P. 1
KECENDERUNGAN MEMUSAT MATEMATIK

KECENDERUNGAN MEMUSAT MATEMATIK

|Views: 1,704|Likes:
Published by Mohd Amdih Saidi
math
math

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Mohd Amdih Saidi on Mar 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2013

pdf

text

original

1.

0 STATISTIK

Statistik ialah satu kaedah saintifik untuk mengumpul, menyusun, meringkas, mempersembah dan menganalisis serta membuat kesimpulan, rumusan dan keputusan berdasarkan hasil penganalisian data tersebut. Dengan itu, statistic merupakan suatu kaedah matematik yang boleh membantu meyelesaikan masalah-masalah harian dan membuat keputusan sama ada dalam pentadbiran, pemasaran, perubatan,

kejuruteraan, sains sosial atau bidang-bidang yang lain.

JENIS-JENIS STATISTIK

Teknik-teknik statistik boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu statistik perihalan (atau huraian) dan statistic invensi (atau induksi): a. Statistik Perihalan Bagi statistik perihalan, data-data dikumpul, disusun, diringkas, dan

dibentangkan dalam bentuk yang mudah difahami dan sesuai digunakan. Pelbagai carta, graf dan jadual digunakan untuk mempesembahkan maklumat yang telah diperolehi itu.

b. Statistik Inferensi Statistik infensi adalah kaedah yang melibatkan membuat rumusan atau kenyataan ke atas populasi berasaskan maklumat yang telah didapati daripada sampel. Statistik inferensi juga menentukan sejauh mana keputusan itu boleh diterima. Ini bermakna statistic inferensi bergantung kepada teori

kebarangkalian.

……. Jadi. kos dan tenaga kerja. kita akan dapat gambaran yang lebih baik tentang ciri-ciri populasi yang dimaksudkan. Sukatan kecenderungan memusat adalah suatu nilai pusat yang dapat mewakil keseluruhan nilai-nilai dan data. Χii. Dengan menggunakan min sampel. Jika kita dapat mengumpul data daripada keseluruhan populasi . Jika dinamakan data-data yang dikumpul sebagai Χi. kia dapat menggangar min populasi. 1..Χn . dalam banyak keadaan kita tidak mungkin dapat mengumpul data daripada seluruh populasi disebabkan oleh faktor masa. µ. mod dan media. sebagai alternative kita hanya mengumpul data menggunakan sampel. kita dapat mengira min populasi. Dengan mengetahui nilai-nilai pusat sesuatu data.KECENDERUNGAN MEMUSAT Ukuran Kecenderungan Memusat Satu jenis pengukuran yang digunakan untuk memerihalkan set data adalah ukuran kecenderungan memusat. Pengukuran kecenderungan memusat menghasilkan maklumat berkaitan dengan titik tengah pada satu kumpulan nombor. MIN Min adalah purata suatu kumpulan data. Terdapat tiga jenis sukatan kecenderungan memusat yang selalu digunakan iaitu min. Walaubagaimanapun. maka data tersebut ialah : .

.... 5..... Formula bagi mengira min bagi populasi dan min sampel adalah sebagaimana berikut: Min populasi:   X  X1  X 2  X 3  .. . 10. Min populasi ditandakan dengan huruf Greek mu ().contoh 1: kira min untuk data-data berikut: 4. kebanyakan ahli statistik hanya menggunakan istilah min sahaja. 8.... 13 penyelesaian: Min aritmatik adalah susunan sinonim dengan purata kumpulan nombor dan ia dikira dengan menjumlahkan semua nombor dan membahagikannya dengan bilangan nombor tersebut.. X N N N Min sampel: X  X  X1  X 2  X 3  .. Min sampel pula ditandakan dengan huruf Roman ( X ).... . X n n n . Disebabkan min aritmatik digunakan dengan meluas..

Disamping itu. N adalah bilangan nombor didalam populasi dan n adalah bilangan nombor didalam sampel. 13. definasi min adalah:   Xi i 1 N N Walau bagaimanapun. Contoh 1. Min populasi adalah:  X = 24 + 13 + 19 +26 + 11 = 93   X  93  18. 19.1: Katakan syarikat mempunyai lima jabatan dengan bilangan pekerja 24. untuk tujuan kursus ini  X Menandakan  Xi i 1 N Min adalah sesuai digunakan untuk menganalisis data sekurang-kurangnya data bertaraf interval didalam pengukuran. 26 dan 11 masing-masingnya. Secara amnya.6 N 5 .Huruf Greek sigma () biasanya digunakan oleh ahli matematik untuk menunjukkan jumlah semua nombor-nombor didalam kumpulan data. Algorithma untuk mengira min adalah dengan menjumlahkan nombor-nombor didalam populasi atau sampel dan kemudiannya membahagikannya dengan bilangan populasi atau sampel.

oleh itu median terletak ditengah-tengah susunan tersebut. Langkah berikut adalah digunakan untuk menentukan LANGKAH 1: Susun data didalam susunan menaik. kirakan purata dua angka ditengahtengah susunan tersebut. median ditentukan dengan mengira purata dua nombor yang terletak ditengah-tengah susunan tersebut. Ia adalah median. median. LANGKAH 3:Jika bilangan data adalah genap. Jika bilangan data tersebut adalah ganjil. LANGKAH 2: Jika bilangan data adalah ganjil. 14 dan . MEDIAN Median ialah titik tengah sesuatu kumpulan nombor yang disusun secara menaik. Dengan kata lain.2. carikan sebutan ditengah-tengah didalam susunan tersebut. Katakan ahli statistik hendak mencari median bagi kumpulan data berikut: 15 11 14 3 21 17 22 16 19 16 5 7 19 8 9 20 4 Susun nombor didalam sebutan menaik: 3 4 5 7 8 9 11 14 15 16 16 17 19 19 20 21 22 Terdapat 17 sebutan (bilangan ganjil). median ialah nombor yang ditengah. Purata ini adalah median. median ialah purata dua nombor yang terletak ditengah-tengah. median ialah suatu nilai dengan separuh daripada data yang mempunyai nilai kurang daripadanya manakala separuh yang lain mempunyai nilai yang melebihnya. Jika nombor 22 dikeluarkan daripada senarai. iaitu 15. terdapat hanya 16 sebutan (bilangan genap): 3 4 5 7 8 9 11 14 15 16 16 17 19 19 20 21 Sekarang kita mempunyai bilangan sebutan genap. Jika bilangan data adalah genap.

median adalah terletak pada sebutan yang ke 39.5. iaitu: n  1 77  1   39 2 2 Formula ini amat berguna apabila melibatkan bilangan data yang besar. Ciri-ciri ini merupakan kelebihan disebabkan nilai terbesar atau terkecil tidak mempengaruhi median. Sebagai contoh. . Median tidak dipengaruhi oleh magnitud nilai ekstrim. Satu cara lain untuk menentukan median ialah mencari sebutan n 1 2 didalam susunan yang menaik.15. Ini menghasilkan nilai median iaitu 14. jika set data mempunyai 77 sebutan.

Jika suatu kumpulan data tidak mempunyai nilai yang paling kerap berlaku. Sebagai contoh. Mod adalah ukuran kecenderungan memusat sesuai bagi data nominal. Setiap saiz adalah berpadanan dengan model badan manusia. Mod boleh digunakan untuk menentukan manakah kategori yang kerap terjadi. oleh itu. Dengan pengurangan bilangan kepada beberapa model saiz. L. dan XL. konsep mod biasanya digunakan didalam menentukan saiz. . kita nyatakan yang data itu mempunyai lebih daripada satu mod. Jika satu kumpulan data itu mempunyai lebih daripada satu nilai yang kerap berlaku. Didalam dunia perniagaan. syarikat boleh mengurangkan jumlah kos pengeluaran dengan menghadkan kos penyediaan mesin dan bahan. maka kita nyatakan data tersebut tidak mempunyai mod. S.3. M. pengilang baju mengeluarkan baju didalam empat saiz. MOD Mod atau rangkap ialah nilai yang paling kerap berlaku dalam sesuatu kumpulan data.

maka taburan data tersebut dikatakan berbentuk simetri. maka kita nyatakan bahawa taburan data tersebut mempnyai bentuk pencong ke kiri. min adala nilai puratanya. MEDIAN DAN MOD Bagi suatu kumpulan data. Sememangnya bentuk taburan sesuatu data member makluma yang penting tentang populasi. Jika nilai mod adalah lebih kecl daripada nilai median dan min. Jika nilai mod tersebut lebih besar berbanding dengan nilai median dan min.HUBUNGAN ANTARA MIN. Jika ketiga-tiga nilai min median dan mod mempunyai nilai yang sama. . media ialah nilai penengah manakala mod ialah nilai kekerapanya. maka kita nyatakan bahawa taburab data tersebut berbentuk pencong ke kanan.

perubatan. Pelbagai carta. disusun. meringkas. Statistik Perihalan Bagi statistik perihalan.2. bergantung kebarangkalian. Statistik inferensi juga menentukan sejauh mana keputusan itu boleh diterima. pemasaran. rumusan dan keputusan berdasarkan hasil penganalisian data tersebut. menyusun. diringkas. mempersembah dan menganalisis serta membuat kesimpulan. Ini bermakna statistic kepada inferensi teori digunakan. graf dan jadual digunakan untuk mempesembahkan maklumat yang telah diperolehi itu.0 PETA KONSEP STATISTIK Statistik ialah satu kaedah saintifik untuk mengumpul. dan dibentangkan dalam bentuk yang mudah difahami dan sesuai Statistik Inferensi Statistik infensi adalah kaedah yang melibatkan membuat rumusan atau kenyataan ke atas populasi berasaskan maklumat yang telah didapati daripada sampel. data-data dikumpul. sains sosial atau bidangbidang yang lain. kejuruteraan. Dengan itu. . statistik merupakan suatu kaedah matematik yang boleh membantu meyelesaikan masalah-masalah harian dan membuat keputusan sama ada dalam pentadbiran.

. MIN Min adalah purata suatu kumpulan data. 1. kita akan dapat gambaran yang lebih baik tentang ciri-ciri populasi yang dimaksudkan. kos dan tenaga kerja.KECENDERUNGAN MEMUSAT Sukatan kecenderungan memusat adalah suatu nilai pusat yang dapat mewakil keseluruhan nilai-nilai dan data. Walaubagaimanapun. Dengan mengetahui nilai-nilai pusat sesuatu data. Jika kita dapat mengumpul data daripada keseluruhan populasi . Terdapat tiga jenis sukatan kecenderungan memusat yang selalu digunakan iaitu min. kita dapat mengira min populasi. µ. dalam banyak keadaan kita tidak mungkin dapat mengumpul data daripada seluruh populasi disebabkan oleh faktor masa. mod dan media.

...... X n n n . Min populasi ditandakan dengan huruf Greek mu ().Min aritmatik Min populasi Min aritmatik adalah susunan sinonim dengan purata kumpulan nombor dan ia dikira dengan menjumlahkan semua nombor dan membahagikannya dengan bilangan nombor tersebut.. .... Min sampel pula ditandakan dengan huruf Roman ( X ).... Formula bagi mengira min bagi populasi dan min sampel adalah sebagaimana berikut: CONTOH: Min populasi:   X  X1  X 2  X 3  ... X N N N Min sampel: X  X  X1  X 2  X 3  .....

carikan sebutan ditengah-tengah susunan tersebut. MEDIAN LANGKAH 1: Susun data didalam susunan menaik. LANGKAH 2: Jika bilangan data adalah ganjil. Ia adalah median. kirakan purata dua angka ditengah-tengah susunan tersebut. median ialah suatu nilai dengan separuh daripada data yang mempunyai nilai kurang daripadanya manakala separuh yang lain mempunyai nilai yang melebihnya 2. Purata ini adalah median. Dengan kata lain. .Median ialah titik tengah sesuatu kumpulan nombor yang disusun secara menaik. didalam LANGKAH 3:Jika bilangan data adalah genap.

CONTOH: mencari median bagi kumpulan data berikut: 15 11 14 3 21 17 22 16 19 16 5 7 19 8 9 20 4 Susun nombor di atas dalam sebutan menaik: 3 4 5 7 8 9 11 14 15 16 16 17 19 19 20 21 22 Terdapat 17 sebutan (bilangan ganjil). Sebagai contoh. median adalah terletak pada sebutan yang ke 39. Satu cara lain untuk menentukan median ialah mencari sebutan n 1 2 didalam susunan yang menaik. iaitu: n  1 77  1   39 2 2 . terdapat hanya 16 sebutan (bilangan genap): 3 4 5 7 8 9 11 14 15 16 16 17 19 19 20 21 Sekarang kita mempunyai bilangan sebutan genap. iaitu 15. jika set data mempunyai 77 sebutan. Ini menghasilkan nilai median iaitu 14.5. oleh itu median terletak ditengah-tengah susunan tersebut. median ditentukan dengan mengira purata dua nombor yang terletak ditengah-tengah susunan tersebut. 14 dan 15. Jika nombor 22 dikeluarkan daripada senarai.

Mod boleh digunakan untuk menentukan manakah kategori yang kerap terjadi. oleh itu. . Jika satu kumpulan data itu mempunyai lebih daripada satu nilai yang kerap berlaku. maka kita nyatakan data tersebut tidak mempunyai mod.3. Mod adalah ukuran kecenderungan memusat sesuai bagi data nominal. MOD Mod atau rangkap ialah nilai yang paling kerap berlaku dalam sesuatu kumpulan data. Jika suatu kumpulan data tidak mempunyai nilai yang paling kerap berlaku. kita nyatakan yang data itu mempunyai lebih daripada satu mod.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->