1.

0 STATISTIK

Statistik ialah satu kaedah saintifik untuk mengumpul, menyusun, meringkas, mempersembah dan menganalisis serta membuat kesimpulan, rumusan dan keputusan berdasarkan hasil penganalisian data tersebut. Dengan itu, statistic merupakan suatu kaedah matematik yang boleh membantu meyelesaikan masalah-masalah harian dan membuat keputusan sama ada dalam pentadbiran, pemasaran, perubatan,

kejuruteraan, sains sosial atau bidang-bidang yang lain.

JENIS-JENIS STATISTIK

Teknik-teknik statistik boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu statistik perihalan (atau huraian) dan statistic invensi (atau induksi): a. Statistik Perihalan Bagi statistik perihalan, data-data dikumpul, disusun, diringkas, dan

dibentangkan dalam bentuk yang mudah difahami dan sesuai digunakan. Pelbagai carta, graf dan jadual digunakan untuk mempesembahkan maklumat yang telah diperolehi itu.

b. Statistik Inferensi Statistik infensi adalah kaedah yang melibatkan membuat rumusan atau kenyataan ke atas populasi berasaskan maklumat yang telah didapati daripada sampel. Statistik inferensi juga menentukan sejauh mana keputusan itu boleh diterima. Ini bermakna statistic inferensi bergantung kepada teori

kebarangkalian.

1. Pengukuran kecenderungan memusat menghasilkan maklumat berkaitan dengan titik tengah pada satu kumpulan nombor. Jadi. dalam banyak keadaan kita tidak mungkin dapat mengumpul data daripada seluruh populasi disebabkan oleh faktor masa. mod dan media. sebagai alternative kita hanya mengumpul data menggunakan sampel. Jika dinamakan data-data yang dikumpul sebagai Χi. ……. maka data tersebut ialah : . kita akan dapat gambaran yang lebih baik tentang ciri-ciri populasi yang dimaksudkan. Χii. Jika kita dapat mengumpul data daripada keseluruhan populasi .Χn ..KECENDERUNGAN MEMUSAT Ukuran Kecenderungan Memusat Satu jenis pengukuran yang digunakan untuk memerihalkan set data adalah ukuran kecenderungan memusat. kita dapat mengira min populasi. Sukatan kecenderungan memusat adalah suatu nilai pusat yang dapat mewakil keseluruhan nilai-nilai dan data. Dengan menggunakan min sampel. MIN Min adalah purata suatu kumpulan data. Terdapat tiga jenis sukatan kecenderungan memusat yang selalu digunakan iaitu min. kia dapat menggangar min populasi. µ. kos dan tenaga kerja. Dengan mengetahui nilai-nilai pusat sesuatu data. Walaubagaimanapun.

.. .. X N N N Min sampel: X  X  X1  X 2  X 3  .. Min sampel pula ditandakan dengan huruf Roman ( X )... 13 penyelesaian: Min aritmatik adalah susunan sinonim dengan purata kumpulan nombor dan ia dikira dengan menjumlahkan semua nombor dan membahagikannya dengan bilangan nombor tersebut. Disebabkan min aritmatik digunakan dengan meluas.. 10. 5. kebanyakan ahli statistik hanya menggunakan istilah min sahaja........ 8... . Min populasi ditandakan dengan huruf Greek mu (). X n n n .. Formula bagi mengira min bagi populasi dan min sampel adalah sebagaimana berikut: Min populasi:   X  X1  X 2  X 3  ..contoh 1: kira min untuk data-data berikut: 4.

Contoh 1.6 N 5 . untuk tujuan kursus ini  X Menandakan  Xi i 1 N Min adalah sesuai digunakan untuk menganalisis data sekurang-kurangnya data bertaraf interval didalam pengukuran.Huruf Greek sigma () biasanya digunakan oleh ahli matematik untuk menunjukkan jumlah semua nombor-nombor didalam kumpulan data. Disamping itu. Algorithma untuk mengira min adalah dengan menjumlahkan nombor-nombor didalam populasi atau sampel dan kemudiannya membahagikannya dengan bilangan populasi atau sampel. definasi min adalah:   Xi i 1 N N Walau bagaimanapun. Secara amnya. N adalah bilangan nombor didalam populasi dan n adalah bilangan nombor didalam sampel. 13. 19. Min populasi adalah:  X = 24 + 13 + 19 +26 + 11 = 93   X  93  18. 26 dan 11 masing-masingnya.1: Katakan syarikat mempunyai lima jabatan dengan bilangan pekerja 24.

kirakan purata dua angka ditengahtengah susunan tersebut. carikan sebutan ditengah-tengah didalam susunan tersebut. iaitu 15. median ialah suatu nilai dengan separuh daripada data yang mempunyai nilai kurang daripadanya manakala separuh yang lain mempunyai nilai yang melebihnya. median ialah nombor yang ditengah. median ialah purata dua nombor yang terletak ditengah-tengah. LANGKAH 2: Jika bilangan data adalah ganjil. Katakan ahli statistik hendak mencari median bagi kumpulan data berikut: 15 11 14 3 21 17 22 16 19 16 5 7 19 8 9 20 4 Susun nombor didalam sebutan menaik: 3 4 5 7 8 9 11 14 15 16 16 17 19 19 20 21 22 Terdapat 17 sebutan (bilangan ganjil). Jika bilangan data tersebut adalah ganjil. Jika nombor 22 dikeluarkan daripada senarai. oleh itu median terletak ditengah-tengah susunan tersebut. Purata ini adalah median. terdapat hanya 16 sebutan (bilangan genap): 3 4 5 7 8 9 11 14 15 16 16 17 19 19 20 21 Sekarang kita mempunyai bilangan sebutan genap. LANGKAH 3:Jika bilangan data adalah genap. median ditentukan dengan mengira purata dua nombor yang terletak ditengah-tengah susunan tersebut. median. Ia adalah median. Langkah berikut adalah digunakan untuk menentukan LANGKAH 1: Susun data didalam susunan menaik.2. MEDIAN Median ialah titik tengah sesuatu kumpulan nombor yang disusun secara menaik. Jika bilangan data adalah genap. 14 dan . Dengan kata lain.

median adalah terletak pada sebutan yang ke 39.5. Satu cara lain untuk menentukan median ialah mencari sebutan n 1 2 didalam susunan yang menaik. Ini menghasilkan nilai median iaitu 14.15. Sebagai contoh. . Ciri-ciri ini merupakan kelebihan disebabkan nilai terbesar atau terkecil tidak mempengaruhi median. iaitu: n  1 77  1   39 2 2 Formula ini amat berguna apabila melibatkan bilangan data yang besar. jika set data mempunyai 77 sebutan. Median tidak dipengaruhi oleh magnitud nilai ekstrim.

Mod boleh digunakan untuk menentukan manakah kategori yang kerap terjadi. maka kita nyatakan data tersebut tidak mempunyai mod.3. Jika satu kumpulan data itu mempunyai lebih daripada satu nilai yang kerap berlaku. Mod adalah ukuran kecenderungan memusat sesuai bagi data nominal. Jika suatu kumpulan data tidak mempunyai nilai yang paling kerap berlaku. . Setiap saiz adalah berpadanan dengan model badan manusia. konsep mod biasanya digunakan didalam menentukan saiz. Sebagai contoh. L. Dengan pengurangan bilangan kepada beberapa model saiz. Didalam dunia perniagaan. S. pengilang baju mengeluarkan baju didalam empat saiz. kita nyatakan yang data itu mempunyai lebih daripada satu mod. dan XL. oleh itu. M. MOD Mod atau rangkap ialah nilai yang paling kerap berlaku dalam sesuatu kumpulan data. syarikat boleh mengurangkan jumlah kos pengeluaran dengan menghadkan kos penyediaan mesin dan bahan.

maka taburan data tersebut dikatakan berbentuk simetri. Jika nilai mod tersebut lebih besar berbanding dengan nilai median dan min.HUBUNGAN ANTARA MIN. min adala nilai puratanya. maka kita nyatakan bahawa taburab data tersebut berbentuk pencong ke kanan. Sememangnya bentuk taburan sesuatu data member makluma yang penting tentang populasi. Jika ketiga-tiga nilai min median dan mod mempunyai nilai yang sama. . media ialah nilai penengah manakala mod ialah nilai kekerapanya. MEDIAN DAN MOD Bagi suatu kumpulan data. Jika nilai mod adalah lebih kecl daripada nilai median dan min. maka kita nyatakan bahawa taburan data tersebut mempnyai bentuk pencong ke kiri.

Statistik Perihalan Bagi statistik perihalan. graf dan jadual digunakan untuk mempesembahkan maklumat yang telah diperolehi itu. bergantung kebarangkalian. disusun. data-data dikumpul.0 PETA KONSEP STATISTIK Statistik ialah satu kaedah saintifik untuk mengumpul. statistik merupakan suatu kaedah matematik yang boleh membantu meyelesaikan masalah-masalah harian dan membuat keputusan sama ada dalam pentadbiran. diringkas. Pelbagai carta. menyusun. dan dibentangkan dalam bentuk yang mudah difahami dan sesuai Statistik Inferensi Statistik infensi adalah kaedah yang melibatkan membuat rumusan atau kenyataan ke atas populasi berasaskan maklumat yang telah didapati daripada sampel. Ini bermakna statistic kepada inferensi teori digunakan. Statistik inferensi juga menentukan sejauh mana keputusan itu boleh diterima. sains sosial atau bidangbidang yang lain. pemasaran. mempersembah dan menganalisis serta membuat kesimpulan. perubatan. Dengan itu. .2. kejuruteraan. rumusan dan keputusan berdasarkan hasil penganalisian data tersebut. meringkas.

kita akan dapat gambaran yang lebih baik tentang ciri-ciri populasi yang dimaksudkan.KECENDERUNGAN MEMUSAT Sukatan kecenderungan memusat adalah suatu nilai pusat yang dapat mewakil keseluruhan nilai-nilai dan data. . mod dan media. Jika kita dapat mengumpul data daripada keseluruhan populasi . Dengan mengetahui nilai-nilai pusat sesuatu data. µ. dalam banyak keadaan kita tidak mungkin dapat mengumpul data daripada seluruh populasi disebabkan oleh faktor masa. 1. Terdapat tiga jenis sukatan kecenderungan memusat yang selalu digunakan iaitu min. Walaubagaimanapun. kita dapat mengira min populasi. MIN Min adalah purata suatu kumpulan data. kos dan tenaga kerja.

.. X n n n .... Min populasi ditandakan dengan huruf Greek mu ().. X N N N Min sampel: X  X  X1  X 2  X 3  ...Min aritmatik Min populasi Min aritmatik adalah susunan sinonim dengan purata kumpulan nombor dan ia dikira dengan menjumlahkan semua nombor dan membahagikannya dengan bilangan nombor tersebut... Min sampel pula ditandakan dengan huruf Roman ( X )......... Formula bagi mengira min bagi populasi dan min sampel adalah sebagaimana berikut: CONTOH: Min populasi:   X  X1  X 2  X 3  .. .

. didalam LANGKAH 3:Jika bilangan data adalah genap. Ia adalah median. MEDIAN LANGKAH 1: Susun data didalam susunan menaik. Purata ini adalah median. median ialah suatu nilai dengan separuh daripada data yang mempunyai nilai kurang daripadanya manakala separuh yang lain mempunyai nilai yang melebihnya 2. carikan sebutan ditengah-tengah susunan tersebut.Median ialah titik tengah sesuatu kumpulan nombor yang disusun secara menaik. LANGKAH 2: Jika bilangan data adalah ganjil. Dengan kata lain. kirakan purata dua angka ditengah-tengah susunan tersebut.

iaitu: n  1 77  1   39 2 2 . terdapat hanya 16 sebutan (bilangan genap): 3 4 5 7 8 9 11 14 15 16 16 17 19 19 20 21 Sekarang kita mempunyai bilangan sebutan genap. Ini menghasilkan nilai median iaitu 14. jika set data mempunyai 77 sebutan. Jika nombor 22 dikeluarkan daripada senarai. 14 dan 15. oleh itu median terletak ditengah-tengah susunan tersebut.CONTOH: mencari median bagi kumpulan data berikut: 15 11 14 3 21 17 22 16 19 16 5 7 19 8 9 20 4 Susun nombor di atas dalam sebutan menaik: 3 4 5 7 8 9 11 14 15 16 16 17 19 19 20 21 22 Terdapat 17 sebutan (bilangan ganjil). Sebagai contoh. iaitu 15.5. Satu cara lain untuk menentukan median ialah mencari sebutan n 1 2 didalam susunan yang menaik. median ditentukan dengan mengira purata dua nombor yang terletak ditengah-tengah susunan tersebut. median adalah terletak pada sebutan yang ke 39.

Jika suatu kumpulan data tidak mempunyai nilai yang paling kerap berlaku. Jika satu kumpulan data itu mempunyai lebih daripada satu nilai yang kerap berlaku.3. Mod adalah ukuran kecenderungan memusat sesuai bagi data nominal. MOD Mod atau rangkap ialah nilai yang paling kerap berlaku dalam sesuatu kumpulan data. oleh itu. Mod boleh digunakan untuk menentukan manakah kategori yang kerap terjadi. maka kita nyatakan data tersebut tidak mempunyai mod. kita nyatakan yang data itu mempunyai lebih daripada satu mod. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful