P. 1
Nilai 1-Kepercayaan Kepada Tuhan

Nilai 1-Kepercayaan Kepada Tuhan

|Views: 19|Likes:
Published by Yusra Abllah
PBS pENDIDKAN mORAL f2
PBS pENDIDKAN mORAL f2

More info:

Published by: Yusra Abllah on Mar 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2013

pdf

text

original

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH,PENDIDIKAN MORAL , SMK ABDUL

RAHIM
UJIAN BERTULIS ( UNTUK PELAJAR )
NILAI: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
NAMA : TINGKATAN DUA :
TARIKH :
BAND 1 (B1D1E1 )
( Boleh memberi contoh agama / kepercaaan ang ter!apat !i Mala"ia #
1. Senaraikan 4 contoh agama / kepercayaan yang terdapat di Malaysia.
*CATATAN :Pelajar mengsai e!idens "#$#%# sekiranya dapat menja&a' sema dengan 'etl
BAND 2 (B2D1E1)
$Boleh men%ela"kan kepentingan beragama&
(. )elaskan 4 kepentingan 'eragama kepada mansia .
a) .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.......................................................
b) .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.......................................................
c) .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.......................................................
d) .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.......................................................
*CATATAN :Pelajar mengsai e!idens "($#%# sekiranya dapat menjelaskan tiga kepentingan
'eragama dengan 'etl .
Belum Me!ua"a# Suda$ Me!ua"a#
Belum Me!ua"a# Suda$ Me!ua"a#
A%AMA DI MALA&SIA
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH,PENDIDIKAN MORAL , SMK ABDUL
RAHIM
$isahkan oleh :
.............................................
' )
UJIAN BERTULIS ( UNTUK PELAJAR )
NILAI: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
NAMA : TINGKATAN DUA :
TARIKH :
BAND 3 (B3D1E1)
'Boleh men'n%'kkan perlak'an mengik't a%aran agama#
1. Tan!a ( / # pa!a r'ang %a(apan Ya %ikaan!a ber"et'%' ata' pa!a r'ang %a(apan Tidak
"ekirana an!a ti!ak ber"et'%')
Bil Perkara Ya Tidak
* +aa "elal' mengik'ti ib' bapa pergi ke tempat
beriba!at)
, Ib' bapa "aa ti!ak pernah menga%ak "aa ke
tempat beriba!at)
- Ib' bapa "aa "elal' beriba!at !i r'mah)
. +aa "'ka pergi ke tempat beriba!at ber"ama ib'
bapa)
/ Ib' bapa "aa "ering menga%ar "aa 'nt'k beriba!at
!i r'mah)
0 Kel'arga "aa ti!ak beriba!at !i r'mah)
1 +aa kerap beriba!at !i r'mah tanpa !i"'r'h oleh
ib' bapa)
2 +aa ti!ak pernah beriba!at !i r'mah ata' !i tempat
beriba!at)
Di"ahkan oleh:
3333333333))))))))))))))))))))))))))))
( #
4ela%ar meng'a"ai e5i!en" B-D*6* "ekirana !apat men%a(ab / "oalan ang bet'l)
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH,PENDIDIKAN MORAL , SMK ABDUL
RAHIM
Bel'm meng'a"ai +'!ah meng'a"ai

...... Ibu bapa saya sering mengajar saya untuk beribadat di rumah. Saya tidak pernah beribadat di rumah atau di tempat beribadat.. Saya suka pergi ke tempat beribadat bersama ibu bapa...................... Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Perkara Saya selalu mengikuti ibu bapa pergi ke tempat beribadat..PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH........ Ya Tidak Disahkan oleh: ………………………….... ( ) UJIAN BERTULIS ( UNTUK PELAJAR ) NILAI: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN NAMA : TARIKH : TINGKATAN DUA : BAND 3 (B3D1E1) (Boleh menunjukkan perlakuan mengikut ajaran agama) 1.... Keluarga saya tidak beribadat di rumah.......... Saya kerap beribadat di rumah tanpa disuruh oleh ibu bapa. ........ ( ) Pelajar menguasai evidens B3D1E1 sekiranya dapat menjawab 5 soalan yang betul....PENDIDIKAN MORAL . Tanda ( / ) pada ruang jawapan Ya jikaanda bersetuju atau pada ruang jawapan Tidak sekiranya anda tidak bersetuju. Ibu bapa saya tidak pernah mengajak saya ke tempat beribadat. Ibu bapa saya selalu beribadat di rumah..... SMK ABDUL RAHIM Disahkan oleh : .......

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->