P. 1
Modul Abakus Dan Aritmetik Mental Edisi Ketiga

Modul Abakus Dan Aritmetik Mental Edisi Ketiga

|Views: 603|Likes:
Published by Amri Ali
KURSUS MTE3105
KURSUS MTE3105

More info:

Published by: Amri Ali on Mar 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/10/2014

pdf

text

original

Sections

 • Apa itu Program Abakus Dan Aritmetik Mental?
 • Sasaran Program Abakus Dan Aritmetik Mental KPM
 • Perkembangan Program Abakus Di Malaysia
 • Strategi Pelaksanaan
 • Kelebihan Abakus Dan Aritmetik Mental?
 • Bahagian-bahagian Abakus
 • Penggunaan Jari
 • Pergerakan Manik
 • Menggerakkan manik
 • Menentukan nilai tempat dan nilai nombor
 • Latihan:
 • TAMBAH TERUS
 • TOLAK TERUS
 • 1. KONSEP PENDARABAN
 • 2. Nama semua bahagian pendaraban
 • 3. Istilah
 • 4. Pengenalan kepada pengiraan abakus dalam pendaraban
 • 5. Meletakkan hasil darab
 • 8. Nombor 3 Digit Darab Nombor 1 Digit
 • 9. Kepelbagaian Kaedah
 • 11. Nombor 3 Digit Darab Nombor 2 Digit
 • Pendaraban Dengan Perpuluhan
 • 1. Konsep Bahagi
 • 2. Terma
 • 3. Fakta Asas (Pengenalan)
 • 9. 3 digit 2 digit (Tanpa Baki)
 • 10. 3 digit 2 digit (Berbaki)
 • 11. Bahagi Dengan ‘Sifar’ Pada Tengah Nombor Yang Dibahagi
 • 12. Bahagi Nombor Perpuluhan

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

MODUL ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL
(Edisi ketiga)

Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2012

Cetakan Pertama 2010 Cetakan Kedua 2011 Cetakan Ketiga 2012 © Kementerian Pelajaran Malaysia Edisi Ketiga Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

Reka bentuk dan Susun atur: Muntasir b. Muaz Bahagian Pembangunan Kurikulum

KANDUNGAN
Muka Surat KANDUNGAN KATA ALUAN Pengenalan dan Nombor              Apa itu Program Abakus dan Aritmetik Mental Sasaran Program Abakus dan Aritmetik Mental, KPM Enam Sebab Utama Penggunaan Abakus dan Aritmetik mental Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Perkembangan Program Abakus di Malaysia Isi Kandungan Abakus dan Aritmetik Mental Strategi Pelaksanaan Kelebihan Abakus dan Aritmetik Mental Bahagian-Bahagian Abakus Penggunaan Jari Pergerakan Manik Menggerakkan Manik Menentukan Nilai Tempat dan Nilai Nombor Latihan 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 8 9 10 iii v

Penambahan  Tambah Terus  Kombinasi 5  Kombinasi 10  Gabungan Kombinasi

15 21 33 43

Penolakan     Tolak Terus Kombinasi 5 Kombinasi 10 Gabungan Kombinasi 57 63 70 82

iii

KANDUNGAN
Muka Surat Pendaraban  Konsep Pendaraban  Nama Semua Bahagian Pendaraban  Istilah  Pengenalan Kepada Pengiraan Abakus Dalam Pendaraban  Meletakkan hasil Darab  Fakta Asas Darab  Nombor 2 Digit Darab Nombor 1 Digit  Nombor 3 Digit Darab Nombor 1 Digit  Kepelbagaian Kaedah  Nombor 2 Digit Darab Nombor 2 Digit  Nombor 3 Digit Darab Nombor 2 Digit  Pendardban Dengan Perpuluhan  Pendardban Pantas 89 89 89 90 90 90 93 111 123 134 152 192 207

Pembahagian  Konsep Bahagi  Terma  Fakta Asas (Pengenalan)  Pembahagian Tanpa Baki  Pembahagian Dengan Baki  3 digit ÷ 1 digit (Tanpa Baki)  3 digit ÷ 1 digit (Berbaki)  4 digit ÷ 1 digit (Tanpa Berbaki)  3 digit ÷ 2 digit (Tanpa Baki)  3 digit ÷ 2 digit (Berbaki)  Bahagi Dengan Sifar Pada Tengah Nombor Yang Dibahagi  Bahagi Nombor Perpuluhan

221 222 222 228 239 213 251 261 275 277 282 289

iv

Kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan modul ini. Terdapat banyak program latihan yang memupuk kebolehan seumpamanya itu yang telah terbukti keberkesanannya. (HAJI ALI BIN AB. Maka dengan itu. agar mereka dapat menguasai kecekapan penggunaan abakus sebagai asas kepada perkembangan pengiraan mental. Program-program latihan seperti ini mempunyai kepelbagaian dari segi pendekatan dan tekniknya. Jika setiap individu di negara ini mempunyai kebolehan tersebut. bermakna Malaysia mempunyai masyarakat yang mempunyai keupayaan mental yang tinggi dan akan disegani oleh masyarakat lain di dunia. seterusnya dapat mengendalikan program ini secara berkesan. Antaranya penggunaan jari-jemari atau abakus sebagai alat atau model untuk membina kebolehan mengira secara mental. Kebolehan seseorang mengira secara mental serta dapat memberikan hasil pengiraan dengan cepat dan tepat bukanlah sesuatu yang mustahil. Kementerian Pelajaran yakin bahawa jika program ini diberi penekanan dan dilaksanakan dengan betul. Pelaksanaan program Abakus dan Aritmetik Mental di semua sekolah rendah di seluruh negara bukanlah suatu perkara yang boleh dilakukan dengan serta merta kerana terdapat dua isu besar yang perlu ditangani terlebih dahulu iaitu latihan kepada guru yang akan melaksanakan program Abakus dan Aritmetik Mental di bilik darjah dan menyediakan kurikulum yang sesuai untuk murid sekolah selaras dengan dasar pendidikan yang sedang berkuatkuasa sekarang ini. Sokongan semua pihak adalah diharapkan bagi mempastikan program ini dapat terus dilaksanakan bagi melihat keberkesanannya. Modul Abakus dan Aritmetik Mental ini diterbitkan sebagai panduan dan rujukan pihak yang terlibat khususnya guru. GHANI AMN) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia v . ia akan memberi manfaat yang besar kepada murid khususnya dan negara amnya.KATA ALUAN Kebolehan membuat pengiraan dengan tepat dan cepat secara mental merupakan suatu aset kepada individu. Kementerian Pelajaran telah menyediakan program untuk melaksanakan Abakus dan Aritmetik Mental di semua sekolah rendah di seluruh negara. Keberkesanan program-program latihan aritmetik mental serta potensinya untuk menjadikan masyarakat Malaysia sebagai masyarakat terbilang di dunia telah menarik perhatian pemimpin negara untuk melaksanakan perogram tersebut kepada semua murid sekolah di negara ini. Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.

.

PENGENALAN & NOMBOR .

.

Program Latihan Abakus Dan Aritmetik Mental untuk jurulatih utama Program Latihan Abakus Dan Aritmetik Mental untuk guru matematik sekolah rendah Pelaksanaan kurikulum Abakus Dan Aritmetik Mental di sekolah Sasaran Program Abakus Dan Aritmetik Mental KPM Membolehkan murid sekolah rendah menguasai pengiraan secara mental.Abakus Dan Aritmetik Mental Program Abakus Dan Aritmetik Mental Bagi Sekolah-Sekolah Di Malaysia Apa itu Program Abakus Dan Aritmetik Mental?  Penggunaan sistem pengiraan abakus merupakan salah satu model matematik membolehkan murid menguasai aritmetik mental. Model pengiraan abakus adalah asas kepada perkembangan pengiraan secara mental. PENGENALAN DAN NOMBOR 3 . Setiap komponen mempunyai program tersendiri.  Program Abakus dan Aritmetik Mental Kementerian Pelajaran Malaysia mengandungi tiga komponen.

Pemerhatian Latihan secara pemerhatian dan membuat latihan tanpa kesilapan. memahami dan maklumat untuk menyelesaikan masalah dengan pantas. Kementerian Pelajaran Malaysia bersetuju untuk menggunakan abakus 4:1. Otak kanan mengingati corak dan imej manakala otak kiri mengira secara mental. Gambaran Dan Inspirasi Pengiraan secara pantas dan dapat menyelesaikan banyak masalah. Pada tahun 1996. Dari tahun 1996 hingga 2010.Abakus Dan Aritmetik Mental Enam Sebab Utama Penggunaan Abakus Dan Aritmetik Mental Dalam Pengajaran & Pembelajaran Matematik  Penumpuan Semua deria utama digunakan apabila mengendalikan abakus. kurikulum abakus tidak dilaksanakan secara formal di sekolah tetapi program latihan abakus untuk guru dijalankan. abakus jenis 5:2 yang dikenali sebagai sempoa digunakan. Kepantasan Membina kebolehan mengira secara pantas dan pada masa yang sama mengelakkan daripada kesilapan. ia akan meningkatkan penumpuan murid.     4 PENGENALAN DAN NOMBOR . Pada peringkat awal. Ingatan Kedua-dua otak kiri dan otak kanan aktif apabila menggunakan abakus. memproseskan      Perkembangan Program Abakus Di Malaysia  Abakus pertama kali diperkenalkan dalam sistem pendidikan Malaysia pada tahun 1994. Dalam masa yang sama idea Aritmetik Mental juga diintegrasikan dalam program abakus. Sistem perwakilan nombor pada sempoa jenis 5:2 adalah kurang berkesan dan penggunaan sempoa sebagai alat pengiraan tidak selaras dengan perkembangan terkini. Hanya pada tahun 2004 program Abakus dan Aritmetik Mental dilaksanakan di sekolah rendah Malaysia secara formal. Oleh itu. Membaca Dan Mendengar Kebolehan membaca secara kuat.

lima … tambah … 5+3=8 lapan tiga Sama dengan … Model Lisan Model Visual  Model lisan adalah sesuai bagi sebahagian murid. Manakala sebahagian murid yang lain lebih memahami melalui model visual.  Menggambarkan proses operasi dan hasilnya dalam minda Disiplin diri Kepantasan Ketepatan B) C) Sikap    Strategi Pelaksanaan    Dinyatakan di dalam kurikulum Matematik sekolah rendah. Abakus menyediakan model visual yang paling baik untuk menguasai aritmetik mental. Abakus merupakan satu alat untuk menguasai kemahiran mengira. tambah dan tolak. Menggunakan abakus dalam aktiviti pengiraan. Menggunakan abakus sebagai model konsep untuk menguasai pemahaman tentang konsep nombor bulat.Abakus Dan Aritmetik Mental Isi Kandungan Kurikulum Abakus Dan Aritmetik Mental A) Pengetahuan  Perwakilan Nombor  Tambah dan Tolak  Darab  Bahagi Kebolehan  Mengaplikasikan ilmu abakus dalam pengiraan aritmetik.  Kelebihan Abakus Dan Aritmetik Mental?  Pengajaran Matematik konvensional biasanya menggunakan model lisan. 5 PENGENALAN DAN NOMBOR .

Abakus Dan Aritmetik Mental Bahagian-bahagian Abakus palang pemisah bingkai manik atas tiang Penggunaan Jari manik bawah  Nama jari-jari tangan. Jari hantu Jari telunjuk Jari kelengking Jari manis Ibu jari 6 PENGENALAN DAN NOMBOR .

Jari hantu digunakan untuk menggerakkan manik atas mendekati dan juga jauh daripada palang pemisah.Abakus Dan Aritmetik Mental Pergerakan Manik Hanya ibu jari. PENGENALAN DAN NOMBOR 7 . Ibu jari digunakan untuk menggerakkan manik bawah menghala ke palang pemisah. Jari telunjuk digunakan untuk menggerakkan manik bawah jauh daripada palang pemisah. jari telunjuk dan jari hantu sahaja digunakan untuk menggerakkan manik.

Abakus Dan Aritmetik Mental Menggerakkan manik Contoh: Naik satu Turun satu Naik dua Turun dua Naik lima Turun lima Naik enam Turun enam Naik tujuh Turun tujuh 8 PENGENALAN DAN NOMBOR .

Abakus Dan Aritmetik Mental Menentukan nilai tempat dan nilai nombor Manik mempunyai nilai apabila mendekati palang pemisah. Ri Ra Pu Sa Nilai tempat Mewakili nilai 5 Mewakili nilai 1 Ri Ra Pu Sa 1 Ri Ra Pu Sa 8 Ri Ra Pu Sa 27 Ri Ra Pu Sa 50 Ri Ra Pu Sa 105 PENGENALAN DAN NOMBOR 9 .

Abakus Dan Aritmetik Mental Latihan: Tuliskan nombor yang diwakili oleh abakus. 1 Th H T O 6 Th H T O 11 Th H T O 2 Th H T O 7 Th H T O 12 Th H T O 3 Th H T O 8 Th H T O 13 Th H T O 4 Th H T O 9 Th H T O 14 Th H T O 5 Th H T O 10 Th H T O 15 Th H T O 10 PENGENALAN DAN NOMBOR .

Abakus Dan Aritmetik Mental Lukis gambar kedudukan manik. 1 Th H T O 6 Th H T O 11 Th H T O 4 2 7 81 12 Th 717 Th H T O Th H T O H T O 8 56 13 1010 3 Th H T O 8 Th H T O Th H T O 16 4 9 85 14 1616 T O Th H T O Th H Th H T O 20 101 15 Th 5408 5 Th H T O 10 Th H T O H T O 66 302 15 105 PENGENALAN DAN NOMBOR 11 .

.

.

.

Contoh 1: Pengiraan Abakus 1+2= Mula. naik 2 pada tiang sa Jawapan 3 Aritmetik Mental 1+2= Mula. naik 1 pada tiang sa Tambah 2. naik 1 pada tiang sa Tambah 2.Abakus Dan Aritmetik Mental TAMBAH TERUS Pengenalan: Tambah terus. manik di setiap tiang mencukupi untuk digerakkan bagi mendapatkan jawapan. naik 2 pada tiang sa Jawapan 3 PENAMBAHAN: TAMBAH TERUS 15 .

naik 6 pada tiang sa Jawapan 7 16 PENAMBAHAN: TAMBAH TERUS . naik 1 pada tiang sa Kemudian. naik 1 pada tiang sa Kemudian. naik 6 pada tiang sa Jawapan 7 Aritmetik Mental 1+6= Mula.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 2: Pengiraan Abakus 1+6= Mula.

naik 12 Tambah 15. naik 1 pada tiang puluh. naik 5 pada tiang sa Jawapan 27 Aritmetik Mental 12 + 15 = Mula. naik 12 Tambah 15. naik 1 pada tiang puluh.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 3: Pengiraan Abakus 12 + 15 = Mula. naik 5 pada tiang sa Jawapan 27 PENAMBAHAN: TAMBAH TERUS 17 .

naik 136 Tambah 62.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 4: Pengiraan Abakus 136 + 62 = Mula. naik 136 Tambah 62. naik 6 pada tiang puluh. naik 2 pada tiang sa Jawapan 198 Aritmetik Mental 136 + 62 = Mula. naik 6 pada tiang puluh. naik 2 pada tiang sa Jawapan 198 18 PENAMBAHAN: TAMBAH TERUS .

Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 5: Pengiraan Abakus 493 + 506 = Mula. Jawapan 999 naik 5 pada tiang ratus. naik 6 pada tiang sa PENAMBAHAN: TAMBAH TERUS 19 . naik 493 Tambah 506. naik 493 Tambah 506. naik 6 pada tiang sa Aritmetik Mental 493 + 506 = Mula. Jawapan 999 naik 5 pada tiang ratus.

7. 6.Abakus Dan Aritmetik Mental Latihan 1: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 1. 5. 10. 3. 1 2 2 4 3 4 6 7 8 6 96 42 85 32 45 61 72 24 43 51 324 145 672 125 133 289 721 641 815 720 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1 1 2 5 1 5 2 1 1 3 2 6 3 12 53 13 26 25 55 23 25 52 12 63 56 210 205 256 153 267 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Latihan 2: Latihan 3: 20 PENAMBAHAN: TAMBAH TERUS . 9. 2. 4. 8.

PENAMBAHAN: KOMBINASI 5 21 . naik 3 pada tiang sa. 2. Tetapi manik bawah tidak mencukupi. 4. 5 5 5 1 Latihan 1 4 3 2 2 3 Tuliskan Kawan Kecil bagi nombor yang diberi 1.Abakus Dan Aritmetik Mental Tambah Kombinasi 5 Pengenalan Kawan Kecil Kawan Kecil merupakan kombinasi 5. Oleh itu Kawan Kecil digunakan. Kawan Kecil bagi 3 ialah________ Kawan Kecil bagi 4 ialah________ Kawan Kecil bagi 1 ialah________ Kawan Kecil bagi 2 ialah_______ Tambah Kombinasi 5 Kombinasi 5 digunakan apabila manik bawah tidak mencukupi untuk digerakkan ke hala palang pemisah. Contoh 1: Pengiraan Abakus 2+3= Mula. naik 2 pada tiang sa Tambah 3. 3.

5 3 2 Oleh itu.Abakus Dan Aritmetik Mental Fikir! Kawan Kecil bagi 3 ialah 2. 5 3 2 Oleh itu. naik 5 turun 2 Jawapan 5 22 PENAMBAHAN: KOMBINASI 5 . naik 3 tetapi manik bawah tidak mencukupi Fikir! Kawan Kecil bagi 3 ialah 2. naik 2 Tambah 3. naik 5 dan turun 2 Jawapan 5 Aritmetik Mental 2+3= Mula.

Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 2: Pengiraan Abakus 12 + 53 = Mula, naik 12.

Tambah 53, naik 5 pada tiang puluh dan naik 3 pada tiang sa, tetapi manik bawah tidak mencukupi

Fikir! Kawan Kecil bagi 3 ialah 2. 5 3 2 Oleh itu, naik 5 turun 2

Jawapan 65

Aritmetik Mental

12 + 53 Mula, naik 12.

Tambah 53, naik 5 pada tiang puluh dan naik 3 pada tiang sa, tetapi manik bawah tidak mencukupi.

PENAMBAHAN: KOMBINASI 5

23

Abakus Dan Aritmetik Mental

Fikir! Kawan Kecil bagi 3 ialah 2. 5 3 2 Oleh itu, naik 5 turun 2

Jawapan 65

Contoh 3: Pengiraan Abakus 25 + 44 = Mula, naik 25.

Tambah 44, naik 4 pada tiang puluh tetapi manik bawah tidak mencukupi. Fikir! Kawan Kecil bagi 4 ialah 1. 5 4 1

Oleh itu, naik 5 dan turun 1. Naik 4 pada tiang sa

Jawapan 69

24

PENAMBAHAN: KOMBINASI 5

Abakus Dan Aritmetik Mental Aritmetik Mental 25 + 44 =

Mula, naik 25.

Tambah 44, naik 4 pada tiang puluh tetapi manik bawah tidak mencukupi. Fikir! Kawan Kecil bagi 4 ialah 1. 5 4 1

Oleh itu, naik 5 dan turun 1.

Naik 4 pada tiang sa

Jawapan 69

PENAMBAHAN: KOMBINASI 5

25

Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 4: Pengiraan Abakus

44 + 25 =

Mula, naik 44.

Tambah 25, naik 2 pada tiang puluh tetapi manik bawah tidak mencukupi. Fikir! Kawan Kecil bagi 2 ialah 3. 5 2 3

Oleh itu, naik 5 turun 3.

naik 5 pada tiang sa.

Jawapan 69

26

PENAMBAHAN: KOMBINASI 5

Abakus Dan Aritmetik Mental Aritmetik Mental 44 + 25 =

Mula, naik 44.

Tambah 25, naik 2 pada tiang puluh tetapi manik bawah tidak mencukupi. Fikir! Kawan Kecil bagi 2 ialah 3. 5 2 3

Oleh itu, naik 5 turun 3.

naik 5 pada tiang sa.

Jawapan 69

PENAMBAHAN: KOMBINASI 5

27

Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 5: Pengiraan Abakus

132 + 415 = Mula, naik 132.

Tambah 415. Naik 4 pada tiang ratus, tetapi manik bawah tidak mencukupi.

Fikir! Kawan Kecil bagi 4 ialah 1. 5 4 1

Naik 5 dan turun 1 Naik 1 pada tiang puluh

Naik 5 pada tiang sa

Jawapan 547

28

PENAMBAHAN: KOMBINASI 5

5 4 1 Naik 5 dan turun 1 Naik 1 pada tiang puluh Naik 5 pada tiang sa Jawapan 547 PENAMBAHAN: KOMBINASI 5 29 . Tambah 415. naik 132.Abakus Dan Aritmetik Mental Aritmetik Mental 132 + 415 = Mula. Fikir! Kawan Kecil bagi 4 ialah 1. Naik 4 pada tiang ratus. tetapi manik bawah tidak mencukupi.

naik 5 dan turun 2 Naik 2 pada tiang puluh. Fikir! Kawan Kecil bagi 4 ialah 1. 5 3 2 Oleh itu. tetapi manik bawah tidak mencukupi.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 6: Pengiraan Abakus 243 + 324 = Mula. 5 4 1 Oleh itu. naik 5 dan turun 3 Naik 4 pada tiang sa. naik 243. Fikir! Kawan Kecil bagi 3 ialah 2. naik 5 dan turun 1 Jawapan 567 30 PENAMBAHAN: KOMBINASI 5 . 5 2 3 Oleh itu. tetapi manik bawah tidak mencukupi. tetapi manik bawah tidak mencukupi . Naik 3 pada tiang ratus. Tambah 324. Fikir! Kawan Kecil bagi 2 ialah 3.

naik 5 dan turun 2 Naik 2 pada tiang puluh. 5 4 1 Oleh itu. tetapi manik bawah tidak mencukupi. tetapi manik bawah tidak mencukupi. tetapi manik bawah tidak mencukupi. Naik 3 pada tiang ratus. naik 5 dan turun 1 Jawapan 567 PENAMBAHAN: KOMBINASI 5 31 . naik 243. naik 5 dan turun 3 Naik 4 pada tiang sa. Fikir! Kawan Kecil bagi 2 ialah 3. Fikir! Kawan Kecil bagi 3 ialah 2. 5 3 2 Oleh itu. Tambah 324. Fikir! Kawan Kecil bagi 4 ialah 1. 5 2 3 Oleh itu.Abakus Dan Aritmetik Mental Aritmetik Mental 243 + 324 = Mula.

Abakus Dan Aritmetik Mental Latihan 1 1) 2) 3) 4) 5) 1+4 = 2+3 = 2+4 = 3+2 = 3+3 = 6) 7) 8) 9) 10) 3+4 = 4+1 = 4+2 = 4+3 = 4+4 = Latihan 2 1) 2) 3) 4) 5) 23 + 23 = 34 + 35 = 32 + 45 = 62 + 14 = 41 + 54 = 6) 7) 8) 9) 10) 32 + 24 = 43 + 54 = 32 + 44 = 42 + 33 = 82 + 14 = Latihan 3 1) 2) 3) 4) 5) 324 + 325 = 612 + 243 = 782 + 214 = 345 + 353 = 732 + 244 = 6) 7) 8) 9) 10) 892 + 104 = 453 + 534 = 621 + 144 = 342 + 524 = 452 + 523 = 32 PENAMBAHAN: KOMBINASI 5 .

PENAMBAHAN: KOMBINASI 10 33 . 9. 4. Apabila Kawan Besar digunakan. 7. Kawan Besar digunakan. 6. Kawan Besar bagi 1 ialah Kawan Besar bagi 2 ialah Kawan Besar bagi 3 ialah Kawan Besar bagi 4 ialah Kawan Besar bagi 5 ialah Kawan Besar bagi 6 ialah Kawan Besar bagi 7 ialah Kawan Besar bagi 8 ialah Kawan Besar bagi 9 ialah Tambah Kombinasi 10 Kombinasi 10 digunakan apabila manik atas dan manik bawah tidak mencukupi untuk digerakkan ke hala palang pemisah.Abakus Dan Aritmetik Mental Tambah Kombinasi 10 Pengenalan Kawan Besar Kawan Besar merupakan kombinasi dua nombor yang memberi jawapan 10 10 10 10 10 10 1 9 10 2 8 10 3 7 10 4 6 10 5 5 6 4 7 3 8 2 9 1 Latihan 1 Tuliskan Kawan Besar bagi nombor yang diberi 1. 5. turunkan Kawan Besar dan bawa 1 pada tiang di sebelah kiri. Oleh itu. 3. 8. 2.

bawa 1 pada tiang puluh. Fikir! Kawan Besar bagi 9 ialah 1 10 9 1 34 PENAMBAHAN: KOMBINASI 10 . tetapi manik tidak mencukupi. Tambah 9. Naik 9. naik 1. Naik 9. Jawapan 10 Aritmetik Mental 1+9= Mula. Fikir! Kawan Besar bagi 9 ialah 1 10 9 1 Oleh itu. turun 1. tetapi manik tidak mencukupi.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 1: Pengiraan Abakus 1+9= Mula. naik 1 Tambah 9.

Abakus Dan Aritmetik Mental Oleh itu. Jawapan 11 Aritmetik Mental 3+8= Mula. Tambah 8. turun 1. 10 8 2 Oleh itu. tetapi manik tidak mencukupi. naik 3. Jawapan 10 Contoh 2: Pengiraan Abakus 3+8= Mula. Naik 8. Naik 8. bawa 1 pada tiang puluh. tetapi manik tidak mencukupi. bawa 1 pada tiang puluh. PENAMBAHAN: KOMBINASI 10 35 . naik 3. Fikir! Kawan Besar bagi 8 ialah 2. Tambah 8. turun 2.

turun 2. Jawapan 11 Contoh 3: Pengiraan Abakus 34 + 95 = Mula. turun 1. bawa 1 pada tiang ratus 36 PENAMBAHAN: KOMBINASI 10 . tetapi manik tidak mencukupi. 10 8 2 Oleh itu.Abakus Dan Aritmetik Mental Fikir! Kawan Besar bagi 8 ialah 2. Fikir! Kawan Besar bagi 9 ialah 1. bawa 1 pada tiang puluh. naik 9 pada tiang puluh. naik 34 Tambah 95. 10 9 1 Oleh itu.

naik 34 Tambah 95.Abakus Dan Aritmetik Mental Naik 5 pada tiang sa Jawapan 129 Aritmetik Mental 34 + 95 = Mula. 10 9 1 Oleh itu. naik 9. turun 1. tetapi manik tidak mencukupi. bawa 1 pada tiang ratus. Fikir! Kawan Besar bagi 9 ialah 1. Naik 5 pada tiang sa Jawapan 129 PENAMBAHAN: KOMBINASI 10 37 .

Tambah 283. Jawapan 428 38 PENAMBAHAN: KOMBINASI 10 .Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 4: Pengiraan Abakus 145 + 283 = Mula. naik 145. bawa1 pada tiang ratus. Fikir! Kawan Besar bagi 8 ialah 2. Naik 3 pada tiang sa. Naik 2 pada tiang ratus. 10 8 2 Oleh itu. turun 2. kemudian naik 8 pada tiang puluh. tetapi manik tidak mencukupi.

Abakus Dan Aritmetik Mental

Aritmetik Mental

145 + 283 = Mula, naik 145.

Tambah 283. Naik 2 pada tiang ratus, kemudian naik 8 pada tiang puluh, tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Besar bagi 8 ialah 2. 10

8

2

Oleh itu, turun 2, bawa 1 pada tiang ratus.

Naik 3 pada tiang sa

Jawapan 428

PENAMBAHAN: KOMBINASI 10

39

Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 5: Pengiraan Abakus

227 + 184 = Mula, naik 227.

Tambah 184. 1 pada tiang ratus, naik 8 pada tiang puluh tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Besar bagi 8 ialah 2. 10

8

2

Oleh itu, turun 2, bawa 1 pada tiang ratus. Naik 4 pada tiang sa, tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Besar bagi 4 ialah 6. 10

4

6

Oleh itu, turun 6, bawa 1 pada tiang puluh. Jawapan 411

40

PENAMBAHAN: KOMBINASI 10

Abakus Dan Aritmetik Mental

Aritmetik Mental

227 + 184 = Mula, naik 227.

Tambah 184. Naik 1 pada tiang ratus, kemudian naik 8 pada tiang puluh tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Besar bagi 8 ialah 2. 10

8

2

Oleh itu, turun 2, bawa 1 pada tiang ratus. Naik 4 pada tiang sa, tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Besar bagi 4 ialah 6. 10

4

6

Oleh itu, turun 6, bawa 1 pada tiang puluh. Jawapan 411

PENAMBAHAN: KOMBINASI 10

41

Abakus Dan Aritmetik Mental Latihan 1

1) 2) 3) 4) 5)

3 4 5 6 7

+ + + + +

8 7 5 9 4

= = = = =

6) 7) 8) 9) 10)

2 1 8 9 3

+ + + + +

8 9 4 3 8

= = = = =

Latihan 2 1) 2) 3) 4) 5) 13 24 42 45 62 + + + + + 28 17 49 62 29 = = = = = 6. 7. 8. 9. 10. 41 32 41 62 35 + + + + + 84 82 75 29 55 = = = = =

Latihan 3 1) 2) 3) 4) 5) 131 435 625 738 217 + + + + + 586 555 284 182 594 = = = = = 6) 7) 8) 9) 10) 642 631 245 789 568 + + + + + 260 299 582 132 312 = = = = =

42

PENAMBAHAN: KOMBINASI 10

Abakus Dan Aritmetik Mental Tambah Gabungan Kombinasi 5 dan Kombinasi 10 Tambah gabungan kombinasi 5 dan kombinasi 10 digunakan apabila manik tidak cukup untuk melaksanakan operasi. Kita gunakan Kawan Besar tetapi manik tidak mencukupi. Oleh itu, Kawan Kecil dinaikkan, turun 5 dan bawa 1. Contoh 1: Pengiraan Abakus 6+6= Mula, naik 6.

Tambah 6, tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Besar bagi 6 ialah 4 10 6 4

Turun 4, tetapi manik bawah tidak mencukupi. Fikir! Kawan Kecil bagi 4 ialah 1 . 5 4 1

Naik 1, turun 5, bawa 1 pada tiang puluh. Jawapan 12

PENAMBAHAN: TAMBAHAN GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10

43

Abakus Dan Aritmetik Mental

Aritmetik Mental 6+6= Mula, naik 6.

Tambah 6, tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Besar bagi 6 ialah 4 10 6 4

Turun 4, tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Kecil bagi 4 ialah 1 . 5 4 1

Naik 1, turun 5, bawa 1 pada tiang puluh.

Jawapan 12

44

PENAMBAHAN: TAMBAHAN GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10

Naik 3. 5 2 3 Jawapan 24 PENAMBAHAN: TAMBAHAN GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10 45 . 10 8 2 Turun 2. bawa 1 pada tiang puluh. Fikir! Kawan Kecil bagi 2 ialah 3. Tambah 8.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 2: Pengiraan Abakus 16 + 8 = Mula. turun 5. Fikir! Kawan Besar bagi 8 ialah 2. naik 16. tetapi manik bawah tidak mencukupi. tetapi manik tidak mencukupi.

Naik 3. tetapi manik tidak mencukupi. Tambah 8. turun 5. bawa 1 pada tiang puluh. Fikir! Kawan Kecil bagi 2 ialah 3. 5 2 3 Jawapan 24 46 PENAMBAHAN: TAMBAHAN GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10 . Fikir! Kawan Besar bagi 8 ialah 2. tetapi manik tidak mencukupi. 10 8 2 Turun 2. naik 16.Abakus Dan Aritmetik Mental Aritmetik Mental 16 + 8 = Mula.

Fikir! Kawan Kecil bagi 2 ialah 3. naik 50 Tambah 80. turun 5. Naik 3. bawa 1 pada tiang ratus. naik 8 pada tiang puluh tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Besar bagi 8 ialah 2 10 8 2 Turun 2 pada puluh. 5 2 3 Jawapan 130 PENAMBAHAN: TAMBAHAN GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10 47 . tetapi manik tidak mencukupi.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 3: Pengiraan Abakus 50 + 80 = Mula.

bawa 1 pada tiang ratus. Fikir! Kawan Besar bagi 8 ialah 2 10 8 2 Turun 2 pada tiang puluh. tetapi manik tidak mencukupi pada tiang puluh. tetapi manik tidak mencukupi. naik 50 Tambah 80. 5 2 3 Naik 3. Fikir! Kawan Kecil bagi 2 ialah 3. Jawapan 130 48 PENAMBAHAN: TAMBAHAN GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10 .Abakus Dan Aritmetik Mental Aritmetik Mental 50 + 80 = Mula. turun 5. naik 8 pada tiang puluh.

tetapi manik tidak mencukupi. 5 3 2 Naik 2. naik 7. turun 5. naik 115 Tambah 7.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 4: Pengiraan Abakus 115 + 7 = Mula. 10 7 3 Turun 3 pada tiang sa. Jawapan 122 PENAMBAHAN: TAMBAHAN GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10 49 . Fikir! Kawan Besar bagi 7 ialah 3. tetapi manik tidak mencukupi. bawa 1 pada tiang puluh. Fikir! Kawan Kecil bagi 3 ialah 2.

naik 7 pada tiang sa tetapi manik tidak mencukupi. turun 5. Fikir! Kawan Kecil bagi 3 ialah 2.Abakus Dan Aritmetik Mental Aritmetik Mental 115 + 7 = Mula. naik 115 Tambah 7. tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Besar bagi 7 ialah 3. bawa 1 pada tiang puluh. 10 7 3 Turun 3 pada tiang sa. Jawapan 122 50 PENAMBAHAN: TAMBAHAN GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10 . 5 3 2 Naik 2.

Tambah 27. bawa 1 pada tiang puluh. Jawapan 693 PENAMBAHAN: TAMBAHAN GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10 51 . Fikir! Kawan Kecil bagi 3 ialah 2. tetapi manik bawah tidak mencukupi. turun 5. 5 3 2 Naik 2. naik 2 pada tiang puluh Naik 7 pada tiang sa. naik 666.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 5: Pengiraan Abakus 666 + 27 = Mula. 10 7 3 Naik 3 pada tiang sa. tetapi manik tidak mencukupi. Fikir! Kawan Besar bagi 7 ialah 3.

Fikir! Kawan Kecil bagi 3 ialah 2. Fikir! Kawan Besar bagi 7 ialah 3. naik 2 pada tiang puluh Naik 7 pada tiang sa. tetapi manik bawah tidak mencukupi. Jawapan 693 52 PENAMBAHAN: TAMBAHAN GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10 . turun 5. naik 666.Abakus Dan Aritmetik Mental Aritmetik Mental 666 + 27 = Mula. Tambah 27. 5 3 2 Naik 2. bawa 1 pada puluh. 10 7 3 Naik 3 pada tiang sa. tetapi manik tidak mencukupi.

Abakus Dan Aritmetik Mental Latihan 1 1) 5 + 6 = 2) 6 + 8 = 3) 7 + 7 = 4) 8 + 6 = 5) 25 + 7 = 6) 6 + 36 = 7) 17 + 17 = 8) 56 + 86 = 9) 78 + 75 = 10) 79 + 71 = Latihan 2 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Latihan 3 1) 612 + 748 2) 675 + 879 3) 787 + 667 4) 555 + 967 5) 856 + 686 6) 795 + 226 7) 135 + 788 8) 154 + 974 9) 547 + 557 10) 365 + 865 = = = = = = = = = = 115 + 6 125 + 7 225 + 8 146 + 6 626 + 7 328 + 6 525 + 8 757 + 7 885 + 9 776 + 7 = = = = = = = = = = PENAMBAHAN: TAMBAHAN GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10 53 .

.

.

.

turun 1 Jawapan 1 Aritmetik Mental 2–1= Mula. turun 1 Jawapan 1 PENAMBAHAN: TAMBAHAN GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10 57 . naik 2 Tolak 1. Contoh 1: Pengiraan abakus 2–1= Mula. Naik 2 pada tiang sa Tolak 1. manik di setiap tiang mencukupi untuk digerakkan bagi mendapatkan jawapan.Abakus Dan Aritmetik Mental TOLAK TERUS Pengenalan: Bagi menolak terus.

naik 6 Tolak 1.Abakus Dan Aritmetik Mental CONTOH 2: Pengiraan abakus 6–1= Mula. naik 6 pada tiang sa Tolak 1. turun 1 Jawapan 5 Aritmetik Mental 6–1= Mula. turun 1 Jawapan 5 58 PENAMBAHAN: TAMBAHAN GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10 .

naik 16. Naik 1 pada tiang puluh. turun 5 Jawapan 11 Aritmetik Mental 16 – 5 = Mula. naik 16 Tolak 5. 6 pada tiang sa Tolak 5. turun 5 Jawapan 11 PENAMBAHAN: TAMBAHAN GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10 59 .Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 3: Pengiraan Abakus 16 – 5 = Mula.

turun 1 pada tiang puluh Turun 3 pada tiang sa Jawapan 15 Aritmetik Mental 28 – 13 = Mula. naik 2 pada tiang puluh.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 4: Pengiraan abakus 28 – 13 = Mula. naik 28. Naik 2 pada tiang puluh dan 8 pada tiang sa. Tolak 13. naik 28. naik 8 pada tiang sa Tolak 13. turun 1 pada tiang puluh Turun 3 pada tiang sa Jawapan 15 60 PENAMBAHAN: TAMBAHAN GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10 .

naik 4 pada tiang puluh dan naik 9 pada tiang sa Tolak 36. naik 149 Tolak 36. naik 149. turun 3 pada tiang puluh Turun 6 pada tiang sa Jawapan 113 Aritmetik Mental 149 – 36 = Mula. naik 1 pada tiang ratus. Turun 3 pada tiang puluh Turun 6 pada tiang sa Jawapan 113 PENAMBAHAN: TAMBAHAN GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10 61 .Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 5: Pengiraan Abakus 149 – 36 = Mula.

Abakus Dan Aritmetik Mental Latihan 1: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 2 3 4 4 3 4 9 8 9 7 19 58 79 54 98 19 65 48 99 87 146 247 924 752 398 879 337 449 999 915 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1 2 3 4 1 2 6 7 5 2 6 5 3 2 5 14 55 33 75 52 25 31 22 51 75 655 126 138 875 215 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Latihan 2: Latihan 3: 62 PENAMBAHAN: TAMBAHAN GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10 .

turun 3 tetapi manik bawah tidak mencukupi.Abakus Dan Aritmetik Mental TOLAK KOMBINASI 5 Pengenalan Kawan Kecil “Kawan Kecil” ialah kombinasi 5 5 4 Latihan 1: 1 3 5 2 2 5 3 1 5 4 Tuliskan “Kawan Kecil” bagi nombor yang diberi 1. 4. Oleh itu kita menggunakan Kawan Kecil di mana kita naikkan Kawan Kecil dan turunkan 5. 2. Kawan Kecil bagi 2 Kawan Kecil bagi 3 Kawan Kecil bagi 1 Kawan Kecil bagi 4 ialah ialah ialah ialah ________ ________ ________ ________ Tolak kombinasi 5 Tolak kombinasi 5 digunakan apabila manik bawah tidak mencukupi untuk ditolak tetapi manik atas cukup ditolak. Contoh 1: Pengiraan Abakus 7–3 = Mula. PENOLAKAN: KOMBINASI 5 63 . 3. naikkan 7 Tolak 3.

turun 5.Abakus Dan Aritmetik Mental Fikir! Kawan Kecil 3 ialah 2 5 3 2 Oleh itu. naik 2. Jawapan 4. Aritmetik Mental 7–3 = Mula. Fikir! Kawan Kecil 3 ialah 2 5 3 2 Jawapan 4 64 PENOLAKAN: KOMBINASI 5 . turun 3 tetapi manik bawah tidak mencukupi. naik 7 Tolak 3.

naik 67 Tolak 32. Jawapan: 35.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 2: Pengiraan Abakus 67 – 32 = Mula. turun 2 pada tiang sa. turun 3 pada tiang puluh tetapi manik bawah tidak mencukupi . Fikir! Kawan Kecil 3 ialah 2 5 3 2 Oleh itu. naik 2 dan turunkan 5 Tolak 2. PENOLAKAN: KOMBINASI 5 65 .

66 PENOLAKAN: KOMBINASI 5 .Abakus Dan Aritmetik Mental Mental Aritmetik 67 – 32 = Mula. Jawapan 35. naikkan 67 Tolak 32. naik 2 dan turun 5 Tolak 2. turun 3 pada tiang puluh tetapi manik bawah tidak mencukupi. Fikir! Kawan Kecil 3 ialah 2 5 3 2 Oleh itu. turun 2 pada tiang sa.

Fikir! Kawan Kecil 4 ialah 1 5 4 1 Oleh itu.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 3: Pengiraan Abakus 264 – 142 = Mula. turun 2 pada tiang sa. naik 1 dan turun 5 Tolak 2. turunkan 1 pada tiang ratus Tolak 4. naik 264 Tolak 142. turun 4 pada tiang puluh tetapi manik bawah tidak mencukupi. Jawapan 122. PENOLAKAN: KOMBINASI 5 67 .

naik 1 dan turun 5 Tolak 2. Fikir! Kawan Kecil bagi 4 ialah 1 5 4 1 Oleh itu. Jawapan 122. naik 264 Tolak 142. turun 2 pada tiang sa. turun 1 pada tiang ratus Turun 4 pada tiang puluh tetapi manik bawah tidak mencukupi. 68 PENOLAKAN: KOMBINASI 5 .Abakus Dan Aritmetik Mental Aritmetik Mental 264 – 142 = Mula.

Abakus Dan Aritmetik Mental Latihan 1: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 5 6 7 6 8 5 6 7 5 5 – – – – – – – – – – 1 3 4 2 4 2 4 3 3 4 = = = = = = = = = = Latihan 2: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 63 47 82 62 47 35 45 72 58 62 354 612 782 345 732 892 453 621 541 452 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 31 24 41 30 23 12 14 42 13 42 242 302 482 224 422 452 233 220 321 322 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Latihan 3: PENOLAKAN: KOMBINASI 5 69 .

Ia digunakan apabila kita ambil 1 dan naikkan Kawan Besar pada tiang disebelah kanan. 70 PENOLAKAN: KOMBINASI 10 .Abakus Dan Aritmetik Mental TOLAK KOMBINASI 10 Kawan Besar (Kombinasi 10) Kawan Besar ialah kombinasi dua nombor apabila ditambah menjadi 10. Oleh itu. kita gunakan Kawan Besar. 10 1 10 4 10 7 3 8 6 5 10 2 9 9 2 10 5 6 10 1 10 8 3 10 4 10 7 Tolak kombinasi 10: Tolak kombinasi 10 digunakan apabila manik bawah dan manik atas tidak mencukupi untuk ditolak.

1 9 Ambil 1 pada tiang puluh 4. 10 3. Naik 9 pada tiang sa Jawapan 9 PENOLAKAN: KOMBINASI 10 71 . 5.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 1: Pengiraan Abakus 10 – 1 = 1. Mula. turun 1. Fikir! Kawan Besar bagi 1 ialah 9. naik 10 Tolak 1. tetapi manik pada tiang sa tidak mencukupi. 2.

1 9 Ambil 1 pada tiang puluh 4. Fikir! Kawan Besar 1 ialah 9.Abakus Dan Aritmetik Mental Aritmetik Mental 10 – 1 = 1. 5. 10 3. 2. tetapi manik tidak mencukupi. turun 1. Naik 9 pada tiang sa Jawapan 9 72 PENOLAKAN: KOMBINASI 10 . naik 10 Tolak 1. Mula.

tetapi manik tidak mencukupi. 10 Turun 5 pada tiang sa. Jawapan 5 PENOLAKAN: KOMBINASI 10 73 . Fikir! Kawan Besar 5 ialah 5. 4. turun 1 pada tiang puluh 3. 5. naik 20 Tolak 15. Mula. 5 5 Ambil 1 pada tiang puluh Naik 5 pada tiang sa 6.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 2: Pengiraan Abakus 20 – 15 = 2.

10 3. Ambil 1 pada tiang puluh Naik 5 pada tiang sa 6. Tetapi manik tidak mencukupi.Abakus Dan Aritmetik Mental Aritmetik Mental 1. 20 – 15 = 2. turun 1 pada tiang puluh Fikir! Kawan Besar bagi 5 ialah 5. 5. Jawapan 5 74 PENOLAKAN: KOMBINASI 10 . Turun 5 pada tiang sa. Mula. 5 5 4. naik 20 Tolak 15.

Mula. turun 8 pada tiang puluh.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 3: Pengiraan abakus 168 – 83 = 1. tetapi manik tidak mencukupi. naik 168 Tolak 83. Jawapan 85 PENOLAKAN: KOMBINASI 10 75 . 2. 2 5. 8 4. Fikir! Kawan Besar bagi 8 ialah 2. 10 3. Ambil 1 pada tiang ratus Naik 2 pada tiang puluh Turun 3 pada tiang sa 6.

5. Jawapan 85 76 PENOLAKAN: KOMBINASI 10 . Mula. Fikir! Kawan Besar 8 ialah 2. 10 8 2 Ambil 1 pada tiang ratus 4. 2.Abakus Dan Aritmetik Mental Aritmetik Mental 168– 83 = 1. turun 8 pada tiang puluh. tetapi manik tidak mencukupi. naik 168 Tolak 83. 3. Naik 2 pada tiang puluh turun 3 pada tiang sa 6.

turun 2 pada tiang ratus. 423 – 291 = 2. Mula .Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 4: Pengiraan Abakus 1. 9 4. Turun 1 pada tiang sa Jawapan 132 PENOLAKAN: KOMBINASI 10 77 . 1 5. Tetapi manik tidak mencukupi. Turun 9 pada tiang puluh. Fikir! Kawan Besar bagi 9 ialah 1. Ambil 1 pada tiang ratus Naik 1 pada tiang puluh 6. naik 423 Tolak 291. 10 3.

Jawapan 132 78 PENOLAKAN: KOMBINASI 10 . Mula. naik 423 Tolak 291. Turun 9 pada tiang puluh. 2. 5.Abakus Dan Aritmetik Mental Aritmetik mental 423– 291 = 1. Fikir! Kawan Besar 9 ialah 1 10 9 1 Ambil 1 pada tiang ratus 4. turun 2 pada tiang ratus. 3. Naik 1 pada tiang puluh Turun 1 pada tiang sa 6.

naik 1000 Tolak 800.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 5: Pengiraan Abakus 1000 – 800 = Mula. tetapi manik tidak mencukupi. turun 8 pada tiang ratus. Naik 2 pada tiang ratus Jawapan 200 PENOLAKAN: KOMBINASI 10 79 .Fikir! Kawan Besar 8 ialah 2 Ambil 1 pada tiang ribu.

Abakus Dan Aritmetik Mental Aritmetik Mental 1000 – 800 = Mula. Fikir! Kawan Besar 8 ialah 2 Ambil 1 pada tiang ribu Naik 2 pada tiang ratus Jawapan 200 80 PENOLAKAN: KOMBINASI 10 . naik 1000 Tolak 800. tetapi manik tidak mencukupi. turun 8 pada tiang ratus.

5.Abakus Dan Aritmetik Mental TOLAK KOMBINASI 10 Latihan 1: 1. 3. 2. 4. 10 – 3 = 12 – 3 = 10 – 2 = 11 – 2 = 21 – 4 = 6) 7) 8) 9) 10) 41 – 4 = 70 – 4 = 61 – 3 = 90 – 3 = 81 – 2 = Latihan 2: 1) 2) 3) 4) 5) 70 – 11 = 80 – 52 = 45 – 27 = 62 – 55 = 32 – 18 = 6) 7) 8) 9) 10) 93 – 24 = 42 – 23 = 85 – 29 = 98 – 39 = 85 – 66 = Latihan 3: 1) 2) 3) 4) 5) 210 – 9 = 416 – 9 = 512 – 4 = 445 – 26 = 397 – 39 = 6) 7) 8) 9) 10) 341 – 29 = 228 – 19 = 720 – 585 = 826 – 189 = 942 – 558 = PENOLAKAN: KOMBINASI 10 81 .

Jawapan 6. naik 4 pada tiang sa. Oleh itu. tetapi manik tidak mencukupi. 82 PENOLAKAN: GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10 .Abakus Dan Aritmetik Mental TOLAK GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10 Tolak gabungan kombinasi 5 dan kombinasi 10 digunakan apabila manik pada tiang tidak mencukupi untuk menjalankan operasi tolak. 5 4 1 Naik 5. tetapi manik bawah tidak mencukupi. Fikir! Kawan Kecil 4 ialah 1. Fikir! Kawan Besar 6 ialah 4. turun 1. Kita akan menggunakan Kawan Besar. naik 12. kita menggunakan Kawan Kecil. Contoh 1: Pengiraan Abakus 12 – 6 = Mula. Tolak 6. tetapi manik tidak mencukupi. 10 6 4 Ambil 1 pada tiang puluh. Turun 6.

10 6 4 Ambil 1 pada tiang puluh. Turun 6. 5 4 1 Naik 5. tetapi manik tidak mencukupi. Tolak 6. Fikir! Kawan Besar 6 ialah 4. tetapi manik bawah tidak mencukupi. Jawapan 6 PENOLAKAN: GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10 83 . naik 12.Abakus Dan Aritmetik Mental Aritmetik Mental 12 – 6 = Mula. naik 4 pada tiang sa. turun 1. Fikir! Kawan Kecil 4 ialah 1 .

5 2 3 Naik 5 dan turun 3 Jawapan 25 84 PENOLAKAN: GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10 . Tolak 1 pada tiang puluh. naik 43 Tolak 18. tetapi manik tidak mencukupi.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 2: Pengiraan Abakus 43 – 18 = Mula. naik 2 pada tiang sa tetapi manik bawah pada tiang sa tidak mencukupi. Tolak 8 pada tiang sa. Fikir! Kawan Besar 8 ialah 2. Fikir! Kawan Kecil 2 ialah 3. 10 8 2 Ambil 1 pada tiang puluh.

Abakus Dan Aritmetik Mental Aritmetik Mental 43 – 18 = Mula. Tolak 8 pada tiang sa tetapi manik tidak mencukupi . Jawapan 25. tetapi manik bawah pada tiang sa tidak mencukupi. 2 PENOLAKAN: GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10 85 . Kawan Besar 8 ialah 2. Fikir. Fikir! Kawan Kecil 2 ialah 3. Turun 1 pada tiang puluh. 10 8 2 Oleh itu. naik 43 Tolak 18. 5 3 Naik 5 dan turun 3. ambil 1 pada tiang puluh dan naik 2 pada tiang sa.

Abakus Dan Aritmetik Mental Latihan 1 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11 12 13 12 14 14 21 32 43 54 – – – – – – – – – – 6 6 8 7 7 9 6 7 8 9 = = = = = = = = = = Latihan 2 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 41 53 62 73 52 83 64 84 72 54 – – – – – – – – – – 26 28 57 37 16 48 58 37 27 39 = = = = = = = = = = Latihan 3 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 211 544 314 212 146 342 123 328 624 923 – – – – – – – – – – 6 7 9 60 94 17 16 73 576 777 = = = = = = = = = = 86 PENOLAKAN: GABUNGAN KOMBINASI 5 DAN KOMBINASI 10 .

.

.

Abakus Dan Aritmetik Mental PENDARABAN 1. KONSEP PENDARABAN Pendaraban ialah algoritma yang melibatkan penambahan berulang bagi beberapa nombor yang sama. Nama semua bahagian pendaraban 4 × 3 = 12 Nombor pendarab Hasil darab Nombor yang didarab 3. Istilah      Nombor pendarab Nombor yang didarab Hasil darab Jadual Pendaraban Simbol darab PENDARABAN 89 . contoh: 3 + 3 + 3 + 3 = 12 4 × 3 = 12 2.

Pengenalan kepada pengiraan abakus dalam pendaraban Murid haruslah  Menguasai penambahan dan penolakan  Menghafal rumus pendaraban fakta asas  Mengetahui di mana untuk meletakkan hasil darab pada abakus 5. Hasil darab diletakkan bermula dari sebelah kiri abakus. 2 × 2 sama dengan 04 dan bukan hanya 4.Abakus Dan Aritmetik Mental 4. Meletakkan hasil darab Ia diletakkan di bahagian sebelah kiri abakus Mulakan dari tiang pertama di sebelah kiri 6. hasil darab adalah sentiasa nombor dua digit. Dalam pengiraan abakus. yang memenuhi dua tiang. Contoh 1: 2 × 2 = 04 0 4 Naikkan 04 bermula dari tiang pertama di sebelah kiri abakus 90 PENDARABAN . Murid seharusnya dapat meletakkan hasil darab pada tiang yang betul apabila soalan diberikan. Oleh itu. Fakta Asas (Pengenalan) Fakta asas darab mesti dihafal.

Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 2: 9 × 1 = 09 0 9 Naikkan 09 bermula dari tiang pertama di sebelah kiri abakus Contoh 3: 2 × 8 = 16 1 6 Naikkan 16 bermula dari tiang pertama di sebelah kiri abakus Contoh 4: 6 × 7 = 42 4 2 Naikkan 42 bermula dari tiang pertama di sebelah kiri abakus PENDARABAN 91 .

Contoh: 4 × 4 = 16 1) 2×3= 2) 2×5= 3) 7×1= 4) 8×4= 5) 9×5= 6) 3×7= 92 PENDARABAN .Abakus Dan Aritmetik Mental Latihan: Lukis manik-manik untuk mewakili hasil darab bagi soalan-soalan berikut.

Abakus Dan Aritmetik Mental 7. 0 Jawapan: 13 × 2 = 26 6 2 6 PENDARABAN 93 . 2 digit × 1 digit Sebelum mendarab nombor 2 digit dengan nombor 1 digit. murid harus menguasai  Penambahan nombor pada abakus  Fakta asas darab Contoh 1: Langkah 1: 13 × 2 = 1 × 2 = 02 Naikkan 02 bermula dari tiang pertama. 0 Langkah 2: 2 3 × 2 = 06 Naikkan 06 bermula dari tiang kedua.

Abakus Dan Aritmetik Mental

Contoh 2: Langkah 1: .

21 × 4 =
2 × 4 = 08 Naikkan 08 bermula dari tiang pertama.

0
Langkah 2:

8

1 × 4 = 04 Naikkan 04 bermula dari tiang kedua.

0
Jawapan: 21 × 4 = 84

4

8
Latihan: 1) 4) 13 × 2 = 12 × 4 = 2) 5) 24 × 2 = 11 × 7 =

4
3) 6) 33 × 3 = 11 × 9 =

94

PENDARABAN

Abakus Dan Aritmetik Mental

Contoh 3: Langkah 1:

13 × 6 =
1 × 6 = 06 Naikkan 06 bermula dari tiang pertama.

0
Langkah 2:

6

3 × 6 = 18 Naikkan 18 bermula dari tiang kedua.

1
Jawapan: 13 × 6 = 78

8

7

8

PENDARABAN

95

Abakus Dan Aritmetik Mental

Contoh 4: Langkah 1:

24 × 4 =
2 × 4 = 08 Naikkan 08 bermula dari tiang pertama.

0
Langkah 2:

8

4 × 4 = 16 Naikkan 04 bermula dari tiang kedua.

1
Jawapan: 24 × 4 = 96

6

9
Latihan: 1) 4) 7) 18 × 2 = 19 × 4 = 12 × 7 = 2) 5) 8) 27 × 2 = 13 × 5 = 13 × 7 =

6

3) 6) 9)

25 × 3 = 13 × 6 = 12 × 8 =

96

PENDARABAN

Abakus Dan Aritmetik Mental

Contoh 5: Langkah 1:

41 × 5 =
4 × 5 = 20 Naikkan 20 bermula dari tiang pertama.

2
Langkah 2:

0

1 × 5 = 05 Naikkan 05 bermula dari tiang kedua

0
Jawapan: 41 × 5 = 205

5

2

0

5

PENDARABAN

97

Abakus Dan Aritmetik Mental

Contoh 6: Langkah 1:

32 × 4 =
3 × 4 = 12 Naikkan 12 bermula dari tiang pertama.

1
Langkah 2:

2

2 × 4 = 08 Naikkan 08 bermula dari tiang kedua.

0
Jawapan: 32 × 4 = 128

8

1

2

8

Latihan: 1) 4) 7) 81 × 2 = 82 × 4 = 91 × 7 = 2) 5) 8) 43 × 3 = 51 × 5 = 41 × 8 = 3) 6) 9) 61 × 4 = 71 × 5 = 31 × 9 =

98

PENDARABAN

Abakus Dan Aritmetik Mental

Contoh 7: Langkah 1:

23 × 8 =
2 × 8 = 16 Naikkan 16 bermula dari tiang pertama.

1
Langkah 2:

6

3 × 8 = 24 Naikkan 24 bermula dari tiang kedua.

2
Jawapan: 23 × 8 = 184

4

1

8

4

PENDARABAN

99

2 Jawapan: 36 × 4 = 144 4 1 4 4 Latihan: 1) 4) 7) 89 × 2 = 87 × 4 = 54 × 7 = 2) 5) 8) 47 × 3 = 77 × 5 = 97 × 8 = 3) 6) 9) 56 × 4 = 82 × 6 = 72 × 9 = 100 PENDARABAN . 1 Langkah 2: 2 6 × 4 = 24 Naikkan 08 bermula dari tiang kedua.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 8: Langkah 1: 36 × 4 = 3 × 4 = 12 Naikkan 12 bermula dari tiang pertama.

3 Jawapan: 28 × 4 = 112 2 1 1 2 PENDARABAN 101 . 0 Langkah 2: 8 4 × 8 = 32 Naikkan 32 bermula dari tiang kedua.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 9: Langkah 1: 28 × 4 = 2 × 4 = 08 Naikkan 08 bermula dari tiang pertama. Nota: Mengumpul semula dari tiang kedua ke tiang pertama adalah perlu.

Nota: Mengumpul semula dari tiang kedua ke tiang pertama adalah perlu. 1 Jawapan: 34 × 3 = 102 2 1 Latihan: 1) 4) 7) 34 × 3 = 18 × 6 = 19 × 8 = 2) 5) 8) 0 2 27 × 4 = 16 × 8 = 19 × 9 = 38 × 3 = 16 × 7 = 15 × 9 = 3) 6) 9) 102 PENDARABAN . 0 Langkah 2: 9 4 × 3 = 12 Naikkan 12 bermula dari tiang kedua.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 10: Langkah 1: 34 × 3 = 3 × 3 = 09 Naikkan 09 bermula dari tiang pertama.

Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 11: Langkah 1: 67 × 3 = 6 × 3 = 18 Naikkan 18 bermula dari tiang pertama. 1 Langkah 2: 8 7 × 3 = 21 Naikkan 21 bermula dari tiang kedua. 2 Jawapan: 67 × 3 = 201 1 2 0 1 PENDARABAN 103 . Nota: Mengumpul semula dari tiang kedua ke tiang pertama adalah perlu.

2 8 4 Jawapan: 47 × 7 = 329 9 3 Latihan: 1) 4) 7) 67 × 3 = 72 × 7 = 39 × 8 = 2) 5) 8) 2 9 76 × 4 = 87 × 7 = 24 × 9 = 3) 6) 9) 37 × 6 = 26 × 8 = 68 × 9 = 104 PENDARABAN .Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 12: Langkah 1: 47 × 7 = 4 × 7 = 28 Naikkan 28 bermula dari tiang pertama. Langkah 2: 7 × 7 = 49 Naikkan 49 bermula dari tiang kedua Nota: Mengumpul semula dari tiang kedua ke tiang pertama adalah perlu.

30 × 4 (2 digit) + (1 digit) = 120 (3 tiang) Oleh itu hasil darab 30 × 4 = mesti memenuhi 3 tiang Jawapan: 30 × 4= 120 1 2 0 PENDARABAN 105 . Tentukan bilangan tiang yang dipenuhi oleh hasil darab seperti berikut. 1 Langkah 2: 2 0 × 4 = 00 0 × 4 ialah 00 dan tidak ada pergerakan manik bagi soalan-soalan di mana hasil darabnya mempunyai sifar di nilai tempat sa.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 13: Langkah 1: 30 × 4 = 3 × 4 = 12 Naikkan 12 bermula dari tiang pertama.

Tentukan bilangan tiang yang dipenuhi oleh hasil darab seperti berikut.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 14: Langkah 1: 40 × 5 = 4 × 5 = 20 Naikkan 20 bermula dari tiang pertama. 40 × 5 = 200 (2 digit) + (1 digit) (3 tiang) Oleh itu hasil darab 40 × 5 = mesti memenuhi 3 tiang Jawapan: 40 × 5= 200 2 0 0 106 PENDARABAN . 2 Langkah 2: 0 0 × 5 = 00 0 × 5 ialah 00 dan tidak ada pergerakan manik bagi soalan-soalan dimana hasil darabnya mempunyai sifar di nilai tempat sa.

Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 15: Langkah 1: 15 × 4 = 1 × 4 = 04 Naikkan 04 bermula dari tiang pertama. Jawapan: 15 × 4 = 60 6 0 PENDARABAN 107 . Nota: Hanya satu ruang yang dipenuhi. 2 0 Oleh itu. 0 Langkah 2: 4 5 × 4 = 20 Naikkan 20 bermula dari tiang kedua. hasil darab 15 × 4 sepatutnya memenuhi 3 tiang bermula dari tiang pertama. Tentukan bilangan tiang yang dipenuhi oleh hasil darab.

Abakus Dan Aritmetik Mental Latihan: 1) 3) 5) 7) 9) 11) 13) 15) 17) 19) 21) 22) 24) 25 × 2 = 45 × 2 = 30 × 3 = 70 × 3 = 68 × 4 = 67 × 4 = 20 × 5 = 40 × 5 = 60 × 6 = 30 × 7 = 35 × 8 = 75 × 8 = 60 × 9 = 2) 4) 6) 8) 10) 12) 14) 16) 18) 20) 4) 23) 25) 30 × 2 = 82 × 2 = 50 × 3 = 90 × 3 = 24 × 4 = 76 × 4 = 30 × 5 = 50 × 5 = 66 × 6 = 70 × 7 = 50 × 8 = 40 × 9 = 80 × 9 = 108 PENDARABAN .

Pendaraban nombor 2 digit dan nombor 1 digit secara pengiraan mental dan dengan cepat akan meningkatkan kebolehan murid untuk mendarab nombor pelbagai digit dengan nombor 1 digit.Abakus Dan Aritmetik Mental Aritmetik Mental Oleh kerana matlamat abakus ialah aritmetik mental. gambarkan manik-manik dan kumpulkan ia mengikut nilai tempat yang sama. murid mestilah dilatih untuk menggambarkan proses pendaraban juga. gambarkan 6 × 4 sebagai Langkah 3: Jelaslah ia menunjukkan manik pada tiang kedua bergabung untuk membentuk 10. Oleh itu 26 × 4 = 104 PENDARABAN 109 . Contoh 1: 26 × 4 = Langkah 1: Gambarkan 2 × 4 sebagai Langkah 2: Selepas itu. Dalam pengiraan mental.

Oleh itu.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 2: 38 × 4 = Langkah 1: Gambarkan 3 × 4 sebagai Langkah 2: Selepas itu gambarkan 8 × 4 sebagai Langkah 3: Jelaslah ia menunjukkan manik pada tiang kedua bergabung untuk membentuk 5. 38 × 4 = 152 Latihan 1) 3) 5) 26 × 6 = 43 × 7 = 67 × 4 = 2) 4) 6) 14 × 9 = 34 × 8 = 35 × 6 = 110 PENDARABAN .

Nombor didarab pada nilai tempat puluh. Naikkan hasil darab dari tiang pertama di sebelah kiri abakus. 2. Nombor didarab pada nilai tempat sa. Langkah pendaraban 1. Kebolehan untuk mendarab nombor 3 digit dengan nombor 1 digit akan meningkatkan kemahiran murid untuk mendarab dengan cepat dan pantas. murid mestilah telah menguasai pendaraban nombor 2 digit dengan nombor 1 digit. Naikkan hasil darab dari tiang kedua di sebelah kiri abakus. 3. darab dengan nombor pendarab. Illustrasi abc × d a b c ×    d Jadual Rujukan: abc × d LANGKAH abc × d Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 3 a×d b×d c×d x x x x x x x x Sama dengan x x PENDARABAN 111 .Abakus Dan Aritmetik Mental 8. Nombor 3 Digit Darab Nombor 1 Digit Sebelum mencuba untuk mendarab nombor 3 digit dengan nombor 1 digit. Naikkan hasil darab dari tiang ketiga di sebelah kiri abakus. darab dengan nombor pendarab. Nombor didarab pada nilai tempat ratus. darab dengan nombor pendarab.

Langkah 3: 6 × 2 = 12 Naikkan 12 bermula dari tiang ketiga. Jawapan: 236 × 2 = 472 112 PENDARABAN .Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 1: 236 × 2 = 2 × 2 = 04 Naikkan 04 bermula dari tiang pertama. Langkah 1: Langkah 2: 3 × 2 = 06 Naikkan 06 bermula dari tiang kedua.

Abakus Dan Aritmetik Mental Jadual Rujukan: 236 × 2 = 472 LANGKAH 236 × 2 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 3 2×2 3×2 6×2 0 4 0 6 1 2 2 7 Sama dengan 0 4 Contoh 2: 913 × 3 = 9 × 3 = 27 Naikkan 27 bermula dari tiang pertama. Langkah 1: Langkah 2: 1 × 3 = 03 Naikkan 03 bermula dari tiang kedua. PENDARABAN 113 .

Jawapan: 913 × 3 = 2739 Jadual Rujukan: 913 × 3 = 2739 LANGKAH 913 × 3 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 3 9×3 1×3 3×3 2 7 0 3 0 9 9 3 Sama dengan 2 7 114 PENDARABAN .Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 3: 3 × 3 = 09 Naikkan 09 bermula dari tiang ketiga.

Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 3: 271 × 4 = 2 × 4 = 08 Naikkan 08 bermula dari tiang pertama. Langkah 3: 1 × 4 = 04 Naikkan 04 bermula dari tiang ketiga. Jawapan: 271 × 4 = 1084 PENDARABAN 115 . Langkah 1: Langkah 2: 7 × 4 = 28 Naikkan 28 bermula dari tiang kedua.

Abakus Dan Aritmetik Mental Jadual Rujukan: 271 × 4 = 1084 LANGKAH 271 × 4 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 3 2×4 7×4 1×4 0 8 2 8 0 4 4 8 Sama dengan 1 0 Contoh 4: 176 × 8 = 1 × 8 = 08 Naikkan 08 bermula dari tiang pertama. Langkah 1: Langkah 2: 7 × 8 = 56 Naikkan 56 bermula dari tiang kedua. 116 PENDARABAN .

Jawapan: 176 × 8 = 1408 Jadual Rujukan: 176 × 8 = 1408 LANGKAH 176 × 8 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 3 1×8 7×8 6×8 0 8 5 6 4 8 8 0 Sama dengan 1 4 PENDARABAN 117 .Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 3: 6 × 8 = 48 Naikkan 48 bermula dari tiang ketiga.

Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 5: 842 × 3 = 8 × 3 = 24 Naikkan 24 bermula dari tiang pertama. Langkah 1: Langkah 2: 4 × 3 = 12 Naikkan 12 bermula dari tiang kedua. Langkah 3: 2 × 3 = 06 Naikkan 06 bermula dari tiang ketiga. Jawapan: 842 × 3 = 2526 118 PENDARABAN .

Abakus Dan Aritmetik Mental Jadual Rujukan: 842 × 3 = 2526 LANGKAH 842 × 3 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 3 8×3 4×3 2×3 2 4 1 2 0 6 6 2 Sama dengan 2 5 Contoh 6: 327 × 8 = 3 × 8 = 24 Naikkan 24 bermula dari tiang pertama. Langkah 1: Langkah 2: 2 × 8 = 16 Naikkan 16 bermula dari tiang kedua. PENDARABAN 119 .

Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 3: 7 × 8 = 56 Naikkan 56 bermula dari tiang ketiga. Jawapan: 327 × 8 = 2616 Jadual Rujukan: 327 × 8 = 2616 LANGKAH 327 × 8 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 3 3×8 2×8 7×8 2 4 1 6 5 6 6 1 Sama dengan 2 6 120 PENDARABAN .

Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 7: 503 × 7 = 5 × 7 = 35 Naikkan 35 bermula dari tiang pertama. Jawapan: 503 × 7 = 3521 Jadual Rujukan: 503 × 7 = 3521 LANGKAH 503 × 7 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 3 5×7 0×7 3×7 3 5 0 0 2 1 1 2 Sama dengan 3 5 PENDARABAN 121 . Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: 0 × 7 = 00 (Langkau) 3 × 7 = 21 Naikkan 21 bermula dari tiang ketiga.

Abakus Dan Aritmetik Mental Latihan: 1) 3) 5) 7) 9) 11) 13) 15) 17) 19) 21) 23) 25) 27) 29) 116 × 2 = 119 × 5 = 513 × 2 = 811 × 7 = 364 × 2 = 271 × 4 = 386 × 3 = 189 × 5 = 673 × 2 = 831 × 8 = 555 × 2 = 883 × 6 = 606 × 2 = 706 × 4 = 403 × 7 = 2) 4) 6) 8) 10) 12) 14) 16) 18) 20) 22) 24) 26) 28) 30) 426 × 2 = 118 × 8 = 523 × 3 = 911 × 8 = 382 × 3 = 191 × 6 = 274 × 4 = 177 × 8 = 742 × 4 = 461 × 9 = 698 × 3 = 463 × 9 = 509 × 3 = 803 × 5 = 909 × 9 = 122 PENDARABAN .

Kaedah 1: a b c ×    d 2.Abakus Dan Aritmetik Mental 9. Kaedah 2: a b c ×   d 3. Kepelbagaian Kaedah 1. Kaedah 3: a b c ×   d PENDARABAN 123 .

Abakus Dan Aritmetik Mental 1. 124 PENDARABAN . Langkah 2: 6 × 4 = 24 Naikkan 24 bermula dari tiang kedua. Langkah 3: 8 × 4 = 32 Naikkan 32 bermula dari tiang ketiga. Kaedah 1: a b c ×    d Contoh: Langkah 1: 568 × 4 = 5 × 4 = 20 Naikkan 20 bermula dari tiang pertama.

Abakus Dan Aritmetik Mental Jawapan: 568 × 4 = 2272 Jadual Rujukan: 568 × 4 = 2272 Kaedah 1 LANGKAH 568 × 4 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 3 5×4 6×4 8×4 2 0 2 4 3 2 2 7 Sama dengan 2 2 Latihan: 1) 3) 5) 7) 9) 365 × 4 = 584 × 3 = 396 × 7 = 246 × 8 = 665 × 7 = 2) 4) 6) 8) 10) 879 × 2 = 463 × 4 = 726 × 6 = 693 × 5 = 935 × 9 = PENDARABAN 125 .

Abakus Dan Aritmetik Mental 2. Jawapan: 149 × 2 = 298 126 PENDARABAN . Kaedah 2: a b c ×   d Contoh 1(a): 149 × 2 = Langkah 1: 14 × 2 = 028 Naikkan 028 bermula dari tiang pertama. Langkah 2: 9 × 2 = 18 Naikkan 18 bermula dari tiang ketiga.

Abakus Dan Aritmetik Mental Jadual Rujukan: 149 × 2 = 298 Kaedah 1 LANGKAH 149 × 2 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 3 1×2 4×2 9×2 0 2 0 8 1 8 8 9 Sama dengan 0 2 Kaedah 2 LANGKAH 149× 2 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 14 × 2 9×2 0 0 2 2 8 1 9 8 8 Sama dengan PENDARABAN 127 .

Jawapan: 816 × 2 = 1632 128 PENDARABAN .Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 1(b): 816 × 2 = Langkah 1: 81 × 2 = 162 Naikkan 162 bermula dari tiang pertama. Langkah 2: 6 × 2 = 12 Naikkan 18 bermula dari tiang ketiga.

Abakus Dan Aritmetik Mental Jadual Rujukan: 816 × 2 = 1632 Kaedah 1 LANGKAH 816 × 2 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 3 8×2 1×2 6×2 1 6 0 2 1 2 2 3 Sama dengan 1 6 Kaedah 2 LANGKAH 816 × 2 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 81 × 2 6×2 1 1 6 6 2 1 3 2 2 Sama dengan Latihan: 1) 3) 5) 7) 9) 318 × 3 = 129 × 5 = 518 × 3 = 619 × 4 = 916 × 2 = 2) 4) 6) 8) 10) 426 × 2 = 228 × 4 = 729 × 2 = 327 × 3 = 538 × 6 = PENDARABAN 129 .

Abakus Dan Aritmetik Mental 3. Langkah 2: 12 × 4 = 048 Naikkan 48 bermula dari tiang kedua. Kaedah 3: a b c ×   d Contoh 1(a): 812 × 4 = Langkah 1: 8 × 4 = 32 Naikkan 32 bermula dari tiang pertama. Jawapan: 812 × 4 = 3248 130 PENDARABAN .

Abakus Dan Aritmetik Mental Jadual Rujukan: 812 × 4 = 3248 Kaedah 1 LANGKAH 812 × 4 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 3 8×4 1×4 2×4 3 2 0 4 0 8 8 4 Sama dengan Kaedah 3 LANGKAH 812 × 4 3 2 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 8×4 1×4 3 3 2 0 2 4 4 8 8 Sama dengan PENDARABAN 131 .

Jawapan: 751 × 5 = 3755 132 PENDARABAN . Langkah 2: 51 × 5 = 255 Naikkan 255 bermula dari tiang kedua.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 1(b): 751 × 5 = Langkah 1: 7 × 5 = 35 Naikkan 35 bermula dari tiang pertama.

Abakus Dan Aritmetik Mental Jadual Rujukan: 751 × 5 = 3755 Kaedah 1 LANGKAH 751 × 5 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 3 7×5 5×5 1×5 3 5 2 5 0 5 5 5 Sama dengan Kaedah 3 LANGKAH 751 × 5 3 7 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 7×5 51 × 5 3 3 5 2 7 5 5 5 5 Sama dengan Latihan: 1) 3) 5) 7) 9) 916 × 3 = 743 × 5 = 852 × 3 = 321 × 9 = 482 × 4 = 2) 4) 6) 8) 10) 653 × 4 = 422 × 6 = 728 × 5 = 541 × 7 = 352 × 8 = PENDARABAN 133 .

Kaedah 1 ab × cd  a d b  ×   a d Jadual Rujukan: ab × cd (2d) × (2d) LANGKAH ab × cd Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 3 4 a×c b×c a×d b×d x x x x x x x x x x Sama dengan x x 134 PENDARABAN . Nombor dua digit darab nombor dua digit Terdapat 2 kaedah bagaimana menyelesaikan pendaraban nombor 2 digit darab nombor 2 digit menggunakan abakus dan setiap kaedah boleh dikategorikan kepada 5 jenis.Abakus Dan Aritmetik Mental 10.

PENDARABAN 135 . Langkah 4: 5 × 2 = 10 Naikkan 10 bermula dari tiang ketiga. Langkah 1: Langkah 2: 5 × 3 = 15 Naikkan 15 bermula dari tiang kedua. Langkah 3: 3 × 2 = 06 Naikkan 06 bermula dari tiang kedua.Abakus Dan Aritmetik Mental Jenis 1: 35 × 32 = 3 × 3 = 09 Naikkan 09 bermula dari tiang pertama.

Abakus Dan Aritmetik Mental Jawapan: 35 × 32 = 1120 Jadual Rujukan: 35 × 32 = 1120 LANGKAH 35 × 32 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 3 4 3×3 5×3 3×2 6×2 0 9 1 0 5 6 1 0 0 2 Sama dengan 1 1 136 PENDARABAN .

Abakus Dan Aritmetik Mental Jenis 2: 53 × 12 = 5 × 1 = 05 Naikkan 05 bermula dari tiang pertama. Langkah 3: 5 × 3 = 10 Naikkan 10 bermula dari tiang kedua. Langkah 4: 3 × 2 = 06 Naikkan 06 bermula dari tiang ketiga. Langkah 1: Langkah 2: 3 × 1 = 03 Naikkan 03 bermula dari tiang kedua. PENDARABAN 137 .

Abakus Dan Aritmetik Mental Jawapan: 53 × 12 = 636 Jadual Rujukan: 53 × 12 = 636 LANGKAH 53 × 12 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 3 4 5×1 3×1 5×2 3×2 0 5 0 1 3 0 0 6 6 3 Sama dengan 0 6 138 PENDARABAN .

Langkah 3: 3 × 5 = 15 Naikkan 15 bermula dari tiang kedua. PENDARABAN 139 . Langkah 1: Langkah 2: 2 × 4 = 08 Naikkan 08 bermula dari tiang kedua. Langkah 4: 2 × 5 = 10 Naikkan 10 bermula dari tiang ketiga.Abakus Dan Aritmetik Mental Jenis 3: 32 × 45 = 3 × 4 = 12 Naikkan 12 bermula dari tiang pertama.

Abakus Dan Aritmetik Mental Jawapan: 32 × 45 = 1440 Jadual Rujukan: 32 × 45 = 1440 LANGKAH 32 × 45 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 3 4 3×4 2×4 3×5 2×5 1 2 0 1 8 5 1 0 0 4 Sama dengan 1 4 140 PENDARABAN .

Langkah 3: 4 × 2 = 08 Naikkan 08 bermula dari tiang kedua. PENDARABAN 141 . Langkah 4: 8 × 2 = 16 Naikkan 16 bermula dari tiang ketiga.Abakus Dan Aritmetik Mental Jenis 4: 48 × 42 = 4 × 4 = 16 Naikkan 16 bermula dari tiang pertama. Langkah 1: Langkah 2: 8 × 4 = 32 Naikkan 32 bermula dari tiang kedua.

Abakus Dan Aritmetik Mental Jawapan: 48 × 42 = 2016 Jadual Rujukan: 48 × 42 = 2016 LANGKAH 48 × 42 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 3 4 4×4 8×4 4×2 8×2 1 6 3 0 2 8 1 6 6 1 Sama dengan 2 0 142 PENDARABAN .

PENDARABAN 143 . Langkah 3: 8 × 9 = 72 Naikkan 72 bermula dari tiang kedua. Langkah 4: 7 × 9 = 63 Naikkan 63 bermula dari tiang ketiga. Langkah 1: Langkah 2: 7 × 6 = 42 Naikkan 42 bermula dari tiang kedua.Abakus Dan Aritmetik Mental Jenis 5: 87 × 69 = 8 × 6 = 48 Naikkan 48 bermula dari tiang pertama.

Abakus Dan Aritmetik Mental Jawapan: 87 × 69 = 6003 Jadual Rujukan: 87 × 69 = 6003 LANGKAH 87 × 69 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 3 4 8×6 7×6 8×9 7×9 4 8 4 7 2 2 6 3 3 0 Sama dengan 6 0 Latihan: 1) 3) 5) 7) 9) 39 × 85 = 78 × 36 = 64 × 17 = 42 × 56 = 96 × 43 = 2) 4) 6) 8) 10) 26 × 67 = 47 × 94 = 18 × 12 = 74 × 29 = 34 × 78 = 144 PENDARABAN .

Abakus Dan Aritmetik Mental Kaedah 2 ab × cd  a b ×  c d Jadual Rujukan: ab × cd (2d) × (2d) LANGKAH ab × cd Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 ab × c ab × d x x x x x x x x x x Sama dengan PENDARABAN 145 .

Abakus Dan Aritmetik Mental Jenis 1: 35 × 32 = 35 × 3 = 105 Naikkan 105 bermula dari tiang pertama. Langkah 1: Langkah 2: 35 × 2 = 070 Naikkan 070 bermula dari tiang kedua. Jawapan: 35 × 32 = 1120 Jadual Rujukan: 35 × 32 = 1120 LANGKAH 35 × 32 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 35 × 3 35 × 2 1 1 0 1 5 7 2 0 0 Sama dengan 146 PENDARABAN .

Langkah 1: Langkah 2: 53 × 2 = 106 Naikkan 106 bermula dari tiang kedua. Jawapan: 53 × 12 = 636 Jadual Rujukan: 53 × 12 = 636 LANGKAH 53 × 12 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 53 × 1 53 × 2 0 0 5 1 6 3 0 3 6 6 Sama dengan PENDARABAN 147 .Abakus Dan Aritmetik Mental Jenis 2: 53 × 12 = 53 × 1 = 053 Naikkan 053 bermula dari tiang pertama.

Jawapan: 32 × 45 = 1440 Jadual Rujukan: 32 × 45 = 1440 LANGKAH 32 × 45 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 32 × 4 32 × 5 1 1 2 1 4 8 6 4 0 0 Sama dengan 148 PENDARABAN . Langkah 1: Langkah 2: 32 × 5 = 160 Naikkan 160 bermula dari tiang kedua.Abakus Dan Aritmetik Mental Jenis 3: 32 × 45 = 32 × 4 = 128 Naikkan 128 bermula dari tiang pertama.

Abakus Dan Aritmetik Mental Jenis 4: 48 × 42 = 48 × 4 = 192 Naikkan 192 bermula dari tiang pertama. Jawapan: 48 × 42 = 2016 Jadual Rujukan: 48 × 42 = 2016 LANGKAH 48 × 42 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 48 × 4 48 × 2 1 2 9 0 0 2 9 1 6 6 Sama dengan PENDARABAN 149 . Langkah 1: Langkah 2: 48 × 2 = 096 Naikkan 096 bermula dari tiang kedua.

Abakus Dan Aritmetik Mental Jenis 5: 87 × 69 = 87 × 6 = 522 Naikkan 522 bermula dari tiang pertama. Jawapan: 87 × 69 = 6003 Jadual Rujukan: 87 × 69 = 6003 LANGKAH 87 × 69 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 87 × 6 87 × 9 5 6 2 7 0 2 8 0 3 3 Sama dengan 150 PENDARABAN . Langkah 1: Langkah 2: 87 × 9 = 783 Naikkan 783 bermula dari tiang kedua.

Abakus Dan Aritmetik Mental Latihan: 1) 3) 5) 7) 9) 11) 13) 15) 17) 19) 21) 23) 25) 27) 29) 66 × 23 = 83 × 46 = 36 × 72 = 96 × 83 = 65 × 47 = 43 × 28 = 76 × 64 = 38 × 74 = 63 × 44 = 82 × 51 = 35 × 26 = 28 × 66 = 48 × 59 = 93 × 28 = 46 × 29 = 2) 4) 6) 8) 10) 12) 14) 16) 18) 20) 22) 24) 26) 28) 30) 48 × 17 = 73 × 68 = 24 × 18 = 81 × 26 = 37 × 42 = 48 × 36 = 29 × 63 = 89 × 57 = 12 × 74 = 63 × 37 = 59 × 17 = 68 × 84 = 36 × 68 = 78 × 54 = 85 × 96 = PENDARABAN 151 .

152 PENDARABAN . Langkah 2: 3 × 4 = 12 Naikkan 12 bermula dari tiang kedua.Abakus Dan Aritmetik Mental 11. Nombor 3 Digit Darab Nombor 2 Digit Terdapat 2 kaedah bagaimana menyelesaikan pendaraban nombor 3 digit darab nombor 2 digit menggunakan abakus dan setiap kaedah boleh dikategorikan kepada 8 jenis. Kaedah 1: Jenis 1 Ilustrasi: 231 × 42  2 3 1  Langkah 1:   4  2 ×  2 × 4 = 08 Naikkan 08 bermula dari tiang pertama.

Langkah 5: 3 × 2 = 06 Naikkan 06 bermula dari tiang ketiga. Langkah 4: 2 × 2 = 04 Naikkan 04 bermula dari tiang kedua.. Jawapan: 231 × 42 = 9702 PENDARABAN 153 . Langkah 6: 1 × 2 = 02 Naikkan 02 bermula dari tiang ke-4.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 3: 1 × 4 = 04 Naikkan 04 bermula dari tiang ketiga.

Abakus Dan Aritmetik Mental Jadual Rujukan: 231 × 42 = 9702 LANGKAH 231 × 42 Tiang Pertama Tiang Ke-2 Tiang Ke-3 Tiang Ke-4 Tiang Ke-5 1 2 3 4 5 6 2×4 3×4 1×4 2×2 3×2 1×2 0 8 1 0 2 0 4 0 6 0 2 2 0 4 Sama dengan 0 9 7 154 PENDARABAN .

4 2 Langkah 2: 231 × 2 = 0462 Naikkan 0462 bermula dari tiang kedua. Jawapan: 231 × 42 = 9702 PENDARABAN 155 .Abakus Dan Aritmetik Mental Kaedah 2: Jenis 1 231 × 42  2 3 1 ×  Langkah 1: 231 × 4 = 0924 Naikkan 0924 bermula dari tiang pertama.

Abakus Dan Aritmetik Mental Jadual Rujukan: 231 × 42 = 9702 LANGKAH 231 × 42 Tiang Pertama Tiang Ke-2 Tiang Ke-3 Tiang Ke-4 Tiang Ke-5 1 2 231 × 4 231 × 2 0 0 9 0 9 2 4 7 4 6 0 2 2 Sama dengan Latihan: 1) 3) 5) 7) 9) 242 × 32 322 × 32 171 × 51 131 × 83 121 × 94 2) 4) 6) 8) 10) 372 × 21 131 × 53 454 × 21 141 × 81 121 × 64 156 PENDARABAN .

Abakus Dan Aritmetik Mental Kaedah 1: Jenis 2 Ilustrasi: 292 × 38  2 9 2  Langkah 1:   3  8 ×  2 × 3 = 06 Naikkan 06 bermula dari tiang pertama. Langkah 3: 2 × 3 = 06 Naikkan 06 bermula dari tiang ketiga. Langkah 2: 9 × 3 = 27 Naikkan 27 bermula dari tiang kedua. PENDARABAN 157 .

Langkah 6: 2 × 8 = 16 Naikkan 16 bermula dari tiang ke-4. Langkah 5: 9 × 8 = 72 Naikkan 72 bermula dari tiang ketiga.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 4: 2 × 8 = 16 Naikkan 16 bermula dari tiang kedua. Jawapan: 292 × 38 = 11 096 158 PENDARABAN .

Abakus Dan Aritmetik Mental Jadual Rujukan: 292 × 38 = 11 096 LANGKAH 292 × 38 Tiang Pertama Tiang Ke-2 Tiang Ke-3 Tiang Ke-4 Tiang Ke-5 1 2 3 4 5 6 2×3 9×3 2×3 2×8 9×8 2×8 0 6 2 1 7 0 6 7 2 1 6 6 9 6 Sama dengan 1 1 0 PENDARABAN 159 .

Abakus Dan Aritmetik Mental Kaedah 2: Jenis 2 292 × 38  2 9 2 ×  Langkah 1: 292 × 3 = 0876 Naikkan 0876 bermula dari tiang pertama. Jawapan: 292 × 38 = 11096 160 PENDARABAN . 3 8 Langkah 2: 292 × 8 = 2336 Naikkan 3336 bermula dari tiang kedua.

Abakus Dan Aritmetik Mental Jadual Rujukan: 292 × 38 = 11 096 LANGKAH 292 × 38 Tiang Pertama Tiang Ke-2 Tiang Ke-3 Tiang Ke-4 Tiang Ke-5 1 2 292 × 3 292 × 8 0 1 8 2 1 7 3 0 6 3 9 6 6 Sama dengan Latihan: 1) 3) 5) 7) 9) 243 × 35 463 × 24 362 × 36 373 × 24 282 × 37 2) 4) 6) 8) 10) 352 × 36 454 × 25 262 × 35 382 × 26 232 × 46 PENDARABAN 161 .

Abakus Dan Aritmetik Mental Kaedah 1: Jenis 3 Ilustrasi: 315 × 15  3 1 5  Langkah 1:   1  5 ×  3 × 1 = 03 Naikkan 03 bermula dari tiang pertama. 162 PENDARABAN . Langkah 3: 5 × 1 = 05 Naikkan 05 bermula dari tiang ketiga. Langkah 2: 1 × 1 = 01 Naikkan 01 bermula dari tiang kedua.

Langkah 6: 5 × 5 = 25 Naikkan 25 bermula dari tiang ke-4. Langkah 5: 1 × 5 = 05 Naikkan 05 bermula dari tiang ketiga. Jawapan: 315 × 15 = 4725 PENDARABAN 163 .Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 4: 3 × 5 = 15 Naikkan 15 bermula dari tiang kedua.

Abakus Dan Aritmetik Mental Jadual Rujukan: 315 × 15 = 4725 LANGKAH 315 × 15 Tiang Pertama Tiang Ke-2 Tiang Ke-3 Tiang Ke-4 Tiang Ke-5 1 2 3 4 5 6 3×1 1×1 5×1 3×5 1×5 5×5 0 3 0 1 1 0 5 0 5 2 5 5 2 5 Sama dengan 0 4 7 164 PENDARABAN .

Jawapan: 315 × 15 = 4725 PENDARABAN 165 . 1 5 Langkah 2: 315 × 5 = 1575 Naikkan 1575 bermula dari tiang kedua.Abakus Dan Aritmetik Mental Kaedah 2: Jenis 3 315 × 15  3 1 5 ×  Langkah 1: 315 × 1 = 0315 Naikkan 0315 bermula dari tiang pertama.

Abakus Dan Aritmetik Mental Jadual Rujukan: 315 × 15 = 4725 LANGKAH 315 × 15 Tiang Pertama Tiang Ke-2 Tiang Ke-3 Tiang Ke-4 Tiang Ke-5 1 2 315 × 1 315 × 5 0 0 3 1 4 1 5 7 5 7 2 5 5 Sama dengan Latihan: 1) 3) 5) 7) 9) 317 × 19 212 × 36 212 × 37 434 × 23 414 × 18 2) 4) 6) 8) 10) 213 × 24 313 × 35 218 × 16 212 × 28 232 × 46 166 PENDARABAN .

PENDARABAN 167 . Langkah 3: 4 × 3 = 12 Naikkan 12 bermula dari tiang ketiga. Langkah 2: 2 × 3 = 06 Naikkan 06 bermula dari tiang kedua.Abakus Dan Aritmetik Mental Kaedah 1: Jenis 4 Ilustrasi: 124 × 34  1 2 4  Langkah 1:   3  4 ×  1 × 3 = 03 Naikkan 03 bermula dari tiang pertama.

Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 4: 1 × 4 = 04 Naikkan 04 bermula dari tiang kedua. Langkah 5: 2 × 4 = 08 Naikkan 08 bermula dari tiang ketiga. Jawapan: 124 × 34 = 4216 168 PENDARABAN . Langkah 6: 4 × 4 = 16 Naikkan 16 bermula dari tiang ke-4.

Abakus Dan Aritmetik Mental Jadual Rujukan: 124 × 34 = 4216 LANGKAH 124 × 34 Tiang Pertama Tiang Ke-2 Tiang Ke-3 Tiang Ke-4 Tiang Ke-5 1 2 3 4 5 6 1×3 2×3 4×3 1×4 2×4 4×4 0 3 0 0 6 1 4 0 8 1 6 6 1 2 Sama dengan 0 4 2 PENDARABAN 169 .

Jawapan: 124 × 34 = 4216 170 PENDARABAN . 3 4 Langkah 2: 124 × 4 = 0496 Naikkan 0496 bermula dari tiang kedua.Abakus Dan Aritmetik Mental Kaedah 2: Jenis 4 124 × 34  1 2 4 ×  Langkah 1: 124 × 3 = 0372 Naikkan 0372 bermula dari tiang pertama.

Abakus Dan Aritmetik Mental Jadual Rujukan: 124 × 34 = 4216 LANGKAH 124 × 34 Tiang Pertama Tiang Ke-2 Tiang Ke-3 Tiang Ke-4 Tiang Ke-5 1 2 124 × 3 124 × 4 0 0 3 0 4 7 4 2 2 9 1 6 6 Sama dengan Latihan: 1) 3) 5) 7) 9) 136 × 23 134 × 33 245 × 22 334 × 23 123 × 44 2) 4) 6) 8) 10) 128 × 34 235 × 22 145 × 22 324 × 33 113 × 45 PENDARABAN 171 .

Langkah 2: 2 × 2 = 04 Naikkan 04 bermula dari tiang kedua. 172 PENDARABAN .Abakus Dan Aritmetik Mental Kaedah 1: Jenis 5 Ilustrasi: 423 × 27  4 2 3  Langkah 1:   2  7 ×  4 × 2 = 08 Naikkan 08 bermula dari tiang pertama. Langkah 3: 3 × 2 = 06 Naikkan 06 bermula dari tiang ketiga.

Jawapan: 423 × 27 = 11 421 PENDARABAN 173 .Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 4: 4 × 7 = 28 Naikkan 28 bermula dari tiang kedua. Langkah 6: 3 × 7 = 21 Naikkan 21 bermula dari tiang ke-4. Langkah 5: 2 × 7 = 14 Naikkan 14 bermula dari tiang ketiga.

Abakus Dan Aritmetik Mental Jadual Rujukan: 423 × 27 = 11 421 LANGKA H 423 × 27 Tiang Pertama Tiang Ke-2 Tiang Ke-3 Tiang Ke-4 Tiang Ke-5 1 2 3 4 5 6 4×2 2×2 3×2 4×7 2×7 3×7 0 8 0 2 4 0 8 1 4 2 1 1 2 6 Sama dengan 1 1 4 174 PENDARABAN .

Jawapan: 423 × 27 = 11 421 PENDARABAN 175 . 2 7 Langkah 2: 423 × 7 = 2961 Naikkan 2961 bermula dari tiang kedua.Abakus Dan Aritmetik Mental Kaedah 2: Jenis 5 423 × 27  4 2 3 ×  Langkah 1: 423 × 2 = 0846 Naikkan 0846 bermula dari tiang pertama.

Abakus Dan Aritmetik Mental Jadual Rujukan: 423 × 27 = 11 421 LANGKAH 423 × 27 Tiang Pertama Tiang Ke-2 Tiang Ke-3 Tiang Ke-4 Tiang Ke-5 1 2 423 × 2 423 × 7 0 1 8 2 1 4 9 4 6 6 2 1 1 Sama dengan Latihan: 1) 3) 5) 7) 9) 333 × 35 442 × 27 343 × 25 342 × 28 232 × 36 2) 4) 6) 8) 10) 322 × 36 222 × 46 243 × 26 223 × 37 222 × 45 176 PENDARABAN .

Langkah 2: 3 × 4 = 12 Naikkan 12 bermula dari tiang kedua.Abakus Dan Aritmetik Mental Kaedah 1: Jenis 6 Ilustrasi: 136 × 47  1 3 6    4  7 ×  Langkah 1: 1 × 4 = 04 Naikkan 04 bermula dari tiang pertama. PENDARABAN 177 . Langkah 3: 6 × 4 = 24 Naikkan 24 bermula dari tiang ketiga.

Langkah 5: 3 × 7 = 21 Naikkan 21 bermula dari tiang ketiga.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 4: 1 × 7 = 07 Naikkan 07 bermula dari tiang kedua. Langkah 6: 6 × 7 = 42 Naikkan 42 bermula dari tiang ke-4. Jawapan: 136 × 47 = 6392 178 PENDARABAN .

Abakus Dan Aritmetik Mental Jadual Rujukan: 136 × 47 = 6392 LANGKAH 136 × 47 Tiang Pertama Tiang Ke-2 Tiang Ke-3 Tiang Ke-4 Tiang Ke-5 1 2 3 4 5 6 1×4 3×4 6×4 1×7 3×7 6×7 0 4 1 0 2 2 7 2 1 4 2 2 9 4 Sama dengan 0 6 3 PENDARABAN 179 .

Jawapan: 136 × 47 = 6392 180 PENDARABAN . 4 7 Langkah 2: 136 × 7 = 0952 Naikkan 0952 bermula dari tiang kedua.Abakus Dan Aritmetik Mental Kaedah 2: Jenis 6 136 × 47  1 3 6 ×  Langkah 1: 136 × 4 = 0544 Naikkan 0544 bermula dari tiang pertama.

Abakus Dan Aritmetik Mental Jadual Rujukan: 136 × 47 = 6392 LANGKAH 136 × 47 Tiang Pertama Tiang Ke-2 Tiang Ke-3 Tiang Ke-4 Tiang Ke-5 1 2 136 × 4 136 × 7 0 1 5 0 6 4 9 3 4 5 9 2 2 Sama dengan Latihan: 1) 3) 5) 7) 9) 178 × 23 278 × 24 165 × 25 245 × 33 176 × 26 2) 4) 6) 8) 10) 295 × 34 369 × 32 186 × 27 356 × 32 437 × 42 PENDARABAN 181 .

Langkah 3: 6 × 3 = 18 Naikkan 18 bermula dari tiang ketiga. 182 PENDARABAN . Langkah 2: 5 × 3 = 15 Naikkan 15 bermula dari tiang kedua.Abakus Dan Aritmetik Mental Kaedah 1: Jenis 7 Ilustrasi: 456 × 36  4 5 6    3  6 ×  Langkah 1: 4 × 3 = 12 Naikkan 12 bermula dari tiang pertama.

Jawapan: 456 × 36 = 16 416 PENDARABAN 183 .Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 4: 4 × 6 = 24 Naikkan 24 bermula dari tiang kedua. Langkah 5: 5 × 6 = 30 Naikkan 30 bermula dari tiang ketiga. Langkah 6: 6 × 6 = 36 Naikkan 36 bermula dari tiang ke-4.

Abakus Dan Aritmetik Mental Jadual Rujukan: 456 × 36 = 16 416 LANGKAH 456 × 36 Tiang Pertama Tiang Ke-2 Tiang Ke-3 Tiang Ke-4 Tiang Ke-5 1 2 3 4 5 6 4×3 5×3 6×3 4×6 5×6 6×6 1 2 1 2 5 1 4 3 0 3 6 6 1 8 Sama dengan 1 6 4 184 PENDARABAN .

Jawapan: 456 × 36 = 16 416 PENDARABAN 185 .Abakus Dan Aritmetik Mental Kaedah 2: Jenis 7 456 × 36  4 5 6 ×  Langkah 1: 456 × 3 = 1368 Naikkan 1368 bermula dari tiang pertama. 3 6 Langkah 2: 456 × 6 = 2736 Naikkan 2736 bermula dari tiang kedua.

Abakus Dan Aritmetik Mental Jadual Rujukan: 456 × 36 = 16 416 LANGKAH 456 × 36 Tiang Pertama Tiang Ke-2 Tiang Ke-3 Tiang Ke-4 Tiang Ke-5 1 2 456 × 3 456 × 6 1 1 3 2 6 6 7 4 8 3 1 6 6 Sama dengan Latihan: 1) 3) 5) 7) 9) 574 × 34 568 × 37 486 × 45 456 × 44 346 × 57 2) 4) 6) 8) 10) 647 × 33 444 × 43 376 × 45 234 × 55 247 × 56 186 PENDARABAN .

Langkah 3: 3 × 1 = 03 Naikkan 03 bermula dari tiang ketiga.Abakus Dan Aritmetik Mental Kaedah 1: Jenis 8 Ilustrasi: 213 × 13  2 1 3  Langkah 1:   1  3 ×  2 × 1 = 02 Naikkan 02 bermula dari tiang pertama. PENDARABAN 187 . Langkah 2: 1 × 1 = 01 Naikkan 01 bermula dari tiang kedua.

Langkah 5: 1 × 3 = 03 Naikkan 03 bermula dari tiang ketiga. Jawapan: 213 × 13 = 2769 188 PENDARABAN . Langkah 6: 3 × 3 = 09 Naikkan 09 bermula dari tiang ke-4.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 4: 2 × 3 = 06 Naikkan 06 bermula dari tiang kedua.

Abakus Dan Aritmetik Mental Jadual Rujukan: 213 × 13 = 2769 LANGKAH 213 × 13 Tiang Pertama Tiang Ke-2 Tiang Ke-3 Tiang Ke-4 Tiang Ke-5 1 2 3 4 5 6 2×1 1×1 3×1 2×3 1×3 3×3 0 2 0 0 1 0 6 0 3 0 9 9 6 3 Sama dengan 0 2 7 PENDARABAN 189 .

1 3 Langkah 2: 213 × 3 = 0639 Naikkan 0639 bermula dari tiang kedua.Abakus Dan Aritmetik Mental Kaedah 2: Jenis 8 213 × 13  2 1 3 ×  Langkah 1: 213 × 1 = 0213 Naikkan 0213 bermula dari tiang pertama. Jawapan: 456 × 36 = 2769 190 PENDARABAN .

Abakus Dan Aritmetik Mental Jadual Rujukan: 213 × 13 = 2769 LANGKAH 213 × 13 Tiang Pertama Tiang Ke-2 Tiang Ke-3 Tiang Ke-4 Tiang Ke-5 1 2 213 × 1 213 × 3 0 0 2 0 2 1 6 7 3 3 6 9 9 Sama dengan Latihan: 1) 3) 5) 7) 9) 122 × 22 317 × 21 423 × 22 242 × 32 134 × 12 2) 4) 6) 8) 10) 324 × 23 323 × 33 233 × 32 232 × 31 142 × 13 PENDARABAN 191 .

Abakus Dan Aritmetik Mental Pendaraban Dengan Perpuluhan Objektif: 1. Langkah 2: 3 × 2 = 06 Naikkan 06 bermula daripada tiang kedua. Berupaya untuk menentukan kedudukan titik perpuluhan dengan kaedah 1 2.2 Guna sebagai 13 × 2 Langkah 1: 1 × 2 = 02 Naikkan 02 bermula daripada tiang pertama. Berupaya untuk mencongak secara mental 2 digit × 1 digit Contoh 1: 13 × 0. 192 PENDARABAN . Berupaya untuk menentukan kedudukan titik perpuluhan dengan kaedah 2 3.

Abakus Dan Aritmetik Mental Kaedah 1: Langkah 3: mengira 13 × 2 = 26 Untuk menentukan kedudukan titik perpuluhan dengan jumlah titik perpuluhan dalam soalan 13 × 0.6 13 × 0.p.2 = 2. = tempat perpuluhan) 0 t.2 = 2. + 1 t. Titik perpuluhan PENDARABAN 193 .6 2 + 0  1 = 1 Nombor didarab ialah nombor 2 digit Jika nombor pendarab tiada nombor bulat dan bukan sifar selepas titik perpuluhan. Di sini titik perpuluhan Kaedah 2: Langkah 3: 13 × 0.p. = 1 t.p.2 = 2. I merujuk kepada hasil darab mesti dalam nombor 1 digit.6 (t.p. Tolak 1 sebab tiang pertama pada abakus ialah kosong.

7 = 69 × 0.00043 … … … … … … … 3 2 1 0 1 2 3 nombor 3 digit nombor 2 digit nombor 1 digit Selepas titik perpuluhan tidak ada nombor bulat dan sifar 1 sifar selepas titik perpuluhan 2 sifar selepas titik perpuluhan 3 sifar selepas titik perpuluhan Latihan: 1) 3) 5) 7) 9) 12 × 0.6 = 87 × 0.9 = 194 PENDARABAN .3 0.5 = 56 × 0.4 = 62 × 0.5 = 35 × 0.8 = 2) 4) 6) 8) 10) 21 × 0.2 = 46 × 0.0043 0.2 = 74 × 0.Abakus Dan Aritmetik Mental Penerangan tentang rumus: 430 43 4.043 0.3 = 51 × 0.43 0.

PENDARABAN 195 . Langkah 2: 5 × 2 = 10 Naikkan 10 bermula daripada tiang kedua.3 Guna sebagai 35 × 23 Langkah 1: 3 × 2 = 06 Naikkan 06 bermula daripada tiang pertama.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 2: 35 × 2. Langkah 3: 3 × 3 = 09 Naikkan 09 bermula daripada tiang kedua.

+ 1 t. 35 × 2.p.p. Kaedah 1: Langkah 5: 35 × 23 = 805 mengira Untuk menentukan kedudukan titik perpuluhan dengan jumlah titik perpuluhan dalam soalan. Di sini titik perpuluhan 196 PENDARABAN .3 = 80.p. = 1 t. = tempat perpuluhan) 0 t.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 4: 5 × 3 = 15 Naikkan 15 bermula daripada tiang ketiga.5 (t.p.

5 2 + 1  1 = 2 Nombor didarab ialah nombor 2 digit Nombor pendarab ada nombor 1 digit Tolak 1 sebab tiang pertama pada abakus ialah kosong.043 0.Abakus Dan Aritmetik Mental Kaedah 2: Langkah 5: 35 × 2.3 0.5 35 × 2. Titik perpuluhan Penerangan tentang rumus: 430 43 4.0043 0. 2 merujuk kepada hasil darab mesti dalam nombor 2 digit.3 = 80.3 = 80.00043 … … … … … … … 3 2 1 0 1 2 3 nombor 3 digit nomnor 2 digit nombor 1 digit Selepas titik perpuluhan tidak ada nombor bulat dan sifar 1 sifar selepas titik perpuluhan 2 sifar selepas titik perpuluhan 3 sifar selepas titik perpuluhan PENDARABAN 197 .43 0.

3 = 80.p. Di sini titik perpuluhan PENDARABAN 198 . + 1 t.3 Guna sebagai 35 × 23 Langkah 1: 35 × 2 = 070 Naikkan 070 bermula daripada tiang pertama. = 1 t. Langkah 2: 35 × 3 = 105 Naikkan 105 bermula daripada tiang kedua.p.p. 35 × 2. = tempat perpuluhan) 0 t. Kaedah 1: Langkah 3: 35 × 23 = 805 Untuk menentukan kedudukan titik perpuluhan dengan mengira jumlah titik perpuluhan dalam soalan.p.5 (t.Abakus Dan Aritmetik Mental Cara lain untuk mengira: 35 × 2.

34 = 54 × 0.64 = 89 × 2.7 = 86 × 9.3 = 80.45 = 76 × 7.5 2 + 1  1 = 2 Nombor pendarab ialah nombor 2 digit Nombor didarab ada nombor 1 digit Tolak 1 sebab tiang pertama pada abakus ialah kosong.3 = 80.12 = 62 × 0.2 = 47 × 6.4 = PENDARABAN 199 .Abakus Dan Aritmetik Mental Kaedah 2: Langkah 3: 35 × 2. Titik perpuluhan Latihan: 1) 3) 5) 7) 9) 13 × 0. 2 merujuk kepada hasil darab mesti dalam nombor 2 digit.23 = 35 × 0.5 35 × 2.8 = 121 × 94 = 2) 4) 6) 8) 10) 24 × 0.

200 PENDARABAN .Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 3: 342 × 0. Langkah 3: 2 × 3 = 06 Naikkan 06 bermula daripada tiang ketiga. Langkah 2: 4 × 3 = 12 Naikkan 12 bermula daripada tiang kedua.3 Guna sebagai 342 × 3 Langkah 1: 3 × 3 = 09 Naikkan 09 bermula daripada tiang pertama.

p.3 = 102.p. Titik perpuluhan PENDARABAN 201 . (t.p.3 = 102. 3 merujuk kepada hasil darab mesti dalam nombor 3 digit.3 = 102. = 1 t. = tempat perpuluhan) Di sini titik perpuluhan Kaedah 2: Langkah 4: 342 × 0.6 342 × 0.6 0 t. + 1 t.Abakus Dan Aritmetik Mental Kaedah 1: Langkah 4: 342 × 3 = 1026 Untuk menentukan kedudukan titik perpuluhan dengan mengira jumlah titik perpuluhan dalam soalan.p.6 3 + 0 = 3 Nombor pendarab ialah nombor 3 digit Jika nombor pendarab tiada nombor bulat dan bukan sifar selepas titik perpuluhan. 342 × 0.

9 = 356 × 0.2 = 927 × 0.8 = 754 × 0.7 = 642 × 0.6 = 202 PENDARABAN .9 = 2) 4) 6) 8) 10) 312 × 0.6 = 364 × 0.4 = 842 × 0.5 = 516 × 0.Abakus Dan Aritmetik Mental Latihan: 1) 3) 5) 7) 9) 233 × 0.3 = 426 × 0.

Langkah 3: 4 × 2 = 08 Naikkan 08 bermula daripada tiang ketiga.3 3 × 2 = 06 Naikkan 06 bermula daripada tiang pertama. PENDARABAN 203 . Langkah 4: 3 × 3 = 09 Naikkan 09 bermula daripada tiang kedua. Guna sebagai 354 × 23 Langkah 1: Langkah 2: 5 × 2 = 10 Naikkan 10 bermula daripada tiang kedua.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 4: 354 × 2.

p.2 (t.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 5: 5 × 3 = 15 Naikkan 15 bermula daripada tiang ketiga. + 1 t.p. Di sini titik perpuluhan 204 PENDARABAN . = 1 t. Kaedah 1: Langkah 7: 354 × 23 = 8142 Untuk menentukan kedudukan titik perpuluhan dengan mengira jumlah titik perpuluhan dalam soalan. = tempat perpuluhan) 0 t.3 = 814. Langkah 6: 4 × 3 = 12 Naikkan 12 bermula daripada tiang ketiga. 354 × 2.p.p.

7 = 349 × 0.76 = 436 × 0.3 = 814.4 = 578 × 0.48 = 832 × 0.76 = PENDARABAN 205 .5 = 624 × 5. 3 merujuk kepada hasil darab ialah nombor 3 digit Titik Perpuluhan Latihan: 1) 3) 5) 7) 9) 234 × 1.4 = 427 × 4.64 = 692 × 0.3 = 346 × 3.96 = 2) 4) 6) 8) 10) 315 × 2.Abakus Dan Aritmetik Mental Kaedah 2: Langkah 7: 354 × 23 = 8142 354 × 2.2 3 + 1  1 = 3 Nombor didarab ialah nombor 3 digit Nombor pendarab ialah nombor 3 digit Tolak 1 sebab tiang pertama pada abakus ialah kosong.

Langkah 1: Kaedah 1: 2 × 3 = 06 Untuk menentukan kedudukan titik perpuluhan dengan mengira jumlah titik perpuluhan dalam soalan.p. = 3 t.p. (t. = tempat perpuluhan) Kaedah 2: 2 × 3 = 06 0 0.2 × 0.006 + 1  1 = 2 Nombor didarab ialah nombor 0 digit Nombor pendarab mempunyai 1 sifar selepas titik perpuluhan Tolak 1 sebab tiang pertama pada abakus kosong 2 merujuk kepada hasil darab mempunyai 2 sifar selepas titik perpuluhan Latihan: 1) 3) 5) 206 0.03 = 0.8 × 0.4 = 85 × 0.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 5: 0.005 = PENDARABAN .p.2 × 0.03 = 0.p.2 × 0.2 × 0.6 = 5.03 2 × 3 = 06 (Guna sebagai 2 × 3) Naikkan 06 bermula daripada tiang pertama. 0. + 2 t.9= 8 × 0.2 × 0.006 = 64.006 1 t.5 × 0.008 = 2) 4) 6) 4.

Jawapan: 72 × 33 = 2376 PENDARABAN 207 . Langkah 1: Langkah 2: 72 × 3 = 216 Tidak perlu pendaraban untuk nilai tempat sa. Naikkan 216 bermula dari tiang kedua. Gunakan konsep pendaraban iaitu penambahan berulang.Abakus Dan Aritmetik Mental PENDARABAN PANTAS Pendaraban dengan nombor yang sama Contoh 1: 72 × 33 = 72 × 30 = 2160 Naikkan 2160 bermula dari tiang pertama.

Abakus Dan Aritmetik Mental Jadual Rujukan: 72 × 33 = 2376 LANGKAH 72 × 33 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 1 2 72 × 30 72 × 3 2 2 1 2 3 6 1 7 0 6 6 Sama dengan Contoh 2: 784 × 555 Langkah 1: 784 × 500 = 392 000 Naikkan 392 000 bermula dari tiang pertama. Langkah 2: 784 × 50 = 39 200 Pendaraban tidak perlu untuk nilai tempat puluh. Naikkan 39 200 bermula dari tiang kedua. Gunakan konsep pendaraban iaitu penambahan berulang. 208 PENDARABAN .

Naikkan 3 920 bermula dari tiang ketiga.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 3: 784 × 5 = 3 920 Pendaraban tidak perlu untuk nilai tempat sa. Gunakan konsep pendaraban iaitu penambahan berulang. Jawapan: 784 × 555 = 435 120 Jadual Rujukan: 784 × 555 = 435 120 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 Tiang ke-5 Tiang ke-6 LANGKAH 784 × 555 1 2 3 784 × 500 784 × 50 784 × 5 3 9 3 2 9 3 5 0 2 9 1 0 0 2 2 0 0 0 0 Sama dengan 4 3 PENDARABAN 209 .

Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 3: 531 × 464 = 531 × 400 = 212 400 531 × 4 = 2 124 531 × 60 = 31 860 Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Jawapan: 531 × 464 = 246 384 Jadual Rujukan: 531 × 464 = 246 384 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 Tiang ke-5 Tiang ke-6 LANGKAH 531 × 464 1 2 3 531 × 400 531 × 4 531 × 60 2 1 3 2 2 1 6 4 1 8 3 0 2 6 8 0 4 0 4 Sama dengan 2 4 Latihan: 1) 3) 5) 7) 9) 231 × 44 = 476 × 515 = 714 × 666 = 812 × 909 = 328 × 707 = 2) 4) 6) 8) 10) 603 × 343= 281 × 122 = 900 × 333 = 654 × 441= 444 × 833 = 210 PENDARABAN .

Abakus Dan Aritmetik Mental Pendaraban dengan rumus 9 = 10 – 1 = 11 8 = 10 – 2 = 12 7 = 10 – 3 = 13 … Contoh 1: 234 × 218 = 218 12 222 234 × 218 = 234 × 222 Langkah 1: 234 × 200 = 046 800 Naikkan 046 800 bermula dari tiang pertama. Gunakan konsep pendaraban iaitu penambahan berulang. Langkah 2: 234 × 20 = 04 680 Pendaraban tidak perlu untuk nilai tempat puluh. Naikkan 04 680 bermula dari tiang kedua. PENDARABAN 211 .

Jawapan: 234 × 222 = 234 × 218 = 51 012 Jadual Rujukan: 234 × 222 = 51 012 LANGKAH 531 × 464 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 Tiang ke-5 Tiang ke-6 1 2 3 234 × 200 234 × 20 (Tambah) 234 × 2 0 0 (Penolakan) 0 4 0 5 0 5 6 4 1 4 1 8 6 4 6 0 0 8 8 8 1 0 0 0 2 Sama dengan 212 PENDARABAN . Tolakkan 0 468 bermula dari tiang ketiga. Tolakkan 0 468.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 3: 234 × 2 = 0 468 Pendaraban tidak perlu untuk nilai tempat sa.

PENDARABAN 213 . Naikkan 14 490 bermula dari tiang kedua. Langkah2: 483 × 30 = 14 490 Pendaraban tidak perlu untuk nilai tempat puluh. Gunakan konsep pendaraban iaitu penambahan berulang.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 2: 483 × 327 = 327 13 333 483 × 327 = 483 × 333 Langkah1: 483 × 300 = 144 900 Naikkan 144 900 bermula dari tiang pertama.

Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 3: 483 × 3 = 1 449 Pendaraban tidak perlu untuk nilai tempat sa. Jawapan: 483 × 333 = 483 × 327 =157 941 Jadual Rujukan: 483 × 333 = 157 941 LANGKAH 531 × 464 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 Tiang ke-5 Tiang ke-6 1 2 3 483 × 300 483 × 30 (Tambah) 483 × 3 1 1 (Penolakan) 1 4 1 5 1 5 4 4 9 4 7 9 4 3 4 9 0 9 9 9 4 0 0 0 1 Sama dengan 214 PENDARABAN . Tolakkan 1 449 bermula dari tiang ketiga. Tolakkan 1 449.

4 × 213 = 0 852 Naikkan 0 852 bermula dari tiang ketiga. 444 × 213 = 077 532 444 × 213 = 077 532 LANGKAH 531 × 464 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 Tiang ke-5 Tiang ke-6 1 2 3 400 × 213 40 × 213 (Penolakan) 0 0 (Penambahan) 0 8 0 7 0 7 5 8 6 8 7 2 5 6 5 5 0 2 8 2 3 0 0 0 2 4 × 213 Sama dengan PENDARABAN 215 .Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 4: 364 × 213 = 364 140 444 364 × 213 = 444 × 213 Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Jawapan: Jadual Rujukan: 400 × 213 = 085 200 Naikkan 085 200 bermula dari tiang pertama. 40 × 213 = 08 520 Tolak 08 520 bermula dari tiang kedua.

Jadual Rujukan: 825 × 111 = 157 941 LANGKAH 531 × 464 Tiang pertama Tiang ke-2 Tiang ke-3 Tiang ke-4 Tiang ke-5 Tiang ke-6 1 2 3 825 × 100 825 × 10 (Tambah) 825 × 1 0 0 (Penolakan) 0 8 0 9 0 8 2 8 0 8 9 5 2 7 2 9 0 5 5 5 2 0 0 0 5 Sama dengan 216 PENDARABAN .Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 5: 825 × 109 = 109 11 111 825 × 109 = 825 × 111 Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: 825 × 100 = 082 500 Naikkan 082 500 bermula dari tiang pertama. 825 × 1 = 0 825 Tolak 0 825 bermula dari tiang ketiga. 825 × 10 = 08 250 Naikkan 08 250 bermula dari tiang kedua.

Abakus Dan Aritmetik Mental Latihan: 1) 3) 5) 7) 9) 11) 13) 15) 17) 19) 89 × 436 = 364 × 28 = 46 × 127 = 999 × 36 = 154 × 236 = 455 × 207 = 872 × 718 = 327 × 345 = 297 × 451 = 556 × 934 = 2) 4) 6) 8) 10) 12) 14) 16) 18) 20) 72 × 278 = 182 × 22 = 99 × 545 = 824 × 245= 357 × 347 = 293 × 218 = 731 × 273 = 690 × 654 = 179 × 264 = 631 × 443 = PENDARABAN 217 .

.

.

.

Mengumpul objek kepada bilangan yang ditetapkan. Contoh: (3 mewakili bilangan dalam setiap bekas) ii. Mengagihkan objek sama banyak kepada kumpulan yang ditetapkan. Konsep Bahagi 6  2 = i.Abakus Dan Aritmetik Mental BAHAGI 1. (3 mewakili bilangan kumpulan objek) PEMBAHAGIAN 221 .

Panduan: Langkah 1: Fahami terma dalam bahagi 12  4 = 3 b) Nombor Pembahagi Hasil Bahagi Langkah 2: Letakkan nombor dibahagi pada tiang ketiga dari kiri. Semasa melaksanakan pembahagian. anda mesti mahir menggunakan jadual pendaraban (sifir darab) sehingga 9  9 dan melaksanakan penolakan dengan menggunakan abakus. nombor yang dibahagi dan hasil bahagi hendaklah ditunjukkan pada abakus. Nombor Dibahagi Nombor Pembahagi Hasil Bahagi Jadual Pendaraban Tolakkan Fakta Asas (Pengenalan) a) Sebelum melaksanakan proses bahagi.Abakus Dan Aritmetik Mental 2. Terma      3. Tiang ketiga 222 PEMBAHAGIAN .

tempatkan hasil bahagi melangkau satu tiang di sebelah kiri nombor yang dibahagi.  Jika digit pertama nombor dibahagi cukup dibahagi dengan pembahagi.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 3: Tentukan kedudukan bagi hasil bahagi. maka hasil bahaginya ditempatkan pada tiang di sebelah kiri nombor yang dibahagi. Langkah 2: Tentukan hasil bahagi  Apakah nombor apabila didarab dengan 2 adalah sama atau hampir dengan 4  Hasilnya ialah 2.         4 2 3 2 6 6 8 9 langkau satu tiang langkau satu tiang langkau satu tiang langkau satu tiang tiang sebelahnya tiang sebelahnya tiang sebelahnya tiang sebelahnya Contoh: 8 6 9 4 24 36 48 72 4. Pembahagian Tanpa Baki Contoh 1: 2 digit  1 digit: 46  2 = Langkah 1: Tempatkan nombor yang dibahagi pada tiang ke tiga dari kiri.  Sekiranya digit pertama nombor yang dibahagi tidak cukup dibahagi dengan pembahagi. PEMBAHAGIAN 223 .

Langkah 4: Tempatkan hasil bahagi.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 3: Langkau 1 tiang (ke kiri) dari nombor dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi kerana 4 adalah cukup untuk dibahagi dengan 2. 2 pada tiang pertama. 224 PEMBAHAGIAN . Langkah 5: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi. 3 pada tiang kedua. 2  2 = 04 Langkah 6: Turunkan hasil 04 dari nombor dibahagi. Langkau 1 tiang (ke kiri) dari nombor dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi kerana 6 adalah cukup untuk dibahagi dengan 2. Langkah 7: Tentukan hasil bahagi bagi 6  2  Apakah nombor apabila didarab dengan 2 adalah sama atau hampir dengan 6?  Hasilnya ialah 3 Langkah 8: Tempatkan hasil bahagi.

Langkah 3: Langkau 1 tiang ke kiri dari nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi kerana 7 adalah cukup untuk dibahagi dengan 4. 2  3 = 06 Langkah 10: Turunkan hasil 06 dari nombor dibahagi.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 9: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi. Jawapan: 46  2 = 23 Contoh 2: 76  4 = Langkah 1: Tempatkan nombor pembahagi pada tiang ketiga dari kiri. PEMBAHAGIAN 225 . Langkah 2: Tentukan hasil bahagi  Apakah nombor apabila didarab dengan 4 adalah sama atau hampir dengan 7?  Hasilnya ialah 1.

9 pada tiang kedua. Langkah 9: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi. Langkah 7: Tentukan hasil bahagi untuk 36  4  Apakah nombor apabila didarab dengan 4 adalah sama atau hampir dengan 36?  Hasilnya ialah 9. 9  4 = 36 226 PEMBAHAGIAN . 04 dari nombor yang dibahagi. 1 pada tiang pertama. Langkah 5: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi 1  4 = 04 Langkah 6: Turunkan hasil darab. tempatkan hasil bahagi. Langkah 8: Tempatkan hasil bahagi di tiang sebelah kiri dari nombor yang dibahagi kerana 3 adalah tidak cukup untuk dibahagi. Oleh itu.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 4: Oleh itu. tempatkan hasil bahagi.

Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 10: Turunkan hasil bahagi. 36 dari nombor yang dibahagi. Jawapan: 76  4 = 19 Latihan: 1) 51  3 = 2) 65  5 = 3) 68  4 = 4) 84  7 = 5) 75  5 = 6) 7) 8) 9) 10) 96  8 = 87  3 = 98  7 = 34  2 = 51  3 = PEMBAHAGIAN 227 .

Langkah 3: Langkau 1 tiang ke kiri dari nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi kerana 9 adalah tidak cukup untuk dibahagi dengan 6. 1  6 = 06 Langkah 6: Turunkan hasil darab. bermula dari tiang ketiga. Langkah 2: Tentukan hasil bahagi  Apakah nombor apabila didarab dengan 6 adalah sama atau hampir dengan 9?  Hasilnya ialah 1. 228 PEMBAHAGIAN . Langkah 5: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi. Langkah 4: Oleh itu. tempatkan hasil bahagi. Pembahagian Dengan Baki 92  6 = Contoh 3: Langkah 1: Tempatkan nombor yang dibahagi. 1 pada tiang pertama. dari nombor yang dibahagi.Abakus Dan Aritmetik Mental 5.

Langkah 10: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 7: Kumpulkan baki 32. Langkah 9: Tempatkan hasil bahagi pada tiang di sebelah kiri nombor yang dibahagi. 6  5 = 30 Langkah 11: Turunkan hasil darab. Langkah 8: Tentukan hasil bahagi  Apakah nombor apabila didarab dengan 6 adalah sama atau hampir dengan 32?  Hasilnya ialah 5. dari nombor yang dibahagi Jawapan: 92 ÷ 6 = 15 baki 2 PEMBAHAGIAN 229 .

Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 4: 86  5 = Langkah 1: Tempatkan nombor yang dibahagi. Langkah 4: Oleh itu. bermula dari tiang ketiga. tempatkan hasil bahagi. dari nombor yang dibahagi. 230 PEMBAHAGIAN . 1 pada tiang pertama. 1  5 = 05 Langkah 6: Turunkan hasil darab. Langkah 2: Tentukan hasil bahagi  Apakah nombor apabila didarab dengan 5 adalah sama atau hampir dengan 8?  Hasilnya ialah 1 Langkah 3: Langkau 1 tiang ke kiri dari nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi kerana 8 adalah cukup untuk dibahagi dengan 5. Langkah 5: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi.

Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 7: Kumpulkan semula baki 36. 5  7 = 35 Langkah 11: Turunkan hasil darab. Langkah 10: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi. dari nombor yang dibahagi Jawapan: 86 ÷ 5 = 17 baki 1 PEMBAHAGIAN 231 . Langkah 8: Tentukan hasil bahagi  Apakah nombor apabila didarab dengan 5 adalah sama atau hampir dengan 36?  Hasilnya ialah 7. Langkah 9: Tempatkan hasil bahagi pada tiang di sebelah kiri nombor yang dibahagi.

Abakus Dan Aritmetik Mental Latihan: 1) 45  2 = 2) 54  5 = 3) 86  7 = 4) 79  2 = 5) 81  4 = 6) 7) 8) 9) 10) 78  5 = 83  3 = 96  7 = 62  3 = 88  5 = 232 PEMBAHAGIAN .

tolakkan hasil darab 1  4 = 04 dari 4. naik 48 bermula dari tiang ketiga sebelah kiri abakus. PEMBAHAGIAN 233 . Hasil bahaginya adalah 1. Langkah 2: Ingatkan pembahagi 4. Langkah 5: Tentukan 8  4.Abakus Dan Aritmetik Mental Aritmetik Mental Contoh 1: (2 digit  1 digit) 48  4 Langkah 1: Pengiraan secara mental. Langkah 4: Ingatkan. Langkah 3: Tentukan 4  4. hasil bahaginya ialah 2.

hasil bahaginya adalah 4. Langkah 3: Bahagikan 8 dengan 2. Jawapan: 48  4 = 12 Contoh 2: 86  2 = Langkah 1: Pengiraan secara mental. Ingatkan hasil bahaginya adalah 4 234 PEMBAHAGIAN . Langkah 2: Ingatkan pembahagi 2. tolakkan hasil darab 2  4 = 08 dari 8.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 6: Ingatkan. naik 86 bermula dari tiang ketiga sebelah kiri abakus.

Ingatkan hasil bahaginya adalah 3. tolakkan 06 dari nombor yang dibahagi. Langkah 5: Bahagikan 6 dengan 2. turunkan 08 dari nombor yang dibahagi.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 4: Ingatkan. hasil bahaginya adalah 3. Jawapan: 86  2 = 43. PEMBAHAGIAN 235 . Langkah 6: Ingatkan.

Langkah 2: Ingatkan pembahagi 6. hasil bahaginya ialah 1. Langkah 4: Ingatkan.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 3: 84  6 Langkah 1: Pengiraan secara mental. hasil bahaginya ialah 4. Langkah 5: Kumpulkan baki 2 dengan 4 dan hasilnya ialah 24 Tentukan 24  6. 236 PEMBAHAGIAN . Langkah 3: Tentukan 8  6. tolakkan hasil darab 1  6 = 06 dari 8. naik 84 bermula dari tiang ketiga sebelah kiri abakus.

hasil bahaginya ialah 2. PEMBAHAGIAN 237 . Langkah 3: Tentukan 8  3. naik 87 bermula dari tiang ketiga sebelah kiri abakus. tolakkan hasil darab 4  6 = 24 dari 24. Jawapan: 84  6 = 14 Contoh 4: 87  3 = Langkah 1: Pengiraan secara mental. Langkah 2: Ingatkan pembahagi 3.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 6: Ingatkan.

tolakkan hasil darab 3  2 = 06 dari 8. 27 dari nombor yang dibahagi. turunkan hasil darab. Jawapan: 87  3 = 29 Latihan: 1. Langkah 5: Kumpulkan baki 2 dengan 7 dan hasilnya ialah 27. 48  2 = 2. 93  3 = 3. Langkah 6: Bahagi 27 dengan 3 dan hasil bahaginya adalah 9.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 4: Ingatkan. 92  4 = PEMBAHAGIAN . 78  6 = 5. 64  4 = 238 4. Langkah 7: Ingatkan.

bermula dari tiang ketiga di sebelah kiri abakus. Langkah 2: Tentukan hasil bahagi   4  2 = Apakah nombor apabila didarab dengan 2 adalah sama atau hampir dengan 4? Hasilnya ialah 2 Langkah 3: Langkau 1 tiang ke kiri dari nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi kerana 4 adalah cukup untuk dibahagi dengan 2. 2  2 = 04 Langkah 5: Turunkan hasil darab. 3 digit  1 digit (Tanpa Baki) 486  2 = Contoh 1: Langkah 1: Tempatkan nombor yang dibahagi. Langkah 4: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi. dari nombor yang dibahagi. Tunjukkan nombor yang dibahagi.Abakus Dan Aritmetik Mental 6. PEMBAHAGIAN 239 .

Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 6: 8 adalah cukup untuk dibahagi dengan 2. Langkah 8: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi. 6  2 =   Apakah nombor apabila didarab dengan 2 adalah sama atau hampir dengan 6? Hasilnya ialah 3 240 PEMBAHAGIAN . Langkah 10: 6 adalah cukup untuk dibahagi dengan 2. 4  2 = 08 Langkah 9: Turunkan hasil darab. dari nombor yang dibahagi. Langkah 7: Langkau 1 tiang ke kiri dari nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi kerana 8 adalah cukup untuk dibahagi dengan 2. 8  2 =  Apakah nombor apabila didarab dengan 2 adalah sama atau hampir dengan 8?  Hasilnya ialah 4. Tentukan hasil bahagi. Tentukan hasil bahagi.

dari nombor yang dibahagi. Langkah 12: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi. Jawapan: 486  2 = 243 PEMBAHAGIAN 241 . 3  2 = 06 Langkah 13: Turunkan hasil darab.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 11: Langkau 1 tiang ke kiri dari nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi kerana 6 adalah cukup untuk dibahagi dengan 2.

Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 2: 639  3 = Langkah 1: Tempatkan nombor yang dibahagi.  Langkah 3: Langkau 1 tiang ke kiri dari nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi kerana 6 adalah cukup untuk dibahagi dengan 3. Tunjukkan nombor yang dibahagi. Langkah 4: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi. Langkah 2: Tentukan hasil bahagi 6  3 = Apakah nombor apabila didarab dengan 3 adalah sama atau hampir dengan 6?  Hasilnya ialah 2. bermula dari tiang ketiga di sebelah kiri abakus. 2  3 = 06 242 PEMBAHAGIAN .

PEMBAHAGIAN 243 . 1  3 = 03 Langkah 9: Turunkan hasil darab. 06 dari nombor yang dibahagi. Tentukan hasil bahagi. Langkau 1 tiang ke kiri dari nombor yang dibahagi.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 5: Turunkan hasil darab.  Apakah nombor apabila didarab dengan 3 adalah sama atau hampir dengan 3?  Hasilnya ialah 1. 03 dari nombor yang dibahagi. Langkah 8: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi. Langkah 6: 3 adalah cukup untuk dibahagi dengan 3. Langkah 7: Tempatkan hasil bahagi.

Tentukan hasil bahagi. 09 dari nombor yang dibahagi. 3  3 = 09 Langkah 13: Turunkan hasil darab. 9  3 =   Apakah nombor apabila didarab dengan 3 adalah sama atau hampir dengan 9? Hasilnya ialah 3 Langkah 11: Langkau 1 tiang ke kiri dari nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi kerana 9 adalah cukup untuk dibahagi dengan 3. Jawapan: 639  3 = 213 244 PEMBAHAGIAN .Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 10: 9 adalah cukup untuk dibahagi dengan 3. Langkah 12: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi.

PEMBAHAGIAN 245 . 03 dari nombor yang dibahagi. Tempatkan hasil bahagi pada tiang pertama. Langkah 3: Langkau 1 tiang ke kiri dari nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi kerana 4 adalah cukup untuk dibahagi dengan 3. Tunjukkan nombor yang dibahagi. 1  3 = 03 Langkah 5: Turunkan hasil darab.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 3: 426  3 = Langkah 1: Tempatkan nombor yang dibahagi. Langkah 4: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi. bermula dari tiang ketiga di sebelah kiri abakus. Langkah 2: Tentukan hasil bahagi 4  3 =  Apakah nombor apabila didarab dengan 3 adalah sama atau hampir dengan 4?  Hasilnya ialah 1.

246 PEMBAHAGIAN . Langkah 10: Tentukan hasil bahagi 63 =  Apakah nombor apabila didarab dengan 3 adalah sama atau hampir dengan 6?  Hasilnya ialah 2.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 6: 1 adalah kurang dari nombor pembahagi 3. oleh itu kita gunakan 12.  Apakah nombor apabila didarab dengan 3 adalah sama atau hampir dengan 12?  Hasilnya ialah 4. 12 dari nombor yang dibahagi. Langkah 7: Tempatkan hasil bahagi pada tiang di sebelah kiri nombor yang dibahagi. Langkah 8: Darabkan hasil bahagi 4 dengan nombor pembahagi. 4  3 = 12 Langkah 9: Turunkan hasil darab.

Langkah 12: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi. 2  3 = 06 Langkah 13: Turunkan hasil darab.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 11: Langkau 1 tiang ke kiri dari nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi 2 kerana 6 adalah cukup untuk dibahagi dengan 3. 06 dari nombor yang dibahagi. Jawapan: 426  3 = 142 PEMBAHAGIAN 247 .

04 dari nombor yang dibahagi. Tunjukkan nombor yang dibahagi iaitu 728.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 4: 728  4 = Langkah 1: Tempatkan nombor yang dibahagi. 1  4 = 04 Langkah 5: Turunkan hasil darab. bermula dari tiang ketiga di sebelah kiri abakus. Langkah 2: Tentukan hasil bahagi 7  4=  Apakah nombor apabila didarab dengan 4 adalah sama atau hampir dengan 7?  Hasilnya ialah 1 Langkah 3: Langkau 1 tiang ke kiri dari nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi kerana 7 adalah cukup untuk dibahagi dengan 4. 248 PEMBAHAGIAN . Tempatkan hasil bahagi pada tiang pertama. Langkah 4: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi.

Langkah 10: Tentukan hasil bahagi 84=  Apakah nombor apabila didarab dengan 4 adalah sama atau hampir dengan 8?  Hasilnya ialah 2 PEMBAHAGIAN 249 . . Langkah 7: Tempatkan hasil bahagi pada tiang di sebelah kiri nombor yang dibahagi.  Apakah nombor apabila didarab dengan 4 adalah sama atau hampir dengan 32?  Hasilnya ialah 8. Langkah 8: Darabkan hasil bahagi 8 dengan nombor pembahagi .Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 6: 3 adalah kurang dari nombor pembahagi 4. 32 dari nombor yang dibahagi. oleh itu kita gunakan 32. 8  4 = 32 Langkah 9: Turunkan hasil darab.

Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 11: Langkau 1 tiang ke kiri dari nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi 2. 08 dari nombor yang dibahagi. Langkah 12: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi. Jawapan: 728  4 = 182 250 PEMBAHAGIAN . 2  4 = 08 Langkah 13: Turunkan hasil darab.

Tunjukkan nombor yang dibahagi iaitu 835. Langkah 2: Tentukan hasil bahagi 8  7=  Apakah nombor apabila didarab dengan 7 adalah sama atau hampir dengan 8?  Hasilnya ialah 1 Langkah 3: Langkau 1 tiang ke kiri dari nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi kerana 8 adalah cukup untuk dibahagi dengan 7. Tempatkan hasil bahagi pada tiang pertama. 1  7 = 07 PEMBAHAGIAN 251 . Langkah 4: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi. bermula dari tiang ketiga di sebelah kiri abakus. 3 digit  1 digit (Berbaki) 835  7 = Contoh 1: Langkah 1: Tempatkan nombor yang dibahagi.Abakus Dan Aritmetik Mental 7.

Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 5: Turunkan hasil darab, 07 dari nombor yang dibahagi.

Langkah 6: 1 adalah kurang dari nombor pembahagi 7. Oleh itu kita ambil 13.  Apakah nombor apabila didarab dengan 7 adalah sama atau hampir dengan 13?  Hasilnya ialah 1. Langkah 7: Tempatkan hasil bahagi pada tiang di sebelah kiri nombor yang dibahagi.

Langkah 8: Darabkan hasil bahagi 1 dengan nombor pembahagi 7. 1  7 = 07 Langkah 9: Turunkan hasil darab, 07 dari nombor yang dibahagi.

252

PEMBAHAGIAN

Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 10: Tentukan hasil bahagi 65  7 =  Apakah nombor apabila didarab dengan 7 adalah sama atau hampir dengan 65?  Hasilnya ialah ialah 9. Langkah 11: Tempatkan hasil bahagi 9 di sebelah kiri nombor yang dibahagi.

Langkah 12: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi. 9  7 = 63 Langkah 13: Turunkan hasil darab, 63 dari nombor yang dibahagi.

Jawapan: 835  7 = 119 baki 2

PEMBAHAGIAN

253

Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 2: 507 ÷ 4 =

Langkah 1: Tempatkan nombor yang dibahagi. Tunjukkan nombor yang dibahagi, bermula dari tiang ketiga di sebelah kiri abakus.

Langkah 2: Tentukan hasil bahagi 5÷4=  Apakah nombor apabila didarab dengan 4 adalah sama atau hampir dengan 5?  Hasilnya ialah 1. Langkah 3: Langkau 1 tiang ke kiri nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi kerana 5 adalah cukup untuk dibahagi dengan 4. Tempatkan hasil bahagi pada tiang pertama.

Langkah 4: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi 1 × 4 = 04 Langkah 5: Turunkan hasil darab, 04 dari nombor yang dibahagi.

254

PEMBAHAGIAN

Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 6: 1 adalah kurang dari nombor pembahagi. Oleh itu kita ambil 10 untuk dibahagi 4. 10 ÷ 4 = Tentukan hasil bahagi  Apakah nombor apabila didarab dengan 4 adalah sama atau hampir dengan 10.  Hasilnya ialah 2. Langkah 7: Tempatkan hasil bahagi pada tiang di sebelah kiri nombor yang dibahagi.

Langkah 8: Darabkan hasil bahagi 2 dengan nombor pembahagi 2  4 = 08 Langkah 9: Turunkan hasil darab, 08 dari nombor yang dibahagi.

Langkah 10: 2 adalah kurang dari nombor pembahagi. Oleh itu kita ambil 27 untuk dibahagi dengan 4. 27 ÷ 4 = Tentukan hasil bahagi  Apakah nombor apabila didarab dengan 4 adalah sama atau hampir dengan 27.  Hasilnya ialah 6

PEMBAHAGIAN

255

Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 11: Tempatkan hasil bahagi 6 di sebelah kiri nombor yang dibahagi.

Langkah 12: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi. 6 × 4 = 24 Langkah 13: Turunkan hasil darab, 24 dari nombor yang dibahagi.

Jawapan: 507 ÷ 4 = 126 baki 3

256

PEMBAHAGIAN

Abakus Dan Aritmetik Mental Aritmetik Mental: (3d ÷ 1d) Contoh 1: 435  5 =

Langkah 1: Secara mental, naikkan 435 bermula dari tiang ketiga sebelah kiri abakus.

Langkah 2: Ingatkan nombor pembahagi 5. Langkah 3: Bahagi 43 dengan 5, hasil bahaginya ialah 8. Ingatkan hasil bahaginya adalah 8.

Langkah 4: Secara mental, tolakkan hasil darab 8  5 = 40 dari 43.

Langkah 5: Kumpulkan baki 3 dengan 5 dan hasilnya ialah 35.

PEMBAHAGIAN

257

Langkah 7: Secara mental.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 6: Bahagi 35 dengan 5 dan hasil bahaginya adalah 7. Jawapan: 435  5 = 87 258 PEMBAHAGIAN . Ingatkan hasil bahagi 7. turunkan hasil darab 7  5 = 35 dari nombor yang dibahagi.

hasil bahaginya ialah 1. PEMBAHAGIAN 259 . naikkan 945 bermula dari tiang ketiga sebelah kiri abakus. Langkah 2: Ingatkan nombor pembahagi 3. Ingatkan hasil bahaginya adalah 1.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 2: 945 ÷ 3 = Langkah 1: Secara mental. tolakkan 3 × 3 = 09 dari 9. hasil bahaginya ialah 3. Langkah 4: Secara mental. Ingatkan hasil bahaginya adalah 3. Langkah 5: Bahagikan 4 dengan 3. Langkah 3: Bahagikan 9 dengan 3.

Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 6: Secara mental. hasil bahaginya ialah 5. tolakkan 1 × 3 = 03 dari 4. Jawapan: 945 ÷ 3 = 315 Latihan: 1) 2) 3) 260 252  4 = 432  6 = 112  2 = PEMBAHAGIAN 4) 5) 711  9 = 972  4 = . Ingatkan hasil bahaginya adalah 5. Langkah 8: Secara mental. tolakkan hasil darab 5 × 3 = 15 dari 15. Langkah 7: Bahagikan 15 dengan 3.

Langkah 4: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi 2 × 2 = 04 PEMBAHAGIAN 261 .  Hasilnya ialah 2. Langkah 2: Tentukan hasil bahagi 4÷2=  Apakah nombor apabila didarab dengan 2 adalah sama atau hampir dengan 4. Langkah 3: Langkau 1 tiang ke kiri dari nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi kerana 4 adalah cukup untuk dibahagi dengan 2. 4 digit  1 digit (Tanpa Baki) 4286 ÷ 2 = Contoh 1: Langkah 1: Tempatkan nombor yang dibahagi 4 286 bermula dari tiang ketiga di sebelah kiri abakus.Abakus Dan Aritmetik Mental 8. Tempatkan hasil bahagi pada tiang pertama.

2 ÷ 2=   Apakah nombor apabila didarab dengan 2 adalah sama atau hampir dengan 2? Hasilnya ialah 1.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 5: Turunkan hasil darab. Langkah 8: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi 1  2 = 02 Langkah 9: Turunkan hasil darab. 02 dari nombor yang dibahagi. Langkah 6: Tentukan hasil bahagi . Langkah 7: Langkau 1 tiang ke kiri dari nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi kerana 2 adalah cukup untuk dibahagi dengan 2. 262 PEMBAHAGIAN . 04 dari nombor yang dibahagi.

Langkah 11: Langkau 1 tiang ke kiri dari nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi kerana 8 adalah cukup untuk dibahagi dengan 2. 08 dari nombor yang dibahagi Langkah 14: Tentukan hasil bahagi 6÷2=  Apakah nombor apabila didarab dengan 2 adalah sama atau hampir dengan 6?  Hasilnya ialah 3.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 10: Tentukan hasil bahagi 8÷2=  Apakah nombor apabila didarab dengan 2 adalah sama atau hampir dengan 8?  Hasilnya ialah 4. PEMBAHAGIAN 263 . Langkah 12: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi 4 × 2 = 08 Langkah 13: Turunkan hasil darab.

Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 15: Langkau 1 tiang ke kiri dari nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi kerana 6 adalah cukup untuk dibahagi dengan 2. Langkah 16: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi 6 × 2 = 06 Langkah 17: Turunkan hasil darab. 06 dari nombor yang dibahagi Jawapan: 4286 ÷ 2 = 2143 264 PEMBAHAGIAN .

Langkah 3: Langkau 1 tiang ke kiri dari nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi kerana 8 adalah cukup untuk dibahagi dengan 6. 06 dari nombor yang dibahagi. Langkah 4: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi 1 × 6 = 06 Langkah 5: Turunkan hasil darab. PEMBAHAGIAN 265 .Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 2: 8958 ÷ 6 = Langkah 1: Tempatkan nombor yang dibahagi. Langkah 2: Tentukan hasil bahagi 8÷6=  Apakah nombor apabila didarab dengan 6 adalah sama atau hampir dengan 8?  Hasilnya ialah1. Tempatkan hasil bahagi pada tiang pertama. Tunjukkan nombor yang dibahagi bermula dari tiang ketiga di sebelah kiri abakus.

Langkah 10: 5 adalah kurang dari nombor pembahagi. Tentukan hasil bahagi 55 ÷ 6 =  Apakah nombor apabila didarab dengan 6 adalah sama atau hampir dengan 55?  Hasilnya ialah 9. Langkah 8: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi 4  6 = 24 Langkah 9: Turunkan hasil darab. 266 PEMBAHAGIAN . Oleh itu. kita ambil 55 untuk dibahagikan dengan 6. Langkah 7: Tempatkan hasil bahagi 4 di sebelah kiri nombor yang dibahagi. Tentukan hasil bahagi 29 ÷ 6 =   Apakah nombor apabila didarab dengan 6 adalah sama atau hampir dengan 29? Hasilnya ialah 4. Oleh itu.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 6: 2 adalah kurang dari nombor pembahagi. kita ambil 29 untuk dibahagikan dengan 6. 24 dari nombor yang dibahagi.

Tentukan hasil bahagi 18 ÷ 6 =  Apakah nombor apabila didarab dengan 6 adalah sama atau hampir dengan 18?  Hasilnya ialah 3. Oleh itu. kita ambil 18 untuk dibahagikan dengan 6. Langkah 15: Tempatkan hasil bahagi 3 di sebelah kiri nombor yang dibahagi.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 11: Tempatkan hasil bahagi 9 di sebelah kiri nombor yang dibahagi. 54 dari nombor yang dibahagi. Langkah 14: 1 adalah kurang dari nombor pembahagi. PEMBAHAGIAN 267 . Langkah 12: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi 9 × 6 = 54 Langkah 13: Turunkan hasil darab.

18 dari nombor yang dibahagi Jawapan: 8958 ÷ 6 = 1493 Latihan: 1) 4) 8860 ÷ 5 = 9289 ÷ 7 = 2) 5) 6284 ÷ 4 = 9828 ÷ 9 = 3) 7524 ÷ 6 = 268 PEMBAHAGIAN .Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 16: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi 3 × 6 = 18 Langkah 17: Turunkan hasil darab.

bermula dari tiang ketiga di sebelah kiri abakus Langkah 2: 2 adalah kurang dari nombor pembahagi. Langkah 3: Tempatkan hasil bahagi 8 di sebelah kiri nombor yang dibahagi. Tentukan hasil bahagi 24 ÷ 3 =   Apakah nombor apabila didarab dengan 3 adalah sama atau hampir dengan 24? Hasilnya ialah 8. Oleh itu.Abakus Dan Aritmetik Mental 4 digit  1 digit (Berbaki) Contoh 3: 2489 ÷ 3 = Langkah 1: Tempatkan nombor yang dibahagi Tunjukkan nombor yang dibahagi. kita ambil 24 untuk dibahagikan dengan 3. Langkah 4: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi 8 × 3 = 24 PEMBAHAGIAN 269 .

2  3 = 06 Langkah 9: Turunkan hasil darab. Langkah 6: Tentukan hasil bahagi 8 ÷ 3=   Apakah nombor apabila didarab dengan 3 adalah sama atau hampir dengan 8? Hasilnya ialah 2. 06 dari nombor yang dibahagi.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 5: Turunkan hasil darab. 270 PEMBAHAGIAN . Langkah 7: Langkau 1 tiang ke kiri dari nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi kerana 8 adalah cukup untuk dibahagi dengan 2. 24 dari nombor yang dibahagi. Langkah 8: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi.

Oleh itu. 27 dari nombor yang dibahagi. kita ambil 29 untuk dibahagikan dengan 3. Jawapan: 2489 ÷ 3 = 829 baki 2 Latihan: 1) 7863 ÷ 6 = 4) 5289 ÷ 8 = 2) 5) 9284 ÷ 5 = 7828 ÷ 3 = 3) 5534 ÷ 4 = PEMBAHAGIAN 271 . Langkah 12: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi 9 × 3 = 27 Langkah 13: Turunkan hasil darab.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 10: 2 adalah kurang dari nombor pembahagi. Langkah 11: Tempatkan hasil bahagi 9 di sebelah kiri nombor yang dibahagi. Tentukan hasil bahagi 29 ÷ 3 =  Apakah nombor apabila didarab dengan 3 adalah sama atau hampir dengan 29?  Hasilnya ialah 9.

Abakus Dan Aritmetik Mental Aritmetik Mental 4 digit  1 digit Contoh 1: 8556 ÷ 6 = Langkah 1: Secara mental. hasil bahaginya ialah 1. 272 PEMBAHAGIAN . Langkah 2: Ingatkan nombor pembahagi 6. Langkah 5: Kumpulkan baki 2 dengan 5 dan hasilnya ialah 25. Langkah 4: Secara mental. tolakkan 6 dari 8. naikkan 8556 bermula dari tiang ketiga di sebelah kiri abakus. Ingatkan hasil bahaginya adalah 1. Langkah 3: Bahagikan 8 dengan 6.

tolakkan hasil darab 2 × 6 = 12 dari 15 Langkah 11: Kumpulkan baki 3 dengan 6 dan hasilnya ialah 36. PEMBAHAGIAN 273 . Hasil bahaginya adalah 2. Ingatkan hasil bahaginya adalah 2 Langkah 10: Secara mental. Langkah 8: Kumpulkan baki 1 dengan 5 dan hasilnya ialah 15. Langkah 9: Bahagi 15 dengan 6. Langkah 7: Secara mental. Hasil bahaginya adalah 4.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 6: Bahagi 25 dengan 6. Ingatkan hasil bahaginya adalah 4. tolakkan hasil darab 4 × 6 = 24 dari 25.

Ingatkan hasil bahaginya adalah 6. tolakkan hasil darab 6 × 6 = 36 dari 36. Jawapan: 8556 ÷ 6 = 1426 Latihan: 1) 4) 2688 ÷ 2 = 8495 ÷ 5 = 2) 5) 6132 ÷ 4 = 5173 ÷ 7 = 3) 3285 ÷ 3 = 274 PEMBAHAGIAN . Hasil bahaginya adalah 6. Langkah 13: Secara mental.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 12: Bahagi 36 dengan 6.

Anggarkan 48 ÷ 20  2 Langkah 3: Oleh kerana 48 > 21. Turunkan hasil darab 2 × 2 = 04 bermula dari tiang kedua. Langkah 5: Anggarkan hasil bahagi 63 ÷ 21 = 3 PEMBAHAGIAN 275 . Langkau 1 tiang di sebelah kiri nombor yang dibahagi dan tempatkan 2. Langkah 2: Fikirkan nombor pembahagi sebagai 20 kerana 21 adalah hampir dengan 20. 3 digit  2 digit (Tanpa Baki) 483 ÷ 21 = Contoh 1: . Langkah 4: Tolakkan 2 × 21 dari nombor yang dibahagi. Turunkan hasil darab 2 × 1 = 02 bermula dari tiang ketiga.Abakus Dan Aritmetik Mental 9. Langkah 1: Tempatkan nombor yang dibahagi 483 bermula dari tiang ketiga di sebelah kiri abakus.

Langkah 7: Tolakkan 3 × 21 dari nombor yang dibahagi Turunkan hasil darab 3 × 2 = 06 bermula dari tiang ketiga. hasil bahagi ialah 3 – 2 + 1 = 2 digit.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 6: Oleh kerana 63 > 21. Turunkan hasil darab 3 × 1 = 03 bermula dari tiang keempat. 276 PEMBAHAGIAN . Langkau 1 tiang di sebelah kiri nombor yang dibahagi dan tempatkan 3. Jawapan: 483 ÷ 21 = 23 Semak Jawapan: 483 ÷ 21 = Nombor yang dibahagi ialah 3 digit Nombor pembahagi ialah 2 digit 48 > 21 Oleh itu.

3 digit  2 digit (Berbaki) 834 ÷ 28 = Contoh 2: Langkah 1: Tempatkan nombor yang dibahagi 834 bermula dari tiang ketiga di sebelah kiri abakus. Turunkan hasil darab 2 × 2 = 04 bermula dari tiang kedua. Langkah 2: Fikirkan nombor pembahagi sebagai 30 kerana 28 adalah hampir dengan 30. Turunkan hasil darab 2 × 8 = 16 bermula dari tiang ketiga. Langkah 4: Tolakkan 2 × 28 dari nombor yang dibahagi. PEMBAHAGIAN 277 .Abakus Dan Aritmetik Mental 10. Langkau 1 tiang di sebelah kiri nombor yang dibahagi dan tempatkan 2. Anggarkan 83 ÷ 28  2 Langkah 3: Oleh kerana 83 > 28.

Langkah 7: Tolakkan 9 × 28 dari nombor yang dibahagi. kita perlu menganggarkan 274 ÷ 28 = ? Anggaran hasil bahagi ialah 9.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 5: Oleh kerana 28 > 27. Turunkan hasil darab 9 × 2 = 18 bermula dari tiang ketiga. So. Langkah 6: Tempatkan anggaran hasil bahagi pada tiang kedua. hasil bahaginya ialah 3 – 2 + 1 = 2 digit. Turunkan hasil darab 9 × 8 = 72 bermula dari tiang keempat. Jawapan: 834 ÷ 28 = 29 baki 22 Semak Jawapan: 834 ÷ 28 = Nombor yang dibahagi ialah 3 digit Nombor pembahagi ialah 2 digit 83 > 28 Oleh itu. 278 PEMBAHAGIAN .

Langkah 3: Oleh kerana 86 > 32.Abakus Dan Aritmetik Mental 3 digit  2 digit (Tanpa Baki) Contoh 3: 869 ÷ 32 = Langkah 1: Tempatkan nombor yang dibahagi 869 bermula dari tiang ketiga di sebelah kiri abakus. 2 × 32 = 64 PEMBAHAGIAN 279 . Langkah 2: Tentukan hasil bahagi 86 ÷ 32 Anggarkan nombor pembahagi ialah 30 kerana 32 adalah hampir dengan 30.  Apakah nombor apabila didarab dengan 3 adalah sama atau kurang dari 8?  Hasilnya ialah 2. Langkah 4: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi. Langkau 1 tiang di sebelah kiri nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi kerana nombor pertama nombor yang dibahagi adalah cukup untuk dibahagi oleh nombor pembahagi.

Turunkan hasil darab 7 × 32 = 224 bermula dari tiang ketiga. Jawapan: 869 ÷ 32 = 27 baki 5 280 PEMBAHAGIAN . Langkah 7: Tempatkan hasil bahagi pada tiang pertama di sebelah kiri nombor yang dibahagi kerana nombor pertama nombor yang dibahagi adalah lebih kecil dari nombor pertama nombor pembahagi.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 5: Turunkan hasil darab dari nombor yang dibahagi. Langkah 6: Tentukan hasil bahagi 229 ÷ 30  Apakah nombor apabila didarab dengan 30 adalah sama atau kurang dari 229?  Hasilnya ialah 7. Langkah 8: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi.

Latihan: 1) 4) 405 ÷ 15 = 580 ÷ 38 = 2) 5) 683 ÷ 31 = 178 ÷ 21 = 3) 800 ÷ 42 = PEMBAHAGIAN 281 . hasil bahagi ialah 3 – 2 + 1 = 2 digit.Abakus Dan Aritmetik Mental Semak Jawapan: 869 ÷ 32 = Nombor yang dibahagi ialah 3 digit Nombor pembahagi ialah 2 digit 86 > 32 Oleh itu.

Langkah 3: Langkau 1 tiang di sebelah kiri nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi 2 kerana 8 adalah cukup untuk dibahagi oleh 4. Langkah 2: Tentukan hasil bahagi 8÷4  Apakah nombor apabila didarab dengan 4 hasilnya adalah sama atau kurang dari 8?  Hasilnya ialah 2. Bahagi Dengan ‘Sifar’ Pada Tengah Nombor Yang Dibahagi 8004 ÷ 4 = Contoh 1: Langkah 1: Tempatkan nombor yang dibahagi 8004 bermula dari tiang ketiga di sebelah kiri abakus.Abakus Dan Aritmetik Mental 11. 282 PEMBAHAGIAN . 2 × 4 = 08 Langkah 5: Turunkan hasil darab 08 dari nombor yang dibahagi. Langkah 4: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi.

1 × 4 = 04 Langkah 9: Turunkan hasil darab 04 dari nombor yang dibahagi.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 6: Tentukan hasil bahagi. hasil bahagi ialah 4 – 1 + 1 = 4 digit. 4÷4  Apakah nombor apabila didarab dengan 4 hasilnya adalah sama atau kurang dari 4?  Hasilnya ialah 1. Jawapan: 8004 ÷ 4 = 2001 Semak Jawapan: 8004 ÷ 4 = Nombor yang dibahagi ialah 4 digit Nombor pembahagi ialah 1 digit Digit pertama nombor yang dibahagi (8 ) > nombor pembahagi (4) Oleh itu. PEMBAHAGIAN 283 . Langkah 7: Langkau 1 tiang di sebelah kiri nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi 1 kerana 4 adalah cukup untuk dibahagi oleh 4. Langkah 8: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi.

Langkah 3: Langkau 1 tiang di sebelah kiri nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi 1 kerana 6 adalah cukup untuk dibahagi oleh 4. 1 × 4 = 04 Langkah 5: Turunkan hasil darab 04 dari nombor yang dibahagi. Langkah 2: Tentukan hasil bahagi 6÷4  Apakah nombor apabila didarab dengan 4 hasilnya adalah sama atau kurang dari 6?  Hasilnya ialah 1. 284 PEMBAHAGIAN . Langkah 4: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi.Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 2: 6028 ÷ 4 = Langkah 1: Tempatkan nombor yang dibahagi 6028 bermula dari tiang ketiga di sebelah kiri abakus.

Langkah 8: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi. Langkah 7: Tempatkan hasil bahagi 5 di tiang kedua kerana kita menggunakan dua digit dari nombor yang dibahagi. Langkah 10: Tentukan hasil bahagi 28 ÷ 4  Apakah nombor apabila didarab dengan 4 hasilnya adalah sama atau kurang dari 28?  Hasilnya ialah 7. PEMBAHAGIAN 285 . 5 × 4 = 20 Langkah 9: Turunkan hasil darab 20 dari nombor yang dibahagi.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 6: Tentukan hasil bahagi 20 ÷ 4  Apakah nombor apabila didarab dengan 4 hasilnya adalah sama atau kurang dari 20?  Hasilnya ialah 5.

286 PEMBAHAGIAN . Jawapan: 6028 ÷ 4 = 1507 Semak Jawapan: 6028 ÷ 4 = Nombor yang dibahagi ialah 4 digit Nombor pembahagi ialah 1 digit Digit pertama nombor yang dibahagi (6) > nombor pembahagi (4) Oleh itu.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 11: Tempatkan hasil bahagi di sebelah kiri nombor yang dibahagi. (Jangan langkau sebarang tiang kerana dua digit nombor yang dibahagi digunakan) Langkah 12: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi. 7 × 4 = 28 Langkah 13: Turunkan hasil darab 20 dari nombor yang dibahagi. hasil bahagi ialah 4 – 1 + 1 = 4 digit.

Jawapan: 6000 ÷ 30 = 200 PEMBAHAGIAN 287 .Abakus Dan Aritmetik Mental Contoh 3: 6000 ÷ 30 = Langkah 1: Tempatkan nombor yang dibahagi 6000 bermula dari tiang ketiga di sebelah kiri abakus. Langkah 2: Tentukan hasil bahagi 6000 ÷ 30  Apakah nombor apabila didarab dengan 3 hasilnya adalah sama atau kurang dari 6?  Hasilnya ialah 2. 2 × 3 = 06 Langkah 5: Turunkan hasil darab 06 dari nombor yang dibahagi. Langkah 3: Langkau 1 tiang di sebelah kiri nombor yang dibahagi untuk menempatkan hasil bahagi 2 kerana nombor yang dibahagi adalah cukup untuk dibahagi oleh nombor pembahagi Langkah 4: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi.

Oleh itu. hasil bahagi ialah 4 – 2 + 1 = 3 digit. 288 PEMBAHAGIAN .Abakus Dan Aritmetik Mental Semak Jawapan: 6000 ÷ 30 = Nombor yang dibahagi ialah 4 digit Nombor pembahagi ialah 2 digit Digit pertama nombor yang dibahagi adalah lebih besar dari nombor pertama nombor pembahagi.

maka bilangan digit hasil bahagi ialah m – n + 1. Di akhir operasi.Abakus Dan Aritmetik Mental 12. 35.6 ÷ 0. bilangan digit hasil bahagi boleh ditentukan dengan kaedah berikut:   Jika digit pertama nombor yang dibahagi adalah sama atau lebih besar dari digit pertama nombor pembahagi.5 = Contoh 1: Langkah 1: Tempatkan nombor yang dibahagi bermula dari tiang ketiga dari kiri Langkah 2: Tentukan hasil bahagi   35 ÷ 5 Apakah nombor apabila didarab dengan 5 adalah sama atau kurang dari 35? Hasilnya ialah 7. abaikan titik perpuluhan dan anggaplah nombor yang dibahagi dan nombor pembahagi sebagai nombor bulat. Bahagi Nombor Perpuluhan Membahagi nombor perpuluhan. Jika digit pertama nombor yang dibahagi adalah lebih kecil dari digit pertama nombor pembahagi. maka bilangan digit hasil bahagi ialah m – n. PEMBAHAGIAN 289 .

Langkah 7: Langkau 1 tiang ke kiri nombor yang dibahagi dan tempatkan hasil bahagi 1.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 3: Tempatkan hasil bahagi 7 di sebelah kiri nombor yang dibahagi Langkah 4: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi 7 × 5 = 35 Langkah 5: Turunkan hasil darab 35 dari nombor yang dibahagi Langkah 6: Tentukan hasil bahagi 6÷5=  Apakah nombor apabila didarab dengan 5 adalah sama atau kurang dari ?  Hasilnya ialah 1. 290 PEMBAHAGIAN .

Langkah 11: Tempatkan hasil bahagi 2 di sebelah kiri nombor yang dibahagi. 10 ÷ 5 =  Apakah nombor apabila didarab dengan 5 adalah sama atau kurang dari 10?  Hasilnya ialah 2. Langkah 10: Tentukan hasil bahagi. Langkah 12: Darab hasil bahagi dengan nombor pembahagi. 2 × 5 = 10 Langkah 13: Turunkan hasil darab 10 dari nombor yang dibahagi. PEMBAHAGIAN 291 .Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 8: Darabkan hasil bahagi dengan nombor pembahagi. 1 × 5 = 05 Langkah 9: Turunkan hasil darab 05 dari nombor yang dibahagi.

Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 14: Kita dapat 712.5 = 71.2 292 PEMBAHAGIAN .5 = 71. m – n = 2 – 0 = 2 digit Jadi. Bilangan digit nombor pembahagi ialah 0 Digit pertama nombor yang dibahagi ‘3’ adalah kurang dari digit pertama pada nombor pembahagi ‘5’ Oleh itu.2 Jawapan: 35.6 ÷ 0. 35.6 ÷ 0. Tentukan bilangan digit pada jawapan: Bilangan digit pada nombor yang dibahagi ialah 2.

Langkah 2: Anggarkan hasil bahagi 85 ÷ 26 =  Apakah nombor apabila didarab dengan 26 adalah sama atau kurang dari 85?  Hasilnya ialah 3. Turunkanhasil darab 3 × 6 = 18 bermula dari tiang ketiga. Langkah 4: Tolakkan 3 × 26 dari nombor yang dibahagi. Turunkanhasil darab 3 × 2 = 06 bermula dari tiang kedua.Abakus Dan Aritmetik Mental Bahagi Nombor perpuluhan Contoh 2: 85.63 ÷ 2. Langkah 3: Langkau 1 tiang di sebelah kiri nombor yang dibahagi dan tempatkan hasil bahagi 3 kerana 85 > 25.6 = Langkah 1: Tempatkan nombor yang dibahagi bermula dari tiang ketiga dari kiri. PEMBAHAGIAN 293 .

Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 5: Anggarkan hasil bahagi. Langkah 7: Tolakkan 2 × 26 dari nombor yang dibahagi. Turunkan hasil darab 2 × 2 = 04 bermula dari tiang ketiga. 294 PEMBAHAGIAN . Langkah 8: Anggarkan hasil bahagi. Turunkan hasil darab 2 × 6 = 12 bermula dari tiang keempat. 76 ÷ 26 =  Apakah nombor apabila didarab dengan 26 adalah sama atau kurang dari 76?  Hasilnya ialah 2. Langkah 6: Tempatkan hasil bahagi 2 pada tiang kedua. 243 ÷ 26 =  Apakah nombor apabila didarab dengan 26 adalah sama atau kurang dari 243?  Hasilnya ialah 9.

90 ÷ 26 =  Apakah nombor apabila didarab dengan 26 adalah sama atau kurang dari 90?  Hasilnya ialah 3. Langkah 12: Langkau 1 tiang di sebelah kiri nombor yang dibahagi dan tempatkan hasil bahagi 3 kerana 90 > 26.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 9: Tempatkan hasil bahagi 9 di sebelah kiri nombor yang dibahagi. Turunkan hasil darab 9 × 2 = 18 bermula dari tiang keempat. Langkah 10: Tolakkan 9 × 26 dari nombor yang dibahagi. PEMBAHAGIAN 295 . Turunkan hasil darab 9 × 6 = 54 bermula dari tiang kelima. Langkah 11: Anggarkan hasil bahagi.

. Turunkan hasil darab 4 × 6 = 24 bermula dari tiang ketujuh. Turunkan hasil darab 3 × 2 = 06 bermula dari tiang kelima. Turunkan hasil darab 3 × 6 = 18 bermula dari tiang keenam Langkah 14: Anggarkan hasil bahagi. 296 PEMBAHAGIAN . Langkah 16: Tolakkan 4 × 26 dari nombor yang dibahagi. 120 ÷ 26 =  Apakah nombor apabila didarab dengan 26 adalah sama atau kurang dari 120?  Hasilnya ialah 4. Turunkan hasil darab 4 × 2 = 08 bermula dari tiang keenam.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 13: Tolakkan 3 × 26 dari nombor yang dibahagi. Langkah 15: Tempatkan hasil bahagi 4 di sebelah kiri nombor yang dibahagi.

m – n + 1 = 2 – 1 + 1 = 2 digit Jadi.934 Jawapan: 85.6 = 32.63 ÷ 2.6 = 32.63 ÷ 2. 85. Bilangan digit nombor pembahagi ialah 1 Digit pertama nombor yang dibahagi ‘8’ adalah kurang dari digit pertama pada nombor pembahagi ‘2’ Oleh itu.Abakus Dan Aritmetik Mental Langkah 17: Kita dapat 32934 Tentukan bilangan digit pada jawapan: Bilangan digit pada nombor yang dibahagi ialah 2.93 (2 tempat titik perpuluhan) PEMBAHAGIAN 297 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->