1.

0 STATISTIK

Statistik ialah satu kaedah saintifik untuk mengumpul, menyusun, meringkas, mempersembah dan menganalisis serta membuat kesimpulan, rumusan dan keputusan berdasarkan hasil penganalisian data tersebut. Dengan itu, statistic merupakan suatu kaedah matematik yang boleh membantu meyelesaikan masalah-masalah harian dan membuat keputusan sama ada dalam pentadbiran, pemasaran, perubatan,

kejuruteraan, sains sosial atau bidang-bidang yang lain.

JENIS-JENIS STATISTIK

Teknik-teknik statistik boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu statistik perihalan (atau huraian) dan statistic invensi (atau induksi): a. Statistik Perihalan Bagi statistik perihalan, data-data dikumpul, disusun, diringkas, dan

dibentangkan dalam bentuk yang mudah difahami dan sesuai digunakan. Pelbagai carta, graf dan jadual digunakan untuk mempesembahkan maklumat yang telah diperolehi itu.

b. Statistik Inferensi Statistik infensi adalah kaedah yang melibatkan membuat rumusan atau kenyataan ke atas populasi berasaskan maklumat yang telah didapati daripada sampel. Statistik inferensi juga menentukan sejauh mana keputusan itu boleh diterima. Ini bermakna statistic inferensi bergantung kepada teori

kebarangkalian.

Χn . kita akan dapat gambaran yang lebih baik tentang ciri-ciri populasi yang dimaksudkan. Walaubagaimanapun. ……. kia dapat menggangar min populasi. kita dapat mengira min populasi. Jika dinamakan data-data yang dikumpul sebagai Χi. Dengan menggunakan min sampel. MIN Min adalah purata suatu kumpulan data. sebagai alternative kita hanya mengumpul data menggunakan sampel. Pengukuran kecenderungan memusat menghasilkan maklumat berkaitan dengan titik tengah pada satu kumpulan nombor. dalam banyak keadaan kita tidak mungkin dapat mengumpul data daripada seluruh populasi disebabkan oleh faktor masa. Dengan mengetahui nilai-nilai pusat sesuatu data. Sukatan kecenderungan memusat adalah suatu nilai pusat yang dapat mewakil keseluruhan nilai-nilai dan data. Jika kita dapat mengumpul data daripada keseluruhan populasi . µ. mod dan media.KECENDERUNGAN MEMUSAT Ukuran Kecenderungan Memusat Satu jenis pengukuran yang digunakan untuk memerihalkan set data adalah ukuran kecenderungan memusat. kos dan tenaga kerja. 1. Terdapat tiga jenis sukatan kecenderungan memusat yang selalu digunakan iaitu min. Χii. Jadi. maka data tersebut ialah : ..

. 13 penyelesaian: Min aritmatik adalah susunan sinonim dengan purata kumpulan nombor dan ia dikira dengan menjumlahkan semua nombor dan membahagikannya dengan bilangan nombor tersebut. Disebabkan min aritmatik digunakan dengan meluas. kebanyakan ahli statistik hanya menggunakan istilah min sahaja. . X n n n .. 10. 5. Min sampel pula ditandakan dengan huruf Roman ( X ). X N N N Min sampel: X  X  X1  X 2  X 3  ..... Formula bagi mengira min bagi populasi dan min sampel adalah sebagaimana berikut: Min populasi:   X  X1  X 2  X 3  .. . 8....contoh 1: kira min untuk data-data berikut: 4..... Min populasi ditandakan dengan huruf Greek mu ().....

Contoh 1.6 N 5 . Min populasi adalah:  X = 24 + 13 + 19 +26 + 11 = 93   X  93  18. Disamping itu.1: Katakan syarikat mempunyai lima jabatan dengan bilangan pekerja 24. Secara amnya. untuk tujuan kursus ini  X Menandakan  Xi i 1 N Min adalah sesuai digunakan untuk menganalisis data sekurang-kurangnya data bertaraf interval didalam pengukuran.Huruf Greek sigma () biasanya digunakan oleh ahli matematik untuk menunjukkan jumlah semua nombor-nombor didalam kumpulan data. 13. 19. definasi min adalah:   Xi i 1 N N Walau bagaimanapun. N adalah bilangan nombor didalam populasi dan n adalah bilangan nombor didalam sampel. Algorithma untuk mengira min adalah dengan menjumlahkan nombor-nombor didalam populasi atau sampel dan kemudiannya membahagikannya dengan bilangan populasi atau sampel. 26 dan 11 masing-masingnya.

Katakan ahli statistik hendak mencari median bagi kumpulan data berikut: 15 11 14 3 21 17 22 16 19 16 5 7 19 8 9 20 4 Susun nombor didalam sebutan menaik: 3 4 5 7 8 9 11 14 15 16 16 17 19 19 20 21 22 Terdapat 17 sebutan (bilangan ganjil). Dengan kata lain. MEDIAN Median ialah titik tengah sesuatu kumpulan nombor yang disusun secara menaik. Jika bilangan data adalah genap. LANGKAH 3:Jika bilangan data adalah genap. Jika bilangan data tersebut adalah ganjil. median ialah nombor yang ditengah. Ia adalah median. median ialah suatu nilai dengan separuh daripada data yang mempunyai nilai kurang daripadanya manakala separuh yang lain mempunyai nilai yang melebihnya. median ialah purata dua nombor yang terletak ditengah-tengah. 14 dan . carikan sebutan ditengah-tengah didalam susunan tersebut. Purata ini adalah median. terdapat hanya 16 sebutan (bilangan genap): 3 4 5 7 8 9 11 14 15 16 16 17 19 19 20 21 Sekarang kita mempunyai bilangan sebutan genap. oleh itu median terletak ditengah-tengah susunan tersebut. kirakan purata dua angka ditengahtengah susunan tersebut. LANGKAH 2: Jika bilangan data adalah ganjil. Jika nombor 22 dikeluarkan daripada senarai. iaitu 15. median.2. Langkah berikut adalah digunakan untuk menentukan LANGKAH 1: Susun data didalam susunan menaik. median ditentukan dengan mengira purata dua nombor yang terletak ditengah-tengah susunan tersebut.

Sebagai contoh. median adalah terletak pada sebutan yang ke 39. iaitu: n  1 77  1   39 2 2 Formula ini amat berguna apabila melibatkan bilangan data yang besar. Median tidak dipengaruhi oleh magnitud nilai ekstrim. .15. Ciri-ciri ini merupakan kelebihan disebabkan nilai terbesar atau terkecil tidak mempengaruhi median. Ini menghasilkan nilai median iaitu 14.5. Satu cara lain untuk menentukan median ialah mencari sebutan n 1 2 didalam susunan yang menaik. jika set data mempunyai 77 sebutan.

konsep mod biasanya digunakan didalam menentukan saiz. L. oleh itu. dan XL. Mod adalah ukuran kecenderungan memusat sesuai bagi data nominal. MOD Mod atau rangkap ialah nilai yang paling kerap berlaku dalam sesuatu kumpulan data. maka kita nyatakan data tersebut tidak mempunyai mod. Dengan pengurangan bilangan kepada beberapa model saiz.3. Jika satu kumpulan data itu mempunyai lebih daripada satu nilai yang kerap berlaku. pengilang baju mengeluarkan baju didalam empat saiz. Mod boleh digunakan untuk menentukan manakah kategori yang kerap terjadi. Sebagai contoh. Jika suatu kumpulan data tidak mempunyai nilai yang paling kerap berlaku. Setiap saiz adalah berpadanan dengan model badan manusia. M. Didalam dunia perniagaan. S. syarikat boleh mengurangkan jumlah kos pengeluaran dengan menghadkan kos penyediaan mesin dan bahan. kita nyatakan yang data itu mempunyai lebih daripada satu mod. .

Jika ketiga-tiga nilai min median dan mod mempunyai nilai yang sama. maka kita nyatakan bahawa taburan data tersebut mempnyai bentuk pencong ke kiri. media ialah nilai penengah manakala mod ialah nilai kekerapanya. maka kita nyatakan bahawa taburab data tersebut berbentuk pencong ke kanan. . min adala nilai puratanya. Jika nilai mod tersebut lebih besar berbanding dengan nilai median dan min. Jika nilai mod adalah lebih kecl daripada nilai median dan min. Sememangnya bentuk taburan sesuatu data member makluma yang penting tentang populasi. maka taburan data tersebut dikatakan berbentuk simetri. MEDIAN DAN MOD Bagi suatu kumpulan data.HUBUNGAN ANTARA MIN.

diringkas. pemasaran. bergantung kebarangkalian. perubatan. statistik merupakan suatu kaedah matematik yang boleh membantu meyelesaikan masalah-masalah harian dan membuat keputusan sama ada dalam pentadbiran. disusun. graf dan jadual digunakan untuk mempesembahkan maklumat yang telah diperolehi itu. meringkas. Statistik Perihalan Bagi statistik perihalan. Dengan itu. rumusan dan keputusan berdasarkan hasil penganalisian data tersebut. dan dibentangkan dalam bentuk yang mudah difahami dan sesuai Statistik Inferensi Statistik infensi adalah kaedah yang melibatkan membuat rumusan atau kenyataan ke atas populasi berasaskan maklumat yang telah didapati daripada sampel. Statistik inferensi juga menentukan sejauh mana keputusan itu boleh diterima.2. mempersembah dan menganalisis serta membuat kesimpulan. kejuruteraan. sains sosial atau bidangbidang yang lain. menyusun. data-data dikumpul. Ini bermakna statistic kepada inferensi teori digunakan. .0 PETA KONSEP STATISTIK Statistik ialah satu kaedah saintifik untuk mengumpul. Pelbagai carta.

kos dan tenaga kerja. . 1. MIN Min adalah purata suatu kumpulan data. Terdapat tiga jenis sukatan kecenderungan memusat yang selalu digunakan iaitu min. Walaubagaimanapun. kita akan dapat gambaran yang lebih baik tentang ciri-ciri populasi yang dimaksudkan. Jika kita dapat mengumpul data daripada keseluruhan populasi . µ. mod dan media. kita dapat mengira min populasi. dalam banyak keadaan kita tidak mungkin dapat mengumpul data daripada seluruh populasi disebabkan oleh faktor masa.KECENDERUNGAN MEMUSAT Sukatan kecenderungan memusat adalah suatu nilai pusat yang dapat mewakil keseluruhan nilai-nilai dan data. Dengan mengetahui nilai-nilai pusat sesuatu data.

.. Min populasi ditandakan dengan huruf Greek mu ().. Min sampel pula ditandakan dengan huruf Roman ( X ).. ... Formula bagi mengira min bagi populasi dan min sampel adalah sebagaimana berikut: CONTOH: Min populasi:   X  X1  X 2  X 3  . X n n n . X N N N Min sampel: X  X  X1  X 2  X 3  ....Min aritmatik Min populasi Min aritmatik adalah susunan sinonim dengan purata kumpulan nombor dan ia dikira dengan menjumlahkan semua nombor dan membahagikannya dengan bilangan nombor tersebut......... ..

didalam LANGKAH 3:Jika bilangan data adalah genap. kirakan purata dua angka ditengah-tengah susunan tersebut. Ia adalah median. LANGKAH 2: Jika bilangan data adalah ganjil. Purata ini adalah median. MEDIAN LANGKAH 1: Susun data didalam susunan menaik. Dengan kata lain. carikan sebutan ditengah-tengah susunan tersebut. median ialah suatu nilai dengan separuh daripada data yang mempunyai nilai kurang daripadanya manakala separuh yang lain mempunyai nilai yang melebihnya 2. .Median ialah titik tengah sesuatu kumpulan nombor yang disusun secara menaik.

Satu cara lain untuk menentukan median ialah mencari sebutan n 1 2 didalam susunan yang menaik. jika set data mempunyai 77 sebutan. median ditentukan dengan mengira purata dua nombor yang terletak ditengah-tengah susunan tersebut. median adalah terletak pada sebutan yang ke 39.5. Jika nombor 22 dikeluarkan daripada senarai. iaitu 15. Ini menghasilkan nilai median iaitu 14. oleh itu median terletak ditengah-tengah susunan tersebut. iaitu: n  1 77  1   39 2 2 . terdapat hanya 16 sebutan (bilangan genap): 3 4 5 7 8 9 11 14 15 16 16 17 19 19 20 21 Sekarang kita mempunyai bilangan sebutan genap.CONTOH: mencari median bagi kumpulan data berikut: 15 11 14 3 21 17 22 16 19 16 5 7 19 8 9 20 4 Susun nombor di atas dalam sebutan menaik: 3 4 5 7 8 9 11 14 15 16 16 17 19 19 20 21 22 Terdapat 17 sebutan (bilangan ganjil). 14 dan 15. Sebagai contoh.

Jika satu kumpulan data itu mempunyai lebih daripada satu nilai yang kerap berlaku. kita nyatakan yang data itu mempunyai lebih daripada satu mod. maka kita nyatakan data tersebut tidak mempunyai mod. Mod boleh digunakan untuk menentukan manakah kategori yang kerap terjadi. oleh itu. Jika suatu kumpulan data tidak mempunyai nilai yang paling kerap berlaku.3. Mod adalah ukuran kecenderungan memusat sesuai bagi data nominal. . MOD Mod atau rangkap ialah nilai yang paling kerap berlaku dalam sesuatu kumpulan data.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful