1.

0 STATISTIK

Statistik ialah satu kaedah saintifik untuk mengumpul, menyusun, meringkas, mempersembah dan menganalisis serta membuat kesimpulan, rumusan dan keputusan berdasarkan hasil penganalisian data tersebut. Dengan itu, statistic merupakan suatu kaedah matematik yang boleh membantu meyelesaikan masalah-masalah harian dan membuat keputusan sama ada dalam pentadbiran, pemasaran, perubatan,

kejuruteraan, sains sosial atau bidang-bidang yang lain.

JENIS-JENIS STATISTIK

Teknik-teknik statistik boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu statistik perihalan (atau huraian) dan statistic invensi (atau induksi): a. Statistik Perihalan Bagi statistik perihalan, data-data dikumpul, disusun, diringkas, dan

dibentangkan dalam bentuk yang mudah difahami dan sesuai digunakan. Pelbagai carta, graf dan jadual digunakan untuk mempesembahkan maklumat yang telah diperolehi itu.

b. Statistik Inferensi Statistik infensi adalah kaedah yang melibatkan membuat rumusan atau kenyataan ke atas populasi berasaskan maklumat yang telah didapati daripada sampel. Statistik inferensi juga menentukan sejauh mana keputusan itu boleh diterima. Ini bermakna statistic inferensi bergantung kepada teori

kebarangkalian.

kita akan dapat gambaran yang lebih baik tentang ciri-ciri populasi yang dimaksudkan. dalam banyak keadaan kita tidak mungkin dapat mengumpul data daripada seluruh populasi disebabkan oleh faktor masa. 1. Jadi. Dengan mengetahui nilai-nilai pusat sesuatu data.Χn .. mod dan media. kia dapat menggangar min populasi. kos dan tenaga kerja. µ. Dengan menggunakan min sampel.KECENDERUNGAN MEMUSAT Ukuran Kecenderungan Memusat Satu jenis pengukuran yang digunakan untuk memerihalkan set data adalah ukuran kecenderungan memusat. Walaubagaimanapun. Sukatan kecenderungan memusat adalah suatu nilai pusat yang dapat mewakil keseluruhan nilai-nilai dan data. sebagai alternative kita hanya mengumpul data menggunakan sampel. Χii. Pengukuran kecenderungan memusat menghasilkan maklumat berkaitan dengan titik tengah pada satu kumpulan nombor. Jika kita dapat mengumpul data daripada keseluruhan populasi . ……. kita dapat mengira min populasi. MIN Min adalah purata suatu kumpulan data. Jika dinamakan data-data yang dikumpul sebagai Χi. Terdapat tiga jenis sukatan kecenderungan memusat yang selalu digunakan iaitu min. maka data tersebut ialah : .

.contoh 1: kira min untuk data-data berikut: 4.. 8... Min sampel pula ditandakan dengan huruf Roman ( X )..... 13 penyelesaian: Min aritmatik adalah susunan sinonim dengan purata kumpulan nombor dan ia dikira dengan menjumlahkan semua nombor dan membahagikannya dengan bilangan nombor tersebut. X n n n . .. 5.. kebanyakan ahli statistik hanya menggunakan istilah min sahaja.. Min populasi ditandakan dengan huruf Greek mu (). X N N N Min sampel: X  X  X1  X 2  X 3  ... ... Disebabkan min aritmatik digunakan dengan meluas.. Formula bagi mengira min bagi populasi dan min sampel adalah sebagaimana berikut: Min populasi:   X  X1  X 2  X 3  .. 10..

13. definasi min adalah:   Xi i 1 N N Walau bagaimanapun. 26 dan 11 masing-masingnya. Contoh 1. Algorithma untuk mengira min adalah dengan menjumlahkan nombor-nombor didalam populasi atau sampel dan kemudiannya membahagikannya dengan bilangan populasi atau sampel. 19. N adalah bilangan nombor didalam populasi dan n adalah bilangan nombor didalam sampel. Secara amnya. Min populasi adalah:  X = 24 + 13 + 19 +26 + 11 = 93   X  93  18.6 N 5 . untuk tujuan kursus ini  X Menandakan  Xi i 1 N Min adalah sesuai digunakan untuk menganalisis data sekurang-kurangnya data bertaraf interval didalam pengukuran.Huruf Greek sigma () biasanya digunakan oleh ahli matematik untuk menunjukkan jumlah semua nombor-nombor didalam kumpulan data. Disamping itu.1: Katakan syarikat mempunyai lima jabatan dengan bilangan pekerja 24.

Langkah berikut adalah digunakan untuk menentukan LANGKAH 1: Susun data didalam susunan menaik. carikan sebutan ditengah-tengah didalam susunan tersebut. LANGKAH 2: Jika bilangan data adalah ganjil. median ialah purata dua nombor yang terletak ditengah-tengah. MEDIAN Median ialah titik tengah sesuatu kumpulan nombor yang disusun secara menaik. median. kirakan purata dua angka ditengahtengah susunan tersebut. 14 dan . Jika nombor 22 dikeluarkan daripada senarai. median ialah suatu nilai dengan separuh daripada data yang mempunyai nilai kurang daripadanya manakala separuh yang lain mempunyai nilai yang melebihnya. LANGKAH 3:Jika bilangan data adalah genap. terdapat hanya 16 sebutan (bilangan genap): 3 4 5 7 8 9 11 14 15 16 16 17 19 19 20 21 Sekarang kita mempunyai bilangan sebutan genap. median ialah nombor yang ditengah. Purata ini adalah median. median ditentukan dengan mengira purata dua nombor yang terletak ditengah-tengah susunan tersebut. Jika bilangan data tersebut adalah ganjil.2. Katakan ahli statistik hendak mencari median bagi kumpulan data berikut: 15 11 14 3 21 17 22 16 19 16 5 7 19 8 9 20 4 Susun nombor didalam sebutan menaik: 3 4 5 7 8 9 11 14 15 16 16 17 19 19 20 21 22 Terdapat 17 sebutan (bilangan ganjil). oleh itu median terletak ditengah-tengah susunan tersebut. Jika bilangan data adalah genap. Dengan kata lain. Ia adalah median. iaitu 15.

iaitu: n  1 77  1   39 2 2 Formula ini amat berguna apabila melibatkan bilangan data yang besar. Ciri-ciri ini merupakan kelebihan disebabkan nilai terbesar atau terkecil tidak mempengaruhi median. Sebagai contoh. Median tidak dipengaruhi oleh magnitud nilai ekstrim. Ini menghasilkan nilai median iaitu 14.15. median adalah terletak pada sebutan yang ke 39. Satu cara lain untuk menentukan median ialah mencari sebutan n 1 2 didalam susunan yang menaik.5. . jika set data mempunyai 77 sebutan.

3. konsep mod biasanya digunakan didalam menentukan saiz. Didalam dunia perniagaan. L. dan XL. . MOD Mod atau rangkap ialah nilai yang paling kerap berlaku dalam sesuatu kumpulan data. syarikat boleh mengurangkan jumlah kos pengeluaran dengan menghadkan kos penyediaan mesin dan bahan. Jika suatu kumpulan data tidak mempunyai nilai yang paling kerap berlaku. M. S. pengilang baju mengeluarkan baju didalam empat saiz. Mod adalah ukuran kecenderungan memusat sesuai bagi data nominal. Mod boleh digunakan untuk menentukan manakah kategori yang kerap terjadi. maka kita nyatakan data tersebut tidak mempunyai mod. kita nyatakan yang data itu mempunyai lebih daripada satu mod. oleh itu. Dengan pengurangan bilangan kepada beberapa model saiz. Setiap saiz adalah berpadanan dengan model badan manusia. Sebagai contoh. Jika satu kumpulan data itu mempunyai lebih daripada satu nilai yang kerap berlaku.

media ialah nilai penengah manakala mod ialah nilai kekerapanya. min adala nilai puratanya. MEDIAN DAN MOD Bagi suatu kumpulan data. maka kita nyatakan bahawa taburab data tersebut berbentuk pencong ke kanan. Jika nilai mod tersebut lebih besar berbanding dengan nilai median dan min. maka taburan data tersebut dikatakan berbentuk simetri.HUBUNGAN ANTARA MIN. . Sememangnya bentuk taburan sesuatu data member makluma yang penting tentang populasi. Jika nilai mod adalah lebih kecl daripada nilai median dan min. Jika ketiga-tiga nilai min median dan mod mempunyai nilai yang sama. maka kita nyatakan bahawa taburan data tersebut mempnyai bentuk pencong ke kiri.

mempersembah dan menganalisis serta membuat kesimpulan. statistik merupakan suatu kaedah matematik yang boleh membantu meyelesaikan masalah-masalah harian dan membuat keputusan sama ada dalam pentadbiran. .2. Statistik inferensi juga menentukan sejauh mana keputusan itu boleh diterima. Dengan itu. Pelbagai carta. sains sosial atau bidangbidang yang lain. disusun. dan dibentangkan dalam bentuk yang mudah difahami dan sesuai Statistik Inferensi Statistik infensi adalah kaedah yang melibatkan membuat rumusan atau kenyataan ke atas populasi berasaskan maklumat yang telah didapati daripada sampel. diringkas. Statistik Perihalan Bagi statistik perihalan. meringkas. pemasaran. bergantung kebarangkalian. rumusan dan keputusan berdasarkan hasil penganalisian data tersebut. kejuruteraan. graf dan jadual digunakan untuk mempesembahkan maklumat yang telah diperolehi itu. perubatan. Ini bermakna statistic kepada inferensi teori digunakan. menyusun. data-data dikumpul.0 PETA KONSEP STATISTIK Statistik ialah satu kaedah saintifik untuk mengumpul.

µ. Terdapat tiga jenis sukatan kecenderungan memusat yang selalu digunakan iaitu min. mod dan media. . Walaubagaimanapun. MIN Min adalah purata suatu kumpulan data. kita dapat mengira min populasi. Jika kita dapat mengumpul data daripada keseluruhan populasi . dalam banyak keadaan kita tidak mungkin dapat mengumpul data daripada seluruh populasi disebabkan oleh faktor masa.KECENDERUNGAN MEMUSAT Sukatan kecenderungan memusat adalah suatu nilai pusat yang dapat mewakil keseluruhan nilai-nilai dan data. kita akan dapat gambaran yang lebih baik tentang ciri-ciri populasi yang dimaksudkan. 1. kos dan tenaga kerja. Dengan mengetahui nilai-nilai pusat sesuatu data.

Min sampel pula ditandakan dengan huruf Roman ( X ).....Min aritmatik Min populasi Min aritmatik adalah susunan sinonim dengan purata kumpulan nombor dan ia dikira dengan menjumlahkan semua nombor dan membahagikannya dengan bilangan nombor tersebut.... . ........ Min populasi ditandakan dengan huruf Greek mu ().. X n n n .. X N N N Min sampel: X  X  X1  X 2  X 3  ... Formula bagi mengira min bagi populasi dan min sampel adalah sebagaimana berikut: CONTOH: Min populasi:   X  X1  X 2  X 3  .

LANGKAH 2: Jika bilangan data adalah ganjil. carikan sebutan ditengah-tengah susunan tersebut. MEDIAN LANGKAH 1: Susun data didalam susunan menaik. median ialah suatu nilai dengan separuh daripada data yang mempunyai nilai kurang daripadanya manakala separuh yang lain mempunyai nilai yang melebihnya 2. . Purata ini adalah median. didalam LANGKAH 3:Jika bilangan data adalah genap. kirakan purata dua angka ditengah-tengah susunan tersebut. Ia adalah median. Dengan kata lain.Median ialah titik tengah sesuatu kumpulan nombor yang disusun secara menaik.

median adalah terletak pada sebutan yang ke 39. Sebagai contoh. median ditentukan dengan mengira purata dua nombor yang terletak ditengah-tengah susunan tersebut. iaitu 15. Satu cara lain untuk menentukan median ialah mencari sebutan n 1 2 didalam susunan yang menaik.CONTOH: mencari median bagi kumpulan data berikut: 15 11 14 3 21 17 22 16 19 16 5 7 19 8 9 20 4 Susun nombor di atas dalam sebutan menaik: 3 4 5 7 8 9 11 14 15 16 16 17 19 19 20 21 22 Terdapat 17 sebutan (bilangan ganjil). Ini menghasilkan nilai median iaitu 14. oleh itu median terletak ditengah-tengah susunan tersebut. terdapat hanya 16 sebutan (bilangan genap): 3 4 5 7 8 9 11 14 15 16 16 17 19 19 20 21 Sekarang kita mempunyai bilangan sebutan genap. Jika nombor 22 dikeluarkan daripada senarai. jika set data mempunyai 77 sebutan. iaitu: n  1 77  1   39 2 2 .5. 14 dan 15.

kita nyatakan yang data itu mempunyai lebih daripada satu mod. MOD Mod atau rangkap ialah nilai yang paling kerap berlaku dalam sesuatu kumpulan data. maka kita nyatakan data tersebut tidak mempunyai mod. Jika satu kumpulan data itu mempunyai lebih daripada satu nilai yang kerap berlaku. Mod boleh digunakan untuk menentukan manakah kategori yang kerap terjadi. Mod adalah ukuran kecenderungan memusat sesuai bagi data nominal.3. oleh itu. . Jika suatu kumpulan data tidak mempunyai nilai yang paling kerap berlaku.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful