim dengan purata kumpulan nombor dan ia dikira dengan menjumlahkan semua nombor dan membahagikannya dengan bilangan nombor tersebut...contoh 1: kira min untuk data-data berikut: 4. . X n n n ....... Disebabkan min aritmatik digunakan dengan meluas. kebanyakan ahli statistik hanya menggunakan istilah min sahaja. 8. X N N N Min sampel: X  X  X1  X 2  X 3  . Formula bagi mengira min bagi populasi dan min sampel adalah sebagaimana berikut: Min populasi:   X  X1  X 2  X 3  .... Min sampel pula ditandakan dengan huruf Roman ( X ).

Algorithma untuk mengira min adalah dengan menjumlahkan nombor-nombor didalam populasi atau sampel dan kemudiannya membahagikannya dengan bilangan populasi atau sampel. 26 dan 11 masing-masingnya. N adalah bilangan nombor didalam populasi dan n adalah bilangan nombor didalam sampel. Disamping itu. definasi min adalah:   Xi i 1 N N Walau bagaimanapun.6 N 5 .1: Katakan syarikat mempunyai lima jabatan dengan bilangan pekerja 24. 13. Contoh 1. Min populasi adalah:  X = 24 + 13 + 19 +26 + 11 = 93   X  93  18. untuk tujuan kursus ini  X Menandakan  Xi i 1 N Min adalah sesuai digunakan untuk menganalisis data sekurang-kurangnya data bertaraf interval didalam pengukuran.Huruf Greek sigma () biasanya digunakan oleh ahli matematik untuk menunjukkan jumlah semua nombor-nombor didalam kumpulan data. 19. Secara amnya.

median ialah nombor yang ditengah. Jika nombor 22 dikeluarkan daripada senarai. Purata ini adalah median. carikan sebutan ditengah-tengah didalam susunan tersebut. MEDIAN Median ialah titik tengah sesuatu kumpulan nombor yang disusun secara menaik. LANGKAH 2: Jika bilangan data adalah ganjil. terdapat hanya 16 sebutan (bilangan genap): 3 4 5 7 8 9 11 14 15 16 16 17 19 19 20 21 Sekarang kita mempunyai bilangan sebutan genap. 14 dan . Katakan ahli statistik hendak mencari median bagi kumpulan data berikut: 15 11 14 3 21 17 22 16 19 16 5 7 19 8 9 20 4 Susun nombor didalam sebutan menaik: 3 4 5 7 8 9 11 14 15 16 16 17 19 19 20 21 22 Terdapat 17 sebutan (bilangan ganjil). Jika bilangan data tersebut adalah ganjil. median ialah purata dua nombor yang terletak ditengah-tengah.2. Ia adalah median. Dengan kata lain. iaitu 15. Jika bilangan data adalah genap. median ialah suatu nilai dengan separuh daripada data yang mempunyai nilai kurang daripadanya manakala separuh yang lain mempunyai nilai yang melebihnya. LANGKAH 3:Jika bilangan data adalah genap. median ditentukan dengan mengira purata dua nombor yang terletak ditengah-tengah susunan tersebut. kirakan purata dua angka ditengahtengah susunan tersebut. oleh itu median terletak ditengah-tengah susunan tersebut. Langkah berikut adalah digunakan untuk menentukan LANGKAH 1: Susun data didalam susunan menaik. median.

Satu cara lain untuk menentukan median ialah mencari sebutan n 1 2 didalam susunan yang menaik. Ciri-ciri ini merupakan kelebihan disebabkan nilai terbesar atau terkecil tidak mempengaruhi median. jika set data mempunyai 77 sebutan. median adalah terletak pada sebutan yang ke 39. Sebagai contoh.5. iaitu: n  1 77  1   39 2 2 Formula ini amat berguna apabila melibatkan bilangan data yang besar. Ini menghasilkan nilai median iaitu 14. . Median tidak dipengaruhi oleh magnitud nilai ekstrim.15.

maka kita nyatakan data tersebut tidak mempunyai mod. MOD Mod atau rangkap ialah nilai yang paling kerap berlaku dalam sesuatu kumpulan data. Mod boleh digunakan untuk menentukan manakah kategori yang kerap terjadi. Setiap saiz adalah berpadanan dengan model badan manusia. Dengan pengurangan bilangan kepada beberapa model saiz. Jika satu kumpulan data itu mempunyai lebih daripada satu nilai yang kerap berlaku. Sebagai contoh. Mod adalah ukuran kecenderungan memusat sesuai bagi data nominal. oleh itu. kita nyatakan yang data itu mempunyai lebih daripada satu mod. M. L. pengilang baju mengeluarkan baju didalam empat saiz. S. Didalam dunia perniagaan. konsep mod biasanya digunakan didalam menentukan saiz. syarikat boleh mengurangkan jumlah kos pengeluaran dengan menghadkan kos penyediaan mesin dan bahan.3. dan XL. Jika suatu kumpulan data tidak mempunyai nilai yang paling kerap berlaku. .

MEDIAN DAN MOD Bagi suatu kumpulan data. . media ialah nilai penengah manakala mod ialah nilai kekerapanya.HUBUNGAN ANTARA MIN. maka taburan data tersebut dikatakan berbentuk simetri. maka kita nyatakan bahawa taburab data tersebut berbentuk pencong ke kanan. Jika nilai mod adalah lebih kecl daripada nilai median dan min. Sememangnya bentuk taburan sesuatu data member makluma yang penting tentang populasi. min adala nilai puratanya. Jika nilai mod tersebut lebih besar berbanding dengan nilai median dan min. maka kita nyatakan bahawa taburan data tersebut mempnyai bentuk pencong ke kiri. Jika ketiga-tiga nilai min median dan mod mempunyai nilai yang sama.

sains sosial atau bidangbidang yang lain. Statistik Perihalan Bagi statistik perihalan. menyusun. statistik merupakan suatu kaedah matematik yang boleh membantu meyelesaikan masalah-masalah harian dan membuat keputusan sama ada dalam pentadbiran. dan dibentangkan dalam bentuk yang mudah difahami dan sesuai Statistik Inferensi Statistik infensi adalah kaedah yang melibatkan membuat rumusan atau kenyataan ke atas populasi berasaskan maklumat yang telah didapati daripada sampel. pemasaran. diringkas. rumusan dan keputusan berdasarkan hasil penganalisian data tersebut. Pelbagai carta. data-data dikumpul. perubatan. meringkas. disusun. Dengan itu. .0 PETA KONSEP STATISTIK Statistik ialah satu kaedah saintifik untuk mengumpul. bergantung kebarangkalian. kejuruteraan. mempersembah dan menganalisis serta membuat kesimpulan. Statistik inferensi juga menentukan sejauh mana keputusan itu boleh diterima. Ini bermakna statistic kepada inferensi teori digunakan.2. graf dan jadual digunakan untuk mempesembahkan maklumat yang telah diperolehi itu.

dalam banyak keadaan kita tidak mungkin dapat mengumpul data daripada seluruh populasi disebabkan oleh faktor masa. Jika kita dapat mengumpul data daripada keseluruhan populasi . kos dan tenaga kerja. . kita dapat mengira min populasi. MIN Min adalah purata suatu kumpulan data. Dengan mengetahui nilai-nilai pusat sesuatu data. Walaubagaimanapun. Terdapat tiga jenis sukatan kecenderungan memusat yang selalu digunakan iaitu min. 1. kita akan dapat gambaran yang lebih baik tentang ciri-ciri populasi yang dimaksudkan. mod dan media. µ.KECENDERUNGAN MEMUSAT Sukatan kecenderungan memusat adalah suatu nilai pusat yang dapat mewakil keseluruhan nilai-nilai dan data.

. .Min aritmatik Min populasi Min aritmatik adalah susunan sinonim dengan purata kumpulan nombor dan ia dikira dengan menjumlahkan semua nombor dan membahagikannya dengan bilangan nombor tersebut.... Formula bagi mengira min bagi populasi dan min sampel adalah sebagaimana berikut: CONTOH: Min populasi:   X  X1  X 2  X 3  .. Min populasi ditandakan dengan huruf Greek mu ().. X n n n ....... Min sampel pula ditandakan dengan huruf Roman ( X ). ...... X N N N Min sampel: X  X  X1  X 2  X 3  ..

Purata ini adalah median. Ia adalah median. Dengan kata lain. kirakan purata dua angka ditengah-tengah susunan tersebut. LANGKAH 2: Jika bilangan data adalah ganjil. didalam LANGKAH 3:Jika bilangan data adalah genap. median ialah suatu nilai dengan separuh daripada data yang mempunyai nilai kurang daripadanya manakala separuh yang lain mempunyai nilai yang melebihnya 2. .Median ialah titik tengah sesuatu kumpulan nombor yang disusun secara menaik. MEDIAN LANGKAH 1: Susun data didalam susunan menaik. carikan sebutan ditengah-tengah susunan tersebut.

CONTOH: mencari median bagi kumpulan data berikut: 15 11 14 3 21 17 22 16 19 16 5 7 19 8 9 20 4 Susun nombor di atas dalam sebutan menaik: 3 4 5 7 8 9 11 14 15 16 16 17 19 19 20 21 22 Terdapat 17 sebutan (bilangan ganjil).5. iaitu 15. Sebagai contoh. oleh itu median terletak ditengah-tengah susunan tersebut. Jika nombor 22 dikeluarkan daripada senarai. Satu cara lain untuk menentukan median ialah mencari sebutan n 1 2 didalam susunan yang menaik. Ini menghasilkan nilai median iaitu 14. iaitu: n  1 77  1   39 2 2 . median adalah terletak pada sebutan yang ke 39. median ditentukan dengan mengira purata dua nombor yang terletak ditengah-tengah susunan tersebut. jika set data mempunyai 77 sebutan. terdapat hanya 16 sebutan (bilangan genap): 3 4 5 7 8 9 11 14 15 16 16 17 19 19 20 21 Sekarang kita mempunyai bilangan sebutan genap. 14 dan 15.

Mod boleh digunakan untuk menentukan manakah kategori yang kerap terjadi. maka kita nyatakan data tersebut tidak mempunyai mod. Jika satu kumpulan data itu mempunyai lebih daripada satu nilai yang kerap berlaku. kita nyatakan yang data itu mempunyai lebih daripada satu mod. Mod adalah ukuran kecenderungan memusat sesuai bagi data nominal. Jika suatu kumpulan data tidak mempunyai nilai yang paling kerap berlaku. .3. oleh itu. MOD Mod atau rangkap ialah nilai yang paling kerap berlaku dalam sesuatu kumpulan data.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful